Talenthold- hvorfor give det mening?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Talenthold- hvorfor give det mening?"

Transkript

1 Talenthold- hvorfor give det mening? 24 elever fra og 9. klasse blev i foråret 2013 undervist på Københavns universitet. Talentholdet blev planlagt via et samarbejde mellem Københavns Universitet, folkeskolelærere og kommunens naturfaglige konsulent. Undervisningen foregik i elevernes fritid og var et supplement til elevernes skolegang. En af talenterne beskriver forløbet som følgende: Jeg havde glædet mig til den faglige udfordring - i skolen tages der hensyn til de andre elever - så man bliver ikke rigtig udfordret. Det var meget anderledes at blive udfordret på KU - på en god måde. Alle var jo også glade, og ville jo gerne lære hinanden at kende. Den første dag var jeg sådan wow - jeg havde ikke troet, at det var så heftigt - jeg går jo kun i 7. og har lige fået biologi osv., men efter som man kom mere ind i det, så lærte man en masse. Søren Peter Dalby Andersen har fulgt talentholdet og fortæller om talentholdet samt elevernes sociale og faglige udbytte af projektet. Hvorfor giver talenthold mening? I den musikalske og sportslige verden er der en lang tradition for at fokusere på talenter og de senere år er kommet fokus på begrebet i folkeskolen. Der kan høstes erfaringer fra sportens og musikkens talentmiljøer, men man bør dog være yderst opmærksom på, at man ikke direkte kan overføre modellerne og erfaringerne til skoleverdenen - det kræver en didaktisering. Undersøgelser viser, at en stor del af folkeskolens kvikke elever savner udfordringer og keder sig i timerne og mister interessen for skolen. I Hvidovre kommune oplever man også, at eleverne mister interessen og underpræsterer fagligt. Yderligere oplevede Kommunen, at naturfaglige talenter manglede et socialt forum, hvor de kan dyrke deres naturfaglige interesse. Derfor blev et sciencetalenthold opstartet. Hvad er talent i Hvidovre? Hvidovre kommunes talentbeskrivelse har ikke fokus på undersøgelse eller måling af elevernes intelligens, men elevens interesse og lyst til at lære. Dermed anerkendes det at begreberne højt begavet og talentfuld er vidt forskellige begreber. Kommunen arbejder ud fra at eleverne, uagtet genetisk basis, altid har en ydre skæbne. Derfor er det essentielt, at skolen stiller rammer, som kan

2 håndtere og udvikle talenternes potentialer. Yderligere tages der udgangspunkt i at en talentholdselev er kendetegnet ved at opfylde de fleste af følgende punkter Interesseret i faget/det faglige område Fagligt kompetent i forhold til klassetrin Motiveret for at lære mere Flittig og indstillet på at yde en ekstra indsats Tør fejle Nysgerrig Kreativ Moden i forhold til sin alder Sciencetalentholdet i praksis Talentholdets undervisning bliver planlagt via et samarbejde mellem to folkeskolelærere, kommunens naturfagskonsulent og Torben Roug samt hans undervisningsassistenter fra KU s biovidenskabelige fakultets skoletjeneste. Dette samarbejde tilbyder ny forskningsbaseret ekspertise og giver mulighed for at lave en række komplicerede forsøg og undersøgelser. I planlægningen bidrager folkeskolelærerne med didaktisk ekspertise og erfaring fra deres daglige naturfagsundervisning og kontakt med eleverne. I år var emnet bioteknologi i din fremtid, hvilket blev valgt ud fra tværfaglige muligheder, nutidig teknologi og samfundsmæssige perspektiver. Ud over grundlæggende undervisningsdidaktik inddrages nedenstående punkter: Relevante/nutidige problemstillinger Specifikke krav og mulighed for nuancerede besvarelser af opgaver. Brug af ny teknik og IT Faglig udfordring Alsidige undervisningsmetoder Inddragelse de 3 BETA typer. Praktisk arbejde i laboratorium. Undervisningstilbuddet gives til to til tre udvalgte udskolingselever fra hver af kommunens skoler. Til spørgsmålet om, hvad det betød at blive udvalgt svarede Casper: Jeg blev glad, fordi så følte man, at man var lidt klogere. Det virkede meget spændende, og jeg plejer ikke at være en af de bedste, men jeg syntes, at nu startede jeg i syvende og havde sat mig rigtig meget i ind det, og så fik man en belønning.

3 Ud over at udfordre eleverne fagligt, er talentholdet et socialt tilbud, hvor talenterne får mulighed for at møde andre unge med samme interesse og faglige niveau. Yderligere giver 29 % af talenterne udtryk for, at det var rart at være i et miljø, hvor alle deltog aktivt i gruppearbejde. Martin fortæller at han i folkeskolen ofte oplever, at være gruppens dynamo samt den person, der laver størstedelen af gruppens arbejde. Det er dog vigtigt at pointere, at det naturfaglige talenthold, er en brik blandt mange, som skal være med til at skabe en positiv udvikling hos talenterne. Det er kun, og skal vedblive med at være, et supplement til talenternes normale skolegang, der varetager talenterne generelle dannelse.. Undersøgelsen opbygning I forbindelse med afviklingen af talentholdet 2012 gennemførte jeg en effektundersøgelse. Designet er delt op i faserne før, under og efter og inddrager både kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. Designet danner grundlag for mine målinger af, hvilken effekt talentholdet har haft på elevernes interesse, læring og sociale netværk. I det følgende beskriver jeg de konklusioner, jeg er nået frem til inden for de tre parametre. Den sociale del I mit virke som skolelærer oplever jeg ofte, at eleverne med en naturvidenskabelig interesse ikke har nogen at dele deres interesse med. På science talentholdet bliver de udfordret fagligt samt møder andre med samme interesse. Martin fra talentholdet i 2011 beskriver hans oplevelse som følgende:

4 Jeg synes, det var fedt at møde andre med samme interesse det blev lige som okay at være nørd. Jeg interesserer mig ikke for de samme ting som mine klassekammerater og har tænkt, at der måske var noget galt med mig. Nu mødte jeg andre nørder, som interesserede sig for de samme ting som mig. Det var første gang, jeg følte mig anerkendt af en jævnaldrende. Martin fortæller yderligere, at han to år efter afslutningen på talentholdet, stadig mødes med de andre talenter. De mødes på tværs af ungdomsuddannelser og tager til naturvidenskabelige foredrag på HC. Ørsted Instituttet. Her udvider de deres horisont med foredrag, der omhandler mørkt stof, komplekse tal og andre naturvidenskabelige temaer. Figur 2 viser en pejak-netværksanalyse af talentholdet. Med udgangspunkt i elev nr. 2 skal figuren skal læses på følgende måde Elev nr. 2 har to connections. Den ene connection har en pil i begge ender, mens den anden kun har én pil. Dette betyder, at elev 2 har angivet, at denne taler med nr. 3 og 4. Det er imidlertid kun elev nr. 4, som har angivet, at han taler med nr. 2. Derfor er der pil til og fra 4 og 2, men kun en pil fra nr. 3 til nr. 2. Figur 2

5 Ser man overordnet på netværket, fremkommer der et billede af et homogent netværk, hvor eleverne taler sammen på kryds og tværs. Jeg vurderer, at det er et netværk, som tillader individualisering og samtidig udfordrer elevernes naturfaglige identitetsdannelse. Det er Figur 1 Det der erkendes Den der erkender to faktorer, der ifølge Paula Valero, professor fra Aalborg Universitet, er vigtige for denne generations unges identifikation med naturfagene. Hun påpeger, at der er en kulturkløft imellem skoleundervisningen i naturfag og matematik og de unges senmoderne kultur. Kodeordene for de unges interesser er: individualisering, hverdagslivets organisering, kommercialisering og identitetsdannelse. Det hænger ikke sammen med naturvidenskaben, hvor omdrejningspunktet er det, der erkendes og ikke den, der erkender figur 2. (Valero, P, 2010) Figur 3 viser de naturfaglige fællesskaber, som talenterne har med hinanden - uden for talentholdet. Dvs. disse netværk kan kategoriseres som direkte spin-off fra talentholdet. Figur 3 Det ses, at der er otte som anmærker, at de ikke taler med elever fra talentholdet i fritiden. Yderligere ses der tre mindre netværk, der består af 12 elever. Dvs. at 60 % af talenterne har fået et netværk, hvor de taler med ligesindede om naturfagsemner. Samtidig er tilbagemeldingerne fra

6 talenternes folkeskolelærere, at de elever, der går på talentholdet, får en anden rolle i deres egen klasse. De oplever at eleverne, der har gået på sciencetalentholdet typisk bliver populære sidekammerater og samarbejdspartnere for klassens øvrige elever i fysik, biologi og geografi. Netværksanalysen tegner et overordnet billede af, at folkeskolelærerne er en vigtig faktor i elevernes naturfaglige netværk. Min analyse viser, at størstedelen af talenterne nævner, at de taler med en lærer om naturfaglige emner, men kun 25 % af talenterne mener, at de udfordres nok i den daglige undervisning. Det viser, at lærerne har faglig kontakt med talenterne, men kontakten ikke er optimal. Hvis folkeskolen vil tage denne udfordring seriøst rejser det spørgsmålet: Hvordan kan lærerne udfordre talenterne i den daglige undervisning? Det gængse svar på denne udfordring er undervisningsdifferentiering. I forbindelse med mine samtaler med talenterne fremkommer det, at de ofte oplever en undervisningsdifferentiering, der består af ekstra opgaver eller bøger fra højere klassetrin. I min optik fremmedgør denne tilgang eleverne for resten af klassen. Det, vi skal arbejde mod, er i højre grad at skabe undervisningssituationer, hvor eleverne kan spejle sig selv og deres interesser. Vi skulle helst beholde alle eleverne i folkeskolen, hvor eleverne bliver undervist ud fra de samme tekster, men blot på forskellige kognitive niveauer. Kirsten Baltzer fra Institut fra Uddannelse og Pædagogik (DPU) barsler med en bog, som introducerer differentieringsmetoden ABC-undervisning. Metoden arbejder ud fra at opgaver skal opdeles i tre kognitive niveauer: Niveau A: Læse, forstå og genfortælle Niveau B: Anvende faglig viden og overføre den til andre i kontekster Niveau C: Analysere, skabe synteser og vurdere Dette skaber en mulighed for at alle klassens elever arbejder med samme emne og tekster, men på forskellige kognitive niveauer.. Den faglige del Naturfagslærer Mette Lundsteen havde sidste år to drenge fra hendes 9. klasse med på talentholdet. Hun beskriver eleverne som to drenge, der ikke sagde så meget, men dette ændrede sig på grund af talentholdet. Lærerteamet omkring eleverne genkender denne udvikling også i de andre fag. Mette Lundsteen mener, at de to drenge fik en tro på, at de kunne noget, hvilket udmøntede sig i at drengene trivedes bedre i skolen og præsterede bedre rent fagligt.

7 Inden talentholdet begyndte, angav 52 % af talenterne, at de ønskede at deltage på talentholdet pga. højt fagligt niveau. Efterfølgende meldte 100 % at talentholdet udfordrede dem rent fagligt og 81 % angav, at de oplevede det høje faglige niveau som positivt. Dog nævner talenterne at vennerne, lærerne og fællesskabet fra deres daglige skolegang ikke kan erstattes af talentholdet. Det understøtter endnu engang pointen, at talentholdene er et supplement til den alsidige uddannelse og dannelse folkeskolen leverer. Jeg har vedhæftet hele effektundersøgelsen se fil Effektundersøgelse af Hvidoveres talenthold Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Kilder: Valero, Paula (2010): Kulturkløft skyld i de naturvidenskabelige fags deroute, videnskab.dk

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Viden, DER skaber Værdi

Viden, DER skaber Værdi Viden, DER skaber Værdi - effekten af et større fokus på jobsøgendes kompetencer Fakta PeopleTools værktøjskassen består af 6 danskudviklede profiler, hvor den ene er personfaktoranalysen (PFA=personfaktoranalyse).

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

Livets ligning går sjældent op

Livets ligning går sjældent op Livets ligning går sjældent op Af Jacob Folke Rasmussen En af gaverne, ved at samarbejde med børn, hvis liv har været under indflydelse af forskellige problemstillinger, er, at de ting, der har været på

Læs mere

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole.

Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Her har jeg for første gang mødt voksne, der tog mig alvorligt citat informant 2 som 15 årig på vej på efterskole. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 En introduktion.... 2 1.1 Indledning.... 2 1.2 Formål....

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere