udviklingsplan Ansager 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udviklingsplan Ansager 2018"

Transkript

1 udviklingsplan Ansager 2018

2 Indholdsfortegnelse Ansager Indsatsområde: Musik...6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø...10 Indsatsområde: Natur...14 Musik...18 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole...19 Mariehaven som byens park og musiksted...20 Multihuset Laden i Mariehaven...21 Faciliteringshus i Mariehaven...22 Musikkens hus...23 Musik museum...24 Ansager Byfestival MarieFestivalen...25 Kultur- og bymiljø...26 Fortid og fremtid i Den Gamle Station...27 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur...28 Byrummet - vores fælles visitkort...29 Vandmøllen...30 Hotel og Hytteby...31 Skulpturøen...32 Storken til Ansager...33 Natur...34 Stier i Ansager området...35 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring...36 Autocamperplads ved stadion...37 Ansagers idrætspark...38 Ansager lejrplads...39 Børnefiske Å...40 Sø ved Kølbanken...41 Ansager Søpark

3 ANSAGER 2018 Vores vision Ansager er et besøg værd og værd at bosætte sig i. Det gode liv som vækstskaber Ansager er kendt som højborg for musikkulturel innovation og udfoldelse, et spændende og indbydende kultur- & bymiljø og en beliggenhed i et enestående oplevelsesrigt naturområde. Indsatsområde Musik Kultur- og bymiljø Natur Byens identitet og særkende fremmer det gode liv og styrker antallet af besøgende, bosætningen og erhvervslivet Projekter Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Fortid og fremtid i Den Gamle Station Stier i Ansager området Mariehaven som byens park og musiksted Bevaringsværdige bygninger og arkitektur P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Multihuset Laden i Mariehaven Byrummet - vores fælles visitkort Autocamperplads ved stadion Faciliteringshus i Mariehaven Vandmøllen Ansagers idrætspark Musikkens hus Hotel og Hytteby Ansager lejrplads Musik Museum Skulpturøen Børnefiske Å Ansager Byfestival MarieFestivalen Storken til Ansager Sø ved Kølbanken Ansager Søpark 4 5

4 Indsatsområde: Musik Musikkens betydning for Ansager har udviklet sig kraftigt igennem årene og spiller i dag en stadig større og mere central rolle i byens liv, turisme og erhvervsliv. Musikken har stor værdi for Ansager - dels i kraft af sin identitet i forhold til verden omkring, men bestemt også med sin egenskab som en livsbekræftende katalysator for det gode liv og samlingspunkt for byens borgere. der støtter op om og tager del i kultur- og musiklivet. Musikken er én af de bedste budbringere mennesker imellem. I Ansager giver musikken os mulighed for at udskifte ord og tanke om afvikling, forfald og splittelse med udvikling, vækst og sammenhold. Potentialet i musikken er åbenbar og her tilstede i en grad, som ikke findes andre steder i Danmark. Med musik som en af tre indsatsområder ønsker vi at understøtte og udbygge Ansagers eksisterende musikalske og kulturelle aktiviteter og dermed skabe synergi, økonomi, arbejdspladser, nye virksomheder, øget turisme og bosætning, udvikling og vækst. Ansager skal være bikube for kreative, innovative, musikalske, kulturelle og kunstneriske netværker. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem fortsat forbedring, udvidelse, renovering og udbygning af områdets lokaliteter, faciliteter og aktiviteter i og omkring bland andre Musik Galleriet, Mariehaven, Hotel Ansager, Hyttebyen, Kvie Sø, Møllen m. fl. I Ansager har vi Musikken som vækststrategi. 6 7

5 musik Musik 1 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole 2 Mariehaven som byens park og musiksted 3 Multihuset Laden i Mariehaven 4 Faciliteringshus i Mariehaven 5 Musikkens hus 6 6 Musik Museum Ansager Byfestival MarieFestivalen

6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø Ansager by er på mange måder enestående. Torvemiljøet og flere store markante bygninger, som blev opført helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet i en stil, der ikke er karakteristisk for en landsby, giver Ansager et betydningsfuldt særkende. Stilen bærer præg af daværende fremsyn, driftighed og skabertrang for en driftig handels og stationsby. Selvom der er løbet meget vand igennem åen siden da, og meget har ændret sig, så er ansvarlighed, driftighed og skabertrang stadigvæk byens gængse parole. Med Kultur - & bymiljø som det andet af tre indsatsområder, ønsker vi dels at rette fokus på byens indhold og udseende, men også på bevidstheden om hvilke værdier byrummet skal give byens borgere og ikke mindst signalere til turister og andre besøgende i byen. Ansager by er for alle. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem kvalitet, løbende investering i opbygning, bevarelse, forskønnelse og vedligeholdelse af byrummet, således at byen altid danner en spændende og indbydende ramme for det gode liv og afspejler den kraft, vilje og evne vi i Ansager har til at skabe øget værdi og livskvalitet. I Ansager har vi byrummet som vores fælles visitkort

7 Kultur- og bymiljø Kulturog bymiljø 1 Fortid og fremtid i den gamle station 2 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur 3 Byrummet - vores fælles visitkort 4 Vandmøllen 5 Hotel og Hytteby 3 6 Skulpturøen Storken til Ansager

8 Indsatsområde: Natur Ansager er betænkt med en natur, der er ganske usædvanligt for det normale vestjyske landskab. To åer gennemløber byen, og skaber baggrund for et grønt og frodigt udtryk gennem hele byen. Bybilledet er krydret med grønne bevoksninger, pladser, anlæg og parker, der giver Ansager særkende og en status som en af områdets smukkeste landsbyer. Ansager Å slynger sig uberørt siden istiden, og langs åen går stisystemer gennem urgammelt ege krat og uberørte enge. Selve åen byder på et fremragende lakse og ørred fiskeri. Nordøst for byen ligger Kvie sø som en oase i det flade vestjyske landskab, som en af landets få højmose søer, med sit klare søvand og en sjælden natur. Tæt på ligger også pølmosen med et rigt fugleliv. Det er oplagt at inddrage naturen som et af de tre bærende elementer i Ansager udviklingsplan, således at de kunstneriske- og kulturelle aktiviteter knyttes sammen med den natur, som også gør Ansager unik. Med naturen som et indsatsområde ønsker vi fokuseret at udbrede kendskabet til områdets berigende natur og det fritidsaktivitets udbud, den byder på. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem øget anlægsaktivitet, ved at udbygge bl.a. eksisterende stisystemer samt ikke mindst formidle naturen, ruter, seværdigheder og aktuelle aktiviteter fra byens turistkontor og fra turistguider, som kan hentes fra de mange webbaserede QR stationer, der opstilles i og omkring Ansager. I Ansager har vi Naturen som værdiskabende medspiller

9 Natur 4 1 Stier i Ansager området 2 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Ansagers idrætspark Ansager lejrplads 6 Børnefiske Å 7 Sø ved Kølbanken 8 Ansager Søpark

10 18 19 Indsatsområde: Musik Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Mariehaven som byens park og musiksted Multihuset Laden i Mariehaven Faciliteringshus i Mariehaven Musikkens hus Musik Museum Ansager Byfestival MarieFestivalen 1 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Musik Skabe de bedste muligheder for kreativ læring- udfoldelse blandt børn og unge ved at indarbejde en stærk kreativ linje med kunst, kultur, film, teater og selvfølgelig masser af sang og musik i vuggestue, børnehave og skole. inddrage kommune, skole og daginstitutionsbestyrelser fokusere på musik, kunst, kultur og teater i skole, vuggestue, børnehave og kommunale daginstitutioner søge politisk gehør for oprettelse af vuggestue samarbejde med lokale kunstnere musikere, malere, digtere og teaterfolk oprette børneteater med hjælp fra Møllen og Møllens frivillige oprette børnekor, instrumentspil for børn og unge

11 Mariehaven som byens park og musiksted Musik Udvide Mariehaven med Åhaven, etablere ny indgang og gøre Mariehaven til byens park, der giver mulighed for mangfoldige musikalske og kulturelle oplevelser i Ansager. arbejde på at klarlægge perspektiver og betingelser for, at byen bliver medejer af haven arbejde på en udvidelse af Mariehaven ved inddragelse af Åhaven samt arealet ved siden af Åhaven op mod den gamle bane overfor Mariehaven skabe en ny indgang til Mariehaven via en bro over åen fra Åhaven sikre faskinering af åløbet langs Mariehaven på begge sider af åen og etablering af bolværk således, at der skabes et sikkert, smukt og godt gangareal Multihuset Laden i Mariehaven Musik Vi ønsker med et multihus at kunne give plads til nyudvikling og videreudvikling af allerede igangværende aktiviteter i såvel Musik Galleriet som i Mariehaven. Multihuset skal understøtte byens musikudvikling generelt og samtidig kunne fungere som rugekasse således, at også ikke-professionelle musikere og kunstnere kan prøve kræfter med musik- og anden kunstnerisk udfoldelse i professionelle rammer. udarbejde projektforslag og beskrivelse samt økonomisk overslag. finde egnet placering og indhente diverse tilladelser opføre et multihus med plads til arrangementer såsom kunstudstillinger, koncerter med mere

12 Faciliteringshus i Mariehaven Videreudvikle og forbedre allerede igangværende aktiviteter i Mariehaven i forhold til bl.a. koncerter, tv-produktion med mere. Facilitetshuset skal fungere som backstage ved Store Scene og forbedre forholdene for optrædende såvel amatører som professionelle, teknikere og medarbejdere. udarbejde projektforslag & - beskrivelse for opførelse af et facilitetshus, som forbedrer backstage for Store Scene i Mariehaven skabe plads til garderobe, opholdsrum, toiletter samt lager for teknisk udstyr mm indhente byggetilladelse og udarbejde økonomisk ramme for projektet 5 Musikkens hus Musikkens Hus skal være samlingspunkt for musikfolket til møder, prøver, seminarer, workshops, masterclasses, undervisning med mere. Musikkens Hus skal sikre større musikalsk bredde og skabe værdi for en bredere målgruppe. udarbejde projektforslag & - beskrivelse for etablering af Musikkens Hus for at videreudvikle og styrke byens musikalske aktiviteter finde egnet placering indhente diverse tilladelser og udarbejde en økonomisk ramme for projektets realisering Bemærk at Musikkens Hus kan være en nybygning, men også en ombygning af eksisterende bygninger i Ansager. Musik Musik

13 Musik museum ANSAGER UDVIKLINGSPLAN 2018 At opføre og indrette Dansk Musik- og Musikinstrument Museum i lyd og billeder og videreudvikle og styrke byens og områdets musikalske besøgs- og oplevelsestilbud med særligt fokus på gæsternes inddragelse og aktive deltagelse. udarbejde koncept, projektforslag & - beskrivelse for etablering af musikmuseet. finde egnet placering bemærk at Musik Museet kan være nybygning, men også ombygning af eksisterende bygninger i Ansager indhente tilladelser og udarbejde en økonomisk ramme for projektets realisering indsamle gamle og nye instrumenter 7 Ansager Byfestival MarieFestivalen At etablere Ansagers årlige byfestival MarieFestivalen til afholdelse hvert år i den sidste weekend i august måned. Festivalen skal løbende udbygges og være med til at sætte Ansager på Danmarkskortet og understrege at byen ønsker det gode liv og har musikken som vækststrategi. have 3 dage med fest, folkeliv og musik på torve og stræder etablere 6 storscener, hvor der vil blive afholdt såkaldte timekoncerter engagere mellem 300 til 400 musikere, sangere, spillemænd og quinder, som vil musicere, synge og spille på kryds og tværs fra start til slut fra 19 planlagte scener og spillesteder på baggrund af erfaringerne fra første års festivaldebut skal der udvikles et bæredygtigt festivalkoncept, som efterfølgende kan afholdes og udvides år for år. Musik Musik

14 26 27 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø 1 Fortid og fremtid i den gamle station At restaurere og opbygge Den Gamle Station til byens hjerte og oplysningspuls, hvor alle kan hente oplysninger og informationer om fortid, nutid og fremtid. For at skabe sin fremtid er det vigtig at kende sin fortid men det er ikke kun vigtig at formidle byens historie til borgere og besøgende. Det er væsentlig at få mennesker til at leve og være, og derfor skal Den Gamle Station også have indbygget aktiviteter der peger fremad. udarbejde plan for hvad bygningen kan indeholde. Ud over kontor for lokalarkivet kan turistkontor, mødelokaler mm gøre at borgere og besøgende drager mere nytte af bygningen der kan indrettes netcafé og en hyggekrog hvor mellemlandende turister kan tanke op købe en vand og samtidig spise sin madpakke den gamle Station behøver ikke være fuldtidsbemandet både bibliotek og turistkontorer er i dag i nogle tidspunkter ubemandede. tilbyde tematiseret arrangementer for byens borgere. vurdere og udbedre bygningen udvendige restaureringsbehov Fortid og fremtid i Den Gamle Station Bevaringsværdige bygninger og arkitektur Byrummet - vores fælles visitkort Vandmøllen Hotel og Hytteby Skulpturøen Storken til Ansager Kulturog bymiljø

15 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur At sikre at bygninger, der har historisk- og arkitektonisk stor betydning og som er karakteristiske for byen, bliver bevaret og medgår i en helhedsløsning for hele byens udvikling. Derved bliver Ansager bys autentiske og oprindelige udtryk et parameter, der understøtter de gode oplevelser bredt set og fremmer bosætningen. arbejde for, at bygninger der er opført i begyndelsen af 1900-tallet bevares. Bygninger der pt eksempelvis er særligt fokus på nu er Købmandsgården, Hotellet, Smedens Hus, Huset ved møllen og Den Gamle Station arbejde med helhedsindtrykket af det arkitektoniske bybillede med vurdering af bygningernes facader, der ses i sammenhæng. Specielt i bymidten og rundt om torvemiljøet skal det overvejes hvordan facaderne kan restaureres med henblik på at opnå en større arkitektonisk harmoni. med arkitektkyndig bistand udarbejde projektforslag og beskrivelse af bygninger og områder der bør forskønnes og bevares. 3 Byrummet - vores fælles visitkort At opbygge, forskønne og vedligeholde byrummet således, at byen i sin helhed fremstår som en spændende og indbydende ramme for det gode liv og samtidig afspejler det kunstneriske og kulturelle virke, som er i og omkring byen. have flere træer i byen: Træer langs centrale gader kan pryde byrummet, nedsætte hastigheden, markere p-holdepladser og give oplevelser have mere vand i byen: å-løbene igennem Ansager er unikke. Åerne markeres og kommer frem i lyset ved at etablere indirekte belysning ved alle fem broer og ved vandmøllen vække Vandkunsten i rundkørslen ved indkørslen til Nørregade til live etablere flere rastepladser og oaser i byen: Etablering af flere friarealer og legepladser til børn, unge og voksne. Fremhæve grønne områder med plads til børn, unge og voksne arbejde med vej, park og stibelysning i byen og cykelstier til eksempel Kvie Sø og mellem Skolund - Angager etablere portaler ved alle indfaldsveje: For at give besøgende et godt positivt indtryk når de kører ind i byen indføre Byens Dag, hvor alle borgere hjælper hinanden med at rengøre og forskønne byen Kulturog bymiljø Kulturog bymiljø

16 Vandmøllen Kulturog bymiljø At reetablere den gamle vandmølle og skabe en autentisk atmosfære omkring møllen med det mål at lyden af plaskende vand giver en god stemning i byen. udarbejde projektforslag & - beskrivelse, som synliggør projektets realisering konstruere og montere et møllehjul efter de oprindelige tegninger restaurere eksisterende bygning og forskønne området Hotel og Hytteby Kulturog bymiljø At højne serviceringen og øge kapaciteten af overnatningsmuligheder i Ansager for besøgende til kulturelle arrangementer, samt turister og andre gæster, der vil nyde naturen. påtænke hvordan hotellets serviceudbud skal være fremadrettet, således at det støtter op om byens mange musikalske og kulturelle arrangementer og i øvrigt betænke hvordan hotellets 1.sal kan indrettes til gavn herfor indrette rum til mindre sociale og kulturelle arrangementer på hotellet og i fælleshuset i hyttebyen opføre 10 nye boliger samt fællleshus ved hyttebyen

17 Skulpturøen At der etableres en skulpturø, så der skabes mulighed for at opleve kunst ude i naturen. arbejde for at omdanne øen i åen til en dynamisk skulpturø, hvor nye og gamle skulpturkunstnere i udvalgte perioder udstiller kunst på øen etablere en kunstforening og opnå kommunes tilladelse til at anvende øen etablere samarbejde til byer og foreninger med interessesammenfald og erfaringer etablere arbejdende værksteder hvor man kan følge processen Storken til Ansager At arbejde på at få storke tilbage til Ansager by og opland. Storke og storkereder giver byen et godt omdømme, skaber romantisk stemning og vil sælge billetter i byens markedsføring. Besøgende, som kommer på grund af musikken eller naturen, vil få en ekstra god oplevelse af bymiljøet. Storken vil være prikken over iét indhente viden og støtte fra storkeeksperter i Ribe og andre storkebyer reetablere storkereder og etablere nye bosteder til et eller flere storkepar kommunikere, markedsføre og i det hele taget skabe opmærksomhed om projektet Kulturog bymiljø Kulturog bymiljø

18 Indsatsområde: Natur 1 Stier i Ansager området Ansager by er smukt beliggende i naturen med åerne som byens Pulsårer. Målet med projektet er at styrke samspillet mellem byen og naturen ved at åbne op og skabe adgang. etablere en sti fra Ansager til Hjertestien rundt om Kvie Sø opføre en bro fra Egedalen til Fiskerivej etablere mountainbike-stier etablere Kanalstien: Stemmeværket Tambours have - kultursti med forbindelsen til Kyst til Kyst Stien i samarbejde med relevante interessenter synliggøre stisystemer bl.a. med webbaserede QR-stationer forbedre og vedligeholde nuværende stier og broer Stier i Ansager området P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Ansagers idrætspark Ansager lejrplads Børnefiske Å Sø ved Kølbanken Ansager Søpark NATUR

19 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Med musikarrangementer og andre større events i Ansager vil behovet for overnatningsfaciliteter være varierende men bestemt vokse. For at imødegå dette og opfylde turisternes ønsker, etableres der en autocamperplads som alternativ overnatningsmulighed til gavn for udviklingen i byen. præge udarbejdelse af lokalplan og sikre diverse tilladelser udarbejde projektforslag & - beskrivelse, der synliggør projektets realisering etablere en autocamperplads på stadionområdet i forlængelse af hyttebyen NATUR At skabe gode adgangsforhold til det smukke og unikke naturområde omkring Varde Å s udspring - ved bl a at etablere en parkeringsplads, etablere bro, sti mm. udarbejde projektbeskrivelse, inddrage lodsejere og søge godkendelse. anlægge en parkeringsplads modsat Vejlevej nr. 65, hvor der går en markvej gennem det lille krat ned til engen etablere en bro over Grindsted Å nær ved parkeringspladsen etablere en sti fra broen over Varde Å, hvor stemmeværket før lå. I Ansager kalder vi den bare Ådalen etablere toiletter og primitiv lejrplads i det lille hus ved Ådalen. På området ved siden af huset kan en primitiv teltplads indrettes NATUR

20 Ansagers idrætspark En samling af stadion, fodboldbaner og øvrige sportsudøvende lokaliteter vil betyde større udnyttelse af hallens faciliteter og skabe en betydelig større tiltrækning og ikke mindst sammenhæng mellem Skovlund og Ansager. flytte fodboldstadion til området ved Skovlund-Ansager Hallen etablere skaterbaner, udendørs basketbaner, udendørs fitness og flere andre tiltag, som borgerne i begge bysamfund kan benytte sig af udarbejde projektforslag & - beskrivelse, der synliggør projektets realisering, mulighed for indkøb af nyt anlægsområde og samlet investering. ansager lejrplads Med en flytning af fodboldstadion kan de smukke omgivelser ved stadionområdet bruges til etablering af lejrplads for de mange besøgende, der måtte komme til byens festival - MarieFestivalen eller andre af byens arrangementer. udarbejde projektforslag og beskrivelse der synliggør projektets realisering Indhente godkendelser for afholdelse af spejderlejr mm forbedre toilet- og badefaciliteter i nuværende klubhus etablere standpladser med strøm NATUR NATUR

21 Børnefiske Å NATUR At gøre det muligt for børn at fiske gratis på et afgrænset område af åen. Byens børn skal tilsikres fiskemuligheder i fiskeriets bagkanal og evnt anden å strækning tæt ved byen. etablere et børnefiske-å-område aftale med fiskeriforening / lodsejere om tilladelse markedsføre og lave en tydelig skiltning af fiskemulighederne for børn udarbejde og opsætte ordensregler Sø ved Kølbanken NATUR Ansager er geografisk delt i to byområder med en åben græsmark langs Kærbæk mellem Åvænget og Kølbanken som skillelinje. For at knytte de to byområder sammen, vil vi etablere et rekreativt område med en sø til glæde for borgere og gæster i Ansager. Vi forventer, at søen vil gøre området mere attraktivt og skabe rum til rekreation og fritidsaktiviteter for byens borgere. Derudover vil turister benytte området og dermed fastholdes lidt længere i byen. etablere en lavvandet sø etablere stisystem med bænke og belysning etablere picnicområde med bord, bænk og grill skabe muligheder for vandaktiviteter herunder modelbådssejllads og etablering af etablering af vandorgel /springvand

22 Ansager søpark Det igangværende dambrug ligger naturskønt ved Ansager Å og bynært. Såfremt den nuværende drift ophører, vil det være naturligt at indtænke stedet som et rekreativt område til gavn for byens borgere og gæster. derfor skal vi påtænke hvordan dambruget kan omlægges til en række søer med hver deres anvendelse lave et rekreativt område med vandlandskab ved Ansager Dambrug kæde områdets eksisterende stisystemer sammen med gangbro over åen mod øst (fra Egedalen til Fiskerivej) lave det eksisterende fiskehus om til servicebygning med toiletter o.lig. NATUR

23 Foreningen Ansager Byudvikling

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE

I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE I JYLLANDS SMUKKESTE LOKALOMRÅDE EN BÆREDYGTIG FREMTID - EN UDVIKLINGSPLAN FOR AALE - HJORTSVANG 2 Udviklingsplanen for Aale Hjortsvang er udarbejdet for Hedensted Kommune af NIRAS Konsulenterne i et samarbejde

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By!

Helhedsplan Ruds Vedby. Ruds Vedby - Bedre By! Helhedsplan Ruds Vedby Ruds Vedby - Bedre By! Borgmesterens forord Helhedsplan Ruds Vedby - Ruds Vedby Bedre By! Sigtet med denne helhedsplan er at igangsætte en udvikling, der ikke alene forskønner de

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for

Kommuneplan 2013-2025 for Kommuneplan 2013-2025 for www.kommuneplan.horsholm.dk Indholdsfortegnelse samlet Fakta om Hørsholm Hovedstruktur Retningslinjer for arealanvendelse Rammer for lokalplanlægning Øvrigt indhold 1 Kommuneplanen

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen

helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen helhedsplan for SKARRILD livets propel ved åen JULI 2010 INDHOLD Forord 2 Planens hovedmål 3 Skarrild i dag 6 Kommuneplan 8 Trafik og byrum 8 Det grønne 10 Bindinger 10 Herning Kommunes Landdistrikspolitik

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009

SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 SDR. FELDING UDVIKLINGSPLAN 2020 DEC 2009 UDVIKLINGSPLAN 2020 Sdr. Felding INDHOLD Indledning 3 BYEN i dag o karakteristiske træk 4 o byens liv 5 o planlægning 5 o Nationalpark Skjern Å 5 o Kort over byen

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013

ALBERTSLUND 2024. Version juni 2013 ALBERTSLUND 2024 Version juni 2013 Dette dokument er et bilag til Albertslund Kommunalbestyrelses årlige budgetforhandlinger og revideres hvert år, når budgettet er vedtaget 1 2 Albertslund 2024 Hvordan

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Masterplan for Faaborg FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE unst i gågaden Kunsthåndværk Kanneworffs gård y off. funktion ilfri torv havn Havneparken (renoveres) res) Færgefart N Klokketårnet øsportcenter Kulturhus

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid

Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Idékatalog - Forslag til Værftshallernes fremtid Opsamling på indkomne forslag til drøftelse i Byrådet. 1 Indhold Læsevejledning s. 3 Hvad kan Helsingør få ud af Værftshallerne? s. 5 Hvad kan Værftshallerne

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ

ØSTBIRK OG VESTBIRK. Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ ØSTBIRK OG VESTBIRK Forslag til Helhedsplan TEKNIK OG MILJØ 2 Helhedsplan for Østbirk og Vestbirk Horsens Kommunes Vision Byrådet har vedtaget en række visioner for kommunens indsats på forskellige områder.

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer.

FORORD INDHOLD. 2 Historie. 4 Karakteristik. Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. CD LQ I CD i :1 I 7 / / / i I / / - 12 I Andre Beskyttet Noter FORORD INDHOLD Denne mellembyplan er én ud af i alt 4 mellembyplaner lavet for Esbjerg Kommunes mellemstore byer. forbindelse med at Socialministeriet

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå

DEN DANSKE RIVIERA NYT BILLEDE DEN DANSKE RIVIERA - VISION. Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå DEN DANSKE RIVIERA DEN DANSKE RIVIERA - VISION Tillæg til potentialeplaner for Liseleje-Tisvildeleje-Gilleleje-Hornbæk-Humlebæk/Nivå AB SO LUTLA NDS KAB NYT BILLEDE VISION DEN DANSKE RIVIERA - VISION Udarbejdet

Læs mere

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009

Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 Fra afvikling til udvikling! Ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i Selde Skive Kommune, november 2009 1 Motivation Ansøgning Skive Kommune søger hermed Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere