New York lægger mærke til Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "New York lægger mærke til Danmark"

Transkript

1 November 2014 New York lægger mærke til Danmark f Katrine Lester, 2. viceborgmester (Læserbrev bragt i Politiken 29. oktober) Danmark er kommet på forsiden af New York Times. I Danmark kan man nemlig leve af et lavtlønsjob trods højere skatter og dyrere omkostninger rækker en McDonaldsarbejders løn væsentlig længere i Danmark end i US. Til amerikanernes forbløffelse er Danmark et land, hvor man kan opretholde en værdig levestandard, også når man har et lavtlønsjob. I ét eksempel er det opskriften på hvorfor det danske samfund er så stærkt og velfungerende. Fordi vi har afskaffet working poor, en klasse af borgere der trods fuldtid eller mere ikke kan forsørge sin familie, betale sine regninger og sikre sine børn adgang til sundhed og uddannelse. Men det er ikke kommet af sig selv. Det er kommet fordi den danske fagbevægelse holder hånden under løn og ansættelsesvilkår. Og fordi velfærdssamfundet sikrer, at den enkelte ikke skal betale i dyre domme for sundhedsforsikringer eller spare op i årevis for at kunne betale for den chance, en collegeuddannelse giver næste generation for at undslippe fattigdommen. Dét er sandheden bag den danske succes det, der har gjort Danmark til et rigt, trygt land at leve i. Det er ikke kun New York Times, der har opdaget at Danmark er et smørhul med lav kriminalitet, få fattige og et velfungerende demokrati. I den amerikanske forfatter Francis Fukuyamas hovedværk Political order and Political Decay er Danmark endda blevet et begreb. Et land med velfungerende demokratiske institutioner, ingen sociale uroligheder og en stor middelklasse. Et forbillede. Getting to Denmark, kalder Fukuyama det, når han beskriver hvordan andre lande har brug for at styrke deres statsdannelse og demokratiske legitimitet for at kunne opnå økonomisk vækst og frihed. Men den danske succes er truet. Ikke af krisen. Ikke af globaliseringen. Men af løntrykkeri, ræs mod bunden og underminering af den danske velfærd og de danske institutioner. Danmarks velfærd er truet af dem, der ønsker at trække os i retning af lande med mindre velfærd, lavere stemmedeltagelse, større ulighed og lavere lønninger til de lavestlønnede. Danmark er en succes. Vi er et godt land at bo, leve og arbejde i. Verdens bedste, faktisk. Skal vi også være det i fremtiden, skal vi udbygge vores samfund på de principper, der har gjort os rige og fravælge dem, der har gjort andre lande fattige. 1

2 Nyhedsbrev Velfærdsteknologi og pleje med omtanke f Sine Heltberg, folketingskandidat Vil fremtidens hjemmehjælper være en robot, der vasker dig, mader dig og gør dit hjem rent? Hvad med den menneskelige omsorg og kontakt, forsvinder den? Det var temaet mandag den 3.november i seniornetværket, hvor Jakob Iversen, ekspert i velfærdsteknologi fra Teknologisk Institut, var inviteret til Frederiksberg for at gøre os alle klogere på fremtiden inden for velfærdsteknologi. Der er ingen tvivl om, at teknologi kan give frihed og et bedre liv hvis det virker. Samtidig skal pengene strækkes længere i fremtiden, hvor der er færre på arbejdsmarkedet, der skal forsørge flere ældre, der heldigvis også lever længere. Det kræver nye løsninger. Ikke kun en spareøvelse Jakob Iversen, ekspert i velfærdsteknologi fra Det helt afgørende er, at vi får indført ny teknologi i et tempo, der Teknologisk Institut og passer til borgerne. Indfører man velfærdsteknologi kun for at spare folketingskandidat Sine og regner man med, at man kan høste besparelsen, før teknologien er Heltberg omkring på plads, så går det galt slog Jakob Iversen fast. Med sig havde han spiserobotten Bestic. Fotograf nders Kåre Frederiksen spiserobotten Bestic, der er udviklet af en polioramt svensker, som ville holde fast i sin selvstændighed og integritet, da han mistede evnen til at spise selv. Han udviklede derfor en maskine, der kan tage maden op på en ske, tørre sovs af på kanten af tallerkenen og føre skeen op mod munden. Så han kunne deltage i et familiemåltid og spise på restaurant uden at skulle have en hjælper med, der sad og madede ham. For det var nedværdigende, synes han. Nogle hjælpemidler er åbenlyse smarte, fx nødkald hvor borgeren kan fortælle, hvad der er sket, i stedet for blot en knap hvor man sender et signal af sted, og så må ligge og vente på, at en hjælper kommer forbi. Vasketoiletter der kan hjælpe med intimhygiejnen er også smart, så man kan klare den del selv frem for at skulle have en masse fremmede ind i sit hjem eller gå med ble. Men hvad så med omsorgen og medmenneskeligheden, den personlige kontakt? Det er her, den politiske forskel på socialdemokraterne og Venstre for alvor viser sig. Når Venstre kræver udgiftsstop i den offentlige service, betyder det, at der hvert år skal spares 3 mia.kr. på velfærden. I en enkelt valgperiode er det 12 mia.kr. Mange penge som vil udhule vores velfærdssamfund. Jeg er bekymret for, at uligheden stiger, så de bedst stillede får den pleje og hjælpe, de har behov for, eventuelt ved at betale selv, mens resten efterlades med ringe hjælp, fordi der skal spares. Fællesskab og omsorg kræver politisk prioritering, det kommer ikke af sig selv. Slutteligt skal der lyde en stor tak til Jørgen Mørup Pedersen og OF Hovedstaden, der stod for arrangementet. Her kan du læse mere om regeringens plan for velfærdsteknologi, hvor der bl.a. er afsat penge til systematisk afprøvning af den nye teknologi; velfaerdsteknologi 2

3 Nyhedsbrev Sammenhæng i Sundhed f Pia Illum, medlem af Regionsrådet og Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden Socialdemokraterne i Region Hovedstadens Sundhedskoordinationsudvalg, Per Seerup Knudsen, formand for sundhedskoordinationsudvalget og medlem af regionsrådet, Helle delborg, borgmester i Hvidovre, Ib Terp, borgmester i Brøndby og Pia Illum, medlem af regionsrådet, inviterede medlemmer af Socialdemokratiet til brunch og sundhedspolitisk debat om `Sammenhæng i sundhed på vedøre Gymnasium Lørdag den 1. november 2014 i anledning af, at Sundhedsaftalen for har ligget til høring og at resultatet af høringen skal drøftes i Sundhedskoordinationsudvalget den 25. november Sundhedsvæsenet er en stor og sammensat størrelse og derfor er det stadig alt for nemt, at falde ned mellem to stole som borger, både dem med psykisk og fysisk sygdom, dem med kronisk sygdom, de multisyge, de gamle, men også de fødende og deres nyfødte børn p.g.a. manglende medinddragelse, manglende helhedssyn, manglende forebyggelse, manglende sammenhæng mellem sektorerne, manglende eller utilstrækkelig kommunikation, manglende samarbejde og utydelighed i hvem der har ansvar for hvad, med risiko for utilsigtede hændelser, såsom ukorrekt eller manglende medicinering, manglende rehabilitering, underernæring, dehydrering, infektioner, indlæggelser og genindlæggelser der kunne være forebygget eller færdig behandlede patienter der ikke kan modtages i deres hjemkommune og dermed ikke kan udskrives fra hospitalerne resulterende i overbelægning med patienter på hospitalernes gange eller for hurtig udskrivning af andre patienter, alt dette og meget mere med risiko for død til følge og risiko for dårligt arbejdsmiljø, unødigt sygdom, stress og for stor personaleomsætning af sundhedspersonale, det er en ond cirkel, som ingen kan være tjent med og som i sidste ende går ud over samfundsøkonomien. Vi har talt om det rigtig mange gange. Og der har egentlig ikke manglet gode viljer. Derfor inviterede Socialdemokraterne i Regionhovedstadens Sundhedskoordinationsudvalg medlemmer af Socialdemokratiet til brunch og sundhedspolitisk debat om `Sammenhæng i sundhed på vedøre Gymnasium. Sundhedsminister Nick Hækkerup var også indbudt til at komme med et oplæg. Inden udgangen af januar 2015 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen for perioden Sundsaftalen skal bestå af en politisk del og en administrativ del, som skal konkretisere målsætningerne i den politiske aftale. 3

4 Nyhedsbrev Helle delborg bød velkommen og fortalte om forskellige forebyggende tiltag som kommunen havde gang i, bl.a. et projekt SLID om rehabilitering, som nedsætter behovet for hofte og knæoperationer. Nick Hækkerup udtalte, at hvis venstre kommer til, vil de så hurtigt som muligt privatisere sundhedsvæsnet, men Socialdemokrater mener sundhed er en rettighed og ikke en forretning, hvis venstre kommer til, vil de gøre sundhed til en forretning. Han fortalte også om forskellen på diagnosegaranti inden for en måned og behandlingsgaranti inden for en måned. Med diagnosegarantien skal man være udret og have en diagnose inden for en måned og derefter vil behandlingen gå i gang afhængigt af, hvor hurtigt det er påkrævet, men med behandlingsgarantien, som venstre vil, er der ingen garanti for, at man bliver udredt inden for en måned, kun at man har krav på behandling i det offentlige eller private inden en måned efter diagnosen er stillet. Det var godt, at få det klippet ud i pap. Per Seerup Knudsen præsenterede de politiske visioner i Sundhedsaftalen for Region Hovedstaden og den videre proces. t borgerene er og oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen t udvikle og udbrede nye samarbejdsformer t sundhedsvæsnet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed t borgeren selv oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen Den videre proces er d. 25. november 2014: Endelig godkendelse af aftaleudkast i sundhedskoordinationsudvalget December 2014/Januar 2015 godkendelse i Regionsrådet og kommunalbestyrelserne 31. januar 2015: aftalen indsendes til godkendelse i sundhedsstyrelsen Præsentationen af de politiske visioner efterfulgtes af debat, hvor medlemmerne fik mulighed for, at sætte deres præg på en ny ambitiøs sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner. Der var mange gode bidrag fra medlemmerne f.eks. at vi skal være bedre til, at inddrage patienterne og de pårørende og bedre til, at lytte til og have større tillid til og fokus på fagligheden hos sundhedspersonalet og have mindre dokumentation og kontrol, bedre tværgående samarbejde mellem Regionen og kommunernes hjemmesygepleje omkring psykisksyge med misbrug, i det hele taget bedre samarbejde mellem sektorerne, stop silo tænkning, stop akutte udskrivninger, stop børn som tolk, kortere afstand til undersøgelser, sundhedscenter lokal forankret, yderligere var der stor stemning for, at jo før jo bedre var det, at inddrage de frivillige for at forebygge genindlæggelser, samt mange andre gode forslag som vi politikere har taget med hjem til vores videre arbejde i sundhedskoordinationsudvalget. 4

5 Nyhedsbrev Som Socialdemokrater i sundhedskoordinationsudvalget er vi stolte af, at kunne præsentere Sundhedsaftalens politiske visioner , denne gang med én fælles aftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, som nøje har udvalgt de visioner, målsætninger og helt konkrete indsatser, som der er særligt behov for at blive taget hånd om i fællesskab. Der er mange gode erfaringer at bygge videre på, men der også områder, hvor samarbejdet skal udbygges og forbedres og hvor det er nødvendigt med en helt ny og forbedret indsats. Sundhedsaftalen omfatter alle borgere, som har behov for sammenhængende indsatser på tværs af sektorerne. ftalen lægger derfor vægt på at styrke det helhedsorienterede og forebyggende samarbejde med borgeren som aktiv samarbejdspart. Der er fokus på, at det er sundhedsvæsenet, der tilpasser sig borgerens præmisser og ikke omvendt. For at komme i mål med den ambitiøse målsætning skal vi have et bredt og involverende samarbejde mellem alle relevante aktører i det tværsektorielle felt. Denne sundhedsaftale er derfor en invitation til et bredt samarbejde mellem kommuner, hospital, hele praksissektoren og alle ydergrupper samt private leverandører. 5

6 Nyhedsbrev Stafetten 4 skarpe til et bestyrelsesmedlem Mads Reinholdt, formand for Socialdemokraterne på Frederiksberg 33 år Bor på Godthåbsvej med kæreste og datter på 8 måneder rbejder som konsulent i fagforeningen Socialpædagogerne Hvornår meldte du dig ind i partiet? Jeg meldte mig ind i DSU, da jeg gik i 9. klasse og var lidt on-off-aktiv i ungdomspolitik indtil det tragiske systemskiftevalg i Siden den gang har jeg stort set konstant været involveret i partiarbejde på den ene eller anden måde. Først som formand for DSU Frederiksborg mt, siden som ansat på partikontoret, studentermedarbejder på Christiansborg, folketingskandidat i Nordsjælland, politisk konsulent hos Socialdemokraterne i Europa- Parlamentet og nu som formand for den lokale forening her på Frederiksberg. Hvad synes du om finanslovsaftalen for 2015? Jeg er rigtig godt tilfreds med den aftale regeringen har lavet med SF og Enhedslisten. For mig er særligt de elementer, der handler om at forsvare og udvikle den danske arbejdsmarkedsmodel afgørende. Det gælder fx en fordobling af fagforeningsfradraget og styrket kamp mod social dumping. Det er den type initiativer der gør, at der stadig er en sandsynlighed for vi kan fastholde at arbejde i Danmark skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår til gavn for den brede middelklasse. Hvad er dit favoritsted på Frederiksberg? Der er mange skønne steder, men jeg er svært begejstret for Grøndalsparken. Den ligger meget tæt på vores lejlighed og kalder på alsidig brug. Jeg løber i den, skubber barnevogn i den og går ture i den. Og så er det jo her på Femte Juni Plads vi Socialdemokrater holder vores (snart) traditionsrige grundlovsarrangement. Hvilke ambitioner har du for udviklingen af vores parti på Frederiksberg? Som formand arbejder jeg løbende på at vi forbedre os på tre områder: aktivitetstilbud til medlemmerne, inddragelse af medlemmerne i politikudvikling og bedre valgkampe. For mig at se udgør de tre områder nøglen til, at vi får et levende partidemokrati og indflydelse politisk både lokalt, regionalt og nationalt. 6

7 Nyhedsbrev Hjertestarter f Rune Nicolaisen, -nyt redaktør En af de ting der har fyldt rigtig meget i den offentlige debat på det sidste er flygtningestrømmene fra Mellemøsten, og udviklingsbistanden i Danmark. I slutningen af oktober blev der bl.a. afholdt to konferencer/debatmøder der omhandlede netop dette emne. Det ene var Hjertestarter, som var arrangeret af Mette Gjerskov, og blev afholdt hos LO. Konferencen tog udgangspunkt i udviklingsbistanden, og blev indledt med et oplæg af udviklingsminister Mogens Jensen, som bl.a. forklarede baggrunden for tanken om, at bruge en del af udviklingsbistanden på de mange flygtninge, der forventes at komme til Danmark. Det er klart det er en svær beslutning, pest eller kolera som jeg ser det. For hvis pengene ikke tages derfra, skal de tages et andet sted fra. Og der findes ikke ret mange områder i øjeblikket, som ikke synes de får for lidt penge. Sex og Samfunds internationale chef, Tania Dethlefsen, holdt også et oplæg, og gav en spændende vinkel på sammenhængen mellem udviklingen og kvindernes ret til at bestemme over deres egen krop, hvilket også bakkes op af en voksende gruppe af mænd i de samme lande. Rigtig mange kvinder dør i forbindelse med graviditet og fødsel, og her er et oplagt sted at sætte ind i forhold til dødelighed. Der er også mange andre oplagte steder, og Mette Gjerskov fremhævede ganske rigtigt, at vi nu har en minister på området, som virkelig har formået at sætte udviklingsbistanden på den politiske dagsorden og gjort det langt mere synligt i hverdagen. Det andet debatarrangement var ét i en række møder, arrangeret af journalist Mette Frisk. I panelet var S-FRB repræsenteret af Gunvor Wibroe, og derudover var også Sex og Samfund, Røde Kors, og DF med i panelet. En af de store fokuspunkter var, at man blev bedre til at fremhæve de positive historier fra u-landene, som udviklingsbistanden bidrager til. Med til begge møder var også chefredaktør for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, som var med til netop at sætte fokus på de gode historier fra de u-lande, som modtager bistand fra Danmark. Dem er der heldigvis mange af, men de drukner desværre alt for ofte i de negative historier. Hvis man ønsker mere information om udviklingsbistanden, ønsker at deltage i debatten eller har gode forslag, kan man besøge Verdensbedstenyheder.dk, eller melde sig ind i gruppen Hjertestarter på Facebook. Har du input, billeder, spørgsmål eller artikler som du gerne vil have med i næste nyhedsblad, så send det til mig på mail (Rune, -nyt redaktør) Har du spørgsmål til formanden, så skriv en mail til Mads på 7

8 Nyhedsbrev Kommende aktiviteter Datoer for Seniormøder i lle dage kl i Den Gule Villa: 2. februar 20. april 24. august 9. november rrangementer resten af året: 26/11: Fællesbestyrelsesmøde kl Tema - Folketingsvalg 10/12: Julefrokost kl , Politisk oplæg fra , Danasvej 7, Slotskredsen arrangerer. Fastlagte arrangementer i 2015: 7/1: Fællesbestyrelsesmøde kl /1: Politisk medlemsmøde kl Tema - Regionspolitik 10/2: Fællesbestyrelsesmøde kl , forud for rundvisning på rådhuset kl /2: Politisk medlemsmøde kl Tema - Boligpolitik 11/3: Fællesbestyrelsesmøde kl /4: Fællesgeneralforsamling kl

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Landspolitisk beretning

Landspolitisk beretning pril 2015 Landspolitisk beretning f Sine Heltberg, Folketingskandidat Højest opbakning til S siden valget Det går fremad i meningsmålingerne, foråret er lige om hjørnet, og måske kommer valget snart. Der

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 2 RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2013 Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte skal være

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup

Beretning 2012-2013. Foto: Maj Skibstrup Beretning 2012-2013 Foto: Maj Skibstrup Bestyrelsens beretning 2013 fra maj 2012 til april 2013 Indledning. 2 Aktuelle strømninger på ældreområdet. 3 Ældre og kommunernes socialpolitik.... 4 Ældre og kommunernes

Læs mere

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk

Magasinet for pårørende. bedre psykiatri Vinter / Forår 2012. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk Magasinet for pårørende Vinter / Forår 2012 BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende bedrepsykiatri.dk 02 Vinter / Forår 2012 03 Efter valget: Politikerne skal holdes fast på løfterne Der er nok at

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG

OmKreds H. TEMA: Spot på løn og arbejdstid. Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden NR. 4 2014 DEN INVOLVERENDE STUEGANG NR. 4 2014 OMKREDS H 04 14 OmKreds H Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden TEMA: Spot på løn og arbejdstid GENERALFORSAMLING OG SYGEPLEJERSKEPRIS DEN INVOLVERENDE STUEGANG OmKreds H NR. 4/2014 7. årgang

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES

3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT. Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre« ET SMUKKERE danmark MIN FØRSTE KONGRES 3 oktober 2014 SUNDHED SKAL VÆRE SJOVT Nick Hækkerup på turné med sundhedsplanen»jo før jo bedre«et SMUKKERE danmark MILLIARDER TIL RENOVERING AF almene BOLIGER VIRKER.»SUPERFLOT«, lyder TO BEBOERES DOM

Læs mere

PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT

PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Juni 2014 Tillidsposten PSYKIATRI OG SOCIAL I REGION MIDT Udkommer 4 gange om året. marts-juni-september-december Her har du billedet af 2. hold på kompetenceudviklingsforløbet for social og sundhedsassistenter

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Socialdemokraterne skal finde troværdige svar

Socialdemokraterne skal finde troværdige svar Januar 2015 Socialdemokraterne skal finde troværdige svar f Sine Heltberg, medl. af kommunalbestyrelsen og folketingskandidat rtikel bragt i netavisen Pio 6. januar Debatten om den stigende ulighed har

Læs mere

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang

Juni 2011. Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien. Sygeplejens År skudt i gang Juni 2011 M A G A S I N F O R M E D L E M M E R I K R E D S N O R D J Y L L A N D Valg til kredsbestyrelsen - Medicinsk område - Psykiatrien Sygeplejens År skudt i gang 4 Af kredsformand Jytte Wester Rammer

Læs mere

Vingsted konferencerapport 2013

Vingsted konferencerapport 2013 15. årgang november 2013 Vingsted konferencerapport 2013 Fra høringspart til medskaber borgerinddragelse for alvor? repræsentanter fra 60 ældre- og seniorråd aktivt i dette. Dagen forløb med tankevækkende

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden nr. 4-2009 omkreds H Bladet for 21.000 medlemmer af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Kredsvalg og generalforsamling Tjek på lønnen med DSR Plejesamarbejde i Gentofte Indhold Billedtekst ind her. Billedtekst

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

Giv psykiatrien en stemme

Giv psykiatrien en stemme Regions- og byrådsvalgene Giv psykiatrien en stemme Inspirationshæfte til brug ved valgene i november NOVEMBER Mere end 50 pct. af vælgerne er direkte eller indirekte berørt af psykisk sygdom. Skal vi

Læs mere

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE

NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK THOMAS JENSEN: GENVALGT SOCIALDEMOKRATERNE: STØRSTE PARTI I SILKEBORG KOMMUNE NUMMER 3-2015 HANNE BÆK OLSEN: STOPPER I POLITIK»ALT FÅR EN ENDE, OG FOR MIT VEDKOMMENDE HAR JEG TRUFFET DEN BESLUTNING, AT POLITIK IKKE MERE SKAL VÆRE EN DEL AF MIT LIV. MED UDGANGEN AF AUGUST FORLADER

Læs mere

vikarbureauer i Eksplosiv vækst

vikarbureauer i Eksplosiv vækst danmark er mit nye hjem nye tider på 112 medicin til raske er en syg idé Danish Journal of Nursing nr. 21 17. oktober 2008 108. årgang kort nyt Sygeplejerske foreslår tvangsafvænning af gravide stofmisbrugere

Læs mere