Service Level Agreement

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Service Level Agreement"

Transkript

1 Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering og datomærkning. Version d. 10. april 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Præambel Definitioner Driftsvindue og tider Driftsvindue Åbningstid Servicevinduet Oppetid Oppetidsprocent Nedetid Tilgængelighedsprocent Responstid Retableringstid Sikkerhed og procedurer Sikkerhed Pålidelighed Patch management Backup Generhvervelse af data Serverdrift Omfang... 7 Oppetidsprocent... 7 Tilgængelighedsprocent... 7 Responstid Infrastruktur Omfang... 8 Oppetidsprocent... 8 Tilgængelighedsprocent Netværk Omfang... 8 Oppetidsprocent... 9 Tilgængelighedsprocent Software Omfang... 9 Overvågning... 9 Responstid Ansvar Kompensation Omfang SLA Matrix Side 2 af 11

3 1. PRÆAMBEL 1.1. DEFINITIONER Følgende definitioner er gældende for det nærværende dokument: a. Leverandøren vil i alle henseender henvise til den virksomhed eller tilbudsgiver, der leverer en hosting relateret ydelse til Kunden og som står betegnet som leverandør i den Købsaftale, hvortil nærværende dokument er knyttet. b. Kunden vil i alle henseender henvise til den virksomhed eller tilbudsmodtager, der modtager en hosting relateret ydelse fra Leverandøren og som står betegnet som kunde i den Købsaftale, hvortil nærværende dokument er knyttet. c. Part anvendes som begreb for enten Kunden eller Leverandøren og Parterne som fællesbegreb for Kunden og Leverandøren. d. Kundens løsning er et fællesbegreb der dækker over alle ydelser, services og produkter som Leverandøren stiller til rådighed for Kunden, som specificeret i Købsaftalen, medmindre andet er specifikt defineret. e. Købsaftale betegner den aftale, som er eller vil blive indgået mellem Parterne, hvortil nærværende dokument er tilknyttet. 2. DRIFTSVINDUE OG TIDER 2.1. DRIFTSVINDUE Leverandøren stiller Kundens løsning til rådighed og sørger for drift og overvågning på alle årets dage fra kl til ÅBNINGSTID Åbningstiden beskriver det tidsrum, hvor Leverandøren kan garantere at Kundens løsninger er tilgængelige. Åbningstiden er fra kl til på alle ugens dage, undtagen onsdage mellem kl (jf. afsnit 2.3.1) SERVICEVINDUET Servicevinduet beskriver det tidsrum hvor Leverandøren vil bestræbe sig på, at implementere opdateringer, patches og ændringer til systemer på en måde hvor det i tilfælde af komplikationer vil have minimal effekt på Kundens løsning. Servicevinduet er sat til mellem kl på onsdage, medmindre andet er aftalt mellem Parterne Leverandøren vil, når muligt, udføre alle opdateringer, alt systemarbejde og ikke kritisk vedligeholdelse (Eks. på Hosts, ESXi, VMware tools og lign.) for Enterprise Cloud-, Cloud Server-, vcloud- og Virtuelle datacenter løsninger i tidsrummet på onsdage. Side 3 af 11

4 Leverandøren står til fuld rådighed med henblik på at rådgive Kunden omkring etablering og opsætning af Kundens Virtuelle datacenter, således at opdateringer, vedligeholdelse og systemarbejde under normale omstændigheder ikke vil påvirke driften af Kundens løsning OPPETID Oppetiden er den forventede oppetid på et statisk operationsniveau ganget med den forventede oppetid på et systemafhængigt operationsniveau. Oppetiden udregnes ud fra en BFIH-standard, ved: = å. å æ OPPETIDSPROCENT Oppetidsprocenten er den faktiske oppetid (oppetiden som defineret i afsnit fratrukket nedetiden som defineret i afsnit 2.6.1) divideret med den teoretisk maksimale oppetid. Oppetidsprocenten udregnes ud fra en BFIH-standard over en 3 måneders periode, ved: %= / Såfremt Kunden ønsker en højere garanteret oppetidsprocent, end de garanterede procenter i nærværende dokument, skal dette ligeledes fremgå tydeligt af købsaftalen NEDETID Nedetiden er de perioder, hvor en kundes løsning er utilgængelig til trods for at være inkluderet i Leverandørens åbningstid også betegnet en driftsafbrydelse. En driftsafbrydelse regnes fra det tidspunkt, hvor Leverandøren har modtaget fejlmeldingen og indtil det tidspunkt hvor fejlen er udbedret. Nedetiden omfatter, men er ikke begrænset til: a. Kundens selvforskyldte driftshindringer. b. Fejl eller sikkerhedsbrister, som skyldes applikationer eller anden software som Kunden har installeret uden Leverandørens skriftlige samtykke. c. Hardware- eller softwarefejl hvor ansvaret bæres af en tredjepart, som eksempelvis producenten. d. Udefrakommende forstyrrelser, som Leverandøren ikke har indflydelse på (såsom DDoS angreb Distributed Denial of Service), tæller ikke med i udregningen af driftseffektiviteten. Side 4 af 11

5 2.7. TILGÆNGELIGHEDSPROCENT Tilgængelighedsprocenten på en Hosting løsning findes ved at trække Nedetiden (afsnit 2.6.1) fra Åbningstiden (afsnit 2.1.1).!æ! %= Å# /Å# 2.8. RESPONSTID Leverandørens responstid beskriver hvornår Kunden kan forvente at Leverandøren påbegynder sin fejlretning af Kundens løsning, i tilfælde af komplikationer eller nedbrud. Responstiden for serverdrift og software kan findes henholdsvis i afsnit og afsnit RETABLERINGSTID Retableringstiden betegner tidsrummet som det tager Leverandøren at retablere Kundens løsning, i tilfælde af en driftsafbrydelse. Leverandøren benytter så vidt muligt den samme leverandør til alt hardware, hvorved der altid vil blive opbevaret mindst en ekstra enhed (server, switch og lign.) på Leverandørens adresse, for at sikre en hurtig udskiftning af defekte dele. Ved specielle modeller og teknologier, som Leverandøren ikke kan forventes at have på lager, er retableringstiden afhængig af tredjeparts leveringsdygtighed, men Leverandøren er forpligtet til at afhjælpe driftsafbrydelsen så hurtigt som muligt. 3. SIKKERHED OG PROCEDURER 3.1. SIKKERHED Leverandøren udfører for så vidt muligt al servicering (ikke skemalagt service) af Kundens løsning i tidsrummet på alle ugens dage med en forudgående varsel til Kunden. Såfremt Leverandøren vurderer at Kundens miljø udgør en væsentlig sikkerhedsrisiko, kan Leverandøren uden varsel frakoble Kundens adgang til netværket. Kunden vil efterfølgende blive adviseret om dette, via de informationer som Kunden har oplyst som sine stamdata, i forbindelse med etablering af købsaftalen Alle services bliver afviklet på dedikeret hardware eller i isolerede virtuelle instanser, således at applikationsprocesser og data ikke blandes/deles med andre kunder. Kommunikationsflowet behandles dedikeret i Leverandørens netværk, således at aftalte data- og kommunikationsmængde altid stilles til Kundens fulde rådighed Manglende adgang til Kundens løsning grundet disse forhold, samt forbrugt tid grundet forebyggende vedligeholdelse, medregnes ikke som del af Nedetiden (jf. afsnit 2.6.1). Side 5 af 11

6 For dedikerede servere samt for kundelokationer med faste IP-adresser, tilbyder Leverandøren direkte adgang til serverne via en VPN forbindelse. Denne adgang aftales særskilt i Købsaftalen og Kunden sikrer selvstændigt, at udelukkende Kundens godkendte brugere har adgang PÅLIDELIGHED Pålideligheden for Kundens løsning, definerer hvor længe løsningen kan udføre den aftalte funktionalitet uden afbrydelse og udregnes som den gennemsnitlige tid mellem driftshindringer (GTMD). Leverandøren har som udgangspunkt en GTMD på 360 dage PATCH MANAGEMENT Leverandøren kontrollerer månedligt statussen for sikkerhedsopdateringer. Alle sikkerhedspatches bliver installeret (både Linux og Windows). I den uge hvor opdateringer installeres, patches sekundære noder som udgangspunkt om tirsdagen og primære noder om onsdagen. I tilfælde af at en server ikke er dubleret, vil alle noder patches samtidigt BACKUP I tilfælde af nedbrud, at Kundens løsning er offline eller efter ønske fra Kunden, vil Leverandøren have mulighed for at reetablere en løsnings data og systemer fra den seneste backup. Specielle ønsker til backup-politikken for genetablering af data for serverløsninger fastsættes specifikt i Kundens købsaftale, mens den for løsninger etableret via Leverandørens hjemmeside er fastsat i Leverandørens generelle forretningsbetingelser GENERHVERVELSE AF DATA Hvis en kundes løsning er offline, vil en betalende kunde altid have ret til og mulighed for at generhverve sine data for den pågældende løsning. Dette kan ske ved at Kunden møder op på Leverandørens virksomhedsadresse efter nærmere aftale og imod betaling af et gebyr. Gebyret vil afhænge af timeforbruget, løsningens størrelse og mængden af data. Herefter vil de ønskede data blive klargjort til afhentning på et tidspunkt, som der aftales indbyrdes mellem Kunden og Leverandøren. For at etablere en aftale omkring generhvervelse af data, skal Kunden kontakte Leverandørens kundeserviceafdeling. Side 6 af 11

7 4. SERVERDRIFT 4.1. OMFANG Leverandøren er udelukkende ansvarlig for driften af egne servere og egen infrastruktur medmindre, at andet klart og tydeligt fremgår af Kundens købsaftale og alt driftsansvar som derudover ønskes pålagt Leverandøren skal tydeligt fremgå i købsaftalen. Drift af servere omfatter, men er ikke begrænset til: a. Drift af hardware som det er specificeret i købsaftalen. b. Driftsovervågning af hardware. c. Løbende overvågning af diskforbrug. d. Modtagelse af Kundens henvendelser, der relaterer sig til Kundens løsninger. e. Påbegyndelse af fejlsøgning inden for 1 time fra modtagelse af alarm uden for normal åbningstid. f. Hosting i datacenter med redundans, overvågning, vagtordning, primær- og sekundær backup, kølesystem, UPS og brandsikring. g. Mulighed for generhvervelse af tabt data som følge af nedbrudt eller offline løsning. Følgende ikke-udtømmende liste omfatter ikke drift af servere: h. Diverse software og licenser som er installeret af Kunden og som ikke indgår direkte i købsaftalen. i. Afgift/udgifter i forbindelse med program- og/eller modulopdateringer som tilhører Kunden eller tredjepart. j. Vedligeholdelse, oppetidsgaranti eller support på applikationer installeret af Kunden. k. Alle ydelser som ikke er specifikt nævnt i den tilknyttede købsaftale Leverandøren garanterer for følgende oppetid, tilgængelighed og responstid på Leverandørens serverdrift: OPPETIDSPROCENT Minimum 99,7 % Minimum 99,7 % Minimum 99,7 % Minimum 99,7 % TILGÆNGELIGHEDSPROCENT Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Side 7 af 11

8 RESPONSTID 12 timer (hverdage) 6 timer 3 timer 1 time 5. INFRASTRUKTUR 5.1. OMFANG Infrastrukturen danner de fysiske rammer for Leverandørens datacentre, hvilket inkluderer strøm, køling og internetforbindelser Leverandøren overvåger sin infrastruktur 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året Leverandøren garanterer for følgende oppetid og tilgængelighed på Leverandørens infrastruktur: OPPETIDSPROCENT Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % TILGÆNGELIGHEDSPROCENT Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % 6. NETVÆRK 6.1. OMFANG Leverandøren har som udgangspunkt kun ansvar for sit eget netværksudstyr og i tilfælde hvor Kunden ønsker at Leverandøren skal pålægges yderligere driftsansvar, skal dette fremgå tydeligt af købsaftalen Leverandøren overvåger sit netværk 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Side 8 af 11

9 Leverandøren garanterer for følgende oppetid og tilgængelighed på Leverandørens netværksudstyr: OPPETIDSPROCENT Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % TILGÆNGELIGHEDSPROCENT Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % Minimum 99,9 % 7. SOFTWARE 7.1. OMFANG Leverandøren har som udgangspunkt kun ansvar for de softwarelicenser som Leverandøren licenserer til Kunden, som en del af købsaftalen. Enhver softwarelicens der ikke er licenseret af Leverandøren, er som udgangspunkt Kundens omkostning. Ejerforholdet omhandlende disse softwarelicenser vedrører derfor ikke Leverandøren Leverandøren garanterer for følgende overvågning og responstid for påbegyndt fejlfinding på de af Leverandørens leverede operativsystemer: OVERVÅGNING Eksklusiv Eksklusiv Inklusiv Inklusiv RESPONSTID 12 timer (hverdage) 6 timer 3 timer 1 time 7.2. ANSVAR Kunden er forpligtet til, at efterleve de licensforpligtigelser som softwareproducenterne foreskriver. I aftaler, hvor Parterne har aftalt at Leverandøren har ansvaret for implementering af en løsning med Kundens egne licenser, skal Kunden stille installationsmedier samt licensnøgler til rådighed for Leverandøren. Side 9 af 11

10 Såfremt at der lejes licenser via SPLA fra Leverandøren, opnår Kunden kun brugsret til programmerne så længe de lejes og softwaren forbliver Leverandørens ejendom igennem parternes samarbejdsforløb. Ved opsigelse af aftalen mellem Parterne, skal softwaren afinstalleres. Kunden forpligter sig til at leje en tilstrækkelig mængde licenser og Leverandøren forbeholder sig ret til, uden varsel, at justere antallet af lejede licenser i henhold til Kundens forbrug. Der kan til Kundens løsning ikke anvendes OEM licenser. 8. KOMPENSATION 8.1. OMFANG Såfremt Leverandøren ikke overholder betingelserne i denne SLA, er Leverandøren forpligtet til at yde økonomisk kompensation til Kunden Den økonomiske kompensation beregnes ud fra følgende grundlag: Kompensation = Kvartalvis Pris 2 25 % * Tilgængeligheds% - Faktiske oppetids% Såfremt alle beregningsparametre ikke er tydeligt specificeret i kontraktforholdet mellem parterne, forbeholder Leverandøren sig retten til, at vurdere kompensationen baseret på et realistisk skøn Kompensationen kan maksimalt udgøre det beløb som Kunden har betalt Leverandøren for den pågældende periode som kompensationen er baseret på. Side 10 af 11

11 9. SLA MATRIX Infrastruktur Redundant 2 x 10Gbit Internetforbindelser Inergen brandslukningsanlæg Central UPS strømbackup Diesel nødgenerator Netværks backbone Redundant vandkølingsanlæg Hævet EDB gulv Oppetidsprocent 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Tilgængelighedsprocent 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Gennemsnitlig tid mellem driftshindringer (GTMD) 360 dage 360 dage 360 dage 360 dage Serverdrift Hardware overvågning 24/7/365 Hardware firmware/bios opgraderinger Oppetidsprocent 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% Tilgængelighedsprocent 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Responstid: Garanteret påbegyndt fejlretning Netværk Side 11 af timer (hverdage) 6 timer 3 timer 1 time Netværks overvågning 24/7/365 Oppetidsprocent 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Tilgængelighedsprocent 99,9% 99,9% 99,9% 99,9% Operativsystem Aktiv OS overvågning Responstid: Garanteret påbegyndt fejlfinding af OS 12 timer (hverdage) 6 timer 3 timer 1 time OS patching (Windows Update/YUM) Helpdesk Normal arbejdstid: Mandag Torsdag, Telefon: Normal arbejdstid: Fredag, Telefon: Driftvagt support: Mandag - Søndag (Helligdage inkl.):

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4

WWI A/S. Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) v. 1.4 WWI A/S Service Level Agreement (SLA) 1 Indholdsfortegnelse 2 Hensigtserklæring... 3 2.1 Reference... 3 3 Definitioner... 3 3.1 Hostingplatform... 3 3.2 Nedetid...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed 1.1. Enhver leverance sker i henhold til følgende salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 1.2. Kundens

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Generelle Vilkår Hosting

Generelle Vilkår Hosting Generelle Vilkår Hosting Business Data A/S v1.2 1 / 8 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Generelle Vilkår... 3 Generelle Vilkår for Business Data ApS levering af Ydelserne under Aftalen...

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. G E N E R E L L E H A N D E L S B E T I N G E L S E R for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.3 1. Præambel...

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Databehandleraftale 2013

Databehandleraftale 2013 Databehandleraftale 2013 For kunder, som anvender hostede/saas INNOMATE HR løsninger 1, forpligter INNOMATE a/s sig på følgende Databehandleraftale: 1. I overensstemmelse med Persondataloven, er INNOMATE

Læs mere

Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe)

Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) Almindelige betingelser for Remote Backup Vrs. 04 Front-safe A/S (i det følgende benævnt Front-safe) 1 Installation af Remote Backup Front-safe eller en Front-safe Business Partner forestår installation

Læs mere