Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 7 Servicemål. Version 0.8"

Transkript

1 Bilag 7 Version

2 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG NORMAL ARBEJDSTID KRITISK FORRETNINGSTID FOR SYSTEMET BATCH / AUTOMATISEREDE KØRSLER PEAK-SITUATIONER BACKUPPERIODER SERVICEVINDUER TRANSAKTIONER KAPACITET PRIORITERING AF INCIDENTS TILGÆNGELIGHED MÅLING OG RAPPORTERING AF SERVICEMÅL MÅLING AF SERVICEMÅL OPGØRELSE AF SERVICEMÅLSOPFYLDELSE VED BEGRÆNSET DATAGRUNDLAG MANGLENDE MÅLING OG/ELLER RAPPORTERING SERVICEMÅL GENERELLE SERVICEMÅL TILGÆNGELIGHED AF SYSTEMET SVARTIDER FOR SYSTEMET KRAV TIL SVARTID PER SVARTIDSTYPE SERVICEMÅL FOR LØBENDE DRIFT SERVICEMÅL VEDRØRENDE SERVICEDESK OG INCIDENT MANAGEMENT SERVICEMÅL VEDRØRENDE PROBLEM MANAGEMENT Bilag 7 Side 1 af 46 1

3 4.2.3 SERVICEMÅL VEDRØRENDE CHANGE MANAGEMENT SERVICEMÅL VEDRØRENDE RELEASE MANAGEMENT SERVICEMÅL VEDRØRENDE IT-SIKKERHED SERVICEMÅL VEDRØRENDE VALIDATION AND CONTROL SERVICEMÅL VEDRØRENDE DOKUMENTATION SERVICEMÅL VEDRØRENDE RAPPORTERING SERVICEMÅL VEDRØRENDE STANDARDSERVICEYDELSER SERVICEMÅL VEDRØRENDE DESKTOP MANAGEMENT SERVICEMÅL FOR VEDLIGEHOLDELSE OG VIDEREUDVIKLING AF SYSTEMET SERVICEMÅL VEDR. LØSNINGSTID IFM. FEJL OG MANGLER (APPLIKATION) DEFINITION AF ÆNDRINGSKATEGORIER SERVICEMÅL IFM. TILPASNINGER, VEDLIGEHOLD OG SUPPORT SERVICEMÅL VEDRØRENDE UDVIKLINGSPROJEKTER MODEL FOR OPGØRELSE OG AFREGNING AF BOD SPECIFIKATION AF BOD MAKSIMUMBOD BODSBEREGNING FOR SERVICEMÅL MED KPI EKSEMPEL PÅ BODSBEREGNING FOR SERVICEMÅL MED KPI ESKALATION I FORHOLD TIL PROAKTIVE BEFØJELSER PROCEDURER OG VÆRKTØJER Bilag 7 Side 2 af 46 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud følge og besvare instruktioner, som er markeret med [ ]. For nærværende bilag betyder det, at Tilbudsgiver skal indsætte en beskrivelse i punkt 6 af de generelle procedurer for måling og rapportering på overholdelse af samt de værktøjer, som Tilbudsgiver vil anvende til at understøtte dette arbejde. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 7 Side 3 af 46 3

5 2 Indledning I dette bilag beskrives Kontraktens og bodsmodel. Bilaget træder i kraft på Overtagelsesdagen. og bodsmodel er knyttet til de løbende Ydelser efter Overtagelsesdagen. Formålet med bodsmodellen er at tilskynde Leverandøren til at levere ydelser af høj kvalitet. Udgangspunktet er, at ATP er mere interesseret i overholdelse af de aftalte end i at få en bod udbetalt. Derfor er den traditionelle model med bod for manglende overholdelse af suppleret med en model, som giver Leverandøren mulighed for at genvinde eventuel ifalden bod fra manglende overholdelse ved fremadrettet god performance. Derudover rummer modellen også eskalationsmekanismer, der træder i kraft, såfremt der i længere perioder er performance under det aftalte serviceniveau. Bilag 7 Side 4 af 46 4

6 3 Definitioner og forudsætninger anvendt i dette bilag 3.1 Normal Arbejdstid Normal Arbejdstid er alle Arbejdsdage fra kl , jf. også definitionen i bilag 0 (Definitioner). 3.2 Kritisk Forretningstid for Systemet Kritisk Forretningstid for Systemet er alle Arbejdsdage fra kl til 22.00, men ATP forventer, at Systemet også er tilgængeligt i øvrig tid. Automatiserede kørsler forventes afviklet døgnet rundt alle årets dage i henhold til afviklingsplaner. 3.3 Batch / Automatiserede kørsler Batch processering/automatiske kørsler er afviklingen af et eller flere programmer (jobs) på en computer, uden interaktion med Brugere. Relevant styring skal kunne ske med prædefinerede parametre, uden manuel indgriben. 3.4 Peak-situationer Med peak menes situationer hvor belastningen på Systemet er højere end sædvaneligt. Boligstøttesystemets peak-situationer ligger i forbindelse med: Udbetaling af boligstøtte den første hverdag i måneden. Boligorganisationerne skal have oplysninger om udbetaling til deres lejere allerede midt i måneden. Ændring i beregningen på baggrund af eindkomst. Hvis en borger har fået for meget udbetalt, så sendes der en agterskrivelse til boligstøttemodtageren. Boligstøttemodtageren har herefter 8 dage til at indberette evt. indsigelser til afgørelsen pr. den 1. i næste måned. Dette giver stort pres på systemet. Dette sker hver måned. Studiestart. Antallet af modtagene boligstøtteansøgninger peaker i januar, august og september. Årsomregning i november måned med virkning fra 1. januar. I forbindelse med årsomregningen bliver alle sager opdateret med nye satser fra Social og integrationsministeriet. Det resulterer i, at samtlige boligstøttemodtagere modtager et brev fra Udbetaling Danmark Boligstøtte pr. 1. januar. Blandt andet derfor er januar måned kendetegnet ved en høj indberetningsprocent. Bilag 7 Side 5 af 46 5

7 Udsendelse af formueskema til boligstøttemodtagere. Formueskemaerne udsendes til modtagere af boligstøtte der bor i andelsbolig. Formuen skal registreres i systemet inden 1. marts. Efterreguleringskørslen omkring maj/juni. Når de fleste årsopgørelser er klar bliver de sammenlignet med de indkomstoplysninger, der har været oplyst til Systemet for husstanden. Efterregulering resulterer i, at der dannes enten krav eller udbetalinger til borgerne. I forbindelse med henvendelser om disse krav eller udbetalinger kan der forekomme store belastninger på systemet, når kunderådgiver skal kalde sagerne frem og rette oplysninger. Der er igen efterreguleringskørsel i september/oktober for de årsopgørelser, der ikke har været klar til efterreguleringskørslen i maj/juni. Diverse data udtræk til ATP, Danmarks Statistik, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold (BLIS) og SKAT. Denne øgede belastning skal indgå i Leverandørens overvejelser vedrørende dimensioneringen af Boligstøttesystemet. 3.5 Backupperioder ATP forventer, at Systemet er tilgængeligt i de perioder, hvor der foretages backup, og accepterer ikke en lavere performance og eventuelt forøgede svartider i Kritisk Forretningstid jf. punkt 3.2. Backup skal gennemføres hele døgnet alle ugens dage. 3.6 Servicevinduer Et servicevindue er den tid, hvor Systemet kan være utilgængeligt, eller hvor der er en påvirkning af driften i forbindelse med vedligeholdelse og opdateringer efter nærmere aftale med ATP. Servicevinduer er placeret uden for Kritisk Forretningstid, jævnfør punkt 3.2 og bilag 2 (Situationsbeskrivelse). 3.7 Transaktioner Svartidsmålingerne for Systemet skal foretages på de transaktioner, som indgår i svartidsmålingerne for Overtagelsesprøven og Driftsprøven, jf. bilag 6 (Afprøvninger). Bilag 7 Side 6 af 46 6

8 3.8 Kapacitet Systemet skal med den driftskonfiguration, som Leverandøren har beskrevet i bilag 3B (Løsningsbeskrivelse) have kapacitet nok til at overholde alle i både en normal driftssituation og i peak-situationer. 3.9 Prioritering af Incidents Kategoriseringen af et Incident afhænger særligt af Impact og Urgency. Prioritet Definition Eksempler 1 Major (Kritisk) Ved kritiske Incidents forstås Incidents, der uanset årsag hindrer ATP s anvendelse af hele eller væsentlige dele af it-miljøet. ATP opfatter kategori 1 som major Incident, og en særlig funktion i ATP aktiveres til at håndtere major Incidents, i daglig tale kaldet Situation Management. Se beskrivelse vedr. ATP s proces for Situation Management i bilag 2 (Situationsbeskrivelse). Nedbrud på forretningskritisk system. Alle brugere i samme funktion / forretningsområde er forhindret i at udføre deres arbejde. Fejl med stor forretningskritisk konsekvens (f.eks. forsinkelse i udbetaling til borgere eller kritisk fejl i batchafvikling). Nedbrud på netværksforbindelser, herunder til tredjepart. Nærved fejl, der håndteres som prioritet 1, tæller ikke i nedetid. Eksempler på Nærved fejl med prioritet 1: Fejl, som skaber risiko for forsinkede udbetalinger til mange borgere. Fejl, som skaber risiko for fejl ved masseudsendelse af breve til borgere. IT-fejl, som skaber risiko for negativ offentlige mediers interesse af ATP / Udbetaling Danmark. Bilag 7 Side 7 af 46 7

9 Prioritet Definition Eksempler 2 Alvorlig Ved alvorlige Incidents forstås Incidents, som er til stor gene for mange af ATP s medarbejdere og/eller for mange borgere, som benytter den aftalte service. Alvorlige Incidents er Incidents, der uanset årsag hindrer ATP s anvendelse af dele af it-miljøet, Mere end 50 % af brugere i samme funktion / forretningsområder forhindret i at udføre deres arbejde. Overvågningssystemer viser manglende tilgængelighed eller svartider, der ikke overholder fastlagte osv. Udbetalingsfejl / forsinkelse som berører mængde af borgerne. Kritisk fejl i batchafvikling. 3 Normal 4 Minor En Incident, som er til gene for kunderådgivere eller borgere, men som evt. kan omgås via workaround indtil fejlen er rettet og / eller som ikke i væsentlig grad forsinker arbejdets udførelse. En Incident, som har minimal betydning, men som skal løses. Fejlens løsningstid aftales ml. ATP og Leverandør Nærved fejl, der håndteres som prioritet 2, tæller ikke i nedetid. En eller meget få borgere er berørt af den pågældende fejl uden større forretningsmæssig / økonomisk konsekvens. Fejl, som kun påvirker interne sagsbehandling for en eller få kunderådgivere. Fejl som ikke direkte påvirker sagsbehandling eller forretningsfunktionalitet for kunderådgivere / borgere. Tabel 2 Incidentkategorier Tilgængelighed Ved tilgængelighed forstås forholdet mellem det tidsrum, hvori Systemet rent faktisk er tilgængeligt for ATP s brugere af Systemet samt borgerne, og den planlagte oppetid. Måleperiode Kritisk Forretningstid Faktisk oppetid Nedetid Servicevinduer Bilag 7 Side 8 af 46 8

10 Figur 1 Nedbrydning af måleperiode i forbindelse med tilgængelig tid Nedetid regnes fra det tidspunkt, hvor et Incident med enten prioritet 1 eller prioritet 2 konstateres eller burde være konstateret (enten via indrapportering eller via modtagelse af en alarm fra driftsovervågningen), indtil Incidentet er afhjulpet og meddelt til ATP. Kritisk Forretningstid ( med bod) Leverandøren skal være opmærksom på, at indenfor Kritisk Forretningstid (jf. punkt 3.2) skal den tid, hvor der findes åbentstående Incidents med enten prioritet 1 eller prioritet 2, medregnes som nedetid. Incidents tidsstempler for Åbnet og Løst (af Leverandør) anvendes til beregning af tillæg til nedetid. Perioder udenfor Kritisk Forretningstid Leverandøren skal være opmærksom på, at såfremt der findes åbentstående Incidents med enten Prioritet 1 eller Prioritet 2 i resterende tid, skal det medregnes i nedetid, men indgår ikke i bodsopgørelse. Følgende forhold medfører ikke, at Systemet er utilgængelig (nedetid), og fragår dermed ikke i opgørelsen af den tilgængelige tid: Driftshindringer, som Leverandøren ikke er ansvarlig for. Fejl, hvor enkelte arbejdspladser eller enkelte mindre væsentlige funktioner midlertidigt ikke kan anvendes, men hvor det i øvrigt er muligt at anvende den normale funktionalitet (prioritet 3 og 4 Incidents, jf. punkt 3.9 ovenfor). Fejl, hvor ATP vælger at udskyde fejlrettelsen. Udnyttelse efter ATP s godkendelse af planlagte servicevinduer, jf. punkt 3.6. Fejl af typen Nærved fejl med prioritet 1 eller 2, jf. punkt Måling og rapportering af Leverandøren skal måle og rapportere på alle anført i punkt 4 fra og med Overtagelsesdagen. er opdelt i: 1. med bod (direkte bodsberegning). 2. med KPI (indirekte bodsberegning). Bilag 7 Side 9 af 46 9

11 Leverandøren foretager månedlig bodsberegning i overensstemmelse med bodsbestemmelserne for ene fra og med Overtagelsesdagen. De to bodsberegningsmetoder gennemgås i punkt Måling af Leverandøren skal måle opfyldelse af ene ved at anvende de måleværktøjer og metoder, som Leverandøren har beskrevet i punkt 6 i dette bilag. ATP har til enhver tid ret til at få efterprøvet målingen af af enten ATP selv eller tredjepart Opgørelse af sopfyldelse ved begrænset datagrundlag Ved begrænset datagrundlag på grund af få månedlige målepunkter erstattes det procentbaserede med et maksimalt antal afvigelser, der er tilladt pr. måleperiode. Begrænset datagrundlag udgøres af: 1-20 målepunkter for KPI er med 95 % 1-34 målepunkter på KPI er med 97 % 1-40 målepunkter på KPI er med 97,5 % 1-50 målepunkter på KPI er med 98 % målepunkter på KPI er med 99 % I det følgende er, der er omfattet af denne opgørelsesmetode markeret med MAX ANTAL (antal), hvor tallet i parentes indikerer det maksimalt tilladte antal overskridelser af et. Når der angives MAX ANTAL (0= ingen) menes, at der ikke tillades overskridelser for dette Manglende måling og/eller rapportering Hvis Leverandøren undlader at måle og/eller rapportere på et eller flere, der på det pågældende tidspunkt er gældende, antages serviceniveauet for det/de pågældende at være på det niveau, der udløser maksimal bod. Bilag 7 Side 10 af 46 1

12 4 ATP efterspørger sikker og stabil drift af Systemet og ønsker en incitamentsmodel, der motiverer Leverandøren til at levere dette. I dette punkt beskrives de forskellige, som Leverandøren skal måle på og sikre overholdelsen af. Tabellen nedenfor viser en oversigt over samtlige og hvorvidt de er belagt med bod eller KPI med gradueret bod. KPI Reference Tilgængelighed af Systemet. X Svartider for Systemet. X for Løbende Drift vedrørende servicedesk og Incident Management Svartid i Leverandørens servicedesk. X Reaktionstid ifm. Incidents. Reaktionstid ifm. Prioritet 1 Incidents X Reaktionstid ifm. Prioritet 2 Incidents X Reaktionstid ifm. Prioritet 3 Incidents X Reaktionstid ifm. Prioritet 4 Incidents X Kommunikationstid ifm. Incidents. Kommunikationstid ifm. Prioritet 1 Incidents. X Kommunikationstid ifm. Prioritet 2 Incidents. X Kommunikationstid ifm. Prioritet 3 Incidents. X Kommunikationstid ifm. Prioritet 4 Incidents. X Bilag 7 Side 11 af 46 1

13 KPI Reference Løsningstid ifm. Incidents (infrastruktur). *Bemærk at Incidents med Prioritet 1 eller Prioritet 2 tæller med i opgørelse af Tilgængelighed og dermed i direkte bod. Løsningstid ifm. Prioritet 1 Incidents (infrastruktur). X Løsningstid ifm. Prioritet 2 Incidents (infrastruktur). X Løsningstid ifm. Prioritet 3 Incidents (infrastruktur). X Løsningstid ifm. Prioritet 4 Incidents (infrastruktur). X Fyldestgørende redegørelse efter Major Incident. X vedrørende Problem Management Udarbejdelse af Root Cause-analyser X vedrørende Change Management Fyldestgørende Request for Change (RFC). X Changes leveret og implementeret succesfuldt. X Emergency Changes. X Changes gennemført udenom Change Management-processen. X vedrørende Release Management Releases leveret med aftalt scope. X vedrørende it-sikkerhed Succesfuld gennemførelse af back-up og genetablering. X Afprøvning af beredskabsplan. X Fyldestgørende rapportering om brud på IT sikkerhedsmæssige krav. X vedrørende validation and control Afvikling af batchkørsler. Bilag 7 Side 12 af 46 1

14 KPI Reference Afvikling af batchkørsler kategori A. X Afvikling af batchkørsler kategori B. X Afvikling af batchkørsler kategori C. X Afvikling af batchkørsler kategori D. X vedrørende dokumentation Levering af fyldestgørende dokumentation. X vedrørende rapportering Rettidig rapportering. X vedrørende standardserviceydelser Leveringstid for standardserviceydelser. X vedrørende Desktop Management Frigivelse af MSI pakker. X for Vedligeholdelse og videreudvikling af Systemet Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) *Bemærk at Incidents med Prioritet 1 eller Prioritet 2 tæller med i opgørelse af Tilgængelighed og dermed i direkte bod. Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) prioritet 1, indenfor 8 timer X Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) prioritet 1, indenfor 16 timer X Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) prioritet 2, indenfor 24 timer X Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) prioritet 2, indenfor 32 timer X Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) prioritet 3, indenfor 2 releases X Løsningstid ifm. Fejl og mangler (Applikation) prioritet 4, til aftalt tid X Estimering af tilpasninger vedligehold og support Bilag 7 Side 13 af 46 1

15 KPI Reference Estimering af tilpasninger vedligehold og support kategori B og C indenfor 5 Arbejdsdage X Estimering af tilpasninger vedligehold og support kategori B og C indenfor 8 Arbejdsdage X Kvalitet af løsning. Tilpasning og vedligehold X vedrørende udviklingsprojekter Reaktionstid bestilling af estimat over vederlag for projektaftale. X Udarbejdelse af projektaftale. X Projektrapportering. X Tabel 3 Oversigt over samtlige 4.1 Generelle Tilgængelighed af Systemet : Tilgængelighed af Systemet Systemet skal have en tilgængelighed på 98,5 % inden for planlagt oppetid, jævnfør punkt 3.10 (Tilgængelighed), og alle servicevinduer skal placeres uden for dette tidsrum. Tilgængeligheden måles for det samlede System indenfor Kritisk Forretningstid (jf. punkt 3.2) Tilgængelighed måles således: Faktisk oppetid Planlagt oppetid x 100 % Måleperiode / Måletidspunkt En måned Måleperiode: et opgøres i Kritisk Forretningstid jf. punkt 3.2. Der måles hvert 5. minut Alternative perioder aftales i Driftsaftalehåndbogen, men indgår ikke i bodsberegningen. Målemetode og værktøj der anvendes til måling af tilgængelighed for Systemet beskrives af Leverandøren i punkt 6 i dette bilag. Bilag 7 Side 14 af 46 1

16 : Tilgængelighed af Systemet For hvert påbegyndte tiendedel procentpoint tilgængeligheden ligger under den garanterede tilgængelighed, skal Leverandøren betale en bod svarende til 1 procent af Driftsvederlaget for den pågældende måleperiode. Tabel 4 : Tilgængelighed af Systemet Svartider for Systemet : Svartider for Systemet Mindst 90 % af transaktionernes svartid er indenfor målværdierne for henholdsvis Teknisk svartid og Samlet svartid som angivet i tabellerne nedenfor i punkt Teknisk svartid: Omfatter udelukkende den interne procestid i Systemet, dvs. ekskl. den tid, der anvendes af eksterne systemer og integrationer. Også benævnt Intern svartid. Måleperiode / Måletidspunkt Samlet svartid Systemets samlede svartid, dvs. inkluderer også den tid, som andre eksterne systemer anvender samt transporttiden over internet / internt netværk. Også benævnt Brugeroplevet svartid. Aggregerede målinger pr. periode (Dag og måned) fra Leverandørens måleværktøj, specificeres i Driftsaftalehåndbog. En måned. Måleperiode: et opgøres i Kritisk Forretningstid jf. punkt 3.2. Der måles hvert 5. minut. Alternative perioder aftales i Driftsaftalehåndbogen, men indgår ikke i beregning. Bilag 7 Side 15 af 46 1

17 : Svartider for Systemet Svartidsopfyldelsen opgøres for hver enkelt transaktion, Dog således at samtidige overskridelser af Teknisk svartid maksimum tæller én (1) gang, når nedetid tillægges tilgængelighedsmålet jf. punkt 1 nedenfor: 1. Hvis svartidsforringelsen for Teknisk Svartid (målsætning)" er større end eller lig med 100 % forringelse betragtes Systemet som utilgængeligt og der ifaldes bod for utilgængelighed. For udvalgte transaktioner er "Teknisk svartid (maksimum)" angivet med værdier, der er mindre end 100 % overskridelse, i disse tilfælde er det "Teknisk svartid (maksimum)", der angiver, hvornår systemet betragtes som utilgængeligt og der ifaldes bod for utilgængelighed. 2. Hvis svartid for Teknisk Svartid (målsætning) forringes 10-99,9 %, så ifaldes bod på svartid, og boden udgør: For hvert påbegyndte 10 procentpoint svartiden ligger over målsætningen for den Tekniske svartid skal Leverandøren betale en bod svarende til 1 procent af Driftsvederlaget for den pågældende måleperiode. Tabel 5 : Svartider for Systemet Bilag 7 Side 16 af 46 1

18 Borger Krav til svartid per svartidstype Svartidsmålingerne gennemføres på baggrund af en række transaktioner. Transaktionerne er inddelt i tre svartidstype, Nem, Middel og Kompleks, som afspejler transaktionernes kompleksitet og dermed forventningerne til svartiden. For hver svartidstype er der udvalgt transaktioner for henholdsvis en borger og en kunderådgiver. Der skal foretages svartidsmålinger for alle transaktionerne i Tabel 6 nedenfor. Teknisk Teknisk Samlet Samlet svartid svartid svartid svartid TYPE (Kompleksitet) Definition Eksempler (målsætning) (maksimum) (målsætning) (maksimum) sek. sek. sek. * sek. * Nemme Simpelt opslag og visning af Vis oversigt over udbetalt boligstøtte pr. måned/kvartal. 0,5 1,0 1,0 1,5 sagsdata Visning af måneder/kvartaler, år, beløb samt samlede udbetalinger for indeværende år. Nemme Simpelt opslag og visning af Vis oversigt over: stamoplysninger: fx cpr.nr., navn, 0,5 1,0 1,0 1,5 stamdata adresse, civilstand eventuelle hustandsmedlemmer. Middel Enkelt indberetning og Godkend/berig datagrundlag, når en borger udfylder 1,0 1,5 2,0 3,0 godkendelse af data felter og derefter går fra et trin til det næste i selvbetjeningsløsningen (godkender). Bilag 7 Side 17 af 46

19 Teknisk Teknisk Samlet Samlet svartid svartid svartid svartid TYPE (Kompleksitet) Definition Eksempler (målsætning) (maksimum) (målsætning) (maksimum) sek. sek. sek. * sek. * Middel Simulering af mulighed for Lav en simulering af foreløbig boligstøtte (det vil sige en 1,0 1,5 2,0 3,0 boligstøtte foreløbig beregning af om borger er berettiget til boligstøtte). Middel Validering og godkendelse af data Valider og godkend ansøgning om boligstøtte 1,0 1,5 2,0 3,0 Middel Indberetning af ændring til Indberetning af ændring til en eksisterende sag, fx en 1,0 1,5 2,0 3,0 en eksisterende sag modtager af boligstøtte der via selvbetjeningsløsningen meddeler ønsket om at stoppe udbetalingen af boligstøtte. Komplekse Indberetning og vedhæft- Indberet ændring i indkomst og vedhæft dokumentation 4,0 5,0 6,0 7,0 ning af dokumentation via selvbetjeningsløsningen. Komplekse Tjek for underskrift om Validering af, om der er modtaget underskrifter om 4,0 5,0 6,0 7,0 samtykke og solidarisk solidarisk hæftelse og samtykke fra husstandsmed- hæftelse lemmer. Bilag 7 Side 18 af 46

20 Kunderådgiver Teknisk Teknisk Samlet Samlet svartid svartid svartid svartid TYPE (Kompleksitet) Definition Eksempler (målsætning) (maksimum) (målsætning) (maksimum) sek. sek. sek. * sek. * Nemme Visning af indbakken. Kunderådgiveren eller lederen åbner indbakken, for at få et overblik og/eller påbegynder sagsbehandling. 0,5 1,0 1,0 1,5 Nemme Opslag og visning af tvær- Kunderådgiveren taster borgerens cpr.nr. Ind i systemet 0,5 1,0 1,0 1,5 gående overblik. og det tværgående overblik bliver vist. Middel Åbning af en konkret opga- Kunderådgiveren tager en arbejdspakke i indbakken og 1,0 2,0 2,0 3,0 ve i indbakken åbner opgaven. Opgaven låses og et skærmbillede med relevante oplysninger for behandlingen af opgaven vises. Middel Åbning af konkret I forbindelse med telefonbetjeningen, har kunderådgive- 1,0 2,0 2,0 3,0 brev/digital besked ren behov for at åbne et brev/digital besked (både indgående/udgående). Middel Udfyldelse af Brevskabelon Kunderådgiveren har valgt en brevskabelon og udfylder oplysninger. Data hentes og vises undervejs og til sidst i en samlet version. 1,0 2,0 2,0 3,0 Bilag 7 Side 19 af 46

21 Teknisk Teknisk Samlet Samlet svartid svartid svartid svartid TYPE (Kompleksitet) Definition Eksempler (målsætning) (maksimum) (målsætning) (maksimum) sek. sek. sek. * sek. * Middel Udfyldelse af Journalnotat Kunderådgiveren har valgt at skrive et journalnotat og udfylder oplysningerne. Data hentes og vises undervejs og til sidst i en samlet version. Middel Åbning gældsoversigt Kunderådgiveren får vist en gældsoversigt og kan så vælge at se detaljer for de enkelte gældsposter. Komplekse Omberegning af ydelse Kunderådgiver foretager en omberegning på baggrund af ændrede oplysninger fx formue, som borger har indberettet. 1,0 2,0 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 5,0 6,0 Komplekse Oprettelse og journalisering Kunderådgiveren afslutter en henvendelse med at lave 2,0 3,0 5,0 6,0 af manuelt brev et manuelt brev. Skabelonen vælges, udfyldes og gemmes. Brevet journaliseres og vil derefter fremgå af det tværgående overblik. Komplekse Afslutning af sag. Kunderådgiveren har taget en arbejdspakke i indbakken og færdigbehandlet opgaven. Opgaven afsluttes og ændrer status til afsluttet. Ændringen er gennemført og fremgår som afsluttet af sagsoversigten og optræder 2,0 3,0 5,0 6,0 Bilag 7 Side 20 af 46

22 Teknisk Teknisk Samlet Samlet svartid svartid svartid svartid TYPE (Kompleksitet) Definition Eksempler (målsætning) (maksimum) (målsætning) (maksimum) sek. sek. sek. * sek. * ikke længere i indbakken. * Samlet svartid (målsætning) og Samlet svartid (maksimum) fastlægges og godkendes ved afslutning af samlet systemintegrationstest evt. med tillæg for aftalte svartidsmål fra eksterne integrationsaftaler Tabel 6 Krav til svartid per svartidstype Bilag 7 Side 21 af 46

23 4.2 for Løbende Drift I det følgende beskrives de overordnede, der er fælles for Ydelserne. I punkt 4.3 beskrives de, som specifikt vedrører vedligeholdelse og videreudvikling (Applikation Management). I de efterfølgende refereres der til Incident-kategorierne beskrevet i vedrørende servicedesk og Incident Management Svartid i Leverandørens servicedesk : Svartid i Leverandørens servicedesk et er, at 95 % eller MAX ANTAL (1) af alle henvendelser skal besvares inden svarfristen. Leverandørens servicedesk skal være tilgængelig og kunne besvare henvendelser fra ATP. Leverandørens servicedesks åbningstid er alle Arbejdsdage mellem klokken 8.00 til Telefoniske henvendelser skal besvares personligt inden for maksimalt 90 sekunder. Henvendelser pr. skal besvares inden for maksimalt 60 minutter. Ved besvarelse forstås, at der enten er opnået telefonisk kontakt til en medarbejder i Leverandørens servicedesk, eller at der er modtaget en kvittering for henvendelser via , således at henvendelser er registreret hos Leverandøren. Tilgængelighed af servicedesken måles som den procentdel af det samlede antal henvendelser, der besvares inden den maksimale besvarelsestid. Måleperiode / Måletidspunkt En måned. KPI I den månedlige statusrapportering opgøres antal henvendelser med identifikation af henvendelsen, typen af henvendelsen, modtagelsestidspunkt og besvarelsestidspunkt. sopfyldelsen udregnes på baggrund af ovenstående data. Tabel 7 : Svartid af Leverandørens servicedesk Bilag 7 Side 22 af 46 2

24 Reaktionstid i forbindelse med Incidents : Reaktionstid i forbindelse med Incidents Sagsbehandling af 95 % eller MAX ANTAL (1) af Prioritet 1, 2, 3 og 4 Incidents skal igangsættes inden for tidsfristen for reaktionstid for den enkelte kategori. Reaktionstid forstås som det tidsrum, der forløber, fra det tidligste tidspunkt hvor enten Leverandøren konstaterer eller burde have konstateret en Incident eller en Incident konstateres af ATP, frem til det tidspunkt, hvor sagsbehandlingen igangsættes, det vil sige det tidspunkt, hvor den pågældende Incident er allokeret til løsning hos en medarbejder. Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 4 Måleperiode / Måletidspunkt 15 minutter 1 time 8 timer 16 timer Tidsrum Døgnet Servicedeskendeskendeskens Service- Service- rundt alle årets Dage åbningstid åbningstid åbningstid Reaktionstid beregnes som den procentdel af Prioritet 1, 2, 3, og 4 Incidents, der overholder fristen for igangsættelse. et tæller som fire (4) individuelle KPI er i KPI modellen. En måned. KPI I den månedlige statusrapportering opgøres antal henvendelser pr. prioritet med identifikation af henvendelsen, modtagelsestidspunkt, besvarelsestidspunkt og reaktionstidspunkt. sopfyldelsen udregnes på baggrund af ovenstående data. Tabel 8 : Reaktionstid i forbindelse med Incidents. Bilag 7 Side 23 af 46 2

25 Kommunikationstid i forbindelse med Incidents : Kommunikationstid i forbindelse med Incidents Kommunikationstid forstås som det tidsrum, der forløber, fra Leverandøren konstaterer en Incident eller burde have konstateret en Incident, frem til det tidspunkt, hvor Leverandøren giver første tilbagemelding og efterfølgende tilbagemeldinger om sagens status til ATP. Tilbagemeldinger for prioritet 1 og 2 skal ske ved hjælp af telefonopkald til servicedesken hos ATP og e- mails til udvalgte interessenter eller som aftalt i Driftsaftalehåndbogen. Såfremt at Fejlen konstateres udenfor ATP s servicedesks åbningstid, skal ATP kontaktes via eskalationslisten, som fremgår af Driftsaftalehåndbogen. Kommunikationsforpligtigelsen ophører, når sagen er løst. Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 4 Kommunikationstid, første tilbagemelding Kommunikationstid, efterfølgende tilbagemelding(er) 15 minutter 1 time Efter aftale Efter aftale Hver time Efter aftale Efter aftale Efter aftale Måleperiode / Måletidspunkt : Kommunikationstid for 95 % eller MAX ANTAL (1) af prioritet 1, 2, 3 og 4 Incidents skal være overholdt inden for tidsfristen for den enkelte kategori. Kommunikationstid måles som den procentdel af Prioritet 1, 2, 3 og 4 Incidents, der overholder fristen for tilbagemelding. et tæller som fire (4) individuelle KPI er i KPI modellen. En måned. KPI I den månedlige statusrapportering opgøres antal henvendelser pr. kategori med identifikation af henvendelsen, modtagelsestidspunkt, besvarelsestidspunkt, reaktionstidspunkt, løsningstidspunkt og kommunikationstidspunkt(er). sopfyldelsen udregnes på baggrund af ovenstående data. Tabel 9 : Kommunikationstid i forbindelse med Incidents Bilag 7 Side 24 af 46 2

26 Løsningstid i forbindelse med Incidents (infrastruktur) Bemærk for Løsningstid i forbindelse med Fejl og Mangler (applikation) er beskrevet i punkt 4.3. : Løsningstid ifm. Incidents (infrastruktur) Løsningstid forstås som det tidsrum, der forløber, fra Leverandøren konstaterer en Incident eller burde have konstateret en Incident, frem til det tidspunkt, hvor Fejlen er løst. Heri medregnes også den tid, som bruges på afhjælpning af Incidents vedrørende Leverandørens tredjeparts standardsoftware og hardware, som indgår i Leverancen. Prioritet 1 Prioritet 2 Prioritet 3 Prioritet 4 2 timer 4 timer 10 Arbejdsdage Tidsrum Døgnet Servicedeskendeskens Service- rundt alle årets Dage åbningstid åbningstid Efter aftale Efter aftale Måleperiode / Måletidspunkt : Løsning af 95 % eller MAX ANTAL (1) af Prioritet 1, 2, 3 og 4 Incidents skal være gennemført inden for tidsfristen for den enkelte prioritet. Løsningstid beregnes som den procentdel af Prioritet 1, 2, 3 og 4 Incidents, der overholder fristen for løsning. et tæller som fire (4) individuelle KPI er i KPI modellen. En måned. KPI Bemærk at åbentstående Incidents med Prioritet 1 eller Prioritet 2 tæller med i opgørelsen af tilgængelighed I den månedlige statusrapportering opgøres antal henvendelser pr. kategori med identifikation af henvendelsen, modtagelsestidspunkt, besvarelsestidspunkt, reaktionstidspunkt og løsningstidspunkt. sopfyldelsen udregnes på baggrund af ovenstående data. Tabel 10 : Løsningstid i forbindelse med Incidents (infrastruktur) Situation Management Situation Management igangsættes i forbindelse med Major Incidents (prioritet 1). Hvor Leverandøren har ansvar for løsning / omgåelse, er det Leverandørens ansvar at håndtere fejlen i overensstemmelse med Incident Management-processen. Bilag 7 Side 25 af 46 2

27 : Fyldestgørende redegørelse efter Major Incident Måleperiode / Måletidspunkt Leverandøren skal for hver Major Incident udarbejde en redegørelse og sende til den ansvarlige Situation Manager i ATP. Redegørelsen skal modtages senest to (2) Arbejdsdage efter Major Incident er løst. : 95 % eller MAX ANTAL (1) opfyldt pr. periode et måles som den procentdel af fyldestgørende redegørelser efter Major Incident i forhold til totalt antal Major Incidents. En måned. KPI I den månedlige statusrapportering opgøres antal af Major Incidents inkl. løsningstidspunkt samt modtagelsestidspunkt i ATP for den efterfølgende redegørelse. Andel rettigdige redegørelsen beregnes. Tabel 11 Fyldestgørende redegørelse efter Major Incident vedrørende Problem Management Udarbejdelse af Root Cause-analyser : Udarbejdelse af Root Cause-analyser Leverandøren skal udarbejde en Root Cause analyse for alle Major incidents (Prioritet 1) og alle Problem Management-sager. Root Cause analyse skal være tilsendt ATP senest ti (10) Arbejdsdage efter problemsag er oprettet eller efter aftale, dog senest inden tyve (20) Arbejdsdage. et er, at Leverandøren skal angive Root Cause rettidigt for 95 % eller MAX ANTAL (1) af Incidents, der er eskaleret til Problems. et måles som den procentdel af rettidige Root Cause analyser i forhold til totalt antal Problems. Måleperiode / Måletidspunkt En måned. KPI. Viser det sig at Root Cause skyldes forhold udenfor Leverandørens ansvarsområde indgår dette ikke i et. I den månedlige statusrapportering opgøres antal Problems inkl. åbningsog løsningstid samt tidspunkt for Root Cause analyse. Tabel 12 : Udarbejdelse af Root Cause analyser Bilag 7 Side 26 af 46 2

28 4.2.3 vedrørende Change Management Fyldestgørende Request for Change (RFC) : Fyldestgørende Request for Change Leverandøren skal sikre at minimum 95 % eller MAX ANTAL (1) af dennes RFC er fyldestgørende, hvilket betyder: RFC indeholder alle obligatoriske informationer, jævnfør kravene til RFC i bilag 3A.1 (Kravliste). RFC indeholder evt. softwarepakker eller lignende, som er omfattet af RFC. At RFC fremsendes til ATP minimum tyve (20) Arbejdsdage før aftalt implementering. Antallet af ikke-fyldestgørende RFC er opgøres og sammenholdes med antallet af fyldestgørende RFC er. Måleperiode / Måletidspunkt En måned. KPI. Tabel 13 : Fyldestgørende Request for Change Changes leveret og implementeret succesfuldt : Changes leveret og implementeret succesfuldt Leverandøren skal sikre at minimum 97,5 % eller MAX ANTAL (1)* af alle Changes bliver succesfuldt implementeret, hvilket betyder følgende: Change en implementeres på det aftalte tidspunkt og inden for det aftalte tidsrum. Change en indeholder al aftalt funktionalitet. Change en er fyldestgørende dokumenteret og eventuelle opdateringer til Driftshåndbogen er indarbejdet og godkendt. Implementeringen af Change en udløser ingen prioritet 1- eller 2- Incidents, jævnfør punkt 3.9. *I det første år efter iværksættelse er målet 95 % eller MAX ANTAL (1) og i den resterende del af kontraktperioden er målet 97,5 % eller MAX ANTAL (1). Antallet af Changes implementeret ikke-succesfuldt opgøres og sammenholdes med antallet af Changes implementeret succesfuldt. Changes aflyst af Kunden medtages ikke i beregningen. Måleperiode / Måletidspunkt En måned. Bilag 7 Side 27 af 46 2

29 : Changes leveret og implementeret succesfuldt For hvert påbegyndte hele procentpoint* resultatet ligger under et skal Leverandøren betale en bod svarende til 1 % af Driftsvederlaget, jf. bilag 5 (Priser og betalingsplan), for den pågældende måleperiode. *ved små sagsmængder (jf. punkt ) udløser hver efterfølgende afvigelse pr. måleperiode en bod svarende til 1 % af Driftsvederlaget for den pågældende måleperiode (heraf følger ved 2 afvigelser udløses 2 % osv.). Tabel 14 : Changes leveret og implementeret succesfuldt Emergency Changes : Emergency Changes. Måleperiode / Måletidspunkt ATP har 3 typer af Changes: Normal, Standard og Emergency. Emergency Change er undtagelsen, og derfor må antallet af Emergency Change højst udgøre 3 % af det samlede antal Changes for Systemet. : 97 % eller MAX ANTAL (1) opfyldt pr. periode. Emergency Changes i forhold til totalt antal Changes for Systemet. Månedligt. KPI. Månedsrapport. Månedsrapport. Tabel 15 : Emergency Changes Changes gennemført udenom Change Management-processen : Changes gennemført udenom Change Management-processen. Måleperiode / Måletidspunkt Changes til Systemet uden forudgående oprettelse af Change Requests må ikke forekomme. Hvis det konstateres, at der er lavet ændringer i Systemet uden forudgående oprettelse af Change Request, skal Leverandøren uden unødig forsinkelse fremsende dokumentation for Changen. : 100 % eller MAX ANTAL (0= Ingen) opfyldt pr. periode. Antal Changes udenom Change Management-processen i forhold til totalt antal Changes for Systemet. Månedligt. KPI. Bilag 7 Side 28 af 46 2

30 : Changes gennemført udenom Change Management-processen. Månedsrapport. Månedsrapport. Tabel 16 : Changes gennemført udenom Change Mangement-processen vedrørende Release Management Releases leveret med aftalt scope : Releases leveret med aftalt scope Leverandøren skal sikre, at alle Releases indeholder alle de Changes, det er aftalt, at skulle være omfattet af pågældende Release. Antal indmeldte Changes i forhold til iværksat mængde Changes. : 95 % eller MAX ANTAL (1) opfyldt pr. periode. Verificering af at faktisk indhold af Release svarer til aftalt indhold. Antal indmeldte Changes i forhold til iværksat mængde Changes. Changes aflyst af Kunden medtages ikke i beregningen. Måleperiode / Måletidspunkt En måned. KPI. Tabel 17 : Releases med aftalt scope vedrørende it-sikkerhed Succesfuld gennemførelse af backup og genetablering : Succesfuld gennemførelse af backup og genetablering Leverandøren skal sikre, at der tages backup af Systemet. Eventuelle undtagelser fra backup dokumenteres i Driftsaftalehåndbogen. Der skal hver Dag foretages 100 % eller MAX ANTAL (0 = Ingen manglende) backup, som skal gennemføres hele døgnet alle ugens dage af Systemet jf. backupstrategien, som beskrevet af Leverandøren i bilag 3B (Løsningsbeskrivelse). et er, at 100 %, det vil sige alle backupper, udføres jf. punkt 0, og at Leverandøren skal kunne afslutte succesfuld genetablering af alle backupper senest 24 timer efter ATP s skriftlige påkrav, medmindre andet aftales i Driftsaftalehåndbogen. Bilag 7 Side 29 af 46 2

31 : Succesfuld gennemførelse af backup og genetablering Korrekt backup måles som den procentdel af de aftalte backupper, der er gennemført til aftalt tid og i det aftalte tidsrum. Såfremt en backup er startet før det aftalte tidsrum og/eller afsluttet efter det aftalte tidsrum, vil backup ikke være gennemført korrekt i forhold dette. Ved korrekt backup forstås, at backupafviklingen er sket uden, at der opstod fejl, og at den tagne backup indeholder de forventede data, som verificeres ved afprøvning af genetablering. Leverandøren skal pr. Dag dokumentere antal succesfyldte gennemførte backupper og totalt antal backupper. Genetablering af backupper måles ved, at Leverandøren mindst en gang årligt og altid efter større Ændringer skal gennemføre afprøvning af genetablering af seneste backupper til at genskabe et fuldt operationelt miljø. Succesfuld genetablering er den procentdel af Systemet, der kan reetableres indenfor 24 timer, eller som aftalt i Driftsaftalehåndbogen, uden nogen form for tab af data (manglende genetablerede backupper). Såfremt afprøvning af genetablering ikke kan gennemføres succesfuldt, skal backup for relevante periode, dvs. perioden fra den sidste foretagne korrekte backup, gennemføres inden tre (3) Arbejdsdage, og afprøvning af genetablering skal gentages inden fem (5) Arbejdsdage. Måleperiode / Måletidspunkt Hver måned opgøres udførte backupper. To (2) gange årligt ved udførelse af genetablering. KPI. I den månedlige statusrapportering opgøres antal aftalte backupper og antal udførte backupper. Der udarbejdes to gange årligt, for eksempel i forbindelse med den månedlige statusrapportering, en testrapport fra den gennemførte afprøvning af genetablering indeholdende antal applikationer i forsøgte genetableringer og antal applikationer, data, Programmel mv. i succesfuldt gennemførte genetableringer. Ved den månedlige statusrapportering og i forbindelse med test af genetablering, senest ti (10) Dage efter afprøvningens afslutning. Tabel 18 : Succesfuld gennemførelse af backup og genetablering. Bilag 7 Side 30 af 46 3

32 Afprøvning af beredskabsplan : Afprøvning af beredskabsplan Måleperiode / Måletidspunkt Leverandøren skal, i tilfælde af Katastrofe, kunne reetablere Systemet ud fra Beredskabsplanen og alle underliggende elementer, for eksempel Programmel, data, kommunikationsinfrastruktur, maskinel m.v., der skal til for at drive Systemets væsentligste bestanddele jf. punkt 3.4 i overensstemmelse med ene, inden for 24 timer. : 100 % eller MAX ANTAL (0 = ingen) opfyldt pr, periode. Leverandøren skal hvert år afprøve reetablering én (1) gang. Parterne skal under udarbejdelse af Driftsaftalehåndbogen sammen fastlægge den endelige dato og beredskabsplan herfor. Systemet er operationelt, når applikationen og underliggende elementer kan afvikles i overensstemmelse med ene i dette bilag. En gang årligt. KPI. Testrapport fra gennemført reetableringsafprøvning, som er godkendt af ATP. Årligt ved den førstkommende månedlige statusrapportering. Tabel 19 : Afprøvning af Beredskabsplan Fyldestgørende rapportering om brud på it-sikkerhedsmæssige krav : Fyldestgørende rapportering om brud på it-sikkerhedsmæssige krav Leverandøren skal straks og uden ophold underrette ATP i tilfælde af brud på de it-sikkerhedsmæssige krav og procedurer i Kontrakten, herunder bilag 13 (Sikkerhed), samt en plan for udbedringer. Revisionsrapporter og erklæringer må ikke indeholde anmærkninger, som betyder, at der er sket væsentlige brud på de it-sikkerhedsmæssige krav i Kontrakten, herunder bilag 13 (Sikkerhed). et er opfyldt, hvis alle revisionserklæringer er afleveret rettidigt og ikke indeholder anmærkninger om væsentlige brud på de itsikkerhedsmæssige krav i Kontrakten, og der ikke er konstateret væsentlige mangler i forhold til de it-sikkerhedsmæssige krav i øvrigt. : 100 % eller MAX ANTAL (0 = ingen) opfyldt pr. periode. Bilag 7 Side 31 af 46 3

33 : Fyldestgørende rapportering om brud på it-sikkerhedsmæssige krav Leverandøren udarbejder og vedligeholder en liste over datoer for fremsendt rapportering om brud på it-sikkerhedsmæssige krav og evt. anmærkninger heri. Det konstateres ved Leverandørens aflevering af revisionsrapporter og erklæringer til ATP, om dette er sket rettidigt. ATP vurderer, om eventuelle anmærkninger betyder væsentlige brud, som dette almindeligvis forstås, på de it-sikkerhedsmæssige krav, der skal afhjælpes. Ligeledes konstateres det via øvrige verifikationsprocedurer, om der er konstateret væsentlige mangler (som dette begreb almindeligvis forstås i forhold til best practices for IT sikkerhed) i forhold til de it-sikkerhedsmæssige krav. I så fald meddeles dette skriftligt af ATP til Leverandøren. Måleperiode / Måletidspunkt Ved aflevering. KPI. Ved aflevering. Ved aflevering. Tabel 20 : Fyldestgørende rapportering om brud på it-sikkerhedsmæssige krav vedrørende validation and control Batchkategorier I ene for Afvikling af batch refereres til fire batchkategorier (A, B, C,D). Kategorierne er defineret i nedenstående tabel. Batchkørsler ved udarbejdelsen af Driftsaftalehåndbogen, jf. bilag 4 (Dokumentation), i samarbejde med ATP, inddeles i de fire batchkategorier. Batchkategori A Kritiske kørsler, der kræver særlig awareness Kriterier for udvælgelse Direkte kundepåvirkning ved nedbrud eller for sen levering. Udbetaling: Omfanget af kundepåvirkning i antal og beløb skal ligeledes udgøre mindst kunder og/eller 50 mio. kr., og kunden er opmærksom på, hvornår der kan disponeres over udbetalingen. Opkrævning: Omfanget af kundepåvirkning i beløb skal udgøre mindst 150 mio. kr. Bilag 7 Side 32 af 46 3

34 Batchkategori B Forretningskritiske kørsler med daglig rapportering C Standard Kriterier for udvælgelse Direkte kundepåvirkning ved nedbrud eller for sen levering af overførsel Udbetaling: Alle udbetalinger. Opkrævning: Hovedopkrævninger er Kategori A. I kat. B kan medtages opkrævninger for eksterne kunder. Breve med særlig konsekvens (f.eks. breve med oplysningspligt). Alle kalenderlagte kørsler og forud aftalte leverancer fra eksterne parter (der ikke er med i kategori A og B). D Ikke tidsbundne kørsler ikke-forretningskritisk opgave (udtræk af statistik, fejllister, m.v.). Tabel 21 Batchkategorier for afvikling af batch for afvikling af batch Der er følgende : Batchkategori A: 100 % eller MAX ANTAL (0= ingen) af Kategori A- kørslerne er korrekt afstemt og afviklet til aftalte deadline. Batchkategori B: Mindst 99 % eller MAX ANTAL (1) af Kategori B- kørslerne er korrekt afstemt og gennemført til aftalte deadline. Batchkategori C: Mindst 98 % eller MAX ANTAL (1) af ordningens Kategori C-kørsler (standard) er gennemført til aftalte deadline. Måleperiode / Måletidspunkt Batchkategori D: Mindst 98 % eller MAX ANTAL (1) af ordningens kategori D-kørsler er gennemført til aftalte deadline. Batchkategori A: For hvert kritisk flow. Batchkategori B: aftales, og forankres i Driftsaftalehåndbogen. Batchkategori C: aftales, og forankres i Driftsaftalehåndbogen. Batchkategori D: aftales, og forankres i Driftsaftalehåndbogen. et tæller som fire (4) individuelle KPI er i KPI modellen. En måned. KPI. Bilag 7 Side 33 af 46 3

35 for afvikling af batch Der skal rapporteres på: Batchkategori A: Leverandør rapporterer hver time til ATP og daglig rapport med seneste døgns afvikling på medarbejderportal opdateres kl samt løbende over dagen. Batchkategori B: Leverandør udarbejder en daglig rapport med seneste døgns afvikling på Kundens medarbejderportal (SharePoint). Rapporten opdateres kl og løbende over dagen. Herudover redegørelse om nedbrud via IT Servicemanagement systemet. Batchkategori C: Rapportering om nedbrud via Incident system. Batchkategori D: Rapportering om nedbrud via Incident system. I månedsrapporten medtages samlet status for måneden pr. kategori samt kritiske afvigelser. Tabel 22 : Afvikling af batch vedrørende Dokumentation Levering af fyldestgørende Dokumentation : Levering af fyldestgørende Dokumentation et er opfyldt, hvis 100 % eller MAX ANTAL (0 = ingen) af Dokumentationen er opfyldt rettidigt og korrekt afspejler Driftsmiljøet. Leverandøren skal sikre, at Driftsmiljøet er behørigt dokumenteret. Al Dokumentation af Driftsmiljøet, herunder beredskabsplan, skal opdateres i forbindelse med implementering af Ændringer i Driftsmiljøet. En Ændring kan således ikke godkendes, hvis der ikke foreligger opdateret Dokumentation og en tilhørende plan for, hvordan denne Dokumentation frigives. Dokumentation af Driftsmiljøet måles som den procentdel af Ændringer, der er godkendt og dokumenteret rettidigt. Leverandøren udarbejder en liste over månedens Ændringer og dato for udført opdatering af Dokumentationen. ATP kan selv foretage stikprøver. Måleperiode / Måletidspunkt En måned. KPI I den månedlige statusrapportering opgøres rettidig dokumentationstidspunkt og faktisk dokumentationstidspunkt pr. Ændring, samt om Dokumentationen er godkendt af ATP, som værende retvisende. På baggrund af ovenstående registreringer opgøres et. Bilag 7 Side 34 af 46 3

36 : Levering af fyldestgørende Dokumentation I den månedlige statusrapportering. Tabel 23 : Levering af fyldestgørende dokumentation vedrørende rapportering Rettidig rapportering : Rettidig rapportering Leverandøren skal levere rettidig og korrekt rapportering jf. kravene i bilag 8 (Samarbejdsorganisation og rapportering) og eventuelt Driftsaftalehåndbogen. et er opfyldt, hvis al aftalt rapportering afleveres rettidigt, dvs. i overensstemmelse med de aftalte frister, og er retvisende, dvs. at ATP ikke har væsentlige bemærkninger til rapporteringen og den afspejler de faktiske forhold. Ved væsentlige bemærkninger forstås, at rapporteringen ikke kan godkendes, og at denne skal fremsende i revideret udgave til godkendelse. : 95 % eller MAX ANTAL (1) opfyldt pr. periode. Leverandøren udarbejder og vedligeholder en liste over dato for fremsendt rapporteringer og evt. anmærkninger heri. Det konstateres ved Leverandørens aflevering af rapporteringer til ATP, om dette er sket rettidigt. ATP vurderer, om rapporteringen er retvisende og afspejler de faktiske forhold, herunder om der er væsentlige forhold, som gør at rapporteringen ikke kan godkendes. I tvivlstilfælde drøftes dette med Leverandøren. Såfremt ATP i øvrigt konstaterer, at rapportering ikke er retvisende meddeles dette skriftligt af ATP til Leverandøren. Måleperiode / Måletidspunkt Ved aflevering og ATP løbende anvendelse af rapportering. KPI. Tabel 24 : Rettidig rapportering Bilag 7 Side 35 af 46 3

37 4.2.9 vedrørende standardserviceydelser Leveringstid for standardserviceydelser : Leveringstid for standardserviceydelser Måleperiode / Måletidspunkt Dette måler på antallet af standardserviceydelser (jf. bilag 5 og bilag 5A), der leveres indenfor den aftalte leveringstid. et er, at maksimalt tre (3) standardserviceydelser må leveres ikke-rettidigt pr. periode. Antallet af standardserviceydelser, der ikke er leveret rettidigt opgøres. En måned. KPI. Tabel 25 : Leveringstid for standardserviceydelser vedrørende Desktop Management I forbindelse med iværksættelse af Ændringer er der knyttet følgende til Desktop Management Frigivelse af MSI pakker Frigivelse af MSI pakker Måleperiode / Måletidspunkt Når PC-klient software skal opdateres, skal Leverandøren frigive MSIsoftware til afprøvning, jf. bilag 6 (Afprøvninger), senest tyve (20) Dage før aftalt idriftsættelse. : 95 % eller MAX ANTAL (1) opfyldt pr. periode. et udgår, hvis der ikke anvendes MSI pakker. Leverandøren skal angive frigivelsesdato på alle MSI pakker, og denne dato skal sammenholdes med releasedato for software rettelse. Løbende over en måned. KPI. Tabel 26 : Frigivelse af MSI pakker. Bilag 7 Side 36 af 46 3

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0

Bilag 7 Servicemål. Version 1.0 Bilag 7 Version 1.0 23-02-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser

Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser Kontraktbilag 7 Drift-, support og vedligeholdelsesydelser [Vejledning til Leverandør i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til Leverandørens drift-, support og vedligeholdelsesydelser.

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Bilag 0. Terminologi og definitioner

Bilag 0. Terminologi og definitioner Bilag 0 Terminologi og definitioner Vejledning til tilbudsgiver i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Dette bilag indeholder ingen krav eller mindstekrav, og skal ikke udfyldes ved Leverandørens afgivelse

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner

VEJLEDNING. Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner BILAG 7 AFPRØVNING VEJLEDNING Tilbudsgiver bedes kvalificere bilaget ved at tilføje: Testplaner Beskrivelse af tilbudsgivers metoder og processer til intern test forud for overtagelses- og driftsprøverne,

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) Bilag 2: Service Level Agreement (SLA) ACI A/S 8. marts 2012 ACI A/S Side 2 af 12 Indhold 1 Generelt... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Kontakt til TDC Hosting i driftsfasen... 3 1.3 Datacenteradgang... 3

Læs mere

SLA Service Level Agreement

SLA Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 Service Level Agreement... 1 2 Driftsvindue og oppetid... 1 2.1 Servicevindue... 1 2.1.1 Ekstraordinær service... 1 2.1.2 Patch Management... 1 2.1.3 Åbningstid...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Dette dokument vil gennemgå de serviceforpligtelser, som leverandøren har til kunden i forbindelse med en købsaftale, forudsat der specifikt er henvist til den korrekte versionering

Læs mere

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål

UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål UNDERBILAG 7.4.A Ydelser og Servicemål INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Om nærværende bilag Nærværende bilag indeholder en beskrivelse af Leverandørens Ydelser, som Tilbudsgiver skal levere i henhold til Vedligeholdelsesaftalen,

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive

SERVICEMÅL OG BOD. Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive SERVICEMÅL OG BOD Christian Sandbeck, Bid Excellence Executive MIN BAGGRUND Uddannelse : cand.merc.jur 2 3 DISKUSSIONSSPØRGSMÅL 1 Hvorfor har vi Servicemål? 4 ITIL S SVAR: SLA ER SKAL UNDERSTØTTE KUNDENS

Læs mere

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015

Kunde hos Statens It. Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 l Kunde hos Statens It Hvordan styres dit projekt? Juni 2015 Side 2 af 12 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Hvem er Statens It? 3 1.2 Kort om projekter 3 2 Kundeprojekter - samspillet mellem Statens It, kunden

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Informations- og spørgemøde d. 26. maj

Informations- og spørgemøde d. 26. maj Informations- og spørgemøde d. 26. maj EU-udbud 2014/S 096-167854 Kontrakt om levering, drift, vedligehold og support af infrastruktur service (»Infrastructure as a Service«)(IaaS)) til servere og storage

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Hovedtidsplan og betalingsplan

Hovedtidsplan og betalingsplan SORØD KOMMUNE ESDH Hovedtidsplan og betalingsplan Bilag 1 April 2007 SORØD KOMMUNE Vejledning Hovedtidsplan everandøren skal kvalificere hovedtidsplanen inden for de angivne tidsmæssige rammer ved at indføje

Læs mere

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014

Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 Service Level Agreement Version 2.0 d. 1. april 2014 EDB-Eksperten.dk 1. Præambel... 3 1.1. Definitioner... 3 1.2. Produktomfang... 3 2. Driftsvindue og tider... 3 2.1. Driftsvindue... 3 2.2. Åbningstid...

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

ITIL Foundation-eksamen

ITIL Foundation-eksamen ITIL Foundation-eksamen Prøveopgave A, version 5.1 Multiple choice Vejledning 1. Alle 40 spørgsmål bør forsøges besvaret. 2. Alle svar skal markeres på det vedlagte svarark. 3. Du har 1 time til at løse

Læs mere

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører

Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til. Spørgsmål fra leverandører Nr Spørgmål indsendt Hvilken del af udbudsmaterialet relaterer spørgsmålet sig til Spørgsmål fra leverandører Svar fra ATP I udbudsbetingelsernes pkt 3.2 vedr. forbehold er følgende anført: "Der kan ikke

Læs mere

OIO Standardaftale for Web Services

OIO Standardaftale for Web Services OIO Standardaftale for Web Services Bilag 5 Servicemål Høring Udkast til revision af OIO Standardaftale for Web Service Bilag 5 Servicemål > OIO Standardaftale for Web Services Bilag 5 Servicemål Udgivet

Læs mere

Månedlig opfølgning på it-drift

Månedlig opfølgning på it-drift Månedlig opfølgning på it-drift 0. Indledning En væsentlig del af at styre en it-driftskontrakt og de leverancer, der leveres herigennem, er at opretholde et konstruktivt samarbejde med leverandøren, hvor

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014

Sikkerhedspolitik Version 4.0506 d. 6. maj 2014 Nærværende dokument beskriver de sikkerhedsforanstaltninger, som leverandøren har opstillet til den interne fysiske sikkerhed, datasikkerhed, logisk sikkerhed og sikkerhed i forbindelse med netværk, firewall

Læs mere

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN

BILAG 6. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsoverblik. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 11. februar 2015 MLN BILAG 6 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 11. februar 2015 MLN Dette notat udgør statusrapporteringen for DataHub drift til Direktørgruppen i februar 2015. Notatet indeholder et generelt

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem

K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT. Kontrakt. levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem J.nr. 46-0360 SOF/MLB/mar/mw Udkast af 7. september 2007 K02 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT Kontrakt om levering, [drift] og vedligeholdelse af et it-system til [ ] mellem (i det følgende

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Nærværende dokument klarlægger de serviceforpligtelser, som Leverandøren har over for Kunden, i forbindelse med deres indbyrdes aftaleforhold. Forpligtelserne er gældende såfremt den tilhørende hostingaftale

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice August 2014 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indholdsfortegnelse Boligstøtte... 1 Mellemkommunal refusion af boligstøtte... 2 Afregning

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 OVERSIGT OVER SYSTEMETS PROGRAMMEL... 6 4 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV

Læs mere

Bilag 18, Revisionsstandard og audit

Bilag 18, Revisionsstandard og audit Bilag 18, Revisionsstandard og audit Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i - Punkt 1.1 - Krav 18.3 - Krav 18.5 - Krav 18.6 - Krav 18.9 - Krav 18.10 - Krav 18.11 - Krav 18.12 - Krav 18.14 - Krav 18.16 tilføjet

Læs mere

Overdragelse til itdriftsorganisationen

Overdragelse til itdriftsorganisationen Overdragelse til itdriftsorganisationen Indhold 1. Formål med tjeklisten 3 2. Tjeklisten 5 2.1 Governance 5 2.2 Processer 5 2.3 Support af slutbrugere 6 2.4 Viden og dokumentation 8 2.5 Kontrakt, leverandørsamarbejde

Læs mere

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014

ID Dato Spørgsmål Svar 1 19-05-2014 2 20-05-2014 1 19-05-2014 Kan det passe at bilag 1 mangler? Bilag 1 er nu lagt på www.aarhus.dk/it-udbud 2 20-05-2014 Der efterspørges en blanket til brug for Oplysninger vedr. udbudsbekendtgørelsen afsnit III.2 Følgende

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 6, 30. juli 2014. 1 Bilag 9, punkt 3.3 Kan Kunden uddybe hvad der menes med "Ledelseserklæring". Menes der i denne sammenhæng at en af Leverandørens tegningsberettigede udsteder en erklæring om at

Læs mere

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN]

KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION [LEVERANDØRENS NAVN] KONTRAKT MELLEM ARBEJDSMARKEDETS TILLÆGSPENSION Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nr.: 43 40 58 10 (herefter ATP eller Kunden ) og [LEVERANDØRENS NAVN] [Leverandørens adresse1] [Leverandørens adresse2]

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 340 Offentligt O PF ØLGNING SRAPPORT NR. 2 1/7 Den 19. september 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 24. oktober 2005 af Udlændingestyrelsen

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE

STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Kontrakt om udvikling og levering af en it-leverance til [ ] mellem [ ] (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] (i det følgende

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse

Kravspecifikation. Baggrund og forma l. Løsningsbeskrivelse Kravspecifikation Baggrund og forma l Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) ønsker at indgå kontrakt med en leverandør om en service i form af et samlet system til opgørelse af ensartet statistik til brug

Læs mere

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN

APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN APPENDIKS A TIDS-, AKTIVITETS- OG BETALINGSPLAN I henhold til kontraktdokumentets afsnit 4 aftales følgende: [Skemaerne udfyldes i forbindelse med kontraktindgåelsen på baggrund af tilbudsgivers tilbud]

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt

Guide: Sådan søger du boligstøtte digitalt Guide: ådan søger du boligstøtte digitalt tart lut og ind med nøglekort NemID Du kan søge digitalt, hvis du bor i en leje- eller andelsbolig. K Vi skal bruge mange oplysninger fra dig, når du søger boligstøtte,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015

Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015 Bilag 0 Definitioner Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 DEFINITIONER... 3 Bilag 0 Definitioner Side 1 af 17 1 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke udfyldes af

Læs mere

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse

Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Mindstekrav til udstyr (fase 1) Løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse 3.1 INDLEDNING 2 3.2 MINDSTEKRAV TIL SLUTBRUGERNES KLIENTER MV 2 3.2.1 Mindstekrav til hardware for PC-klienter 2 3.2.2 Mindstekrav

Læs mere

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system

Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system Spørgsmål/svar samt berigtigelse og præcisering af udbudsmateriale til begrænset udbud af IT service management system NR HENVISNING SPØRGSMÅL SVAR 1 Bilag 4 punkt 1 Kravsbesvarelse 2 Udbudsbetingelserne,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING

BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING BILAG 13 VEDERLAG OG BETALING (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaet i pkt. 5 samt Underbilag 13.1 udfyldes af Tilbudsgiver.

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse

Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Bilag 3B Løsningsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 5 2 INDLEDNING... 6 3 LEVERANDØRENS BESVARELSE AF FUNKTIONELLE KRAV TIL SYSTEMET... 7 3.1 SYSTEMBESKRIVELSE...

Læs mere

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned

Mailhosting op til 2 GB op til 4 brugere, pr. måned. Herefter pr. påbegyndte 10 GB, pr. måned 14-06-2011 prisliste v. 1.0.1 Priser er vejl. DKK og ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Der henvises til Generelle Bestemmelser og betingelser Gældende 30 dage fra dato Mainpoint

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen

Domstolsstyrelsen. Genudbud af e-tl. Spørgsmål / Svar i forbindelse med tilbudsfasen Pulje 5, 25. juli 2014. 1 Teknisk dokumentation Enterprise Architect Af den fremsendte tekniske dokumentation fremgå det at den nuværende leverandør benytter Enterprise Architect fra Sparx Systems, til

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014

BILAG 5. DataHub- og markedsrapportering. 1. Markedsperformance. 1.1 Leverandørskift. Direktørgruppen. 10. juni 2014 BILAG 5 Til Direktørgruppen DataHub- og markedsrapportering 10. juni 2014 Der fremsendes forud for hvert møde i Direktørgruppen en statusrapport, der rapporterer på net- og elhandelsvirksomhedernes performance,

Læs mere

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik

Faxe Kommune. informationssikkerhedspolitik Faxe Kommune informationssikkerhedspolitik 10-10-2013 1 Overordnet informationssikkerhedspolitik Dette dokument beskriver Faxe Kommunes overordnede informationssikkerhedspolitik og skaber, sammen med en

Læs mere

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases))

Hvor mange Fi6670i og Fi6140Z har Silkeborg Kommune i dag? (Ajourføring af parameteropsætning (Versioner & Releases)) Nr Reference Spørgsmål Svar 1 Bilag D, Afsnit B (Separatorark) Tværgående, Tekniske Krav Er det muligt at modtage eksempler på alle varianter af separatorark der benyttes i dag? I dag anvendes separatorark

Læs mere

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant

Punkter som ikke synes relevante for det givne projekt besvares med: ikke relevant Modtagelseserklæring Modtagelseserklæring for AAU ITS Infrastruktur version 4. Anvendelse Modtagelseserklæringen skal anvendes i forbindelse med projekter drevet af PMO, AIU eller IFS. Projektlederen er

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere