Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er nærsynethed. Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden. Skarpheden er på nethinden"

Transkript

1 Er nærsynethed Af professor dr.med. Ernst Goldschmidt Nærsynethed et vokseproblem Nærsynede øjne er for lange, dvs. at billeddannelsen finder sted i et plan foran nethinden, hvorved billedet på nethinden bliver sløret. Derfor sætter vi spredelinser i brillerne og får herved billedet flyttet til nethinden. (Fig. 1). Hos børn og unge sker der så det, at øjet fortsætter med at vokse, og ved næste besøg hos øjenlæge eller optiker må brillerne gøres stærkere. Fig. 1 Skarpheden er foran nethinden I Hongkong er 90% af studenterne nærsynede Man kan i dag konstatere, at 80 % af skolebørnene i Hongkong er nærsynede allerede i 15-års alderen, og blandt de universitetsstuderende er over 90% nærsynede og så er det endda en ganske udtalt nærsynethed, der gennemsnitligt er tale om. Dette vækker betydelig bekymring, fordi det indebærer, at afstandssynet, uden briller eller kontaktlinser, er meget dårligt, og at der senere i livet må forventes komplikationer til nærsynetheden, der kan være synstruende. Kan vi frygte en tilsvarende udvikling i Danmark? Det er usandsynligt, men alligevel er der grund til at undersøge, om der er noget, vi gør galt, og som vi kunne gøre anderledes for at sikre, at færre af vore børn skal have briller eller kontaktlinser på grund af nærsynethed. Skarpheden er på nethinden Hvorfor bliver børn nærsynede? Det ved vi stadig ikke, men sikkert er det, at både arvelige faktorer og forhold i miljøet spiller en rolle. Alt dette er ikke nyt, men har været diskuteret igennem snart 150 år, uden at vi egentlig ved så meget mere i dag end for 150 år siden. Der har 10

2 en miljøskade? hele tiden været en diskussion mellem tilhængere af en»arvelighedsskole«og tilhængere af en teori, hvor nærarbejde var den udløsende faktor i en udvikling af nærsynethed. Vi ved i dag, blandt andet på baggrund af undersøgelser på tvillinger, at arvelige forhold er ganske afgørende for brydningsfejl i øjnene, men vi ved også, at miljøet spiller en større rolle end tidligere antaget. I Danmark er 30% af studenterne nærsynede Den første større danske befolkningsundersøgelse foretog øjenlæge Tscherning i Det drejede sig om en undersøgelse af sessionspligtige i Københavnsområdet, dvs. at undersøgelsen kun omfattede mænd. Materialet blev opdelt efter erhverv og uddannelse. Undersøgelsen omfattede ikke de laveste grader af nærsynethed. Metoden var beskrevet så nøjagtigt, at jeg 80 år senere kunne gentage undersøgelsen. Det viste sig, at der i den danske befolkning både i 1882 og i 1962 var en bemærkelsesværdig fordeling af nærsynethed. Der var således ti gange så mange nærsynede blandt studenter (ca. 30%) som blandt ufaglærte (ca. 3%), og det har ikke ændret sig væsentligt fra 1880 erne til 1960 erne. 11

3 Nærsynethed og erhverv Allerede for ca. 100 år siden vidste man, at visse tekstilarbejdere (»Tuchstopferinnen«) udviklede nærsynethed, men denne information gik i glemmebogen. Men for 10 år siden fandt Simensen og Thorud i Lillehammer en virksomhed, der fremstiller tekstiler, og hvor visse ansatte, der kontrollerer vævefejl, næsten alle oplevede en ændring i øjets brydning i retning af nærsynethed. Selv langsynede synes ikke beskyttet mod ændringer ved dette arbejde. Interessant er det, at det hos disse voksne personer er ændringer i øjets akselængde, der betinger refraktionsændringerne. Stofferne bevæger sig langsomt på en rulle, og det er opgaven at finde vævefejl og udbedre dem (Fig. 2). Det er ikke specielt akkommodationskrævende arbejde, men nethindebilledet ændrer sig hele tiden. Hvorvidt dette spiller en rolle, vides ikke. Fig. 2. Kontrol af vævefejl kan føre til nærsynethed Sammenhæng mellem nærsynethed og diabetes En mulig sammenhæng mellem diabetes og nærsynethed blev næsten samtidigt observeret i to danske undersøgelser i første halvdel af 1980 erne. Hos diabetikere fandt Fledelius 38% nærsynede mod 27% i baggrundsbefolkningen. Sjølie fandt 45% nærsynede blandt type 1-diabetikere. Hypotese: Kostændringer mulig årsag til nærsynethed Dette har siden ført til overvejelser om en særlig betydning af hyperinsulinæmi (forhøjet koncentration af insulin i blodet), som opstår, når man går fra en traditionel asiatisk kost til»mcdonald«- kost. Herved kan observerede stigninger i hyppigheden af nærsynethed fra en generation til den næste måske forklares. Nærsynethed forklaret ved nærarbejde Vi har i Danmark og i andre industrilande store variationer i hyppighed af nærsynethed med langt flere nærsynede blandt akademikere end blandt ufaglærte flere i byer end på landet en fordeling, der har gjort det nærliggende at tolke som indikation på sammenhæng mellem nærsynethed og nærarbejde. Måske kan nærsynethed bremses ved styrkelse af øjets bindevæv Der er nok i dag enighed om, at det ikke alene er nærarbejde, dvs. akkommodation, der betinger nærsynethed, men at problemet er mere kompliceret. Fra de senere år foreligger en række større, velgennemførte forsøg hos skolebørn med dob- 12

4 Fig. 3. Ca. 40% af de 8-9-årige børn i Hongkong er nærsynede beltslebne (bifokale) eller flerstyrkeglas i stedet for almindelige brilleglas, som desværre ikke viste en klar mindskning i graden af nærsynethed. Øjenlæge Klaus Trier, Hellerup, har i mange år søgt efter kemiske stoffer i naturprodukter, der kan styrke bindevævet. I et aktuelt projekt undersøges effekten af theobromin og et nedbrydningsprodukt, 7-methylxanthin, på udviklingen af nærsynethed hos børn. Theobromin og 7-methylxanthin findes naturligt i kakaobønner og har vist sig at styrke bindevævet Svært at nå i banken? De fleste kender situationen. Det er vigtigt, at du kommer i banken f.eks. for at betale en regning, men det kan være svært at nå. Hvis du har en pc og adgang til internettet, så kan du gå i banken, præcis når du vil. Med Danske Netbank kan du betale regninger, overføre penge, tjekke saldo, søge om lån, købe aktier, bestille rejsevaluta og meget mere. Bestil Danske Netbank direkte på eller kontakt din afdeling. 13

5 i øjet ved dyreforsøg på kaniner. De børn, der deltager i projektet, får en tablet om dagen, og der forventes ingen bivirkninger af behandlingen. Tidlig og stressbetonet undervisning fremmer nærsynethed Under min ansættelse i Hongkong fra og i årene herefter har jeg i særlig grad søgt at belyse akademiske aktiviteters betydning for nærsynethed, herunder betydningen af forskellige skolesystemer. I Hongkong kommer børn i børnehave i treårsalderen og begynder straks med hjemmearbejde. Alligevel bevares en harmonisk øjenvækst til omkring 6-års alderen, hvor der ses meget få brydningsfejl, men herefter går det stærkt, og allerede et par år senere er 40% nærsynede. Vi fulgte en gruppe børn fra børnehave ind i skolen og konstaterede, at de børn, der gik i klasser med en lidt friere undervisning, udviklede lidt mindre nærsynethed end i traditionelle klasser. Jeg fortsatte efter tesen om en sammenhæng mellem indlæring og nærsynethed og har for nylig afsluttet en undersøgelse af børn på internationale skoler i Hongkong. Arbejdshypotesen var: at vestlige børn, født og opvokset i Hongkong, ville udvikle mere nærsynethed, end hvis de var opvokset andetsteds at kinesiske børn, der sendes til internationale skoler, hvor undervisningen er mindre stressbetonet end på de traditionelle kinesiske skoler, ville udvikle mindre nærsynethed. Vi fik bekræftet vore hypoteser og konstaterede samtidigt gennem et spørgeskema, at børn, der var fysisk aktive og drev sport, sjældnere blev nærsynede. Hvad jeg siger til bekymrede forældre Er der konklusioner, vi kan drage fra alle disse undersøgelser, og som vi øjenlæger kan bruge i vor daglige rådgivning af forældre og unge? Ja det synes jeg, der er. 1. Det er oftest de kloge børn, som bliver nærsynede. 2. Der er en klar sammenhæng mellem debutalder og slutnærsynethed. Ved tidlig debut i de første skoleår er risikoen for en slutmyopi over 4 D betydelig. Omvendt er risikoen for højere grader lav ved debutalder omkring eller efter pubertet. 3. Den årlige vækst ligger gennemsnitlig på godt 1 2 dioptri, men varierer betydeligt både fra individ til individ og fra tid til tid. 4. I faser med hurtig forværring anbefales en let underkorrektion (det kommer næsten af sig selv, hvis man kun skifter briller en gang årligt) og pauser i nærarbejde. Kontaktlinser bør overvejes, da de nok reducerer forværringen noget på grund af et større nethindebillede. Luftgennemtrængelige kontaktlinser har givet ganske gode resultater. 5. Forsøg med bifokale eller flerstyrkebrilleglas har ikke haft effekt. 6. Den synsmæssige prognose også for højere grader er god, og optikken kan ændres ved refraktionskirurgi, som er i stadig udvikling. Indgreb frarådes hos børn og unge under 25 år, medmindre ganske særlige forhold gør sig gældende. 7. Vi kender ikke årsagerne til nærsynethed, men intenst nærarbejde, specielt eksamenslæsning, synes at forværre graden af nærsynethed. Derimod er der ikke ført bevis for, at arbejde ved computer indebærer en forværring. 8. Det er muligt, at meget sukkerholdig kost øger risikoen for nærsynethed. 14

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010

undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2008 2010 undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse

Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse Kommunale forskelle på børns idrætsdeltagelse En undersøgelse af fire kommuner Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet, for Idrættens Analyseinstitut Af Gert Nielsen

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

GODT SYN efter de 40

GODT SYN efter de 40 GODT SYN efter de 40 Dokumentation fra et seminar om multifokal tilpasning, hvor 12 nordiske eksperter mødtes og diskuterede emnet fra forskellige vinkler. Når synet ændrer sig... HAR PRESBYOPE KUNDER

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn

Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn NORMALITET OG SELVDESTRUKTIVITET Interview: Liv Johns Interview om spiseforstyrrelser med Susanne Lunn Det er både skræmmende, provokerende og fascinerende at møde personer, der insisterer og kæmper for

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst.

Nogle gange går alarmberedskabet imidlertid i gang i situationer, som er ufarlige, og vi oplever ubegrundet angst også kaldet panikangst. Angst Oplever du en pludselig voldsom angstfølelse, uden nogen logisk grund? Eventuelt ledsaget af vejrtrækningsbesvær, hjertebanken og svimmelhed? Eller gribes du af frygt for pludselig sygdom, sindssyge

Læs mere

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES

KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES KAPITEL 2. FAMILIEN DET FASTE HOLDEPUNKT FORANDRES De gode gamle dage for familien kan vi alle genkende. Det var dengang en familien var med far for enden af spisebordet efter en endt arbejdsdag og mor

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald

Frafald på læreruddannelsen. En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald Frafald på læreruddannelsen En undersøgelse af årsager til frafald 2013 Frafald på læreruddannelsen 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn.

Bliv klædt på til træning. Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Bliv klædt på til træning Tips fra kollegaer til nye trænere for Vestias yngste børn. Side 2 Bliv klædt på til træning Ny træner......det kan være en stor mundfuld Er du helt ny træner? Er du evt. presset

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere