01 Kultur T2 U T2 I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493"

Transkript

1 1 01 Kultur T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U F2 I Grønne områder og naturpladser F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Mosede Fort S2 U S2 I Personale G1 U Lønninger U Fast ejendom G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Lejeindtægter G2 I Egne huslejeindtægter I Øvrige indtægter I Øvrig driftramme G1 U Øvrige varekøb U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkebiblioteker F2 U F2 I Folkebiblioteker F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Ramme til NY LØN ikke S2 U udmøntet Kultur (3.03) 1.8 Ny løn U Udmøntningsgaranti G1 U Ny løn U Tværgårende pulje G1 U kompetenceudvikling 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Reguleringspulje G1 U Tjenesteydelser uden moms U Rammebesparelse G1 U Effektivisering G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkebibliotek S2 U S2 I Bøger m.v. G1 U G1 I

2 2 2.9 Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Andre udlånsmaterialer G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Lydbøger på CD G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U DVD G2 U Øvrige varekøb U Elektroniske spil G2 U Øvrige varekøb U Musik G2 U Øvrige varekøb U Lydavis G2 U Tjenesteydelser uden moms U Udviklingspulje G2 U Øvrige varekøb U Aviser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tidsskrifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Bibliotekarer G2 U G2 I Fast løn U Vikarudgifter U Betalinger fra regioner I Administrationspersonale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Andet personale G2 U Fast løn U Øvrige lønudgifter U Forplejning/fraværsgodtgørelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Uddannelse G2 U Kursusafgift medarbejdere G3 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kursusafgift ledelse G3 U Tjenesteydelser uden moms U Transport G3 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Øvrige varekøb U Entreprenør og U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Varme G2 U Brændsel og drivmidler U

3 3 020 Renovarion m.v. G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og afgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Husleje G2 U Tjenesteydelser uden moms U Gartnerarbejde Tune G2 U Lønninger U Fællesudgifter, Tune G2 U Tjenesteydelser uden moms U Administration G1 U Telefoni G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U EDB G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Annoncer G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontingenter G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Porto G2 U Tjenesteydelser uden moms U Koda/CopyDan G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kontorhold G2 U Øvrige varekøb U Rengøringsartikler G2 U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U PR G2 U Tjenesteydelser uden moms U Møder og gaver G2 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Kørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elektroniske licenser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Frugt og kaffeordning G2 U Øvrige varekøb U Varevogn G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Biblioteksdrift G1 U IT G2 U Øvrige varekøb U Kataloger, Vælg selv G2 U abonnement 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Discover & Learn G2 U Tjenesteydelser uden moms U

4 4 006 Katalogiseringsbidrag G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Øvrige driftsramme G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Betalinger til kommuner U Salg af produkter og I ydelser 016 Stillingsannocner G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Diverse indtægter G1 I Bøder G2 I Øvrige indtægter I Kulturelle arrangementer G1 U Tjenesteydelser uden moms U Momsregistreret virksomhed G1 U G1 I B info Consulting G2 I Salg af produkter og I ydelser 006 Biblioteksbutikken G2 U G2 I Øvrige varekøb U Salg af produkter og I ydelser 820 Rammebesparelse G1 U Tjenesteydelser uden moms U Ekstraordinær servicevagt på S2 U biblioteket 499 Uden for kontrakten G1 U Ekstraordinær servicevagt G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kulturel virksomhed F2 U F2 I Museer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve museum S2 U S2 I Personale G1 U Museumsleder G2 U Fast løn U Sekretær G2 U Fast løn U Registrator G2 U Fast løn U Arkivar G2 U Fast løn U Forvalter G2 U

5 5 1.1 Fast løn U AV formidler G2 U Fast løn U Formidling G2 U Assistent G3 U Lønninger U Inspektør G3 U Fast løn U Løst personale G2 U Fast løn U Museumsværter G2 U Fast løn U Vikarudgifter U PHD ansættelse G3 U Fast løn U Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Tjenestekørsel G2 U Tjenesteydelser uden moms U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Samlingens forvaltning G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undersøgelser og erhvervelser G1 U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Konsevering G1 U Tjenesteydelser uden moms U Udstillinger G1 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Anden formidlingsvirksomhed G1 U Øvrige varekøb U Administration G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Bestyrelseshonorar G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrig driftsramme G1 U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Kiosk og Cafevirksomhed G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U

6 6 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Betaling fra amtskommuner G1 I Betalinger fra regioner I Statsrefusion D1 I Ordinært statstilskud G1 I Statstilskud I Teatre F3 U F3 I Drift D1 U Bibliotek. G1 U Børneteater. G2 U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Statsrefusion D1 I Refusion efter reglerne for den G1 I centrale refusionsordning 001 Bibliotek G2 I Refusioner I Skolernes teaterformidling G2 I Refusioner I Daginstitutioner G2 I Refusioner I Musikarrangementer F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Greve Kommunale Musikskole S2 U S2 I Reguleringer G1 U Rammebesparelser G2 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U G1 I Leder G2 U Fast løn U Lærere G2 U Fast løn U Administrationspersonale G2 U Fast løn U Diverse indtægter, løn G2 I Betalinger fra staten I Andre udgifter G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Pigegarde G2 U Fast løn U Øvrig driftsramme G1 U Elevaktiviterer G2 U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Undervisningsmateriale G2 U Øvrige varekøb U

7 7 003 Kurser/Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Harmoniorkester G2 U Tjenesteydelser uden moms U Elevbetaling G1 I Salg af produkter og I ydelser 64 Andre kulturelle opgaver F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Internationalt samarbejde G1 U Tilskud/ture til udlandet G2 U Øvrige tilskud og U Rejser og G1 U indkvarteringsprojekter 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur i børnehøjde G1 U Øvrige varekøb U Kulturelle arrangementer G1 U G1 I Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tilskud og U Det Frie Kulturmidler G2 U G2 I Øvrige tilskud og U Betalinger fra regioner I Komité for 1. Verdenskrigs G3 U museum på Mosede Fort 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kulturaftale København Syd Regi G1 U Øvrige varekøb U Greve teater G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Teater Hedeland G1 U Øvrige tilskud og U Indvendig vedligeholdelse af G1 U borgerhuse 4.5 Entreprenør og U Karlslunde borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tune borgerhus G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til forsamlingshuset G1 U

8 8 godthåb 5.9 Øvrige tilskud og U Kulturpolitik G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ungdomsudveksling G1 U Øvrige tilskud og U Portalen G1 U Almindelig tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Bloktilskudsandel ( tidligere G2 U amtslige tilskud) 5.9 Øvrige tilskud og U Kultur og Fritidsaktiviteter i G1 U Gersagerparken 2.9 Øvrige varekøb U Sociale opgaver og beskæftigelse F1 U Dagtilbud til børn og unge F2 U Klubber og andre socialpædagogiske F3 U fritidstilbud 1 Drift D1 U Egne E1 U Hedelandshytte / S2 U Fællesforeningen 060 Ejendomsudgifter G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U

9 9 02 Fritid T2 U T2 I Byudvikling, bolig og F1 U miljøforanstaltninger F1 I Fritidsområder F2 U Skove og naturområder F3 U Drift D1 U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Fritidsfaciliteter F2 U F2 I Stadion og idrætsanlæg F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Iglohal G2 U Lønninger U Pulje S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U Greve svømmehal S2 U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Overarbejde U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Greve Idrætscenter S2 U S2 I Overførsler G1 U Tjenesteydelser uden moms U Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Ejendomsudgifter G1 U G1 I Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El G2 U Brændsel og drivmidler U Vand G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Ejendomsskat og renovation G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Genanskaffelser G2 U Entreprenør og U

10 Vedligeholdelse G2 U G2 I Bygninger G3 U G3 I Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Øvrige indtægter I Iglohal G3 U Entreprenør og U Øvrig driftsramme G1 U Administration G2 U Entreprenør og U Møder og forplejning G3 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Selvejende/private E1 U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Undervisning og kultur F1 U F1 I Folkeskolen m.m. F2 U F2 I Idrætsfaciliteter for børn og unge F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Personale G1 U Lønninger U Udmøntningsgaranti G2 U Lønninger U Iglohal G2 U Lønninger U Budgetregulering S2 U Øvrige varekøb U Greve Idrætscenter S2 I Arealer og pladser G1 I Baner og beplantning G2 I Egne huslejeindtægter I Uforudsete S2 U udgifter/budgetregulering 031 Diverse udgifter G1 U Øvrige varekøb U Reklarmeindtægter S2 I Reklameindtægter G1 I Øvrige indtægter I Puljer S2 U Overførsler G1 U Entreprenør og U

11 Matr. nr. 1q, 1ac kappelgårde S2 U Greve Jagtforening 028 Fast ejendom G1 U Skatter, afgifter og G2 U forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Kontrakt med Park&Vej på S2 U vedligeholdelse af stadion, boldfælled og spejderhytter 050 Tune Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Karlslunde Stadion G1 U Tjenesteydelser uden moms U Greve Idrætscenter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Boldfælled G1 U Tjenesteydelser uden moms U Spejderhytter G1 U Tjenesteydelser uden moms U Idrætspolitisk sekretariat S2 U Øvrig driftsramme G1 U Drift G2 U Lønninger U Idrætspulje 2010 S2 U Øvrige varekøb U Greve Svømmehal S2 U S2 I Personale G1 U Løn m.v. G2 U Fast løn U Vikarudgifter U Overarbejde U Øvrige lønudgifter U Tjenesteydelser uden moms U Øvrig driftsramme G1 U G1 I Administration G2 U G2 I Fødevarer U Brændsel og drivmidler U Øvrige varekøb U Tjenesteydelser uden moms U Entreprenør og U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Egne huslejeindtægter I Salg af produkter og I ydelser 7.9 Øvrige indtægter I Uddannelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Skøjtebane G1 U Entreprenør og U Selvejende/private E1 U Karlslundehallen, skydebane S2 U m.m. 076 Andre tilskud G1 U

12 Øvrige tilskud og U Tunehallen S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Hundige Huset S2 U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U Kulturel virksomhed F2 U Andre kulturelle opgaver F3 U Drift D1 U Greve Borgerhus S2 U Personale G1 U Aktivitetsmedarbejdere G2 U Fast løn U Fast ejendom G1 U Vedligeholdelse G2 U Entreprenør og U Opvarmning G2 U Brændsel og drivmidler U El og vand G2 U Brændsel og drivmidler U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Skatter og forsikringer og G2 U renovation 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Rammebevilling G1 U Rammebevilling G2 U Øvrige varekøb U Rammebesparelse G2 U Tjenesteydelser uden moms U Folkeoplysning og fritidsaktiviteter F2 U m.v. F2 I Fælles formål F3 U Drift D1 U Egne E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U Pokaloverrækkelse G1 U Fødevarer U Øvrige varekøb U Øvrige tilskud og U Folkeoplysning G1 U fra tidligere år 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Kontorlokaler i Hundige Center S2 U

13 FAST EJENDOM G1 U BIDRAG TIL CENTERFORENINGEN G2 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Selvejende/private E1 U Pulje til fastholdelse af børn G1 U og unge i idræts og spejderforeninger 5.9 Øvrige tilskud og U Annoncering G1 U Øvrige tjenesteydelser m.v. U Folkeoplysende voksenundervisning F3 U F3 I Drift D1 U D1 I Selvejende/private E1 U E1 I Fælles udgifter og indtægter S2 U S2 I Elever i andre kommuner G1 U Betalinger til kommuner U Elever fra andre kommuner G1 I Betalinger fra kommuner I Materialetilskud G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til arbejdsløse G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til pensionister G1 U Øvrige tilskud og U Tilskud til efterlønsmodtagere G1 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G1 U Øvrige tilskud og U A.o.f. S2 U S2 I Undervisning G1 U G1 I Øvrige tilskud og U Salg af produkter og I ydelser 029 Tilskud til seniorhøjskole G1 U Øvrige tilskud og U Frivilligt folkeoplysende F3 U foreningsarbejde F3 I Drift D1 U D1 I Idrætsfritidsordning og klub S2 U S2 I Øvrige varekøb U Tilskud til GIC G1 U Øvrige tilskud og U

14 Økonomisk friplads G1 U Øvrige tilskud og U Forældrebetaling incl. tilskud G1 I Salg af produkter og I ydelser 2 Selvejende/private E1 U Greveordningen S2 U Aktiviteter G1 U Medlemstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Etableringstilskud G2 U Øvrige tilskud og U Andre tilskud G2 U Øvrige tilskud og U Sommerarrangementer for børn, S2 U unge og ældre 002 Aktiviteter G1 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud F3 U Drift D1 U Selvejende/private E1 U Lokaletilskud til G1 U folkeoplysende voksenundervisning 002 Hovedområde 1 G2 U Øvrige tilskud og U Lokaletilskud til det G1 U frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 001 Hovedområde 2 G2 U Øvrige tilskud og U Fritidsaktiviteter uden for F3 U folkeoplysningsloven 1 Drift D1 U Selvejende/private E1 U Kursustilskud til leder og G1 U instruktøruddannelse 001 Hovedområde i G2 U Øvrige tilskud og U Hovedområde ii G2 U Øvrige tilskud og U Total ('Udgift') U Total ('Indtægt') I Total ('Netto') N

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER

Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT. Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER BILAG TIL REGNSKAB 2011 Bilag 1 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT Beløb i hele kr. Regnskab 2011 Budget 2011 UDGIFTSARTER 0 Arter til omkostningsregnskab 0 0 0.0 omkonteringer til status 0 0 0.1 Afskrivninger 0

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730

4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 4 Udvalget for Kultur og Fritid 47.263.368 42.538.638 4.724.730 Samlet overførsel! ovf begrundelse 04001 00.25 Faste ejendomme og 1.977.847 1.944.142 33.705 fritidsfaciliteter 13 Andre faste ejendomme

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007

BUDGETSKEMA - DRIFT. Budget 2006 Budget 2007-2010. Budget. Budget 2007 Udvalg: MILJØ- OG TEKNIKUDVALG samt KULTUR OG FRITIDSUDVALG Hovedfunktion/funktion: 00.28 Fritidsområder 2006 2007-2010 2007-priser (1.000 kr.) 2006 2007 2008 2009 2010 Udgift 10.345 10.845 9.195 9.195

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012

Årsregnskab for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2012 NOTE t. euro Euro t. euro t. euro Indtægter 1 Tilskud fra den danske stat 3.243 3.243.000 3.243 3.370 2 Offentlige tyske tilskud 367 359.041

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604

Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Jobcenter Bornholm 69.540.091 66.992.017 73.287.604 Produktionsskoler 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder 1.973.571 3.615.798 1.975.798 Betalinger til/fra off. myndigheder

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt

Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Budget 2013 Resultatopgørelse 87 elever Konto nr. Primo Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Indtægter 476.836 476.836 476.836 476.836 480.836 480.836

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012

Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget 2012 Budget 2013 U/I Reg.kontonr. Budget Budget 2013 13 Præstø Søsportcenter U I 1 Drift 010 Pladslejer I -1.500.000-1.500.000 001 Pladslejer 7.2 Salg af produkter og ydelser I 181 00 172-08 003 Gæsteleje 7.2

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

(1.000 kr.) Udgift Indtægt

(1.000 kr.) Udgift Indtægt Fritidsudvalget Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn

ART FORMÅL 2 KIRKEBYGNINGER 2000 Fælles formål og løn KIRKE SOGN Eksempel KONTOOVERSIGT 2011 16/10 11 ART FORMÅL 1 FÆLLES INDTÆGTER 101810 Ordinær ligning drift 1000 Kirkelig ligning 101820 Ligning anlæg 101830 Tillægsbevilling 1100 Tillægsbevilling 5% 101850

Læs mere

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007

Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.6 - side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 2.6 Moms Det er hovedreglen i det regionale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter

Læs mere

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv.

Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Fritidsområdet FRITIDSUDVALGET Fritidsudvalget har det politiske ansvar for området, der dækker folkebiblioteker, idrætsfaciliteter for børn og unge, museer, folkeoplysning mv. Budgetmæssig status Fritidsområdet

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Politikområde 15: Fritid og kultur

Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15: Fritid og kultur Politikområde 15 Fritid og kultur hører under Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget. Politikområdet omfatter 24 kommunale fritidshuse, tilskud til 9 selvejende idræts-

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Antal elever pr. elev

Antal elever pr. elev Institutionsnavn Regnskabsår Grundtilskud Reduktion for indtægter modregnet i tilskuddet Taxametertilskud (takst 1) Bygningstilskud Tilskud til specialundervisning m.v. af elever med særlige behov og til

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013

Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 Budget- og regnskabssystem for regioner 2.4 - side 1 Dato: Juni 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 2.4 Gruppering Grupperingerne på kontonummerets 12-14. ciffer anvendes til en yderligere opdeling af

Læs mere

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012

Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 Noter til tabeller vedrørende Kulturvaneundersøgelsen 2012 I forbindelse med at Kulturvaneundersøgelsen 2012 er lagt i Statistikbanken, er der for en række af tabellerne sket en ændring i tabelleringsformen.

Læs mere

I. Folkeoplysende voksenundervisning

I. Folkeoplysende voksenundervisning Sendes senest den 27. maj 2009 til 2008 UNI-C Statistik & Analyse Vermundsgade 5 2100 København Ø Kommunens navn og adresse Kommunenr.: Kommunenavn: Statistikoplysninger vedrørende lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

1. KORT PRÆSENTATION. Forslag til visioner, målsætninger, serviceniveau og organisation i Ny Frederikshavn Kommune #478538

1. KORT PRÆSENTATION. Forslag til visioner, målsætninger, serviceniveau og organisation i Ny Frederikshavn Kommune #478538 1. KORT PRÆSENTATION Karakteristika: BK-forvaltningen varetager opgaver i forhold til bl.a.: - dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede børnehuse) - skole og SFO (normal- og specialundervisning,

Læs mere

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER

Endeligt Budget 14 Regnskab 13. Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Konto Navn Budget 2015 INDTÆGTER Endeligt Budget 14 Regnskab 13 KONTINGENT - note 1 10200 Kontingent 49.685.000 46.907.000 47.755.412 10201 Afskrevet kontingent -40.000 0-244.851 10300 Kredskontingent

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Budgetopfølgning 1/2013

Budgetopfølgning 1/2013 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/2013 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning 1/2013 23.04.2013 A. Samlet oversigt Budgetopfølgning 1/2013 23.04.2013 Side 2 B. Samlet bemærkning for udvalget

Læs mere

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500

Budget 2014. 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700

Læs mere

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009

Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Ændringsforslag til Budget 2010-2013 i henhold til Hovedoversigt 2 af den 16. september 2009 Fra partierne: A Socialdemokraterne 6 medlemmer B Det radikale venstre 1 medlem C Det konservative folkeparti

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010

KØBENHAVNS KOMMUNE. vedtaget budget 2010 KØBENHAVNS KOMMUNE vedtaget budget 2010 vedtaget budget 2010 københavns kommune økonomiforvaltningen november 2009 1 2 indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse indledning budget 2010 hovedindhold...9 indledende

Læs mere

ARSREGNSKAB 2 011. SideD

ARSREGNSKAB 2 011. SideD VINDINGE IDRÆTSFORENING o ARS 2 011 SideD RESULTATOPGØRELSE 2011 BUDGET 2012 TEKST 2010 2011-39.101 Resultat aktivitetsafd. Resultat Hal 3.140 Viften -131. 561-85.914 3.134 2.842 Offentlige tilskud; -160.000

Læs mere

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde

Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde Regler for tilskud til Frivilligt Folkeoplysende Foreningsarbejde i Nordfyns Kommune INDHOLD: Hvem kan få tilskud... 3 Kursustilskud... 4 Medlemstilskud... 7 Fifty-Fifty-puljen... 9 Tilskud til lokaler

Læs mere

Plan og Kultur. Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder:

Plan og Kultur. Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: Plan og Kultur Området Plan og Kultur udgør 4,0 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Grønne områder og naturpladser 6.689

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid: 06.03.2014 kl. 10:09 Aktuel Aktuel Budget Budget Booking indtægter hallen 2.012 2013 2013 2.014 INDTÆGTER 1000 Kontingent

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006

TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 TÅRNBY KOMMUNE Økonomi- og Planlægningsafdelingen Den 9.5.2006 Aftale om betaling for ydelser i det forpligtende samarbejde vedrørende delaftale 1a: Hjælpemidler Indledning Denne aftale tager sit udgangspunkt

Læs mere

I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300

I 1.459.4871 1.128.300 1.113.300 I Parasollen, Struer IDRIFTSBUDGET Note INDTAGTER Realiseret Rev, budget Budget 2012 2013 I YDELSER OG TILSKUD 2 GAVER 3 PROJEKTER 4 CAFEDRIFT 1.268.900 1.015.000 97.046 40.000 93.54 1 -, /3.., 1.000.000

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1

Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Budget- og regnskabssystem 2.6 - side 1 Dato: 1. april 2005 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2005 2.6 Moms Det er hovedreglen i det kommunale budget- og regnskabssystem, at udgifter og indtægter på såvel drifts-

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER

GENERELLE OPLYSNINGER Årsregnskab GENERELLE OPLYSNINGER Institutionsnavn: Galten Junior- og Ungdomsklub Syvtallet 8 8464 Galten Regnskabsår: 1/1-31/12 Bestyrelse: Charlotte Højlund Jensen, formand Rikke Stræde Frandsen, næstformand

Læs mere

Vedr.: Ansøgning om tilskud til Herslev Forsamlingshus 2014.

Vedr.: Ansøgning om tilskud til Herslev Forsamlingshus 2014. ZIP/8Z 16 1 OL00 017 1 Byrådssekretariatet Fredericia Kommune Vedr.: Ansøgning om tilskud til Herslev Forsamlingshus 2014. Herslev den 29.01.2014 Herslev Forsamlingshus har i 2013 haft et økonomisk fornuftigt

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Budget 2014 FSL Side 1

Budget 2014 FSL Side 1 Budget 2014 FSL Side 1 INDTÆGTER KONTINGENT 10200 Kontingent 46.907.000 45.647.000 44.689.745,00 10201 Afskrevet kontingent 0-146.474,00 Nedsættelse af kont. for ledige 0-206.000 10300 Kredskontingent

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Budgetstatus 01.03.2015

Budgetstatus 01.03.2015 Budgetstatus 01.03.2015 Regnskabsår 2015 2015 2015 Korrigeret Forbrug JAN - 016 Rest korrigeret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter DKK DKK DKK Samlet resultat Pilegårdsskolen - 185/Ikke

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100

361.780 891.500 1.200.400 ELM Sekretariat i alt. 1.107.100 Budget 2015 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2013 2014 2014 ELM Sekretariat 2015 2.786.231 2.940.700 3.300.000 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 3.000.000 24.066 20.000 20.000 2 Øvrige indtægter.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013

Budget 2014. Smallegade 4 7400 Herning. Udarbejdet september 2013. Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budget 2014 Smallegade 4 7400 Herning Udarbejdet september 2013 Godkendt på bestyrelsesmøde den 25/9 2013 Budgetforudsætninger for driftsbudgettet Nærværende budget 2014 er udarbejdet af Alex Nielsen og

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13.

Conventus Finans Hadsund Roklub (HRK) Kontingenter i alt -304.383,00. Kommunale tilskud i alt -103.630,33. Gæsteroere Ialt -13. Regnskab: Hadsund Roklub Dato: 01-01-2013-31-12-2013 Page 1 of 5 Hadsund Roklub Kontingenter 1010 0-18 år -39.850,00 1020 19-24 år -11.900,00 1030 25 og derover -252.633,00 1050 Andre kontingenter 0,00

Læs mere

Budget 2015. Specielle bemærkninger

Budget 2015. Specielle bemærkninger 2015 2014 Specielle bemærkninger 2015 2018 Kultur- og Fritidsudvalget Indholdsfortegnelse Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)... 230 Generelt... 231 Kulturområdet... 231 Fritidsområdet... 238

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14.

-1.498.475,25 -1.498.475,25 -1.498.475,25 -764.226,00-734.249,25 270.436,98 150.984,46 150.984,46 66.987,67 12.708,75 270,00 14. Side 1 pr. 30-09-2014 1 10 Fælles indtægter Ligningsbeløb til drift -1.498.475,25-1.498.475,25-1.998.000-1.998.000-499.524,75-499.524,75 75 75 1000 Ligningsbeløb til drift 101810 Kirkelig ligning kommune

Læs mere

Boliger og byudvikling side 1

Boliger og byudvikling side 1 Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring...

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder

Bilag E: Konteringsvejledning for personligt ejede handels- og servicevirksomheder Konteringsvejledning Omkostninger Indtægter Aktiver Passiver Returvarer og returemballage fra kunder Dekorter til kunder 1100: Nettoomsætning (Saldo) Kontantsalg af varer, tjenesteydelse og emballage salg

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub. Booking indtægter hallen Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub Ialt Budget 214 Remaining Booking indtægter hallen INDTÆGTER 1 Junior 8-13 år 1.35 18. 7.65 11 Junior 14-17 år 5.8 16. 1.2 12 Ungsenior 18-25 år 8.8 13.8 5. 13 Senior

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015.

Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af nedenstående tilskud, skal fremsende ansøgning herom senest 20. januar 2015. NYT FRA KULTUR- OG FRITIDSMEDARBEJDER SUSANNE PETERSEN susanne.petersen@kalundborg.dk - tlf. 59 53 59 15 Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalget Foreninger, der ønsker at søge et eller flere af

Læs mere