PROGRAM. 10 aftener med historier, film og masser af musik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROGRAM. 10 aftener med historier, film og masser af musik"

Transkript

1 ROGRAM 10 afteer med historier, fim og masser af musik August-ovember 2015

2 Idhod side 3 Forord side 4 How Jazz Was Bor side 5 Up the Lazy River side 6 Da azze kom ti Europa side 7 New Oreas i Damark side 8 Fra swig ti bebop og coo side 9 Americas i Copehage side 10 Fra Kid of Bue side 11 Dask azz i dette årtuside side 12 Jazzes store sagere side 13 Kocert: Moday Night Big Bad side 14 Timedig ti JAZZes SAGA side 15 Spiesteder side 16 Morgedages azzsterer 2 Jazzmotiver er veigst stiet ti rådighed af biedkuster Aders Ustrup adersustrup.dk Redaktio: Ked Fradse, Oe Kær og Maike Eegaard Madse Foto: Ka Boe, Kim Mamqvist, Torbe Christese med fere Layout: Mette Eders Tryk: Gadsaxe Kommue. Trykt på miømærket papir Opag: 400. Jui 2015

3 Forord JAZZes SAGA er e serie arragemeter, der bev igagsat i 2014, og som har ti formå at sætte fokus på azzes historie, udvikig og stiarter. Med udgagspukt i de amerikaske musikstiarter, som med både afrikaske og europæiske rødder er bevet ti de musikform, vi kader azz, er JAZZes SAGA e musikask rese frem ti det 21. århudredes aktive daske azzscee. å baggrud af de erfariger, som arragørere idhøstede i 2014, geopstår JAZZes SAGA i 2015 i e såve traditiostro som forbedret form. Nok egag vi e række daske azzeksperter over ti afteer formide og fortæe om azzes forskeige stiarter, epoker, okaiteter og kustere. Fortæige biver edsaget af musikeksemper og fimkip, igesom e række af Damarks bedste azzmusikere vi sørge for evede og tema-reevat musik. Ige i år vi ouraist og tidigere programchef i Damarks Radio, Herik Wosgaard-Iverse, være koferecier uder arragemetere. Vekomme ti opysede og opevesesrige afteer om azzes fortæig. Oe Kær, Gadsaxe Jazzkub og Maike Eegaard Madse, Bibiografe 3

4 How JAZZ Was Bor Fortæer er Møer Hase Has Kudse New Oreas ad Roots Bad Her vi der idedigsvis bive fokuseret på stiarter som bues, gospe, march og ragtime, der ae bidrager ti azzes opståe i New Oreas omkrig forrige århudredeskift. Jazze biver agsomt ti e musikask kustart med si ege idetitet, gode orkestre og soister dukker op, og ikke midst får trompetiste Louis Armstrog betydig for musikformes videre udvikig. iaiste Has Kudse, der over e bred frot er vebevadret i New Oreas azz, har samet et ti eighede passede bad. 4 Madag 31. august k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Has Kudse, piao. Has Leoardo ederse, sax og kariet. Regi Fuhedorf, guitar og bao. Oe Skipper Mosgaard, bas. Tobias Leoardo ederse, trommer

5 Up the Lazy River Fortæer er Møer Hase og Herik Wosgaard-Iverse Six City Stompers Ikke så få af de musikere, der præger de tidige New Oreas azz, har ambitioer om at komme videre med e professioe karriere, og aerede fra omkrig 1915 begyder de at forade bye for at tage op ad Mississippi-fode og videre ti Chicago, som sart biver et yt azzcetrum. Også Kasas City biver e rugekasse for ye azzformer, og edeig får New York status af azzes hovedstad. Det uge bad, Six City Stompers, ægger musik ti periode. 5 Besætig Mads Mathias, voka, saxofo. eter Marott, trompet. eter Roseda, fugaboe og piao. Regi Fuhedorf, bao. Kasper Tage, bas. Morte Ærø, trommer. Tirsdag 8. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

6 Da JAZZe kom ti Europa Fortæer Ked Fradse Kristia Jørgese Specia Quitet Omkrig 1920 kommer de ye musik, kadet azz, ti Europa, hvor de biver modtaget med såve stor skepsis som stor begestrig. De biver på kort tid ugdommes musik, og a y dasemusik får betegese azz. Overat er der uge, ysgerrige og taetfude musikere, der tieger sig gere. I første omgag som kopi af de amerikaske musik, me sart også med former, som har et sevstædigt tisit. Det er tifædet i de store daseorkestre i Egad og Tyskad, i de fraske sigøerazz og i vidt omfag også i de daske gudaderazz. Vioiiste Kristia Jørgese vi samme med sie musikere refektere på tides europæiske azz, het sikkert med hise ti mestre som Dago Reihardt og Sved Asmusse. 6 Torsdag 17. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Kristia Jørgese, vioi. Regi Fuhedorf, guitar. Oivier Atues, piao. Kasper Tage, bas. Esbe Laub vo Liieskod, trommer.

7 NEW ORLEANS i Damark Fortæer Jes Søud Fessor New Oreas Stompers Omkrig 1940 drager amerikaske musikforskere ti New Oreas for at fide de oprideige azz, hvorefter game og gemte New Oreas musikere kommer ti ære og værdighed. Det samme gør deres musik. Og efter Ade Verdeskrig kommer dee New Oreas Jazz eer Reviva Jazz ti Europa, hvor de ikke midst i Damark biver utroig popuær. Mage amatørmusikere tager stie ti sig, de traditioee bads dukker op overat i adet, og især biver Cap Hor i Nyhav et Mekka for musikke. Det er her, oge af de bedste bads biver daet, først og fremmest apa Bue s Vikig Jazz Bad. Basuist Oe Fessor Lidgree vi samme med et hod af uge og garvede kræfter give gere e dugfrisk reviva. 7 Besætig Oe Fessor Lidgree, tromboe. Jes Søud, bas. Marko Martiovic, piao. Jakob Diese, sax. eter Marott, trompet. Chris Taer, kariet. Morte Ærø, trommer. Madag 28. september k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

8 Fra SWING ti BEBO og COOL Fortæer Herik Wosgaard-Iverse og er Møer Hase Hugo Rasmusse A Starz I øbet af 1920 ere forsvider de oprideige New Oreas azz, og betegese swig brager id i azzsproget, både som et begreb og som e gere. Tide og dasehaere biver præget af de store swigorkestre, og det er kapemestre som Duke Eigto, Cout Basie, Tommy Dorsey og Ge Mier, der er med ti at sætte dagsordee. Sideøbede markerer mage gode soister sig i de små grupper, og i begydese af 1940 ere er der e gruppe af ytækede musikere, der skaber e y form for azz. Stie, der kades bebop, videreudviker sig badt adet i såkadt coo azz, og azze går fra at være popuærmusik ti at være kustmusik. 8 Bassiste Hugo Rasmusse har samet sit A Starz for at spie såve swig som bebop og at det deromkrig. Tirsdag 6. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Hugo Rasmusse, bas. Jakob Diese, sax. Mads Hyhe, tromboe. er Møehø, guitar. Morte Ærø, trommer. Heie Hase, piao.

9 Americas i Copehage Fortæer Herik Wosgaard-Iverse Ja Kasperse Kvitet Specia editio Geem det meste af azzhistorie er der amerikaske azzmusikere, der i kortere eer ægere perioder ophoder sig i Købehav. Me særigt sigifikat biver det i 1960 ere, hvor e række bemærkesesværdige musikere fider et godt hem i de daske hovedstad og e sikker musikask base i Jazzhus Motmartre i Store Regegade. Det er især teorsaxofoister som Dexter Gordo, Be Webster og Brew Moore, der sætter sig spor, som piaiste Ja Kasperse vi føge op samme med et par af utidsscees amerikaske idvadrere, de see vetera Bob Rockwe og det ye friske pust, Kristi Korb. 9 Besætig Ja Kasperse, piao. Christia vo Büow, atsax. Bob Rockwe, teorsax. Kristi Korb, bas. Oe Rømer, trommer. Tirsdag 20. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

10 Fra KIND OF BLUE Fortæer Ked Fradse Mikkeborg, Stief, Rie og Dah Trompetiste Mies Davis udseder i 1959 det epokegørede abum Kid of Bue, og samme Mies Davis ska også de føgede årtier være made, der viser ye vee. Mes azze i 1960 ere biver mere og mere fri, eksperimeterede og rabiat, biver de i 1970 ere i kraft af fusio med rockmusik atter mere pubikumsveig. Me der biver også fra 1980 ere pads ti e bebop-reæssace, igesom det u biver europæiske og i vidt omfag skadiaviske musikere, der giver azze et yt sprog. 10 For aftees evede musik står trompetiste ae Mikkeborg, som med si ege tidøse musik vi refektere på de epoke, ha i hø grad sev har været e de af. Osdag 28. oktober k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig ae Mikkeborg, trompet. Bo Stief, bas. Carste Dah, piao. Aex Rie, trommer.

11 Dask JAZZ i dette årtuside Fortæer Christia Much-Hase Horse Orchestra Fra at være e ægte amerikask kustform biver azze geem 100 år ti et gobat aiggede, og efter årtusidskiftet er amerikaere ikke ægere toeagivede med hesy ti aktiviteter på de iteratioae azzscee. å de europæiske azzscee er der mage iteressate bud på gere, og i Damark er der tarige stærke persoigheder og e ubrugt strøm af y og spædede musik. Horse Orchestra, som har base i Købehav, og som består af 7 uge musikere fra både Isad, Sverige, Norge og Damark, er et særeget orkester på de ordiske azzscee. Badet faver bredt og formår at kombiere eemeter fra store dee af azzes historie med græsesøgede eksperimeter og fri improvisatio. Kedeigt er det bestemt ikke! 11 Besætig Erik Kimestad ederse, trompet. Jeppe Zeeberg, piao. Igimar Aderse, sax. etter Hägse, tromboe. Kristia Tagvik, tuba. Nicoai Kaas Caesso, bas. Rue Lohse, trommer. Osdag 4. ovember k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116

12 JAZZes store sagere Fortæer Ked Fradse Sie Eeg med trio Sev om azze i vidt omfag er e istrumeta gere, har der geem hee azzhistorie været vokaister, som har markeret sig som sigifikate soister, og som timed har været med ti at forme azze og des udvikig. Jazzsag er mage tig, og aftees streftog begyder i 1920 ere, hvor der fortsat biver suget bues, og hvor de såkadte scatsag opstår, igesom de første madige og kvideige crooere bemægtiger sig scee. Seere møder ma markate vokaister ide for swig, bebop og freeazz, og i yere tid har sagere som Diaa Kra og Michae Bubé opået koossa popuaritet agt ud over azzes gægse græser. 12 De førede daske azzdiva Sie Eeg vi evere de evede de af vare. Madag 16. ovember k Døree åbes k Bibiografe Bagsværd Hovedgade 116 Besætig Sie Eeg, voka. Jacob Christofferse, piao. Leart Gima, bas. Morte Lud, trommer.

13 Kocert: Moday Night Big Bad Moday Night Big Bad uder edese af Nies Jørge Stee Ikke så få rigtigt gode azz-traditioer er opstået i New York. I hvert fad var det her, e række fremragede musikere i midte af 1960 ere fadt ud af, at de sædet havde oget foruftigt at foretage sig madag afte, hvorfor de ige så godt kue mødes og spie oget god musik. Dee moday ight-traditio har geem åree bredt sig rudt omkrig i verde, og i 1999 åede de ti de yåbede købehavske azzkub, aradise Jazz. Her tifadt roe som diriget het aturigt de vereommerede kompoist, arragør, piaist og orkestereder Nies Jørge Stee, og der skue heer ikke bive mage på musikere såve stærke veteraer som ye kometer. Dette herige orkester vi sætte det rette swigede puktum for JAZZes SAGA ao For detagere i JAZZes SAGA 2015 idgår dee bigbad-kocert som e de af de samede pakke. Ae detagere er såedes sikret pads. For øvrige iteresserede ka der købes biet ti dette arragemet. Bietter ka fås på: gadsaxe.dk/bibiotek fra 1. oktober Bietter vi også kue købes ved persoig hevedese ti Gadsaxes bibioteker. Lørdag 28. ovember k Døree åbes k Grøemose Skoes Atriumgård Skoesviget Søborg

14 E Tørevæ orsevæ Hedevæ ubbes Aé ee Aé De ie skoe rke oseve Udmarke emarke Nies Lyhes Timedig Kuds Stemarke Buddige Hovedgade Bietter ti JAZZes SAGA 2015 købes hos: Gadsaxe Opysigs Forbud Kidebakke 20, 2860 Søborg Teefo , Bygmarke Tobaksvee Bietsaget starter torsdag 13. august k Gammemoseve Møevæget Vademarskroge Kvikmarke Åbigstider: Madag-torsdag k og og HF Gadsaxe k , fredag k Gadsaxe Rigve oumbusve Aé Hudbergs Aé Stegårds Aé Æbegårde Kirsebærhø 14 saxe Tekiske Skoe Maskive ad Borredsvæ Ærte- Frithofs- ve vad Kramsvad Skoe Stegårds A Christoffers Aé Eehøret Aé Harad Heis Aé Kitemarke Ærtemarke Borremose Vadhom Rof Krakes Aé Asikemarke Skoesti kroge parke AC Keersve Gadsaxe Keersve 10 rivatskoe Gammemose Hørehuset JAZZes SAGA 2015 består af Keersve 9 temaafteer i Bibiografe i Bagsværd Aé 8 og 9 1 storkocert i Grøemose Skoes Atriumgård E samet pakke på 10 arragemeter. Sveds Aé rise for de 10 arragemeter er kr. 760,-. Vadgård Dog ku kr. 500,- for arbedsedige, Skoe pesioister, efterøere og SU-modtagere bosiddede Stegårdsparke Kog Has Aé i Gadsaxe Kommue. Der sæges i at 200 padser ti JAZZes SAGA. Ti storkocerte i Grøemose Skoes Atriumgård (28. ovember) vi øvrige Vadgårdsparke iteresserede kue købe særskite bietter (æs side 13). Detagere modtager et kort ved første arragemet i Bibiografe (31. august) Buddige St. kortet er persoigt. Markkroge Ste- oppegårdsve Motorrig 3 Teefove Tighø- Spergemarke Græsmarke Lygparke Gadsaxe Gymasium Møeåse øetofte parke Tighøve 03 Vadgårdsve Kausdasbrove Beredse Ae Buddigeve oiti Gadsaxe Ret 03 Automatikve Tighø Vadresservoir Liemoseve Rådhus Aægsve E47 Toftekærsve Vadbro Nordvad Fremtidsve E55 Gustav Esmas Car Møers Aé Sadtofte Vademars- Bomstermarke Kvikmarkes rivatskoe Kåmarke By- og Miøforvatige Jobceter Rosekæret Esbers Aé Keersve Sogegårdsve Kidebakke Buddige kirke Kidehuset Gadsaxesemiariet Hovedbibiotek Seiorceter Buddige Cetret Kidegårde GeoptræigscetretBuddige Skoe Aé Christopher Boecks Aé Vadedigsstie Rådh s Kotorve u Kar Jacob Bus Aé A é Græseve Buddige Batteri Soave Geerups Haeda Drikkevarer ka besties ti pause Skodborgs Aé Vadtårsve Kidebakke Aé Joha k Aderse Ne Gadsaxe Vadtårsve Ugdomsskoe Gadsa Vadtåre Tighø Batteri TV-mast Fack I Idrætsha Svømmeha Idrætsha Friuftsbad Søb

15 Hagave Høgå e ø ed a emsve Ste te e Søv R ø Aée- Buddige Cetret Em Kidebakkegårds Aé Hareskovbo Seiorceter Kidegårde Geoptræigs- Bagsværd Friskoe cetret Buddige Skoe é A rs Bagsværd Sø ave K kroideg e Nydamsve Spiesteder g æ ev e Eric et Sie e Aé S ko S otsparke arke Sotsp R ådh us Aé S krå ve Hovedbibiotek e s ti t ge dra ov ee a ov Sk Rådhus Dagcetret Bagsvæ Christiaehø Christiaehø oppekroge A é A é rghu s Aé s A Magegård Lage marks ve Mars Aé te ev Ry et væg Hermei or ot m Moses Harestie sve dto fte ve egård Toppe 15 Søborgmage kirke ve rks ma Haveforeige Smørmose S y ve Kæke- bakke d rø e Hi s Aé S aamad erve Krogshøve Mose Magevag e dae Hortevæget Lauggårds Aé Mos ekrog e Moseve t ge evkæ b ir st i e V A s ve frø Løv Torv Høvage v Vibe g E Hasp Høe Gadsaxe Ve T or Lah Aéges ohr Søbo går ds Ma é Aé øfs er Lag ma Se Veusve Nie s B rgs be e Ru rg Aé Uraiebo Kipigs Aé Zoas Aé Ca r sa é We rag ea Frø d d ig sa é sb ke Ly k Mars Aé Homeve Datofteve Dae ge A é or g B Bu A oc BeegåV é hs rgs ridh øeeem Eri sa kb øg é A hs é Bag Torvsv. i i eve Grave Kørom Taxve Ba g Tvæ rve Birkevæ get Jo a N s LB se ies iesid Vee s Fi dgor et kis Aé A é Ha Aægsve Automatikve et ø ve e og kr rs de La é Tvæ r- Søhuse Sob rbør Thove s- ds mu Sig stie Mormokirke Mage- Ma Nordtofte ve stie krogege Hø to Soge bakk fte e Lavtofteve ve Haspeemos e A kroge é Grø Mage Haveve Hee s k r æ Kidh s Aé Lau gårdgs-væge get Kiærs Aé sve sve de Fro Bakkedra Hømark ve Regatta Fise Smørmoseve gisve s ve Hu Keti ose Grøe mose- ørm g S koes vi e shøv Smørmose Sm Grøemose Skoe Garhø Aé vo No kirke Krog Harads- e Lauretsv 16 Nies værd Bags da Ve Brudeys ve ieve Gråp ve Skuret Høe Gadsaxe Cetret Høe Gadsaxe arke Skoesviget Søborg Gadsaxe roge Ti Jerbae grave Gr é ga or b r ie Ma Ve iegs Gr h rda No e aev e Røek Ca Ahor kroge s a é sm é sa é v E A u A sta bb ks c o Gu oe ac Ved J rb tie he Høgård gss top i r is ed Ch d Va Kurve 04 ve Bagsværd Øs værd s g Kostskoe og a KarrdvGee ter B eru Gymasium Tostos Aé æ ps Aé éheg Hø s v Buddige e gå A gård ko Batteri rds gs sts e Tværedet Ko v Abor JohaesDickes Aé d é kirke o Bibiografe Sk Ve ø 116 ve x osthus BagsværdsHovedgade e Godtgemt N Søborg år t Seiorceter Bagsværd oir e d Bagsværd St Bagsværd s Torv Bakkegårde Bodehaveve kirke er VaTaxv Mødestedet é e Ad År 2000 e Bibiografe a adse Gev rk Bagsværd Taxhuset Bagsværd Bagsværd a Cathriegårde Skoe Ceter é g Søborg or A Bagsværd kirke rs Idrætsha øb Stadio S æ Sofie Svømme ack k skoe Å Sø Søborg ha ThorasIdrætsha B b Skoe mide or ag Friuftsbad Borger g s ebroparke e es s ve Hovæ ø v h e i p s r Rigbo d Hus u v r u d u o tesv Sæ r Skøteha s T Ædreist. G Ha str - edgho Gadsaxe d u t e adve e Idrætsceter Va e dg Ro d Værebro d-e u ad e R v Stadio s d Ceter r k å e g rsve s a a u e G Gustav W v Bib. ieds Ibs Badmito hø Bowig Sovi ebrove Teis Grøemose dagceter Ler- Bagsværd erhvervskvarter Grøemose Skoes Atriumgård Kåresve Skoe rds Væ M gre v Rå å M kræte Haveforeige Siga

16 Jazz og samarbede som kuturpoitisk øftestag Gadsaxe Kommue har e kuturpoitisk visio om, at å ud ti borgere ved at skabe udvikig og samarbede i det kuturee adskab. Med JAZZes SAGA er der skabt et ytækede tværfagigt proekt, som sammekober kompetecer og muigheder meem foreigsivet, afteskoere, biografe, bibioteket, kuturhus og musik- og biedskoe. Du sidder her med programmet ti e række storsåede musikopeveser, der er frugte af dette samarbede. Ae har bidraget med både positiv åd, arbedstimer, økoomi og kompetecer, for at kue skabe dette ekstraordiære kuturtibud. Morgedages azzsterer Nye samarbedsformer ka være med ti at styrke de musikaske fødekæde ti Big Bad musikke. Ma taer meget om at styrke de kassiske musiks fødekæde, me hvem styrker azzmusikkes fødekæde? 16 Gadsaxe - og Biedskoe gør oget ved de udfordrig. De årige bæserworkshop og afsuttede kocert biver som sidste år skabt i samarbede med JAZZes SAGA. Også eever fra musikskoer i Furesø, Getofte, Herev og Baerup detager i workshoppe. Ti oktober i år krydser 50 uge musikere kiger med professioee musikere fra Moday Night Big Bad i e ites ørdagsworkshop. Eevere har i måedere op

17 ti dee workshop øvet på deres stemmer, så de ka være kar ti ørdages udfordrig. Det hee kumierer i e festig Big Bad-kocert med to iveau-iddete orkestre. Kom derfor gere ti Big Bad-workshoppes kocert ti oktober 2015, og opev de gryede uderskov af uge azz-musikere. Hod øe med kocertdato og sted på Gadsaxe - og Biedskoes hemmeside gadsaxe.dk/musikskoe Der er gratis adgag! 17

18 er i 2015 et samarbedsproekt meem seks iteresseter: Gadsaxe Jazzkub Bibiografe Bagsværd Gadsaxe Bibiotekere Gadsaxe Opysigs Forbud Gadsaxe - og Biedskoe Teefofabrikke Gadsaxe Kuturhus Gadsaxe Kommues Kutur-, Fritids- og Idrætsudvag har støttet proektet med baggrud i Byrådets vedtage kuturpoitik. HAR DU for eksempe efter at have fugt JAZZes SAGA yst ti at opeve de evede azzmusik i Gadsaxe, så er du vekomme ti at rette hevedese ti Gadsaxe Jazzkub for ærmere iformatio. Du ka æse mere om azzkubbe på: 18

19 GLADSAXE MUSIK- OG BILLEDSKOLE GOF

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge

Dækspecialist. - på AUTO TEKNIK 2010. Brancheblad udgivet af Dækbranchens. Fællesr. Program: TEMA-dag 2010. Dæk til de tunge drenge Bracheblad udgivet af Dækbraches Fællesråd ISSN 1901-9069 83. Årgag tørre Dæk R åd e t f o r S September 2010 - NR. 7 sikkerhed ag 1. r hos, idg cesale ptembe d. 15. se trup, Kofere ag sd 2010 o ej, 2630

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Naturen. i kommunerne

Naturen. i kommunerne Nature i kommuere Side 2007 har Damarks kommuer sørget for at pleje og beskytte ature. Med dee udgivelse vil KTC vise eksempler på, hvorda kommuere værer om ature, og får borgere med ud i det grøe Nature

Læs mere

CLUB DE FÚTBOL TIETGEN

CLUB DE FÚTBOL TIETGEN CLUB DE FÚTBOL TIETGEN V S. OT TO Ø N S T E D KO L L E G I E T 11.11.01 KICK-OFF 15.30 I DETTE NUER: Fialedag i Fælledparke Veje til fiale 3 C.F. Tietge historie 4 Truppe 6 aageres peptalk 8 Kamp oversigt

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

STORKØBENHAVN. Efterår 2015. Foredrag & debat Ture & rejser Kulturoplevelser & korte kurser Specielle undervisningstilbud

STORKØBENHAVN. Efterår 2015. Foredrag & debat Ture & rejser Kulturoplevelser & korte kurser Specielle undervisningstilbud STORKØBENHAVN Efterår 2015 Foredrag & debat Ture & rejser Kulturoplevelser & korte kurser Specielle undervisningstilbud Om DOF Dansk Oplysnings Forbund er landsorganisation for ca. 220 frie små og store

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit!

Vanebryderdagen 2009 Vanens magt eller magt over vanen? Valget er dit! Vaebryderdage 2009 Vaes magt eller magt over vae? Valget er dit! Osdag de 4. marts 2009 taastr u p Vaebrydere Torbe Wiese Meditatiosgurue Heig Davere Hjereforskere Milea Pekowa COACHEN Chris MacDoald Ulrik

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND

GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND GLADSAXE OPLYSNINGS FORBUND 2015-2016 Indhold Bevægelse og sundhed Afspænding... 26-27 Body-SDS... 22 Bækkenbundstræning... 22 Fibromyalgi... 22 FysioPilates... 25 Gymnastik... 19 KOL... 21 Mindfull udemotion...

Læs mere

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17.

Citation for published version (APA): Lewis Brooks, A.. T. (2010). Leg dig fra smerten. Fokus magasinet, (2), 16-17. Aalborg Uiversitet Leg dig fra smerte Brooks, Toy Published i: magasiet Publicatio date: 2010 Documet Versio Forlagets edelige versio (ofte forlagets pdf) Lik to publicatio from Aalborg Uiversity Citatio

Læs mere

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed

DIÆTISTEN FOKUS. Besparelser i Region Midt angriber kliniske diætisters faglighed Nr. 135. Jui 2015. 23. årgag DIÆTISTEN FOKUS Erærigsidsats ka spare milliarder - Vi har spurgt politikere, hvorda de ser på erærigsrelaterede problemer som overvægt og udererærig Besparelser i Regio Midt

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt

Rette behandling gjorde aktivt liv muligt Smerter, gigt og kogler Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Damarks mest effektive sygehuse bruger de dyreste smertemedici I de to midtjyske byer Give og Brædstrup fider ma ladets mest effektive

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde

Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svenstrup. Dagsorden for bestyrelsesmøde Referat for bestyrelsesmøde d. 22. marts 2015 kl. 11.00 Ellidshøjskole, Ny skolevej 2, 9230 Svestrup Tilstede: Hae Veggerby, formad( Hveg), Ae sofie Gothe, æstformad (Asgr), Mette Nødskov sekretær ( Met),

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag

Hvidbog omhandlende de indkomne indsigelser, bemærkninger og kommentarer til forslag til Kommuneplan 2009. Udgave A: Rækkefølge som forslag Hvidbog omhadlede de idkome idsigelser, bemærkiger og kommetarer til forslag til Kommuepla 2009 Udgave A: Rækkefølge som forslag 4. jauar 2010 Idhold Idledig. 3 Proces og behadlig m.v 3 Hvidboges opbygig..

Læs mere

3499,Inkl. 2 objektiver. make it take it. Hvis du køber et

3499,Inkl. 2 objektiver. make it take it. Hvis du køber et make it take it Cao EOS 1200D m/18-55 og 50mm 1.8 Optag ivets særige øjebikke med fotos og video i høj kvaitet Idfag detajer og stemig sev i mørke Optag med de rigtige idstiiger vha. Scee Iteiget Auto

Læs mere

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 4"00 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730.

1100 KØBENHAVN 1t ØSTERGADB S 7. 400 \fl'st r.j. tf~n Klldtanthf'lte udpo na,. r ~JU LI ØSTERGADE 57 TELEFON (01) 128730. -cc..c-~ --'- Avis~ ud ki ~, ~"' tt~r -.v~,.. w~ tø., Hes ingor Dagbad _1()()() H nngt~r, dt'n "1hh an't1u udto nr W~IJr a Roskide Tidende J(()() Ros/d.t~. 1\itdtonct... ~IJt den udtn "'"' 1100 KØBENHAVN

Læs mere

Viden Om Vind oftere, stop i tide

Viden Om Vind oftere, stop i tide Vide Om Vid oftere, stop i tide Spørgsmål og svar Idhold Risici og relevas 2 Steffe Aderse Sadsyligheder 5 Per Hedegård Spørgsmål til eksperte 7 Thomas Aderse Til 8 Rasmus Østergaard Pederse E sikker strategi

Læs mere

B.Z. -3 - Så er ferietiden forbi, det gælder både for det daglige arbejde og for fritidsaktiviteten fodbold. Der skal tages fat på det slidsomme igen.

B.Z. -3 - Så er ferietiden forbi, det gælder både for det daglige arbejde og for fritidsaktiviteten fodbold. Der skal tages fat på det slidsomme igen. Så er ferietide forbi, det gæder både for det dagige arbejde og for fritidsaktivitete fodbod Der ska tages fat på det sidsomme ige Træige har i de forøbe periode kørt på hyggestadiet, så formkurve er ok

Læs mere

Brændstof. til krop og hjerne

Brændstof. til krop og hjerne Brædstof til krop og hjere Idhold 3 6 8 10 11 12 14 15 17 22 24 26 27 28 29 30 Kaloriebomber og eergibudter Døget rudt skal di krop og hjere bruge eergi Morgemad Med morgemad er du sikker på, det går godt

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder

Den servicemindede økonomi- og regnskabsmedarbejder De servicemidede økoomi- og regskabsmedarbejder 25. og 26. marts 2009 Tekologisk Istitut Taastrup 16. og 17. april 2009 Tekologisk Istitut Århus Få idsigt og redskaber, der styrker service og rådgivig

Læs mere

Endelig hjælp til brandofre

Endelig hjælp til brandofre 1. årgang nr. 7 Endeig hjæp ti brandfre Efter en af de største tagbrande i København i 10 år skue der gå mere end 14 dage før beberne kunne føe sig sikre på at få den hjæp, de har behv fr Over t uger tg

Læs mere