udviklingsplan Ansager 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udviklingsplan Ansager 2018"

Transkript

1 udviklingsplan Ansager 2018

2 Indholdsfortegnelse Ansager Indsatsområde: Musik...6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø...10 Indsatsområde: Natur...14 Musik...18 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole...19 Mariehaven som byens park og musiksted...20 Multihuset Laden i Mariehaven...21 Faciliteringshus i Mariehaven...22 Musikkens hus...23 Musik museum...24 Ansager Byfestival MarieFestivalen...25 Kultur- og bymiljø...26 Fortid og fremtid i Den Gamle Station...27 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur...28 Byrummet - vores fælles visitkort...29 Vandmøllen...30 Hotel og Hytteby...31 Skulpturøen...32 Storken til Ansager...33 Natur...34 Stier i Ansager området...35 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring...36 Autocamperplads ved stadion...37 Ansagers idrætspark...38 Ansager lejrplads...39 Børnefiske Å...40 Sø ved Kølbanken...41 Ansager Søpark

3 ANSAGER 2018 Vores vision Ansager er et besøg værd og værd at bosætte sig i. Det gode liv som vækstskaber Ansager er kendt som højborg for musikkulturel innovation og udfoldelse, et spændende og indbydende kultur- & bymiljø og en beliggenhed i et enestående oplevelsesrigt naturområde. Indsatsområde Musik Kultur- og bymiljø Natur Byens identitet og særkende fremmer det gode liv og styrker antallet af besøgende, bosætningen og erhvervslivet Projekter Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Fortid og fremtid i Den Gamle Station Stier i Ansager området Mariehaven som byens park og musiksted Bevaringsværdige bygninger og arkitektur P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Multihuset Laden i Mariehaven Byrummet - vores fælles visitkort Autocamperplads ved stadion Faciliteringshus i Mariehaven Vandmøllen Ansagers idrætspark Musikkens hus Hotel og Hytteby Ansager lejrplads Musik Museum Skulpturøen Børnefiske Å Ansager Byfestival MarieFestivalen Storken til Ansager Sø ved Kølbanken Ansager Søpark 4 5

4 Indsatsområde: Musik Musikkens betydning for Ansager har udviklet sig kraftigt igennem årene og spiller i dag en stadig større og mere central rolle i byens liv, turisme og erhvervsliv. Musikken har stor værdi for Ansager - dels i kraft af sin identitet i forhold til verden omkring, men bestemt også med sin egenskab som en livsbekræftende katalysator for det gode liv og samlingspunkt for byens borgere. der støtter op om og tager del i kultur- og musiklivet. Musikken er én af de bedste budbringere mennesker imellem. I Ansager giver musikken os mulighed for at udskifte ord og tanke om afvikling, forfald og splittelse med udvikling, vækst og sammenhold. Potentialet i musikken er åbenbar og her tilstede i en grad, som ikke findes andre steder i Danmark. Med musik som en af tre indsatsområder ønsker vi at understøtte og udbygge Ansagers eksisterende musikalske og kulturelle aktiviteter og dermed skabe synergi, økonomi, arbejdspladser, nye virksomheder, øget turisme og bosætning, udvikling og vækst. Ansager skal være bikube for kreative, innovative, musikalske, kulturelle og kunstneriske netværker. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem fortsat forbedring, udvidelse, renovering og udbygning af områdets lokaliteter, faciliteter og aktiviteter i og omkring bland andre Musik Galleriet, Mariehaven, Hotel Ansager, Hyttebyen, Kvie Sø, Møllen m. fl. I Ansager har vi Musikken som vækststrategi. 6 7

5 musik Musik 1 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole 2 Mariehaven som byens park og musiksted 3 Multihuset Laden i Mariehaven 4 Faciliteringshus i Mariehaven 5 Musikkens hus 6 6 Musik Museum Ansager Byfestival MarieFestivalen

6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø Ansager by er på mange måder enestående. Torvemiljøet og flere store markante bygninger, som blev opført helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet i en stil, der ikke er karakteristisk for en landsby, giver Ansager et betydningsfuldt særkende. Stilen bærer præg af daværende fremsyn, driftighed og skabertrang for en driftig handels og stationsby. Selvom der er løbet meget vand igennem åen siden da, og meget har ændret sig, så er ansvarlighed, driftighed og skabertrang stadigvæk byens gængse parole. Med Kultur - & bymiljø som det andet af tre indsatsområder, ønsker vi dels at rette fokus på byens indhold og udseende, men også på bevidstheden om hvilke værdier byrummet skal give byens borgere og ikke mindst signalere til turister og andre besøgende i byen. Ansager by er for alle. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem kvalitet, løbende investering i opbygning, bevarelse, forskønnelse og vedligeholdelse af byrummet, således at byen altid danner en spændende og indbydende ramme for det gode liv og afspejler den kraft, vilje og evne vi i Ansager har til at skabe øget værdi og livskvalitet. I Ansager har vi byrummet som vores fælles visitkort

7 Kultur- og bymiljø Kulturog bymiljø 1 Fortid og fremtid i den gamle station 2 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur 3 Byrummet - vores fælles visitkort 4 Vandmøllen 5 Hotel og Hytteby 3 6 Skulpturøen Storken til Ansager

8 Indsatsområde: Natur Ansager er betænkt med en natur, der er ganske usædvanligt for det normale vestjyske landskab. To åer gennemløber byen, og skaber baggrund for et grønt og frodigt udtryk gennem hele byen. Bybilledet er krydret med grønne bevoksninger, pladser, anlæg og parker, der giver Ansager særkende og en status som en af områdets smukkeste landsbyer. Ansager Å slynger sig uberørt siden istiden, og langs åen går stisystemer gennem urgammelt ege krat og uberørte enge. Selve åen byder på et fremragende lakse og ørred fiskeri. Nordøst for byen ligger Kvie sø som en oase i det flade vestjyske landskab, som en af landets få højmose søer, med sit klare søvand og en sjælden natur. Tæt på ligger også pølmosen med et rigt fugleliv. Det er oplagt at inddrage naturen som et af de tre bærende elementer i Ansager udviklingsplan, således at de kunstneriske- og kulturelle aktiviteter knyttes sammen med den natur, som også gør Ansager unik. Med naturen som et indsatsområde ønsker vi fokuseret at udbrede kendskabet til områdets berigende natur og det fritidsaktivitets udbud, den byder på. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem øget anlægsaktivitet, ved at udbygge bl.a. eksisterende stisystemer samt ikke mindst formidle naturen, ruter, seværdigheder og aktuelle aktiviteter fra byens turistkontor og fra turistguider, som kan hentes fra de mange webbaserede QR stationer, der opstilles i og omkring Ansager. I Ansager har vi Naturen som værdiskabende medspiller

9 Natur 4 1 Stier i Ansager området 2 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Ansagers idrætspark Ansager lejrplads 6 Børnefiske Å 7 Sø ved Kølbanken 8 Ansager Søpark

10 18 19 Indsatsområde: Musik Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Mariehaven som byens park og musiksted Multihuset Laden i Mariehaven Faciliteringshus i Mariehaven Musikkens hus Musik Museum Ansager Byfestival MarieFestivalen 1 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Musik Skabe de bedste muligheder for kreativ læring- udfoldelse blandt børn og unge ved at indarbejde en stærk kreativ linje med kunst, kultur, film, teater og selvfølgelig masser af sang og musik i vuggestue, børnehave og skole. inddrage kommune, skole og daginstitutionsbestyrelser fokusere på musik, kunst, kultur og teater i skole, vuggestue, børnehave og kommunale daginstitutioner søge politisk gehør for oprettelse af vuggestue samarbejde med lokale kunstnere musikere, malere, digtere og teaterfolk oprette børneteater med hjælp fra Møllen og Møllens frivillige oprette børnekor, instrumentspil for børn og unge

11 Mariehaven som byens park og musiksted Musik Udvide Mariehaven med Åhaven, etablere ny indgang og gøre Mariehaven til byens park, der giver mulighed for mangfoldige musikalske og kulturelle oplevelser i Ansager. arbejde på at klarlægge perspektiver og betingelser for, at byen bliver medejer af haven arbejde på en udvidelse af Mariehaven ved inddragelse af Åhaven samt arealet ved siden af Åhaven op mod den gamle bane overfor Mariehaven skabe en ny indgang til Mariehaven via en bro over åen fra Åhaven sikre faskinering af åløbet langs Mariehaven på begge sider af åen og etablering af bolværk således, at der skabes et sikkert, smukt og godt gangareal Multihuset Laden i Mariehaven Musik Vi ønsker med et multihus at kunne give plads til nyudvikling og videreudvikling af allerede igangværende aktiviteter i såvel Musik Galleriet som i Mariehaven. Multihuset skal understøtte byens musikudvikling generelt og samtidig kunne fungere som rugekasse således, at også ikke-professionelle musikere og kunstnere kan prøve kræfter med musik- og anden kunstnerisk udfoldelse i professionelle rammer. udarbejde projektforslag og beskrivelse samt økonomisk overslag. finde egnet placering og indhente diverse tilladelser opføre et multihus med plads til arrangementer såsom kunstudstillinger, koncerter med mere

12 Faciliteringshus i Mariehaven Videreudvikle og forbedre allerede igangværende aktiviteter i Mariehaven i forhold til bl.a. koncerter, tv-produktion med mere. Facilitetshuset skal fungere som backstage ved Store Scene og forbedre forholdene for optrædende såvel amatører som professionelle, teknikere og medarbejdere. udarbejde projektforslag & - beskrivelse for opførelse af et facilitetshus, som forbedrer backstage for Store Scene i Mariehaven skabe plads til garderobe, opholdsrum, toiletter samt lager for teknisk udstyr mm indhente byggetilladelse og udarbejde økonomisk ramme for projektet 5 Musikkens hus Musikkens Hus skal være samlingspunkt for musikfolket til møder, prøver, seminarer, workshops, masterclasses, undervisning med mere. Musikkens Hus skal sikre større musikalsk bredde og skabe værdi for en bredere målgruppe. udarbejde projektforslag & - beskrivelse for etablering af Musikkens Hus for at videreudvikle og styrke byens musikalske aktiviteter finde egnet placering indhente diverse tilladelser og udarbejde en økonomisk ramme for projektets realisering Bemærk at Musikkens Hus kan være en nybygning, men også en ombygning af eksisterende bygninger i Ansager. Musik Musik

13 Musik museum ANSAGER UDVIKLINGSPLAN 2018 At opføre og indrette Dansk Musik- og Musikinstrument Museum i lyd og billeder og videreudvikle og styrke byens og områdets musikalske besøgs- og oplevelsestilbud med særligt fokus på gæsternes inddragelse og aktive deltagelse. udarbejde koncept, projektforslag & - beskrivelse for etablering af musikmuseet. finde egnet placering bemærk at Musik Museet kan være nybygning, men også ombygning af eksisterende bygninger i Ansager indhente tilladelser og udarbejde en økonomisk ramme for projektets realisering indsamle gamle og nye instrumenter 7 Ansager Byfestival MarieFestivalen At etablere Ansagers årlige byfestival MarieFestivalen til afholdelse hvert år i den sidste weekend i august måned. Festivalen skal løbende udbygges og være med til at sætte Ansager på Danmarkskortet og understrege at byen ønsker det gode liv og har musikken som vækststrategi. have 3 dage med fest, folkeliv og musik på torve og stræder etablere 6 storscener, hvor der vil blive afholdt såkaldte timekoncerter engagere mellem 300 til 400 musikere, sangere, spillemænd og quinder, som vil musicere, synge og spille på kryds og tværs fra start til slut fra 19 planlagte scener og spillesteder på baggrund af erfaringerne fra første års festivaldebut skal der udvikles et bæredygtigt festivalkoncept, som efterfølgende kan afholdes og udvides år for år. Musik Musik

14 26 27 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø 1 Fortid og fremtid i den gamle station At restaurere og opbygge Den Gamle Station til byens hjerte og oplysningspuls, hvor alle kan hente oplysninger og informationer om fortid, nutid og fremtid. For at skabe sin fremtid er det vigtig at kende sin fortid men det er ikke kun vigtig at formidle byens historie til borgere og besøgende. Det er væsentlig at få mennesker til at leve og være, og derfor skal Den Gamle Station også have indbygget aktiviteter der peger fremad. udarbejde plan for hvad bygningen kan indeholde. Ud over kontor for lokalarkivet kan turistkontor, mødelokaler mm gøre at borgere og besøgende drager mere nytte af bygningen der kan indrettes netcafé og en hyggekrog hvor mellemlandende turister kan tanke op købe en vand og samtidig spise sin madpakke den gamle Station behøver ikke være fuldtidsbemandet både bibliotek og turistkontorer er i dag i nogle tidspunkter ubemandede. tilbyde tematiseret arrangementer for byens borgere. vurdere og udbedre bygningen udvendige restaureringsbehov Fortid og fremtid i Den Gamle Station Bevaringsværdige bygninger og arkitektur Byrummet - vores fælles visitkort Vandmøllen Hotel og Hytteby Skulpturøen Storken til Ansager Kulturog bymiljø

15 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur At sikre at bygninger, der har historisk- og arkitektonisk stor betydning og som er karakteristiske for byen, bliver bevaret og medgår i en helhedsløsning for hele byens udvikling. Derved bliver Ansager bys autentiske og oprindelige udtryk et parameter, der understøtter de gode oplevelser bredt set og fremmer bosætningen. arbejde for, at bygninger der er opført i begyndelsen af 1900-tallet bevares. Bygninger der pt eksempelvis er særligt fokus på nu er Købmandsgården, Hotellet, Smedens Hus, Huset ved møllen og Den Gamle Station arbejde med helhedsindtrykket af det arkitektoniske bybillede med vurdering af bygningernes facader, der ses i sammenhæng. Specielt i bymidten og rundt om torvemiljøet skal det overvejes hvordan facaderne kan restaureres med henblik på at opnå en større arkitektonisk harmoni. med arkitektkyndig bistand udarbejde projektforslag og beskrivelse af bygninger og områder der bør forskønnes og bevares. 3 Byrummet - vores fælles visitkort At opbygge, forskønne og vedligeholde byrummet således, at byen i sin helhed fremstår som en spændende og indbydende ramme for det gode liv og samtidig afspejler det kunstneriske og kulturelle virke, som er i og omkring byen. have flere træer i byen: Træer langs centrale gader kan pryde byrummet, nedsætte hastigheden, markere p-holdepladser og give oplevelser have mere vand i byen: å-løbene igennem Ansager er unikke. Åerne markeres og kommer frem i lyset ved at etablere indirekte belysning ved alle fem broer og ved vandmøllen vække Vandkunsten i rundkørslen ved indkørslen til Nørregade til live etablere flere rastepladser og oaser i byen: Etablering af flere friarealer og legepladser til børn, unge og voksne. Fremhæve grønne områder med plads til børn, unge og voksne arbejde med vej, park og stibelysning i byen og cykelstier til eksempel Kvie Sø og mellem Skolund - Angager etablere portaler ved alle indfaldsveje: For at give besøgende et godt positivt indtryk når de kører ind i byen indføre Byens Dag, hvor alle borgere hjælper hinanden med at rengøre og forskønne byen Kulturog bymiljø Kulturog bymiljø

16 Vandmøllen Kulturog bymiljø At reetablere den gamle vandmølle og skabe en autentisk atmosfære omkring møllen med det mål at lyden af plaskende vand giver en god stemning i byen. udarbejde projektforslag & - beskrivelse, som synliggør projektets realisering konstruere og montere et møllehjul efter de oprindelige tegninger restaurere eksisterende bygning og forskønne området Hotel og Hytteby Kulturog bymiljø At højne serviceringen og øge kapaciteten af overnatningsmuligheder i Ansager for besøgende til kulturelle arrangementer, samt turister og andre gæster, der vil nyde naturen. påtænke hvordan hotellets serviceudbud skal være fremadrettet, således at det støtter op om byens mange musikalske og kulturelle arrangementer og i øvrigt betænke hvordan hotellets 1.sal kan indrettes til gavn herfor indrette rum til mindre sociale og kulturelle arrangementer på hotellet og i fælleshuset i hyttebyen opføre 10 nye boliger samt fællleshus ved hyttebyen

17 Skulpturøen At der etableres en skulpturø, så der skabes mulighed for at opleve kunst ude i naturen. arbejde for at omdanne øen i åen til en dynamisk skulpturø, hvor nye og gamle skulpturkunstnere i udvalgte perioder udstiller kunst på øen etablere en kunstforening og opnå kommunes tilladelse til at anvende øen etablere samarbejde til byer og foreninger med interessesammenfald og erfaringer etablere arbejdende værksteder hvor man kan følge processen Storken til Ansager At arbejde på at få storke tilbage til Ansager by og opland. Storke og storkereder giver byen et godt omdømme, skaber romantisk stemning og vil sælge billetter i byens markedsføring. Besøgende, som kommer på grund af musikken eller naturen, vil få en ekstra god oplevelse af bymiljøet. Storken vil være prikken over iét indhente viden og støtte fra storkeeksperter i Ribe og andre storkebyer reetablere storkereder og etablere nye bosteder til et eller flere storkepar kommunikere, markedsføre og i det hele taget skabe opmærksomhed om projektet Kulturog bymiljø Kulturog bymiljø

18 Indsatsområde: Natur 1 Stier i Ansager området Ansager by er smukt beliggende i naturen med åerne som byens Pulsårer. Målet med projektet er at styrke samspillet mellem byen og naturen ved at åbne op og skabe adgang. etablere en sti fra Ansager til Hjertestien rundt om Kvie Sø opføre en bro fra Egedalen til Fiskerivej etablere mountainbike-stier etablere Kanalstien: Stemmeværket Tambours have - kultursti med forbindelsen til Kyst til Kyst Stien i samarbejde med relevante interessenter synliggøre stisystemer bl.a. med webbaserede QR-stationer forbedre og vedligeholde nuværende stier og broer Stier i Ansager området P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Ansagers idrætspark Ansager lejrplads Børnefiske Å Sø ved Kølbanken Ansager Søpark NATUR

19 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Med musikarrangementer og andre større events i Ansager vil behovet for overnatningsfaciliteter være varierende men bestemt vokse. For at imødegå dette og opfylde turisternes ønsker, etableres der en autocamperplads som alternativ overnatningsmulighed til gavn for udviklingen i byen. præge udarbejdelse af lokalplan og sikre diverse tilladelser udarbejde projektforslag & - beskrivelse, der synliggør projektets realisering etablere en autocamperplads på stadionområdet i forlængelse af hyttebyen NATUR At skabe gode adgangsforhold til det smukke og unikke naturområde omkring Varde Å s udspring - ved bl a at etablere en parkeringsplads, etablere bro, sti mm. udarbejde projektbeskrivelse, inddrage lodsejere og søge godkendelse. anlægge en parkeringsplads modsat Vejlevej nr. 65, hvor der går en markvej gennem det lille krat ned til engen etablere en bro over Grindsted Å nær ved parkeringspladsen etablere en sti fra broen over Varde Å, hvor stemmeværket før lå. I Ansager kalder vi den bare Ådalen etablere toiletter og primitiv lejrplads i det lille hus ved Ådalen. På området ved siden af huset kan en primitiv teltplads indrettes NATUR

20 Ansagers idrætspark En samling af stadion, fodboldbaner og øvrige sportsudøvende lokaliteter vil betyde større udnyttelse af hallens faciliteter og skabe en betydelig større tiltrækning og ikke mindst sammenhæng mellem Skovlund og Ansager. flytte fodboldstadion til området ved Skovlund-Ansager Hallen etablere skaterbaner, udendørs basketbaner, udendørs fitness og flere andre tiltag, som borgerne i begge bysamfund kan benytte sig af udarbejde projektforslag & - beskrivelse, der synliggør projektets realisering, mulighed for indkøb af nyt anlægsområde og samlet investering. ansager lejrplads Med en flytning af fodboldstadion kan de smukke omgivelser ved stadionområdet bruges til etablering af lejrplads for de mange besøgende, der måtte komme til byens festival - MarieFestivalen eller andre af byens arrangementer. udarbejde projektforslag og beskrivelse der synliggør projektets realisering Indhente godkendelser for afholdelse af spejderlejr mm forbedre toilet- og badefaciliteter i nuværende klubhus etablere standpladser med strøm NATUR NATUR

21 Børnefiske Å NATUR At gøre det muligt for børn at fiske gratis på et afgrænset område af åen. Byens børn skal tilsikres fiskemuligheder i fiskeriets bagkanal og evnt anden å strækning tæt ved byen. etablere et børnefiske-å-område aftale med fiskeriforening / lodsejere om tilladelse markedsføre og lave en tydelig skiltning af fiskemulighederne for børn udarbejde og opsætte ordensregler Sø ved Kølbanken NATUR Ansager er geografisk delt i to byområder med en åben græsmark langs Kærbæk mellem Åvænget og Kølbanken som skillelinje. For at knytte de to byområder sammen, vil vi etablere et rekreativt område med en sø til glæde for borgere og gæster i Ansager. Vi forventer, at søen vil gøre området mere attraktivt og skabe rum til rekreation og fritidsaktiviteter for byens borgere. Derudover vil turister benytte området og dermed fastholdes lidt længere i byen. etablere en lavvandet sø etablere stisystem med bænke og belysning etablere picnicområde med bord, bænk og grill skabe muligheder for vandaktiviteter herunder modelbådssejllads og etablering af etablering af vandorgel /springvand

22 Ansager søpark Det igangværende dambrug ligger naturskønt ved Ansager Å og bynært. Såfremt den nuværende drift ophører, vil det være naturligt at indtænke stedet som et rekreativt område til gavn for byens borgere og gæster. derfor skal vi påtænke hvordan dambruget kan omlægges til en række søer med hver deres anvendelse lave et rekreativt område med vandlandskab ved Ansager Dambrug kæde områdets eksisterende stisystemer sammen med gangbro over åen mod øst (fra Egedalen til Fiskerivej) lave det eksisterende fiskehus om til servicebygning med toiletter o.lig. NATUR

23 Foreningen Ansager Byudvikling

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen

Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen Resultat af borgerpanelundersøgelsen om Kvalitet i byudviklingen 204 af borgerpanelets medlemmer har svaret på det elektronisk udsendte spørgeskema. Af dem, er 65% fra Odder by, 67% er mænd og 60% er mellem

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser

Budgetønsker Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser Dato 10-06-2016 Dok.nr. 86751/16 Sagsnr. 16/813 Ref. Finl Budgetønsker 2017-2020 Udvalget for Plan og Teknik Samlede beskrivelser sfortegnelse Vejers Strand Strandbyen i klitterne...2 Pulje til udvikling

Læs mere

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget

Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik. Forord. Indledning. Kultur- og Idrætsudvalget Udkast Allerød Kommunes kulturpolitik Forord Kultur- og Idrætsudvalget Indledning Allerød kommunes kulturhistorie går langt tilbage. Allerød er første gang nævnt i kilderne i år 1260 som Alryth. Al er

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby

Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby Sundby-hvorup boligselskab masterplan, nørresundby 1 Sundby Hvorups Masterplanstilgang - Vejen frem Sundby Hvorup Boligselskab har en vision for deres Nørresundby. Derfor arbejder man på en samlet masterplan

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet.

Hotellet: Køb af Hotel. Aktivitet omkring Hotellet. Lokal drift af Hotellet. Gjern Hotel. Hotel / Restaurent. Købe Hotellet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hotellet:...3 Køb af Hotel...3 Aktivitet omkring Hotellet...3 Lokal drift af Hotellet...3 Gjern Hotel...3 Hotel / Restaurent...3 Købe Hotellet...3 Købe Gjern

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd

Starup/Tofterup Borgerforening og Lokalråd Fællesmøde med arbejdsgrupperne onsdag den 12. oktober kl. 19.30 22.00 i Multihuset. Status fra de enkelte arbejdsgrupper: Kulturgruppen: 5 minutters oplæg fra hver gruppe I støbeskeen til det kommende

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole!

HORNE VISION 2020. 200 elever i Horne skole! Horne Vision 2020 HORNE VISION 2020 200 elever i Horne skole! 2020 Fremtidens Horne Hornes fremtid som aktiv landsby er afhængig af tilflytning primært af en karaktér som kan styrke byens trivsel herunder

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Nyt liv ved Fjellerup Strand

Nyt liv ved Fjellerup Strand Nyt liv ved Fjellerup Strand Bygning fra fiskeriets storhedstid Norddjurs Kommune ansøger om deltagelse i Realdania-kampagnen Stedet tæller med projektet Nyt liv ved Fjellerup Strand. Projektet tager ud

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager

Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 18. FEBRUAR 2016 FØRSTE WORKSHOP I RANUM. Kristian Bransager Områdefornyelse i Ranum De gode ideer skal frem 1 Kristian Bransager Aftenens program 19.00 19.10 Velkomst ved Vesthimmerlands Kommune 19.10 19.20 Kulturarvsprojektet ved Vesthimmerlands Museum 19.20 19.45

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Kulturpolitik i Kolding

Kulturpolitik i Kolding Kolding Kommunes Kulturpolitik 2016-2017 Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen, Kulturområdet Kulturpolitik i Kolding 2016-2017 - kulturdynamik og fællesskab Forord...2 Kultur i Kolding...3 Kulturpolitiske

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013

Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning Att.: Mads Kamp Hansen 26. september 2011 Vedr.: Høringssvar på Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2011-2013 Hermed fremsendes høringssvar på Københavns

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen.

Bygningskultur. Lyngby Taarbæk har i flere år haft en arkitekturpolitik beskrevet i kommuneplanen. Bygningskultur Arkitekturpolitik Hvad er arkitektur? Hvad er kvalitet? Hvad kan kommunen gøre? Handlinger Fredede og bevaringsværdige bygninger Udpegede bevaringsværdige bygninger Kulturhistorie 2 3 4

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest

NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen Vest By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 245175 Brevid. 1802368 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk 23. maj 2014 NOTAT: Fjordkilen Vest og Bygaden 28 Området Fjordkilen

Læs mere

DE STORE LINJER FORTÆTNING BYENS SKALA BYENS RUM

DE STORE LINJER FORTÆTNING BYENS SKALA BYENS RUM !"#$! DE STORE LINJER Tænk stort og inviter ude fra, gør Odense synlig Skab sammenhæng, landskabeligt og trafikalt Vi skal skabe tiltrækning af noget nyt, skabe nogle nye behov Vi ønsker en levende by

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014

Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Forslag til Landdistriktspolitik, Brønderslev Kommune 2014 Indledning Regeringens overordnede målsætning er, at det også i fremtiden skal være muligt at bo og virke i alle dele af landet. Dette kræver

Læs mere

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025

Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Åbning af Camp Mariagerfjord. 1. februar 2008. Hotel Amerika, Hobro. Fremtidsbillede af Mariagerfjord landdistrikter anno 2025 Forestil jer, at året er 2025 og vi ser tilbage på udviklingen i Mariagerfjord

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK

OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK OMRÅDEFORNYELSE SKÆRBÆK porten til Rømø 08-10-2014 www.toender.dk 1 Aftenens forløb VELKOMMEN til alle v/ Tønder Kommune Trafikplan 2014 v/ Fagchef Lars-Erik Skydsbjerg Forslag til PROGRAM v/ Christel

Læs mere