udviklingsplan Ansager 2018

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udviklingsplan Ansager 2018"

Transkript

1 udviklingsplan Ansager 2018

2 Indholdsfortegnelse Ansager Indsatsområde: Musik...6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø...10 Indsatsområde: Natur...14 Musik...18 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole...19 Mariehaven som byens park og musiksted...20 Multihuset Laden i Mariehaven...21 Faciliteringshus i Mariehaven...22 Musikkens hus...23 Musik museum...24 Ansager Byfestival MarieFestivalen...25 Kultur- og bymiljø...26 Fortid og fremtid i Den Gamle Station...27 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur...28 Byrummet - vores fælles visitkort...29 Vandmøllen...30 Hotel og Hytteby...31 Skulpturøen...32 Storken til Ansager...33 Natur...34 Stier i Ansager området...35 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring...36 Autocamperplads ved stadion...37 Ansagers idrætspark...38 Ansager lejrplads...39 Børnefiske Å...40 Sø ved Kølbanken...41 Ansager Søpark

3 ANSAGER 2018 Vores vision Ansager er et besøg værd og værd at bosætte sig i. Det gode liv som vækstskaber Ansager er kendt som højborg for musikkulturel innovation og udfoldelse, et spændende og indbydende kultur- & bymiljø og en beliggenhed i et enestående oplevelsesrigt naturområde. Indsatsområde Musik Kultur- og bymiljø Natur Byens identitet og særkende fremmer det gode liv og styrker antallet af besøgende, bosætningen og erhvervslivet Projekter Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Fortid og fremtid i Den Gamle Station Stier i Ansager området Mariehaven som byens park og musiksted Bevaringsværdige bygninger og arkitektur P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Multihuset Laden i Mariehaven Byrummet - vores fælles visitkort Autocamperplads ved stadion Faciliteringshus i Mariehaven Vandmøllen Ansagers idrætspark Musikkens hus Hotel og Hytteby Ansager lejrplads Musik Museum Skulpturøen Børnefiske Å Ansager Byfestival MarieFestivalen Storken til Ansager Sø ved Kølbanken Ansager Søpark 4 5

4 Indsatsområde: Musik Musikkens betydning for Ansager har udviklet sig kraftigt igennem årene og spiller i dag en stadig større og mere central rolle i byens liv, turisme og erhvervsliv. Musikken har stor værdi for Ansager - dels i kraft af sin identitet i forhold til verden omkring, men bestemt også med sin egenskab som en livsbekræftende katalysator for det gode liv og samlingspunkt for byens borgere. der støtter op om og tager del i kultur- og musiklivet. Musikken er én af de bedste budbringere mennesker imellem. I Ansager giver musikken os mulighed for at udskifte ord og tanke om afvikling, forfald og splittelse med udvikling, vækst og sammenhold. Potentialet i musikken er åbenbar og her tilstede i en grad, som ikke findes andre steder i Danmark. Med musik som en af tre indsatsområder ønsker vi at understøtte og udbygge Ansagers eksisterende musikalske og kulturelle aktiviteter og dermed skabe synergi, økonomi, arbejdspladser, nye virksomheder, øget turisme og bosætning, udvikling og vækst. Ansager skal være bikube for kreative, innovative, musikalske, kulturelle og kunstneriske netværker. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem fortsat forbedring, udvidelse, renovering og udbygning af områdets lokaliteter, faciliteter og aktiviteter i og omkring bland andre Musik Galleriet, Mariehaven, Hotel Ansager, Hyttebyen, Kvie Sø, Møllen m. fl. I Ansager har vi Musikken som vækststrategi. 6 7

5 musik Musik 1 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole 2 Mariehaven som byens park og musiksted 3 Multihuset Laden i Mariehaven 4 Faciliteringshus i Mariehaven 5 Musikkens hus 6 6 Musik Museum Ansager Byfestival MarieFestivalen

6 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø Ansager by er på mange måder enestående. Torvemiljøet og flere store markante bygninger, som blev opført helt tilbage i begyndelsen af 1900-tallet i en stil, der ikke er karakteristisk for en landsby, giver Ansager et betydningsfuldt særkende. Stilen bærer præg af daværende fremsyn, driftighed og skabertrang for en driftig handels og stationsby. Selvom der er løbet meget vand igennem åen siden da, og meget har ændret sig, så er ansvarlighed, driftighed og skabertrang stadigvæk byens gængse parole. Med Kultur - & bymiljø som det andet af tre indsatsområder, ønsker vi dels at rette fokus på byens indhold og udseende, men også på bevidstheden om hvilke værdier byrummet skal give byens borgere og ikke mindst signalere til turister og andre besøgende i byen. Ansager by er for alle. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem kvalitet, løbende investering i opbygning, bevarelse, forskønnelse og vedligeholdelse af byrummet, således at byen altid danner en spændende og indbydende ramme for det gode liv og afspejler den kraft, vilje og evne vi i Ansager har til at skabe øget værdi og livskvalitet. I Ansager har vi byrummet som vores fælles visitkort

7 Kultur- og bymiljø Kulturog bymiljø 1 Fortid og fremtid i den gamle station 2 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur 3 Byrummet - vores fælles visitkort 4 Vandmøllen 5 Hotel og Hytteby 3 6 Skulpturøen Storken til Ansager

8 Indsatsområde: Natur Ansager er betænkt med en natur, der er ganske usædvanligt for det normale vestjyske landskab. To åer gennemløber byen, og skaber baggrund for et grønt og frodigt udtryk gennem hele byen. Bybilledet er krydret med grønne bevoksninger, pladser, anlæg og parker, der giver Ansager særkende og en status som en af områdets smukkeste landsbyer. Ansager Å slynger sig uberørt siden istiden, og langs åen går stisystemer gennem urgammelt ege krat og uberørte enge. Selve åen byder på et fremragende lakse og ørred fiskeri. Nordøst for byen ligger Kvie sø som en oase i det flade vestjyske landskab, som en af landets få højmose søer, med sit klare søvand og en sjælden natur. Tæt på ligger også pølmosen med et rigt fugleliv. Det er oplagt at inddrage naturen som et af de tre bærende elementer i Ansager udviklingsplan, således at de kunstneriske- og kulturelle aktiviteter knyttes sammen med den natur, som også gør Ansager unik. Med naturen som et indsatsområde ønsker vi fokuseret at udbrede kendskabet til områdets berigende natur og det fritidsaktivitets udbud, den byder på. Rammebetingelser herfor skal styrkes gennem øget anlægsaktivitet, ved at udbygge bl.a. eksisterende stisystemer samt ikke mindst formidle naturen, ruter, seværdigheder og aktuelle aktiviteter fra byens turistkontor og fra turistguider, som kan hentes fra de mange webbaserede QR stationer, der opstilles i og omkring Ansager. I Ansager har vi Naturen som værdiskabende medspiller

9 Natur 4 1 Stier i Ansager området 2 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Ansagers idrætspark Ansager lejrplads 6 Børnefiske Å 7 Sø ved Kølbanken 8 Ansager Søpark

10 18 19 Indsatsområde: Musik Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Mariehaven som byens park og musiksted Multihuset Laden i Mariehaven Faciliteringshus i Mariehaven Musikkens hus Musik Museum Ansager Byfestival MarieFestivalen 1 Musik & kreativitet i dagsinstitution og skole Musik Skabe de bedste muligheder for kreativ læring- udfoldelse blandt børn og unge ved at indarbejde en stærk kreativ linje med kunst, kultur, film, teater og selvfølgelig masser af sang og musik i vuggestue, børnehave og skole. inddrage kommune, skole og daginstitutionsbestyrelser fokusere på musik, kunst, kultur og teater i skole, vuggestue, børnehave og kommunale daginstitutioner søge politisk gehør for oprettelse af vuggestue samarbejde med lokale kunstnere musikere, malere, digtere og teaterfolk oprette børneteater med hjælp fra Møllen og Møllens frivillige oprette børnekor, instrumentspil for børn og unge

11 Mariehaven som byens park og musiksted Musik Udvide Mariehaven med Åhaven, etablere ny indgang og gøre Mariehaven til byens park, der giver mulighed for mangfoldige musikalske og kulturelle oplevelser i Ansager. arbejde på at klarlægge perspektiver og betingelser for, at byen bliver medejer af haven arbejde på en udvidelse af Mariehaven ved inddragelse af Åhaven samt arealet ved siden af Åhaven op mod den gamle bane overfor Mariehaven skabe en ny indgang til Mariehaven via en bro over åen fra Åhaven sikre faskinering af åløbet langs Mariehaven på begge sider af åen og etablering af bolværk således, at der skabes et sikkert, smukt og godt gangareal Multihuset Laden i Mariehaven Musik Vi ønsker med et multihus at kunne give plads til nyudvikling og videreudvikling af allerede igangværende aktiviteter i såvel Musik Galleriet som i Mariehaven. Multihuset skal understøtte byens musikudvikling generelt og samtidig kunne fungere som rugekasse således, at også ikke-professionelle musikere og kunstnere kan prøve kræfter med musik- og anden kunstnerisk udfoldelse i professionelle rammer. udarbejde projektforslag og beskrivelse samt økonomisk overslag. finde egnet placering og indhente diverse tilladelser opføre et multihus med plads til arrangementer såsom kunstudstillinger, koncerter med mere

12 Faciliteringshus i Mariehaven Videreudvikle og forbedre allerede igangværende aktiviteter i Mariehaven i forhold til bl.a. koncerter, tv-produktion med mere. Facilitetshuset skal fungere som backstage ved Store Scene og forbedre forholdene for optrædende såvel amatører som professionelle, teknikere og medarbejdere. udarbejde projektforslag & - beskrivelse for opførelse af et facilitetshus, som forbedrer backstage for Store Scene i Mariehaven skabe plads til garderobe, opholdsrum, toiletter samt lager for teknisk udstyr mm indhente byggetilladelse og udarbejde økonomisk ramme for projektet 5 Musikkens hus Musikkens Hus skal være samlingspunkt for musikfolket til møder, prøver, seminarer, workshops, masterclasses, undervisning med mere. Musikkens Hus skal sikre større musikalsk bredde og skabe værdi for en bredere målgruppe. udarbejde projektforslag & - beskrivelse for etablering af Musikkens Hus for at videreudvikle og styrke byens musikalske aktiviteter finde egnet placering indhente diverse tilladelser og udarbejde en økonomisk ramme for projektets realisering Bemærk at Musikkens Hus kan være en nybygning, men også en ombygning af eksisterende bygninger i Ansager. Musik Musik

13 Musik museum ANSAGER UDVIKLINGSPLAN 2018 At opføre og indrette Dansk Musik- og Musikinstrument Museum i lyd og billeder og videreudvikle og styrke byens og områdets musikalske besøgs- og oplevelsestilbud med særligt fokus på gæsternes inddragelse og aktive deltagelse. udarbejde koncept, projektforslag & - beskrivelse for etablering af musikmuseet. finde egnet placering bemærk at Musik Museet kan være nybygning, men også ombygning af eksisterende bygninger i Ansager indhente tilladelser og udarbejde en økonomisk ramme for projektets realisering indsamle gamle og nye instrumenter 7 Ansager Byfestival MarieFestivalen At etablere Ansagers årlige byfestival MarieFestivalen til afholdelse hvert år i den sidste weekend i august måned. Festivalen skal løbende udbygges og være med til at sætte Ansager på Danmarkskortet og understrege at byen ønsker det gode liv og har musikken som vækststrategi. have 3 dage med fest, folkeliv og musik på torve og stræder etablere 6 storscener, hvor der vil blive afholdt såkaldte timekoncerter engagere mellem 300 til 400 musikere, sangere, spillemænd og quinder, som vil musicere, synge og spille på kryds og tværs fra start til slut fra 19 planlagte scener og spillesteder på baggrund af erfaringerne fra første års festivaldebut skal der udvikles et bæredygtigt festivalkoncept, som efterfølgende kan afholdes og udvides år for år. Musik Musik

14 26 27 Indsatsområde: Kultur- og bymiljø 1 Fortid og fremtid i den gamle station At restaurere og opbygge Den Gamle Station til byens hjerte og oplysningspuls, hvor alle kan hente oplysninger og informationer om fortid, nutid og fremtid. For at skabe sin fremtid er det vigtig at kende sin fortid men det er ikke kun vigtig at formidle byens historie til borgere og besøgende. Det er væsentlig at få mennesker til at leve og være, og derfor skal Den Gamle Station også have indbygget aktiviteter der peger fremad. udarbejde plan for hvad bygningen kan indeholde. Ud over kontor for lokalarkivet kan turistkontor, mødelokaler mm gøre at borgere og besøgende drager mere nytte af bygningen der kan indrettes netcafé og en hyggekrog hvor mellemlandende turister kan tanke op købe en vand og samtidig spise sin madpakke den gamle Station behøver ikke være fuldtidsbemandet både bibliotek og turistkontorer er i dag i nogle tidspunkter ubemandede. tilbyde tematiseret arrangementer for byens borgere. vurdere og udbedre bygningen udvendige restaureringsbehov Fortid og fremtid i Den Gamle Station Bevaringsværdige bygninger og arkitektur Byrummet - vores fælles visitkort Vandmøllen Hotel og Hytteby Skulpturøen Storken til Ansager Kulturog bymiljø

15 Bevaringsværdige bygninger og arkitektur At sikre at bygninger, der har historisk- og arkitektonisk stor betydning og som er karakteristiske for byen, bliver bevaret og medgår i en helhedsløsning for hele byens udvikling. Derved bliver Ansager bys autentiske og oprindelige udtryk et parameter, der understøtter de gode oplevelser bredt set og fremmer bosætningen. arbejde for, at bygninger der er opført i begyndelsen af 1900-tallet bevares. Bygninger der pt eksempelvis er særligt fokus på nu er Købmandsgården, Hotellet, Smedens Hus, Huset ved møllen og Den Gamle Station arbejde med helhedsindtrykket af det arkitektoniske bybillede med vurdering af bygningernes facader, der ses i sammenhæng. Specielt i bymidten og rundt om torvemiljøet skal det overvejes hvordan facaderne kan restaureres med henblik på at opnå en større arkitektonisk harmoni. med arkitektkyndig bistand udarbejde projektforslag og beskrivelse af bygninger og områder der bør forskønnes og bevares. 3 Byrummet - vores fælles visitkort At opbygge, forskønne og vedligeholde byrummet således, at byen i sin helhed fremstår som en spændende og indbydende ramme for det gode liv og samtidig afspejler det kunstneriske og kulturelle virke, som er i og omkring byen. have flere træer i byen: Træer langs centrale gader kan pryde byrummet, nedsætte hastigheden, markere p-holdepladser og give oplevelser have mere vand i byen: å-løbene igennem Ansager er unikke. Åerne markeres og kommer frem i lyset ved at etablere indirekte belysning ved alle fem broer og ved vandmøllen vække Vandkunsten i rundkørslen ved indkørslen til Nørregade til live etablere flere rastepladser og oaser i byen: Etablering af flere friarealer og legepladser til børn, unge og voksne. Fremhæve grønne områder med plads til børn, unge og voksne arbejde med vej, park og stibelysning i byen og cykelstier til eksempel Kvie Sø og mellem Skolund - Angager etablere portaler ved alle indfaldsveje: For at give besøgende et godt positivt indtryk når de kører ind i byen indføre Byens Dag, hvor alle borgere hjælper hinanden med at rengøre og forskønne byen Kulturog bymiljø Kulturog bymiljø

16 Vandmøllen Kulturog bymiljø At reetablere den gamle vandmølle og skabe en autentisk atmosfære omkring møllen med det mål at lyden af plaskende vand giver en god stemning i byen. udarbejde projektforslag & - beskrivelse, som synliggør projektets realisering konstruere og montere et møllehjul efter de oprindelige tegninger restaurere eksisterende bygning og forskønne området Hotel og Hytteby Kulturog bymiljø At højne serviceringen og øge kapaciteten af overnatningsmuligheder i Ansager for besøgende til kulturelle arrangementer, samt turister og andre gæster, der vil nyde naturen. påtænke hvordan hotellets serviceudbud skal være fremadrettet, således at det støtter op om byens mange musikalske og kulturelle arrangementer og i øvrigt betænke hvordan hotellets 1.sal kan indrettes til gavn herfor indrette rum til mindre sociale og kulturelle arrangementer på hotellet og i fælleshuset i hyttebyen opføre 10 nye boliger samt fællleshus ved hyttebyen

17 Skulpturøen At der etableres en skulpturø, så der skabes mulighed for at opleve kunst ude i naturen. arbejde for at omdanne øen i åen til en dynamisk skulpturø, hvor nye og gamle skulpturkunstnere i udvalgte perioder udstiller kunst på øen etablere en kunstforening og opnå kommunes tilladelse til at anvende øen etablere samarbejde til byer og foreninger med interessesammenfald og erfaringer etablere arbejdende værksteder hvor man kan følge processen Storken til Ansager At arbejde på at få storke tilbage til Ansager by og opland. Storke og storkereder giver byen et godt omdømme, skaber romantisk stemning og vil sælge billetter i byens markedsføring. Besøgende, som kommer på grund af musikken eller naturen, vil få en ekstra god oplevelse af bymiljøet. Storken vil være prikken over iét indhente viden og støtte fra storkeeksperter i Ribe og andre storkebyer reetablere storkereder og etablere nye bosteder til et eller flere storkepar kommunikere, markedsføre og i det hele taget skabe opmærksomhed om projektet Kulturog bymiljø Kulturog bymiljø

18 Indsatsområde: Natur 1 Stier i Ansager området Ansager by er smukt beliggende i naturen med åerne som byens Pulsårer. Målet med projektet er at styrke samspillet mellem byen og naturen ved at åbne op og skabe adgang. etablere en sti fra Ansager til Hjertestien rundt om Kvie Sø opføre en bro fra Egedalen til Fiskerivej etablere mountainbike-stier etablere Kanalstien: Stemmeværket Tambours have - kultursti med forbindelsen til Kyst til Kyst Stien i samarbejde med relevante interessenter synliggøre stisystemer bl.a. med webbaserede QR-stationer forbedre og vedligeholde nuværende stier og broer Stier i Ansager området P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Ansagers idrætspark Ansager lejrplads Børnefiske Å Sø ved Kølbanken Ansager Søpark NATUR

19 P-plads og adgang ved Varde Å s udspring Autocamperplads ved stadion Med musikarrangementer og andre større events i Ansager vil behovet for overnatningsfaciliteter være varierende men bestemt vokse. For at imødegå dette og opfylde turisternes ønsker, etableres der en autocamperplads som alternativ overnatningsmulighed til gavn for udviklingen i byen. præge udarbejdelse af lokalplan og sikre diverse tilladelser udarbejde projektforslag & - beskrivelse, der synliggør projektets realisering etablere en autocamperplads på stadionområdet i forlængelse af hyttebyen NATUR At skabe gode adgangsforhold til det smukke og unikke naturområde omkring Varde Å s udspring - ved bl a at etablere en parkeringsplads, etablere bro, sti mm. udarbejde projektbeskrivelse, inddrage lodsejere og søge godkendelse. anlægge en parkeringsplads modsat Vejlevej nr. 65, hvor der går en markvej gennem det lille krat ned til engen etablere en bro over Grindsted Å nær ved parkeringspladsen etablere en sti fra broen over Varde Å, hvor stemmeværket før lå. I Ansager kalder vi den bare Ådalen etablere toiletter og primitiv lejrplads i det lille hus ved Ådalen. På området ved siden af huset kan en primitiv teltplads indrettes NATUR

20 Ansagers idrætspark En samling af stadion, fodboldbaner og øvrige sportsudøvende lokaliteter vil betyde større udnyttelse af hallens faciliteter og skabe en betydelig større tiltrækning og ikke mindst sammenhæng mellem Skovlund og Ansager. flytte fodboldstadion til området ved Skovlund-Ansager Hallen etablere skaterbaner, udendørs basketbaner, udendørs fitness og flere andre tiltag, som borgerne i begge bysamfund kan benytte sig af udarbejde projektforslag & - beskrivelse, der synliggør projektets realisering, mulighed for indkøb af nyt anlægsområde og samlet investering. ansager lejrplads Med en flytning af fodboldstadion kan de smukke omgivelser ved stadionområdet bruges til etablering af lejrplads for de mange besøgende, der måtte komme til byens festival - MarieFestivalen eller andre af byens arrangementer. udarbejde projektforslag og beskrivelse der synliggør projektets realisering Indhente godkendelser for afholdelse af spejderlejr mm forbedre toilet- og badefaciliteter i nuværende klubhus etablere standpladser med strøm NATUR NATUR

21 Børnefiske Å NATUR At gøre det muligt for børn at fiske gratis på et afgrænset område af åen. Byens børn skal tilsikres fiskemuligheder i fiskeriets bagkanal og evnt anden å strækning tæt ved byen. etablere et børnefiske-å-område aftale med fiskeriforening / lodsejere om tilladelse markedsføre og lave en tydelig skiltning af fiskemulighederne for børn udarbejde og opsætte ordensregler Sø ved Kølbanken NATUR Ansager er geografisk delt i to byområder med en åben græsmark langs Kærbæk mellem Åvænget og Kølbanken som skillelinje. For at knytte de to byområder sammen, vil vi etablere et rekreativt område med en sø til glæde for borgere og gæster i Ansager. Vi forventer, at søen vil gøre området mere attraktivt og skabe rum til rekreation og fritidsaktiviteter for byens borgere. Derudover vil turister benytte området og dermed fastholdes lidt længere i byen. etablere en lavvandet sø etablere stisystem med bænke og belysning etablere picnicområde med bord, bænk og grill skabe muligheder for vandaktiviteter herunder modelbådssejllads og etablering af etablering af vandorgel /springvand

22 Ansager søpark Det igangværende dambrug ligger naturskønt ved Ansager Å og bynært. Såfremt den nuværende drift ophører, vil det være naturligt at indtænke stedet som et rekreativt område til gavn for byens borgere og gæster. derfor skal vi påtænke hvordan dambruget kan omlægges til en række søer med hver deres anvendelse lave et rekreativt område med vandlandskab ved Ansager Dambrug kæde områdets eksisterende stisystemer sammen med gangbro over åen mod øst (fra Egedalen til Fiskerivej) lave det eksisterende fiskehus om til servicebygning med toiletter o.lig. NATUR

23 Foreningen Ansager Byudvikling

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012)

Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Borris Rådet Tillæg til udviklingsplan 2010-2020 (Udarbejdet forår 2012) Indledning Borris Rådet inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus til borgermøde den 22. maj 2012 under overskriften: Borris

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed

Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Beliggenhed Opmærksomhed Mangfoldighed Helheden er underordnet Hvis du har fokus på detaljerne kommer helheden af sig selv Egon Klitgaard Radisson BLU Hotel Papirfabrikken er et hotel med holdning og vi

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Thisted, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads

INATSISARTUTS. nye parlamentsbygning. Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads INATSISARTUTS nye parlamentsbygning 2. UDGAVE Stem for en ny bygning til Inatsisartut på Aqqaluks Plads Informationer til Kommuneqarfik Sermersooqs borgerhøring Modelbillede Søen fremmer områdets værdighed

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010

Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10. Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2011 10.11.10 Kultur- og udviklingsafdelingen 2010 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 1. juli 2008. Politikken

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Bornholm, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE

INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE INPUTS TIL PROGRAMOPLÆG - RENOVERING AF NØRRE SNEDE SKOLE MAJ 2014 Tegnelaboratoriet v/ Maibritt Larsson Udarbejdet i samarbejde mellem borgere, foreninger, skoleledelse og skolebestyrelse & Ikast-Brande

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser

Ophold. på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Ophold på hotel koldingfjord i afslappende omgivelser Smuk beliggenhed Imponerende arkitektur Hotel Koldingfjord ligger midt i den smukkeste natur omkranset af 25 ha fredskov og direkte ned til Kolding

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN.

Beretning. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Årsmøde i Starup Tofterup lokalråd onsdag den 18 april 2012. kl. 19:00 i Multihuset. BERETNING. VELKOMMEN. Som noget nyt har vi i år, gjort opmærksom på årsmødet ved at sende en elektronisk meddelelse

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 4 Oversigt over indsatsområder... 4 Målgruppe... 4 Udgangspunkt... 4 Indsatsområder... 6

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011

Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Guggenheim, Bilbao Roskilde Kommune Kultur- og Idrætsudvalget Studietur til Bilbao maj/juni 2011 Programforslag og tilbud fra byrejsen.dk strategisk byudvikling Baggrund: Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016

Silkeborg Kommune Kulturpolitik 2013-2016 1. Kultur til alle A. KULTURBUSSEN ER PÅ VEJ Kulturbussen er forankret i den Kreative Skole i samarbejde med Kulturforvaltningen Kulturbussen for kunst og kultur. Ud til alle brugere i alle hjørner af

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing

Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing Moskva - Omsk - Novosibirsk - Irkutsk - Ulan-Ude - Ulan Bator - Erlian - Beijing 13 dage / 12 overnatninger Inden for 13 dage vil du få en sjælden mulighed for at rejse på tværs af Sibirien, Mongoliet

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd.

Projekt Felding 2010. Mette Saaugaard Henrik Tønnesen Finn Lillelund fmd. Borgerforeningen fmd. IdrætsCenter Syd fmd. Projekt Felding 2010 Med Projekt Felding 2010, har borgerne i Nr. Felding skabt et projekt, der både rækker langt ind i fremtiden, og som også et godt bud på, hvordan landsbyerne globalt kan sikre vækst

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

HANSTHOLM FYRS FREMTID

HANSTHOLM FYRS FREMTID HANSTHOLM FYRS FREMTID KUNST- OG KULTURGRUPPEN 3. APRIL, 2013 1 HOVEDIDÉ Kunst- og kulturgruppens idé er, at Hanstholm Fyr i fremtiden skal have et indhold, der med én overskrift hedder DET NORDATLANTISKE

Læs mere

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk

Arrangørmanual. Udarbejdet for og i samarbejde med. kulturilanddistrikterne.dk. 1. udgave. 2010, kulturilanddistrikerne.dk Arrangørmanual Udarbejdet for og i samarbejde med kulturilanddistrikterne.dk 1. udgave Alle er velkommen til at udskrive og kopier denne publikation til eget brug. Ved citering eller videredistribution

Læs mere

Kunst på UCC Campus Carlsberg

Kunst på UCC Campus Carlsberg Kunst på UCC Campus Carlsberg 1 Tomás Saraceno: In Orbit : Installationsview. Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, K21 Ständehaus, Düsseldorf, 2013 2015. Foto: Studio Tomás Saraceno. Courtesy kunstneren

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL

BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL BEVARELSEN AF ASTRID NOACKS ATELIER OG TILSTØDENDE BYGNINGSMILJØ I RÅDMANDSGADE 34 TIL KULTURELLE FORMÅL uddybende og konkretiseret projektbeskrivelse 1. BAGGRUND Udvalget for Kunst i det Offentlige Rum

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

Find gerne selv på flere!

Find gerne selv på flere! D. 31. marts 2012 kl. 20:30 går Earth Hour kloden rundt. Fra Sidney til Seoul og Brazil til Bangkok sætter kommuner, byer og virksomheder sammen fokus på klimakampen med én times mørke. Vi har samlet en

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Bagkatalog...........................................9

Bagkatalog...........................................9 PROJEKT KATALOG Indhold Indledning... 3 Fokus på ungdomslivet... 4 Inden udgangen af 2020 skal vi være 15 % flere indbyggere gøre pendlere til indbyggere.... 5 Familie- og Børnevenlig by.... 6 Markedsføring

Læs mere

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted

konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted konventum lo-skolens konferencecenter - et særligt sted Originalitet, mangfoldighed, æstetik og kvalitet... Med grundigt forankrede værdier fremstår Konventum Lo-skolens konferencecenter som et kvalitetsmættet

Læs mere

Unik. central. beliggenhed

Unik. central. beliggenhed Unik central beliggenhed Velkommen til Tivoli Congress Center Unik beliggenhed Downtown Copenhagen Vi er meget stolte af at kunne præsentere Tivoli Congress Center, Downtown Copenhagen. Tivoli Congress

Læs mere

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning

Gruppe 1. Tog / Kollektiv trafik Yderligere butiksdød Lukning af Rådhus Urbanisering Manglende tilflytning Erhvervsvirksomhederne - lukning Gruppe 1 1. Ændring af planforhold i hovedgaden 2. Udvikling af Rådhus til kultur / Borgerhus 3. Søg prof. Hjælp - Studieprojekt Natcafe Medborgerhus Yderligere kulturliv Fibernet Velkomstpakke til tilflyttere

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013

gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune September 2013 gladsaxe.dk Motions- og legepladsstrategi for Gladsaxe Kommune 1 September 2013 2 Indhold Gladsaxe i vækst - motion, leg og byliv 4 Status på motions- og legepladser i Gladsaxe Kommune 4 Motions- og legepladser

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv.

Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Fjordens Park (Tidligere Ringkøbing Campingplads) I et historisk perspektiv. Baggrunden for campingpladsens etablering for ca. 40 år siden, var en stigende velstand hvor store dele af befolkningen fik

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus

Udviklingsplan for. Bording Kirkeby. Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Udviklingsplan for Bording Kirkeby Borgerforeningen i Bording Kirkeby & Bording Kirkeby Medborgerhus Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere