Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! WEBUDGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! WEBUDGAVE"

Transkript

1 Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje!

2 KOLONFON Horsens Kommunes Sundhedspolitik : Sundhed med vilje Vedtaget af Horsens Byråd 2015 Kontaktpersoner: Direktør, Velfærd og Sundhed, Karin Holland Kopiering tilladt med kildeangivelse Layout og tryk. Grafisk, Horsens Kommune Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens 2

3 FORORD Horsens Kommunes Sundhedspolitik : Sundhed med vilje, sætter rammerne for Horsens Kommunes sundhedspolitiske indsats i perioden Dette er Horsens Kommunes 3. generations Sundhedspolitik. Alle områder i Horsens Kommune har implementeret et mindset for sundhedsfremme og forebyggelse i den daglige opgaveløsning. Men der er fortsat behov for indsats mod ulighed i sundhed med et særligt fokus på indsatsen overfor udsatte grupper. Sundhedsfremme og forebyggelse har igennem en årrække været højt prioriteret på den politiske dagsorden i Horsens Kommune. Nu viser resultaterne sig. De er dokumenteret i Sundhedsprofilen: Hvordan har du det? 2013 udarbejdet af Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Aldrig tidligere har så mange borgere i lokalsamfundet Horsens taget ansvar for egen, pårørendes og netværks sundhed. Det gør borgerne dagligt ved aktivt engagement i foreningsarbejde, i sportsklubber, i selvhjælpsgrupper, ved frivilligt arbejde, nabohjælp osv. Horsens Kommune anerkender denne indsats og vil fortsat understøtte det aktive civilsamfund. Horsens Kommune vil samarbejde med andre offentlige og private parter om fortsat sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Horsens Kommune vil aktivt arbejde for samskabelse med det formål, at borgernes egen oplevelse af sundhed, livskvalitet, livsglæde og trivsel bliver bedre. Med denne sundhedspolitik lægges grundstenen for, at den positive udvikling fortsætter i årene frem til Peter Sørensen Borgmester 26. maj

4 VISION HORSENS KOMMUNES SUNDHEDS- VISION FOR Borgerne i Horsens Kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet Borgerne i Horsens Kommune skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv Borgerne i Horsens Kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje Det overordnede mål er, at borgerne i Horsens Kommune oplever bedre sundhed og trivsel i 2018 end i 2014 målt i den kommunale sundhedsprofil, som Region Midtjylland udarbejder for Horsens Kommune. PRINCIPPER FOR HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSFREMMENDE OG FOREBYGGENDE INDSATS De indsatser Horsens Kommune iværksætter for at nå de sundhedspolitiske mål tilrettelægges med udgangspunkt i følgende principper: Sundhedsfremme og forebyggelse Egenmestring - læring, trivsel og personlig egenmestring Lokalsamfundet Horsens kommune har taget ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse. Med henblik på at virkeliggøre visionen vil Horsens Kommune i perioden fokusere sin sundhedspolitiske indsats mod 7 mål - se næste side. Målene nås ved konkret, koordineret, tværgående og prioriteret indsats i Horsens Kommune. Tidlig indsats Rehabilitering Samskabelse - samarbejde på tværs i Horsens Kommune. Horsens Kommune danner partner skaber med civilsamfundet, private og andre offentlige parter Evidens - vi gør det, der virker og dokumenterer vores indsats I 2015 udarbejdes en projektplan, der redegør for, hvordan alle områder og fagudvalg bidrager til realisering af målene. Der afrapporteres til fagudvalgene i 2016 og 2017 for status i forhold til realisering af målene. 4

5 MÅL VISION MÅL VISION 1 Borgerne i Horsens Kommune skal leve længere med flere gode leveår og forbedret livskvalitet VISION 2 Borgerne i Horsens Kommune skal have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv MÅL 1 Mental sundhed og trivsel Flere børn, unge og voksne trives MÅL 2 Sunde rammer Natur og byens rum fremmer det sunde valg MÅL 3 Borgere i bevægelse Civilsamfundets indsats for sundheds fremme og forebyggelse MÅL 4 Reducere ulighed i sundhed Fokuseret indsats mod ulighed i sundhed MÅL 5 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats for sårbare, udsatte og ensomme VISION 3 Borgerne i Horsens Kommune skal være deltagende samfundsborgere og mindre afhængige af behandling og pleje Mål 6 Udvikling af det nære sundhedsvæsen Mål 7 Flere i selvforsørgelse 5

6 BØRN OG SKOLE Børne- og Skoleudvalgets målsætninger for udvikling af dagtilbuds- og skoleområdet fokuserer på resultater i forhold til øget læring, trivsel og personlig mestring. Dette for at opnå det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse og beskæftigelse. Netop uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet er udpeget som vigtige elementer i forbindelse med forbedret almen sundhed og livslang livskvalitet. Samtidig er veluddannede borgere fundamentet for et sundt og solidt lokalsamfund, hvor alle deltager og tager ansvar. Sundhedspolitikken har et særligt fokus på udviklingen af personlig mestring for at opnå mental sundhed og trivsel. Børn og unge, der udvikler den nødvendig robusthed via deltagelse i fleksible og udfordrende læringsmiljøer, vil opleve de nødvendige succeser for også fremadrettet at kunne opsøge og imødekomme udfordringer. Alle unge skal med. Dagtilbud og skoler har derfor en særlig sundhedsfremmende og forebyggende indsats i forhold til sårbare og udsatte børn og unge. Dette arbejde handler bl.a. om at bygge bro mellem det liv, børn og unge har inden og uden for dagtilbuddet eller skolen. Horsens Kommune lægger derfor vægt på, det tætte forældresamarbejde og samarbejdet med det omgivende samfund. Der har i sammenhæng med implementeringen af Horsens Kommunes sundhedspolitik været fokus på at minimere antallet af børn og unge, der ryger. Der er fortsat fokus på, at børn og unge ikke bliver rygere. Børne- og Skoleudvalget arbejder, jf. udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision ved at forfølge følgende mål: 6

7 MÅL MÅL 1 MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL Flere børn, unge og voksne trives At flere børn og unge i Horsens Kommunes dagtilbud og skoler trives i sunde og fleksible fællesskaber og udfordrende læringsmiljøer. MÅL 3 BORGERE I BEVÆGELSE Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse At alle dagtilbud og skoler indgår tætte og givende samarbejder med forældre samt det omgivende samfund; f.eks. musik skole, idrætsforeninger og virksomheder om at skabe læring og trivsel for alle børn og unge. MÅL 4 REDUCERE ULIGHED I SUNDHED Fokuseret indsats mod ulighed i sundhed At børn og unge i Horsens Kommune opnår almen dannelse og får udnyttet deres læringspotentiale til fulde, så de opnår det bedst mulige udgangspunkt for videre uddannelse og beskæftigelse. 7

8 TEKNIK OG MILJØ Teknik og Miljø sikrer de ting og fornødenheder, som vi tager for givet i et moderne samfund. Fornødenheder, som er af afgørende betydning for at opretholde befolkningens grundlæggende sundhedstilstand. Teknik og Miljøs kerneopgaver omfatter etablering og vedligeholdelse af en infrastruktur, der sikrer rent drikkevand, bortledning af spildevand, affaldshåndtering, etablering af sikre trafikale forhold, forureningsforebyggelse og planer for etablering af gode boligforhold. MÅL MÅL 2 SUNDE RAMMER Der er fortsat fokus på de sunde rammers betydning for at understøtte borgernes sundhed og trivsel. Grundlaget skal være i orden. Men samtidig sættes nye initiativer i søen. Teknik- og Miljøudvalgets bidrag til Horsens Kommunes Sundhedspolitik er: Natur og byens rum fremmer det sunde valg At lokalplanlægning fremmer adgang til grønne områder og den fysiske udfoldelse. At sikre og forbedre befolkningens adgang til natur og friluftsområderne. At fremme cyklismen ved løbende ud bygning af cykelstinettet. MÅL 3 BORGERE I BEVÆGELSE Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse At Horsens Kommune som myndighed muliggør brug af byens rum til fysisk ud foldelse, herunder at bylivsprojekterne understøtter aktivitet og oplevelser for borgere og besøgende. At helhedsplanlægningen engagerer lokal samfundene i udvikling der bl.a. skaber rum for fysisk udfoldelse. 8

9 9

10 BESKÆFTIGELSE I Horsens kommune er der brug for alle. Horsens Kommune arbejder derfor målrettet med at sikre, at så mange som muligt bliver en del af et aktivt arbejdsmarked. Horsens Kommune har fokus på at sikre, at flere unge påbegynder og gennemfører en uddannelse og at færre kommer på offentlig forsørgelse. En væsentlig forudsætning for at kunne gennemføre en uddannelse er, at unge er mentalt robuste til at klare modgang. I Ungeenheden modtager unge på uddannelseshjælp indsatser, der skal ruste dem til at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. MÅL MÅL 7 FLERE I SELVFORSØRGELSE For nogle ledige står sundhedsmæssige udfordringer i vejen for en plads på arbejdsmarkedet. Gennem målrettede indsatser og fleksible jobordninger understøtter beskæftigelsesindsatsen i Horsens Kommune, at sundhedsmæssige udfordringer ikke ekskluderer borgere fra at kunne være aktive og deltagende på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesudvalget arbejder gennem sine strategiske mål, jf. udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision på følgende områder: Vejen til øget lighed i sundhed - herunder skal langtidsledighed forebygges og flere unge skal have en uddannelse, mens færre skal være på uddannelseshjælp. 10

11 11

12 KULTUR Deltagelse i kultur- og foreningslivet er fremmende for både den mentale og den fysiske sundhed. Idrætten har en direkte fysisk påvirkning af borgernes sundhed, og på samme måde har deltagelse i det øvrige kulturliv også en positiv effekt på borgernes mentale sundhed. Deltagelse og dygtiggørelse indenfor f.eks. musikken kan give den samme positive oplevelse for både børn og voksne, som idrætsudøveren har under og efter en fodboldkamp. Der skal derfor sikres et bredt og varieret udbud af kultur- og fritidsaktiviteter i kommunen, som gør det muligt for borgerne i deres hverdag at deltage og udfolde sig kulturelt, kunstnerisk og bevægelsesmæssigt. Horsens Kommunen spiller en centrale rolle i dette, både som udbyder af aktiviteter og faciliteter, men i høj grad også som samarbejdspartner og støtte for de mange frivillige foreninger, der løfter en stor del af denne opgave. Det er derfor vigtigt, at en udvikling af faciliteterne bliver suppleret med en indsats med at sikre, at de mange frivillige i foreningslivet har de rette redskaber til at løfte denne opgave. Horsens Kommune skal også være med til at sikre, at der i byrummet og naturen bliver skabt plads og mulighed for, at byens borgere kan være aktive, og at de kan opleve spændende, sjove og udfordrende kulturarrangementer. Kulturudvalget arbejder, jf. udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision ved at forfølge følgende mål: 12

13 MÅL MÅL 1 MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL Flere børn, unge og voksne trives Revidere kommunens børnekulturpolitik. Gennem folkeskolereformen give flere børn og unge mulighed for at møde forskellige kunst arter og arbejde med kunstneriske udtryks former. Fremme livslang læring og lette borgernes adgang til viden og oplysning. Understøtte den almene kulturelle og kunstneriske dannelse bl.a. gennem kultur institutionernes aktiviteter. MÅL 2 SUNDE RAMMER Natur og byens rum fremmer det sunde valg Fremme kultur og fritidsaktiviteter i midtby og havn herunder midlertidige aktiviteter. Udvikle faciliteter, der giver lyst til bevægelse indendørs og udendørs. Denne udvikling vil bl.a. tage udgangspunkt i de nye pejlemærker og principper for udvikling af idrætshaller. MÅL 3 BORGERE I BEVÆGELSE Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse Udmøntning af Horsens Kommunes idrætspolitik og herigennem øge andelen af bevægelsesaktive borgere. Udvikle samarbejdet med frivillige på kultur- og idrætsområdet. Forbedret information om motionsmulig heder i Horsens Kommune. Målrettet uddannelses-/udviklingstilbud til kommunens idrætsforeninger, så de er rustet til at tackle fremtidens udfordringer. 13

14 VELFÆRD OG SUNDHED Horsens Kommunes opgaver på velfærds- og sundhedsområdet tilrettelægges, så de er sundhedsfremmende og forebyggende. Det gælder både i relation til indsatsen for børn, unge, voksne og for særligt udsatte grupper. Sammen med tidlig indsats er KRAM-faktorerne (Kost - Rygning - Motion - Alkohol) centrale i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Det er borgernes egne kompetencer, ressourcer, mentale trivsel og adfærd også. Det medtænkes i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. MÅL MÅL 1 MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL Velfærds- og Sundhedsudvalget arbejder, jf. udvalgsplanen , for at realisere Horsens Kommunes sundhedspolitiske vision ved at forfølge følgende mål: Flere børn, unge og voksne trives At forebyggelse og tidlig indsats i sundhedsplejen styrkes med særligt fokus på udsatte forældre og netværksdannelse. At alle unge har et sundt tandsæt, når de fylder 18 år. At Horsens Kommunes forebyggelses strategi på familieområdet implementeres At forebyggelse, tidlig indsats og egen mestring er udgangspunktet for Horsens Kommunes rehabiliteringsindsats på voksenområdet. 14

15 MÅL MÅL 3 BORGERE I BEVÆGELSE Civilsamfundets indsats for sundhedsfremme og forebyggelse At ældre i Horsens Kommune lever aktive liv og både brugere og pårørende danner netværk med hinanden gennem åbne fællesskaber. Det forebygger ensomhed og isolation. At Horsens Kommune understøtter borgernes mulighed for at danne netværk f.eks. gennem gruppeforløb. At styrke inddragelsen af netværk og på rørende til borgere med alvorlige sinds lidelser. KRAM-faktorene (Kost - Rygning - Alkohol - Motion) indgår sammen med borgerens egne kompetencer, ressourcer, mentale trivsel og adfærd i den sundhedsfremmende og forebyggende indsats for udsatte grupper. MÅL 4 REDUCERE ULIGHED I SUNDHED Fokuseret indsats mod ulighed i sundhed At anbragte børn og unges uddannelsesmæssige kompetencer løftes, så de får samme fremtidsmuligheder, som ikke-anbragte børn. At beskæftigelsesstrategien og fritids strate gien på handicap- og psykiatriområdet videre føres med fokus på, at alle har ret til et aktivt liv. MÅL 5 SUNDHEDSFREMMENDE OG FOREBYGGENDE INDSATS FOR SÅRBARE, UDSATTE OG ENSOMME At overgangen fra barn til voksen for ud satte og handicappede unge optimeres med særligt fokus på misbrugsområdet. At velfærds- og sundhedsteknologi fortsat udvikles og bruges til at give borgerne et bedre liv med selvhjulpenhed, værdighed og fleksibilitet. 15

16 MÅL MÅL 6 UDVIKLING AF DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN At samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger styrkes, så borgerne oplever større sammenhæng i sundhedsvæsnet. At borgere med kroniske lidelser mødes med en sammenhængende indsats, som gør dem i stand til at mestre deres liv. At minimere forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser med særligt fokus på den ældre medicinske patient. At Horsens Kommune leverer et sammenhængende træningstilbud med høj tilgængelighed og synlig effekt af indsatsen. At skabe en helhedsorienteret indsats for borgere med sindslidelser i samspil med relevante samarbejdspartnere. At styrke samarbejdet og samtænkningen mellem socialpsykiatrien, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien. 16

17 SUNDHED MED VILJE Horsens Kommune vil i sin indsats for realiseringen af den sundhedspolitiske vision og de sundhedspolitiske mål koordinere sin indsats med implementering af: Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Regeringen. Januar Sundhedsaftalen, Region Midtjylland Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. SUNDHEDSAFTALEN REGION MIDTJYLLAND OG DE 19 KOMMUNER Mere sundhed i det nære på borgerens præmisser Sundhedspolitiske mål: Mål 1 Flere borgere er trygge, når de i deres behandlingsforløb krydser grænser. Mål 2 Flere borgere bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet/uddannelse i forbindelse med sygdom. Mål 3 Behovet for akutte indlæggelser reduceres. Mål 4 Den sociale ulighed i sundhed mindskes. Mål 5 Bedre sundhed for borgere, som er socialt udsatte. Mål 6 Bedre sundhed for børn og unge. Mål 7 Bedre sundhed for borgere med psykisk sygdom. DE 7 NATIONALE MÅL FOR DANSKERNES SUNDHED Mål 1 Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes. Mål 2 Flere børn skal trives og have god mental sundhed. Mål 3 Flere voksne skal trives og have god mental sundhed. Mål 4 Flere skal vælge et røgfrit liv. Mål 5 Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge. Mål 6 Færre børn skal være overvægtige. Mål 7 Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen. Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år, Januar Regeringen 17

18 SUNDHEDSSTYRELSENS FORE BYGGELSESPAKKER I udsendte Sundhedsstyrelsen 11 forebyggelsespakker. Horsens Kommune besluttede i juni 2013, at implementere alle sundhedsstyrelsens anbefalinger på grundniveau. For mange af indsatserne gælder, at en indsats på et område også påvirker andre områder. Derfor koordineres indsatserne på tværs af områderne i Horsens Kommune. Pakkerne indeholder faglige anbefalinger på 11 forskellige risikofaktorområder. Pakkerne indeholder redskaber, der kan bidrage til at prioritere og kvalitetsudvikle det kommunale sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. 11 FOREBYGGELSESPAKKER - FORMÅL OG STATUS OKTOBER 2014 ALKOHOL At reducere alkoholforbruget blandt borgerne til lavrisikogrænsen, at udskyde alkoholdebuten og at reducere unges alkoholforbrug. FYSISK AKTIVITET HYGIEJNE INDEKLIMA I SKOLER MAD OG MÅLTIDER MENTAL SUNDHED At give borgerne gode muligheder for at være fysisk aktive gennem hele livet for derved at forebygge sygdom, styrke motorikken, bevare funktionsevnen og understøtte god trivsel. At mindske udbredelsen af smitsomme sygdomme gennem ledelsesmæssig forankring af hygiejnearbejdet og samarbejde på tværs af sektorer. At forbedre kvaliteten af indeklimaet i skolerne med fokus på god luftkvalitet, passende temperatur i lokalerne og udarbejdelse af de lovpligtige undervisningsmiljøvurderinger. At sundhedsfremme og sygdomsbeskytte gennem fokus på sund mad og gode måltidsvaner for alle borgere, herunder særligt borgere i kontakt med kommunale institutioner. At fremme borgernes mentale sundhed og trivsel samt forebygge mentale helbredsproblemer. 18

19 OVERVÆGT SEKSUEL SUNDHED SOLBE- SKYTTELSE STOFFER TOBAK Ingen/næsten ingen anbefalinger er implementeret Cirka halvdelen af anbefalingerne er implementeret Næsten alle/alle anbefalinger er implementeret. At fremme normalvægt og forebygge overvægt hos borgerne. Denne forebyggelsespakke koordineres med temaerne: Mad og måltider, fysisk aktivitet og mental sundhed. At øge den seksuelle sundhed og trivsel blandt alle borgere samt reducere forekomsten og spredningen af sexsygdomme, antallet af uønskede graviditeter og behovet for fertilitetsbehandling. At forebygge kræft i huden som konsekvens af UV-stråling fra naturligt sollys. At hindre debut af brug af euforiserende stoffer samt opsporing og forebyggelse af fortsat brug, særligt blandt unge. Denne forebyggelsespakke koordineres med temaerne: Alkohol, tobak og mental sundhed. At begrænse andelen af rygere. 19

20 Horsens Kommune Rådhustorvet Horsens Telefon:

Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! FORSLAG WEBUDGAVE - IKKE EGNET TIL PRINT

Horsens Kommunes Sundhedspolitik Sundhed med vilje! FORSLAG WEBUDGAVE - IKKE EGNET TIL PRINT Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Sundhed med vilje! FORSLAG WEBUDGAVE - IKKE EGNET TIL PRINT KOLONFON Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018: Sundhed med vilje Vedtaget af Horsens Byråd 2015

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik WEBUDGAVE

SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik WEBUDGAVE SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 SUNDHED MED VILJE! STATUSRAPPORT 2016 HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 INDHOLD FORORD... 3 VISION, MÅL OG PRINCIPPER...

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik

SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik SUNDHED MED VILJE! Statusrapport 2016, Horsens Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 SUNDHED MED VILJE! STATUSRAPPORT 2016 HORSENS KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK 2015-2018 INDHOLD FORORD... 3 VISION, MÅL OG PRINCIPPER...

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område

Udvalgsplan for Børne- og Skoleudvalgets område Udvalgsplan for 2014-2017 Børne- og Skoleudvalgets område UDDANNELSE OG ARBEJDSMARKED Forord Vigtigheden af uddannelse kan ikke overdrives det gælder også i Horsens Kommune! Veluddannede borgere er forudsætningen

Læs mere

Arbejdsgrundlag. Velfærds- og Sundhedsudvalget

Arbejdsgrundlag. Velfærds- og Sundhedsudvalget Arbejdsgrundlag Velfærds- og Sundhedsudvalget 2018-2021 Kolofon Horsens Kommune: "Arbejdsgrundlag 2018-2021", Velfærds- og Sundhedsudvalget Vedtaget af: Byrådet, Horsens Kommune, 2018 Arbejdsgrundlaget

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Sundhed for

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED

Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED W EB U D G AV E Alder bedst i Horsens VOKSEN OG SUNDHED Kolofon Alder bedst i Horsens Vedtaget af Horsens Byråd den 28. februar 2012 Kontaktpersoner: Karin Holland, Direktør for Voksen og Sundhed (Malene

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET UDVALGSSTRATEGI 2019-22 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Bo Abildgaard Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave; Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen

Læs mere

UDVALGSSTRATEGI SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

UDVALGSSTRATEGI SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET UDVALGSSTRATEGI 2019-22 SOCIAL, SUNDHED OG OMSORGSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Bo Abildgaard Med afsæt i Guldborgsund Kommunes kerneopgave; Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik - sunde borgere i alle aldre Titel: Sundhedspolitik Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den 17. september 2018. Skriv

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Sammen om sundhed - mere af det der virker

Sammen om sundhed - mere af det der virker Sammen om sundhed - mere af det der virker Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Indholdsfortegnelse Forord 3 Fakta om aarhusianernes sundhed 4 Indledning 5 Kommunen har alle muligheder for at skabe

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge

Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge Forebyggelsesstrategi Sammen om børnene og de unge 1 en nye forebyggelsesstrategi bygger på tankegangen om den rigtige indsats på det rigtige tidspunkt. Det stiller store krav til, at den enkelte medarbejder

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder

Sundhed i Nordjylland. - Fælleskommunale fokusområder Sundhed i Nordjylland - Fælleskommunale fokusområder Sundhedspolitisk Dialogforum 2017 Forord De senere år er der både kommunalt og regionalt arbejdet hårdt med at indfri Sundhedsaftalen 2015-2018 og

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik

Værdig hverdag. Værdighedshedspolitik Værdig hverdag Værdighedshedspolitik 2018-2021 8 Kolofon Horsens Kommunes: "Værdig hverdag. Værdighedspolitik 2018-2021" Vedtaget af: Horsens Kommune 2018 Værdighedspolitikken kan læses på: www.horsens.dk

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 4. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan i relation til Sundhedspolitik

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012

Sundhed med alle. Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Sundhed med alle Fredericias sundhedspolitik gældende fra 2012 Endeligt udkast forelagt Byrådet April 2012 Forord Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik. Med den første

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Sundhedsaftalen 2019-2023 Sundhedsaftalen er den formelle ramme om det tværsektorielle samarbejde i sundhedsvæsenet mellem region, kommuner og almen praksis. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage

Læs mere

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar

Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar 19.03.2019 Forslag til ændringer til SA på baggrund af høringssvar S. 5 afsnit 1 Visioner PÅ BORGERENS PRÆMISSER Vi arbejder ud fra en værdi om, at vi sætter borgeren først. Det betyder, at vi inddrager

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Sundhed med alle FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Godkendt i Byrådet den 16. april 2012 2 3 Forord Indholdsfortegnelse Denne sundhedspolitik afløser Fredericia Kommunes første sundhedspolitik

Læs mere

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik

Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik Punkt 3. Godkendelse af handleplan i relation til Sundhedspolitik 2019-22 2018-090901 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at og Beskæftigelsesudvalget godkender handleplan med tilhørende

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere