Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december Kl. Kl Mødested: Domprovstegården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december 2010. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården"

Transkript

1 Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 16. december Kl. Kl Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 2010 Beslutning Referatet blev godkendt og underskrevet via mail meddelt provstiudvalget, at referatet ligger klar på Referatet er godkendt og underskrevet af konst. domprovst Kræn Christensen den Referat, Side: 1

2 Mødepunkt 2 Mandø - kommentarer til revisionens "særlige bemærkninger" Sag: Budget/regnskab 2009 (41) Der er modtaget kommentarer fra 6 MR til revisionsbemærkningerne. Beslutning Provstiudvalget besluttede, at tage menighedsrådenes kommentarer til efterretning. Der afventes bemærkninger fra Bramming, Spandet og Vester Vedsted. Der mangler fra Bramming, Spandet og V. Vedsted MR. For så vidt angår Roager/Spandet præstegårdskasse er der modtaget et nyt revisionsprotokollat hvorefter, der kun er 1 bemærkning tilbage. Kassereren har tidligere pr. telefon oplyst, at der her er tale om en skrivefejl fra hans side. Mandø - kommentarer til revisionens "særlige bemærkninger" Vilslev og Hunderup menighedsråd fremsender stillingtagen til revisionsprotokollat for regnskab 2009 Vejrup - kommentarer til revisionens "særlige bemærkninger". Hjortlund - kommentarer til revisionens "særlige bemærkninger". Kalvslund - kommentarer til revisionens "særlige bemærkninger". Roager/Spandet præstegårdskasse - nyt revisionsprotokollat vedr. regnskab Spandet MR 3 Regnskabsinstruks for kirke- og provstiudvalgskasser Sag: Div. til PU (69) Regnskabsinstruks for kirke- og provstiudvalgskasser Vedr. til afsnit kvartalsvis afrapportering: Menighedsrådene erindres herom i forbindelse med forårets budgetmøde. Vedr. afsnit byggeregnskab/biregnskab: Provstiudvalget vil være tilfreds med at få tilsendt biregnskab uden bilag. Bilag til regnskabsinstruks for kirke- og provstiudvalgskasser Referat, Side: 2

3 Mødepunkt 4 Revisor fremsender brev om indførelse og overholdelse af nye momsregler i menighedsrådene Sag: Div. til PU (69) Med henvisning til de gennemførte beholdningseftersyn for 2010 oplyser revisor, at der er et ønske fra visse kassereres side om hjælp vedr. de nye momsregler. Revisor oplyser, at en evt. assistance kan udføres inden for 2-4 timer pr. kirkekasse. Det oplyses endvidere at revisor har haft kontakt til Ribe Stift vedr. tilbud og indhold i brevet. Beslutning Provstiudvalget besluttede at videresende skrivelse fra revisor af vedr. de nye momsregler til menighedsrådene herunder det fremsendte forslag til erklæring. I tvivlsspørgsmål kan menighedsrådet henvende sig hos SKAT for rådgivning eller købe sig til fornøden assistance hos revisor. Revisor fremsender brev om indførelse og overholdelse af nye momsregler i menighedsrådene 5 Revisor oplyser anslået tidsforbrug og pris for eventuelle arbejderne i forbindelse med åbningsbalancen pr Sag: Budget/regnskab 2011 (223) Fortsættelse af punkt 2 fra sidste møde. Revisor Martin Svejgaard fremsender oplysninger, der viser, at opgaven ud over den tidligere besluttede opgørelse af egenkapital også omfatter en åbningsbalance hvor indestående hos Ribe Stift skal indarbejdes. Opgaven vurderes at tage 4-5 timer pr. kirkekasse. Timepris er kr. 600 ex. moms, som revisor vurderer vil kunne dækkes af 6- midlerne. Det besluttedes, at der købes rådgivning hos revisor - i første omgang med henblik på provstiudvalgets forståelse af problemstillingen vedr. kirkekassernes åbningsbalance. Revisor oplyser anslået tidsforbrug og pris for eventuelle arbejder i forbindelse med åbningsbalancen pr På forespørgsel til revisor oplyses, at ingen af de nævnte arbejder er dækket i den aftale, der er indgået med Ribe Stift om revision af kasserne. Referat, Side: 3

4 Mødepunkt 6 Kasserer fremsender bemærkning til: Notat fra tlf. samtale med kasserer og menighedsrådsmedlem Niels Holger Kjær, Spandet kirkekasse Sag: Budget/regnskab 2011 (223) Med henvisning til punkt 7 fra mødet tages der stilling til den af menighedsrådene ønskede fordeling af kassebeholdning i Roager/Spandet præstegårdskasse ved dennes nedlæggelse Beslutning Provstiudvalget kan ikke godkende, at lovgivningen vedr. præstegårdskassernes ophør fraviges, som foreslået af menighedsrådene i Roager/Spandet. Selve notatet er på samme mail. Kasserer fremsender bemærkning til: Notat fra tlf. samtale med kasserer og menighedsrådsmedlem Niels Holger Kjær, Spandet kirkekasse 7 RS meddeler afslag på indretning af handicaptoilet i Sct. Catharinæ Kirke Sag: Ansøgning om handicap egnet toilet (253) - Sankt Katharine Sogn Der er i budget for 2011 bevilget anlægsligning på kr til formålet. Provstiudvalget besluttede, at rekvirere rådgivning fra Kgl. bygningsinspektør Niels Vium om menighedsrådets ønske om etablering af toilet i kirken. Provstiudvalget fastholder indtil videre bevilling for 2011 til formålet. RS meddeler afslag på indretning af handicaptoilet i Sct. Catharinæ Kirke 8 Fastsættelse af provstiudvalgsmøder i 2011 Sag: Provstiudvalget i 2011 (268) Medbring venligst kalender for Fastsættelse af provstiudvalgsmøderner i 2011 Følgende møder blev fastsat til: den 18.1., 22.2., 21.3., 27.4., 24.5., 21.6., 18.8., 30.8., 4.10., og Møderne afvikles i Domprovstegården med mødestart kl Budgetsamråd den 7.9. kl Provstiudvalget mødes kl til et interne arbejdsmøde. Sted oplyses senere. Menighedsrådene orienteres om de planlagte møder via mail. Offentliggørelse finder sted på hjemmesiden. 9 Ansøgning til provstiudvalget om mulighed for lån til evt. køb af Torvet 17, Hans Tausens Hus Sag: Mulighed for køb af Torvet 17, Hans Tausens Hus (269) - Ribe Domsogn Ansøgning til provstiudvalget om mulighed for lån til evt. køb af Torvet 17, Hans Tausens Hus Provstiudvalget godkender, at menighedsrådet arbejder videre med købet. Finansieringsformen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde. Tage Rosenstand og Jens Torkild Bak deltog ikke i sagens behandling. Referat, Side: 4

5 Orientering 10 Tilladelse til brug af kassebeholdning kr til dræningsarbejder af præstegårdens jorde. Sag: Forpagtningskontrakter Roager-Spandet MR (39) - Roager Sogn Der ansøges om tilladelse til brug af kr til dræningsarbejder på jordene ved Buskmandsvej. Bonde Jessen oplyser pr. telefon at kassebeholdningen er på kr Godkendt af konst. domprovst Kræn Christensen den Tilladelse til brug af kassebeholdning kr til dræningsarbejder af præstegårdens jorde. 11 RS meddeler godkendelse af regnskab for Provstiudvalgskassen 2009 Sag: Budget/regnskab 2009 (41) Domprovsten skriver til RS efter aftale med revisor Henning Tønder Olesen. RS meddeler godkendelse af regnskab for Provstiudvalgskassen 2009 Provstiet skal med Ribe Stift afklare finansiering af engangsudgift vedr. energimærkning. 12 Tak fra Hanne Eiby, Vester Nykirke for fødselsdagshilsen. Sag: Div. til PU (69) Tak fra Hanne Eiby, Vester Nykirke for fødselsdagshilsen. Referat, Side: 5

6 Orientering 13 Ribe domsogn meddeler konstituering for kirkeåret Sag: Valg 2008 (91) Af de her indberettede er der kun ændring ved kontaktpersonen i Vejrup. Ribe domsogn meddeler konstituering for kirkeåret Farup Menighedsråd meddeler konstituering for kirkeåret Obbekjær MR meddeler konstituering for kirkeåret Vejrup MR meddeler ny kontaktperson Darum Menighedsråd meddeler konstituering for kirkeåret 2010/11 14 RS fremsender opgørelse af pris for hjemmesiden Sag: Udvikling af hjemmeside (112) RS fremsender opgørelse af pris for hjemmesiden Da yderligere 2 provstier har tilmeldt sig, refunderes kr , således at grundomkostning betalt i 2009 reduceres fra til kr herudover er betalt for oprettelse og tilpasning af Ribe Domprovstis specifikke side. 15 Ribe Domkirkeplads - 2. styregruppemøde Sag: Diverse (134) - Ribe Domsogn Domprovsten orienterer fra mødet. Domprovsten refererede fra mødet. Ribe Domkirkeplads - 2. styregruppemøde 16 Tage Rosenstand fremsender til orientering status på Borgertårnet Sag: Borgertårnet (151) - Ribe Domsogn Tage Rosenstand fremsender til orientering status på Borgtertårnet Referat, Side: 6

7 Orientering 17 Arkitekt fremsender kommentarer til godkendelse fra RS af Sag: Kirkerenovering m.m. (168) - Seem Sogn Domprovsten videresender svar fra arkitekten til RS. Arkitekt fremsender kommentarer til godkendelse fra RS af KM fremsender reminder: HASTER indlæsning af budget 2011 Sag: Budget/regnskab 2011 (223) Alle MR har indsendt og indberettet budget for 2011 og følger de udmeldte rammer. Der fremsendes for en god ordens skyld meddelelse om godkendelse til alle MR. KM fremsender reminder: HASTER indlæsning af budget 2011 Ribe Domprovsti mangler fra 1 menighedsråd, som er kontaktet torsdag den KM rykker for aflevering budget 2011 Det drejer sig om budget fra Mandø. Jeg har talt med menighedsrådet (både formand og kasserer) senest i dag og er blevet lovet, at budgetttet færdiggøres og indberettes i aften. Høring om "Vejledning om kirkelig ligning til selvstændige kirkegårde" - følgebrevet 19 Strukturændring - ejerskab af landbrugsjord til menighedsråd i forbindelse med nedlæggelse af præstegårdskasserne Sag: Budget/regnskab 2011 (223) Videncentret for landbrug gør opmærksom på særskilt problemstilling vedr. overdragelse af betalingsrettigheder. Videncentret tilbyder assistence ved udfærdigelse af skema til overdragelse af betalingsrettigheder. Strukturændring - ejerskab af landbrugsjord til menighedsråd i forbindelse med nedlæggelse af præstegårdskasserne 20 Sagen fremsendes tjenstligt til RS Sag: Ny fordør til kirken samt omlægning af forpladsen (247) - Gørding Sogn Sagen fremsendes tjenstligt til RS RS meddeler at sagen er sendt i høring Referat, Side: 7

8 Orientering 21 Arkitektaftale til godkendelse - nyt graverhus i Gredstedbro Sag: Opførelse af graverhus (251) - Jernved Sogn Arkitektaftale til godkendelse - nyt graverhus i Gredstedbro Efter kontakt til konst. provst Kræn Christensen, stiftsfuldmægtig Kirkstine Frank Jensen og næstformand i provstiudvalget Nora Olesen meddelt menighedsrådet, at det herfra er OK, at godkende aftalen ved underskrift af menighedsrådets formand og underskriftsberettigede. Notat ligger på sagen. 22 RS kvitterer for sagen og meddeler, at sagen er sendt i høring Sag: Udskiftning af radiatorer (264) - Ribe Domsogn RS kvitterer for sagen og meddeler, at sagen er sendt i høring 23 Eventuelt Mødet slut: Kl Referat godkendes på møde den 18. januar 2011: Jens Torkild Bak Nora Olesen Anne Lorenzen Pia Skov Tage Rosenstand Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat, Side: 8

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 22. januar 2009. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Kirketjenerboligen Da punktet Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2008 er faldet ud, er provstiudvalget

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. oktober 2011. Kl. Kl. 15.30 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 30. august 2011. Godkendt og underskrevet. Ved mail

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 5. marts 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 31. januar 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 25. juni 2009. Kl. Ændret til kl. 16.00 Mødested: Kirketjenerboligen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 27. maj 2009. Udvalget underskrev på udskrift

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 21. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 26. august 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 21.maj 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården. Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Der var afbud fra Karsten Sejrsgaard-Jacobsen Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 4. november

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7.

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården. 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 14.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet 7. oktober 2014 Beslutning Godkendt og underskrevet på originalen.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 26. februar 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 11. august 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Provstiudvalgsmedlem Holger Rasmussen anmodede om, at

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ

Menighedsrådsmøde Dato: 13. september 2012 Formandens initialer: ILJ 1: Afbud fra IB fraværende. 2: Godkendelse af referat fra sidste MR-møde 2. I punkt 8A er datoen forkert: Der står 30/6 men det skulle være d. 12/6. 3: Godkendelse af dagsorden 3. 4: Siden sidst Evaluering

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 7. april 2010. Kl. 15 Mødested: Den gl. Skole i Benløse Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2 Referat fra sidste møde til godkendelse

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse

Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Referat for: Ringsted-Sorø Provstiudvalg PU møde 24. februar 2010. Kl. 14.00 Mødested: Den Gl. Skole i Benløse Fraværende med anmeldt forfald: Hanne Jørgensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen

Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg. PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Referat for: Frederiksværk Provstiudvalg PU møde 17. februar 2015. Kl. 18.30 Mødested: Søborg præstegård, Konfirmandstuen Fraværende med afbud: Bent Peetz Peter Søndergaard Mødepunkt 1 Kasseeftersyn 2014

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Mødelokalet Willemoesgade 15B, Assens Afbud fra Vibeke Busse Andersen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden inkl. evt. tilkomne

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 6. november 2013. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Birthe Larsen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson,

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 7. januar 2014. Kl. Kl. 17.00 Mødested: Sognehus Bredgade 78, Årup og Mødelokale Willemoesgade 15B, Assens Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse

Læs mere