Projektbeskrivelse. Baggrund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse. Baggrund"

Transkript

1 Starup Tofterup - den 14. juni 2014 Til: Råskitse til Konceptudvikling fra Hotel til Hedens hus Oplægget vil formentlig ændre sig i takt med, at byens befolkning inddrages i projektet og kommer med input hertil. Projektbeskrivelse Baggrund Starup-Tofterup er en lille landsby - beliggende i Varde Kommune - med 1200 ihærdige indbyggere. Byen har ca. 30 erhvervsdrivende af forskellig størrelse, men kun én dagligvare butik. Byen er i besiddelse af en velfungerende skole med tilhørende SFO og børnehave. Desuden råder byen over et større plejecenter med dagscenter og aflastningspladser for hele Varde Kommune. I Starup-Tofterup findes et blomstrende kultur- og foreningsliv, hvor ca. 25 foreninger i fællesskab er med til at sikre byens borgere en lang række sunde, kreative og udviklende fritidstilbud. Byens borgere har ved frivillig arbejdskraft og i samarbejde med kommunen fået opført idrætshal, fodbold- og håndboldbaner, spejderhytte med dertilhørende faciliteter, ved Holme Å, en velholdt hytteby til turister og meget mere. I den lille landsby findes et trafikalt knudepunkt, hvilket betyder, at 7500 bilister dagligt kører igennem byen. Tofterup Hotel blev i begyndelsen af 2014 erklæret konkurs, og bygningen har siden stået tom og forfaldt uden anvendelsesmuligheder. Dette ønsker en række frivillige under Starup Lokalråd at ændre. Tanken er at transformere hotellet til et multifunktionelt samlingssted, med overnatningsmuligheder, faciliteter til koncerter, foredragssal, handicapvenlig lystfiskermekka, turistinformationssted mm. Endvidere er tanken, at omdanne hotellet til et sted, hvor det arkitektoniske og funktionelle går hånd i hånd et rum, der udstråler en atmosfære, som tiltrækker Starups 1200 indbyggere samt turister og andre forbipasserende. Byens beliggenhed tæt på Lalandia og Legoland og i Varde Kommune, der er landets næststørste turistkommune og i direkte kontakt med den kendte Kyst-til Kyst sti gør det oplagt, at hotellet får en udadvendt funktion i forhold til at tiltrække turister til området, ligesom hotellet kan bruges som udstillingsvindue, der viser omverdenen, hvad byen kan tilbyde. Samlet set kan man sige, formålet er at: Vi skal ha et sted til fester, møder, dilettant, koncerter mm. Et større sted, hvor man kan samles om arrangementer og kulturelle begivenheder. Ligeledes et sted, hvor man en gang imellem kan mødes til fællesspisning og til at drikke en øl. Endelig skal stedet fungere som byens udstillingsvindue ud af til.

2 Bygningens funktioner: Byen har et rigt foreningsliv og har kulturelt mange tiltag i løbet af året. For at dette kan være i fortsat udvikling er det vigtigt, at byens foreninger, borgere og udefrakommende har et fælles mødested, hvor man kan blive informeret om de forskellige aktiviteter og seværdigheder, som byen byder på. Salen og den tidligere restaurant En af hovedtankerne med instaureringen af hotellet er bl.a. at gøre salen og stuerne multifunktionelle, således at de vil kunne bruges i mange forskellige sammenhænge og af vidt forskellige brugere med hver deres tilgang til at komme i bygningen eksempelvis til foredrag, koncerter, spilleturneringer såsom banko, bob m.m., fælles spisearrangementer, fester, vinsmagning og traditionel hoteldrift. Den gamle Bøfstow til informationsrum og minituristbureau (der hvor man tidligere spillede billard) Spisekrogen i køkkenet (der hvor trappen går op til lejligheden) Trappen op til lejligheden flyttes hen til sin gamle plads i entréen, og spisekrogen inddrages delvis i køkkenet og i skænkestuen. Rummet vil blive indrettet med digitale informationstavler, der informerer byens borgere internt om de aktiviteter, der sker i byen. Således tænkes det, at byfester, vandreture og fodboldkampe annonceres her, hvorved byens borgere og øvrige forbipasserende bliver informeret herom og dermed får mulighed for at bakke op om disse tiltag. Samtidig vil stedets beboere her få mulighed for at blive ajourført med kommunale tiltag og bestemmelser af betydning for byens udvikling og trivsel. Starup Sogn er rig på en smuk, uberørt og fredet natur bl.a. den fredede Holme Ådal, samt store gamle hedeflader og flere smukke plantager. Dette har betydet, at der i udkanten af byen er opført en hytteby, hvor lystfiskere og andre naturelskere kan feriere. Tillige går den velbesøgte Kyst til kyst sti igennem området, hvilket alt sammen er med til at aktualisere, at rummet tillige indrettes som et sted, hvor turister, naturvandrer, forbipasserende med mere kan finde informationer om områdets seværdigheder og få deres interesse for området vakt. Hermed kan disse informationer være med til at forlænge deres ophold i området og evt. få dem til at vende tilbage til stedet. Bygningen bliver på den måde områdets ansigt udad til i forhold til mennesker, der ikke kender Starup -Tofterup Sogn. I tilknytning hertil skal der i rummet være plads til diverse udstillingsfaciliteter (montre, udstillingsvæg osv.) hvor kreative sjæle, lokale kunstnere, skolebørn og pensionister har mulighed for at fremvise appetitvækkere på deres kunstneriske færdigheder. Overetagen over restauranten til - Restitueringsrum og overnatningsfaciliteter Da Starup-Tofterup er et sted, hvor der kommer mange rejsende igennem har vi fundet det oplagt at indrette wc og badefaciliteter, således at forbipasserende, naturvandrer, pendlere, rejsende og chauffører har mulighed for at hvile ud og få sig soigneret. Specielt de mange brugere af Kyst til Kyst stien har ofte brug for et sted, hvor de kan bade og gøre stop, inden de fortsætter. Starup besøges årligt af mange lystfiskere, der benytter det gode, rene fiskevand i Holme Å. Derfor er det oplagt at indtænke hotellet som et lystfiskermekka. Det betyder, at de gamle værelser fornyes med bad og toilet, så de kan udlejes til lystfiskere. Bag hotellet indrettes der et udekøkken, hvor lystfiskerne kan rense deres fisk og få dem nedfrosset, ligesom der skal være faciliteter, hvor fiskegrejet ordnes og gøres i stand. I tilknytning til lystfiskerfaciliteterne indrettes hotelhaven med strøm, så lystfiskere, naturvandrere m.m. kan overnatte her og bruge udekøkkenet og hotellets badefaciliteter. Tanken er, at der rent fysisk laves 3 værelser med et fælles køkkenalrum og et fælles badeværelse. Disse faciliteter kan så bruges som ovenfor nævnt af lystfiskere, naturvandrere mm. Hvis det ikke er muligt at leje disse værelser ud, kan man evt. leje rummene ud som én samlet lejlighed eksempelvis til studerende, der har mulighed for at tage bussen til Esbjerg eller Grindsted. Vi ønsker at opføre en trappe udvendig op til denne lejlighed. Trappen tænkes opført ved siden af hotellet over mod brugsens parkeringsplads således at den går ind over garderoben. Den gamle slyngelstue til handicapvenlig lystfiskerlejlighed Området omkring Starup er rig på rent fiskevand af primært kvalitet. I udkanten af Grindsted har den lokale lystfiskerforening bygget en gangbro langs åen, så kørestolsbrugere og gangbesværede kan fiske langs åen. Lignende faciliteter er anlagt ved Ansager Å og vil i fremtiden blive etableret ved Holme Å. Der er dog ikke mange steder, hvor de handicappede lystfiskere har velegnede overnatningsmuligheder.

3 Derfor er det hensigten at ombygge den forhenværende slyngelstue til 2 handicapvenlige lejligheder. Bag hotellet vil det være muligt at indrette gårdhave til lejlighederne og via denne komme i forbindelse med udekøkkenet og de faciliteter, der knytter sig hertil. Ligesom det vil være muligt at komme over til køkkenet, der naturligvis er indrettet handicapvenligt. Ligeledes skal toiletterne, der ligger her, indrettes til handicapvenlige toiletter i tilknytning til lejlighederne. I tilfælde af at disse lejligheder ikke kan udlejes kan man på sigt ombygge dem til en almindelig lejlighed. Bygningens udseende Hotellets fysiske fremtoning udformes, så den falder naturligt ind med gademiljøet den originale formsprog og fysiske udtryk fra bygningens opførelse bibeholdes, men så den samtidig virker dragende på forbipasserende. Hele bygningen opføres så den er handicapvenlig. Bygningens drift Bygningen bliver ejet af borgerne i fællesskab, der har dannet et ApS til erhvervelse og istandsættelse af hotellet, ApSen kommer til at stå som tovholder og bygherre på projektet. Rengøring, istandsættelse og vedligeholdelsen varetages af en flok frivillige, der allerede har givet tilsagn herom. Således er bygningens fremtidige drift sikret, hvormed projektet får varigt karakter. Vi håber hermed at have øjenskueliggjort projektets berettigelse og hvilke muligheder en sådan bygning vil give for området. Opsummerende kan man sige, at vores tanker har været, at hotellet skal kunne fungere som områdets hjertekammer, hvor byens pulsslag udgår fra et sted, der giver liv og næring til sognet. Vi håber, I har fundet projektet spændende og relevant samt har mulighed for at støtte projektet. Vi står naturligvis til rådighed med uddybende oplysninger, såfremt dette ønskes. Forløbet Etape 1. juni 2014 juni 2016 Indretning af lejlighed på loftet. På loftet skal der i den nordlige ende laves en udlejningslejlighed. Dette kræver mindre ombygning: varmeanlæg, køkken, gulvet i rummene repareres, maling af stuer (evt. udskiftning af vinduer) Udlejningen af lejligheden skal kunne fungere som en selvstændig enhed uden sammenhæng med husets øvrige drift. Desuden skal trappen flyttes ud til entréen. Udlejning af salen og stuen til fester, møder. Ligeledes laves arrangementer i krostuen. Hertil kræves: Inventar i såvel køkken, salen og stuerne samt opvarmningsmuligheder. Salen og stuerne skal kunne lejes ud på forsamlingshusbasis, og køkkenet skal kun indrettes til opvarmning af mad og anretning. Hensigten er, at folk i første omgang får maden leveret udefra og kun anretter det i køkkenet. Det undersøges om det er muligt at flytte trappen tilbage til sin oprindelige plads i entreen og inddrage spisekøkkenet til krostuen. Samtidig udarbejdes fondsansøgninger, tegningsmateriale, skaffes tilladelser m.m. til næste etape. Varde Kommune har valgt at stille sig positiv overfor at man låner byggekapitalen i perioden indtil fondene udbetaler pengene iht. fondenes tilsagn. Alt arbejde med ansøgninger, renovering samt kontaktperson ved arrangementer er baseret på frivillig arbejdskraft.

4 Etape 2 sommeren 2016 sommeren 2018 I denne periode ombygges den ene del af slyngelstuen til handicapvenlig ferielejlighed, køkkenet indrettes handicapvenlig og de første tiltag til udekøkken med handicapvenlige faciliteter påbegyndes. Samtidig deles den gamle bøfstow til hhv. handicapvenlig lystfiskerlejlighed og slyngelstue kombineret med informationsrum og minituristbureau. Restaureringen af køkken og lejligheden foretages af håndværkere, men den daglige drift med booking, rengøring, udlevering af nøgler m.m. forestås af frivillige. Etape 3 sommeren 2018 sommeren 2020 Den egentlige udekøkken med lystfiskerfaciliteter indrettes. Haven anlægges til teltslagningsplads/campingplads, og der indrettes badefaciliteter til dem, bag Samtidig ombygges den resterende del af loftet til 3 værelser med et stort badeværelse og et fælles køkken-alrum. Samtidig ønsker vi at fjerne scenen og sætte et stort glasparti i gavlen. Herved skabes der mulighed for, at musikere lettere kan komme ind og ud. Ligesom man bedre kan forbinde en fest i salen med udvendige aktiviteter i haven. Arbejdet med ombygningen foretages af professionelle håndværkere i samarbejde med frivillige. Hensigten er, at driften herefter overlades til en person på timers ansættelse. Garanteret en mindsteløn på evt. 10 timer og resten er op til den enkeltes dygtighed.

5 Økonomi Investeringer Håndværker: Tømrer: Mure: El: Smed: Uforudsete udgifter: Kloak: I alt + moms: Yderligere udgifter Vinduer: Inventar: Maling I alt: Udgifter i alt: I alt: I alt inkl. Moms Køb af Hotellet: kr kr i omkostninger I alt for køb af hotellet og istandsættelse: kr Årlig forbrug/udgifter inkl. Moms GAS TRÆPILLER udgifter fra tidligere oplysninger forbrug kr. kr forbrug af gas m forbrug af el (nu 2,-) ca.2008 vandforbrug vandafledning- spillevand renovation (undersøges) Afgift til genbrug Forsikring til bud fra NyKredit - ex moms ejendomskat - ex moms i alt Månedlig udgift inkl. Moms

6 Indtægter: De første 3 år Lejlighed: Salen + stuen: Slyngelstuen: I alt: De næste 3 år Lejlighed: Salen + stuen: Slyngelstuen: Handicapvenlig lejlighed: I alt: De næste 3 år Lejlighed: Salen + stuen: Slyngelstuen: Handicapvenlig lejlighed: Lystfiskerlejlighed: I alt: kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året kr om året. På vegne af Hotelgruppen Linda Risbøl Hansen, Vestterpvej 8, 7200 Grindsted Holger Grumme Nielsen, Debelvej 59, 7200 Grindsted Ernst Weis Hansen, Lærkevej 4, 7200 Grindsted Egon Juhl Andersen, Holmeåvej 4, 7200 Grindsted Mogens Svarrer, Hovborgvej 85, 7200 Grindsted Stefan Jakobsen, Råbjergvej 5, 7200 Grindsted Indtægter; 2800kr ved udleje af lokaler 25 gange om året + indtægter ved begravelseskaffe, vinsmagning, fællesspisning mm.

7 Vi skal bruge dit tilsagn: Til gennemførelse af projektet skønnes det nødvendigt, at der kan tegnes anparter for i alt kr. Det er helt afgørende for projektets gennemførelse, at der er den fornødne vilje til at tegne anparterne. Hvis du vil medvirke, skal du på tilsagnsblanketten (som er vedlagt eller i øvrigt kan rekvireres via Borgerforeningen) skrive, hvor mange anparter, du vil tegne. Blanketten skal inden den 1. september 2014 være projektgruppen i hænde se på blanketten, hvor den kan afleveres. Der vil blive etableret en særskilt konto, hvor man skal indbetale beløbet. Du vil modtage nærmere besked om betalingen det er derfor vigtigt, at du er meget omhyggelig med at udfylde blanketten, så vi kan læse hvad du skriver. Hvis der ikke er tilsagn til den ønskede kapital per 1. september 2014 eller hvis det i øvrigt viser sig, at projektet ikke kan gennemføres (f.eks. fordi hotellet er solgt til anden side, sælger er sprunget fra den foreløbige aftale, hotellet er nedbrændt, offentlige krav umuliggør projektet eller lignende), vil du naturligvis ikke blive bedt om at betale. Men vi regner bestemt med, at projektet kan gennemføres, og du må derfor påregne, at vi umiddelbart efter den 1. september 2014 retter henvendelse til dig med anmodning om betaling hurtigst muligt og inden 20. september Det vil blive undersøgt, om formidling kan ske via hjemmesiden men hvis du har givet tilsagn vil vi bestræbe os på at få fat i dig direkte. Om anparterne: Anparterne påtænkes at have en pålydende værdi på kr og har på generalforsamlingen 1 stemme per anpart. Tegner man således for kr. har man 10 anparter og 10 stemmer. Det forbeholdes, at udstede anpartsbeviser på flere anparter eller med større værdi. Anparter er en ejerandel. De giver ikke renter, de kan ikke kræves tilbagebetalt og anpartskapitalen er ansvarlig kapital ved konkurs er den således tabt. Anparterne kan give udbytte, men det er en forudsætning for projektet, at selskabet stiftes med henblik på at sikre hotellets eksistens som omdrejningspunkt i byen. Selskabet er således non profit altså ikke oprettet med henblik på afkast. Anparterne kan når de først er udstedt som klart udgangspunkt frit overdrages. Der vil blive taget skridt til stiftende generalforsamling med tilhørende dokumenter og vedtægter kort efter den 1. september 2014.

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan:

Hvordan laver jeg en forretningsplan? På Genanvend Gården finder du flere værktøjer, som kan hjælpe dig med at udarbejde en forretningsplan: Guide til forretningsplan for overnatningsfaciliteter Hvad er en forretningsplan? En forretningsplan er en beskrivelse af din forretningsidé, dine visioner og mål, og den omfatter en plan for, hvordan

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Samlingshuset. i Øster Brønderslev

Samlingshuset. i Øster Brønderslev Samlingshuset i Øster Brønderslev Baggrund og forløb Samlingshuset i Øster Brønderslev er resultatet af mange års overvejelser og snak, en del møder og undersøgelser samt et par års arbejde med planlægning

Læs mere

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015.

Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Emner til beretning på generalforsamlingen i Ørsted Kro A/S den 13. marts 2015. Ørsted Kro A/S Ørsted Kros Venner Salg af aktier Generalforsamling 02.09.2013 Bestyrelsen dannes og konstitueres Overtagelse

Læs mere

Ansøgning til Lokale og anlægsfonden

Ansøgning til Lokale og anlægsfonden Ansøgning til Lokale og anlægsfonden Marts 2012 Fly by har gennem længere tid arbejdet på at skabe rammerne om en fornyelse af det lokale forsamlingshus. Nærværende ansøgning er den foreløbige opsummering

Læs mere

I N G E N K A N A L E N E A L T

I N G E N K A N A L E N E A L T EN BLOMST TIL ÅRRE 2 INDBLIK 3 UDSYN 5 NETVÆRK & SAMMENHOLD 7 FORENINGSLIV 9 ORGANISATION 12 BILAG 1 - EGENVURDERING 14 BILAG 2 LOVE FOR ÅRRE BORGERFORENING 15 En blomst til Årre Årre er stolt af at kunne

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Teatersalen i Odder Den gamle teatersal i Centalhotellet på torvet i Odder skal reddes og gøres til en levende kulturscene igen. Foreningen Teatersalens Venner har i den forbindelse udarbejdet dette projektoplæg

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk

LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP. Landsbyplan 2007-2020. Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk LINÅ LAVEN MOLLERUP HÅRUP Landsbyplan 2007-2020 Udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne www.kløverbyerne.dk en er udarbejdet af Lokalrådet for Kløverbyerne Henvendelse angående Landsbyplanen Lokalrådsformand

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest.

PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2. Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. PROJEKTBESKRIVELSE TRÆNINGSHUSET ETAPE 2 Det eksisterende Træningshuset set fra nordvest. JUNI 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Træningshuset Etape 2 Idé, vision og frivillighed... 3 2.1. Historien bag

Læs mere

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013

Vækst. i Gislev. Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1. Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET. Nr. 4 Maj 2013 Vækst Nr. 4 Maj 2013 i Gislev Juni - Juli - August Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv 1 Årgang 63 Nr. 3-2013 Velkommen til

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk

Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk Odense kommunes seniorlivspolitik Ideer til handling Ideer til handlinger

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland

Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland Landsbyplan for Faster, Astrup, Ejstrup og opland hvem er vi hvad kan vi hvad vil vi 2007 Landsbyplan 1 Faster, Astrup og Ejstrup Indhold Forord Forord 2 Indledning 3 Lokalområdet set udefra 4 Områdets

Læs mere

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan

Gabøl/Nustrup landdistrikt. Udviklingsplan Gabøl/Nustrup landdistrikt Udviklingsplan indhold Udviklingsplaner... 3 Livet i landistriktet... 4 Udvikling i landistriktet... 6 Landistriktets styrker og udfordringer... 8 Mere bevægelse i landistriktet...

Læs mere

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen

For Dus Tornhøj. Aalborg Øst. Bydelen For Dus Tornhøj. Udarbejdet skoleåret 2006-2007 Aalborg Øst Bydelen Aalborg Øst er en ung bydel, der blev planlagt i midten af 1960 erne. Aalborg havde på det tidspunkt boligproblemer og man ville give

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus

Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Fly forsamlingshus omdannelse til tidssvarende kulturhus Ansøgning til Viborg kommune Projektgruppen Projektbeksrivelse Arkitekt MAA Søren Yde ApS 27.06.12 Ansøgning om midler

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund

Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund Borgernes Handlingsplan 2009 Barrit/Vrigsted Et levende landsbysamfund 1 1 Borgernes Helhedsplan er udarbejdet for Barrit Lokalråd i samarbejde med Hedensted Kommune af Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a.

Læs mere

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17

Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Ældreboligplan for Randers Kommune 2013-17 Sundhed og Ældre december 2012 Indhold Indledning... 4 1. Udfordringer på ældreboligområdet... 5 1.1 Borgeren... 5 1.1.1 Demografi... 5 1.1.2 Bevarer funktionsevnen

Læs mere

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte

Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte Forfatter: sik Sidst gemt: 17-01-2014 16:34:00 Sidst udskrevet: 17-01-2014 16:34:00 R:\Projekter\2.Erhvervs-Regionaludvikling\4335 Funktionstømte bygninger\rapport\færdig rapport\appendiks 1 Cases Nyt

Læs mere