Køreplanindstilling 2014/15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køreplanindstilling 2014/15."

Transkript

1 Punkt 11. Køreplanindstilling 2014/ Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra den søndag 29. juni 2014 som anført i sagsbeskrivelsen, og at Sundheds- og Kulturudvalget bemyndiges til, inden for budgetrammerne, at foretage mindre justeringer i den godkendte køreplan. Anna Kirsten Olesen forlod mødet under behandling af punktet. Magistraten anbefaler indstillingen. Sagsbeskrivelse Køreplanforslaget for er baseret på den kollektive trafikplan, som blev godkendt af byrådet 10. marts 2003 (punkt 12). Trafikplanens overordnede principper følges fortsat. Som resultat af budgetforhandlingerne i efteråret 2013 er de økonomiske rammer for køreplanen for 2014/15 uændret. Forholdene for den kollektive trafik ændres hele tiden. For eksempel sker der ændringer i demografien og trafikken. Derfor er det nødvendigt at foretage justeringer i køreplanen. Køreplanindstillingen indeholder forslag om ændringer som har baggrund i henvendelser fra borgere, forslag fra chauffører, institutioner samt forvaltningens egne erfaringer med køreplanen for 2013/14. Forslagene er beskrevet enkeltvis i afsnit "C:Væsentlige ændringer i køreplan 2014/15 i forhold til 2013/14". A: Baggrund Forsinkelser og omkørsler Trængsel i bykernen medfører behov for at justere køreplanerne på flere bybuslinjer. For linje 14 medfører det, at det er nødvendigt at indsætte en bus mere på ruten. Udgifterne til dette er indarbejdet i denne indstilling.

2 Det var en forholdsvis mild vinter i 2012/13. Derfor var der kun få problemer med forsinkelser pga. vejret. I denne vinter har busdriften været indstillet én gang under stormen Bodil. Og 17. januar havde busserne problemer på grund af glatte veje. Det gav et enkelt alvorligt uheld, hvor en bus havnede i grøften ved Vodskov. Tre passagerer måtte på skadestuen. Igen 27. januar gav sneen problemer med forsinkelser og udgåede ture. Der har i alt været 41 omkørsler i 2013, der har berørt busserne i Aalborg Kommune. Nye anlæg Den 20. december 2012 blev den nye busvej til universitetet taget i brug. Busvejen har i hele 2013 vist en gavnlig effekt, da busserne kommer hurtigere frem. En busvej er en meget effektiv form for busprioritering. Busvejen er anlagt, så den er forberedt til en letbane. Forvaltningen har fulgt køretiderne hen over foråret 2013, og køretiden er allerede reduceret med 1-2 minutter på strækningen i køreplanen. Der var tidligere store forsinkelser i myldretiden på denne strækning. I december 2013 blev krydset ved Sohngårdsholmsvej - Østre Alle udvidet, så busserne kan komme hurtigere frem. Trafikstyrelsen har givet 50% tilskud til projektet. Derudover blev stoppestedsprojektet med opgradering af otte stoppesteder i Skalborg og Frejlev færdiggjort med 50% medfinansiering fra Trafikstyrelsens passagerpulje. Besparelser på regionale ruter, som berører Aalborg Kommune Region Nordjylland planlægger en række besparelser på de regionale ruter til køreplanskiftet. De største konsekvenser for Aalborg Kommune er på strækningen mellem Aalborg og Nibe. På linje 100 bliver der nedlagt 10 ture på hverdage, otte ture på lørdage og seks ture på søndage. Det betyder, at de passagerer, der skal køre mellem Aalborg og Hvalpsund, skal skifte bus i Nibe. Der er dog fortsat halvtimesdrift i alle dagtimer på hverdage. På hverdagsaftener, lørdage og søndage er der stort set afgange hver time med linje eller 950x. Reduktion på linje 18 Linje 18 betjener især studerende til og fra Tech College på Øster Uttrup Vej og Rørdalsvej. Der er kun få passagerer på linje 18 i sommerferien, og derfor nedlægges ruten i den periode. Besparelsen er indregnet i køreplanindstillingen. Flere studerende

3 I 2013/2014 er der igen kommet flere studerende på AAU. Der kører f.eks. 15 afgange fra Aalborg Busterminal på metrobus 2, hvoraf 11 er ekstrabusser. Det giver ind i mellem problemer med at afvikle trafikken fra Aalborg Busterminal, da pladsen ved stoppestedet for metrobus 2 er trang. Den 9. oktober 2013 besluttede Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling at igangsætte et forsøg med en ekpresbuslinje mellem midtbyen og universitetet. I foråret 2014 startede derfor et forsøg med en ekspresbuslinje (linje 20E) som kører mellem Aalborg Busterminal og universitetet. 20E har eget stoppested på parkeringspladsen ved stationsbygningen. Den kører ad rampen til Østre Alle, og undgår dermed at holde i kø på Jyllandsgade. Økonomien for forsøget ligger ud over budgettet, og hvis det skal fortsætte, skal der findes finansiering hertil. Succeskriteriet for forsøget er, at der i gennemsnit skal være 35 passagerer pr. afgang. Folkeskolereformen Den nye folkeskolereform kan få betydning for skolernes ringetider mm. Konsekvenser for telebusserne i landdistrikterne er derfor ikke helt afklaret endnu. Bemærkninger fra folkeskolerne er, at de ikke er afklaret om, hvornår lektionerne slutter om eftermiddagen endnu. Indtil videre arbejdes der med en model hvor hjemkørslerne fra skolerne flyttes en time. Det betyder, at der bliver hjemkørsel omkring kl Ændringerne aftales med skolerne og holder sig som indenfor de nuværende økonomiske rammer. I Hals-området er telebuskørslen til skolerne udbudt sammen med kørsel til aktivitetscentre. Her kan den senere hjemkørsel betyde, at noget kørsel må flyttes til andre biler. For nogle telebusområder kan der blive tale om at indsætte større busser, hvis flere elever får fri på samme tid. Flexlinje og servicelinjer Flexlinjen blev sat i drift den 13. august 2012 som et forsøg. Det var en helt ny form for busbetjening, med faste mødepladser, fleksibel rute og telefonbestilling. Der er gennemført en evaluering af forsøget som fremgår af bilag 1. Et af målene med Flexlinjen var, at forbedre den kollektive trafik for borgere, som ikke kan gå hen til et busstoppested. Evalueringen af Flexlinjen viser, at dette mål for så vidt er nået, da nogle af de mødepladser, som især benyttes af Flexlinjen ligger meget langt fra de almindelige stoppesteder. Men der er ikke kommet så mange nye kunder, der ikke tidligere har kørt med servicebusserne. Så derfor er målsætningen ikke opfyldt. Langt færre benytter Flexlinjen i forhold til servicelinjerne. Der er i gennemsnit 50 passagerer om dagen på Flexlinjen og til sammenligning er der i gennemsnit 21 passagerer på én enkelt tur på servicelinjerne.

4 Passagertallet steg de første måneder, hvorefter det stagnerede. Antallet af bestillinger gik fra ca. 800 bestillinger i september 2012, til næsten i oktober Der har derfor været tale om en positiv udvikling. Det har lagt nogenlunde stabilt på omkring bestillinger om måneden, i løbet af hele Det betyder, at der i gennemsnit er ca. 50 bestillinger om dagen. Belægningsprocenten ligger i gennemsnit på ca. 35%. I løbet af september måned, har der kun været to ture med mere end 10 passagerer. Der har været 16 tomme. Der er flest passagerer på de ture, der kører mellem kl. 12 og kl. 14. Ca. 20% af passagererne i Flexlinjen bruger rollator, hvilket er en stor andel. Til gengæld er der næste ingen, der bruger kørestol. Typisk er der 1-2 kørestole om måneden. Chaufførerne vurderer, at der er markant flere passagerer med rollator i Flexlinjen end i servicebusserne. Den store forskel mellem Flexlinjen og servicebusserne, er at passagererne skal ringe og bestille plads, hvis de skal med. De kan ikke bare gå ned til bussen og køre med. Før forsøget var der mange, der var utilfredse med telefonbestillingen, og især det upraktiske i, at de skal ringe hver gang. Og denne utilfredshed er der stadig. Ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som er lavet i busserne i januar måned 2014, mener ca. 40% af Flexlinjens brugere, at telefonbestillingen ikke fungerer særligt godt. Der er mange der har svært ved at forstå, at man ikke kan komme med bussen, når den kører fra Nytorv med 2-3 passagerer. Når du har bestilt plads på Flexlinjen, får du et opkald 15 minutter før bussen kommer og henter dig. Nogle brugere har klaget over, at dette ikke har virket. I spørgeskemaundersøgelsen var der 40% der angav, at de havde oplevet problemer med tilbagemeldinger. Om det er det reelle omfang, kan være svært at vurdere. Det vil kræve en systematisk gennemgang af opkaldsdata sammenholdt med kundernes tilbagemeldinger, og det har der ikke været mulighed for. Men det er et faktum, at brugerne føler, at de oplever problemer. Forvaltningen indstiller derfor, at forsøget med Flexlinjen afsluttes, og vi i stedet opretter en servicelinje. Den nye servicelinje skal køre mellem kl. 9 og 13 ligesom de andre servicelinjer. Forvaltningen vil planlægge den, så de mest benyttede mødepladser betjenes. Det betyder, at flest mulige af Flexlinjens brugere ikke vil opleve nogen forringelse. Ændringen medfører en mindreudgift, som er indregnet i denne indstilling. Rejsekortet Den 15. februar 2013 stoppede NT salg af klippekort. Overgangen til rejsekortet har været smertefri i Aalborg for de fleste passagerer. Men institutioner og skoler kan ikke benytte rejsekortet, og det har medført store gener. NT arbejder på en løsning, så de også kan benytte rejsekort. Korrespondancesikring

5 NT er i gang med at udvikle et system, der kan sikre at passagerer altid er garanteret skift mellem minibusser og bybusser på udvalgte steder. Systemet er finansieret af bodsmidler fra bybustrafikken i Aalborg med kr. i Letbane Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune har i fællesskab lavet en foranalyse af Aalborg Letbane. Analysen har belyst to løsninger. En letbane (en moderne sporvogn) og BRT (Bus Rapid Transit, som er et bussystem med særlige perroner, hurtig billettering og kørsel i eget tracé). Et af resultaterne af foranalysen er, at letbanens etape 1 er blevet fastlagt; en rute mellem Vestbyen via midtbyen og det kommende Universitetshospital i Aalborg Øst. En letbane eller BRT vil erstatte de busser, som kører i dette tracé. Det drejer sig om linje 12 og 13 på Kastetvej og metrobus 2 mellem Aalborg Midtby og Aalborg Universitetet. Foranalysen har ledt frem til en vurdering af virkninger på miljøet (VVM) for en kommende letbane. Staten har givet tilsagn til, og som er påbegyndt i Samtidigt er parterne i gang med en såkaldt udredningsrapport, som dels beskriver mulig finansiering, dels fastslår om der skal vælges BRT eller letbane. Udredningsrapporten skal sendes til Transportministeriet inden sommerferien 2014, så den kan indgå i Finanslovsforhandlingerne. Ligesom Ring 3, Århus og Odense letbaner er blevet det. Ny kollektiv trafikplan Den kollektive trafikplan er fra Hvis der kommer en letbane eller BRT-løsning, får det stor betydning for busserne. Det betyder, at der skal laves en ny kollektiv trafikplan, da der bliver tale om omfattende omlægninger af bustrafikken. B: Klager og erfaringer I Bilag 1 er der en oversigt over forslag til den nye køreplan fra borgere, chauffører, skoler osv. i perioden januar 2013 til januar Møder med entreprenører og chauffører Der har været afholdt møder med Arriva og City Trafik om den nye køreplan. De andre entreprenører har givet skriftlige kommentarer til køreplanen. Der er kommet forslag om mindre justeringer i forhold til den gældende køreplan, som vil blive vurderet i den konkrete planlægning af køreplanen. Møder med Ældreråd og Handicapråd Køreplanindstillingen er behandlet i Handicaprådet den 27. februar 2014 og i Ældrerådet den 13. marts 2014.

6 Møde med Uddannelsesråd Bemærkninger til køreplanen er drøftet med Uddannelsesrådet over to omgange: 17. og 26. februar Møder med folkeskolerne Alle folkeskoler er via mail blevet bedt om at give kommentarer til gældende køreplan, så eventuelle forslag kan indarbejdes i detajlplanlægningen. Generelt har flere skoler udtrykt usikkerhed med hensyn til mødetider på grund af den nye folkeskolereform. Henvendelser fra borgere Der har været mange henvendelser om forsinkede busser, og at de ikke kan overholde køreplanerne. Især strækningen mellem Nytorv og Friis giver problemer for linje 11 og 14, mens Jyllandsgade ofte giver problemer for de mange buslinjer, der kører der. Hobrovej giver ofte store fremkommelighedsproblemer for metrobus 1. Der er ingen hurtige løsninger på disse problemer, men på længere sigt kan letbanen og flere strækninger med busbaner og busveje være en god løsning. En del har henvendt sig om overfyldte busser forskellige steder på rutenettet. Der har også været henvendelser om flere afgange til og fra Aalborg Lufthavn om aftenen. I 2013 blev de regionale busser omlagt, så de betjener lufthavnen. Forvaltningen foreslår derfor, at der flyttes afgange fra dagtimerne til aftentimerne på metrobus 2. Forslaget er økonomisk neutralt, og vil sikre en bedre busbetjening af lufthavnen. Der har været mange klager over, at sommerferiekøreplanen sidste år blev udvidet med 14 dage. Klagerne gik på overfyldte busser, manglende afgange, samt manglende sammenhæng til skolernes ringetider. Derfor rykkes sommerferiekøreplanen tilbage til de 6 ugers sommerferie. Merudgiften er fundet ved andre besparelser. Menighedsrådet for Vodskov Kirke har klaget over, at der var blevet etableret endestation ud for kirken. Efter et borgermøde med deltagelse af Kollektiv Trafik, er der midlertidigt flyttet på metrobus 1's endestation. Erfaringerne med flytningen er god, og er derfor indarbejdet i denne køreplan. Borgere omkring Liselund har klaget over manglende busbetjening. Dette problem kan kun løses ved, at køreplanen ændres tilbage til tidligere betjening, hvilket vil koste kr. årligt. Bemærkninger til Flexlinjen er behandlet i evalueringen af Flexlinjen i bilag 1. C. Væsentlige ændringer i køreplan 2014/15 i forhold til 2013/14 Alle linjer

7 Der er mindre justeringer af minuttal på alle linjer. Flexlinjen og Servicelinjerne Forsøget med Flexlinjen stopper. I Flexlinjens betjeningsområde indsættes en Servicelinje. Evalueringen af Flexlinjeforsøget er vedhæftet i bilag 1. Sommerferiekøreplanen Sommerferiekøreplanen starter "normalt" op til skolernes sommerferie - dvs. mandag 30. juni 2014, og ikke 14 dage tidligere som i Linje 18 Linje 18 indstilles i sommerferien. Lufthavnen Lufthavnen betjenes i dag af metrobus 2 fire gange i timen i myldretiden - midt på dagen hver halve time og aften og weekend hver time. Desuden kører der regionale busser specielt i myldretiden, der betyder, at der kører op til 7 afgange i timen til og fra Lufthavnen. Om aftenen er der entimesdrift med metrobusserne og kun få spredte afgange med regionale busser. Det betyder, at der midt på dagen er flere busafgange, end der er behov for, mens der om aftenen mangler afgange. Det foreslås derfor at reducere metrobus 2 til og fra Lufthavnen i myldretiden til halvtimesdrift, og samtidigt udvide betjeningen om aftenen og weekend - også til halvtimesdrift. Denne ændring er udgiftsneutral. Skema over økonomien for de enkelte ændringer: Mio. kr. Ændringer Rute Bemærkning 2014 Helårsvirkning Metrobus 1 Øget køretid: Aalborg- City syd aften og weekend +0,1 +0,2 Linje 14 Øget køretid i eftermiddagsmyldretiden +0,2 +0,4 Metrobus 2 Reduceret køreplan til og fra lufthavnen i myldretiden -0,4-0,8 Metrobus 2 Udvidet kørsel til Lufthavnen aften og weekend +0,4 +0,8 Flexlinie 1 Nedlægges -0,9-1,8

8 Mio. kr. Ændringer Rute Bemærkning 2014 Helårsvirkning Servicebus 1 Oprettes +0,6 +1,2 Sommerferie Sommerferiekøreplan ændres fra 8 uger til 6 uger +0,5 +0,5 Sommerferie Reduceret dubleringsbehov i sommerferiekøreplanen -0,2-0,2 Linje 18 Ingen kørsel i sommerferien -0,3-0,3 Netto i alt 0 0 D: Miljø De miljømæssige konsekvenser af den nye køreplan kan groft inddeles i to dele: - Den direkte påvirkning af miljøet fra busserne - Den indirekte påvirkning af miljøet ved, at buspassagererne ikke kører i bil. De busser, som benyttes i Aalborg Kommune, er stort set alle miljøvenlige køretøjer. Takket være partikelfiltre m.m. er udstødningsgasserne fra busser næsten fri for partikler. Det betyder, at der kun skal være 6-7 passagerer i en bus, for at det er mere miljøvenligt end en bil med én person. I forhold til støj og visuelt indtryk gør en lignende sammenligning sig gældende; selvom en bus fylder og støjer mere end (nogle) biler, skal man tænke på alternativet; at de op til mennesker, der sidder i bussen i myldretiden, kørte i hver deres bil eller på hver deres knallert. Den kollektive trafik i Aalborg er således udtryk for en miljøvenlig tilrettelæggelse af det samlede transportarbejde, idet buspassagererne i Aalborg gennemsnitligt bruger mindre brændstof pr. personkilometer end bilisterne. F:Erhverv Forslaget er generelt neutralt. G:Tidsplan Udvalgsmøde - Køreplanindstilling (1. beh.) Uddannelsesråd, videregående- og ungdomsuddannelser (Høring) Handicaprådet (Høring) Ældreråd - Køreplanindstilling (Høring) Udvalgsmøde: - Køreplanindstilling (2. beh.) Magistrat - Køreplanindstilling

9 Byråd - Køreplanindstilling Høringssvar - Handicaprådet (27. februar 2014): Beslutning: Godkendt. Høringssvar - Ældrerådet (13. marts 2014): Ældrerådet gør opmærksom på, at det bør være muligt at brugere af Aalborg Kommunes aktivitetscentre kan komme til og fra aktiviteter med offentlig transport. Ældrerådet anbefaler, at behovet for transport til og fra aktivitetscentrene undersøges, særligt behovet for kørsel efter kl Høringssvar (uddannelse): Opsamling fra dialogmøder mellem uddannelsesinstitutionerne (de videregående uddannelser 17. februar 2014 og Ungdomsuddannelserne 26. februar 2014) og Kollektiv Trafik vedrørende Trafikplan 2014 På mødet blev følgende problemstillinger nævnt: Den sene afgang fra Aalborg Busterminal kl passer dårligt med togankomsten. Den skal flyttes til kl Ingen bus der passer til det sene aftenfly i lufthavnen. Der er et stort behov. Der er stort behov for udvidet natkørsel på hverdage. Der er mange studerende, der går i byen midt på ugen. 20E er fin. Studerende savner information om buslinjen. Vil selv forsøge at annoncere via Facebook og studentersamfundets hjemmeside. Ønsker gratiskørsel for studerende i september igen i Letbanen er meget positivt tiltag. Men det må ikke betyde højere takster. Der kommer 300 studerende ekstra på Sofiendalsvej efter sommerferien ekstra på Mylius Erichsens Vej i UCN sender en samlet opgørelse over flytninger til Kollektiv Trafik. AAU lukker afdeling på Sohngårdsholmsvej til sommer. AAU ønsker gratiskørsel i Campus-området ved hjælp af rejsekort. Bedre info om udgåede ture og forsinkelser.

10 Der er ofte problemer med check ud på Rejsekortet. Forbikørsler er et problem. Stort problem at der ikke findes en god erstatning for klippekort, når man rejser som grupper, på skolens regning. Uddannelseskort kan ikke tilpasses sommer og vinterferie. Hvorfor kan man ikke bruge uddannelseskortet, når man modtager det. På hjemmesiden står der 14 dages ekspeditionstid, men hvis man bestiller det 14 dage før, man skal bruge det, kommer det efter 7 dage. Kollektiv Trafik tager bemærkningerne med som input til ny Køreplan Bilag 1 - køreplanindstilling henvendelser fra januar 2013 til januar 2014 Bilag 2 - Køreplanindstilling Evaluering Flexlinje 2014 Beslutning: Godkendt. Lene Krabbe Dahl, Hans Peter Beck, Mariann Nørgaard og Anne Honoré Østergaard var fraværende.

11

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem

AALBORG KOMMUNE. Ældrerådet. Mødet den 13.03.2014, kl. 09:30. Fremtidens Plejehjem AALBORG KOMMUNE Mødet den 13.03.2014, Fremtidens Plejehjem 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Godkendelse af referat... 3 3. Rundvisning på Fremtidens Plejehjem v/lars Nøhr.... 4 4. Køreplanindstilling

Læs mere

Godkendelse af køreplan 2016/2017

Godkendelse af køreplan 2016/2017 Punkt 2. Godkendelse af køreplan 2016/2017 2015-068313 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at køreplanen for den kollektive trafik i Aalborg Kommune ændres og justeres fra søndag

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Til Kopi til Fra Sagsnr. Finn Madsen Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal. 9000 Aalborg Init.: FVM 31. januar 2014 Bilag 1 til Køreplanindstilling 2015/16 Kollektiv

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn

Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn 1-30-72-101-2-12 14. januar 2015/OS Evaluering Regionalbuskørsel via Aalborg Lufthavn Fra den 1. juli 2012 blev den kollektive trafikbetjening af Aalborg Lufthavn forbedret ved, at regionalrute 70, 71

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen.

I det følgende fremgår bemærkninger og klager fra borgere som forvaltningen har modtaget vedr. køreplanen. Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 17 9000 Aalborg Init.: JOE 25. januar 2016 Kollektiv

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Sporveje Trafikselskabet - Skovvangsvej 97-8200 Århus N INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. juni 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1002 Jour. nr.: TRK/2005/00502-009

Læs mere

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13

AALBORG BYRÅD. Aalborg Byråd. Magistraten. Mødet den , kl. 09:00. Boulevarden 13 AALBORG BYRÅD Mødet den 07.04.2014, Boulevarden 13 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Regnskab 2013 - Borgmesterens Forvaltning.... 2 3. Endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. Regnskab 2013. Borgmesterens

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017

FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 FAQ Køreplanskift for bybusserne i Aarhus 17. december 2017 GENEREL INFO: Hvorfor skifter bybusserne køreplaner? Midttrafik har i samarbejde med Aarhus Kommune besluttet, at Aarhus bybusser skifter køreplaner

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016

Forslag til Trafikbestilling 2016 HØRINGSOPLÆG/ 5. marts 2015 Forslag til Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen. Derfor har Byrådet besluttet at sende en række ændringsforslag til

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Høje-Taastrup Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune

Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune Kollektiv trafikplan - Mål og strategi for busserne i Randers Kommune 2009 1 Forord I Randers Kommune bruger mere end 8.000 personer hver dag den kollektive transport, heraf bruger de fleste bus. Mange

Læs mere

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Dragør Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager

Linje 8 Horsens omlægning af ruteføringen grundet udvidelse ved Rema 1000s lager Horsens Kommune Dato Sagsbehandler e-mail Telefon 19. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Ændringer på bybusnettet i Horsens grundet ændringer i forløb og trafikale forhold Siden omlægningen

Læs mere

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2)

Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) Nordjyllands Trafikselskab 20-03-2012 1-30-72-101-2-12/OS Notat Betjening af Aalborg Lufthavn med bus (version 2) 1. Baggrund NTs Trafikplan 2013 2016 er under udarbejdelse og et oplæg er i høring hos

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Plan- og Udviklingsudvalget onsdag den 13. april 2011 kl. 12.00 i F2, Frederikssund Mødet sluttede kl. 15.07 Mødedeltagere: John Schmidt Andersen (V) Guri Bjerregaard

Læs mere

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1

Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 Projektansøgning til fremkommelighedspuljen - Universitetskorridorens etape 1. 1. Projekttitel Etablering af Universitetskorridorens etape 1 2. Resumé Korridoren mellem Aalborg Midtby og Universitetsområdet

Læs mere

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag:

Forslag til Trafikbestilling 2016 fremgår i prioriteret rækkefølge af nedenstående oversigt. De angivne beløb er baseret på et overslag: NOTAT/bnorm/7. april 2015/ Sags nr.13.05.16-p00-2-14 Trafikbestilling 2016 Frederikssund Kommune skal hvert år inden den 1. maj afgive en trafikbestilling til Movia med de ændringer, kommunen ønsker at

Læs mere

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1

Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 Høringsbehandling - Bilag 1 Horsens Kommune har i forbindelse med høringen af Kollektiv Trafikplan Horsens 2017 modtaget i alt 45 høringssvar, herunder fra Horsens Business,

Læs mere

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi

Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Den kollektive bustrafik i Aalborg Kommune frem til 2025 en overordnet strategi Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. UDGANGSPUNKT OG FORUDSÆTNINGER FOR UDVIKLING AF DEN KOLLEKTIVE BUSTRAFIK... 4 2.1.

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Stevns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag. I

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 200 Skanderborg-Hørning-Aarhus-Hinnerup-(Hammel) Høringsforslag Både rute 109 og rute 200 har fået justeret køretider pga. forsinkelser. For at stabilisere køreplanen yderligere,

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde Tilsagnsnotat Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 1. runde 13. februar 2014 3 Tilsagnsnotat Der er i 1. runde udmøntet for 55,2 mio. kr. til 14 projekter. I pulje til forbedring

Læs mere

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0

FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 FEBRUAR 2014 MOVIA OG KØGE KOMMUNE +WAY PÅ 101A I KØGE SAMMENFATNING AF PROJEKT VER 2.0 +WAY PÅ 101A I KØGE 3 +Way - næste skridt for 101A? 1 Sammenfatning Denne sammenfatning er revideret af Køge Kommune

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18.

Indstilling. Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. august 2016 Kollektiv Trafikplan 2017 Endelig vedtagelse Efter gennemført offentlig høring tidligere på året er der udarbejdet

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus

Til Byrådet via Magistraten. Århus Kommune. Den 29. november 2006. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Til Byrådet via Magistraten Den 29. november 2006 Århus Kommune Teknik og Miljø Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje 1. Resume Den ustabile driftssituation i den

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:45 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Ændringer af køreplaner for den kollektive trafik i 2011/2012

Læs mere

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring

Høringsblad Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Rute 501, 502, 503, 504, 505: Havndal Skole - Grønhøjskolen Forslag i høring Havndal Skole Ringetid kl. 7.40. Opsamling i Havndal skoles distrikt henholdsvis øst og vest. Skoledistriktet er udvidet til

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Potentialer i Randers bybusser

Potentialer i Randers bybusser Randers kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 8. januar 2016 1-30-75-1-205-1-12 Per Elbæk pel@midttrarfik.dk 2078 5588 Potentialer i Randers bybusser Midttrafik har i samarbejde med Randers

Læs mere

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010

Notat. Til: Roskilde Kommune. Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen. Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Notat Til: Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning, att. Annette Wall Matthiessen Kopi til: LRI, MS, JBN, JHI, KBN 20. januar 2010 Sagsnummer Sagsbehandler KBN Direkte 36 13 17 83 Fax KBN@moviatrafik.dk CVR

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen

Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Nordjyllands Trafikselskab 26. februar 2015 / AF Skolekørsel fra august 2015 Frydenstrandskolen og Nordstjerneskolen Frydenstrandskolen serviceres fremover af bybuslinje 4. Nordstjerneskolen serviceres

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015

Kørsel i forbindelse med Karneval lørdag d. 23. maj 2015 Regionale ruter Ruter fra/mod syd Normal drift. Ruter fra/mod nord Fra kl. 09.00 og resten af driftsdøgnet køres ad følgende rute: Rampen, Østre Alle, Limfjordstunnelen, Sundsholmen. Ruter mod nordøst

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring

Indstilling. Forslag til kollektiv trafikplan 2017 i offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 11. november 2015 Midttrafik har udarbejdet et forslag til samlet kollektiv trafikplan for busser og letbane

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv.

Nedenfor er en oversigt over henvendelser vedr. køreplanen. Forvaltningens bemærkninger er skrevet med kursiv. Til Kopi til Fra Sagsnr. Indtast til Indtast Kopi til Jan Øhlenschlæger Indtast sagsnr. Kollektiv Trafik Sundheds- og Kulturforvaltningen Danmarksgade 19, 2. sal. 9000 Aalborg Init.: JOE 31. januar 2014

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018

Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 2. juni 2017 1-30-75-1-216-2-12 Karin Sørensen ks@midttrafik.dk 87 40 83 26 Forslag til ændringer på Holstebro Bybusser den 8. januar 2018 Resume Holstebro Kommune

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune

Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune FynBus 29. april 2013-1 - PLAN SAZ/SJ Notat Forslag til justeringer, ruter og køreplaner Kollektiv trafik i Svendborg Kommune Indledning Dette notat beskriver FynBus forslag til justeringer i Svendborg

Læs mere

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg

Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Ny kollektiv trafikplan i Aalborg Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI og afsnitsleder Jan Øhlenschlæger, Aalborg Kommune. Indledning Den kollektive trafik i Aalborg afvikles efter principper, der

Læs mere

Eksisterende busruter

Eksisterende busruter BILAG TIL DAGSORDEN TIL ØKONOMI, TEKNIK OG MILJØUDVALGET 19. APRIL 2010 SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Ændringer af buskørslen fra 2011 Eksisterende busruter Buslinjer i 2010: 97N 121 126 210 212

Læs mere

Notat om indførelse af Flextrafik

Notat om indførelse af Flextrafik Miljø og Teknik Notat Til: Udvalget for Miljø og Teknik Sagsnr.: 2010/12037 Dato: 10-02-2011 Sag: Sagsbehandler: Notat om indførelse af Flextrafik Jørgen Krog Sagsfremstilling Flextrafik er en trafikform

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé:

Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Placering: Dialogforum for Kollektiv trafik» Møder» Evt. sorteringsnøgle: Titel: Dialogmøde 29. jan 2015 Resumé: Type: MødeDokument Mødeleder: Mødedeltagere: Mødestatus: Referat Mødetidspunkt: 29-01-2015

Læs mere

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017

Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Høring om ændring af busdriften i Egedal Kommune i 2017 Dette er en høring vedrørende indførelsen af en ny kollektiv buslinje fra Veksø Station til Måløv Station over Søagerskolen samt en justering af

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland

Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus 8. december 2009 PLAN SAZ/SJ Notat Oplæg til fremtidig kollektiv trafik på Langeland FynBus er i henhold til "Lov om trafikselskaber" ved at udarbejde en samlet plan for den kollektive trafik på

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde. Projektbeskrivelse Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 5. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ny lokalrute Billund-Skjoldbjerg-Vorbasse 2. Resumé De regionale ruter blev i 2015 optimeret

Læs mere

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir

Odense Byråd. Åben. Referat. Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00. Byrådssalen. Afbud fra: Niclas Turan Kandemir Odense Byråd Åben Referat Onsdag den 29-10-2014 kl. 17:00 Byrådssalen Afbud fra: Niclas Turan Kandemir I stedet for Niclas Turan Kandemir mødte Abdisalan Yussuf Hassan A: Sager til afgørelse i Økonomiudvalget/Byråd

Læs mere

DSF s transportnotat 2013

DSF s transportnotat 2013 DSF s transportnotat 2013 Transportnotatet beskriver den kollektive transport i hovedtræk, samt studerendes brug heraf og prisudviklingen i de seneste år. Desuden beskrives de ændringer det medfører, at

Læs mere

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017

Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 Notat til Teknisk Udvalg som opfølgning på foretræder den 12. september 2016 om Kollektiv Trafikplan 2017 På Teknisk Udvalgs møde den 12. september var der foretræder fra Beder- Malling, Hasle og Gellerup

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Fremkommelighedspuljen 7. runde

Fremkommelighedspuljen 7. runde Tilsagnsnotat Fremkommelighedspuljen 7. runde 25. november 2013 3 Tilsagnsnotat Der er i 7. runde udmøntet for 93,1 mio. kr. til 23 projekter. Dermed Fremkommelighedspuljen udmøntet i 2013. Følgende projekter

Læs mere

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 13. marts Trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Til: Ballerup Kommune Kopi til: Egedal Kommune; TOR; SRM; MKL Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 13. marts 2016 Trafikbestilling

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 15. februar 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Strategioplæg for kollektiv trafik til offentlig

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017

Metrobus 1: Til / Fra City Syd - Aalborg Busterminal (Bouet) og gældende fra 6. august 2017 1 Mod Bouet Mod City syd Metrobus 1 kører mellem Bouet og Dyrskuevej og forgrener sig derfra til Hals, Grindsted, Langholt og Vodskov i nord samt Ferslev, Svenstrup, Godthåb, City Syd og Frejlev i syd.

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 3. juni 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 5 27. maj 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune

Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter. i Jammerbugt Kommune Opgradering af terminalog stoppestedsfaciliteter i Jammerbugt Kommune Ansøgning til Passagerpuljen Resumé Jammerbugt Kommune er udover at være Region Nordjyllands 5. største kommune også en stor turistmagnet,

Læs mere

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn

Planoplæg til fremtidigt regionalt rutenet på Fyn Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Direktørområdet E-mail: Ebbe.Jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/3400 Telefon: 76631987 Dato: 29. maj 2009 Planoplæg til fremtidigt

Læs mere

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring

Kommuner og regioner i Movias område. 16. september Høringsbrev: Forslag til Trafikplan 2016 politisk høring Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax - cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Høringsbrev: Forslag til

Læs mere

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan

Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan Punkt 4. Godkendelse af høringssvar fra Aalborg Kommune til NT's Mobilitetsplan 2017-2020 2017-019031 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender høringssvar til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016

SAMSØ KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1. DECEMBER 2016 KOMMUNE DEN FREMTIDIGE KOLLEKTIVE TRAFIK PÅ SAMSØ 1 AGENDA 1. NUVÆRENDE KØREPLAN FOR LINJE 131 VIGTIGE KARAKTERISTIKA 2. FORSLAG TIL NY KØREPLAN FOR LINJE 131 FORDELE/ULEMPER I FORHOLD TIL EKSISTERENDE

Læs mere

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger.

Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann

Læs mere

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353

Notat. Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner. Kopi til: Januar 2013. Udbud af buslinje 353 Notat Til: Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg og Helsingør Kommuner Kopi til: RNS, RSK, KOP Sagsnummer Sagsbehandler BEN+JHI Direkte 36 13 16 14 Fax - JHI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65

Læs mere

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1.

Indstilling. Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Tillægsbevilling til nedrivning af opkøbte ejendomme langs Randersvej og fjernelse af blodbøg i forbindelse 1. Resume Byrådet

Læs mere

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune

Busomlægninger under anlæg af Letbane på Ring 3 i Glostrup Kommune Notat Til: Glostrup Kommune Kopi til: Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Herlev Kommune, Region H. Sagsnummer Sagsbehandler PBM Direkte +45 36 13 17 28 Fax - pbm@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN

Læs mere

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune

NOTAT. Kørsel skoleåret i Assens Kommune NOTAT Kørsel skoleåret 2015-16 i Assens Kommune Indledning FynBus har udarbejdet notat Brugen af kollektiv trafik i Assens Kommune 2014-15. Efterfølgende har forvaltningen for Trafik og Byg bedt FynBus

Læs mere

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016

movia 2 O SEP Kommuner og regioner i Movias område INDGÅET POLITISK SEKRETARIAT 16. september 2016 movia Kommuner og regioner i Movias område Sagsnummer INDGÅET 2 O SEP. 2016 POLITISK SEKRETARIAT Sagsbehandler CST Direkte +45 36 13 18 83 Fax cst@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798

Læs mere

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø.

Fremadrettet har kommunen i arbejdet med Trafikplan 2013 medvirket til at sætte ambitiøse mål for passagerudvikling, kundetilfredshed og miljø. Notat Til: Hvidovre kommune Kopi til: Sagsbehandler TOR Direkte 36 13 16 40 Fax - TOR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 30. juni 2013 Forslag om ændret busbetjening af Hvidovre kommune

Læs mere

Undersøgelser på Aalborg Nærbane

Undersøgelser på Aalborg Nærbane Undersøgelser på Aalborg Nærbane Af Jesper Mølgaard DSB jesperm@dsb.dk Bo Mikkelsen Aalborg Kommune 1. Indledning og formål Aalborg Nærbane mellem Skørping og Lindholm blev officielt taget i brug 14. december

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere