F S O S K o n f e r e n c e m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n"

Transkript

1 Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

2 Overskrifter: Pilot projekt Hvorfor ringer patienterne UCSF Litteratur studie Koordinator funktion- hvad og hvorfor? Projekt 2014: Hvordan oplever patienter den sygeplejefaglige telefoniske vejledning og visitation efter udskrivelse?

3 Baggrund: Alloplastik sektionen afd Hvidovre Hospital. Ca Hofte- og knæ alloplastikker i patienter /uge. 23 senge. LOS 1-2 (1,4/1,7) Fast-track set-up. ANORAK-HH. Evidens baseret, multi diciplinært team.

4 Højt standardiseret informations niveau : Præ: Mundtlig, skriftlig, seminar. Per: Vejledning, motivering, kontinuitet 24/7. Post: 3 ugers + 3 mdrs ambulant kontrol. Løbende mulighed for telefonkonsultation.

5 Ring til afdelingen.

6 Fordele: For at skabe tryghed. For at undgå fejl diagnoser. DVT/Infektion. For at vejlede om adækvat smerte behandling. (-opioid besparende) For hurtig og korrekt intervention ved komplikationer.

7 Personalet er specialister!!! Agraf / Sår ambulatorium i afdelingen. Mulighed for lægekald / tilsyn. Ikke egen læge eller skadestue. Alsidighed i sygeplejeopgaver. Opfølgning.

8 Ulemper? Mange afbrydelser i løbet af dagen. Forskellige niveauer af vejledning. Lukket i week-enden. Manglende registrering af opkald, dokumentation og skjulte arbejds opgaver.

9 Problemstilling: Hvilke patienterne ringer om hvad og hvornår Indføre telefon tid? Skal vi ringe til patienterne? Hvornår?

10 Pilot projekt. Over en periode på 3 måneder. (Forår 2011). Ca. 300 patienter indlagt på afdelingen i perioden. Personalet i alloplastik sektionen, som dataindsamlere via afkrydsnings skema. Vejleder Pia Søe Jensen. Sypl. Fagl. Forsk. enh. Usikkerhed omkring registrerings nøjagtighed!

11

12 Hvem havde ringet? 129 tidligere indlagte patienter blev registreret pga. telefonisk kontakt til afdelingen. 8 patienter fik ikke deres operationstype registreret - udgik derfor af analysen.

13 Patient kategorier: N=121 patienter TKA = 90 patienter (74%) 82 primær TKA / 8 revisions TKA THA = 31 patienter (26%) 28 primær THA / 3 revisions THA

14 a rsager til patient opkald.png a rsager til patient opkald.png

15

16

17

18 Hvornår ringer patienterne efter udskr? TKA patienter med max LOS 2 ringede median 4 dage efter udskrivelsen. TKA patienter med LOS mere end 2 døgn kontaktede afdelingen median 10 dage efter udskrivelsen. THA :Sammen tendens. Kontakt til afdelingen henholdsvis median 3 dage (LOS max 2) og median 10 dage (LOS min 3) efter udskrivelsen.

19 Konklusion: Patienterne ringede primært vedrørende: Cicatricen: hævelse, misfarvning eller sivning. Smerter. En stor andel af patienterne ringede om andet end smerter, cicatrice eller planer hvilket der i et fremtidige studie bør tages højde for med henblik på at minimerer denne kategori.

20 Patienter indlagt i max 2 døgn ringede vedr: TKA : patienter ringede om smerter. THA : patienter ringede om cicatrien. Resultaterne viser at langt de fleste telefoniske henvendelser håndteres ved mundtlig vejledning eller indkaldelse til tilsyn hos sygeplejerske i afdelingen.

21 Konklusion: Hvorvidt vejledningen har været sufficient eller om patienten efterfølgende har kontaktet egen læge eller skadestue, har undersøgelsen ikke data om. Der syntes belæg for at en selekteret patientgruppe (primær TKA/THA med LOS max 2) kan have behov for en telefoniske opfølgning. Dokumentation. (Hvor og hvordan?) Tidsforbrug. (coast benefit?)

22

23 Litteratur gennemgang:

24 Formål: Litteratur studie (kvantitativt), at undersøge om der findes evidens for: struktureret telefonisk opfølgning kan identificere cicatrice-, infektions- og smerte problematikker. Forbedre den helbredsrelateret livskvalitet blandt patienter der har gennemgået hofte- eller knæ alloplastik i fast-track forløb.

25 Materiale og metode: Inklusionskriterier: Intervention via telefon opfølgning og fokus på outcomes, desuden er diagnose lighed valgt. THA og TKA patienter vurderes til ikke i samme grad, som kræft og hjertesyge patienter at opleve angst og bekymring for videre prognose. Eksklusionskriterier: Reviews, metaanalyser og artikler med kvalitative design.

26 Gennemgang af litteraturen viser: Begrænset evidens der inkluderer fysiske outcomes og helbreds relateret livskvalitet målt via telefon interview på THA + TKA. Ingen blev identificeret i fast-track forløb.

27 Studier inkluderet: Fund: fire kvantitative studier, der hver især berører del elementer af problemstillingen. De gør alle brug af telefonisk opfølgning. Reilly et al. (2005) Sharma et al.(2005) Hodgins et al.(2008) Hørdam et al.(2009) Divergerende resultater.

28 Konklusion: Struktureret telefonisk opfølgning kan bruges til identificering af problemstillinger hos postoperative patienter og indsamling af data relateret til fysiske outcomes. Men der er diskrepans om hvorvidt telefonisk støtte og vejledning har betydningsfuld effekt på helbreds relateret livskvalitet. Telefonisk kontrol erstatter ikke klinisk kontrol.

29 Koordinator funktion: Rapport fra 7-vagt: er (1+2) patienter klar? Tilse ventende patienter EWS, BS, INR svar osv. Modtage og klargøre patienter(3) til opr. Kl Modtage alle telefonopkald!! Koordinere med opvågningen- uddelegere. Alt klar til patienter næste dag, plads, seng, journal? Gøre næste uge s journaler klar. Overblik, overblik, overblik. (og lidt praktisk gris!)

30 Ændring i klinisk praksis: Registrering af telefon opkald i patient journal Handlingsplan og mulighed for opfølgning Spørgeguide Økonomi Forskning: Kvalitativt design, Semistruktureret interview. - Hvordan oplever pt. telefonisk Vejledning? Vejleder: Trine Schifter Larsen. Cand. Pæd. Antropologi. Sygepleje faglige forskningsenhed. Hvidovre Hospital.

31 Tak!

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb

KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb KORT MEN GODT? En etnografisk undersøgelse af et teknologistøttet døgnhofteforløb REMOTE REHABILITATION AND SUPPORT Caretech Innovation & Regionshospitalet Silkeborg Remote Rehabilitation and Support Projektet

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre

Vold gør sårbar. Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder. Karin Sten Madsen. Kvindekrisecentre Vold gør sårbar Skadestuers møde med voldsudsatte kvinder Mette Volsing Lene Johannesson Landsorganisation for Kvindekrisecentre Susan Andersen Karin Helweg-Larsen Karin Sten Madsen Statens Institut for

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet

Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet SYGEPLEJEFAGLIG KLARINGSRAPPORT Grundlag og metode for måling, dokumentation og forbedring af sygeplejefaglig kvalitet Brug af kvalitetsmål og indikatorer Rapporten er udarbejdet af: Sussie Laustsen, Vibeke

Læs mere

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling

Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Hjemmesygeplejens opgaver i udvikling Belyst via interviewundersøgelse blandt hjemmesygeplejersker samt statistiske analyser af udviklingen på udvalgte somatiske områder Sidsel Vinge Jannie Kilsmark Dansk

Læs mere

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom

Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom Line Zinckernagel Morten Hulvej Rod Ann-Dorthe Zwisler Teresa Friis-Holmberg Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet og livet med en hjertekarsygdom En forundersøgelse

Læs mere

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune

Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Kan det betale sig at bevilge støtte til elkørestole og elscootere? En effektundersøgelse i Odense Kommune Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen og Odense Kommune. Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14

BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE SYDDANSK UNIVERSITET. Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK BEDRE LIV MED ARTROSE - EN FOLKESYGDOM MED SLAGSIDE Peter Mindegaard og Søren Thorgaard Skou 2014:14 Bedre Liv med Artrose en folkesygdom med slagside

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE

Indholdsfortegnelse Indledning... Forløbsbeskrivelse... SIDE PROGRAM FOR KOL-PATIENTER, DER INDLÆGGES MED AKUT FORVÆRRING, SAMT PROGRAM FOR FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE OG AMBULANT BEHANDLING DEL 1: FORLØBSBESKRIVELSE BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 5 September 2014

Dansk Sundhedsvæsen. Tidsskrift for. 90. årgang Nr. 5 September 2014 Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 90. årgang Nr. 5 September 2014 Fokus og forenkling i Region H Region Midt styrer efter mere kvalitet Hoftepatienter hurtigere og bedre på benene RH sætter lyd på patientoplevelser

Læs mere

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit

Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Optimering af lægemiddelkontinuitet og - compliance ved patienter indlagt på et sygehusafsnit Foto: Niels Åge Skovbo, Fokus foto Regionshospitalet Randers Medicinsk afdeling Hospitalsapoteket Aarhus, Randers

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP)

DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) DANSK APOPLEKSIREGISTER (DAP) FREQENTLY ASKED QUISTIONS SPØRGSMÅL SVAR Inklusion af patienter med akut apopleksi Hvilke afdelinger skal indberette til Dansk Apopleksiregister? Skal de almen medicinske

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR)

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF HÅNDLEDSNÆRE BRUD (DISTAL RADIUSFRAKTUR) 2014 Titel National klinisk retningslinje for behandling af distale radiusfrakturer Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen

Læs mere

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter

Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Patienters oplevede barrierer i kommunikationen med personalet En spørgeskemaundersøgelse blandt patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Patienters oplevede barrierer i kommunikationen

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov

Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Børn som pårørende på hospitaler: Praksis, udfordringer og behov Annemarie Dencker Kræftens Bekæmpelse Projekt OmSorg børn som pårørende på hospitaler.indd 1 18-09-2009 14:50:35 Børn som pårørende på hospitaler:

Læs mere