BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Tabeloversigt Figuroversigt Sammenfatning Undersøgelsen og respondenterne Forventning til boligprisernes udvikling Årsag til prisforventninger Overvejer køb og salg af bolig Handlinger i forbindelse med køb og salg Flytteovervejelser generelt Potentielle førstegangskøbere Yngre boligejere og deres flytteovervejelser Tabeloversigt Tabel 5.1 Besvarelsesprocent februar-marts Tabel 6.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper... 7 Tabel 6.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper... 8 Tabel 6.3 Specifik forventning til prisstigning... 9 Tabel 6.4 Specifik forventning til prisfald... 9 Tabel 6.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tabel 7.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 7.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Tabel 8.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Tabel 8.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Tabel 8.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Tabel 8.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig?

3 Tabel 8.5 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Tabel 8.6 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Tabel 9.1 Generelle flytteovervejelser Tabel 9.2 Aldersbestemt flytteovervejelse Tabel 9.3 Ønsker at flytte til en anden bydel Tabel 9.4 Brug for mere plads Tabel 9.5 Nuværende bolig er for stor Tabel 9.6 Ønsker at flytte tættere på byen Tabel 9.7 Ønsker at flytte ud af byen Tabel 9.8 Ønsker at flytte til en anden landsdel Tabel 9.9 Nuværende bolig for dyr Tabel 10.1 Definition af potentielle førstegangskøbere Tabel 10.2 Aldersfordeling af potentielle førstegangskøbere Tabel 10.3 Geografisk fordeling af potentielle førstegangskøbere Tabel 10.4 Familietyper for potentielle førstegangskøbere Tabel 10.5 Potentielle førstegangskøbere som overvejer at købe Tabel 10.6 Potentielle førstegangskøbere tilfredse med nuværende bolig Tabel 10.7 Ikke råd til udbetalingen på en ejerbolig Tabel 10.8 Ikke råd til renter og afdrag Tabel 10.9 Realkredit vil ikke give lån Tabel Usikkerhed om jobsituation Tabel Venter på den helt rigtige bolig Tabel Undlader at købe pga. faldende priser Tabel 11.1 Familietyper for yngre boligejere Tabel 11.2 Yngre boligejere som overvejer at købe større bolig Tabel 11.3 Yngre boligejer som er tilfreds med nuværende bolig Tabel 11.4 Ikke råd til renter og afdrag Tabel 11.5 Realkredit vil ikke give lån Tabel 11.6 Venter på den helt rigtige bolig Tabel 11.7 Ikke råd til udbetaling på en større ejerbolig Tabel 11.8 Usikkerhed om jobsituation Tabel 11.9 Undlader at købe pga. faldende priser Figuroversigt Figur 5.1 Svarprocent for aldersgrupperne... 5 Figur 6.1 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper... 8 Figur 7.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, november 2013 og august

4 4 Sammenfatning Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse er i år 2014 blevet udvidet. Udvidelsen består både af en dobbelt så stor respondentgruppe og af et øget antal spørgsmål. Undersøgelsen er som vanligt udført af Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse, og dataindsamlingen er foregået fra d. 1. til d. 15. februar samt fra d. 1. til d. 15. marts Formålet med dette notat er at beskrive de svar som er indsamlet via spørgeskemaet. I alt er personer blevet kontaktet i forbindelse med undersøgelsen. Af dem er der udført interview med personer. Respondenterne er som vanligt blevet spurgt om deres prisforventninger på boligmarkedet og deres overvejelser og handlinger i forbindelse med eventuelle boligkøb. Men som noget nyt er to undergrupper af respondenterne blevet defineret. Det drejer sig om potentielle førstegangskøbere samt om en gruppe af yngre boligejere. Gruppen af potentielle førstegangskøbere er defineret som personer der p.t. bor i en lejebolig eller i en andelsbolig og ikke har ejet en ejerbolig de seneste fem år. De potentielle førstegangskøbere er valgt ud fordi de spiller en nøglerolle på boligmarkedet, idet at de kan vælge at gå ind på ejerboligmarkedet og forøge gruppen af personer som leder efter en ejerbolig, eller de kan vælge at forblive i lejeboligsektoren. Gruppen af yngre boligejere er defineret som personer mellem 20 og 45 år som bor i ejerbolig. Denne gruppe er ofte i starten af deres boligkarriere og det kan tænkes at de vil flytte videre til en større og dyrere ejerbolig. Dette kan også have markant indflydelse på boligmarkedet. Da antallet af respondenter er fordoblet i undersøgelsen giver det også mulighed for at opdele svarene på flere undergrupper uden at disse undergrupper bliver for små. Også i denne undersøgelse er svarprocenten noget lavere for de årige, faktisk helt nede på 43 procent. I gennemsnit er svarprocenten 57 procent. Dette er noget lavere end i de tidligere undersøgelser, og kan skyldes at undersøgelsen nu er længere med flere spørgsmål, hvilket jo tager mere tid for respondenten at udfylde. Prisforventningerne i undersøgelsen fra februar og marts minder en hel del om prisforventningerne fra undersøgelsen i november Der er en stor gruppe som forventer højere priser eller priser på samme niveau som nu på etårssigt, og nettotallet for prisforventningerne på etårssigt er 13,44, i november 2013 var det 17,99. Det er de samme faktorer som i mange af de tidligere undersøgelser der bliver lagt til grund for prisforventningerne. De mest brugte forklaringer er prisudviklingen på boliger indenfor det seneste 3

5 halve år samt Danmarks økonomiske situation. Mellem 70 og 80 procent af respondenterne henfører til disse årsager når de udtaler sig om deres forventninger til boligpriserne om et år. Overordnet set har 42 procent af respondenterne undersøgt boligpriserne i løbet af de seneste tre måneder, og 10 procent af boligejerne har fået deres bolig vurderet. 20 procent har overvejet at købe eller sælge bolig i løbet af de seneste tre måneder, og næsten halvdelen af disse har taget kontakt til en ejendomsmægler, en bank eller et realkreditinstitut. Samtlige respondenter er som noget nyt i denne undersøgelse blevet spurgt om de overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. Det er der overordnet set 36 procent af respondenterne som gør. Det er dog hovedsageligt de yngre aldersgrupper (20-29 år og år) som overvejer at flytte. Det er hele 78 procent af alle årige som overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. De potentielle førstegangskøbere består fortrinsvis af yngre personer, 50 procent af dem er mellem 20 og 39 år (for respondentgruppen som helhed er 26 procent i denne aldersgruppe). 44 procent af dem bor i Hovedstadsområdet, det gør kun 29 procent af respondenterne som helhed. 22 procent af de 410 potentielle førstegangskøbere overvejer at købe bolig indenfor de kommende 1-2 år. De resterende 321 respondenter er blevet spurgt hvorfor de ikke overvejer at købe. Langt de fleste (66 procent) overvejer ikke at flytte fordi de er tilfredse med deres nuværende bolig. Men der er også en stor gruppe (46 procent) som ikke overvejer at købe fordi de ikke har råd til udbetalingen på en ejerbolig. For 28 procent af de potentielle førstegangskøbere er usikkerhed om deres jobsituation en årsag til at de ikke overvejer at købe bolig. Og for 21 procent er det banken eller realkreditinstituttet som ikke vil give lån til dem. De potentielle førstegangskøbere har ikke forskellige prisforventninger end respondentgruppen som helhed. De yngre boligejere består hovedsageligt af personer i familier som består af par med børn, 78 procent af respondenterne i denne undergruppe er i en familie som består af et par med et eller flere børn. Det er kun 35 procent af respondenterne generelt som består af denne familietype. 13 procent af de yngre boligejere overvejer at sælge deres bolig og købe en større eller bedre bolig indenfor de kommende 1-2 år. Langt de fleste af de resterende 86 procent overvejer ikke at købe og sælge fordi de er tilfredse med deres nuværende bolig. Det er således 86 procent som er tilfredse med deres nuværende bolig. Det lader ikke til at være hverken usikkerhed om jobsituation eller manglende lånevillighed hos bank og realkreditinstitut som afholder de yngre boligejere fra at købe og sælge bolig. 4

6 5 Undersøgelsen og respondenterne Som noget nyt er forventningsundersøgelse nr. XIV gennemført i både februar og marts måned Herved at antallet af respondenter blevet fordoblet. I alt er personer blevet kontaktet og der er blevet gennemført et fuldt interview med personer. Det svarer til en besvarelsesprocent på 57 hvilket er noget lavere end i de foregående forventningsundersøgelser. Tabel 5.1 Besvarelsesprocent februar-marts 2014 Besvarelsesprocent og bortfald Antal Procent Interview % Ikke svar % Total % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Besvarelsesprocenten i de forskellige aldersgrupper i forventningsundersøgelsen fra februar og marts 2014 kan ses i nedenstående figur. Figur 5.1 Svarprocent for aldersgrupperne 80% 70% 63% 65% 72% 60% 56% 50% 40% 43% 50% 30% 20% 10% 0% år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts

7 Også i denne forventningsundersøgelse for februar og marts 2014 er der en lavere svarprocent for de yngre aldersgrupper. Den højeste svarprocent findes blandt de årige. 6 Forventning til boligprisernes udvikling Figur 6.1 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et år, sammenlignet med i dag? 60% 50% 40% 37% 48% 43% 43% 30% 20% 10% 0% 1% 1% Meget højere Højere På samme niveau 11% 9% 4% 2% 1% 0% Lavere Meget lavere Ved ikke Februar-marts 2014 November 2013 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 spørgsmål A1 På kort sigt (1 år) forventer danskerne i februar og marts måned 2014 at priserne om et år enten vil være på samme niveau (48 procent angiver dette) eller højere (37 procent angiver dette). Den lidt mindre gruppe af respondenter som forventer højere priser betyder også at nettotallet for prisforventningerne falder fra 17,99 i november 2013 til 13,44 i februar-marts

8 Figur 6.2 Hvor tror du at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om fem år, sammenlignet med i dag? 80% 70% 66% 67% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 4% 18% 16% Meget højere Højere På samme niveau 8% 8% 5% 3% 0% 0% Lavere Meget lavere Ved ikke Februar 2014 November 2013 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 spørgsmål A1 På længere sigt (5 år) forventer en stor del af befolkningen (i alt 70 procent) at priserne enten vil være højere eller meget højere end i dag. Fordelingen kan ses af ovenstående figur, og adskiller sig kun marginalt fra fordelingen af svar i undersøgelsen fra november Tabel 6.1 Fordeling af svar på forventninger til boligpriser om et år på aldersgrupper Holdning til boligpriser om et år / Alder Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke I alt Nettotal år 0% 46% 38% 13% 0% 3% 100% 17, år 1% 44% 44% 9% 0% 1% 100% 18, år 1% 38% 48% 10% 1% 2% 100% 14, år 1% 30% 53% 13% 1% 2% 100% 8, år 1% 35% 51% 9% 1% 4% 100% 12, år 0% 36% 49% 13% 0% 2% 100% 11,81 alle 1% 37% 48% 11% 1% 2% 100% 13,44 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål A1 7

9 De forskellige aldersgrupper af respondenter har også i denne forventningsundersøgelse forskellige forventninger til udviklingen i boligpriserne. Gruppen af årige er i denne undersøgelse de mest positive, mens gruppen af årige er den relativt mindst positive gruppe. Dette illustreres også i nedenstående figur. Figur 6.1 Nettotallet for prisforventningerne på 1 års sigt fordelt på aldersgrupper år år år år år år Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 spørgsmål A1 Tabel 6.2 Ændring i nettotal for forventninger til boligpriser om et år fordelt på aldersgrupper Holdning til boligpriser Nettotal februar-marts Nettotal november 2013 ændring om et år / Alder år 17,05 22,06-5, år 18,06 18,57-0, år 14,31 12,86 1, år 8,82 17,98-9, år 12,82 19,06-6, år 11,81 20,55-8,74 Alle 13,44 17,99-4,55 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 Spørgsmål A1 8

10 Som det ses af ovenstående tabel er alle aldersgrupper på nær de årige blevet en smule mindre positive med hensyn til deres prisforventninger fra november 2013 til februar og marts Også i denne forventningsundersøgelse er der desuden indføjet et spørgsmål om respondenternes specifikke forventning til boligprisstigningerne. Dette er gjort ved at de respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget højere eller højere om et år er blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent de forventer at priserne vil stige. Samtidigt er respondenter der har svaret at priserne vil være enten meget lavere eller lavere om et år blevet stillet et spørgsmål om hvor mange procent de forventer at priserne vil falde. De respondenter der i spørgsmål A1 har angivet at de tror at priserne vil være på samme niveau om et år er ikke blevet spurgt. Tabel 6.3 Specifik forventning til prisstigning Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent højere % 4-8 procent højere % Mere end 8 procent højere Ved ikke 13 4% 10 3% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål C1a Blandt de 334 respondenter der tror at prisen for et almindeligt parcelhus vil stige, tror 35 procent af dem at prisen vil være 4-8 procent højere i løbet af det næste år. Tabel 6.4 Specifik forventning til prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel 0-4 procent lavere 53 56% 4-8 procent lavere 32 34% Mere end 8 procent lavere Ved ikke 9 10% 0 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål C1b Blandt de 94 respondenter der tror at prisen på et almindeligt parcelhus vil falde tror 34 procent at prisen vil falde med mellem 4 og 8 procent. 9

11 En alternativ måde at fremstille besvarelsen på er at stille dem op i en og samme tabel, og desuden medtage de 395 respondenter der i spørgsmål A1 angav, at de tror prisen for et almindeligt parcelhus vil være på samme niveau om et år. Tabel 6.5 Specifik forventning til prisstigninger og prisfald Tror du at prisen på et almindeligt parcelhus i Danmark om et år vil være? Antal Andel Mere end 8 procent højere 13 2% 4-8 procent højere % 0-4 procent højere % På samme niveau % 0-4 procent lavere 53 6% 4-8 procent lavere 32 4% Mere end 8 procent lavere 9 1% Ved ikke 10 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål A1, C1a og C1b I denne større gruppe af respondenter ses det, at 14 procent af respondenterne forventer at prisen for et almindeligt parcelhus stiger med mellem 4 og 8 procent, mens kun 4 procent af respondenterne forventer at prisen for et almindeligt parcelhus vil falde med mellem 4 og 8 procent. 7 Årsag til prisforventninger Men hvad bygger befolkningen så deres forventninger til de fremtidige boligpriser på? I denne forventningsundersøgelse bygger flest respondenter deres prisforudsigelser på den faktiske prisudvikling i løbet af det seneste halve år. Det kaldes også adaptive forventninger. Det var også tilfældet i undersøgelserne fra august og november 2013, men i undersøgelserne før da lagde flest respondenter Danmarks økonomiske situation til grund for deres prisforudsigelser. De færreste respondenter bygger fortsat deres forventninger på udtalelser fra banker, ejendomsmæglere eller realkreditinstitutter. 10

12 Tabel 7.1 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Prisudviklingen det seneste halve år Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 5 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A2 Tabel 7.2 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Renteudviklingen Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 8 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A3 Tabel 7.3 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Danmarks økonomiske situation? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A4 Tabel 7.4 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Økonomiske eksperters udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 12 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A5 11

13 Tabel 7.5 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 3 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A6 Tabel 7.6 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din bank/bankrådgivers breve og/eller udtalelser? Antal Procent Ja 85 10% Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A7 Tabel 7.7 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Din ejendomsmæglers annoncer og udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A8 Tabel 7.8 Da du sagde at boligpriserne ville blive Indsæt svar- tænkte du da på: Realkreditinstitutters annoncer eller udtalelser? Antal Procent Ja % Nej % Ved ikke 4 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål A9 Det har været muligt at angive mere end en kilde. Fordelingen af årsager fra undersøgelsen i februar måned 2014 kontra undersøgelsen fra november måned 2013 adskiller sig ikke nævneværdigt fra hinanden, og fremgår af nedenstående figur. 12

14 Figur 7.1 Hvad tænker danskerne på når de udtaler sig om deres forventninger til huspriserne om et år, november 2013 og august % 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 79% 75% 71% 69% 39% 40% 36% 33% 29% 27% 25% 22% 17% 20% 10% 10% Prisudviklingen på boliger indenfor det seneste halve år? Danmarks økonomiske situation? Renteudviklingen? Økonomiske eksperters udtalelser? feb-14 Familie/Venner/Bekendtes udtalelser om boligpriserne? nov-13 En ejendomsmæglers annoncer eller udtalelser? Realkreditinstitutternes annoncer eller udtalelser? Din bankrådgivers breve eller udtalelser? Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 og Forventningsundersøgelse XIII november 2013 Spørgsmål A2-A9 8 Overvejer køb og salg af bolig Også i denne forventningsundersøgelse er der medtaget spørgsmål om hvorvidt respondenterne overvejer køb eller salg af bolig eller om de har undersøgt priserne på ejerboliger. Tabel 8.1 Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Har du inden for de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B1 42 procent af respondenterne har indenfor de seneste 3 måneder undersøgt priserne for boliger i Danmark, det er samme andel som i undersøgelsen fra november

15 Tabel 8.2 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (andels) bolig vurderet? Fået din egen (andels) bolig vurderet? Antal Andel Ja 8 15% Nej 46 85% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B2 15 procent af ejerne af andelsboliger har fået deres andelsbolig vurderet i løbet af de sidste 3 måneder. Blandt ejere af ejerboliger har 10 procent fået deres ejerbolig vurderet. Tabel 8.3 Har du inden for de seneste 3 måneder gjort et eller flere af følgende: Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Fået din egen (ejer) bolig vurderet? Antal Andel Ja 57 10% Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B2a 20 procent af respondenterne har inden for de sidste tre måneder overvejet at købe eller sælge bolig, det er 3 procent point flere end i undersøgelsen fra november måned Tabel 8.4 Har du inden for de seneste 3 måneder overvejet at købe eller sælge bolig? Overvejet at købe eller sælge bolig? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B3a Tabel 8.5 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Søgt efter bolig i avis eller på internettet? Antal Andel Ja % Nej % I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B4 27 procent af respondenterne har søgt efter bolig i en avis eller på internettet i løbet af de foregående 3 måneder. Det er samme andel som i undersøgelsen fra november

16 8.1 Handlinger i forbindelse med køb og salg Blandt de respondenter der har overvejet at købe eller sælge bolig i de seneste tre måneder er der 46 procent som i den forbindelse har kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i den forbindelse. Tabel 8.6 Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank? Antal Andel Ja 78 46% Nej 93 54% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar 2014 Spørgsmål B3 9 Flytteovervejelser generelt Som noget nyt er samtlige respondenter både i februar og i marts undersøgelsen blevet spurgt om de overvejer at flytte indenfor de næste 5 år. Det er der 36 procent som gør. Tabel 9.1 Generelle flytteovervejelser Overvejer du at flytte indenfor de næste 5 år? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 17 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D1 Det er langt overvejende de yngre som overvejer at flytte som det ses af nedenstående tabel. Tabel 9.2 Aldersbestemt flytteovervejelse Aldersgruppe Alle Andel som overvejer at flytte 78% 46% 27% 27% 26% 22% 36% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D1 De 582 respondenter som overvejer at flytte er herefter blevet spurgt ind til hvorfor de ønsker at flytte. En stor gruppe på 35 procent svarer at de ønsker at flytte for at flytte til en anden bydel. 15

17 Tabel 9.3 Ønsker at flytte til en anden bydel Du gerne vil flytte til en anden bydel? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 6 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D5 En næsten lige så stor gruppe ønsker at flytte fordi de har brug for mere plads. Tabel 9.4 Brug for mere plads Du har brug for mere plads? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D2 Omvendt ønsker kun 26 procent at flytte fordi deres nuværende bolig er for stor. Tabel 9.5 Nuværende bolig er for stor Din nuværende bolig er for stor? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D3 29 procent af respondenterne vil gerne flytte tættere på byen 16

18 Tabel 9.6 Ønsker at flytte tættere på byen Du gerne vil flytte tættere på byen? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 4 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D7 mens kun 19 procent ønsker at flytte ud af byen. Tabel 9.7 Ønsker at flytte ud af byen Du gerne vil flytte ud af byen? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 2 0% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D6 16 procent af respondenterne ønsker at flytte til en anden landsdel. Tabel 9.8 Ønsker at flytte til en anden landsdel Du gerne vil flytte til en anden landsdel? Antal Andel Ja 93 16% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D4 20 procent ønsker at flytte fordi deres nuværende bolig er for dyr. 17

19 Tabel 9.9 Nuværende bolig for dyr Din nuværende bolig er for dyr? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 3 1% I alt % Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XIV februar-marts 2014 Spørgsmål D8 10 Potentielle førstegangskøbere I Forventningsundersøgelsen gennemført i februar og marts måned 2014 er der i alt tilføjet 10 nye spørgsmål som specifikt retter sig mod potentielle førstegangskøbere, og 10 nye spørgsmål som retter sig i mod yngre boligejere mellem 20 og 45 år som kunne tænkes at købe en større bolig end den nuværende. Det første spørgsmål er kun stillet til beboere i andelslejligheder eller lejelejligheder, og går på hvorvidt respondenten har haft en ejerbolig indenfor de seneste fem år, for at definere de potentielle førstegangskøbere. Tabel 10.1 Definition af potentielle førstegangskøbere Har du haft en ejerbolig indenfor de seneste 5 år? Antal Andel Ja 94 19% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % E1 Der er ingen aldersmæssig begrænsning på kategorien af potentielle førstegangskøbere. Men hvis man betragter deres fordeling på aldersgrupper ses det at der er en markant større gruppe af årige end i respondentgruppen som helhed, hvilket ses af nedenstående tabel. 18

20 Tabel 10.2 Aldersfordeling af potentielle førstegangskøbere Aldersgruppe I alt Potentielle førstegangskøbere 34% 16% 14% 14% 15% 6% 100% Alle respondenter 13% 13% 20% 21% 24% 9% 100% E1 Geografisk er de potentielle førstegangskøbere i nogen grad koncentreret i Hovedstadsregionen, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 10.3 Geografisk fordeling af potentielle førstegangskøbere Region Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Hovedtotal Potentielle førstegangskøbere 44% 19% 8% 10% 18% 100% Alle respondenter 29% 23% 11% 15% 22% 100% E1 Tabel 10.4 Familietyper for potentielle førstegangskøbere Familietype Enlige med Enlige uden Par med Par uden børn børn børn børn I alt Potentielle førstegangskøbere 8% 43% 21% 28% 100% Alle respondenter 3% 21% 35% 41% 100% E1 De potentielle førstegangskøbere er i højere grad end gennemsnittet enlige uden børn, de udgør 43 procent af gruppen, mens de kun udgør 21 procent af respondentgruppen som helhed, som det ses af ovenstående tabel. De respondenter som har ejet en ejerbolig indenfor de seneste 5 år er ikke blevet betragtet som potentielle førstegangskøbere. Dernæst er de potentielle førstegangskøbere blevet spurgt om de overvejer at købe bolig indenfor de kommende et til to år. Tabel 10.5 Potentielle førstegangskøbere som overvejer at købe Har du overvejet at købe bolig indenfor de kommende 1-2 år? Antal Andel Ja 89 22% Nej % I alt % E2 19

21 Det ses at 78 procent af de potentielle førstegangskøbere ikke overvejer at købe bolig indenfor de kommende et til to år. Disse respondenter er efterfølgende blevet stillet en række spørgsmål for at finde frem til hvorfor de ikke overvejer at købe. Den altovervejende grund til at de potentielle førstegangskøbere ikke overvejer at købe en ejerbolig er at de er tilfredse med deres nuværende bolig som det ses af nedenstående tabel. Tabel 10.6 Potentielle førstegangskøbere tilfredse med nuværende bolig Du er tilfreds med din nuværende bolig? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 7 2% I alt % E9 46 procent af de potentielle førstegangskøbere svarer at de undlader at købe fordi de ikke har råd til udbetalingen på en ejerbolig. Tabel 10.7 Ikke råd til udbetalingen på en ejerbolig Du ikke har råd til udbetalingen på en ejerbolig? Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 7 2% I alt % E4 En næsten lige så stor gruppe (42 procent) angiver at de undlader at købe en ejerbolig fordi de ikke har råd til at betale renter og afdrag på boliglånet. Tabel 10.8 Ikke råd til renter og afdrag Du ikke har råd til at betale renter og afdrag på en ejerbolig Antal Andel Ja % Nej % Ved ikke 9 3% I alt % E5 20

22 Det lader dog ikke til at det i specielt høj grad er realkreditinstitutterne som sætter begrænsninger på de potentielle førstegangskøberes boligdrømme, kun 21 procent af de adspurgte siger at de undlader at købe en ejerbolig fordi deres bank eller realkreditinstitut ikke vil give dem lån til en ejerbolig. Tabel 10.9 Realkredit vil ikke give lån Din bank eller realkreditinstitut ikke vil give dig lån til en ejerbolig? Antal Andel Ja 66 21% Nej % Ved ikke 31 10% I alt % E6 Usikkerheden om respondentens egen økonomiske situation er i nogen grad med til at begrænse muligheden for boligkøb, således svarer 28 procent at de undlader at købe en ejerbolig fordi der er usikkerhed om deres jobsituation. Tabel Usikkerhed om jobsituation Der er usikkerhed om din jobsituation? Antal Andel Ja 88 28% Nej % Ved ikke 7 2% I alt % E7 En anden grund til at de potentielle førstegangskøbere holder sig tilbage med hensyn til boligkøb kunne være at de ikke kan finde den helt rigtige bolig på markedet. Det lader dog kun i begrænset omfang til at være tilfældet som det ses af nedenstående tabel. Tabel Venter på den helt rigtige bolig Du venter på den helt rigtige bolig? Antal Andel Ja 51 16% Nej % Ved ikke 9 3% I alt % E8 21

23 Kun 7 procent af de potentielle førstegangskøbere angiver at de undlader at købe bolig fordi de regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden. Tabel Undlader at købe pga. faldende priser Du regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden? Antal Andel Ja 22 7% Nej % Ved ikke 12 4% I alt % E3 Definitionen af potentielle førstegangskøbere gør det også muligt at undersøge denne gruppes prisforventninger særskilt. For de potentielle førstegangskøbere defineret ved de 410 respondenter som bor i lejebolig og svarar at de ikke har haft en ejerbolig de seneste 5 år er nettotallet for deres prisforventninger på 1 års sigt 14,02. Til sammenligning er nettotallet for hele gruppen af respondenter 13,44, så det må konkluderes at gruppen af potentielle førstegangskøbere ikke har anderledes prisforventninger end danskerne som helhed. 11 Yngre boligejere og deres flytteovervejelser De yngre boligejere er i denne undersøgelse defineret som personer der bor i ejerbolig og er mellem 20 og 45 år. Der kan altså både være tale om unge enlige som bor i en ejerlejlighed i byerne men f.eks. også børnefamilier som bor i parcelhus i provinsen. Gruppen er bredt defineret for at kunne se nærmere på denne gruppes overvejelser om at flytte til en større og dyrere ejerbolig en gang i fremtiden. De 358 respondenter som falder i kategorien af yngre boligejere er overvejende par med børn, de udgør 78 procent af gruppen, mens par med børn kun udgør 35 procent af respondentgruppen som helhed. Tabel 11.1 Familietyper for yngre boligejere Familietype Enlige med børn Enlige uden børn Par med børn Par uden børn I alt Yngre boligejere 1% 11% 78% 10% 100% Alle respondenter 3% 21% 35% 41% 100% F1 22

24 Tabel 11.2 Yngre boligejere som overvejer at købe større bolig Overvejer du at sælge din bolig og købe en større eller bedre bolig indenfor de kommende 1-2 år? Antal Andel Ja 46 13% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % F1 Herefter er de 309 respondenter som svarede at de ikke overvejer at købe en større eller bedre bolig indenfor de kommende 1-2 år om hvorfor de ikke gør det. Tabel 11.3 Yngre boligejer som er tilfreds med nuværende bolig Du er tilfreds med din nuværende bolig? Antal Andel Ja % Nej 42 14% Ved ikke 1 0% I alt % F8 Langt de fleste yngre boligejere (86 procent) overvejer ikke at købe en anden og større bolig fordi de er tilfredse med deres nuværende bolig. De yngre boligejere er i højere grad tilfredse med deres nuværende bolig sammenlignet med de potentielle førstegangskøbere. Her var kun 66 procent tilfredse med deres nuværende bolig og overvejede derfor ikke at købe en ejerbolig. Det er de færreste yngre boligejere som ikke køber en større bolig fordi de ikke har råd til at betale renter og afdrag på et større lån, det er kun 15 procent af respondenterne som svarer bekræftende på dette. 23

25 Tabel 11.4 Ikke råd til renter og afdrag Du ikke har råd til at betale renter og afdrag på en større eller bedre ejerbolig Antal Andel Ja 46 15% Nej % Ved ikke 6 2% I alt % F4 Ligeledes er der 15 procent af respondenterne som ikke kan få lån fra deres bank eller realkreditinstitut til en større eller bedre bolig. Tabel 11.5 Realkredit vil ikke give lån Din bank eller realkreditinstitut ikke vil give dig lån til en større eller bedre ejerbolig? Antal Andel Ja 46 15% Nej % Ved ikke 6 2% I alt % F5 Det er heller ikke fordi den helt rigtige bolig ikke er til at finde at de yngre boligejere ikke køber en anden bolig, kun 13 procent angiver dette som grund for ikke at købe en anden bolig. Tabel 11.6 Venter på den helt rigtige bolig Du venter på den helt rigtige bolig? Antal Andel Ja 40 13% Nej % Ved ikke 1 0% I alt % F7 12 procent af de yngre boligejere undlader at købe en større bolig fordi de ikke har råd til udbetalingen. 24

26 Tabel 11.7 Ikke råd til udbetaling på en større ejerbolig Du ikke har råd til udbetalingen på en større eller bedre ejerbolig? Antal Andel Ja 36 12% Nej % Ved ikke 5 2% I alt % F3 Tabel 11.8 Usikkerhed om jobsituation Der er usikkerhed om din jobsituation? Antal Andel Ja 35 11% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % F6 Kun 11 respondenter svarer at de ikke køber en større bolig fordi der er usikkerhed om deres jobsituation, mens kun 4 procent afholder sig fra at købe en større og bedre bolig fordi de regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden, jf. nedenstående tabel. Tabel 11.9 Undlader at købe pga. faldende priser Du regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden? Antal Andel Ja 11 4% Nej % Ved ikke 3 1% I alt % F2 25

27 Boligøkonomisk Videncenter Jarmers Plads København V

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år.

Ældres boligforhold. - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. Ældres boligforhold - en undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 3 3 Figuroversigt... 5 4 Indledning... 1 5

Læs mere

Totalforvirring om prognoser

Totalforvirring om prognoser BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Totalforvirring om prognoser Danskerne har svært ved at holde styr på de mange prognoser om boligpriserne, der i en jævn strøm lanceres i medierne. Hele 80 pct. af de adspurgte

Læs mere

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6

Boligpriserne. holder. Danskerne: Fokus på det private udlejningsmarked. Balladen om CIBOR-renten koster troværdighed LÆS SIDE 6 Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV Oktober 2012 Danskerne: Boligpriserne holder Nu er der flere, der tror på, at boligpriserne stiger frem for at falde. Men et flertal, 54 pct., vurderer, at priserne

Læs mere

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19

DERFOR FLYTTER VI. Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 DERFOR FLYTTER VI Geografisk mobilitet i den danske arbejdsstyrke METTE DEDING / TRINE FILGES KØBENHAVN 2004 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET 04:19 INDHOLD FORORD 4 RESUME 6 Perspektivering af rapportens resultater

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen

Befolkningens boligønsker. Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Befolkningens boligønsker Hans Kristensen og Hans Skifter Andersen Center for Bolig og Velfærd Realdania Forskning August 2009 Indhold 1. Indledning, konklusioner og sammenfatning... 4 Indledning... 4

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI...

1. INDLEDNING... 3 2. MARKANTE RESULTATER... 3 3. GENERALISERBARHED... 4 4. DEMOGRAFI... Undersøgelse af DJH s nye studerende foråret 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 2. MARKANTE RESULTATER...3 3. GENERALISERBARHED...4 4. DEMOGRAFI...5 4.1 KØNSFORDELING...5 4.2 ALDERSFORDELING...5

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME

NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. BOB Ny model beregner boligbyrden WORKING PAPERS OM HOLLAND OG DANMARK FORSIGTIG OPTIMISME BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER NYHEDSBREV NR 14 DECEMBER 2013 BOB Ny model beregner boligbyrden Først i det nye år præsenterer Boligøkonomisk Videncenter en ny model, der skal vise, hvor svært det er for forskellige

Læs mere

Danskernes finansielle forståelse

Danskernes finansielle forståelse MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Analyserapport 2:5 Morten Brønnum Andersen Jonathan Kahlke Philip Heymans Allé 1 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www. forsikringogpension.dk

Læs mere

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst

Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Boligguide: Nu er ejerboligen er billigst Nye tal viser, at man nu kan bo i en ejerlejlighed for under det halve af, hvad det koster at bo til leje eje eller leje Af Louise Kastberg, oktober 2012 03 Dyrt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

Krisen sidder dybt i danskerne

Krisen sidder dybt i danskerne Boligøkonomisk Videncenter NYHEDSBREV juni 2010 Krisen sidder dybt i danskerne Realdania har etableret Boligøkonomisk Videncenter, der gennem en række aktiviteter i 2009-2012 skal skabe bedre overblik

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Flyt og spar millioner

Flyt og spar millioner NR. 3 MARTS 2014 Flyt og spar millioner Boligpriserne i hovedstaden er steget de seneste kvartaler, hvorfor du sagtens kan spare en million ved at flytte lidt uden for centrum. I forrige uge udkom Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune

Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne. Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune Den almene lejeboligs udviklingsvilkår i landdistrikterne Et casestudie af den almene lejebolig i Vejen Kommune 2014 Rapporten er udarbejdet af Boligkontoret Danmark med økonomisk støtte fra Ministeriet

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge

Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse blandt københavnske børn og unge KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE 2004 Børn bruger biblioteker Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere