Hillerødsholmskolen. Faglighed og fællesskab. Et godt sted at lære - et godt sted at være...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hillerødsholmskolen. Faglighed og fællesskab. Et godt sted at lære - et godt sted at være..."

Transkript

1 Hillerødsholmskolen Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være...

2 Hvorfor vælge Hillerødsholmskolen? Svarene på spørgsmålet er mange, og de er ikke de samme for alle elever og forældre. De svar, der er vigtigst for min familie, kan I læse om i dette forord. I kan også læse om andre gode ting ved Hillerødsholmskolen. Mange af dem er jeg først blevet opmærksom på, efter at jeg har lært skolen at kende. Vi valgte folkeskolen til vores to drenge, fordi vi ville være sikre på, at de møder børn, der er anderledes end dem selv og familier, der er anderledes end os. Det er vigtigt, at vores drenge lærer, at familier kan have forskellige værdier, og at de lever under forskellige sociale og økonomiske vilkår. De skulle gerne lære at respektere andres værdier, præcis som de selv gerne vil respekteres. Og til det formål er Hillerødsholmskolen en god skole, for vi har elever, der kommer fra meget forskellige miljøer. Hele Danmark og dele af resten af verden er så at sige repræsenteret på vores skole. I en god balance, vel at mærke. Det er vigtigt, at vores drenge lærer, at familier kan have forskellige værdier, og at de lever under forskellige vilkår Når man begynder i 0. klasse på Hillerødsholmskolen, kan man begynde på den lille skole i Gadevang, hvor eleverne kan gå de første fire år. Man kan også begynde på skolen på Hillerødsholms Allé, hvor eleverne kan gå fra 0. til niende klasse. Skolebestyrelsens politik er, at de nye elever skal tilbydes plads på den skole, de bor nærmest på, eller på den forældrene ønsker. Alle elever i 0. klasse skal altså tilbydes undervisning i deres nærmiljø. Og skolebestyrelsen har vedtaget et princip om, at det skal ske i klasser med højest 24 elever. Vi vil ikke acceptere klasser med flere elever. Skolen har en meget velorganiseret idræts-sfo: Den er ikke kun idræts- SFO af navn, men også af gavn. Vi driver SFO både på skolen på Hillerødsholms Allé og i de fritliggende bygninger på Thurasvej tæt på skolen. Stort set alle skolens elever fra 0. til 3. klasse går i en af SFO erne om eftermiddagen.

3 På vores skole er det vigtigt, at børnene lærer at læse tidligt i indskolingen. Og det er vel at mærke ikke kun de elever, der har let ved det, der skal lære at læse tidligt. Det skal alle elever, for læsning er afgørende for elevernes evne til at lære i de andre fag. De elever, der har særligt vanskeligt ved at lære at læse, tilbydes en tidlig læseindsats, hvor der gennemføres kurser, der er særligt tilpasset den enkelte elev. For at sikre, at alle elever udfordres i læseindlæringen også de allerdygtigste differentierer vi undervisningen i forhold til elevernes niveau. Den seneste undervisningsmæssige nyskabelse på Hillerødsholmskolen er linjevalget på de tre sidste klassetrin. Eleverne har de seneste to år valgt sig ind på én af fire faglige linjer. Eleverne har herved mulighed for at få en særlig undervisning i de fag, der interesserer dem allermest. Vi mener, at det en god forberedelse til en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. Linjevalget har været populært hos både elever, lærere og forældre. Det har været så populært, at vi har modtaget elever fra andre skoler, fordi de gerne ville ind på en af vores linjer. På Hillerødsholmskolen har vi altså noget for både store og små. Og alle vi, der har med skolen at gøre, prøver at udvikle den hele tiden. Ved skolens jubilæumsfest sidste sommer udtalte Hillerøds borgmester da også, at Hillerødsholmskolen er et pædagogisk fyrtårn. Der rankede vi naturligvis alle ryggen. Vi håber at se jer på Hillerødsholmskolen! Mange hilsner Kim Sørensen Formand for skolebestyrelsen, og far til Lukas i 4. a og Malte i 1. b Kontakt Hillerødsholmskolen Hillerødsholmsallé Hillerød Telefon: Mail:

4 Faglighed og fællesskab Vores vision - udfordringer for alle Hillerødsholmskolen har en vision om at være den foretrukne skole i lokalområdet - en skole, hvor faglighed og fællesskab går hånd i hånd. Fagligheden er kendetegnet ved: At alle elever på skolen får faglige udfordringer At eleverne møder faglige kompetente voksne, der kan deres fag Velindrettede faglokaler Fællesskabet er kendetegnet ved: At alle føler en tilknytning til skolen, til klassekammerater, til klassen og til de voksne gennem gode relationer At alle elever med hver deres forskelligheder bliver behandlet ligeværdigt og anerkendende Hillerødsholmskolen er afdelingsopdelt i en indskoling klasse, et mellemtrin klasse og en udskoling klasse. Hver afdeling har indsatsområder, der er med til at sikre, at vi lever op til vores vision. Vores værdier Vi bygger vores adfærd på skolen på 5 værdier, der understøtter visionen: Faglighed Gensidig respekt Ansvarlighed Kreativitet Tillid

5 Fællesskab Fællesskab vil sige, at der er plads til alle Fællesskab betyder, at der skal være plads til alle. Vi er alle unikke mennesker med styrker og udfordringer, og vores skole skal være et sted, hvor alle føler, de hører til. Nogle af vores elever er fagligt og socialt rigtig dygtige. Andre af vores elever har helt særlige vanskeligheder. De kan have svært ved at læse, skrive eller regne og nogle kan have svært ved at forstå de sociale spilleregler. Vi tror på, at alle kan udvikle sig, og at alle har krav på at få udfordringer, der passer til dem. Langt det meste af det arbejde ligger i den daglige undervisning, men nogle gange skal der noget helt særligt til for at komme videre. Skolen har et ressourcecenter, hvor elever og lærere kan få hjælp til at tackle de vanskeligheder, de har hvad enten de er faglige, personlige eller sociale. Ressourcecenteret består af en række uddannede vejledere inden for: Læsning Ordblindhed Matematik Dansk som andet sprog AKT (adfærd, kontakt og trivsel) Vi tror på, at alle kan udvikle sig, og at alle har krav på at få udfordringer, der passer til dem

6 Læsning og idræt Eleverne får skub i det boglige - men kroppen skal også med I hele skoleforløbet arbejder vi målrettet med at styrke elevernes læsning. Særligt i indskolingen sætter vi ind med mange ressourcer, fordi læsning er hele grundlaget for at kunne arbejde med de andre fag på skolen. Helt konkret arbejder vi bl.a. med Læsehesten - et differentieret læseforløb på tværs af årgangene, samt Reading Recovery til de elever, der har brug for mere hjælp med læseindlæringen. Som noget nyt gennemfører skolen sprogvurdering i 0. klasse for så tidligt som muligt at få et billede af elevernes sprogmønster sammen med et øget fokus på sproglig opmærksomhed i undervisningen. Den tidlige læseindlæring følges i resten af skoleforløbet op af litteraturlæsning og kurser i faglig læsning. Idræt og trivsel Læsning er hele grundlaget for at kunne arbejde med de andre fag på skolen Hillerødsholmskolen satser på idræt som et centralt fag både i skolen og i SFO en. Vores nye flotte multihal med udstyr så som Airtrackbane giver gode muligheder for at gennemføre en spændende idrætsundervisning, idrætsdage og Skolernes Motionsdag. Skolens elever deltager også i turneringer med andre skoler i forskellige sportsgrene - bl.a. har vi de seneste 6 år deltaget i DGI s KidsVolleyturnering. Vi arbejder med forebyggende trivsel for alle elever, og vi laver planer for de elever, der ikke trives. Vores store elever hjælper de små i en Trivselspatrulje, hvor de både kan sætte lege i gang og løse små konflikter, som opstår i løbet af dagen.

7 Idræts-SFO Tæt samarbejde mellem SFO og skole sikrer en god sammenhæng Indskolingen og SFO en arbejder tæt sammen for at skabe en god og sammenhængende dag for eleverne. Hvis der er sket noget særligt for en elev i løbet af dagen, er det vigtigt for os, at der sker en overlevering mellem skole og SFO, så personalet er orienteret. Leg og bevægelse sker på børnenes præmisser. Skole og SFO vægter samarbejdet om idræt højt Idræt er gennemgående Vi er en idræts-sfo, hvor leg og bevægelse sker på børnenes præmisser. I den forbindelse samarbejder skolen og SFO en tæt om at prioritere idræt højt - bl.a. gennem fælles brug og udvikling af Multihallen, redskaber, udearealer mm. Vi har særligt idrætsuddannede medarbejdere, som aktivt kan bruge idrætten i børnenes aktiviteter. Vores medarbejdere opfordres derudover til at etablere værksteder og aktiviteter, som de brænder for og er dygtige til, og derfor vil børnene opleve engagerede medarbejdere i løbet af dagen. Tidlig indskrivning Tidlig indskrivning, hvor børnene starter 1. maj og frem til sommerferien, sikrer, at børnene føler sig som en del af fællesskabet allerede ved skolestart i august måned. Vi kan nå at etablere nogle gode fællesskaber, som kan være med til at gøre overgangen til skolelivet til en god oplevelse.

8 Praktisk- musiske fag Vi giver eleverne mulighed for at udtrykke sig kreativt Gennem hele skoleforløbet prioriterer skolen de praktisk-musiske fag, da vi mener, det er vigtigt, at børnene får brugt alle deres kompetencer og udvikler sig til hele mennesker, der både kan bruge hoved og hænder. Dette gør vi bl.a. ved: At vi som hovedregel har linjefagsuddannede lærere i disse fag At vi har nyrenoverede faglokaler med moderne undervisningsudstyr At vi inddeler eleverne i mindre hold i sløjd, håndarbejde og hjemkundskab på mellemtrinnet At eleverne udstiller deres produkter i vores udstillingsskabe, så eleverne kan vise dem frem med stolthed At eleverne ved jule- og sommerferieafslutning optræder med numre de øver i musik At eleverne på 6. og 8. årgang opfører skolekomedie At eleverne i udskolingen kan fortsætte med de praktisk-musiske fag ved at vælge en linje, der interesserer dem Eleverne skal udvikle sig som hele mennesker. Derfor satser vi ikke kun på de boglige fag

9 Linjefag og parat til afgangsprøven I udskolingen vælger eleverne linjefag - og gør sig klar til afgangsprøven Eleverne skal i slutningen af 6. klasse vælge mellem 4 linjer, som de skal følge i klasse. I skoleåret 2012/2013 oprettede vi: Idrætslinje med fokus på idræt og sundhed Kreativ linje med fokus på musik og drama Medielinje med fokus på kreativ medieproduktion Naturfaglig linje med fokus på fysik/kemi, biologi og geografi Eleverne bliver fra 7. klasse inddelt i de nye klasser, og de har en del timer i deres linjefag. Linjen farver de andre fag, så alle aktiviteterne støtter linjefaget så meget som muligt. Eleverne har en del timer i et fag, som virkelig interesserer dem. Det smitter af på glæden ved at gå i skole Vi opnår flere positive ting ved at bruge linjefagsmodellen, da eleverne får forholdsvis mange timer inden for et fagområde, som interesserer dem. Det smitter af på glæden ved at gå i skole i det hele taget og giver eleverne energi til de andre fag. For det andet giver det eleverne mulighed for at finde plads i nye fællesskaber, når der dannes nye klasser i 7. klasse. Vi gør meget ud af at gøre vores elever klar til afgangsprøven og livet efter folkeskolen. Det sker bl.a. ved at vi to gange i 9. klasse arrangerer terminsprøver for eleverne, og vores UU-vejleder arbejder tæt sammen med lærerne for at sikre, at eleverne vælger en ungdomsuddannelse, som passer til dem - understøttet af brobygning i 8. klasse og praktik i 9. klasse.

10 IT og læring IT understøtter elevernes læring og fremmer fagligheden Elever og lærere har god adgang til både IT-faciliteter og programmer. Det mener vi er nødvendigt, hvis skolen skal leve op til moderne pædagogik og til de medievaner, som børn og unge har i dag. IT - og medieundervisning på 3., 5. og 7. årgang, hvor eleverne undervises i at bruge tekstbehandling, Publisher, foto, video, redigeringsprogrammer og præsentationsprogrammer Medielinje i udskolingen Stort udvalg af IT-læringsmidler SmartBoard i alle klasser fra 2013 Trådløst netværk på hele skolen 4 elever pr. PC Vi bruger IT, hvor det er relevant, og hvor netop IT-udstyr og programmer fremmer elevernes læring. I en lang række fag har eleverne adgang til elevuniverser, hvor de kan træne og udvikle sig inden for fagene på en sjov og lærerig måde. På den måde lever bøgerne og de virtuelle læremidler side om side. Digital kommunikation Vi tror på, at adgang til IT-faciliteter og programmer er nødvendigt for at leve op i moderne pædagogik Derudover kommunikerer vi med både elever, forældre og personale via Skoleintra. Brugen af Skoleintra letter kommunikationen mellem skole og hjem og mellem forældrene og eleverne i klasserne. På Skoleintra kan man holde sig orienteret om sit barns skoledag, lektier, beskeder mm.

11 Skolens faciliteter Skolen følger med tiden så bygninger og faciliteter holdes ved lige Hillerødsholmskolen fyldte 50 år i Set udefra ligner byggeriet de fleste steder sig selv fra den gang, men indenfor har vi mange steder moderniseret skolen. Faglokaler Vi tilstræber hele tiden udvikle vores faglokaler, så de lever op til de krav en moderne skolegang kræver: Hjemkundskab, sløjd, håndgerning, billedkunst, fysik/kemi, biologi og geografi har hver deres faglokale, hvor eleverne lærer en praktisk, eksperimenterende tilgang til faget. Vi har de seneste 5 år været gennem en modernisering af vores skole, og de fleste faglokaler lever i dag helt op til den standard, som vi gerne vil have. Kantine Skolens elever og ansatte har adgang til kantinen, som har åbent hver dag. I kantinen kan man købe et måltid mad for kroner, og mange elever benytter sig dagligt at muligheden for at få noget at spise. Udeområder Skolen har store og anvendelige udearealer med masser af grønne områder. Vi har adgang til skolens egne idrætsområder, slotsparken og til skoven. Derudover er vi i gang med at udvikle vores udeområder i skolegårdene. Vi tilstræber hele tiden at udvikle vores faglokaler, så de lever op til moderne krav

12 Kontakt og indmeldelse Indmeldelse Mød os på skolen og få mere at vide om vores hverdag Hvert år holder skolen orienteringsmøde for interesserede i kommende 0. klasse. Mødet afholdes i begyndelsen af januar i vores kantine. På mødet giver vi en præsentation af skolen, og deltagerne har lejlighed til at stille spørgsmål til skolens ledelse og lærere. Endelig laver vi en rundvisning, så man kan se skolens forskellige faciliteter. Når alle indmeldelser er klar, går vi i gang med at danne nye klasser i samarbejde med distriktets daginstitutioner, og den tidlige indskrivning i SFO en kan ske. Indmeldelse midt i skoleforløbet Hvis du er interesseret i at få dit barn meldt ind på skolen midt i skoleforløbet, er det også en mulighed. Vi holder et møde på skolen, hvor vi fortæller om os, og hvor I har lejlighed til at fortælle om jeres barn og grunden til skoleskift. I visse tilfælde vil vi gerne have mulighed for at kontakte den tidligere skole for at få et mere skabe sammenhæng mellem to skoleforløb. Det skyldes, at vi vil lave den bedst mulige klasseplacering fra starten, så skolestarten bliver så god som muligt på Hillerødsholmskolen.

Hillerødsholmskolen. Fællesskab og faglighed. Et godt sted at være - et godt sted at lære...

Hillerødsholmskolen. Fællesskab og faglighed. Et godt sted at være - et godt sted at lære... Hillerødsholmskolen Fællesskab og faglighed Et godt sted at være - et godt sted at lære... Hvorfor vælge Hillerødsholmskolen? Velkommen til Hillerødsholmskolen Der er mange gode grunde til at vælge vores

Læs mere

Hillerødsholmskolen. Faglighed og fællesskab. Et godt sted at lære - et godt sted at være...

Hillerødsholmskolen. Faglighed og fællesskab. Et godt sted at lære - et godt sted at være... Hillerødsholmskolen Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Hvorfor vælge Hillerødsholmskolen? Velkommen til vores skole Der er mange gode grunde til at vælge vores skole,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde på Slangerup Skole om skolestart foråret 2019

Velkommen til informationsmøde på Slangerup Skole om skolestart foråret 2019 Velkommen til informationsmøde på Slangerup Skole om skolestart foråret 2019 Hvad har været det bedste ved at starte i skole og SFO? At få nye gode kammerater At have frikvarter og legetime At lære at

Læs mere

EN GOD SKOLESTART TINGBJERG SKOLE FAGLIGHED OG TRIVSEL LEG OG LÆRING FØLGES AD

EN GOD SKOLESTART TINGBJERG SKOLE FAGLIGHED OG TRIVSEL LEG OG LÆRING FØLGES AD EN GOD SKOLESTART TINGBJERG SKOLE GODE FACILITETER FAGLIGHED OG TRIVSEL SKOLENS VISION Skolen hvor hvert barn, gennem læring og trivsel, udvikler sig i et trygt og mangfoldigt fællesskab. Her danner barnet

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Velkommen i børnehaveklasse og DUS på Herningvej skole. Herningvej Skole

Velkommen i børnehaveklasse og DUS på Herningvej skole. Herningvej Skole Velkommen i børnehaveklasse og DUS på Herningvej skole Jette Hansen Skoleleder Herningvej Skole Tryg skolestart Gode legepladser Forpligtende forældresamarbejde En sikker skolevej Sammenhæng i skolestarten

Læs mere

Elkjær-afdelingen i Grønbjerg

Elkjær-afdelingen i Grønbjerg Elkjær-afdelingen i Grønbjerg Firkløverskolen Give Elkjær-afdeling Elkjær-afdelingen er områdets lokale folkeskole, for alle børn der går i 0.-6. årgang. Efter 6. årgang fortsættes skolegangen på Søndermarks-afdelingen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE

NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE NY FOLKESKOLEREFORM PÅ SKÅDE SKOLE 1. august 2014 træder en ny folkeskolereform i kraft på alle landets skoler. Det betyder en længere skoledag for vores elever, nye fag, mere bevægelse, mulighed for lektiehjælp

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Generelt om klasse(indskoling)

Generelt om klasse(indskoling) Færdigheder ved skoleårets afslutning: Generelt om 0.-3. klasse(indskoling) Ved slutningen af børnehaveklasseåret har eleven fået den viden og de færdigheder, der skal gøre eleven i stand til at: være

Læs mere

Introduktionsmøde Bankagerskolen

Introduktionsmøde Bankagerskolen Introduktionsmøde 26.11.18 Bankagerskolen Mødets indhold Beskrivelse af skolen Overgangen fra børnehave til skole Indskrivningen Hvordan kan forældrene støtte barnet i overgangen? Mulighed for rundvisning

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2015/2016 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2019

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2019 Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2019 Informationsmøde tirsdag d. 25. september 16:00-17:00 Informationsmøde 0. klasse Tiden nærmer sig, hvor dit barn skal skrives op til skolestart. Det er en spændende

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Virum Skole Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4 3 RESULTATER 5 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 5 3.2

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Kirsebærhavens Skole

Kirsebærhavens Skole Kirsebærhavens Skole Mit barn skal i skole Information til kommende forældre www.kir.kk.dk Kirsebærhavens Skole din lokale folkeskole På Kirsebærhavens Skole arbejder vi målrettet med: TRYGHED En skole

Læs mere

Bygaden Linjevalg 2018/19

Bygaden Linjevalg 2018/19 Bygaden Linjevalg 2018/19 Innovation og design Idræt International - Global Forord Af Kurt Simonsen Afdelingsskoleleder Bygaden Velkommen til Bygaden en udskoling med fokus på læring og fællesskab. Fredericia

Læs mere

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre

Velkommen på Hældagerskolen. Informationsfolder til nye forældre Velkommen på Hældagerskolen Informationsfolder til nye forældre Kære forældre At starte i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men også for dig som forælder. Vi har derfor lavet denne folder, da

Læs mere

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN

Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Anerkendelse Fællesskab Lyst til at lære INDSKOLINGEN Kære elever og forældre I denne folder kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i indskolingen på Haldum-Hinnerup Skolen. Vi

Læs mere

Velkommen til Hyllehøjskolen

Velkommen til Hyllehøjskolen Velkommen til Hyllehøjskolen Kære nye elev på Hyllehøjskolen Vi skriver til dig og dine forældre, for at byde jer velkommen til Hyllehøjskolen og for at fortælle om din første tid på skolen. Først og fremmest,

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Starttrinnet - et sted med hjerterum

Starttrinnet - et sted med hjerterum Starttrinnet - et sted med hjerterum Indledning Starttrinnet er begyndelsen på et langt skoleliv. Det er en vigtig periode af skoleforløbet, hvor der skal skabes et godt forældresamarbejde, et solidt fagligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Værdigrundlagets opbygning. Den sociale kompetence. Faglighed. Forskellighed. Samarbejde. Læsø Skoles indsatsområder

Indholdsfortegnelse. Værdigrundlagets opbygning. Den sociale kompetence. Faglighed. Forskellighed. Samarbejde. Læsø Skoles indsatsområder Indholdsfortegnelse Værdigrundlagets opbygning Den sociale kompetence Faglighed Forskellighed Samarbejde Læsø Skoles indsatsområder Værdigrundlagets opbygning Skolens værdigrundlag er det pædagogiske fundament

Læs mere

VELKOMMEN. til skolerne på Bispebjerg. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen

VELKOMMEN. til skolerne på Bispebjerg. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen. Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen VELKOMMEN til skolerne på Bispebjerg Grøndalsvængets Skole Holbergskolen Lundehusskolen Tagensbo Skole Utterslev Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kære forældre Jeg vil gerne benytte

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2018

Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2018 Velkommen i 0. klasse på Amagerskolen 2018 Informationsmøde tirsdag d. 9. januar kl. 16:30-17:30 Informationsmøde 0. klasse på Amagerskolen 2018 Tiden nærmer sig, hvor dit barn skal skrives op til skolestart.

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Børnehaven Skolen Morsø kommune

Børnehaven Skolen Morsø kommune Nordmors Børnegård er en landsbyordning, med børn i alderen 2,9-11 årige. Børnehaven for de 2,9-6 årige og SFO for 0.-3. klasse. Vi er en del af Nordmorsskolen. Børnehave og SFO er delt i to grupper det

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17

KVALITETSRAPPORT FOR. Fløng Skole 2016/17 KVALITETSRAPPORT FOR Fløng Skole 2016/17 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 2. PRÆSENTATION AF SKOLEN 3. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 4. RESULTATER 4.1. Bliver alle så dygtige, som de kan? 4.2. Elevernes

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Læring, leg og fællesskab

Læring, leg og fællesskab Brøndbyvester Skole Brøndbyøster Skole Brøndby Strand Skole Læring, leg og fællesskab En skole for fremtiden i Brøndby Kommune En folkeskole i topklasse I august 2010 får Brøndby Kommune tre nye skoler,

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Formåls og indholdsbeskrivelse for Specialcenter Syd

Formåls og indholdsbeskrivelse for Specialcenter Syd Formåls og indholdsbeskrivelse for Specialcenter Syd Indledning I forbindelse med Ringkøbing-Skjern Kommunes ønske om kvalitetsudvikling af folkeskolen og centralisering af specialklasser i kommunen etablerede

Læs mere

Velkommen på Løsning Skole

Velkommen på Løsning Skole Velkommen på Løsning Skole Informationsfolder til nye skolestartere 2018/19 Løsning Skole Ny Skolegade 13 8723 Løsning Tlf. 7974 1166 www.losning-skole.dk Kære forældre. Velkommen til Løsning Skole. Løsning

Læs mere

Sølvgades Skole. Trivsel

Sølvgades Skole. Trivsel Sølvgades Skole Trivsel Sølvgades Skole Jeg kan godt lide, at der bliver taget så godt hånd om eleverne (Elev fra 9. klasse) Skolen emmer af nærvær og ånd. Den er gammel, men vi er stolte af den, fordi

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune

STATUSRAPPORT 2015/16. Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune STATUSRAPPORT 2015/16 Torstorp Skole Høje-Taastrup Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 3 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN 4 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 4 RESULTATER 6 4.1 Bliver alle så dygtige, som de

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Skarrild skole KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Skarrild skole 1 Indholdsfortegnelse 1 SKARRILD SKOLE 3 2 RAMMEBETINGELSER 4 2.1 Skolevæsnets

Læs mere

Forældreguide til den nye folkeskolereform

Forældreguide til den nye folkeskolereform Forældreguide til den nye folkeskolereform Kære forældre på Vamdrup Skole. Efter sommerferien træder den meget omtalte skolereform i kraft. Så er det ikke længere et fatamorgana, som befinder sig et sted

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

INDSKOLING MED FOKUS PÅ TRIVSEL

INDSKOLING MED FOKUS PÅ TRIVSEL INDSKOLING MED FOKUS PÅ TRIVSEL OM SKOLEN OG VORES VÆRDIER Om skolen Roskilde private Realskole rummer 350 elever, som undervises i et trygt og anerkendende miljø. Vi prioriterer først og fremmest elevernes

Læs mere

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science

LINJEFAG. Drama & musik Idræt i det fri. Hvad vælger du? Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science UDSKOLING LINJEFAG 2 lektioner selvvalgt undervisning hver uge Drama & musik Idræt i det fri Hvad vælger du? Svar på tilmeldingen på ElevIntra Global Perspectives Kommunikation & medier Kunst Science Tid

Læs mere

Skolestart. Skoleåret 2018/2019 HØJVANGSKOLENS NYHEDSBREV. Billedet er fra sommersang i skolegården den 29. juni

Skolestart. Skoleåret 2018/2019 HØJVANGSKOLENS NYHEDSBREV. Billedet er fra sommersang i skolegården den 29. juni HØJVANGSKOLENS NYHEDSBREV Skolestart Skoleåret 2018/2019 Billedet er fra sommersang i skolegården den 29. juni Nyhedsbrev skolestart 2018 Et nyt skoleår Mandag morgen åbnede Højvangskolen dørene for endnu

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler

Kvalitetsrapport 2009. Randers Kommunes Folkeskoler Kvalitetsrapport 2009 Randers Kommunes Folkeskoler Indledning Skolens individuelle kvalitetsrapport indeholder både en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del omfatter faktuelle oplysninger

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Mere folkeskole for pengene

Mere folkeskole for pengene Skolereform Politisk mål Mere folkeskole for pengene Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater En længere og mere varieret

Læs mere

Vision, værdier og menneskesyn

Vision, værdier og menneskesyn Vision, værdier og menneskesyn Vision Vi vil være det bedste helhedstilbud for vores børn. Vi vil lægge vægt på børnenes alsidige udvikling og tage højde for deres forskellige sociale, faglige og følelsesmæssige

Læs mere

Informationspjece om: DEN NYE FOLKESKOLEREFORM PÅ. Plads til det enkelte barns

Informationspjece om: DEN NYE FOLKESKOLEREFORM PÅ. Plads til det enkelte barns Informationspjece om: DEN NYE FOLKESKOLEREFORM PÅ Holme Skole Plads til det enkelte barns Skoleåret 2014-2015 Informationer og informationsmøde om Folkeskolereformen på Holme Skole Kære forældre I januar

Læs mere

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015

Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 BORUP SKOLES VÆRDIGRUNDLAG OG VISION Vedtaget i skolebestyrelsen marts 2015 FÆLLESSKABET ER I CENTRUM PÅ BORUP SKOLE For det enkelte barn og den enkelte voksne tillægges det stor værdi, at indgå i forpligtende

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Informationsmøde nov Firehøjeskolen

Informationsmøde nov Firehøjeskolen Informationsmøde nov.-2017 Firehøjeskolen Informationsmøde om skolestarten 2018/19 Firehøjeskolen Generel information: 1 skole 2 afdelinger (opdelt indskoling, mellemtrin, udskoling) P.t. i alt 277 elever

Læs mere

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder

Skolepolitik : Rejsen mod nye højder Skolepolitik 2013-2017: Rejsen mod nye højder Folkeskolen er for alle. Det er ikke bare en konstatering, men en ambitiøs målsætning, som folkeskolerne i Nyborg Kommune hver eneste dag har til opgave at

Læs mere

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode

Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Tilsynserklæring for skoleåret 2018/2019 for Solsideskolen: 1. Skolens navn og skolekode Skolekode: 851052 Skolens navn: Solsideskolen 1.1 Navn på den eller de tilsynsførende 2. Angivelse af datoer for

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået.

Skolepolitik. Alle med tilknytning til skolen indgår i en åben dialog, hvor den enkelte bliver set, hørt og forstået. Skolepolitik Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den Gode Skole i Silkeborg Kommunes skolevæsen

Læs mere

Sådan samarbejder vi

Sådan samarbejder vi Sådan samarbejder vi Skole-hjem samarbejdet i udskolingen på Sølvgades Skole 1 Velkommen til udskolingen på Sølvgades Skole På Sølvgades Skole ønsker vi et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem skole

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Linjefag på Hillerødsholmskolen

Linjefag på Hillerødsholmskolen Linjefag på Hillerødsholmskolen Et godt sted at lære - et godt sted at være Linjefagsinformation Skoleåret 2016/2017 Velkommen tilvalg af linjefag Siden skoleåret 2011/2012 har Hillerødsholmskolen haft

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet.

OBS: På grund af byggeriet opfordres forældre til at bruge Hollænderhallens parkeringsplads fra nu af og til afslutningen på byggeriet. Nyhedsbrev nr. 5 I får nu igen et nyhedsbrev, og denne gang vil vi gerne orientere jer om, hvad der er sket, siden I læste det sidste nyhedsbrev, som I fik lige før sommerferien. Vi vil følge op på: a)

Læs mere

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft.

Vi gør brug af differentieret undervisning, og elever der har behov tilbydes et fagligt løft. Indskolingen Faglighed med kreativitet. Vi lægger stor vægt på forskellige arbejds- og samarbejdsformer for at eleverne kan agere i det kreative læringsmiljø. Kreativ undervisning kan eksempelvis være

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Specialklasse på Fryndesholm Skole. Regnbuen. Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Specialklasse på Fryndesholm Skole Regnbuen Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Overordnet i Regnbuen Elevgruppen i Regnbuen er elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Det betyder, at

Læs mere

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune

Fokus OMRÅDER. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune 9 Fokus OMRÅDER Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner

Læs mere

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang

Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Princip for forældres deltagelse og samarbejde omkring skolens liv og barnets skolegang Formål: Forældrenes deltagelse i barnets skolegang skal sikre, at skolen og forældrene i samarbejde tager ansvar

Læs mere

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever

Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever LERBJERGSKOLEN Skolebestyrelsen Gensidige fælles forventninger til skole, forældre og elever Maj 2010 Indledning Skolebestyrelsens vision er, at Lerbjergskolen er attraktiv for lokalområdet, dvs. at Lerbjergskolen

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for Holme Skoles Indskoling KÆRE FORÆLDRE I denne pjece kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen på Holme

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Skolestart- Skoleparat

Skolestart- Skoleparat Skolestart- Skoleparat Til: Forældre til børn der skal starte i børnehaveklassen Fra: Thurø Skole og Skolefritidsordning 1 Et nyt kapitel starter Med overgangen fra børnehave til børnehaveklasse og skolefritidsordning

Læs mere

Når dit barn starter i børnehaveklasse starter vi med sen klassedannelse. Med sen klassedannelse får vi. Faglige tiltag

Når dit barn starter i børnehaveklasse starter vi med sen klassedannelse. Med sen klassedannelse får vi. Faglige tiltag BAVNEHØJ SKOLE Bavnehøj Skoles profil er: Læring i bevægelse kundskaber, krop og kreativitet Vi kobler faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Det gør vi, fordi vi lærer mere og trives

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Byhaveskolen. Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT Byhaveskolen Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse FORORD... 2 PRÆSENTATION AF SKOLEN... 3 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 RESULTATER... 5 TRIVSEL... 10 INKLUSION... 16 KVALITETSOPLYSNINGER...

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Tilst Skole. Informationsmøde 2014

Tilst Skole. Informationsmøde 2014 Tilst Skole Informationsmøde 2014 Dagens program 1. Tilst Skole hvem er vi? 2. Overgang fra børnehave til skole hvordan gør vi? 3. Er mit barn skoleparat? 4. Hvad er med til at skabe en god skolegang?

Læs mere

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag

Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Vorrevangskolen min skole Vi vil kendes på Glæde, oplevelser, engagement og læring som vi vil opnå gennem ansvar, omsorg, respekt og faglighed Vorrevangskolens SFO Værdigrundlag Oktober 2016 Vorrevangskolen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Fag, fællesskab og frisk luft

Fag, fællesskab og frisk luft Fag, fællesskab og frisk luft En skole for alle med plads til forskellighed En fælles bestræbelse Indhold i skolen Mellemtrinnet på Ørkildskolen er 4.- 6. årgang. På hver årgang er der fire eller fem klasser

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole

Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole Overgang mellem Daginstitution, HFO og Frederiksborg Byskole 2017-2018 Frederiksborg Byskole Carlsbergvej 13 3400 Hillerød Tlf. 72 32 78 00 byskolen@hillerod.dk frederiksborgbyskole.skoleporten.dk Hjertelig

Læs mere

Velkommen til Kernehuset

Velkommen til Kernehuset Velkommen til Kernehuset Kernehuset er en udvidet skolefritidsordning i forbindelse med Blåhøj Skole. Vi er p.t. 80 børn i alderen 2 3/4 år til og med 5. klasse. Blåhøj Skole og Dalgasskolen har fælles

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole

Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Velkommen til 0. klasse i Helsingør Privatskole Er det første gang i sender et barn i skole, vil i opdage at, skolen har ændret sig meget, siden I selv gik i skole. Et nyt kapitel starter ikke kun i jeres

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere