Kroppens sprog i professionel praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kroppens sprog i professionel praksis"

Transkript

1 Kroppens sprog i professionel praksis

2 Kroppens sprog i professionel praksis - om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommunikation 2012 Billesø & Baltzer, Værløse Redaktør: Helle Winther Omslag: Tina D. Laursen 1. udgave, 1. oplag ISBN Billesø & Baltzer Kirke Værløsevej 26 A, 3500 Værløse Internet: Tryk: Interpress Forsidebillede: Vagn Scharling: Aftenlys, Mixed Media på lærred, 80x80 cm., Foto: Poul Mathiassen, Midtjyllands Kunst Center. Tak til Galleri Habsø; Fasanvej 2, 8654 Brørup. Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf uden forlagets skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Kroppens sprog i professionel praksis - om kontakt, nærvær, lederskab og personlig kommuniation Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Redaktion Helle Winther Til mine stjerner

3 Indhold Intro Tak til... 8 Nora Helle Winther... 9 Indblik om kroppens sprog Helle Winther Overblik om bogens artikler Helle Winther Første spor Person, profession og den oversete krop Et teoretisk, filosofisk og idehistorisk blik 1. Ægte eller uægte? Om autenticitet og professionalitet Per Fibæk Laursen 2. Den personlige underviser i et vidensamfund Per Schultz Jørgensen 3. Mennesker taler først med kroppen idéhistoriske og sansefilosofiske perspektiver på forholdet mellem person og profession Tom Andersen Kjær 4. Den professionelle samtale italesættelse af erfaringsdannelsens kropslige-sanselige dimensioner Mia Herskind 5. Fra personligt til responsivt lederskab lederskabsreformation i bevægelse Christa Breum Amhøj og Poula Helth Andet spor Tæt på praksis Kroppens sprog. Det personlige og det professionelle i undervisning, sundhed og omsorg. 6. Det professionspersonlige om kroppen som klangbund i professionel kommunikation Helle Winther 7. Indtryk der sætter spor professionelle møder i sundhedsvæsenet Betina Hansen 8. Krop til krop. Min vagt med Jan om grænser, blufærdighed og professionalitet Christina Madsen 9. Krop, kinæstetisk empati og pædagogisk tone i undervisningsprocesser skitse til en fænomenologisk didaktik Charlotte Svendler Nielsen 10. Vilde børn og pædagogisk lederskab scener fra et idrætsprojekt Balder Brøndsted 11. Grænseflader i læring med kroppen som kontaktpunkt i professionsuddannelserne Lars Emmerik Damgaard Knudsen og Mette Schmidt Tredje spor Kroppen som læremester Udvikling af professionelle kommunikationskompetencer og lederskab 12. At blive kastet for de sultne løver om at integrere det professionspersonlige i en uddannelseskontekst Mathias Berg og Tina Thilo 13. Professionspersonlige udviklingsprocesser. Fra overlevelse til nærværende lederskab Linda Hejselbak Jensen og Helle Winther 14. Kroppen som læremester guide til kommunikationstræning, lederskab og personlig udvikling i professionel praksis Helle Winther Outro Udsyn. Helle Winther Om forfatterne

4 Intro

5 8 Tak til Nora 9 Tak Denne antologi er skrevet meget tæt på praksis. Derfor er der mange, mennesker at takke for, at denne bogs tekster kunne finde vej til papiret. En hjertevarm tak til: Alle de patienter, børn, undervisere, sygeplejersker, fysioterapeuter, pædagoger og mangfoldige studerende, der har åbnet deres verden og delt de både rørende, berigende og eksemplariske fortællinger, der danner baggrund og grobund for mange af artiklerne. Forfatterne - fordi I ville bidrage med jeres vidtfavnende kompetencer og være med til at skabe dette betydningsfulde og farverige kalejdoskop af tekster om kropslighed, personlighed og professionalitet, som forhåbentlig kan være både inspirerende og udviklende i mange uddannelsesmæssige og professionelle kontekster. Tak for jeres engagement og tålmodighed. Reinhard Stelter og forskningsgruppen Krop, Læring og Identitet ved Institut for Idræt for jeres altid nærværende inspiration. Tak for den varme kollegiale og hjemlige atmosfære, der har givet mig modet til at gå nye veje. Forskningsfuldmægtige Rikke Schou Jeppesen og Marianne Brandt Madsen for vigtig tekst assistance. I er altid ved tasterne med effektivitet, humor og åbenhed. Alle de konferencedeltagere, kursister, studerende og kolleger fra vidt forgrenede professioner, som igennem de seneste år har været med til at udvikle og afprøve betydningen af kroppens sprog i både teori og praksis. Tak, fordi I har bestyrket mig i vigtigheden af at udgive denne bog. Vivian Persson for det, du har lært mig om både min egen og andres kropslighed, personlighed og professionalitet. Uden de mange år i dit nærvær havde jeg ikke kunnet skrive og redigere denne bog. Mine børn Thea, Jais og Julius fordi I har lært mig at kunne se, mærke og læse kroppens sprog. Morten for din store kærlighed og for vores lange og rige samtaler om temaet for og rækkevidden af denne antologi. Nora Af Helle Winther Hvis du går derfra og føler dig fri og glad, er det gået godt. Hvis du går derfra og føler dig drænet, træt og tung, er der noget, der ikke fungerer. Og det må du så lære af. Sådan sagde Nora til mig. Nora var for mig at se en ældre lærer. Jeg var femten et halvt og havde ene og alene ansvaret for undervisningen af 32 viltre unger i den lokale idrætsforening. Ordene har fulgt mig som en ledestjerne siden. Gennem mit mangeårige virke som både underviser og forsker er Noras stemme af og til poppet op som undrende erindringsspor. Både når jeg har følt mig fri. Og når jeg har været frustreret. For hvad var det egentlig, hun talte om? Hun berørte jo ikke det faglige indhold i undervisningen og gav mig ingen nye øvelser, jeg kunne prøve af. Hun spurgte heller ikke til mine pædagogiske overvejelser og didaktiske metoder. Dem ville jeg, en stor skolepige, i øvrigt også have haft vanskeligt ved at redegøre for. Hun talte om noget andet. Måske sagde hun noget om det uforudsigelige og ukontrollerbare. Om nærvær og kontakt. Om sanselighed og energi. Måske ville hun sige, at jeg måtte lære både at lytte, læse, mærke og se, hvis jeg ville være en god underviser. Og lykkes i et professionelt virke. Måske ville hun lære mig om kropslighed, autenticitet, personlighed og lederskab. Og åbne mine øjne for betydningen af det mellemmenneskelige møde. Og dets mysterium. I skrivende stund, så mange år senere, går det op for mig, som en moden kvinde, at det også er netop det, denne antologi handler om.

6 10 Indblik - om kroppens sprog Indblik - om kroppens sprog 11 Indblik - om kroppens sprog Af Helle Winther Et varmt blik. Et hurtigt smil. En sitren i stemmen. En fod der vipper. En åben hånd. Ordenes strøm kan stoppes, men kroppen er altid i bevægelse. Altid kommunikerende. I alle menneskelige relationer er den kropslige kommunikation et både universelt, personligt og kulturelt tonet modersmål, som følger os hele livet. Kroppens sprog har stor betydning for relationsskabelse, omsorg, empati, kommunikation, krisehåndtering og lederskab i mange professionelle sammenhænge. Det har især betydning for det faglige arbejde hos sundhedspersonale, undervisere, fysioterapeuter, bevægelsesundervisere, pædagoger, terapeuter, coaches og andre praksisorienterede professioner, som denne bog er skrevet til og for. Gennem øget opmærksomhed på elevers, patienters og klienters kropslige kommunikation kan den professionelle nemlig udvikle sin medmenneskelige indsigt og sin evne til at læse en situation og lytte til hjertets sprog. Samtidig kan opmærksomheden på og træningen af den professionelles egen kropslige og sanselige kommunikation have stor betydning for udvikling af både autenticitet og lederskab. Den kropslige kommunikation er nemlig både personlig og professionel og udgør samtidig et betydningsfuldt og endnu ungt udviklingsfelt indenfor både praksis, uddannelse, efteruddannelse og forskning. Det er netop dette krydsfelt, denne antologi bevæger sig i. Antologien er både forskningsbaseret og praksisnær. Den er derfor skrevet af både forskere, uddannelsesansvarlige og reflekterede praktikere. Gennem bogens forskelligartede artikler løber tre spor. Det første spor har en teoretisk, sansefilosofisk og idéhistorisk tone og handler om, hvorfor det kropslige og personlige har været en overset faktor i forbindelse med professionalitet, praksis og uddannelse. Det ser også med kritiske øjne på de dominerende paradigmer og belyser dualismens indflydelse på nuværende uddannelses- og ledelsesmæssige kontekster og afdækker et behov for at se på krop og professionalitet med nye øjne. Det andet spor går tæt på praksis. Det giver med udgangspunkt i vedkommende og rørende fortællinger bud på, hvordan den til tider udfordrende samklang mellem det kropslige, personlige og professionelle lever i hverdagens praksis. Dette spor belyser også, med udgangspunkt i fænomenologi, kropspsykologi og bevægelsespsykologi, hvordan den professionelle kan understøtte helings- og læreprocesser gennem bevidsthed om både sin egen og andres kropslige kommunikation. Selvom flere af artiklerne i dette spor således tager udgangspunkt i konkrete fagspecifikke cases, favner de langt bredere end ved første øjesyn, da det er artiklernes underliggende temaer, der er det centrale fokus. Disse temaer, der handler om lederskab og autenticitet, sanselighed, berøring og blufærdighed; kontakt og kontroltab, følelser og fodfæste er relevante for mange professionelle, der arbejder med mennesker i deres faglige virke. Antologiens tredje spor handler om, hvordan et øget fokus på samspillet mellem det kropslige, personlige og professionelle kan vise nye veje i forhold til især professioner, der har fokus på undervisning, sundhed, omsorg og terapi. Sporet handler også om, hvordan den professionelle både kan træne sin egen kontakt, sin evne til kommunikationslæsning og sine lederskabskompetencer gennem kroppen. Bogen synliggør samlet set kroppens og personlighedens betydning for kvaliteten i det professionelle arbejde, ligesom den ønsker at begrebsliggøre nogle af de mangfoldige og ofte erfaringsbårne dynamikker, der konstant udspiller sig i kropssprogets mellemmenneskelige univers. Endelig sigter den på at kunne udgøre et værdifuldt materiale, der kan bruges til undervisning, praktik, professionel træning og personlig udvikling i mangfoldige kontekster. Antologiens forfattere fremhæver nemlig også nødvendigheden af at skabe et fornyet og forøget fokus på samspillet mellem kropslighed, personlighed og professionalitet i uddannelse, supervision og efter- videreuddannelse i det senmoderne samfund.

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN

NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE MED KATINKA GØTZSCHE, CHARLOTTE WEPPENAAR PEDERSEN & ANNE SÆLEBAKKE AKADEMISK FORLAG HELLE JENSEN NÆRVÆR OG EMPATI I SKOLEN ØVELSER I SAMARBEJDE

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

KONFERENCEHÆFTE DANS I SKOLEN DANSENS ÆSTETISK-DEMOKRATISKE DANNELSESPOTENTIALE 23. FEBRUAR 2011, LISBJERGSKOLEN, AARHUS KOMMUNE

KONFERENCEHÆFTE DANS I SKOLEN DANSENS ÆSTETISK-DEMOKRATISKE DANNELSESPOTENTIALE 23. FEBRUAR 2011, LISBJERGSKOLEN, AARHUS KOMMUNE KONFERENCEHÆFTE DANS I SKOLEN DANSENS ÆSTETISK-DEMOKRATISKE DANNELSESPOTENTIALE 23. FEBRUAR 2011, LISBJERGSKOLEN, AARHUS KOMMUNE FOrOrD Dans kan som en del af vores kulturelle arv tilføre skolen nye dimensioner.

Læs mere

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER

LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER LIS MØLLER PROFESSIONELLE RELATIONER AKADEMISK FORLAG Professionelle relationer Lis Møller Akademisk Forlag Professionelle relationer af Lis Møller 2014 Lis Møller og Akademisk Forlag, København et forlag

Læs mere

Kom i gang kursus 2015. 21.-23. august

Kom i gang kursus 2015. 21.-23. august Kom i gang kursus 2015 21.-23. august Fredag d. 21/8 fra 17.00 18.30 vil vi få fornøjelsen af Gotvedbevægelse med Lars Persson. Her skriver Lars lidt om sig selv: Jeg er 59 år og uddannet bevægelsespædagog

Læs mere

KROP I LÆRING Indhold

KROP I LÆRING Indhold KROP I LÆRING Indhold Evaluering projekt Krop i læring... 2 Kort baggrund for projektet... 2 Projektets væsentligste resultater... 3 Krop i læring - Læring i bevægelse... 5 Læring i BEVÆGELSE... 5 LÆRING

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE

KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE KEMPLER INSTITUTTET THE KEMPLER INSTITUTE TO BE IN RELATIONS Vi har en mission! I en tid med stort fokus på effektivitet og faglige kompetencer er networking blevet et begreb, som næsten alle taler om

Læs mere

Pædagogisk mindfulness

Pædagogisk mindfulness Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær Flora Skouboe Eriksen Pædagogisk mindfulness en håndbog i skabende nærvær 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Relationspsykologi i praksis

Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt Annette Groot Finn Godrim Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis Jørgen Rønsholdt, Annette Groot, Finn Godrim og Else Marie Bech Relationspsykologi i praksis 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Anerkendende samtaler med børn

Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Emilie Kinge Anerkendende samtaler med børn Det anerkendende samvær og samtalens betydning for børn i samspilsvanskeligheder Emilie Kinge Anerkendende samtaler

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Den pædagogiske assistent

Den pædagogiske assistent pædagogisk Den pædagogiske assistent En pædagogisk håndværker Indhold Forord 3 Om sorte huller og en uddannelses dna Indledning ved Nanett Borre 4 Håndværker med værktøjskassen i orden Cecilie Bogh 8 Den

Læs mere

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Den unge med kræft. Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D. Bibi Hølge-Hazelton (red.) Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D Bibi Hølge-Hazelton (red.) 1 2 Den unge med kræft Et praksisforskningsprojekt på Onkologisk Afdeling D 1 Bibi Hølge-Hazelton (red.)

Læs mere

Hvem skal tage teten?

Hvem skal tage teten? Hvem skal tage teten? et inkluderende forældresamarbejde udvikles Af Doris Overgaard Larsen og Ole Steen Nielsen august 2013 NATIONALT VIDENCENTER FOR INKLUSION OG EKSKLUSION UC Syddanmark Kopiering af

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG.

P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. P0ULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDG. ORGANISATIONER I TEORIHISTORISK PERSPEKTIV 3 POULA HELTH (RED.) LEDERSKABELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB 3. UDGAVE 4 KAPITEL 1 Poula Helth

Læs mere

Intensive Interaction

Intensive Interaction MiniGuide til Intensive Interaction Udvikling gennem glæde og nærvær En e-bog til forældre, fagfolk og andre, der gerne vil i gang med Intensive Interaction SAMARBEJDSPARTNER MED INTENSIVE INTERACTION

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7

VISS.dk. Værdibaseret ledelse. Tema: Psykisk arbejdsmiljø. Kernen og masken på arbejdspladsen. Nr. 12 september 2013 årgang 7 VISS.dk Nr. 12 september 2013 årgang 7 Værdibaseret ledelse Tema: Psykisk arbejdsmiljø Kernen og masken på arbejdspladsen Forsidefoto: Psykisk arbejdsmiljø handler om samarbejde Indhold Leder 3 Værdibaseret

Læs mere

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009

tema om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Nummer 1 2009 tema Nummer 1 2009 om pårørende Hvad vil det sige at være pårørende? Gud som pårørende Når hjælperrollen bliver usund Barn af psykisk syge Gift med psykisk syg Helende omsorg Pårørende - pas på dig selv!

Læs mere

Et fast greb i rebet om Claras levede erfaringer som nycirkus artistelev

Et fast greb i rebet om Claras levede erfaringer som nycirkus artistelev Et fast greb i rebet om Claras levede erfaringer som nycirkus artistelev Stine Degerbøl Indledningsvis præsenteres nycirkus og de institutionelle forhold, som nycirkus artisteleven Clara bevæger sig i.

Læs mere

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne

Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pædagogisk arbejde med vuggestue børns leg og læring med henblik på at støtte børnenes udvikling af sanserne Pegagogical work with nursery children s play and learning in nature in order to support children

Læs mere