Værd at vide om. seniorbofællesskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om. seniorbofællesskaber"

Transkript

1 Værd at vide om seniorbofællesskaber

2 Seniorbofællesskabernes historie Arkitektfirmaet MW Det første seniorbofællesskab i Danmark blev etableret i 1987 i København. Initiativet kom fra ni enlige kvinder, der ønskede at tilbringe den tredje alder i et boligmiljø, hvor det stærke naboskab mindskede risikoen for ensomhed og kedsomhed i alderdommen. Til at begynde med var det de færreste, der troede på kvindernes idé, men op gennem 199 erne fik boformen større udbredelse. I dag findes der omkring 25 seniorbofællesskaber, der ligger nogenlunde jævnt fordelt over landet. Bofællesskaberne har tilsammen cirka 6. beboere, der kommer fra et bredt udsnit af befolkningen. Kvinderne udgør 62 procent af beboerne. Mændende udgør 38 procent. Tilfredshed med boformen De første mange år var seniorbofællesskaberne egentlig et stort boligeksperiment, fordi hverken beboere, kommuner, boligselskaber eller byggefirmaer havde erfaringer med bofællesskaber for ældre. Hvis man spørger beboerne, så er der ingen tvivl om, at eksperimentet er lykkedes. Langt de fleste 95 procent er nemlig tilfredse med at bo i seniorbofællesskab. Det er ikke ensbetydende med, at det per definition er en god idé at flytte i seniorbofællesskab, når man kommer op i årene. Som en beboer med stor erfaring har sagt: Seniorbofællesskaber er en fantastisk god idé. Det er bare ikke en god idé for alle. Pjecens indhold Selv om boformen har eksisteret siden 1987, så hersker der stadigvæk en del usikkerhed om, hvad det egentlig vil sige at bo i et seniorbofællesskab. Formålet med denne pjece er at rydde lidt af usikkerheden af vejen. Pjecen bygger på en stor interview- og spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen er udgivet i bogform af Statens Byggeforskningsinstitut i 13 og har titlen: Det store eksperiment. Hverdagsliv i seniorbofællesskaberne. Bogen er skrevet af mag. scient. Max Pedersen, der også har forfattet denne pjece. Fotos: Carsten Ingemann. Layout: Adman Boliger og fælleslokaler Hvad er et seniorbofællesskab? Et seniorbofællesskab består typisk af selvstændige boliger og et fælleslokale eller et fælleshus, der bliver brugt til alt fra morgengymnastik til fællesspisning. I mange seniorbofællesskaber har man en regel om, at beboerne mindst skal være 5 eller 55 år på indflytningstidspunktet. Der er også seniorbofællesskaber, der bare har en regel om, at man ikke må have hjemmeboende børn. Seniorbofællesskaber kan i princippet have alle ejerformer og være etableret i alle former for bebyggelser. Boligerne Størsteparten af seniorbofællesskaberne er opført som rækkehuse eller klyngehuse, men boformen findes også i etagebygninger. Boligernes størrelse kan variere meget fra bebyggelse til bebyggelse. Andelsboligerne er generelt større end de almene boliger. Fælles for alle seniorbofællesskaber er, at beboerne har deres egen selvstændige bolig. Et seniorbofællesskab er altså ikke et kollektiv, hvor man er tvunget til at være sammen med naboerne, fordi man deler bad og køkken.

3 Arkitektfirmaet Frost Larsen Fælleshuse og fælleslokaler Fælleslokalerne danner rammen om beboernes fællesaktiviteter. I rækkehusbyggerier vil fælleslokalerne som regel være et selvstændigt hus på omkring 125 kvadratmeter. I etagebyggerierne er fælleslokalerne ofte lidt mindre. Stort set alle fælleslokaler har eget bad, køkken, og spise- og opholdsrum. De fleste har også et gæsteværelse, hvor familien og andre gæster kan overnatte, når 21% 47% 23% 9% -19 Beboere -29 Beboere 3-39 Beboere 4+ Beboere Tanderparken i Mårslet ved Århus de er på besøg. Mange fælleshuse har desuden vaskeri, depotrum eller et værksted. De færreste har alle tre ting. Beboerne deles om udgifterne til husleje og drift af fælleslokalerne. De fleste steder kan beboerne for et mindre beløb leje fælleslokalerne til private fester. Ejerformer Omkring 6 procent af seniorbofællesskaberne er opført som almene lejeboliger, cirka 35 procent er andelsboliger, mens resten enten er private lejeboliger eller ejerboliger. Økonomisk og juridisk kan det have stor betydning, hvorvidt man vælger den ene ejerform eller den anden. Derimod synes ejerformen ikke at have afgørende indflydelse på, hvor velfungerende seniorbofællesskaberne er. Der er med andre ord intet, der tyder på, at beboerne i én ejerform automatisk er gladere for at bo i bofællesskab end beboerne i andre ejerformer. Bofællesskaberne varierer en del i størrelse, men de fleste har 15- boliger og -3 beboere. Naboskabet Det udvidede naboskab Ordet bofællesskab signalerer, at der er tale om en boform, hvor beboerne mødes næsten dagligt i fælleshuset. Det er også sandt nogle få steder, men samværet i den gennemsnitlige beboergruppe er slet ikke så omfattende, som ordet bofællesskab antyder. Typisk spiser beboerne sammen 5- gange om året, drikker kaffe sammen en gang om ugen eller hver anden uge. Herudover har de fleste bofællesskaber en række fællesaktiviteter, som beboerne kan deltage i. Stort set alle beboergrupper lægger vægt på, at det skal være frivilligt at deltage i fællesaktiviteterne. Fællesaktiviteter Der kan være meget stor forskel på antallet af fællesaktiviteter fra bofællesskab til bofællesskab. Nogle har mange aktiviteter. Andre har få. Blandt de mest udbredte aktiviteter er diverse former for motion i fælleshuset og fælles gåture. Den slags finder man i lidt over halvdelen af bofællesskaberne. Der er også mange

4 5 4 3 en madklub. De fleste 88 procent af beboerne mener, at antallet af fællesaktiviteter i deres bofællesskab er tilpas. Gode naboer 8% 22% 31% 39% -1 af naboerne 2-3 af naboerne 4-6 af naboerne 7 eller flere Hvor mange af Deres naboer vil De beskrive som mine venner eller meget gode bekendte? seniorbofællesskaber, der har kortklubber og strikkeklubber. Ligesom det ikke er usædvanligt, at et bofællesskab har en teaterklub, petanqueklub eller Venner og bekendte Flertallet af beboerne har et godt socialt netværk i deres bebyggelse. Således fortæller 7 procent, at de opfatter 4 eller flere af naboerne som venner eller meget gode bekendte. Der er mange eksempler på, at naboer er blevet tæt knyttet til hinanden og for eksempel tager på ferie sammen. Ikke mindst de enlige fortæller, at de har glæde af, at seniorbofællesskaberne rummer gode muligheder for at stifte nye venskaber og bekendtskaber. Langt de fleste beboere fortæller, at de ser deres gamle venner uden for bofællesskabet lige så meget, som de gjorde før indflytningen. En tryg boligform Et af de oprindelige argumenter for at opføre seniorbofællesskaber var ønsket om at skabe et boligmiljø, hvor ældre mennesker kunne føle sig trygge ved at bo i alderdommen. Den ambition er blevet indfriet, idet hele 98 procent af beboerne oplever, at de er trygge ved at bo i deres bebyggelse. En af årsagerne til den stærke tryghedsfølelse er, at beboerne holder virkelig godt øje med hinanden. Eksempelvis har man i mange bofællesskaber en klar aftale om, at man skal reagere, hvis naboen ikke har trukket sine gardiner fra sidst på formiddagen. Man kan også trygt tage på længere ferieophold. Der er altid nogen, der ser efter huset, mens man er væk. Nabohjælp Seniorbofællesskabernes beboere er generelt gode til at hjælpe hinanden. Hjælpen omfatter typisk praktiske ting som at løfte tunge havemøbler, eller at give en nabo et lift til supermarkedet. Der er også mange, der har fået hjælp af en nabo til at løse problemer med deres computer. Det er nærliggende at tænke, at nogle af beboerne må blive irriterede over, at de bliver bedt om hjælp af naboerne. Men der er intet, der tyder på, at det er et stort problem. Kun en procent oplever, at det af og til kan være et irritationsmoment at blive bedt om hjælp. Grænsen for hjælp Der er en del eksempler på beboere, der er gået meget langt for at hjælpe en nabo. For eksempel i forbindelse med alvorlig sygdom. Men det generelle billede er helt klart, at det store flertal trækker en grænse, når det gælder hjælp til private forhold eller personlig pleje. Vi vil ikke være hinandens hjemmehjælpere, som flere beboere formulerer det. Det er et synspunkt, der deles af både de beboere, der yder hjælp, og de, der har behov for hjælp.

5 Fra villavej til seniorbofællesskab Hvorfor valgte du at flytte i seniorbofællesskab? Det gjorde jeg, fordi jeg sad alene tilbage i et stort hus, da min mand kom på plejehjem. Sådan havde jeg ikke lyst til at bo. Jeg ville hellere bo et sted, hvor man var tættere på sine naboer. Havde du boet i bofællesskab eller kollektiv tidligere? Nej, det havde jeg slet ikke nogen erfaringer med. Jeg har altid boet i hus, så det var helt nyt for mig. Hvordan adskiller bofællesskabet sig fra det villakvarter, hvor du boede før? Der er stor forskel. Tidligere boede jeg på en villavej, hvor alle gik på arbejde og først kom hjem om aftenen. Derfor havde vi naboer ikke ret meget med hinanden at gøre. Alle havde nok i deres eget. Det gjaldt ikke mindst dem, der både havde arbejde og børn. Men her har naboerne mere glæde af hinanden? Ja, det har vi helt sikkert. Her har vi alle sammen nogenlunde samme alder, og der er altid nogen hjemme. Vi er nok også mere indstillede på at hjælpe hinanden. Jeg har for eksempel lige siddet seks måneder i kørestol med en dårlig hofte. I den tid var der tit naboer, der kiggede forbi for at høre, hvordan det gik, eller om de skulle handle ind for mig. Den omsorg for hinanden havde vi ikke på min gamle vej. Jytte Kalmeyer bor i et seniorbofællesskab i en mindre by uden for Aarhus. Hun har boet i bebyggelsen i seks år. Det meste af sit voksne liv har Jytte Kalmeyer boet i eget hus med sin mand, så det var helt nyt for hende at flytte i seniorbofællesskab. Jytte Kalmeyer valgte at flytte i bofællesskab, fordi hun ønskede en mindre bolig. Og fordi hun ville bo i et boligområde, hvor naboerne er tættere på hinanden end i et almindeligt parcelhuskvarter. Kommer man ikke let til at sidde lårene af hinanden i et bofællesskab? Det synes jeg ikke. Vi spiser sammen en gang om måneden og har forskellige aktiviteter, som for eksempel fredagsbaren og vores strikkeklub. Men der foregår jo ikke noget hver dag. Det er også helt frivilligt, om man vil deltage i aktiviteterne eller ej. Der er heller ingen, der kommer rendende hele tiden, når man opholder sig i sin egen bolig. Vi respekterer hinandens privatliv. Er du tryg ved at bo i bofællesskab? Det er jeg absolut. Vi holder virkelig godt øje med hinanden. Det giver også tryghed, at vores boliger udgør en lille og overskuelig enklave, hvor husene ligger tæt. Det er en hyggelig måde at bo på. Især om sommeren, når man sidder ude i haven og vinker til alle naboerne, der går forbi. Hvad er det bedste ved at bo i seniorbofællesskab? Det bedste ved at bo på den her måde er, at jeg aldrig er alene, og at jeg altid kan ringe efter hjælp hos naboerne, hvis jeg får brug for det. Jeg er også sikker på, at der er mindre risiko for, at jeg bliver ensom her end i min gamle bolig. Hvad er det værste ved at bo i seniorbofællesskab? Jeg kan faktisk ikke finde på noget, der er dårligt. Det skulle da lige være, at vi i begyndelsen havde så forfærdelig mange regler for, hvad man måtte og ikke måtte. Men med tiden er vi blevet meget mere afslappede med den slags. Er seniorbofællesskaber en god måde at bo for alle ældre? Nej, det er det absolut ikke. Vi har i årenes løb haft to beboere, der flyttede, fordi de ikke var glade for at bo her. Men sådan har jeg altså aldrig haft det. Jeg kunne lide at bo her fra den første dag.

6 Organisering og fælles arbejdsopgaver Bestyrelse og udvalg Stort set alle seniorbofællesskaber er organiseret som en helt almindelig forening, hvor en generalforsamling vælger en bestyrelse, der står for driften af foreningen. De formelle krav til foreningerne varierer med ejerformen. Det er et fællestræk for mange beboergrupper, at de er meget demokratiske. Ofte er det sådan, at selv ganske små beslutninger træffes af beboergruppen i fællesskab. De fleste seniorbofællesskaber har desuden forskellige udvalg. Det kan for eksempel være et aktivitetsudvalg, der arrangerer foredrag, udflugter og fællesspisning. Fælles arbejdsopgaver Mange beboergrupper har valgt selv at stå for en større eller mindre del af vedligeholdelsen af deres bebyggelse. Det kan betyde, at man selv gør rent i fælleslokalerne, og selv vedligeholder de grønne fællesarealer. Der er en tendens til, at beboerne i andelsboligerne udfører flere arbejdsopgaver end beboerne i de almene boliger. Der er generelt stor opbakning til at udføre fællesopgaverne. Kun et mindretal af beboergrupperne påtager sig tungere arbejdsopgaver. Eksempelvis er det kun 16 procent, der selv rydder sne. Beboerdemokratiet fungerer Beboerne i et seniorbofællesskab skal løbende tage stilling til sager som investeringer, henlæggelser, vedtægtsændringer og tilbygninger. Alt sammen noget, der kræver diskussion, og er en mulig kilde til uoverensstemmelser. De fleste beboergrupper synes dog at være gode til at håndtere beslutningsprocesserne. Kun fem procent af beboerne mener således, at beboerdemokratiet i deres bebyggelse fungerer dårligt. Der er dog næppe nogle beboergrupper, hvor alle beslutninger altid træffes fuldstændigt gnidningsløst % % 7% Deltager Deltager ikke Har deltaget Andel beboere, der deltager i praktiske arbejdsopgaver % 21% Meget tryg Tryg Hverken eller Er De tryg ved at bo i Deres bebyggelse? 2%

7 Ballade i bofællesskabet Hvor mange problemer skaber dårlig kemi mellem enkeltpersoner i Deres bebyggelse? Klikedannelse I langt de fleste beboergrupper synes klikedannelse ikke at udgøre en større udfordring. Kun ni procent af beboerne synes, at klikedannelse er en kilde til mange eller en del problemer. Der er dog enkelte eksempler på bofællesskaber, der har været delt op i to fraktioner, der så at sige har kæmpet om magten i bebyggelsen. Den form for klikedannelse kan være ødelæggende for trivslen og sammenholdet i en beboergruppe % 52% 31% Mange el. en del problemer Få problemer Ingen problemer Personstridigheder Personstridigheder er det punkt, som flest beboere fremhæver, når man beder dem pege på de ting, der skaber problemer i deres bofællesskab. De mest udbredte konflikter vil være velkendte for mange husejere, og kan eksempelvis handle om to naboer, der ikke kan blive enige om højden på en hæk. Kun to procent overvejer dog at flytte på grund af uoverensstemmelser med naboerne. Den personlige udfordring Det kræver ofte lidt tilvænning at bo i et seniorbofællesskab. Først og fremmest skal man vænne sig til at bo i et boligmiljø, hvor man i højere grad end i et parcelhus må indpasse sig efter naboerne. De fleste er fra starten indstillede på, at man ikke kan optræde helt så individualistisk og egensindigt i et seniorbofællesskab som i eget hus. Og stort set alle oplever også, at det med tiden bliver meget lettere at være en del af en større beboergruppe. Der er dog eksempler på beboere, der aldrig vænner sig til fællesskabet. Det kan både være et problem for dem selv og deres naboer Hvor mange problemer skaber klikedannelse i beboergruppen i Deres bebyggelse? 9% 33% 58% Mange el. en del problemer Få problemer Ingen problemer

8 Find et seniorbofællesskab Seniorbofællesskaberne findes især i det østlige Jylland, på Fyn og i hovedstadsområdet. Det skal bemærkes, at kortet baserer sig på en ufuldstændig opgørelse. Der vil derfor være bofællesskaber, der ikke optræder på kortet. Hvordan finder jeg et seniorbofællesskab? Der findes ingen komplet liste over alle seniorbofællesskaber i Danmark. Det tætteste, man kommer, er Ældre Sagens database over bofællesskaber. Databasen findes på Ældre Sagens hjemmeside, hvor den kaldes Bofællesbasen. Nogle af boligselskaberne har også lister over deres seniorbofællesskaber på deres hjemmeside. Der findes ingen hjemmesider, der giver et samlet overblik over andelsbofællesskaberne. Hvordan får jeg en bolig i et seniorbofællesskab? Alle seniorbofællesskaber, der er opført som almene lejeboliger, har en venteliste, som man kan blive skrevet op på. I ejer- og andelsbofællesskaberne bliver man skrevet på en interesseliste og kontaktet, når der er en ledig bolig til salg. Både ventelisterne og interesselisterne kan være temmelig lange, men det skal man ikke lade sig slå ud af. Det er ikke usædvanligt, at virkelig mange på listen siger nej tak, når de tilbydes en bolig. Derfor opstår der ikke sjældent en mulighed for folk langt nede på listen. Der er dog også bebyggelser, hvor søgningen er meget stor. Hvilke krav stilles der til nye beboere? De fleste seniorbofællesskaber er ikke forpligtet til at følge rækkefølgen på ventelisten, men kan vælge frit mellem ansøgerne til en bolig. Derfor skal man være indstillet på, at man kan blive inviteret til en slags optagelsessamtale med et beboerudvalg, der vurderer hvem af ansøgerne, der passer bedst ind i beboergruppen. Der har været diskussion om rimeligheden i, at beboergrupperne i de almene bofællesskaber kan se bort fra rækkefølgen på ventelisten. Argumentet for fremgangsmåden er, at det er afgørende for fællesskabets sociale bæredygtighed, at tilflytterne passer ind i beboergruppen. Gør-det-selv I årenes løb har seniorer over hele landet fundet sammen i grupper, der har arbejdet for etableringen af et bofællesskab for ældre. En sådan selvgroet gruppe har to veje at gå. Den ene vej består i at overtale hjemkommunen til at samarbejde med gruppen om opførslen af et bofællesskab som almene boliger. Den anden vej består i på egen hånd at opføre et seniorbofællesskab som ejer- eller andelsboliger. Uanset om man går den ene eller den anden vej, så er realiseringen af projektet en vanskelig opgave. Det kan være svært at opnå kommunens opbakning. Og det kan også være svært for en gruppe at nå til enighed om at kaste sig ud i et stort byggeprojekt. Ikke desto mindre er der mange eksempler på, at selvgroede grupper har haft succes. Men det vil ofte tage flere år at komme i mål med projektet, og kan ikke lade sig gøre uden ildsjæle i gruppen.

9 Tre bøger om seniorbofællesskaber Max Pedersen: Det store eksperiment. Bogen blev udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut i 13 og bygger på interview med beboerne i mange seniorbofællesskaber. Margrethe Kähler: Bofællesskab fra drøm til virkelighed. En lille bog om seniorbofællesskaber, som Ældre Sagen har udgivet. Eigill Boll Hansen, Anja Dahl, Georg Gottschalk og Susanne Palsig Jensen: Ældre i bofællesskab. Rapporten blev udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut i. Ny hjemmeside om seniorbofællesskaber Pjecen er støttet af Realdania

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Første rapport om By- og Boligministeriets forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

Thorsholm - Undersøgelse af Thorsholm-beboernes oplevelser af livet i alternativ bolig

Thorsholm - Undersøgelse af Thorsholm-beboernes oplevelser af livet i alternativ bolig Thorsholm - Undersøgelse af Thorsholm-beboernes oplevelser af livet i alternativ bolig Høje-Taastrup Kommune Januar 2013 Louise Christensen Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 3. Opsamling 2 4. Beskrivelse

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde

redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde redskaber til bestyrelsesarbejdet i boligafdelingen Håndbog i bestyrelsesarbejde Håndbog i bestyrelsesarbejde Domea s.m.b.a. Oldenburg Allé 3 2630 Taastrup, December 2013 Publikationen er udarbejdet af

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

En hånd til. rapport fra afdækningsfase. Udarbejdet af Tine Sønderby (P21) på baggrund af undersøgelser udarbejdet af Tine Sønderby og KAB

En hånd til. rapport fra afdækningsfase. Udarbejdet af Tine Sønderby (P21) på baggrund af undersøgelser udarbejdet af Tine Sønderby og KAB En hånd til alle rapport fra afdækningsfase Udarbejdet af Tine Sønderby (P21) på baggrund af undersøgelser udarbejdet af Tine Sønderby og KAB INDLEDNING Dette er en rapport fra dagligdagen i udvalgte KAB

Læs mere

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker

Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Ghettoer hvad er problemet Knud Erik Hansen, seniorforsker Foredrag holdt på Socialdemokratiets Integrationskonference på Christiansborg den 30. november 2010 Knud Erik Hansen 17. december 2010 Journal

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER

ANDELSBOLIG. En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT BIL, BÅD OG SHETLANDSPONY FÆLLESSKAB FOR SENIORER ANDELSBOLIG En boform med muligheder DRØMMEN OM NOGET SÆRLIGT Det begyndte som en skør ide til en julefrokost. I dag er Vidjekær en moderne andelsboligforening med plads til at være sammen og lov til at

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse

Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Fra nutidens til fremtidens parcelhuse Hvordan skal de indrettes? Hvor mange og hvem vil bo der Hvad kommer de til at koste? Hvor meget skal vi bygge og bygge om? Jesper Bo Jensen Fremforsk Center for

Læs mere

Boliger og hjem for særligt udsatte

Boliger og hjem for særligt udsatte Boliger og hjem for særligt udsatte Evalueringsrapport September 2004 Bascon A/S CASA Boliger og hjem for særligt udsatte September 2004 Publikationen kan læses på Socialministeriets hjemmeside: www.sm.dk

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere. Herning Kommune. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Rapport om tiltrækning af nye borgere og færre fraflyttere i Herning Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere