Tilvalg og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilvalg og muligheder"

Transkript

1 sordning Tilvalg og muligheder Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver syg eller dør, end din sordning giver mulighed for. Få overblik over dine muligheder i Lægernes Pension og Lægernes Bank /09 Lægernes Pension skassen for læger

2 Side 2/13 sordning Lægernes Pension tilbyder dig forskellige opsparingsformer og forsikringer til at supplere din sdækning og du får en udvidet rådgivning, der både tager højde for dine forskellige skilder og for din økonomi i øvrigt. Du kan vælge at få en større dækning enten som ist, eller hvis du bliver invalid eller dør. Alt efter behov kan du selv bestemme, om du fx vil have en større udbetaling som ist, men uændret dækning ved invaliditet og død. Du kan også vælge at "slå tre fluer med et smæk" ved at indbetale mere til din ordning i Lægernes Pension. Så forhøjer du nemlig din dækning både som ist, og hvis du bliver invalid eller dør. Her i pjecen kan du læse om, hvordan du kan få mere som ist, hvis du bliver invalid eller dør. I Min på lpb.dk kan du se, hvordan din sordning i Lægernes Pension dækker dig og din familie i dag. Mere som ist? Hvor meget du får udbetalt som ist afhænger bl.a. af, hvornår du går på. Jo senere du går på, jo mere kan du få udbetalt som ist. Du kan også vælge at få udbetalt mere fra Lægernes Pension i starten og mindre, når du begynder at få udbetalt folke. Er der stor forskel på din arbejdsindtægt og det, du får udbetalt som ist, skal du måske overveje, om du kan spare mere op til nu. Ønsker du mere i, har du flere muligheder, fx livsvarig livrente rate aldersopsparing. Jo tidligere du begynder på en supplerende sopsparing, jo mere kan du nå at spare op før eringen. Samtidig har du glæde af, at afkastet af din sopsparing beskattes lempeligere end afkast af fri opsparing. Sætter du kr. ind på en sopsparing, vil du efter 10 år have op til kroner mere end ved tilsvarende opsparing af frie midler. Skattefordelen får du uanset, om du sparer op på en sopsparing i banken eller på din ordning i Lægernes Pension. Mere hvis du bliver invalid? Som medlem af Lægernes Pension har du god mulighed for at sikre din økonomi, hvis du bliver invalid. Din sordning forsikrer nemlig ikke kun din generelle erhvervsevne, men din erhvervsevne som læge. Men hvis der er stor forskel mellem din indtægt nu og det, du kan få i invalide fra Lægernes Pension, kan du have behov for at tegne en supplerende sforsikring. Sammen med din invalide i Lægernes Pension kan sforsikringen give dig næsten samme indkomst, som inden du blev invalid. Mere hvis du dør? Hvis din dækning ved død ikke er tilstrækkelig, kan du vælge at tegne en gruppelivsforsikring. Med en gruppelivsforsikring får du et godt supplement til din sordning og ekstra tryghed til de efterladte. Som medlem af Lægernes Pension eller kunde i Lægernes Bank, kan du tegne en gruppelivsforsikring gennem Lægeforeningen i Forenede Gruppeliv. Din ægtefælle/samlever har også mulighed for at tegne forsikringen.

3 Side 3/13 sordning sordning Med eller uden ægtefælle Du har mulighed for at vælge, om din sordning i Lægernes Pension skal indeholde en livsvarig eller 10-årig til din ægtefælle/samlever ved din død. Du kan også vælge en sordning uden ægtefælle- /samlever. Har du valgt en sordning med ægtefælle-/samlever, bliver din egen alders og invalide mindre. Indbetal ekstra og få mere Du kan også vælge at indbetale ekstra til din sordning i Lægernes Pension og få mere udbetalt ved aldersering, invaliditet og død. Du kan indbetale op til det såkaldte opfyldningsfradrag, som i 2017 er på kr. Du skal være opmærksom på, at du selv skal oplyse det på din selvangivelse. Du har også mulighed for at indbetale ekstra sbidrag via din arbejdsgiver, når du er ansat i en overenskomstmæssig stilling. Det ekstra sbidrag vil blive indbetalt til Lægernes Pension sammen med det overenskomstmæssige månedlige sbidrag og bliver ikke medregnet i din skattepligtige indkomst. Du skal selv aftale det med dit lønningskontor. Du får derved det skattemæssige fradrag med det samme og skal ikke selv oplyse det på din selvangivelse. Du kan ikke selv indbetale ekstra, hvis du er hvilende medlem eller opsparingsmedlem. Hvis du ønsker at indbetale ekstra, kan du benytte indbetalingsmodulet på lpb.dk. Beløbet skal være hos Lægernes Pension senest sidste bankdag i det år, hvor fradraget ønskes. Indbetaling til Lægernes Pension påvirker ikke dine muligheder for at indbetale til andre sordninger, som fx rate og aldersopsparing. Du kan få mere udbetalt som ist ved at supplere din med en livsvarig livrente, der som navnet siger udbetales lige så længe, du lever. Som noget særligt er den livsvarige livrente i Lægernes Pension med udbetalingsgaranti, så dine efterladte får livrenten udbetalt, hvis du ikke selv får gavn af opsparingen. I Min på lpb.dk kan du selv regne på, hvad det vil betyde for dig, hvis du sparer ekstra op på en livrente. Hvem kan indbetale? Du kan indbetale som privatperson, som selvstændig erhvervsdrivende eller via en arbejdsgiverordning. Første indbetaling skal være på mindst kr., men efterfølgende er der ingen mindste grænse. Den samlede indbetaling må ikke overstige 10 mio. kr. Du kan indbetale, indtil du fylder 75 år. Som privatperson Som privatperson kan du indbetale kr. (2017) og få fuldt fradrag med det samme. Du kan også indbetale mere og fordele fradragene over 10 år.

4 Side 4/13 sordning Hvis du er selvstændig Er du selvstændig, kan du indbetale op til 30 pct. af din virksomheds overskud og få fuldt fradrag (dog ikke, hvis det er et aktie- eller anpartsselskab). Hvis du også har en rate eller aldersopsparing i Lægernes Bank, kan vi aftale, at der automatisk overføres til din livrente, når grænsen for indbetalinger på de skonti er nået. Hvis du sælger din praksis, kan du indskyde op til kr. (2017) af din skattepligtige fortjeneste og fradrage det fuldt ud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Hvis du vil dele din praksis med en eller flere andre læger altså optage en medinteressent anses det som en trinvis afståelse af virksomheden og berettiger også til, at du kan indbetale den skattepligtige fortjeneste på en sordning. Muligheden gælder, hvis du er fyldt 55 år og har drevet selvstændig virksomhed i mere end ti år. Hvis du har nået tidligste sudbetalingsalder, kan du starte udbetaling fra livrenten umiddelbart efter, at du har oprettet den. Udbetaling når du går på Du kan tidligst få pengene udbetalt, når du når din sudbetalingsalder, som typisk ligger fem år før din folkesalder. Læs mere om sudbetalingsalder senere i denne pjece. Du kan også udsætte udbetalingen, så bliver det månedlige beløb større. Eller du kan få mindre i starten og mere senere, hvis du fx får rate de første 10 år som ist. Udbetalingsrækkefølgen har stor betydning for, hvor meget du får i hånden efter skat. Spørg os om råd. Udbetaling skal starte senest, når du fylder 75 år. Udbetaling i utide - tilbagekøb Du kan tilbagekøbe livrenten, inden du begynder at få den udbetalt. Det kan dog være betinget af, at du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Ved tilbagekøb skal du betale en afgift til staten på 60 pct. Efter udbetalingerne er begyndt, kan livrenten ikke tilbagekøbes. Penge til de efterladte En livsvarig livrente i Lægernes Pension har udbetalingsgaranti, så din ægtefælle eller samlever kan få gavn af din opsparing, hvis du dør først. Dør du så tidligt, at du ikke selv får glæde af opsparingen, udbetaler vi værdien af opsparingen til din ægtefælle eller samlever. Dør du inden for de første 20 udbetalingsår, får din ægtefælle eller samlever udbetalt et beløb, der svarer til, at der i alt er udbetalt fra livrenten i 20 år. Beløbet udbetales over to år. For at kunne få udbetalt efter dig, skal din samlever være berettiget til det. Læs betingelserne i pjecen Når du dør hvad så? Hvis du ikke efterlader dig en sberettiget ægtefælle eller samlever, bliver beløbet udbetalt som et engangsbeløb til dine nærmeste pårørende. Det samme gælder, hvis din ægtefælle/samlever får udbetaling fra din livrente og dør før, at der er udbetalt fra livrenten i to år. Der skal betales afgift til staten på 40 pct. og boafgift af engangsbeløb. Dør du efter, at der er udbetalt fra livrenten i mindst 20 år, vil der ikke blive udbetalt mere fra livrenten. Beskatning af udbetalinger Du eller din ægtefælle/samlever skal betale almindelig indkomstskat af de løbende udbetalinger fra livrenten, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.

5 Side 5/13 sordning De løbende udbetalinger er omfattet af lov om særskat på sudbetalinger (udligningsskatten) over kr. Udligningsskatten trådte i kraft i Skattesatsen, der er på 3 pct. i 2017, aftrappes med 1 procentpoint årligt og bortfalder helt i Renten på din livrente Renten på din livrente afhænger af Lægernes Pensions afkast. I 2017 får du en kontorente på 2,36 pct. før safkastskat. Livrente som arbejdsgiverordning eller til din ægtefælle Kontakt os, hvis du har brug for at tegne en livrente til arbejdsgiverindbetaling, eller hvis du ønsker anden dækning til din ægtefælle. Med en rate i Lægernes Bank får du en opsparing, der kan sikre dig en løbende sudbetaling over en årrække. Hvornår kan du oprette en rate? Du kan oprette en rate frem til 15 år efter din sudbetalingsalder. Hvis du i forvejen har en rate i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank også efter, at du har nået din sudbetalingsalder. Du kan godt oprette en rate i Lægernes Bank, selvom du i forvejen har en rate i et andet pengeinstitut. Har du flere rateer, betragtes de i et og alt som selvstændige ordninger, og du kan godt få udbetalt penge fra én rate før en anden. Så meget kan du indbetale Privattegnet ordning Du kan maksimalt indbetale kr. i 2017 til en rate. Du indbetaler og bestemmer selv, hvor meget der skal indbetales hvert år, og beløbet fratrækkes i din personlige indkomst. I loftet på kr. indgår samtlige indbetalinger, uanset om indbetalingerne er private eller sker gennem din arbejdsgiver. Loftet omfatter også ophørende livrenter, men ikke livsvarige livrenter. Lønmodtager arbejdsgiverordning Du kan maksimalt indbetale kr., inkl. arbejdsmarkedsbidrag i Din arbejdsgiver indbetaler til kontoen, og bidragenes størrelse aftales mellem dig og din arbejdsgiver. Bidragene kan være: rene arbejdsgiverbidrag rene lønmodtagerbidrag bidrag fra både arbejdsgiver og lønmodtager. De indbetalte beløb fra arbejdsgiveren medregnes ikke i din skattepligtige indkomst. Banken skal betale arbejdsmarkedsbidrag af indbetalinger på arbejdsgiverordninger. Derfor er der et højere maksimum for, hvor meget der må indbetales på disse ordninger. Fradragsmæssigt går arbejdsgiverordninger forud for privattegnede ordninger. Selvstændige erhvervsdrivende ophørs Driver du selvstændig erhvervsvirksomhed i A/S, ApS, eller anvender du virksomhedsordningen, kan du ved salg af din praksis indskyde op til kr. (2017) af den skattepligtige fortjeneste på en rate. Hvis du ønsker at opspare et større beløb end de nævnte, kan du få en aldersopsparing og/eller en livsvarig livrente.

6 Side 6/13 sordning Du kan få fuldt fradrag for dette sindskud i indskudsåret. På den måde kan du helt eller delvist udskyde beskatningen af fx goodwill. Indbetalingen skal være bundet i fem kalenderår efter første indbetaling. Der skal afgives revisorerklæring for indskuddet. Du kan indbetale til en ophørs, hvis du er fyldt 55 år og har drevet selvstændig virksomhed inden for de sidste ti år. Du indbetaler selv og har mulighed for at indbetale frem til 30. juni året efter, at du har solgt din praksis. Fælles for alle ordninger Beløb, der overskrider de forskellige maksimale indbetalingsgrænser på rate, kan hverken fradrages i kapitalindkomsten, overføres til ægtefælle eller overføres til næste indkomstår. Du skal ikke betale indkomstskat af opsparing på en rate. Udbetalinger fra en rate indgår normalt i den personlige indkomst og er derfor indkomstskattepligtige. Udbetaling når du går på Opsparingen udbetales i rater. Du kan tidligst få udbetalt den første rate, når du når din sudbetalingsalder. Hvis din rate er oprettet før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din rate ved 60 år, selvom du har en tidligste sudbetalingsalder ved fx 62 år. Sidste rate skal være udbetalt senest 25 år efter, at du nåede din sudbetalingsalder. Når du opretter ordningen, aftaler du med banken, hvor lang en periode raterne skal udbetales over. Udbetalingsperioden skal være mindst ti år. Du har mulighed for at forlænge udbetalingsperioden og ændre udbetalingsforløbet, selvom du er startet udbetaling af rateen. Udbetaling i utide Du kan til enhver tid få din rate udbetalt. Hvis du får den udbetalt i strid med aftalens bestemmelser, skal der betales en afgift til staten på 60 pct. Er der tale om en arbejdsgiveraftale, skal arbejdsgiver godkende, at rateen udbetales i utide. Udbetaling ved invaliditet Hvis du er berettiget til førtids, kan du få rateen udbetalt i rater over mindst ti år. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst. Udbetaling ved dødsfald Du skal tage stilling til, hvem der skal have rateen udbetalt ved din død altså hvem der er begunstiget. Du kan vælge at begunstige nærmeste pårørende. Aftaler du ikke andet, bliver denne begunstigelse automatisk indsat. Hvis du ikke ønsker, at der skal være indsat en begunstiget, skal du give skriftlig besked til banken, så rateen vil blive udbetalt til boet. Læs mere om begunstigelse i pjecen Når du dør hvad så? og i de generelle vilkår, der følger med kontrakten på rate. Ved udbetaling efter din død udbetales opsparingen som en sum efter fradrag af en afgift på 40 pct. til staten. Ved udbetaling til ægtefælle, fraskilt ægtefælle, livsarvinger under 24 år, samlever eller dennes livsarvinger under 24 år, kan der vælges rateudbetalinger i stedet. I de tilfælde beskattes rateudbetalingerne som personlig indkomst. Ved udbetaling til begunstigede fratrækker Lægernes Bank desuden boafgift til staten ifølge gældende lov. Ved separation og skilsmisse Din rate vil muligvis skulle deles mellem dig og din tidligere ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det vil være tilfældet, hvis din rate ikke falder inden for definitionen en rimelig srettighed.

7 Side 7/13 sordning Hvordan kan pengene anbringes? Din rate kan anbringes på flere måder: Kontant placering Du investerer på egen hånd Lægernes Bank investerer for dig. Invester på egen hånd Hvis du selv ønsker at sammensætte og overvåge dine investeringer, kan du benytte Netbank, hvor du har mulighed for at købe og sælge danske værdipapirer. Her kan du også modtage investeringsforslag på baggrund af din investeringsprofil. Investeringsprofilen laver du i Netbank, og med udgangspunkt i dine oplysninger, kan vi tilbyde dig investeringsforslag, der passer til din risikoprofil, investeringsformål og tidshorisont m.m. I Netbank kan du også følge udviklingen i dine investeringer. Vi investerer for dig Har du ikke lyst eller tid til selv at pleje dine investeringer, kan du vælge Porteføljepleje, hvor Lægernes Bank investerer ud fra din investeringsprofil. Bankens investeringseksperter placerer din opsparing i investeringsbeviser, der sikrer dig optimal risikospredning og tæt overvågning af dine investeringer. I Netbank kan du dagligt følge med i, hvordan dit afkast udvikler sig, og hvert halve år modtager du en detaljeret afkastrapport. Du kan læse mere om dine investeringsmuligheder på lpb.dk. Læger kan forsikre indbetaling Som medlem af Lægernes Pension kan du sikre dig, at der fortsat bliver indbetalt til din rate, selv om du bliver invalid. Det gør du ved at knytte Lægernes Pensions sforsikring til rateskontoen. Læs mere om forsikringen her i pjecen. Indskydergaranti Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker alle former for sindskud 100 pct., uanset størrelsen af opsparingen. Du kan læse mere på lpb.dk. En aldersopsparing udbetales typisk på én gang, så du får et samlet beløb, du kan bruge, når du selv vil. På den måde kan du få udbetalt et større beløb som supplement til din livsvarige fra Lægernes Pension. er en ny sform, som afløser kapitalen. Den væsentligste forskel er, at indbetalingerne til en aldersopsparing ikke er fradragsberettigede, sådan som de var til en kapital. Omvendt skal der ikke betales afgift ved udbetaling af en aldersopsparing. Da det er en sopsparing beskattes afkastet lempeligere end afkast af fri opsparing. Omlæg din kapital til aldersopsparing Du har mulighed for at konvertere en eksisterende kapital til en aldersopsparing mod betaling af en afgift på 40 pct. Hvornår kan du oprette en aldersopsparing? Du kan oprette en aldersopsparing frem til 15 år efter din sudbetalingsalder. Hvis du allerede har en aldersopsparing i et andet pengeinstitut, kan du overføre den til Lægernes Bank også efter at du har nået din sudbetalingsalder. Du kan godt oprette en aldersopsparing i Lægernes Bank, selvom du i forvejen har en aldersopsparing i et andet pengeinstitut eller forsikringsselskab.

8 Side 8/13 sordning Hvor meget kan du indbetale? Du kan højst indbetale kr. (i 2017), og du har ikke fradrag for din indbetaling. Ønsker du at indbetale et større beløb til, kan du oprette en rate eller en livrente. Hvis du indbetaler mere end det maksimale beløb på aldersopsparingen, skal du betale en afgift til Skat på 20 pct. af det overskydende beløb. Overfører du det overskydende beløb til en rate eller livrente i det følgende indkomstår, kan du nøjes med at betale 4 pct. af beløbet i stedet for de 20 pct. Overførslen har virkning for det indkomstår, hvor du indbetalte over beløbsgrænsen. Indbetalinger til en aldersopsparing giver ikke fradrag i indkomstgrundlaget for beregningen af ret til offentlige ydelser. Værdien af din aldersopsparing kan påvirke størrelsen din eventuelle efterløn. Udbetaling når du går på Din aldersopsparing kan udbetales uden afgift, fra du når din sudbetalingsalder, og senest 15 år efter, at du har nået din sudbetalingsalder. Hvis din aldersopsparing er konverteret fra en kapital, der er oprettet før 1. maj 2007, kan du få udbetalt din aldersopsparing ved 60 år, selvom du har en tidligste sudbetalingsalder ved fx 62 år forudsat at en række betingelser er opfyldt. Banken kan rådgive dig i den konkrete situation. Hele opsparingen kan udbetales på en gang, eller du kan vælge at få din aldersopsparing deludbetalt. Udbetaling i utide Du kan til enhver tid få din aldersopsparing udbetalt. Dog skal du betale en afgift på 20 pct., når udbetalingen sker i strid med aftalens bestemmelser. Udbetaling ved invaliditet Hvis du får tilkendt førtids eller får en livstruende sygdom, kan du få aldersopsparingen udbetalt uden afgift. Udbetaling ved dødsfald Du skal tage stilling til, hvem der skal have pengene udbetalt, hvis du dør inden du har fået udbetalt aldersopsparingen altså hvem der er begunstiget. Du kan vælge at begunstige nærmeste pårørende. Aftaler du ikke andet, bliver denne begunstigelse automatisk indsat. Hvis du ikke ønsker, at der skal være indsat en begunstiget, skal du give skriftlig besked til banken, så aldersopsparingen vil blive udbetalt til boet. Læs mere om begunstigelse i pjecen Når du dør hvad så? og i de generelle vilkår, der følger med kontrakten på aldersopsparing. Der betales ikke afgift til staten i forbindelse med udbetalingen. Hvis aldersopsparingen bliver udbetalt til andre end din ægtefælle, tilbageholder banken boafgift af beløbet. Ved separation og skilsmisse Din aldersopsparing vil muligvis skulle deles mellem dig og din ægtefælle, hvis I bliver separeret eller skilt. Det vil være tilfældet, hvis din aldersopsparing ikke falder inden for definitionen en rimelig srettighed. Hvordan kan pengene anbringes? Der gælder samme regler for aldersopsparing, som for rate. Læs mere under afsnittet om rate her i pjecen.

9 Side 9/13 sordning er til dig, der ønsker at spare mere op til, end du har mulighed for på rate og aldersopsparing. Du kan indbetale ubegrænset på en parkeringsopsparing. I 50-årsalderen oplever mange, at de har gode muligheder for at spare op, også udover hvad det er muligt på en sopsparingskonto. Det beløb kan i stedet sættes ind på parkeringsopsparingskontoen. Senere hen kan midlerne flyttes til fx en rate, og du får fradrag for indbetalingen. fungerer på den måde som en buffer, så du i de år, hvor du har mulighed for at spare meget op, kan sætte til side til andre år. Hvordan kan pengene anbringes? forrentes med samme variable rente, som på rate og aldersopsparing. Du har også mulighed for at investere opsparingen i værdipapirer. Da der er tale om frie midler, skal du betale indkomstskat af renter og afkast. Udbetaling i utide Du kan kun hæve på en parkeringsopsparing, hvis du flytter pengene til en sopsparing. Ønsker du at hæve pengene, inden du er fyldt 65 år, uden at de indsættes på en sopsparing, betaler du en dekort på 0,75 pct. En sforsikring tegnes gennem vores samarbejde med AP Pension og dækker sammen med din invalide fra Lægernes Pension op til 90 pct. af din indkomst som læge. Vælg selv dækning Du bestemmer selv, hvor stor en dækning, du ønsker. Du kan tegne op til ti moduler, der hver har en årlig udbetaling på kr. Dækningen reguleres i takt med nettoprisindekset. Du kan erstatte et af modulerne med et modul, der svarer til den maksimale årlige indbetaling til rate, dvs kr. i Sådan kan du sikre, at du får en årlig ydelse, hvis du mister din erhvervsevne, der gør det muligt for dig fortsat at indskyde dette beløb på en rate. Du betaler ikke længere præmie, hvis du modtager ydelser fra ordningen. Pris Højst 10 moduler i alt, og højst et modul på kr. Modulstørrelse, årlig ydelser kr Årlig præmie pr. modul kr. (før skattefradrag) - indtil 40 år - fra 40 år Præmien er fuldt fradragsberettiget i din personlige indkomst. Udbetalingen i tilfælde af er indkomstskattepligtig. Er der begrænsninger? Du må ikke være fyldt 50, når du tegner forsikringen, og dækningen ophører, når du fylder 60 år. For at kunne tegne forsikringen skal du være bidragsbetalende medlem og kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger.

10 Side 10/13 sordning Krav om helbredsoplysninger 1-2 moduler Helbredserklæring (udfyldes af dig) 3-9 moduler Helbredserklæring (udfyldes af dig) Helbredsattest (udfyldes af din læge) 10 moduler Helbredserklæring (udfyldes af dig) Helbredsattest (udfyldes af din læge) tillige med Arbejds- EKG og supplerende blodprøver Forsikringen kan videreføres i op til et år, selvom du skulle blive arbejdsløs. Ved længerevarende ledighed er det alene din generelle erhvervsevne, der forsikres. Hvis du ikke længere er medlem af Lægernes Pension, bortfalder dækningen. Sådan tegner du forsikringen Læs mere om Erhvervsudygtighedsforsikringen på lpb.dk. Her kan du også ansøge om forsikringen. en er en livsforsikring, der udbetaler et engangsbeløb, hvis du dør, inden du fylder 70 år. Forsikringen indeholder også børnedækning og dækning ved udvalgte kritiske sygdomme. Som medlem af Lægernes Pension eller kunde i Lægernes Bank kan du tegne en gruppelivsforsikring i Forenede Gruppeliv. Det samme gælder medlemmer af Lægeforeningen. Din ægtefælle eller samlever har også mulighed for at tegne forsikringen. Du har ikke fradragsret for præmien til forsikringen. Til gengæld beskattes udbetalingen ikke dog kan der eventuelt skulle betales boafgift. Hvem får gruppelivsforsikringen når du dør? Medmindre andet er aftalt, udbetales summen til nærmeste pårørende. Du kan meddele skriftligt til Forenede Gruppeliv A/S, fx via deres hjemmeside, hvem der skal modtage en udbetaling ved din død. Læs mere om begunstigelse i pjecen Når du dør hvad så?. Du har mulighed for at pantsætte gruppelivsforsikringen til Lægernes Bank som sikkerhed for låneengagement inklusive renter. Evt. provenu vil blive udbetalt til øvrige begunstigede. Sådan tegner du en gruppelivsforsikring Forsikringen tegnes gennem Lægeforeningens registreringsafdeling, telefon eller via Lægeforeningens hjemmeside laeger.dk. Det er også Lægeforeningen, der sørger for at opkræve præmien. Betingelsen for at tegne forsikringen er, at du afleverer en tilfredsstillende helbredserklæring. Forsikringen administreres af Forenede Gruppeliv.

11 Side 11/13 sordning Forsikringssummens størrelse Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Summer ved død - Alder under 51 år Fyldt 51 år 62 år inkl Fyldt 63 år 70 år inkl Sum til efterladt barn under 21 år Sum ved visse kritiske sygdomme - Alder under 60 år Fyldt 60 år 70 år inkl Præmie (årlig) Kan tegnes af Lægeforeningens medlemmer x x x x x Kan tegnes, hvis du alene er medlem af Lægernes Pensionskasse, er ægtefælle til et medlem eller er kunde i Lægernes Pensionsbank x x PAL-skat Du betaler safkastskat af afkastet af opsparingen på en sopsparing. Pensionsafkastskatten er pt. på 15,3 pct., hvilket er lavere end beskatningen af afkast fra frie midler. Udligningsskat Pensionsudbetalinger, dog ikke invalide, er omfattet af den vedtagne lov om særskat på sudbetalinger (udligningsskatten) over kr. Udligningsskatten trådte i kraft i Satsen, der er på 3 pct. i 2017, aftrappes med 1 procentpoint årligt og bortfalder helt i Skat, hvis du ikke bor i Danmark Som hovedregel skal den løbende alders beskattes i det land, du bor i. Danmark har dog lavet særregler med en del lande, hvilket betyder, at en skal beskattes i Danmark. Kontakt Skat, hvis du vil vide, hvilke lande det drejer sig om. Lægernes Pension skal fra 1. januar 2010 betale individuel safkastskat for alle medlemmer og ister. Hvis du har begrænset skatte-

12 Side 12/13 sordning pligt i Danmark, kan du søge fritagelse for, at Lægernes Pension skal betale safkastskat for dig. Du kan læse mere på lpb.dk. Der skal betales 40 pct. i afgift af alderssummen, uanset hvor du bor. Din tidligste sudbetalingsalder afhænger af, hvornår du er født. I skemaet kan du se, hvornår du som reglerne er nu tidligst kan gå på, og hvornår du tidligst kan modtage folke. Hvis du er optaget som medlem af Lægernes Pension før 1. maj 2007, kan du starte udbetaling af din, når du fylder 60 år, selvom din tidligste sudbetalingsalder fx er 62 år. Få mere at vide Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Lægernes Pension på telefon , mandag-torsdag kl. 9-16, fredag kl. 9-15, eller sende os en I Min på lpb.dk kan du se, hvordan din sordning i Lægernes Pension dækker dig og din familie i dag. Har du brug for rådgivning om din økonomi som ist, eller hvis du bliver invalid eller dør, for at kunne vurdere om du har behov for supplerende dækning, kan du bestille et individuelt møde med en af Lægernes Pensions medlemskonsulenter. Bestil mødet på lpb.dk. Alder for udbetaling af Hvis du er født i perioden: Tidligste sudbetalingsalder: ½ ½ ½ ½ (1) (1+2) (1+2) (1+2) (1+2) 65½ 70½ Tidligste folkesalder: 1) Pensionsudbetalingsalderen følger fremover folkesalderen, så sudbetalingsalderen er tidspunktet fem år før folkesalderen. 2) Folkesalderen indekseres i forhold til levetiden. Tabellen viser de forventede aldre.

13 Side 13/13 sordning Oversigt over muligheder Livrente Erhvervsudygtighedsforsikring Oprettes senest Inden 75 år 15 år efter din tidligste sudbetalingsalder Udbetaling Løbende udbetaling resten af livet fra sudbetalingsalder Løbende udbetaling i år fra tidligste sudbetalingsalder 15 år efter din tidligste sudbetalingsalder Engangsudbetaling eller små portioner i højst 15 år fra tidligste sudbetalingsalder Inden 50 år Løbende udbetaling indtil 60 år ved invaliditet Modregning i offentlige ydelser Ja Ja Kun efterløn Kan påvirke størrelsen af en evt. førtids Fradrag ved indbetaling Ja Ja Nej Ja Nej Inden 70 år Engangsbeløb ved død inden 70 år Nej Skat ved udbetaling Ja, beskattes som personlig indkomst Ja, beskattes som personlig indkomst Nej Ja, beskattes som personlig indkomst Nej, dog evt. boafgift

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold.

Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Generelle skatteregler Firma Her har du en oversigt over de skatteregler, der gælder for pensionsordninger oprettet som led i ansættelsesforhold. Arbejdsmarkedsbidrag Du skal betale 8 % arbejdsmarkedsbidrag

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex

PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex PFS Pension for Selvstændige Velfærdspakke Flex Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Pension for Selvstændige (PFS) er de selvstændigt erhvervsdrivendes egen pensionsordning. Pensionsordningen

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

FÅ EKSTRA. plus på kontoen I DIN ALDERDOM. PlusPension giver dig opsparing for alle pengene FÅ EKSTRA plus på kontoen I DIN ALDERDOM PlusPension giver dig opsparing for alle pengene PLUSPENSION hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland

Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland 1 Spørgsmål og svar vedrørende pensionsindbetalinger fra Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen 2016 vedrørende

Læs mere

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland

QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland QA vedrørende ændringer i indbetalinger til pensionsordninger for medlemmer i Grønland Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvem er omfattet af den grønlandske skattereform? Lov om indkomstbeskatning blev ændret ved Forårssamlingen

Læs mere

Moduler. Dækning

Moduler. Dækning FællesGruppeliv 2019 Hvem kan etablere FællesGruppeliv: Det kan en virksomhed med mindst 5 ansatte. Alle medarbejdere skal tilmeldes ordningen. Hver medarbejder skal udfylde en helbredserklæring, da det

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Pensionsordninger for overenskomstansatte

Pensionsordninger for overenskomstansatte Pensionsordninger for overenskomstansatte Gruppelivsforsikring Den kollektive ordning 3 i 1 Pension 3 i 1 Livspension Præmiefritagelse Behovsanalyse Man skal være opmærksom på, at der eksisterer tre forskellige

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene Pluspension hvis du vil have noget ekstra at gøre godt med, når du går på pension. En stor del af dit liv skal

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension

v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension v/annelise Rosenberg, Lærernes Pension og Claus Jens Hansen, PFA Pension Når du skal planlægge din pension Du skal spørge dig selv om Hvordan du vil leve? Hvad har du sparet op til pension? Har du andre

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX

Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Velfærdspakkerne BASIS, EKSTRA og FLEX Selvstændige sparer op hos Pension for Selvstændige Pension for Selvstændige (PFS) er etableret af Håndværksrådet, TEKNIQ og Dansk Byggeri for at give dig adgang

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENSIONSSELSKAB Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Juli 2014 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PENSIONSMØDE YNGRE LÆGER PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE 2 PROGRAM Har du valgt den rigtige pensionsordning?

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 22.02.2018 60/23 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til

Fortsættelse af livsforsikring. aftale i perioden til CS Fortsættelse af livsforsikring aftale 85012 i perioden 01.01.2019 til 31.12.2029 (dog max. til det 70. år) CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk - www.cs.dk

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde

PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PENSIONSMØDE YNGRE LÆGEDAG Region Sjælland 26. september 2015 Roskilde PRÆSENTATION Medlemskonsulenter Thomas Krogh & Kent Boye Christensen Rådgivning Kurser Efteruddannelsesgrupper LÆGERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere