fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)"

Transkript

1 Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1

2 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette enkeltgenstande på fibergips 3 Tabel B: Konsolbelastning på vægge af fibergips 3 Tabel C: Fastgørelse i loftbeklædning 3 Forudsætninger Forudsætninger for konstruktionsoversigten 4 Konstruktionsoversigt fibergips vægge med stålprofiler 5 fibergips vægge med træskelet 6 fibergips Forsatsvægge/skaktvægge med stålprofiler 7 Vådrumsvægge med fibergips, stålprofiler eller træskelet 7 Vådrumsvægge med Powerpanel H 2O og stålprofiler 8 Vægge med Powerpanel H 2O og stålprofiler 8 Vægge med Powerpanel H 2O på træskelet 9 Forsatsvæg/skaktvæg med Powerpanel H 2O på stålprofiler 9 Bærende vægge med fibergips på træskelet 9 Bærende ydervægge på træskelet med powerpanel udvendigt, fibergips indvendigt 10 fibergips som brandbeskyttende pladebeklædning 11 Trinlydsforbedring af betondæk med gulvelementer 11 Etagedæk af træ, med fibergips loftbeklædning og gulvelementer 12 Væghøjder for vindbelastede vægge 14

3 3 FORUDSÆTNINGER Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg Lette lodrette enkeltgenstande, der - uden større fremsping - hænger parallelt på vægfladen, som fx billeder eller dekorationer, kan uden videre fastgøres direkte på fibergips med egnede søm, skruer etc. Egnede er f.eks søm, billedekroge med et eller flersømophængning eller skruer og plugs. Oplysninger om ophængningens belastningsevne ses i tabel A og B. Den tilladte last er baseret på en sikkerhedsfaktor 2. Tabel A: Lette enkeltgenstande på fibergips Billedkroge med Tilladte belastning pr. krog i kg sømfastgørelse fibergips 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10+ (tykkelse) 12,5 mm Krogenes brudstyrke alt efter fabrikat. Fastgørelse af kroge i beklædningen uden hensyntagen til underkonstruktion. Sikkerhedsfaktor 2 (konstant belastning ved relativ luftfugtighed op til 85 %). Tabel B: Konsolbelastning på vægge af fibergips Enkeltophængning midt imellem lodrette underkonstruktioner Tilladte belastning ved enkeltophængning fibergips 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10+ (tykkelse) 12,5 mm v 300 Plug fx Fabr. Fischer Ø 8mm 40 kg 50 kg 55 kg 55 kg 60 kg 300 Skrue m. helgevind Ø 5 mm 20 kg 30 kg 30 kg 35 kg 35 kg Enkeltgenstande i loft På fibergips i forbindelse med nedhængte lofter kan man uden problemer ophænge eller fastgøre genstande. Her anbefales især forskellige specialplugs af metal. De tilladte belastninger pr. fastgørelse ved aksial trækbelastning ses i tabel C. Efter DIN 4103, sikkerhedsfaktor 2 (fabrikantens brugsvejledning skal overholdes). Underkonstruktionens centerafstand skal være maks. 50 x pladetykkelsen. De anførte belastningsværdier kan regnes sammen når afstanden mellem de enkelte plugs er 50 cm. Ved mindre afstande kan 50 % af den tilladte maks. belastning ophænges pr. plug. Summen af de enkelte laster må ved vægge ikke overstige 1,5 kn/lbm og ved fritstående forsatsvægge og ikke med hinanden forbundne dobbeltvægge ikke overstige 0,4 kn/lbm. Ved højere laster skal væggens stabilitet eftervises ved statisk beregning. Tabel C: Fastgørelse i loftsbeklædning 10 mm 12,5 mm 15 mm 18 mm 10+ beklædning Tilladt belastning ved enkeltophængning (i kg) for specialplugs Kipdyvler Kipdyvler Klapdyvler Klapdyvler 12,5 mm Efter DIN 4103, sikkerhedsfaktor 2 (fabrikantens brugsvejledning skal overholdes). Underkonstruktionens centerafstand skal være maks. 36 x pladetykkelsen. De anførte belastningsværdier kan regnes sammen når afstanden mellem de enkelte plugs er 50 cm. Ved mindre afstande må maksimalbelastningen ikke overstige 50 % pr. plug.

4 4 Forudsætninger (1) Væghøjden er fastsat uden vindlast. For bestemmelse af højder af vægge med vindlast, se tabellen med væghøjder. For brandbelastede vægge må væghøjden ikke overstige 400 cm, dog 600 cm for 1S21 og 800 cm for 1S31, hvis den opbygges af 100 mm profiler c/c400 og 95 mm stenuld som Rockwool Flexibatts, gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3. (2) Maks. værdi angiver lydisolationsklasse som kan tilvejebringes, når arbejdet udføres omhyggeligt. Der forudsættes flankerende vægge med densitet 300 kg/m 2 eller vægge med tilsvarende flanketransmission. Gulve skal være opbygget svømmende på strøer eller støbt på isolering efter væggens montage. Lofter skal være nedhængte, fortrinsvis på lydbøjler el. lign. Den dårligst lydisolerende bygningsdel vil være dimensionsgivende for den resulterende lydisolering R w. Vær opmærksom på at døre og evt. tekniske installationer i væggen vil have en negativ indflydelse på lydisoleringen. I forhold til de målte laboratorieværdier Rw er der anvendt en sikkerhed på ca. 4-8 db som skøn for det vægtede reduktionstal R w (højest opnåelige byggepladsværdi i praksis). Visse enkelte værdier kan være interpolerede. Det anbefales at foretage specifik lydprojektering til den enkelte byggesag. (3) Væghøjden er fastsat uden vindlast. For bestemmelse af højder af vægge med vindlast, se tabellen med væghøjder. For brandbelastede vægge må væghøjden ikke overstige 400 cm, dog 800 cm for 1H31/DK1 med 45 x 195 mm skellet og 195 mm stenuld som Rockwool, gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3. (4) Ved c/c afstand 450, reduceres lydisoleringen med ca. 1-2 db i forhold til c/c afstand 600 mm. Dette gælder dog ikke vægge med dobbeltskelet og forsatsvægge. (5) Eksisterende gamle bjælkelag med rørpuds, hvor gulvbrædder er optaget, lerindskud fjernet og erstattet med 150 mm Rockwool med gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3 (2HR21/A, 2HR21/A1 og 2HR21/A2). Gulvbrædder fornyes, reetableres eller erstattes med mindst 18 mm træplade iht. leverandørens anvisninger. Rør puds på loftet forudsættes at være i enten tæt og god stand, repareret eller pladebeklædt (jvf SBi 173). (6) For opfyldelse af brandkrav skal isoleringen være stenuld i pladeform som Rockwool Flexibatts, med gennemsnitlig densitet 30 kg/m 3. (7) Eksisterende gamle træbjælkelag med rørpuds og lerindskud (2HR21/B, 2HR21/B1 og 2HR21/B2) forudsættes tætnet langs fodpaneler, og rørpuds på loftet forudsættes at være i enten tæt og god stand, repareret eller pladebeklædt (jvf SBi 173). (8) Ved krav til mere isolering, kan vægtykkelsen øges tilsvarende. (9) Kan kun udføres som elementbyggeri. (10) Gælder for anvendelse på alle underlag med en densitet på mindst 300kg/m 3 eller på materialer (fx. Rockwool) som er ubrændbare. (11) De anførte værdier for luftlydsforbedring D R w gælder for tunge vægge med en vægt fra 135 til 250 kg/m 3 (svarende til R w=40-48db), hvor flankerende bygningsdele har en vægt på enten 350 kg/m 3, eller er tunge vægge med forsatsvægge. Ved andre end de her anførte vægte af væggene eller flankerende bygningsdele, ændres luftlydsisolationsværdien. Det anbefales, at foretage specifik lydprojektering til den enkelte byggesag

5 fibergips vægge med stålprofiler 5 Typenavn Systemskitse Væg- Under- Brandklassifikation (6) Maks. væghøjde c/c 600 R w opnåelig bygge- tykkelse konstruktion uden brand- med brand- pladsværdi c/c 600 (2)(4) beskyttelse beskyttelse mm mm mm minutter mm mm db 1S x 0,6 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 75 x 0,6 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 100 x 0, mm x 125 x 0, S x 50 x 0,6 12,5 + 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 75 x 0, mm x 100 x 0, S x 0,6 10 EI30 A2-s1,d0 (BS30) x 0, x 0,6 1S x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 15 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 12, og 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, S x 0,6 12, EI60 A2-s1,d0 (BS60) x 0, x 0, x 0,6 12,5 + 12,5 EI90 A2-s1,d0 (BS90) (1) x 0, (1) x 0, (1) 1S x 75 x 0,6 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) mm x 100 x 0, x 125 x 0, S x 75 x 0,6 12, EI90 A2-s1,d0 (BS90) x 100 x 0, mm x 125 x 0,

6 6 fibergips vægge med træskelet Typenavn Systemskitse Væg- Under- Brandklassifikation (6) Maks. væghøjde c/c 600 R w opnåelig bygge- tykkelse konstruktion uden brand- med brand- pladsværdi c/c 600 (2)(4) beskyttelse beskyttelse mm mm mm minutter mm mm db 1H x EI30 (BD30) x 95 1H x 70 12,5 EI30 (BD30) x H x EI30 (BD30) x H x 70 12, EI60 (BD60) x H x EI60 (BD60) x H x 45 x 70 12,5 x 10 EI60 (BD60) mm 1H x 70 12,5 EI60 (BD60) x H x EI60 (BD60) x H x EI60 (BD60) x H x 70 12,5 + 12,5 EI90 (BD90) x H x 45 x 70 12,5 EI60 (BD60) mm 1H x 45 x 70 12, EI90 (BD90) mm

7 fibergips forsatsvægge/skaktvægge med stålprofiler 7 Typenavn Systemskitse Vægtykkelse Underkonstruktion Brandklassifikation Maks. væghøjde c/c 600 Luftlydsforbedring (6) uden brand- med brand- R w opnåelig byggepladsværdi (2) beskyttelse beskyttelse D R w (11) mm mm mm minutter mm db db 3S01 87,5 75 x 0,6 12, D ,5 100 x 0, S12 97,5 75 x 0,6 12, EI30 A2-s1,d ,5 100 x 0,6 (BS30) S x 0, EI60 A2-s1,d D x 0,6 (BS60) S x 0, x 12,5 EI90 A2-s1,d D x 0,6 (BS90) Vådrumsvægge med fibergips med stålprofiler eller træskelet Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruk- Brandklassifi- Maks. R w opnåelig bygge- R w opnåelig bygge- tykkelse tion kation (6) væghøjde pladsværdi c/c 300 pladsværdi c/c 450 (2) mm mm mm mm db db 1SV ,5 75 x 0,6 Vådrum 15 Andre rum 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) SV ,5 75 x 0,6 Vådrum 2 x 12,5 Andre rum 12,5 EI60 A2-s1,d0 (BS60) SV x 0, SV x 0,6 2 x 12,5 EI30 A2-s1,d0 (BS30) 3000 Alle vådrumsvægge på henholdsvis side 7 og 8, kan også udføres med underkonstruktion af træ. Dette vil for 1SV21 og 1SV22 s vedkommende resultere i en ringere lydisolering end det der angives her. Anvisningen for brugen af fibergips til vådrum er i overensstemmelse med By & Byg Anvisning 200, Vådrum. Se også denne, for nærmere information.

8 8 Vådrumsvægge med Powerpanel H 2 O og stålprofiler Underkonstruktion Typenavn Systemskitse Vægtykkelse Brandklassifikation Væghøjde R w opnåelig bygge- (6) pladsværdi c/c 300 R w opnåelig byggepladsværdi c/c 450 (2) mm mm mm minutter mm db db 1SV11 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O EI30 A1 (BS30) SV31 H 2 O x 0,6 12,5 FG + 12,5 H 2 O EI90 A1 (BS90) SV41 H 2 O x 0,6 12,5 FG + 12,5 H 2 O EI120 A2-s1,d0 (BS120) SV12 H 2 O ,5 75 x 0,6 12,5 H 2 O 3SV11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A1 (BS30) Alle vådrumsvægge på henholdsvis side 7 og 8, kan også udføres med underkonstruktion af træ. Dette vil for 1SV21 og 1SV22 s vedkommende resultere i en ringere lydisolering end det der angives her. Anvisningen for brugen af fibergips til vådrum er i overensstemmelse med By & Byg Anvisning 200, Vådrum. Se også denne, for nærmere information. Vægge med Powerpanel H 2 O og stålprofiler Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion Brandklassifikation (6) Væghøjde R w opnåelig bygge- tykkelse pladsværdi c/c 600 (2) mm mm mm minutter mm db 1S11 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O EI30 A1 (BS30) S31 H 2 O x 0,6 12,5 H 2 O x 12,5 H 2 O EI90 A1 (BS90) S41 H 2 O x 0,6 12,5 FG x 12,5 H 2 O EI120 A2-s1,d0 (BS120)

9 Vægge med Powerpanel H 2 O på træskelet 9 Typenavn Systemskitse Vægtykkelse Underkonstruktion Brandklassifikation (6) Væghøjde R w opnåelig byggepladsværdi (2) c/c 600 mm mm mm minutter mm db 1H22 H 2 O x 70 12,5 H 2 O EI60 A1 (BD60) Forsatsvæg/skaktvæg med Powerpanel H 2 O på stålprofiler Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion Brandklassifikation (6) Væghøjde R w opnåelig bygge- tykkelse c/c 600 (1) pladsværdi c/c 600 (2) mm mm mm minutter mm db 3S11 H 2 O x 0,6 2 x H 2 O EI30 A1 (BS30) 3000 D 22 Bærende vægge med fibergips på træskelet Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion Brandklassifikation (6) Lodret Væghøjde R w opnåelig bygge- tykkelse c/c 600 Last c/c 600 (1) pladsværdi c/c 600 (2)(4) mm mm mm minutter mm db 1HT14/DK x 95 12,5 REI30 (Bærende BD30) 1, N/mm 2 1HT22/DK x REI60 (Bærende BD60) 2, N/mm 2 1HT2x/DK (9) x 95 12,5 + 2 x 12,5 REI60 (Bærende BD60) 1, N/mm 2 20 mm 1ST Lindab SKY REI30 A2-s1,d0 16, RY120 (Bærende BS30) kn/m t = 1,0 mm 1ST Lindab SKY RY120 t = 1,0 mm 2 x 15 REI60 A2-s1,d0 (Bærende BS60) 16, N/mm 2

10 10 Bærende ydervægge på træskelet med powerpanel udvendigt, fibergips indvendigt Typenavn Systemskitse Væg- Underkonstruktion (8) Brandklassifikation (6) Lodret Væghøjde R w opnåelig bygge- tykkelse Last c/c 600 (1) pladsværdi c/c 600 (2)(4) mm mm mm minutter N/mm 2 mm db 1HA21/DK x x 45 forskalling og dampspærre 1HA11/DK x x 45 forskalling og dampspærre 1HA23/DK x x 45 forskalling og dampspærre 1HA22/DK x x 45 forskalling og dampspærre indvendig: 15 mm fibergips udvendig: Powerpanel HD Letmørtel puds indvendig: 12,5 mm fibergips udvendig: 12,5 mm fibergips 25 mm ventilation Powerpanel H 2 O Letmørtel puds indvendig: 15 mm fibergips udvendig: 15 mm fibergips 25 mm ventilation Powerpanel H 2 O Letmørtel puds indvendig: 15 mm fibergips udvendig: 12,5 mm fibergips 50 mm ventilation 110 mm mursten REI60 (Bærende BD60) 2, REI30 (Bærende BD30) 1, REI60 (Bærende BD60) 2, REI60 (Bærende BD60) 2,

11 fibergips som brandbeskyttende pladebeklædning 11 Brand Systemskitse klassifikation mm K 1 10 (11) (Klasse 1 beklædning) 10 K 2 30 (BD 30+) 18 eller 2 x 10 K 2 60 (BD 60+) 15 mm i inderste lag 18 mm i yderste lag Trinlydsforbedring af betondæk med gulvelementer Opbygning af 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm fibergips + 2 x 10 mm eller 2 x 12,5 mm gulvelement 10 mm træfiber 20 mm polystyren fibergips Skitse eller Opbygning under gulvelement evt. niveugranulat eller anden opretning evt. niveugranulat eller anden opretning 20 mm niveaugranulat Betondæk D L w = 21 db D L w = 17 db D L w = 18 db Trinlydsforbedringen D L w er målt på betondæk, som referancedæk iht. EN ISO 140-8: mm, med en arealvægt på mindst 250 kg/m 2

12 12 Etagedæk af træ, med fibergips loftbeklædning og gulvelementer De oplyste R w og L n,w værdier er baseret på oplysninger fra SBi-anvisning 173 Bygningers Lydisolering - Ældre Bygninger (1992), SBi-anvisning 237 Lydisolering mellem boliger - nybyggeri samt felt- og laboratoriemålninger af nye konstruktioner og genopbyggede gamle konstruktioner. Typenavn 2HR21/A (5) Systemskitse Loftopbygning Brandklassifikation REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, 150 mm stenuld Stråpuds 26 kg/m2 2HR21/A1 (5) REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, 150 mm stenuld Stråpuds 26 kg/m2 Lydbøjler og monterings profil c/c 450, 20 mm mineraluld 1 x 12,5 fibergips 2HR21/A2 (5) REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, 150 mm stenuld Stråpuds 26 kg/m2 Lydbøjler og monterings profil c/c 450, 20 mm mineraluld 2 x 12,5 fibergips 2HR21/B (7) REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, indskud 80 kg/m2 Stråpuds 26 kg/m2 2HR21/B1 (7) REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, indskud 80 kg/m 2 Stråpuds 26 kg/m2 Lydbøjler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineraluld 1 x 12,5 fibergips 2HR21/B2 (7) REI60 (Bærende BD60) 125 x 175 bjælker, indskud 80 kg/m2 Stråpuds 26 kg/m2 Lydbøjler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineraluld 2 x 12,5 fibergips 2H12/DK REI30 (Bærende BD30) 45 x 245 bjælker c/c 600 mm Forskalling 30 x 50 c/c 450 mm, 150 mm stenuld 1 x 12,5 fibergips 2H21/DK REI60 (Bærende BD60) 45 x 245 bjælker c/c 600 mm Forskalling 30 x 50 c/c 450 mm, 150 mm stenuld 2 x 12,5 fibergips 2H14/DK REI30 (Bærende BD30) 45 x 245 bjælker c/c 600 mm 150 mm stenuld Lydbøjler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineraluld 1 x 12,5 fibergips 2H24/DK 45 x 245 bjælker c/c 600 mm 150 mm stenuld Lydbøjler og monteringsprofil c/c 450, 20 mm mineraluld 2 x 12,5 fibergips REI60 (Bærende BD60)

13 13 Opbygning med Opbygning med 30 mm gulvelementer Opbygning med 30 mm gulvelementer Gulvopbygning 30 mm gulvelementer + 30 mm bikubesystem + 60 mm bikubesystem R w opnåelig L n,w opnåelig L n,w opnåelig 30 Opbygning uden R w opnåelig L n,w opnåelig R w opnåelig byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi byggepladsværdi R w opnåelig byggepladsværdi L n,w opnåelig * 53* 57* 50* * 53* 64* 48* 66* 45* * 47* 67* 44* * 53* * 53* 65* 48* * 52* 66* 47* * 48* 66* 45* * 47* 67* 44* *De fremhævede tal angiver opbygninger, der overholder kravet til lydniveauet mellem boliger, jævnfør DS udgave lydklassifikation af boliger klasse C

14 14 Væghøjder for vindbelastede vægge De viste væghøjder er inddelt i en Hmaks.-værdi og i 3 vindkategorier og angiver den maksimale tilladelige væghøjde på indvendige vægge. Vindlasten oplyses at den rådgivende ingeniør tilknyttet projektet. Ved brandkrav gælder de angivne maksimale væghøjder fra tabellerne på de forgående sider. For yderligere informationer kontakt venligst tekniskafdeling. Hmaks.-værdi: Uden vindlast. Væghøjden er beregnet med en vandret linielast (Ø-last) på 0,5 kn/m placeret på væggens midte, med et udbøjningskriterium på h/300. H1 værdi: Med en regningsmæssig vindlast på 0,48 kn/m 2. Udbøjningskriteriet er sat til h/250, terrænkategori 2 (landbrugsland). H2 værdi: Med en regningsmæssig vindlast på 1,20 kn/m 2. Udbøjningskriteriet er sat til h/250, terrænkategori 2 (landbrugsland). H3 værdi: Med en regningsmæssig vindlast på 1,56 kn/m 2. Udbøjningskriteriet er sat til h/250, terrænkategori 2 (landbrugsland). 12,5 mm ensidigt beklædt c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H x 12,5 mm ensidigt beklædt c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H

15 15 Væghøjder for stålprofiler baserer sig på beregningsalgoritmer verificeret ved prøvning. Væghøjder for andre værdier end de her angivne, skal beregnes separat. Ved dobbelt lag fibergips monteret på stålprofiler skal begge pladelag skrues i stolperne. Inderste lag skrues med en afstand på 400 mm, yderste lag med en afstand på 250 mm. Ved dobbelt lag fibergips monteret på træ med klammer, klammes både 1. og 2. lag med en afstand på 200 mm. Forankring af profiler til de tilstødende bygningsdele skal eftervises separat. 12,5 mm tosidigt beklædt c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H x 12,5 mm tosidigt beklædt c/c 600 c/c 450 c/c 300 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 0,56 x 45 0,60 x 50 Hmaks H H H ,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 0,56 x 70 0,60 x x 70 Hmaks H H H ,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 0,56 x 95 0,60 x x 95 Hmaks H H H ,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 0,56 x 120 0,60 x x 120 Hmaks H H H

16 Fermacell Scandinavia Tlf.: Fax: Ret til tekniske ændringer forbeholdes FERMACELL er et registreret varemærke i Xella international koncernen version: DK/April/2013

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) Konstruktionsoversigt REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Indhold Fastgørelse af genstande på væg og loft Enkeltgenstande på væg 3 Enkeltgenstande i loft 3 Tabel A: Lette

Læs mere

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt

FERMACELL fibergips. Konstruktionsoversigt FERMACELL fibergips Konstruktionsoversigt Fastgørelse af genstande af genstande på væg og loft på væg og loft Fastgørelse af af genstande på på væg og og loft Enkeltgenstande på væg Enkeltgenstande på

Læs mere

fermacell Konstruktionsoversigt Juni 2015 REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)

fermacell Konstruktionsoversigt Juni 2015 REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60) fermacell Juni 2015 REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 10 Information Åhusene, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenør Ingeniør Domis Henning Gudnitz

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips

Montagevejledning, vægge og lofter. Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Montagevejledning, vægge og lofter Lette konstruktioner med FERMACELL fibergips Om denne vejledning Indhold Indledning En anderledes plade, 6 stærke fordele 2 De 3 samlingsteknikker 4 Materialer 8 Nødvendigt

Læs mere

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage

fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage fermacell Powerpanel H2O Uorganisk vådrumsplade Projektering og montage Opbygning. Powerpanel H 2 O er en cementbundet letbetonplade med sandwichstruktur og armering på begge sider under dæklagene i form

Læs mere

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips

fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips fermacell Montagevejledning vægge og lofter Lette konstruktioner med fermacell fibergips Indhold Indledning 2 En anderledes gipsplade, 6 stærke fordele 4 De 3 samlingsteknikker 6 Materialer 10 Nødvendigt

Læs mere

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015

fermacell Fibergips Montagevejledning Lette væg- og loftkonstruktioner Juni 2015 fermacell Montagevejledning Lette væg og loftkonstruktioner Juni 2015 54 10 9 8 7 6 5 4 3 2 4. Montagevejledning Indhold 4.1. Om denne vejledning 4.2. Introduktion af de 3 samlingsteknikker 4.2.1 Spartelkantsamling

Læs mere

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Bygningsakustik. 4.3 Bygningsakustik 4.3. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik 4.3 Gyproc Håndbog 9 433 Teknik / Bygningsakustik 4.3 Bygningsakustik Indhold 4.3.0 Indledning... 435 4.3.1 Begreber... 436 4.3.2 Lydisolering... 438 4.3.3

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Brandsikker isolering 2.8

Brandsikker isolering 2.8 Brandsikker isolering.8 Forord Rockwool stenuld er let at anvende, og skal også være let at projektere med. Med denne brochure ønsker vi at give en samlet beskrivelse af de konstruktioner og systemer,

Læs mere

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør

Forord. Hillerød, juli 2015 Papiruld Danmark A/S. Claus Skov Adm. direktør 0 Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner der overholder byggelovgivningen.

Læs mere

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld

Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld Sådan! kommer papiruld i Danske huse Bygningsdele med Papiruld 21 konstruktionsforslag Postbox 1 3400 Hillerød tlf. 48 14 11 88 fax. 48 14 11 85 Forord Fra 1. august 2008 gælder bestemmelserne i BR08.

Læs mere

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld

Konstruktionskatalog. Bygningsdele med Papiruld Konstruktionskatalog Bygningsdele med Papiruld Forord Dette konstruktionskatalog er udarbejdet for at vise de mange muligheder ved isolering med Papiruld. Kataloget beskriver isolering af adskillige konstruktioner

Læs mere

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering

Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge også til lyd- og efterisolering Lette skillevægge 2.0 08/2012 FORDELE VED GIPS NY SPÆNDENDE INDRETNING Generelt Gips er et byggemateriale med gode tekniske og miljømæssige egenskaber.

Læs mere

Den lille lune. - for byggefagfolk

Den lille lune. - for byggefagfolk Den lille lune - for byggefagfolk Maj 2007 Indledning A/S har udgivet denne nye udgave af Den Lille Lune. Meget er ændret som følge af de nye tillæg til Bygningsreglementet som træder i kraft i 2006, hvor

Læs mere

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge

Glasroc H Ocean. Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Fugtsikker vådrumsplade for lette vådrumsvægge Glasroc H Ocean Vådrumsplade Glasroc H Ocean Vådrumsplade er en ny generation af Glasroc kompositplader. Glasroc H GHOE 13 Ocean Ergo Vådrumsplade

Læs mere

Vådrum med gipspladevægge

Vådrum med gipspladevægge Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Grundlæggende krav Projektering Konstruktioner og materialer Procesbeskrivelse - monteringsforløb Drift og vedligehold Vådrum med gipspladevægge Maj 2007 Udgivet af:

Læs mere

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader

April 2003. Gør- det- selv. Gør - det - selv. - med Gyproc gipsplader April 2003 Gør- det- selv Gør - det - selv - med Gyproc gipsplader Indhold Skillevæg på træ eller stål side 3 Gips på trælægter side 4 Gips på stållægter side 5 Glatte, hvide lofter side 6 Woodroc loftpaneler

Læs mere

Byg om, Byg nyt, Byg selv

Byg om, Byg nyt, Byg selv Byg om, Byg nyt, Byg selv Byggevejledning for gips og stål til din bolig Denne byggevejledning er et praktisk værktøj til dig som skal bygge om, bygge nyt eller bygge selv. Byggevejledningen beskriver,

Læs mere

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen

Rapport. Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer. Dan Brøsted Pedersen. Udført for Energistyrelsen Rapport Bygningsakustiske egenskaber for bygningsdele med alternative isoleringsmaterialer Dan Brøsted Pedersen Udført for Energistyrelsen AV 176/03 Sagsnr.: P8507 Side 1 af 55 November 2003 DELTA Dansk

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 3. udgave 2013 Sommeren 2013 3. udgave 1. oplag Redaktion: Danske Malermestre Fermacell Scandinavia Gyproc A/S Knauf Danogips Produktion:

Læs mere

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling

FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling FIBERGIPSPLADER Montage og overfladebehandling Hvor går grænsen? 4. udgave 2014 Januar 2014 4. udgave Redaktion: Danske Malermestre Dansk Byggeri Malersektionen Fermacell Scandinavia Produktion: Adam Pade

Læs mere

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet

Energibesparende Reducer varmeregningen på mindst mulig plads Reducerer CO 2 udslippet fermacell Varmvæg 2 Fermacell Varmvæg Pladsbesparende indvendig efterisolering Maksimal isoleringsevne på mindst mulig plads Effektiv efterisolering af kolde ydervægge Man sparer op til 50 mm plads i forhold

Læs mere

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009

FULDGLASVÆGGE VEJLEDNING. Valg af glas til indvendige fuldglasvægge. Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 FULDGLASVÆGGE Valg af glas til indvendige fuldglasvægge Udarbejdet af Glasindustrien Februar 2009 VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i valg af indvendige

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk

BYGNINGSREGLEMENT 2010. Den lille lune. - for byggefagfolk BYGNINGSREGLEMENT 2010 Den lille lune - for byggefagfolk Februar 2012 Ny udgave af Den lille lune Indhold Side: Den lille lune har i over 36 år været danske håndværkeres fortrukne guide, når det drejer

Læs mere

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber

By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber By og Byg Resultater 033 Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Halmhuse Udformning og materialeegenskaber Jørgen Munch-Andersen Birte Møller Andersen By og Byg Resultater 033 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere