Studieretninger på Gefion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieretninger på Gefion"

Transkript

1 Studieretninger på Gefion 2014

2 VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium bliver du en vigtig medspiller i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både fordybelse og oplevelser for livet. Du kan være med til at forme det nye gymnasium sammen med dine kammerater, og du kan være med til at skabe nye og vedligeholde gamle traditioner. På Gefion Gymnasium sætter vi rammerne og giver dig mulighederne for at fylde dem ud. Du bliver klar til videre studier. Vi præsenterer dig for fag og studieteknikker, så du er klædt ordentligt på til en uddannelse. Vi har et netværk af samarbejder med videregående uddannelser, så du får prøvet dig selv af i nye sammenhænge. Vi forventer selvfølgelig, at du kommer os i møde: viser nysgerrighed, deltager, spørger, eksperimenterer Du bliver en del af den globale verden. Sprog, partnerskoler i store dele af verden, studierejser og globalisering er en integreret del af undervisningen på skolen. Du bliver på mange måder rustet til at blive verdensborger når du udnytter mulighederne. INDHOLD Din uddannelse på Gefion 2 Du bliver en del af Gefion Gymnasium: Vær dig selv og vis nærvær. Tag del i fællesskabet og udvis ansvar. Brug dig selv og gør en forskel. Få indflydelse og udvid rammerne. Livet på Gefion 5 Kunstneriske studieretninger 10 Naturvidenskabelige studieretninger 16 Samfundsvidenskabelige studieretninger 26 Sproglige studieretninger 30 Videre ud i livet 39 VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM Birgitte Vedersø Rektor Eliteidræt på Gefion 45 Gefion gymnasiet i hjertet af København 46 Oversigtskort 49 Der tages forbehold for trykfejl. Red.: Mette Stangerup og Morten Riemann. Foto:Steen Agerskov Sørensen, Lone Elliot, Jakob Herman, Kjeld Wogensen m.fl. Layout: Jacob Ravn og Grafisk Himmel. Tryk: Grafisk Trykcenter

3 DIN UDDANNELSE PÅ GEFION Når du skal vælge, er det vigtigt, at du vælger en studieretning, du synes ser spændende ud. Uanset hvilken studieretning du vælger, giver en studentereksamen dig basale studieforberedende kompetencer og grundlæggende viden inden for både humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. STUDENTEREKSAMEN Normalt består studentereksamen af fire fag på A-niveau, tre på B-niveau og syv på C-niveau. Men der er også mulighed for at vælge et ekstra A- eller B-niveau og evt. få færre C-niveaufag. Du bliver orienteret om valgmulighederne undervejs i skolegangen og om deres betydning for karakterudregningen ved optagelse på de videregående uddannelser. GRUNDFORLØBET Gymnasiet begynder med et halvt års grundforløb. Her har du de obligatoriske fag dansk, engelsk, et andet fremmedsprog (tysk, fransk, spansk, italiensk), et eller to naturvidenskabelige fag (fysik, kemi, biologi, naturgeografi), et kunstnerisk fag (musik, billedkunst, dramatik), idræt og matematik. Desuden får du to tværfaglige forløb, det naturvidenskabelige grundforløb og almen sprogforståelse, der begge bliver afsluttet med en prøve efter grundforløbet. Samtidig begynder det tværfaglige forløb almen studieforberedelse, som strækker sig over alle tre år. Dette forløb repræsenterer et fælles mødested for alle dine fag. Her arbejder du emne- og projektorienteret med vægt på fag og metode. VALG AF STUDIERETNING Efter grundforløbet fortsætter du to et halvt år i en studieretning. Hver retning har sine særlige studieretningsfag, der giver din studentereksamen vægt inden for enten det kunstneriske, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige eller det sproglige område. Du skal allerede ved optagelsen vælge, hvilken studieretning du ønsker. Du vælger Gefion Gymnasium og studieretningens to første fag i den rækkefølge, de står nævnt her i hæftet. Sidst i grundforløbet skal du bekræfte dit valg af studieretning. Her vil der også være mulighed for at skifte til en anden studieretning, hvis der er plads i den klasse, du gerne vil skifte til. VALG AF FAG Ved optagelsen i gymnasiet skal du ikke bare vælge skole og studieretning, du skal også vælge dit andet fremmedsprog: tysk fortsætter, fransk fortsætter, spansk begynder eller italiensk begynder. Hvis ikke sproget indgår som profilfag i studieretningen, vil du komme på et hold, som bliver oprettet på tværs af studieretningsklasserne. Vælger du begyndersproget spansk eller italiensk, skal du have det i tre år på A-niveau. Videregående uddannelser Studentereksamen giver uanset studieretning adgang til en række korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Men til visse videregående uddannelser kræves, at du har haft bestemte fag på bestemte niveauer, eller at du har bestået bestemte fag. Naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige uddannelser En lang række uddannelser inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab kræver matematik A kombineret med fysik B og kemi B. Visse uddannelser kræver også fysik eller kemi på A-niveau. Samfundsvidenskabelige uddannelser Mange samfundsvidenskabelige uddannelser kræver matematik B nogle kræver matematik A. Sproglige uddannelser Skal du læse et sprog, kræves det, at du har haft sproget i gymnasiet på enten A-niveau (begyndersprog) eller B-niveau (fortsættersprog). Din studieretning Selvom din studieretning ikke er født med fx matematik B, kan du som regel hæve faget til det ønskede niveau på et valghold. Adgangsnøglen Du kan afprøve studieretningerne i Adgangsnøglen på og blive klogere på, hvilke uddannelser de enkelte studieretninger giver adgang til. 2 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

4 LIVET PÅ GEFION TRADITIONER OG FÆLLES OPLEVELSER Gefion er et nyt gymnasium, og du kan glæde dig til at være med til at skabe nye traditioner og tage del i de mange fælles oplevelser. Der vil være en række tilbud til dig på skolen både i løbet af skoledagen og efter skoletid. Nogle af dem kan opstå spontant efter dine og de andre elevers ønsker. Det kunne være bordfodboldturneringer, quizzer, caféer og meget mere. Andre ligger fast en dag om ugen eller på bestemte aftener. EN ANDERLEDES SKOLEDAG Hver anden uge har vi Gefionsamling for alle elever. Her bliver der givet fælles informationer, og der kan være optræden. Derudover laver Gefions elever og lærere også en række arrangementer enten for hele skolen, for hver studieretning, for hver klasse eller på tværs af årgangene. Det kan være idrætsaktiviteter, bogstavmiddage eller faglige og kunstneriske oplevelser og debatter, som sætter fokus på emner, der er oppe i tiden. GEFION BRUGER BYEN Vi ligger lige i byens hjerte. Det gør det nemt at slå dørene op og invitere byen indenfor eller at tage ud og bruge byen. Vi samarbejder med fx universitetet og museer om at gøre undervisningen relevant og levende et godt break i den daglige undervisning. Vidste du fx, at man kan lære historie på Facebook sammen med Rosenborg Slot og Gefion? FROKOSTUNIVERSITETET Et antal gange i løbet af skoleåret afholdes der forelæsninger. Mens du spiser frokost, kan du blive klogere på emner, der ligger ud over den daglige undervisning. Forelæsningerne er åbne for alle på skolen, og forelæserne er en af skolens lærere eller elever eller gæster udefra, der brænder for at dele deres viden om et emne med andre. Det kan være alt lige fra CERNs partikelaccelerator til kønsidentitet eller det romerske retssystem. ELEVDEMOKRATI Gefion vægter elevdemokrati højt. Fx er alle klasser repræsenteret med to klasserepræsentanter i Gefions elevråd, som ledes af en bestyrelse på otte elever. Elevrådet udpeger elevrepræsentanter til skolens udvalg, og elevrådsformandsskabet mødes jævnligt med skolens ledelse og har derfor stor indflydelse på skolens daglige liv, ligesom det er med til at tegne skolens ansigt udadtil. Derudover deltager elever i klassemøder med klassens lærere, så de har direkte indflydelse på, hvad der sker i undervisningen. 4 STUDIERETNINGER

5 UDVALG Gefion Gymnasium er rigtig godt vant med engagerede og kreative elever. I hverdagen giver det sig udslag i en mangfoldighed af forskellige udvalg og underudvalg, hvor elever med fælles interesser mødes for at dyrke deres passion. Ud over elevrådet, skolebladet og festudvalget er der i øjeblikket mulighed for at mødes i fx Mangaudvalget, Filmudvalget, Heavy Metal-udvalget m.m. LEKTIECAFÉ Der er lektiecafé i forlængelse af skoletiden. Du kan få hjælp til fx en matematikopgave eller nøjes med te og hygge til din og din læsegruppes lektielæsning. Derudover bliver der i løbet af året arrangeret intensive kurser i skrivning og lektieteknik. Når eksamen nærmer sig, tilbyder en studievejleder et kursus i eksamensteknik. BILLEDVÆRKSTED I det frivillige billedværksted kan du få afprøvet dine kunstneriske ideer. Det sker i billedkunstlokalet på øverste etage med udsigt over hele København. En gang om ugen kan du tegne, male, modellere, lave plakater osv. under vejledning af en billedkunstlærer. KOR OG BAND Gefions kor synger flerstemmigt i alle genrer, dog primært pop, soul og rock. Alle stemmer er velkomne, og ligeså er alle instrumenttyper i skolens bands. Kor og bands optræder tit til arrangementer på Gefion og deltager som regel i musicalen. DRAMATIK Spræller din indre skuespiller, kan du være med i dramaworkshoppen. Her får du trænet dine sanser, din kropsbevidsthed, din stemme og din kreativitet ved improvisationer, rollespil og dramatiseringer. IDRÆT Har du lyst til frivillig idræt, kan du fx spille basketball, indendørs fodbold, volleyball og badminton, dyrke atletik, eller hvad du og de andre deltagere måtte have lyst til. I 2013 fik Gefions pigehåndboldhold en flot 3. plads i Gymnasieturneringen og drengeholdet vandt finalen og er dermed videre til DM i 2014 så vi har gode traditioner! FESTER OG CAFÉAFTENER Der er gang i Gefions fester og caféaftener, og det er her, du kommer til at møde alle skolens elever. Festerne vil ofte være temafester, fx i 2013 havde vi bl.a. en fiskefest og en dress2impress-fest. Derudover er der en række caféaftener, ofte med musik. De bliver planlagt af elever i fest- og caféudvalget i samarbejde med nogle lærere. Er du den fødte partyplanner, er det her, du melder dig. 6 GEFION GYMNASIUM 7

6 GEFIONS MUSICAL Et af gymnasietidens højdepunkter! Her kan du melde dig til en række anderledes udfordringer: scenografi, regi, lyd, lys og selvfølgelig skuespil. Skolens musical er et teamwork, hvor alle roller er vigtige. Har du Gefion-faktor? På Gefion er det eleverne, der styrer musicalen. GEFION MOVIE AWARD Oscaruddeling Gefionstyle! Gefions mediefagselever og -lærere arrangerer i løbet af skoleåret filmaftener for alle, og en gang om året er der festlig uddeling af Gefion Movie Awards. Her kæmper et udvalg af elevernes egne film, foran et dommerpanel, om årets mange eftertragtede priser. MEDIELOGEN Går du med en journalist i maven, kan du udfolde dine sproglige og kreative evner i Medielogen. Medielogen er den samlede betegnelse for Gefions elevskabte og elevstyrede medier: Radio Gefion og skolebladet Fusion. Medielogen rapporterer sjove og skæve vinkler om livet på Gefion. Det kræver teamspirit og evnen til at overholde deadlines, og du får samtidig mulighed for at møde elever fra andre klasser og årgange. 8 STUDIERETNINGER

7 KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 1 ENGELSK A BILLEDKUNST B SAMFUNDSFAG B KUNST, SPROG OG SAMFUND Kunst er et ordløst sprog, der krydser kulturelle og geografiske grænser. Kunst udfordrer og stiller spørgsmål. Kunsten er et spejl, vi mennesker kan spejle os i for bedre at forstå os selv. Denne studieretning giver dig godt kendskab til kulturelle, historiske og samfundsmæssige forhold, især i de engelsksprogede lande. Samtidig sætter den fokus på kunst, primært fra den vestlige verden. Gennem kreative øvelser får du praktisk indsigt i kunstens metoder, og gennem analyser får du teoretisk og kunsthistorisk viden. I kombination med samfundsfag og engelsk opbygger du kompetencer på flere fronter til at forstå de kulturelle, politiske og sociologiske strukturer, der kendetegner den verden, vi lever i. Studieretning 1 Engelsk A Billedkunst B Samfundsfag B Du kommer fx til at arbejde med Litteratur og kunst fra Shakespeare til Andy Warhol. Indvandringens indflydelse på kultur og samfund i Europa og USA. Renæssance, impressionisme og ekspressionisme hvad er det? Prøv selv at tegne og male som Michelangelo, Monet eller Munch. Samtidskunst, arkitektur og street art er der en sammenhæng med samfundsudvikling og politik? Hvad er kuratering? Hvordan formidler man kunst? Hvordan kan en udstilling opbygges? I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med engelsk-amerikansk sprog og kultur, så du kan klare dig i en verden, hvor engelsk er blevet grundlaget for kommunikation og kultur på tværs af landegrænserne. arbejde både praktisk og teoretisk med maleri, skulptur og arkitektur kombineret med besøg på museer, gallerier og udstillinger. deltage i workshops og bruge laboratoriet for unge på Statens Museum for Kunst, som vi samarbejder med. Du får årskort til museet og fri adgang til særudstillinger. arbejde med politiske, økonomiske og sociologiske emner og problemer. bruge dine sproglige evner, din kulturelle viden og din kunstforståelse på en studierejse til et sted af kunsthistorisk interesse. Firenze, Paris, London og New York er nogle af de steder, tidligere klasser på denne studieretning har været på studietur til. 10 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

8 KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 2 ENGELSK A SAMFUNDSFAG A MEDIEFAG B MEDIER OG VIRKELIGHED Medier spiller en stadig større rolle for vores opfattelse af virkeligheden. I denne studieretning arbejder du med levende billeder i form af film, tv og nyere medieformer med særligt fokus på engelsksprogede områder som Storbritannien og USA. Du analyserer sammenhænge mellem medier, kultur og samfund og får en teoretisk forståelse af mediernes betydning for samfundet og for den enkelte. Du arbejder både teoretisk og praktisk og producerer selv film. Studieretning 2 Engelsk A Samfundsfag A Mediefag B Du kommer fx til at arbejde med Mediernes rolle i et samfundsmæssigt perspektiv. Hvilken betydning har medierne for den politiske beslutningsproces og for den enkelte borgers mulighed for at påvirke beslutninger? Hollywood-systemets forankring i stjerner, genrer og usynlig stil over for den europæiske films sætten filmskaberens unikke fortællestil i centrum. Forskelle mellem medieformer som eksempelvis litteratur og film. Hvad er de enkelte udtryksformers styrker og begrænsninger, og hvad sker der, når en handling flyttes fra et medie til et andet? Filmens historiske udvikling fra de første stumme billeder i 1895 til dette årtusindes mange forskellige stil- og fortælleformer. I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med engelsk-amerikansk sprog og medier. arbejde med formidling og kommunikation: at udtrykke dig kreativt, præcist og modtagerbevidst inden for forskellige sproglige og visuelle udtryksformer. analysere film: undersøge, hvordan stilen er med til at forme forståelsen af handlingen, og hvordan de enkelte medier og genrer skaber og strukturerer fortællinger. arbejde med alle filmproduktionens faser fra idé og manuskript over forproduktion og optagelse til endelig redigering. bruge din viden og dine færdigheder i samarbejde med medievirksomheder i Danmark og på studierejser til den engelsksprogede verden. 12 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

9 KUNSTNERISKE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 3 MUSIK A ENGELSK A DRAMATIK B GÅ IND I MUSIKKENS VERDEN Musik er et sprog, der går på tværs af grænser, ligesom engelsk, der åbner op for verden omkring os. På denne studieretning veksler undervisningen mellem teori og praksis. Du kommer til at opleve og analysere, men også til at lære at tænke og handle kreativt, at samarbejde og at udfolde dig i mange musikalske genrer. Studieretning 3 Musik A Engelsk A Dramatik B Du kommer fx til at arbejde med Engelsksproget kunst og kultur fra Dylan Thomas til Bob Dylan. Kulturforståelse og kulturhistorie: Du får et overblik over musikkens historie og ser på udvalgte genrer og epoker, som du selv prøver kræfter med, fx soul, renæssance, romantik, techno, filmmusik. Berømte musikere som Mozart og Beatles. Hvad siger de os i dag og hvorfor? Værk, teori og opførelse: Hvilke virkemidler bruger vi til at udtrykke bestemte følelser? Hvordan fortolker vi store musikværker? I studieretningsfagene kommer du til at læse og skrive noder og arrangere musik til fremførelse. arbejde med forskellige instrumenter, især trommer, bas, klaver og guitar, din egen krop og stemme. arbejde med engelsk-amerikansk sprog, litteratur og kultur, så du kan begå dig i en verden, hvor engelsk er blevet grundlaget for en fælles kommunikation og kultur. møde professionelle kunstnere fx ved jazzkoncerter eller generalprøver hos symfoniorkestre. bruge både dine sproglige kompetencer og din kulturelle viden på studierejser. London eller New York er mulige rejsemål. beskæftige dig med dramaets virkemidler, fx masker og kostumer, og med dramaets historie og genrer fra Commedia dell arte til naturalisme og postmodernisme. lære at analysere en forestilling. realisere konkrete projekter som en dramaforestilling eller en performance, også med at sætte lys op og lave lyd. 14 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

10 NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 4 BIOLOGI A IDRÆT B MATEMATIK B KROP OG SUNDHED Denne studieretning lægger vægt på naturvidenskab og idræt. Du vil få træning i mange forskellige idrætsdiscipliner. Det forventes ikke, at du skal beherske en eller flere idrætsgrene på forhånd, men det er et krav, at du deltager aktivt i alle discipliner. Ud over træning får du viden om kroppen, så du bliver i stand til ikke blot at forstå, men også bidrage kvalificeret til debatten om befolkningens sundhed. Studieretning 4 Biologi A Idræt B Matematik B Du kommer fx til at arbejde med Hvad er sundhed? Hvad er livskvalitet? Hvilken betydning har kosten for sundheden? Og for de idrætslige præstationer? Eliteidræt er det sundt? Hvilken betydning har motion for sundheden? Friluftsliv hvad er det? Hvorfor bliver vi syge? Hvordan behandler vi sygdomme? I studieretningsfagene kommer du til at udføre en lang række fysiologiske øvelser og eksperimenter. tage på ekskursioner i naturen og på studierejse i Danmark eller i udlandet til rejsemål, der giver mulighed for friluftsliv og idræt. arbejde med matematiske modeller, fx som redskaber til at beskrive biologiske og træningsmæssige måleresultater. lære at arbejde korrekt og kritisk med naturvidenskabelig metode: Hvornår kan du stole på et eksperiment? 16 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

11 NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 5 BIOTEKNOLOGI A MATEMATIK A FYSIK B BIOTEKNOLOGI HVAD KAN VI I DAG OG I MORGEN? Denne studieretning lægger vægt på naturvidenskab med fokus på bioteknologi, et område i vækst med flere og flere arbejdspladser. Bioteknologi beskæftiger sig med udvikling og produktion af organismer, celler og kemiske forbindelser til sygdomsbekæmpelse, miljøforbedring, energiproduktion og industriel produktion. Studieretning 5 Bioteknologi A Matematik A Fysik B Du kommer fx til at arbejde med Hvordan kan man udvikle sygdomsbehandlinger, der virker? Hvordan fremstilles nye lægemidler og vacciner? Hvordan behandles kræft? Hvad sker der egentlig, når man bliver syg? Hvordan kan fødevareproduktionen øges? Hvad sker der, når man genmodificerer planter og dyr? Hvilken risiko vil vi acceptere ved spredning af genmodificerede organismer? Hvad er nanoteknologi? Hvad er stamceller? Hvad kan stamceller bruges til? I studieretningsfagene kommer du til at udføre en lang række øvelser og eksperimenter. tage på ekskursioner og studierejser både i naturen og til forskningsinstitutioner og virksomheder, i Danmark og i udlandet. Kræftforskningscentre, lægemiddelvirksomheder og uddannelser som fx bioanalytikeruddannelsen er oplagte samarbejdspartnere. arbejde med matematiske modeller, fx som redskaber til at beskrive biologiske og kemiske måleresultater. lære at arbejde korrekt og kritisk med naturvidenskabelig metode: Hvornår kan du stole på et eksperiment? 18 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

12 NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 6 GEOVIDENSKAB A MATEMATIK A KEMI B JORDEN OG MENNESKET Supervulkaner, global opvarmning, meteornedslag, tsunamier, jordskælv, energiråstoffer, vandmangel, overbefolkning, solen kan vi overleve? Disse spørgsmål beskæftiger vi os med i faget geovidenskab. Du vil få en grundlæggende forståelse af de processer, der har skabt jorden, og som bestemmer dens fremtid. Gefion Gymnasium deler hus med Københavns Universitets Institut for Geografi og Geologi samt GEUS. Som elev på geovidenskabelig linje bliver du en del af dette spændende og udfordrende studiemiljø. Studieretning 6 Geovidenskab A Matematik A Kemi B Du kommer fx til at arbejde med Global opvarmning. Hvordan fremtidssikrer vi verden? Vejr og klima hvorfor tager meteorologerne så tit fejl? Hvorfor går vulkaner i udbrud, og hvorfor er det svært at forudsige jordskælv? Kan det virkelig passe, at København og resten af Danmark for bare år siden var dækket af flere hundrede meter is? Hvad sker der, når/hvis en større meteor rammer jorden? Er der ressourcer nok til den snart 10 mia. mennesker store befolkning på jorden? Kan man skabe et 0-energisamfund eller en 0-energi by? Er der liv på Mars? Kan vi indrette Mars, så vi kan flytte derhen? I studieretningsfagene kommer du til at tage på geologiske ekskursioner ude i naturen. besøge virksomheder, som beskæftiger sig med naturvidenskabelig forskning, som fx Mærsk Olie. arbejde med alternative energiformer og selv teste dem i laboratoriet. tage på studierejse fx til Island for at se på vulkaner eller til Slovakiet for at se på bjerge og miner. 20 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

13 NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 7 MATEMATIK A FYSIK A KEMI B FRA ELEMENTARPARTIKLER TIL SUPERNOVAER Denne studieretning giver dig en matematisk-naturvidenskabelig basis med særlig fokus på fysik og matematik. Den giver adgang til alle naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Danmark har en lang og fornem tradition inden for forskning i fysik. Ole Rømer målte som den første lysets hastighed, H.C. Ørsted opdagede elektromagnetismen, Niels Bohr var førende inden for opdagelsen af atomets struktur og udvikling af kvantemekanikken, og i dag har danske forskere været med helt fremme i jagten på Higgs-partiklen i CERN. Studieretning Studieretning 7 Matematik Fysik Kemi Matematik A Fysik A Kemi B Du kommer fx til at arbejde med Hvordan opstod Universet, og hvordan slutter det hele? Er det muligt at rejse i tiden? Hvorfor er himlen blå og ikke gul? Hvordan anvendes kryptering til at øge datasikkerheden? Hvordan kan stråling anvendes til at diagnosticere og behandle kræft? Hvordan laver man anamorfoser (billeder, der ser tredimensionale ud, når de ses fra et bestemt punkt)? I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med modeller og innovative projekter i samarbejde med virksomheder. udføre eksperimenter i laboratoriet og uden for skolen, fx i Tivoli. deltage i studierejse til fx CERN i Schweiz, JET fusionsprojekt ved London eller geotermiske anlæg i Island eller Italien. 22 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

14 NATURVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 8 MATEMATIK A FYSIK B KEMI B HVILKEN ROLLE SKAL NATURVIDENSKABEN SPILLE? Denne studieretning har vægt på naturvidenskab med fokus på matematik, fysik og kemi. Du arbejder med at tilegne dig den klassiske naturvidenskabelige viden, men også med at forstå de udfordringer, den teknologiske udvikling giver os: På hvilken måde kan naturvidenskabens viden bidrage til en løsning af de problemer, verden står over for i dag? Det gælder klimaet, miljøet og bæredygtighed. Hvilke politiske, etiske eller religiøse diskussioner rejser det? Studieretning 8 Matematik A Fysik B Kemi B Du kommer fx til at arbejde med Klassisk mekanik, bl.a. med eksempler fra rumfart. Det største og det mindste: fra atomets kvarker til rummets udstrækning. Kryptering: fra Enigma til Netbank. Hvordan løser vi miljøproblemer? Energi og udviklingen af nye energikilder. Nærmer vi os brintsamfundet? Fremstilling af nye materialer. Hvordan vil fx tøj blive lavet i fremtiden? Sygdomsbehandling. Hvordan fremstiller vi bedre medicin? Hvordan udvikler vi hospitalsapparatur til bedre behandlinger? I studieretningsfagene kommer du til at udføre en lang række forskellige fysiske og kemiske eksperimenter. tage på ekskursioner og studierejser til forsknings- og udviklingsinstitutioner og virksomheder i Danmark og i udlandet. Mulige rejsemål er Kennedy Space Center i Florida, atomkraftværker i Europa eller geotermiske kraftværker i Island. arbejde med mange typer af beregninger og modeller. lære at arbejde korrekt og kritisk med naturvidenskabelig metode: Hvornår kan du stole på et eksperiment? 24 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

15 SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 9 SAMFUNDSFAG A ENGELSK A MATEMATIK B DEN GLOBALISEREDE VERDEN Samfundsfag giver et billede af verden lige nu, hvor engelsk og amerikansk kultur og sprog spiller en markant rolle. En forståelse af engelsk og samfundsfag er også nøglen til at forstå globaliseringsprocessen og vores interkulturelle hverdag. Matematik sætter dig i stand til at arbejde systematisk og kritisk med de data, der ligger til grund for de økonomiske og politiske beslutninger. Studieretning 9 Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Du kommer fx til at arbejde med Hvad er forskellen på den danske og den amerikanske velfærdsmodel? Hvordan opstod finanskrisen, og hvilke konsekvenser har den? EU s betydning for Danmark og for udviklingen i Europa og i hele verden. Global kommunikation på engelsk via spil, mobiltelefoner og IT-netværk. Hvad betyder det for os selv, for vores sprog og for vores forhold til andre mennesker? I studieretningsfagene kommer du til at prøve dine sproglige evner og din samfundsindsigt af på en studierejse til den engelsksprogede verden, fx til London, Washington eller Indien. få muligheden for at blive en af de elever, der repræsenterer Gefion i forskellige ungdomsparlamenter (se side 40). arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder, både systematisk og problemorienteret. arbejde med engelsk-amerikansk sprog og kultur, så du kan klare dig i en verden, hvor engelsk er blevet grundlaget for en fælles kommunikation og kultur på tværs af landegrænserne. arbejde med at lave matematiske beregninger, statistikker og hypoteser og lære at forholde dig korrekt og kritisk til dem. NB: Vi planlægger at oprette to af disse studieretningsklasser. I den ene vil der være øget rejseaktivitet. Angiv i din ansøgning på optagelse.dk om du ønsker at gå i klassen med øget rejseaktivitet. 26 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

16 SAMFUNDSVIDENSKABELIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 10 SAMFUNDSFAG A MATEMATIK B PSYKOLOGI B MENNESKE OG SAMFUND Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for samspillet mellem mennesker og deres omgivelser, både her i Danmark og internationalt. Den giver dig redskaber til at blive klogere på dig selv og dine omgivelser, og den giver dig mulighed for at undersøge den verden, vi lever i. Studieretning 10 Samfundsfag A Matematik B Psykologi B Du kommer fx til at arbejde med Hvordan står individet over for gruppen? Hvilke forhold påvirker samfundsudviklingen i Danmark og i resten af verden? Skolemassakrer i USA og Tyskland hvorfor sker de? Kan de forebygges? Danskerne er verdens lykkeligste folk, og englænderne nogle af de mest ulykkelige, siger flere undersøgelser. Hvordan kan man måle lykke? Og hvorfor er der så store forskelle? Ungdomskulturer og forskellige subkulturer som goth eller punk. Er stress en nødvendig konsekvens af at leve i et moderne samfund? I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med udviklings-, social- og kulturpsykologi og teorier om personlighed og identitet. lave kvalitative eller kvantitative interviews ude i virkeligheden og analysere dine data med din faglige viden. lave egne feltundersøgelser. arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder, både systematisk og problemorienteret. arbejde med at lave matematiske beregninger, statistikker og hypoteser, så du lærer at forholde dig korrekt og kritisk til de data, der ligger til grund for fx politiske beslutninger. prøve din samfundsindsigt og din menneskeforståelse af på studierejser til rejsemål i Europa og den øvrige verden. Rejserne giver særligt mulighed for at observere forskellige livsformer, kulturer og kultursammenstød. 28 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

17 SPROGLIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 11 ENGELSK A FILOSOFI B SAMFUNDSFAG B INDIVID, SAMFUND OG IDEER Engelsk er et verdenssprog, litteraturens sprog og magtens sprog. Engelsk er nødvendigt for at klare sig i en globaliseret verden. Samfundsfag giver dig nøglen til at forstå, hvad politik drejer sig om, og hvilke interesser der er på spil i fordelingen af goderne. Filosofi går i dybden med tankerne og ideerne bag vores forestillinger om velfærdsstaten og om demokrati. Hvis du vil forstå den politiske virkelighed, vi lever i, og få redskaber til at agere i den, så er denne studieretning noget for dig. Studieretning 11 Engelsk A Filosofi B Samfundsfag B Du kommer fx til at arbejde med Hvad er et menneske? Hvad er et samfund? Frihed og ansvar. Magt og ret. Politik og sociologi. Kulturmøder. I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med identitet, livsstil, socialisering, sociale forhold, velfærd og multietniske samfund. fordybe dig i engelsk og amerikansk litteratur og kultur, sprog og samfundsforhold. udforske forholdet imellem frihed og ansvar, magt og ret, individ og samfund, kultur og natur. kommunikere på engelsk om engelsk-amerikansk litteratur og kultur og tage på studierejse til et engelsksproget land som fx England eller USA. 30 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

18 SPROGLIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 12 LATIN A GRÆSK A VIL DU FORSTÅ, HVORDAN DET BEGYNDTE? Den græske kultur er Europas ældste. Den blev overtaget og videreført af romerne og har på denne måde levet videre fra oldtiden til i dag. I denne studieretning kommer du til at arbejde med tekster og billeder fra det gamle Grækenland og Rom. Du bliver god til sprog, ikke blot til latin og græsk, men til alle de moderne sprog, der har latin og græsk som fundament. Du bliver også klogere på din egen tid, fordi den klassiske tradition er en levende del af moderne litteratur, kunst, filosofi og politik. Studieretning 12 Latin A Græsk A Du kommer fx til at arbejde med Græske og romerske myter: Hvorfor gik grækerne i krig mod trojanerne? Hvem var Zeus og Herakles? Filosofi og retorik: Hvad er et godt menneske? Og hvordan kan man overbevise dem, man taler med? Hverdagsliv i Grækenland og Rom: Gik romerne til gladiatorkampe, som vi går til fodbold? Hvilken sammenhæng er der mellem demokratiet i Athen år 450 f. Kr. og i Danmark i dag? Hvordan er Ødipus-myten blevet brugt frem til i dag? I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med sprog og grammatik, udvikle en grundig og præcis sproganalytisk arbejdsmetode og se på, hvordan latin og græsk har påvirket de moderne sprog. læse græsk og romersk litteratur på originalsprogene og i oversættelse. tage på ekskursioner til Københavns museer, universitetsinstitutter og teatre. bruge din viden om din egen og Europas fortid på studierejser til Grækenland eller Italien. 32 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

19 SPROGLIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 13 SPANSK A ENGELSK A MED TYSK ELLER FRANSK FORTSÆTTERSPROG SOM VALGFAG EUROPÆISKE STUDIER Denne studieretning er for dig, der kan lide de levende sprog. Du overvejer måske at studere eller arbejde i udlandet og ønsker en studieretning med flere rejser end andre studieretninger. Du får et indgående kendskab til sammenhængen mellem tre af de vigtigste og mest udbredte sprog i den vestlige verden, og du lærer at kommunikere med unge i mange forskellige lande. Gennem sprogene får du en grundig forståelse af Europa og dets rolle i omverdenen og af de forskellige landes kultur, litteratur og medier. Studieretning 13 Spansk A Engelsk A Du kommer fx til at arbejde med Hvad har vi til fælles i Europa? Eksisterer der en europæisk identitet? Hvordan håndterer vi de mange sprog? Hvad deler du med unge i metropoler som London, New York, Paris, Berlin og Madrid? Hvad adskiller os? Hvilken rolle har Europa spillet ude i verden i fx Latinamerika, Afrika, Canada? Hvordan har forfattere og kunstnere inspireret hinanden i den vestlige verden fra romantikkens malere og forfattere til filminstruktører i dag? I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med at beherske tre sprog på et niveau, så du kan kommunikere præcist og korrekt om både dagligdags og faglige emner. udnytte din viden om ordforråd og grammatik på tværs af sprogene og mærke, hvordan de støtter hinanden. udvikle din forståelse af andre landes kulturelle normer. afprøve dine sproglige evner og din kulturelle viden på studiebesøg fx på Copenhagen Business School og på studierejser rundt om i verden. rejse til områder, hvor du kan teste dine kulturelle og sproglige kompetencer. Du får tilbudt at tage på mindst to studierejser (dvs. mindst en studierejse mere end andre studieretninger). 34 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

20 SPROGLIGE STUDIERETNINGER STUDIERETNING 14 SPANSK A ENGELSK A SAMFUNDSFAG B VIL DU VÆRE VERDENSBORGER? Engelsk er kun en begyndelse. Med både spansk og engelsk får du direkte adgang til lande over hele verden med vidt forskellige kulturer og samfundsforhold. Samfundsfag giver dig den grundlæggende viden, du skal bruge for at forstå de kræfter, der påvirker samfundsudviklingen. Sproglig studieretning 14 Spansk A Engelsk A Samfundsfag B Du kommer fx til at arbejde med Indvandring til Europa og USA. Hvorfra kommer indvandrerne? Hvilken rolle spiller de i de lande, de kommer til? Hvilken ny identitet udvikler de? Latinokulturen i USA. Hvorfor danser vi salsa og spiser tex-mex? Hvilken rolle spiller latinoerne for amerikansk politik? Stormagter. Hvilken rolle har Spanien og England spillet i Europas og hele verdens historie? Minoriteters rettigheder og muligheder. Hvordan er det at være catalaner i Spanien eller skotte i Storbritannien? I studieretningsfagene kommer du til at arbejde med at beherske både engelsk og spansk på et niveau, så du kan kommunikere præcist og korrekt om både dagligdags og faglige emner. arbejde med ordforråd og grammatik på tværs af sprogene og opleve, hvordan de støtter hinanden. udvikle din forståelse af andre landes kulturelle normer. arbejde med politik, økonomi, sociologi og andre samfundsfaglige områder. afprøve dine sproglige evner, din samfundsindsigt og din kulturelle viden på studierejser til Spanien, England eller USA. 36 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

21 VIDERE UD I LIVET Gefion Gymnasium giver dig mulighed for aktivt at tage del i det omkringliggende samfund både nationalt og internationalt. Måske vil du gerne snuse til et bestemt studium? Se, om frivilligt arbejde i en hjælpeorganisation er noget for dig? I alle studieretninger bygger vi bro til livet efter gymnasiet både i og uden for Danmark. Talentprogrammer og brobygning Gefion Gymnasium er værtsskole for Akademiet for Talentfulde Unge og medlem af Science Talenter og Danske Science Gymnasier. Vi samarbejder blandt andet med Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Alle 3. g ere får tilbud om studiepraktik på forskellige videregående uddannelser. Vi kan også hjælpe dig med at læse i udlandet, hvor vi har opbygget et solidt netværk af kontakter til skoler og organisationer. Gefion Goes Global Din forståelse af dig selv og dine egne kulturelle rødder bliver udvidet i gymnasiet med et større kendskab til andre kulturer, og du vil blive udfordret til at kommunikere præcist og overbevisende på dansk og på flere fremmedsprog. Uanset hvilken studieretning du vælger, vil studierejser, besøg fra udlandet og det internationale aspekt være en vigtig del af dine år i gymnasiet. Studierejser Studierejserne er i 2013 gået til Island, London, Gran Canaria, Paris, Rom, Madrid, Firenze og Lanzarote, og i 2014 går de bl.a. til New York, Istanbul, Athen og Indien. Studierejserne tager udgangspunkt i dine studieretningsfag, hvad enten det er naturvidenskab, samfundsfag, sprog eller kunst. Udover at opleve et andet lands miljø og kultur vil du på studierejserne få direkte kontakt med skoler, uddannelsesog kulturinstitutioner, forskningsmiljøer og se interessante naturområder. Du vil selvfølgelig også få selvstændige arbejdsopgaver og et medansvar for planlægningen. Sprogrejser i 3. g For 3. g erne er der ofte mulighed for at rejse med deres andet fremmedsprog på udveksling eller på sprogskole med privat indkvartering. Fx i foråret 2013 rejste 3. g italiensk til Torino i Norditalien. Partnerskoler Gefion har opbygget et net af faste partnerskaber i udlandet, som åbner mulighed for at opleve globalisering i praksis. I øjeblikket giver formaliserede samarbejdsaftaler os mulighed for at sende elever og lærere på udveksling eller studierejser til spændende partnerskoler som St. Xavier s College i Jaipur, Indien, Uxbridge High School i London, Shiajiazhuang No. 9 High School i Kina og University Neighborhood High School i New York. 38 STUDIERETNINGER

22 UNESCO UNESCO er et samarbejde mellem skoler over hele verden. Skolerne samarbejder om projekter inden for to temaer: World Heritage Education (WHE) om kulturarv og -bevaring i verden og Transatlantic Slave Trade (TST) om slavehandel og menneskerettigheder generelt. I januar 2014 tog Gefion til US Virgin Islands, St. Croix, for bl.a. at etablere skolekontakter og arbejde på at fremstille materiale til de mange danske turister, der besøger øerne. Gefion er en UNESCO-skole Gefion Gymnasium har en venskabsskole i Tripoli, Libanon, og i Amman, Jordan. Vi deltager desuden i et WHE-samarbejde med andre danske gymnasier om at bygge bro mellem danske, libanesiske og jordanske skoler. Operation Dagsværk Hvert år i november er Operation Dagsværk fast på programmet. Gefion har en engageret, elevstyret Operation Dagsværk-gruppe, som arbejder med fællestimer, temadage og frivilligt arbejde for at støtte uddannelse af unge i andre lande. I 2013 gav eleverne en dags arbejde til fordel for et uddannelsesprojekt i Sierra Leone. Udvekslingsaftaler Gefion Gymnasium har udvekslingsaftaler med Lund Katedralskole i Sverige og det dansksprogede Duborg Gymnasium i Flensborg, Tyskland, hvor særligt interesserede elever besøger hinanden. Vi har også udvekslingsaftaler med to gymnasier herhjemme: Alssundgymnasiet i Sønderborg og Egaa Gymnasium i Aarhus. Model European Parliament (MEP) Model European Parliament er et europæisk ungdomsparlament, der samarbejder på engelsk. Fra Gefion Gymnasium deltager elever fra samfundsvidenskabelige studieretninger sammen med andre unge fra hele Europa. Når du deltager i MEP, lærer du unge fra andre lande at kende, og du får lejlighed til at diskutere politik, udarbejde resolutioner, holde taler og være politiker for nogle dage. MEP afholder to konferencer om året, og i efteråret 2013 fandt MEP sted i Vilnius. Model European Parliament Baltic Sea Region (MEP BSR) er vores eget regionale MEP omkring Østersøen. I efteråret 2013 har vi haft elever med til konferencer i Reykavik, Island og i Brügge, Belgien. 40 GEFION GYMNASIUM

23 Fem dage hos indiske familier bød på alt lige fra eget værelse med konstant betjening til en joint family i en toværelses lejlighed, hvor 12 mennesker sad i rundkreds om sengen i stuen for at våge over os, mens vi faldt i søvn. Sådan var ekstremerne, da vi besøgte Gefions venskabsskole St. Xavier s i Indien. Vi tog fra Danmark med en forventning om en sjov og spændende oplevelse for at udvikle skolens netværk, og det endte med at blive en af de største oplevelser, vi nogensinde har haft og måske nogensinde får. Trods nogle vanvittigt grænseoverskridende, hårde og udmattende situationer, så blev de opvejet af en imødekommenhed og massiv kærlighed, som vi fik i overflod overalt! Turen til Indien var uforglemmelig, og vi ser frem til et fortsat samarbejde med St. Xavier s og ikke mindst til at besøge vores nye indiske familier igen! Emma Silja Sångren, Jonathan Justesen og Kirstine Bukhave om deres besøg på Gefions indiske venskabsskole, St. Xavier s i Rajasthan. eg skulle have en italiensk dreng ved J navn Federico boende. Han overrakte straks gaver, han havde medbragt, og vi faldt hurtigt i snak på en blanding af italiensk og engelsk. I løbet af den uge italieneren var her, lærte jeg mere om italiensk sprog, kultur, historie, politik, litteratur, fodbold og pasta end jeg ville kunne nå på tre år i gymnasiet. Federico og jeg udarbejdede sammen en italiensk/dansk parlør, som vi delte ud til vores klassekammerater næste dag. Da ugen i Danmark var ovre, blev der sagt hjerteskærende farvel i lufthavnen til vores nye venner. Nu trøster vi os selv med, at der ikke går så lang tid, inden vi ser dem igen. Vi skal nemlig ned at bo hos dem i en uge i foråret. Det har været så stor en oplevelse at møde unge mennesker fra andre steder i verden, og jeg synes, det er for fedt, at vi får mulighed for at besøge dem i Italien. Jeg glæder mig mest af alt til snart at se mia fratello italiano, som Federico blev i løbet af den uge, han var her. Claudia Munksgaard-Palmqvist om sin oplevelse med udvekslingselev fra Torino. Det fede ved MEP er, at vi møder og samarbejder med unge mennesker fra hele verden, der brænder mindst lige så meget for at udvide deres verdensbillede og lære andre unge at kende på tværs af landegrænser og tabuer. MEP giver os en intens uge, hvor det ikke er muligt at gemme sig bag en computerskærm, men i stedet være klar til at debattere alt fra økonomipolitik til cyper-bullying og fremtidens energiforsyning. Agnete Sebbelov 2m om MEPkonferencen i Vilnius, november GEFION GYMNASIUM 43

24 ELITEIDRÆT PÅ GEFION MED TEAM COPENHAGEN ELITEIDRÆTSAKADEMI Dyrker du idræt på højt plan? På Gefion kan du kombinere dit talent med en studenterhue. Gefion Gymnasium samarbejder med Team Copenhagens Eliteidrætsakademi om et gymnasieforløb for eliteidrætsudøvere på normal tid og normale vilkår. Din hverdag bliver tilrettelagt, så den både giver dig tid til undervisning, idrætstræning og lektier. Team Copenhagen vurderer, om du kan kvalificere dig som eliteidrætselev, og derefter skal du søge gymnasiet på normal vis. Det er derfor vigtigt, at du kontakter Team Copenhagen, inden du søger Gefion Gymnasium. Hvis du har de nødvendige kvalifikationer til at komme på Eliteidrætsakademiet, vil Gefion sørge for, at du får to morgener fri til træning, og der vil så vidt muligt blive taget hensyn til stævner og træningsophold. Team Copenhagen-elever vil fra skoleåret 2014 kunne vælge mellem tre studieretninger: Studieretning 4 med biologi A, idræt B og matematik B Studieretning 8 med matematik A, fysik B og kemi B Studieretning 9 med samfundsfag A, engelsk A og matematik B. I skoleåret 2014 omfatter ordningen syv sportsgrene: fodbold, atletik, håndbold, bordtennis, kunstskøjteløb, fægtning og cykelsport (landevejscykling og mountainbike). Team Copenhagen Eliteidrætsakademi samarbejder med de københavnske klubber B93, Sparta, Ajax, Københavns BTK, Skøjteklub København, Fægteklubben Trekanten, ABC Cykling og DMK om den daglige træning, men du kan godt samtidig være tilknyttet en anden klub. Har du både talent og god disciplin, får du altså en fantastisk mulighed på Gefion for at tage en studentereksamen, mens du udvikler dit idrætstalent. Du kan se mere om ordningen og samarbejdet med Team Copenhagen på eller du kan kontakte Team Copenhagen for nærmere oplysninger: Lise Warren Pedersen, tlf.: , 44 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

25 GEFION GYMNASIET I HJERTET AF KØBENHAVN Du finder Gefion Gymnasium midt i Københavns hjerte på adressen Øster Voldgade 10. Kun få minutters gang fra stationerne på Nørreport og Østerport og med Kongens Have, Statens Museum for Kunst og Østre Anlæg som naboer har vi direkte adgang ikke blot til byens mange kulturtilbud, men også til frisk luft i parkerne. Og det sætter vi pris på. Beliggenheden udnytter vi til at tage på ekskursioner og til at opretholde et nært samarbejde med en række videregående uddannelsesinstitutioner i det centrale København. Du bliver elev i en funktionel og moderne skolebygning, som er karakteristisk designet i 1930 erne og moderniseret af Gefion Gymnasium, så den kan rumme fem etager fulde af liv med studiefaglige miljøer, faglokaler, laboratorier, elevarbejdspladser og fællesopholdsrum. Gefion Gymnasium er et af Danmarks nyeste gymnasier. Det blev grundlagt i 2010 som resultat af sammenlægningen af to traditionsrige skoler, Metropolitanskolen (med historie helt tilbage i 1200-tallet) og Østre Borgerdyd Gymnasium (grundlagt 1787). Navnet Gefion betyder Den rige den, der giver, og kendes fra den nordiske mytologi, hvor Gefion var den gudinde, der pløjede landstykket Sjælland ud af Sverige og efterlod søen Mälaren. Vi bruger betydningen den givende som inspiration til at skabe et gymnasium, hvor den enkelte elev og de mange fællesskaber får de bedste udfoldelsesmuligheder. Hvor hver enkelt elev bliver gjort i stand til at tænke lige så analytisk og kreativt som gudinden Gefion og på den baggrund handle lige så målrettet og innovativt. Senest kunne vi i januar 2014 indvi den såkaldte Deltafløj, hvor bl.a. det imponerende Himmelrummet øverst oppe giver os en række nye muligheder, når vi har større fællesarrangementer på skolen. 46 GEFION GYMNASIUM STUDIERETNINGER

26 GEFIONS VÆRDIER Videnskab - partnerskab - fællesskab. Under denne overskrift blev Gefion Gymnasium født i 2010, og de tre værdier har siden været omdrejningspunkt for skolen. SÅDAN FINDER DU GEFION GYMNASIUM VIDENSKAB Jeg kan godt lide, at lærerne brænder for deres fag. Nanna 1h PARTNERSKAB De andre unge, vi møder, kommer ligesom os for at udvide deres verdensbillede og for at lære andre at kende på tværs af landegrænser og tabuer. Agnete 2m FÆLLESSKAB På Gefion skal man ikke tilpasse sig for at passe ind. Rikke 1x 48 STUDIERETNINGER

27 ETAGE 0 ETAGE 2 ETAGE 01 ETAGE 1 50 STUDIERETNINGER UDGANG MOD DELTA-FLØJEN

28 ETAGE 3 DELTA ETAGE 3 DELTA ETAGE 2 DELTA ETAGE 0 DELTA ETAGE 1 DELTA ETAGE STUDIERETNINGER

29 Gefion Gymnasium Øster Voldgade København K Tel: gefion-gym.dk

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse

VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER. VK Det bedste fundament for uddannelse VELKOMMEN TIL 2012 VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VK Det bedste fundament for uddannelse Indhold Rektors velkomst........ 4 VK giver det bedste fundament for din videre uddannelse; Strukturerede

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017

STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 STUDIERETNINGER GRIBSKOV GYMNASIUM 2014-2017 VELKOMMEN TIL GRIBSKOV GYMNASIUM DIT LOKALE GLOBALE GYMNASIUM! Du skal snart vælge ungdomsuddannelse. Det er et vigtigt valg! Hvis du vælger Gribskov Gymnasium,

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF

Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF Tag en bid af fremtiden 2013 Rosborg Gymnasium & HF 1 Rosborg vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Rosborg

Læs mere

Nørre Gymnasium 2015/2016

Nørre Gymnasium 2015/2016 Nørre Gymnasium 2015/2016 Indholdsfortegnelse: Nørre G på kryds og tværs... s. 3 Supersproglig Studieretning... s. 15 Sprog, samfund og visuel kommunikation m. fransk... s. 16 Sprog, samfund og visuel

Læs mere

Engelsk, Spansk og Tysk

Engelsk, Spansk og Tysk Engelsk, Spansk og Tysk Studieretning 1 Engelsk A Spansk A 3. studieretningsfag Kunstneriske fag 2. fremmedsprog Mulige valgfag Tysk B Billedkunst, Dramatik eller Musik Skal ikke vælges Se nedenfor I en

Læs mere

Nørre Gymnasium 2014/2015

Nørre Gymnasium 2014/2015 Nørre Gymnasium 2014/2015 Indholdsfortegnelse: Nørre G på kryds og tværs.......................................... s. 3 Supersproglig Studieretning... s. 16 Sprog, kommunikation og medier... s. 17 Sprog,

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Velkommen til. Hasseris Gymnasium

Velkommen til. Hasseris Gymnasium Velkommen til Hasseris Gymnasium 2013 Indholdsfortegnelse: Gymnasiet udbyder i 2013 følgende studieretninger: 3... Velkommen 4... Det 3-årige gymnasieforløb 5-11... Studieretninger 12... Den papirløse

Læs mere

HJERNE ALENT PERIMENT

HJERNE ALENT PERIMENT HJERNE ALENT PERIMENT 2 INDHOLD Uddannelsens opbygning 4 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX PÅ AALBORG TEKNISKE GYMNASIUM En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010

Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010 Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 010 indhold Sankt Annæ Gymnasium / Gymnasietiden 3 Særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4 Ansøgere til MGK / Vil du vide mere / studieretningsbeskrivelser

Læs mere

Hjerne alent periment

Hjerne alent periment Hjerne alent periment Indhold Uddannelsens opbygning 5 Optagelse 6 Studiemiljø 6 Her holder vi til 7 HTX på Aalborg Tekniske Gymnasium En teknisk studentereksamen giver dig et seriøst afsæt til en videregående

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere