PROGRAM. 10 aftener med historier, film og masser af musik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. 10 aftener med historier, film og masser af musik"

Transkript

1 ROGRAM 10 afteer med historier, fim og masser af musik August-ovember 2015

2 Idhod side 3 Forord side 4 How Jazz Was Bor side 5 Up the Lazy River side 6 Da azze kom ti Europa side 7 New Oreas i Damark side 8 Fra swig ti bebop og coo side 9 Americas i Copehage side 10 Fra Kid of Bue side 11 Dask azz i dette årtuside side 12 Jazzes store sagere side 13 Kocert: Moday Night Big Bad side 14 Timedig ti JAZZes SAGA side 15 Spiesteder side 16 Morgedages azzsterer 2 Jazzmotiver er veigst stiet ti rådighed af biedkuster Aders Ustrup adersustrup.dk Redaktio: Ked Fradse, Oe Kær og Maike Eegaard Madse Foto: Ka Boe, Kim Mamqvist, Torbe Christese med fere Layout: Mette Eders Tryk: Gadsaxe Kommue. Trykt på miømærket papir Opag: 400. Jui 2015

3 Forord JAZZes SAGA er e serie arragemeter, der bev igagsat i 2014, og som har ti formå at sætte fokus på azzes historie, udvikig og stiarter. Med udgagspukt i de amerikaske musikstiarter, som med både afrikaske og europæiske rødder er bevet ti de musikform, vi kader azz, er JAZZes SAGA e musikask rese frem ti det 21. århudredes aktive daske azzscee. å baggrud af de erfariger, som arragørere idhøstede i 2014, geopstår JAZZes SAGA i 2015 i e såve traditiostro som forbedret form. Nok egag vi e række daske azzeksperter over ti afteer formide og fortæe om azzes forskeige stiarter, epoker, okaiteter og kustere. Fortæige biver edsaget af musikeksemper og fimkip, igesom e række af Damarks bedste azzmusikere vi sørge for evede og tema-reevat musik. Ige i år vi ouraist og tidigere programchef i Damarks Radio, Herik Wosgaard-Iverse, være koferecier uder arragemetere. Vekomme ti opysede og opevesesrige afteer om azzes fortæig. Oe Kær, Gadsaxe Jazzkub og Maike Eegaard Madse, Bibiografe 3

4 How JAZZ Was Bor Fortæer er Møer Hase Has Kudse New Oreas ad Roots Bad Her vi der idedigsvis bive fokuseret på stiarter som bues, gospe, march og ragtime, der ae bidrager ti azzes opståe i New Oreas omkrig forrige århudredeskift. Jazze biver agsomt ti e musikask kustart med si ege idetitet, gode orkestre og soister dukker op, og ikke midst får trompetiste Louis Armstrog betydig for musikformes videre udvikig. iaiste Has Kudse, der over e bred frot er vebevadret i New Oreas azz, har samet et ti eighede passede bad. 4 Madag 31. august k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Has Kudse, piao. Has Leoardo ederse, sax og kariet. Regi Fuhedorf, guitar og bao. Oe Skipper Mosgaard, bas. Tobias Leoardo ederse, trommer

5 Up the Lazy River Fortæer er Møer Hase og Herik Wosgaard-Iverse Six City Stompers Ikke så få af de musikere, der præger de tidige New Oreas azz, har ambitioer om at komme videre med e professioe karriere, og aerede fra omkrig 1915 begyder de at forade bye for at tage op ad Mississippi-fode og videre ti Chicago, som sart biver et yt azzcetrum. Også Kasas City biver e rugekasse for ye azzformer, og edeig får New York status af azzes hovedstad. Det uge bad, Six City Stompers, ægger musik ti periode. 5 Besætig Mads Mathias, voka, saxofo. eter Marott, trompet. eter Roseda, fugaboe og piao. Regi Fuhedorf, bao. Kasper Tage, bas. Morte Ærø, trommer. Tirsdag 8. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

6 Da JAZZe kom ti Europa Fortæer Ked Fradse Kristia Jørgese Specia Quitet Omkrig 1920 kommer de ye musik, kadet azz, ti Europa, hvor de biver modtaget med såve stor skepsis som stor begestrig. De biver på kort tid ugdommes musik, og a y dasemusik får betegese azz. Overat er der uge, ysgerrige og taetfude musikere, der tieger sig gere. I første omgag som kopi af de amerikaske musik, me sart også med former, som har et sevstædigt tisit. Det er tifædet i de store daseorkestre i Egad og Tyskad, i de fraske sigøerazz og i vidt omfag også i de daske gudaderazz. Vioiiste Kristia Jørgese vi samme med sie musikere refektere på tides europæiske azz, het sikkert med hise ti mestre som Dago Reihardt og Sved Asmusse. 6 Torsdag 17. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Kristia Jørgese, vioi. Regi Fuhedorf, guitar. Oivier Atues, piao. Kasper Tage, bas. Esbe Laub vo Liieskod, trommer.

7 NEW ORLEANS i Damark Fortæer Jes Søud Fessor New Oreas Stompers Omkrig 1940 drager amerikaske musikforskere ti New Oreas for at fide de oprideige azz, hvorefter game og gemte New Oreas musikere kommer ti ære og værdighed. Det samme gør deres musik. Og efter Ade Verdeskrig kommer dee New Oreas Jazz eer Reviva Jazz ti Europa, hvor de ikke midst i Damark biver utroig popuær. Mage amatørmusikere tager stie ti sig, de traditioee bads dukker op overat i adet, og især biver Cap Hor i Nyhav et Mekka for musikke. Det er her, oge af de bedste bads biver daet, først og fremmest apa Bue s Vikig Jazz Bad. Basuist Oe Fessor Lidgree vi samme med et hod af uge og garvede kræfter give gere e dugfrisk reviva. 7 Besætig Oe Fessor Lidgree, tromboe. Jes Søud, bas. Marko Martiovic, piao. Jakob Diese, sax. eter Marott, trompet. Chris Taer, kariet. Morte Ærø, trommer. Madag 28. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

8 Fra SWING ti BEBO og COOL Fortæer Herik Wosgaard-Iverse og er Møer Hase Hugo Rasmusse A Starz I øbet af 1920 ere forsvider de oprideige New Oreas azz, og betegese swig brager id i azzsproget, både som et begreb og som e gere. Tide og dasehaere biver præget af de store swigorkestre, og det er kapemestre som Duke Eigto, Cout Basie, Tommy Dorsey og Ge Mier, der er med ti at sætte dagsordee. Sideøbede markerer mage gode soister sig i de små grupper, og i begydese af 1940 ere er der e gruppe af ytækede musikere, der skaber e y form for azz. Stie, der kades bebop, videreudviker sig badt adet i såkadt coo azz, og azze går fra at være popuærmusik ti at være kustmusik. 8 Bassiste Hugo Rasmusse har samet sit A Starz for at spie såve swig som bebop og at det deromkrig. Tirsdag 6. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Hugo Rasmusse, bas. Jakob Diese, sax. Mads Hyhe, tromboe. er Møehø, guitar. Morte Ærø, trommer. Heie Hase, piao.

9 Americas i Copehage Fortæer Herik Wosgaard-Iverse Ja Kasperse Kvitet Specia editio Geem det meste af azzhistorie er der amerikaske azzmusikere, der i kortere eer ægere perioder ophoder sig i Købehav. Me særigt sigifikat biver det i 1960 ere, hvor e række bemærkesesværdige musikere fider et godt hem i de daske hovedstad og e sikker musikask base i Jazzhus Motmartre i Store Regegade. Det er især teorsaxofoister som Dexter Gordo, Be Webster og Brew Moore, der sætter sig spor, som piaiste Ja Kasperse vi føge op samme med et par af utidsscees amerikaske idvadrere, de see vetera Bob Rockwe og det ye friske pust, Kristi Korb. 9 Besætig Ja Kasperse, piao. Christia vo Büow, atsax. Bob Rockwe, teorsax. Kristi Korb, bas. Oe Rømer, trommer. Tirsdag 20. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

10 Fra KIND OF BLUE Fortæer Ked Fradse Mikkeborg, Stief, Rie og Dah Trompetiste Mies Davis udseder i 1959 det epokegørede abum Kid of Bue, og samme Mies Davis ska også de føgede årtier være made, der viser ye vee. Mes azze i 1960 ere biver mere og mere fri, eksperimeterede og rabiat, biver de i 1970 ere i kraft af fusio med rockmusik atter mere pubikumsveig. Me der biver også fra 1980 ere pads ti e bebop-reæssace, igesom det u biver europæiske og i vidt omfag skadiaviske musikere, der giver azze et yt sprog. 10 For aftees evede musik står trompetiste ae Mikkeborg, som med si ege tidøse musik vi refektere på de epoke, ha i hø grad sev har været e de af. Osdag 28. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig ae Mikkeborg, trompet. Bo Stief, bas. Carste Dah, piao. Aex Rie, trommer.

11 Dask JAZZ i dette årtuside Fortæer Christia Much-Hase Horse Orchestra Fra at være e ægte amerikask kustform biver azze geem 100 år ti et gobat aiggede, og efter årtusidskiftet er amerikaere ikke ægere toeagivede med hesy ti aktiviteter på de iteratioae azzscee. å de europæiske azzscee er der mage iteressate bud på gere, og i Damark er der tarige stærke persoigheder og e ubrugt strøm af y og spædede musik. Horse Orchestra, som har base i Købehav, og som består af 7 uge musikere fra både Isad, Sverige, Norge og Damark, er et særeget orkester på de ordiske azzscee. Badet faver bredt og formår at kombiere eemeter fra store dee af azzes historie med græsesøgede eksperimeter og fri improvisatio. Kedeigt er det bestemt ikke! 11 Besætig Erik Kimestad ederse, trompet. Jeppe Zeeberg, piao. Igimar Aderse, sax. etter Hägse, tromboe. Kristia Tagvik, tuba. Nicoai Kaas Caesso, bas. Rue Lohse, trommer. Osdag 4. ovember k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

12 JAZZes store sagere Fortæer Ked Fradse Sie Eeg med trio Sev om azze i vidt omfag er e istrumeta gere, har der geem hee azzhistorie været vokaister, som har markeret sig som sigifikate soister, og som timed har været med ti at forme azze og des udvikig. Jazzsag er mage tig, og aftees streftog begyder i 1920 ere, hvor der fortsat biver suget bues, og hvor de såkadte scatsag opstår, igesom de første madige og kvideige crooere bemægtiger sig scee. Seere møder ma markate vokaister ide for swig, bebop og freeazz, og i yere tid har sagere som Diaa Kra og Michae Bubé opået koossa popuaritet agt ud over azzes gægse græser. 12 De førede daske azzdiva Sie Eeg vi evere de evede de af vare. Madag 16. ovember k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Sie Eeg, voka. Jacob Christofferse, piao. Leart Gima, bas. Morte Lud, trommer.

13 Kocert: Moday Night Big Bad Moday Night Big Bad uder edese af Nies Jørge Stee Ikke så få rigtigt gode azz-traditioer er opstået i New York. I hvert fad var det her, e række fremragede musikere i midte af 1960 ere fadt ud af, at de sædet havde oget foruftigt at foretage sig madag afte, hvorfor de ige så godt kue mødes og spie oget god musik. Dee moday ight-traditio har geem åree bredt sig rudt omkrig i verde, og i 1999 åede de ti de yåbede købehavske azzkub, aradise Jazz. Her tifadt roe som diriget het aturigt de vereommerede kompoist, arragør, piaist og orkestereder Nies Jørge Stee, og der skue heer ikke bive mage på musikere såve stærke veteraer som ye kometer. Dette herige orkester vi sætte det rette swigede puktum for JAZZes SAGA ao For detagere i JAZZes SAGA 2015 idgår dee bigbad-kocert som e de af de samede pakke. Ae detagere er såedes sikret pads. For øvrige iteresserede ka der købes biet ti dette arragemet. Bietter ka fås på: gadsaxe.dk/bibiotek fra 1. oktober Bietter vi også kue købes ved persoig hevedese ti Gadsaxes bibioteker. Lørdag 28. ovember k Døree åbes k Grøemose Skoes Atriumgård Skoesviget Søborg

14 E Tørevæ orsevæ Hedevæ ubbes Aé ee Aé De ie skoe rke oseve Udmarke emarke Nies Lyhes Timedig Kuds Stemarke Buddige Hovedgade Bietter ti JAZZes SAGA 2015 købes hos: Gadsaxe Opysigs Forbud Kidebakke 20, 2860 Søborg Teefo , Bygmarke Tobaksvee Bietsaget starter torsdag 13. august k Gammemoseve Møevæget Vademarskroge Kvikmarke Åbigstider: Madag-torsdag k og og HF Gadsaxe k , fredag k Gadsaxe Rigve oumbusve Aé Hudbergs Aé Stegårds Aé Æbegårde Kirsebærhø 14 saxe Tekiske Skoe Maskive ad Borredsvæ Ærte- Frithofs- ve vad Kramsvad Skoe Stegårds A Christoffers Aé Eehøret Aé Harad Heis Aé Kitemarke Ærtemarke Borremose Vadhom Rof Krakes Aé Asikemarke Skoesti kroge parke AC Keersve Gadsaxe Keersve 10 rivatskoe Gammemose Hørehuset JAZZes SAGA 2015 består af Keersve 9 temaafteer i Bibiografe i Bagsværd Aé 8 og 9 1 storkocert i Grøemose Skoes Atriumgård E samet pakke på 10 arragemeter. Sveds Aé rise for de 10 arragemeter er kr. 760,-. Vadgård Dog ku kr. 500,- for arbedsedige, Skoe pesioister, efterøere og SU-modtagere bosiddede Stegårdsparke Kog Has Aé i Gadsaxe Kommue. Der sæges i at 200 padser ti JAZZes SAGA. Ti storkocerte i Grøemose Skoes Atriumgård (28. ovember) vi øvrige Vadgårdsparke iteresserede kue købe særskite bietter (æs side 13). Detagere modtager et kort ved første arragemet i Bibiografe (31. august) Buddige St. kortet er persoigt. Markkroge Ste- oppegårdsve Motorrig 3 Teefove Tighø- Spergemarke Græsmarke Lygparke Gadsaxe Gymasium Møeåse øetofte parke Tighøve 03 Vadgårdsve Kausdasbrove Beredse Ae Buddigeve oiti Gadsaxe Ret 03 Automatikve Tighø Vadresservoir Liemoseve Rådhus Aægsve E47 Toftekærsve Vadbro Nordvad Fremtidsve E55 Gustav Esmas Car Møers Aé Sadtofte Vademars- Bomstermarke Kvikmarkes rivatskoe Kåmarke By- og Miøforvatige Jobceter Rosekæret Esbers Aé Keersve Sogegårdsve Kidebakke Buddige kirke Kidehuset Gadsaxesemiariet Hovedbibiotek Seiorceter Buddige Cetret Kidegårde GeoptræigscetretBuddige Skoe Aé Christopher Boecks Aé Vadedigsstie Rådh s Kotorve u Kar Jacob Bus Aé A é Græseve Buddige Batteri Soave Geerups Haeda Drikkevarer ka besties ti pause Skodborgs Aé Vadtårsve Kidebakke Aé Joha k Aderse Ne Gadsaxe Vadtårsve Ugdomsskoe Gadsa Vadtåre Tighø Batteri TV-mast Fack I Idrætsha Svømmeha Idrætsha Friuftsbad Søb

15 Hagave Høgå e ø ed a emsve Ste te e Søv R ø Aée- Buddige Cetret Em Kidebakkegårds Aé Hareskovbo Seiorceter Kidegårde Geoptræigs- Bagsværd Friskoe cetret Buddige Skoe é A rs Bagsværd Sø ave K kroideg e Nydamsve Spiesteder g æ ev e Eric et Sie e Aé S ko S otsparke arke Sotsp R ådh us Aé S krå ve Hovedbibiotek e s ti t ge dra ov ee a ov Sk Rådhus Dagcetret Bagsvæ Christiaehø Christiaehø oppekroge A é A é rghu s Aé s A Magegård Lage marks ve Mars Aé te ev Ry et væg Hermei or ot m Moses Harestie sve dto fte ve egård Toppe 15 Søborgmage kirke ve rks ma Haveforeige Smørmose S y ve Kæke- bakke d rø e Hi s Aé S aamad erve Krogshøve Mose Magevag e dae Hortevæget Lauggårds Aé Mos ekrog e Moseve t ge evkæ b ir st i e V A s ve frø Løv Torv Høvage v Vibe g E Hasp Høe Gadsaxe Ve T or Lah Aéges ohr Søbo går ds Ma é Aé øfs er Lag ma Se Veusve Nie s B rgs be e Ru rg Aé Uraiebo Kipigs Aé Zoas Aé Ca r sa é We rag ea Frø d d ig sa é sb ke Ly k Mars Aé Homeve Datofteve Dae ge A é or g B Bu A oc BeegåV é hs rgs ridh øeeem Eri sa kb øg é A hs é Bag Torvsv. i i eve Grave Kørom Taxve Ba g Tvæ rve Birkevæ get Jo a N s LB se ies iesid Vee s Fi dgor et kis Aé A é Ha Aægsve Automatikve et ø ve e og kr rs de La é Tvæ r- Søhuse Sob rbør Thove s- ds mu Sig stie Mormokirke Mage- Ma Nordtofte ve stie krogege Hø to Soge bakk fte e Lavtofteve ve Haspeemos e A kroge é Grø Mage Haveve Hee s k r æ Kidh s Aé Lau gårdgs-væge get Kiærs Aé sve sve de Fro Bakkedra Hømark ve Regatta Fise Smørmoseve gisve s ve Hu Keti ose Grøe mose- ørm g S koes vi e shøv Smørmose Sm Grøemose Skoe Garhø Aé vo No kirke Krog Harads- e Lauretsv 16 Nies værd Bags da Ve Brudeys ve ieve Gråp ve Skuret Høe Gadsaxe Cetret Høe Gadsaxe arke Skoesviget Søborg Gadsaxe roge Ti Jerbae grave Gr é ga or b r ie Ma Ve iegs Gr h rda No e aev e Røek Ca Ahor kroge s a é sm é sa é v E A u A sta bb ks c o Gu oe ac Ved J rb tie he Høgård gss top i r is ed Ch d Va Kurve 04 ve Bagsværd Øs værd s g Kostskoe og a KarrdvGee ter B eru Gymasium Tostos Aé æ ps Aé éheg Hø s v Buddige e gå A gård ko Batteri rds gs sts e Tværedet Ko v Abor JohaesDickes Aé d é kirke o Bibiografe Sk Ve ø 116 ve x osthus BagsværdsHovedgade e Godtgemt N Søborg år t Seiorceter Bagsværd oir e d Bagsværd St Bagsværd s Torv Bakkegårde Bodehaveve kirke er VaTaxv Mødestedet é e Ad År 2000 e Bibiografe a adse Gev rk Bagsværd Taxhuset Bagsværd Bagsværd a Cathriegårde Skoe Ceter é g Søborg or A Bagsværd kirke rs Idrætsha øb Stadio S æ Sofie Svømme ack k skoe Å Sø Søborg ha ThorasIdrætsha B b Skoe mide or ag Friuftsbad Borger g s ebroparke e es s ve Hovæ ø v h e i p s r Rigbo d Hus u v r u d u o tesv Sæ r Skøteha s T Ædreist. G Ha str - edgho Gadsaxe d u t e adve e Idrætsceter Va e dg Ro d Værebro d-e u ad e R v Stadio s d Ceter r k å e g rsve s a a u e G Gustav W v Bib. ieds Ibs Badmito hø Bowig Sovi ebrove Teis Grøemose dagceter Ler- Bagsværd erhvervskvarter Grøemose Skoes Atriumgård Kåresve Skoe rds Væ M gre v Rå å M kræte Haveforeige Siga

16 Jazz og samarbede som kuturpoitisk øftestag Gadsaxe Kommue har e kuturpoitisk visio om, at å ud ti borgere ved at skabe udvikig og samarbede i det kuturee adskab. Med JAZZes SAGA er der skabt et ytækede tværfagigt proekt, som sammekober kompetecer og muigheder meem foreigsivet, afteskoere, biografe, bibioteket, kuturhus og musik- og biedskoe. Du sidder her med programmet ti e række storsåede musikopeveser, der er frugte af dette samarbede. Ae har bidraget med både positiv åd, arbedstimer, økoomi og kompetecer, for at kue skabe dette ekstraordiære kuturtibud. Morgedages azzsterer Nye samarbedsformer ka være med ti at styrke de musikaske fødekæde ti Big Bad musikke. Ma taer meget om at styrke de kassiske musiks fødekæde, me hvem styrker azzmusikkes fødekæde? 16 Gadsaxe - og Biedskoe gør oget ved de udfordrig. De årige bæserworkshop og afsuttede kocert biver som sidste år skabt i samarbede med JAZZes SAGA. Også eever fra musikskoer i Furesø, Getofte, Herev og Baerup detager i workshoppe. Ti oktober i år krydser 50 uge musikere kiger med professioee musikere fra Moday Night Big Bad i e ites ørdagsworkshop. Eevere har i måedere op

17 ti dee workshop øvet på deres stemmer, så de ka være kar ti ørdages udfordrig. Det hee kumierer i e festig Big Bad-kocert med to iveau-iddete orkestre. Kom derfor gere ti Big Bad-workshoppes kocert ti oktober 2015, og opev de gryede uderskov af uge azz-musikere. Hod øe med kocertdato og sted på Gadsaxe - og Biedskoes hemmeside gadsaxe.dk/musikskoe Der er gratis adgag! 17

18 er i 2015 et samarbedsproekt meem seks iteresseter: Gadsaxe Jazzkub Bibiografe Bagsværd Gadsaxe Bibiotekere Gadsaxe Opysigs Forbud Gadsaxe - og Biedskoe Teefofabrikke Gadsaxe Kuturhus Gadsaxe Kommues Kutur-, Fritids- og Idrætsudvag har støttet proektet med baggrud i Byrådets vedtage kuturpoitik. HAR DU for eksempe efter at have fugt JAZZes SAGA yst ti at opeve de evede azzmusik i Gadsaxe, så er du vekomme ti at rette hevedese ti Gadsaxe Jazzkub for ærmere iformatio. Du ka æse mere om azzkubbe på: 18

19 GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE GOF

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer bare VIA CFU

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Indhold. Tilmelding til Jazzens Saga. Anders Ulstrup

Indhold. Tilmelding til Jazzens Saga. Anders Ulstrup 2 Indhold Anders Ulstrup side 3 side 4 side 5 side 6 side 7 side 8 side 9 side 10 side 11 side 12 side 13 side 14 side 15 Forord How Jazz Was Born Da Jazzen kom til Europa Fra Swing til Bebop New Orleans

Læs mere

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden.

info FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lynhurtigt bredbånd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser kan ses på bagsiden. ifo FRA SÆBY ANTENNEFORENING Lyhurtigt bredbåd til lavpris på vej til hele Sæby! Priser ka ses på bagside. Velkomme til SAFet - avet på vores eget lokale Bredbåd! Sæby Ateeforeig har med virkig fra 15.

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71.

Beslutning. Gothersgade karréen. Nansensgade 94-96, Gothersgade 155-159, Nørre Farimagsgade 65-71. Beslutig FÆLLES GÅRDHAVE Gothesgade kaée Nasesgade 94-96, Gothesgade 155-159, Nøe Faimagsgade 65-71. Bogeepæsetatioe ha XX. XX 20XX tuffet byfoyelsesbeslutig om idetig af e fælles gådhave. De fælles gådhave

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det

Hvad vi gør for jer og hvordan vi gør det Hvad vi gør for jer og hvorda vi gør det Vi skaber resultater der er sylige på di budliie... Strategi Orgaisatio Produktio Økoomi [ Ide du læser videre ] [ Om FastResults ] [ Hvorfor os? ] I foråret 2009

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvorda hjælper trøster vi hiade, år livet er svært? - at være magtesløs med de magtesløse Dask Myelomatoseforeig Temadag, Hotel Scadic, Aalborg Lørdag de 2. april 2016 kl. 14.00-15.30 Ole Raakjær, præst

Læs mere

FLEMMING CHR. HANSEN. Hymner SAMPLE. for orgel. Copyright 2010 FORLAGET MIXTUR FMX

FLEMMING CHR. HANSEN. Hymner SAMPLE. for orgel. Copyright 2010 FORLAGET MIXTUR FMX FLEMMING CHR. HANSEN Hymer for orgel Copyright 2010 FORLAGET MIXTR FMX 01003 Forord "Værket 'Hymer' er kompoeret i sommere 1993 til de sidste idvielseskocert på det degag yopstillede Ramusorgel i Klosterkirke

Læs mere

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007

Mikroøkonomi, matematik og statistik Eksamenshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Mikroøkoomi, matematik og statistik Eksameshjemmeopgave 14. 20. december 2007 Helle Buzel, Tom Egsted og Michael H.J. Stæhr 14. december 2007 R E T N I N G S L I N I E R F O R E K S A M E N S H J E M M

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev!

Information til dig, der er elev som tekstil- og beklædningsassistent. og/eller beklædningshåndværker. Hej elev! Iformatio til dig, der er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Hej elev! Til dig som er elev som tekstil- og beklædigsassistet og/eller beklædigshådværker Idustri Hej elev!

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E

Nanomaterialer i virkeligheden F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer i virkelighede Arbejdsmiljøkoferece i Kost- og Servicesektore 9. september 2013 Naomaterialer i virkelighede Idhold Gå ikke i paik eller baglås. I ka sagtes

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Facilitering ITU 15. maj 2012

Facilitering ITU 15. maj 2012 Faciliterig ITU 15. maj 2012 Facilitatio is like movig with the elemets ad sailig the sea Vejvisere Velkomst de gode idflyvig Hvad er faciliterig? Kedeteg ved rolle som facilitator Facilitatores drejebog

Læs mere

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed

ldighed forbundets grundlæggende holdning til mangfoldighed F O FA O A f faa g o g aar rb eb jed je d e Forbudets grudlæggede holdig til magfoldighed Magfoldighed 1 Idledig FOA er e del af de daske og iteratioale fagbevægelse og forakret på et solidarisk og humaistisk

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. godschauffør. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor godschauffør området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3

Claus Munk. kap. 1-3 Claus Muk kap. 1-3 1 Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Pris og kurs Effektive reter 2 1 Obligatioer Grudlæggede Itro Debitor

Læs mere

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro

Dagens forelæsning. Claus Munk. kap. 1-3. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro. Obligationer Grundlæggende Intro Dages forelæsig Grudlæggede itroduktio til obligatioer Claus Muk kap. - 3 Betaligsrækker og låeformer Det daske obligatiosmarked Effektive reter 2 Obligatioer Grudlæggede Itro Obligatioer Grudlæggede Itro

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. ulykker indenfor. lager. området. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Brachevejledig ulykker idefor lager området Brachearbejdsmiljørådet for trasport og egros Baggrud Udersøgelser på lager- og trasportområdet har vist, at beskrivelse af hædelsesforløbet ved udfyldelse

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken,

AUGUST v. Margit Ingtoft, María Muniz Auken, SOMMER-, WEEKEND- & EFTERÅRSKURSER 2007 SOMMERKURSER AUGUST v. Margit Igtoft, María Muiz Auke, JUNI og / eller Sommer 2007 Jui (A) + August (B) Dato: 5/6 28/6 og eller 7/8 30/8: MUY BARATO: Pris pr. hold

Læs mere

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmeringsmanual DK 65.044.50-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigsmaual DK 65.044.50-1 INDHOLD Tekiske data Side 2 Systemiformatio, brugere Side 3-4 Ligge til og slette brugere Side 5-7 Ædrig af sikkerhedsiveau Side 8 Programmere: Nødkode

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold

Nanomaterialer Anvendelser og arbejdsmiljøforhold F O A F A G O G A R B E J D E Naomaterialer Avedelser og arbejdsmiljøforhold Dee Kort & Godt pjece heveder sig til dig, som er medlem af FOA. Pjece giver iformatio om: Hvad er et aomateriale? Eksempler

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

HD i Afsætningsøkonomi Efteruddannelse HDA. social sciences. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet HD i Afsætigsøkoomi Efteruddaelse HDA I social scieces Det Samfudsvideskabelige Fakultet Syddask Uiversitet HD i Afsætigsøkoomi ÂÂ K læsss ii: Koldig HD specialet i Afsætigsøkoomi giver dig et solidt grudlag

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv

Silkeborg. I samarbejde med: Jobcenter Erhverv MENTOR FORLØB. Jobcenter Erhverv C OR ICERET MEN TIF T R Silkeborg E I samarbejde med: Jobceter MENTOR FORLØB Jobceter SILKEBORG MENTORUDDANNELSE Jobceter i Silkeborg tilbyder e metoruddaelse i samarbejde med KompeteceSilkeborg. Silkeborgs

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 1 jan. - mar. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort Dengang & godt det var sommer... Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Grupperådet vi gerne ønske jer ae en rigtig gædeig

Læs mere

Beregning af prisindeks for ejendomssalg

Beregning af prisindeks for ejendomssalg Damarks Saisik, Priser og Forbrug 2. april 203 Ejedomssalg JHO/- Beregig af prisideks for ejedomssalg Baggrud: e radiioel prisideks, fx forbrugerprisidekse, ka ma ofe følge e ideisk produk over id og sammelige

Læs mere

Psyken på overarbejde hva ka du gøre?

Psyken på overarbejde hva ka du gøre? Psyke på overarbejde hva ka du gøre? Idhold Hvorår kommer ma uder psykisk pres? 3 Hvad ka øge det psykiske pres på dit arbejde? 4 Typiske reaktioer 6 Hvorda forløber e krise? 7 Hvad ka du selv gøre? 9

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

- b r u g e r v e j l e d n i n g

- b r u g e r v e j l e d n i n g Active - b r u g e r v e j l e d n i n g! O B S! V I G T I G T L æ s d e n n e b r u g e v e j l e d n i n g f ø r A c t i v e t a g e s i b r u g. D a t o : 2 0 0 7-0 2-2 3 V e r s i o n 3 P r o ducent

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0. klasse for folkeskoler er en obligatorisk indikator i Kvalitetsrapporten.

Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0. klasse for folkeskoler er en obligatorisk indikator i Kvalitetsrapporten. Socioøkoomi for karakterere for res afgagsprøver Obligatori idikator i kvalitetsrapport 2.0 De socioøkoomie for geemsittet af karakterere for de bude prøver for 9. klasse for folkeoler er e obligatori

Læs mere

Blisterpakninger i det daglige arbejde

Blisterpakninger i det daglige arbejde Bettia Carlse Marts 2013 Blisterpakiger i det daglige arbejde I paeludersøgelse 35 1 har 1.708 beskæftigede sygeplejersker besvaret e række spørgsmål om (hådterige af) blisterpakiger i det daglige arbejde.

Læs mere

Fredag den 20. juni 2014: Lørdag den 21. juni Søndag den 22. juni Pladsen ved Søb. Hovedgade og Wilhelm Bergsøe Allé, Bus: 6A

Fredag den 20. juni 2014: Lørdag den 21. juni Søndag den 22. juni Pladsen ved Søb. Hovedgade og Wilhelm Bergsøe Allé, Bus: 6A Pladsen ved Søb. Hovedgade og Wilhelm Bergsøe Allé, Bus: 6A Fredag den 20. juni 2014: Kl. 16.00 18.00: Hans Knudsen Jump Band Kl. 18.30 20.30: Jazz Five Lørdag den 21. juni 2014 Kl. 12.00 14.00: Anna Pauline

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 13. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2014 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Siden sidste bad har grupperådet hodt et møde, første de hodt vi sammen

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

HTXPRESS. Jette blev både firmastifter og student på HTX

HTXPRESS. Jette blev både firmastifter og student på HTX TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Jette blev både firmastifter og studet på HTX Nybagt studet fra Gymasiet HTX Skjer arbejder u på at starte e virksomhed, baseret på e opfidelse, som hu og fire adre

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Begreber og definitioner

Begreber og definitioner Begreber og defiitioer Daske husstades forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstadees samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstade med de laveste idkomster

Læs mere

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner

HTXPRESS. HTX var en øjenåbner TEKNISKGYMNASIUM VOL. 5 09/10 HTXPRESS Sige Juul Kraft er ved at uddae sig til jouralist, me dyrker stadig iteresse for aturvideskab. (Foto: Jacob Ljørrig) Alla var klasses lyse hoved s. 4 Ha har foreløbig

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

MENIGHEDSRÅDET. Kirkekontor Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 35 13 mejrup.sogn@km.dk

MENIGHEDSRÅDET. Kirkekontor Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 35 13 mejrup.sogn@km.dk SOGN Kirkekotor Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro. Tlf. 97 42 35 13 mejrup.sog@km.dk Regskabsfører Britta Suese, Mejrup Kirkevej 2, 7500 Holstebro. Tlf. 20 28 35 13. blsu@km.dk Sekretær Britta Suese. Kotortid:

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Bin Packing Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Bi Packig Problemet David Pisiger, Projektopgave 2 Dette er de ade obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse.

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 2 apr. - jun. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet I dette nummer kan I æse referatet fra den vebesøgte spejderfest/generaforsaming,

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus

+ Ungdomsklub Indre by & Christianshavn / Ungdoms- og kulturhus + Ugdomsklub Idre by & Christiashav / Ugdoms- og kulturhus Erhvervslivet Praktik, lærepladser, fritidsjob o.lig. Kulturhus ugdom /Musik, mad, cafe, kust o.lig. Foreigsliv Kompeteceafklarig, muligheder,

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 11. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2012 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet (Grupperådet er forædrebestyresen for spejderne) Vi håber, I har haft en

Læs mere