Det er sjovt at være formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er sjovt at være formand"

Transkript

1 Nyhedsbrev April 2014 sektionen Det er sjovt at være formand Sådan sluttede jeg min beretning i 2013 og det gjorde jeg faktisk også ved generalforsamlingen i år. For jeg må indrømme, at jeg føler mig privilegeret over at være formand for Træsektionen. Det handler ikke om, at Træsektionen er den største sektion selvom det da er fint nok nej, det handler om, at tømrere generelt er glade og sjove mennesker med meninger og med lyst til at gøre en forskel. Det viste sig under formiddagens generalforsamling og i stor stil ved eftermiddagens temamøde, hvor vi i år havde valgt overskriften Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag kaos eller ny virkelighed? Emnet var et godt valg, for det er noget, vi alle har tæt inde på kroppen i hverdagen, og derfor også har en holdning til. Bestyrelsen vil forsøge at bruge de forskellige input fra dagen til at udarbejde et forslag til det optimale udbud ved små og mellemstore opgaver. Nu må vi se, hvad vi kan finde på til næste år, for der er nok ikke tvivl om, at det også fremover er en god idé at supplere generalforsamlingen med et temamøde om et aktuelt emne. Det var i øvrigt en fornøjelse at se, at der var menige medlemmer, der havde taget imod vores opfordring til at deltage i generalforsamlingen og temamødet. De var ikke så mange men jeg håber, at de dukker op igen til næste år, og at endnu flere får lyst til at være med. Sæt kryds i kalenderen, det er fredag den 13. marts 2015 på Vejlefjord. Selvom det er sjovt at være formand, betyder det ikke, at der ikke er ting og sager jeg kunne ønske mig anderledes. Fx så jeg gerne, at der blev gennemført flere kurser i regionerne. Det har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve at gøre noget ved. Vi vil forsøge at finde ud af, om det er udbuddet af kurser, den er gal med om det er målgruppen, der ikke er præciseret nok Husker du, at du har gratis adgang til BYG-ERFA og til 12 publikationer fra Træinformation? Vi synes, at det er gode tilbud, og vil gerne have, at endnu flere vil benytte sig af muligheden. Pludselig bliver man i tvivl hvad gør man her hvad må man der? Så er det rart lige at kunne tjekke, om BYG-ERFA har et blad om problemet eller at læse, hvad der står i Træinformations publikationer. Hjemme eller på byggepladsen med digital adgang her og nu. Gå ind på og vælg BYG-ERFA eller Træinformation under Find det hurtigt. Log ind med telefonnummer og medlemsnummer.

2 eller om det er noget helt andet der er i vejen. Kom derfor gerne med tilbagemeldinger og input savner I noget har I gode idéer - send en mail til Margrethe Petri Godtkjær i sekretariatet, så ser vi, om vi ikke kan få gang i nogle flere kurser. For kurser og efteruddannelse er vigtig. Det handler i allerhøjeste grad om, at undgå at blive sejlet agterud i den nye virkelighed. Vi skal alle sammen sikre os, at vi i vores virksomheder har den nødvendige ekspertise, der retfærdiggør, at netop vi er de rette til at stå for en given opgave. Vi er nødt til at kende den nyeste byggetekniske viden, have styr på energikrav og bæredygtighed, være opdaterede på både miljø- og arbejdsmiljøregler, og vi skal kunne håndtere de digitale udbud, som er blevet en del af hverdagen. Man bliver helt svedt. Men trods alt er det sjovt at være formand og jeg takker repræsentanterne for, at de betroede mig endnu en formandsperiode - jeg skal gøre mit bedste. 2 Michael R. Lund Formand for Træsektionen under Dansk Byggeri 2

3 Nye erfaringsblade fra BYG-ERFA I den seneste udsendelse af erfaringsblade fra BYG-ERFA er der to blade, som er af særlig interesse for Træsektionens medlemmer. Træsektionens medlemmer har adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade via login på Træsektionens hjemmeside Forebyggelse mod trænedbrydning råd-, svampe- og insektskader (29) Trækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier. Skadelig opfugtning undgås ved at tage hensyn til træets særlige egenskaber, trækonstruktionens placering i bygningen, udformningen af bygningsdetaljer og sørge for vedligehold af udendørs træværk. I erfaringsbladet gennemgås principper for, hvordan træ beskyttes mod nedbrydning dvs. forebyggende tiltag i forbindelse med projektering, udførelse og vedligehold af trækonstruktioner. 2 Min. 8 mm ca. 1:2 ca. 1:4 Min. 8 mm ca. 1:8 Bygningers lufttæthed tæthedskrav, bygningsudformning og måling (99) Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. Ved nybyggeri, hvor der arbejdes systematisk med tætheden, kan de fleste opfylde det nugældende tæthedskrav i BR10. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden i både nye og eksisterende bygninger. 2 Min. 8 mm ca. 1:2 ca. 1:2 I 2015 og 2020 skærpes tæthedskravet væsentligt og dermed også kravene til projektering og udførelse. De øgede tæthedskrav i 2020 er vanskelige at opfylde med de nu anviste løsninger og aktuel byggeteknik. Find ERFAbladene hér MEMBRAN-ERFA MEMRAN-ERFA er navnet på et projekt, hvor BYG-ERFA indsamler erfaringer med brug af membraner i byggeri. Et af resultaterne fra projektet vil være konstruktionsdetaljer tegnet i 3D, hvor arbejdsprocessen gennemgås trin for trin, se mere på membran-erfa.dk. Projektet er blevet til gennem en bevilling fra Grundejernes Investeringsfond. Dansk Byggeri er repræsenteret i projektets teknikergruppe ved chefkonsulent Niels Strange. 2 membran-erfa.dk Responsivt design? Responsivt design er teknologien som tilpasser linjelængden til skærmbredden på byg-erfa.dk prøv det på din smartphone eller tablet. 3

4 Udbud og tilbud - kaos eller ny virkelighed Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag blev sat til debat på Træsektionens temamøde i marts måned. Det skete på baggrund af en forudgående medlemsanalyse, et par veloplagte oplægsholdere og ikke mindst god debat blandt de mere end 120 deltagere. 2 Af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Konklusionen fra medlemsanalysen, oplægsholderne og deltagerne ved temamødet var klar: udbudsmaterialet er blevet ringere både som grundlag for tilbudsgivning og som udførelsesgrundlag. Knud Erik Busk fra Kuben Byg og tidligere formand for Bygherreforeningen, slog det ret præcist fast. Udbudsmaterialerne er gennem årene blevet ringere, idet rådgiverne ikke har den samme praktiske indsigt som tidligere. Hertil kommer, at flere dele af projekteringen i dag sker hos systemleverandører som fx elementleverandører, og er et resultat af øget industrialisering. Det betyder, at der ikke er den sammenhæng i projekteringen, som det var tilfældet tidligere. Det kunne altså konstateres, at titlen på temamødet var dækkende for den aktuelle situation på markedet. Der har indfundet sig en ny virkelighed, som - hvis vi agerer ud fra tidligere arbejdsdeling og forventninger - opleves som kaos. Det samme bekræftede den medlemsanalyse, der var udarbejdet som optakt til temamødet. Herfra tog deltagerne i temamødet fat ud fra spørgsmålet: hvis kaos omkring udbudsmaterialet er virkelighed - er der så en vej frem? Det blev til en række gode diskussioner med både oplægsholdere og blandt de 120 deltagere, hvor der kom en række bud på initiativer og aktiviteter, som kan sikre bedre tilbuds- og udførelsesgrundlag. Knud Erik Busk pegede på, at der i større byggesager må inddrages kompetencer fra andre end bygherrens rådgivere fx materialeleverandører og de udførende virksomheder. Det stiller krav til den måde, der konkurreres på. Fremover skal der konkurreres på fx en beskrivende mængdefortegnelse og enhedspriser. Når de udførende og centrale materialeleverandører er fundet, arbejdes der videre med projektoptimering og detailprojektering - med inddragelse af kompetencer fra de udførende og materialeleverandørerne. Det handler om at kompensere for manglende kompetencer hos rådgiverne og optimere projektets løsninger og udførelsesmetode. René Kjærgaard Nielsen fra tømrerfirmaet Julius Nielsen A/S - og med en fortid som betonelementleverandør, og før da rådgivende ingeniør - tog afsæt i den måde han oplever, at opgaverne i dag udbydes. Fx udbydes mange renoveringsopgaver med et meget tyndt beskrivelsesgrundlag, og ofte med korte tidsfrister til besigtigelse og tilbudsgivning. De mange små og mellemstore opgaver som byggeriet er beskæftiget med, rummer ikke tid til at arbejde med projektoptimering, sådan som Knud Erik Busk foreslog med afsæt i de store nybygningsopgaver. Desuden er det et problem, at langt de fleste udførende er for små til at have kompetencer i eget hus, som kan træde til og arbejde med projektudvikling og optimering, sådan som Knud Erik Busk foreslog. Der skal findes løsninger, der også sikrer bedre projektmateriale i de mange små og mellemstore udbud - og ikke mindst i renoveringssager slog René Kjærgaard Nielsen fast. Resultatet af temamødet blev en række anbefalinger til aktiviteter og initiativer som Træsektionen og Dansk Byggeri kan arbejde videre med. Deltagerne var enige om, at uanset opgavestørrelse nybyggeri eller renovering så er der behov for at sætte ind med initiativer, der skal forbedre situationen, som den opleves i dag. Bedre grundlag for både tilbudsgivning og udførelse er nødvendig, hvis byggeriet skal forbedre sin effektivitet og levere god kvalitet. Deltagerne i temamødet var indstillet på, at der skal tages nye initiativer, der involverer både bygherrer, rådgivere, materialeleverandører og udførende. Konkret blev det foreslået, at der udarbejdes et fælles brancheparadigme, der fastlægger, hvad der som minimum skal indgå i et udbudsmateriale vel at mærke med en erkendelse af, at udbudsmaterialets indhold skal tilpasses opgavernes størrelse og kompleksitet. Og så er der ingen tvivl om, at de udførende i fremtiden er nødt til at styrke deres kompetencer, i forhold til at kunne indgå tidligt i dialog med bygherrer og rådgivere om optimering af løsninger og udførelse. 2 4

5 Forslag til initiativer der kan forbedre de udførendes tilbuds- og arbejdsgrundlag Professionel byggelederuddannelse Der skal udvikles en uddannelse som byggeleder. Byggelederen skal være uafhængig og agere som bygherrens repræsentant. Byggelederen skal formidle det gode samarbejde mellem bygherrens rådgivere dvs. arkitekt og ingeniør, de udførende, og materiale- og systemleverandører. Byggelederens hovedopgaver er, at optimere byggeprojektet inden byggeriets udførelsesfase igangsættes. Paradigmer for minimumsindhold i udbudsmaterialer Der udvikles paradigmer som fastlægger minimumsindhold i udbudsmaterialer ved fx forskellige entreprisestørrelser og forskellige typer af udbud som fx renovering og nybyggeri. Der skal være tid til at afgive tilbud herunder indhente tilbud fra underleverandører Det blev påpeget, at der i alt for mange udbud afsættes alt for lidt tid til udregning og afgivelse af tilbud. Det blev foreslået, at der som minimum skal afsættes tre uger fra udbudsmaterialet udsendes, til tilbud skal afgives. Styrkede kompetencer hos rådgivere Bedre udbudsmateriale rådgiveren er vigtig og afklaring af projektets indhold er vigtig. Rådgivernes kompetencer skal styrkes, og rådgiverne skal honoreres for deres indsats. Der skal afsættes midler til udarbejdelse af et ordentligt projekt. Tilbudslister med mængder Beskrivende mængdefortegnelse. Mængder skal kunne reguleres både op og ned efter tilbudsgivning. Tegningslister med tydelig fagopdeling eller entrepriseopdeling For at skabe overblik over hvad der indgår i de enkelte entrepriser, skal der arbejdes med tegningslister med tydelig angivelse af fag- eller entrepriseindhold. Afsæt tid til projektgranskning og planlægning Der skal afsættes reel tid til projektgranskning og produktionsplanlægning før opstart af et nybyggeri eller et renoveringsprojekt. Det er nødvendigt for at optimere både tekniske løsninger og udførelse, og dermed for sikring af pris og kvalitet. Fokus på risikostyring Der skal meget mere fokus på risikostyring. Der skal udvikles operationelle værktøjer fx en riskmap der kan benyttes ved kortlægning af risici. Der skal fokus på indtjening i stedet for omsætning. 5

6 Undersøgelse af tilbuds- og udbudsmaterialets kvalitet Som optakt til Træsektionens temamøde blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om projektmateriale, tilbudsfase og tidsplaner. Spørgeskemaet er udsendt til 702 respondenter og 110 har svaret. Det svarer til 16 procent af de adspurgte. Der skal derfor ikke tolkes for sikkert på baggrund af undersøgelsen. I figurerne findes et vægtet gennemsnit - en talangivelse - til højre for søjlerne. Her går skalaen fra 1 til 4, hvor 1 repræsenterer den dårligste værdi - meget uenig i udsagnet - mens 4 repræsenterer den bedste værdi - meget enig i udsagnet. Hvis gennemsnittet er 2,5, er det et udtryk for at respondenterne gennemsnitligt er neutrale i det pågældende udsagn. 2 Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at forholde sig til forskellige udsagn, og angive hvor enige de er, eller hvor højt det prioriteres. Meget ofte oplever vi, at udbudsmaterialet udsendes inden alt materiale er klar, fx at tilbudslister og detailtegninger eftersendes. Det er et stort problem. Vi oplever ofte, at bygherre har en lang kontraheringsfase, hvilket medfører reduceret produktionstid, for det var der ikke taget højde for i projekttidsplanen. Det samme gælder, når udbudstidsplanen udarbejdes - der er sjældent tænkt logistik ind i processerne. Hvor højt prioriterer du følgende egenskaber ved et udbud? Deadline for rettelser eller revideringer Rettelser eller revisioner fremgår tydeligt Mængdeangivelser kan reguleres Der er mængdeangivelser Tegningens relevans for entrepriserne Tydeligt opdelt i entrepriser Højt detaljeringsniveau 0% 20% 40% 60% 80% 3,2 3,4 2,8 2,8 3,2 3,3 2,9 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Citat fra undersøgelse Tid til kvalitet og sikkerhed Hvor enig er du i følgende udsagn om tidsfrister? Tid til produktionsplanlægning Tid til projektgranskning/ at optimere byggeprocessen Højt detaljeringsniveau 2,6 2,5 2,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,7 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg tror rådgivere generelt ønsker at gøre det godt, men jeg tror ikke de får stillet den nødvendige økonomi til rådighed til at udføre projekter, der er gennemarbejdede og projekteret korrekt. Giv rådgiverne økonomisk råderum til at lave et godt materiale. Det gør det lettere at kalkulere, og det gør det absolut lettere at bygge, så vi undgår mange diskussioner og fejl. Citat fra undersøgelse 6

7 Rådgiverne kan godt, men de fleste gange er det meget mangelfuldt. Hvis vi afleverede vores arbejde på samme måde som arkitekterne afleverer deres tegninger, så fik vi aldrig godkendt byggeriet. Men der er stadig arkitekter der kan deres kram. Citat fra undersøgelse...der effektiviser byggeprocessen...der kan benyttes som udførelsesgrundlag Jeg oplever, at bygherrens rådgivere er kompetente og kan udforme udbudsmateriale, der kan prissættes 2,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,1 2,5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 7

8 Gipsvogne på fast arbejde i Hvidovre To Mountit-gipsløftere har fået fast arbejde på Hvidovre Hospital. Med ca m 2 foregår der løbende renovering og nybygning på det store hospital, og derfor har tømrerne også rigtigt mange gipsplader, der skal sættes op. De to Mountit-systemer leverer nu en hjælpende hånd. Det er Peter Schieck fra P.S. Entreprise A/S som har én af tømrerentrepriserne på Hvidovre Hospital, og det er også Peter Schieck, som har foreslået hospitalet at investere i systemerne. Det blev positivt modtaget, og derfor investerede byggeafdelingen på Hvidovre Hospital i to Mountitsystemer, som skal gå på tur hos de forskellige tømrerentrepriser. Der er ikke meget plads på hospitalsgangene Ud over at det er en hjælp til tømrerne, skal gipsvognene gerne effektivisere arbejdsprocessen så meget, at tømrernes færden på hospitalsgangene lettes mest muligt. Samtidig betyder det, at der ikke skal benyttes hjemmelavet udstyr på gangene, hvor der i forvejen færdes rigtig mange patienter og personale i byggeperioden. Det er blandt andet en af bagtankerne med indkøb af udstyret, fortæller Finn Bloch, projektdirektør på Hvidovre Hospital. Arbejdet skal planlægges lidt anderledes Tømrerformand Carsten Bang fra P.S. Entreprise A/S bruger meget tid på at instruere nye medarbejdere i brugen af Mountit-systemet, og han er desuden selv med, når lærlinge og tømrersvende anvender udstyret for første gang. Rent teknisk har det fungeret godt. I starten skulle der justeres lidt på hastighederne og hydraulikken, men generelt har det været en succes at arbejde med Mountit- 8

9 Det bliver hverdag lige som at køre i bil, siger holdet om brugen af Mountit-systemet. systemet. Man skal dog være opmærksom på, at når man anvender denne type system, er der begrænsninger på gipspakkernes størrelser, og der er behov for mere oplagsplads til stakkene, fortæller Carsten Bang. Bygherre går foran Projektdirektør Finn Bloch fra Hvidovre Hospital er selv tidligere tømrer, og han ved, hvor meget det betyder med et godt arbejdsmiljø, så man ikke slides op unødigt. Derfor overvejer bygherre også, på baggrund af erfaringerne i dette projekt, at der fremover i udbudsmaterialet stilles tydelige krav til de ergonomiske hjælpemidler. 2 Har I styr på tunge løft og belastende arbejdsstillinger? Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 et særligt tilsyn i bygge og anlæg, hvor udvalgte virksomheder får to besøg med 1-6 måneders mellemrum. Indsatserne skal hjælpe virksomhederne med at forebygge belastninger af muskler og skelet. Læs mere på 9

10 Er der et nyt marked for dig og din virksomhed i Tyskland? Er du håndværker, og har du interesse i det tyske marked, så er dette seminar noget for dig. Kom til Kolding 29. april 2014 og hør om, hvordan du griber det an, så du får succes! 2 Af Anita Kurowska Larsen, Dansk Byggeri Alt for mange virksomheder trækker sig ud af det tyske marked inden for det første år. Det er synd, for der kan tjenes penge i Tyskland hvis man får grebet det rigtigt an. På dette seminar, der er målrettet håndværkere, entreprenører og producenter af byggematerialer, kan du få gode tip fra en række eksperter. Vi kommer godt rundt i alle afkrogene fra hvornår en virksomhed egentlig er klar til et nyt marked, over forskellige eksportstrategier og helt hen til papirnusseriet. Det er også altid spændende at høre, hvad andre virksomheder har gjort. Og her får du både input fra en mindre murervirksomhed, der opererer hen over grænsen, og fra en stor betonelementproducent, der har fabrikker i begge lande. Sidst, men ikke mindst, er der afsat ordentlig tid til at netværke, og få stillet de individuelle spørgsmål, som man ikke har lyst til at dele med hele forsamlingen. 2 program program 29. april 2014 Fra kl n Sydbank, Jernbanegade 14, 6000 Kolding Tilmeldingsfristen er overskredet, men kontakt Susanne Beck Nielsen, Dansk Honorarkonsul i Tyskland, telefon +49 (0) mail og hør om der er plads. kl. 14:00 Introduktion Ved Thomas Thoft Madsen, Sydbank, Kolding kl. 14:10 Ordnung muss sein: Papirgangen Ved Anita Kurowska Larsen, Dansk Byggeri kl. 14:35 Én fabrik i Tinglev og én ved Berlin strategiske overvejelser i eksport? Ved Karsten Rewitz, adm. direktør, Contiga Tinglev A/S kl. 16:30 Klar til eksport? Ved Per Lomholt Andersen, Vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark kl. 16:55 En murermesters tyske erfaringer Ved murermester Uve Jensen, Rudebeck A/S kl. 17:20 Tid til individuelle spørgsmål og netværk kl. 15:00 10 ting du skal gøre som dansker i Tyskland Ved Susanne Beck Nielsen, Advokat & Partner, Beck Rechtsanwälte kl. 15:25 Pause & netværk kl. 15:40 Entry-muligheder og den rigtige forretningsplan Ved Henrik Lauridsen, Managing Partner, NORDKRON GmbH I pipeline er der et Sverigesarrangement i Ringsted 19. august 2014, og endnu et Tysklandsseminar i Hovedstadsregionen til efterår/vinter. kl. 16:05 Effektivt salg af byggematerialer Ved Henrik Randers, leder af Danmarks Handelskontor, Hamborg 10

11 I forsøget undgik man fugt i bjælkeenden, ved bevidst at efterlade en kuldebro eller varmebro - som koster energi, men som tillader rumluften at opvarme bjælkeenden. Hermed undgås råd og svamp i bjælkeenden. Forsøg med indvendig isolering overrasker Indvendig isolering resulterer ofte i skimmelsvamp inde i konstruktionen og opfugtede bjælkeender i etageadskillelserne. 2 Af Bo Bjerre Hansen, Kommunikationskonsulent GI Fra 1860 til 1960 blev der bygget omkring lejligheder, som ikke lever op til nutidens krav om energiforbrug og bokomfort. De har ikke hulmur, er kolde og det kan trække ind ad de gamle vinduer. Udvendigt er de ofte bevaringsværdige, i hvert fald hvad angår facaden mod gaden. Mod gården og på gavlen kan man ofte isolere udvendigt, hvilket byggeteknisk altid er billigere, bedre isolerende og ikke reducerer boligarealet. Ejendom som laboratorium 32 af disse lejligheder befinder sig i en udlejningsejendom i Ryesgade i København. Ejendommen er fra 1899, og det var muligt, at få stillet den til rådighed for fuldskalaforsøg med effektmålinger, som strakte sig over et helt år. Det storstilede fuldskalaforsøg, som flere parter står bag, skulle knække koden til, hvordan man kan efterisolere indvendigt uden at få de sædvanlige problemer med skimmelsvamp og opfugtede bjælkeender. Metoden var en kombination af at anvende nye produkter, lede varm luft til bjælkeenderne og foretage kontrol med indbyggede fugtmålere. Vigtigt for hele samfundet De ældre lejligheder repræsenterer en stor andel af energiforbruget, og hvis man kan reducere varmeforbruget væsentligt, vil det være en gave for de ambitiøse klimamål, som Danmark har sat op. I Ryesgade viser beregninger, at varmeforbruget kan nedsættes med 66 %, og bygningen er nu meget tæt på 2015-standarden for nyt byggeri. Det kræver dog mere end den indvendige efterisolering, men en kombination af efterisolering, nye energivinduer og solceller på taget mv. I teorien er det altså muligt, men i praksis er der fortsat forhindringer. Det er stadigt alt for dyrt, både i materialer og i udførelse, men jeg tror på, at det kan blive billigere i fremtiden, siger Jane Drejer Nielsen, områdechef ved Center for Bydesign hos Københavns Kommune, som ser store muligheder for en ny bølge af byfornyelse på området. Vi kan måske medvirke til at kickstarte et nyt marked ved anvendelse af byfornyelsesmidler til støtte. Så kan vi håbe, at det kan køre af sig selv i fremtiden, lyder det videre fra Jane Drejer Nielsen, som dog peger på, at der også er nogle svagheder, som umiddelbart ikke er løst. Den nye indvendige vægflade er relativ skrøbelig. Man kan ikke hænge tunge ting op, uden at man har fat i muren bag isoleringen, og man må fx ikke fræse ledninger ind i den. Projektet var i øvrigt så vellykket, at det vandt renoveringsprisen En varmebro Murene blev afrenset grundigt, så der ikke var organiske rester tilbage dvs. tapet, lim mv. Isoleringspladerne er monteret med en slags fliseklæb uden lufthuller. De er monteret, så varmen fra rummet kan brede sig og holde bjælkeenden så varm, at den ikke bliver opfugtet. En varmebro med andre ord. Der er afsluttet med filt og maling. De står bag forsøget Cowi, Ekolab, DTU Byg, rönby.dk Du kan se meget mere om projektet på hjemmesiden hvor der er adgang til udførlige faglige rapporter med tal for målinger, termofotografier, skitser osv. Læs også om alt det, der ikke blev plads til i denne artikel. Bl.a. om el-installationerne, ventilation, gavlisoleringen, økonomi mv. Den indvendige isoleringsplade, som gav en markant varmebesparelse. 11

12 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, april 2014 Dansk Byggeri, 1358 København K, telefon Redaktion: Margrethe Petri Godtkjær Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat PLANLAGTE KURSER OG EKSKURSIONER I TRÆSEKTIONEN April-september 2014 Billedprislisten praktisk anvendelse Østjylland 30. april 2014 kl. 9:00 17:00 Tilmeldingsfrist kan være overskredet tjek om der er plads Hvordan opfylder vi tæthedskravet til nye bygninger Nordjylland 20. maj 2014 kl. 13:00 17:00 Tilmeldingsfrist 13. maj 2014 Energi, rentabilitet og ansvar Sydjylland 21. maj 2014 kl. 14:00 17:30 Tilmeldingsfrist kan være overskredet tjek om der er plads Sikkerhed i forbindelse med tagarbejde Nordjylland 3. september 2014 kl. 13:30 17:30 Tilmeldingsfrist 26. august 2014 Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde - nyt heldagskursus Sjælland/Sydjylland 17. juni 2014 i Roskilde-/Ringstedområdet og 18. juni 2014 i Trekantsområdet En samlet pakke for Den nye byggeleder Det planlægges, at uddannelsen kan starte igen den 11. juni i uge 24 og være færdig i uge 40. Eventuelle spørgsmål til chefkonsulent Flemming Grangaard i Kursus&Udvikling eller tlf.: MÅLGRUPPE Mestre, konduktører og ledende medarbejdere, som skal anvende programmet i hverdagen. Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Underviser Mogens Rold Sørensen, Ole Mattesen Christensen og Claus Sigurd Lykke Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich MÅLGRUPPE Alle inden for tømrerfaget, mestre, svende og lærlinge, der arbejder med konstruktioner, hvor tætheden er afgørende. Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Underviser Lars Due Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich MÅLGRUPPE Mestre og ledende medarbejdere der har ansvar for ordreindhentning, tilbudsgivning og gennemførelse af byggesager. Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Undervisere Niels Strange og Christian B. Prophet-Rannow Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich MÅLGRUPPE Mestre, formænd, konduktører, entrepriseledere og andre medarbejdere, der arbejder med tag. Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Underviser Per Stig Jørgensen Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich Bliv i stand til at kontrollere/kritisere regnskaber, og få en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål. Uddannelsen er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for de første år som leder af entrepriser og projekter - små som store. Målgruppe er byggeledere, der mangler styringsværktøjer og teoretisk viden om ledelse af medarbejdere og entrepriser. Uddannelsen består af fire moduler - Personligt lederskab - Arbejdsret og overenskomst - Planlægning og styring af entrepriserne 1 - Planlægning og styring af entrepriserne 2. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab

Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Når der ikke leves op til ansvaret. Et eksempel fra Slagelse Boligselskab Teknisk chef Mogens Rosendahl Aaskov, den 11.12.2014 Vores igangværende projekter 91 % 57 % 97 % Frem til medio 2016 gennemføres

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

digitalt. Et vigtigt emne, hvor det har stor betydning, at vi som branche er med til at præge udviklingen.

digitalt. Et vigtigt emne, hvor det har stor betydning, at vi som branche er med til at præge udviklingen. Nyhedsbrev April 2015 sektionen Så er årets generalforsamling og temamøde godt overstået hvis jeg selv skal sige det. Med rekordstor deltagelse kan vi ikke være andet end tilfredse. Min beretning for året

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang

Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007. 5. kursusgang Digitale produkt- og procesmodeller i byggeriet 4. semester 2007 5. kursusgang Kjeld Svidt Institut for Byggeri og Anlæg ks@civil.aau.dk /ks/ Kjeld Svidt Slide nr. 1 Opsamling fra sidst Demo af Byggeweb

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Digitale redskaber Rapport

Digitale redskaber Rapport Digitale redskaber Rapport 14 Indhold Det Digitale Byggeri... 3 Digital renovering... 4 Planlægning og projektering... 5 Udbud og udførelse... 6 Drift og administration... 7 Digital bygningsmodel... 8

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E d a m p s pæ r r e n a p r i l2009 B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E tema dampspærren Efterisolering af den eksisterende boligmasse er ét blandt flere

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006

TID OG STED. Sted. Dato. Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum. Tirsdag den 26. september 2006 TID OG STED Sted Nordsjælland Farum Park Sportog konferencecenter Farum Park 2 3520 Farum Nordjylland Hotel Hvide Hus Aalborg Vesterbro 2 9000 Aalborg Midtjylland Hotel Eyde Torvet 1 7400 Herning Syd-Vestjylland

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion

Agenda. EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger. Spørgsmål og diskussion Agenda EUDP-projektet formål Proces Prøvelejlighed Byfornyelsesprojekt Målinger Spørgsmål og diskussion 2 22 MAJ 2013 BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG ERFARINGER EUDP projekt: "Udvikling og 1:1

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Blowerdoortest: XXXXX

Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoortest: XXXXX Blowerdoor test udført d. 25-3-2010 Sags nummer 00162 Adresse xxx xxxx Kontaktperson xxxx Test udført af: Peter Jensen Syddansk Termografi Nordborgvej 75b 6430 Nordborg Blowerdoor

Læs mere

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 221 Efterisolering af etageboliger 1. udgave, 2008 Efterisolering af etageboliger Jørgen Munch-Andersen SBi-anvisning 221 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Status på projekt nyt misionshus

Status på projekt nyt misionshus Status på projekt nyt misionshus Generalforsamling Hvide Sande IM 18/3-2015 Et projekt der skal være Gud til ære & os til gavn Status på projekt nyt misionshus 18.03.2015 1 Tilbageblik 2010 De første drøftelser

Læs mere

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk

Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Evaluering af rådgivere - et krav fra 1. maj 2008 Anlægsteknikforeningen, den 22. maj 2008 www.byggeevaluering.dk Indhold Evalueringsaktiviteten Nye bekendtgørelser fra 1. maj 2008 Nøgletal for rådgivere

Læs mere

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering

Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Asbest - hvem gør hvad? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 03.06.2008 Golder Associates International Miljørådgiver 6000 ansatte 150 kontorer 100% medarbejderejet Kontor

Læs mere

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal

S K I B S T R U P BæRedygTIg maskin- og mandskabshal SKIBSTRUP bæredygtig maskin- og mandskabshal Økonomisk bæredygtighed ført ud i livet Bæredygtighed og økonomi opfattes af mange som et umage par. Gennem de sidste 30 år har det i Danmark været normen,

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin

Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Afrapportering af rammeskabende aktivitet: Etablering af nyt laboratorium til GMP produktion inden for plantemedicin Projektet er støttet med 50% fra & 50% fra april 2008 Indholdsfortegnelse Baggrund...2

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

Tjekliste for nedbrydning og statik

Tjekliste for nedbrydning og statik Tjekliste for nedbrydning og statik Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S

OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S OM LINDHOLM ENTREPRISE A/S LINDHOLM ENTREPRISE A/S er fusionen mellem Lindhom s Tømrer- & Snedker v/ Henrik Knudsen og bygningskonstruktør Mikael W. Klinke. Tilsammen har vi mange års erfaring fra byggebranchen,

Læs mere

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015

Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Opsamling pa møder om anlægsarbejde, maj 2015 Indledning Her følger opsamling møder om anlægsarbejde, som blev afholdt to steder i landet i maj 2015. Møderne blev afholdt som en del af Handleplanen Knæk

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 140 Offentligt 21. august 2007 Til Folketingets Boligudvalg Sag 07/04849 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse om skimmelsvamp 1. Baggrund I den senere tids debat har

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller

Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger. Eva B. Møller Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2012 Titel Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Serietitel

Læs mere

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE

Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Fonden BYG-ERFA Ny Kongensgade 13 1474 København K Telefon 82 30 30 22 info@byg-erfa.dk byg-erfa.dk Byggetekniske erfaringer TÆTTE TAGE - OG UNDERTAGE Onsdag den 14. maj 2014, København Jens Østergaard

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER

ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER ØKONOMISK STYRING OG GENNEMFØRELSE AF ISTANDSÆTTELSER Præcis ligesom ved et nybyggeri er den grundige planlægning af istandsættelsesarbejder en forudsætning for et vellykket resultat. Ved nybyggeri starter

Læs mere

Skolen på byggepladsen

Skolen på byggepladsen Skolen på byggepladsen 2 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen omsætter for milliarder af kroner i Danmark og i resten af verden og beskæftiger rigtig mange mennesker i mange forskellige job - alt fra

Læs mere

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole

Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projektbeskrivelse vedrørende FOU ansøgning fra Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle samt Svendborg Erhvervsskole Projekttitel: SKP - kvalitet tværfaglighed og skolesamarbejde Formål At etablere et virksomhedslignende

Læs mere

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye

Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Hvad sker i byggeriet af betydning for vidensystemet? Oplæg til workshop 2004-11-02 af Tage Dræbye Erhvervsanalysen Bygge/Bolig (EFS 2000*)) Byggeriet er for dyrt (Produktivitet) Der er for mange fejl

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015

Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 Juli 2014 Kursus & Udvikling Idekatalog til Træsektionens regionsudvalg 2014-2015 : 1. BYGGETEKNIK... 2 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet... 2 1.2 Forenklet kvalitetssikring for tømrerfaget... 2 1.3

Læs mere

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG

Side 1 af 8 Oprettet den 15.11.2013 Rev. dato 29.10.2014 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 1 af 8 ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Side 2 af 8 Forord Nærværende håndbog er en beskrivelse af NHH A/S s håndtering af firmaets arbejdsmiljø. Virksomheden har adresse på Charlottenlundvej 4, 2900 Hellerup.

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU

Nye anvisninger om radon fra SBi. Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Nye anvisninger om radon fra SBi Torben Valdbjørn Rasmussen, SBi, AAU Temadag om indeklima, Vintermøde 7. marts 2011 Introduktion Radon dannes i mange forskellige isotoper i henfaldskæder fra thorium-232,

Læs mere

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ

Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dato: 02-11-2009 Dansk Træ Dansk Træs ekstraordinære generalforsamling den 30. oktober 2009 kl. 15.30 på Entreprenørskolen, Egedalsvej 5, 8400 Ebeltoft Dagsorden Punkt 1. Punkt 2. Valg af dirigent Vedtægtsændringer

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen

Initiativfase. 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen 0.0 Vejledning og tjeklister til koordinator P i Initiativ fasen Initiativfasen Initiativfasen er den allerførste fase i byggeprocessen. Her opstiller bygherren sammen med de kommende brugere og med hjælp

Læs mere

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S

Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en. bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S Udfordringer i konflikthåndtering, set fra en 1 bygherrevinkel. Konference den 19. marts 2015 Administrerende direktør Knud Erik Busk, Kuben Byg A/S 2 Tak for invitationen, min agenda vil være: Mine erfaringer

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder.

2.0 Fremmøde Entreprenører med igangværende arbejder har mødepligt til byggemøder. C H R I S T E N S E N & R O T T B Ø L L A / S A R K I T E K T E R M A A B Y G G E Ø K O N O M E R M D B KIM FIHL MDB KIM JENSEN MAA PREBEN ROTTBØLL MAA KONTO NR. 9217-0002513781 CVR NR. 14 82 05 82 WWW.CXR.DK

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere