01 Kultur T2 U T2 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493"

Transkript

1 1 01 Kultur T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Mosede Fort S2 U S2 I Personale G1 U Lønninger U Fast ejendom G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Lejeindtægter G2 I Egne huslejeindtægter I Øvrige indtægter I Øvrig driftramme G1 U Øvrige varekøb U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkebiblioteker F2 U F2 I Folkebiblioteker F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Ramme til NY LØN ikke S2 U udmøntet Kultur (3.03) 1.8 Ny løn U Udmøntningsgaranti G1 U Ny løn U Tværgårende pulje G1 U kompetenceudvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Reguleringspulje G1 U Tjenesteydelser uden moms U Rammebesparelse G1 U Effektivisering G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkebibliotek S2 U S2 I Bøger m.v. G1 U G1 I

2 2 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Andre udlånsmaterialer G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Lydbøger på CD G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U DVD G2 U Øvrige varekøb U Elektroniske spil G2 U Øvrige varekøb U Musik G2 U Øvrige varekøb U Lydavis G2 U Tjenesteydelser uden moms U Udviklingspulje G2 U Øvrige varekøb U Aviser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tidsskrifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Bibliotekarer G2 U G2 I Fast løn U Vikarudgifter U Betalinger fra regioner I Administrationspersonale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Andet personale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Forplejning/fraværsgodtgørelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Uddannelse G2 U Kursusafgift medarbejdere G3 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kursusafgift ledelse G3 U Tjenesteydelser uden moms U Transport G3 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Øvrige varekøb U Entreprenør og U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Varme G2 U Brændsel og drivmidler U

3 3 020 Renovarion m.v. G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og afgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Husleje G2 U Tjenesteydelser uden moms U Gartnerarbejde Tune G2 U Lønninger U Fællesudgifter, Tune G2 U Tjenesteydelser uden moms U Administration G1 U Telefoni G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U EDB G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Annoncer G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontingenter G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Porto G2 U Tjenesteydelser uden moms U Koda/CopyDan G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kontorhold G2 U Øvrige varekøb U Rengøringsartikler G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U PR G2 U Tjenesteydelser uden moms U Møder og gaver G2 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Kørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elektroniske licenser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Frugt og kaffeordning G2 U Øvrige varekøb U Varevogn G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Biblioteksdrift G1 U IT G2 U Øvrige varekøb U Kataloger, Vælg selv G2 U abonnement 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Discover & Learn G2 U Tjenesteydelser uden moms U

4 4 006 Katalogiseringsbidrag G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Øvrige driftsramme G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Betalinger til kommuner U Salg af produkter og I ydelser 016 Stillingsannocner G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Diverse indtægter G1 I Bøder G2 I Øvrige indtægter I Kulturelle arrangementer G1 U Tjenesteydelser uden moms U Momsregistreret virksomhed G1 U G1 I B info Consulting G2 I Salg af produkter og I ydelser 006 Biblioteksbutikken G2 U G2 I Øvrige varekøb U Salg af produkter og I ydelser 820 Rammebesparelse G1 U Tjenesteydelser uden moms U Ekstraordinær servicevagt på S2 U biblioteket 499 Uden for kontrakten G1 U Ekstraordinær servicevagt G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kulturel virksomhed F2 U F2 I Museer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve museum S2 U S2 I Personale G1 U Museumsleder G2 U Fast løn U Sekretær G2 U Fast løn U Registrator G2 U Fast løn U Arkivar G2 U Fast løn U Forvalter G2 U

5 5 1.1 Fast løn U AV formidler G2 U Fast løn U Formidling G2 U Assistent G3 U Lønninger U Inspektør G3 U Fast løn U Løst personale G2 U Fast løn U Museumsværter G2 U Fast løn U Vikarudgifter U PHD ansættelse G3 U Fast løn U Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tjenestekørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Samlingens forvaltning G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undersøgelser og erhvervelser G1 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Konsevering G1 U Tjenesteydelser uden moms U Udstillinger G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Anden formidlingsvirksomhed G1 U Øvrige varekøb U Administration G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bestyrelseshonorar G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kiosk og Cafevirksomhed G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U

6 6 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Betaling fra amtskommuner G1 I Betalinger fra regioner I Statsrefusion D1 I Ordinært statstilskud G1 I Statstilskud I Teatre F3 U F3 I Drift D1 U Bibliotek. G1 U Børneteater. G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Statsrefusion D1 I Refusion efter reglerne for den G1 I centrale refusionsordning 001 Bibliotek G2 I Refusioner I Skolernes teaterformidling G2 I Refusioner I Daginstitutioner G2 I Refusioner I Musikarrangementer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve Kommunale Musikskole S2 U S2 I Reguleringer G1 U Rammebesparelser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Leder G2 U Fast løn U Lærere G2 U Fast løn U Administrationspersonale G2 U Fast løn U Diverse indtægter, løn G2 I Betalinger fra staten I Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Pigegarde G2 U Fast løn U Øvrig driftsramme G1 U Elevaktiviterer G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undervisningsmateriale G2 U Øvrige varekøb U

7 7 003 Kurser/Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Harmoniorkester G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elevbetaling G1 I Salg af produkter og I ydelser 64 Andre kulturelle opgaver F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Internationalt samarbejde G1 U Tilskud/ture til udlandet G2 U Øvrige tilskud og U Rejser og G1 U indkvarteringsprojekter 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur i børnehøjde G1 U Øvrige varekøb U Kulturelle arrangementer G1 U G1 I Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tilskud og U Det Frie Kulturmidler G2 U G2 I Øvrige tilskud og U Betalinger fra regioner I Komité for 1. Verdenskrigs G3 U museum på Mosede Fort 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kulturaftale København Syd Regi G1 U Øvrige varekøb U Greve teater G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Teater Hedeland G1 U Øvrige tilskud og U Indvendig vedligeholdelse af G1 U borgerhuse 4.5 Entreprenør og U Karlslunde borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tune borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til forsamlingshuset G1 U

8 8 godthåb 5.9 Øvrige tilskud og U Kulturpolitik G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ungdomsudveksling G1 U Øvrige tilskud og U Portalen G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur og Fritidsaktiviteter i G1 U Gersagerparken 2.9 Øvrige varekøb U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Klubber og andre socialpædagogiske F3 U fritidstilbud 1 Drift D1 U Egne E1 U Hedelandshytte / S2 U Fællesforeningen 060 Ejendomsudgifter G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U

9 9 02 Fritid T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U Skove og naturområder F3 U Drift D1 U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Fritidsfaciliteter F2 U F2 I Stadion og idrætsanlæg F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Iglohal G2 U Lønninger U Pulje S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U Greve svømmehal S2 U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Overarbejde U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Greve Idrætscenter S2 U S2 I Overførsler G1 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Ejendomsudgifter G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ejendomsskat og renovation G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Genanskaffelser G2 U Entreprenør og U

10 Vedligeholdelse G2 U G2 I Bygninger G3 U G3 I Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Iglohal G3 U Entreprenør og U Øvrig driftsramme G1 U Administration G2 U Entreprenør og U Møder og forplejning G3 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Selvejende/private E1 U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeskolen m.m. F2 U F2 I Idrætsfaciliteter for børn og unge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Lønninger U Udmøntningsgaranti G2 U Lønninger U Iglohal G2 U Lønninger U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Greve Idrætscenter S2 I Arealer og pladser G1 I Baner og beplantning G2 I Egne huslejeindtægter I Uforudsete S2 U udgifter/budgetregulering 031 Diverse udgifter G1 U Øvrige varekøb U Reklarmeindtægter S2 I Reklameindtægter G1 I Øvrige indtægter I Puljer S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U

11 Matr. nr. 1q, 1ac kappelgårde S2 U Greve Jagtforening 028 Fast ejendom G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontrakt med Park&Vej på S2 U vedligeholdelse af stadion, boldfælled og spejderhytter 050 Tune Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Karlslunde Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Idrætscenter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Boldfælled G1 U Tjenesteydelser uden moms U Spejderhytter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Idrætspolitisk sekretariat S2 U Øvrig driftsramme G1 U Drift G2 U Lønninger U Idrætspulje 2010 S2 U Øvrige varekøb U Greve Svømmehal S2 U S2 I Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Vikarudgifter U Overarbejde U Øvrige lønudgifter U Tjenesteydelser uden moms U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Administration G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Egne huslejeindtægter I Salg af produkter og I ydelser 7.9 Øvrige indtægter I Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Selvejende/private E1 U Karlslundehallen, skydebane S2 U m.m. 076 Andre tilskud G1 U

12 Øvrige tilskud og U Tunehallen S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Kulturel virksomhed F2 U Andre kulturelle opgaver F3 U Drift D1 U Greve Borgerhus S2 U Personale G1 U Aktivitetsmedarbejdere G2 U Fast løn U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og forsikringer og G2 U renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Rammebevilling G1 U Rammebevilling G2 U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Egne E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pokaloverrækkelse G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Øvrige tilskud og U Folkeoplysning G1 U fra tidligere år 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kontorlokaler i Hundige Center S2 U

13 FAST EJENDOM G1 U BIDRAG TIL CENTERFORENINGEN G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Selvejende/private E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 5.9 Øvrige tilskud og U Annoncering G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Folkeoplysende voksenundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Selvejende/private E1 U E1 I Fælles udgifter og indtægter S2 U S2 I Elever i andre kommuner G1 U Betalinger til kommuner U Elever fra andre kommuner G1 I Betalinger fra kommuner I Materialetilskud G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til arbejdsløse G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til pensionister G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til efterlønsmodtagere G1 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U A.o.f. S2 U S2 I Undervisning G1 U G1 I Øvrige tilskud og U Salg af produkter og I ydelser 029 Tilskud til seniorhøjskole G1 U Øvrige tilskud og U Frivilligt folkeoplysende F3 U foreningsarbejde F3 I Drift D1 U D1 I Idrætsfritidsordning og klub S2 U S2 I Øvrige varekøb U Tilskud til GIC G1 U Øvrige tilskud og U

14 Økonomisk friplads G1 U Øvrige tilskud og U Forældrebetaling incl. tilskud G1 I Salg af produkter og I ydelser 2 Selvejende/private E1 U Greveordningen S2 U Aktiviteter G1 U Medlemstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Etableringstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Sommerarrangementer for børn, S2 U unge og ældre 002 Aktiviteter G1 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud F3 U Drift D1 U Selvejende/private E1 U Lokaletilskud til G1 U folkeoplysende voksenundervisning 002 Hovedområde 1 G2 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud til det G1 U frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 001 Hovedområde 2 G2 U Øvrige tilskud og U Fritidsaktiviteter uden for F3 U folkeoplysningsloven 1 Drift D1 U Selvejende/private E1 U Kursustilskud til leder og G1 U instruktøruddannelse 001 Hovedområde i G2 U Øvrige tilskud og U Hovedområde ii G2 U Øvrige tilskud og U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2006. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver:

Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver: Ishøj Kommune Budget 2013 S i d e 1 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritidscentret B.10.10.10 Budgetområde Fælles administration... 2.221 Løn Fast personale... 2.150 Kontoen dækker løn til 5 stillinger

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Fritidsudvalget. 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 51 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder 2300000002 Andre kulturelle opgaver... 1.866 Hvis der ikke skrives andet, budgetteres

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 Detaljerede budgetforudsætninger Kultur- og Integrationsudvalget Ishøj Kommune Budget 2013 Side 47 B50.10 Bevillingsområde Kultur og Fritid: B50.10.05 Budgetområde: Administrationsområder Profitcenter: 2300000002 Andre kulturelle opgaver: Hvis der ikke skrives andet,

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk

Gentofte-Plan 2008. Økonomioversigter. Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk Gentofte-Plan 2008 Økonomioversigter Gentofte Kommune Rådhuset Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund www.gentofte.dk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Budget 2008

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej

Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej Regnskab Korr. Budget Regnskabsoversigt - drift Teknik og Miljøudvalget 126.917.091 124.872.192 120.089.190-285.330 5.068.332 Park og vej 82.242.398 79.138.820 75.718.820 0 3.420.000 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere