Et familienetværk i Varde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et familienetværk i Varde"

Transkript

1 1 Et familienetværk i Varde Min mor er født 1908 i Varde, hvor hendes forældre boede fra ca til ca Her blev de gode venner med familien Sørensen Kreilgaard, hvor hustruen, Maren Kreilgaard, var ud af en søskendeflok på 8. Hendes søster, Petrea, blev min farmor. Forældrene var Maren og Mads Jørgensen. Af årsager, som ikke er overleveret, måtte min mors forældre flytte fra Varde til Hobro, da min mor var ca. 10 år gammel. For min mor blev flytningen en social deroute. Hun blev aldrig glad for Hobro, og hun længtes hele livet tilbage til Varde. Dette notat er et forsøg på rekonstruktion af rammerne for den lykkelige tid i Varde ud fra de kilder, som nu er tilgængelige. Brøndgraver Mads Jørgensens familie Mads var søn af en gårdmand i Vester Nebel. Som 30-årig finder vi ham 1870 i Skovbogade 30 i Varde. Her er han tjenestekarl ved gæstgiver Nicolai Adolf Jacobsen. 3. juni 1871 bliver han gift med den 22-årige Maren Pedersen fra Siig. Mads slår sig ned som avlsbruger på Varde Mark. Han står som avlsbruger ved fødslerne af Jens og Jørgen i 1873 og 1875, i 1878 som daglejer og fra tvillingernes fødsel i 1883 som brøndgraver. Denne titel hænger ved ham resten af livet. Det vides ikke, hvordan Mads blev brøndgraver, men man kan formode, at det var en færdighed, han fik udviklet som avlsbruger på Varde Mark.

2 2 Maren og Mads får 12 børn mellem 1871 og Anton Torngaard har i ref. 3 omtalt 4 børn, som ikke blev ret gamle, nemlig Johanne ( ), Petrea ( ) samt tvillingerne Peter og Johanne fra 1882, som døde af kighoste mindre end 2 måneder gamle. Den store børnedødelighed har været en ufattelig byrde for datidens forældrepar. Ref. 2 om Lundvej 18: Det ældste hus i Varde er sikkert Lundvej 18, dog må det bemærkes, at i gamle dage lå det langt uden for byen, som den gang kun nåede til Voldgaderne. For at blive fri for at føre varerne gennem Accisseboden, hvor der skulle betales told af dem, og over broen ved Sønder Port, har købmændene sikkert fra Lundvej 18 ført dem over åen ved Gjellerupholm. I ref. 2 oplyser Laurits Sørensen, at familien i 1870 erne har boet Lundvej 18. Det var langt uden for byen. Det oplyses, at huset var det eneste hus på Lundvej fra Østerport til Skovlyst. Et utal af Varde-familier har gennem årene beboet de 2 små lejligheder i huset; hvor der kun er to meter til hanebjælkerne. Blandt andre boede i halvfjerdserne den langt ud over Vardes sogneskel kendte brøndgraver Mads Jørgensen, han er stamfader til en stor og anset Vardefamilie. En datter var afdøde restauratrice fru Karen Hansen, Brogade, fru Johanne Ludvigsen, som for nylig afstod sin ejendom i Østergade, er også datter af ham, såvel som afdøde fru fattiggårdsbestyrer Kreilgaard, der var enke efter det socialdemokratiske byrådsmedlem Kreilgaard, og han var således bedstefar til turistsekretær Børge Kreilgaard. I 1887 fødtes datteren Nielsine Christine Jørgensen. Det må være hende, der står længst til venstre på det ældste billede. Der er ikke overleveret noget som helst om hende i familien. Hun er ikke registreret død i Varde i 90 erne, og hun er ikke konfirmeret i Varde omkring Hun er heller ikke med i familien ved folketællingen Indtil videre kan vi kun konstatere, at hendes skæbne er ukendt. Ved folketællingerne i 1880 og 1890 boede de inde i byen midt i Kræmmergade, matr Mads døde 1922, 82 år gammel. På det tidspunkt boede han sammen med Maren i Storegade 18 i Varde. Maren døde i Mads Jørgensen Født i Vester Nebel Død i Varde Gift i Torstrup med Maren Pedersen Født i Torstrup Død i Varde Maren Jørgensen i Torstrup Jens Jørgensen i Varde Jørgen Jørgensen i Varde Johanne Jørgensen i Varde Karen Jørgensen i Varde Petrea Jørgensen i Varde Peter Andreas og Johanne Jørgensen i Varde, og Johanne og Petrea Jørgensen i Varde Nielsine Christine Jørgensen i Varde Else Kirstine Jørgensen i Varde Senere afsnit belyser, hvad vi ved om de 7 af børnene.

3 3

4 4 Pouline og Carl Marius Christensen madlavning på hotel Royal i Thisted. Hun arbejdede hos købmand Plum i Assens, da de mødtes. I de første år i Varde boede familien på Nørrevold og i Vestergade 34B. Min mor blev født i Varde i 1908, mens familien boede i Vestergade. Carl står i kirkebogen som maskinmester. Det blev hans karrieres højdepunkt. Et postkort fra 1911 viser, at familien også har boet i Brogade. Omkring 1907 flyttede mine bedsteforældre, Pouline og Carl Marius Christensen, fra Assens til Varde sammen med sønnen, Poul Richard, der var født i Assens i Jeg synes, at de ser stolte og selvsikre ud på billederne fra denne tid. Carl var søn af en skomager i Assens. Han blev uddannet som grov- og beslagsmed og fik efter en tur på valsen arbejde som reparatør på svineslagteriet i Assens. Det førte til ansættelsen som leder af maskinafdelingen på slagteriet i Varde. Venskabet med familien Kreilgaard Sørensen banede vejen til et stort familienetværk. Min mor så tilbage på familiens tid i Varde som en meget lykkelig tid. Pouline var datter af en snedker i Thisted. Hun blev uddannet som syerske og lærte

5 5 Der blev i denne periode mulighed for anskaffelse af varige forbrugsgoder, som f.eks. en symaskine til 200 kr. Ifølge regningen er familiens adresse i 1916 Villa Storm, Sdr. Varde. Lykken varede ikke ved måtte familien flytte til Hobro, hvor Pouline og Carl tilbragte resten af livet under mere beskedne forhold. Carl Marius Christensen Født i Assens Død 1975 i Hobro Gift i Thisted med Pouline Marie Bach Født i Thisted Død 1963 i Hobro Poul Richardt Bach Christensen i Assens Ellen Johanne Bach Christensen i Varde Tove Gurli Bach Christensen i Hobro

6 6 Maren og Søren Sørensen Kreilgaard Asta og Boris bliver også døbt Kreilgaard Sørensen. I folketællingen 1906 optræder Søren Sørensen som snedkermester. Fra 1916 er Søren registreret som fattiggårdsbestyrer under Varde kommune. Maren er økonoma samme sted. Samtidig står Børge i lære som snedker i faderens gamle firma, snedker S. Sørensen i Storegade. Asta er tjenestepige hos lærerinde C. Andersen i Lundgade. Fattiggården i Varde har været et vigtigt samlingspunkt for familienetværket på den tid. Det ældste af brøndgraver Mads Jørgensens børn, Maren, blev i 1896 gift med snedkersvend Søren Sørensen. Søren var søn af en husmand i Maabjerg ved Holstebro. Familien boede 1897 i Østergade og omkring år 1900 i matr. 127 i Kræmmergade i Varde. Senere angives adressen som matr. 127 i Storegade. Der er muligvis tale om den samme ejendom. Det står ikke klart, hvor navnet Kreilgaard stammer fra. Børge blev i julen 1897 døbt Bürge Kreilgaard Sørensen. I kirkebogen er Sørensen streget over. En note oplyser: Ved kirkeministeriets res. af 5/ indføres navnebevis udstedt 22/ af politimesteren i Holstebro, hvorved den pågældendes navn bliver Bürge Sørensen Kreilgaard. (stemplet:) Sml. I.A. jr. nr. 3517/1960, Landsarkivet i Viborg 8/ (sign:) Niels Jacobsen I 1921 døde Søren, 51 år gammel. Det vides ikke, hvor gammel Maren blev. Børge blev turistchef i Varde. Jeg mener at have besøgt hans hjem på torvet i Varde i min tidlige barndom. Ifølge telefonbogen bor der stadig folk i Varde med navnet Kreilgaard. Søren Sørensen Kreilgaard Født i Maabjerg Død i Varde Gift i Varde med Maren Jørgensen Født i Sig, Thorstrup sogn Børge Kreilgaard i Varde Asta Kreilgaard i Varde Boris Kreilgaard i Varde

7 7 Karoline og Jens Jørgensen Brøndgraver Mads Jørgensens næstældste barn, Jens, slog sig ned som skomager i Hellerup. Han blev gift med Karoline, men vi har ingen data om hende eller om deres ægteskab. Parret er med på flere billeder fra familiesammenkomster. Onkel Jens s have blev et samlingspunkt for den del af familien, som flyttede til hovedstaden. Jens Jørgensen Født i Varde Gift med Karoline

8 8 Valborg og Jørgen Jørgensen Et udsnit af familiebilledet fra 1915 viser, at Jørgen med tiden udviklede en vis pondus. Der er også noget, der tyder på, at familiens tendens til skaldethed kommer fra denne gren af familien. Jørgen var det tredje af Maren og Mads Jørgensens børn. Jørgen blev skrædder og slog sig ned i Nørre Nebel, hvor han fra 1905 er registreret som skræddermester. Jørgen Jørgensen Født i Varde Gift i Varde med Valborg Caroline Sørensen Født på Den kgl. Fødselsstiftelse, Kbh. Henry Theodor Jørgensen i N. Nebel Gudrun Ragnhild Jørgensen i N. Nebel Eigil Herman Ville Jørgensen i N. Nebel Frevald Leonhardt Søndergaard Jørgensen i N. Nebel

9 9 Karen og Hans Conrad Hansen Brøndgraverparrets fjerde barn blev en pige, som de døbte Karen. Karen var lige fyldt 21 år, da hun blev gift med møllebygger Hans Conrad Hansen, som var kommet fra Pårup ved Odense. De boede i Nørregade i Varde, da Elna blev født i 1899, Lerpøtvej 107 ved folketællingen 1901 og i Nygade (matr. 116), da Gerda blev født i Vi har ingen billeder af Hans Conrad. Det skyldes måske, at han døde allerede i 1911, kun 40 år gammel. Da var min mor kun 2 år gammel, så hun har ikke kendt ham. Huset kan lokaliseres til hjørnet af Brogade og det senere Torvegade i Varde. Forbogstaverne HK blev et varemærke, som også blev brugt på døtrene: Elna H.K. Hansen og Gerda H.K. Hansen. Et senere billede viser Karen stående uden for et hus. Skiltet oplyser, at huset er H. K. Hansens restauration. Det fremgår også, at huset ligger i Brogade. Vi må antage, at Hans efter 1905 har etableret sig som restauratør, og at Karen har drevet virksomheden videre efter hans død. Dette glade billede viser, at hele familien assisterede, når Karen skulle betjene et marked eller et dyrskue med restaurationstelt. Hans Conrad Hansen Født i Paarup Død i Varde Gift i Varde med Karen Jørgensen Født i Varde Elna Karoline Hansen i Varde Gerda Hansen i Varde Det mindre skilt på muren til venstre formaner til Skridt Kjørsel. Det må være et af de tidligste skilte med hastighedsbegrænsning.

10 10 Johanne og Niels Ludvigsen 1883 fik Maren og Mads Jørgensen tvillinger. De to piger blev døbt Johanne og Petrea. Johanne blev kaldt Hanne. Hun giftede sig i 1906 med tømrersvend Niels Ludvig Ludvigsen fra Ribe. De boede i Nørrevoldgade i Varde, da sønnerne Verner og Louis blev født. Hanne blev enke som 27-årig. Hun ernærede sig først ved maskinstrikning. Siden fik hun et brødudsalg i Østergade (ref. 4). Sønnernes konfirmation er registreret i 1921 og De fik begge deres løbebane ved Varde Staalværk, Verner som hærdemester og Louis som rensemester (ref. 5 og 6). Ægteskabet blev kort. Niels Ludvigsen døde i oktober 1911 kun 33 år gammel. Dengang boede familien i Storegade. Niels Ludvig Ludvigsen Født i Ribe Død i Varde Gift i Varde med Johanne Jørgensen Født i Varde Død Verner Gotlieb Ludvigsen i Varde Louis Alex Ludvigsen i Varde

11 11 Petrea og Frederik Poul Jensen Parret slog sig ned i Marstalsgade i København, hvor min far, Paul, blev født i Frederik sejlede på forskellige DFDS skibe, bl.a. Amerika-damperen Oscar II, som måtte vente i New York under 1. verdenskrig. Petrea blev kaldt Drea i familien. Den anden tvilling, Petrea, blev i 1908 gift med Frederik Poul Jensen, som var født i Fredericia. Vielsesregistreringen oplyser, at han var Ungkarl og Maskinmester paa D.F.D.S. Damper Esbjerg i København flyttede familien til Esbjerg. Den blev motoriseret med Roveren Z Sygdom tvang Frederik i land. Han døde 1934 i en alder af kun 52 år. Det siges, at Drea sled sig op på at passe sin syge mand. Hun døde året efter ham, også 52 år gammel. Frederik Poul Jensen Født i Fredericia Død i Esbjerg Gift i Varde med Petrea Jørgensen Født i Varde Død i Esbjerg Paul Jørgen Jensen i København

12 12 Else og Hilarius Lund Else var det yngste barn af brøndgraver Mads Jørgensen og hans kone Maren. Hun blev gift med Hilarius Lund, som havde sejlet som kaptajn. Efter 1. verdenskrig blev han marineminør. De boede i Nyboder i København. Det næste billede er fra familien Jensens lejlighed ca Vi har kun amatørbilleder af Hilarius. Det er sandsynligvis ham, der sidder nærmest på det følgende billede: Hilarius Lund Gift med Else Kirstine Jørgensen Født i Varde Aase Lund Kaj Lund Jens, Petrea og Else blev en udløber i hovedstaden af familienetværket fra Varde.

13 13 Lokaliteter i Varde

14 14 Referencer 1. Et familienetværk i Varde Dokumentation, Paul-Frederik Bach, 21. september 2008 (Se oversigt på næste side) 2. Fra det gamle Varde, Laurits Sørensen, Vardensersamfundet, maj Efterslægt efter brøndgraver Mads Jørgensen og hustru Maren Petersen, Varde, Anton Torngaard for Varde lokalhistoriske Arkiv, Niels Ludvig Ludvigsen, navnekort C3931, Varde lokalhistoriske Arkiv 5. Verner Gotlieb Ludvigsen, navnekort C3932, Varde lokalhistoriske Arkiv 6. Louis A. Ludvigsen, navnekort C3929, Varde lokalhistoriske Arkiv

15 15 Et familienetværk i Varde Dokumentation Ref. 1 oversigt Dato Hvem? Hvad? Hvor? Mads Jørgensen Fødsel Kirkebog, Vester Nebel 1840 Mads Jørgensen Folketælling 1840 Vester Nebel Maren Pedersen Fødsel Kirkebog, Torstrup 1850 Maren Pedersen Folketælling 1850 Siig Søren Sørensen Fødsel Kirkebog Maabjerg Hans Conrad Hansen Fødsel Kirkebog Paarup 1870 Mads Jørgensen Folketælling 1870 Varde 1870 Anders Christian Sørensens familie Folketælling 1870 Sir Maren og Mads Jørgensen Vielse Kirkebog, Thorstrup Maren Jørgensen Fødsel Kirkebog, Thorstrup Jens Jørgensen Fødsel Kirkebog, Varde Jørgen Jørgensen Fødsel Kirkebog, Varde Karen Jørgensen Fødsel Kirkebog, Varde 1880 Mads Jørgensens familie Folketælling 1880 Varde Johanne og Petrea Jørgensen Fødsel Kirkebog, Varde Nielsine Christine Jørgensen Fødsel Kirkebog, Varde Else Kirstine Jørgensen Fødsel Kirkebog, Varde 1890 Mads Jørgensens familie Folketælling 1890 Varde Maren og Søren Sørensen Vielse Kirkebog, Varde Bürge Kreilgaard Sørensen Fødsel Kirkebog, Varde Karen og Hans Conrad Hansen Vielse Kirkebog, Varde Elna Karoline Hansen Fødsel Kirkebog, Varde 1901 (?) Søren Sørensens familie Folketælling 1901 Varde 1901 (?) Klaus Vilhelm Rathiens familie Folketælling 1901 Varde 1901 Mads Jørgensens familie Folketælling 1901 Varde 1901 Hans Konrad Hansens familie Folketælling 1901 Varde 1901 Petrea Jørgensen Folketælling 1901 Varde Valborg Caroline og Jørgen Jørgensen Vielse Kirkebog Varde Gerda Hansen Fødsel Kirkebog N. Nebel Gudrun Ragnhild Jørgensen Fødsel Kirkebog N. Nebel 1906 Sören Sörensen Kreilgaards familie Folketælling 1906 Varde 1906 Jørgen Jørgensens familie Folketælling 1906 Nørre Nebel Johanne og Niels Ludvig Ludvigsen Vielse Kirkebog Varde Verner Gotlieb Ludvigsen Fødsel Kirkebog Varde Ellen Johanne Bach Christensen Fødsel Kirkebog Varde Agnes Mariane Larsen Fødsel Kirkebog Brande Petrea og Frederik Paul Jensen Vielse Kirkebog Varde Louis Alex Ludvigsen Fødsel Kirkebog Varde Eigil Herman Ville Jørgensen Fødsel Kirkebog N. Nebel Hans Conrad Hansen Død Kirkebog Varde Niels Ludvig Ludvigsen Død Kirkebog Varde Børge Kreilgard Konfirmation Kirkebog Varde Frevald Leonhardt S. Jørgensen Fødsel Kirkebog N. Nebel 1916 Søren S. Kreilgaards familie Folketælling 1916 Varde 1916 Jørgen Jørgensens familie Folketælling 1916 Nørre Nebel Boris Sørensen Kreilgaard Konfirmation Kirkebog Varde Verner Gotlieb Ludvigsen Konfirmation Kirkebog Varde Søren Sørensen Kreilgaard Død Kirkebog Varde Mads Jørgensen Død Kirkebog Varde Louis Alex Ludvigsen Konfirmation Kirkebog Varde Maren Pedersen Død Kirkebog Varde

Slægtsbog for Hanne Klitgaard

Slægtsbog for Hanne Klitgaard Slægtsbog for Hanne Klitgaard mine forældre Søren og Tove Ravn Min morfar Theodor med sin familie Min mormor Sonja med sine søskende min bedstemor og bedstefar Anna Marie og Kristian Ravn Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse

Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter Jensen - Levnedsbeskrivelse Jørgen Peter bliver født den 13. januar 1879 i Hesselager. Han bliver født som uægte søn af Konen Anne Cathrine Nielsen (38) af Hesselager og som barnefader udlagtes

Læs mere

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev)

Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Slægtshistorisk Forening for Viborg og Omegn Udvandrede fra Vilslev (eller med relation til Vilslev) Afskrift og bearbejdelse foretaget af Magne Juhl efteråret 2013. Se Magne Juhls medlemsside her. Opdateret

Læs mere

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh

Gurli Kraghs aner. Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København. Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af slægten KRAGH fra København Proband Gurli Kragh Gurli Kraghs aner Hovedsalig fra Sjælland og Sydvestlolland med en gren af Slægten

Læs mere

Hvem var min forfædre?

Hvem var min forfædre? Hvem var min forfædre? Dette her er ikke tænkt som en komplet fortegnelse over, hvad de forskellige har foretaget sig gennem hele deres liv, men mest som en fortegnelse over hvornår personerne har levet,

Læs mere

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv

Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle deoversete Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv Jordemødre før, under og efter fru Rogvi - en lille fortælling om alle de"oversete" Af: Eva Molin, Gladsaxe Byarkiv I 1862 blev det lovpligtigt for landets jordemødre at føre protokol over alle de fødsler,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne

MINE LANGELANDSKE RØDDER. af Arne Navne MINE LANGELANDSKE RØDDER af Arne Navne Mine langelandske rødder Slægtsbog hovedsalig med langelandske personer Proband og forfatter Arne Navne Forsiden: Svalebølle Mølle var en af de første møller, som

Læs mere

Slægtsbog for. Gustav Nilsson

Slægtsbog for. Gustav Nilsson Slægtsbog for Gustav Nilsson (1925-2002) Et ufuldendt studie Jan Løve Østerbye februar 2009 1 Forord For en del år siden lavede jeg et lille forstudie på en del af min svigerindes svigerfamilie. Dette

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10

Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 Ejendom 22 Gallehøj Åhusevej 10 1880 Niels Veller Hansen. 1895 Sælger parcel 2c til Jens Chr. Jensen til ejendom 3. 1913 F.S. Ole Hansen. 1919 Køber parcel 2c og 3k fra købmand I.C. Nielsen fra ejendom

Læs mere

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11.

NORDSJÆLLAND. Jørgen Nielsen døde 56 år gammel den 29.10.1889 og var da Murer i Skotterup, og han blev begravet fra Tikøb Kirke den 3.11. NORDSJÆLLAND SKOTTERUP. Bertha Caroline Nielsen var født d. 19. August 1862 og døbt i Tikøb Kirke d. 19. August 1862. Fadere ved dåben var: Fisker Niels Petersen og hans kone Karen af Skotterup. Stine

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender

Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Udvandringen fra Thisted Amt 1868-1910. Af Henning Bender Artiklen indgår i en serie af amtslige beskrivelser af udvandringen fra Danmark, der alle bygger på udvandrerdatabasen 1868-1910. For Thisted amt

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Hypnotisøren Carl Hansen

Hypnotisøren Carl Hansen Hypnotisøren Carl Hansen Hvem var denne dansker, som tryllebandt hele Europa med sine mystiske evner? Manden, der siges at have inspireret Freud til at starte på sine teorier om dynamikken i det underbevidste/ubevidste

Læs mere

SPEJLET ET TILBAGEBLIK

SPEJLET ET TILBAGEBLIK Mar 2012 No. 63 Østervrå skole SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening I dit ansigts sved Af Inger Nielsen Sidste år fik jeg overladt nogle gamle papirer, som min mor havde opbevaret i

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Opbygning. Ane-kriterium

Opbygning. Ane-kriterium Indhold Forord... 2 Opbygning... 3 Ane-kriterium... 3 Anenumre... 4 Mine forældres aner... 4 Far's aner... 5 Mor's aner... 5 Min far... 6 Min mor... 7 Statistik... 8 Anetavle - 5 generationer i halvcirkel...

Læs mere

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend

Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Julius Louis Theodor Jansen, en farende svend Af Jørgen Ulriksen Arbejdskraftens vandring i 1800-tallet På Roskilde Museum findes der i rum 23 på museets første sal i en montre to beskedne små bøger hver

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE

J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE J. P. JACOBSENS FØDESTED Af TORSTEN BALLE I GAVLEN på et lille uanseligt hus i Skolestræde har i mange år siddet en plade, som fortæller, at digteren J. P. Jacobsen blev født der. Det skal hans fader,

Læs mere

Malmberg og Thorsell fra Småland.

Malmberg og Thorsell fra Småland. Malmberg og Thorsell fra Småland. Det handler om Gerdas, Gerts, Georgs og Gudruns aner for så vidt angår den fædrene linie, da den ikke har været fyldestgørende beskrevet indtil nu. Med fyldestgørende

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere