Musklernes Intelligens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musklernes Intelligens"

Transkript

1 Musklernes Intelligens af Merete Holm Brantbjerg 2.udgave juli 2007 Kroppens muskler rummer et stort psykologisk potentiale. De er aktive i talrige sociale, følelsesmæssige, kognitive og fysiske funktioner. De er faktisk med i alt hvad vi gør. Det er den tænkning, der ligger bag det, der vil blive præsenteret i denne artikel. Hvad bruger du f.eks. musklerne i dine arme til? Armenes muskler er aktive i alle sammenhænge, der har med regulering af kontakt at gøre. Når du griber fat, rækker ud, trækker til dig, holder fast, holder afstand, skubber væk, kaster, slår eller giver slip er een eller flere af musklerne i overarme, underarme og hænder involveret i handlingen. Så dit forhold til disse muskler har indflydelse på dit forhold til dine mangesidede kontaktfærdigheder. Eller hvad med din evne til at holde en målretning? Prøv at gå på en måde, hvor du sætter af med storetåen, og bevidst anvender kraften i den store sædemuskel (Gluteus maximus) i gangen. Hvordan påvirker det din gang - og din sansning af målretning? Prøv så at ændre din gang, så du sætter af med de 4 små tæer i stedet for - og mærk hvilken ændring det giver - både i den fysiske og følelsesmæssige oplevelse af gangen. Afsæt med de 4 små tæer er anderledes end afsæt med storetåen. Det udløser en anden bevægelse i bækkenet - bækkenet bevæges bl.a. fra side til side, hvilket for mange mennesker kobles sammen med en forøget sansning af sensualitet og sexualitet. Denne bevægelse udløses ikke gennem afsæt med storetåen - som til gengæld kan udløse meget kraft og målretning i gangbevægelsen. Forskellige muskler i fod og underben er aktive i disse 2 måder at gå på. Dette var blot et par eksempler på kobling mellem muskler og psykologisk funktion. Alle de viljesstyrede færdigheder og handlemuligheder i personligheden kan beskrives på tilsvarende måde - med præcisering af, hvilke muskler, der er involveret i aktiviteten - og dermed klargøres det, hvor stort et psykologisk potentiale, musklerne rummer. Denne opfattelse af musklernes betydning er en væsentlig del af grundtænkningen i Bodymamic Analyse - en kropsorienteret psykoterapiform udviklet i Danmark siden slutningen af 1960 erne. Baggrund Bodynamic Analyse har formuleret en faseteori, som - forenklet sagt - placerer specifikke muskler i sammenhæng med bestemte aldersfaser og udviklingstemaer hos børn. Teorien baserer sig på gentagne registreringer af sammenhængen mellem specifikke muskler og det følelsesmæssige potentiale, der kommer frem i bevidstheden, når muskler aktiveres gennem berøring eller bevægelse - koblet sammen med viden om psykomotorisk udvikling. F.eks. knytter de 2 måder at gå på, som blev beskrevet ovenfor til 2 forskellige af udviklingsfaserne. Afsæt med tæerne bliver først del af børns motorik fra 3 års-alderen og op, og det første afsæt kommer fra de små tæer og ikke storetåen. I 3-års-alderen skifter børn ofte udseende og energiudstråling. Fra at være små og mere kompakte i kroppen, strækkes de ud, bliver længere at se på og lettere i deres bevægelser. De begynder at blive store børn. Dette skift støttes af afsættet fra tæerne. Afsæt fra tæerne udløser en ny måde at bære kroppen på, man retter sig op automatisk, når man sætter af med tæerne. Helt op til nakken påvirkes bærekraften, og samtidig udløses bevægelsen fra side til side i bækkenet. Denne motoriske udvikling sker samtidig med, at barnet begynder at være optaget af sit køn på en ny måde og spille ud i kontaktfeltet gennem flirt o.lign Moaiku Bodynamic Brantbjerg 1

2 Det er denne fase, som Freud navngav den ødipale fase, og som i Bodynamic Analyse kaldes Kærlighed/Sexualitets-fasen. Motorikken og det psykologiske tema er knyttet sammen. Musklerne deltager i integrationen af de nye psykologiske færdigheder. Afsæt med storetåen kommer først nogle år senere - fra 7-års alderen og op. Igen var dette blot eet eksempel på, hvordan muskler og psykologisk udvikling kan tænkes sammen og beskrives som en helhed. Hele den psykomotoriske udvikling kan på lignende måde kobles sammen med specifikke musklers bevægelsesfunktion. Alle de psykosociale funktioner, som musklerne er involveret i, er i Bodynamic Analyse samlet i en beskrivelse af 11 Jeg-funktioner. De beskriver tilsammen en lang række nuancerede færdigheder, som indgår i personlighedens mestring af samspillet med verden. Færdigheder som at række ud, skubbe væk, stå fast, holde sammen på sig selv, bære sig selv, være i kontakt fra hjertet, mærke tilknytning, hente støtte, holde balance, være til stede i sit køn - og mange, mange flere. Jeg-funktionerne går på tværs af udviklingsfaserne som en form for udviklingsstier, der læres og udvikles gennem hele livet. Vores færdigheder i forhold til tilknytning f.eks. får nye facetter i hver udviklingsfase. Vi bliver aldrig færdige med denne lærings- og modnings-proces. De 11 Jeg-funktioner navngives med overskrifterne: Tilknytning, Holdning, Centrering, Afgrænsning, Virkelighedsopfattelse (grounding), Balance, Kognitive færdigheder, Kønsfærdigheder, Energimestring, Personlig fremtræden og Kontaktfærdigheder. Hvad kan man så bruge al denne viden om musklerne til? I terapeutisk og pædagogisk arbejde møder vi både ressourcer og begrænsninger hos dem vi arbejder med - og hos os selv. Ingen mennesker er kommet igennem personligheds-udviklingen med optimal integration af hele vores potentiale. På nogle områder har vi uproblematisk adgang til det sunde potentiale. Men alle oplever også i vekslende grad, at ressourcer og handlefærdigheder er blevet tabt på vejen, og at de er blevet fastlåst eller er blevet væk i de forsvarsmønstre, vi klarer os med, når vi ikke har adgang til det sunde potentiale. Forsvarsmønstrene giver vanskeligheder på de områder af livet, hvor de tabte handlemuligheder ville have været relevante. Den præcise viden om hvilke muskler, der knytter til hvilke handlefærdigheder, som blev beskrevet ovenfor, gør det muligt at række ind til både det tilgængelige og det tabte eller glemte potentiale - bag ved forsvarsmønstrene - med en enkel, men dybtvirkende kropslig pædagogik. Denne pædagogik baserer sig på ovennævnte viden om, hvilket psykologisk potentiale, der knytter til hver enkelt muskel - og på viden om, hvordan de psykologiske forsvarsmønstre viser sig i musklerne. (Senere i artiklen kommer eksempler på den konkrete pædagogik). Hypo- og hyper-respons (Under- og overspændthed i muskler) Ligesom musklerne er aktive i alle handlefærdighederne - i hele potentialet, som beskrevet ovenfor - så er de tilsvarende også involveret i de forsvarsmønstre, vi etablerer, når adgangen til det sunde potentiale umuliggøres. Hvad stiller vi f.eks. op med følelsen af vrede og lysten til at slå, som knytter til musklerne på bagsiden af overarmen, hvis det miljø, vi vokser op i, ikke synes om eller tillader, at vrede udtrykkes direkte? Hvis der bliver lukket af for kærlighed og kontakt, når vreden dukker op? Eller man bliver stoppet af en voldsomt fordømmende forældrestemme? Erfaringen viser, at der er 2 mulige forsvarsstrategier, som vil vise sig i musklerne på forskellig måde - og med forskellig intensitet. Enten mærker man fortsat vreden og impulsen til at slå, men holder den tilbage. Man kontrollerer handlingen, holder impulsen inde, ophober energi. Set fra musklens side er det en opspændt tilstand - også kaldet hyperresponsiv Moaiku Bodynamic Brantbjerg 2

3 Sammenhængen mellem psykologisk forsvar og spændthed i muskler er alment kendt. Wilhelm Reich talte om muskelpanser, fysioterapeuter og massører arbejder med myoser, for at få folk til at slappe af o.s.v. Den anden forsvarsstrategi er mindre alment kendt, bl.a. fordi den ikke gør ligeså kraftigt opmærksom på sig selv. Det er opgivelsen som forsvar. Når noget bliver for svært, når omverdenen f.eks. afviser os på meget bastante måder, kan vi også reagere ved at give op, ved at blive slappe, døde, fjerne, fraværende, som en måde at overleve på. Resultatet bliver en tilstand, hvor man ikke længere kan mærke f.eks. impulsen til at slå og heller ikke følelsen af vrede. En på mange måder genial strategi i forhold til et omgivende miljø, der ikke byder denne del af livet velkommen. Musklen bliver i denne tilstand underspændt, eller hyporesponsiv. Den får et lavt energiniveau, og taber let energi. Læg mærke til, hvordan du reagerer forskelligt blot ved beskrivelsen af disse 2 reaktioner. Typiske ord, der beskriver den hyperresponsive tilstand er: spændt, holdt, kontrolleret, anstrengende, voldsom, trykkoger, ophobet, anspændt, o.s.v. For den hypo-responsive tilstand er ordene anderledes: svag, træt, energiløs, væk, fjern, søvnig, kraftesløs, mærker ikke noget o.s.v. Begge tilstande kan forekomme i forskellig intensitetsgrad. De 2 tilstande i musklerne, hypo- og hyper-respons - de 2 forsvarsstrategier - har brug for noget forskelligt. Kropsligt, følelsesmæssigt og kontaktmæssigt. Hvis man ønsker at påvirke tilstanden i musklerne, så det bliver muligt for personen at turde begynde at opdage, at det oprindelige potentiale stadig findes, så er det klogt at forholde sig til eksistensen af begge tilstande, og udvikle metoder, der kan møde dem begge. Bodynamic Analyse har udviklet en ressourceorienteret pædagogik, der har som sit speciale at kunne møde både hypo- og hyperresponsive tilstande med kropslig præcision. Et eksempel - forenklet - men alligevel realistisk: Hvis en person har vanskeligheder med at udtrykke vrede - og ønsker at arbejde med denne problematik - hvor kan man så starte? En mulighed er at undersøge, hvordan personen har det med at skubbe med armene. Hvordan opleves det at skubbe op mod en andens hænder? Hvor stærk eller svag føler du dig, når du gør det? Kan du lide det? Hvilke følelser dukker op i dig? Personens reaktion på en sådan kropslig øvelse vil ofte gøre det muligt at gætte, om skubbemusklerne er hypo- eller hyper-responsive - eller om de har sundt respons - og det bliver muligt at afpasse øvelsen efter dette. Med hyporesponsivt muskelsvar i musklerne på bagsiden af overarmen, vil det ofte opleves anstrengende at skubbe. Du føler dig hurtigt træt i armene, får lyst til at holde op. Bliver måske ked af det. Synes det er hårdt. Synes måske det er synd for dig. Får en oplevelse af ikke at kunne, ikke at magte. Med hyper-responsivt muskelsvar vil du snarere føle dig frustreret eller irriteret. Du stoler måske ikke rigtig på, at den anden kan give dig nok modstand. Du passer på, for ikke at være for meget for den anden. Du holder din kraft tilbage. Hvad har disse 2 reaktioner brug for? Det er den samme kropslige færdighed, man arbejder med: evnen til at skubbe med armene og derigennem udtrykke et Nej, et behov for afstand, en markering af grænser eller lignende. Men vejen indtil disse sunde handlemuligheder er forskellig altefter om forsvarsmønsteret er præget af opgivelse eller af kontrol. Den hyporesponsive muskel har brug for at lære at kunne opbygge energi og beholde energiopbygningen, istedetfor at slippe den. At genlære denne færdighed kræver respekt for den dosering, som musklen - og personen - kan håndtere. En opgivet muskel bliver ikke stærkere af at blive presset til at arbejde hårdt. Tværtimod - så giver den ofte endnu mere op. En opgivet muskel bliver heller ikke stærkere af at være passiv, eller at modtage passivt Moaiku Bodynamic Brantbjerg 3

4 Det, der bedst genopbygger evnen til at beholde nærvær og energiopbygning er langsom opspænding, langsom muskelaktivering med respekt for den dosering, der giver personen en oplevelse af at mestre, en oplevelse af succes og ikke en oplevelse af at blive træt. Det kan betyde, i forhold til en konkret kropslig øvelse eller aktivitet, at man skal ned i en ganske lav dosering, før oplevelsen af at mestre vågner til live. Men det er muligt. F.eks. i skubbe øvelsen - lad personen finde den mængde modstand at skubbe op imod, som efterlader en oplevelse af faktisk at kunne skubbe den andens hænder væk. Og stop øvelsen før personen bliver træt i armene. Dette vil kunne efterlade en oplevelse af begyndende mestring, øget sansning af musklen, ofte øget selvværd, og mulighed for, at de glemte, opgivede følelser kan nærme sig bevidstheden igen. Hvad har den hyperresponsive muskel på sin side brug for? - Hvad skal til, for at jeg føler mig mødt i den del af mine forsvarsmønstre? Den hyperresponsive muskel har ophobet energi, som dybest set trænger til at blive brugt, eller udløst. Det kræver tryghed at slippe den kraft og vrede ud, som man er vant til at holde tilbage. En fast, kraftfuld modstand etablerer erfaringsmæssigt denne form for tryghed. Hvis nogen derude har kraft nok til virkelig at holde imod mit skub, til at møde det, så bliver det lettere og mere trygt at slippe kraften ud. I skubbe-øvelsen kan dette indebære at gå ind i en legende slåskamp, hvor den, der giver modstand giver den anden person mulighed for virkelig at bruge kræfter i armene. Man skubber hinanden rundt i rummet, og der kommer ofte lyd på også. Der bliver udløst energi og måske følelser - det modsatte af at holde inde og ophobe. En sådan oplevelse vil kunne efterlade personen med en erfaring om, at det faktisk er muligt at gøre noget andet med kraften og vreden end at holde den inde. Det er muligt at slippe den ud i et kontaktfelt. En sådan erfaring kan åbne mulighed for, at tilbageholdte følelser kan nærme sig bevidstheden igen. At finde den rette dosering, når man arbejder med kropslige øvelser er en terapeutisk og pædagogisk metode i sig selv. Det kræver optræning af præcis indre sansning at kunne finde den rette dosering - både hos elev og lærer - eller klient og terapeut. Det kan røre ved låste selvbilleder at acceptere den dosering, der faktisk er den optimale (dette er ofte tilfældet i arbejdet med de underspændte muskler). Og det er en kraftfuldt virkende metode. Den støtter den enkelte til at finde den præcise dosering, der giver mest kontakt til ressourcer. Graden af hyper- eller hyporespons i musklerne (over- eller underspændthed) er bestemmende for, hvilken dosering, der giver personen mest varig kontakt til ressourcer. Jo mere opgivelse eller hypo-respons der er tilstede i en muskel eller i et kropsområde, jo lavere intensitet skal en øvelse udføres med for at det opgivne får en chance for at komme med. Det hyporesponsive forsvar bliver nemt overset - netop fordi det ikke gør opmærksom på sig selv - fordi det er svært at mærke. Viden om og erfaring med dette reaktionsmønster gør det muligt at stimulere og tage vare på de svage dele i en person på en måde, der støtter dem til langsomt at kunne opbygge og bevare energi, og dermed komme tilstede og blive integreret i personens bevidsthed. Erfaringen viser, at hypo- og hyperresponsive forsvarsstrategier (opgivelse og kontrol) arbejder sammen. Når de opgivne steder - de steder, der mangler energi -får opmærksomhed og støtte til at forblive nærværende, så begynder de opspændte, kontrollerende steder i kroppen at give slip af sig selv Moaiku Bodynamic Brantbjerg 4

5 Ressourceorienteret færdighedstræning Ovenstående beskriver i kort form principperne i ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode. (For en uddybning af metoden henvises til: Merete Holm Brantbjerg: Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode, 2007) En hvilken som helst psykologisk færdighed kan relateres til een eller flere muskler i kroppen, parallelt til eksemplerne ovenfor, hvor musklerne på bagsiden af overarmene, blev koblet sammen med evnen til at sige Nej, kunne holde afstand o.s.v. Den store sædemuskel og storetåbøjeren blev koblet sammen med evnen til at holde målretning og sætte kraft på en fremadrettet bevægelse. De muskler i underbenene, der laver afsæt med de 4 små tæer, blev koblet sammen med at sanse og bære sensualitet og sexualitet o.s.v. o.s.v. Suppleret med respekten for den optimale individuelle dosering, knyttet til de hypo- eller hyperresponsive tilstande i musklerne - bliver denne færdighedstræning en præcis psykoterapeutisk og pædagogisk metode. Både berøring og aktivering af muskler gennem bevægelse kan anvendes som del af metoden. Den kropslige træning af færdigheder har som beskrevet et psykoterapeutisk potentiale. Færdighedstræningen kan udvide en persons evne til at mestre hverdagen og til at rumme både høj og lav intensitet i livet, og dermed kunne bevare sig selv til stede og handledygtig også i svære situationer. Man kan sige, at jo mere man træner og sanser færdigheder som f.eks. centrering, kontaktfærdigheder og jordforbindelse desto mere bliver disse færdigheder automatiserede, og jo flere situationer i livet er de dermed tilgængelige for een som en ressource. Træning af færdigheder medfører også, at det bliver mindre farligt at møde gamle traumatiske erindringer, fordi der nu er flere færdigheder at møde dem med. En vigtig opgave for klienter eller kursusdeltagere, der bliver præsenteret for den ressourceorienterede færdighedstræning, består i at lægge mærke til, hvilke øvelser, der giver den enkelte adgang til ressourcer. F.eks. hvilke præcise øvelser, der gør dig stærkere, mere hel, mere klar, eller mere i kontakt. Den kropslige færdighedstræning rører altid ved 2 lag i menneskers bevidsthed. Det potentiale, som knytter til de muskler, der bliver aktiveret - og de livshistoriske erfaringer, der knytter til dette potentiale. Kunsten i træningen er at finde de øvelser, og den dosering, som øger den enkeltes adgang til ressourcer og handlefærdigheder først. Jo flere ressourcer et menneske har til rådighed, jo lettere er det at mestre og møde det, der er svært. Det er filosofien og erfaringen bag denne ressourceorienterede metode. Merete Holm Brantbjerg er medskaber af Bodynamic Analyse og leder af Moaiku/Bodynamic Brantbjerg. MHB er specialiseret i ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode både i relation til traumer og til personlighedsudvikling. Hun var aktiv i udviklingen af metoden i samarbejde med lærergruppen i Bodynamic Analyse i årene og videreudvikler den nu i eget regi. Medlem af Psykoterapeutforeningen i Danmark - og af EABP - European Ass. of Bodypsychotherapy. Du finder information om Merete Holm Brantbjerg s arbejde og om Bodynamic Analyse på Moaiku Bodynamic Brantbjerg 5

6 Litteratur Bentzen, Marianne, Bernhardt, Peter & Isaacs, Joel (1997): "Waking the Body Ego" 1 og 2 i Macnaughton, Ian, ed (2004): Body, Breath & Consciousness. A Somatics Anthology. North Atlantic Books Brantbjerg, Merete Holm (1995): Tag vare på dig selv som behandler. I Jarlnæs, Erik (red.): Betydningen af at høre sammen. (pp ) København, Forlaget Kreatik. Kan downloades gratis fra Brantbjerg, Merete Holm & Ollars,Lennart (2006) Musklernes intelligens 11 Bodynamic Jegfunktioner. København, Forlaget Kreatik. Bruun, Ulla-Britta (1990): Førskolealderens psykologi. 3. udgave, Gyldendal, København. Fich, Sonja og Marcher, Lisbeth (1997): "Psykologi og Anatomi". Forlaget Kreatik, København Fich, Sonja (1997): "Jeg-funktioner". Forlaget Kreatik, København Johnsen, Lillemor (1975): Integrert respirasjons-terapi. Universitetsforlaget, Oslo Schultz Larsen, Ole (1999): Fem aldre - udvikling fra fødsel til pubertet. Systime, Århus 2007 Moaiku Bodynamic Brantbjerg 6

TERAPEUTEN TÆNDES SEKSUELLE FØLELSER I TERAPIRUMMET. Tekst og billeder: MERETE HOLM BRANTBJERG

TERAPEUTEN TÆNDES SEKSUELLE FØLELSER I TERAPIRUMMET. Tekst og billeder: MERETE HOLM BRANTBJERG TERAPEUTEN TÆNDES SEKSUELLE FØLELSER I TERAPIRUMMET Tekst og billeder: MERETE HOLM BRANTBJERG Hvordan reagerer vi, hvis klienten tænder på os seksuelt og hvis vi mærker seksuel reaktion i vores egen krop?

Læs mere

Hyporespons den skjulte udfordring i mestring af stress. af Merete Holm Brantbjerg november 2009

Hyporespons den skjulte udfordring i mestring af stress. af Merete Holm Brantbjerg november 2009 Hyporespons den skjulte udfordring i mestring af stress af Merete Holm Brantbjerg november 2009 Moaiku 2009 Bodynamic Brantbjerg Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden

Læs mere

Ressourceorienteret færdighedstræning

Ressourceorienteret færdighedstræning Ressourceorienteret færdighedstræning som psykoterapeutisk metode af Merete Holm Brantbjerg november 2007 Moaiku 2007 Bodynamic Brantbjerg Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives

Læs mere

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk

Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 John Marquardt Psykolog joma@rcfm.dk Tromsø, Tirsdag den 11. oktober 2011 Psykolog joma@rcfm.dk Holdninger i familiearbejdet Handicaps/funktionsbegrænsninger påvirker hele familien Familien ses som en dynamisk helhed samtidig med, at der

Læs mere

ROF Nærværsøvelser. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden skriftlig aftale.

ROF Nærværsøvelser. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden skriftlig aftale. ROF Nærværsøvelser af Merete Holm Brantbjerg Marts 2013 Moaiku 2013 Bodynamic Brantbjerg Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne tekst må gengives uden skriftlig aftale. Denne manual er et uddrag

Læs mere

Smerteforståelse Smertetackling

Smerteforståelse Smertetackling Smerteforståelse Smertetackling Faglig temadag d. 2. marts 2010 Psykolog Finn Vestergård www.socialmedicin.rm.dk Det lægeligt uforklarlige Smerteniveauet kan hos flertallet af de kronisk smerteramte ikke

Læs mere

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2013-16.

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2013-16. Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2013-16. 12 x 4. dages kurser + 1 x 8 dages kursus eksternat i Danmark og 2 x 8 dages kurser internat i Athen, Grækenland Hvert kursus vil indeholde

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. af Merete Holm Brantbjerg

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. af Merete Holm Brantbjerg Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. af Merete Holm Brantbjerg Hvad vil det egentlig sige at tage vare på sig selv? Nogle

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

DEN KROPSPSYKOLOGISKE INDFALDSVINKEL

DEN KROPSPSYKOLOGISKE INDFALDSVINKEL DEN KROPSPSYKOLOGISKE INDFALDSVINKEL TIL ARBEJDET MED PTSD OG JEG ET Tekst: Ditte Marcher og Lene Wisbom Siden midten af 1980 erne har Bodynamic systemet udviklet veje til at arbejde med traumer og stressrelaterede

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup

Sanselighed og glæde. Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup Sanselighed og glæde Ved psykologerne Bente Torp og Anny Haldrup I Specular arbejder vi med mennesker ramt af fx stress, depression og kriser. For tiden udvikler vi små vidensfoldere, som belyser de enkelte

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4

Nyhedsbrev. Tema: Kropsterapi. Velkommen til foråret og nye læsere og kunder. www.christinaekmann.dk F O R Å R 2 0 1 4 F O R Å R 2 0 1 4 Nyhedsbrev Krop- og psykoterapeut Christina Ekmann Tema: Velkommen til foråret og nye læsere og kunder Så er de første forårstegn kommet, og solen har de sidste par dage skinnet fra en

Læs mere

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser

Tag vare på dig selv som behandler eller underviser Tag vare på dig selv som behandler eller underviser - en ressourceorienteret pædagogik udviklet i Bodynamic systemet. i af Merete Holm Brantbjerg Dette er 2.udgave af artiklen udgivet i Susanne van Deurs

Læs mere

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2015-18.

Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2015-18. Beskrivelse af 3-årig uddannelse til Bodynamic Terapeut 2015-18. 9 x 4. dages kurser + 4 x 6 dages kursus eksternat i Danmark og 2 x 6 dages kurser internat i Grækenland. Tider i DK: Fra 9.30 til 13.00

Læs mere

En krop i balance. - støt dit barns motoriske udvikling

En krop i balance. - støt dit barns motoriske udvikling En krop i balance - støt dit barns motoriske udvikling 2 En krop i balance Allerede efter fødslen kan du som forælder være med til at styrke dit barns motoriske udvikling. Når du pusler, giver mad og i

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Kropslige øvelser til at mestre angst

Kropslige øvelser til at mestre angst Fysioterapien 2015 Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Nordsjælland Kropslige øvelser til at mestre angst Om pjecen I denne pjece kan du læse om, hvad der sker i kroppen, når du får angst,

Læs mere

Din guide til CD erne

Din guide til CD erne Din guide til CD erne Sådan kommer du godt i gang med CD erne Mindful Self- Compassion v. Helle Laursen 1 Her er en oversigt og introduktion til de øvelser og guidede meditationer som du finder på CD erne

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling

Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling Sådan støtter du dit barns sansemotoriske udvikling De fleste børn fødes med de rette motoriske forudsætninger og søger selv de fysiske udfordringer, der skal til for at blive motorisk velfungerende. Men

Læs mere

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd?

Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Selvværd og selvtillid - hvordan styrker vi vores eget og vore børns selvværd? Psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen Sædden kirke, aleneforældrenetværket 27. feb. 2015 Aftenens underemner 1. Definitioner

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas!

Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas! Nicklas ser ikke farer ved noget Han skubber til de andre Han har et voldsomt temperament Sansemotorisk træning skabte en helt anden Nicklas! Af Lajla Kristiansen og Hanne Fosgerau, pædagoger og uddannede

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 BEGREBSDEFINITION... 5 PRAKSIS... 5 DISKUSSION... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 PROBLEMSTILLING... 2 AFGRÆNSNING... 2 METODE... 3 TEORI... 3 HVIS ER BARNET, HALBY, LIS BARNET MELLEM KAOS OG ORDEN... 3 DANIEL N. STERN SPÆDBARNETS INTERPERSONELLE

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a.

OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Aktivt program OPTRÆNING efter indsættelse af total / hemiprotese som følge af f.eks. RA, slidgigt, o.a. Ophavsretten tilhører Kommunikationsafdelingen, AS, 10/2007-0589 patientinformation Skulder-/albuesektoren

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Veteran kom helt hjem

Veteran kom helt hjem Veteran kom helt hjem Krig, fællesskab og familie Pilotprojekt v. Inge Mørup, Malene Andersen og Luan Haskaj Indhold Forord... 2 Hvem er vi?... 3 Inge Mørup... 3 Malene Andersen... 3 Luan Haskaj... 3 Introaften...

Læs mere

Kærlighed og selvbeskyttelse

Kærlighed og selvbeskyttelse At lægge afstand til virkeligheden Kærlighed og selvbeskyttelse Eget indre Andre mennesker Realiteterne i sin egen aktuelle livssituation 1 Jens på vej i skolen Selvbeskyttelsesstrategier mod det indefra

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi Kognitiv miljøterapi Bente Borg, sygeplejerske, MCN, Klinisk kvalitetskoordinator bente.borg@regionh.dk Marina Nielsen, sygeplejerske, MCN, klinisk oversygeplejerske marina.nielsen@regionh.dk Psykiatrisk

Læs mere

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut

Iver Hecht. Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Iver Hecht Forstander cand psych Familiecentret Vibygård Psykoterapeutisk uddannelse Uddannet ckok traume terapeut Familiecentret Vibygård Terapeutisk døgn og dagbehandling af familier igennem 29 år. Startede

Læs mere

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt

Luk øjnene. Mærk kroppen punkt for punkt 66 Luk øjnene Mærk kroppen punkt for punkt 67 Øvelse 1 Giv din bevidsthed til kroppen Du skal nu i gang med at føre din bevidsthed hen til forskellige områder af din krop og sanse din krop. Når du kan

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Heste hjælper os på vej

Heste hjælper os på vej Heste hjælper os på vej Hesteassisteret personlig udvikling er ikke nødvendigvis ridning. Det er lige så meget omgangen med heste. Der er således ikke fokus på traditionel rideundervisning. Hesten indgår

Læs mere

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden

Patientvejledning. Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Patientvejledning Træningsprogram efter Stabiliserende operation i lænden Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig. Generelt Mange, der

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

FOrside. Hej. skal vi lære?

FOrside. Hej. skal vi lære? FOrside Hej skal vi lære? sjove skum- Bogstaver Klar til skolestart? Børneulykkesfonden, DGI og bobles vil i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig give inspiration til at lære med kroppen og

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 DISKUSSION...6 KONKLUSION...7 PERSPEKTIVERING... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMSTILLING...2 AFGRÆNSNING...2 METODE...3 ANALYSE...3 SAMFUNDSUDVIKLING.... 3 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER... 4 DEN SKABENDE VIRKSOMHED... 4 SLÅSKULTUR... 5 FLOW... 5

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov

Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen. Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Børn og sorg V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Reaktioner, adfærd, behov Lærernes og pædagogernes behov Skolen som fristed eller hjælper Børn, der er kriseramt, kan have forskellige reaktion:

Læs mere

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne!

Motorik. Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Motorik Hvis roden på et træ er vissen eller rådden, vil hele træet visne! Hvis grundmotorikken er dårlig, vil barnets følgende udviklingstrin visne! (Anne Brodersen og Bente Pedersen) Børn og motorik

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Kun ganske få glædesstudier.

Kun ganske få glædesstudier. Depression Glæde 26-02-2015 Med psykomotorik og positiv psykologi Berit Svart Psykomotorisk terapeut, Pb 40.000 depressionsstudier Kun ganske få glædesstudier. 1 Glæde er en af grundfølelserne: Kærlighed-Sorg

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Børns udvikling og naturen

Børns udvikling og naturen Børns udvikling og naturen Hvordan man som professionel voksen understøtter børnenes udvikling af sanser, krop, hjerne og følelser med naturen som løftestang 45 minutter Sanserne vores adgang til verden

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum

Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Egne noter: Amning når barnet har svært ved at lave vakuum Videnscenter for amning af børn med specielle behov Neonatal- og børnafdelingerne samt føde- og barselsafdelingerne Juliane Marie Centret Rigshospitalet

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år

Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år Amager d. 11.02.2011 Gendai Reiki-kursus - aftenforløb med reiki og selvudvikling over et halvt år En unik mulighed for at kombinere Gendai Reiki-Trin 1 med intens personlig udvikling i en fast gruppe

Læs mere

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet

Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Sådan træner du efter pladsgørende operation i skulderleddet Du har fået en pladsgørende operation i skulderleddet. Nu skal du begynde at træne skulderen, så du holder skulderens bevægelighed og styrke

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Håndtering av problemskabende adfærd

Håndtering av problemskabende adfærd Håndtering av problemskabende adfærd et rogivende perspektiv Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Program Definition Teori Menneskesyn Ansvarsprincippet Kontrolprincippet Metode Kravtilpasning Affektive

Læs mere

Program for eftermiddagen

Program for eftermiddagen Program for eftermiddagen Oplæg om vrede og det moderne sundhedsvæsen Oplæg om vrede som følelse Øvelse om vrede og konflikter Oplæg om at møde vreden professionelt Vrede i sundhedsvæsenet Det moderne

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Indsættelse af nyt hofteled

Indsættelse af nyt hofteled Information og øvelsesprogram Indsættelse af nyt hofteled uden restriktioner Fysioterapien SVS Indholdsfortegnelse Information side 2 Bilkørsel side 3 Øvelsesprogram side 4 Liggende øvelser side 5 Stående

Læs mere

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe

Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Grovmotoriske udvikling - - sådan kan I hjælpe Nogle gange går den grovmotoriske udvikling ikke helt som ventet. Børn udvikler sig forskelligt og nogle børn har brug for, at man stimulerer dem ekstra meget

Læs mere

Find ind til din indre kerne

Find ind til din indre kerne Find ind til din indre kerne Personlig udvikling gennem indre ro Ønsker du at kunne stå fast, hvile i dig selv og lære dig selv at kende i dybden? Vil du have et indre holdepunkt, som du kan navigere ud

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen

Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Sådan træner du skulderen efter syning af supraspinatus-senen Du har fået syet supraspinatus-senen og må nu ikke bruge din skulder aktivt i 6 uger. Selvom du skal holde skulderen i ro, er det vigtigt,

Læs mere

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14

UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 UDFORDRENDE ELEVER DEL 2 ODENSE. 6.NOVEMBER 2013 KL.9-14 9.00-9.15 Hvad har jeg gjort anderledes siden sidst? 9.15-10.00 Iltningsretning og PUMA 10.00-10.15 Pause 10.15-11.30 KRAP 11.30-12.00 Frokost 12.00-13.00

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien

Genoptræning. Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Genoptræning Efter skulderen har været gået af led - konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien Din skulder har været gået af led, og er nu sat på plads.

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1

Identitet og adfærd. Uddannelses forbundet Modul 1 Identitet og adfærd Uddannelses forbundet Modul 1 2017 Meget, meget lidt om hjernen. Hvorfor nye ting er klamme - Motorvejen Hjernen er plastisk den ændre sig og videreudvikler sig hele tiden Forbindelser

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull

NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG. Titel på øvelse: Push and pull NYCIRKUS LEGE I DANSK MED FOKUS PÅ KROP, DRAMA OG LEG Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation

Sådan træner du i bassin efter fitboneoperation Bassintræning i varmtvandsbassin: har smertedæmpende effekt gør svære bevægelser lettere har en afslappende effekt udnytter vandmodstanden reducerer din kropsvægt på grund af opdriften giver dig en øget

Læs mere