BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Sammenfatning Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Årsag til prisforventninger Overvejer køb og salg af bolig Handlinger i forbindelse med køb og salg Flytteovervejelser generelt Potentielle førstegangskøbere Yngre boligejere og deres flytteovervejelser Tabeloversigt Tabel 5.1 Besvarelsesprocent februar-marts Tabel 6.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper... 7 Tabel 6.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 8 Tabel 6.3 Specifik forventning til prisstigning... 9 Tabel 6.4 Specifik forventning til prisfald... 9 Tabel 6.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tabel 7.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 8.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Tabel 8.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Tabel 8.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Tabel 8.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?

3 Tabel 8.5 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Tabel 8.6 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Tabel 9.1 Generelle flytteovervejelser Tabel 9.2 Aldersbestemt flytteovervejelse Tabel 9.3 Ønsker at flytte til en anden bydel Tabel 9.4 Brug for mere plads Tabel 9.5 Nuværende bolig er for stor Tabel 9.6 Ønsker at flytte tættere på byen Tabel 9.7 Ønsker at flytte ud af byen Tabel 9.8 Ønsker at flytte til en anden landsdel Tabel 9.9 Nuværende bolig for dyr Tabel 10.1 Definition af potentielle førstegangskøbere Tabel 10.2 Aldersfordeling af potentielle førstegangskøbere Tabel 10.3 Geografisk fordeling af potentielle førstegangskøbere Tabel 10.4 Familietyper for potentielle førstegangskøbere Tabel 10.5 Potentielle førstegangskøbere som overvejer at købe Tabel 10.6 Potentielle førstegangskøbere tilfredse med nuværende bolig Tabel 10.7 Ikke råd til udbetalingen på en ejerbolig Tabel 10.8 Ikke råd til renter og afdrag Tabel 10.9 Realkredit vil ikke give lån Tabel Usikkerhed om jobsituation Tabel Venter på den helt rigtige bolig Tabel Undlader at købe pga. faldende priser Tabel 11.1 Familietyper for yngre boligejere Tabel 11.2 Yngre boligejere som overvejer at købe større bolig Tabel 11.3 Yngre boligejer som er tilfreds med nuværende bolig Tabel 11.4 Ikke råd til renter og afdrag Tabel 11.5 Realkredit vil ikke give lån Tabel 11.6 Venter på den helt rigtige bolig Tabel 11.7 Ikke råd til udbetaling på en større ejerbolig Tabel 11.8 Usikkerhed om jobsituation Tabel 11.9 Undlader at købe pga. faldende priser Figuroversigt Figur 5.1 Svarprocent for aldersgrupperne... 5 Figur 6.1 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper... 8 Figur 7.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, november 2013 og august

4 4 Sammenfatning Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse er i år 2014 blevet udvidet. Udvidelsen består både af en dobbelt så stor respondentgruppe og af et øget antal spørgsmål. Undersøgelsen er som vanligt udført af Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse, og dataindsamlingen er foregået fra d. 1. til d. 15. februar samt fra d. 1. til d. 15. marts Formålet med dette notat er at beskrive de svar som er indsamlet via spørgeskemaet. I alt er personer blevet kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. Af dem er der udført interview med personer. Respondenterne er som vanligt blevet spurgt om deres prisforventninger på boligmarkedet og deres overvejelser og handlinger i forbindelse med eventuelle boligkøb. Men som noget nyt er to undergrupper af respondenterne blevet defineret. Det drejer sig om potentielle førstegangskøbere samt om en gruppe af yngre boligejere. Gruppen af potentielle førstegangskøbere er defineret som personer der p.t. bor i en lejebolig eller i en andelsbolig og ikke har ejet en ejerbolig de seneste fem år. De potentielle førstegangskøbere er valgt ud fordi de spiller en nøglerolle på boligmarkedet, idet at de kan vælge at gå ind på ejerboligmarkedet og forøge gruppen af personer som leder efter en ejerbolig, eller de kan vælge at forblive i lejeboligsektoren. Gruppen af yngre boligejere er defineret som personer mellem 20 og 45 år som bor i ejerbolig. Denne gruppe er ofte i starten af deres boligkarriere og det kan tænkes at de vil flytte videre til en større og dyrere ejerbolig. Dette kan også have markant indflydelse på boligmarkedet. Da antallet af respondenter er fordoblet i undersøgelsen giver det også mulighed for at opdele svarene på flere undergrupper uden at disse undergrupper bliver for små. Også i denne undersøgelse er svarprocenten noget lavere for de årige, faktisk helt nede på 43 procent. I gennemsnit er svarprocenten 57 procent. Dette er noget lavere end i de tidligere undersøgelser, og kan skyldes at undersøgelsen nu er længere med flere spørgsmål, hvilket jo tager mere tid for respondenten at udfylde. Prisforventningerne i undersøgelsen fra februar og marts minder en hel del om prisforventningerne fra undersøgelsen i november Der er en stor gruppe som forventer højere priser eller priser på samme niveau som nu på etårssigt, og nettotallet for prisforventningerne på etårssigt er 13,44, i november 2013 var det 17,99. Det er de samme faktorer som i mange af de tidligere undersøgelser der bliver lagt til grund for prisforventningerne. De mest brugte forklaringer er prisudviklingen på boliger indenfor det seneste 3

5 halve år samt Danmarks økonomiske situation. Mellem 70 og 80 procent af respondenterne henfører til disse årsager når de udtaler sig om deres forventninger til boligpriserne om et år. Overordnet set har 42 procent af respondenterne undersøgt boligpriserne i løbet af de seneste tre måneder, og 10 procent af boligejerne har fået deres bolig vurderet. 20 procent har overvejet at købe eller sælge bolig i løbet af de seneste tre måneder, og næsten halvdelen af disse har taget kontakt til en ejendomsmægler, en bank eller et realkreditinstitut. Samtlige respondenter er som noget nyt i denne undersøgelse blevet spurgt om de overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. Det er der overordnet set 36 procent af respondenterne som gør. Det er dog hovedsageligt de yngre aldersgrupper (20-29 år og år) som overvejer at flytte. Det er hele 78 procent af alle årige som overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. De potentielle førstegangskøbere består fortrinsvis af yngre personer, 50 procent af dem er mellem 20 og 39 år (for respondentgruppen som helhed er 26 procent i denne aldersgruppe). 44 procent af dem bor i Hovedstadsområdet, det gør kun 29 procent af respondenterne som helhed. 22 procent af de 410 potentielle førstegangskøbere overvejer at købe bolig indenfor de kommende 1-2 år. De resterende 321 respondenter er blevet spurgt hvorfor de ikke overvejer at købe. Langt de fleste (66 procent) overvejer ikke at flytte fordi de er tilfredse med deres nuværende bolig. Men der er også en stor gruppe (46 procent) som ikke overvejer at købe fordi de ikke har råd til udbetalingen på en ejerbolig. For 28 procent af de potentielle førstegangskøbere er usikkerhed om deres jobsituation en årsag til at de ikke overvejer at købe bolig. Og for 21 procent er det banken eller realkreditinstituttet som ikke vil give lån til dem. De potentielle førstegangskøbere har ikke forskellige prisforventninger end respondentgruppen som helhed. De yngre boligejere består hovedsageligt af personer i familier som består af par med børn, 78 procent af respondenterne i denne undergruppe er i en familie som består af et par med et eller flere børn. Det er kun 35 procent af respondenterne generelt som består af denne familietype. 13 procent af de yngre boligejere overvejer at sælge deres bolig og købe en større eller bedre bolig indenfor de kommende 1-2 år. Langt de fleste af de resterende 86 procent overvejer ikke at købe og sælge fordi de er tilfredse med deres nuværende bolig. Det er således 86 procent som er tilfredse med deres nuværende bolig. Det lader ikke til at være hverken usikkerhed om jobsituation eller manglende lånevillighed hos bank og realkreditinstitut som afholder de yngre boligejere fra at købe og sælge bolig. 4

6 5 Undersøgelsen og respondenterne Som noget nyt er forventningsundersøgelse nr. XIV gennemført i både februar og marts måned Herved at antallet af respondenter blevet fordoblet. I alt er personer blevet kontaktet og der er blevet gennemført et fuldt interview med personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 57 hvilket er noget lavere end i de foregående forventningsundersøgelser. Tabel 5.1 Besvarelsesprocent februar-marts 2014 Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke svar % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Besvarelsesprocenten i de forskellige aldersgrupper i forventningsundersøgelsen fra februar og marts 2014 kan ses i nedenstående figur. Figur 5.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 63% 65% 72% 60% 56% 50% 40% 43% 50% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts

7 Også i denne forventningsundersøgelse for februar og marts 2014 er der en lavere svarprocent for de yngre aldersgrupper. Den højeste svarprocent findes blandt de årige. 6 Forventning til boligprisernes udvikling Figur 6.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 60% 50% 40% 37% 48% 43% 43% 30% 20% 10% 0% 1% 1% Meget højere Højere På samme niveau 11% 9% 4% 2% 1% 0% Lavere Meget lavere Ved ikke Februar-marts 2014 November 2013 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 spørgsmål A1 På kort sigt (1 år) forventer danskerne i februar og marts måned 2014 at priserne om et år enten vil være på samme niveau (48 procent angiver dette) eller højere (37 procent angiver dette). Den lidt mindre gruppe af respondenter som forventer højere priser betyder også at nettotallet for prisforventningerne falder fra 17,99 i november 2013 til 13,44 i februar-marts

8 Figur 6.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 80% 70% 66% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 4% 18% 16% Meget højere Højere På samme niveau 8% 8% 5% 3% 0% 0% Lavere Meget lavere Ved ikke Februar 2014 November 2013 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 spørgsmål A1 På længere sigt (5 år) forventer en stor del af befolkningen (i alt 70 procent) at priserne enten vil være højere eller meget højere end i dag. Fordelingen kan ses af ovenstående figur, og adskiller sig kun marginalt fra fordelingen af svar i undersøgelsen fra november Tabel 6.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 0% 46% 38% 13% 0% 3% 100% 17, år 1% 44% 44% 9% 0% 1% 100% 18, år 1% 38% 48% 10% 1% 2% 100% 14, år 1% 30% 53% 13% 1% 2% 100% 8, år 1% 35% 51% 9% 1% 4% 100% 12, år 0% 36% 49% 13% 0% 2% 100% 11,81 alle 1% 37% 48% 11% 1% 2% 100% 13,44 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål A1 7

9 De forskellige aldersgrupper af respondenter har også i denne forventningsundersøgelse forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne. Gruppen af årige er i denne undersøgelse de mest positive, mens gruppen af årige er den relativt mindst positive gruppe. Dette illustreres også i nedenstående figur. Figur 6.1 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 spørgsmål A1 Tabel 6.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser Nettotal februar-marts Nettotal november 2013 ændring om et år / Alder år 17,05 22,06-5, år 18,06 18,57-0, år 14,31 12,86 1, år 8,82 17,98-9, år 12,82 19,06-6, år 11,81 20,55-8,74 Alle 13,44 17,99-4,55 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 Spørgsmål A1 8

10 Som det ses af ovenstående tabel er alle aldersgrupper på nær de årige blevet en smule mindre positive med hensyn til deres prisforventninger fra november 2013 til februar og marts Også i denne forventningsundersøgelse er der desuden indføjet et spørgsmål om respondenternes specifikke forventning til boligprisstigningerne. Dette er gjort ved at de respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget højere eller højere om et år er blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent de forventer at priserne vil stige. Samtidigt er respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget lavere eller lavere om et år blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent de forventer at priserne vil falde. De respondenter der i spørgsmål A1 har angivet at de tror at priserne vil være på samme niveau om et år er ikke blevet spurgt. Tabel 6.3 Specifik forventning til prisstigning Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent højere % 4-8 procent højere % Mere end 8 procent højere Ved ikke 13 4% 10 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål C1a Blandt de 334 respondenter der tror at prisen for et almindeligt parcelhus vil stige, tror 35 procent af dem at prisen vil være 4-8 procent højere i løbet af det næste år. Tabel 6.4 Specifik forventning til prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent lavere 53 56% 4-8 procent lavere 32 34% Mere end 8 procent lavere Ved ikke 9 10% 0 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål C1b Blandt de 94 respondenter der tror at prisen på et almindeligt parcelhus vil falde tror 34 procent at prisen vil falde med mellem 4 og 8 procent. 9

11 En alternativ måde at fremstille besvarelsen på er at stille dem op i en og samme tabel, og desuden medtage de 395 respondenter der i spørgsmål A1 angav, at de tror prisen for et almindeligt parcelhus vil være på samme niveau om et år. Tabel 6.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel Mere end 8 procent højere 13 2% 4-8 procent højere % 0-4 procent højere % På samme niveau % 0-4 procent lavere 53 6% 4-8 procent lavere 32 4% Mere end 8 procent lavere 9 1% Ved ikke 10 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål A1, C1a og C1b I denne større gruppe af respondenter ses det, at 14 procent af respondenterne forventer at prisen for et almindeligt parcelhus stiger med mellem 4 og 8 procent, mens kun 4 procent af respondenterne forventer at prisen for et almindeligt parcelhus vil falde med mellem 4 og 8 procent. 7 Årsag til prisforventninger Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? I denne forventningsundersøgelse bygger flest respondenter deres prisforudsigelser på den faktiske prisudvikling i løbet af det seneste halve år. Det kaldes også adaptive forventninger. Det var også tilfældet i undersøgelserne fra august og november 2013, men i undersøgelserne før da lagde flest respondenter Danmarks økonomiske situation til grund for deres prisforudsigelser. De færreste respondenter bygger fortsat deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. 10

12 Tabel 7.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A2 Tabel 7.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A3 Tabel 7.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A4 Tabel 7.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A5 11

13 Tabel 7.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 3 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A6 Tabel 7.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja 85 10% Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A7 Tabel 7.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A8 Tabel 7.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Fordelingen af årsager fra undersøgelsen i februar måned 2014 kontra undersøgelsen fra november måned 2013 adskiller sig ikke nævneværdigt fra hinanden, og fremgår af nedenstående figur. 12

14 Figur 7.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, november 2013 og august % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 75% 71% 69% 39% 40% 36% 33% 29% 27% 25% 22% 17% 20% 10% 10% Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? Danmarks økonomiske situation? Renteudviklingen? Økonomiske eksperters udtalelser? feb-14 Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? nov-13 En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? Din bankrådgivers breve eller udtalelser? Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 Spørgsmål A2-A9 8 Overvejer køb og salg af bolig Også i denne forventningsundersøgelse er der medtaget spørgsmål om hvorvidt respondenterne overvejer køb eller salg af bolig eller om de har undersøgt priserne på ejerboliger. Tabel 8.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B1 42 procent af respondenterne har indenfor de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er samme andel som i undersøgelsen fra november

15 Tabel 8.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Fået din egen (andels) bolig vurderet? Antal Andel Ja 8 15% Nej 46 85% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B2 15 procent af ejerne af andelsboliger har fået deres andelsbolig vurderet i løbet af de sidste 3 måneder. Blandt ejere af ejerboliger har 10 procent fået deres ejerbolig vurderet. Tabel 8.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Antal Andel Ja 57 10% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B2a 20 procent af respondenterne har inden for de sidste tre måneder overvejet at købe eller sælge bolig, det er 3 procent point flere end i undersøgelsen fra november måned Tabel 8.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet at købe eller sælge bolig? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B3a Tabel 8.5 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B4 27 procent af respondenterne har søgt efter bolig i en avis eller på internettet i løbet af de foregående 3 måneder. Det er samme andel som i undersøgelsen fra november

16 8.1 Handlinger i forbindelse med køb og salg Blandt de respondenter der har overvejet at købe eller sælge bolig i de seneste tre måneder er der 46 procent som i den forbindelse har kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i den forbindelse. Tabel 8.6 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank? Antal Andel Ja 78 46% Nej 93 54% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B3 9 Flytteovervejelser generelt Som noget nyt er samtlige respondenter både i februar og i marts undersøgelsen blevet spurgt om de overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. Det er der 36 procent som gør. Tabel 9.1 Generelle flytteovervejelser Overvejer du at flytte indenfor de næste 5 år? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 17 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D1 Det er langt overvejende de yngre som overvejer at flytte som det ses af nedenstående tabel. Tabel 9.2 Aldersbestemt flytteovervejelse Aldersgruppe Alle Andel som overvejer at flytte 78% 46% 27% 27% 26% 22% 36% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D1 De 582 respondenter som overvejer at flytte er herefter blevet spurgt ind til hvorfor de ønsker at flytte. En stor gruppe på 35 procent svarer at de ønsker at flytte for at flytte til en anden bydel. 15

17 Tabel 9.3 Ønsker at flytte til en anden bydel Du gerne vil flytte til en anden bydel? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D5 En næsten lige så stor gruppe ønsker at flytte fordi de har brug for mere plads. Tabel 9.4 Brug for mere plads Du har brug for mere plads? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D2 Omvendt ønsker kun 26 procent at flytte fordi deres nuværende bolig er for stor. Tabel 9.5 Nuværende bolig er for stor Din nuværende bolig er for stor? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D3 29 procent af respondenterne vil gerne flytte tættere på byen 16

18 Tabel 9.6 Ønsker at flytte tættere på byen Du gerne vil flytte tættere på byen? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 4 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D7 mens kun 19 procent ønsker at flytte ud af byen. Tabel 9.7 Ønsker at flytte ud af byen Du gerne vil flytte ud af byen? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D6 16 procent af respondenterne ønsker at flytte til en anden landsdel. Tabel 9.8 Ønsker at flytte til en anden landsdel Du gerne vil flytte til en anden landsdel? Antal Andel Ja 93 16% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D4 20 procent ønsker at flytte fordi deres nuværende bolig er for dyr. 17

19 Tabel 9.9 Nuværende bolig for dyr Din nuværende bolig er for dyr? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D8 10 Potentielle førstegangskøbere I Forventningsundersøgelsen gennemført i februar og marts måned 2014 er der i alt tilføjet 10 nye spørgsmål som specifikt retter sig mod potentielle førstegangskøbere, og 10 nye spørgsmål som retter sig i mod yngre boligejere mellem 20 og 45 år som kunne tænkes at købe en større bolig end den nuværende. Det første spørgsmål er kun stillet til beboere i andelslejligheder eller lejelejligheder, og går på hvorvidt respondenten har haft en ejerbolig indenfor de seneste fem år, for at definere de potentielle førstegangskøbere. Tabel 10.1 Definition af potentielle førstegangskøbere Har du haft en ejerbolig indenfor de seneste 5 år? Antal Andel Ja 94 19% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % E1 Der er ingen aldersmæssig begrænsning på kategorien af potentielle førstegangskøbere. Men hvis man betragter deres fordeling på aldersgrupper ses det at der er en markant større gruppe af årige end i respondentgruppen som helhed, hvilket ses af nedenstående tabel. 18

20 Tabel 10.2 Aldersfordeling af potentielle førstegangskøbere Aldersgruppe I alt Potentielle førstegangskøbere 34% 16% 14% 14% 15% 6% 100% Alle respondenter 13% 13% 20% 21% 24% 9% 100% E1 Geografisk er de potentielle førstegangskøbere i nogen grad koncentreret i Hovedstadsregionen, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10.3 Geografisk fordeling af potentielle førstegangskøbere Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedtotal Potentielle førstegangskøbere 44% 19% 8% 10% 18% 100% Alle respondenter 29% 23% 11% 15% 22% 100% E1 Tabel 10.4 Familietyper for potentielle førstegangskøbere Familietype Enlige med Enlige uden Par med Par uden børn børn børn børn I alt Potentielle førstegangskøbere 8% 43% 21% 28% 100% Alle respondenter 3% 21% 35% 41% 100% E1 De potentielle førstegangskøbere er i højere grad end gennemsnittet enlige uden børn, de udgør 43 procent af gruppen, mens de kun udgør 21 procent af respondentgruppen som helhed, som det ses af ovenstående tabel. De respondenter som har ejet en ejerbolig indenfor de seneste 5 år er ikke blevet betragtet som potentielle førstegangskøbere. Dernæst er de potentielle førstegangskøbere blevet spurgt om de overvejer at købe bolig indenfor de kommende et til to år. Tabel 10.5 Potentielle førstegangskøbere som overvejer at købe Har du overvejet at købe bolig indenfor de kommende 1-2 år? Antal Andel Ja 89 22% Nej % I alt % E2 19

21 Det ses at 78 procent af de potentielle førstegangskøbere ikke overvejer at købe bolig indenfor de kommende et til to år. Disse respondenter er efterfølgende blevet stillet en række spørgsmål for at finde frem til hvorfor de ikke overvejer at købe. Den altovervejende grund til at de potentielle førstegangskøbere ikke overvejer at købe en ejerbolig er at de er tilfredse med deres nuværende bolig som det ses af nedenstående tabel. Tabel 10.6 Potentielle førstegangskøbere tilfredse med nuværende bolig Du er tilfreds med din nuværende bolig? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 7 2% I alt % E9 46 procent af de potentielle førstegangskøbere svarer at de undlader at købe fordi de ikke har råd til udbetalingen på en ejerbolig. Tabel 10.7 Ikke råd til udbetalingen på en ejerbolig Du ikke har råd til udbetalingen på en ejerbolig? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 7 2% I alt % E4 En næsten lige så stor gruppe (42 procent) angiver at de undlader at købe en ejerbolig fordi de ikke har råd til at betale renter og afdrag på boliglånet. Tabel 10.8 Ikke råd til renter og afdrag Du ikke har råd til at betale renter og afdrag på en ejerbolig Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 9 3% I alt % E5 20

22 Det lader dog ikke til at det i specielt høj grad er realkreditinstitutterne som sætter begrænsninger på de potentielle førstegangskøberes boligdrømme, kun 21 procent af de adspurgte siger at de undlader at købe en ejerbolig fordi deres bank eller realkreditinstitut ikke vil give dem lån til en ejerbolig. Tabel 10.9 Realkredit vil ikke give lån Din bank eller realkreditinstitut ikke vil give dig lån til en ejerbolig? Antal Andel Ja 66 21% Nej % Ved ikke 31 10% I alt % E6 Usikkerheden om respondentens egen økonomiske situation er i nogen grad med til at begrænse muligheden for boligkøb, således svarer 28 procent at de undlader at købe en ejerbolig fordi der er usikkerhed om deres jobsituation. Tabel Usikkerhed om jobsituation Der er usikkerhed om din jobsituation? Antal Andel Ja 88 28% Nej % Ved ikke 7 2% I alt % E7 En anden grund til at de potentielle førstegangskøbere holder sig tilbage med hensyn til boligkøb kunne være at de ikke kan finde den helt rigtige bolig på markedet. Det lader dog kun i begrænset omfang til at være tilfældet som det ses af nedenstående tabel. Tabel Venter på den helt rigtige bolig Du venter på den helt rigtige bolig? Antal Andel Ja 51 16% Nej % Ved ikke 9 3% I alt % E8 21

23 Kun 7 procent af de potentielle førstegangskøbere angiver at de undlader at købe bolig fordi de regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden. Tabel Undlader at købe pga. faldende priser Du regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden? Antal Andel Ja 22 7% Nej % Ved ikke 12 4% I alt % E3 Definitionen af potentielle førstegangskøbere gør det også muligt at undersøge denne gruppes prisforventninger særskilt. For de potentielle førstegangskøbere defineret ved de 410 respondenter som bor i lejebolig og svarar at de ikke har haft en ejerbolig de seneste 5 år er nettotallet for deres prisforventninger på 1 års sigt 14,02. Til sammenligning er nettotallet for hele gruppen af respondenter 13,44, så det må konkluderes at gruppen af potentielle førstegangskøbere ikke har anderledes prisforventninger end danskerne som helhed. 11 Yngre boligejere og deres flytteovervejelser De yngre boligejere er i denne undersøgelse defineret som personer der bor i ejerbolig og er mellem 20 og 45 år. Der kan altså både være tale om unge enlige som bor i en ejerlejlighed i byerne men f.eks. også børnefamilier som bor i parcelhus i provinsen. Gruppen er bredt defineret for at kunne se nærmere på denne gruppes overvejelser om at flytte til en større og dyrere ejerbolig en gang i fremtiden. De 358 respondenter som falder i kategorien af yngre boligejere er overvejende par med børn, de udgør 78 procent af gruppen, mens par med børn kun udgør 35 procent af respondentgruppen som helhed. Tabel 11.1 Familietyper for yngre boligejere Familietype Enlige med børn Enlige uden børn Par med børn Par uden børn I alt Yngre boligejere 1% 11% 78% 10% 100% Alle respondenter 3% 21% 35% 41% 100% F1 22

24 Tabel 11.2 Yngre boligejere som overvejer at købe større bolig Overvejer du at sælge din bolig og købe en større eller bedre bolig indenfor de kommende 1-2 år? Antal Andel Ja 46 13% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % F1 Herefter er de 309 respondenter som svarede at de ikke overvejer at købe en større eller bedre bolig indenfor de kommende 1-2 år om hvorfor de ikke gør det. Tabel 11.3 Yngre boligejer som er tilfreds med nuværende bolig Du er tilfreds med din nuværende bolig? Antal Andel Ja % Nej 42 14% Ved ikke 1 0% I alt % F8 Langt de fleste yngre boligejere (86 procent) overvejer ikke at købe en anden og større bolig fordi de er tilfredse med deres nuværende bolig. De yngre boligejere er i højere grad tilfredse med deres nuværende bolig sammenlignet med de potentielle førstegangskøbere. Her var kun 66 procent tilfredse med deres nuværende bolig og overvejede derfor ikke at købe en ejerbolig. Det er de færreste yngre boligejere som ikke køber en større bolig fordi de ikke har råd til at betale renter og afdrag på et større lån, det er kun 15 procent af respondenterne som svarer bekræftende på dette. 23

25 Tabel 11.4 Ikke råd til renter og afdrag Du ikke har råd til at betale renter og afdrag på en større eller bedre ejerbolig Antal Andel Ja 46 15% Nej % Ved ikke 6 2% I alt % F4 Ligeledes er der 15 procent af respondenterne som ikke kan få lån fra deres bank eller realkreditinstitut til en større eller bedre bolig. Tabel 11.5 Realkredit vil ikke give lån Din bank eller realkreditinstitut ikke vil give dig lån til en større eller bedre ejerbolig? Antal Andel Ja 46 15% Nej % Ved ikke 6 2% I alt % F5 Det er heller ikke fordi den helt rigtige bolig ikke er til at finde at de yngre boligejere ikke køber en anden bolig, kun 13 procent angiver dette som grund for ikke at købe en anden bolig. Tabel 11.6 Venter på den helt rigtige bolig Du venter på den helt rigtige bolig? Antal Andel Ja 40 13% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % F7 12 procent af de yngre boligejere undlader at købe en større bolig fordi de ikke har råd til udbetalingen. 24

26 Tabel 11.7 Ikke råd til udbetaling på en større ejerbolig Du ikke har råd til udbetalingen på en større eller bedre ejerbolig? Antal Andel Ja 36 12% Nej % Ved ikke 5 2% I alt % F3 Tabel 11.8 Usikkerhed om jobsituation Der er usikkerhed om din jobsituation? Antal Andel Ja 35 11% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % F6 Kun 11 respondenter svarer at de ikke køber en større bolig fordi der er usikkerhed om deres jobsituation, mens kun 4 procent afholder sig fra at købe en større og bedre bolig fordi de regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden, jf. nedenstående tabel. Tabel 11.9 Undlader at købe pga. faldende priser Du regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden? Antal Andel Ja 11 4% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % F2 25

27 Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Sammenfatning... 6 4.1 Sundhedstilstand... 6 4.2 Vedligehold af hus og have for nogen en hobby for andre en

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen

Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Udviklingen i gældssætningen 1995-2009 skyldes boligmarkedet ikke pensionsformuen Nationalbanken i de seneste kvartalsoversigter fremlagt analyser om udviklingen i husholdningers gæld og formue. Husholdningernes

Læs mere

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING

FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING 29. september 2003 Af Mikkel Baadsgaard - Direkte telefon: 33 55 77 21 Resumé: FORMUEUDVIKLING OG FORMUEFORDELING I perioden 1995 til 2001 er husholdningernes gennemsnitlige nettoformue steget med i gennemsnit

Læs mere

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009

Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 23. marts 2009 Regional boligprisprognose historisk prisfald i 2009 Boligmarkedet er i øjeblikket ramt af en række kraftige økonomisk slag, der har sendt markedet i tovene. Der er dog store regionale forskelle,

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Insolvens blandt danske boligejere 2010 Syddansk Universitet Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Gintautas Bloze og Morten Skak 20. august 2012 Insolvens blandt danske boligejere 2010 I den følgende analyse er det valgt at se på ejerboliger

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark

BOLIG&TAL 4 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 2014. Fokus på det skæve Danmark BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 4 VIDENCENTER BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 214 Fokus på det skæve Danmark Boligøkonomisk Videncenter offentliggør for 3. gang et prisindeks for boliger. Indekset har det særlige

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Indledning... 1 5

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2015 Energirenovering Indledning Siden den første store oliekrise i begyndelsen af 70 erne har der været stigende bevidsthed om fordelene ved at isolere

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper

Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper 19. maj 2008 Analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie realkreditlån i forskellige aldersgrupper Sammenfatning Realkreditrådet har gennemført en analyse af udbredelsen og brugen af afdragsfrie lån

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje

Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Lejlighedsanalyse: Den økonomiske rentabilitet i at eje og leje Boligpriserne er faldet, og boligrenterne er historisk lave. Det betyder dog stadig ikke, at køb af en lejlighed er det billigste i alle

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Analyse segregering i de fire største danske byområder

Analyse segregering i de fire største danske byområder 17-3-2014 Analyse segregering i de fire største danske byområder 1 Indledning Segregering betegner en overrepræsentation eller koncentration af forskellige persongrupper i bestemte områder eksempelvis

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer

Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer Louise Kryspin Sørensen Maj 2010 www.dsr.dk/taloganalyse Sygeplejerskers tilfredshed med de fysiske rammer 57% af sygeplejerskerne er tilfredse eller meget tilfredse, mens 27% er utilfredse eller meget

Læs mere

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen

Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover. Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen Det danske boligmarked - dengang, nu og fremover Nykredit Markets Research Seniorøkonom Jens Lieutenant Pedersen 30. maj 2012 1 Aktuelle tendenser på det danske boligmarked Nye kraftige prisfald ramte

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012

Forekomst af vold og trusler om vold blandt sygeplejersker i 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 Forekomst af og trusler om blandt sygeplejersker i 2012 - Hver tredje sygeplejerske (32 %) har været udsat for trusler om indenfor det seneste år, hvilket svarer til

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen -

A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen - Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 198 Offentligt BILAG 5 til MIFUs foretræde for Fødevareudvalget 19. marts 2014 A&B ANALYSEs Danmarkspanel - MIFU - Margarine Foreningen

Læs mere

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger

Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger Befolkningsundersøgelse om røgmeldere i private boliger December 2005 Om undersøgelsen Beredskabsstyrelsen iværksatte i november 2005 en befolkningsundersøgelse om røgmeldere (røgalarmer). Målet med undersøgelsen

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Flere er klar til at købe bolig

Flere er klar til at købe bolig NR. 6 JUNI 2012 Flere er klar til at købe bolig Der er måske opklaring på vej på boligmarkedet. Markant flere danskere overvejer at skrive under på en slutseddel end for tre måneder siden. "De tunge skyer

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

SINGLER NY Aldersfordeling

SINGLER NY Aldersfordeling SINGLER NY Aldersfordeling Metode Interviewperiode & dataindsamlingsmetode: Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. november- 1. december 2014 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet. Målgruppe:

Læs mere

DANSKERNES ALKOHOLVANER

DANSKERNES ALKOHOLVANER DANSKERNES ALKOHOLVANER 2008 Danskernes alkoholvaner 2008 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: Hhttp://www.sst.dk Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af: Center for Alkoholforskning,

Læs mere

Det talte ord gælder!

Det talte ord gælder! Direktør i Realkreditforeningen Karsten Beltoft Indlæg om ejerboligmarkedet Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 24. marts 2010 Det talte ord gælder! 1 Velkommen tilbage til anden del af årsmødet.

Læs mere

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud

Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Beboerne har ordet Landsrapport Den landsdækkende beboerundersøgelse på socialpsykiatriske botilbud Juni 2012 På vegne af Region

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45%

boligform 1981-2003 enlige under 30 år i egen bolig 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% boligform 1981-2003 par under 30 år uden børn i egen bolig 45% livscyklusgrupper Unge enlige, barnløse par, singler og ældre par. Sådan lyder nogle af de livscyklusgrupper, som civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen og sociolog Hans Kristensen inddeler os i.

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000

Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ. 11. december 2000 i:\december-2000\vel-b-12-00.doc Af Martin Hornstrup og Bent Madsen RESUMÈ 11. december 2000 FORMUERNE I DANMARK Formålet med dette notat er at give et billede af fordelingen af formuerne i Danmark. Analyserne

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE

RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE RESULTATER FRA SPØGESKEMA UNDERSØGELSE Undersøgelsen er gennemført i Lev Vel projekt Forebyggende Selvmonitorering, som del af SPOR 1. Undersøgelsen har været gennemført i perioden jan. feb. 2012, og data

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere