Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83"

Transkript

1 Brandfolkenes Organisation nr.3 / juni 2005 / årgang 83

2 INDHOLD LEDER Af: Bo A. Jensen Formand Brandfolkenes Organisation NBS indledning Dagene ved NBS Arbejdsulykker Set af fotografen Om igen Lene Espersen I dagspressen har der for nyligt foregået en debat om, hvorvidt brand- og ambulancefolk skal have ret til at afgive anonyme vidneforklaringer. Debatten er kommet op til overfladen, efter den tilspidsede situation på bl.a Nørrebro i København, efter en dørmand skød og dræbte en 24-årig. Men problemerne kendes også fra andre steder i landet, herunder især Odense og Århus. SPORT Senior-nyt Personalia Brand- og ambulancefolk har fra tid til anden været udsat for både verbale og fysiske trusler enkelte har oven i købet været udsat for fysisk overlast. Personligt er jeg vidende om tilfælde, hvor ambulancefolk vælger ikke at anmelde direkte vold fra pårørende til den patient, som de var kaldt ud til. Årsagen hertil er frygten for, hvilke repræsalier de og deres familier i givet fald ville blive udsat for. En sådan situation er helt og aldeles uacceptabel. Borgmester Søren Pind har været en varm fortaler for anonyme vidneforklaringer til brand- og ambulancefolk, mens landets justitsminister nærmest har bagatelliseret problemet med henvisning til, at de implicerede nok ville blive genkendt alligevel. Derfor skal det klart og tydeligt herfra lyde: Om igen Lene Espersen, vi vil have retten til at være anonyme Udgivet af: Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Alle Valby Tlf Fax Ansvarlig efter Medieansvarsloven: Bo A. Jensen Formand for Brandfolkenes Organisation Redaktør: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Fotograf: Gert Jensen (PF/DJ) Mobiltelefon: Økonomiansvarlig: Søren Tipsmark Næstformand Brandfolkenes Organisation Administration & abonnement: Sanne Henriksen Telefon Mail adr.: Annoncesalg: Brian Vittrup Telefon Mail adr: Løssalg kr. 30,00 Årsabonnement kr. 166,00 2 nr. 3 /juni 2005 / Deadline: Næste nummer 25/ Næste nummer udkommer 21/

3 Vil du have indflydelse på din pensionsordning? En stor del af kommunalt ansatte brandfolk, overenskomstansatte, har deres pensionsordning i Pen-Sam, nærmere betegnet Trafikfunktionærernes Pensionsordning. Som medlem af pensionsordningen kan du være med til at præge udviklingen i din pensionsordning. Lige nu er der valg af forbrugergruppemedlemmer til Trafikfunktionærernes Pensionsordning. Du vil også som valgt forbrugergruppemedlem få mulighed for at deltage i kurser om pensionsordningernes indhold og muligheder. På den måde vil du også blive bedre rustet til at kunne deltage i medlemsdemokratiet og svare på spørgsmål fra dine kolleger. Der kræves ikke specielle forudsætninger for at kunne opstille til valgene, men udelukkende lyst og interesse. Hvad går det ud på? Forbrugergruppemedlemmerne samles mindst én gang om året til seminar og generalforsamling/ årsmøde af 2 dages varighed hvor der tages stilling til de store linjer og de fælles interesser, herunder at bane vejen for, at det enkelte medlem får stadig større indflydelse på indretningen af egen pensionsordning. Samtidig er der mulighed for under hyggelige former at dele viden og erfaringer. Pen-Sam dækker alle udgifterne i forbindelse med afholdelse af møderne. Hvem kan være kandidat? Medlemmer, der den er omfattet af Trafikfunktionærernes Pensionsordning, kan opstille. Hvis du er interesseret, kan du læse mere om opstillingsvilkårene og finde den opstillingsblanket, som du skal udfylde, på Opstillingsblanketten skal senest være modtaget i Pen-Sam den kl Ny faglig sekretær i Brandfolkenes Organisation Just Kielberg er ny faglig sekretær i Brandfolkenes Organisation. Just er valgt på dette års generalforsamling. Just afløser Kim Dalgaard og vil ligeledes varetage den daglige kontakt mellem FOA og redderelever i FOA-regi. Desuden vil Just varetage FOArepræsentation i lokaluddannelsesudvalg og driftsudvalget for redderuddannelsen. Just har selv gennemgået den nye redderuddannelse og bestod i november Just har igennem sin elevtid været repræsentant for ungdomselever i Region Øst og derigennem blandt andet siddet i lokaluddannelsesudvalg for redderuddannelsen. nr. 3 / juni 2005 / Just kan træffes på telefon eller på mail: Bliv medredaktør på Brandmanden 3 I forbindelse med den igangværende udvikling af fagbladet Brandmanden søger Brandfolkenes Organisation en medredaktør. Medredaktøren skal bistå redaktøren med udarbejdelse af artikler til bladet. Der søges primært efter en person, som er ansat inden for et af de kommunale brandvæsener i Storkøbenhavn (København, Frederiksberg, Vestegnen, Gentofte, Tårnby eller Søllerød), da arbejdsopgaverne primært vil omhandle disse brandvæsener. Kunne ovenstående have din interesse, kan du kontakte undertegnede for yderligere oplysninger på telefon eller via mail: Med venlig hilsen Brian Vittrup Redaktør Brandmanden

4 Nordiske Studiedage Velkommen til juni-nummeret af Brandmanden et nummer, som vil bære præg af de netop afholdte studiedage for brandfolk i hele Norden (kendt under forkortelsen NBS = Nordiske Brandfolks Studiedage). Af: Kim Dalgaard 677 Københavns Brandvæsen 4 nr. NBS var i år forlagt til den smukt beliggende norske by, Bergen. Undertegnede havde fornøjelsen af at deltage for første gang. Samtidig hermed havde jeg påtaget mig rollen som rejseleder for den danske delegation, der inkluderede brandmænd fra Frederiksberg, Gentofte, København, Tårnby, Vestegnen, Odense, Århus og Ålborg. Desuden deltog repræsentant fra Seniorklubben Erik Christensen, som i en alder af 80 år (!) ikke lader til at have problemer med at følge med de unge drenge. Turen startede i Kastrup Lufthavn søndag den 8. maj og sluttede samme sted fredag den 13. maj. Vi havde alle hørt, at regnvejrsdagene i den vestligt beliggende by var meget dominerende; dette gav selvfølgelig en vis forventning til vejrets luner. Disse blev dog absolut gjort til skamme; således havde vi vel alt i alt, hvad der svarede til ½ times regn på hele turen. Allerede i lufthavnen på afrejsedagen var der denne specielle stemning, som fremkommer, når man skal være sammen med kolleger i sociale henseender. Den uformelle, frie tone og de kammeratlige håndtryk mellem folk, som ikke havde set hinanden længe. Nogle havde man sågar aldrig set før; det gjaldt jo især for de folk, som kom fra provinsen, og vice versa. Alle mødte frem, til rejselederens store tilfredsstillelse. Herefter blev der uddelt forskellige praktiske ting, såsom slipsenåle, pins til jakkerevers og ikke mindst diæter. Sidstnævnte skulle få gode ben at gå på. Vi var enkelte på turen, der i løbet af ugen snakkede om, at man Foto: Den Danske delegation 3 /juni 2005 / godt kunne erstatte Big Mac-indekset med et indeks for ½ liter fadøl. Priserne svingede fra 49 kr. som det billigste til 67 kr. som det dyreste! Nyhavn fremstod lige pludselig som det rene slaraffenland med Nettopriser. Også maden er forholdsmæssig dyr deroppe, men dette udligner sig nok ved den lavere beskatning. Bergen Vi blev indkvarteret to og to på dobbeltværelser på et udmærket hotel centralt beliggende i Bergen. Søndagen var herefter til fri disposition. De fleste valgte at drive lidt rundt i gaderne og samle de første indtryk af den fantastiske by. Jeg selv havde bl.a. det delformål med turen at få belyst, hvordan Bergen har valgt at gribe opgaven an med at drive både ambulancetjeneste og ildløstjeneste. Bergen Brandvæsen er det eneste brandvæsen i Norge, der også driver ambulancetjeneste en unik konstellation, som jo ellers kun ses i Göteborg og få steder i Danmark. Bergen Brandvæsen har 7 stationer fordelt i kommunen på 465,3 km2 med indbyggere. På alle stationer er der døgnvagtgørende mandskab. Læs mere på hjemmesiden: brannvesenet. Mens jeg sidder og snakker med de norske kolleger på hovedbrandstationen, indløber der en alarm om trafikulykke med fastklemte et stykke uden for Bergen. Jeg bliver meget hurtigt iklædt en ambulancedragt, i en noget for lille størrelse, og får lov at køre med deres vagthavende indsatsleder til uheldsstedet. Påklædningen vækker da også en del diskret moro hos de fremmødte enheder på skadestedet. Ved ankomst kunne det konstateres, at der var én fastklemt bilist. Derudover 4 andre tilskadekomne, som var ude af bilerne. Jeg fik lov at opleve en hurtig udtagning af den fastklemte bilist, som af den allerede fremmødte læge fra luftambulancen blev erklæret for kritisk. Alt kørte efter bogen. To sprøjter, med hver deres spil, trak dele af bilen fra hinanden, samtidig med at patienten blev stabiliseret efter PHTLS-principperne, som vi i Danmark efterhånden er godt bekendte med. Det kan man vist kalde et realistisk indtryk af, hvordan man samarbejder på et skadested. På siderne 4-11 kan du læse om dagene ved årets NBS.

5 Dagbog fra NBS 2005 På de følgende sider kan du læse om NBS dag for dag. Dagbogen er en sammenskrivning af 3 individuelle rejsebeskrivelser skrevet af henholdsvis Kim Dalgaard, Jesper Bronée og Per Hemmingsen, alle brandfolk i Københavns Brandvæsen. Mandag fik vi udpeget vores to værter fra Bergen, Frank og Trond to vældigt flinke fyre, som hjalp os med alle de forskellige gøremål. Selve dagen startede med den rituelle åbning af studiedagene, med overrækkelse af gaver til værterne og med en kort tale fra delegationerne. Herefter fik vi en præsentation af Bergen by ved en informationsleder fra brandvæsenet. Lidt produktinformation var der også tid til. Studiedagene lader sig jo ikke gøre uden forskellige sponsorer. Efter frokost var det tid til at høre lidt om en kollegastøtteordning, man har iværksat, og gode erfaringer med den i Bergen Brandvæsen. Tema NBS 2005 Det er altid dejligt at se, hvorledes man andre steder har arbejdet med noget, som er ganske nyt for os i København, og specielt er det dejligt at høre, hvilke erfaringer man har høstet i et brandvæsen, som i arbejdsopgaver er sammenligneligt med vores eget sammenligneligt, fordi man i Bergen Brandvæsen har både ildløs- og ambulancetjeneste, og fordi netop denne parameter i Bergen er tillagt betydning i forhold til stress og traumatiske oplevelser i dagligdagen. Der er i Bergen lagt meget vægt på, at de personer på arbejdspladsen, som har fået denne uddannelse, også er de personer, som ofte klarer hele forløbet sammen med medarbejderen. Man har altså valgt at uddanne nogle få specialister, som så har fået til opgave at klare disse samtaler internt på arbejdspladsen. Muligheden for at tilbyde hjælp udefra er til stede, men det er en sjældent benyttet mulighed i Bergen. Det, som man i Bergen lægger vægt på, er, at man skal forebygge frem for at behandle, og denne tankegang er vel meget sund at have med i den indledende fase i forhold til kollegastøtte! En af de ting, som man i Bergen også lægger vægt på, er for det første, at dette er et naturligt tilbud til alle medarbejdere, idet man som såvel ildløs- som ambulancemand vil komme ud for hændelser, som er en uundgåelig del af den ansattes hverdag. Man har lagt op til, at det ikke skal være meget traumatiske hændelser, som udløser disse defusings; men det er vigtigt, at man regelmæssigt får læsset nogle af disse belastende hændelser af. Ligeledes lægger man meget vægt på, at antallet af hændelser er væsentligt større for en ambulancemand i forhold til en ildløsmand, og derfor skal tilbuddet om defusing af ambulancefolk forventes benyttet meget oftere, end vi ser det i oplægget i København. Senere på eftermiddagen var det tid til en gennemgang af udviklingen på området, der gælder løn og øvrige arbejdsforhold. I Danmark har vi som bekendt lige set resultatet af vores egne forhandlinger, og så er det rart at få be- eller afkræftet, om vores egentlige forhold er gode eller mindre gode. I det efterfølgende er en kort skitsering af, hvorledes de enkelte nordiske byer/lande aflønner, hvilke specielle vilkår der er gældende, og endelig hvilken afgangsalder man har i vores nabolande. Det er jo netop en af de ting, som NBS også bruges til, nemlig at høre om andre landes arbejdsforhold. En af de ting, som gennem de forskellige landes præsentationer var fælles, var, at medarbejderen er den vigtigste ressource for brandvæsenet. Dét er da værd at bemærke! nr. 3 / juni 2005 / 5 Fortsættes side 6

6 Sidste punkt på dagsordenen inden aftensmaden var en kort rundtur med den tidligere brandchef i Bergen, Einar K. Gjessing en rank mand, der stadig i en alder af ca. 70 havde stor interesse for området omkring historiske brande og brandvæsenet som sådan. Vi fik en opridsning af de brande, der havde gjort en forskel for udviklingen på det forebyggende område, hvor Bergen har en meget stor aktivitet på grund af de mange gamle historiske bygninger og en tæthed i bygningsmassen, der nok kan give de fleste folk, der arbejder med forebyggende arbejde, grå hår i hovedet. Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at Einar besidder en viden på området, der ganske enkelt er imponerende. Han kan huske en masse detaljer, og vel at mærke i kronologisk rækkefølge. Aftenens program var noget, der kunne vække opsigt, nemlig kammeratskabsaften med dertilhørende rundvisning på Hansa Bryggeri, som ligger lidt uden for Bergen. Det var sjovt at opleve, hvor mange sange og historier de forskellige delegationer kunne. Men lad det ikke være en hemmelighed, at det primært var Göteborg og København, der lagde stemningen an, så der nærmest opstod konkurrence. Foto: På rundtur i Bergen Nordiske»Løn- og arbejdsmarkedsforhold«. Sverige er repræsenteret af hhv. Stockholm og Göteborg Brandvæsen. Stockholm: Fra Stockholm fik vi en gennemgang af lønforhold, og vi fik et skema, som viste, hvordan man har lagt vagtturnus. I Stockholm er der tale om skiftehold med mødetider hhv. kl og Göteborg: I Göteborg er der indført en ny lønmodel, som giver fuld lønbetaling efter 12 års ansættelse. Her er dog indført den passus, at man skal have sine færdigheder som brandmand godkendt. Pensionsalderen i Göteborg er 58 år! Norge har ligeledes repræsentation af 2 brandvæsener, nemlig Oslo og værtsbyen Bergen. Oslo: I Oslo ydes tillæg i størrelsesordenen kr. for funktioner, som i København vil være sammenlignelige med funktionerne dykker, røgdykker, stigeuddannelse og chauffør. Pensionsalderen er 57 år, dog med mindst 30 års ansættelse. Bergen: I Bergen lægger man meget vægt på godkendelse og vedligeholdelse af funktioner i tjenesten. Rent fysisk er der også her en test; men igen ser man, at denne har baggrund i det daglige arbejde og deraf sammenlignelige øvelser altså den model, som repræsentantskabet i BO peger på, når der tales test i forhold til ansættelse. I Bergen er der som i andre lande også skiftende arbejdstider. Man har i Bergen lavet en del samarbejdsaftaler, som sikrer den enkelte medarbejder mulighed for uddannelse i arbejdstiden. Ligeledes er det i Bergen arbejdsgiveren, som opfordrer de enkelte medarbejdere til uddannelse, idet man som tidligere nævnt lægger meget vægt på, at medarbejderen er den vigtigste ressource. Island: På Island er der ikke ret meget, der foregår, som vi kender det i de andre deltagende lande. Man har ikke ført egentlige forhandlinger siden 2004, og man oplever på Island en større og større interesse for en mulig privatisering. Island kæmper med en meget høj pensionsalder, og det er denne, som man fokuserer mest på. Finland: I forhold til Finland må vi igen starte med, at man har en pensionsalder, som er blevet tvunget op til 65 år af arbejdsgiver. Medarbejderne kræver i fremtiden, at denne bliver nedsat til de oprindelige 55 år. Aflønningen af brandmænd i Finland afhænger meget af funktionerne som brandmand, og den typiske månedsløn ligger mellem og euro. I øvrigt kan det nævnes, at der i Finland nu er kommet 4-6 forskellige fagforeninger ind på brandområdet. Disse forskellige fagforeninger har oven i købet forskellige politiske holdninger. 6 nr. 3 /juni 2005 /

7 Tirsdag indeholdt endnu mere information om det forebyggende arbejde, herunder et interessant foredrag om brandspredningsområder af den tidligere brandchef Einar og en kendt lokal forfatter ved navn Gunnar Staalesen, der bl.a. havde skrevet flere bøger om de historiske brande i Bergen. Bergen har bevaret en masse gamle træbygninger, der står med få meter mellem sig. Det siger sig selv: Ved en ildløs, strålevarme eller stærk vind galer den røde højt, og hele kvarterer er i fare. Derfor har Bergen Brandvæsen lavet planer og instrukser for at imødegå eventuelle katastrofer. Der bliver straks slået storalarm, hvis en ildløsmelding indløber omhandlende specifikke områder i Bergen by. Én station tager sig af vandforsyningen, en anden af røgdykning, og en tredje iværksætter alternativ vandforsyning. Bergen Brandvæsen er blevet skåret ned mandskabsmæssigt, så, citat: I visse tilfælde har vi prist os lykkelige over, heldet var med os. Samme dag var der et indlæg om den måde, hvorpå ansatte i brandvæsenet, ambulancetjenesten og politiet i Norge bliver uddannet til at køre udrykningskørsel et område, der nok lader den danske uddannelse noget tilbage at ønske. Konklusionen var længere og bedre uddannelse af chauffører og derigennem færre ulykker med personskade og ikke mindst færre udgifter til reparation af køretøjer. Tredje punkt på dagen var et underholdende foredrag af en tidligere brandchef, hvis far også havde været brandchef, omhandlende storbrande, der har forandret Bergen by gennem tiderne, og man må sige, der har været mange storbrande i Bergen, og der er taget mange, mange billeder af skadestederne fra forskellige vinkler. Bergen står heldigvis endnu, og da lyset i salen blev tændt, konstateredes det, at alle tilhørerne stadig var vågne og klappede højt af den ærede taler, der gennem 2 timer øste af sin meget detaljerede viden. Dagen sluttede med en historisk opvisning af, hvorledes man slukkede brande i Bergen for ca. 100 år siden. Det var rimeligt underholdende og samtidig en reminder om, hvor godt det er, at der er noget, der hedder maksimal responstid. Det har ikke været sjovt at stå ved et brændende hus og vide, at brandvæsenet først skulle spænde hestene for, inden de kunne rykke ud med en hastighed, der nok kunne give en slukningsmæssig udfordring i sidste ende. Fotos: Historisk opvisning i brandslukning Tema NBS 2005 nr. 3 / juni 2005 / 7

8 Onsdag var der afrejse til Nutec, som er en virksomhed, der leverer forskellige redningsprodukter til offshore-branchen. Dette inkluderer også kurser i brandslukning og førstehjælpskurser. Nutec var smukt beliggende en halv times kørsel uden for Bergen. Her kan de ansatte ikke klage over at være placeret i et kedeligt industriområde. Virksomheden lå simpelthen lige ud til fjorden, hvilket bl.a. kunne forklares ved, at man havde behov for et større øvelsesområde til evakueringsbåde til brug på boreplatforme. Som nævnt leverer Nutec en række kurser; blandt andet kurser, hvor man træner i havari med helikopter, brug af redningsflåder, slukning af gas- og oliebrande og så frit fald med en lukket redningsbåd fra 30 meter. 6 nr. 3 /juni 2005 / Allerede ved velkomsten blev vi delt op i to grupper dem, der havde lyst til at prøve turen ned, og dem, der ikke havde. Vi var nu 60 forventningsfulde nordiske brandmænd, der blev iført overlevelsesdragt og spændt fast i sæderne med tre remme (hofte, bryst og pande). Her sad vi så som sardiner i dåse og afventede de forskellige tjek, der skal gennemføres inden afgang. Bådføreren forklarede, at en rød lampe ville lyse, når vi var klar til nedturen, og en hvid ville lyse, når turen begyndte. Aldrig har 2,4 sekund føltes så langt. Båden når ned på 6 meters dybde men dækkes ikke af vand, hvilket siger lidt om den mængde vand, der fortrænges ved nedslaget. Båden får så meget opdrift, at den kan sejle 200 meter uden motorkraft. Stor oplevelse! Og det er vel overflødigt at nævne, at Seniorklubbens repræsentant, Erik, deltog på turen. Herefter fik vi en introduktion til de øvrige produkter og ydelser, der bliver solgt fra firmaet.

9 Tema NBS 2005 nr. 3 / juni 2005 / Foto: Besøg på Nutec 9

10 Eftermiddagen var til fri disposition, men som de fagligt interesserede folk, vi jo er, var det lykkedes vores ciceroner, Trond og Frank, at få Bergen Brandvæsens brandsprøjtebåd til at sejle den danske delegation ind til en mindre dykkeropvisning, forestået af deres eget dykkerberedskab, som ligger i døgnvagt, som man kender det fra København. Den ene af deres dykkere hoppede i vandet og fingerede en eftersøgning efter et ukendt objekt. Dette objekt skulle senere vise sig at være tre kasser Tuborg, hvilket forståeligt nok medførte spontane klapsalver blandt publikum. Alt dette er samtidig et udtryk for, hvor velvilligt de bergensiske brandfolk optrådte under hele forløbet. Uanset hvilken station man kom ind på, på hvilket som helst tidspunkt af dagen, var det en gemytlig velvilje, der mødte os. Det vil jeg huske længe. Aftenen sluttede med en middag med delegationen og vores to norske værter, som her fik overrakt en gave som tak for deres engagement i forbindelse med vores ophold. Torsdag, den sidste dag på programmet i NBS 2005, var udelukkende med ét tema, nemlig forliset af det store skib M/S Rocknes i januar Vi blev kørt til Haakonsvern Marinebase, lidt uden for Bergen, for en gennemgang af forløbet. For dem, der ikke lige kan huske historien, skal det kort opridses, at M/S Rocknes var et 168 meter langt skib, der sejlede med sten og sand med det formål at dække en olieledning for den norske stat. Skibet grundstødte under dette arbejde og pådrog sig en revne i skroget, der medførte et større indtag af vand i skroget. Dette resulterede i, at skibet på uhyggelig kort tid kæntrede og vendte 180 grader. Om bord var en besætning på 30 mand primært bestående af filippinske sømænd; af disse overlevede kun de 11, hvilket fortæller lidt om, hvor hurtigt det gik. Stadig den dag i dag er en person savnet. Da skibet begyndte at kæntre, udsendte kaptajnen umiddelbart Mayday. Om bord var desuden en lods, som sammen med et par af de øvrige besætningsmedlemmer havde held til at redde sig ud på skibets side og nærmest måtte løbe op på bunden af skibet, i takt med at det kæntrede! Billeder taget af en amatørfotograf bevidner den hurtige kæntring. Da redningsmandskabet nåede frem til det sted, hvor skibet befandt sig, var der det problem, at skibet var begyndt at flyde med strømmen med en hastighed af ca. 4 knob. Derfor var man nødt til at få skibet bragt til standsning op ad en klippeside og fastholdt ved hjælp af to bugserbåde og et andet større fragtskib, der ganske enkelt pressede skibet ind mod klippesiden. Foto: Flaget på halvt ved ulykkesstedet Et medlem af besætningen blev relativt hurtigt reddet af dykkere fra brandvæsenet ved en dramatisk aktion, hvor de måtte knuse en rude på skibet under vand og redde personen ud og op til overfladen. Yderligere tre medlemmer af besætningen var fanget i maskinrummet, hvilket konstateredes ved banken forskellige steder på skroget. 0 nr. 3 /juni 2005 /

11 Foto: Blomster lægges på stedet for grundstødningen Årsagen til, at skibet grundstødte, var et ikke opdateret søkort med forkerte dybder anført; lodsen blev således frikendt. Det er stadig en gåde, hvorfor skibet kæntrede så hurtigt. Dette medførte, at man måtte iværksætte en operation, der gik ud på at skære et hul i skroget på ca. 80 x 80 cm og få de tre nødstedte ud så hurtigt som overhovedet muligt. Der var nemlig ved kæntringen opstået et overtryk inde i skroget, som man gerne ville bevare af frygt for, at skibet skulle gå ned, hvis der trængte for meget luft ud. Operationen med at få de efterhånden godt nedkølede sømænd ud af skroget tog alt i alt 35 sekunder, fra man havde fået skåret hul på skroget, til sømændene var ude, og skroget igen var tætnet! Dette havde man forberedt sømændene på via sedler, man stak frem og tilbage igennem et mindre hul, som man havde boret for at få en idé om skrogets tykkelse. På billeder fra aktionen kan man se, at sømændene nærmest bliver blæst ud af det opståede overtryk. På en efterfølgende video, der viste operationen med at få de omkomne ud, kunne man følge dykkernes triste arbejde. Det var en operation, der blev udført meget nænsomt af etiske hensyn, men samtidig også en vanskelig operation, da den krævede et stort planlægningsarbejde med udarbejdelse af sikkerhedsforskrifter for arbejdet, koordination i forhold til de indsatte styrker og overholdelse af alle regler for dykningsarbejde af den art. Der var tale om et samarbejde mellem brandvæsenets dykkere og dykkere fra to firmaer. Til formålet blev der fremstillet stålkister, der kunne sænkes ned til hjælp for dykkerne. Man kunne på videoen se, at flere omkomne var fanget i trappeskakter på vej op til skibets dæk dette nåede de aldrig. Jeg tror, de fleste brandfolk i auditoriet, hvor filmen blev vist, i en eller anden udstrækning følte sig berørt over det, de så, og levende kunne forestille sig, hvor modbydelig en død det måtte være, og samtidig kunne tænke sig til den atypiske opgave det måtte være at bjærge de mange omkomne. Efter gennemgangen af hele forløbet blev vi sejlet ud til stedet, hvor grundstødningen skete. Motoren stoppede, det norske flag kom på halv stang, og deltagere lagde blomster på vandet på stedet for grundstødningen, samtidig med at en brandmand fra Bergen med en trompet blæste en æressalut til minde om de omkomne. En meget stilfuld gestus. Eftermiddagen var fri og blev brugt på Bryggen, der modsvarer Nyhavn, i højt solskin og godt humør. Torsdag aften sluttede med banket på et utroligt velbeliggende sted hævet 300 meter over Bergen by, på toppen af et fjeld. Turen derop gik med den kendte skinnebane Fløibanen. Flottere syn kunne ikke møde os denne solbeskinnede dag. Bergen tog sig ud, som byen gør, når den er kønnest. Der blev under banketten holdt takketaler fra hver delegation, og man hyggede sig med kollegerne for sidste aften denne gang. Værtskabet blev ceremonielt overdraget til Island, der afholder NBS Foto: Eftermiddag på Bryggen Tema NBS 2005 nr. 3 / juni 2005 / 11 I næste nummer af Brandmanden kan Du læse om ambulancetjenesten i Bergen

12 Arbejdsulykker SKAL anmeldes! Socialrådgiver i Brandfolkenes Organisation Lone Thomsen gennemgår reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker. Af socialrådgiver Lone Thomsen Reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker I BO oplever vi i denne tid desværre en del henvendelser fra medlemmer, hvis arbejdsulykker aldrig er blevet anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Er arbejdsulykken ikke anmeldt rettidigt eller korrekt, har man ikke krav på erstatning for et eventuelt varigt mén eller tab af erhvervsevne. Denne manglende anmeldelse kan således få fatale konsekvenser for den enkelte. Jeg vil derfor kort gennemgå reglerne for anmeldelse af arbejdsulykker og skitsere, hvad det er, man skal være særligt opmærksom på, når man har været udsat for en arbejdsulykke. Det nye ulykkesbegreb Pr. 1. januar 2004 fik vi i arbejdsskadeloven en ny definition af ulykkesbegrebet. Hensigten med denne nye fortolkning af ulykkesbegrebet var, at flere ulykker nu kan anerkendes som arbejdsskader. For at en ulykke kan komme ind under loven om arbejdsskade, forudsættes det, at: 1. Der er tale om en personskade, fysisk eller psykisk. 2. Hændelsen eller påvirkningen sker pludseligt eller inden for 5 dage. 3. Arbejdet er årsagen til hændelsen eller påvirkningen. 4. Der skal være en årsagssammenhæng mellem hændelsen/påvirkningen og skaden. Anmeldelsesprocedurer Når man i forbindelse med sit arbejde er kommet ud for en ulykke, skal der udfyldes en skadesanmeldelse. Denne rekvireres gennem din nærmeste foresatte eller BO. Anmeldelsen skal ske hurtigst muligt, og senest 1 år efter at skaden er sket. BO anbefaler, at man anmelder ulykken så hurtigt som overhovedet muligt. Det er vigtigt, at alle rubrikkerne på blanketten udfyldes, og er man i tvivl om, hvordan den udfyldes, kan man altid kontakte sin tillidsrepræsentant eller BO. Proceduren er herefter kort denne: 1. Arbejdsgiveren modtager anmeldelsen. 2. Arbejdsgiveren skal indsende anmeldelsen til sit forsikringsselskab. 3. Den skadelidte modtager en kvittering fra forsikringsselskabet om, at de har modtaget anmeldelsen. Dette sker normalt inden for 5-10 dage. Det er vigtigt at være opmærksom på, at man modtager kvittering for anmeldelsen fra forsikringsselskabet. Denne kvittering er din dokumentation på, at arbejdsgiveren har anmeldt ulykken. Anmeldelse til Arbejdsskadestyrelsen Mange tror fejlagtigt, at en arbejdsulykke automatisk bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen. Dette er ikke tilfældet. Arbejdsgiverens forsikringsselskab skal kun videresende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen, hvis: 1. Skaden har medført eller må antages at ville medføre den tilskadekomnes død, eller 2. Skaden har medført, at den tilskadekomne endnu 5 uger efter skadens indtræden ikke har genoptaget sit sædvanlige arbejde i fuldt omfang, eller 3. Skadens følger kan begrunde erstatning ud over behandlingsudgifter under sagens behandling. Det er svært ja, næsten umuligt for forsikringsselskabet at vurdere, hvornår en ulykke opfylder ovenstående kriterier og derfor skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Derfor anbefaler vi i BO, at man altid forlanger, at ulykken anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen. Dette gør man ved at henvende sig til arbejdsgiverens forsikringsselskab, hvorfra man har modtaget en kvittering på, at 2 nr. 3 /juni 2005 /

13 13 anmeldelsen er modtaget. Er forsikringsselskabet af den opfattelse, at ulykken ikke skal anmeldes til Arbejdsskadestyrelsen, kan man selv anmelde ulykken dertil, eller BO kan være behjælpelig med at anmelde skaden. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at anmeldelsesfristen er 1 år efter ulykken. Når anmeldelsen er sket til Arbejdsskadestyrelsen, modtager man en kvittering på, at de har modtaget anmeldelsen. Gem denne kvittering! Når Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen, begynder de at behandle sagen for at undersøge, hvorvidt man har krav på erstatning for et varigt mén efter ulykken eller erstatning for tabt erhvervsevne. Man vil modtage forskellige spørgeskemaer fra Arbejdsskadestyrelsen, og jeg kan ikke opfordre nok til, at de opgivne svarfrister overholdes. At have en sag kørende i Arbejdsskadestyrelsen er ofte en kompliceret, langvarig og langsommelig proces, som for mange kan være forbundet med store personlige og økonomiske omkostninger. BO er altid behjælpelig med rådgivning og hjælp til sagsbehandlingen, og jeg skal opfordre medlemmer, som kommer ud for en arbejdsulykke, til at henvende sig til organisationen hurtigst muligt. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt vi er her for det samme. God sommer til jer alle. Husk at ikke alle arbejdsulykker nødvendigvis er af denne størrelse nr. 3 / juni 2005 /

14 Set af fotograf Gert Jensen 4 nr. 6 / december 2003 / nr. 3 /juni 2005 /

15 Badminton Bjergklub Cykling Dykkerklub Fodbold Floorball Golf Motion Orientering Skiklub Skydning Svømning - Triatlon SPORT Leveret af BI-news Redaktør: 834 Henrik Ø. Hansen, tlf , BI-news i Brandmanden Efter forhandling er det vedtaget at BI-news har en fast side i Brandmanden i hvert nummer gennem hele året. Her vil blive bragt uddrag af tidligere artikler af BI-news, samt kommende store arrangementer i BI regi Alle artikler kan læses på Golfafdelingen Nu nærmer tiden sig, hvor alle i BI s golfspillere skal ud på landets golfbaner. Som et supplement til vintertræningen har jeg har på vegne af BI, truffet aftale med en af landets bedste amatører. Læs artiklen i BI-news nr. 126 Bjergklubben. Klatretur til Malmø Klatreklub. I april var Bjergklubben igen på besøg hos Malmø Klatreklub. Vi var 8 stk. som tog af sted, og alle fik klatret til den store guldmedalje. Igen må vi rose væggen for de mange forskelligartede ruter for alle niveau er. Læs det hele i BI-news nr. 126 VH Henrik 834, BI-news redaktør Cykelafdelingen TEST AF CONTI SPIKE CLAW: Her i vinter, hvor mange valgte at sidde foran kaminen med en kop varm kakao, monterede jeg Conti Spike Claw på min Mtb og drønede en tur i skoven. Spike Claw lyder mest af alt som dem teenagere kæmper mod i deres PC-spil, men ikke desto mindre er det navnet på tyske Continentals pigdæk til MTB. Læs artiklen i BI-news nr. 127 Årets første etape af Heino Cuppen: Efter en meget veloverstået træningstur på Mallorca kom vi hjem til det dansk vejrlune! Men ikke nok med det, vores cykler var strandet et sted i Frankrig. En tolder med "Citroënske" hensigter ønskede at sabortere vores deltagelse i årets første etape af Heino Cuppen MEN DET LYKKEDES IKKE!!! Vi kørte på hvad vi nu kunne finde, lige fra gamle rustne og farverige stålrammer. Læs artiklen i BI-news nr. 127 Bjergklubben Bjergklubbens tur til Kullen I maj måned tog Bjergklubben afsted til Kullen i Sverige. Trods det sure danske sommervejr mødte vi talstærkt op, 12 mand i alt! Vi tog af sted kl Da vi ankom til campingpladsen, lige udenfor Kullen, slog vi vores store tippi op, så alt vores udstyr mm. kunne ligge tørt.. Læs artiklen i BI-news nr. 127 Pt. er der 120forhåndstilmeldte til Adelaide. Skal du være nr ?? 15 Se billeder på fra den BI-fest DU / I gik glip af d. 19. marts 2005 Top mad Top underholdning Næste år burde DU / I måske overveje BI festen!!! Eftersom der kun er få dage til årets WPFG gruppe skal af sted til Quebec i Canada, holder BI-news sommerferie frem til ca. 1/8-05 Jeg ønsker alle en rigtig god og begivenhedsrig sommer Venlig hilsen Henrik 834, redaktør nr. 3 / ajuni 2005 /

16 Af: Sven Præst, formand for seniorklubben Seniornyt juni 2005 Pensionistklubbens sommerudflugt Den 26. maj gik i år til Fladsåhallen i Mogenstrup. Turen startede fra Hovedbanegården i Reventlowsgade med bus til Dæmningen, hvor de sidste blev samlet op, og så kørte vi af sted mod Mogenstrup. Vi var 97 deltagere i 2 busser på den første rigtige sommerdag, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel. På parkeringspladsen ved Piberhus på sydmotorvejen havde vores kasserer Bent Wenneberg stillet en lille bar op. Her holdt vi en velfortjent pause og nød det gode vejr samt en lille forfriskning. Herefter gik turen videre til Fladsåhallen, som er et idræts- og motionscenter med en tilhørende restaurant. Her stod det store, kolde bord med lune retter anrettet klar til indtagelse. Det var et meget lækkert arrangement, som vi varmt kan anbefale. Efter middagen spillede Grovbollebanden op til dans, og selv om vejret var så fint, og varmen trykkende, var dansegulvet hele tiden fyldt op. Næstformanden, Erik Christensen, overrakte som altid ved disse sommerudflugter en gave til ældste deltager, som denne gang var Poul Holmstrøm Nielsen. Efter en dejlig dag sluttede festen kl , og vi kunne mætte og veltilfredse vende næsen hjemad. 6 nr. 3 /juni 2005 /

17 Pensionsstigningerne Som aftalt i forbindelse med overenskomsten af 1. april i år er endnu ikke kommet til udbetaling, og vi må væbne os med tålmodighed, for de skal nok komme på et eller andet tidspunkt. Meningen var, at vi her i dette nummer af Brandmanden ville have bragt en pensionstabel over de nye pensioner, men det har desværre ikke været muligt. Når oversigten over pensionerne foreligger, vil den blive sat i bladet. Vi mangler ikke medlemmer men vil selvfølgelig meget gerne have nogle flere, så hvis der er nogle, som gerne vil være med, men som ikke har kunnet deltage i vores mandagsmøder i vinterhalvåret, på grund af at møderne blev holdt på 4. sal på Østerbro Brandstation, så er muligheden der nu. Seniornyt juni 2005 I den kommende vintersæson, som starter i oktober måned, foregår mandagsmøderne den 2. mandag i måneden på Vilhelm Thomsens Allé 9 i Valby i mødesalen i kælderen i FOA 1. Brandfolkenes Seniorklubs bestyrelse ønsker alle en rigtig god sommer. nr. 3 / juni 2005 / Sven Præst 17 Selv om det er en pensionistklub, så er jeg sikker på, at der er en del, der er på internettet og har en -adresse. Send mig en , så jeg har overblik over, hvem der kan kontaktes ad denne vej.

18 København: Afgang: Brandmand 115 Kim Hedegran Paaske er afgået med udgangen af maj måned Brandmand 191 Brian Vittrup er afgået med udgangen af maj måned Brandmand 199 Henrik Rank Jensen er afgået med udgangen af maj måned STT-assistent 226 Mikkel Vejen Stilling afgår med udgangen af juni måned Brandmand 370 Torben Holme Hansen afgår med udgangen af juli måned Brandmand 128 Bjarne Lomholt Tvede afgår med udgangen af juli måned Overchauffør 648 Bjarne Kell Mielow er afgået med udgangen af maj måned Brandmester 685 Ole Madsen afgår med udgangen af juli måned Materielmester John Jørgensen, Serviceafdelingen afgår med udgangen af juli måned Jubilæum: Følgende havde 25 års jubilæum ved Kbh. Brandvæsen den 01. april 2005 Brandmester 762 Brian Bertelsen Overchauffør 788 Glenn Jensen Brandmand 753 Jørn Holm Jacobsen Brandmand 789 Ivan Heine Snedker Brandmand 776 Finn Larsen Ansættelser: Brandmand 926 Kenneth Lübcke er med virkning fra den 01. maj 2005 ansat som koordinerende faginstruktør på Brand- og Redningskolen. Brandmand 366 Bjarne Schultz Hansen er ansat som brandmester pr. 01. juni Den 01. maj blev 635 Brian Postvang ansat som brandmand. Den 01. maj blev følgende ansat som reddere: 632 Simon Østergaard Christensen 633 Rasmus Hybel 636 Peter Flemming Kock 637 René Hammerlund 638 Mogens Petersen Espensen 639 Mikael Bjerrum 640 Ulrik Jørgensen Den 01. maj 2005 blev følgende ansat som redderelever: 315 Thomas Kähler 317 Mikkel Pamoerin Kartman Christiansen 335 Jonathan von der Recke Kamatari 352 Thomas Eggert Sørensen 359 Rudy Lasse Ørskov Peters 364 Joakim Bo Didriksen 549 Per Rybjerg Thomsen 551 Michael Gomez Perez Frederiksberg: Jubilæum: Overbrandmester 5013 Benny Jørgensen havde 40 års jubilæum års jub. 14. April Kim Harry Ruusunen. 25 års jub. 15. April Bjarne Ringe Ibsen. Gentofte: Afgang: Brandmester Erling Salhauge afgår med udgangen af Juli måned Henvendelser vedr. personalia bedes rettet til Sanne Henriksen på telefon eller via mail:

19 Personalia Vestegnen: Ansættelser: Casper Christensen, nr.81 er pr. 1. Juli 2004 ansat som brandmand. Michael Larsen, nr.82 er pr. 1. oktober 2004 ansat som brandmand. Martin Deleuran, nr.85 er pr. 1. april ansat som brandmand. Afgang: Brandmand nr.23 Torben Anbro forlod brandvæsenet med udgangen af november Brandmand nr.78 Jesper Troelsen forlod brandvæsenet med udgangen af februar. Brandmand nr.36 Christian Thostrup forlod brandvæsenet med udgangen af maj måned. Udnævnelser: Underbrandmester nr.34 Henrik Dahl er pr.1. marts udnævnt til brandmester. Brandmand nr.46 Henrik Vang Olesen er pr. 1. marts udnævnt til underbrandmester. Jubilæum: Følgende havde 10 års jubilæum den 1. januar: Brandmand nr.46 Henrik Vang Olesen Underbrandmester nr.48 Mads Bak Petersen Brandmand nr.49 Frank A. Pedersen Brandmand nr.50 Morten Bolvig Hansen Brandmand nr.51 Dan Ossian List Brandmand nr.52 Sune K. Thomsen Brandmand nr.53 Jesper Sørensen Brandmand nr.54 Michael Schou Brandmand nr.55 Jesper Schøn Brandmand nr.66 Lars Østrup Rasmussen Brandmand nr.70 Steffen Amnitsbøl Taksigelser: En stor tak til alle der mødte op til min afskedsreception og dermed gjorde det til en dejlig dag. 719 Henri Jacobsen nr. 3 / juni 2005 / Undertegnede ønsker hermed at sige Brandfolkenes Seniorklub tak for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag den 24. marts. I alderdommen er det rart at opleve at man stdig er en del i et sammenhæng. MVH Sven Jahn Tak til Brandfolkenes Seniorklub for opmærksomheden ved min 85 års fødselsdag den 09. maj MVH 240 Egil Buchmann 19 Jeg vil gerne sige tak til alle, som var med til at gøre min afskedsreception på Fælledvejen uforglemmelig. En dejlig afslutning på 35 år med mange gode kollegaer. En særlig tak til 2. rode st. F for den store hjælp i forbindelse med receptionen. Med venlig hilsen Overbrandmester 24/701 Sten Månsson

20 Brandfolkenes Organisation Vilhelm Thomsens Allè Valby ID nr BOLIGKREDIT TIL EJER- OG ANDELSBOLIG 3,75% Kort om Boligkredit: Lav lånerente, p.t. 3,75% p.a. Lån op til 80% af boligens handelsværdi mod pant Op til 10 år uden afdrag med mulighed for forlængelse Ingen kurstab Indfrielse kan ske gebyrfrit, når du ønsker det Årlig omkostninger i procent 4,0% ved kr. Boligkredit giver mulighed for at vælge lang løbetid med variabel udnyttelse. Du betaler kun rente af det hævede beløb. Boligkredit kan fx bruges til indfrielse af eksisterende lån, køb eller modernisering af bolig eller ny bil. Du bestemmer, hvad kreditten skal bruges til. Du kan få Dankort, Betalingsservice, checkhæfte m.v. og bruge kreditten som løn-, betalings- eller opsparingskonto. Du kan indsætte og hæve, når du har lyst. Du kan også gebyrfrit tilmelde dig bankens Net-bank. Det er op til dig, hvordan du vælger at benytte Boligkreditten. Få mere at vide eller hent/bestil ansøgningsskema på eller ring til banken på tlf mandag til fredag kl nr. 3 /juni 2005 /

Forebyggende arbejde

Forebyggende arbejde Seminar om arbejdsulykker Forebyggende arbejde Anmeldelse af arbejdsulykker bliver ikke kun brugt til erstatningssager. Både Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste og Søfartsstyrelsens OK-Enhed bruger anmeldelserne

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

KREDS 4... IPAs mc-klub i Plonsk deltog også i marchen. Michael Boolsen og Mikkel Ross foran sommerresidensen Wilanow Palace. Af Mikkel R oss, kredsformand i IPA Kreds 4. Jeg valgte sammen med min kone,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1

BRANDESKIKLUB.dk. september 2008. side 1 BRANDESKIKLUB.dk En ny sæson begynder. Skiturene i 2009 er planlagte til Hovden i uge 5 og Skeikampen i uge 7. Vi har i løbet af sommeren delt foldere ud. Vi har haft en annonce i avisen, og i hele august

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Dit fag på www.foa.dk

Dit fag på www.foa.dk f o a f a g o g a r b e j d e Dit fag på www.foa.dk Indledning Faglig identitet skaber faglig stolthed Sådan lød en af overskrifterne, da FOA for nogle år siden besluttede, at fagligheden skulle sættes

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013

U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 U 18 Afdelingen. Nyhedsbrev November 2013 Dato: 31/10 2013 Turen til Spanien. Årets tur til Spanien, blev endnu engang en SUPER tur, hvor det sociale var i højsædet. Efter en relativ tidlig ankomst til

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Næste års lange fællesture:

Næste års lange fællesture: Stormøde - landevej November 2014 Dagsorden: Velkomst Niels Chr. - oplæg Cl vintertræning Næste års lange fællesture? Tur Cl Harzen og Mallorca? Træningslejr (som i år Cl EbeltoO eller andet sted)? Fællesture

Læs mere

UK Er for alle mellem 14 og 17 år.

UK Er for alle mellem 14 og 17 år. FK & JK Er for alle mellem 10 og 14 år. Kontingent: Pr.. 01.01.2014 586.- kr. pr. måned. Den 1/8. 546.- kr. mdr. Betaling direkte til kommunen. Juli mdr. er betalings fri. Indmeldelse sker i fritidsklubben

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2008 / årgang 86 LEDER INDHOLD: Side 4: Leder Side 5: Redderuddannelsen Side 6: De faglige klubber Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Formandens

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014

24. februar 2014/ HO J.nr. 5.01 / 11-288. Referat fra møde i kontaktudvalget den 18. februar 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere