Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller"

Transkript

1 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 1 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 2 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder følgende begrebs- og informationsmodeller: Begrebsmodel Barsel Begrebsmodel Sag Informationsmodel Barsel Informationsmodel Sag Herudover indeholder bilaget informationsmodel for det kommende system, som skal levere beriget grunddata til Systemet, og som Systemet skal integrere til, jf. bilag 3A.6 Integrationer. Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 3 3

5 3 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Side 4 4

6 INFORMATIONSMODEL Diagram: Informationsmodel Familieydelse

7 1 Informationsmodel Familieydelse [ClassDiagram]

8 Generel definition Informationsmodellen for Familieydelse viser hvilke logiske pakker og entiteter der er indeholdt i pensionsområdet. biy, dd Informationsmodel Familieydelse og Informationsmodel Sag giver det samlede overordnede billede af hvilke forretningsmæssige begreber fagsystemet Familieydelse skal indeholde. GENERELT gælder det for informationsmodellerne: Den konceptuelle model viser den overordnede sammenhæng der er mellem begreberne i UML. Informationsmodellen er en berigetkonceptuel model. Beriget med centrale attributter samt definition af begreberne, kildeangivelse af definitionen samt eventuelle kommentarer til begreberne. Informationsmodellen viser de centrale forretningsobjekter og deres attributter på et overordnet plan

9 1.1 FamilieydelserUdbetaling [Package] Generel definition Udbetalingspakken indeholder informationer for hver udbetaling og opkrævning Kilde biy en opkrævning ses som en negativ udbetaling FYkvitteringfraOpkrævning [Class] Kvittering fra Opkrævning er en besked fra Debitorsystemet omkring hvilke krav der er indbetalt af bidragsbetaler samt modregninger i ydelser DD Skal bruges til indsamling af informationer omkring hvilke typer bidrag der er betalt. Dette skal indberettes til skat. Desuden bruges informationerne til at frigive ej-forskudsvist udbetalte bidrag. Skal bruges til modregning, hovedsageligt i efterregulering af Børneungeydelsen, men kan også være af børnetilskud

10 Beløbopkrævet [Attribute] Kvittering for det beløb Debitor har opkrævet fra OpkrævningsIdent'en dd FYReferenceYdelsesSystem [Attribute] Generel Definition: En persistent unik identifikation. dd Bruges til kommunikation mellem System og Debitor. Bruges både til tilbagebetalingskrav og bidragskrav Det skal sikres at de forskellige fagsystemer ikke kommer til at bruge samme identifikation. Kunne løses med med at FY+ unikt id. Det er fagsystemet der genererer nøglen FYUdbetalingPerson [Class]

11 Overførsel af et positivt beløb til en konto tilhørende en person. kombit PartsIdentifikation [Attribute] En UUID, der entydigt identificerer parten. biy En teknisk nøgle DelsagsIdentifikationFY [Attribute] UUID, der entydigt identificerer delsagen. Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v

12 En teknisk nøgle FYUdbetalingsIdent [Attribute] Generel Definition: ident på den person, virksomhed eller myndighed som udbetalingen går til biy FYBevilgetIdent [Attribute] Generel Definition: den person eller virksomhed som ydelsen er bevilget til biy; dd BevilgetIdent og UdbetalingsIdent kan være den samme, men udbetalingen kan også gå til en anden end den bevilgede person eller myndighed. En bevilget ydelse kan også være negativ. Dette vil være gældende for opkrævning af bidrag FYBeløb [Attribute]

13 Det beregnede nettobeløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. biy Nettobeløb er beregnet ud fra ydelse, hvor der er fratrukket eventuel A-Skat, Supp og ATP-beløb FYDispositionsdato [Attribute] Datoen, hvor udbetalingen skal være disponibel for beløbsmodtageren. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts FYUdbetalingStartdato [Attribute] Startdato for perioden, som udbetalingen dækker. biy FYUdbetalingSlutdato [Attribute]

14 Slutdato for perioden, som udbetalingen dækker. biy Kommentar FYUdbetalingMyndighed [Class] Overførsel af et positivt beløb til en konto tilhørende en myndighed. kombit Det kan være et positivt beløb til både en udenlandsk eller dansk myndighed FYUdbetalingsIdent [Attribute] Generel Definition: ident på den person, virksomhed eller myndighed som udbetalingen går til biy

15 FYBevilgetIdent [Attribute] Generel Definition: den person eller virksomhed som ydelsen er bevilget til biy; dd BevilgetIdent og UdbetalingsIdent kan være den samme, men udbetalingen kan også gå til en anden end den bevilgede person eller myndighed. En bevilget ydelse kan også være negativ. Dette vil være gældende for opkrævning af bidrag FYBeløb [Attribute] Det beregnede nettobeløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. biy Nettobeløb er beregnet ud fra ydelse, hvor der er fratrukket eventuel A-Skat, Supp og ATP-beløb FYDispositionsdato [Attribute]

16 Datoen, hvor udbetalingen skal være disponibel for beløbsmodtageren. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts FYUdbetalingStartdato [Attribute] Startdato for perioden, som udbetalingen dækker. biy FYUdbetalingSlutdato [Attribute] Slutdato for perioden, som udbetalingen dækker. biy Kommentar FYKommuneKode [Attribute]

17 Koden for den kommune, der er ansvarlig for sagen. Specifikation af Serviceinterface for Sag OIO v1.2 Kommunekode er med af hensyn til Sagsindeks. Denne information findes i Organisation, men er medtaget, således at ansvaret for eksisterende sager kan angives og medtages som søgekriterie. Det er Afsendersystemets ansvar at sagen opdateres, såfremt den skifter ansvarlig myndighed FYEANnr [Attribute] Parameter, der skal være tilgængelig på de krav, hvor virksomhed kræver elektronisk fakturering - typisk offentlige virksomheder. biy FYValuta [Attribute] Landets pengeenhed. lpa ATPs koncernvaluta er DKK

18 1.1.4 FYModregning [Class] Modregning er for meget udbetalt ydelse, der modregnes i efterfølgende udbetalinger af denne ydelse. Familieydelser der skal modregnes opkræves gennem Debitorsystemet. dd Det er hovedsageligt efterregulering af Børne, Unge ydelsen der modregnes i FYModregningskravBeløb [Attribute] det netto beløb som skal modregnes i en given udbetaling jla FYGældstype [Attribute] type af gæld dd

19 kan være Efterregulering Tilbagebetalingskrav Modregning af Børnetilskud til bidragsbetalende pensionister RKA - kan der være andre? FYModregningskravGælderTil [Attribute] Generel Definition: startdato for den periode kravet gælder for jla FYModregningskravGælderFra [Attribute] slutdato for den periode kravet gælder for jla

20 FYFordringshaver [Attribute] Generel Definition: id for den myndighed som har kravet jla kommentar FYOpkrævningPerson [Class] Teknisk nøgle for den person, der skal opkræves. Kilde/Status: biy FYOpkrævningIdent [Attribute] Generel Definition: ident på den person, virksomhed eller myndighed som opkrævningen går til biy

21 FYBeløb [Attribute] Det beregnede nettobeløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. biy Nettobeløb er beregnet ud fra ydelse, hvor der er fratrukket eventuel A-Skat, Supp og ATP-beløb FYOpkrævningsPeriodeStartDato [Attribute] Startdato for perioden, som opkrævningen dækker. biy FYOpkrævningsPeriodeSlutDato [Attribute] Slutdato for perioden, som opkrævningen dækker

22 biy FYVedrørerIdent [Attribute] Generel Definition: ident på det barn eller ægtefælle som opkrævningen af et bidrag dækker dd FYKravstiftelsesDato [Attribute] Dato for stiftelse af krav dd FYForfaldsDatoPåKrav [Attribute] Seneste dato, hvor opkrævningen skal betales

23 dd Ændringsårsag [Attribute] Årsag til ændring af krav Årsag kan være af typen: - Regulering - Fejl dd Årsag kan være af typen: - Regulering - Fejl FYBevilgetIdent [Attribute] Generel Definition: den person eller virksomhed som ydelsen er bevilget til biy; dd BevilgetIdent og UdbetalingsIdent kan være den samme, men udbetalingen kan også gå til en anden end den bevilgede person eller myndighed

24 En bevilget ydelse kan også være negativ. Dette vil være gældende for opkrævning af bidrag FYReferenceYdelsesSystem [Attribute] Generel Definition: En persistent unik identifikation. dd Bruges til kommunikation mellem System og Debitor. Bruges både til tilbagebetalingskrav og bidragskrav Det skal sikres at de forskellige fagsystemer ikke kommer til at bruge samme identifikation. Kunne løses med med at FY+ unikt id. Det er fagsystemet der genererer nøglen FYReferenceYdelse [Attribute] Generel Definition: en reference til den udbetaling som har medført denne opkrævning biy FYAfskrivningsType [Attribute]

25 Ikke beskrevet EØS [Attribute] Kunderådgiver vurderer manuelt om en sag skal behandles efter EØS-regler. eam (Indsat af EAM ): FYKontrolKrav [Attribute] Markering af kravet som kontrolkrav Markering hvis kravet er opstået på baggrund af arbejdet med helhedsorienterret kontrol FYValuta [Attribute]

26 Landets pengeenhed. lpa ATPs koncernvaluta er DKK FYOpkrævningMyndighed [Class] Overførsel af et negativt beløb til en myndighed kombit en opkrævning kan være et negativt beløb til en myndighed det kan være tilbagebetaling af for meget udbetalt bidrag, hvor en kommune er indtrådt i retten til bidrag FYOpkrævningIdent [Attribute] Generel Definition: ident på den person, virksomhed eller myndighed som opkrævningen går til biy

27 FYBevilgetIdent [Attribute] Generel Definition: den person eller virksomhed som ydelsen er bevilget til biy; dd BevilgetIdent og UdbetalingsIdent kan være den samme, men udbetalingen kan også gå til en anden end den bevilgede person eller myndighed. En bevilget ydelse kan også være negativ. Dette vil være gældende for opkrævning af bidrag FYBeløb [Attribute] Det beregnede nettobeløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. biy Nettobeløb er beregnet ud fra ydelse, hvor der er fratrukket eventuel A-Skat, Supp og ATP-beløb FYOpkrævningsPeriodeStartDato [Attribute]

28 Startdato for perioden, som opkrævningen dækker. biy FYOpkrævningsPeriodeSlutDato [Attribute] Slutdato for perioden, som opkrævningen dækker. biy FYReferenceYdelse [Attribute] Generel Definition: en reference til den udbetaling som har medført denne opkrævning biy FYForfaldsDatoPåKrav [Attribute]

29 Seneste dato, hvor opkrævningen skal betales dd FYVedrørerIdent [Attribute] Generel Definition: ident på det barn eller ægtefælle som opkrævningen af et bidrag dækker dd 1.2 FamilieydelserBeregningsmotor [Package] Generel Definition: en logisk samling af beregningsparametre for familieydelsesberegning dd

30 1.2.1 Indtægtsgrænse [Class] Den grænse hvor efter en ydelse skal reguleres Kilde: mce, dd Der er en indtægtsgrænse på: - Børne- og ungeydelse - Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse - Supplerende børnetilskud - Særligt børnetilskud til pensionister Børne- og ungeydelse: Lov om en børne- og ungeydelse 1 a Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse: Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 10 c Supplerende børnetilskud: Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 10 d til 10 g Særligt børnetilskud til pensionister: Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag 4 stk. 7. Se også grænser for indtægt samt reguleringssatser: Børne- og ungeydelse: Børnetilskud:

31 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Bundfradrag [Attribute] Generel Definition: Aftrapningsgrænse for hvornår børne- og ungeydelsen reguleres. Status/kilde: dd Fra den 1. januar 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med 2 pct. af den del af indkomsten, der i 2014 overstiger kr. (Grundbeløb på kr.). Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat. For ikke-gifte personer (herunder samboende par, der ikke er gift) udgøres aftrapningsgrundlaget af den del af topskattegrundlaget hos modtageren af ydelsen (typisk moderen), der overstiger kr. For par, der er gift, opgøres aftrapningsgrundlaget som summen af den del af hver ægtefælles topskattegrundlag, der overstiger kr. Aftrapningsgrænsen for 2015 udgør kr BørneUngeReguleringssats [Attribute] Generel Definition: Den sats der regulerer den indkomst der overstiger aftrapningsgrænsen. Status/kilde: dd Fra den 1. januar 2014 er børne- og ungeydelsen gjort indkomstafhængig, således at den aftrappes med

32 2 pct. af den del af indkomsten, der i 2014 overstiger kr. Aftrapningsindkomsten svarer til beskatningsgrundlaget for topskat. Aftrapningsgrænsen for 2015 udgør kr BortfaldsgrænseForPensionsTIllæg [Attribute] Indtægtsgrænsen for bortfald af pensionstillæg. dd, mce Oplysningen kommer fra Pension og bruges til beregning af særligt børnetilskud til pensionister. Det særlige børnetilskud til pensionister nedsættes med 3 % af den indtægt, der ligger udover beløbsgrænsen for, at pensionstillægget bortfalder. Indtægtsgrænse for bortfald af pensionstillæg i 2015: kr. (ægtefælle/samlevende, hvor kun den ene forælder er pensionist) kr. (ægtefælle/samlevende, hvor begge forældre er pensionister) kr. (før 1. marts 1999: ægtefælle/samlevende, hvor den ene forælder er pensionist eller begge forældre er pensionister) kr. (enlig) Eksempler på beregninger af særligt børnetilskud til pensionister: https://www.borger.dk/sider/boernetilskud-pensionister-eksempler.aspx

33 Udgår hvis vi kan bruge den fra pensionssnitflade! UddannelseReguleringssats [Attribute] Den til en hver tid gældende Reguleringssats for børnetilskud til uddannelsessøgende forældre. dd, mce Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse bliver sat ned med 10 % af den del af årsindkomsten, der overstiger for enlige og for par (2015) GrænseForSærligtBTforUddannelses [Attribute] Indtægtsgrænse for særligt børnetilskud til forældre under uddannelse. dd, mce Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse bliver sat ned med 10 % af den del af årsindkomsten, der overstiger for enlige og for par (2015)

34 Det særlige børnetilskud til forældre under uddannelse borfalder ved indkomst på: for enlige (2015) for par der har ret til et tilskud (2015) for par der har ret til to tilskud (2015) SupplerendeBTReguleringsSats [Attribute] Generel Definition: Procentsats for beregning af supplerende børnetilskud. dd, mce Supplerende børnetilskud beregnes som 55 pct. af forskellen på satsen for SU med forsørgertillæg og den aktuelle indkomst. SU med forsørgertillæg er på kr. om måneden (2014) for enlige forsørgere og kr. om måneden (2014) for samlevende. Jf lovgivning for korrekte satser PensionsReguleringsSats [Attribute] Den til en hver tid gældende Reguleringssats på særligt børnetilskud til pensionister

35 dd, mce Det særlige børnetilskud til pensionister nedsættes i dag med 3 % af den indtægt, der ligger udover beløbsgrænsen for, at pensionstillægget bortfalder. Eksempler på beregninger af særligt børnetilskud til pensionister: https://www.borger.dk/sider/boernetilskud-pensionister-eksempler.aspx SupplerendeBTSUSats [Attribute] Generel Definition: Satsen for SU med forsørgertillæg dd, mce Supplerende børnetilskud beregnes som 55 pct. af forskellen på satsen for SU med forsørgertillæg og den aktuelle indkomst. SU med forsørgertillæg er på kr. om måneden (2014) for enlige forsørgere og kr. om måneden (2014) for samlevende. Jf lovgivning for korrekte satser Familieydelsessats [Class]

36 Satser der indgår i beregninger af familieydelser. Børnetilskud og underholdsbidrag fastsættes årligt af BLIS. Skatteministeriet fastsætter satserne for børne- og ungeydelse. mrl/bhm, dd, mce Fastsættes årligt af BLIS link til satser fra BLIS https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Se tabel 17 for Børnetilskud Se tabel 18, 37 og 38 for underholdsbidrag. link til satser fra Skatteministeriet Se tabel SatsTypeFY [Attribute] Kort beskrivelse Satserne kan være af typen: - Børneydelse 0-2 år - Børneydelse 3-6 år - Børneydelse 6-14 år - Ungeydelse år - Ordinært børnetilskud - Ekstra børnetilskud - Særligt børnetilskud, grundbeløb - Særligt børnetilskud, tillæg - Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb - Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg - Flerbørnstilskud

37 - Adoptionstilskud - Særligt børnetilskud til uddannelsssøgende forældre - Normalbidrag til børn, grundbeløn - Normalbidrag til børn, tillæg - Normalbidrag ved fødsel - Normalbidrag omkring fødsel Satstypen henviser til hvilken sats der skal bruges til beregning. Kilde/Status: dd SatsTypeFY kan være af typen: Ordinært børnetilskud (lov 2) Ekstra børnetilskud (lov 3) Særligt børnetilskud, grundbeløb (lov 4, stk. 3) Særligt børnetilskud, tillæg (lov 4, stk. 5) Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (lov 4, stk. 2) Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (lov 4, stk. 4) Flerbørnstilskud (lov 10a) Adoptionstilskud (lov 10b) Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (lov 10c, stk.1) Børneydelse 0-2 årige Børneydelse 3-6 årige Børneydelse 7-14 årige Ungeydelse årige Normalbidrag til børn, grundbeløb (lov 14, 3. pkt.) Normalbidrag til børn, tillæg (lov 14, 4. pkt.) Normalbidrag ved fødsel (lov 15)1) Normalbidrag omkring fødsel (lov 15)1) Dåbs- og navngivningsbidrag (lov 15 stk. 2) Konfirmationsbidrag og beklædningsbidrag (lov 15 stk. 2)

38 EØSsats [Attribute] Den sats der gælder i det EØS land personen får ydelsen fra. Kilde/Status: dd ValutaKurs [Attribute] Nationalbankens til en hver tid gældende kurs for den pågældende valuta Kilde/Status: dd Bruges til beregning af ydelsen i et EØS land og bidragsager med udenlandsk afgørelse Flerbørnsparameter [Class] Flerbørnsparametre angiver hvor mange børn der er i et kuld og hvorledes flerbørnstilskuddet fordeles på kuldet

39 DD Knytter sig til ydelsestypen Børnetilskudvedflerbørnsfødsel Flerbørnsparameter [Attribute] Generel Definition: Flerbørnsparameter angiver hvor mange flerbørnstilskud der gives. Den har værdien: Antal - 1 Status/kilde: eam/dd Antallet findes i Flerbørnstillæg under klassen DelsagFY EkstraBørnetilskud [Class] Ekstra Børnetilskud gives én gang uanset hvor mange børn man har hos sig. Det skal her angives hvor mange børn der er og fordelingen af tilskuddet. DD

40 Bruges til beregning af ydelsestypen ekstra børnetilskud AntalBørnGrænse [Attribute] Ekstra Børnetilskud gives én gang uanset hvor mange børn man har hos sig. Det skal her angives hvor mange børn der er og fordelingen af tilskuddet. DD Værdien vil være 1 uanset antallet af børn, da man kun kan få tilskuddet én gang. Det vil være reglerne der afgør om netop denne delsag tilkendes tilskuddet - i tilfælde af at en ydelsesmodtager har flere børn. Bruges til beregning af ydelsestypen ekstra børnetilskud 1.3 FamilieydelsesType [Package] En samling af de ydelsestyper, der er indeholdt i familieydelsessystemet Kilde dd Kommentar

41 1.3.1 BørneUngeydelse [Class] Børne- og ungeydelsen - også kaldet børnechecken - udbetales automatisk til børnefamilier. Borger.dk, dd; rka Børne- og ungeydelse udbetales automatisk, hvis Personen: - bor i DK - er fuldt skattepligtig i DK og hvis barnet: - er under 18 år - opholder sig i DK - ikke forsørges af det offentlige - ikke er gift Børneydelse er til børn i alderen 0-14 år og udbetales en gang i kvartalet. Ungeydelse er til børn i alderen år og udbetales en gang i måneden. Der findes en række satser for ydelsen alt efter hvor gammel barnet er. Børne- og ungeydelsen er fra 1. januar 2014 blevet gjort indkomstafhængig. Det betyder, at hvis Personens og/eller eventuel ægtefælles indkomst er over kr. (2014 sats), så vil børne- og ungeydelsen blive sat ned med 2 pct. af det beløb hver af indkomsterne overstiger kr. med. Borgere der kommer fra EØS-lande skal afgive yderligere oplysninger for at ydelsen kan oprettes

42 Optjeningsprincippet gælder for børne- og ungeydelse YdelsesStartDato [Attribute] Start dato for ydelse dd YdelsesStopDato [Attribute] Slutdato for ydelse dd BørneUngeYdelseType [Attribute] BørneUngeydelsen er inddelt i flere typer med dertil hørende satser

43 dd BørneUngeYdelse kan være af typen: Børneydelse 0-2 år Børneydelse 3-6 år Børneydelse 7-14 år Ungeydelse år Børnetilskud [Class] Der findes flere typer af børnetilskud. Børnetilskud til enlige forsørgere samt en række mindre børnetilskud. dd; rka, mce Der findes 10 forskellige børnetilskud. Der er forskellige betingelser for at opfylde kravene til børnetilskuddene, men også nogle generelle betingelser ( 5 i børnetilskudsloven): - Barnet eller en af forældrene, der har forældremyndigheden skal have dansk indfødsret eller mht børnetilskud efter 2-3 have haft fast bopæl i Danmark i det seneste år og mht børnetilskud efter 4 have haft fast bopæl i Danmark i de seneste 3 år. Betingelsen om dansk indfødsret gælder dog ikke for udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter 7 og 8 i Udlændingeloven. - Personen skal have fast bopæl i DK

44 - Barnet skal opholde sig i DK - Barnet må ikke være under offentlig forsørgelse - Barnet må kke være gift. Optjeningsprincippet gælder for alle børnetilskud YdelsesStartDato [Attribute] Start dato for ydelse dd YdelsesStopDato [Attribute] Slutdato for ydelse dd RateUdbetaling [Attribute]

45 Udbetaling med anden frekvens end den fastsatte. Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag kapitel 1, 1 stk.1, mce Når det skønnes at være bedst for barnet kan tilskuddet/bidraget udbetales månedsvist/med anden end fastsatte frekvens Adoptionstilskud [Class] En person kan søge om adoptionstilskud, hvis han eller hun har adopteret et udenlandsk barn gennem en godkendt adoptionsorganisation. Kilde: Uglen; rka, mce Adoptionstilskuddet er et engangsbeløb. Adoptionstilskuddet ydes pr. barn. Adopteres der flere børn på en gang, f.eks. søskende, udbetales der et adoptionstilskud pr. barn. Personen har kun ret til tilskuddet, hvis barnet adopteres fra udlandet gennem en af de to godkendte adoptionsorganisationer; AC International Børnehjælp og Danadopt. Statsforvaltningen bekræfter dette på ansøgningen. En af adoptanterne skal have haft fast bopæl i Danmark i mindst 1 år, hvis der ikke er dansk indfødsret eller opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven, for at have ret til tilskuddet OverdragelsesDato [Attribute]

46 Dato for overdragelse af barn fra adoptionsmyndighed. dd Eneadoption [Attribute] Adoption af barn af kun en person. dd OrdinærtBørnetilskud [Class] Ordinært børnetilskud er en ydelse til reelt enlig forsørgere. Kilde: mce Det ordinære børnetilskud udbetales pr. barn. Det ordinære børnetilskud udbetales kvartalsvis. Personen søger om ordinært og ekstra børnetilskud på samme ansøgning

47 En gang om året skal borgeren erklære, om han/hun fortsat er reelt enlig. Personen eller barnet skal have opholdt sig i DK i mindst et år for at have ret til tilskuddet, hvis der ikke er dansk indfødsret eller opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven. Betegnelsen reelt enlig forsørger: Samlivsophævelse: En person, der er gift eller lever i et registreret partnerskab, kan kun anses som enlig forsørger, når den pågældende er separeret eller lever adskilt fra ægtefællen/partneren på grund af uoverensstemmelse. Ægteskabslignende forhold: En person, der ikke er gift, anses kun for enlig, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med den anden af forældrene eller med en anden person. Der foreligger et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret. Samlever/ægtefælle indsat i institutioner under kriminalforsorgen: Der er ret til ordinært børnetilskud, når den ene ægtefælle er indsat i en af kriminalforsorgens institutioner i mere end 3 måneder og den anden ægtefælle er enlig under afsoningen. Hvis der er tale om samlevende par med fælles forældremyndighed, vil der være tale om, at den ikke-indsatte part kan betragtes som enlig allerede fra første dag samleveren indsættes StartÅrsagBørnetilskud [Attribute] Årsag for start af ydelse Kan være af typen - Indsat under kriminalforsorgen

48 dd, mce - Skal fremgå af overblikket - være en hjælp til sagsbehandlingen - opfølgning på sagerne StopÅrsagBørnetilskud [Attribute] Årsag for stop af ydelse Kan være af typen - - dd EkstraBørnetilskud [Class] Ekstra børnetilskud kan kun udbetales, når den der har eller har del i forældremyndigheden, opfylder følgende betingelser: - Får udbetalt ordinært børnetilskud til enlige forsørgere (jf. 2 stk. 1, nr. 1, nr. 2 eller nr. 3 i børnetilskudsloven). - Har barnet/børnene hos sig

49 Der udbetales kun et ekstra børnetilskud uanset hvor mange børn man har hos sig. Kilde: Uglen, dd, MCE Ekstra børnetilskud udbetales kvartalsvis. Personen søger om ordinært og ekstra børnetilskud på samme ansøgning. Udover, at der kun udbetales et ekstra børnetilskud, gælder samme regler som for det ordinære børnetilskud til enlige forsørgere. Dog kan ekstra børnetilskud kun udbetales hvis barnet/børnene bor sammen med den forælder der har forældremyndigheden SupplerendeBørnetilskud [Class] Supplerende børnetilskud er et børnetilskud til forældre der er under uddannelse eller i praktik. Kilde: Uglen, rka, mce Personen skal ansøge om supplerende børnetilskud. Tilskuddet beregnes som 55 % af forskellen på satsen for SU med forsørgertillæg og Personens aktuelle indkomst. Supplerende børnetilskud udbetales den sidste hverdag i hver måned. Det er Udbetaling Danmark, der afgør, om det er mest økonomisk fordelagtigt for Personen, at modtage særligt børnetilskud til forældre under uddannelse eller supplerende børnetilskud. Afgørelsen skal træffes

50 ud fra, hvad der er mest økonomisk fordelagtigt på årsbasis. Eksempel: En enlig forsørger, der har en månedlig indtægt på mere end kr. vil normalt kunne få mere i særligt børnetilskud end i supplerende børnetilskud. En samlevende forsørger, der har en månedlig indtægt på mere end kr. vil normalt kunne få mere i særligt børnetilskud end i supplerende børnetilskud, hvis samleverens månedlige indtægt er mindre end ca kr SU-berettigetUddannelse [Attribute] Her angives om uddannelsen er SU-berettiget. dd, mce Angives med en ja/nej mulighed IndberettetIndkomst [Attribute] Personens forventede indkomst, som kan indberettes af personen selv eller en kunderdågiver. dd, mce

51 UddannelsesType [Attribute] Her angives om personen er på skole- eller praktikophold. dd, mce Kan have værdierne: - Skoleophold - Praktikophold UddannelseStartDato [Attribute] Startdato for skole eller praktikophold dd FYKapitalIndtægt [Attribute] Generel Definition: Positiv nettokapitalindkomst. Det kan være renteindtægt fratrukket renteudgifter og lejeindtægt

52 dd/mce Skal kun anføres hvis beløbet er positivt FYAktieIndtægt [Attribute] Generel Definition: aktieindkomst sum eam Skal kun anføres hvis beløbet er positivt - Obligationer - Pantebreve i depot - Aktier (deponerede og børsnoterede) og investeringsbeviser - Andre værdipapirer (herunder værdipapirer i udlandet), UddannelseSlutDato [Attribute] Slutdato for skole eller praktikophold dd

53 Uddannelsesnavn [Attribute] Den uddannelse ansøger er optaget på dd Børnetilskudtilforældreunderuddannelse [Class] Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse kan udbetales når en forælder er i lære eller i gang med en uddannelse, hvor man kan få SU eller blive optaget i en a-kasse. Dog kan børnetilskuddet ikke udbetales hvis en forælder får forsørgertillæg som enlig. Kilde: Uglen, rka, mce Personen skal ansøge om børnetilskuddet til forældre under uddannelse. Tilskuddets størrelse afhænger af husstandsindkomsten. Den maksimale sats nedsættes med 10 % af den del af indkomsten, der overstiger en fastsat indkomstgrænse

54 Børnetilskud til forældre under uddannelse udbetales en gang i kvartalet. Det er Udbetaling Danmark, der afgør, om det er mest økonomisk fordelagtigt for Personen, at modtage særligt børnetilskud til forældre under uddannelse eller supplerende børnetilskud. Afgørelsen skal træffes ud fra, hvad der er mest økonomisk fordelagtigt på årsbasis. Eksempel: En enlig forsørger, der har en månedlig indtægt på mere end kr. vil normalt kunne få mere i særligt børnetilskud end i supplerende børnetilskud. En samlevende forsørger, der har en månedlig indtægt på mere end kr. vil normalt kunne få mere i særligt børnetilskud end i supplerende børnetilskud, hvis samleverens månedlige indtægt er mindre end ca kr IndberettetIndkomst [Attribute] Personens forventede indkomst, som kan indberettes af personen selv eller en kunderdågiver. dd, mce UddannelsesType [Attribute] Her angives om personen er på skole- eller praktikophold

55 dd, mce Kan have værdierne: - Skoleophold - Praktikophold SU-berettigetUddannelse [Attribute] Her angives om uddannelsen er SU-berettiget. dd, mce Angives med en ja/nej mulighed UddannelseStartDato [Attribute] Startdato for skole eller praktikophold dd

56 UddannelseSlutDato [Attribute] Slutdato for skole eller praktikophold dd FYAktieIndtægt [Attribute] Generel Definition: aktieindkomst sum eam Skal kun anføres hvis beløbet er positivt - Obligationer - Pantebreve i depot - Aktier (deponerede og børsnoterede) og investeringsbeviser - Andre værdipapirer (herunder værdipapirer i udlandet), FYKapitalIndtægt [Attribute] Generel Definition:

57 Positiv nettokapitalindkomst. Det kan være renteindtægt fratrukket renteudgifter og lejeindtægt. dd/mce Skal kun anføres hvis beløbet er positivt Uddannelsesnavn [Attribute] Den uddannelse ansøger er optaget på dd OrdinærtBørnetilskudtilpensionist [Class] Hvis personen og barnets anden forælder er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler, kan der udbetales ordinært børnetilskud til pensionister. Tilskuddet udbetales automatisk. Kilde: Uglen, dd, mce Hvis begge forældre er pensionister, vil de både modtage det ordinære og det særlige børnetilskud med tillæg. Børnetilskuddet til pensionister udbetales pr. barn i hvert kvartal

58 Oplysningerne kommer fra Pensionssystemet SærligtBørnetilskudtilpensionist [Class] Hvis personen og/eller barnets anden forælder er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler, kan der udbetales særligt børnetilskud til pensionister. Børnetilskuddet udbetales automatisk. Kilde: Uglen, dd; rka, mce Er kun en af forældrene pensionist, kan der udbetales særligt børnetilskud til pensionister (uden tillæg). Hvis begge forældre er pensionister, kan der både udbetales særligt børnetilskud med et tillæg, samt ordinært børnetilskud. Børnetilskuddet til pensionister udbetales pr. barn i hvert kvartal. Det er en betingelse, at der ikke kan fastsættes bidrag. Det særlige børnetilskud til pensionister er indkomstbestemt. Den maksimale sats på særligt børnetilskud nedsættes med 3 pct. af den indtægt, der ligger udover beløbsgrænsen for, at pensionstillægget bortfalder. Personen eller barnet skal have opholdt sig i Danmark i mindst 3 år for at have ret til tilskuddet, hvis der ikke er dansk indfødsret eller opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven. Oplysninger kommer fra Pensionssystemet. Særligt børnetilskud til pensionister kan tages med til udlandet, hvis Personen har ret til at tage sin pension med til udlandet Børnetilskudtilbidragsbetalendepensionist [Class] Folkepensionister eller førtidspensionister efter gamle regler, der betaler børnebidrag kan søge et særligt

59 børnetilskud til dækning af normalbidragets grundbeløb. Kilde: dd; rka, mce Hvis bidragsbetaleren betaler børnebidraget direkte til bidragsmodtageren, udbetales det særlige børnetilskud til pensionistens NemKonto. Hvis Udbetaling Danmark opkræver og udbetaler børnebidraget til bidragsmodtageren, vil det særlige børnetilskud dække en del af pensionistens opkrævning, så han kun skal betale normalbidragets tillæg. Personen skal ansøge om det særlige børnetilskud til bidragsbetalende pensionister Børnetilskudvedflerbørnsfødsel [Class] Ved en flerbørnsfødsel kan der gives tilskud til et eller flere af børnene. Tilskuddet udbetales automatisk. Kilde: Uglen, rka, mce Tilskuddet udbetales for hvert barn udover det første. Tilskuddet udbetales kvartalsvis og stopper automatisk, når børnene fylder 7 år. Børnene skal have fælles folkeregisteradresse. Hvis forældrene ikke bor sammen, og de beslutter at dele

60 børnene imellem sig, bortfalder tilskuddet. Personen eller børnene skal have opholdt sig i DK i mindst et år for at have ret til tilskuddet, hvis der ikke er dansk indfødsret eller opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven SærligtBørnetilskud [Class] Der kan gives et særligt børnetilskud, når der kun er én eller ingen forældre. Nogle af tilskuddene skal der søges om, mens andre skal startes automatisk. Kilde: Uglen, rka, mce Der udbetales automatisk særligt børnetilskud i følgende situationer: - når den ene forælder er død - når begge forældre er døde (her gives der to særlige børnetilskud) - når barnet er adopteret af en enlig adoptant Der udbetales særligt børnetilskud efter en ansøgning i følgende situationer: - når der ikke er fastslået faderskab - når der er en igangværende faderskabssag i Statsforvaltningen - når barnet er kommet til ved kunstig befrugtning Børnetilskuddet udbetales pr. barn i hvert kvartal

61 Personen eller barnet skal have opholdt sig i Danmark i mindst 3 år for at have ret til tilskuddet, hvis der ikke er dansk indfødsret eller opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven ÅrsagTilSærligtBørnetilskud [Attribute] Årsag til særligt børnetilskud kan være af typen: - Verserende faderskabssag - Faderskab ikke fastslået - Eneadoption - Kunstig befrugtning - Kun én forælder - Ingen forælder (satsen er dobbelt Særligt BT) - Bidragsresolution Norden 0 kr. (Usigende navn) dd FYYdelsesType [Class] Den type familieydelse man kan tilkendes

62 dd Indenfor Familieydelser kan man være berettiget til tre typer af ydelser: - Børneungeydelse - Børnetilskud - Underholdsbidrag FYYdelsesType [Attribute] en familieydelse kan inddeles i typer dd mulig typetabel: Børneungeydelse Børnetilskud Underholdsbidrag YdelseModtagetIUdlandet [Attribute] Det beløb ydelsesmodtager modtager i udlandet dd

63 Gælder EØS sager AndetBeløbEndSats [Attribute] Beløb der adskiller sig fra den normale ydelsessats. mce Mulighed for at indtaste andet beløb end satsen. Eksempler, hvor andet beløb end sats kan anvendes: - Tidligere lovændringer, som ikke længere eksisterer - Fratrække børnepensionen - Perioder der ikke eksisterer i fagsystemet - Rette i sager, f.eks. sager hvor der ikke kan rettes i eksisterende bevillinger/fejl i systemet - Nedskrive særligt børnetilskud til pensionister (de skal have et krav om tilbagebetaling, men ikke på hele satsen) - EØS-sager med forskelsbeløb Der er i dag en spærre på, så kunderådgiveren ikke kan taste et beløb der er større end satsen. Det skaber også problemer. Der skal overvejes evt. rettigheder til denne attribut Bidragsafgørelse [Class]

64 Bidragsafgørelsen er dokumentation for en persons ret til bidraget og kan indeholde: - Oplysninger om bidragsbetaleren - Oplysninger om bidragsmodtageren - Startdato og evt. slutdato - Størrelse på beløb - Bidragsperson (barn, ægtefælle) - Udbetalingsfrekvens Kilde/Status: Udbetaling Danmarks vidensløsning, dd, mce Der kan være forskellige typer af bidragsafgørelser, f.eks.: - Afgørelse fra Statsforvaltningen - Afgørelse fra retten - Udenlandsk afgørelse - Private aftaler, som både kan være skriftlige og mundtlige Dette er en ekstern afgørelse om en persons ret til bidrag. Udbetaling Danmark kan afvise at ville håndtere sagen, f.eks. hvis bidragsbetaler frivilligt vil betale til bidragsmodtager, men bidragsmodtager foretrækker at få pengene gennem Udbetaling Danmark. Den FYAfgørelse der træffes er på baggrund af om en person er berettiget til at Udbetaling Danmark eksekverer den afgørelse der findes i Bidragsafgørelsen Bidragstype [Attribute]

65 Bidrag kan være af typen: - Børnebidrag - Procenttillæg til børnebidrag (25, 50, 100, 200, 300 og 400 %) - Ægtefællebidrag - Bidrag til mor omkring fødsel - Fødselsbidrag - Navngivningsbidrag - Konfirmationsbidrag - Uddannelsesbidrag - Begravelsesbidrag dd, mce BidragStartDato [Attribute] Startdato for bidrag dd BidragsforfaldsDato [Attribute]

66 Den dato bidraget skal forfalde på (f.eks. den 1. i hver måned). dd, mce AfgørelsesType [Attribute] Den instans eller det land afgørelsen er truffet af. dd, mce En bidragsafgørelse kan være af typen: - Afgørelse fra Statsforvaltningen - Afgørelse fra retten - Afgørelse fra nordiske lande (Island, Sverige, Norge og Finland) - Afgørelse fra Grønland og Færøerne - Afgørelse fra øvrige udland - Private aftaler, som både kan være skriftlige og mundtlige DatoForAfgørelse [Attribute]

67 Den dato afgørelsen er truffet (f.eks. den dato Statsforvaltningen har underskrevet afgørelsen). dd, mce Bruges til vurdering af ret til forskudsvis udbetaling og forældelse FrekvensForUdbetaling [Attribute] Udbetalingsfrekvens af bidrag (f.eks. månedsvis, halvårligt). dd, mce Dette er en del af statsforvaltningens eller rettens afgørelse FastBeløb [Attribute] Fast beløb kan være: - Et bidrag der er fastsat til et fast beløb, der ikke er satsreguleret. Dette kan være i både dansk og udenlandsk valuta. - Et fastsat bidrag, hvor der skal modregnes et beløb (kunne f.eks. være hvis bidragsbetaler har betalt for skoleophold, sko, tøj mv., som så skal fratrækkes i bidraget)

68 dd, mce Det skal muligt at angive hvilken type bidrag det "faste beløb" vedrører. Det kan både være kunderådgiver og statsforvaltningen der fastsætter et fastbeløb. Et fast beløb kan både være løbende og for en enkelt periode Underholdsbidrag [Class] Underholdsbidrag er et økonomisk bidrag til en person, som man har pligt til at forsørge. Udbetaling Danmark opkræver og udbetaler bidraget, hvis parterne ikke kan ordne bidraget indbyrdes. Udbetaling Danmark opkræver og udbetaler bidraget på baggrund af en afgørelse der oftest vil være afgjort i Statsforvaltningen. Borger.dk; dd; rka, mce Et underholdsbidrag kan være et løbende bidrag eller et engangsbeløb, alt efter hvilken type bidrag der er tale om. Nogle bidrag kan udbetales forskudsvist, mens andre kun kan udbetales ej forskudsvist. Der findes 9 forskellige bidragstyper: - børnebidrag - procenttillæg (25, 50, 100, 200, 300 og 400 %) - fødselsbidrag

69 - bidrag til mor omkring fødslen - Navngivningsbidrag - Konfirmationsbidrag - Begravelsesbidrag - Uddannelsesbidrag - Ægtefællebidrag Personen eller barnet skal have opholdt sig i Danmark i mindst 3 år for at have ret til forskudsvis udbetaling af bidrag, hvis der ikke er dansk indfødsret eller opholdstilladelse i Danmark efter 7 eller 8 i udlændingeloven. Optjeningsprincippet gælder for forskudsvis udbetaling af bidrag BidragSlutDato [Attribute] Slutdato for bidrag dd FastBeløb [Attribute] Fast beløb kan være: - Et bidrag der er fastsat til et fast beløb, der ikke er satsreguleret. Dette kan være i både dansk og

70 udenlandsk valuta. - Et fastsat bidrag, hvor der skal modregnes et beløb (kunne f.eks. være hvis bidragsbetaler har betalt for skoleophold, sko, tøj mv., som så skal fratrækkes i bidraget) dd, mce Det skal muligt at angive hvilken type bidrag det "faste beløb" vedrører. Det kan både være kunderådgiver og statsforvaltningen der fastsætter et fastbeløb. Et fast beløb kan både være løbende og for en enkelt periode BidragUdbetalingsType [Attribute] Bidragsudbetalinger kan være af flere forskellige typer. dd BidragUdbetalingsType kan være af typen: - ej-forskudsvistudbetaltbidrag - ForskudsvistUdbetaltBidrag SlutDatoForUddannelse [Attribute]

71 Dato for slut af uddannelse. dd, rka, mce Der skal laves opfølgning på hvornår uddannelsen slutter, da den nøjagtige slutdato ikke kendes på bevillingstidspunkt. Som regel vil der af afgørelsen kun fremgå en forventet slutmåned og år, men uddanelsesbidraget skal stoppes på selve eksamensdagen. Det skal derfor være muligt at angive den forventede slutmåned, hvor der herefter skal følges op på den nøjagtige slutdato RateUdbetaling [Attribute] Når det skønnes bedst for barnet, kan bidraget udbetales for kortere perioder end fastsat i bidragsdokumentet. Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag kapitel 3, 16 stk.1, mce Eksempel: Et bidrag er fastsat til en halvårlig udbetaling, men hvis det vurderes at det er bedst for barnet, kan vi udbetale bidraget månedsvis BidragIUDKStartDato [Attribute] Den startdato som bidragsmodtageren søger om bidrag fra

72 mce Startdatoen som bidragsmodtageren søger om underholdsbidrag fra i Udbetaling Danmark, er ikke nødvendigvis den samme som på bidragsafgørelsen. Eksempelvis kan det fremgå af bidragsafgørelsen, at bidragsmodtageren skal modtage underholdsbidrag fra den 1. november 2014, men bidragsmodtageren søger måske først om underholdsbidrag i Udbetaling Danmark fra den 1. marts 2015, fordi bidragsmodtager har modtaget underholdsbidraget fra bidragsbetaleren indtil den 1. marts FamilieydelseYdelse [Package] Generel Definition: Samling af de effektueringsbegreber, der skal til for at danne en udbetaling/opkrævning, og som skal danne grundlag for dataafsendelse til YdelsesIndeks. biy Modellen fra YdelsesIndeks er skåret til, så der her kun er medtaget de nødvendige begreber for fagsystemets begrebsmodel. Fagsystemet skal dog kunne aflevere alle de data som kræves fra YdelsesIndeks. UDK har kun økonomiske ydelser,derfor er Effektueringsplan fjernet fra modellen, så kun den økonomiske effektueringsplan med

73 1.4.1 BevilgetYdelse [Class] En Bevilget Ydelse er et udtryk for en Ydelse, der er bevilget til en Part, her en person( eller en virksomher, se kommentar nedenfor). Der kan være en eller flere Bevilgede Ydelser som en del af en Bevilling. Hver Bevilget Ydelse beregnes for sig efter de gældende regler i Afsendersystemet Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Udbetalingen vil ofte følge bevillingen, hvor de bevilgede ydelser vil fremgå som linier på udbetalingsmeddelelsen. Barsel: her skelnes mellem ydelse bevilget til personer og ydelse bevilget til virksomheder. I barsel er BevilgetYdelse kun ydelse bevilget til personer og ydelse til virksomheder ligger i BevilgetRefusion. I alle øvrige domæner indeholder BevilgetYdelse både ydelse bevilget til personer og virksomheder BevilgetYdelsesId [Attribute] UUID for den bevilgede Ydelse. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts BevilgetYdelsesStartdato [Attribute] Startdato for den perode ydelsen omfatter

74 Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts BevilgetYdelsesSlutdato [Attribute] Slutdato for den periode ydelsen omfatter. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts BevilgetYdelsesStatus [Attribute] Status for den bevilgede ydelse, fx. aktiv, inaktiv eller passiv Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts BevilgetYdelsesmeddelelse [Attribute] relateret til den konkrete instans af Bevilget Ydelse

75 Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts BevilgetYdelsesBetegnelse [Attribute] Betegnelse på den bevilgede ydelsesart Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts BevilgetYdelseBegrundelse [Attribute] Den bevilgede ydelses begrundelse. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts Tilbagebetalingspligtig [Attribute] Angiver hvorvidt ydelsen er tilbagebetalingspligtig for den, der modtager ydelsen

76 Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Mulige værdier: Ja Nej ØkonomiskEffektueringsplan [Class] Indeholder informationer til beskrivelse af kommende udbetalinger til en given sag. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Økonomiske ydelser er ofte kendetegnet ved gentagne udbetalinger af et beløb - eksempelvis en gang månedligt, startende på en bestemt dag. Alle ændringer i den økonomiske effektueringsplan skal logges, så det til enhver tid er muligt at fremstille tidligere versioner Beregningsfrekvens [Attribute] Den frekvens som ydelserne skal beregnes med. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Månedlig Ugentlig

77 Årlig Engangs beløb Dispositionsdato [Attribute] Datoen, hvor den økonomiske effektuering er disponibel for Parten. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts YdelsesBeløb [Attribute] Det beregnede bruttobeløb, som dækker en beregningsfrekvens for en bevilget ydelse. Alt andet lige, vil dette beløb være det samme for alle ydelsesperioder i hele bevillingsperioden. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts Betalingsmåde [Attribute] Generel definition Information om den økonomiske effektueringsplan er forudrettet eller bagudrettet. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Typetabel med værdier:

78 Forudrettet Bagudrettet EffektueringsplanId [Attribute] UUID for effektueringsplan Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts EffektueringsplanSlutdato [Attribute] Slutdato for effektueringsplan. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts EffentueringsplanStartdato [Attribute] Startdato for effektueringsplan

79 Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts Ydelse [Class] De tjenester, genstande eller penge der kan bevilges. Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts 2014 Er lig med den økonomiske effektuering i Underbilag 6A Begrebs og Informationsmodeller for Ydelsesindeks, marts Den tilkendte ydelse vedr. en given ansøgning fra en person. Ydelsen er beregnet på baggrund af grundoplysninger og eventuelt anden information. Den faktisk udførte handling, som det fremgår af planen. Er der tale om ydelser med gentagelse (eksempelvis pension), vil der være mange ydelser til samme effektueringsplan. Ydelserne er således et udtryk for hvad der er sket (til forskel fra effektueringsplanen, som fortæller hvad der skal ske) Bemærkning: Ydelsen vil ofte synliggøres i form af en udbetalingsmeddelelse eller en udbetalingsanmodning til et udbetalingssystem. En ydelse er en bruttoydelse hvoraf der beregnes skat

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD

Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD DPT Vejledning om retningslinjer for fastsættelse af børnebidrag i 2008TPD 1) Indhold 1. Børns forsørgelse 2. Normalbidraget 3. Forhøjet børnebidrag 4. Uddannelsesbidrag 5. Konfirmations- og beklædningsbidrag

Læs mere

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK -

- FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - - FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK - Modtager: Til kommunernes Borgerservice 7. november 2013 Ref. nr.: 3-2013 Indhold Boligstøtte... 2 Mellemkommunal refusion... 2 Hvilke sager indgår i den mellemkommunale

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel

Læs mere

Bilag 3A.8 Oversigter

Bilag 3A.8 Oversigter Bilag 3A.8 Oversigter Version 1.0 27-04-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til ansøgning,

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.7 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 REGEL- OG BESLUTNINGSMODELLER... 5 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Socialudvalget 2012-13 L 84 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse

26.11.2013. 1 KY-revalideringsydelse 1 KY-revalideringsydelse... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 5 1.2.1 Attributter... 5 1.3 Ydelse... 6 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter...

Læs mere

1 KY-kontering 26.11.2013

1 KY-kontering 26.11.2013 1 KY-kontering... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk effektueringsplan... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Bevilget ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 5 1.4 Bevillingsmodtager... 5 1.5

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp eller starthjælp... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp...

Læs mere

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0

Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 2.0 Underbilag 2M Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Version 20 Begrebsmodellen for Ydelsesindeks Begrebsmodellen med de centrale forretningsobjekter er illustreret i Figur Begrebsmodel og definition

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR

REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR REGISTRERING AF DIT BARNS BOPÆL I CPR Hvad gør Statsforvaltningen? Hvad gør Folkeregistret? Hvordan er proceduren i sager om registrering af børns bopæl? Hvilke konsekvenser har registreringen af barnets

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation

Udfyld skemaet på de næste sider, og vedlæg følgende dokumentation Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Oplysningsskema til udbetaling af børne- og ungeydelse Dine oplysninger Dansk personnummer Statsborgerskab Telefonnummer Udfyld

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år 262-0 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere mellem 18 og 23 år I henhold til 3, stk. 2 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling EKSTERN INFORMATION OM Helhedsorienteret sagsbehandling Vejen Kommune 1 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Borgerservice, Vejen Kommune Oplag:?? stk. Tryk: Vejen Kommune Revideret: Maj 2015 Vejen Kommune har

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Til samtlige kommuner, m.fl.

Til samtlige kommuner, m.fl. Til samtlige kommuner, m.fl. Orientering om ny bekendtgørelse om dagtilbud som følge af indførelsen af regler om anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud i dagtilbud

Læs mere

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.4 Begrebsmodel. Kommunernes Ydelsessystem Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S www.kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 2 af 8 Vejledning Bilaget er færdigt, og Tilbudsgiver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27.

Pas og kørekort. Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Borgerservice når det passer dig på www.helsingorkommune.dk Se bagsiden for mere information Pas og kørekort Du finder os i Borgerservice på adressen Birkedalsvej 27. Vores åbningstider er: Mandag til

Læs mere

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000

VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 SOCIAL- OG INTEGRATIONSMINISTERIET VEJLEDENDE RETNINGSLINJER FOR FASTSÆTTELSE AF ÆGTE- FÆLLEBIDRAG FRA 2000 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2010 2 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2009 4 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2008 8 ÆGTEFÆLLEBIDRAG 2007 12

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget har nu besluttet, at

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år 262-1 Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere over 18 år I henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område.

På Justitsministeriets område indeholder planen 12 initiativer, navnlig inden for det familieretlige område. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 543 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 6. juli 2011 Kontor: Økonomikontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark 262-2 Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark I henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Beskatning af børn. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Beskatning af børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte fremkommer der spørgsmål om, hvilke konsekvenser, der udløses som følge af overdragelse af aktiver til børn, herunder penge. Spørgsmålene

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere i henhold til 4 i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Notat om opkrævning af underholdsbidrag

Notat om opkrævning af underholdsbidrag Den 21. november 2008 J.nr.: 2008-5011-00007 Sagsbehandler: JUSR/LATH Notat om opkrævning af underholdsbidrag 1. Indledning Skatteministeren har den 8. oktober 2008 fremsat følgende lovforslag: L 20 Forslag

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2008

Boligydelse og boligsikring 2008 Boligydelse og boligsikring 2008 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Uddannelsesbidrag til børn

Uddannelsesbidrag til børn - 1 Uddannelsesbidrag til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Først tak for belysning af mange interessante problemstillinger igennem årene. Jeg er fraskilt for 2 år siden og har 3 børn

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2010

Boligydelse og boligsikring 2010 Boligydelse og boligsikring 2010 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser

Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Vejledning i implementering af Udbetaling Danmarks standardside om familieydelser Introduktion Den 1. oktober overgår familieydelserne til Udbetaling Danmark. Det betyder, at kommunernes hjemmeside skal

Læs mere

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi

Hvad nu med pengene. Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Hvad nu med pengene Åbenlyst uddannelsesparat eller uddannelsesparat Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for din økonomi Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Boligydelse og boligsikring 2006

Boligydelse og boligsikring 2006 Boligydelse og boligsikring 2006 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte Der er to slags boligstøtte:

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009

Københavns Kommune. Boligydelse og boligsikring 2009 Københavns Kommune Boligydelse og boligsikring 2009 Boligstøtte To slags hjælp Hvis du bor til leje i en lejlighed med eget køkken, kan du måske få hjælp til huslejen. Hjælpen hedder boligstøtte. Der er

Læs mere

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende

Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende SU-systemet Effekt af øget aftrapning af SU til hjemmeboende På ungdomsuddannelserne bruges 3,7 mia.kr. årligt, hvoraf 1,5 mia. kr. udbetales til hjemmeboende studerende. Hvis man i øget grad indkomstgraduerede

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag...

26.11.2013. 1.22 Nedsættelse ift. løn på fuld tid...19 1.22.1 Attributter...19 1.23 Beslutningsgrundlag...19 1.24 Flekslønbeslutningsgrundlag... 1 KY-Fleksløntilskud... 3 1.1 Person... 4 1.1.1 Attributter... 4 1.2 Økonomisk ydelse... 6 1.2.1 Attributter... 6 1.3 Ydelse... 7 1.3.1 Attributter... 7 1.4 Konteringsregel... 7 1.4.1 Attributter... 8

Læs mere

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser

26.11.2013. 1 KY-andre ydelser 1 KY-andre ydelser... 2 1.1 Person... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Økonomisk ydelse... 4 1.2.1 Attributter... 4 1.3 Ydelse... 5 1.3.1 Attributter... 6 1.4 Konteringsregel... 6 1.4.1 Attributter... 6 1.5

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK Til kommunernes borgerservice November 2014 Uge 48 Ref.nr.: Fagligt nyt fra Udbetaling Danmark Oplys venligst ved henvendelse Indhold Tema: Obligatorisk digital selvbetjening... 2 Giv besked til Udbetaling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle

Ægtefællebidrag. Rigsombudsmanden på Færøerne. 1. Oplysninger om ansøger. 2. Jeg søger om. 3. Oplysninger om min (fraseparerede/fraskilte) ægtefælle Rigsombudsmanden på Færøerne Ægtefællebidrag 1. Oplysninger om ansøger Fulde navn: P-tal: Adresse: Postnr./by: E-mail: Telefonnr. I dagtimerne: 2. Jeg søger om fastsættelse af ægtefællebidrag fra den forhøjelse

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

2. Hvordan søges der om førtidspension?

2. Hvordan søges der om førtidspension? FØRTIDSPENSION 2. Hvordan søges der om førtidspension? Ønsker man at søge om førtidspension, kan man kontakte kommunen. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der er en række faste

Læs mere

Børnetilskudslovens 19

Børnetilskudslovens 19 Børnetilskudslovens 19 Ikke fundet grundlag for at kritisere, at et amtsankenævn havde lagt en udtalelse fra statsamtet om muligheden for at pålægge en - da afdød - forsørger bidragspligt til grund for

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere