Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel"

Transkript

1 Indgående post uge 26 ( juni 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Carlsberg Danmark A/S_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Børnehuset Østervold_ABA-rapport.RTF Samlesag for inspektionsrapporter Plejecentret Stævnhøj_ABA-rapport.RTF Samlesag for inspektionsrapporter Yara Industrial A/S_ABA-rapport.RTF Samlesag for inspektionsrapporter Yara Industrial A/S_ABA-rapport.RTF Samlesag for inspektionsrapporter Yara Industrial A/S_ABA-rapport.RTF Samlesag for inspektionsrapporter Randalgård Børnehave_Første inspektion tillæg.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Randalgård Børnehave_Første inspektion.pdf Samlesag for inspektionsrapporter Slutbrev vedr. tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for under 30-årige og for over 30-årige for 2012 Beskæftigelsesregion Syddanmark Tilskud til opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for unge ledige under 30 år samt for personer over 30-årig Invitation til kursus for skoleledelser KL breve Anmeldelse af lokale lister til listesamarbejder KL KL breve Brev og notat vedr. Fremtidens kommunestyre KL breve Borgmesterbrev iv - Orientering om det videre forløb vedr. almen praksis KL breve 2013 Videresendt till hhv. Karen Heebøll og Thrine Nørgaard Flowtal fra Dong Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Flowtal fra DONG Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (28. juni 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia FW: Rapport AR-13-CA Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (27. juni 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia SV: DONG Lene Nielsen Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (26. juni 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Fwd: Rapport AR-13-CA Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Fwd: Rapport AR-13-CA Stine Bothmann Bergmann Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (25. juni 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Dagens analyser af LURGI-prøve (22., 23. & 24. juni 2013) Monster, Lars (GE Power & Water) Vejlbyvej 28, 7000 Fredericia Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Fredericia EUROFINS MILJØ A/S Dronningensgade 97, 7000 Fredericia Sygehus Terapibassin Re: Tilrette pris Kevin Fredericia Maskinsnedkeri Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Re: Tilrette pris Kevin Fredericia Maskinsnedkeri Gothersgade 20A, 7000 Fredericia Nedlæggelse af olietank på Læsk Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Plan for sløjfning af de gamle betontanke under Ø2 Pedersen, Susanne Miljø Vestre Ringvej 111, 7000 Fredericia Kontaktperson for BaneDanmark, vandløb Gudsø Bæk Svar fra NaturErhverv, Fiskeriinspektorat Øst Gudsø Bæk Påbud om ændring af positivliste - modtagelse af PCB-holdigt bygningsog nedbrydnings affald, samt vilkår for dette Tilsyn 2013 Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia SV: Mellemdeponering af brændbart affald på Fredericia KOmmunes Deponi Tilsyn 2013 Fredericia Kommunes Deponi, Vejlbyvej 40, 7000 Fredericia IT-afdelingen,Administrativ medarbejder til IT-afdelingen, juni.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2013

2 42414 Ullerupbæk skolen, pædagog til Skjoldborgvejen, maj.doc Stillingsannoncer, offentliggjorte, Plejen, Ulleruphus, SSA SSH - Nattevagt til Ulleruphus, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, Natur og miljø, Miljømedarbejder til industrimiljø, maj.doc Stillingsannoncer, offentliggjorte, Jobcenter, sagsbehandler til itdlig indsats - vikariat, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, Valhalla, pædagog, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, By og erhverv, teamleder, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, Korskærparken, Pædagogisk leder til Daginstitutionen Korskærparken, Stillingsannoncer, offentliggjorte, 2013 maj.docx Frederiksodde skole, afdelingleder, maj.docx Stillingsannoncer, offentliggjorte, Mail korrespondance Skade 52, , Vej&Park, , Gl. Ribevej Ansøgning til Friluftsrådet om dannelse af naturpark Lillebælt Naturparker VS: måling Frank Skov Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia RE: Tidsregistrering fra Outlook Karsten Ley Poulsen Nyt projektstyringsværktøj til ny medarbejderportal Orientering NMK lagkagehuset Vejlevej 55-59, Fredericia LP 305. Natur- og Miljøklagenævnet Forslag til lokalplan nr. 305, Erhverv på Vejlevej Vedr. mellemkommunal refusion folkeoplysende voksenundervisning Esbjerg Kommune Esbjerg kommune Mellemkommunal refusioner fra andre kommuner i følge folkeoplysningsloven, Byfornyelse 2013 til ejerboliger og udlejningsejendomme i Fredericia Kommune Byfornyelse - ansøgningsmateriale 2013 til ejer- og andelsboliger og til udlejningsejendomme sikkerhedsdatablade Santrol Ågade 103, 7000 Fredericia Harmonika klubben - yderligere bemærkninger Fredericias byvåben/segl - IKKE godkendt brug af byvåben Deklaration Kolding Landevej Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia SV: Kvittering fro modtagelse af anmeldelse om anvendelse af slagge Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse fra KMS Kort og Matrikelstyrelsen Udstykning - matr. nr. 145a og 145m og 145f og 145n Fredericia Stadsjorder Sikker mail: VS: Status fra Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark Resultatopgørelse indsats mod socialt bedrageri Midlertidig aftale Dica underskrift.pdf Udbud - Legetøj Midlertidig aftale Nikostine underskrift.pdf Udbud - Legetøj Midlertidig aftale Lekolar underskrift.pdf Udbud - Legetøj RE: Miljømålinger på opgraderingsanlæg DONG Naturgas A/S Røde Banke 16, 7000 Fredericia vedr. brandforhold H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia VS: H.C. Ørsteds vej H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia supl oplysninger H. C. Ørsteds Vej 10, 7000 Fredericia Anmeldelse om fuldført byggearbejde Leo Blond Frank Skullebjergvej 30, 7000 Fredericia SV: Lukning af gennemkørsel Bjerregårdsvej - lukning af vej - privat fællesvej SV: Lukning af gennemkørsel Bjerregårdsvej - lukning af vej - privat fællesvej begrundet dispensationsansøgning Danmarksgade 14, 7000 Fredericia

3 41459 som aftalt dispensationsansøgning vedr. stejlere rampe til handicap toilet Danmarksgade 14, 7000 Fredericia Ordrebekræftelse på tilkøb til KMD Institution EWS KMD A/S - Aalborg Aftale om KMD Institution Re: Aktindsigt Avlsbrugervej, Fælledvej, Kaltoftevej, Læsøvej - beplantning, træer, sten og lignende Bakkeskolen NIESS EJENDOMME ApS Koordineret udbud - Erritsø Fællesskole bakkeskolen cykelskur Erritsøtømreren Koordineret udbud - Erritsø Fællesskole Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Center for EUROFINS MILJØ A/S Merkurvænget 2, 7000 Fredericia høretab Bassin Rapport AR-13-CA udtaget vedr. Fuglsang EUROFINS MILJØ A/S Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Centret Bassin Follow-up Communication regarding your AutoCAD Civil 3D and/or Autodesk AutoCAD licencer AutoCAD Map 3D Subscription scan.pdf - Adobe Reader.pdf Erklæring om indhentning af børneattester - alle foreninger Taulov Rideklub Erklæring om indhentning af børneattester - alle foreninger Forespørgsel vedr. ny trekammertank på Kolding Landevej 42 - kloak TEGNESTUEN MEJERIET A/S Kolding Landevej 43A, 7000 Fredericia Vedrørende dokument Grundejerforeningen Nyager - spørgsmål om kontigent Klager_Miljø_Støjklage, Solbakken Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Vesthavnsvej Klager_Miljø_Støjklage, Solbakken Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Vesthavnsvej Klager_Miljø_Støjklage, Solbakken Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Vesthavnsvej Klager_Miljø_Støjklage Solbakken(17) Klage over støjgener fra containerterminalen omkring Vesthavnsvej Overførsel af midler til byfornyelsespuljen Omplacering af midler til byfornyelsespuljen Referat fra møde TVIS-TREKANTSOMRÅDETS Referat af bestyrelsesmøder 2013, TVIS VARMEADMINISTRATIONSSELSKAB I/S Kommentar til By & Erhvervs mail til Else Kjestrup Mona Kristensen Træfældning af skov mellem Mosegårdsvej og Strevelinsvej - ved Løvbjerg og Aldi Info om løn til personale og konsulenter.pdf Tilløb til Gammelby Mølleå Tilsagn om forundersøgelse, vandløbsrestaurering, tilløb til Gammelby Tilløb til Gammelby Mølleå Mølleå Supplerende materiale Prinsensgade 33A, 7000 Fredericia Igangsætningstilladelse på eget ansvar fra NaturErhverv Tilløb til Gammelby Mølleå Anmeldelse om fuldført byggearbejde, Anmeldelse om påbegyndt VVSarbejde, GARTEX A/S Vesterballevej 10, 7000 Fredericia Erklæring vedr. teknisk dokumentation Samtlige områderapporter BTU - Brugertilfredshedsundersøgelse - dagtilbud Borgmesterbrev om KL-inspirationsmateriale og politiske møder om Fredericia Lærerkreds opfordring til Byrådet

4 folkeskolereformen. vedr. folkeskolereform servitut om bebyggelse, oversigt, brugsrettigheder, Trelde Næsvej 207, 7000 Fredericia vedligehold, fællesudgifter mm SV Skoleafd.: Samlet opgørelse og kontrakter Halkontrakter for de selvejende haller SV: tinglysning af deklaration, matr.nr. 8a, Trelde, Fredericia Enggårdsparken 1Q, 7000 Fredericia Jorder - acadre 13/ Naturkvalitetsplan for Fredericia Kommune - endelig vedtagelse Naturkvalitetsplan 2012, Høring / Vejrmosegårds Allé 35, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Billund/Hansen Arkitekter P/S Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia Mobilantenner på højspændingsmast er det muligt? Maj-britt Juul - KMT SA Nordensvej 33 - mobilantennemast Rapport AR-13-CA Brovad Pumpestation EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA Sygehus EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA Skjoldb.Skole EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA Bøgeskov Skole EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA vedr. Alléskolen, udtaget d EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA vedr. Handelsskole, udtaget d. EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA vedr. Trinity Hotel, udtaget d. EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA vedr. Bredstrup-Pjedsted, udtaget d. EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding Rapport AR-13-CA vedr. TF Albert Naursvej 35, Fredericia, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding udtaget d Rapport AR-13-CA vedr. Kaltofte Vandtårn Fredericia, EUROFINS MILJØ A/S Tre-for vand A/S, Kokbjerg 30, 6000 Kolding udtaget d SV: Møde Ansøgning om bump på Hækkelunden Færdigmelding af kloak mm. TVP ENTREPRISE ApS Martine Christoffersens Vej 35, 7000 Fredericia Oplysninger til brug ved opkrævning af byggesagsgebyr Trine Maigaard Chr. Winthers Vej 2, 7000 Fredericia SV: Miljøtilsyn hos Dansk Motortransport A/S Claus Jørgensen Nordensvej 13, 7000 Fredericia SV: Miljøtilsyn hos Dansk Motortransport A/S Claus Jørgensen Nordensvej 13, 7000 Fredericia SV: Miljøtilsyn hos Dansk Motortransport A/S Claus Jørgensen Nordensvej 13, 7000 Fredericia NMK AFGØRELSE i sag om Fredericia Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan Erhvervsområde i Natur- og Miljøklagenævnet Forslag til lokalplan nr. 310 Erhvervsområde i Børup. Børup og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan Fredericia Oplæg fra H.C.Schleidt A/S Vejlevej Olie udskiller Mikael Schleidt Vejlevej 165, 7000 Fredericia Orientering: Klager over lugtgener fra Shell Raffinaderiet Egeskovvej 265, 7000 Fredericia Opdateret tegning med indtegnet placering af transformer samt ændret Vejlevej 119, 7000 Fredericia placering af prisskilt Rapport - rette Damsbovænget 36, Fredericia - Damsbovænget Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Rapport Damsbovænget 36, Fredericia Damsbovænget 36, 7000 Fredericia Borgmesterbrev iv - Orientering om det videre forløb vedr. almen praksis KL Regeringens lovforslag om ændrede rammer

5 for almen praksis Samtykke fra politiet Hannerupløbet Re: Vedr. klage til Fredericia Kommune John Laursen Bøgeskov Strand 16B, 7000 Fredericia Indkøb af bus Indkøb af busser Breveksempler fra musset med krav om fjernelse af fast hegn mod Claus Einer Torsting Falstersgade 24, 7000 Fredericia volden Anmeldelse om påbegyndelse af sanitetsarbejde, Erklæring vedr. teknisk Gitte Ussing Prinsensgade 44, 7000 Fredericia dokumentation Materialeliste til overdækket terasse Ejnar Pedersen Krogtoftevej 1, 7000 Fredericia Dykkerklubben Blop, Kasserer Peter Deleuran Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Dykkerklubben Blop, formand Fredericia ordningen 1. halvår Idrætten Transformer for TRE-FOR Vestre Ringvej Anmodning om overkørsel til Vestre Ringvej - TREFOR Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Finn Ellesgaard Nielsen Kampmannsvej 38, 7000 Fredericia Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling Betalingsvedtægt for byggesagsbehandling 2013 gebyr Udarbejdelse af kystpolitik Udarbejdelse af kystpolitik Vedr. fristforlængelse Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Vedr. fristforlængelse Vesthavnsvej 31, 7000 Fredericia Mail - færdigmelding af kloak samt kloakplan som udført P. H. Jensen ApS Loddet 39, 7000 Fredericia Sikker mail: Arbejdsmiljø forebygge vold i specialafdelingen [Ref.nr.=af8b446b8bf947de8663fb981ebdd95a] [p=247278,v=606,c=7otdf9r+5onfhfbdtm8/jzdx2qk=] Arbejdstilsynet Tilsynscenter Arbejdstilsynsbesøg den hos Pro- Aktiv, Entreprenørvej Sikker mail: Afgørelse tilsyn Arbejdstilsynet, Tilsynscenter Arbejdstilsynsbesøg den hos Pro- Aktiv, Entreprenørvej Ansøgning om tilladelse til forsøg med Jobpræmie til fleksjobbere Stop for Livslang Forsørgelse Henvendelse til borgmesteren Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Mail Mail om aktindsigt: Svar på mail af vedr Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Fredericia Rideklubs hestefolde HESTEFOLD IGEN IGEN (indg. til borgmester, teknisk direktør samt Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia formændene for Miljøudvalget og Teknisk Udvalg) Indgået mail med tilføjelse Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Fwd: HESTEFOLD IGEN IGEN Fuglsangvej 30, 7000 Fredericia Asfalt og fortov 2013, frigivelse af anlægsmidler Asfalt og fortov 2013, frigivelse af anlægsmidler Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde og Anmeldelse om fuldført Eventyrhuset Prangervej 67, 7000 Fredericia byggearbejde Til orirntering, modtagne tilladelser Tre For A/S Ydre Ringvej 71, 7000 Fredericia SV: Partshøring af udkast til afgørelse om basistilstandsrapport Shell Raffinaderiet og Havneterminalen - Hejre projekt Partshøring af udkast til afgørelse om basistilstandsrapport Shell Raffinaderiet og Havneterminalen - Hejre projekt SV: MGP - tilbagemelding fra Jørn Pedersen Melodi Grand Prix 2014 i Trekantområdet

6 41546 Vedr.: MGP - tilbagemelding fra Egon Fræhr Melodi Grand Prix 2014 i Trekantområdet SV: MGP tilbagemelding fra Steen Dahlstrøm Melodi Grand Prix 2014 i Trekantområdet SV: MGP tilbagemelding fra Ib Kristensen Melodi Grand Prix 2014 i Trekantområdet SV: MGP - svar fra Koldings borgmester Melodi Grand Prix 2014 i Trekantområdet Aktivitetesbekrivelser 2014 for Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Aktivitetsbeskrivelser 2014 for Erhverv, Innovation og Strategiudvalget Tegning René Rasmussen Krengerupvej 33, 7000 Fredericia Danmark Visionsprojekt "Danmark 2050" Økonomisk handleplan Økonomisk handleplan Voksenservice Svar på brev af Flemming Kolkjær Sørensen Børup Sandevej 46, 7000 Fredericia Forslag fra F om at indgåelse af samarbejde med Ungebyrådet Forslag fra SF om samarbejde med ungebyrådet om unges brug af deres stemmeret Forlængelse af høring om forslag til støjhandlingsplan for statens veje Vejdirektoratet Høing af støjhandlingsplan for statens veje SV: Vedr. Prinsessegade 43, 7000 Fredericia TØMRERFIRMAET OLE DØSSING ApS Prinsessegade 43, 7000 Fredericia Vedr. Prinsessegade 43, 7000 Fredericia TØMRERFIRMAET OLE DØSSING ApS Prinsessegade 43, 7000 Fredericia PROJEKTTILBUD - Spiren Taulov Jacob Hansens Vej 5A, 7000 Fredericia Tagrenovering Spiren Jacob Hansens Vej 5A, 7000 Fredericia Tilbud fra entreprenører Jacob Hansens Vej 5A, 7000 Fredericia Svar vedr. opførte legeplads. Suzette Ringgaard Teist Kolding Landevej 162, 7000 Fredericia Underskrevet Lejekontrakt Ellen Elise Pedersen Herfordparken 1 4 9, 7000 Fredericia Underskrevet lejekontrakt Ruth Erna Henriksen Herfordparken 1 4 3, 7000 Fredericia bebyggelsesprocent Vedr Niels W Gades Allé Udstykningssag, matr.nr. 240bn Fredericia Kobbeljorder Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig raadgivning og vurdering Samarbejdsaftale mellem Fredericia Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Re: Aktindsigt Avlsbrugervej, Fælledvej, Kaltoftevej, Læsøvej - beplantning, træer, sten og lignende - Aktindsigt Tilbud, tilbudnr.: 178 Helge Krautwald Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia Asgårdsvænget - rev. brev fra Bladtkramer BLADTKRAMER MALERENTREPRISE Asgårdsvænget 2, 7000 Fredericia ApS Supplerende materiale PlanOgByg Skærbæk Havnegade 27, 7000 Fredericia Deltagelse i kursus på Jysk Psykologcenter - FOF Aarhus Kommune - sag ang. mellemkommunal refusion i forbindelse med handicappet Fra Sydtrafik Midlertidig lukning af Erritsø Bygade og Krogsagervej den 28. juni Samtykke fra politiet med bemærkninger Midlertidig lukning af Erritsø Bygade og Krogsagervej den 28. juni Supplerende sagsmateriale vedr. Fjordvejen 45 - LILLEGAARD ApS Fjordvejen 45, 7000 Fredericia

7 C48421.pdf Partnerskab med Dansk Byggeri/den lokale håndværkerforening og erhvervsskoler om flere lære- og praktikpladser til unge Partnerskab med Dansk Byggeri om flere lære- og praktikpladser til unge Juli Jazz & Blues Festival Midlertidigt arrangement, Kirkestræde 3, til Ansøgning om opstilling af container den 28. juni til den 1. juli Opstllling af container ved Oldenborggade Bridge walking Bridge Walking Forslag fra C om madlejrskole Forslag fra det konservative folkeparti om at madlejrskole Forslag fra F om cirkus i Madsbyparken Forslag fra SF om cirkus i Madsbyparken situationsplan med indtegning af lyskilder LYNG KIRKE Højmosevej 3, 7000 Fredericia Mail- anmeldelse om påbegyndt vvs arbejde MØLDRUP VVS A/S Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde BENÈE HUSE A/S Enggårdsparken 14, 7000 Fredericia Mette Rechenberger Østergaard Udlån af el pendler cykler ANja Schaumburg Udlån af el pendler cykler Vedlagte situationsplan og materialeliste fremsendes iht. skrivelse å Tonny Nielsen Erritsøgårdsvej 7, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde TELETEAMET A/S Zartmannsvej 29, 7000 Fredericia VS: Invasive arter Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer VS: Invasive arter Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer VS: Invasive arter Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer VS: Invasive arter Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer VS: Invasive arter Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer VS: Invasive arter Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer Bjørneklo Kæmpe-Bjørneklo på kommunale arealer Vedr. Vejlevej 119, Fredericia, Ombygning af busværksted til værksted GRONTMIJ A/S Vejlevej 119, 7000 Fredericia for gasbusser sags-id: 13/ Mail fra Hardy vedrørende tidsplan Byggeri på Overvej 7c - afspærring af en del af Overvej VS: Overvej 7c, 7000 Fredericia Byggeri på Overvej 7c - afspærring af en del af Overvej Underskrift fra naboerne Byggeri på Overvej 7c - afspærring af en del af Overvej RETTELSE: Kvalitetssikring af statistik til opgørelse af kommunens sagsbehandlingstid Miljøstyrelsen Kvalitetssikring af statistik til opgørelse af kommunens sagsbehandlingstid opstilling af skilt indre Ringvej Indre Ringvej 175, 7000 Fredericia Foreningshåndbogen Vejledning vedr. oprettelse og godkendelse af

8 en ny folkeoplysende forening foto af placering af skilt ved bøgeskov skole Bøgeskovvej 37b, 7000 Fredericia Underskrevet lejekontrakt Maja Kongskov Eskildsen Thygesminde Allé 1 ST 3, 7000 Fredericia Forslag fra F om værn mod social dumpning Forslag fra F om et værn mod social dumping Foreløbige bemærkninger til Fredericias Kommuneplanforslag, j.nr.: NST- Miljøministeriet - Naturstyrelsen Kommuneplan 2013 Høring Notat med statens foreløbige bemærkninger til Trekantområdets forslag Kommuneplan 2013 Høring til kommuneplan fælles del Opfølgning på byggeanmeldelse vaskeplads Tårupvej 48 Johs Lund Christensen Gl. Tårupvej 48, 7000 Fredericia ansøgning fra ny ejer af Madkassen Madkassen, Sjællandsgade 60 - kl. 05 tilladelse bortfaldet Re: Inberetning af Pileurt ved strandstien Invasive arter, indberetning af Japansk pileurt, ved Strandstien SV: Tilladelse til bade- og bådebro?, Lillenæs 45, 7000 Fredericia Lillenæs 45, 7000 Fredericia ilbud på opførelse af tilbygning Henrik Søgaard Rasmussen Hjortøvænget 15, 7000 Fredericia Ansøgning temd Henrik Søgaard Rasmussen Hjortøvænget 15, 7000 Fredericia Info om accept til Serviceafd Skade 52, , Andet, , Lundingsvej Accept pr. mail til GJ Skade 52, , Andet, , Lundingsvej Indstilling fra GJ Skade 52, , Andet, , Lundingsvej Underskervet lejekontrakt Svend Erik Pedersen Herfordparken , 7000 Fredericia Profilmateriale om erhvervsmuligheder i Fredericia Profilmateriale om erhvervsmuligheder i Fredericia Korrepsonance mellem Feriefonden og Marianne Rasmussen Høring vedr. forslag om administrationsgebyr på feriefonden Feriefond - beslutning - fra ØK Høring vedr. forslag om administrationsgebyr på feriefonden Ansøgning om byggetilladelse til opsætning af skilt Ullerupdalvej 10 Alleskolen NA Ullerupdalvej 10, 7000 Fredericia LPG notat fra møde om bebyggelsesplan Tove Krogh Stockmarr Ansøgning om igangsættelse af lokalplan - Boligområde og offentlige formål i Ullerup Vigtig praksisændring i forbindelse med opfyldelse af betingelserne for meddelelse af permanent opholdstilladelse Udlændingestyrelsen Praktisændirng i forbindelse med opfyldelse af betingelserne for meddelelse af permanent opholdstilldelse Kontrakter Ove Lindholt Hansen (GeoSite) Program til vedligehold af FOT-data Offentlig høring af forslag til vandplaner Miljøministeriet - Naturstyrelsen Offentlig høring af forslag til statslige vandplaner Klage VEDR MIDTBYKLUBBEN Sct. Knuds Kirke Klage til Børne- og ungdomsudvalget over Midtbyklubben Godkendelse af afløbsservitut Deklaration - Servitut om afløbsledninger matr.nr. 2u Tårup By, Taulov og 8x Børup By, Taulov Lokal agenda Lokal Agenda 21 - Redegørelse af Strategi for

9 Fredericia Kommune VS: National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering er sendt i høring fra SST Sundhedsstyrelsen Høring vedr. national klinisk retningslinje for hjerterehabilitering Anmeldelse af rotter Jørgen Schnell Vandmøllegårdsvej 37 - anmeldelse af rotter Definition af hvad Skærbækværkets medarbejdere må i forbindelse med BByg, Skærbækværket, Klippehagevej 22 vejled. af FB Affaldsanmeldelse Middelfart og Fredericia Willke rail construction GmbH & Co.KG Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Lillebæltsbroen af RE: _v1_Accept af midlertidig aktivitet, Lillebæltsbroen af Sporudskiftning. Thomas Urup Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Lillebæltsbroen af anmeldelse af midlertidig arbejdsplads WTS WILLKE TRACK SERVICE ApS Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Lillebæltsbroen af Lillebælt - sporarbejder mv. Thomas Urup Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Lillebæltsbroen af Klage - Fredericia en kommune i forfald Bjarne Frost Christensen Klage over fortovsfliser samt huller i affalten Frikommuneforsøg - vederlagsfri fysioterapi Frikommuneforsøg i Pleje og Sundhed Indhabilitet vedr. udlicitering. Jimmy Rasmussen Henvendelse til Direktionen vedr. udlicitering af dele af IT-afdelingen Skadesanmeldelse Erritsø Centralskole Skade 49, Erritsø Centralskole , Mail Grønt område Henvendelse om grønne områder ved Idrætscenteret og Monjasa Park Skadesanmeldelse Erritsø Centralskole Skade 49, Erritsø Centralskole , Renovering af skader i forbindelse med byggeprojekt i Kongensgade Helle Birgitte Lassen Kongensgade, Domea byggeprojekt - Manglende oprydning samt renovering af fortov ansøgning om byggetilladelse til opsætning af pylon v/erritsø hallen BAKKESKOLEN NA Krogsagervej 30, 7000 Fredericia Krogsagervej Ansøgning om byggetilladelse til til opsætning af pylon ved Errisø Bygade BAKKESKOLEN NA Erritsø Bygade 15, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til opsætning af Pylon BAKKESKOLEN NA Højmosevej 2, 7000 Fredericia Spørgsmål til beboerindskudslån i almene boliger Krabbe & Co Spørgsmål til beboerindskudslån i almene boliger Pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet Vejdirektoratet Pulje til kommunal medfinansiering af anlægsprojekter i relation til statsvejnettet Angående lavt hængende grene over fortovet ved Vejlevej Vejlevej 14 - Lavt hængende grene over fortovet Brækket gren på voldanlæg. Michael Johansen Julivej 46 - Brækket gren spærer for adgang til voldanlæg Ansøgning om byggetilladelse til skiltning Nørre Alle 5 - Alleskolen NA Nørre Allé 5, 7000 Fredericia C39977.pdf Vedrørende Argentina Parken Tabita Nyby Sønderskovvej 100, 7000 Fredericia Mail om åbningstider fra august Børnehuset Erritsø - Åbningstider august 2013

10 41397 Ansøgning om jordvarme, Fårbækvejen 1, Egum, 7000 Fredericia Anders Peter Rasmussen Fårbækvejen 1, 7000 Fredericia Ansøgning om byggetilladelse til skiltning, Skjoldborgsvej 25 - Alleskolen NA Skjoldborgsvej 25, 7000 Fredericia C39993.pdf Brev fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vedr. bevillingen til de lokale ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN Det lokale beskæftigelsesråd for 2014 beskæftigelsesråd for Ansøgning om byggetilladelse til skiltning, Skolesvinget 3 - Alleskolen NA Skolesvinget 3, 7000 Fredericia C39986.pdf Hej angående sygdom i træerne på Vesterbrogade Borgerhenvendelse angående sygdom i træerne på Vesterbrogade Ansøgning om dispensation til vandskuring af facade på Vejrmosegårds Lotte Lysholm Vejrmosegårds Allé 88, 7000 Fredericia Alle Spørgsmål angående byggetilladelse m.v. Peter Madsen Tårupvej 17, 7000 Fredericia revisionen underskrevet og reviderede regnskab får året pdf Den selvejende almene OKplejeboliginstitution Revision af regnskab 2012 for OK hjemmet, ved DyrupKi Enghaven BOTILBUD TIL HANDICAPPEDE Marianne Bitsch Christensen Forespørgsel vedr. Botilbud til handicappede SV: Kulturnat fredag den 30. august Kulturnat Indien tema post Billeder Skade, Alléskolen, , 30, Reparationspris Skade, Alléskolen, , 30, Fredericia Klatreklub - Brev til kommunen.doc Fredericia Klatreklub - sammenlagt med Kolding Klatreklub i juni VS: Fredericia Klatreklub lægges sammen med Kolding Fredericia Klatreklub - sammenlagt med Kolding Klatreklub i juni vedlagt fil Erritsø Bygade 50, 7000 Fredericia Ws bioclean Anlægsnr , analyseresultat WATERSYSTEMS A/S Rødmosevej Miljøgodkendelse Yara Praxair Slippe 6 2A, 7000 Fredericia Anmeldelse af sløjfning af tank og tankattest Mike Møller Jensen Fælledvej 94, 7000 Fredericia DanmarkC TV -Infoskærme DanmarkC TV v/theis Søndergaard DanmarkC TV -Infoskærme VS: Invasive arter Invasive arter pileurt, forespørgsel fra 4690 Haslev Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg 51 rammeområde 0521.G3, Ved Fjordvej - et grønt område plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg, "plannr.", Kommuneplantillæg 51 rammeområde 0521.G3, Ved Fjordvej - et grønt område, Kolding Kommune VS: Invasive arter Invasive arter, Japansk Pileurt, på Volden, matr.nr. 738a, Fredericia Bygrunde Ansøgning om byggetilladelse til tilbygning, Plantagevej 20 Marianne Yde Nielsen Plantagevej 20, 7000 Fredericia Vedr.: Udvidelse af Deres serviceaftale nr / SIEMENS A/S Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia Underskrevet kontrakttillæg Udbud på vinduespolering - Drift Re: Vinduespolering i Fredericia Kommune Udbud på vinduespolering - Drift VS: Invasive arter Invasive arter Japansk Pileurt, DSB, matr.nr. 76e, Fredericia Private Ejendomsjorde SV: Spærring af Hannerup Engvej Spærring af Hannerup Engvej - sfo dag Anmodning om aktindsigt Kamma Varming Anmodning om aktindsigt i tilladelse til ændrinh af fredskov mellem Kildegården og

11 stranden Ansøgning om byggetilladelse til opførelse af ny beboelse og garage, PREBEN JØRGENSEN HUSE A/S Fårbækvejen 1, 7000 Fredericia Fårbækvejen 1, Egum, 7000 Fredericia VS: _Trelde Næsvej - deklaration på portal Hvenegaard & Jens Bo Landinspektører A/S Trelde Næsvej, Matr.nr. 1ac og 1i Trelde, Fredericia Jorder Plancher udsigtstårnet Informationstavler udsigtstårn Nyskov Vestre Ringvej VS: Invasive arter Invasive arter Japansk Pileurt, Gartnervænget 14, jordstykke nr. 4ff, Erritsø By Re: Cykelscore i DanmarkC - vil I deltage i kampagnen? Cykelscore i DanmarkC SV: Cykelscore i DanmarkC - vil I deltage i kampagnen? Cykelscore i DanmarkC Re: Cykelscore i DanmarkC - vil I deltage i kampagnen? Cykelscore i DanmarkC SV: Cykelscore i DanmarkC - vil I deltage i kampagnen? Cykelscore i DanmarkC VS: Opfølgning Fagerlien 8, 7000 Fredericia - Aktindsigt VS: Fagerlien 8, Egum Fagerlien 8, 7000 Fredericia - Aktindsigt Vedr.: Fagerlien Fagerlien 8, 7000 Fredericia - Aktindsigt Vedr SV Vedr Høringsvar fra Team Plan.msg Fagerlien 8, 7000 Fredericia - Aktindsigt Kort med overkørsel og dokument vedr. vejret Erritsø Bygade 31, 7000 Fredericia VS: Invasive arter Invasive arter Japansk Pileurt, Sønderskovvej 3, jordstykke nr. 18ø, Erritsø By VS: Invasive arter Invasive arter Kæmpe-Pileurt, Højskolen, Højskolevej 9, jordstykke nr. 2aø of 2fg, Erritsø By TCC Vest - Jordhåndteringsplan Rambøll Jernbanegade 2B, 7000 Fredericia ansvarlig for dagrenovation, skade på havelåge Bente Richards Tuxensvej 21 henvendelse vedr. dagrenovation VS: Rapportering fra ZapMap, undersøgelsesid: Fuglebakken - hul ved kloakdæksel Ferieplanen Ferieplan skoleåret 2015/ Oplysningsskema ingen olitanke Højskolevej Fredericia Højskolevej 9, 7000 Fredericia Spor af rotter, 7000 Fredericia, Stakkesvang Stakkesvang 35, 7000 Fredericia Mail fra Bolette med kort Beplantning Landlystvej - klipning i forbindelse med anlæg af nyt fortov Vedr. Landlystvej -naboejere med hæk mod vejen Beplantning Landlystvej - klipning i forbindelse med anlæg af nyt fortov flere bem. fra Frederikshavn Kommune Klage over Taxas Bestillingskontor bem. fra Frederikshavn Kommune Klage over Taxas Bestillingskontor Kopi af beslutning vedtaget på bestyrelsesmøde Taxa Fyn Advokatfirmaet Koch & Klage over Taxas Bestillingskontor Christensen Forhøjelse af driftsbidrag til Fredericia Taxas Bestillingskontor - min klient Advokatfirmaet Koch & Klage over Taxas Bestillingskontor taxavognmand Thomas Sig Jensen Christensen Klage over manglende budget for Fredericia Taxas Bestillingskontor og Advokatfirmaet Koch & Klage over Taxas Bestillingskontor manglende dokumentation for forhøjet a conto driftsbidrag til bestillingskontoret Christensen Klage over 10, stk. i, i vedtægter for Fredericia Taxas Bestillingskontor Advokatfirmaet Koch & Klage over Taxas Bestillingskontor

12 Christensen Mail Græsslåning Taulov Henvendelse om græsslåning i Taulov stk. foto Skade 49, Alléskolen, afslag på familiens forsikring Skade 49, Alléskolen, Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, Redegørelse udskiftning gas alarmeringsanlæg Skærbækværket BBYG, Skærbækværket, Klippehagevej Skærbækværket hjælpedampkedel, ansøgning om drift på naturgas BBYG, Skærbækværket, Klippehagevej Skærbækværket, ansøgning om naturgas på hjælpedampkedel BBYG, Skærbækværket, Klippehagevej Ansøgning Løvbjerg Supermarked AIS LØVBJERG SUPERMARKED A/S Horsens Oplag og salg af fyrværkeri, Løvbjerg Strevelinsvej 11, Svar fra borger Allan Pedersen Renhold - Sundegade - Orange Haller Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Nordbyen BTU - alle institutioner Vestbyen B BTU - alle institutioner Taulov Skærbæk BTU - alle institutioner Erritsø Snoghøj BTU - alle institutioner Stendalen BTU - alle institutioner VS: Informationsbrev - tilskud til kommuner vedr. grundskyld Økonomi- og Indenrigsministeriet Tilskud til kommuner vedr. grundskyld DDObasis2013 Anne Grete Arendt Rasmussen Tilbud på DDO orthofoto Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Sandblæsning Torben Nielsen Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Norgesgade Anmeldelse om Sandblæsning CARL NIELSEN. HADERSLEV ApS Anmeldelse af midlertidig aktivitet. Norgesgade Orientering om fællesfaglig prøve i naturfag Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Fællesfaglig prøver Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, ,

13 42251 Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Statistik om børnepasning mv. efteråret 2013 Danmarks Statistik Statistik om børnepasning mv. efteråret Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Forespørgsel vedr. udskiftning af tag m.m., Egholmvænget 3 Frank Krogh Iversen Egholmvænget 3, 7000 Fredericia Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Afslag på familiens forsikring Skade 49, Købmagergade skole, , Faktura Skade 49, Købmagergade skole, , Skadeanmeldelse Skade 49, Købmagergade skole, , Kulturstyrelsens godkendelse af regnskab DKS Regnskab 2012 Den Kreative Skole Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Birkemosevej - et erhvervsområde Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tillæg 48 Ved Birkemosevej - et erhvervsområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: "Lokalplan forslag, , Ved Birkemosevej - et erhvervsområde, Kolding Kommune plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg forslag, Tillæg 48 Ved Birkemosevej - et erhvervsområde. Kolding Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Ved Riberdyb og Holmsminde - plansystemdk Plan i PlansystemDK: Lokalplan forslag, 0034-

14 et centralt byområde 41, Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde Kolding Kommune Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til børn, unge og Social- og Integrationsministeriet Særlig støtte til børn, unge og deres familier deres familier Afslag på familiens forsikring Skade 49, Alléskolen, , Faktura Skade 49, Alléskolen, , stk. foto Skade 49, Alléskolen, , Skadeanmeldelse Skade 49, Alléskolen, , Fw: Ansøgning fra Taulov Vandværk om monterig af AMTech Aqua Miljø Vesterled 29, Taulov. Taulov Vandværk Kalkknuser Bevis for virkning af Kalkknusersystem fra AMTech Aqua Miljø ApS Vesterled 29, Taulov. Taulov Vandværk Ansøgning fra Taulov Vandværk om monterig af AMTech Aqua Miljø Kalkknuser Vesterled 29, Taulov. Taulov Vandværk Sikker mail: Arbejdsmiljø Orientering om indsatsbesøg [Ref.nr.=4045e742896c416b865da986c4cfe398] [p=247683,v=606,c=lgyebhkn08rkcvxemlev6g9dyf8=] Arbejdstilsynet Tilsynscenter Plejen arbejdstilsynsbesøg Distrikt 04 Vest, 07 Aftenteamet, 08 Fælles Nat Skadeanmeldelse Skade 52, , Kultur&Fritid, , Lumbyesvej Kvittering fra NaturErhverv og kommende afklaring Tranekær Bæk Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplantillæg 30 Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde plansystemdk Plan i PlansystemDK: Kommuplantillæg forslag, "plannr.", Kommuneplantillæg 30 Ved Riberdyb og Holmsminde - et centralt byområde, Kolding Kommune Muligheder for samarbejde om undervisning på høretabsområdet Region Syddanmark Samarbejde om undervisning på høretabsområdet Brev fra KL vedr. indførelse af det Fælles Medicinkort i kommune Indførelse af det Fælles Medicinkort i kommune RE: Lundingsvej 21 - udvendigt malerarbejde BLADTKRAMER MALERENTREPRISE Lundingsvej 21, 7000 Fredericia ApS " Målfaste facader med højdemål og indtegning af H. C. Andersens Vej 17, 7000 Fredericia højdegrænseplan Ansøgning om byggetilladelse til opsætning af skilt på Taulov Kirkevej 35 SFO Taulov Skole Taulov Kirkevej 35A, 7000 Fredericia A Faktura - Fredericia forenede Fodboldklubber. Svend Erik Kristensen Madsbyvej 4, 7000 Fredericia Brev til borgmesteren - Invitation til at blive breddeidrætskommune Kulturministeriets Departement Breddeidrætskommune - Idræt for Alle Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Tilllæg nr. 53, Vejle plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplanfillæg nr. 53, Vejle Kommune Opsætning af solceller på kommunale bygninger Energistyrelsen Regler om opsætning af solceller på kommunale bygninger Anmodning om hegnsyn Per Christensen Hegnsynsag: Vejrmosegårds alle 13 og Plantagevej Præcisering vedr. kontering og momsrefusion ved støtte til bil efter servicelovens 114 Økonomi- og Indenrigsministeriet Præcisering vedr. kontering og momsrefusion ved støtte til bil efter servicelovens Ansøgning om byggetilladelse til udvidelse/tilbygning af garage, Poul Erik Holst Pedersen Blåkjærsvej 20, 7000 Fredericia

15 Blåkjærsvej C64198.pdf Rettelse i BBR i f.m. nedrivning af garage på Irisvej 20 - Tonni Sønderby Irisvej 20, 7000 Fredericia C62810.pdf Orientering om Årsrapport for den frivillige sociale indsats 2012 Social- og Integrationsministeriet Årsrapport for den frivillige sociale indsats Vedrørende Kommuneplan Billund og id: plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplan , Billund Kommune Meddelelse om ny plan i PlansystemDK: Kommuneplan Billund plansystemdk Plan i PlansystemDK: Forslag til kommuneplan , Billund Kommune afstand til Bålsted, i forbindelse med ny FDF hytte, FDF Fredericia Vejlby Bøgeskovvej 37E, 7000 Fredericia kommenater til fremsendt materiale Bøgeskovvej 37 e Bøgeskovvej 37E, 7000 Fredericia Tillæg til overslag fra mureren Steen Patuel Kongensgade 111, 7000 Fredericia Overslag fra mureren Steen Patuel Kongensgade 111, 7000 Fredericia Referat af møde den 20 juni vedrørende muligheder for samarbejde om undervisningen på høreområdet Nedlæggelse af Nyborgskolen og tjenestemænd Dagsorden til møde torsdag den 20. juni om muligheder for samarbejde omkring hørehæmmede - Nyborgskolen Nedlæggelse af Nyborgskolen og tjenestemænd Oplæg til udlæån af tjenestemænd på Nyborgskolen, Region Syddanmark Nedlæggelse af Nyborgskolen og tjenestemænd Dok Lillenæs 85 - afslag og udvalgsindstilling PlanOgByg Klage - Lillenæs 65-69, 7000 Fredericia Dok Lillenæs 85, anke over afslag fra Steen L. Andersen PlanOgByg Klage - Lillenæs 65-69, 7000 Fredericia Dok Lillenæs 85, brev fra ansøger på baggrund af sfslag PlanOgByg Klage - Lillenæs 65-69, 7000 Fredericia Dok 61- Lillenæs 85 - Afslag på tilladelse til tilbygning PlanOgByg Klage - Lillenæs 65-69, 7000 Fredericia _001.pdf PlanOgByg Klage - Lillenæs 65-69, 7000 Fredericia VS: Forespørgsel René Olesen Græsslåning - rabatter Mail fra Vejle Kommune om krav Opstilling af ladestandere - Clever Svar fra Vejle Kommune vedr. farve Opstilling af ladestandere - Clever VS: Farve på ladestandere - Kolding Kommune Opstilling af ladestandere - Clever SV: Alternativ placering ladestandere Opstilling af ladestandere - Clever Frivillig aftale - med Søren Garde Rådgivning.pdf Frivillig aftale - med Søren Gaarde Rådgivning løsøre erstatning (regninger mv.) Skade, Brandsøvej 31B, , 31, Kontrakter Ove Lindholt Hansen (GeoSite) Valg af nyt adresseajourføringsværktøj pga. nyt BBR Indvendig kloak på Trelde Næsvej 245A Trelde Næsvej 245A, 7000 Fredericia Opgørelse badeland standardisering af gebyr halvår Kompensation til Fredericia Idrætscenter til varmtvandsbassiner Fra FIC - Opgørelse badeland standardisering af gebyrer Kompensation til Fredericia Idrætscenter til varmtvandsbassiner timesedler "Brug for alle" Brug for alle Registreringsmeddelelse fra KMS Kort og Matrikelstyrelsen Matrikulær sag vedr matr. nr. 21r og 21c Pjedsted By, Pjedsted Vedr. spulefelt Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Havnesediment fra udvidelse af DONG s havn i Skærbæk Klippehagevej 22, 7000 Fredericia Anneberg Henrik Aagaard Jørgensen Børupvej 84, 7000 Fredericia

16 41877 Tinglysning af servitutter er gennemført, LIFA Vandløb (Tårup Bæk), Tårupvej VS: Ang. SI'et og en mulig konkurs Fredericia Rideklub, økonomisk situation i SV: Manglende regnskab med underskrifter fra hele bestyrelsen Fredericia Rideklub, økonomisk situation i Svar på farligt gods-henvendelse - Henstilling af farligt gods på Iram Akbar Europavej 28, 7000 Fredericia baneterræner SV: OML Quorning Boats Tom Andersen Skærbækvej 101, 7000 Fredericia Uddybning OML Quorning Boats Tom Andersen Skærbækvej 101, 7000 Fredericia OML-beregning for træstøv Tom Andersen Skærbækvej 101, 7000 Fredericia Svar på farligt gods-henvendelse - Henstilling af farligt gods på baneterræner Iram Akbar Oplag af farligt gods på Fredericia Rangerbanegård Opdateret tegning med placering af transformer og prisskilt Dorte Falk Vejlevej 119, 7000 Fredericia Kopi af afgørelse Vejlevej 119, 7000 Fredericia Registreringsmeddelelse fra KMS Kort og Matrikelstyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 4g og 5bb Børup By, Taulov Information om nationale test i skoleåret 2013/2014 Ministeriet for Børn og Afgangsprøver 2013 Undervisning Sikker mail: Indkaldelse til periodisk syn senest Færdselsstyrelsen Periodisk syn, reg.nr. YV25662, Plejen Inspektionsrapport vedr. Brandalarmanlæg, vort sagsnr. IB10873 Dansk Brand- og sikringsteknisk Brandsyn Randalgård Institut matrikulære ændringer i forbindelse med berigtigelse af den anlagte vejstrækning Lifa a/s Udskillelse af Ydre Ringvej etape 2, matr.nr. 1cy m.fl. Stovstrup, Fredericia Jorder VS: Byg og Miljø: Orientering vedr. informationsmøde den 26. juni 2013 om integrationer Preben Lisby Tilslutning til "Byg og Miljø" (webbaseret itløsning på teknik- og miljøområdet) Underskrevet aftale om betingelser for etablering af faunapassage ved Gudsø Mølleå Gudsø Mølle.pdf Rest erstatning Skade, Lyng Fritidscenter, , 31., KLs FAQ om folkeoplysningsloven og udvalg(1) Spørgsmål og svar ang. folkeoplysning generelt til KL NMK AFGØRELSE i sag om Fredericia Kommunes afgørelse om ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan Erhvervsområde i Børup og forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan Fredericia Klage - Lokalplan 310 og Kommuneplantillæg SV: anmeldelse af carport gl. færgevej Gl. Færgevej 17, 7000 Fredericia Endelig vedtagelse af Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken og Lokalplan 324, Aktivitetshus, Sønderparken Tillæg 22 til Kommuneplan anmeldelse af fuldført byggearbejde Frank Villy Kongsbak Fuglsangparken 16, 7000 Fredericia Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Villy Kongsbak Fuglsangparken 16, 7000 Fredericia Svar fra TELECOM om erstatning for Nordensvej 33 Maj-britt Juul - KMT SA Nordensvej 33, 7000 Fredericia Holger svar på status om mobilantennemasten Nordensvej 33 - ved Holger Spangsberg Kristiansen Nordensvej 33, 7000 Fredericia LEMAN S&A opsigelsesbrev Kontrakt på KMD Opus LIS

17 41132 Kontrakter Ove Lindholt Hansen (GeoSite) Valg af program til hjælp til bygningsgeokodning og upload til nyt BBR - BygLink Timefordelingsskemaer svømmehal Fordeling af timer i vådområder RE: Ansøgning om udledningstilladelse - Fredericia Station DSB/Banedanmark - Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand NMK og NMK Afgørelse i sag om en sti i Fredericia Kommune Natur- og Miljøklagenævnet NBL 3, tilladelse til trampesti i beskyttet mose, ved Egeskov Kirke Tinglysning af servitutter gennemført, LIFA Privat vandløb i Østerby Anmeldelse af opstart Lasse Thomsen Vejrmosegårds Allé 88, 7000 Fredericia Orientering om udskydelse af tidsfrist i affaldsbekendtgørelsen for udstedelse af kommunale affaldshåndteringsplaner Miljøstyrelsen Høring vedr. udkast til en ny affaldsbekendtgørelse, affaldsdatasystembekendtgørelse og affaldsregisterbekendtgørelse Tilrettet miljøvurdering - Skærbækværket Skærbækværket - etablering af nye biomassefyrede kedler samt renovering af havnanlægget for etablering af modtagefaciliteter for biobrændsler - Klippehagevej EU-sygesikring, NL opsiger aftale med DK om at undlade mellemstatslig refusion af sygehjælpsudgifter Mellemstatslige afregningsfrister i EUforordningerne- International sygesikring Mgl. faktura på bygning Skade, Jupitervejs Bofællesskab, Jupitervej 30, , 31, Kommentarer til opgørelse Skade, Jupitervejs Bofællesskab, Jupitervej 30, , 31, Løsøre opgørelse Skade, Jupitervejs Bofællesskab, Jupitervej 30, , 31, Regninger Skade, Jupitervejs Bofællesskab, Jupitervej 30, , 31, Registreringsmeddelelse fra KMS Kort og Matrikelstyrelsen Arealoverførsel mellem matr.nr. 29ad Erritsø by, Erritsø og matr.nr. 29x smst. - Stensgårdsvej Løvbjerg Supermarked Strevelinsvej 11, 7000 Fredericia 9820 Dispositionsansøgning Strevelinsvej 11, 7000 Fredericia Skiltning Fredericia Strevelinsvej 1, 7000 Fredericia VS: BEMÆRKNING ANGÅENDE "Underskrift af dokument om aflysning af servitut - j.nr " Lifa A/S Udskillelse af del af Stakkesvang og Tårupvej m.m., matr. 12a Taulov By, Taulov Fri Voltige - vedtægter Fri Voltige - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening RE: SV: SV: VS: Etablering af voltigeringsklub Fri Voltige - ansøgning om godkendelse som folkeoplysende forening Taulov Gl. Deponi. Undersøgelse af afdækningsjord Holmemarksvej 25, 7000 Fredericia DOCMAN_Haandopvask_off_1463.pdf by udbud på rengøringsmidler og rekvisitter 2011

18 41944 Opfølgning på møde, projektvurdering Rands Enge Vådområdeprojekt Skitsekort over Rands Fjord Enge projektet - genslyngninger Rands Enge Vådområdeprojekt Foreløbigt materiale, biologisk forundersøgelse i Rands Fjord Enge Rands Enge Vådområdeprojekt projektet Undersøgelse om kommunernes ekspropriationspraksis Center for politiske studier Høring vedrørende undersøgelse af kommunernes ekspropriationspraksis SV: 7. semester praktik Plejen - Sygeplejestuderende semester praktik Plejen - Sygeplejestuderende Mail - kloakplan som udført samt anmodning om udstedelse af Arkitekterne Vejen A/S Prins Chr. Kvartér 28, 7000 Fredericia ibrugtagningstilladelse Som udført tegninger Arkitekterne Vejen A/S Prins Chr. Kvartér 28, 7000 Fredericia RFS Sussi Kjær Aftale om anskaffelse af MapGuideForms - RapportFraStedet Ønske om oplysning om fiberkabel Skærbækværket-Landerupgård, Studsdal Bæk Energinet Ordrebekræftelse - Gørtlervej, Fredericia Huller i Gørtlervej - pr. fællesvej Udførelsesdato og ean Huller i Gørtlervej - pr. fællesvej Overslag på håndlapning af slaghuller - Gørtlervej, Fredericia Huller i Gørtlervej - pr. fællesvej U-værdier fra havnefoged Bent de Jong Jesper Banks Vej 18, 7000 Fredericia SV: Forslag til Kommuneplan for Fredericiai Kommune: Fejl i Grindsted, Tobias Kommuneplanrevision 2013 visning af en tabel SV: Spørgsmål vedr. Forslag til Kommuneplan 2013 for Fredericia Grindsted, Tobias Kommuneplanrevision 2013 Kommune Svar: Nedskrivning af garanti - kanaliseringsanlæg på Prinsessens Kvarter Entreprenørgaranti på kanalisering på Prinsessens Kvarter. Jord, afvandings- og belægningsarbejder Svar: Prinsessens Kvarter - 5. års mangelgennemgang Entreprenørgaranti på kanalisering på Prinsessens Kvarter. Jord, afvandings- og belægningsarbejder Svar: Prinsessens Kvarter - 5. års mangelgennemgang Entreprenørgaranti på kanalisering på Prinsessens Kvarter. Jord, afvandings- og belægningsarbejder Forslag til Lokalplan Et blandet bolig- og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Kommuneplantillæg Lokalplan 313 og kommuneplantillæg 19 - Boliger ved Skærbæk Havn Forslag til Lokalplan Et blandet bolig- og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Kommuneplantillæg Lokalplan 313 og kommuneplantillæg 19 - Boliger ved Skærbæk Havn Forslag til Lokalplan Et blandet bolig- og erhvervsområde på Skærbæk Havn og Kommuneplantillæg Lokalplan 313 og kommuneplantillæg 19 - Boliger ved Skærbæk Havn Nøgleudlevering til Morten Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia VS: TM - Vand på indkørsel Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia TM - Økonomi Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Vedr. Ventilationsanlæg og CTS Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Vedr. Ventilationsanlæg og CTS Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Vedr. Ventilationsanlæg og CTS Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

19 41514 VS: Thygesminde Allé - CTS styring af ventilationsanlæg Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Sender: Byggetilladelse Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia Thygesminde Allé, Fredericia Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Sender: Byggetilladelse Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia SV: Sender: Byggetilladelse Thygesminde Allé 1, 7000 Fredericia

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr

Forventet Kunde Aftalekonto Kundenavn 1 Kunde postnr. Kunde by Kunde vej Husnr Fjernaflæst Skabelon I alt 6.907.613 687.286 7.594.899 Aftagenr status Leverandør jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-11 jun-12 Forbrug_JUL201 1_JUN2012 Forventet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager. 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41928 ACV - Opsigelse STU Udd. 25-01-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger 330-2015-41915 Indkaldelse til samtale 24-01-2015 330-2015-41914 Orientering om skærpet sanktion 24-01-2015 330-2015-41913

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2012- 63511 779-2012- 2094 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 092612_referat_repr.skab.pdf AFFALD VJSVPE RenoSam 300258 20-299951 24726 Kåstrupvej uge 39.pdf - 43833-299950 Oddervej

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Svar på anmodning om aktindsigt vedr. udgifter til 330-2015-461029 borgmesterens kontor samt byrådsmedlemmers it 04-09-2015 Byrådssekretariatet Oplyses af afsender 330-2015-461081 indkaldelse til samtale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Dato Modtager Afsender 330-2015-146549 Ansøgning om tilladelse til etablering af legeplads 24-03-2015 Center for Teknik og Miljø 10 02 26 14 INDU A/S 330-2015-146572 Ansøgning om

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2014- 779-2014- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-- Vielse i andre kommuner - beslutning om generelt at kunne 779-- BYSEKR VJBRTS Assens Kommune 264297 foretage vielser

Læs mere

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk

450-2015-30124 COWI TOGM DFANSP - Anke Spur 450-2014-14801 Rådgiver udbud Byggemodninger i Ørbæk 19. februar 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2014-30158 Søger oplag til rekvisitter vi giver tilbud om lån af Nyborgvej 4 450-2015-30497 FilmFyn A/S DFLHK - Liz

Læs mere

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015-

12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 450-2015- 12813 450-2015- 76494 450-2015- 450-2015- 450-2015- 450-2015- 12. maj 2015 Åben postliste Sagsnr. Overskrift Dok.nr. Afsender Afd. Sagsbeh. 12813 Anmodning om aktindsigt fra Jyllands- Posten i sponsorstøtte til idrætsklubber 76494 SEKR DFCSA - Christine S 434 434

Læs mere

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument

Post. Oprettet den 09-07-2015 15:59 af Simone Smidt Hansen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager adt@klimahuse.com "Carsten Jeppesen" Dokumenttitel Annalyst 204-210 og 196-202 - Tætlav bolig bebyggelse - Afslutningen

Læs mere

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger

Center for Arbejdsmarked og. 330-2015-25652 Orientering om skærpet sanktion. Borger 330-2015-28835 Orientering af NAVN om besigtigelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-28834 Kvittering for modtagelse af anmeldelse 15-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-27603 Mail

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 Åben postliste 11. juni 2015 Teknik område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 11-06-2015 Tømningsattest -27.05.15 99676 ance 18400 11-06-2015 VS: vedr. entreprisenr. -

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 Åben postliste 24. oktober 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 24-10-2013 24-10-2013 SV: tilsyn udført i dag - - 160335 lacm 2128 24-10-2013

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-04-2015 Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Åben postliste 13. april 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Ansøgning side 1-65192 evlo 14926 Ansøgning side 2-65190 evlo 14926 Situationsplan - 65188

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00G00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid CN=Allan Andersen/OU=Børn-Kultur/O=Ikast-Brande Dokumenttitel Børnekarneval Sagsnr. 2012/12368 Dokumentnr. 2012/12368 003 Journalnummer

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 15-09- Generel henvendelse fra konkurrencestyrelsen BYSEKR VJBLK Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 216858 vedrørende ulovlig

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 Åben postliste 05.08.15 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-08-2015 Re: Lastbiler på - - 127753 mome 12211 05-08-2015 Driftsjournal og 2 analyseblanketter

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 10. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-02-2015 Udkast til plan for skiltning af National 1 som Eurovelo 12 cykelrute - 26243

Læs mere

EUROFINS MILJØ A/S 13-06-2013 Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia

EUROFINS MILJØ A/S 13-06-2013 Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia Fiskebækvej 43, 7000 Fredericia Indgående post uge 24 ( 10. 14. juni 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 39255 Taulov Mejeri_udvidelse rapport - 04814016.pdf 14-06-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 38947

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-03-2015 SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Åben postliste 26. marts 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: Godkendelse af vedtægt. - 58133 tihj 14183 Forespørgsel om ændring af vedtægter - 58123

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel Indgående post uge 14 ( 1. 5. aprl 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Sagstitel 23739 Dansk Fitness_Rykker vedr. fejlretning.pdf Samlesag for inspektionsrapporter 23345 Sct. Joseph_Fejl og mangler

Læs mere

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø

Postliste den 2. juli 2013. Teknik og Miljø Postliste den 2. juli 2013 Teknik og Miljø Journaldato Dokumenttitel Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Klipning af hæk 95262 ance 85 Vedr klagesag - støj 95248 rami 748 Re: Støj - 95246 rami 6322 Re: Støj

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 25. 29. november 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 81046 Fredericia Teater_ABA-rapport.pdf 28-11-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 81045 Domus

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 41 ( 7. 11. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68402 International Business College Fredericia_AVS-rapport.pdf 07-10-2013 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 35 ( 26. 30. august ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 59003 Bofællesskabet Ullerupdal_ABA-rapport.pdf 30-08- Samlesag for inspektionsrapporter 59001 Bofællesskabet

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-127362 Rykker fra værge til Statsforvaltningen 12-03-2015 Center for Handicap og Psykiatri Borger Orientering fra Glostrup Kommune om flytning på midlertidig 330-2015-127379 basis 12-03-2015 Center

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 Åben postliste 27. november 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 27-11-2013 27-11-2013 Green passport Mail fra - 180587 hemu 9398 27-11-2013

Læs mere

330-2015-141411 330-2015-141282

330-2015-141411 330-2015-141282 330-2015-140495 Forespørgsel om forlængelse 20-03-2015 Center for Arbejdsmarked og Integration Borger 330-2015-141047 Samtykkerklæring 20-03-2015 Center for Sundhed og Omsorg Borger 330-2015-143372 Sygemelding

Læs mere

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05.

06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter udbedret.pdf 31414 Deklaration af spildevandsslam fra Fredericia Centralrenseanlæg (2013.05. Indgående post uge 19 ( 6. 10. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 30769 DS SmithPackaging_Fejl og mangler udbedret.pdf 06-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 30768

Læs mere

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 03-10-2012 10:55 af Bodil Larsen Nyt dokument Journalnummer 16.05A00 Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling anja.ougaard@uvm.dk Dokumenttitel Ansøgning til Leder af Inklusionsrådgivningen Anja Ougaard Sagsnr. 2011/20044 Dokumentnr.

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-28592 Anmodning om bekræftelse på modtagelse af bemærkninger 17-01-2015 Center for Plan og Byg Borger 330-2015-29113 Tegninger 17-01-2015 Center

Læs mere

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Post. Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011 Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Anmeldelsessager Dokumentdato 19-10-2012 Jane Friis Dokumenttitel Anmeldelse af påbegyndelse af byggeri - Vinkelgade 5 Sagsnr. 2012/19934 Dokumentnr. 2012/19934 011

Læs mere

330-2015-201897 330-2015-201853

330-2015-201897 330-2015-201853 330-2015-211791 svar til byggefirma 21-04-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-207096 Overdragelse 30. april 2015 kl. 11.00 21-04-2015 Center for Kommunale Ejendomme Nybolig Erhverv

Læs mere

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk

Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe. post@bbkas.dk Bo, Boe & Kjær A/S Att.: Steen Boe post@bbkas.dk Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens beskyttelseslinie omkring fortidsminder på ejendommen Matr. nr. 5 CM Rungsted by. Rungsted- beliggende Piniehøj

Læs mere

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde

Post. Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Journalnummer 16.00I00 Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Brandlundparken Dokumentdato 15-06-2010 Procedure for telefonbetjening Dokumenttitel Procedure for telefonbetjening Sagsnr. 2008/46288 Dokumentnr.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2015- 88202 Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 88202 Høring over betænkning over offentligt ansattes ytringsfrihed - 13287 BYSEKR VJBLK - 89220 Skivehus - Lån af Hallen

Læs mere

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne

22-01-2013 Ansøgning - frikommuneforsøg vedr. afbureakratisering af Indkøbsbestemmelserne Indgående post uge 4, 2013 ( 21. 25. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 5870 A2 SEA A/S_ARS-rapport.pdf 23-01-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 6326 Kvitteringer

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Afsendt Afsender Modtager 330-2015-20448 SV: Høflig rykker på status omkring Kanehøj - og tak og... 13-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-19801 Rekvirering af håndværker 13-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-19728

Læs mere

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger

Center for Kultur, Fritid og Borgerservice. 330-2015-111716 Bevilling 05-03-2015. Borger 330-2015-112938 Svar vedr henvendelse i borgmesterens træffetid 05-03-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-111508 Afvikling indskudslån - fraflyttet, regning ult. marts 2015 05-03-2015 Center for Økonomi

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 39 ( 23. 27. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 66460 Borgmesterbrev om aktuel status for budget 2014 27-09-2013 KL breve 2013 65505 Flow Lurgi

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-50752 Ansøgning om tilladelse til nedrinving af stålhaller 29-01-2015 Center for Plan og Byg 330-2015-51479 Afmelding af skorsten /ildsted 29-01-2015 Center for Plan og Byg Skorstenstejermester

Læs mere

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard

Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. Landinspektør Steen Nørgaard Åben postliste 19. marts 2015 Sagsnr. Overskrift Dokument nr 2011-49263 7956 7950 7507 11682 Følgemail - Status for VOCbekendtgørelsen 2011-2013 Følgemail - Ansøgning om udstykning - Grimshavevej 7 / Grimshavevej

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 Åben postliste 10. september 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 10-09-2013 30-08-2013 Snit.pdf - 132219 jaiv 8381 10-09-2013 30-08-2013

Læs mere

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument

Post. Oprettet den 29-01-2012 14:51 af Kirsten Mikkelsen Nyt dokument Journalnummer Bygningsreglement BR10 - Byggetilladelsessager AGJ Pitzner A/S;Kragelundvej 15;4180 Sorø;Att: Claus Løgager Dokumenttitel Borupvej 16, Brande - Opstilling af omklædningscontainer - Byggetilladelse

Læs mere

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Åben postliste 18. februar 2014. Teknisk område. Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 18. februar 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 18-02-2014 Oplysningsskema - side 2.jpg - 33384 hamo 2482 18-02-2014 Oplysningsskema -

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender

Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-76661 analyserapport 06-02-2015 - begrænset kontrol - Frølundevej 101 12-02-2015 Center for Teknik og Miljø Eurofins Miljø A/S 330-2015-75525 Svar fra Musholmcentret 12-02-2015 Center for Plan

Læs mere

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia

Egeskovvej, 265, 7000, Fredericia Indgående post uge 37 ( 9. 13. september 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 61619 Budget 2014 12-09-2013 KL breve 2013 61750 Rapport AR-13-CA-00113335-01, udtaget 11.09.2013

Læs mere

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager

Dokumentnr Overskrift Dato Afsender Modtager Ejendommens administrator bestrider at tankanlægget 330-2015-215724 er utæt 24-04-2015 Center for Teknik og Miljø 12460007 Administration 2000 Ad v/jan Ge... 330-2015-213870 Ansøgning om tilladelse til

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 52 ( 22. 26. december 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 89881 Status 22-12-2014 Trelde Næsvej 251, 7000 90029 Opfølgning på orienteringsbrev af 10.02.2014

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 13-01-2015 - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Åben postliste 13. januar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. - indkørsel.png - 6850 mome 1340 Indkørsel.docx - 6849 mome 1340 RE: Ansøgning om ny overkørsel

Læs mere

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013

Post. Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning eurofins Dokumenttitel 03-01-2012 - Forenklet kontrol - Malundvej 9, 8765 Klovborg Sagsnr. 2007/11065 Dokumentnr. 2007/11065 013 Journalnummer Vandforsyning Eurofins Dokumenttitel

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 15. juni 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: Opfølgning vedr. parkering- og trafik kommunikation - - 101275 mome 9308 Re: Opfølgning

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 26-08-2015 Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Åben postliste 26. september 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Virksomhed redegør for tilførte mængder i jordvold - 138820 jebn 14789 Projekt flytning

Læs mere

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11,

19-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter inspektion.pdf 20165 DONG Energy Power A/S, Bygning 1-9, 11, Indgående post uge 12 ( 18. 22. Marts 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 21249 Madsbyhus_ABA-rapport.pdf 22-03-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 21245 ICT Logistics A/S_ABA-rapport.pdf

Læs mere

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning

Brønderslev Kommune. Postliste - 11. september 2008 Side 1 af 5. Anmodning om ejendomsværdipåtegning Side 1 af 5 Åben postliste: Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 3 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund Borgerservice Advokat Per Bøgh Del nr. 4 af matr.nr. 100dq Dronninglund Hgd., Dronninglund

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 43 ( 21. 25. oktober 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 68356 Prisreg. Sygepleje - pr. 1.11.2013.xls 24-10-2013 Aftale med Abena A/S, handsker og sygeplejeartikler

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 22 ( 27. 31. maj 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 36404 Fredericia Sygehus_ABA-rapport.pdf 31-05-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 35461 Kentaur

Læs mere

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender

330-2015-85202 SV: Kystsikring ved Stigsnæs Skov - mit j.nr. 061109-0001 18-02-2015 Center for Teknik og Miljø Oplyses af afsender 330-2015-86940 Mail fra og til NAVN - pension vedr. tilbagebetaling 18-02-2015 Center for Økonomi Borger 330-2015-85697 SV: nørrevang, dræn, træfældning, kontorvogn 18-02-2015 Center for Skole 330-2015-85685

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 11 ( 10. 14. marts 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 19025 Taulov KFUM Idrætsforening - ansøgning om timer 14-03-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx

330-2015-13139 Ansøgning om støtte - test.htm. Center for Kommunale. Borger. 330-2015-12969 SV: NAVN - cpr.nr. xxxxxx-xxxx Dokumentnr Overskrift Modtaget Modtager Afsender 330-2015-12005 Informationsmøde 09-01-2015 Center for Teknik og Miljø 330-2015-16717 VS: Musholm - info vedr. byggeriet 09-01-2015 Center for Plan og Byg

Læs mere

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr.

Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Åben postliste 19. december 2013 Teknisk område Journaldato Dokumentdato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. SV: tilsyn udført - - klager - 195972 lacm 2128 VS: 15 strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 17-03-2014 Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Åben postliste 17. marts 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Facader af den 17-3-2014.pdf - revideret facadetegning 52336 chaa 4763 Ansøgning om mindre

Læs mere

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr.

Post. Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. Journalnummer Vandforsyning Dokumentdato 29-10-2012 Eurofins A/S Dokumenttitel 24-10-2012 - Forenklet kontrol - Ok - Rørbækvej 58, 7361 Ejstrupholm Sagsnr. 2012/17773 Dokumentnr. 2012/17773 021 Journalnummer

Læs mere

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506

06-07-2015 Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042. 06-07-2015 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 Åben postliste 6. juli 2015 Teknisk område Ansøgning om udsættelse af - arrangement - 114617 sili 5042 svar fra transportministeriet - - 114594 gihy 20506 SV: kvittering fra - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11.

14-11-2014 Egeskovvej 265, 7000 Fredericia for slamsugning. 79749 SV: Miljøtilsyn på Fredericia Kommunes Deponi - fx. torsdag den 11. Indgående post uge 46 ( 10. 14. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 78663 Referat Folkeoplysningsrådet d. 5.11.2014 med underskrifter 12-11-2014 Folkeoplysningsrådet

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S

330-2015-226576 Analyserapport 29-04-2015 - Rapport AR-15-CA-00298180-01 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø 28 84 81 96 EUROFINS MILJØ A/S 330-2015-228754 Anmoder om status 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-226613 Øsnker status i sagen 01-05-2015 Center for Teknik og Miljø Borger 330-2015-232623 Ansøgning. Planlovdispensation

Læs mere

Journalnummer 16.00A Forvaltning Sundheds- og Omsorgsområde Sundheds- og Omsorgsområde Dokumentdato 01-05-2013 Margit Damholt Jensen/Sundhed-Omsorg/Ikast-Brande Dokumenttitel Vs: Region Midtjyllands udkast

Læs mere

Postliste for Struer Kommune

Postliste for Struer Kommune Side 1 af 6 Postliste for Struer Kommune Registreringsdato Sagsnummer / Dokumentnavn Afsender 30-03-2015 30-03-2015 30-03-2015 02.34.02-P19-257-14 Rønhegnet 9 -svar vedr. partshøring byggesag Rønhegnet

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 48 ( 24. 28. november 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 82290 Tide Bus Danmark A/S_Fejl og mangler udbedret.pdf 25-11-2014 Samlesag for inspektionsrapporter

Læs mere

Post. Oprettet den 14-04-2015 09:31 af Karen Ravn Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 14-04-2015 09:31 af Karen Ravn Bach Nyt dokument Journalnummer 06.02G Dokumentdato 08-01-2015 Kærhede Dambrug Dokumenttitel Aftale om nedlæggelse af stemmeværk ved Brogaard Sagsnr. 2014/35321 Dokumentnr. 2014/35321 007 Journalnummer

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Ingen Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger 2. Meddelelser fra Formanden.

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 289482 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 289482 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 289482 Tilbud fra Joca A/S vedr. 1800 beholdere - AFFALD VJSVPE Indkøb af affaldsbeholdere og - - 289478 41420-41420 - 289130

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Indgående post uge 35 ( 25. 29. august 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 60229 Anmeldelse om påbegyndt byggearbejde Frank Krogh Iversen 29-08-2014 Egholmvænget 3, 7000 Fredericia

Læs mere

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010-

Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn 779-2010- 123603 779-2010- Dokumentnr Dato Overskrift Sagsnr. Afdeling Sagsbehandlerid Dokument vedr.navn - 123603 Lejernes høringssvar - Havnevej 9-11, Skive - huslejenævn - BYSEKR VJKLUN Lejernes Landsorganisation - 123147 15377

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 Åben postliste 3. februar 2015 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 03-02-2015 Svar på mail med supplerende materiale - 21430 doaa 21339 03-02-2015 koteplan

Læs mere

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt

16-01-2013 Lokaletilskud 2012, Idrætten 2012 4100 Fredericia Billardklub, kopi af tillæg til lejekontrakt Indgående post uge 3, 2013 ( 14. 18. Januar 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 4801 B-Egumvejens Skole_Fejl og mangler udbedret.pdf 16-01-2013 Samlesag for ABA-rapporter 4947

Læs mere

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde

Post. Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Journalnummer 20.00A Forvaltning Børne- og Kulturområde Kultur og Fritid Dokumentdato 04-07-2014 Lene Hansen Dokumenttitel The International Art Workshop 2014 Sagsnr. 2014/13388

Læs mere

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972

Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. 05-11-2014 Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Åben postliste 5.november 2014 Teknisk område Journaldato Dokumenttitel Indhold Løbenr. Sagsbehandler Sagsløbenr. Re: - Aktliste - - 192684 tiae 19972 Datatilsynets brev af dags dato - - 192680 loro 11992

Læs mere

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende.

Beboelsesvognene skal tilsluttes kloak. Tilslutningen skal være tætsluttet til brønden af hensyn til skadedyr, lugt og lignende. Helle Lauenborg Nielsen Byvej 16 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Lovliggørende landzonetilladelse

Læs mere

Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 )

Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 ) Indgående post uge 28 ( 8. 12. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 45867 Sct. Knuds Skole_ABA-rapport.RTF 11-07-2013 Samlesag for inspektionsrapporter 45843 Monjasa A/S_ABA-rapport.RTF

Læs mere

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag.

Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007. Hændelsesforløb. Møllegyden 51 Nymark. Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag. Bent Jacobsen Side 1 20-12-2007 Hændelsesforløb Møllegyden 51 Nymark Bilag Dato Hændelse Kommentarer Vedr. Sag 2006 oktober Kommune 1. oktober Overtagelse af v. dødsbo Huskøb ejendom 2. oktober Købt stabilgrus

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 06-01-2012 09:26 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 01.05G00 Jan og Lisbeth Rodenberg;Fasterholtvej 43;7330 Brande Dokumenttitel Deklaration til underskrift Sagsnr. 2011/31869 Dokumentnr. 2011/31869 012 Journalnummer Bygningsreglement BR10

Læs mere

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument

Post. Oprettet den 19-03-2015 10:14 af Karen Bach Nyt dokument Journalnummer 16.05A Forvaltning Børne- og Kulturområde Daginstitutionsafdeling Dokumentdato 16-01-2015 Mette Juel Pedersen Dokumenttitel Info og program: Forskning i og praksisnær afdækning

Læs mere

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET

RAFFINADERIET RAFFINADERIET RAFFINADERIET Indgående post uge 32 ( 3. 7. august 2015 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 51246 SV: Sags id.: 12/25 05-08-2015 Bøgeskovvej 61, 7000 Fredericia 50858 Høring af nye arealer til

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Byggesagslog. Handrupgaard Grundejerforening V/Knud Erik Jensen, Korsagervej 3, Haslund, 8940 Randers SV ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 )

Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Indgående post uge 9 ( 24. 28. februar 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 14142 Fredericia Roklub mail vedr. timer i gymnastiksal 24-02-2014 Fordeling af timer i haller og

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 17 ( 21. 25. april 2014 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 28042 SV Elbohallen: Timefordelingen 2014/15 23-04-2014 Fordeling af timer i haller og gymnastiksale

Læs mere

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix

Andelsboligforeningen Sprotoften. Nyborg Forsyning og Service - Envitrix Åben postliste 17. oktober 2014 Sagsnr. Overskrift 2010-32795 2011-54341 13650 VS: vigtig - VS: Røg-gener fra Ellingevej 28, Refsvindinge Dokument nr 152111 Referat styringsdialog 151900 Mail med rapport

Læs mere

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret.

Lyset ønskes at kunne tændes i tidsrummet, solnedgang til kl. 23.00 i vinterhalvåret. Frederikssund Kommune Rådhuspladsen 1 3600 Frederikssund Ansøgning om landzonetilladelse lysanlæg I forbindelse med etablering af en løbebane på træningsanlægget, Jordhøjvej, søges om tilladelse til opsætning

Læs mere

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring.

Matrikulær sag til godkendelse - erkl-vej sletdokument1.pdf - laen 5146. 08-03-2013 Matrikulær sag til godkendelse - grøn erklæring. Åben postliste 8. marts 2013 Center for Plan, Teknik og Miljø Afslag fra.pdf - lssc 5085 10-års beholderkontrol - ibni 11957 Ansøgning om _v1_tilladelse(1).tif - laly 5155 Ansøgning om - laly 5155 Bilernes

Læs mere

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 29 ( 15. 19. juli 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 47090 NMK-33-00863 - Afgørelse i sag om Kommunes afgørelse om, at en ønsket Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel

Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel Indgående post uge 34 ( 19. 23. august 2013 ) Løbenr. Dokumenttitel Afs/modt navn Journaldato Sagstitel 57477 Rapport AR-13-CA-00106042-01 udtaget 20.08.2013, Kryb-i-ly Kro Bassin EUROFINS MILJØ A/S 22-08-2013

Læs mere