PROGRAM. 10 aftener med historier, film og masser af musik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. 10 aftener med historier, film og masser af musik"

Transkript

1 ROGRAM 10 afteer med historier, fim og masser af musik August-ovember 2015

2 Idhod side 3 Forord side 4 How Jazz Was Bor side 5 Up the Lazy River side 6 Da azze kom ti Europa side 7 New Oreas i Damark side 8 Fra swig ti bebop og coo side 9 Americas i Copehage side 10 Fra Kid of Bue side 11 Dask azz i dette årtuside side 12 Jazzes store sagere side 13 Kocert: Moday Night Big Bad side 14 Timedig ti JAZZes SAGA side 15 Spiesteder side 16 Morgedages azzsterer 2 Jazzmotiver er veigst stiet ti rådighed af biedkuster Aders Ustrup adersustrup.dk Redaktio: Ked Fradse, Oe Kær og Maike Eegaard Madse Foto: Ka Boe, Kim Mamqvist, Torbe Christese med fere Layout: Mette Eders Tryk: Gadsaxe Kommue. Trykt på miømærket papir Opag: 400. Jui 2015

3 Forord JAZZes SAGA er e serie arragemeter, der bev igagsat i 2014, og som har ti formå at sætte fokus på azzes historie, udvikig og stiarter. Med udgagspukt i de amerikaske musikstiarter, som med både afrikaske og europæiske rødder er bevet ti de musikform, vi kader azz, er JAZZes SAGA e musikask rese frem ti det 21. århudredes aktive daske azzscee. å baggrud af de erfariger, som arragørere idhøstede i 2014, geopstår JAZZes SAGA i 2015 i e såve traditiostro som forbedret form. Nok egag vi e række daske azzeksperter over ti afteer formide og fortæe om azzes forskeige stiarter, epoker, okaiteter og kustere. Fortæige biver edsaget af musikeksemper og fimkip, igesom e række af Damarks bedste azzmusikere vi sørge for evede og tema-reevat musik. Ige i år vi ouraist og tidigere programchef i Damarks Radio, Herik Wosgaard-Iverse, være koferecier uder arragemetere. Vekomme ti opysede og opevesesrige afteer om azzes fortæig. Oe Kær, Gadsaxe Jazzkub og Maike Eegaard Madse, Bibiografe 3

4 How JAZZ Was Bor Fortæer er Møer Hase Has Kudse New Oreas ad Roots Bad Her vi der idedigsvis bive fokuseret på stiarter som bues, gospe, march og ragtime, der ae bidrager ti azzes opståe i New Oreas omkrig forrige århudredeskift. Jazze biver agsomt ti e musikask kustart med si ege idetitet, gode orkestre og soister dukker op, og ikke midst får trompetiste Louis Armstrog betydig for musikformes videre udvikig. iaiste Has Kudse, der over e bred frot er vebevadret i New Oreas azz, har samet et ti eighede passede bad. 4 Madag 31. august k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Has Kudse, piao. Has Leoardo ederse, sax og kariet. Regi Fuhedorf, guitar og bao. Oe Skipper Mosgaard, bas. Tobias Leoardo ederse, trommer

5 Up the Lazy River Fortæer er Møer Hase og Herik Wosgaard-Iverse Six City Stompers Ikke så få af de musikere, der præger de tidige New Oreas azz, har ambitioer om at komme videre med e professioe karriere, og aerede fra omkrig 1915 begyder de at forade bye for at tage op ad Mississippi-fode og videre ti Chicago, som sart biver et yt azzcetrum. Også Kasas City biver e rugekasse for ye azzformer, og edeig får New York status af azzes hovedstad. Det uge bad, Six City Stompers, ægger musik ti periode. 5 Besætig Mads Mathias, voka, saxofo. eter Marott, trompet. eter Roseda, fugaboe og piao. Regi Fuhedorf, bao. Kasper Tage, bas. Morte Ærø, trommer. Tirsdag 8. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

6 Da JAZZe kom ti Europa Fortæer Ked Fradse Kristia Jørgese Specia Quitet Omkrig 1920 kommer de ye musik, kadet azz, ti Europa, hvor de biver modtaget med såve stor skepsis som stor begestrig. De biver på kort tid ugdommes musik, og a y dasemusik får betegese azz. Overat er der uge, ysgerrige og taetfude musikere, der tieger sig gere. I første omgag som kopi af de amerikaske musik, me sart også med former, som har et sevstædigt tisit. Det er tifædet i de store daseorkestre i Egad og Tyskad, i de fraske sigøerazz og i vidt omfag også i de daske gudaderazz. Vioiiste Kristia Jørgese vi samme med sie musikere refektere på tides europæiske azz, het sikkert med hise ti mestre som Dago Reihardt og Sved Asmusse. 6 Torsdag 17. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Kristia Jørgese, vioi. Regi Fuhedorf, guitar. Oivier Atues, piao. Kasper Tage, bas. Esbe Laub vo Liieskod, trommer.

7 NEW ORLEANS i Damark Fortæer Jes Søud Fessor New Oreas Stompers Omkrig 1940 drager amerikaske musikforskere ti New Oreas for at fide de oprideige azz, hvorefter game og gemte New Oreas musikere kommer ti ære og værdighed. Det samme gør deres musik. Og efter Ade Verdeskrig kommer dee New Oreas Jazz eer Reviva Jazz ti Europa, hvor de ikke midst i Damark biver utroig popuær. Mage amatørmusikere tager stie ti sig, de traditioee bads dukker op overat i adet, og især biver Cap Hor i Nyhav et Mekka for musikke. Det er her, oge af de bedste bads biver daet, først og fremmest apa Bue s Vikig Jazz Bad. Basuist Oe Fessor Lidgree vi samme med et hod af uge og garvede kræfter give gere e dugfrisk reviva. 7 Besætig Oe Fessor Lidgree, tromboe. Jes Søud, bas. Marko Martiovic, piao. Jakob Diese, sax. eter Marott, trompet. Chris Taer, kariet. Morte Ærø, trommer. Madag 28. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

8 Fra SWING ti BEBO og COOL Fortæer Herik Wosgaard-Iverse og er Møer Hase Hugo Rasmusse A Starz I øbet af 1920 ere forsvider de oprideige New Oreas azz, og betegese swig brager id i azzsproget, både som et begreb og som e gere. Tide og dasehaere biver præget af de store swigorkestre, og det er kapemestre som Duke Eigto, Cout Basie, Tommy Dorsey og Ge Mier, der er med ti at sætte dagsordee. Sideøbede markerer mage gode soister sig i de små grupper, og i begydese af 1940 ere er der e gruppe af ytækede musikere, der skaber e y form for azz. Stie, der kades bebop, videreudviker sig badt adet i såkadt coo azz, og azze går fra at være popuærmusik ti at være kustmusik. 8 Bassiste Hugo Rasmusse har samet sit A Starz for at spie såve swig som bebop og at det deromkrig. Tirsdag 6. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Hugo Rasmusse, bas. Jakob Diese, sax. Mads Hyhe, tromboe. er Møehø, guitar. Morte Ærø, trommer. Heie Hase, piao.

9 Americas i Copehage Fortæer Herik Wosgaard-Iverse Ja Kasperse Kvitet Specia editio Geem det meste af azzhistorie er der amerikaske azzmusikere, der i kortere eer ægere perioder ophoder sig i Købehav. Me særigt sigifikat biver det i 1960 ere, hvor e række bemærkesesværdige musikere fider et godt hem i de daske hovedstad og e sikker musikask base i Jazzhus Motmartre i Store Regegade. Det er især teorsaxofoister som Dexter Gordo, Be Webster og Brew Moore, der sætter sig spor, som piaiste Ja Kasperse vi føge op samme med et par af utidsscees amerikaske idvadrere, de see vetera Bob Rockwe og det ye friske pust, Kristi Korb. 9 Besætig Ja Kasperse, piao. Christia vo Büow, atsax. Bob Rockwe, teorsax. Kristi Korb, bas. Oe Rømer, trommer. Tirsdag 20. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

10 Fra KIND OF BLUE Fortæer Ked Fradse Mikkeborg, Stief, Rie og Dah Trompetiste Mies Davis udseder i 1959 det epokegørede abum Kid of Bue, og samme Mies Davis ska også de føgede årtier være made, der viser ye vee. Mes azze i 1960 ere biver mere og mere fri, eksperimeterede og rabiat, biver de i 1970 ere i kraft af fusio med rockmusik atter mere pubikumsveig. Me der biver også fra 1980 ere pads ti e bebop-reæssace, igesom det u biver europæiske og i vidt omfag skadiaviske musikere, der giver azze et yt sprog. 10 For aftees evede musik står trompetiste ae Mikkeborg, som med si ege tidøse musik vi refektere på de epoke, ha i hø grad sev har været e de af. Osdag 28. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig ae Mikkeborg, trompet. Bo Stief, bas. Carste Dah, piao. Aex Rie, trommer.

11 Dask JAZZ i dette årtuside Fortæer Christia Much-Hase Horse Orchestra Fra at være e ægte amerikask kustform biver azze geem 100 år ti et gobat aiggede, og efter årtusidskiftet er amerikaere ikke ægere toeagivede med hesy ti aktiviteter på de iteratioae azzscee. å de europæiske azzscee er der mage iteressate bud på gere, og i Damark er der tarige stærke persoigheder og e ubrugt strøm af y og spædede musik. Horse Orchestra, som har base i Købehav, og som består af 7 uge musikere fra både Isad, Sverige, Norge og Damark, er et særeget orkester på de ordiske azzscee. Badet faver bredt og formår at kombiere eemeter fra store dee af azzes historie med græsesøgede eksperimeter og fri improvisatio. Kedeigt er det bestemt ikke! 11 Besætig Erik Kimestad ederse, trompet. Jeppe Zeeberg, piao. Igimar Aderse, sax. etter Hägse, tromboe. Kristia Tagvik, tuba. Nicoai Kaas Caesso, bas. Rue Lohse, trommer. Osdag 4. ovember k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

12 JAZZes store sagere Fortæer Ked Fradse Sie Eeg med trio Sev om azze i vidt omfag er e istrumeta gere, har der geem hee azzhistorie været vokaister, som har markeret sig som sigifikate soister, og som timed har været med ti at forme azze og des udvikig. Jazzsag er mage tig, og aftees streftog begyder i 1920 ere, hvor der fortsat biver suget bues, og hvor de såkadte scatsag opstår, igesom de første madige og kvideige crooere bemægtiger sig scee. Seere møder ma markate vokaister ide for swig, bebop og freeazz, og i yere tid har sagere som Diaa Kra og Michae Bubé opået koossa popuaritet agt ud over azzes gægse græser. 12 De førede daske azzdiva Sie Eeg vi evere de evede de af vare. Madag 16. ovember k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Sie Eeg, voka. Jacob Christofferse, piao. Leart Gima, bas. Morte Lud, trommer.

13 Kocert: Moday Night Big Bad Moday Night Big Bad uder edese af Nies Jørge Stee Ikke så få rigtigt gode azz-traditioer er opstået i New York. I hvert fad var det her, e række fremragede musikere i midte af 1960 ere fadt ud af, at de sædet havde oget foruftigt at foretage sig madag afte, hvorfor de ige så godt kue mødes og spie oget god musik. Dee moday ight-traditio har geem åree bredt sig rudt omkrig i verde, og i 1999 åede de ti de yåbede købehavske azzkub, aradise Jazz. Her tifadt roe som diriget het aturigt de vereommerede kompoist, arragør, piaist og orkestereder Nies Jørge Stee, og der skue heer ikke bive mage på musikere såve stærke veteraer som ye kometer. Dette herige orkester vi sætte det rette swigede puktum for JAZZes SAGA ao For detagere i JAZZes SAGA 2015 idgår dee bigbad-kocert som e de af de samede pakke. Ae detagere er såedes sikret pads. For øvrige iteresserede ka der købes biet ti dette arragemet. Bietter ka fås på: gadsaxe.dk/bibiotek fra 1. oktober Bietter vi også kue købes ved persoig hevedese ti Gadsaxes bibioteker. Lørdag 28. ovember k Døree åbes k Grøemose Skoes Atriumgård Skoesviget Søborg

14 E Tørevæ orsevæ Hedevæ ubbes Aé ee Aé De ie skoe rke oseve Udmarke emarke Nies Lyhes Timedig Kuds Stemarke Buddige Hovedgade Bietter ti JAZZes SAGA 2015 købes hos: Gadsaxe Opysigs Forbud Kidebakke 20, 2860 Søborg Teefo , Bygmarke Tobaksvee Bietsaget starter torsdag 13. august k Gammemoseve Møevæget Vademarskroge Kvikmarke Åbigstider: Madag-torsdag k og og HF Gadsaxe k , fredag k Gadsaxe Rigve oumbusve Aé Hudbergs Aé Stegårds Aé Æbegårde Kirsebærhø 14 saxe Tekiske Skoe Maskive ad Borredsvæ Ærte- Frithofs- ve vad Kramsvad Skoe Stegårds A Christoffers Aé Eehøret Aé Harad Heis Aé Kitemarke Ærtemarke Borremose Vadhom Rof Krakes Aé Asikemarke Skoesti kroge parke AC Keersve Gadsaxe Keersve 10 rivatskoe Gammemose Hørehuset JAZZes SAGA 2015 består af Keersve 9 temaafteer i Bibiografe i Bagsværd Aé 8 og 9 1 storkocert i Grøemose Skoes Atriumgård E samet pakke på 10 arragemeter. Sveds Aé rise for de 10 arragemeter er kr. 760,-. Vadgård Dog ku kr. 500,- for arbedsedige, Skoe pesioister, efterøere og SU-modtagere bosiddede Stegårdsparke Kog Has Aé i Gadsaxe Kommue. Der sæges i at 200 padser ti JAZZes SAGA. Ti storkocerte i Grøemose Skoes Atriumgård (28. ovember) vi øvrige Vadgårdsparke iteresserede kue købe særskite bietter (æs side 13). Detagere modtager et kort ved første arragemet i Bibiografe (31. august) Buddige St. kortet er persoigt. Markkroge Ste- oppegårdsve Motorrig 3 Teefove Tighø- Spergemarke Græsmarke Lygparke Gadsaxe Gymasium Møeåse øetofte parke Tighøve 03 Vadgårdsve Kausdasbrove Beredse Ae Buddigeve oiti Gadsaxe Ret 03 Automatikve Tighø Vadresservoir Liemoseve Rådhus Aægsve E47 Toftekærsve Vadbro Nordvad Fremtidsve E55 Gustav Esmas Car Møers Aé Sadtofte Vademars- Bomstermarke Kvikmarkes rivatskoe Kåmarke By- og Miøforvatige Jobceter Rosekæret Esbers Aé Keersve Sogegårdsve Kidebakke Buddige kirke Kidehuset Gadsaxesemiariet Hovedbibiotek Seiorceter Buddige Cetret Kidegårde GeoptræigscetretBuddige Skoe Aé Christopher Boecks Aé Vadedigsstie Rådh s Kotorve u Kar Jacob Bus Aé A é Græseve Buddige Batteri Soave Geerups Haeda Drikkevarer ka besties ti pause Skodborgs Aé Vadtårsve Kidebakke Aé Joha k Aderse Ne Gadsaxe Vadtårsve Ugdomsskoe Gadsa Vadtåre Tighø Batteri TV-mast Fack I Idrætsha Svømmeha Idrætsha Friuftsbad Søb

15 Hagave Høgå e ø ed a emsve Ste te e Søv R ø Aée- Buddige Cetret Em Kidebakkegårds Aé Hareskovbo Seiorceter Kidegårde Geoptræigs- Bagsværd Friskoe cetret Buddige Skoe é A rs Bagsværd Sø ave K kroideg e Nydamsve Spiesteder g æ ev e Eric et Sie e Aé S ko S otsparke arke Sotsp R ådh us Aé S krå ve Hovedbibiotek e s ti t ge dra ov ee a ov Sk Rådhus Dagcetret Bagsvæ Christiaehø Christiaehø oppekroge A é A é rghu s Aé s A Magegård Lage marks ve Mars Aé te ev Ry et væg Hermei or ot m Moses Harestie sve dto fte ve egård Toppe 15 Søborgmage kirke ve rks ma Haveforeige Smørmose S y ve Kæke- bakke d rø e Hi s Aé S aamad erve Krogshøve Mose Magevag e dae Hortevæget Lauggårds Aé Mos ekrog e Moseve t ge evkæ b ir st i e V A s ve frø Løv Torv Høvage v Vibe g E Hasp Høe Gadsaxe Ve T or Lah Aéges ohr Søbo går ds Ma é Aé øfs er Lag ma Se Veusve Nie s B rgs be e Ru rg Aé Uraiebo Kipigs Aé Zoas Aé Ca r sa é We rag ea Frø d d ig sa é sb ke Ly k Mars Aé Homeve Datofteve Dae ge A é or g B Bu A oc BeegåV é hs rgs ridh øeeem Eri sa kb øg é A hs é Bag Torvsv. i i eve Grave Kørom Taxve Ba g Tvæ rve Birkevæ get Jo a N s LB se ies iesid Vee s Fi dgor et kis Aé A é Ha Aægsve Automatikve et ø ve e og kr rs de La é Tvæ r- Søhuse Sob rbør Thove s- ds mu Sig stie Mormokirke Mage- Ma Nordtofte ve stie krogege Hø to Soge bakk fte e Lavtofteve ve Haspeemos e A kroge é Grø Mage Haveve Hee s k r æ Kidh s Aé Lau gårdgs-væge get Kiærs Aé sve sve de Fro Bakkedra Hømark ve Regatta Fise Smørmoseve gisve s ve Hu Keti ose Grøe mose- ørm g S koes vi e shøv Smørmose Sm Grøemose Skoe Garhø Aé vo No kirke Krog Harads- e Lauretsv 16 Nies værd Bags da Ve Brudeys ve ieve Gråp ve Skuret Høe Gadsaxe Cetret Høe Gadsaxe arke Skoesviget Søborg Gadsaxe roge Ti Jerbae grave Gr é ga or b r ie Ma Ve iegs Gr h rda No e aev e Røek Ca Ahor kroge s a é sm é sa é v E A u A sta bb ks c o Gu oe ac Ved J rb tie he Høgård gss top i r is ed Ch d Va Kurve 04 ve Bagsværd Øs værd s g Kostskoe og a KarrdvGee ter B eru Gymasium Tostos Aé æ ps Aé éheg Hø s v Buddige e gå A gård ko Batteri rds gs sts e Tværedet Ko v Abor JohaesDickes Aé d é kirke o Bibiografe Sk Ve ø 116 ve x osthus BagsværdsHovedgade e Godtgemt N Søborg år t Seiorceter Bagsværd oir e d Bagsværd St Bagsværd s Torv Bakkegårde Bodehaveve kirke er VaTaxv Mødestedet é e Ad År 2000 e Bibiografe a adse Gev rk Bagsværd Taxhuset Bagsværd Bagsværd a Cathriegårde Skoe Ceter é g Søborg or A Bagsværd kirke rs Idrætsha øb Stadio S æ Sofie Svømme ack k skoe Å Sø Søborg ha ThorasIdrætsha B b Skoe mide or ag Friuftsbad Borger g s ebroparke e es s ve Hovæ ø v h e i p s r Rigbo d Hus u v r u d u o tesv Sæ r Skøteha s T Ædreist. G Ha str - edgho Gadsaxe d u t e adve e Idrætsceter Va e dg Ro d Værebro d-e u ad e R v Stadio s d Ceter r k å e g rsve s a a u e G Gustav W v Bib. ieds Ibs Badmito hø Bowig Sovi ebrove Teis Grøemose dagceter Ler- Bagsværd erhvervskvarter Grøemose Skoes Atriumgård Kåresve Skoe rds Væ M gre v Rå å M kræte Haveforeige Siga

16 Jazz og samarbede som kuturpoitisk øftestag Gadsaxe Kommue har e kuturpoitisk visio om, at å ud ti borgere ved at skabe udvikig og samarbede i det kuturee adskab. Med JAZZes SAGA er der skabt et ytækede tværfagigt proekt, som sammekober kompetecer og muigheder meem foreigsivet, afteskoere, biografe, bibioteket, kuturhus og musik- og biedskoe. Du sidder her med programmet ti e række storsåede musikopeveser, der er frugte af dette samarbede. Ae har bidraget med både positiv åd, arbedstimer, økoomi og kompetecer, for at kue skabe dette ekstraordiære kuturtibud. Morgedages azzsterer Nye samarbedsformer ka være med ti at styrke de musikaske fødekæde ti Big Bad musikke. Ma taer meget om at styrke de kassiske musiks fødekæde, me hvem styrker azzmusikkes fødekæde? 16 Gadsaxe - og Biedskoe gør oget ved de udfordrig. De årige bæserworkshop og afsuttede kocert biver som sidste år skabt i samarbede med JAZZes SAGA. Også eever fra musikskoer i Furesø, Getofte, Herev og Baerup detager i workshoppe. Ti oktober i år krydser 50 uge musikere kiger med professioee musikere fra Moday Night Big Bad i e ites ørdagsworkshop. Eevere har i måedere op

17 ti dee workshop øvet på deres stemmer, så de ka være kar ti ørdages udfordrig. Det hee kumierer i e festig Big Bad-kocert med to iveau-iddete orkestre. Kom derfor gere ti Big Bad-workshoppes kocert ti oktober 2015, og opev de gryede uderskov af uge azz-musikere. Hod øe med kocertdato og sted på Gadsaxe - og Biedskoes hemmeside gadsaxe.dk/musikskoe Der er gratis adgag! 17

18 er i 2015 et samarbedsproekt meem seks iteresseter: Gadsaxe Jazzkub Bibiografe Bagsværd Gadsaxe Bibiotekere Gadsaxe Opysigs Forbud Gadsaxe - og Biedskoe Teefofabrikke Gadsaxe Kuturhus Gadsaxe Kommues Kutur-, Fritids- og Idrætsudvag har støttet proektet med baggrud i Byrådets vedtage kuturpoitik. HAR DU for eksempe efter at have fugt JAZZes SAGA yst ti at opeve de evede azzmusik i Gadsaxe, så er du vekomme ti at rette hevedese ti Gadsaxe Jazzkub for ærmere iformatio. Du ka æse mere om azzkubbe på: 18

19 GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE GOF

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Indhold. Tilmelding til Jazzens Saga. Anders Ulstrup

Indhold. Tilmelding til Jazzens Saga. Anders Ulstrup 2 Indhold Anders Ulstrup side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 Forord How Jazz Was Born Da Jazzen kom til Europa Fra Swing til Bebop New Orleans

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

af det hele Randi Laubek Frederikshavn

af det hele Randi Laubek Frederikshavn Frederikshav af det hele Radi Laubek Natures skøhed har haft stor betydig for mi musik, fortæller sagere, sagskrivere og musikere Radi Laubek, der er vokset op i det ordjyske. Side 14 15 Morgefruer med

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydigslove Når e bølge, fx e lysbølge, rammer e græseflade mellem to stoffer, vil bølge ormalt blive spaltet i to: Noget af bølge kastes tilbage (spejlig), hvor udfaldsvikle u er de samme

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grudlæggede Lederuddaelse Grudlæggede Lederuddaelse God ledelse er vigtig for både dig og di virksomhed. Det er vigtigt for di ege persolige udviklig, for die medarbejderes motivatio og dermed i sidste

Læs mere

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i

hvor i er observationsnummeret, som løber fra 1 til stikprøvestørrelsen n, X i Normalfordeliger For at e stokastisk variabel X ka være ormalfordelt, skal X agive værdie af e eller ade målig, f.eks. tid, lægde, vægt, beløb osv. Notatioe er: Xi ~ N( μ, σ hvor i er observatiosummeret,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007

Atom og kernefysik Ingrid Jespersens Gymnasieskole 2007 Atom og kerefysik Igrid Jesperses Gymasieskole 2007 Baggrudsstrålig Mål baggrudsstrålige i 5 miutter. Udreg atallet af impulser i 10 sekuder. Alfa-strålig α Mål atallet af impulser fra e alfa-kilde ude

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

9. Binomialfordelingen

9. Binomialfordelingen 9. Biomialfordelige 9.. Gekedelse Hvert forsøg ka ku resultere i to mulige udfald; succes og fiasko. I modsætig til poissofordelige er atallet af forsøg edeligt. 9.. Model X : Stokastisk variabel, der

Læs mere

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD)

TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) Uderøgele af forældre brugerilfredhed med dagilbud i kommue Sep. 2013 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL BØRN I DAGTILBUD (DAGINSTITUTION, DAGPLEJE OG SÆRLIGE DAGTILBUD) De er valgfri for kommue, om de pørgmål,

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Algoritmisk handel og dens betydning for markedet og prisdannelsen

Algoritmisk handel og dens betydning for markedet og prisdannelsen Agritmisk hade g des betdig fr markedet g prisdaese Taer: Bjør Sibber CEO, NASDAQ OMX Cpehage 9. september 2009 Cpright 2009, The NASDAQ OMX Grup, Ic. A rights reserved. Hvad er agritmisk hade Defiiti

Læs mere

Sandsynlighedsregning i biologi

Sandsynlighedsregning i biologi Om begrebet sadsylighed Sadsylighedsregig i biologi Hvis vi kaster e almidelig, symmetrisk terig, er det klart for de fleste af os, hvad vi meer, år vi siger, at sadsylighede for at få e femmer er 1/6.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

MAG SYSTEM. Gulvrengøring

MAG SYSTEM. Gulvrengøring DK MAG SYSTEM Gulvregørig Mag system Kocept E fremfører for alt. Det er helt yt: Ved Mag-systemet passer e fremfører til alle moptyper. Således ka de optimale arbejdsbredde, tekstilkvalitet og regørigsmetode

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

møder & konferencer www.krybily.dk

møder & konferencer www.krybily.dk øder & knerencer www.krybiy.dk Veken Veken ti Bet Wetern KRYB I LY. Det - Stjernede Bet Wetern KRYB I LY har pkriten på dit næte arrangeent. (Bet Wetern KRYB I LY er indbegrebet a dank krkutur ed in het

Læs mere

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller

Kommunens styringssystemer og offentlige leders krydspres eller Kommues styrigssystemer og offetlige leders krydspres eller hvorda får du forebyggelse sat på kommues dagsorde 1 Dispositio: Præsetatio og itroduktio til emet Ledergruppes styrigsmæssige dagsorde Begreber

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Med serien Super let PS kan børn allerede fra 6 år få succes med deres første

Med serien Super let PS kan børn allerede fra 6 år få succes med deres første Superbør er super lette bøger til legelæsig og læsetræig allerede fra 5 år, det vil sige til det sidste år i børehave og til bh.kl. 1. klasse. Børee får her et tilbud på gode oplevelser, mage samtaleemer

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

3499,Inkl. 2 objektiver. make it take it. Hvis du køber et

3499,Inkl. 2 objektiver. make it take it. Hvis du køber et make it take it Cao EOS 1200D m/18-55 og 50mm 1.8 Optag ivets særige øjebikke med fotos og video i høj kvaitet Idfag detajer og stemig sev i mørke Optag med de rigtige idstiiger vha. Scee Iteiget Auto

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO

BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO BRANDBEKÆMPELSE OG KRÆFTRISIKO Rapport fra Videskoferece på Christiasborg 22. jauar 2013 1 Bradbekæmpelse og kræftrisiko bygger på idlæg og diskussioer på koferece, afholdt på Christiasborg 22. jauar 2013.

Læs mere

350,- STENSLAG? Tilbud i februar Reparation inkl. moms kr.

350,- STENSLAG? Tilbud i februar Reparation inkl. moms kr. Tirsdag de 28. jauar 2014 104. årgag r. 5 Vi dækker 100% i 5762 Vester Skerige 5771 Stestrup 5772 Kværdrup samt dele af 5750 Rige, 5600 Faaborg og 5700 Svedborg To lokale billedmagere er mestre på lærredet:

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk

Små og store varmepumper. n Bjarke Paaske n Teknologisk Institut n Telefon: +45 7220 2037 n E-mail: bjarke.paaske@teknologisk.dk Små og store varmepumper Bjarke Paaske Tekologisk Istitut Telefo: +45 7220 2037 E-mail: bjarke.paaske@tekologisk.dk Ree stoffers tre tilstadsformer (faser) Fast stof (solid) Eksempel: is ved H 2 0 Væske

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Jui 2013 Resumé Cityrige Udredig af metro til via Sydhave Metroselskabet Trasportmiisteriet Købehavs Kommue Frederiksberg Kommue Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 Købehav S Telefo +45 3311 1700

Læs mere

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence

Affaldshåndbog. Batteriindsamling. Genbrugsstationer. Storskrald. Konkurrence Affaldshådbog 2008 Batteriidsamlig Gebrugsstatioer Storskrald Kokurrece Idhold Hilse fra direktøre 3 Nyheder i 2008 4 Geerelt 5 Hjælp di skraldemad 5 ORDNINGER Restaffald 6 Papiridsamlig 8 Batterier på

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde

EGA Vejledning om EGA og monotont arbejde EGA og mootot arbejde 04/09/02 14:27 Side 1 Orgaisatioer repræseteret i Idustries Brachearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Arbejdsgiverside: Dask Metal Specialarbejderforbudet Kvideligt Arbejderforbud

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Softwaretest når det er bedst 2009

Softwaretest når det er bedst 2009 Tekologisk Istitut i samarbejde med softwaretest.dk Softwaretest år det er bedst 2009 8. o g 9. J U N I 2 0 0 9 T e k o l o g i s k I s t i t u t T a a s t r u p Succes med itegrerig af test i SCRUM og

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

Landsdækkende belysning

Landsdækkende belysning Laddæede eig Går De med aer om a åe i eer reoere Dere ærede i eer oor a i ide føgede: Laddæede eigoeer, om år i rådighed med dregig af id og eregiger. Koeere føger projeere i dør i de er færdigmoerede.

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014

Kabe - bladet. 29. årgang nr. 1 forår 2014 Kabe - bladet 29. årgag r. 1 forår 2014 INTERCAMP og KABE fortæller i e pressemeddelelse, at de fra 1. jauar 2014 idleder et flerårigt samarbejde med de professioelle campist Peer Neslei fra CAMPINGFERIE.Dk

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer

Program. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten. 09.10 It-organisationens udfordringer Program 08:30 Idtjekig med kaffe, te og morgebrød 09:00 Idledig ved dirigete Peter Høygaard, parter Devoteam Cosultig A/S 09.10 It-orgaisatioes udfordriger 2009 få mere for midre og spar de rigtige steder

Læs mere