Hvorfor informationskompetence? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor informationskompetence? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet http://www.policy.dk/"

Transkript

1 Hvorfor informationskompetence? ved cand. scient. pol. Konsulent Peter Gorm Larsen Indehaver af firmaet

2 Disposition Hvorfor informationskompetence? Hvad er informationskompetence? Hvordan bliver vi informationskompetente? Erfaringer fra forskellige projekter Konklusion

3 Samfundsudviklingen Landbrugs-, industri-, videns- og informationssamfund Globalisering og hård konkurrence Forandringer og kaos Informationsteknologi Eksplosion af viden og støj Information og viden forældes hurtigt

4 Samfundsudviklingen Vi står midt i en forandring, der er lige så omfattende, som da Danmark gik fra landbrugs- til industrisamfundet. Nu sker ændringerne bare meget hurtigere. Danmark har store chancer for at klare sig godt, hvis vi satser rigtigt. For det er mennesker, der tæller. Menneskers fantasi, kreativitet og viden dygtighed kort sagt. Jeg vil gerne have et Danmark, der ganske enkelt er verdens bedste IT-nation. Det er ikke en umulig drøm. Det betyder, at alle danskere skal have adgang til Internet og mulighed for en adresse. Den offentlige sektor skal være med helt fremme med anvendelsen af computere og informationsteknik. Der er meget at tage fat på. Det handler om uddannelse for alle, og det skal starte i Folkeskolen.

5 Fra Det Digitale Danmark Kreativitet og initiativ, evne til omstilling og samarbejde og til at overskue, sortere og koncentrere store mængder af information er stærkt på vej til at blive de mest efterspurgte Kvalifikationer - ved siden af en stærk faglighed. Samtidig udfordrer netværkssamfundet borgernes evner til at forholde sig kritisk og aktivt til de mange nye muligheder". Kilde:http://www.videnskabsministeriet.dk/cgi-bin/docshow.cgi?doc_id=19166&leftmenu=PUBLIKATIONER

6 Model af bibliotekarens raison d être

7 Disposition Hvorfor informationskompetence? Hvad er informationskompetence? Hvordan bliver vi informationskompetente? Erfaringer fra forskellige projekter Konklusion

8 Hvad er informationskompetence? Informationskompetence er evnen til effektivt at finde og behandle informationer Informationskompetence kan f.eks. sættes i relation til personer i organisationer (ledere og ansatte), uddannelsesinstitutioner (elever og studerende), kommuner (borgere i f.eks. Ringsted Kommune) og stat

9 Aspekter af informationskompetence Indhente den relevante information på det relevante tidspunkt. (Lettere sagt end gjort) Behandle og implementere den indhentede information optimalt. (Hvordan optimalt?)

10 Aspekter af informationskompetence Opdagelse af behov for information. Undersøgelse af hvor og hvordan behovet kan dækkes. (Altid Internet?) Afgrænsning og informationssøgning. Udvælgelse af det mest brugbare materiale. Indlemmelse af den fundne information i den viden man allerede har (stabilitet assimilation og akkomodation). Evaluering af processen. (Læring).

11 Opfattelser af information Information som fortolkning 1) Personlig fortolkning 2) Kollektiv fortolkning Information som indhold Information som formidlingsproces Information som medie

12 Information som fortolkning

13 Hvad er information? Information når man er usikker. (Piaget: konflikt/uligevægt). Information er noget der gør en forskel. (Derfor så meget støj). Læring: 1) Ændring af færdigheder, kundskaber og værdier. 2) Ændring af adfærd. Information er et knapt gode.

14 Original model

15 Informationskompetent: Læring og information indgår som en naturlig del i at følge fagligt med på arbejdet (studiet, kommunen). Kan anvende en personlig computer. Kan anvende informationsteknologi. Kan arbejde struktureret og avanceret når der søges efter information. Evner at behandle informationen effektivt.

16 Onlinetest:

17 Disposition Hvorfor informationskompetence? Hvad er informationskompetence? Hvordan bliver vi informationskompetente? Erfaringer fra forskellige projekter Konklusion

18 Samfund, pædagogik og institutioner

19 Informationskompetence - hvordan? Leg - learning by doing - trial and error. Off-location - kursus - færdigheder. E-learning - brevkursus - virtuel legeplads. On-location - situatet learning - vejledning - coaching. Vigtigheden af gode læringsmiljøer - værdier (det affektive). Nødvendig læring - problemer, projekter og usikkerhed.

20 Læringssituationer Konstante ændringer og krav om innovation og kreativitet. Nye generationer - nye krav til læring. Mindre Just in case, det faste stof, undervisning. Mere Just in time, problembaseret læring. Fra lærer til konsulent og katalysator. Fra instruktion til konstruktion. Mindre deduktiv mere induktiv. Mindre kognitiv mere affektiv.

21 Problemformuleringsfasen

22 Dreyfus & Dreyfus læringsmodel Nybegynderen koncentrerer sig om at identificere fakta og karakteristika ved området, som er relevante for udførelsen af den pågældende færdighed. Nybegynderen bliver først opmærksom på disse karakteristika efterhånden som han støder på dem i udførelsen af sine handlinger. Der indlæres på dette grundlag regler for handling. Disse regler generaliseres til tilsvarende situationer. Den avancerede begynder er den, der er kommet i besiddelse af erfaring og er i stand til at genkende relevante elementer i situationer. Denne evne til genkendelse af lighed er kontekstafhængig. Den kompetente udøver. Efterhånden som begynderen opnår mere og mere erfaring, begynder situationen at blive uoverskuelig for hvilke elementer der er væsentlige i en given situation. Evnen til at prioritere, til bevidst at vælge mål og plan for at kunne danne sig det nødvendige overblik er kendetegnende for kompetence. Den kyndige udøver. Beslutningstagen bygger på involvering af egne handlinger, og udviklet evne til perspektivering af givne problemer. Den kyndige udøvers handlinger bygger på erfaring med tidligere handlinger af tilsvarende art, der udløser forventning om specifikke resultater. Dette stadium er karakteriseret ved at analytisk tænkning og intuition vekselvirker. Eksperten handler på et fundament af en helhedsforståelse, på intuition, og uden høj grad af bevidst eller verbaliseret viden, og sjældent på regler. Den ægte ekspertise er karakteriseret ved flydende og utvungen handling, og situationer genkendes som helheder og synkront.

23 Blooms taksonomi

24 Coaching i informationskompetence Coaching er at medvirke til at mennesker ændrer sig således at de bliver mere kompetente og kommer til at beherske det, de beskæftiger sig med til fuldkommenhed. Kilde: James Flaherthy (1999): Coaching at udvikle kompetencer, Børsen.

25 Coaching i informationskompetence Mål for coaching: Langsigtet optimal indsats i forhold til objektive standarder. (selv finde information). Selvkorrektion - vurdere god og dårlig indsats uafhængig af vejleder. Selvudvikling - blive bedre og udvikle nye metoder.

26 Coaching i informationskompetence Princippet for coaching er at tilvejebringe det sprog og den praksis, der ændrer klientens tolkningsstruktur. Enhver indgriben i kompetencer med henblik på at forbedre andres handlinger kan kaldes coaching når følgende fem principper overholdes:

27 Coaching i informationskompetence 1) Relationen skal omfatte gensidig respekt, tillid og ytringsfrihed. 2) Coaching skal være pragmatisk. Praktiske resultater erstatter teoretiske begreber. 3) Coaching er en indlæringsproces for både vejleder og klient.

28 Coaching i informationskompetence 4) Når vi vejleder voksne er vi nødt til at erkende, at klienterne allerede har deres egen måde at gøre ting på, og at vi på baggrund af den magt, indgroede vaner har, er nødt til at tilpasse vores coaching til de pågældende individer. 5) Teknikker fungerer ikke. Teknikker kan ikke erstatte menneskelig hjertevarme og kreativitet.

29 Disposition Hvorfor informationskompetence? Hvad er informationskompetence? Hvordan bliver vi informationskompetente? Erfaringer fra forskellige projekter Konklusion

30 Et innovativt Novo hold

31 Casen Aalborg lærerseminarium. Ca. 20 studerende. Ingen IT-kurser. Alle begyndere. Tiden var knap. Emnet var det politiske system i Danmark samfundsfag.

32 Scenen En innovativ klasse - bryder regler. Opmærksomhed fra konsulenter. Commitment - os mod dem. Et klart projekt - fremstille et elektronisk supplement til en traditionel og kedelig lærebog. En problembaseret approach. Arbejdede i små "task groups. Ansvarlighed og stramme deadlines. Lærere med ånd (spirit) og energi.

33 Hvad lærte de? Noget om det politiske system i Danmark Nogle vigtige politologiske begreber samfundsfag. At organisere, planlægge, håndtere tidspres og kaos, at løse problemer. At arbejde effektivt sammen - ikke let! At være innovative og kreative. Se omtale:

34 Hvad lærte de om IT? Metoder til at angribe et omskifteligt område - internet og computere. Navigere på internet, finde og evaluere information. Fremstille hjemmesider, designe, uploade filer, lave en cd-rom. Anvende IT generelt og løse tekniske problemer.

35 Uddannelsesinstitutioner Problemorienteret projektarbejde. Ansvar for egen læring - mere fokus på materialer. Etablering af biblioteker og ansættelse af informationsspecialister. Åbne læringscentre (OLC). Undervisning i IT- ikke nok - Forget IT. Eksamen i informationskompetence.

36 Internetværksted

37 Ringsted Kommune Internet for alle borgere. 15 computere. Internetværksted. En gruppe bibliotekarer. Fra demonstration til inspiration. Afmystificering mere end konkrete færdigheder.

38 E-learning

39 E-learning

40 E-learning

41 Det Digitale Nordjylland

42 Det Digitale Nordjylland

43 Projektkonsortium Nordjysk Informatik- og Virksomhedsudvikling Danmarks Biblioteksskole, Konsulentafdelingen Aalborg Universitet,Center for Industriel Produktion

44 Økonomi og personer Projektsum: 4,5 millioner kr. Tilskud: 1,5 millioner kr. Virksomhederne betaler kr. for et år. Teamet består af: 1) produktionsingeniør (leder), 2) erhvervsbibliotekar, 3) lektor (bibliotekar) og 4) konsulent (cand. scient. pol.) på biblioteksskolen og 5) lektor på universitetet (cand. merc.)

45 Det Digitale Nordjylland Deltagerne skal bl.a. lære at: Identificere relevante informationskilder Internet, databaser, tidsskrifter, messer etc. Søge efter relevant information Udvælge søgeord Formulere søgestrategi Udføre søgning Vurdere søgeresultat

46 Projektelementer Workshops. Fjernundervisning / Virtuelt rum. Nærundervisning / Indsats i virksomhederne. Konferencer.

47 Det Digitale Nordjylland

48 Det Digitale Nordjylland Hvorfor gik projektet i vasken? Kun 2 virksomheder har deltaget. Økonomien kunne ikke hænge sammen. Stor interesse, men ingen tilsagn.

49 Det Digitale Nordjylland Hvorfor gik Korsnäs Packaging ( Bates Emballage ) med i projektet? Virksomheden Korsnäs Packaging, Divisionen Cargo Protection producerer luftpuder til godsstabilisering. Med 50 medarbejdere i Aalborg, forhandlere i 40 lande og kunder over hele kloden har virksomheden hele tiden behov for at være på forkant. Vi gik med i projekt Informationskompetence og videnstyring i SMV, fordi vi umiddelbart kunne se, at det ville give os nogle konkurrencemæssige og økonomiske fordele. Og det gør det.

50 Det Digitale Nordjylland Allerede nu sparer vi dyrebar tid og ressourcer, fordi vi kan søge langt mere målrettet, og vi har fået nogle mere effektive redskaber til konkurrentovervågning via nettet. Også når det gælder indkøb af råvarer og produktionsudstyr kan vi nu søge worldwide, finde de bedste og billigste leverandører og endda finde nye råvaretyper", forklarer udviklingschef Carsten Andersen, Cargo Protection. Han fortsætter: "Kort sagt har vi fået langt flere IKT-tangenter at spille på, og jeg er overbevist om, at resultatet vil kunne aflæses på bundlinien."

51 Vi skriver!

52 Disposition Hvorfor informationskompetence? Hvad er informationskompetence? Hvordan bliver vi informationskompetente? Erfaringer fra forskellige projekter Konklusion

53 Derfor informationskompetence Informationskompetence er vigtig. Det handler ikke kun om PC-kørekort og computere. Det handler om at generere bedre viden, bedre beslutninger og færre fejl. Det handler om at spare tid og penge. Det handler om effektiv læring i bedre læringsmiljøer.

54 Litteratur American Library Association (1998), Information Power Building - partnerships for learning, American Library Association, Chicago London. Flaherty, James (1999): Coaching At udvikle kompetencer, Børsens Forlag. Illeris, Knud (1999): Læring - aktuel læringsteori i spændingsfieltet mellem Piaget, Freud og Marx, Roskilde Universitetsforlag. Lannuzzi, Patricia; Mangrum, Charles T., Strichart, Stephen S. Teaching (1999) Information Literacy Skills, Allyn and Bacon, London. Larsen, Peter Gorm (2001): Projekt Internet for Alle, Delrapport 2, Ringsted Bibliotek. ISBN Larsen, Peter Gorm (2002): Internet for all at Ringsted Public Library, Scandinavian Public Library Quartely, june 2002, no. 2,vol 35. Larsen, Peter Gorm (2002): Læring og information, Vestergaard, Keld; Larsen, Peter Gorm (2002): Kronik Informationskompetence, Erhvervsbladet, den

55 Gratis online test:

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet

Peter Rod. Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet 2003 - Peter Rod Kompetenceudvikling Læreprocesser i arbejdslivet lektor, cand. pæd. Peter Rod Kulsvierparken 67 Tlf. 30 30 46 83 2 Forord På

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

ROLLEN SOM FACILITATOR

ROLLEN SOM FACILITATOR ROLLEN SOM FACILITATOR Hvad er facilitering? Ordet facilitering kommer af latin facilis og betyder let at gøre. Formålet med facilitering er, at få arbejdsprocesser blandt grupper af fagpersoner til at

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse

Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Pædagogernes oplevelse af den nye skolereformen empirisk analyse Sarah Steen Jönsson (46466) Emilie Lai Kaarsberg (46346) Michael Bache Kjær (47157) Karin Enggaard (53312) Roskilde Universitet - Pædagogik

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn

Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser. Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Ny Pædagogik til Kreative Læreprocesser Lotte Darsø Bo Krüger Jørgen Rafn Kort resumé 2 Indledning 2 Baggrund 3 Forløbet 3 Den pædagogiske model Afprøvning af nye lærerroller 4 7 Læring og kreativitet

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere