Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83

2 INDHOLD LEDER Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation NBS indledning Dagene ved NBS Arbejdsulykker Set af fotografen Om igen Lene Espersen I dagspressen har der for nyligt foregået en debat om, hvorvidt brand- og ambulancefolk skal have ret til at afgive anonyme vidneforklaringer. Debatten er kommet op til overfladen, efter den tilspidsede situation på bl.a Nørrebro i København, efter en dørmand skød og dræbte en 24-årig. Men problemerne kendes også fra andre steder i landet, herunder især Odense og Århus. SPORT Senior-nyt Personalia Brand- og ambulancefolk har fra tid til anden været udsat for både verbale og fysiske trusler enkelte har oven i købet været udsat for fysisk overlast. Personligt er jeg vidende om tilfælde, hvor ambulancefolk vælger ikke at anmelde direkte vold fra pårørende til den patient, som de var kaldt ud til. Årsagen hertil er frygten for, hvilke repræsalier de og deres familier i givet fald ville blive udsat for. En sådan situation er helt og aldeles uacceptabel. Borgmester Søren Pind har været en varm fortaler for anonyme vidneforklaringer til brand- og ambulancefolk, mens landets justitsminister nærmest har bagatelliseret problemet med henvisning til, at de implicerede nok ville blive genkendt alligevel. Derfor skal det klart og tydeligt herfra lyde: Om igen Lene Espersen, vi vil have retten til at være anonyme Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Bo A. Jensen Formand for Brandfolkenes Organisation Redaktør: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 2 nr. 3 /juni 2005 / Deadline: Næste nummer 25/ Næste nummer udkommer 21/

3 Vil du have indflydelse på din pensionsordning? En stor del af kommunalt ansatte brandfolk, overenskomstansatte, har deres pensionsordning i Pen-Sam, nærmere betegnet Trafikfunktionærernes Pensionsordning. Som medlem af pensionsordningen kan du være med til at præge udviklingen i din pensionsordning. Lige nu er der valg af forbrugergruppemedlemmer til Trafikfunktionærernes Pensionsordning. Du vil også som valgt forbrugergruppemedlem få mulighed for at deltage i kurser om pensionsordningernes indhold og muligheder. På den måde vil du også blive bedre rustet til at kunne deltage i medlemsdemokratiet og svare på spørgsmål fra dine kolleger. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at kunne opstille til valgene, men udelukkende lyst og interesse. Hvad går det ud på? Forbrugergruppemedlemmerne samles mindst én gang om året til seminar og generalforsamling/ årsmøde af 2 dages varighed hvor der tages stilling til de store linjer og de fælles interesser, herunder at bane vejen for, at det enkelte medlem får stadig større indflydelse på indretningen af egen pensionsordning. Samtidig er der mulighed for under hyggelige former at dele viden og erfaringer. Pen-Sam dækker alle udgifterne i forbindelse med afholdelse af møderne. Hvem kan være kandidat? Medlemmer, der den er omfattet af Trafikfunktionærernes Pensionsordning, kan opstille. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om opstillingsvilkårene og finde den opstillingsblanket, som du skal udfylde, på Opstillingsblanketten skal senest være modtaget i Pen-Sam den kl Ny faglig sekretær i Brandfolkenes Organisation Just Kielberg er ny faglig sekretær i Brandfolkenes Organisation. Just er valgt på dette års generalforsamling. Just afløser Kim Dalgaard og vil ligeledes varetage den daglige kontakt mellem FOA og redderelever i FOA-regi. Desuden vil Just varetage FOArepræsentation i lokaluddannelsesudvalg og driftsudvalget for redderuddannelsen. Just har selv gennemgået den nye redderuddannelse og bestod i november Just har igennem sin elevtid været repræsentant for ungdomselever i Region Øst og derigennem blandt andet siddet i lokaluddannelsesudvalg for redderuddannelsen. nr. 3 / juni 2005 / Just kan træffes på telefon eller på mail: Bliv medredaktør på Brandmanden 3 I forbindelse med den igangværende udvikling af fagbladet Brandmanden søger Brandfolkenes Organisation en medredaktør. Medredaktøren skal bistå redaktøren med udarbejdelse af artikler til bladet. Der søges primært efter en person, som er ansat inden for et af de kommunale brandvæsener i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Vestegnen, Gentofte, Tårnby eller Søllerød), da arbejdsopgaverne primært vil omhandle disse brandvæsener. Kunne ovenstående have din interesse, kan du kontakte undertegnede for yderligere oplysninger på telefon eller via mail: Med venlig hilsen Brian Vittrup Redaktør Brandmanden

4 Nordiske Studiedage Velkommen til juni-nummeret af Brandmanden et nummer, som vil bære præg af de netop afholdte studiedage for brandfolk i hele Norden (kendt under forkortelsen NBS = Nordiske Brandfolks Studiedage). Af: Kim Dalgaard 677 Københavns Brandvæsen 4 nr. NBS var i år forlagt til den smukt beliggende norske by, Bergen. Undertegnede havde fornøjelsen af at deltage for første gang. Samtidig hermed havde jeg påtaget mig rollen som rejseleder for den danske delegation, der inkluderede brandmænd fra Frederiksberg, Gentofte, København, Tårnby, Vestegnen, Odense, Århus og Ålborg. Desuden deltog repræsentant fra Seniorklubben Erik Christensen, som i en alder af 80 år (!) ikke lader til at have problemer med at følge med de unge drenge. Turen startede i Kastrup Lufthavn søndag den 8. maj og sluttede samme sted fredag den 13. maj. Vi havde alle hørt, at regnvejrsdagene i den vestligt beliggende by var meget dominerende; dette gav selvfølgelig en vis forventning til vejrets luner. Disse blev dog absolut gjort til skamme; således havde vi vel alt i alt, hvad der svarede til ½ times regn på hele turen. Allerede i lufthavnen på afrejsedagen var der denne specielle stemning, som fremkommer, når man skal være sammen med kolleger i sociale henseender. Den uformelle, frie tone og de kammeratlige håndtryk mellem folk, som ikke havde set hinanden længe. Nogle havde man sågar aldrig set før; det gjaldt jo især for de folk, som kom fra provinsen, og vice versa. Alle mødte frem, til rejselederens store tilfredsstillelse. Herefter blev der uddelt forskellige praktiske ting, såsom slipsenåle, pins til jakkerevers og ikke mindst diæter. Sidstnævnte skulle få gode ben at gå på. Vi var enkelte på turen, der i løbet af ugen snakkede om, at man Foto: Den Danske delegation 3 /juni 2005 / godt kunne erstatte Big Mac-indekset med et indeks for ½ liter fadøl. Priserne svingede fra 49 kr. som det billigste til 67 kr. som det dyreste! Nyhavn fremstod lige pludselig som det rene slaraffenland med Nettopriser. Også maden er forholdsmæssig dyr deroppe, men dette udligner sig nok ved den lavere beskatning. Bergen Vi blev indkvarteret to og to på dobbeltværelser på et udmærket hotel centralt beliggende i Bergen. Søndagen var herefter til fri disposition. De fleste valgte at drive lidt rundt i gaderne og samle de første indtryk af den fantastiske by. Jeg selv havde bl.a. det delformål med turen at få belyst, hvordan Bergen har valgt at gribe opgaven an med at drive både ambulancetjeneste og ildløstjeneste. Bergen Brandvæsen er det eneste brandvæsen i Norge, der også driver ambulancetjeneste en unik konstellation, som jo ellers kun ses i Göteborg og få steder i Danmark. Bergen Brandvæsen har 7 stationer fordelt i kommunen på 465,3 km2 med indbyggere. På alle stationer er der døgnvagtgørende mandskab. Læs mere på hjemmesiden: brannvesenet. Mens jeg sidder og snakker med de norske kolleger på hovedbrandstationen, indløber der en alarm om trafikulykke med fastklemte et stykke uden for Bergen. Jeg bliver meget hurtigt iklædt en ambulancedragt, i en noget for lille størrelse, og får lov at køre med deres vagthavende indsatsleder til uheldsstedet. Påklædningen vækker da også en del diskret moro hos de fremmødte enheder på skadestedet. Ved ankomst kunne det konstateres, at der var én fastklemt bilist. Derudover 4 andre tilskadekomne, som var ude af bilerne. Jeg fik lov at opleve en hurtig udtagning af den fastklemte bilist, som af den allerede fremmødte læge fra luftambulancen blev erklæret for kritisk. Alt kørte efter bogen. To sprøjter, med hver deres spil, trak dele af bilen fra hinanden, samtidig med at patienten blev stabiliseret efter PHTLS-principperne, som vi i Danmark efterhånden er godt bekendte med. Det kan man vist kalde et realistisk indtryk af, hvordan man samarbejder på et skadested. På siderne 4-11 kan du læse om dagene ved årets NBS.

5 Dagbog fra NBS 2005 På de følgende sider kan du læse om NBS dag for dag. Dagbogen er en sammenskrivning af 3 individuelle rejsebeskrivelser skrevet af henholdsvis Kim Dalgaard, Jesper Bronée og Per Hemmingsen, alle brandfolk i Københavns Brandvæsen. Mandag fik vi udpeget vores to værter fra Bergen, Frank og Trond to vældigt flinke fyre, som hjalp os med alle de forskellige gøremål. Selve dagen startede med den rituelle åbning af studiedagene, med overrækkelse af gaver til værterne og med en kort tale fra delegationerne. Herefter fik vi en præsentation af Bergen by ved en informationsleder fra brandvæsenet. Lidt produktinformation var der også tid til. Studiedagene lader sig jo ikke gøre uden forskellige sponsorer. Efter frokost var det tid til at høre lidt om en kollegastøtteordning, man har iværksat, og gode erfaringer med den i Bergen Brandvæsen. Tema NBS 2005 Det er altid dejligt at se, hvorledes man andre steder har arbejdet med noget, som er ganske nyt for os i København, og specielt er det dejligt at høre, hvilke erfaringer man har høstet i et brandvæsen, som i arbejdsopgaver er sammenligneligt med vores eget sammenligneligt, fordi man i Bergen Brandvæsen har både ildløs- og ambulancetjeneste, og fordi netop denne parameter i Bergen er tillagt betydning i forhold til stress og traumatiske oplevelser i dagligdagen. Der er i Bergen lagt meget vægt på, at de personer på arbejdspladsen, som har fået denne uddannelse, også er de personer, som ofte klarer hele forløbet sammen med medarbejderen. Man har altså valgt at uddanne nogle få specialister, som så har fået til opgave at klare disse samtaler internt på arbejdspladsen. Muligheden for at tilbyde hjælp udefra er til stede, men det er en sjældent benyttet mulighed i Bergen. Det, som man i Bergen lægger vægt på, er, at man skal forebygge frem for at behandle, og denne tankegang er vel meget sund at have med i den indledende fase i forhold til kollegastøtte! En af de ting, som man i Bergen også lægger vægt på, er for det første, at dette er et naturligt tilbud til alle medarbejdere, idet man som såvel ildløs- som ambulancemand vil komme ud for hændelser, som er en uundgåelig del af den ansattes hverdag. Man har lagt op til, at det ikke skal være meget traumatiske hændelser, som udløser disse defusings; men det er vigtigt, at man regelmæssigt får læsset nogle af disse belastende hændelser af. Ligeledes lægger man meget vægt på, at antallet af hændelser er væsentligt større for en ambulancemand i forhold til en ildløsmand, og derfor skal tilbuddet om defusing af ambulancefolk forventes benyttet meget oftere, end vi ser det i oplægget i København. Senere på eftermiddagen var det tid til en gennemgang af udviklingen på området, der gælder løn og øvrige arbejdsforhold. I Danmark har vi som bekendt lige set resultatet af vores egne forhandlinger, og så er det rart at få be- eller afkræftet, om vores egentlige forhold er gode eller mindre gode. I det efterfølgende er en kort skitsering af, hvorledes de enkelte nordiske byer/lande aflønner, hvilke specielle vilkår der er gældende, og endelig hvilken afgangsalder man har i vores nabolande. Det er jo netop en af de ting, som NBS også bruges til, nemlig at høre om andre landes arbejdsforhold. En af de ting, som gennem de forskellige landes præsentationer var fælles, var, at medarbejderen er den vigtigste ressource for brandvæsenet. Dét er da værd at bemærke! nr. 3 / juni 2005 / 5 Fortsættes side 6

6 Sidste punkt på dagsordenen inden aftensmaden var en kort rundtur med den tidligere brandchef i Bergen, Einar K. Gjessing en rank mand, der stadig i en alder af ca. 70 havde stor interesse for området omkring historiske brande og brandvæsenet som sådan. Vi fik en opridsning af de brande, der havde gjort en forskel for udviklingen på det forebyggende område, hvor Bergen har en meget stor aktivitet på grund af de mange gamle historiske bygninger og en tæthed i bygningsmassen, der nok kan give de fleste folk, der arbejder med forebyggende arbejde, grå hår i hovedet. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at Einar besidder en viden på området, der ganske enkelt er imponerende. Han kan huske en masse detaljer, og vel at mærke i kronologisk rækkefølge. Aftenens program var noget, der kunne vække opsigt, nemlig kammeratskabsaften med dertilhørende rundvisning på Hansa Bryggeri, som ligger lidt uden for Bergen. Det var sjovt at opleve, hvor mange sange og historier de forskellige delegationer kunne. Men lad det ikke være en hemmelighed, at det primært var Göteborg og København, der lagde stemningen an, så der nærmest opstod konkurrence. Foto: På rundtur i Bergen Nordiske»Løn- og arbejdsmarkedsforhold«. Sverige er repræsenteret af hhv. Stockholm og Göteborg Brandvæsen. Stockholm: Fra Stockholm fik vi en gennemgang af lønforhold, og vi fik et skema, som viste, hvordan man har lagt vagtturnus. I Stockholm er der tale om skiftehold med mødetider hhv. kl og Göteborg: I Göteborg er der indført en ny lønmodel, som giver fuld lønbetaling efter 12 års ansættelse. Her er dog indført den passus, at man skal have sine færdigheder som brandmand godkendt. Pensionsalderen i Göteborg er 58 år! Norge har ligeledes repræsentation af 2 brandvæsener, nemlig Oslo og værtsbyen Bergen. Oslo: I Oslo ydes tillæg i størrelsesordenen kr. for funktioner, som i København vil være sammenlignelige med funktionerne dykker, røgdykker, stigeuddannelse og chauffør. Pensionsalderen er 57 år, dog med mindst 30 års ansættelse. Bergen: I Bergen lægger man meget vægt på godkendelse og vedligeholdelse af funktioner i tjenesten. Rent fysisk er der også her en test; men igen ser man, at denne har baggrund i det daglige arbejde og deraf sammenlignelige øvelser altså den model, som repræsentantskabet i BO peger på, når der tales test i forhold til ansættelse. I Bergen er der som i andre lande også skiftende arbejdstider. Man har i Bergen lavet en del samarbejdsaftaler, som sikrer den enkelte medarbejder mulighed for uddannelse i arbejdstiden. Ligeledes er det i Bergen arbejdsgiveren, som opfordrer de enkelte medarbejdere til uddannelse, idet man som tidligere nævnt lægger meget vægt på, at medarbejderen er den vigtigste ressource. Island: På Island er der ikke ret meget, der foregår, som vi kender det i de andre deltagende lande. Man har ikke ført egentlige forhandlinger siden 2004, og man oplever på Island en større og større interesse for en mulig privatisering. Island kæmper med en meget høj pensionsalder, og det er denne, som man fokuserer mest på. Finland: I forhold til Finland må vi igen starte med, at man har en pensionsalder, som er blevet tvunget op til 65 år af arbejdsgiver. Medarbejderne kræver i fremtiden, at denne bliver nedsat til de oprindelige 55 år. Aflønningen af brandmænd i Finland afhænger meget af funktionerne som brandmand, og den typiske månedsløn ligger mellem og euro. I øvrigt kan det nævnes, at der i Finland nu er kommet 4-6 forskellige fagforeninger ind på brandområdet. Disse forskellige fagforeninger har oven i købet forskellige politiske holdninger. 6 nr. 3 /juni 2005 /

7 Tirsdag indeholdt endnu mere information om det forebyggende arbejde, herunder et interessant foredrag om brandspredningsområder af den tidligere brandchef Einar og en kendt lokal forfatter ved navn Gunnar Staalesen, der bl.a. havde skrevet flere bøger om de historiske brande i Bergen. Bergen har bevaret en masse gamle træbygninger, der står med få meter mellem sig. Det siger sig selv: Ved en ildløs, strålevarme eller stærk vind galer den røde højt, og hele kvarterer er i fare. Derfor har Bergen Brandvæsen lavet planer og instrukser for at imødegå eventuelle katastrofer. Der bliver straks slået storalarm, hvis en ildløsmelding indløber omhandlende specifikke områder i Bergen by. Én station tager sig af vandforsyningen, en anden af røgdykning, og en tredje iværksætter alternativ vandforsyning. Bergen Brandvæsen er blevet skåret ned mandskabsmæssigt, så, citat: I visse tilfælde har vi prist os lykkelige over, heldet var med os. Samme dag var der et indlæg om den måde, hvorpå ansatte i brandvæsenet, ambulancetjenesten og politiet i Norge bliver uddannet til at køre udrykningskørsel et område, der nok lader den danske uddannelse noget tilbage at ønske. Konklusionen var længere og bedre uddannelse af chauffører og derigennem færre ulykker med personskade og ikke mindst færre udgifter til reparation af køretøjer. Tredje punkt på dagen var et underholdende foredrag af en tidligere brandchef, hvis far også havde været brandchef, omhandlende storbrande, der har forandret Bergen by gennem tiderne, og man må sige, der har været mange storbrande i Bergen, og der er taget mange, mange billeder af skadestederne fra forskellige vinkler. Bergen står heldigvis endnu, og da lyset i salen blev tændt, konstateredes det, at alle tilhørerne stadig var vågne og klappede højt af den ærede taler, der gennem 2 timer øste af sin meget detaljerede viden. Dagen sluttede med en historisk opvisning af, hvorledes man slukkede brande i Bergen for ca. 100 år siden. Det var rimeligt underholdende og samtidig en reminder om, hvor godt det er, at der er noget, der hedder maksimal responstid. Det har ikke været sjovt at stå ved et brændende hus og vide, at brandvæsenet først skulle spænde hestene for, inden de kunne rykke ud med en hastighed, der nok kunne give en slukningsmæssig udfordring i sidste ende. Fotos: Historisk opvisning i brandslukning Tema NBS 2005 nr. 3 / juni 2005 / 7

8 Onsdag var der afrejse til Nutec, som er en virksomhed, der leverer forskellige redningsprodukter til offshore-branchen. Dette inkluderer også kurser i brandslukning og førstehjælpskurser. Nutec var smukt beliggende en halv times kørsel uden for Bergen. Her kan de ansatte ikke klage over at være placeret i et kedeligt industriområde. Virksomheden lå simpelthen lige ud til fjorden, hvilket bl.a. kunne forklares ved, at man havde behov for et større øvelsesområde til evakueringsbåde til brug på boreplatforme. Som nævnt leverer Nutec en række kurser; blandt andet kurser, hvor man træner i havari med helikopter, brug af redningsflåder, slukning af gas- og oliebrande og så frit fald med en lukket redningsbåd fra 30 meter. 6 nr. 3 /juni 2005 / Allerede ved velkomsten blev vi delt op i to grupper dem, der havde lyst til at prøve turen ned, og dem, der ikke havde. Vi var nu 60 forventningsfulde nordiske brandmænd, der blev iført overlevelsesdragt og spændt fast i sæderne med tre remme (hofte, bryst og pande). Her sad vi så som sardiner i dåse og afventede de forskellige tjek, der skal gennemføres inden afgang. Bådføreren forklarede, at en rød lampe ville lyse, når vi var klar til nedturen, og en hvid ville lyse, når turen begyndte. Aldrig har 2,4 sekund føltes så langt. Båden når ned på 6 meters dybde men dækkes ikke af vand, hvilket siger lidt om den mængde vand, der fortrænges ved nedslaget. Båden får så meget opdrift, at den kan sejle 200 meter uden motorkraft. Stor oplevelse! Og det er vel overflødigt at nævne, at Seniorklubbens repræsentant, Erik, deltog på turen. Herefter fik vi en introduktion til de øvrige produkter og ydelser, der bliver solgt fra firmaet.

9 Tema NBS 2005 nr. 3 / juni 2005 / Foto: Besøg på Nutec 9

10 Eftermiddagen var til fri disposition, men som de fagligt interesserede folk, vi jo er, var det lykkedes vores ciceroner, Trond og Frank, at få Bergen Brandvæsens brandsprøjtebåd til at sejle den danske delegation ind til en mindre dykkeropvisning, forestået af deres eget dykkerberedskab, som ligger i døgnvagt, som man kender det fra København. Den ene af deres dykkere hoppede i vandet og fingerede en eftersøgning efter et ukendt objekt. Dette objekt skulle senere vise sig at være tre kasser Tuborg, hvilket forståeligt nok medførte spontane klapsalver blandt publikum. Alt dette er samtidig et udtryk for, hvor velvilligt de bergensiske brandfolk optrådte under hele forløbet. Uanset hvilken station man kom ind på, på hvilket som helst tidspunkt af dagen, var det en gemytlig velvilje, der mødte os. Det vil jeg huske længe. Aftenen sluttede med en middag med delegationen og vores to norske værter, som her fik overrakt en gave som tak for deres engagement i forbindelse med vores ophold. Torsdag, den sidste dag på programmet i NBS 2005, var udelukkende med ét tema, nemlig forliset af det store skib M/S Rocknes i januar Vi blev kørt til Haakonsvern Marinebase, lidt uden for Bergen, for en gennemgang af forløbet. For dem, der ikke lige kan huske historien, skal det kort opridses, at M/S Rocknes var et 168 meter langt skib, der sejlede med sten og sand med det formål at dække en olieledning for den norske stat. Skibet grundstødte under dette arbejde og pådrog sig en revne i skroget, der medførte et større indtag af vand i skroget. Dette resulterede i, at skibet på uhyggelig kort tid kæntrede og vendte 180 grader. Om bord var en besætning på 30 mand primært bestående af filippinske sømænd; af disse overlevede kun de 11, hvilket fortæller lidt om, hvor hurtigt det gik. Stadig den dag i dag er en person savnet. Da skibet begyndte at kæntre, udsendte kaptajnen umiddelbart Mayday. Om bord var desuden en lods, som sammen med et par af de øvrige besætningsmedlemmer havde held til at redde sig ud på skibets side og nærmest måtte løbe op på bunden af skibet, i takt med at det kæntrede! Billeder taget af en amatørfotograf bevidner den hurtige kæntring. Da redningsmandskabet nåede frem til det sted, hvor skibet befandt sig, var der det problem, at skibet var begyndt at flyde med strømmen med en hastighed af ca. 4 knob. Derfor var man nødt til at få skibet bragt til standsning op ad en klippeside og fastholdt ved hjælp af to bugserbåde og et andet større fragtskib, der ganske enkelt pressede skibet ind mod klippesiden. Foto: Flaget på halvt ved ulykkesstedet Et medlem af besætningen blev relativt hurtigt reddet af dykkere fra brandvæsenet ved en dramatisk aktion, hvor de måtte knuse en rude på skibet under vand og redde personen ud og op til overfladen. Yderligere tre medlemmer af besætningen var fanget i maskinrummet, hvilket konstateredes ved banken forskellige steder på skroget. 0 nr. 3 /juni 2005 /

11 Foto: Blomster lægges på stedet for grundstødningen Årsagen til, at skibet grundstødte, var et ikke opdateret søkort med forkerte dybder anført; lodsen blev således frikendt. Det er stadig en gåde, hvorfor skibet kæntrede så hurtigt. Dette medførte, at man måtte iværksætte en operation, der gik ud på at skære et hul i skroget på ca. 80 x 80 cm og få de tre nødstedte ud så hurtigt som overhovedet muligt. Der var nemlig ved kæntringen opstået et overtryk inde i skroget, som man gerne ville bevare af frygt for, at skibet skulle gå ned, hvis der trængte for meget luft ud. Operationen med at få de efterhånden godt nedkølede sømænd ud af skroget tog alt i alt 35 sekunder, fra man havde fået skåret hul på skroget, til sømændene var ude, og skroget igen var tætnet! Dette havde man forberedt sømændene på via sedler, man stak frem og tilbage igennem et mindre hul, som man havde boret for at få en idé om skrogets tykkelse. På billeder fra aktionen kan man se, at sømændene nærmest bliver blæst ud af det opståede overtryk. På en efterfølgende video, der viste operationen med at få de omkomne ud, kunne man følge dykkernes triste arbejde. Det var en operation, der blev udført meget nænsomt af etiske hensyn, men samtidig også en vanskelig operation, da den krævede et stort planlægningsarbejde med udarbejdelse af sikkerhedsforskrifter for arbejdet, koordination i forhold til de indsatte styrker og overholdelse af alle regler for dykningsarbejde af den art. Der var tale om et samarbejde mellem brandvæsenets dykkere og dykkere fra to firmaer. Til formålet blev der fremstillet stålkister, der kunne sænkes ned til hjælp for dykkerne. Man kunne på videoen se, at flere omkomne var fanget i trappeskakter på vej op til skibets dæk dette nåede de aldrig. Jeg tror, de fleste brandfolk i auditoriet, hvor filmen blev vist, i en eller anden udstrækning følte sig berørt over det, de så, og levende kunne forestille sig, hvor modbydelig en død det måtte være, og samtidig kunne tænke sig til den atypiske opgave det måtte være at bjærge de mange omkomne. Efter gennemgangen af hele forløbet blev vi sejlet ud til stedet, hvor grundstødningen skete. Motoren stoppede, det norske flag kom på halv stang, og deltagere lagde blomster på vandet på stedet for grundstødningen, samtidig med at en brandmand fra Bergen med en trompet blæste en æressalut til minde om de omkomne. En meget stilfuld gestus. Eftermiddagen var fri og blev brugt på Bryggen, der modsvarer Nyhavn, i højt solskin og godt humør. Torsdag aften sluttede med banket på et utroligt velbeliggende sted hævet 300 meter over Bergen by, på toppen af et fjeld. Turen derop gik med den kendte skinnebane Fløibanen. Flottere syn kunne ikke møde os denne solbeskinnede dag. Bergen tog sig ud, som byen gør, når den er kønnest. Der blev under banketten holdt takketaler fra hver delegation, og man hyggede sig med kollegerne for sidste aften denne gang. Værtskabet blev ceremonielt overdraget til Island, der afholder NBS Foto: Eftermiddag på Bryggen Tema NBS 2005 nr. 3 / juni 2005 / 11 I næste nummer af Brandmanden kan Du læse om ambulancetjenesten i Bergen

12 Arbejdsulykker SKAL anmeldes! Socialrådgiver i Brandfolkenes Organisation Lone Thomsen gennemgår reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker. Af socialrådgiver Lone Thomsen Reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker I BO oplever vi i denne tid desværre en del henvendelser fra medlemmer, hvis arbejdsulykker aldrig er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Er arbejdsulykken ikke anmeldt rettidigt eller korrekt, har man ikke krav på erstatning for et eventuelt varigt mén eller tab af erhvervsevne. Denne manglende anmeldelse kan således få fatale konsekvenser for den enkelte. Jeg vil derfor kort gennemgå reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker og skitsere, hvad det er, man skal være særligt opmærksom på, når man har været udsat for en arbejdsulykke. Det nye ulykkesbegreb Pr. 1. januar 2004 fik vi i arbejdsskadeloven en ny definition af ulykkesbegrebet. Hensigten med denne nye fortolkning af ulykkesbegrebet var, at flere ulykker nu kan anerkendes som arbejdsskader. For at en ulykke kan komme ind under loven om arbejdsskade, forudsættes det, at: 1. Der er tale om en personskade, fysisk eller psykisk. 2. Hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage. 3. Arbejdet er årsagen til hændelsen eller påvirkningen. 4. Der skal være en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og skaden. Anmeldelsesprocedurer Når man i forbindelse med sit arbejde er kommet ud for en ulykke, skal der udfyldes en skadesanmeldelse. Denne rekvireres gennem din nærmeste foresatte eller BO. Anmeldelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 1 år efter at skaden er sket. BO anbefaler, at man anmelder ulykken så hurtigt som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at alle rubrikkerne på blanketten udfyldes, og er man i tvivl om, hvordan den udfyldes, kan man altid kontakte sin tillidsrepræsentant eller BO. Proceduren er herefter kort denne: 1. Arbejdsgiveren modtager anmeldelsen. 2. Arbejdsgiveren skal indsende anmeldelsen til sit forsikringsselskab. 3. Den skadelidte modtager en kvittering fra forsikringsselskabet om, at de har modtaget anmeldelsen. Dette sker normalt inden for 5-10 dage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man modtager kvittering for anmeldelsen fra forsikringsselskabet. Denne kvittering er din dokumentation på, at arbejdsgiveren har anmeldt ulykken. Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen Mange tror fejlagtigt, at en arbejdsulykke automatisk bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Dette er ikke tilfældet. Arbejdsgiverens forsikringsselskab skal kun videresende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, hvis: 1. Skaden har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død, eller 2. Skaden har medført, at den tilskadekomne endnu 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang, eller 3. Skadens følger kan begrunde erstatning ud over behandlingsudgifter under sagens behandling. Det er svært ja, næsten umuligt for forsikringsselskabet at vurdere, hvornår en ulykke opfylder ovenstående kriterier og derfor skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Derfor anbefaler vi i BO, at man altid forlanger, at ulykken anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Dette gør man ved at henvende sig til arbejdsgiverens forsikringsselskab, hvorfra man har modtaget en kvittering på, at 2 nr. 3 /juni 2005 /

13 13 anmeldelsen er modtaget. Er forsikringsselskabet af den opfattelse, at ulykken ikke skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, kan man selv anmelde ulykken dertil, eller BO kan være behjælpelig med at anmelde skaden. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at anmeldelsesfristen er 1 år efter ulykken. Når anmeldelsen er sket til Arbejdsskadestyrelsen, modtager man en kvittering på, at de har modtaget anmeldelsen. Gem denne kvittering! Når Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen, begynder de at behandle sagen for at undersøge, hvorvidt man har krav på erstatning for et varigt mén efter ulykken eller erstatning for tabt erhvervsevne. Man vil modtage forskellige spørgeskemaer fra Arbejdsskadestyrelsen, og jeg kan ikke opfordre nok til, at de opgivne svarfrister overholdes. At have en sag kørende i Arbejdsskadestyrelsen er ofte en kompliceret, langvarig og langsommelig proces, som for mange kan være forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger. BO er altid behjælpelig med rådgivning og hjælp til sagsbehandlingen, og jeg skal opfordre medlemmer, som kommer ud for en arbejdsulykke, til at henvende sig til organisationen hurtigst muligt. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt vi er her for det samme. God sommer til jer alle. Husk at ikke alle arbejdsulykker nødvendigvis er af denne størrelse nr. 3 / juni 2005 /

14 Set af fotograf Gert Jensen 4 nr. 6 / december 2003 / nr. 3 /juni 2005 /

15 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Fodbold Floorball Golf Motion Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden Efter forhandling er det vedtaget at BI-news har en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Golfafdelingen Nu nærmer tiden sig, hvor alle i BI s golfspillere skal ud på landets golfbaner. Som et supplement til vintertræningen har jeg har på vegne af BI, truffet aftale med en af landets bedste amatører. Læs artiklen i BI-news nr. 126 Bjergklubben. Klatretur til Malmø Klatreklub. I april var Bjergklubben igen på besøg hos Malmø Klatreklub. Vi var 8 stk. som tog af sted, og alle fik klatret til den store guldmedalje. Igen må vi rose væggen for de mange forskelligartede ruter for alle niveau er. Læs det hele i BI-news nr. 126 VH Henrik 834, BI-news redaktør Cykelafdelingen TEST AF CONTI SPIKE CLAW: Her i vinter, hvor mange valgte at sidde foran kaminen med en kop varm kakao, monterede jeg Conti Spike Claw på min Mtb og drønede en tur i skoven. Spike Claw lyder mest af alt som dem teenagere kæmper mod i deres PC-spil, men ikke desto mindre er det navnet på tyske Continentals pigdæk til MTB. Læs artiklen i BI-news nr. 127 Årets første etape af Heino Cuppen: Efter en meget veloverstået træningstur på Mallorca kom vi hjem til det dansk vejrlune! Men ikke nok med det, vores cykler var strandet et sted i Frankrig. En tolder med "Citroënske" hensigter ønskede at sabortere vores deltagelse i årets første etape af Heino Cuppen MEN DET LYKKEDES IKKE!!! Vi kørte på hvad vi nu kunne finde, lige fra gamle rustne og farverige stålrammer. Læs artiklen i BI-news nr. 127 Bjergklubben Bjergklubbens tur til Kullen I maj måned tog Bjergklubben afsted til Kullen i Sverige. Trods det sure danske sommervejr mødte vi talstærkt op, 12 mand i alt! Vi tog af sted kl Da vi ankom til campingpladsen, lige udenfor Kullen, slog vi vores store tippi op, så alt vores udstyr mm. kunne ligge tørt.. Læs artiklen i BI-news nr. 127 Pt. er der 120forhåndstilmeldte til Adelaide. Skal du være nr ?? 15 Se billeder på fra den BI-fest DU / I gik glip af d. 19. marts 2005 Top mad Top underholdning Næste år burde DU / I måske overveje BI festen!!! Eftersom der kun er få dage til årets WPFG gruppe skal af sted til Quebec i Canada, holder BI-news sommerferie frem til ca. 1/8-05 Jeg ønsker alle en rigtig god og begivenhedsrig sommer Venlig hilsen Henrik 834, redaktør nr. 3 / ajuni 2005 /

16 Af: Sven Præst, formand for seniorklubben Seniornyt juni 2005 Pensionistklubbens sommerudflugt Den 26. maj gik i år til Fladsåhallen i Mogenstrup. Turen startede fra Hovedbanegården i Reventlowsgade med bus til Dæmningen, hvor de sidste blev samlet op, og så kørte vi af sted mod Mogenstrup. Vi var 97 deltagere i 2 busser på den første rigtige sommerdag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. På parkeringspladsen ved Piberhus på sydmotorvejen havde vores kasserer Bent Wenneberg stillet en lille bar op. Her holdt vi en velfortjent pause og nød det gode vejr samt en lille forfriskning. Herefter gik turen videre til Fladsåhallen, som er et idræts- og motionscenter med en tilhørende restaurant. Her stod det store, kolde bord med lune retter anrettet klar til indtagelse. Det var et meget lækkert arrangement, som vi varmt kan anbefale. Efter middagen spillede Grovbollebanden op til dans, og selv om vejret var så fint, og varmen trykkende, var dansegulvet hele tiden fyldt op. Næstformanden, Erik Christensen, overrakte som altid ved disse sommerudflugter en gave til ældste deltager, som denne gang var Poul Holmstrøm Nielsen. Efter en dejlig dag sluttede festen kl , og vi kunne mætte og veltilfredse vende næsen hjemad. 6 nr. 3 /juni 2005 /

17 Pensionsstigningerne Som aftalt i forbindelse med overenskomsten af 1. april i år er endnu ikke kommet til udbetaling, og vi må væbne os med tålmodighed, for de skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Meningen var, at vi her i dette nummer af Brandmanden ville have bragt en pensionstabel over de nye pensioner, men det har desværre ikke været muligt. Når oversigten over pensionerne foreligger, vil den blive sat i bladet. Vi mangler ikke medlemmer men vil selvfølgelig meget gerne have nogle flere, så hvis der er nogle, som gerne vil være med, men som ikke har kunnet deltage i vores mandagsmøder i vinterhalvåret, på grund af at møderne blev holdt på 4. sal på Østerbro Brandstation, så er muligheden der nu. Seniornyt juni 2005 I den kommende vintersæson, som starter i oktober måned, foregår mandagsmøderne den 2. mandag i måneden på Vilhelm Thomsens Allé 9 i Valby i mødesalen i kælderen i FOA 1. Brandfolkenes Seniorklubs bestyrelse ønsker alle en rigtig god sommer. nr. 3 / juni 2005 / Sven Præst 17 Selv om det er en pensionistklub, så er jeg sikker på, at der er en del, der er på internettet og har en -adresse. Send mig en , så jeg har overblik over, hvem der kan kontaktes ad denne vej.

18 København: Afgang: Brandmand 115 Kim Hedegran Paaske er afgået med udgangen af maj måned Brandmand 191 Brian Vittrup er afgået med udgangen af maj måned Brandmand 199 Henrik Rank Jensen er afgået med udgangen af maj måned STT-assistent 226 Mikkel Vejen Stilling afgår med udgangen af juni måned Brandmand 370 Torben Holme Hansen afgår med udgangen af juli måned Brandmand 128 Bjarne Lomholt Tvede afgår med udgangen af juli måned Overchauffør 648 Bjarne Kell Mielow er afgået med udgangen af maj måned Brandmester 685 Ole Madsen afgår med udgangen af juli måned Materielmester John Jørgensen, Serviceafdelingen afgår med udgangen af juli måned Jubilæum: Følgende havde 25 års jubilæum ved Kbh. Brandvæsen den 01. april 2005 Brandmester 762 Brian Bertelsen Overchauffør 788 Glenn Jensen Brandmand 753 Jørn Holm Jacobsen Brandmand 789 Ivan Heine Snedker Brandmand 776 Finn Larsen Ansættelser: Brandmand 926 Kenneth Lübcke er med virkning fra den 01. maj 2005 ansat som koordinerende faginstruktør på Brand- og Redningskolen. Brandmand 366 Bjarne Schultz Hansen er ansat som brandmester pr. 01. juni Den 01. maj blev 635 Brian Postvang ansat som brandmand. Den 01. maj blev følgende ansat som reddere: 632 Simon Østergaard Christensen 633 Rasmus Hybel 636 Peter Flemming Kock 637 René Hammerlund 638 Mogens Petersen Espensen 639 Mikael Bjerrum 640 Ulrik Jørgensen Den 01. maj 2005 blev følgende ansat som redderelever: 315 Thomas Kähler 317 Mikkel Pamoerin Kartman Christiansen 335 Jonathan von der Recke Kamatari 352 Thomas Eggert Sørensen 359 Rudy Lasse Ørskov Peters 364 Joakim Bo Didriksen 549 Per Rybjerg Thomsen 551 Michael Gomez Perez Frederiksberg: Jubilæum: Overbrandmester 5013 Benny Jørgensen havde 40 års jubilæum års jub. 14. April Kim Harry Ruusunen. 25 års jub. 15. April Bjarne Ringe Ibsen. Gentofte: Afgang: Brandmester Erling Salhauge afgår med udgangen af Juli måned Henvendelser vedr. personalia bedes rettet til Sanne Henriksen på telefon eller via mail:

19 Personalia Vestegnen: Ansættelser: Casper Christensen, nr.81 er pr. 1. Juli 2004 ansat som brandmand. Michael Larsen, nr.82 er pr. 1. oktober 2004 ansat som brandmand. Martin Deleuran, nr.85 er pr. 1. april ansat som brandmand. Afgang: Brandmand nr.23 Torben Anbro forlod brandvæsenet med udgangen af november Brandmand nr.78 Jesper Troelsen forlod brandvæsenet med udgangen af februar. Brandmand nr.36 Christian Thostrup forlod brandvæsenet med udgangen af maj måned. Udnævnelser: Underbrandmester nr.34 Henrik Dahl er pr.1. marts udnævnt til brandmester. Brandmand nr.46 Henrik Vang Olesen er pr. 1. marts udnævnt til underbrandmester. Jubilæum: Følgende havde 10 års jubilæum den 1. januar: Brandmand nr.46 Henrik Vang Olesen Underbrandmester nr.48 Mads Bak Petersen Brandmand nr.49 Frank A. Pedersen Brandmand nr.50 Morten Bolvig Hansen Brandmand nr.51 Dan Ossian List Brandmand nr.52 Sune K. Thomsen Brandmand nr.53 Jesper Sørensen Brandmand nr.54 Michael Schou Brandmand nr.55 Jesper Schøn Brandmand nr.66 Lars Østrup Rasmussen Brandmand nr.70 Steffen Amnitsbøl Taksigelser: En stor tak til alle der mødte op til min afskedsreception og dermed gjorde det til en dejlig dag. 719 Henri Jacobsen nr. 3 / juni 2005 / Undertegnede ønsker hermed at sige Brandfolkenes Seniorklub tak for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag den 24. marts. I alderdommen er det rart at opleve at man stdig er en del i et sammenhæng. MVH Sven Jahn Tak til Brandfolkenes Seniorklub for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag den 09. maj MVH 240 Egil Buchmann 19 Jeg vil gerne sige tak til alle, som var med til at gøre min afskedsreception på Fælledvejen uforglemmelig. En dejlig afslutning på 35 år med mange gode kollegaer. En særlig tak til 2. rode st. F for den store hjælp i forbindelse med receptionen. Med venlig hilsen Overbrandmester 24/701 Sten Månsson

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr BOLIGKREDIT TIL EJER- OG ANDELSBOLIG 3,75% Kort om Boligkredit: Lav lånerente, p.t. 3,75% p.a. Lån op til 80% af boligens handelsværdi mod pant Op til 10 år uden afdrag med mulighed for forlængelse Ingen kurstab Indfrielse kan ske gebyrfrit, når du ønsker det Årlig omkostninger i procent 4,0% ved kr. Boligkredit giver mulighed for at vælge lang løbetid med variabel udnyttelse. Du betaler kun rente af det hævede beløb. Boligkredit kan fx bruges til indfrielse af eksisterende lån, køb eller modernisering af bolig eller ny bil. Du bestemmer, hvad kreditten skal bruges til. Du kan få Dankort, Betalingsservice, checkhæfte m.v. og bruge kreditten som løn-, betalings- eller opsparingskonto. Du kan indsætte og hæve, når du har lyst. Du kan også gebyrfrit tilmelde dig bankens Net-bank. Det er op til dig, hvordan du vælger at benytte Boligkreditten. Få mere at vide eller hent/bestil ansøgningsskema på eller ring til banken på tlf mandag til fredag kl nr. 3 /juni 2005 /

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls

Tirsdag Afgang mod Niagara Falls Tirsdag Afgang mod Niagara Falls De gamle kom og hentede mig på kollegiet kl. 09:30 hvorefter vi begav os på den lange køretur mod Niagara Falls. Selve turen føltes dog ikke særlig lang, da jeg sov lidt

Læs mere

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015

Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Beretning Generalforsamling den 23-01-2015 Velkommen til den årlige generalforsamling. Sang nummer? Jeg vil starte med at ønske tillykke til Erik Scherdetzki med 40 år og optagelse som æresmedlem, Morten

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Waw for en weekend lige ved og langt fra

Waw for en weekend lige ved og langt fra Waw for en weekend lige ved og langt fra Her kommer der lidt ord omkring vores weekend på Rømø hvor vi spillet slutspil om DM i år Som i nok ved så måtte vi desværre nøjes med sølv i denne sæson men f

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording

KONTAKT. Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg. Indhold: Nr årg. 30. marts Bording Skole Solsortevej 7441 Bording Nr. 5 37. årg. 30. marts 2007 Temauge: Det er smukt Bording Skole Solsortevej 7441 Bording KONTAKT Skolefest Byggeriet skrider frem Indhold: Nyt fra ledelse Fastelavnsfest Skolefest Håndbold på 7. årg.

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk

RØDOVRE BYGGELEGEPLADS Nyholms alle 49, 2610 Rødovre www.byggeren.dk byggeren@byggeren.dk 2 Formand Joan Arildslund (forældre) 2165 2346 joan@arildslund.dk Næstformand Per Aagaard Nielsen (forældre) --- --- Sekretær John Sommerset (leder) 3637 9393 skvajos@rk.dk Best. Medlem Svend-Erik Andersen

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring

Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Resultstlisten fra: Dobbelt Geværterrænskydning i Hevring Søndag den 18 Maj 2008 Der deltog 86 skytter og 5 Jæger her ved geværterrænskydningen i Hevring, Vejret var fint med sol og tørvejr hele dagen

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter

Nyhedsbrev. Streams of Culture. Fjerde projektmøde. København maj / juni 2011. I uge 22 var vi værter S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev M A J 2 0 1 1 Streams of Culture I N D H O L D : Fjerde projektmøde. Referat fra mødet i København Resultater og produkter Traditionelle sange og danse København

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side

Studietur til Rom. Uge 40 2012. HTX Sønderborg 2.g. Side Studietur til Rom HTX Sønderborg 2.g Uge 40 2012 Side Bogen indeholder historier og billeder fra studieturen med 2.g i uge 40 2012. Men det der er mest af, er nok billeder :) Side 2 Turen til Rom var meget

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013. Rejsebrev 1

Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013. Rejsebrev 1 Junior Cup 1 - Ljubljane, Slovenien - 2013 Rejsebrev 1 Søndag var der afrejse til Junior Cup 1, som i år bliver afholdt i Ljubljana, Slovenien. Dagen startede kl. 6 i Kastrup hvor Stephan Hansen og Kasper

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Arrild Privatskole og Børnehuset

Arrild Privatskole og Børnehuset Nyhedsbrev 24/2017 Nyt fra Børnehuset. Blå Gruppes Discofest Fredag den 2.juni holdt Blå Gruppe (langt om længe ) discofest. Børnene havde glædet sig meget. Vi hyggede med velkomstdrink, lækkert mad +

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSBREV Røde Kors Odense

NYHEDSBREV Røde Kors Odense Røde Kors Odense August 2014 HUSK: Har du lyst til at modtage nyhedsbrevet per mail fremover? Så skriv til odense @rodekors.dk Send dine gode historier og billeder til os på odense @rodekors.dk. Formanden

Læs mere

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD

ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD ÅRGANG 20 NR. 101 MARTS 2014 KØGE LOKALBLAD Kontoretsåbningstider TELEFON NUMMER: 46 97 16 00 Bladudvalget: JonnaSlott,ansvarshavende ogjyttemelau Oplag: 3.500ex. Mandag: Tirsdag: Onsdag: Torsdag: Fredag:

Læs mere

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN

JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I JUNIOR & YNGLINGE I WURZEN I pinsen var Junior A og Ynglinge Mester inviteret til et stævne i Wurzen hos NB's venskabsklub i det tidligere Østtyskland. Der var afgang fra Idrætscentret fredag morgen

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016

FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 FORÅRSTUR TIL HOLLAND 11.-16. APRIL 2016 Holland i forårstiden er blomsternes land og et af højdepunkterne på denne dejlige Holland-rejse er naturligvis et besøg i en af verdens mest berømte blomsterparker

Læs mere

VELKOMMEN TIL WINNIE.

VELKOMMEN TIL WINNIE. FEBRUAR 2014 Simon fyldte d. 9. feb. 20 år. Han inviterede derfor sin familie til pålægskagemand. Efter maden havde Simon besluttet, at de alle skulle i Bowl N Fun og bowle en time. Kenn havde fødselsdag

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Det er ferie, udvikling og seriøs fornøjelse på én gang.

Det er ferie, udvikling og seriøs fornøjelse på én gang. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du primært kommer til at arbejde med den mentale del af din golf. Det er ferie, udvikling og

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016

European Youth Cup Héviz, Ungarn maj 2016 : Rejsebrev 6 Lørdag den 7. maj. Individuel finale dag! Der var lagt op til tre meget spændende individuelle finaler, hvor vi var sikre på minimum en medalje. Første mand på banen var Christoffer der skulle

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Nyhedsbrev Porsgaard

Nyhedsbrev Porsgaard Nyhedsbrev Porsgaard November 2012 Dato 26 november Teater Punkter af særlig interesse: Teater Igen i år var Juelsminde skolecenter med blandt de teaterstykker, der blev udvalgt til at gå videre. Vi skulle

Læs mere

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf

43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf 43 hundetosser samlet til flatcoated sommertræf Årets flatcoated sommertræf blev afholdt ved Jens Peter og Anette Larsen, i Arden. Tilslutningen var i år rigtig høj, og trods mindre lovende vejrudsigter

Læs mere

Sæson Februar. Marts. Denne måned havde vi fokus på aktiviteter til vores medlemsaftener. Vi spillede blandt andet cross boule.

Sæson Februar. Marts. Denne måned havde vi fokus på aktiviteter til vores medlemsaftener. Vi spillede blandt andet cross boule. Sæson 2016 Januar Et nyt år startede med flere nye ting! Blandt andet opstart af faste medlemsaftener med spisning og hygge hver anden tirsdag. Stor succes hele året med stor tilslutning og dejlig stemning.

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd

Referat af møde mellem Faxe Kommune og deltidsansatte brandmænd Industrivej 2 4683 Rønnede Brandvæsen Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 71 16 10 www.faxekommune.dk Dato 14. juli 2009 j.nr. 14-12-16-0000 Direkte telefon 56 20 30 21 Mobil 40 45 21 12 Mail pta@faxekommune.dk

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen

Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Rejsebrev nr. 1 fra JC1 i Legnica Polen Turen startede kl. 4.00 fra silkeborg og kl. 5.00 fra Hundested vi mødtes ved Gedser færgen kl. 8.30. Efter vi kom fra borde i Rostock gik turen ned gennem Tyskland

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere