Dansk Skak Unions årsregnskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Skak Unions årsregnskab"

Transkript

1 Dansk Skak Unions årsregnskab for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2003 Specifikationer Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf fax cvr

2 Resultatopgørelse 1 Kontingentindtægt Enkeltmedlemmer Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Hovedkreds Kontingent i alt Rating afgift emt Medlemsbidrag i alt Tilskud fra kulturministeriet Offentlige tilskud i alt Tilskud fra fonde Buusmann og hustrus fond Johannes Johnssens fond Fru Gudrun Levalds legat Peder Kornings Mindefond A.V. Jørgensens legat Fondsindtægter i alt Sponsorindtægter Diverse sponsorindtægter sponsorindtægter i alt Andre indtægter indtægter i alt side 1

3 3 Skakaktiviteter 3.1 Eliteaktiviteter Landsholdsklassen Indskud præmier startpenge åbningsreception hotelophold forplejning emt-afgift landsholdsklassen i alt omkamp om DM 0 0 Individuelt DM i alt Division Indskud rejsetilskud præmier afslutning Division i alt Europacup for klubhold seniorstøtte internationale turneringer i Danmark EM /VM-kval Nordisk mesterskab Olympiade åben række FIDE gebyr startpenge enkeltværelser vaccinationer forsikringer visa rejseudgifter forberedelser holdleder administration m.m Olympiade åben række i alt Eliteaktiviteter i alt side 2

4 3.2 Junioreliteaktiviteter Junior DM Juniorstøtte 0 0 træningssamling Junior EM Ungdoms VM Juniorstøtte administration Juniorstøtte i alt Landskamp Junioraktiviteter i alt Eliteaktiviteter i alt Breddeaktiviteter Påsketurneringen indskud eftertilmeldingsgebyr salg af programmer og annoncer bulletin afgift indtægter i alt præmier ærespræmier og gaver lokalleje emt-afgift turneringsmaterialer Intenetdækning program turneringsledere diverse stævneledelse reguleringer vedr. sidste år 0 0 udgifter i alt underskud på påsketurneringen øvrige grupper Underskudsgaranti resultat af påsketurneringen øvrige grupper Holdturneringen 2. og 3. Division indskud præmier administration program og turneringstavler rejsetilskud holdturneringen 2. og 3. Division i alt Andre breddeaktiviteter pokalturneringen tilskud vedr. Bornholm Breddeaktiviteter i alt side 3

5 3.4 Særlige grupper OL Damerækken 0 0 FIDE gebyr startpenge enkeltværelser vaccinationer forsikringer visa rejseudgifter holdleder OL damerækken i alt Kvinde og pige skak Korrespondanceskak Opgaveskak Seniorskak Særlige grupper i alt Juniorbreddeaktiviteter Tilskud Dansk Skole Skak 0 0 Skaklejre Juniorhold DM Juniorbreddeaktiviteter i alt Breddeaktiviteter i alt Skakaktiviteter i alt side 4

6 4 Information 4.1 Skakbladet Trykkeri Layout Andre produktionsomkostninger Produktionsomkostninger i alt Forsendelse i Danmark Forsendelse i udland Forsendelse i alt Uafløftet moms Ekspeditionen Honorar feriepenge Lokaleleje Porto Kontorartikler Fotokopiering Telefon og fax diverse udgifter Ekspeditionen i alt Redaktion Redaktørløn Regulering af feriepengeforpligtelse Sociale bidrag Medarbejdere Kompensationer Anden redaktionel udgift redaktionen i alt Skakbladet omkostninger i alt Indtægter Skakbladet Abonnement og salg Indenlandske abonnementer og salg EU-abonnementer Abonnementer øvrige udland Abonnement og salg i alt Annoncer Danske vareannoncer danske turneringsannoncer EU-annoncer annoncer øvrige udland annonceindtægter i alt Skakbladet i alt side 5

7 4.2 IT aktiviteter web-master web-site og presseservice it aktiviteter i alt Skakhåndbog og rettelsesblade Produktion og distribution salg af skakhåndbog skakhåndbogen i alt skakkalender produktion salg skakkalender i alt diverse salg af bøger m.v informationsaktiviteter i alt medlemsservice spilleudvalg og skaknævn ratingkomiteen ratingregistrering rating og titelafgift FIDE turneringslederkursus kontingent til FIDE og NSF medlemsservice i alt administration forretningsudvalget porto telefon og fax befordring kontorartikler sekretærhjælp 0 0 diverse og Internet forretningsudvalget i alt Øvrige administrationsudgifter kartoteksomkostninger forsikring og lokaleleje inventar diverse øvrige administration i alt Administration i alt lederudgifter delegeretmøde forretningsudvalget 0 0 fu-møder overnatning og forplejning påsken forretningsudvalget i alt side 6

8 HB-møder revisionsmøder andre møder jubilæumsudvalg Europamøder 0 0 FIDE-møder NSF møder DTF møder Mødeudgifter i alt initiativpræmier og hæderstegn stævnefest Lederpleje lederudgifter i alt Vækstkonti Juniorinstruktion Hovedkreds støttede aktiviteter FU støttede aktiviter vækstkonti i alt diverse tab på debitorer indgået på tidligere afskrevne debitorer vedligeholdelse af Nimzowitsch gravsted Reguleringer tidligere år indtægt Reguleringer tidligere år udgift diverse i alt Finansielle poster 0 0 obligationsrenter bankrenter depotafvikling overskud Dansk Skak Salg kursgevinster kurstab depotgebyrer og kurtage depotrenter i alt bankrenter driftskonto girorenter morarenter og gebyrer bankgebyrer kursregulering valuta rabatter finansielle poster i alt Resultat efter renter side 7

9 resultatfordeling henlæggelser Ninzowitsch gravstedsfond 0 0 andel af årets renter anvendt til vedligeholdelse af gravsted 0 0 overført til Nimzowitsch DSU materialefond og apoteker Christensen Skakfond andel af årets renter anvendt i årets løb 0 0 overført til materialefonden i alt Berlème-Nix og Hustrus fond andel af årets renter anvendt til initiativpræmier 0 0 overført til Berlème Nix og hustrus fond Dansk Skak Unions internationale fond andel af årets renter anvendt til internationale turneringer overført til den internationale fond vækstkonti andel af årets kontingentindtægt anvendt til vækstaktiviteter i året overført til vækstkonti i alt Sekretariat henlagt i året anvendt i året til etablering af sekretariat 0 0 overført til sekretariathenlæggelse jubilæumsfond andel af årets kontingent anvendt i året overført til jubilæumsfond henlæggelser i alt overført til disponibel egenkapital overført til fri egenkapital resultatdisponering i alt side 8

10 Balance Aktiver 14 likvide midler kassebeholdning 0 0 giro Uniforening girokonto ekspeditionen girokonto turneringslederuddannelse likvidmidler i alt udlæg og forskud udlæg depositum frankeringsmaskine udlæg og forskud i alt Likvider, udlæg og forskud i alt debitorer klubber og turneringsannoncer hovedkredse annoncører forudbetalte omkostninger 0 0 øvrige debitorer Forudbetalt rejseforsikring debitorer og forudbetalinger i alt mellemregninger Tankesportsforbundet Nordisk Skakforbund Tilgodehavende overskud Dansk Skak Salg mellemregninger i alt obligationer, depotafvikling o.l. Nordea likvididtetskonto Nordea aftaleindskud 8% statsobligationer % Nykredit % Statsobligationer % Nykredit udlån materialefond Andel af anparter i Dansk Skak Salg obligationer og depotafvikling i alt Anparter i Dansk Skak Salg Aktiver i alt side 9

11 20 Kreditorer og skyldige omkostninger kreditorer skyldige omkostninger skyldige udlæg FIDE mellemregning Johnsens fond diverse forudbetalinger K-skak - Peter Tagesen depositum Chess Consult Kreditorer og skyldige omkostninger i alt feriepengeforpligtelse Løn mm Offentlige kreditorer Skat 0 0 Tilbageholdt A-skat afregnet A-skat Skyldig a-skat i alt Arbejdsmarkedsbidrag 0 0 Tilbageholdt arbejdsmarkedsbidrag afregnet arbejdsmarkedsbidrag Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag i alt Særligt pensionsbidrag 0 0 tilbageholdt særligt pensionsbidrag afregnet særligt pensionsbidrag Skyldigt særligt pensionsbidrag i alt Skyldigt amb og særligt pensionsbidrag ATP 0 0 Tilbageholdt atp inkl.. Firmaandel afregnet atp Skyldigt atp Moms 0 0 indgående moms udgående moms afregnet moms Moms i alt Offentlige kreditorer i alt side 10

12 23 Disponibel egenkapital disponibel egenkapital primo overført af årets resultat Overførsler 0 0 overførsel af hensatte tipsmidler tidligere år Ikke anvendte vækstkontomidler Nedskrivning af NSF i hundrede år disponibel egenkapital i alt Henlæggelser Nimzowitsch gravstedsfond 0 0 Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt til gravsted i året 0 0 Henlæggelse ultimo DSU & apoteker Christensens skak og materialefond Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt i året Disponibel henlæggelse ultimo Berlème-Nix og Hustrus fond Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt til initiativpræmier i året Henlæggelse ultimo Dansk Skak Unions Internationale fond Henlæggelse primo Årets henlæggelse Anvendt til internationale turneringer i året Henlæggelse ultimo Vækstkontomidler Henlæggelser primo Andel af årets kontingent Anvendt til vækstaktiviteter i året Overført til jubilæumsfond / fri egenkapital Henlæggelse ultimo i alt Henlæggelse til sekretariatsetablering Henlæggelse primo Henlagt i året Overførsel til fri egenkapital Henlæggelse ultimo side 11

13 Jubilæumsfond Henlæggelse primo Henlagt i året Overført fra vækstkontomidler Anvendt i året Henlæggelse ultimo Henlæggelser i alt Egenkapital i alt side 12

Dansk Skak Unions årsregnskab

Dansk Skak Unions årsregnskab Kasserer Henrik Knudsen, Enebærvænget 20, Appenæs, 4700 Næstved tlf. 55 75 21 34 fax 55 75 21 35 email kasserer@skak.dk cvr. 20268417 Indholdfortegnelse Kassererens beretning...1 Årets resultat... 1 Kommentarer

Læs mere

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006

Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds. Regnskab for 2005 Budget for 2006 Dansk Skak Union, 8. Hovedkreds Regnskab for 2005 Budget for 2006 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2005: Formand 1.1.2005-31.12.2005 Jan T. Mortensen, Allerød Kasserer 1.1.2005-31.12.2005 Verner Christensen,

Læs mere

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001:

Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Regnskab for 2001 Budget for 2002 Bestyrelsen for 8. hovedkreds i 2001: Formand 1.1.2001-31.12.2001 Torben Teimer Olsen, Sydkysten Kasserer 1.1.2001-31.12.2001 Verner Christensen, Sydkysten Sekretær 1.1.2001-31.12.2001

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 1 SKAKKENS ORGANISATION OG LOVE

Skakhåndbogen - Afsnit 1 SKAKKENS ORGANISATION OG LOVE 1. 1-2 1.1 Dansk Skak Unions egen organisation... 1-2 1.1.1 Delegeretmødet... 1-2 1.1.2 Forretningsudvalget... 1-2 1.1.3 Hovedbestyrelsen... 1-2 1.1.4 Hovedkredsene... 1-3 1.1.5 Rådgivningsvirksomhed...

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014

Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Årsregnskab 2013 inkl. budget 2014 Side 1 af 7 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER Indtægter 2013 2012 2011 2014 Kontingent m.v. Kontingent 0-24 år 38.747,50 57.950,00 64.828,00 45.000

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 91.303.660 A-skat 44.922.820 Tilgodehavende A-skat NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 644.259.777 A-skat 226.616.842 ATP 8.377.886 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 800.705 Tilgodehavende ATP

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559

NOTER 6. 2 Forskud / refusion vedr. feriedagpenge Nettoforskud 114.961.728 A-skat 56.324.127 Tilgodehavende A-skat 623.559 NOTER 6 1 Forskud / refusion vedr. dagpenge Nettoforskud 1.058.574.728 A-skat 395.076.038 ATP 15.431.309 Lån mod sikkerhed i LG Udlæg til sikring af G-dage Tilgodehavende A-skat 2.333.108 Tilgodehavende

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx

ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB. Østre Allé 30. 3250 Gilleleje. CVR-nr.: 72 24 21 14. GTK. Årsregnskab 2014.xlsx YSV Regnskab Græsted Park 41 3230 Græsted Tlf: 21 48 50 41 email:post@ysvregnskab.dk Cvr. nr. 28 26 92 50 ÅRSREGNSKAB 2014 GILLELEJE TENNIS KLUB Østre Allé 30 3250 Gilleleje CVR-nr.: 72 24 21 14 Side 1

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K

ÅRSREGNSKAB 2004. Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K ÅRSREGNSKAB 2004 Dansk Backgammon Forbund Klareboderne 10, 1. 1115 København K Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring side 3 Revisionspåtegning side 4 Resultatopgørelse for tiden 1. januar - 31. december

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Skakhåndbogen Version 14.3

Skakhåndbogen Version 14.3 Skakhåndbogen Version 14.3 Copyright september 2007 ved Dansk Skak Union i Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 14.3 (september 2007). Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Esmat Guindy

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771

REGNSKAB 2014. Skærbæk Boligforening Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Side 1 af 16 22-04-2015 REGNSKAB 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Tilsynsførende kommune: Boligorganisationsnr.: 0023 Storegade 34 6780 Skærbæk Telefonnr.: 74751771 Tønder Kommune Rådhuset 6270 Tønder

Læs mere

Skakhåndbogen. Version 15.3

Skakhåndbogen. Version 15.3 Skakhåndbogen Version 15.3 Dansk Skak Unions Skakhåndbog, ajourført som version 15.3. december 2011 Ansvarshavende redaktør på ajourføringen: Chresten Nielsen. Denne version 15.3 er en opdatering af Skakhåndbogens

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave.

Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. Maj 2003 Forord Hermed fremsendes rettelsesblade til Dansk Skak Unions Skakhåndbog, således at den er opdateret til 13. udgave. I forhold til 12. udgave (januar 2002) er foretaget følgende: Afsnit 1: Ingen

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark CVR nr. 16 74 13 02 Årsrapport 2014 Årsrapporten er godkendt på foreningens Årsmøde Middelfart, den 25. april 2015 dirigent Kalvebod

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere