DANSKE BYGGEØKONOMER Byggeøkonomuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKE BYGGEØKONOMER Byggeøkonomuddannelsen 2013-2014"

Transkript

1 DANSKE BYGGEØKONOMER Byggeøkonomuddannelsen KVALITETSSTYRING Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 1

2 PROGRAM 1. Hvad er Kvalitet? Kvalitet som relativt begreb & absolut størrelse. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 2

3 PROGRAM 2. Hvad er Kvalitetsstyring? De 10 bud & 13 rigtige. Man kan ikke sortere sig til kvalitet. Hvorfor kvalitetsstyring? Grundlaget for kvalitetsstyring. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 3

4 PROGRAM fortsat 3. Standarder, love, bekendtgørelser. Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Orientering om/gennemgang af: DS/EN/ISO 9000-standardfamilien. Erhvervs- & Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. Marts Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mbj 4

5 PROGRAM fortsat 4. Vejledninger, værktøjer & hjælpemidler (det alment tekniske fælleseje) Orientering om/gennemgang af udvalgte vejledninger & hjælpemidler, eksempelvis: Danske Arkitektvirksomheder Kvalitetshåndbog Overrodnet beskrivelse Kvalitetshåndbog Generelle procedurer 3. Instruktioner Vejledninger i kontrol & granskning Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 5

6 PROGRAM fortsat 5. Kvalitetsstyring i praksis. Hvad indebærer kvalitetsstyring? Hvordan kommer man i gang? Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Kvalitetshåndbogens struktur og indhold. Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan. Kontrol & granskning Hvordan styres & dokumenteres: Organisationen Møder Dokumenthåndtering Projekteringsgrundlag Grænsesnit Risiko (usikkerhed) Kontrol Granskning Erfaringsopsamling & konstant forbedring Nyttige hjemmesider Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 6

7 FORVENTNINGER..? Hvad er jeres forventninger til de kommende 7 timers undervisning? Hvad regner i med at få med herfra? Hvad vil i gerne kunne på baggrund af dagens undervisning? Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 7

8 1. HVAD ER KVALITET? Denne tekst angiver kapitel Denne tekst angiver emne Denne tekst angiver emneindhold..og hvad er så kvalitet? Kvalitet som det excellente produkt? Kvalitet som opfyldelse af tekniske specifikationer..? Kvalitet som forventningsopfyldelse..? Kvalitet som værdi.? Forbrugernes egen mening med kvalitet?.og hvad er så KVALITET. Fane 3 Svigt i Byggeriet. Vises Byggeriets handlingsplan mod fejl og mangler. Vises Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 8

9 1. HVAD ER KVALITET?..det er når: Vores forventninger er opfyldt. Prisen er rigtig. Ingen fejl. Ingen svigt. Ingen skade. Ingen mangel. I den henseende kan en SKODA repræsentere samme værdi for sin ejer som JAGUAREN for sin ejer. Tænk over at indfriede forventninger ofte er bedre end høj kvalitet. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 9

10 1. HVAD ER KVALITET? Eller..jf. DS/EN/ISO 9001:2008: De samlede kvalitative egenskaber En bygning, en bygningsdel, et rum, et materiale, en løsning Helheden af karakteristika ved en entitet, som vedrører dens evne til at opfylde specificerede og underforståede behov Specifikationerne kan være indeholdt i et: Program Projektmateriale Kontraktsforhold Salgsprojekt De uudtalte behov såvel som de endnu ikke erkendte behov. Men behovene er altid KUNDENS Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 10

11 2. HVAD ER KVALITETSTYRING? Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 11

12 2. HVAD ER KVALITETSTYRING? Kun Gud fejler ikke. Artikel fra Teknikeren Fane 4 Adobe Acrobat Document Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 12

13 2. HVAD ER KVALITETSTYRING? Artikel fra Teknikeren Fane 4 Adobe Acrobat Document Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 13

14 2. HVAD ER KVALITETSSTYRING? De 10 bud i udvalg: Erkend at du begår fejl Sov godt om natten, ikke i timen Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mbj 14

15 2. HVAD ER KVALITETSSTYRING? 13 RIGTIGE/1-6: Enhver medarbejder har et ansvar for at forebygge fejl og en rolle i at kvalitetssikre. Ledelsen skal klart melde ud at kvalitetssikring er et fokusområde. Erkend at organisationen begår fejl. Afsæt tid og ressourcer til kvalitetssikring. Fejl skal forebygges og opfanges. Når de er begået, skal de bruges produktivt, det vil sige, de skal bruges til at lære af. Uddeleger ansvar for kvalitetssikring til den enkelte medarbejder og sørg for at støtte. Udnævn kvalitetsansvarlige, som ikke har det formelle ansvar for projekter eller opgaver, men som kan fungere som sparringspartnere. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2.com 15

16 2. HVAD ER KVALITETSSTYRING? 13 rigtige/7-13: Det er vigtigt at udvikle fælles rutiner, så ikke alle arbejder med deres private metodik, men så vidt mulig taler samme sprog. Led aldrig efter syndebukke. Byg på dialog og sparring. Støt de medarbejdere der begår fejl, så de kan komme videre. Byg ikke på direktiver, men på det gode eksempels magt. Opøv egenkontrol. Medarbejdere skal lære at læne sig tilbage og spørge, om et resultat kan passe. Ser det fornuftigt ud? Giv tid til vidensdeling, hvor medarbejderne kan udveksle erfaringer, tips og tricks. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 16

17 2. HVAD ER KVALITETSSTYRING? Kvalitetsstyring er: Et blandt flere ledelsesværktøjer til at styre kvaliteten. Almindelig orden.! Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 17

18 2. HVAD ER KVALITETSSTYRING? Om kvalitetsstyring er bl.a. sagt: Faste principper og ufravigelige retningslinier er den svages protese og den stærkes arbejdsredskaber. Det gode med erfaring er, at man er i stand til at genkende en fejl når man gentager den..! Man kan ikke sortere sig til kvalitet. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 18

19 2. HVAD ER KVALITETSTYRING? Hvorfor kvalitetsstyring? Fordi det er lønsomt.! Amerikanske undersøgelse har vist, at 10-15% af omkostningerne i produktionsvirksomheder kan henføres til kvalitetsbrist. I servicevirksomheder er tallet 30-40% af omkostningerne. Koncentrere sig om indholdet i stedet for måden (tingene gøres på) og formen. Fast praksis gør det muligt at identificere afvigelser/fejl som grundlag for enten opretning og/eller systemforbedringer Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 19

20 2. HVAD ER KVALITETSTYRING? Grundlaget for kvalitetsstyring? DS/EN ISO 9000 serien I denne sammenhæng ikke normativt men som inspiration. Procesorientering. Anvendelse af et system af processer, identifikation af sådanne processer, beskrivelse af samspil og styring af processerne. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 20

21 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v.: Love & bekendtgørelser er retsregler med retsvirkning for alle borgere, med mindre andet er udtrykkeligt specificeret. Overtrædelse af love & bekendtgørelser kan medføre straf. En bekendtgørelse af en lov er en offentliggørelse af denne samt den første fortolkning. Et cirkulære er en tjenestebefaling fra en højere til en lavere myndighed. Vejledninger/vejledende retningslinier er ikke direkte bindende for borgerne, uanset hvem der har udstedt dem. Vejledninger kan oplyse om hvordan en given lovgivning kan opfyldes og hvordan loven vil blive administreret. En standard er en teknisk specifikation der er offentlig tilgængelig. Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v.. Fane 5 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 21

22 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER ISO 9000: DS/EN/ISO 9000:2006 Kvalitetsledelsessystemer. Grundprincipper & ordliste. DS/EN/ISO 9001:2008 Kvalitetsledelsessystemer. Systemkrav DS/EN/ISO 9004:2009 Kvalitetsledelsessystemer. Ledelse af organisationens succes kvalitetsledelsesmetoden. DS/EN/ISO 19011:2002 Vejledning. Audit af kvalitets- og/eller miljøledelsessystemer. DS/INF 134 ISO 9000:2001 Guide og fortolkning (baseret på ISO 9000:2000) Bekendtgørelse om kvalitetsstyring af byggearbejder. Erhvervs- & Byggestyrelsens bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Bekendtgørelse om eftersyn af byggerier og renoveringer under Byggeskadefonden. BEK nr. 740 af Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 22

23 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER ISO 9000 familien: DS/INF 134:2001 ISO Guide og fortolkning. Vises ISO 9001 og ISO 9004 i nye udgaver. Fortolkninger og ændringer. Vises Er standarder udviklet for at hjælpe organisationer og virksomheder af alle slags og størrelser med at iværksætte, implementere og benytte effektive systemer for kvalitetsstyring, både i etableringsfasen og den efterfølgende vedligeholdelsesfase med henblik på konstant forbedring, herunder audit (revision) af disse systemer. ISO 9000-familien skelner mellem krav til kvalitetsledelsessystemer og krav til produkter. ISO 9000 (Maskinsnedkerfagets efteruddannelseskompendium) Fane 7 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 23

24 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER ISO 9000 familien: ISO (International Standardization Organization) anvendes i alle de ca. 100 medlemslande der er medlemmer af ISO Normalt udarbejdes en international standard først som ISOstandard, hvorefter den efter gennemgang og afstemning i CENstandardiseringsudvalg vedtages som europæisk standard (EN) og slutteligt implementeres nationalt (Danmark = DS = Dansk Standard). Der er 4 grundlæggende standarder (9000, 9001, 9004, 9011) vedrørende kvalitetsstyring anvendelige inden for et bredt område af industri, service og økonomiske sektorer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 24

25 3. LOVE, BEKENDTGØRELSER & STANDARDER DS/EN/ISO 9000:2006 Kvalitetsstyringssystemer Grundprincipper & ordliste Beskriver de grundlæggende principper i kvalitetssystemer og specificerer terminologien i kvalitetsstyringssystemer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 25

26 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER DS/EN/ISO 9001:2008 Kvalitetsstyringssystemer Systemkrav. Specificerer de krav til kvalitetsstyringssystemer, som kan anvendes til at: Demonstrere virksomhedens evne til at levere ensartede produkter og derved opfylde kundekrav og myndighedskrav. Opnå kundetilfredshed gennem effektiv anvendelse af systemet inklusive brugen af processer for fortsatte forbedringer og undgåelse af afvigelser. Indgå kontraktkrav. Denne standard anvendes som grundlag for certificering Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 26

27 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER DS/EN/ISO 9004:2009 Kvalitetsstyringssystemer Vejledning ved præstationsforbedringer. Giver vejledning til virksomheder om driftsforbedringer gennem forbedringer i deres processer. Udgangspunktet er, at en virksomheds formål er at: Identificere og opfylde kunders og andre interessenters behov og forventninger på en effektiv og egnet måde for at opnå konkurrencemæssige fordele. Opnå, vedligeholde og forbedre aktiviteternes gennemførelse og virksomhedens formåen. Vejledende dokument der ikke anvendes ved certificering. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 27

28 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER DS/EN/ISO 19011:2002 Vejledning Audit af kvalitets- & miljøledelsesstyringssystemer. Vejledning til auditorer og virksomheder om gennemførelse af audit og træning eller certificering af auditorer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 28

29 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER DS/INF 134:2001 Guide og fortolkning Vejledning ved beskrivelse, indførelse og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemer, der skal opfylde kravene (i standarderne). Denne udgave er stadig baseret på 2000 standarderne. DS-HÆFTE 12:2009 ISO 9001 og 9004 i nye udgaver. Fortolkninger og ændringer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 29

30 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Begreber & definitioner jf. DS/INF 134 Kvalitetsstyring: Koordinerede aktiviteter til at styre en virksomhed med hensyn til kvalitet. System til at fastlægge politik og mål samt at nå disse mål. Generelle retningslinier eller principper for hvordan man opfylder målsætningen Tilstand, der stiles imod med relation til kvalitet Omfatter alle ledelsesmæssige aktiviteter som fastlægger KS-målsætning og politik i forhold til klienten, firmaet, firmaets organisation & ressourcer samt ydelserne. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 30

31 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Begreber & definitioner jf. DS/INF 134 Kvalitetshåndbog: Dokument, der specificerer en virksomheds kvalitetsstyringssystem Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 31

32 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Begreber & definitioner jf. DS/INF 134 Kvalitetsplan: Et dokument, der beskriver, hvordan kvalitetsstyringssystemet processer anvendes til at nå et mål til frembringelse af et specifikt produkt, et projekt eller en kontrakt. Sæt af forbundne eller indbyrdes samspillene aktiviteter der transformerer input til output Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 32

33 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Begreber & definitioner jf. DS/INF 134 Afvigelse: Ikke-opfyldelse af krav. Fejl: Manglende opfyldelse af et krav eller en berettiget forventning vedrørende tilsigtet eller specificeret anvendelse. Det er vigtig at skelne mellem begreberne fejl & afvigelse, da dette har Juridisk bibetydning, især i forbindelse med produktansvarsforhold. Følgelig bør termen fejl anvendes med stor forsigtighed. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 33

34 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Var oprindeligt et cirkulære (1986) men blev skærpet til en bekendtgørelse (= lov) i 2004 Erhvervs- & Boligstyrelsen har udarbejdet en vejledning Kvalitetssikring i byggeriet af maj Denne vejledning er uændret genoptrykt i april 2003 Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Fane 6 VEJLEDNINGEN ER ABSOLUT LÆSEVÆRDIG Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 34

35 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 1: Anvendelsesområde Gælder for offentlig støttet byggeri samt støttede private andelsboliger. Alle andre bygherrer kan stille samme krav (dette bør i så fald være en del af rådgiveraftalen). Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 35

36 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 3: Sikring af byggeteknisk kvalitet Rådgivere og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser. Rådgivere skal inden aflevering af en ydelse have gennemført projektgranskning. Entreprenører skal inden projektgennemgang have gennemført procesgranskning. Fagmæssig og omhyggelig brug af gængs byggeteknisk og organisatorisk viden om sikring af ydelsens kvalitet. Hovedvægt på forhold der erfaringsmæssigt er behæftet med størst risiko for svigt. Bygherren skal ikke kontrollere rådgiveres og entreprenørers KS-arbejde, med mindre der foreligger særlige behov. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 36

37 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 3: Sikring af byggeteknisk kvalitet 3, stk. 3 (citat): God kvalitetssikringsskik omfatter en fagmæssig og omhyggelig brug af den byggetekniske og organisatoriske viden, der på tidspunktet for en ydelse findes i fagkredse om sikring af ydelsens kvalitet. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 37

38 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 4: Indsatsområder Det skal sikres at der foreligger: Byggeprogram og beskrivelse af rådgiverydelser. Overensstemmelse mellem programkrav og byggeriets anlægs- & driftsøkonomi. Projektmateriale til et fuldstændigt arbejdsgrundlag. Fane 8 Fyldestgørende projektmateriale (eksempelvis jf. Pris & Tid, bilag 2). Erklæring fra projekterende om risikobehæftede forhold. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 38

39 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 4: Indsatsområder (fortsat) Det skal sikres at der foreligger: Rimelig tid til projektering, udbud og udførelse jf. Pris & Tid, arbejdsdage fra udbud til prisafgivelse. 20 dage fra tilbudsaccept til arbejdets påbegyndelse (mobilisering). Disse bestemmelser fremgår kun af cirkulæret, ikke i vejledningen! Ingen bestemmelser om projekteringstid. Projektmateriale i overensstemmelse med anerkendte tegnings- & beskrivelsesprincipper. Drifts- & vedligeholdelsesvejledninger for bygninger & installationer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 39

40 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 4: Indsatsområder (fortsat) Der skal anvendes gennemprøvede enkeltdele. Udformning og valg (af materialer og konstruktioner) skal sigte på: At svigt undgås. At bygningsdrift og vedligehold er rationel og økonomisk. At bygninger kan efterses og bygningsdele let udskiftes. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 40

41 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 5: Hjælpemidler: Der skal: Fastsættes bestemmelser om hvordan projekteringsydelser skal dokumenteres. Projektspecifik kvalitetsplan Under bygherrens ledelse og før byggearbejdet påbegyndes, gennemføres en eller flere projektgennemgange, hvori de projekterende og entreprenørerne deltager, især med fokus på grænseflader. Projektgranskning Udarbejdes en tilsynsplan for bygherrens tilsyn. Der skal udarbejdes en udbudskontrolplan Ved prækvalifikation kan virksomheders dokumenterede evne til at kvalitetssikre deres ydelser indgå i bedømmelsen. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 41

42 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 5: Hjælpemidler (fortsat) 10, stk. 1 (citat i uddrag) Der skal fastsættes bestemmelser om dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssige Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 42

43 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Kapitel 5: Hjælpemidler (fortsat) Hvad skal dokumenteres: 1. Særlige byggetekniske risici og hvorledes er de håndteret? 2. Hvilke undersøgelser er der foretaget i forbindelse med projekteringen? 3. Hvilke underrådgivere har været brugt? 4. Har der været tilknyttet særlig ekspertise? 5. Hvilke forhandlinger er ført med myndigheder? 6. Har der været særlige problemer undervejs? 7. Grænseflader til andre projekteringsydelser kontrolleret/afklaret? Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 43

44 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Bilag: Bilag 1. Erklæring om risikobehæftede forhold i støtte boligbyggeri i henhold til 5, stk. I, nr. 5 i bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder Bilag 2. Begreberne fejl, svigt, skade og mangel, som de anvendes i vejledningen. Bilag 3. Hjælpemidler til kvalitetssikring. Vejledning om erklæring om risikobehæftede forhold. Fane 9 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 44

45 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter i henhold til lov om arbejdsmiljø. Erhvervs- & Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 574 af 21. Juni 2001 Den projekterende skal, med angivelser i projektet sikre at: Arbejdet kan udføres & vedligeholdes under overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen. Egnede tekniske hjælpemidler forefindes til udførelse & vedligehold.. Ufarlige materialer kan anvendes. Særlige risici & andre særlige forhold er angivet. Arbejder & arbejdsfaser kan gennemføres forsvarligt. Bekendtgørelse om projekterende & rådgiveres pligter m.v. i h.t. lov om arbejdsmiljø. Fane 10 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 45

46 3. STANDARDER, LOVE & BEKENDTGØRELSER HUSK.! Uanset bekendtgørelser og lignende har rådgivere og entreprenører altid en professionel pligt til at levere kontraktmæssige ydelser og til at følge god byggeskik, herunder til at anvende fremgangsmåder, der kan betegnes som alment teknisk fælleseje. Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter i henhold til lov om arbejdsmiljø. Erhvervs- & Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 574 af 21. Juni 2001 Hvad gør rådgiveren når der i projektet indgår nye materialer og/eller kendte materialer anvendt på en ny måde? Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 46

47 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER (det alment tekniske fælleseje) God kvalitetssikringsskik er ofte et sæt af uskrevne sædvaner, som er alment anerkendte, og som skabes og udvikles i samvirket mellem myndigheder, bygherrer, rådgivere og entreprenører. Sædvanerne er retligt bindende, uanset om den enkelte bygherre, rådgiver eller entreprenør er enig i sædvanernes indhold eller ej. Sædvaner vil ofte være uskarpe, og dette kan bevirke, at der kan opstå uenighed om, hvor de retligt bindende grænser for god skik går. I sidste instans kan der blive tale om et spørgsmål, der må afgøres i mulige retstvister om svigt i byggeri. Retspraksis er således med til at fastlægge god skik. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 47

48 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER (det alment tekniske fælleseje) Alment teknisk fælleseje..er et sæt hjælpemidler inden for god kvalitetssikringsskik og omfatter summen af praktiske erfaringer, faglitteratur, undersøgelsesteknikker og rutiner på de enkelte tekniske områder. Organisatorisk viden.svigtene kvalitet beror sjældent på manglende teknisk viden i fagkredse, men mere på at få den eksisterende viden anvendt. Ledelse, information og organisering af arbejdet er en vigtig del af kvalitetssikringen. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 48

49 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER Erhvervs- & Boligstyrelsen Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet. Genoptryk 2003 Vejledning om kvalitetssikring i byggeriet. Fane 11 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 49

50 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER Danske Arkitektvirksomheder Rådgivning & hjælpemidler inden for følgende emneområder: Rådgiverjura Personale Bæredygtighed Forsikring IKT (= Informations- & KommunikationsTeknologi) i byggeriet Internationalt Kompetence Kvalitetsledelse Tilgængelighed Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 50

51 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER Danske Arkitektvirksomheder Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsstyringssystem Kvalitetshåndbog Overordnet beskrivelse Kvalitetshåndbog Generelle procedurer 3. Instruktioner Kvalitetsplan ABR89 DanskeArk., KS-håndbog, overordnet beskrivelse. Fane 12 DanskeArk., KS-håndbog, generelle procedurer. Fane 12 DanskeArk. Kvalitetsplan. Fane 12 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 51

52 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) Rådgivning & hjælpemidler inden for følgende emneområder: Byggeri Infrastruktur Energi, miljø & klima Kontrakt & udbud Virksomhedsudvikling FRI s publikationer i PDF. Fane 13 FRI: De 10 bud for udbud. Fane 18 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 52

53 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER DanskeARK & FRI m.fl. Udbudsmaterialets kvalitet. Checkliste. Juni 1998 Udbudsmaterialet kvalitet. Fane 14 Vejledning i projektgranskning. November 1996 Vises Ydelsesbeskrivelserne: Byggeri & planlægning Anlæg og planlægning Som udført Bygherrerådgivning Byfornyelse Arbejdsmiljørådgivning Almindelige Bestemmelser for Rådgivning & Bistand ABR89 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 53

54 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER bips (BPS) Har værktøjer, værktøjsemner og værktøjsområder omhandlende: Aftale & kommunikation CAD Udførelse Klassifikation Beskrivelser BuildingSMART Beskrivelsesanvisning byggesag B Vises Basisbeskrivelse. Kapitel 7/Kvalitetsstyring. Fane 16 Hvad er værktøjer, vækrtøjeemner og værktøjsområder. Fane 15 Alle værktøjer. Fane 15 Adobe Acrobat Document Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 54

55 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER Statens Byggeforskningsinstitut Kurser og publikationer under overskrifterne: Arkitektur Boligforhold Byggeprocessen Byggeteknik Byudvikling Indeklima Miljø & energi Tilgængelighed Fritliggende enfamiliehuse. Tjekliste for tilgængelighed. Fane 17 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 55

56 4. VEJLEDNINGER, VÆRKTØJER & HJÆLPEMIDLER Øvrige aktører Byggeskadefonden Projektgranskning. Hvad og hvordan. Vejledning for bygherrer. Juni Vises 2008 Erhvervs- & Byggestyrelsen (incl. tidligere navne) Bygherrevejledning ByggeErfa Vises Byggeteknisk Erfaringsformidling Bygerfa indeks (www.byg-erfa.dk). Fane 19 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mmen2r.com 56

57 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetsstyring i praksis indebærer at vi skal have: Styr på organisationen Organisationsdiagram Funktionsbeskrivelser Styr på måden vi arbejder på Procedurer Instruktioner Hjælpeværktøjer Disse dokumenter samles i en kvalitetshåndbog, der er et dokument der specificerer en virksomheds kvalitetsstyringssystem (jf. DS/INF 134:2001) = VIRKSOMHEDENS KVALITETSLEDELSE Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 57

58 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS For de enkelte projekter udarbejdes en kvalitetsplan der beskriver projektorganisationen og hvordan og hvilke af kvalitetsstyringssystemets processer der anvendes til at udarbejde projektet = PROJEKTETS KVALITETSLEDELSE Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2.com 58

59 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Hvordan kommer man i gang? Tilrettelæggelse af virksomhedsorganisation og kvalitetsstyringssystem sker på baggrund af analyser af: Firmaets størrelse og ejerstruktur Få eller mange ejere, mellemlederfunktioner, antal ansatte Opgavetyper og bygherrekrav. Projektstørrelser & -kompleksitet, bygherreorganisation Informationsstrømme og arbejdsgange. Arbejdsprocesser og dokumenttyper Teknologiske muligheder. Kommunikation, IT-systemer, isenkram & programmer Firmakultur og samarbejdspartnere Arkitekter, ingeniører, bygherre, entreprenører Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 59

60 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem: Det skal kunne betale sig (være lønsomt) Lav ressourceforbrug af papir og timer. Høj grad af praktisk anvendelighed. De mennesker der skal bruge systemet skal opfatte som en hjælp til at lave noget ordentligt arbejde. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 60

61 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem: Enkelt og gennemskueligt, ensartet og konsekvent. For alle parter. Det skal virke og bruges hver gang. Troværdighed. Bygherren skal opleve det som en kvalitet. Dette forudsætter at der taget stilling til ansvar- & kompetenceforhold internt og samarbejdsforholdene eksternt. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 61

62 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbogens struktur: Overordnet niveau = Strategiske niveau = hvad og hvordan: Introduktion Organisation Funktionsbeskrivelser Kvalitetsmål og politikker Tværfagligt niveau = Taktiske niveau = hvor og hvornår: Procedurer i projektprocessen Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 62

63 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbogens struktur (fortsat): Specifikke niveau = Operationelle niveau: Instruktioner Paradigmer Formularer Kontrollister Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 63

64 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog. Indhold: DANSKE ARK s paradigme for kvalitetsstyringssystem efter DS/EN ISO 9001:2008. Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsstyringssystem Kvalitetshåndbog 1. Overordnet beskrivelse Kvalitetshåndbog 2. Generelle procedurer 3. Instruktioner Kvalitetsplan Indholdsfortegnelse. Fane 12 Indholdsfortegnelse. Fane 12 Indholdsfortegnelse. Fane 12 Kvalitetsplan, eksempel: field s. Vises Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 64

65 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog. Organisationsdiagram: Illustration af virksomhedens hierarkiske opbygning Kasserne i organisationsdiagrammet repræsenterer funktioner, og diagrammet skal vise de overordnede og formelle informations- & beslutningsveje. Af hensyn til KS-systemets generelle anvendelighed, bør funktioners titel & indhold fastlægges en gang for alle. Titlerne anvendes også i procedurers og instruktioners handlingsbeskrivelse. Oganisationsdiagram. Fane 20 Oganisationsdiagram, eksempel: field s Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 65

66 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog. Funktionsbeskrivelse: En funktion kan varetages af en eller en flerhed af personer eller organisationsdele. I relation til et organisationsdiagram bør en funktionsbeskribeskrivelse indeholde en beskrivelse af: Titel Stillingsindehaver Funktionsområde Rapporter til Stedfortræder Funktion Formål Ansvar/arbejdsopgaver Kontakter/referencer Myndighed/handlefrihed Kompetencekrav Funktionsbeskrivelse for kvalitetsleder. Fane 21 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING Men2r.com 66

67 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog. Funktionsbeskrivelse (fortsat): Titler på funktionsbeskrivelser som anvendes i procedurers & instruktioners handlingsbeskrivelse: AP = Ansvarlig partner (på projektet) BL= Byggeleder CADk=CAD-koordinator (på projektet) CADl=CAD leder (i virksomheden) FA=Fagansvarlig (ansvarlig for projektering af specifikke bygningsdele) FL=Fagleder (ansvarlig for den samlede projektering af en flerhed af bygningsdele) FT=Fagtilsyn KSk=Kvalitetskoordinator (på projektet) KSl=Kvalitetsleder (i virksomheden) MKp= Miljøkoordinator/projektering. Mku=Miljøkoordinator/udførelse PL=Projekteringsleder (for hele projekteringsgruppen (alle rådgivere) PM=Projektmedarbejder PS=Projektsekretær SL=Sagsleder (sagsarkitekt) WEBa=WEB-administrator Oversigt over funktionsbeskrivelser, eksempel Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING Men2r.com 67

68 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog. Procedure: En procedure er en beskrivelse af en fremgangsmåde. Beskriver hvem der gør hvad, hvornår og hvordan. Indholdet kan varierer, men bør som minimum indeholde en beskrivelse af: Formål Gyldighedsområde Fremgangsmåde Dokumentation Definitioner Referencer Bilag Procedure for procedure. Fane 21 Som udgangspunkt er det en god ide at dem der har skoene på udarbejder oplæg til procedurer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 68

69 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog. Instruktion: En instruktion svarer til en brugsanvisning = lodret ordre. En instruktion kan grundlæggende have det samme indhold som en procedure. Instruktion for stempling af tegninger. Fane 23 Instruktioner bør erfaringsmæssigt håndteres med varsomhed i kreative vidensvirksomheder, hvor lodrette ordre kan generere i uvilje. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 69

70 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan. Repetition: Kvalitetshåndbogen beskriver VIRKSOMHEDENS KVALITETSLEDELSESSYSTEM. Kvalitetsplanen beskriver PROJEKTETS KVALITETSLEDELSE - en plan der beskriver projektorganisationen og hvordan og hvilke af kvalitetsstyringssystemets processer der anvendes til at udarbejde projektet. Eller jf. DS/INF 134: Plan for at nå et specifikt kvalitetsmål/gennemføre et projekt, fremstille et produkt eller gennemføre en proces. Omfatter mål, procedurer, operationelle processer og ressourcer i en tidsplan Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2.com 70

71 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Definition af kontrol & granskning: Kontrol: Formålet er at opdage og korrigere fejl & uoverensstemmelser Udføres ved at verificere norm- & myndighedskrav overholdes jf. det almene tekniske fælleseje, samt kontrol af tegninger, kontrol af dimensioneringsgrundlag og beregninger m.v. Projektkontrol er en gennemgang af størrelser der er målbare på sand og falsk. Granskning: Definition af kontrol & granskning. Fane 24 Er en dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang for at vurdere projektets evne til at opfylde specificerede og underforståede krav samt for at identificere problemer. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 71

72 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS Hvordan styres og dokumenteres: 1. Organisation 2. Møder 3. Dokumenthåndtering 4. Projekteringsgrundlag 5. Grænsesnit 6. Risiko 7. Kontrol 8. Granskning 9. Erfaringsopsamling & konstant forbedring Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 72

73 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 1. Organisationen Organisationsdiagram for projektet med kobling til den firmaorganisatoriske. Ressourceplan ikke sammenstykket af dem der nu lige er ledige, men sammensat under hensyn til opgavens karakter & kompleksitet. Ressourceplan, eksempel Tlf. & adresseliste. Fane 25 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 73

74 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 2. Møder Mødestruktur med definition af: Type (navn) Formål & kompetence Aktørernes opgaver Møderutine med fasevis fastlæggelse af: Frekvens Ugedag Mødeoversigt, tværgående møder. Fane 26 Tidspunkt Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 74

75 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 3. Dokumenthåndtering Brug standarddokumenter (skabeloner) fra det alment tekniske fælleseje eller udarbejd egne: Breve Fax Mail Udbudsdokumenter i tekst/tal (bips paradigmer) Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 75

76 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 3. Dokumenthåndtering (fortsat) Angiv altid på alle dokumenter: Forfatter Kontrolleret Godkendt Oprettet, dato Revideret, dato Udgave Filbetegnelse Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 76

77 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 3. Dokumenthåndtering (fortsat) Klare og entydige retningslinier for arkivering (procedure) På filserver I mapper Gruppestruktur for administrative dokumenter. Fane 27 nn5 moduler Forside Journalliste Journalsøgning Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 77

78 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 3. Dokumenthåndtering, tegninger 2 & 3D Brug anerkendte tegningsprincipper, -strukturering & nummerering, f.eks. bips. Klare og entydige retningslinier for arkivering digitalt & papirkopier (procedurer) På filserver I mapper bips: Lagstruktur 2005 C201. Vises bips: Objektstruktur 2008 F103. Vises IBB Publikation 10. Arkiv- & dokumentstruktur. Vises Instruktion for stempling af tegninger. Fane 23 Procedure for tegnestuesæt. Fane 28 Tegningsfortegnelse. Fane 29 Skitsefortegnelse. Fane 29 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 78

79 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 4. Projekteringsgrundlag Et projekt udvikles gennem en successiv strøm af oplysninger/informationer fra de involverede parter: Bygherre Bygherrerådgiver Øvrige rådgivere, herunder landinspektør Konsulenter Myndigheder Øvrige interessenter Beslutningsliste, skabelon. Fane 30 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 79

80 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 4. Projekteringsgrundlag (fortsat) Disse oplysninger/informationer repræsenterer det grundlag hvorimod et projekt skal kontrolleres/granskes: Er projektet i overensstemmelse med bygherrens ønsker.? Er alle myndighedskrav overholdt.? Er projektet realisabelt og bygbart.? Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 80

81 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 4. Projekteringsgrundlag Derfor skal alle oplysninger/informationer der har indflydelse på projektets udformning/udvikling registreres fortløbende. Bygherre og øvrige samarbejdsparter skal løbende orienteres om, og positivt tilkendegive accept af det gældende projekteringsgrundlag, herunder specielt ændringer, fordi ændringer erfaringsmæssigt altid indebærer en forøget risiko ud over at ændringer kan have sin pris (omprojektering, ændring af allerede udført arbejder) Projekteringsgrundlag, oversigt. Fane 31 Projekteringsgrundlag, eksempel Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 81

82 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 5. Grænsesnit Grænsesnit definerer berøringsfladerne mellem de forskellige aktørers ydelser, således at intet falder mellem stolene. Grænsesnit skal beskrives ved: En ydelse/aktivitet Hvem der har initiativpligt og ansvar for den samlede ydelse. Hvem der har pligt til at bidrage på foranledning af initiativtager. Grænsesnit specificeres løbende og oversigten (grænsesnitsmatricen) ajourføres tilsvarende. De ajourførte matricer bekræftes via relevante mødereferater (bygge- & projekteringsmøder). Grænsesnitsmatrice. Fane 32 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 82

83 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 6. Risiko Erklæring om risikobehæftede forhold gælder kun for støttet boligbyggeri i henhold til 5, stk. 1, nr. 5 i Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Vejledning om risikobehæftede forhold. Fane 12 Principperne om at følge alle risikoområder i alle faser bør være en ufravigelig del af kvalitetsstyringen, uanset om bygherren vil betale for denne ydelse jf. Ydelsesbeskrivelsens pkt. 8.7/Risikoanalyse. Barnet (=risikoen) har mange navne: Focuspunkter Nøgleområder Nøgleområder, oversigt. Fane 33 Risiko oversigt, log. Fane 34 Risikoerklæring. Fane 34 HUSK det er altid bygherren der skal tage/bære en risiko; men det forudsætter han er orienteret herom. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 83

84 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 6. Risiko En risikoanalyse jf. Ydelsesbeskrivelsens pkt. 8.7 har til formål at tilvejebringe et så objektivt beslutningsgrundlag som muligt for valg af risikoreducerende tiltag, hvor risikoen viser sig (ved analyse) ikke at være indenfor de valgte tolerancekriterier eller på anden måde vurderes som uacceptabel. Risikoreduktion bør primært gennemføres ved forebyggende (=sandsynlighedsreducerende) tiltag og sekundært ved skadereducerende (=konsekvensreducerende tiltag). Målet er acceptabel risiko til optimal pris. Risikoanalyse. Fane 35 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 84

85 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 7. Kontrol Formålet er at opdage og korrigere fejl & uoverensstemmelser Udføres ved at verificere norm- & myndighedskrav overholdes jf. det almene tekniske fælleseje, samt kontrol af tegninger, kontrol af dimensioneringsgrundlag og beregninger m.v. Projektkontrol er en gennemgang af størrelser der er målbare på sand og falsk. Oversigtligt: Opfyldelse af gældende normer og standarder. Opfyldelse af myndighedskrav. Korrektion af simple fejl (målsætningsfejl, regnefejl, modstridende og manglende oplysninger). Fagligt niveau. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 85

86 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 7. Kontrol Der er 3 typer af kontrol: Egenkontrol udføres af den person der har udarbejdet dokumentet. Kontrollen skal godtgøre at dokumentet er komplet, korrekt og forståeligt. Fagkontrol udføres af en person i samme organisatoriske funktion som den der har udarbejdet dokumentet, men ikke selv direkte deltaget heri (sidemand). Kontrollen skal godtgøre at dokumentet er fagligt komplet, korrekt og forståeligt. Grænsefladekontrol udføres af en person i samme organisatoriske funktion som den der har udarbejdet dokumentet, men ikke selv direkte deltaget heri (sidemand). Kontrollen skal sikre at der ikke er modstrid mellem dokumenter udført af forskellige fagområder og at grænsefladerne mellem fagområderne er identificeret og varetaget fagligt forsvarligt. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 86

87 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 7. Kontrol Kontrolplan for projektering. Fane 36 Kontrol planlægges i en kontrolplan for projektering og kan dokumenteres ved: Påtegning på dokumentet (håndskrift) Kontroljournaler Kontroljournal. Fane 37 Kontroljournal, eksempel. JPEG-billede Udarbejdelse af kontrollister (=checklister) Tjekliste, eksempel Kontrolliste for etageplaner & snit. Fane 38 Kontrol indhold disp.forslag. Fane 39 Kontrolskema, eksempel Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 87

88 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 8. Granskning Er en dokumenteret, sammenhængende og systematisk gennemgang for at vurdere projektets evne til at opfylde specificerede og underforståede krav samt for at identificere problemer. Granskning planlægges ved projektets start i en granskningsplan, der angiver hvad der skal granskes hvornår. PAR/FRI granskning af forslag. Fane 40 PAR/FRI granskning af projektering. Fane41 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 88

89 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 8. Granskning (fortsat) Granskning udføres med henblik på at sikre: Overensstemmelse med projektgrundlag/bygherrens ønsker. Tværfaglig koordinering. Bedst mulige udførelsesmæssige løsninger. Bedst mulige driftsmæssige løsninger. Bedst mulige miljømæssige løsninger Vejledning i Projektgranskning PAR/FRI. Vises Projektgranskning. Hvad & hvordan. Vejledning for bygherrer Byggeskadefonden. Vises Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 89

90 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 8. Granskning (fortsat) Granskning relaterer sig til krav der kan struktureres i: Udformning. Byggeriets form, arkitektonisk idé. Funktion. Byggeriets funktionalitet. Byggeteknik. Byggeriets konstruktive forhold. Økonomi. Byggeriets anlægs- og driftsøkonomi. Tid. Byggeriets tidsplan Granskningsprotokol, eksempel Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 90

91 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 8. Granskning (fortsat) Granskning kan udføres på hele eller dele af et projekt. Granskning bør knytte sig til faseskift i rådgivningen: Byggeprogram. Dispositionsforslag. Projektforslag. Forprojekt. Hovedprojekt Granskning foregår altid på et overordnet plan detaljer, også tværfaglige henhører under kontrol. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 91

92 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS HVORDAN STYRES & DOKUMENTERES 9. Erfaringsopsamling & konstant forbedring: Erfaringsopsamling Systematisk registrering af afvigelser/fejl Analysere afvigelser/fejl. Ikke for at finde syndebukke, men som grundlag for læring. Afvigelser/fejl kan have 2 årsager: Systemfejl (fejl ved KS-systemet fordi fejlen ikke er blevet fanget). Mangelfuld oplæring. Begge fejlkilder er et ledelsesansvar. Nøglen til konstant forbedring er, at udvikle en god fejlkultur. Nøglen til godt arbejde/kvalitet ligger i holdningsbearbejdning. Kvalitet kommer fra hjertet! Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 92

93 5. KVALITETSSTYRING I PRAKSIS NYTTIGE HJEMMESIDER (checklister for alle udførelsens parter) (Folketingets Lovbutik) Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 93

94 Og ta så lige at huske at: Kvalitetssikre er et mål for projektet med henblik på at lave noget ordentligt arbejde, ikke en dokumentationsform. At ville kvalitet er et holdningsspørgsmål det kommer fra hjertet! Kvalitetsstyring skal være en integreret del af det daglige arbejde udmøntet i: Planlægning Udførelse. Kontrol & granskning. Justering Dokumentation. Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mbj 94

95 Og ta så lige at huske at: En ekstra centimer kan betyde færre fejl! Artikel fra Bedre Byg. Fane 42 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING mbj 95

Slide 1. Slide 2 PROGRAM. Slide 3 PROGRAM. DANSKE BYGGEØKONOMER Byggeøkonomuddannelsen 2013-2014 KVALITETSSTYRING. 2. Hvad er Kvalitetsstyring?

Slide 1. Slide 2 PROGRAM. Slide 3 PROGRAM. DANSKE BYGGEØKONOMER Byggeøkonomuddannelsen 2013-2014 KVALITETSSTYRING. 2. Hvad er Kvalitetsstyring? Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 1 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 2 Danske Byggeøkonomer KVALITETSSTYRING men2r.com 3 Slide 1 DANSKE BYGGEØKONOMER Byggeøkonomuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 3 Kvalitetsstyring 1 Grundlag Det lovmæssige

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Samarbejde med entreprenøren

Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Samarbejde med entreprenøren Dag Præstegaard Bygningskonstruktør Byggeledelse/projektering Rambøll, Arkitektur Landskab Proces (Rambøll - 3XN Witraz Rambøll) Samarbejdet med

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012.

DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. DANSKE ARK, PLR og FRI har gennemført en revision af Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning, 2009, der nu foreligger i ny udgave 2012. Den af organisationerne nedsatte arbejdsgruppe omfattede:

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 2 digital kommunikation Januar 2016 a 102-2 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 2 digital kommunikation Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Interessegruppe for koordinatorer

Interessegruppe for koordinatorer BAR Bygge & Anlæg Interessegruppe for koordinatorer Signe Mehlsen Møde J-5 23/11 2015 Program 9.00 Velkomst ved Sweco 9.05 Navnerunde, bordet rundt 9.15 Oplæg om dialogmøder med projekterende og rådgivere

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen.

Bistand til statslige bygherrer efter lov om offentlig byggevirksomhed, varetages af Bygningsstyrelsen. NOTAT PROCEDURER VEDRØRENDE STATSBYGGESAGER 3.maj 2013 Juridisk Center LKR Almindelig orientering Statens byggevirksomhed er organiseret ved lov om offentlig byggevirksomhed nr. 1712 af 16. december 2010

Læs mere

En drejebog et eksempel

En drejebog et eksempel En drejebog et eksempel Kaj Nøhr, KPF arkitekter Styring og kommunikationsværktøj Drejebogen skal være synlig for alle byggesagens parter og bane vejen for et gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK

DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER. -Ol. KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 DANSKE ARK DHNSKE RI(ITE I(T VIRI(SOMHEDER H * DANSKE ARK * KS.HÅNDBOG Vejledn ing_ 2Oll-O7 -Ol 2011-07-01 Vejledning til udarbejdelse af kvalitetsledelsessystem Indhold Introduktion Grundlag Struktur Systematik

Læs mere

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører

Kravspecifikation. Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Kravspecifikation Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Diamantboring og -skæring samt slibning i tunge bygningsmaterialer som fx beton, granit og asfalt DEB/BK/SVC/2016 Rev. 01

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Afvigelser, Afhjælpende, korrigerende og T6 03.09.07 Formål Formålet med proceduren er At konstaterede afvigelser, fejl og uklarheder i procedurerne bliver rettet ved at der iværksættes afhjælpende eller

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6

CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272... 6 UNDERRAMMEAFTALE 013_CASA ENTREPRISE A/S CVR-NR. 29205272: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D2 SJÆLLAND/DELRAMMEAFTALE A02/(3:7)... 6 Bilag 15:

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser

Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Bedre bygninger og bedre byudvikling - nye samarbejdsprocesser og nye ydelser Københavns Kommune: arkitekturpolitikken som redskab til at skabe gode bygninger og gode byrum Arkitekturpolitikken: - vores

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse

EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Region Syddanmark EU-udbud af bygherrerådgivning Ydelsesbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Udarbejdelse af udbudsgrundlag for Projektkonkurrence... 4 3. Varetagelse af Projektkonkurrence...

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN

MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN MgO VINDSPÆRREPLADER JURIDISKE FORHOLD HVEM HAR ANSVARET? NOVEMBER 2015 GMN Hovedemner Mangler Reklamation Forældelse Garanti og tilbagehold Projekteringsansvar Udviklingsskade Voldgift, syn & skøn Mindelighedsaftaler

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 4 digital projektering Januar 2016 a 102-4 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 4 digital projektering Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter

Møde om projekterendes og rådgiveres pligter BAR Bygge & Anlæg og Byggeriets Arbejdsmiljøbus Møde om projekterendes og rådgiveres pligter Jacob Munk og Signe Mehlsen 2/6, 14/6, 15/6, 23/6 og 24/6 2016 Arbejdsmiljølovgivningen BARs branchevejledninger

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS

Kvalitetshåndbog. for. Forum Smede & VVS ApS Side: 1 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Kvalitetshåndbog for Forum Smede & VVS ApS Side: 2 af 7; Titel: Kvalitetshåndbog Indholdsfortegnelse 1. Forord 2 2. Administrative informationer 2 2.1 Oplysninger

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Generelt Alle fagområder. Revision: 2014-07-01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014-07-01 Indholdsfortegnelse 0.1 Indledning... 3 0.2 Generelle principper... 3 0.2.1 : Omfang og anvendelse... 3 0.2.1.1 Omfang:... 3 0.2.1.2 EMC (Electromagnetic

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud

Bilag 4. Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema. BRD Teknik-udbud Bilag 4 Ydelsesbeskrivelse/ Afkrydsningsskema BRD Teknik-udbud Februar 2016 Ydelsesbeskrivelse SKEMA TIL DANSKE ARK OG FRI S YDELSESBESKRIVELSER FOR ANLÆG OG PLANLÆGNING, 2013 Ved afkrydsning i feltet

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger

Problemstillinger Analyser og beskrivelser. Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram. Byggeprogram Forberedelse fremmer Anbefalinger Agenda Problemstillinger Analyser og Problemtræer Ledelsessystemet Byggeprogram Løsninger Byggeprogram Forberedelse Anbefalinger Konklusion 1 Initierende Problem Hvorledes kan ressourcerne, brugt på de

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner

Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Cx-aftalen Christian Molt Wengel advokat, partner Præsentation 2 Fordele? De berømte centre http://ing.dk/artikel/commissioning-giver-energibesparelser-pengene-175643 Kilde: www.energiforumdanmark.dk Certificering

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne

IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne 1 IKT- Bekendtgørelsen Hvordan løser vi udfordringerne Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver IKT- og FM-konsulent, Arkidata Adjungeret seniorforsker

Læs mere

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen

Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer. CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Rådgiverens opgaver og ansvar ved ændringer CEVIA Konference den 10. november 2009 Advokat Kasper Mortensen Den fælles målsætning i byggeriet: Det rigtige hus, til den rigtige pris og til den rigtige tid

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere