Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagerne. København, den 15. juli 2009 KENDELSE. ctr. Tina Goth Vinkelvej 10 3400 Hillerød. Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby"

Transkript

1 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Tina Goth Vinkelvej Hillerød og Knud Erik Nielsen Helle-Ager 5 Rågeleje 3210 Vejby Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede vidste eller burde vide, at den ejendom, de solgte som en murermestervilla, i virkeligheden var et bindingsværkshus, der var muret skalmur uden på, og om de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne som følge af, at de indklagede ikke oplyste klagerne herom i forbindelse med deres køb af ejendommen. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: De indklagede, der var home ejendomsmæglere, havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

2 2 Klagerne fik udleveret salgsopstilling af 18. juli 2004, hvoraf det bl.a. fremgik: MURERMESTERVILLA I ØSTBYEN Sygehuskvarteret [...] Pæn og velholdt rødstensvilla med rødt tegltag [...] Klagerne fik endvidere udleveret tilstandsrapport af 21. juli Der fremgik ikke noget i tilstandsrapporten om, at der var tale om et bindingsværkshus. Den 26. juli 2004 underskrev klagerne en købsaftale om køb af ejendommen. Købesummen blev aftalt til kr ,00. Klagerne har til sagen oplyst, at de i forbindelse med udskiftning af vinduer i ejendommen i 2007 opdagede, at ejendommen var opbygget i bindingsværk, og at der var omfattende svamp og råd i konstruktionen. Det fremgår af sagen, at klagerne anmeldte skaderne til deres forsikringsselskab. Klagernes advokat tilskrev den 11. januar 2008 sælgerne vedrørende manglerne ved ejendommen, hvortil sælgerne svarede, at de i forbindelse med deres køb af ejendommen i 2002 var blevet oplyst om, at huset var en murermestervilla. Sælgerne oplyste, at de ikke havde modtaget oplysning om, at der var tale om et bindingsværkshus med skalmur udenpå, hverken af ejendomsmægleren eller deres advokat. Den 22. april 2008 klagede klagerne til SKAT over ejendomsvurderingen. SKAT nedsatte herefter ejendomsværdien fra kr til kr Nedslaget blev begrundet med, at ejendommen stod til nedrivning på grund af byggesjusk, svamp og råd. Klagerne fik i juli 2007 udarbejdet et økonomisk overslag på udbedring af beskadiget bindingsværk i indervæggene i ejendommen. Overslaget blev udarbejdet af et ingeniørfirma. Det fremgik af overslaget: [...]

3 3

4 4 [...] Klagerne sendte ingeniørfirmaets overslag til deres forsikringsselskab, der den 6. august 2008 skrev til klagerne, bl.a.:

5 5 [...] Jeg har nu gennemgået fremsendte, og jeg har ingen kommentarer til rapportens omfangsbeskrivelse samt kalkuleret prisoverslag på i alt, incl. 10 % usikkerhed, kr ,75 incl. moms. Udbedring af rådskaden kan derfor igangsættes indenfor denne accepterede beløbsramme. Hvis I ønsker at nedrive ejendommen og opføre en ny bygning, kan accepteret beløb stilles til rådighed for dette, og erstatningen kan benyttes til opførelse af en ny bolig på grunden [...] Genhusningsudgift erstattes ligeledes udover den accepterede sum [...] Merudgifter til f.eks. nedrivning, skalmur, afstivning, ekstra fundamenter, byggerådgivning, midlertidig demontering af køkken og vinduer, kloak m.m. indregnes ikke som en del af skaden, men skal holdes ude fra skadegrad beregningen. Det er min helt klare vurdering, at den aktuelle rådskade i bindingsværk i ydermur ikke, kan udløse restværdi erstatning. Det er udelukkende den direkte rådskade træværk der vil indgå i en skadegradsberegning. At det er nødvendigt midlertidigt at demontere skalmur m.m. indgår derfor ikke i den direkte skade. [...] Den 25. august 2005 skrev klagerne til de indklagede: [...] Ejendommen er solgt som Murmestervilla i Sygehuskvarteret.

6 6 I forbindelse med udskiftning af vinduer, har vi opdaget at ejendommen er opført som bindingsværk med skalmur. Der er omfattende svamp og råd i bindingsværkskonstruktionen. Udbedringsomkostningerne er på knap 2 mil., hvoraf vores forsikringsselskab [...] dække størstedelen. Dette ændrer ikke på at huset ikke er en muremestervilla, men et bindingsværkshus med skalmur. Det er ikke muligt at få huset forsikret mod svamp og insekt. Det er vores vurdering, at huset er usælgelig til meget mere end grundprisen. En vurdering som bakkes op af SKAT, som har nedsat vurderingen fra 3 mill. til efter besigtigelse af ejendommen. Vi gør krav gældende overfor Home for den værdiforringelse vi har lidt i forbindelse med opdagelse af konstruktionen beløb ca. kr I forbindelse med [klagernes forsikringsselskab] behandling af vores sag, har vi opdaget at Home var i besiddelse af dokumenter som beskrev at huset var et bindingsværkshus. Alligevel valgte de at sælge huse som en muremestervilla. 1) tilstandsrapport L.nr ) tilstandsrapport L.nr ) Home Sundhedsattest, forbehold nr (forbehold for svamp og insekt dækning i bindingsværkskonstruktionen. Home Nielsen & Goth har solgt ovennævnte ejendom 2 gange indenfor ca. 1 år, begge gange som muremestervilla, dette er på trods af Deres viden om bindingsværks konstruktionen. [...] Det fremgik af tilstandsrapporten med løbenummer , at denne var udarbejdet den 24. januar 2002 på et tidspunkt, hvor EDC mæglerne havde ejendommen til salg, og af side 13 under punktet benævnt bygningskonstruktioner oplysninger til ejerskifteforsikring fremgik bl.a.: [...]Yder- og indervægge[...] Skalmurskonstruktion/bindingsværk Ydervæggene er ifølge sælger opbygget med en udvendig 11 cm tyk teglstensmur og indvendig med en udmuret bindingsværkskonstruktion beklædt med tæt forskalling og gipsbeklædning.[...] Tilstandsrapporten med løbenummer var dateret 13. september 2002, og det fremgik af samme punkt som ovenfor anført bl.a. :

7 7 [...] Yder- og indervægge [...] Bagmur [...] Udmuret bindingsværk. [...] Det fremgik videre af rapporten, at den byggesagkyndige havde været i besiddelse af BBR-ejermeddelse fra 2001 samt tidligere udarbejdet tilstandsrapport med løbenummer Home havde til tilstandsrapporten af 13. september 2002 fået udarbejdet en home Sundhedsattest. Det fremgik af denne, at der kunne tegnes udvidet køberforsikring på ejendommen, men at der var følgende forbehold i forsikringen: Forsikringen dækker ikke skade, der konstateres på eller udbreder sig fra bindingsværket på grund af, at der sker fugtvandring fra murværket til bindingsværket Nævnet har endvidere fået tilsendt en udgave af tilstandsrapporten fra 13. september 2002 hentet fra OIS.dk. Af denne udgave fremgår alene, at bagmuren havde let pladekonstruktion, mens der ikke er oplysning om, at der var tale om udmuret bindingsværk. Klagerne klagede til Ankenævnet for Huseftersyn over den byggesagkyndige, der havde udarbejdet den tilstandsrapport, som klagerne havde fået udleveret i forbindelse med deres køb af ejendommen. Den 20. oktober 2008 forelå ankenævnets afgørelse, hvoraf det bl.a. fremgik: [...] Der er klaget over, at følgende ikke er (korrekt) beskrevet i tilstandsrapporten: 1. Oplysninger i tilstandsrapporten om ydervægskonstruktionen er fejlagtige. Klager gør krav på omkostninger til udbedring af forholdet. Indklagede har påstået frifindelse. Klager har tegnet ejerskifteforsikring og husforsikring hos [klagernes forsikringsselskab]. Forholdet vedrørende rådskadet træværk i ydermure er anerkendt af husforsikringen og afvist af ejerskifteforsikringen. Erstatningen er opgjort til ,75 kr. inkl. moms, jf. brev fra [klagernes forsikringsselskab] af 6. august Selvrisikoen er på 2.500,00 kr. [...] Et flertal af ankenævnets medlemmer fandt, at den byggesagkyndige var

8 8 erstatningsansvarlig med følgende begrundelse: Indledningsvis bemærker Ankenævnet, at der er anført følgende forbehold i tilstandsrapporten under punktet registrering af bygningskonstruktioner og at oplysningerne er til brug for ejerskifteforsikringen: Opmærksomheden henledes på, at oplysningerne anført herunder, er beregnet til forsikringsselskabernes udarbejdelse af tilbud om ejerskifteforsikring og kan ikke betragtes som en garanti for korrekt materialeangivelse eller konstruktionsudformning. [...] Det må på grundlag af skønserklæringen lægges til grund, at den bygningssagkyndige ved besigtigelsen af gavlkonstruktionen kunne have konstateret, at der er bindingsværkskonstruktion i gavlmurerne, ligesom det i den forudgående tilstandsrapport er oplyst, at bagmuren er udmuret bindingsværk og let pladekonstruktion. Under disse omstændigheder finder vi, at indklagedes oplysninger om bygningskonstruktionen, uanset, at der er tale om oplysninger til ejerskifteforsikringen, beror på en faglig fejl, der er ansvarspådragende i forhold til klager. [...] Efter stemmeflertallet findes indklagede herefter at være erstatningsansvarlig. Alle medlemmer finder, at fastsættelsen af et erstatningsbeløb i den foreliggende sag er af så vanskelig karakter, at sagen må afvises[...] Klagerne har til sagen oplyst, at de endnu ikke har anlagt sag ved domstolene mod den byggesagkyndige eller deres forsikringsselskab. Klagerne har bl.a. anført: De indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne. De indklagede beskrev i salgsopstillingen ejendommen som en murermestervilla med mulighed for fuld forsikringsdækning. De indklagede vidste eller burde imidlertid have vidst, at der var tale om et bindingsværkshus, hvilket ikke kan forsikres mod råd og svamp. Home i Hillerød solgte således også ejendommen i 2002, og i den forbindelse blev der udarbejdet en tilstandsrapport, hvoraf det tydeligt fremgik, at ejendommen havde

9 9 udmuret bindingsværk. Af Homes sundhedsattest af samme dato fremgik tillige et forsikringsforbehold vedrørende skade på eller udbredt fra bindingsværket. Klagerne købte ejendommen af den samme mægler, som havde solgt ejendommen i Det var mægleren selv, der oplyste dette i forbindelse med en fremvisning af ejendommen for klagerne. Det er derfor ikke korrekt, som af de indklagede anført, at der er tale om 2 home butikker, der ikke har noget med hinanden at gøre. Flere af dokumenterne indhentet i 2004 er bestilt af den anden home butik i Hillerød, og da klagerne havde underskrevet købsaftalen, blev eftersagsbehandlingen overdraget til den anden home butik. Det er således tydeligt, at de indklagede har haft adgang til dokumenterne fra 2002, herunder det kommunale oplysningsskema, som klagerne fik udleveret i forbindelse med handlen, idet de indklagede endnu ikke havde modtaget nyt skema fra kommunen. Den ene af klagerne har selv arbejdet 10 år som ejendomsmægler og har i den periode solgt en snes huse, som af forskellige årsager ikke kunne forsikres, eller hvor der var omfattende forbehold for forsikringen. Dette er ikke handler eller huse man glemmer, hverken som den ejendomsmægler, der står for salget eller som den sagsbehandler, der behandler sagen i mæglerbutikken. At de indklagede derfor både i 2002 og 2004 kan anføre i salgsopstillingen, at der er tale om en murermestervilla, er således helt uforståeligt. Da klagerne i 2007 udskiftede vinduer i ejendommen, opdagede klagerne, at der var bindingsværk inde under skalmuren, og at dette var angrebet af omfattende svamp og råd. Udbedringsomkostningerne udgør ca. 2 mill., og klagernes forsikringsselskab har tilbudt at udbetale kr. 1,7 mill. som tilskud til nedrivning af ejendommen og opførelse af et nyt hus. Dette beløb dækker selvsagt ikke omkostningerne ved opførelse af ny ejendom, men hvis klagerne i stedet valgte at få ejendommens skader udbedret, ville klagerne alligevel ikke kunne opnå fuld forsikringsdækning, da der stadig ville være tale om et bindingsværkshus. Klagerne vil derfor også i den situation lide et stort værditab. Det er ikke korrekt, som af de indklagede anført, at klagerne havde deres egen byggesagkyndige til at gennemgå ejendommen før købet. Klagerne spurgte de indklagede herom, men de indklagede afviste dette. Klagerne har alene set ejendommen ved to besigtigelser á ca. time, og den ene gang var i forbindelse med afholdelse af åbent hus. Klagernes erstatningskrav er kr ,00, opgjort på baggrund af vurderingen fra SKAT i 2007.

10 10 SKAT vurderede ejendommen til at være kr ,00 mindre værd, hvilket svarer til en reduktion på 40,5 %. Ejendommen blev købt for kr ,00, men prisen burde have været 40,5 % lavere, hvilket giver et tab på kr ,00. De indklagede har bl.a. anført: De indklagede bestrider at være erstatningsansvarlige over for klagerne. Salget til klagerne i 2004 skete med baggrund i tilstandsrapport af 21. juli 2004 og BBRejermeddelse fra Disse dokumenter gav ikke de indklagede anledning til mistanke om, at der var tale om et skalmuret bindingsværkshus. Klagerne har fået udleveret disse dokumenter og har desuden gennemgået ejendommen med deres egen byggesagkyndige før købet af ejendommen. De indklagedes salg af samme ejendom i 2002 blev formidlet af en anden home-afdeling i Hillerød (tidligere Danske Bo, nu home). Denne handel skete med baggrund i tilstandsrapport af 13. september 2002, hvoraf der heller ikke fremgik noget om bindingsværk. Det fremgår af sagen, at der den 24. januar 2002 er udarbejdet endnu en tilstandsrapport. Denne har de indklagede ikke haft noget med at gøre, idet denne er bestilt af EDC-mæglerne. De indklagede har aldrig set denne rapport, hvoraf det fremgår, at der er tale om skalmuret bindingsværk. De indklagede kan af tilstandsrapporten af 13. september 2002 se, at den byggesagkyndige har noteret den tidligere rapport fra januar Noget kunne tyde på, at den byggesagkyndige kun har noteret nummeret på denne rapport, men aldrig undersøgt indholdet af rapporten. De indklagedes ansvarsforsikringsselskab AIG Europe har bl.a. anført: Det bestrides, at de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne. Det er korrekt, at en home forretning i Hillerød stod for salget af ejendommen i Ca. 2 år senere blev de indklagede, der havde en anden home forretning i byen, anmodet om at stå for salget af ejendommen. I den forbindelse blev der indhentet opdaterede dokumenter vedrørende ejendommen, herunder ny tilstandsrapport. De 2 home forretninger ligger i hver sin ende af byen og opererer som to selvstændige forretninger. Det vil således ikke kunne forventes, at den ene butik skulle have haft kendskab til, at den anden butik to år tidligere havde solgt den samme ejendom,

11 11 ligesom det ikke kunne forventes, at en ejendomsmægler skulle have detaljeret kendskab til samtlige handler, der er foretaget 2 år tilbage. De indklagede har ikke indhentet kopi af tidligere udarbejdede tilstandsrapporter, idet det er den byggesagkyndige, der skal indhente disse i forbindelse med udarbejdelse af ny rapport. De indklagede har således først i forbindelse med nærværende sag set den tidligere udarbejdede tilstandsrapport af 13. september 2002, hvoraf det fremgår, at der er udmuret bindingsværk på ejendommen. Denne rapport fik sælgerne udleveret i forbindelse med købet i 2002, hvorfor AIG Europe stiller sig uforstående over for sælgernes anbringende om, at de ikke var bekendt med, at der var tale om udmuret bindingsværk. Nævnet udtaler: Nævnet finder det ikke godtgjort, at de indklagede på handelstidspunktet i 2004 var eller burde være bekendt med, at der i den tidligere tilstandsrapport af 13. september 2002 var anført, at der var udmuret bindingsværk, og at det af home sundhedsattest af samme dato fremgik, at der af samme grund var forbehold i forsikringsdækningen. De indklagede havde således ikke pligt til at indhente rapporten for 2002, idet dette henhører til den byggesagkyndiges pligter, og det ses ikke godtgjort, at de indklagede på baggrund af salget i 2002 var eller burde være bekendt med bindingsværket. Det kan således ikke bebrejdes de indklagede, at klagerne på handelstidspunktet i 2004 ikke modtog oplysning om ejendommens rette konstruktion. Som følge heraf kan nævnet ikke pålægge de indklagede at betale erstatning til klagerne. Konklusion: Klagen tages ikke til følge. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 28. juli 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Finn Pedersen, Henrik Stage og Morten Dahl v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København K. Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Esbjerg ApS v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstillingen har givet fejlagtige

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lars Bach Adelgade 8 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke blev

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber.

Det er vigtigt at I læser salgsopstillingen igennem med kritiske øjne, da fejl heri kan være ansvarspådragende overfor en køber. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Preben S. Christensen Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Nævnet har modtaget klagen den 26. april 2010. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0236 li. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Palle Schultz Jensen og Morten Nancke Rugårdsvej 260 5210 Odense NV Nævnet har modtaget klagen den 16. november 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Martin Skovbæk Johansen og Michael Stryz Solrød Strandvej 84 2680 Solrød Strand Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade 17 4550 Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at sælger var et dødsbo. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Estate Mæglerne Ole Moestrup A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 12. juni 2012. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg til en kontantpris på kr. 1.125.000,00, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Tøt Jensen Søndergade 15 6650 Brørup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0230 aq. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere Lars Zola-Honoré, Tina Ortmann, Claus Krogh og Frank Weinreich v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2012-0027 AQ/li. København, den 29. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 29. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Dan Bendtsen v/tryg Professionelt Ansvar Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 8. februar 2012.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Leander v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere