01 Kultur T2 U T2 I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493"

Transkript

1 1 01 Kultur T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Mosede Fort S2 U S2 I Personale G1 U Lønninger U Fast ejendom G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Lejeindtægter G2 I Egne huslejeindtægter I Øvrige indtægter I Øvrig driftramme G1 U Øvrige varekøb U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkebiblioteker F2 U F2 I Folkebiblioteker F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Ramme til NY LØN ikke S2 U udmøntet Kultur (3.03) 1.8 Ny løn U Udmøntningsgaranti G1 U Ny løn U Tværgårende pulje G1 U kompetenceudvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Reguleringspulje G1 U Tjenesteydelser uden moms U Rammebesparelse G1 U Effektivisering G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkebibliotek S2 U S2 I Bøger m.v. G1 U G1 I

2 2 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Andre udlånsmaterialer G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Lydbøger på CD G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U DVD G2 U Øvrige varekøb U Elektroniske spil G2 U Øvrige varekøb U Musik G2 U Øvrige varekøb U Lydavis G2 U Tjenesteydelser uden moms U Udviklingspulje G2 U Øvrige varekøb U Aviser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tidsskrifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Bibliotekarer G2 U G2 I Fast løn U Vikarudgifter U Betalinger fra regioner I Administrationspersonale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Andet personale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Forplejning/fraværsgodtgørelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Uddannelse G2 U Kursusafgift medarbejdere G3 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kursusafgift ledelse G3 U Tjenesteydelser uden moms U Transport G3 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Øvrige varekøb U Entreprenør og U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Varme G2 U Brændsel og drivmidler U

3 3 020 Renovarion m.v. G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og afgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Husleje G2 U Tjenesteydelser uden moms U Gartnerarbejde Tune G2 U Lønninger U Fællesudgifter, Tune G2 U Tjenesteydelser uden moms U Administration G1 U Telefoni G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U EDB G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Annoncer G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontingenter G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Porto G2 U Tjenesteydelser uden moms U Koda/CopyDan G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kontorhold G2 U Øvrige varekøb U Rengøringsartikler G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U PR G2 U Tjenesteydelser uden moms U Møder og gaver G2 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Kørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elektroniske licenser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Frugt og kaffeordning G2 U Øvrige varekøb U Varevogn G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Biblioteksdrift G1 U IT G2 U Øvrige varekøb U Kataloger, Vælg selv G2 U abonnement 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Discover & Learn G2 U Tjenesteydelser uden moms U

4 4 006 Katalogiseringsbidrag G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Øvrige driftsramme G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Betalinger til kommuner U Salg af produkter og I ydelser 016 Stillingsannocner G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Diverse indtægter G1 I Bøder G2 I Øvrige indtægter I Kulturelle arrangementer G1 U Tjenesteydelser uden moms U Momsregistreret virksomhed G1 U G1 I B info Consulting G2 I Salg af produkter og I ydelser 006 Biblioteksbutikken G2 U G2 I Øvrige varekøb U Salg af produkter og I ydelser 820 Rammebesparelse G1 U Tjenesteydelser uden moms U Ekstraordinær servicevagt på S2 U biblioteket 499 Uden for kontrakten G1 U Ekstraordinær servicevagt G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kulturel virksomhed F2 U F2 I Museer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve museum S2 U S2 I Personale G1 U Museumsleder G2 U Fast løn U Sekretær G2 U Fast løn U Registrator G2 U Fast løn U Arkivar G2 U Fast løn U Forvalter G2 U

5 5 1.1 Fast løn U AV formidler G2 U Fast løn U Formidling G2 U Assistent G3 U Lønninger U Inspektør G3 U Fast løn U Løst personale G2 U Fast løn U Museumsværter G2 U Fast løn U Vikarudgifter U PHD ansættelse G3 U Fast løn U Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tjenestekørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Samlingens forvaltning G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undersøgelser og erhvervelser G1 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Konsevering G1 U Tjenesteydelser uden moms U Udstillinger G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Anden formidlingsvirksomhed G1 U Øvrige varekøb U Administration G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bestyrelseshonorar G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kiosk og Cafevirksomhed G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U

6 6 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Betaling fra amtskommuner G1 I Betalinger fra regioner I Statsrefusion D1 I Ordinært statstilskud G1 I Statstilskud I Teatre F3 U F3 I Drift D1 U Bibliotek. G1 U Børneteater. G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Statsrefusion D1 I Refusion efter reglerne for den G1 I centrale refusionsordning 001 Bibliotek G2 I Refusioner I Skolernes teaterformidling G2 I Refusioner I Daginstitutioner G2 I Refusioner I Musikarrangementer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve Kommunale Musikskole S2 U S2 I Reguleringer G1 U Rammebesparelser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Leder G2 U Fast løn U Lærere G2 U Fast løn U Administrationspersonale G2 U Fast løn U Diverse indtægter, løn G2 I Betalinger fra staten I Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Pigegarde G2 U Fast løn U Øvrig driftsramme G1 U Elevaktiviterer G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undervisningsmateriale G2 U Øvrige varekøb U

7 7 003 Kurser/Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Harmoniorkester G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elevbetaling G1 I Salg af produkter og I ydelser 64 Andre kulturelle opgaver F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Internationalt samarbejde G1 U Tilskud/ture til udlandet G2 U Øvrige tilskud og U Rejser og G1 U indkvarteringsprojekter 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur i børnehøjde G1 U Øvrige varekøb U Kulturelle arrangementer G1 U G1 I Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tilskud og U Det Frie Kulturmidler G2 U G2 I Øvrige tilskud og U Betalinger fra regioner I Komité for 1. Verdenskrigs G3 U museum på Mosede Fort 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kulturaftale København Syd Regi G1 U Øvrige varekøb U Greve teater G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Teater Hedeland G1 U Øvrige tilskud og U Indvendig vedligeholdelse af G1 U borgerhuse 4.5 Entreprenør og U Karlslunde borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tune borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til forsamlingshuset G1 U

8 8 godthåb 5.9 Øvrige tilskud og U Kulturpolitik G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ungdomsudveksling G1 U Øvrige tilskud og U Portalen G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur og Fritidsaktiviteter i G1 U Gersagerparken 2.9 Øvrige varekøb U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Klubber og andre socialpædagogiske F3 U fritidstilbud 1 Drift D1 U Egne E1 U Hedelandshytte / S2 U Fællesforeningen 060 Ejendomsudgifter G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U

9 9 02 Fritid T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U Skove og naturområder F3 U Drift D1 U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Fritidsfaciliteter F2 U F2 I Stadion og idrætsanlæg F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Iglohal G2 U Lønninger U Pulje S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U Greve svømmehal S2 U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Overarbejde U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Greve Idrætscenter S2 U S2 I Overførsler G1 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Ejendomsudgifter G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ejendomsskat og renovation G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Genanskaffelser G2 U Entreprenør og U

10 Vedligeholdelse G2 U G2 I Bygninger G3 U G3 I Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Iglohal G3 U Entreprenør og U Øvrig driftsramme G1 U Administration G2 U Entreprenør og U Møder og forplejning G3 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Selvejende/private E1 U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeskolen m.m. F2 U F2 I Idrætsfaciliteter for børn og unge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Lønninger U Udmøntningsgaranti G2 U Lønninger U Iglohal G2 U Lønninger U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Greve Idrætscenter S2 I Arealer og pladser G1 I Baner og beplantning G2 I Egne huslejeindtægter I Uforudsete S2 U udgifter/budgetregulering 031 Diverse udgifter G1 U Øvrige varekøb U Reklarmeindtægter S2 I Reklameindtægter G1 I Øvrige indtægter I Puljer S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U

11 Matr. nr. 1q, 1ac kappelgårde S2 U Greve Jagtforening 028 Fast ejendom G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontrakt med Park&Vej på S2 U vedligeholdelse af stadion, boldfælled og spejderhytter 050 Tune Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Karlslunde Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Idrætscenter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Boldfælled G1 U Tjenesteydelser uden moms U Spejderhytter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Idrætspolitisk sekretariat S2 U Øvrig driftsramme G1 U Drift G2 U Lønninger U Idrætspulje 2010 S2 U Øvrige varekøb U Greve Svømmehal S2 U S2 I Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Vikarudgifter U Overarbejde U Øvrige lønudgifter U Tjenesteydelser uden moms U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Administration G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Egne huslejeindtægter I Salg af produkter og I ydelser 7.9 Øvrige indtægter I Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Selvejende/private E1 U Karlslundehallen, skydebane S2 U m.m. 076 Andre tilskud G1 U

12 Øvrige tilskud og U Tunehallen S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Kulturel virksomhed F2 U Andre kulturelle opgaver F3 U Drift D1 U Greve Borgerhus S2 U Personale G1 U Aktivitetsmedarbejdere G2 U Fast løn U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og forsikringer og G2 U renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Rammebevilling G1 U Rammebevilling G2 U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Egne E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pokaloverrækkelse G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Øvrige tilskud og U Folkeoplysning G1 U fra tidligere år 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kontorlokaler i Hundige Center S2 U

13 FAST EJENDOM G1 U BIDRAG TIL CENTERFORENINGEN G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Selvejende/private E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 5.9 Øvrige tilskud og U Annoncering G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Folkeoplysende voksenundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Selvejende/private E1 U E1 I Fælles udgifter og indtægter S2 U S2 I Elever i andre kommuner G1 U Betalinger til kommuner U Elever fra andre kommuner G1 I Betalinger fra kommuner I Materialetilskud G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til arbejdsløse G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til pensionister G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til efterlønsmodtagere G1 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U A.o.f. S2 U S2 I Undervisning G1 U G1 I Øvrige tilskud og U Salg af produkter og I ydelser 029 Tilskud til seniorhøjskole G1 U Øvrige tilskud og U Frivilligt folkeoplysende F3 U foreningsarbejde F3 I Drift D1 U D1 I Idrætsfritidsordning og klub S2 U S2 I Øvrige varekøb U Tilskud til GIC G1 U Øvrige tilskud og U

14 Økonomisk friplads G1 U Øvrige tilskud og U Forældrebetaling incl. tilskud G1 I Salg af produkter og I ydelser 2 Selvejende/private E1 U Greveordningen S2 U Aktiviteter G1 U Medlemstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Etableringstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Sommerarrangementer for børn, S2 U unge og ældre 002 Aktiviteter G1 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud F3 U Drift D1 U Selvejende/private E1 U Lokaletilskud til G1 U folkeoplysende voksenundervisning 002 Hovedområde 1 G2 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud til det G1 U frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 001 Hovedområde 2 G2 U Øvrige tilskud og U Fritidsaktiviteter uden for F3 U folkeoplysningsloven 1 Drift D1 U Selvejende/private E1 U Kursustilskud til leder og G1 U instruktøruddannelse 001 Hovedområde i G2 U Øvrige tilskud og U Hovedområde ii G2 U Øvrige tilskud og U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 133.542.766-47.828.609 102.502.000-13.756.000-1.066.000 2.455.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 54.304.915-20.371.927 38.965.000-5.072.000 117.000

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer

Fritids- og Kulturudvalget. Detailbudget på kostbærer Detailbudget på kostbærer Fællesudgifter Haller m.m. 10102000 Fast Løn Fællesudg. Haller m. - 3.538.310 Fællesudgifter Haller m.m. 22168000 Personalemøder fødevarer Fællesudg. Haller m. - 5.359 Fællesudgifter

Læs mere

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed

Udvalget for Kultur og Fritid 51 Kulturel virksomhed 51 Kulturel virksomhed 237 Udvalget for Kultur og Fritid 136.547.066-51.553.003 97.290.000-13.662.000 4.391.705 231.000 51 Kulturel virksomhed. bev. 60.193.222-25.137.383 37.434.000-4.994.000 4.844.705

Læs mere

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.

35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019. Budget 2013 16 1 35 Udvalget for Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 60 Kultur og Fritid 41.429.890 41.389.218 41.669.052 42.019.044 00 Byudvikling, bolig og 9.929.306 9.829.305

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8

museum vestfyn ikke balanceret budget 2014.xls 1 af 8 Museum Vestfyn - ikke balanceret budget Ikke balanceret Konto Udgifter 22 Personale 22.1.0.0. Lønninger m.v. 4.790.000,00 4.390.358,72 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge 713.897,41 22.2.2.0 Diverse

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8

museum vestfyn budgetforslag 2016f.xlsx 1 af 8 skitsemæssigt Konto Udgifter 22 Personale lønudv +1% 22.1.0.0. Lønninger m.v. 5.177.000,00 5.125.000,00 4.609.640,48 22.1.0.0. Reg. af beregnede feriepenge lønudv +1% 9.870,35 22.2.2.0 Diverse personaleudgifter

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.

Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734.

Økonomicentret 12/7-2007 Tillægsbevillingsbehov ved forventet regnskab 2007 pr. 31. maj 2007 Tekst Kontonr. Udgift Indtægt -106.290-52.734. Økonomicentret 12/7-2007 -106.290-52.734.450 Revisionsanalyse af hjemmeplejen 651 01 550 07 265.000 Ishøj-Vallensbæksamarbejdet 651 01 581 03-265.000 Edb-leasing 651 01 906 00-255.290 Økonomicentret: Løn

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt

Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur, Fritid og Idræt Budgettildelings- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris-

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid

2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne.

Mål 16-1. Solrød Kommune lægger vægt på kvalitet og mangfoldighed i fritids- og kulturtilbuddenne. Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, musikskole, foreningsliv, voksenundervisning, musikog kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

SEKTOR 5: BØRNEPASNING

SEKTOR 5: BØRNEPASNING Budgetansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger 05 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017

Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2017 Kultur- og Fritidsudvalgets opfølgning pr. 1. juli 2017 Positiv beløb = mindre udgift Udgifter uden overførselsadgang Kultur 11.170.082 15.874.838 4.704.756 7.138 003231 Stadion og idrætsanlæg 4.198.060

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Budgetforudsætninger 2016 Natur - Fritids og Kulturudvalget Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Regn Opr. Basis Budget Budget Budget Budget skab budget budget forslag forslag forslag forslag 2014

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter

Miljø- og Teknikudvalget Serviceudgifter Miljø- og Teknikudvalget 71 Miljø- og Teknikudvalget 69.064.600-13.433.800 55.630.800 Udlejning, bygningsvedligeh og byggemodninger 7.077.400-3.936.400 3.141.000 Udlejning - serviceudg. 1.321.400-3.936.400-2.615.000

Læs mere

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode

BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode BUDGET for Egmont Højskolen Villavej 25, Hou, 8300 Odder skolekode 727.302 I samarbejde med BDO ScanRevision Budget for 2012, 2013, 2014 Version 2a 2011-11-11 RESULTATOPGØRELSE 2011-11-11 3 RESULTATBUDGET

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv 2015-18 Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

4.01-4.02 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2009

4.01-4.02 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2009 Indledning Dette afsnit omhandler Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområder 4.01 Kultur og 4.02 Fritid. Formålet med notatet er at give en orientering om området og et billede af de væsentligste udviklingsmuligheder

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326

Læs mere

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr

Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr Budgetopfølgning KPC Ringkøbing pr. 30.06. 30.06. Budget Årsregnskab 2015 Overskud til imødegåelse af uforudsete udgifter Resultat (udgifter ) i alt 3.411.472,65 6.768.932,00 6.826.000,00 12.646.621,53

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Forbrugsoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korrigeret budget 2010. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 022 Kultur og Fritid * 43.933 35.339 35.172 34.063 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15

Udgifter 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter ,15 Udgifter 22 Personale Fastansat personale 15.541.663 Løst ansatte kustoder 831.986 Øvrige personaleudgifter 399.722 16.773.371,15 28 Lokaler Vedligehold og inventar 277.404 Forsikring 11.842 El, vand og

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Kultur- og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Greve Bibliotek, besøg...

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Bevilling 21 Kultur og fritid

Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid Bevilling 21 Kultur og fritid hører under Fritids- og kulturudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Musik- og Billedskolen, Fritid, Kultur og Adm. Fritid & Kultur. Bevillingen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget

Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2015 Forbrug Oprindeligt budget Kultur- og sudvalgets regnskab Forbrug Oprindeligt 1.000 kr. Positiv beløb = mindre udgift Kultur- og sudvalget Kultur 34.861 35.966 35.003 142-734 34.861 35.966 35.003 142-734 003231 Stadion og idrætsanlæg

Læs mere

Orientering om økonomien i MKB

Orientering om økonomien i MKB Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets nettodriftsbudget 2018 udgør i alt 93,897 mio. kr. Dette beløb anvendes indenfor områderne: Forvaltningen Haller og bygninger

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget

12:36:38 1. Regnskab Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget 12:36:38 1 30052017 kd033 Struktur og tekst Regnskab 2016 Navn Forbrug 2016 Korr. budget Rest budget Forbrugspct. 010116 311216 010116 311216 02 Børn og skoleudvalget 37.373.586 37.338.993 34.593 04 Familie

Læs mere

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr.

Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat Likv. Dec Likv. minimu Likv. Primo Specialelever pr. Budget NY Nordfyns Friskole Års Resultat -1.516 Likv. Dec. -873.36 Likv. minimu -934.173 Likv. Primo -918.364 Specialelever pr. august Revision 14-5-27 Juli Res 13.23 Likv. Juli -871.251 Elevtal 1. og

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter

Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale Løst ansatte kustoder Øvrige personaleudgifter Udgifter 0-0,00 22 Personale Fastansat personale 15.587.103 Løst ansatte kustoder 644.128 Øvrige personaleudgifter 265.247 16.496.478,43 28 Lokaler Vedligehold og inventar 362.204 Forsikring 29.219 El,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter

Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18. Budget 2005-2008. 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Høje-Taastrup Kommune Budgetdokument 2005-2008 4-18 Budget 2005-2008 770 Fritidsfaciliteter, og 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Ansvarsplacering Behandling og vedtagelse Udvalg: Fritids- og Kulturudvalget

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

År til dato - overblik (FIBL30)

År til dato - overblik (FIBL30) År til dato - overblik (FIBL30) Periodens Samlet resultat 9.817.460,19 9.818.169 709 100,0 295 0,0 Redningsberedskabet - daglig drift 7.017.942,39 6.799.760-218.182 103,2 295 0,0-1.208.236,34 1.330.364

Læs mere

Budgetoplysninger drift Bår

Budgetoplysninger drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 13 Kultur- og fritidsudvalget 99.881.100-14.186.500 85.694.600 03 Kultur 9.352.500-148.400 9.204.100 03 Undervisning og kultur 9.352.500-148.400

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro

Regnskab Regnskab Budget Budget 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2011 2010 2011 2011 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud Grænseforeningen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr.

Fritids- og Kulturudvalgets. Budget Indeholder Bevilling nr. Budget 2006-2009 Fritids- og Kulturudvalgets budget: Indeholder Bevilling nr. 770 Fritidsfaciliteter 771 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 773 Folkebiblioteker 774 Kulturelle opgaver 1 770 Fritidsfaciliteter

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. excl. moms: Oprindeligt budget Korr. budget KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2011 Oprindeligt budget 2012 Korr. budget 01.08. 2012* Budget 2013 022 Kultur og Fritid U 40.103 40.203 40.109 39.511

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ). Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Center for Plan, Kultur og Erhverv

Center for Plan, Kultur og Erhverv Præsentation Centerets opgaver spænder fra kontakt til erhvervslivet og kultur- og fritidsinstitutionerne til udarbejdelse af overordnede strategier og myndighedsbehandling. I centeret fastlægges den overordnede

Læs mere

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND

BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND BUDGET FOR ÅRET 2014 FOA FREDERIKSSUND - NORDSJÆLLAND Vedtaget på afdelingsbestyrelsesmødet den 26. september 2013 Noter Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 1 I alt indtægter -8.498.366-8.194.400-8.487.300

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Kultur og Fritid

Sektorredegørelse Center for Kultur og Fritid Sektorredegørelse Center for Kultur og Fritid 1 - Beskrivelse af området 2.01 Strandparken og Hedeland I/S Strandparken Strandparken ved Køge Bugt er et 7 km langt kunstigt skabt natur- og friluftsområde,

Læs mere