KAN DET BETALE SIG AT KOORDINERE? DE BIO-PSYKO-SOCIALE OUTCOME AF KOORDINERET REHABILITERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAN DET BETALE SIG AT KOORDINERE? DE BIO-PSYKO-SOCIALE OUTCOME AF KOORDINERET REHABILITERING"

Transkript

1 KAN DET BETALE SIG AT KOORDINERE? DE BIO-PSYKO-SOCIALE OUTCOME AF KOORDINERET REHABILITERING KL KONFERENCE D. 26 MARTS 2014 CHALOTTE GLINTBORG, CAND.PÆD.PSYCH OG PH.D STUDERENDE, AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CEDAPS)

2 Effekt af koordineret rehabilitering: To projekter i et Interviews (borgere og pårørende) Interviews (medarbejdere) Felt noter Tests Effekt studie af borgere + pårørende Organisations psykologisk studium - medarbejdere Dokumenter Observations / (deltager) Surveys 2

3 Aalborg Jammerbugt (control) Vesthimmerland (control) Brønderslev (control) 2011 Control 2011 BNC, pretest N=55 Intervention: TAU (treatment as usual) , posttest N= BNC, pretest N= BNC, pretest N= BNC, pretest N= BNC, pretest N=10-20 Intervention: CI (coordinated intervention, type 1) Intervention: CI (coordinated intervention, type 2) Intervention: CI (coordinated intervention, type 3) Intervention: CI (coordinated intervention, type 4) , posttest N=? 2014, posttest N=? 2014, posttest N=? 2014, posttest N=? 3

4 Formål I. Definere og foreslå et begrebsapparat i fht. koordination II. Effekter af koordinationsindsatser i rehabilitering III. Identificere indikatorer, der fremmer/hæmmer recovery- og rehabiliteringsprocessen ud fra både et borger- og pårørende perspektiv Mixed methods: kvantitativ (ad II) og kvalitativ (ad III) 4

5 Teori: Transitionsmodellen (Turner et al, 2008) Samfunds faktorer Tilgængelighed, rummelighed, viden, partnerskaber og community education 5

6 Koordinationsbegrebet 6

7 Koordination et nyt begreb? 1970: Socialreformskomissionens (1973) anden betænkning; Det sociale tryghedssystem Service og bistand. Denne betænkning à Lov om Social Bistand (Bistandsloven). Sloganet i Bistandsloven: En indgang til kommunen DVS à 40 års øvelse i at koordinere, eller?! 7

8 Udfordringerne ved koordination 5 bud 1. Koordinatorfunktionen en ledelsesfunktion på borgerniveau Varetage en (kommunal) rolle som koordinator på den enkelte borgers vegne ind i en regional funktion. 2. Magt Regionale medarbejdere skal afgive magt til kommunale medarbejdere. 3. Kompetencer Faglige og tværfaglige kompetencer, organisationsforståelse og ledelseskompetence 4. Manglende dokumenteret effekt af koordination Kun 9 internationale effektstudier ingen i DK ( Glintborg & Hansen, 2014). 5. Inkonsistent begreb Der findes ingen entydig definition, der både inkluderer sammenhæng og helhed i indsatsen Kilde: Glintborg & Svejstrup, Social Kritik, feb

9 FORELØBIGE KVANTITATIVE RESULTATER 9

10 Informantoversigt 2011 borgere og pårørende 10

11 Effektmål Borgere 1. Tilbagevenden til arbejde 2. Oplevet livskvalitet: WHOQOL-Breef 3. Depression Major Depression Inventory (MDI) Pårørende 1. Oplevet livskvalitet: WHOQOL-Breef 2. Depression Major Depression Inventory (MDI) 4. Autonomi og deltagelse Impact on Participation and Autonomy Questionnaire(IPAQ-DK) 5. Motorisk og kognitivt Functional Independence Measure (FIM) 11

12 Fremmer nuværende rehabilitering motorisk og kognitive outcome? 12

13 Functional Independence measure (FIM) Score (0-7) *Man deler den motoriske rå score (fx. 83,58) med 13 og den kognitive med 5 (antallet af items) for at få den ratet i flg FIM scoring criteria (se skala nedenfor). * signifikant 7: Complete Independence 6: Modified Independence (patient requires use of a device, but no physical assistance) 5: Supervision or physical assistance 13

14 19 tilbagegang 16 fremgang 2 uændret 14

15 Fremmer nuværende rehabilitering psykologisk outcome? 15

16 Depressions niveau - 2 år efter skade (kontrolgruppe 2011) (Score:0-50) Flest borgere (N=13) udviser tegn, sammenlignet med pårørende (N=1) (sign. forskel) 16

17 Depression Pårørende får depressionslignende symptomer umiddelbart efter skaden, modsat borgeren, der først oplever dette senere i sin erkendelsesproces En væsentlig prædiktor for borgerens recovery à 1.)pårørendes evne til at yde støtte 2.)psykologisk velfærd, følelsesmæssig regulering. à Vigtigt med håndtering af de pårørendes situation i den akutte og subakutte fase (fase II) og overgangen til hjem (fase III) à Vigtigt med håndtering af borgerens psykologiske reaktioner (fase III) 17

18 Fremmer nuværende rehabilitering tilbage til arbejde? 18

19 Tilbage til arbejde Ord job 22 1 Uddannelse 2 1 Jobsøgende 0 2 Sygemeldt 1 0 Omskoling 1 0 Afklaring 0 6 Kontanthjælp 1 1 Fleksjob 0 2 Efterløn + arb. 2 1 Efterløn 3 6 Pension 5 17 Total N=37 N=37 Social kapital? TTA? 19

20 Fremmer nuværende rehabilitering bedre livskvalitet? 20

21 Kontrolgruppe 2 år efter skade - sammenlignet med psykisk syge, diabetikere og raske kontroller fra Nørholm & Bech,

22 Fremmer nuværende rehabilitering autonomi og deltagelse? 22

23 Familie rolle Autonomi og deltagelse Aut. inde Aut. ude Sociale relationer Arb. & Udd. Meget godt Godt Rimeligt Dårlig Meget dårlig N=37 N=37 N=37 N=37 N=5 Resten var ikke i arb eller udd. 23

24 FORELØBIGE KVALITATIVE RESULTATER (interview med 37 borgere og 22 pårørende) 24

25 Hvilke fremmende/hæmmende indikatorer identificeres i rehabiliteringsprocessen ud fra et borger perspektiv? Fra elsker og ægtefælle til personlig hjælper Kend de rigtige i systemet Pårørende faktorer System faktorer Hvem spørger hvordan jeg har det? Håb/en gulerod Et rigtigt arbejde Psykisk påvirkning Træthed Personlige faktorer Ny identitet: hjerneskadet Vilje og drive 25

26 Overgangen fra hospital til hjem MARIE (ID 1, kvinde 53 år): Det regionale rehabiliteringscenter: Målet var at Marie skulle gå. Marie var halvsides lammet på det tidspunkt. Fysioterapeuten gav sig ikke en tomme det var der, hun var god, fortæller Marie. Efter de 5 mdr. kunne Marie gå selv dog gik en fysioterapeut bagved som en sikkerhed. Udskrivelse til det kommunale system: Visiteret til 2 x 20 min fysioterapi efter udskrivelse, en ergoterapeut kom i hjemmet for at se på den praktiske indretning og plejepersonale til at støtte Marie med bad. I dag sidder Marie i kørestol 26

27 Borgerens mål MARIE (fortsat) Borgerens ønske de vurderede, at jeg ikke kunne komme hjem til egen lejlighed det var min drømmelejlighed og mit drømmested. Der var tre steder i lejligheden, hvor der var niveauforskelle..måske havde det holdt mig mere i gang, siger hun. At jeg var tvunget til at komme rundt. Hjemmetræning & inddragelse af udlejer: Hjemmetrænet i kærestens lejlighed Udlejeren har efterfølgende fortalt, at havde han bare vidst omkring Mettes situation, havde han lavet det i niveau, så Marie fortsat kunne bo der. Det var faktisk noget jeg selv foreslog BNC og kommunen, men det sagde de at det ikke kunne lade sig gøre.. at det var luftkasteller. Den oplevelser er jeg aldrig kommet mig over (tabet af lejligheden), fortæller Marie! 27

28 Et rigtigt arbejde DAGTILBUD: Du ved godt de der fritidsklubber man kom i som barn - det er sådan et men jeg er jo voksen. kan du godt selv huske, hvordan det var at være i fritidsklub? jeg ved godt de ikke taler ned til en, men det gør de sgu alligevel du kan jo godt og sådan (ID,123, mand på 53 år) Nu skal vi nok passe på dig Nu skal vi nok hjælpe dig. Jeg kan ikke klare omklamring jeg tænder af på det.. Jeg gad ikke komme derud (ID,124, mand på 59 år) Kvinden kom på x dagtilbud, og fortæller: Der var en meget stor spredning i alder op opgaverne var under niveau det var ikke et rigtigt arbejde (ID, 117, kvinde på 62 år) 28

29 Identitetstab Tidligere var jeg sportsudøver, jeg dyrkede meget yoga, nu er jeg bare en, der er syg Jeg har mistet initiativet til at dyrke sport Jeg prøver lidt, men identiteten som sportsmand er røget, det er det største tab jeg er også begyndt at ryge (ID,132, mand på 42 år) Manden har arbejdet som lærer indtil skaden men har ikke kunne genoptage dette job, selvom det var hans store ønske. Jeg sagde nej til antidepressiv, jeg skal have lov til selv at bearbejde min sorg, for det er en sorg. Jeg har mistet noget. Jeg ville gerne fortsætte på arbejde. Det var et stort tab at skulle opgive det (ID, 124, mand på 59 år) 29

30 Hvilke fremmende/hæmmende indikatorer identificeres i rehabiliteringsprocessen ud fra et pårørende perspektiv? Fra arbejdende til personlig hjælper At skulle være den stærke Pårørende faktorer Skilsmisse Personlige faktorer Vi er ramt Håb/info Kend den rette i systemet! System faktorer Hvem spørger hvordan jeg har det? Mangler pårørendeinddragelse Kognitiv og psykisk rehab vigtigere end fysisk! 30

31 Vi er ramt Noget af det som Ingrid har oplevet som svært, er at mange spørger til, hvordan Peter har det men ingen spørger, til hvordan jeg har det? det jo ikke kun Peter, der er ramt vi er ramt måske er det endda værre for den pårørende, fordi den ramte jo får hjælpen og er indlagt, men den pårørende er alene. Ingrid fortæller, at hun selv har været meget bange for at få en blodprop - hun har haft en for 13 år siden, for hvem skal så passe på mig Peter er der jo ikke. (Kone til ID 160, mand på 66 år) 31

32 Rehabiliteringscenteret Der fokuseres meget på det fysiske og det er meget hospital. Det er lidt som en verden for sig og man bliver let passiv patient. Begge synes de at det er meget opdelt der er ergo delen og der er fys delen og talepæd.ikke meget fokus på det psykologiske. ( Kone til ID 150, mand på 58 år) Om træningen synes Ingrid at de meget tager en ting af gangen. Hun fortæller: først var det benet, og nu kan hun se på Peters skema at han skal begynde på et armhold Endvidere fortæller Ingrid at: jeg har kunne læse på skemaet, at Peters mål er at han skal kunne klippe sine tånegle selv. Ingrid siger; hvis det endelig skule være er det da vigtigere at klippe fingerneglene, det andet kan man få hjælp til af en fodplejer ( Kone til ID 160, mand på 66 år) 32

33 Det kommunale system Der skete et slip fra sygehus til kommune. Når man bliver udskrevet bliver man lidt efterladt. Hun fortsætter: Det er en flaskehals. Det er vigtigt at man selv har drive til selvtræning (Kone til ID 130, mand på 39 år). Det er vigtigt at man møder én person i starten, i stedet for så mange (Kone til ID 131, mand på 45 år). Det er kun hvis vi er her, at der trænes. Jeg vil ikke ønske at nogen kommer ind i det her system. Det var som om vi fik stillet stolen for døren I tager det første ledige af de her 3 tilbud sådan, bare tag hvad der kommer. Det kunne være i Hals eller Kongerslev. Det var nogle hårde rammer, der blev sat op. De var hurtige til at give op. Vi kunne ikke komme videre. Hjerneskadecenteret har slet ikke været på tale. (Kone til ID 135, mand på 66 år nu bosat på plejecenter) 33

34 Konkluderende: Hvad fremmer bio-psyko-socialt outcome? -udvikling af en prædikterende model 34

35 Opsummerende: 2 år efter skade Psykologiske konsekvenser fortsat en udfordring Den motoriske træning udgør størstedelen af rehabiliteringen. Fysisk og motoriske udvikling status quo 2 år efter udskrivelse Meget få vender tilbage til arbejde. Signifikant lavere QOL (borger og pårørende) sammenlignet med raske Anbefalinger: Neuropsykologen skal også yde psykoterapi? (Prigatano) Pårørende skal tilbydes krisehåndtering/tilbud i de indledende faser og overgange Ikke kun tilbud om (neuro)psykolog til borgeren i fase II, men løbende og særligt efter de første 6-12 mdr. Større tværfaglighed à Vi er vidende om de psyko-sociale følger, men fortsat ergo og fys domineret felt. 35

36 Koordination kan det betale sig? JA! Vi har behov for sammenhæng i fragmenterede og specialiserede indsatser, MEN. Hvordan sikres de manglende psyko-sociale perspektiver? à Ny definition, der: inkluderer et hensyn til borgerens bio-psyko-sociale udviklingsbehov skaber et dobbeltblik på koordinering: på organisatorisk niveau af de faglige indsatser, for at skabe sammenhæng i forløbet, samtidig med et hensyn til borgeren i dennes transitioner til sikring af helhedsperspektivet. 36

37 Ny definition af koordination Koordination i rehabiliteringsforløb er kompetent samordning af de faglige indsatser, både indholdsmæssigt og tidsmæssigt, i forhold til det overordnede rehabiliteringsmål, og både internt i kommunen, på tværs af forvaltninger, og på tværs af sektorer (i overgange mlm. region og kommune samt overgange internt i kommunen) med øje for borgerens bio-psyko-sociale udviklingsbehov og mål. Koordination kræver en tilstrækkelig organisatorisk ledelsesposition. Formålet med koordineringen er, at rehabiliteringsforløbet både ud fra borgerens, pårørendes, fagfolks og samfundets synsvinkler har høj kvalitet med hensyn til proces, indhold, ressourceforbrug og det endelige resultat Kilde: Glintborg & Hansen,

38 Litteratur Gittell, J.H. (2009). High performance healthcare: Using the power of relationships to achieve quality, efficiency and resilience. McGraw-Hill, New York. Glintborg, C. & Svejstrup, O. (2014). Rehabilitering og Koordinering. Hvis målet er en helhedsorienteret og sammenhængende rehabiliteringsindsats, er svaret da koordinering? En artikel om koordinationsbegrebet, koordinatorrollen og koordinering i socialt arbejde. Socialkritik (in press) udkommer i marts. Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2014). Effekter af koordineret hjerneskaderehabilitering. Et systematisk litteraturreview. Socialstyrelsen. Glintborg, C. & Hansen, T.G.B. (2014). Nye muligheder for sikring af de psykologiske perspektiver i hjerneskaderehabilitering. Koordinationsbegrebet. (In prep) Ikke udgivet endnu. Turner, B.J., Fleming, J.M., Ownsworth, T.M., & Cornwell, P. L. (2008). The transition from hospital to home for individuals with acquired brain injury: A litterature review and research recommendations. Disability and Rehabilitation, 30(16),

HVIS MÅLET ER EN SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS ER SVARET DA KOORDINATION?

HVIS MÅLET ER EN SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS ER SVARET DA KOORDINATION? HVIS MÅLET ER EN SAMMENHÆNGENDE OG HELHEDSORIENTERET INDSATS ER SVARET DA KOORDINATION? CHALOTTE GLINTBORG, PH.D STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND PSYCHOLOGICAL

Læs mere

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME?

FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? FREMMER KOORDINERET REHABILITERING BIO-PSYKO- SOCIALT OUTCOME? NNDR KONFERENCE 5.11.2013 CHALOTTE GLINTBORG, PH.D.STUDERENDE, CGL@HUM.AAU.DK CENTER FOR DEVELOPMENTAL AND APPLIED PSYCHOLOGICAL SCIENCE (CeDAPS)

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Notat: Rehabilitering på borgernes præmisser

Notat: Rehabilitering på borgernes præmisser Notat: Rehabilitering på borgernes præmisser Empiriske beskrivelser til brug for innovativ udvikling af rehabilitering på borgernes præmisser Forfattere: Marie Brandhøj Wiuff Laura Emdal Navne Else Olesen

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Rehabilitering på borgernes præmisser Resultater fra fase 2: Videnindsamling Del 1: Kortlægning af projektets aktørers teoretiske viden og praktiske erfaringer med brugerinddragelse i rehabilitering Del

Læs mere

Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus

Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus Patient oplevelser med fokus på den tværsektorielle rehabilitering - overgangen mellem sygehus og eget hjem. Neurologisk Rehabilitering A140 Vejle Sygehus 2. Nationale Neurokonference. Udvikling og forskning

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Kan du ikke bare tage dig sammen!

Kan du ikke bare tage dig sammen! Kan du ikke bare tage dig sammen! Et kvalitativt interview undersøgelse. Bachelorprojektet udarbejdet af: Bjørk Nyborg Eskildsen Vibeke Sandfeld Østergaard Faglig konsulent Vita Hagelskjær Adjunkt, ergoterapeut,

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1

et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Grib Hverdagen et arbejdshæfte til hjemmetrænere Aarhus Kommune 2012 Læs mere på www.aarhus.dk/gribhverdagen Grib Hverdagen_1 Jeg holder af hverdagen, mest af alt holder jeg af hverdagen Dan Turell udødeliggjorde

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Feedback i psykosocial rehabilitering

Feedback i psykosocial rehabilitering Feedback i psykosocial rehabilitering Casestudier om anvendelsen af feedback i psykosocial rehabilitering Helle Obbekær obbeloekke@hotmail.com Masterprojekt Master i Rehabilitering 2010 Flyvende grise

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Rehabilitering på borgernes præmisser

Rehabilitering på borgernes præmisser Bilag 1: Oplæg til innovationsspor Rehabilitering på borgernes præmisser Oplæg til innovationsspor Resultater fra fase 2: Videnindsamling April 2010 Indhold Side 3 Innovationsspor 1 Redskaber og metoder

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien

NÅR SOR GEN RAM MER. Omsorgsmålingen. En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien Sorg med børn og unges øjne Sådan føles sorg Omsorgsmålingen NÅR SOR GEN RAM MER En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og unge oplever dødsfald eller sygdom i familien FORSIDE Illustrationen er

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik

02/15 SOCIALRÅDGIVEREN. Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik 02/15 SOCIALRÅDGIVEREN Efter stress Tilbage på job, men hvordan? Nye og lavere sagstal fra DS Det Danmark, vi kender Minister trækker voksenreform efter kritik Pisken er ikke den rette medicin Lavere ydelser

Læs mere

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering

Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Opgavefordeling mellem borgere, pårørende og fagpersoner i rehabilitering Laura Emdal Navne Marie Brandhøj Wiuff PUBLIKATION OKTOBER 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100 København

Læs mere

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 2012 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING Pilottest

Læs mere

Unge & Sorg. tidligere Ungekontakten. Tredje rapport, juni 2004: Ungegruppen - en terapeutisk gruppe for unge, som har mistet forældre

Unge & Sorg. tidligere Ungekontakten. Tredje rapport, juni 2004: Ungegruppen - en terapeutisk gruppe for unge, som har mistet forældre Unge & Sorg tidligere Ungekontakten Tredje rapport, juni 2004: Ungegruppen - en terapeutisk gruppe for unge, som har mistet forældre Unge & Sorg, Rådgivningscenter, Østerbrogade 27,1, 2100 København Ø

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

Fysisk træning efter hjertekarsygdom hvad oplever patienterne?

Fysisk træning efter hjertekarsygdom hvad oplever patienterne? ! Fysisk træning efter hjertekarsygdom hvad oplever patienterne? Jeg fortsætter med at dyrke motion. For når man påtager sig ansvaret for sit liv ved at træne, så tager man også magten over sit liv. Ellers

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere