fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse"

Transkript

1 fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

2 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark

3 Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved de dejlige danske kyster med familie eller venner. Man har måske boet i et sommerhus, på en campingplads eller på et godt badehotel. Under ferien har man nydt naturen, handlet i de lokale butikker og besøgt turistattraktioner i området. Måske har man lejet cykler hos den lokale cykelsmed eller på campingpladsen. Undervejs har man sandsynligvis hilst på gæster fra andre lande. Men hvad betyder kystturisme egentlig for den danske økonomi, vækst og beskæftigelse? Kystturismen er en meget vigtig del af dansk turisme. Kystturismen står for mere end seks ud af 10 udenlandske turist overnatninger i Danmark og for mere end 40 pct. af turismeomsætningen i Danmark. Det er en stor udfordring. Ikke mindst på grund af det høje pris- og afgiftsniveau, der gør det dyrt at være turist i Danmark. Kystturisme spiller en meget stor rolle for det lokale erhvervsliv, bymiljøet og ikke mindst vækst og beskæftigelse uden for de større byer. En god sæson kan betyde forskellen på liv og død for at kunne bevare et livligt handelsmiljø og kulturelt miljø i lokalområdet. Så der er gode grunde til at revitalisere turismen langs de danske kyster. Med denne publikation ønsker vi med fakta og tal at sætte fokus på kystturismens betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark. Så der er ingen tvivl om, at kystturismen bidrager til både vækst og beskæftigelse til gavn for den danske samfunds økonomi i almindelighed og til gavn for yderområderne i særdeleshed. Derfor er det så meget desto større et problem, at kystturismen har tabt overnatninger de seneste år. Kystturismen kæmper om turister og gæster på internationalt plan. Man skal have målrettet markedsføringskraft nok til at trænge igennem til turisterne, der oplever et virvar af budskaber fra alverdens destinationer. Man skal kunne konkurrere med en ferie til Sydeuropa, Fjernøsten eller blot i de nærliggende lande som Holland, Tyskland og Sverige. Konkurrencen er omfattende fra alle sider. Tilbuddene til gæsterne ligeså. God læselyst. Mette Feifer Markedsdirektør Dansk Erhverv Lars H. Olsen Direktør Videncenter for Kystturisme Helle Damkjær Analysechef VisitDenmark

4 Hvor er kystturismen? 4 Kystturismen i Danmark defineres som al turisme med ferie som formål, der ligger uden for landets fire største byer; København, Århus, Odense og Aalborg. Kystturisme omfatter såvel danske som udenlandske turister, og kystturisterne foretog i ,2 mio. overnatninger i Danmark. Kystturismen er spredt over hele landet, men dog særligt koncentreret i de jyske regioner, jf. figur 1. 1 overnatninger i kystturismen fordelt på lokalitet, 2011 Nordjylland 6,7 mio. Sjælland og Nordsjælland 5,0 mio. Bornholm 1,3 mio. Syddanmark 12,9 mio. Midtjylland 8,3 mio. Også inden for regionerne er der høj grad af koncentration, hvor det især er kommuner beliggende ved den jyske vestkyst, men også Bornholm, der skiller sig ud. De fem kommuner, der har det største antal overnatninger, er Varde, Ringkøbing-Skjern, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn, som tilsammen har mere end 30 procent af det samlede antal overnatninger, jf. figur 2, der viser antallet af overnatninger i de 20 kommuner med flest kystturisme-overnatninger. 25% 20% 14% 37% 4% Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

5 5 2 Antal overnatninger i de 20 største kystturisme-kommuner, 2011 Norddjurs Haderslev Holstebro Vejle Kolding Lemvig Guldborgsund Fanø Thisted Lolland Syddjurs Sønderborg Billund Bornholm Tønder Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Ringkøb.-Skjern Varde 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5Mio. anmærkning: Overnatningstallene dækker også overnatninger på hotel med erhvervs/forretningsmæssigt formål. Kilde: Danmarks Statistik

6 Hvad viser nøgletal for kystturismen? 6 Kystturismen er en del af den samlede turisme i Danmark, der varierer fra parret, der tager på hotelophold i Nordsjælland til familieferien i feriehus ved den jyske vestkyst. Turisme er meget forskelligartet, men kan groft opdeles i tre hovedformer. Figur 3 viser karakteristika for kystturismen sammenholdt med de to andre turistformer. Som det fremgår af figur 3, udgør kystturismen hovedparten af turismen i Danmark målt på antallet af besøgende. Kystturisterne bruger færre penge i døgnet end andre turistformer, men deres ophold er typisk af længere varighed. Kystturisterne holder ferie på forskellig vis, og har derfor også forskelligt forbrug pr. døgn. Hotelgæsten bruger for eksempel i gennemsnit mere end tre gange så mange penge i døgnet som den gennemsnitlige campingturist, jf. figur 4. Det ses dog samtidig, at campistens ophold er betydeligt længere end hotelgæstens og derfor mindskes forskellen, når der ses på det gennemsnitlige forbrug pr. ophold.

7 7 3 nøgletal for de tre største tursimeformer kyst storby erhverv samlet turisme Overnatninger 2011 (antal i mio.) 34,2 4,8 5,6 44,6 Døgnforbrug 2011 (kr. pr. turist) Omsætning 2010 (mia. kr.) 33,7 18,4 22,5 74,6 Beskæftigelse 2010 (antal årsværk) anmærkninger: Antallet af årsværk kan udelukkende opgøres inden for afgrænsede geografiske områder, hvorfor antallet af årsværk under hhv. kyst og storby også indeholder effekter af erhvervsturisme i de pågældende områder. Omsætningstallene inkluderer besøg af familie/venner samt endagsturisme, hvilket ikke er tilfældet for overnatningstallene og døgnforbruget. Kilde: VisitDenmark 4 kystturisternes gennemsnitlige opholdslængde, døgnforbrug, forbrug pr. ophold og forbrug pr. rejsegruppe pr. ophold Kilde: VisitDenmark opholdslængde døgnforbrug pr. person (kr. pr. døgn) gns. forbrug pr. ophold pr. person str. på rejsegruppe (antal pers. i gns.) gns. forbrug pr. rejsegruppe pr. ophold Feriehus 9, , Camping 12, , Feriecenter 5, , Hotel 4, , Vandrerhjem 6, , Kystturisme ialt 8, ,

8 8 Kystturismen omfatter både danske og udenlandske turister

9 9

10 Hvem er kystturisterne? 10 5 kystturisterne fordelt efter nationalitet målt på antal overnatninger, 2011 Danskere 17,3 mio. Tyskere 12,5 mio. Nordmænd 1,7 mio. Svenskere 1,0 mio. Hollændere 0,8 mio. Andre nationaliteter 0,9 mio. 3% 5% 3% 2% 37% 50% Af de godt 34 mio. kystturisme-overnatninger i 2011 udgjorde danskere 50 pct., svarende til knap 17,3 mio. overnatninger. De resterende overnatninger er primært fordelt på besøgende fra vores nabolande. Tyskernes overnatninger udgør hele 37 pct., svarende til 12,5 mio., mens de resterende ca. 13 pct. udgøres af nordmænd, svenskere, hollændere og andre nationaliteter, jf. figur 5. Dansk kystturisme tiltrækker både børnefamilier og par uden børn. Familier med børn står for 48 pct. af kystferieovernatningerne, mens 52 pct. er foretaget af folk, der holder ferie uden børn. Det står også klart, at forskellige nationaliteter holder forskellig type af ferie. Mens danskere i samme grad holder kystferie med som uden børn, holder især nordmænd og til dels svenskere familieferie med børn i Danmark. Hollændere og turister fra andre lande end de nærmeste, holder primært kystferie i Danmark uden børn, jf. figur 6. Det er primært Nordjylland og Bornholm, der tiltrækker børnefamilierne, mens Sjælland og Midtjylland er relativt mere populært til ferier uden børn. (Ej vist i figur). Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

11 11 6 fordeling (i pct.) af overnatninger med og uden børn og nationalitet Ferie med børn Ferie uden børn 70% % 50% % 30% % 10% 0% Tyskere Danskere Svenskere Nordmænd Hollændere Andre Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

12 Hvor tager de forskellige nationaliteter hen? 12 Nordmænd overnatter relativt mere i Nordjylland end i resten af landet, mens især tyskere og hollændere oftest ferierer i Syddanmark. Helt generelt har de forskellige nationaliteter (med undtagelse af nordmænd) en præference for Syddanmark som destination for kystturismeophold. Svenskere og andre nationaliteter tager relativt meget til Bornholm. jf. figur 7. 7 lokalitet (region) for overnatning fordelt på nationalitet 60% 50% 40% Danskere Tyskere Nordmænd Svenskere Hollændere Andre nationaliteter 30% 20% 10% 0% Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland og Nordsjælland Bornholm Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

13 13

14 Hvordan bor kystturister? 14 Danske og udenlandske kystturister overnatter især på campingpladser og i feriehuse, der tilsammen udgør 76 pct. af kystovernatningerne, jf. figur 8. Der er imidlertid stor forskel på, hvem der foretrækker eksempelvis feriehus, og hvem der i højere grad bor på hotel eller campingplads. Når danskerne overnatter uden for de fire største danske byer, så foregår næsten 8 andele for overnatningsformer i kystturismen, 2012 Camping Feriecenter Feriehus Hotel Vandrerhjem Lystbåde 8% 3% 2% 31% 45% 11% Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

15 15 halvdelen af overnatningerne som camping. Tyskerne er derimod langt mere til ophold i feriehuse, som udgør hele 83 pct. af samtlige tyske kystturisters overnatninger, jf. figur 9. Hollændere, Nordmænd og Svenskere er dog også glade for de danske feriehuse. Svenskere og gæster fra andre lande end de nærmeste, er de kystturister, der udgør den relativt største gruppe af hotelgæster, jf. figur 9. 9 overnatninger i kystturismen fordelt på type og nationalitet, % 80% 70% 60% Danskere Tyskere Nordmænd Svenskere Hollændere Andre 50% 40% 30% 20% 10% 0% Camping Feriecenter Feriehus Hotel Vandrerhjem Lystbåde Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

16 16

17 Hvornår finder kystturismen sted? 17 Der er kystturister i Danmark hele året, men der er en betydelig koncentration i de tre sommermåneder juni, juli og august, der står for næsten 60 pct. af alle årets overnatninger (i 2011). I juli alene er der 9,6 mio. overnatninger, hvilket svarer til 27 pct. af det samlede antal på et år, mens der til sammenligning i januar blot er 0,5 mio. overnatninger, jf. figur 10. Januar er historisk set den måned med færrest overnatninger for kystturismen og dansk turisme i det hele taget. 10 sæsonudvikling i kystturismen, antal i mio., ,6 Overnatninger (mio.) 6 4,6 5,6 4 2,9 2,6 2, ,5 0,7 0,9 2,3 0,7 1,1 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

18 Hvorfor kommer turisterne? 18 Kystturisterne er ofte gengangere, og næsten 60 pct. af dem har holdt ferie fem gange eller mere i Danmark inden for de seneste fem år. Kystturisterne holder ferie i Danmark af mange forskellige årsager, men der er dog faktorer, som bliver fremhævet på tværs af nationaliteter. Det er naturoplevelser, strand, gode overnatningssteder, tryghed og et rent land. Der er imidlertid variationer mellem nationaliteterne; 95 pct. af de tyske kystturister fremhæver strand, kyst og hav som rejsemotiv, mens dette kun er gældende for 45 pct. af svenskerne. Til gengæld rejser ca. halvdelen af alle svenske og norske kystturister til Danmark for at besøge for lystelsesparker og oplevelsescentre. 11 pct. af tyskerne har pris niveauet som rejsemotiv, mens det gælder for 34 pct. af nordmænd. Muligheden for at fiske fremhæves af 35 pct. tyskere og hollændere, men kun af fire pct. svenskere og nordmænd. 11 kystturisternes fem mest og mindst betydningsfulde rejsemotiver, pct top % Naturoplevelser 68 Strand, kyst og hav 68 Gode overnatningssteder 61 Trygt at opholde sig i Danmark 58 Rent land 51 bund % Mulighed for fiskeri 19 Mulighed for golf 10 Særlig begivenhed/event 10 Mulighed for at sejle 4 Godt natteliv 3 Kilde: VisitDenmark, Videncenter for kystturisme og Dansk Erhverv

19

20 Dansk Erhverv Børsen 1217 København K T F Dansk Erhverv, januar 2013 / Layout: ESSENSEN.COM / Tryk: Litotryk København / Billeder: VisitDenmark

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser

Turisme i lillebælt-området tal og tendenser Turisme i lillebælt-området tal og tendenser DEN EUROPÆISKE UNION 1 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Forord Med et samlet turismeforbrug på 2,6 mia. kr. og 4229 afledte

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme

www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme www.visitdenmark.com/www.danskturisme.dk Fakta om dansk turisme INDHOLD 1. INDLEDNING.1 2. TURISMENS ROLLE I DANSK ØKONOMI..2 3. DANSK TURISMES UDVIKLING 4 4. DANSK TURISMES KENDETEGN..6 5. DANSK TURISMES

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme

Kystturismen i Danmark. Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for. Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter for Kystturisme Kystturismen i Danmark Udarbejdet af Center for Regional- og Turismeforskning for Videncenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2011 Udgivet af: VisitDenmark April 2013 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-87393-92-8

Læs mere

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark, 2012 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2010 Udgivet af: VisitDenmark Marts 2012 ISBN: 978-87-87393-80-5 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 12-09-2013 Kl. 15:30 Udv. 3 Deltagere: Henrik Nielsen, Bjarne Hansen, Christian Kaastrup, Grete Schødts, Morten Petersen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Danmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark Juli 2014 ISSN: 2245-7038 ISBN: 978-87-93227-00-2

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008

Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 2011 Turismens økonomiske betydning i Vejen kommune 2008 Publikationen er en del af en større serie af publikationer, der har til hensigt at afdække turismens karakter i den syddanske region Teglgaardsparken

Læs mere

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland

Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland Center for Analyse og Erhvervsfremme Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland 2010 HØJTFORBRUGENDE MÅLGRUPPER: TURISMENS SEGMENTER I REGION MIDTJYLLAND HOVEDDELE ARBEJDSRAPPORTER + HOVEDRAPPORT DEL

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Kæmpe potentiale i dansk turisme AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv.

Det er tilladt at citere fra denne publikation med tydelig kildeangivelse og henvisning til Dansk Erhverv. KOLOFON OM DENNE PUBLIKATION De danske hoteller 360º er Dansk Erhvervs gennemgang og analyse af den danske overnatningsbranche i almindelighed og de danske hoteller i særdeleshed. Analysen er udarbejdet

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismens økonomiske betydning i Danmark 2008 Udgivet af: VisitDenmark Januar 2011 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com ISBN

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Livø Naturens Stillekupé

Livø Naturens Stillekupé Livø Naturens Stillekupé København September 2011 Indledende markedsanalyse Introduktion I det følgende præsenteres udvalgte dele af markedsanalysen, der har tjent til at inspirere konceptudviklingen

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister

DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister DANSK MARKEDSANALYSE En Conzoom segmentering af potentielle kystturister Indhold Side Opdrag & metode 3 o Proces & struktur o Opdrag & præmisser o Mikrosegmentering De 8 hovedgrupper 10 Summary 27 Potentiale

Læs mere