Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik"

Transkript

1 Aalborg Universitet Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Jessen, Line Bjerregaard; Nielsen, Anna Porse; Jensen, Jens Frederik Publication date: 2011 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA): Jessen, L. B., Nielsen, A. P., & Jensen, J. F. (2011). Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering: Sådan vurderer du effekterne af et oplevelsesøkonomisk projekt. Aalborg Universitetsforlag. General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.? Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.? You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain? You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us at providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Downloaded from vbn.aau.dk on: februar 27, 2015

2 Værktøj til Oplevelses økonomisk effekt vurdering Line Bjerregaard Jessen, Manto A/S Anna Porse Nielsen, Manto A/S Jens F. Jensen, ApEx & InViO

3 Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering Sådan vurderer du effekterne af et oplevelsesøkonomisk projekt Line Bjerregaard Jessen, Anna Porse Nielsen & Jens F. Jensen 2011 Forfatterne og Aalborg Universitetsforlag Udgiver: Aalborg Universitetsforlag ISBN Distribution Aalborg Universitetsforlag Skjernvej 4A, 2. sal 9220 Aalborg Øst Tlf.: / forlag.aau.dk Udarbejdet af Manto A/S, ApEx (Center for anvendt oplevelsesøkonomi) og InViO (Innovationsnetværk for Vidensbaseret Oplevelsesøkonomi) Manto A/S ApEx InViO Knabrostræde 30, 1. sal Kroghstræde 1 Kroghstræde København K 9220 Aalborg Øst 9220 Aalborg Øst Denmark Denmark Denmark Phone: Phone: Phone: Vi investerer i din fremtid INNOVATIONSNETVÆRK / VIDEN / OPLEVELSESØKONOMI

4 33 Værktøjtil oplevelsesøkonomisk effektvurdering Sådan vurderer du effekterne af Værktøj et oplevelsesøkonomisk projekt Om baggrunden Det kan værktøjet bruges til Derfor er der et behov for et værktøj 4 5 Design det gode projekt Sådan vurderer du effekterne

5 44 1 Om ApEx har i forbindelse med et projekt under den europæiske regionalfond fået til opgave at udvikle en ny evalueringsmodel og -metode for oplevelsesøkonomiske tiltag: En oplevelsesøkonomisk effektvurdering. ApEx er derfor gået i samarbejde med Manto om løsningen af opgaven. I processen er også InViO Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi - blevet inddraget som sparringspartner. InViO vil herudover anvende og videreudvikle modellen fortløbende. Baggrund Der har gennem de sidste 10 år været igangsat en lang række oplevelsesøkonomiske projekter, men det har ofte været svært efterfølgende at dokumentere effekterne. I de seneste år har der yderligere været knappe midler og dermed et øget behov for at prioritere og synliggøre effekterne. baggrunden Der er derfor opstået et øget behov for at kunne dokumentere virkningerne af projekter i oplevelsesøkonomiske effektvurderinger. Opgaven er derfor at udvikle en model for effektvurdering, der viser, hvordan offentlige investeringer i oplevelsesøkonomiske projekter omsættes til regionaløkonomiske og kulturelle effekter. Der er to konkrete resultater af projektet: Et værktøj og en model. Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering er en lettilgængelig introduktion, der kan bruges til fremadrettet at opsætte mål og succeskriterier for oplevelsesøkonomiske projekter. Oplevelsesøkonomisk effektvurdering. Model og eksempler, er en model, der kan anvendes til at vurdere effekterne af igangværende eller gennemførte oplevelsesøkonomiske projekter. Værktøj til oplevelsesøkonomisk effektvurdering indgår samtidig som bilag til rapporten.

6 55 2Det kan værktøjet bruges til Både rapporten og værktøjet kan downloades gratis fra Aalborg Universitetsforlags hjemmeside Det er vores forhåbning, at værktøjet vil blive alment udbredt og anvendt af både projektholdere, projektledere og projektansøgere og skabe grundlag for en mere veldokumenteret argumentation for investeringer i oplevelsesøkonomiske projekter. God læselyst Line Bjerregaard Jessen, Manto A/S Anna Porse Nielsen, Manto A/S Jens F. Jensen, ApEx & InViO Modellen kan bruges til at vurdere udbyttet af oplevelsesøkonomiske projekter. Det er testet på konkrete projekter og diskuteret med både praktikere, embedsmænd og teoretikere. Værktøj er tiltænkt både projektholdere og projektledere/projektansøgere i dialogen omkring projektet. Værktøjet kan bruges i dialogen med dem, der bevilliger projektmidler, til at udvikle og designe projekter og til at vurdere deres effekter.

7 Derfor er der et behov for et værktøj Design det gode projekt I vores arbejde med projekter inden for oplevelsesøkonomien ser vi alt for ofte, at der ikke er tydelig sammenhæng mellem de resultater og effekter, som man ønsker at opnå, og de aktiviteter, der er sat i gang. Et klassisk dilemma i den forbindelse er, at ansøger overdriver de forventede resultater og effekter for at sikre finansieringen. Det betyder, at projekterne nogle gange ender med at få en dårlig evaluering, fordi målsætningerne ikke er blevet indfriede. Samtidig er der ofte kvalitative effekter, som ikke kommer med i vurderingen. Det betyder, at oplevelsesøkonomiske projekter risikerer at blive vurderet på et skævt grundlag og ikke får den anerkendelse, som de fortjener Skab overblik med projektets logiske model 4. 2 Opstil resultater og effekter 4. 3 Fokuser på projektets vigtigste effekter 4. 4 Underbyg med en forandringsteori 4. 5 Arbejd bagud gennem den logiske model 4. 6 Opsummering: Det gode projekt kort fortalt Oplevelsesøkonomiske projekter risikerer altså at opbygge et dårligt ry på et forkert grundlag. Det skal værktøjet hjælpe med at råde bod på.

8 77 1 4Skab overblik med projektets logiske model Den logiske model viser sammenhængen mellem projektets centrale faktorer og kan betragtes som et målhierarki fra ressourcer over aktiviteter og resultater til effekter. Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrettede effekter Samfundsmæssige effekter De ressourcer, der er til rådighed inden for projektets ramme De overordnede aktiviteter, som skal udføres i projektet De leverancer eller produkter, som skabes via projektets aktiviteter Effekter på kort og mellemlang sigt for målgruppen Langsigtede effekter på samfunds-niveau Inden for projektperioden bruges ressourcerne til at lave aktiviteter, der skaber projektets umiddelbare resultater. Projektets resultater skaber effekter for målgruppen. Nogle effekter vil begynde at vise sig i løbet af projektet. Andre vil først optræde efter projektets ophør. Samfundsmæssige effekter viser sig først 3-5 år efter projektet eller senere. Figur 4.1 Den logisk model

9 88 2 4Opstil resultater og effekter Frem for kun at se på umiddelbare resultater i form af fx kvantitative procesmål, viser effekterne på længere sigt den reelle værdi af et projekt. Resultater Er typisk konkrete produkter af projektets aktiviteter. Resultater Brugerrettede effekter Samfundsmæssige effekter Brugerrettede effekter Er værdifulde forandringer for målgruppen, der rækker ud over projektets levetid. Samfundsmæssige effekter Er direkte forbundet med projektets formål og påvirker ikke kun målgruppen. Typisk sigter et projekt mod 1-3 centrale effekter. Oplevelseszoner Nye teknologiske platforme Nyt mobilt indhold Beriget gæsteoplevelse Nye digitale produkter innovation Nye samarbejdsformer cedygtighed vækst Netværk og samarbejde Viden og erfaring Figur 4.2: Eksempel på resultater og effekter - MoOZ

10 99 3 4Fokuser på projektets vigtigste effekter Oplevelsesøkonomiske projekter kan potentielt have mange effekter. Det er vigtigt, at den logiske model fokuserer på de brugerrettede og samfundsmæssige effekter, som er direkte relaterede til projektet. Vælg effekter, som er direkte relaterede til projektets: Formål så du vurderer de effekter, der er centrale for projektet produkter eller services, nye organisationsformer, nye samarbejdsformer, netværk og klynger. Udvikling af et attraktivt geografisk område for især borgere, turister og kreative erhverv kan være: Gode oplevelsestilbud, udvikling af by/landskabsrum, styrket socialt fællesskab. Forbedring af rammevilkår for aktører inden for oplevelsesøkonomien. Målgruppe så du kan undersøge adfærdsændringer Samfundsmæssige effekter På samfundsmæssigt niveau er der typisk tale om to typer af effekter: Aktiviteter så effekterne kan kobles til projektets indhold Brugerrettede effekter Eksempler på brugerrettede effekter kan være: Økonomisk vækst kan eksempelvis være: Højere omsætning, nye arbejdspladser, nye virksomheder, ny kapital, øget eksport. Konkurrencekraft i form af fx: Innovation på baggrund af ny viden, kompetencer og metoder, nye Regionaløkonomiske effekter kan eksempelvis være: Økonomisk vækst, iværksætteri og kreativitet, bosætning, attraktionskraft for erhvervslivet, øget konkurrencedygtighed, effektivisering og internationalisering. Kulturelle effekter kan eksempelvis være: Dannel se, mening og identitet, social sammenhængskraft, øget velfærd og livskvalitet samt mangfoldighed.

11 4 4Underbyg med en forandringsteori En forandringsteori er de samlede forestillinger om årsag og virkning i projektet altså hvad der fører til hvad inden for den logiske model. Udbyg den logiske model dan relationer fra aktiviteter til resultater, o.s.v. ud fra, hvad der er nødvendigt på ét niveau for at opnå det næste. Beskriv de kritiske antagel ser i kæden altså hvis vi sæt ter denne aktivitet i gang, så fører det til denne effekt, fordi sådan og sådan. Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrettede effekter projektmidler ApEx, en mediekoncern og kreative og tekniske leverandører mobilteknologi arbejdspartnere Mobilteknologiske løsninger Udvikle og afprøve indhold Workshop of konference Brugerstudier om resultater Oplevelseszoner Nye teknologiske platforme Nyt mobilt indhold Netværk og samarbejde Viden og erfaring Projektets kontekst Beriget gæsteoplevelse Nye digitale produkter Samfundsmæssige effekter innovation Nye samarbejdsformer rencedygtighed vækst Figur 4.4: Eksempel på forandringsteori for et oplevelsesøkonomisk projekt - MoOZ I eksemplet er der lavet relationer mellem bestemte aktiviteter, resultater og effekter. Derudover er projektets kontekst tilføjet. Konteksten er relaterede initiativer og strategier, der påvirker projektet

12 5 4Arbejd bagud gennem den logiske model Den logiske model skal have sammenhæng bagudrettet, så der er en realistisk forbindelse fra de samfundsmæssige effekter til projektets aktiviteter og ressourcer. Arbejd dig bagud gennem hvert skridt i forandrings teorien. Start fra de samfundsmæssige effekter, som projektet sigter mod. Tjek at hvert skridt er det rette og tilstrækkeligt for at opnå det næste. Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrettede effekter Samfundsmæssige effekter Er ressourcerne tilstrækkelige til at gennemføre de planlagte aktiviteter? Er aktiviteterne tilstrækkelige til at skabe de ønskede resultater? Er resultaterne tilstrækkelige til at medføre de ønskede forandringer og effekter på længere sigt? Er det realistisk, at de forandringer projektet medfører vil skabe de ønskede samfundsmæssige effekter? Figur 4.5: Kriterier til effektvurdering 11 11

13 6 4Opsummering: Det gode projekt kort fortalt Den logiske model Opstil en logisk model for projektet, der viser sammenhæng mellem projektets aktiviteter, resultater og effekter. Resultater og effekter Resultater og effekter af projektet er to forskellige ting. Effekterne beskriver de forandringer og den værdi, som resultaterne medfører. De vigtigste faktorer Gennemgå modellen, så den kun indeholder de effekter, der kan forbindes direkte med projektets formål og aktiviteter. Udelad effekter med begrænset forbindelse til projektets formål. De viser ikke projektets reelle værdi. Forandringsteori Underbyg modellen med en forandringsteori. Forandringsteorien beskriver antagelserne om årsag og virkning i projektet. En veludviklet forandringsteori gør det nemmere at lave et godt undersøgelsesdesign, som kan vise effekterne. Arbejd bagud i modellen Tjek sammenhængen bagudrettet. Start fra samfundsmæssige effekter og sørg for at alle led hænger realistisk sammen. Hvert niveau i modellen skal indeholde de elementer, der skal til for at opnå det næste niveau

14 5Sådan vurderer du effekterne Den logiske model og forandringsteorien er udgangspunktet for at lave et godt undersøgelsesdesign. Forandringsteorien beskriver, hvordan projektets aktiviteter fører til ændringer for målgruppen, og det skal bruges til at udvikle en måling og vurdere projektets effekter. Brug den logiske model til at identificere, hvad du skal undersøge og måle. Niveauerne i modellen viser på hvilke tidspunkter i projektets forløb, det er muligt at undersøge effekterne. Ressourcer Aktiviteter Resultater Brugerrettede effekter projektmidler ApEx, en mediekoncern og kreative og tekniske leverandører mobilteknologi arbejdspartnere Hvilke effekter skabes af hvilke resultater? Og hvordan hænger de sammen? Mobilteknologiske løsninger Udvikle og afprøve indhold Workshop of konference Brugerstudier Oplevelseszoner Nye teknologiske platforme Nyt mobilt indhold Netværk og samarbejde Beriget gæsteoplevelse Nye digitale produkter Samfundsmæssige effekter innovation Nye samarbejdsformer rencedygtighed vækst om resultater Viden og erfaring Projektets kontekst Hvornår optræder projektets resultater og effekter? Er der resultater, der produceres i løbet af projektet, som skaber effekter før andre? Figur 5.0: Overblik over resultater og effekter 13 13

15 Lav dit undersøgelsesdesign 5. 1 En eller flere målinger? 5. 2 Opstil indikatorer 5. 3 Spørgeskema eller interviews 5. 4 Find de temaer, der skal spørges ind til 5. 5 Vælg de rette kilder 5. 6 Foretag en samlet vurdering 5. 7 Sandsynliggør de samfundsmæssige effekter 14 14

16 1 5En eller flere målinger? En måling er et situationsbillede ved projektet start, midte og/eller efter afslutning af projektet. Den gennemføres ved at måle på niveauet og kvaliteten inden for de områder/emner, hvor man forventer effekter for målgruppen. Effekt Projektperiode Simpel måling Der er grundlæggende to veje at gå, når man vil foretage en effektvurdering på baggrund af monitorering: Eftermåling Midtvejsmåling Simpel måling: En enkelt måling efter projektets afslutning. Forholdsvist enkel at gennemføre, men med lav præcision. Vælges typisk, når der ikke er lavet en nulpunktsmåling. Flere målinger: Måling ved opstart og/eller midtvejs og igen efter afslutning af projektet. (Alternativt ved at gennemføre to tidsforskudte efter-målinger). Kan bruges til at vise den udvikling (marginalændring), der har fundet sted. Er mere omkostningstungt. Nulpunktsmåling Figur 5.1: Forskellige typer målinger Tid 15 15

17 2 5Opstil indikatorer En indikator bruges til at vise, hvorvidt og hvordan projektets resultater har medført forandringer for målgruppen i retning af de ønskede effekter. Indikatoren skal altså sandsynliggøre omfanget af de tilsigtede effekter. Det er derfor vigtigt, at de indikatorer, du vælger at bruge, er entydige og viser en tydelig sammenhæng. Tag udgangspunkt i de forandringer, som resultaterne vil skabe hos målgruppen: Hvilke forandringer og adfærdsændringer skal finde sted for, at effekterne vil blive opnået? Find tegn og ledetråde, der fortæller noget om forandringen. Tænk på, hvad der karakteriserer den effekt, du ønsker at opnå: Hvad ønsker du mere/mindre af som en del af effekten? Mål: Gennem mobilbaserede tjenester skal der skabes bedre oplevelser for gæsterne ved en attraktion. Oplevelseszoner Nye teknologiske platforme Nyt mobilt indhold Beriget gæsteoplevelse Mulige indikatorer Oplevelsens kvalitet Publikumstilfredshed Opholdslængde på attraktionen Antal genbesøg Anbefalinger af attraktionen til andre Betalingsvillighed Figur 5.2: Eksempler på indikatorer for beriget gæsteoplevelse - MoOZ

18 53 Spørgeskemaer eller interviews 5spørges 4 Find de temaer, der skal ind til Selve målingen eller målingerne kan man gennemføre som en spørgeskemaundersøgelse og/eller på baggrund af kvalitative interviews. Spørgeskemaundersøgelse: Bruges i de tilfælde, hvor der er mange aktører involveret i projektet og/ eller man har et rimeligt klart billede af sammenhænge mellem årsag og virkning. Kvalitative interviews: Bruges, hvor der er et forholdsvist begrænset antal aktører, og/eller det er vanskeligt at fastlægge sammenhænge mellem årsag og virkning. Udførelse og relevans Hvilke konkrete resultater har aktiviteterne ført til i forhold til...? I hvilken grad og hvordan er de medførte resultater relevante for...? Forandring Hvilke forandringer har resultaterne medført for...? Værdi I hvor høj grad forventer... at de nye... vil påvirke...? I hvor høj grad vil... være villige til at betale mere for... på baggrund af de nye...? Udbredelse og holdbarhed I hvor høj grad er... integreret i...? I hvilken grad forventer... at opleve varige adfærdsændringer hos...? I hvor høj grad bliver... understøttet eller modarbejdet af projektets kontekst i form af beslægtede initiativer hos...? 17 17

19 5 Vælg de rette 5Foretag respondenter 6 en samlet vurdering Uanset om man vælger en kvantitativ og/eller en kvalitativ måling med henblik på at kunne vurdere effekterne af projektet, er det de samme respondenter, som er relevante. Nemlig en kombination af: Projektpartnere (kender projektet bedst, men er ikke uafhængige). Slutbrugere (fokus på den samlede oplevelse og projektets værdi som bruger, men uden det store kendskab til projektet). Interessenter omkring projektet (forskellige blik på motiver og udbytte af projektet). Eksperter inden for feltet (uafhængig ekspertviden omkring projektets effekter). Målingen giver svar på, hvordan projektet har skabt forandringer for målgruppen, og hvilken værdi, det har tilført. Ud fra svarene foretages en samlet vurdering af de brugerrettede effekter, projektet har tilvejebragt. Vurder effekterne ved at se på det samlede niveau af forandringer og værdi, og hvor holdbare forandringerne er. Brug de konkrete kvantitative og/eller kvalitative data som udgangspunkt. Er der foretaget flere målinger sammenholdes niveauet af effekt mellem de to målinger. Den effekt og tilførte værdi, der kan forbindes til projektets aktiviteter, viser den faktiske marginale effekt af projektet

20 7 Sandsynliggør de samfunds- 5mæssige effekter Det er ikke muligt på baggrund af modellen umiddelbart at måle de samfundsmæssige effekter af et projekt. Du kan undersøge og vurdere effekterne af projektet på brugerniveau altså de effekter, som optræder for projektets målgruppe. Herefter må du lave en kvalificeret vurdering af projektets sammenhæng med det samfundsmæssige niveau ved at trække på eksisterende viden inden for feltet: Find eksisterende data, undersøgelser eller casestudier, der viser hvordan ændringer i fx en bestemt branche, type af virksomheder eller særlige kunder påvirker samfundsniveau og relater det til din effektvurdering. Brug eksisterende litteratur og teori til at understøtte sammenhængen i din forandringsteori

21

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet.

Citation for published version (APA): Therkelsen, A. (2006). Destinationsbranding - kan det lade sig gøre?. (3 udg.) Aalborg: Aalborg Universitet. Aalborg Universitet Destinationsbranding - kan det lade sig gøre? Therkelsen, Anette Publication date: 2006 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg

Læs mere

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Aalborg Universitet Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Menneskers forhold til naturen Christensen, Jens Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601

Aalborg Universitet. Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte. DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Aalborg Universitet Forældreorlov til far? Bloksgaard, Lotte DOI (link to publication from Publisher): 10.5278/freia.110755601 Publication date: 2013 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet

Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet 2009 Samarbejde mellem forskning og praksis på forebyggelsesområdet Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Finn Diderichsen 1 Else Nygaard 1

Læs mere

!"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser

!##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser !"##$%&'( %)*+%,%-%. en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling af velfærdsydelser icph 2011 1 Kommunal nytænkning en håndbog om hvordan kommuner involverer virksomheder i udvikling

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier?

Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Hvilken forskel gør helhedsorienteret tværprofessionel indsats for udsatte børn og familier? Introduktion, formål og relevans for uddannelserne Introduktion Hvorfor og hvordan gør tværprofessionelt samarbejde

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild

Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Aalborg Universitet Person- og forbrugsprofiler Jensen, Rasmus Lund; Nørgaard, Jesper; Daniels, Ole; Justesen, Rasmus Onsild Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål.

Fokus på socialøkonomiske virksomheder. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål. Notat om socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende og jobskabende formål August 2012 Ellen Jensen, seniorkonsulent Ellen Jensen og Marianne Saxtoft, juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere