Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel med målhierarkiet. Anvendelsen. Trin 1"

Transkript

1 Eksempel med målhierarkiet Anvendelsen Ofte er formålet givet af ledelsen eller opdragsgiver. Det er derefter projektgruppens opgave, at definere hvordan den vil opfylde formålet. I nogle tilfælde er der defineret flere delprojekter som tilsammen skal opfylde et fælles formål. Det vil så være projektgruppens opgave at afgrænse projekters leverancer i forhold til de øvrige projekter, for at sikre at helheden tilgodeses uden væsentlige overlap og dobbeltarbejde. I begge situationer er fremgangsmåden den samme. Ofte igangsættes projektet med en analysefase og i starten af denne fase afholdes et startseminar, som har til formål at skabe fælles indsigt, enighed om opgaven og accept af målene. På dette tidspunkt vil det være passende at udarbejde målhierarkiet. Da målhierarkiet udarbejdes inden analysefasen, er det kun et midlertidigt målhierarki, da det selvfølgelig skal justeres og skærpes under analysefasen, efterhånden som projektgruppen får større og større indsigt. Det endelige målhierarki kan først udarbejdes og specificeres med udgangen af analysefasen. På opstartseminaret arbejdes der i en gruppe. Det er derfor vigtigt at anvende en arbejdsmetode, som er velegnet til gruppearbejde. Hvis alle skal kunne bidrage og det er jo hele idéen - så skal udarbejdelsen af målhierarkiet foregå på væggen, så alle kan følge med. Derfor er det en god idé at anvende papkort eller post-it lapper, som kan klæbes op, efterhånden som de forskellige mål defineres. Denne metode gør det også muligt at lave om og flytte rundt under arbejdet. Trin 1 Ofte vil opbygningen af målhierarkiet tage udgangspunkt i formålet, men det er dog ikke nogen betingelse. Opbygningen kan foretages fra et hvilket som helst mål eller formål. Teknikken er meget enkel. Når et mål eller formål er placeret på væggen, kan man bevæge sig op og ned i målhierarkiet ved at spørge "Hvorfor?" og "Hvordan?". Eksemplet herunder er taget fra et EU-projekt, som havde til formål at forbedre fødevaresituationen i en bestemt russisk by i Eksmepel med målhierakiet Side 1 af 9 Mannaz A/S

2 Hvordan Bedre fødevare forsyning Flere varer i butikkerne Bedre kvalitet af varerne Hvorfor Princippet i målhierarkiet. Man bevæger sig op ved at spørge "Hvorfor?" og ned ved at spørge "Hvordan?". I eksemplet er formålet en bedre fødevareforsyning, og hvis man spørger, hvordan det kan realiseres er svaret: Ved at få flere varer i butikkerne og ved at sikre en bedre kvalitet af disse varer. Projektet skal altså levere to resultater: Flere varer og bedre varer. Man kommer op i hierarkiet ved at spørge Hvorfor skal vi have flere varer i butikkerne. Svaret er For at sikre en bedre fødevareforsyning. Hvorfor skal varerne have en bedre kvalitet. Svaret er For at sikre en bedre fødevareforsyning. Trin 2 Uddyb målhierarkiet ved at spørge "Hvordan?" Fortsætter denne spørgen, vil målene blive mere detaljerede. F.eks. kan vi her i eksemplet spørge hvordan vil vi få flere varer: Ved at udarbejde en masterplan for hele byen, så vareflowet fra producent over grossist eller ferskvareterminal og helt ud i detailleddet optimeres. På kort sigt kunne svaret være: Vi opbygger en indkøbsorganisation, som kan skaffe varer fra kollektivbrugene og via import. På samme måde kan vi spørge, hvordan kvaliteten af varerne kan forbedres? Svaret kunne være: Vi træner personalet, så de behandler varerne ordentligt. Vi ombygger supermarkederne, så de har moderne kølefaciliteter og varerne ikke fordærves. Eller vi kan anvende den allerede foreslåede indkøbsorganisation til at finde varer med en højere kvalitet. Eksmepel med målhierakiet Side 2 af 9 Mannaz A/S

3 På denne måde detaljeres hierarkiet og vi får større og større indsigt i mulige mål og deres sammenhænge med formålet. Bedre fødevareforsyning Hvordan Flere varer i butikkerne Bedre kvalitet af varerne Masterplan for byen udarbejd. Indkøbsorg. grundlagt Supermarkeder ombygget Træning gennemført Målhierarkiet detaljeres ved at spørge "Hvordan?". Et vigtigt udbytte ved at anvende målhierarkiet er den kreativitet, der kan fremkomme i løsningsforslagene. Bedre kvalitet af varerne kan jo bibringes på flere måder, måske er det ikke nok kun at forbedre kølekapaciteten i supermarkederne, hvis varerne blive ødelagt under transporten. Det er vigtigt, ikke at vælge den første den bedste løsning her er målhierarkiet en god hjælp. Trin 3 Gå op i hierarkiet ved at spørge "Hvorfor?". Det er meget vigtigt at gennemføre denne op- og nedstigning i hierarkiet nogle gange, først da får man det helhedssyn, som skaber grundlaget for det gode projekt. I eksemplet kan vi spørge: Hvorfor skal vi ombygge nogle supermarkeder? Svaret kunne udover en bedre kvalitet være: Vi skal skabe nogle levedygtige butikker, der kan fungere på markedsvilkår, eller Vi skal sikre, at butikkerne er indrettet sådan, at de giver mulighed for en bedre betjening og service, end den traditionelle russiske butik. På samme måde er det berettiget at spørge, hvorfor vi skal gennemføre træning. Svaret kunne være: For at sikre en bedre service eller For at sikre butikkernes overlevelse. Dette indikerer, at træning både omfatter ledelsen og medarbejderne. Eksmepel med målhierakiet Side 3 af 9 Mannaz A/S

4 Bedre fødevare forsyning Flere varer i butikkerne Bedre kvalitet af varerne Bedre vejledning og service. Levedygtige supermarkede r Masterplan for byen udarbejdet Indkøbsorganisation grundlagt Supermarkeder ombygget Træning gennemfør t Hvorfor Formålet detaljeres ved at spørge: Hvorfor skal de forskellige resultater leveres? Målhierarkiet giver en god sammenhæng i projektet og de væsentligste leverancer tydeliggøres som de resultater, der understøtter flest delformål. Det er også en væsentlig egenskab ved målhierarkiet, at formålet bliver detaljeret, så det kan bruges til at styre efter. Ofte ses formål, der er så overordnede, at de ikke kan bruges til at styre efter. I ovenstående vil det være helt umuligt for en projektgruppe og et projektbudget på 6 mill. danske kr. at forbedre fødevaresituationen i en by med 5 til 6 millioner indbyggere. Derimod vil det ikke være umuligt at levere: flere varer i butikkerne, bedre kvalitet, bedre service og levedygtige butikker specielt ikke hvis der sættes antal på butikkerne. Nu er formålet blevet et redskab, der kan styres efter. Spørgsmålet er nu, hvad er formål og hvad er mål i projektet? Trin 4 Adskillelsen af formål og mål er ikke kun en akademisk diskussion, men blodig alvor for projektet. Adskillelsen af formål og mål definerer nemlig, hvor projektet slutter hvornår projektgruppen er færdig. Eller sagt på en anden måde: Det man står med i hånden, når projektet er færdigt, er målene, det som bliver effekten af, at målene er leveret, er formålet. Trin 4 går ganske enkelt ud på at trække en streg i sandet og definere, hvornår projektet er afsluttet. Dette gøres ved at gå ned gennem målhierarkiet og se efter konkrete leverancer. Eksmepel med målhierakiet Side 4 af 9 Mannaz A/S

5 Bedre fødevareforsyning Formål Flere varer i butikkerne Bedre kvalitet af varerne Bedre service i butik. Levedygtige supermarkeder Mål Masterplan for byen udarbejdet Indkøbsorg. grundlagt Supermark. ombygget Træning gennemført Adskil formål og mål ved at trække stregen der definerer, hvornår projektet er slut. I ovenstående eksempel er projektet afsluttet, når der er udarbejdet en masterplan og opbygget en indkøbsorganisation. Der skal desuden være ombygget en række supermarkeder og deres medarbejdere og ledere skal være trænet. Dette er projektets overordnede mål leverancer. Alt hvad der ligger under stregen er mål. Formålet er alt, hvad der ligger over stregen. Dette projekt skal bidrage til en bedre fødevareforsyning og gennemføres for at få flere varer i butikkerne, for at få en bedre kvalitet af varerne o.s.v. Mål skal være målelige, men formålet er ikke altid måleligt. Derfor kan det anbefales at definere nogle succeskriterier, som er indikatorer for opfyldelsen af formålet. Hvordan vil vi måle, at formålet er opnået i ovenstående eksempel? Når succeskriterierne skal defineres, er målhierarkiet til stor hjælp, da det kan aflæses hvilke delmål og delformål, der fører til den endelige formålsopfyldelse. Det er ofte en god idé at tage udgangspunkt i de delformål, som ligger lige over stregen. Det er jo den direkte effekt af resultatets afslutning. I dette eksempel kunne følgende målinger være gode succeskriterier Eksmepel med målhierakiet Side 5 af 9 Mannaz A/S

6 Delformål Målepunkt Succeskriterier Flere varer i butikkerne Sortiment nu / senere Sortiment steget til 300 nr. Afsætning nu / senere Afsætning steget 150 % Bedre kvalitet af varerne Kassationsprocent nu / senere 10 % kasseret Kundetilfredshed nu / senere Score på grønsager på 4,2 Bedre service og vejledning Kundetilfredshed nu / senere Score på betjening på 4,5 Levedygtige butikker Indtjening nu / senere Overskud efter 4 mdr. Succeskriterierne skal altid være defineret i forhold til kalenderen en dato. Det er jo ikke ligegyldigt, om afsætningen er steget med 150 % efter 3 måneder eller efter 2 år! Udarbejdelsen af målhierarkiet er en interaktiv proces, som ikke kan gennemføres i et gennemløb. F.eks. medfører succeskriteriet der er baseret på kundetilfredshedsanalyser, at der skal gennemføres kundeanalyser i projektet. Disse kundeanalyser er jo et projektresultat i sig selv, og skal derfor være omfattet af målformuleringen. Kundeanalyserne kan desuden benyttes til andet end måling af succeskriterierne. De kunne f.eks. anvendes til at prioritere ombygningerne og træningsprogrammet. Eksmepel med målhierakiet Side 6 af 9 Mannaz A/S

7 Trin 5 Ovenstående er det mulige detaljeringsniveau på opstartseminaret. Hen gennem analysefasen skal hierarkiet detaljeres og specificeres. Ofte skal målene detaljeres for at kunne anvendes som grundlag for planlægningen. Bedre kvalitet af varerne Bedre vejledning og service. Levedygtige supermarkeder Træning gennemført 30 ledere trænet i 6 supermark. 350 medarbejdere trænet trænet i 6 superm. 5 trænere uddannet Jobtræning i varehåndtering Jobtræning i Kundeservice Kursus i økonomi butiksledelse Kursus i vare eksponering Under analysefasen kan måle detaljeres ved at spørge "Hvordan?". Ofte kræver det en grundig analyse af situationen for at kunne målsætte detailmålene. I eksemplet her var det ikke muligt at definere målene 6 supermarkeder, 30 ledere og 350 medarbejdere i starten af projektet, men efter analysefasen skal disse størrelser være på plads. Der skal jo være sammenhæng imellem det projektgruppen lover at levere, og de ressourcer der budgetteres med. Eksmepel med målhierakiet Side 7 af 9 Mannaz A/S

8 Trin 6 Som resultat af analysefasen skal formål, projektmål og succeskriterier være defineret og gensidigt aftalt mellem projektgruppe og styregruppe. Projektets formål Projektets succeskriterier Projektet gennemføres for at: - forbedre fødevaresituationen - få flere varer i 6 supermarkeder - bedre kvalitet indenfor kød, fisk, brød og grøntsager i disse 6 butikker - give kunderne en bedre betjening og service - demonstrere hvordan levedygtige butikker skal indrettes og ledes Projektmål Effekten skal måles ved at: Sortimentet er på 300 varenumre Afsætningen er steget med 150 % Kundetilfredshed opnår en score på 4, Kundetilfredshed opnår en score på 4, Mindst 4 supermarkeder har overskud Formålet opfyldes ved at have Fødevareforsyningen kortlagt Masterplan for hele byen udarbejdet Indkøbsorganisation grundlagt Kundeanalyse gennemført (før ændringer) Kundeanalyse gennemfort (efter ændringer) Pilotbutik ombygget Tre supermarkeder ombygget Seks supermarkeder ombygget Træningsprogram udarbejdet inkl. undervisningsmateriale træner uddannet ledere trænet ledere trænet medarbejdere trænet medarbejdere trænet medarbejdere trænet medarbejdere trænet Detaljeringsgraden afhænger af projekttypen. Hvis f.eks. kundeanalysen var gennemført under analysefasen, så vil det være muligt at specificere træningsmålene mere præcist, end det er gjort her. Men i mange projekter vil det være en del af projektgennemførelsen. Eksmepel med målhierakiet Side 8 af 9 Mannaz A/S

9 Eksmepel med målhierakiet Side 9 af 9 Mannaz A/S

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide til god projektstyring

Guide til god projektstyring Guide til god projektstyring Indhold 1 Introduktion... 3 1.1 Formål med guiden... 3 1.2 Hvad kendetegner et projekt?... 3 2 Projektorganisering... 6 2.1 Projektejer... 6 2.1.1 Kommissorium... 7 2.2 Styregruppe...

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Kom godt i gang med e-learning

Kom godt i gang med e-learning Kom godt i gang med e-learning I de kommende år vil der være behov for at udbyde stadig mere uddannelse til de ansatte på hospitalerne via e-learning. Det er dels en følge af de mange nye uddannelser,

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Mere end flødeskum. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Mere end flødeskum Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Side 1 Fakta om standardprogrammet Side 2 Holberghus - med løftet pande - og kvalitet Side

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere