På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater."

Transkript

1 Den 19. februar 2015, kl , blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro Musica-salen i Odense. I alt 108 stemmeberettigede var til stede. Formand Søren Skaarup bød velkommen. Formanden meddelte, at der var en gæst, Morten Strandholdt fra Bryrup Antenneforening, og om generalforsamlingen kunne accepterer dette. Bryrup Antenneforening bliver en del af samarbejdet til efteråret. Der var ingen indvendinger imod dette. På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Dirigenten foreslog Pia Kolle fra Glentevejs Antennelaugs kontor som referent. Pia Kolle blev valgt uden modkandidater. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Dirigenten gennemgik kort det kompendie, der er udleveret til alle stemmeberettigede. Herunder gennemgik dirigenten kort den forretningsorden, der er for generalforsamlingen. Ingen af de tilstedeværende havde indvendinger mod forretningsordenen. I alt 5 stemmetællere blev valgt: Peter Pætau Erik Berthelsen Tine Voight Frank Baaring Rasmussen og Mia Jørgensen. 1. Bestyrelsens beretning v/formanden, Søren Skaarup: Formanden bød allerførst velkommen til 2 nye medlemmer Gørlev Antenneforening (Vestsjælland) med ca medlemmer og Bryrup Antenneforening (Midtjylland) med ca. 600 medlemmer. I alt 16 antenneforeninger samarbejder nu, og der er nu flere end medlemmer i Glenten. Flere antenneforeninger er på ved ind i samarbejdet. I fem år har vi kunne holde tv-pakkepriserne i ro, bl.a. med en meget stram økonomistyring og fravalg af tv-kanaler. Det kan vi ikke længere. Der kommer prisstigninger i Blandt andet på grund af udgifter til køb af en streamingtjeneste, krav om balance i regnskabet fra revisor og pengeinstitut, medfører prisstigninger på %. Formanden fremviste forslag til pakkepriser for Glenten har købt virksomheden og streamingtjenesten Watz Me Now, fordi det viste sig mere fordelagtigt tidsmæssigt, økonomisk og af strategiske grunde. Der fulgte omkring kunder med. 1 / 9

2 Virksomhedens pris skulle betales her og nu. I starten mente man, at firmaet var 30 mio. værd. Virksomheden er naturligvis ikke købt til den pris. De andre virksomheder, der blev forhandlet med, skulle man købe en ydelse, og man blev derved bundet til en bestemt leverandør i en årrække. Det kan bedst sammenlignes med leasing; Man leaser fx et fjernsyn, og efter 3 års betaling af ydelser, kunne det bedre have betalt sig at have købt fjernsynet, i stedet for at lease det. Det havde på sigt (beregnet efter 3 år) været dyrere for Glenten, at købe ydelsen i en årrække. Glenten Web-tv blev indført den 2. januar Har man Glenten Web-tv, kan man se grundpakken på sekundære enheder som fx tablets, smartphone, PC og MAC. Prisen for Web-tv er indeholdt i den pris, der betales for grundpakken. Så man skal ikke betale ekstra, som det er tilfældet hos kommercielle udbydere, hvor der typisk skal betales 80 kr. eller 90 kr. ekstra om måneden for at få adgang til Web-tv. Der arbejdes på at indføre Web-tv med betalingskanaler, og der stiles mod at gøre disse tilgængelige den 1. januar Internethastigheder blev ændret her 1. januar /10 M/bit til kr. 99,- og 100/20 M/bit til kr. 199,-. Der er mange af vores medlemmer, der ikke kan forstå, at de ikke kan få internet fra Glenten. Årsagen er stadig en aftale, der blev indgået af en tidligere bestyrelse, som vi stadig er bundet af. Vi regner med, at alle medlemmer kan få Glentens internet fra 1. januar Glenten Mobil blev lanceret i juni Det har også været et godt tiltag med fornuftige priser. Der er pt. 18 analoge tv-kanaler, og antallet er for nedadgående. MPEG2 almindeligt digitalt signal (SD), udfases, hvor der også er HD-kanaler. Det nyeste er 4K altså 4 gange HD. Der er fra en enig bestyrelse tilkendegivet, at der kun udfases SD-kanaler i det omfang, det fx af kapacitetsmangel er nødvendigt. Dirigenten takkede formanden for beretningen og spurgte, om der var nogle der havde bemærkninger til beretningen. Peter Pætau undrede sig over, at prisen på købet af Watz Me Now ikke blev oplyst i beretningen. Videre informerede Peter Pætau om, at andre internetleverandører udbyder internetpriser på kr. 49,- om måneden. Formanden informerede generalforsamlingen om den samlede købspris for Watz Me Now, oplyste, at han godt kunne tænke sig at se, hvad prisen på 49,- for internet indeholder. Jesper Nielsen savnede åbenhed og ønsker at høre mere om den forening, der hedder A2012. Herefter informerede Jesper Nielsen om nogle udenlandske rejser, som formanden, andre bestyrelsesmedlemmer og direktøren har deltaget i og, som Jesper Nielsen var utilfreds med. Dem ville han gerne have forklaring på. 2 / 9

3 Formanden svarede, at man for 2 år siden lovede generalforsamlingen, at udarbejde en rejsepolitik, og informere om alle rejser i bestyrelsesreferater. Der er udarbejdet en rejsepolitik for bestyrelsen og for ansatte. De ligger begge på hjemmesiden. Der er informeret om alle rejser i bestyrelsesreferater. Det har været meget givtigt for Glenten at møde de andre antenneforeninger. Den seneste tur med andre antenneforeninger har resulteret i gode relationer antenneforeningerne og konkrete mødeaftaler. Carsten Jørgensen svarede til spørgsmålet om A2012. A2012 er en interesseorganisation og sammenslutning af ca. 50 antenneforeninger med ca medemmer i alt. Det er rigtigt, at han (Carsten Jørgensen) er formand for A2012. Foreningen blev stiftet i Der afvikles repræsentantskabsmøder 4 gange om året, hvor man erfaringsudveksler og drøfter, hvordan man kan hjælpe hinanden i antenneforeningerne. Der er også eksterne foredragsholdere, der informerer om relevante forhold for antenneforeningerne. Der bliver holdt møder med relevante ministerier og styrelser, herunder blandt andre Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. A2012 fungerer som en hvilken som helst anden interesseorganisation; Jo flere man står sammen, jo stærkere står man. Ved at melde sig ud af FDA og stifte A2012, har Glenten sparet mange hundrede tusinde kroner om året. Allan Gorm Larsen vil gerne vide hvad Web-tv er for noget? Er man forpligtet til at tage det? Med hensyn til 4K? Betyder det på sigt at almindeligt HD bliver skrottet, og skal man have nyt fjernsyn? Formanden svarede, at man ikke er forpligtet til at aftage Web-tv, og at Glenten har stadig analogt TV og almindelig HD TV. Det forsvinder ikke de første år. Jesper Nielsen kunne godt tænke sig at høre om økonomien i A gange om året mødes man derfor behøver man ikke at mødes i udlandet også, mente Jesper. Jesper Nielsen mente, at det er gået fuldstændig amok, når det er leverandørbetalt. Carsten Jørgensen svarede, at han selv ikke er ude og rejse. Det er formanden i hans egenskab af formand, der gør det. De 4 gange om året, man mødes i A2012, betaler hver antenneforening selv for deres deltagelse. Glenten betaler kr om året i kontingent for at være med i sammenslutningen. I øvrigt er der mange flere foreninger, som gerne vil være med, hvilket kun er positivt. Peter Pætau vil gerne som intern kritisk revisor sige god for A2012. I øvrigt meddelte han, at der ikke bliver brugt unødvendige pengebeløb. Torben Høst mente, at man ikke bør klandre FDA for at have sparet mange penge ved at melde sig ud. Det er muligt at der blev brugt flere kontingentkroner, da man var medlem af FDA, men det havde man også glæde af dengang. 3 / 9

4 Herefter var der ingen, der havde bemærkninger til beretningen og den blev herefter flerstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 2. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse. På forespørgsel fra kasserer Lars Mott, havde ingen generalforsamlingsdeltagere ønske om en detaljeret gennemgang af hele Årsrapport Kassereren gennemgik derfor hovedtallene i regnskabet for 2014, og viste blandt meget andet grafer for indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Kassereren viste også grafer, der gjorde det muligt at sammenligne indtægter, udgifter, aktiver og passiver med tidligere år. Kassereren viste også detaljerne for de største indtægts- og udgiftsposter, og for aktiver/passiver. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 3. Forslag. 3a. Bestyrelsen fremlægger forslag til programflade Søren Skaarup gennemgik kanaler/pakker. Grundpakken er uændret. Mellempakken er uændret. Familiepakken foreslås udvidet med TV2 Fri. Den fik ikke ret mange stemmer sidste år, men i det forløbne år er der flere og flere, der ser kanalen, og der har været mange henvendelser fra medlemmer. Den dækker absolut et behov hos målgruppen +50, som samtidig har ytret ønske om at få den med i programfladen. Sportspakken foreslås udvidet med TV2 Sport. Det er en helt ny kanal, som gør det til forskel, at den viser flere forskellige sportsgrene, blandt andet de små sportsgrene. Det giver en bedre pakkesammensætning. Fuldpakken forslås udvidet med TV2 Sport. Erik Vind Frost, Hjallese Han har indsendt et forslag (punkt 3C) omkring programfladen, og vil gerne vide, om det vil blive påvirket af bestyrelsens forslag. Dirigenten forklarede, at såfremt hans forslag bliver stemt ind, bliver det et supplement til programfladen. Ulla Nielsen spurte til om TV2 Fri vil blive udbudt som a la carte program, hvis programfladeforslaget blev vedtaget. Hertil svarede formanden, at det vil den blive. Annette Ditlevsen spurgte til, om man kan stille forslag på selve generalforsamlingen eller, om det er for sent og om de, der kun har grundpakken, skal stemme om indholdet i grundpakken. Hertil svarede dirigenten, at det i henhold til vedtægterne er for sent at stille forslag på selve generalforsamlingen. 4 / 9

5 Alle som er mødt op på generalforsamlingen har lige stemmeret. Så alle kan stemme om hele programfladen. Kurt Larsen har indsendt et forslag om at få TV2 Sport stemt ind. Han var interesseret i at vide, om kanalen vil blive udbudt som a la carte program. Hertil svarede formanden, at ligesom TV2 Fri kommer TV2 Sport også i a la carte, hvis man stemmer for bestyrelsens forslag til tv-pakker. Ole Bendix, formand for Vindinge Antennelaug informerede om, at såfremt bestyrelsens forslag ikke bliver stemt ind, kommer TV2 Fri og TV2 Sport ikke i a la carte og heller ikke i basispakkerne. Bestyrelsens forslag til programfladen blev flerstemmigt vedtaget. 3b. Forslag fra Birgitte Mau: Birgitte Mau har rettidigt stillet forslag om at TV2 Fri kommer ind i programfladen. Dirigenten konstaterede, at en afstemning ville være overflødig, fordi TV2 Fri er stemt ind under pkt. 3a. 3c. Forslag fra Erik Vind Frost: Erik Vind Frost har rettidigt stillet forslag DR2 synstolkning og DR3 synstolkning. Erik Vind Frost motiverede forslag med, at han har erfaret, at der ikke i Glentevejs Antennelaugs TV pakker er inkluderet de to public servicekanaler fra Danmarks Radio DR2 Syn og DR3 Syn, men alene DR1 Syn. Disse kanaler er Erik bekendt gratis for foreninger at udbyde, hvorfor han på det kraftigste opfordrer hertil. Synstolkning er en kæmpe hjælp ikke blot for blinde, men også for ordblinde, udviklingshæmmede og andre mennesker, der har en funktionsnedsættelse måske på grund af alder, som gør at man ikke kan læse underteksterne. Forslaget blev rejst af Erik, idet DR udbyder Synstolkning på de 3 hovedkanaler. Ved udsendelser på fremmedsprog bliver underteksten læst op af en computer. Foreninger skal ikke betale ekstra i og med, det bliver finansieret via licensen. Erik ønsker, at de kommer til at ligge i programfladen. Han opfordrede i øvrigt bestyrelsen til at holde øje med de øvrige public service kanaler. Formanden oplyste, at bestyrelsens anbefaling er, at alle 3 synstolkningsprogrammer kommer med. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 3d. Forslag fra Kurt Larsen: Kurt Larsen har rettidigt stillet forslag om, at hvis TV2 Sport bliver vedtaget, at tv-kanalen også bliver tilgængelig som a la carte. Dirigenten konstaterede, at en afstemning ville være overflødig, fordi TV2 Sport er stemt ind under pkt. 3a, samtidigt med, at det er oplyst, at tvkanalen bliver tilgængelig som a la carte. Kurt Larsen erklærede sig enig. 5 / 9

6 4. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent. Kasserer Lars Mott gennemgik budgettet for 2015 og forslaget om uændret kontingent på 500 kr. Han nævnte, at der i 2017 sker der noget positivt drastisk vil blive et lav-budget år. Der kan dog ske udsving. Men hvis vi bare holder os inden for de udsving, der var i 2014, kan det kun gå den rigtige vej. Kassereren oplyste, at Glenten er nødt til fortsat at have gode relationer til bankforbindelserne, og derfor skal der kunne vise et budget, der hænger sammen. Det samme gælder de gode relationer, der også er til revisor. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. 5. Valg. 5a. Valg af kasserer. Lars Mott blev genvalgt som kasserer uden modkandidater. 5b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Opstillet fra bestyrelsen var: Carsten Jørgensen, som ønsker genvalg Han har deltaget i foreningen aktivt. Der er sket en stor forandring i den tid, han har siddet i bestyrelsen. Han har deltaget som formand i økonomiudvalg og er med i foreningen A2012. Har privat arbejdet hos Nordea som privatkundedirektør. André Schneider, som ønsker genvalg Han er 35 år og har i 2 perioder været medlem af bestyrelsen. Hans mission er at vise foreningen TV og internetløsninger til konkurrencedygtige priser. Han ser det som en fordel, at foreningen kan samles med andre. Jo flere vi er, jo bedre står vi i forhandlingssituationer, nævnte han. Der ligger en masse arbejde i fremtiden, der skal lykkes, og det brænder han for at udføre. Han glæder sig til at kunne tilbyde internet til alle Glentens medlemmer og ønsker kun at gøre Glenten mere attraktiv. Flemming Nielsen, som ønsker genvalg Han er +50 og har været med de seneste 2 år. Det har været spændende og som familiefar til teenagepiger ønsker han at tilgodese børnefamilier. Er uddannet ingeniør. Arbejder med it til daglig, og i bestyrelsen arbejder han med teknikudvalget og har været inde over WatzMeNow, som han brænder for. Yderligere kandidater, der stillede op på selve generalforsamlingen: Steen Nicolaisen I 2006 blev han valgt ind i bestyrelsen for Glenten og også nogle år senere. Senest er han blevet valgt ind i repræsentantskabet. Steen har en teknisk baggrund og har arbejdet med det i foreningen. De vigtigste ting han ville fremhæve, var indkøb af ny hovedstation, som han fik sat i drift og, som er meget stabil den dag i dag. Forhandlingsmæssigt har han også opnået gode prissætninger. Det har altid været sådan, at TV priser er lave og internetpriser høje. Dette har nu ændret sig. 6 / 9

7 Holder meget øje med priser og kan godt lide at forhandle. Han fik forhandlet igennem, at Glenten fik de digitale programmer gratis. Det blev senere indført i resten af Danmark. Har senest udviklet den femte pakke i Glentens programflade. I øvrigt foretrækker Steen at holde tingene internt. Intern viden frem for eksterne konsulenter. Han foretrækker programudbud efter medlemmernes ønsker og har meget stor fokus på infrastrukturen. Til slut ønskede han bestyrelsesreferater mere indholdsrige. Ole Bergholdt Petersen 60 år og faglært bogbinder. Kan give bestyrelsen lidt fra manden på gulvet, som den almindelige bruger. Jesper Nielsen Han har været bestyrelsesmedlem før. Det, der chokerer ham i dag, er, at der ikke er gravet kabler ned i jorden. Det vil han gerne byde ind med som bestyrelsesmedlem. Lover generalforsamlingen, at der vil blive kigget efter i sømmene, og der vil blive sparet, hvor der spares kan. Formanden oplyste, at der verserer en personalesag mod Steen Nicolaisen. Steen Nicolajsen har tidligere været ansat hos Glenten, men er afskediget. Peter Pætau ønsker at vide, om der er nogle af de personer, der er på valg, der har forstand på salg? Han foreslår generalforsamlingen, at der skal en god sælger ind i bestyrelsen, da han ønsker, at der kommer flere kunder til foreningen. Jesper Nielsen mente, at hvis folk er kriminelle, kan man ikke stille op på valg til bestyrelsen. Der er flere, der godt ved, at Steen Nicolaisen er blevet afskediget, men mente dog, at det ikke er pænt at nævne det på generalforsamlingen. I øvrigt mente Jesper Nielsen, at vi vil få flere kunder i butikken; Nye koste fejer godt men det gør gamle også. Lars Mott opfordrede til, at hvis man ønsker at gøre noget ved økonomien, så skulle man havde stillet op som kandidat til kasserer. Det er meget vigtigt, at der bliver holdt fast i den økonomiske kurs, der er lagt for de næste 3 år. Han anbefalede, at der ikke bliver skiftet ud i den siddende bestyrelse. Ole Bendix, formand Vindinge Antennelaug kender kun den nuværende bestyrelse som troværdige hædersmænd og dygtige samarbejdspartnere. Han ved, at der er mange andre antenneforeninger, der også er meget tilfredse med samarbejdet og opfordrer derfor generalforsamlingen til at bibeholde den nuværende bestyrelse. Dirigenten bad generalforsamlingen om skriftlig afstemning af de opstillede kandidater. Efter indsamling af stemmesedlerne blev generalforsamlingen suspenderet, og der blev holdt en pause på 15 minutter. 7 / 9

8 Resultatet af afstemningen blev følgende: Carsten Jørgensen 67 stemmer André Schneider 72 stemmer Flemming Nielsen 65 stemmer Steen Nicolajsen 40 stemmer Ole Bergholdt Petersen 31 stemmer Jesper Nielsen 44 stemmer hvilket betød, at Carsten Jørgensen, André Schneider og Flemming Nielsen blev genvalgt. 5c. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Ole Thomsen Meyersahm var på valg og ønskede genvalg og blev genvalgt. Jan Cort Hansen er på valg og ønsker ikke genvalg. Jesper Nielsen blev valgt. 5d. Valg af revisor. Intern revisor Peter Pætau var på valg og var villig til genvalg. Peter Pætau blev genvalgt som intern kritisk revisor. PriceWaterhouseCoopers blev genvalgt som eksterne revisorer. 5e. Valg af revisorsuppleanter. Hans Jensen og Karl-Erik Christiansen var på valg, og de blev begge genvalgt. 6. Eventuelt. Dirigenten oplyste, at ordet er frit under punktet eventuelt, og at intet kan vedtages. Allan Lund Larsen udtrykte skuffelse over, at der ikke er talt om radiokanaler. Han ville gerne vide, om der bliver tilbudt tyske radiokanaler med tysk slagermusik. Hertil svarede formanden, at hvis det er omkostningsfrit, ville det ikke ske noget ved at kigge efter disse kanaler. Poul Nordby ønskede at vide, om de suppleanter, der lige er blevet valgt, om de er sideordnede eller om det er bestyrelsen som bestemmer, hvordan de eventuelt indtræder ved forfald. Dirigenten svarede hertil, at det vil foregå efter en lodtrækning, fordi der ikke dissideret er valgt en 1. og 2. suppleant. Begge suppleanter vil blive indkaldt, såfremt der opstår forfald i bestyrelsen. Da der ikke var flere der ønskede at ytre sig, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden, og gav ordet til formanden. 8 / 9

9 Formanden takkede også generalforsamlingen for god ro og orden og mente, at det skyldes den dygtige dirigent. Han nævnte i øvrigt, at der hvert år bliver udfærdiget en drejebog af direktøren til dirigenten om generalforsamlingens formelle forløb. Stor tak til dirigenten. Generalforsamlingen sluttede kl. ca Sign. Erik Baltzer Nielsen Dirigent 9 / 9

Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk.

Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk. Referat af repræsentantskabsmøde: Torsdag, den 5. februar 2015, kl. 19.00 Skibhus 17:48 Buchwaldsgade 48 5000 Odense C Ved mail af 22. januar 2015 blev følgende dagsorden rundsendt jf. 2, stk. 7 i gældende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater.

På bestyrelsens vegne blev Erik Baltzer Nielsen foreslået som dirigent. Erik Balzer Nielsen blev valgt uden modkandidater. Den 23. februar 2017, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug. Generalforsamlingen blev sædvanen tro holdt på Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Pro Musica-salen i

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Side 1. Referat af repræsentantskabsmødet

Side 1. Referat af repræsentantskabsmødet Referat af repræsentantskabsmødet Torsdag, den 11. februar 2016, kl. 18:30 TV2 Danmark - Hovedindgangen Kvægtorvet - Rugårdsvej 25 5000 Odense C Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel.

Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Den 9. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling i Glentevejs Antennelaug på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel. Formand Søren Skaarup bød velkommen. De fremmødte fyldte ikke meget i Carl Nielsen-salen.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 30. juni 2015 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen Erik Kempf,

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Følgende dagsorden til den formelle del forelå jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk. 3 i vedtægterne:

Følgende dagsorden til den formelle del forelå jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk. 3 i vedtægterne: Referat af repræsentantskabsmødet Torsdag, den 9. februar 2017, kl. 18.30 Odin Havnepark, Lokale 11 Lumbyvej 17F (Mødecenter Fabrikken) 5000 Odense C Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Følgende dagsorden til den formelle del forelå jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk. 3 i vedtægterne:

Følgende dagsorden til den formelle del forelå jf. 2, stk. 7 i gældende forretningsorden og jf. 13, stk. 3 i vedtægterne: Referat af repræsentantskabsmødet Onsdag, den 14. september 2016, kl. 18.30 Odin Havnepark Lumbyvej 11 (Mødecenter Fabrikken 17F) 5000 Odense C Repræsentantskabet har besluttet, at dele møderne op i en

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015

Skærbæk Antenneforening. Generalforsamlingen 24.marts 2015 Skærbæk Antenneforening Generalforsamlingen 24.marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i 2013-14 3. Forelæggelse af regnskab for 2013-14 4. Indkomne forslag 5. Salg

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Referat. Generalforsamling

Referat. Generalforsamling 228 Referat Generalforsamling Dato 17. mar. 2011 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 61 stemmesedler Der var i alt ca. 77 fremmødte Referent Jan Roer Pedersen / Lars Lisberg

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer

Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer Jellerød Have Grundejerforening, Jellerød, Karlebo 2980 Kokkedal, cvr-nummer 33 73 0039 Tidligere CVR nr. 88623819 - matr. 0001a Dato: Onsdag den 6. april 2016 k\. 19.00 Sted: Bestyrelse: Cafeen, Louiselund

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt.

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni,

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Komplementarens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år K/S VIKING 3, EJENDOMME Selskabet afholdt ordinær generalforsamling onsdag den 13. december 2006 kl. 13.00 på Difkos kontor i Holstebro. På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 486 anparter. Til

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere