KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEPROGRAM. Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd. 24. september 2010. Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening"

Transkript

1 KONKURRENCEPROGRAM Projektkonkurrence om Fornyelse i Viby Syd 24. september 2010 Århus Kommune Århus Omegn Viby Andelsboligforening Kuben Management

2 Indholdsfortegnelse 1 Konkurrencens baggrund Konkurrencens formål og vision Fornyelse i Viby Syd Arkitektur der forandrer 9 statements Århus Kommunes klimaplan og miljøhandlingsplan Tilgængelighed Borgerinddragelse Planmæssige forhold Viby Syd i dag Daginstitutioner Skole, gymnasium og HF Fritidsaktiviteter Offentlig transport Boligsocial indsats Eksisterende forhold indenfor konkurrenceområdet Grundforhold Kommunale veje, torve og stier Rosenhøj Ravnsbjergcentret og erhvervslejemål i Rosenhøj Kjærslund Søndervangen Søndervangskolen Masterplan for Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen Målsætning Konkurrenceområde og forudsætninger Udearealer (inkl. Rosenhøj og Kjærslund) Trafikplan for området Landskabsarkitektoniske krav og funktionskrav Krydset Ringvej Syd og Søndervangs Allé Torvedannelse Udearealer i Rosenhøj... 28

3 Udearealer i Kjærslund Kollektiv Trafikplan Århus Cykelhandlingsplan for Århus Kommune Renovering og omdannelse af Rosenhøj Generelle krav Personalefaciliteter og garageanlæg Renoveringsbehov Bygningsbeskrivelse Arkitektonisk hovedidé og generelle krav Bæredygtigt byggeri og energiforbrug Indeklima Konstruktioner mv Kompletterende bygningsdele Overflader og materialer Inventar og udstyr Vand, varme og sanitet Ventilation og køling El-installationer Drift og vedligehold Kommunale arbejdspladser Funktionskrav og lokaleprogram Bygningsbeskrivelse Arkitektonisk hovedidé og generelle krav Bæredygtigt byggeri og energiforbrug Medborgerhus Baggrund Målsætning Placering og satellit-medborgerhuse Parkeringsforhold Satellit-medborgerhus Mulige aktiviteter i Medborgerhuset på Søndervangskolen Faciliteter og indretning Lokaleprogram... 46

4 13.9 Bygningsbeskrivelse Arkitektonisk hovedidé og generelle krav Bæredygtigt byggeri og energiforbrug Indeklima Konstruktioner mv Kompletterende bygningsdele Overflader og materialer Inventar og udstyr Vand, varme og sanitet Ventilation og køling El-installationer Drift og vedligehold Økonomisk ramme Masterplan og udearealer Renovering og omdannelse af Rosenhøj Udearealer i Kjærslund Kommunale arbejdspladser Medborgerhus Det videre forløb Bilag, vedlagt i papirudgave: 1. Organisering i projekterings- og udførelsesfasen. Fornyelse i Viby Syd. 2. Rosenhøj. Tegninger iht. tegningsfortegnelse af 24. september Kjærslund. Tegninger iht. tegningsfortegnelse af 24. september Søndervangen. Tegninger iht. tegningsfortegnelse af 24. september 2010.

5 Bilag, kun vedlagt på CD-rom: 5. Søndervangskolen. Tegninger iht. tegningsfortegnelse af 24. september Godkendelse af helhedsplan for Viby Syd (Kjærslund, Rosenhøj og Søndervangen), inkl. bilag 1-6. Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn. 18. nov Baggrundsrapport for helhedsplan for Viby Syd. Århus Kommune Viby Andelsboligforening Boligforeningen Århus Omegn. Marts Uddrag af Kommuneplan 2009 (hovedstruktur, s. 39, samt rammekort og rammebestemmelser for Viby Syd). 9. Matrikelkort for Viby Syd, dateret 11. maj Helhedsplan for afdeling 02, Rosenhøj. Boligforeningen Århus Omegn. Foreløbig udgave 16. maj d.a.i arkitekter ingeniører as. Det bemærkes, at bilaget ikke er gældende, og at det udelukkende er vedlagt for at sidestille konkurrencedeltagerne. 11. Byggeskaderapport for Boligselskabet Århus Omegn, afd. 2, Rosenhøj nr. 1 27, Viby. Indgangsfacader og gavle. DAI Consult, marts Tillægsrapport. Boligforeningen Århus Omegn, afd. 2, Rosenhøj 1 27, 8260 Viby J. DAI Consult, maj Tilstandsrapport tillæg 2. Boligforeningen Århus Omegn, afd. 2, Rosenhøj 1 27, 8260 Viby J. d.a.i arkitekter ingeniører as, januar Rosenhøj. Forundersøgelser for PCB og asbest. Rambøll, juni Medborger- og idrætshus i Viby Syd. DGI-huse & haller, sep. - okt Fornyelse af Viby Syd. Konceptbeskrivelse for medborgerhus. Kuben Management, juni Kollektiv trafikplan Århus Midttrafik, marts Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum - Sådan gør vi i Århus. Århus Kommune, Mag. 2. afd., august (Bilagsnr. ikke benyttet) 20. Rosenhøj. Renoverede badeværelser. 21. Digitalt tegningsgrundlag til brug for udarbejdelse af konkurrenceforslag: dwg-fil og jpegbillede. 22. Rosenhøj. Landsbyggefondens tilsagn, dateret 23. oktober 2007 samt 10. februar Oversigt energikrav til kommunalt byggeri, Århus Kommune, 22. februar Århus Kommune bygningsmæssige krav til kommunale arbejdspladser. September 2010.

6 Generelt om bilagene skal det understreges, at disse ikke nødvendigvis er opdaterede mht. nuværende forhold og gældende beslutninger. Konkurrenceprogrammets tekst gælder således forud for bilagene.

7 Konkurrenceprogram Side 1 1 Konkurrencens baggrund Et enigt Byråd vedtog i december 2009 en ambitiøs helhedsplan for Viby Syd, som omfatter boligområderne Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen. Helhedsplanen og den tilhørende baggrundsrapport er vedlagt som bilag 6 og 7. Helhedsplan for Viby Syd De fire almene boligafdelinger i Viby Syd (Kjærslund, Rosenhøj og Gl. og Ny Søndervangen) har de seneste år oplevet en koncentration af sociale problemer, og at beboersammensætningen i højere og højere grad adskiller sig fra den øvrige del af byen. Andelen af børn og unge er således meget stor, indkomstniveauet er lavt i forhold til den øvrige by, beboerne har dårligt fodfæste på arbejdsmarkedet, og der er en forholdsmæssig stor gruppe af beboere med etnisk minoritetsbaggrund. Dette betyder, at bydelen risikerer at komme ind i en varig negativ spiral og på sigt udvikle sig til et isoleret parallelsamfund, hvilket er uhensigtsmæssigt for bydelen samt for sammenhængskraften i Århus som bysamfund. Århus Kommune, Viby Andelsboligforening og Boligforeningen Århus Omegn ønsker at ændre denne situation gennem en fælles koordineret indsats, der er beskrevet i helhedsplanen for området. Målsætningen for helhedsplanen Målsætningen for helhedsplanen er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives. Viby Andelsboligforening, boligforeningen Århus Omegn og Århus Kommune er enige om den samlede strategi, der skal sikre, at målsætningen indfris. Strategien fremgår af denne helhedsplan og vil betyde en forstærket og bredere boligsocial indsats og ikke mindst en markant fysisk forandring af bydelen for at gøre den og boligmassen mere attraktiv. Helhedsplanen er baseret på den nyeste viden vedrørende udsatte bydele og er på en række områder i sit omfang og ambitionsniveau i Danmark kun sammenlignelig med helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, der signalerede en ny tilgang til indsatsen i de udsatte boligområder i Danmark. Helhedsplanen vil supplere og forstærke den indsats, som Århus Kommune, Viby Andelsboligforening og Boligforeningen Århus Omegn allerede har igangsat.

8 Konkurrenceprogram Side 2 2 Konkurrencens formål og vision 2.1 Fornyelse i Viby Syd Projektkonkurrencen skal give et bud på, hvordan en fysisk forandring af området kan bidrage til at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives. I den forbindelse er det besluttet at lade helhedsplanens fysiske elementer indgå i en samlet projektkonkurrence for at sikre en helhedsorienteret løsning både arkitektonisk og indholdsmæssigt. Det er således afgørende, at de forskellige fysiske elementer tænkes ind i helheden til gavn for hele bydelen. Det er Århus Kommunes, Århus Omegns og Viby Andelsboligforenings vision, at gennemførelsen af det/de vindende konkurrenceforslag vil give en høj grad af arkitektonisk fornyelse og nytænkning i Viby Syd, og derigennem virkeliggøre helhedsplanens vision og målsætning. Hensigten med konkurrencen er derfor at få nogle kvalificerede og nyskabende bud på, hvordan området rent fysisk kan omdannes så det i sin helhed fremstår mere attraktivt for beboerne i området og for resten af byen. Der ønskes derfor et visionært og unikt forslag til en masterplan for området og de fysiske delelementer, som opdeles og gennemføres i nedenstående 5 delprojekter. Der indgås individuelle totalrådgiveraftaler for de enkelte delprojekter: Delprojekt 1: Masterplan og udearealer, som omfatter områdets overordnede sammenhæng i form af veje, torve og stisystemer samt et nyt torveareal mellem Rosenhøj, Kjærslund og Ringvej Syd. Delprojekt 2: Renovering og omdannelse af Rosenhøj, som omfatter renovering og omdannelse af bygninger/lejligheder og udearealer mv. i området. Delprojekt 3: Tilpasning af udearealer i Kjærslund. Delprojekt 4: Placering af 100 kommunale arbejdspladser i Rosenhøj. Delprojekt 5: Et medborgerhus ved Søndervangskolen med en mindre afdeling i Søndervangen. Viby Andelsboligforening gennemfører sideløbende en renovering af indgangsfacaderne i Kjærslund, som ikke indgår i nærværende projektkonkurrence.

9 Konkurrenceprogram Side 3 I baggrundsrapporten for helhedsplanen er beskrevet 7 indsatsområder, se bilag 7. Denne projektkonkurrence omfatter det første indsatsområde, som omhandler fysiske omdannelser af området, renoveringer og etableringen af nye ejerformer. 2.2 Arkitektur der forandrer 9 statements I forbindelse med fornyelsen af Viby Syd kan alle de arkitektoniske og fysiske værktøjer, der anbefales af Programbestyrelsen (se komme i anvendelse for at gøre området mere attraktivt. I forlængelse af dette opfordres rådgiveren derfor til at gøre sig bekendt med bl.a. nedenstående litteratur: Arkitektur der forandrer fra ghetto til velfungerende byområde, Gads Forlag, Fra udsat boligområde til hel bydel, Programbestyrelsen for dialog og balance i udsatte boligområder, Publikationen kan downloades fra Konkurrencedeltagerne opfordres til særligt at lade sig inspirere af de 9 statements om fysiske udfordringer ved udsatte boligområder i Arkitektur der forandrer: #1 OMRÅDET LUKKER SIG OM SIG SELV Kvarteret hænger dårligt sammen med den omkringliggende by, både fordi bygningerne er store og placeret, så de lukker af for omverdenen, og på grund af de trafikale forbindelser, der ofte løber uden om området i stedet for gennem det. #2 BOLIGOMRÅDET HAR INTET CENTRUM OG INTET HIERARKI Bebyggelsen er uden samlende bygninger, pladser eller funktioner, der kan give retning og orientering. De væsentlige funktioner ligger ofte i hjørnerne af bebyggelsen, eller helt udenfor. Internt i bebyggelsen er der dårlige forbindelser og dårlig orientering. Hvordan forklarer du en gæst, hvor du bor? #3 ARKITEKTUREN ER UDEN IDENTITET Arkitekturen er monoton og uden lokalt særpræg. Den ser ens ud i Vejle og Haderslev. Internt i bebyggelsen står ingen bygninger frem som særlige, der kan give kvarteret karakter og vise, hvem der bor der. Der mangler fysiske elementer, som skaber tilhørsforhold og fælles identitet og som kan tiltrække besøgende og positiv opmærksomhed til kvarteret. Der mangler klar definering af udearealerne, så man ved, hvem og hvad de er til. #4 BOLIGOMRÅDET HAR ET DÅRLIGT IMAGE De modernistiske boligblokke er blevet et symbol på sociale problemer. Masser af historier i medierne fortæller om problemer med kriminalitet og sociale forhold, og det stempler et helt boligkvarter negativt.

10 Konkurrenceprogram Side 4 #5 DER ER DÅRLIG SAMMENHÆNG MELLEM UDE OG INDE Der er meget hårde grænser mellem private lejligheder og fælles områder. Der mangler mellemzoner, som skaber behagelige overgange mellem det private og det offentlige, og zoner, der rummer mindre fællesskaber. #6 BOLIGERNE LIGNER HINANDEN OG KAN IKKE TILPASSES DEN ENKELTE BEBOER Der mangler forskellige typer af boliger, som passer til forskellige typer af beboere og forskellige aldre og livsfaser, fra ungdomsboliger, til børnefamilier, storfamilier, enlige og til ældre. Boligerne mangler fleksibilitet. #7 BYGNINGERNE MANGLER ARKITEKTONISK BEARBEJDNING Arkitekturen er uden detaljer og meget fattig på oplevelser. Der mangler fornemmelsen af, at arkitekter har bearbejdet rummene og formerne. Der er ingen tegn på glæder eller overskud i materialer og former. #8 DER MANGLER FUNKTIONER OG DESTINATIONER De udsatte boligområder består primært af boliger. Der mangler andre funktioner som caféer, butikker og fritidsaktiviteter, der kan skabe liv og dynamik i kvarteret og fungere som mødesteder for beboerne. Disse funktioner kunne samtidigt fungere som destinationer, der tiltrækker besøgende fra andre bydele. Bebyggelsernes fælleshuse er udtryk for en gammeldags topstyret planlægning. Der mangler tidssvarende typer af naturlige mødesteder for beboerne. Der mangler intime rum og en menneskelig skala, som inviterer til ophold og møder. #9 DYRE RENOVERINGER SKER PÅ FORKERT GRUNDLAG Renoveringerne sker ofte uden en dybdegående arkitektonisk analyse, som undersøger de grundlæggende fysiske problemer. Derfor fører renoveringerne ofte kun til overfladiske forandringer, som sjældent løser områdernes grundlæggende problemer. Renoveringerne er kortsigtede og ofte dyre løsninger, som blot fører til nye renoveringer. Renoveringer bør ske efter gennemførsel af tre slags arkitektoniske analyser: Rumanalyser, funktionsanalyser og analyser af bygningstyper.

11 Konkurrenceprogram Side 5 3 Århus Kommunes klimaplan og miljøhandlingsplan Århus Kommune har som mål for bysamfundet at blive CO 2 -neutral i 2030, og der er i kommunen igangsat en række klimatilpasningstiltag, som er beskrevet i Klimaplan Klimaplanen og miljøhandlingsplanen kan findes på: I 2009 blev Århus udnævnt til Energiby af Klima- og Energiministeriet som en anerkendelse af Århus Kommunes klimaindsats, og Århus Kommune har dermed bl.a. forpligtet sig til: At iværksætte en indsats for at reducere energiforbrug og CO 2 -bidrag fra egne bygninger med konkrete målsætninger. At iværksætte konkrete initiativer og krav i forbindelse med energirammen for nye boligområder eller byggerier. Klimaplanens Indsatsområde 2: Byggeri indebærer, at kommunalt nybyggeri skal være lavenergiklasse 1 iht. Bygningsreglement 2008 s definition, og at kommunale bygninger, som renoveres, tilstræbes at være lavenergiklasse 1. I bilag 23 ses en oversigt over Århus Kommunes gældende energikrav til kommunalt byggeri.

12 Konkurrenceprogram Side 6 4 Tilgængelighed Den overordnede vision for hele projektet er, at der benyttes universelt design iht. FN s konvention om rettigheder for mennesker med handicap. Universelt design betyder udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. Universelt design udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor. Århus Kommunes krav til tilgængelighed respekteres, dvs. belægninger på gangbaner skal udføres med jævne, plane skridsikre belægninger, der er sammenhængende af hensyn til kørestolsbrugere og gangbesværede. Generelt skal alle anlæg opfylde Århus Kommunes krav til tilgængelighed, og der skal således tages hensyn til mennesker med handicap, dvs. kørestolsbrugere, gangbesværede, synshandicappede (blinde og svagtseende), hørehandicappede, psykisk udviklingshæmmede, psykisk handicappede, allergikere og andre grupper som f. eks. armog håndhandicappede, koordinationsbesværede, talehandicappede, ordblinde, meget små og store personer, personer med reduceret styrke og ældre (Dansk Standard s definition). Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum - Sådan gør vi i Århus er vedlagt som bilag 18. I relevant omfang skal krav og anbefalinger i følgende publikationer indarbejdes i projektet: Tilgængelighed i kommunale bygninger og i de offentlige rum - Sådan gør vi i Århus. Århus Kommune, Mag. 2. afd., august Bygningsreglement DS 3028: Tilgængelighed for alle. DS-Håndbog 105:1995. Udearealer for alle. Færdselsarealer for alle. Håndbog i tilgængelighed. Vejdirektoratet, Vejregelområdet. December De 2 sidstnævnte publikationer er gældende for udendørs arealer og parkeringsområder. Projektet forventes i projekteringsfasen at blive sendt til høring i Handicaprådet.

13 Konkurrenceprogram Side 7 5 Borgerinddragelse Borgerinddragelse er et vigtigt aspekt i forbindelse med projektkonkurrencen. Det er således vigtigt at inddrage beboerne og sikre deres medejerskab til projektkonkurrencen. Beboerne og brugerne skal opleve, at der er givet reelle muligheder for at følge processen og komme med relevante input. Beboerne og brugerne skal endvidere opleve, at der gives den nødvendige og tilstrækkelige information ved inddragelse i processen. Målet er at opnå et for alle parter mere tilfredsstillende forløb, der giver grundlag for en højere grad af forståelse og ejerskab for resultaterne. Følgende faktorer og principper er bl.a. vigtige: Borger- og brugerinddragelsen skal annonceres bredt. Der skal tilstræbes repræsentativitet. Spillerummet for indflydelse skal være klart. Borger- og brugerinddragelsen skal ske tidligt i procesforløbet. Procesforløbene skal på den mest enkle måde opfylde behovet for borgerinddragelse. Materialet skal være forståeligt og tilgængeligt. Borger- og brugerinddragelsen skal målrettes målgruppen Det er vigtigt, at borgerinddragelsen er tilrettelagt i forhold til målgruppen i Viby Syd. Dialogen skal foregå ligeværdigt og i åbenhed. Processer skal tilrettelægges på en måde, der medfører, at borgerne engagerer sig i udviklingen af Viby Syd, ligesom borgernes holdninger, idéer mv. skal behandles med seriøsitet. Følgende aspekter kan bl.a. overvejes: Målgrupperne hvilke beboere og brugere skal inddrages, og hvad forventes deres interesser at være? Faserne hvornår i processen skal inddragelsen finde sted? Information hvilke former for information og medier skal anvendes overfor målgrupperne? Metoderne hvilke debat- og dialogmetoder vil være bedst egnede? Ressourcerne hvilke, og hvor mange ressourcer er nødvendige?

14 Konkurrenceprogram Side 8 6 Planmæssige forhold Igangsætningen af helhedsplanen for Viby Syd er beskrevet i Kommuneplan Uddrag af hovedstrukturen samt rammebestemmelserne for Viby Syd er vedlagt som bilag 8. Behovet for at udarbejde et kommuneplantillæg eller én eller flere lokalplaner vurderes, når resultatet af projektkonkurrencen foreligger. I forbindelse med lokalplanlægningen skal der gennemføres en miljøscreening af projektet. Der er p.t. følgende gældende lokalplaner og byplanvedtægter, som berører Viby Syd: Lokalplan nr. 039, Ringvej Syd i Viby, Holme og Skåde, januar (Del ophævet) Lokalplan nr. 465, Erhvervsområde på FDB s arealer i Viby etablering af lavprisvarehus, juni (Del ophævet iht. lokalplan nr. 650 og 772) Lokalplan nr. 650, Erhvervs- og centerområde ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé i Viby, september Lokalplan nr. 772, Etageboliger ved Sønderhøj i Viby, februar Det bemærkes, at kun én af boligblokkene er opført til dato. Byplanvedtægt nr. 5 for Holme-Tranbjerg, inkl. tillæg 1 og 2. Ingen af lokalplanerne eller byplanvedtægten har direkte berøring med konkurrenceområdet.

15 Konkurrenceprogram Side 9 7 Viby Syd i dag Viby Syd er beliggende ved Ringvej Syd og Søndervangs Allé. Byområdets afgrænsning iht. kommuneplanens rammekort er vist nedenfor: Butikscenter Rosenhøj Søndervangen Erhverv Viby Gymnasium og HF Søndervangskolen Kjærslund Erhverv Viby Syd rummer både boliger, erhverv, butikscenter og institutioner. De 3 boligafdelinger Søndervangen, Rosenhøj og Kjærslund ligger centralt i byområdet, tæt op ad de 2 parcelhusområder i den nordlige og sydlige ende af Viby Syd. I den centrale del ligger endvidere Søndervangskolen, Viby Gymnasium og HF samt flere daginstitutioner. I den nordlige ende ligger butikscentret med bl.a. Kvickly og BAUHAUS, og mod øst og vest ligger der erhvervsområder. Der er endvidere et mindre butikscenter, Ravnsbjergcentret, ved Rosenhøj, som er nærmere beskrevet i afsnit 8.4. Inden for en afstand af 1 km ligger Lokalcenter Viby på Kongsgårdsvej, nord for Viby Syd. I tilknytning hertil er der opført 40 plejeboliger på Borgvold 12.

16 Konkurrenceprogram Side 10 Arkitekturen i området er præget af de 3 boligafdelinger, som er opført sidst i 60 erne, og som senere har fået udført facaderenoveringer på dele af bygningerne. I baggrundsrapporten for helhedsplanen, bilag 7, er Viby Syd beskrevet med fokus på sociale forhold mv. Supplerende til baggrundsrapporten er der i de efterfølgende afsnit kort beskrevet, hvilke fysiske faciliteter og tilbud, der er i Viby Syd i dag. 7.1 Daginstitutioner Der er en række daginstitutioner i de 3 boligområder. Børnehaven Sønderbo, Rosenhøj 28, har plads til 48 børn i aldersgruppen 3 6 år fordelt på 3 stuer. I Kjærslund 1.a ligger Børnehaven Kjærslund, og på Søndervangs Allé 49 ligger vuggestuen Kjærslund. Der har tidligere været et fritidshjem på adressen Kjærslund 1.b, som fremover skal huse en integreret institution. Børnehave i Kjærslund På Søndervangen 94 ligger Børnehuset Egmontgården, som er en selvejende institution, og som indeholder både vuggestue og børnehave. 7.2 Skole, gymnasium og HF Skoledistriktet hører under Søndervangskolen, hvis elevtal har været dalende indenfor de seneste år. Skolen har således lokaler, der ikke udnyttes, og elevtallet forventes at blive maks. 335 i de kommende år.

17 Konkurrenceprogram Side 11 Heldagsskole Byrådet besluttede i efteråret 2005, at Søndervangskolen skulle være én af de tre skoler i Århus, der fra 1. august 2006 skulle være heldagsskole. I skoleåret 2006/2007 har heldagsskolen omfattet årgang, i skoleåret 2007/2008 blev årgang implementeret, og i 2008/2009 blev hele skolen omdannet til heldagsskole, idet årgang blev implementeret. At være heldagsskole betyder, at der dagligt tilbydes faglige og pædagogiske sammenhængende aktiviteter fra kl Med dette skabes en helhedsorienteret og inkluderende hverdag for børnene i et socialt fællesskab, der understøtter elevernes selvværdsfølelse og dermed stimulerer læringspotentialet. Gennem en øget voksenkontakt i både skoletiden og i forbindelse med fritidsaktiviteterne forventes det, at hovedparten af eleverne kan følge undervisning, leg og læring i deres klasser frem for at blive trukket ud af deres vante organisatoriske rammer for at blive en del af specielle forløb. Eleverne skal således inkluderes i klasserne. Skolen er dermed elevernes faste base, hvor de kan knytte kontakter og være en del af fællesskabet. Heldagsskolen skal således styrke børnenes danske sprog og dermed skabe en fælles reference- og kulturramme. De seneste år har Søndervangskolen øget sit fokus på fagligheden og på elevresultaterne. Søndervangskolen har opnået en stor stigning i den seneste forældretilfredshedsundersøgelse, og arbejdet med at tiltrække flere elever har i august 2010 resulteret i, at 45 elever er startet i børnehaveklasserne. Til understøttelse af heldagsskolen arbejdes der med andre undervisningsmetoder så som: En flerfaglig tilgang frem for en monofaglig tilgang, en organisatorisk tilrettelæggelse af undervisningsmiljøet, der tilgodeser forskellige læringsstile samt differentieret undervisning, der tager særlig højde for sårbare og udsatte børn og unge. Søndervangsskolen huser endvidere en række ungdomsskoleaktiviteter henhørende under fritidscenter 9 samt kontaktstedet. Umiddelbart øst for Rosenhøj ligger Viby Amtsgymnasium og HF, som har ca. 600 elever. 7.3 Fritidsaktiviteter I Rosenhøj ligger Fritids- og Ungdomsklubben, Rosenhøj 31, som huser forskellige aktiviteter for lokalområdets unge, og på Rosenhøj 29 ligger Fritidscenter 9. Derudover er der forskellige klubaktiviteter som fx syværksted med systue og tøjbyttecentral, livskvalitetsstedet med mulighed for kreativ udfoldelse, akvarieklubben, billardklubben, dartklubben, fotoklubben, biografklubben, seniorklub samt fodbold, badminton og svømning på Søndervangsskolen. I Rosenhøj er der etableret aktiviteter specielt rettet mod den ældre generation, her kan bl.a. nævnes krop og motion, foto, maleri og tegning samt computer og SMS.

18 Konkurrenceprogram Side 12 Rosenhøj danner endvidere rammen for undervisning for kvarterets voksne i dansk og matematik. Viby Bibliotek er beliggende nærved på Skanderborgvej. Af sportsaktiviteter ligger bl.a. Viby Hallen og bowlingcenter indenfor en afstand af ca. 1,5 km på Skanderborgvej 226. Sportsklubberne i Viby tilbyder fodbold, håndbold, basketball, tennis, badminton, gymnastik, taekwondo og ældreidræt. Desuden er der foreninger for bl.a. folkedans, squaredance og skak. Viby Syd Idrætsforening er en nystartet idrætsforening, og den har planer om at tilbyde en række fritidsaktiviteter i området. 7.4 Offentlig transport Viby Syd betjenes både af bus og tog. Odderbanen har således stoppested med direkte adgang til Rosenhøj. Odderbanen De nuværende buslinier vil undergå en tilpasning som nærmere beskrevet i afsnit Boligsocial indsats Den boligsociale indsats dækker over en lang række konkrete initiativer, som alle er rettet imod boligområdet som område eller afgrænset til beboerne i boligområdet, og som udføres i samarbejde med civilsamfundet med empowerment af beboerne som mål og med bottom up-borgerinddragelse som middel. I disse indsatser ændres synet på borgerne i det sociale arbejde fra bruger til medborger. Det er de lokale aktører, som i samarbejde med de offentlige aktører skal sætte dagsordenen for, hvori deres problemer

19 Konkurrenceprogram Side 13 består, og hvorledes man skal søge at løse disse. Herved gøres borgerne til en aktiv part i beslutningsprocesserne, for at opnå nytænkning i forhold til de etablerede beslutningssystemer samt mere innovative løsninger. Borgerne bliver dermed en ressource i et i forvejen presset velfærdssamfund, og medvirker til at styrke nærdemokratiet og fællesskabsfølelsen, samtidig med at der åbnes op for en personlig dialog mellem borgere, embedsmænd og politikere. På langt sigt er det målet at styrke civilsamfundet og borgernes ansvar overfor det fælles, dvs. det er ikke kun, at borgeren tager ansvar for eget liv, men også for boligområdet og de øvrige borgeres adfærd heri. Den boligsociale indsats har i Viby Syd siden 2005 været forankret i partnerskabet 'lejlighedsprojektet', som er et fælles projekt imellem Socialforvaltning, områdets boligforeninger og Magistratsafdelingen for Børn og Unge. Siden opstarten er en mangfoldig vifte af aktiviteter vokset frem med base i en helt almindelig fem-værelses lejlighed i en boligblok i Rosenhøj, der er livsnerven i Viby Syd for en stor del af det helt nære, sociale arbejde. Lejligheden er ramme om lektiecafé, mødregruppe med sundhedsplejerskerne, åben beboerrådgivning, jobcafé med en medarbejder fra jobcentret, rådgivning til børnefamilier, pigegruppe, motion for traumatiserede kvinder og meget mere. I weekenderne låner nogle lokale afghanske foreninger lejligheden til deres aktiviteter. Lejligheden er desuden centrum og kraftcenter i et tæt samarbejde med andre projekter på det boligsociale område.

20 Konkurrenceprogram Side 14 8 Eksisterende forhold indenfor konkurrenceområdet 8.1 Grundforhold Der er så vidt vides ikke tilgængelige geotekniske eller miljømæssige undersøgelser, og det er besluttet ikke at udføre jordbundsundersøgelser i forbindelse med gennemførelse af projektkonkurrencen, da der endnu er væsentlige usikkerheder mht. placeringen af eventuelt nybyggeri. Eksisterende tegningsmateriale viser, at bygningerne er direkte funderet, se bilag 2. Århus Omegn har dog oplyst, at blok 19 er piloteret. Boligområderne Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen er ikke kortlagt mht. jordforurening, men OK Tanken på hjørnet af Ringvej Syd og Søndervangs Allé er kortlagt på vidensniveau V1, dvs. at aktiviteterne på arealet medfører en risiko for jordforurening, men det er ikke undersøgt, om der er forurening. Moesgaard Museum har oplyst, at der ikke tidligere er lokaliseret levn fra oldtiden, men at det ikke kan afvises, at der kan dukke arkæologisk materiale op, der vil kræve arkæologiske undersøgelser. 8.2 Kommunale veje, torve og stier Kommunale veje, som indgår i konkurrenceområdet, omfatter Søndervangs Allé, Matildelundsvej og krydset ved Ringvej Syd. Øvrige veje i konkurrenceområdet hører under boligforeningerne. Vejenes nøjagtige afgrænsning fremgår matrikelkortet i bilag 9. Matildelundsvej og Søndervangs Allé

21 Konkurrenceprogram Side 15 Krydset mellem Ringvej Syd og Søndervangs Allé 8.3 Rosenhøj Hvor der i konkurrenceprogrammet refereres til Rosenhøj, dækker det normalt både afdeling 02/Rosenhøj 1-27, afdeling 50/Søndervangs Allé 38 (centerområde), samt afdeling 16, Matildelundsvej (ungdomsboliger). Rosenhøj hører under boligforeningen Århus Omegn. Ungdomsboliger Sportslegeplads Centerområde Børnehave Rosenhøj Rosenhøj er opført i perioden som et elementbyggeri kendt som Boligforeningernes etagetypehuse. Bebyggelsen består af 27 boligblokke med 4 etager og 839 boliglejemål samt enkelte erhvervslejemål. På Søndervangs Allé 38 er der et butikscenter, selskabslokaler og garager til udlejning, se afsnit 8.4.

22 Konkurrenceprogram Side 16 Der er gennem årene gennemført flere renoveringsprojekter, som er beskrevet kort i Tilstandsrapport tillæg 2, side 2, se bilag 13. Renoveringsprojekterne omfatter: 1989: Renovering af altaner og havefacader. 1995: Renovering af partier omkring hovedindgange/baderum i indgangsfacader. Udbedring af synlige betonskader og montering af nye, lakerede alu sålbænke på overside af brystninger i indgangsfacade. Slutningen af 1980 erne: Indvendig efterisolering af gavlene. Efterisolering af tagrum. Løbende ombygning af 5-rumsboliger til 2 mindre boliger. 2000: Nyt skraldesugeanlæg : Nye brugsvandsrør. Dørtelefoner og nyt telefonisystem og internetopkobling via Bolignet Århus. Badeværelser renoveres løbende. En liste over renoverede badeværelser ses i bilag 20.

23 Konkurrenceprogram Side 17 Renoveret hovedindgangsparti Der er fortsat et stort renoveringsbehov, som er nærmere beskrevet i afsnit 11.3 og dokumenteret i en række tilstandsrapporter, se bilag Der er vedlagt relevante eksisterende tegninger i det omfang, det har været muligt at fremskaffe dem, men det bemærkes, at tegningsdokumentationen af de eksisterende forhold ikke er komplet, og at tegningerne ikke er ajourført. Bebyggelsen har i alt 839 boliglejemål fordelt på følgende boligstørrelser: Boligstørrelse (Antal rum/areal) Adresse / blok 4/108 m² 1/36 m² 3/92 m² 1/31 m² 5/123 m² 2/52 m² 3/95 m² 4/109 m² Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj

24 Konkurrenceprogram Side 18 Boligstørrelse (Antal rum/areal) Adresse / blok 4/108 m² 1/36 m² 3/92 m² 1/31 m² 5/123 m² 2/52 m² 3/95 m² 4/109 m² Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Rosenhøj Ravnsbjergcentret og erhvervslejemål i Rosenhøj I tilknytning til Rosenhøj ligger en række erhvervslejemål, som er udlejet af Århus Omegn. Ravnsbjergcentret omfatter lejemålene med adresse på Søndervangs Allé 38. OK tank Banko Aldi Butikker Parkering Ravnsbjergcentret

25 Konkurrenceprogram Side 19 Ravnsbjergcentret Af tabellen nedenfor fremgår de i alt 12 erhvervslejemål samt garager til udlejning. Adresse Erhverv Rosenhøj 1B 138 m² Kontor/tandlægeklinik (nedlagt) Rosenhøj 17C 121 m² Kontor/liberalt erhverv/lægeklinik 121 m² Kulturelle formål, institution mv. (Århus Kommune) Rosenhøj 25 D 243 m² Kontor, handel, offentlig administration, værksted (DK tankstation) Søndervangs Allé 38 A 80 m² Frisør 350 m² Selskabslokaler 969 m² Dagligvarebutik 1020 m² Bankocenter 285 m² Kiosk 40 m² Grønthandler 190 m² Pizzaria 100 m² Bager Søndervangs Allé 38 K 183 m² Garage 8.5 Kjærslund Afdeling 23, Kjærslund, hører under Viby Andelsboligforening. Kjærslund er opført i 1968 og består af 11 boligblokke. I midten er der et større grønt område med mulighed for boldspil, som er forbundet med blokkene via stier, og fordelt ved boligblokkene er der endvidere p-pladser, legepladser og beplantning i form af træer mv. Der er vedlagt situationsplaner som bilag 4, men det bemærkes, at de ikke er ajourført.

26 Konkurrenceprogram Side 20 Daginstitutioner Selskabslokaler Daginstitution Kjærslund Integreret i boligområdet er der et selskabslokale med adressen Søndervangs Allé 47. Bygningen blev oprindeligt opført som sparekasse i 1971 og blev siden ombygget til fælleshus i Boligblokke i Kjærslund Der er planlagt en facaderenovering af Kjærslund, som ikke er omfattet af projektkonkurrencen. Den kommende renovering er resultatet af en langvarig planlægningsproces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af de forskellige, tekniske problemer i afdelingen. Afdelingen er opført som den velkendte bygningstype, benævnt Boligforeningernes Etagetypehuse (ofte kaldet Sydjyllandsplanen ).

27 Konkurrenceprogram Side 21 Kjærslund har tidligere gennemgået større renoveringer, bl.a. i 1994, hvor altanfacaderne blev lukket med aluminiumspartier, ligesom man foretog efterisolering af gavle samt partielle felter ved opgangene og hvor også baderumsvinduerne blev fornyet. Intensionen med den nuværende renovering er at færdiggøre/opdatere indgangsfacader og gavle, således at de fremtræder sammenhængende. Samtidig skal isoleringsevnen forbedres for den samlede klimaskærm. Det fremtidige facade- og gavludtryk vil være lyse skærmtegl i kombination med nye vinduer/døre. Skærmteglen bliver glatte plader i en kombination med vandret, rillede plader i de vandrette vinduesbånd. De rillede plader fortsætter som bånd rundt på gavlene. Med en lidt mørkere skærmtegl skabes en ensartet overgang til de farvemæssigt varierende, nuværende altanfacader. Opgangsfelterne forsynes med store sammenhængende glaspartier, og der etableres nye baldakiner ved alle hovedindgange. Derudover etableres nye udsugningsanlæg med emfang i alle boliger, ligesom der foretages en række brandsikringsmæssige forbedringer i tagkonstruktionen, afsluttende med ny tagpap. Udearealerne berøres kun i stilladszonen omkring blokkene. 8.6 Søndervangen Søndervangen hører under Viby Andelsboligforening. Søndervangen er opført omkring 1965 og består af 19 boligblokke. I midten er der et større grønt område orienteret omkring stuehuset fra en ældre gård, der anvendes som beboerhus. Beboerhus

28 Konkurrenceprogram Side 22 Området omkring beboerhuset er forbundet med blokkene via stier, og fordelt ved boligblokkene er der endvidere p-pladser, legepladser og beplantning i form af træer mv. Der er vedlagt situationsplaner som bilag 4, men det bemærkes, at de ikke er ajourført. 8.7 Søndervangskolen Søndervangskolen med adressen Søndervangs Allé 40, 8260 Viby, er opført i Se også Matildestedet Søndervangskolen Den er bygget op omkring 4 nord-sydgående fløje med lærerværelse mv. i den anden fløj fra øst og undervisningslokaler i de 2 tilstødende fløje. I den vestligste fløj er der svømmehal, 2 gymnastiksale og idrætssal samt skolefritidsordningen Matildestedet ud mod Matildelundsvej.

29 Konkurrenceprogram Side 23 Søndervangskolen Der er vedlagt tegninger af skolen som bilag 5. Der er gennemført løbende renoveringer af både skolen og Matildestedet, og de har ifølge den tekniske serviceleder på stedet bl.a. omfattet udskiftning af alle vinduer, inkl. fuger, i 2005, og udskiftning af lofter med Dampa lofter. Tagbeklædningen er den oprindelige bølgeeternit, som er asbestholdig. Dog er taget på fløjen mod Søndervangs Allé under udskiftning (september 2010).

30 Konkurrenceprogram Side 24 9 Masterplan for Rosenhøj, Kjærslund og Søndervangen 9.1 Målsætning Masterplanen skal medvirke til at skabe en bydel, der i højere grad hænger sammen internt og med den omkringliggende by. Området Rosenhøj og Kjærslund ønskes åbnet mod den øvrige by med en imødekommende port i form af et centralt torv, som sammentænkes med en landskabsarkitektonisk forbedring af krydset, hvor Ringvej Syd og Søndervangs Allé mødes. Torvet skal fungere som samlingssted og som bycenter for Viby Syd. Viby Syd skal være et område, hvor man føler sig velkommen og tryg. Der ønskes en bedre overordnet sammenhæng med en tydelig infrastruktur. Trafiksikkerhed og kriminalpræventiv tankegang er i den sammenhæng vigtige aspekter, der skal medvirke til at beboere og trafikanter føler sig trygge. Samtidig skal infrastrukturen give den bedst mulige betjening af de mange institutioner, indkøbsmuligheder, aktiviteter og ikke mindst besøgende og beboere i området. 9.2 Konkurrenceområde og forudsætninger Konkurrenceområdet er illustreret nedenfor.

31 Konkurrenceprogram Side 25 Ved udarbejdelse af masterplanen skal der tages stilling til sammenhængen med landskabet og den bymæssige bebyggelse. De overordnede forudsætninger for udarbejdelse af masterplanen er: Kun Århus Kommunes, Århus Omegns og Viby Andelsboligforenings matrikelnumre må berøres. Dog må adgangen til Odderbanens trinbræt ligeledes inddrages. Kommunale veje og stier: Ringvej Syd kan ikke ændres, og der kan ikke etableres nye forbindelser på tværs af Ringvej Syd. Rosenhøj: Udearealer og eksisterende bygningsmasse kan tilpasses. Ved ungdomsboliger kan dog kun ske en tilpasning af udearealer, men ikke af bygningsmasse. Ravnsbjergcentret og OK tanken ved Søndervangs Allé indgår i konkurrenceområdet, og det er således muligt at komme med forslag til en omdannelse af centret, men med de samme butikker som i dag som minimum. Det skal dog understreges, at der ikke er afsat midler til en omdannelse, og at en eventuel omdannelse kræver en afklaring af finansieringen. Kjærslund: Udearealer kan tilpasses, men ikke bygninger (daginstitution og boligblokke). Søndervangen: Ingen tilpasninger af udearealer, herunder veje og stier. 100 kommunale arbejdspladser: Placeres i Rosenhøj. Medborgerhuset: Placeres ved Søndervangskolen med satellit i Søndervangen. Viby Gymnasium og HF s matrikelnummer må ikke berøres. Derudover er der indenfor konkurrenceområdet en række mere detaljerede forudsætninger eller bindinger for masterplanen, som fremgår af de efterfølgende afsnit. Den økonomiske ramme i afsnit 14 er tillige en binding, der skal tages højde for.

32 Konkurrenceprogram Side Udearealer (inkl. Rosenhøj og Kjærslund) Afsnittet beskriver dels krav til kommunale udearealer og dels til udearealer i Rosenhøj og Kjærslund. Afsnittet vedrører således både delprojekt 1, 2 og 3. Som led i projektkonkurrencen ønskes opnået, at udearealerne gives et landskabsmæssigt og kvalitetsmæssigt løft, og at det opleves, at kommunens og boligforeningernes arealer udgør en helhed. Udearealer skal nytænkes og renoveres, og de skal indbyde til leg og motion der kan eksempelvis etableres arealer til udendørs arrangementer, motionsstier mv Trafikplan for området Der skal udarbejdes en samlet trafikplan for området. Planen skal som minimum redegøre for følgende: Den samlede vejstruktur med tilslutninger til det overordnede vejnet. Faciliteter for den kollektive trafik, som nærmere beskrevet i afsnit Et samlet stinet, der viser sammenhæng med det omkringliggende stinet. Her skal krav i den kommunale cykelhandlingsplan overholdes, som beskrevet i afsnit Parkering i området. I det omfang, der indarbejdes nye funktioner i området, skal der anvises parkering i henhold til gældende retningslinjer for anlæg af parkering i Århus Kommune. Trafikplanen kan arbejde med følgende emner: Planen kan give et bud på en hastighedsdæmpning på Søndervangs Allé, på strækningen mellem Ringvej Syd og Holmegårdsvej. Planen kan give et bud på, hvordan der kan etableres en ekstra tilslutning til det overordnede vejnet fra Rosenhøj- og Kjærslundområdet. Planen kan give et bud på, hvordan den eksisterende stibro over Ringvej Syd kan forbedres og gøres mere attraktiv. Herunder gerne et bud på, hvordan bløde trafikanter fra Søndervangen mere naturligt ledes frem til broen. Overordnet gælder desuden følgende forudsætninger: Det overordnede vejnet Ringvej Syd og Christian X s Vej kan ikke berøres. Der kan således ikke etableres nye vejtilslutninger til disse veje.

33 Konkurrenceprogram Side 27 Der kan ikke etableres nye, niveaufrie krydsninger af Ringvej Syd for bløde trafikanter. Dog kan der gives bud på andre løsninger til forbedrede krydsningsmuligheder for bløde trafikanter. Der skal fortsat være hastighedsdæmpende foranstaltninger på Søndervangs Allé mellem Ringvej Syd og Gunnar Clausens Vej, under hensyntagen til, at der kører buser på strækningen. Der skal arbejdes med løsninger, hvor der er fokus på trafiksikkerhed og tilgængelighed Landskabsarkitektoniske krav og funktionskrav Krydset Ringvej Syd og Søndervangs Allé Krydset, hvor Ringvej Syd og Søndervangs Allé mødes, forbedres landskabsarkitektonisk ved hjælp af beplantning og andre tiltag, men der skal ikke ske ændringer af vejanlæggene Torvedannelse Der etableres et torv mellem Rosenhøj og Kjærslund, idet torvet eventuelt gennemskæres af Søndervangs Allé, således at der er visuel forbindelse mellem Rosenhøj og Kjærslund. I torvet kan inddrages både Århus Kommunes og Århus Omegns matrikelnumre (centerområdet, afd. 50). En kommende torvedannelse kunne omfatte arealet fra Søndervangs Allé til daginstitutionen, Rosenhøj 28, der planlægges fraflyttet. Området er markeret på nedenstående skitse.

34 Konkurrenceprogram Side 28 Der modtages gerne forslag, der dækker hele dette område, og som viser mulighederne for at omdanne butikscentret med tilhørende parkering, evt. suppleret med bypark, fritidsaktiviteter, nye butikker og fx genbrugsmarked. Som nævnt i afsnit 9.2 er der dog p.t. ikke afsat midler i budgetrammen til nedrivning og genetablering af bygninger. Forslaget skal derfor samtidig illustrere mulighederne for en kommende torvedannelse uden nedrivning og genetablering af bygninger. Der er som udgangspunkt ingen bindinger på belægningstyper, belysning, beplantning mv., men anlæggene skal være lette af vedligeholde, og torvet kan fx udføres i betonfliser med effekter i granit eller indfarvet beton, så der opnås et urbant ikke for poleret udtryk. Ved tilpasningen af Søndervangs Allé og ved udformningen af torvet skal der indarbejdes hensyn til busser som nærmere beskrevet i afsnit Både ved butikscenter og ved boligblokke skal der fremover være samme antal parkeringspladser, som der er i dag. Ved butikscenteret og Aldi skal der således uændret være 91 parkeringspladser syd for Aldi, men disse kan flyttes eller omlægges. Dertil kommer de 34 parkeringspladser nord for Aldi, som forventes bevaret uændret. Der ønskes etableret cykelparkering ved butikscentret, hvad der ikke er i dag. Stier skal have en bredde, der er afpasset efter fejemaskiner og snerydningskøretøjer Udearealer i Rosenhøj I Rosenhøj er der en nyetableret vaske- og reparationsplads til biler for beboerne. Den skal enten bevares eller genetableres, såfremt masterplanen taler for det. Ved bearbejdningen af udearealer i Rosenhøj er det vigtigt også at inddrage beboernes visionsoplæg, som indgår i bilag 6 (bilag 3 til godkendelse af helhedsplanen). Adgangen til Odderbanens trinbræt forbedres landskabsarkitektonisk som led i omdannelsen af Rosenhøj. I dag er der cykelparkering ved hver indgang til blokkene. Der skal fortsat være cykelparkering i Rosenhøj, men der modtages gerne forslag til en ændret udformning. Stier skal have en bredde, der er afpasset efter fejemaskiner og snerydningskøretøjer.

35 Konkurrenceprogram Side Udearealer i Kjærslund Udearealer i Kjærslund skal harmonere med den planlagte facaderenovering, som er beskrevet i afsnit 8.5, og der kan derfor blive behov for at tilpasse projektet for udearealer. På nuværende tidspunkt forventes det, at der anvendes skærmtegl ved facaderenoveringen, men udformning og farver er ikke fastlagt. I dag er der cykelparkering ved hver indgang til blokkene. Der skal fortsat være cykelparkering i Kjærslund, men der modtages gerne forslag til en ændret udformning. Stier skal have en bredde, der er afpasset efter fejemaskiner og snerydningskøretøjer Kollektiv Trafikplan Århus 2011 Århus Kommune har netop besluttet en ny Kollektiv Trafikplan, hvor der lægges op til væsentlige ændringer i rutenettet, se bilag 17 (Selve trafikplanen + Indstilling Kollektiv Trafikplan + Udvalgserklæring). I Viby etableres bl.a. rute 4A og 6A (se illustration nedenfor). Såvel trafikplan som den samlede helhedsplan skal tage højde for og spille sammen med den nye Kollektive Trafikplan. Rute 4A Rute 6A Planen omfatter to ruter: Rute 4A, som kører gennem området via Søndervangs Allé, og rute 6A, hvor hver anden linje passerer området via Ringvej Syd, mens hver anden rute har endestation ved torvet på Søndervangs Allé/Matildelundsvej. I forhold til det oprindelige forslag har Teknisk Udvalg i forbindelse med vedtagelsen besluttet følgende ændringer, der har specielt betydning for Viby Syd området (jf. bilag 17): Ad Søndervangs Allé 4A). Det oprindelige forslag fastholdes, og der etableres cykelsti hen forbi skolen. Anlægsudgiften indarbejdes i den kommende indstilling om nye og ændrede vejanlæg afledt af trafikplanen.

36 Konkurrenceprogram Side 30 Ad Søndervangs Allé 6A) Det tiltrædes, at der skal søges etableret en anden placering af en endestation i området, således at linje 6A kan fjernes fra Søndervangs Allé. Der skal kunne etableres en bussluse eller lignende mellem Søndervangs Allé og Gunnar Clausens Vej Cykelhandlingsplan for Århus Kommune Århus Kommune har en overordnet cykelhandlingsplan, som udpeger det overordnede hovedrutenet for cyklister. Trafikplanen for projektområdet skal respektere cykelhandlingsplanen. Cykelhandlingsplanens hovedruter i projektområdet er vist på nedenstående figur, som også viser de eksisterende stier i området:

37 Konkurrenceprogram Side 31 De primære trafikruter sammenbinder de vigtigste erhvervsområder og kultur- og fritidsinstitutioner med boligområder i kommunen. De primære trafikruter har alle forbindelse til City. Ruterne består primært af stier i eget tracé og af cykelstier langs de overordnede radial- og ringveje. De sekundære trafikruter betjener primært forstæder og fungerer som skoleveje, adgang til kollektive trafikterminaler, indkøb samt sports- og nærrekreative formål. De sekundære trafikruter består dels af stier i eget tracé, dels af cykelstier langs de overordnede radial- og ringveje. Desuden forløber en del af de sekundære trafikruter ad mindre lokalveje uden stianlæg. Århus Kommune etablerer cykelsti foran skolen på Søndervangs Allé, jf. vedtaget indstilling om kollektiv trafikplan.

38 Konkurrenceprogram Side Renovering og omdannelse af Rosenhøj 11.1 Generelle krav I forbindelse med godkendelse af helhedsplanen og efterfølgende er der opstillet følgende rammer for omdannelsen: Antallet af almene 4- og 5-rums boliger reduceres med ca. 35 boliger ved ombygning af boligerne til 2- og 3-rumsboliger. Antallet af almene boligkvadratmeter reduceres. Fx ved at omdanne boliger til administrative, kommunale arbejdspladser som nærmere beskrevet i afsnit 12. Der skabes variation i bebyggelsen gennem en kvarterdannelse og større tilgængelighed. Det kan bl.a. ske gennem en reduktion i det samlede antal boligkvadratmeter, tilbygning til eksisterende bebyggelse og etablering af nye sammenhænge i bebyggelsen. Det bemærkes, at der i konkurrenceprogrammet ikke er taget stilling til, om der skal nedrives boligblokke. Det er vigtigt også at inddrage beboernes visionsoplæg, som indgår i bilag 6 (bilag 3 til godkendelse af helhedsplanen). Ved renovering eller ombygning af boligblokke skal der indarbejdes Århus Kommunes krav til tilgængelighed (se bilag 18), og der udvælges enkelte blokke, som opgraderes til et tidssvarende niveau for tilgængelighed og derved bliver egnede for ældre og andre med særlige behov for tilgængelighed. I disse blokke etableres fx elevatorer, og de udvendige adgangsforhold skal ligeledes indtænkes. Der etableres personalefaciliteter for afdelingens personale som nærmere beskrevet i afsnit I boligblokkene er der et stort renoveringsbehov, som er nærmere beskrevet i afsnit Der skal anvises muligheder for at tilføre nye ejerformer gennem nybyggeri. I konkurrenceforslaget skal der således indgå forslag til placering og bolig- og/eller erhvervstype, men forslaget skal tage højde for, at der kan gå en længere årrække, før nybyggeriet opføres. Udearealer skal nytænkes og renoveres, og de skal indbyde til leg og motion der kan eksempelvis etableres arealer til udendørs arrangementer, motionsstier mv. Der skal lægges vægt på kriminalpræventive og tryghedsskabende løsninger for boligmasse og udearealer. Planer for daginstitutionen Rosenhøj 28: Århus Kommune lejer pt. daginstitutionen, men der er inden for en overskuelig fremtid planlagt en fraflytning af lokalerne. Derfor kan lo-

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011

pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 pulsen konkurrence om fremtidens bæredygtige multihus åben projektkonkurrence program januar 2011 49 fremtidens bæredygtige multihus konkurrenceprogram januar 2011 O konkurrenceområdet 50 fremtidens bæredygtige

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj

Fra Boligområde til. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Fra Boligområde til bydel Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj Helhedsplanen er udarbejdet af Århus Kommune i samarbejde med brabrand Boligforening. Planen er vedtaget af Århus Byråd den 19. december

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Samarbejde mellem kommune og boligorganisationer Fire modeller til fremtidssikring med erfaringer fra Vejle, Herning, København og Herlev AlmenVejledning AlmenRapport 2 C 3 Kolofon Titel Udgave Samarbejde

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helhedsplan Stenlille

Helhedsplan Stenlille Sorø Kommune Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Styrk Stenlille HELHEDSPLAN STENLILLE Helhedsplan Stenlille Strategi for udvikling og byforbedring Forord Denne helhedsplan for

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Boligpolitik for Køge Kommune 2009

Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Boligpolitik for Køge Kommune 2009 Indhold 1 Indledning 3 2 Køge i et regionalt perspektiv forudsætninger og styrker 4 3 Befolkningens sammensætning 7 4 Boligmassens sammensætning 8 5 Den økonomiske bæredygtighed

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri

Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri Nye udfordringer for det almene boligbyggeri NYE UDFORDRINGER FOR DET ALMENE BOLIGBYGGERI Udgivet af Landsbyggefonden, august 2014 Udarbejdet og redigeret

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Sprotoften. klar til fremtiden

Sprotoften. klar til fremtiden Sprotoften klar til fremtiden Plan for boligsocial indsats 2014-2018 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2. RESUMÉ... 4 2.1 BØRN, UNGE OG FAMILIER... 6 2.2 UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE... 6 3. BAGGRUND -

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer

Byernes rolle i klimastrategien. Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning. Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Bright Green Business ProjectZero Sønderborg VIRKEMIDLER KOMMUNEPLAN Byernes rolle i klimastrategien Virkemidler for forebyggelse af klimaforandringer Del 2 - virkemidler indarbejdet i kommuneplanlægning

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere