Det er sjovt at være formand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er sjovt at være formand"

Transkript

1 Nyhedsbrev April 2014 sektionen Det er sjovt at være formand Sådan sluttede jeg min beretning i 2013 og det gjorde jeg faktisk også ved generalforsamlingen i år. For jeg må indrømme, at jeg føler mig privilegeret over at være formand for Træsektionen. Det handler ikke om, at Træsektionen er den største sektion selvom det da er fint nok nej, det handler om, at tømrere generelt er glade og sjove mennesker med meninger og med lyst til at gøre en forskel. Det viste sig under formiddagens generalforsamling og i stor stil ved eftermiddagens temamøde, hvor vi i år havde valgt overskriften Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag kaos eller ny virkelighed? Emnet var et godt valg, for det er noget, vi alle har tæt inde på kroppen i hverdagen, og derfor også har en holdning til. Bestyrelsen vil forsøge at bruge de forskellige input fra dagen til at udarbejde et forslag til det optimale udbud ved små og mellemstore opgaver. Nu må vi se, hvad vi kan finde på til næste år, for der er nok ikke tvivl om, at det også fremover er en god idé at supplere generalforsamlingen med et temamøde om et aktuelt emne. Det var i øvrigt en fornøjelse at se, at der var menige medlemmer, der havde taget imod vores opfordring til at deltage i generalforsamlingen og temamødet. De var ikke så mange men jeg håber, at de dukker op igen til næste år, og at endnu flere får lyst til at være med. Sæt kryds i kalenderen, det er fredag den 13. marts 2015 på Vejlefjord. Selvom det er sjovt at være formand, betyder det ikke, at der ikke er ting og sager jeg kunne ønske mig anderledes. Fx så jeg gerne, at der blev gennemført flere kurser i regionerne. Det har vi i bestyrelsen besluttet, at vi vil prøve at gøre noget ved. Vi vil forsøge at finde ud af, om det er udbuddet af kurser, den er gal med om det er målgruppen, der ikke er præciseret nok Husker du, at du har gratis adgang til BYG-ERFA og til 12 publikationer fra Træinformation? Vi synes, at det er gode tilbud, og vil gerne have, at endnu flere vil benytte sig af muligheden. Pludselig bliver man i tvivl hvad gør man her hvad må man der? Så er det rart lige at kunne tjekke, om BYG-ERFA har et blad om problemet eller at læse, hvad der står i Træinformations publikationer. Hjemme eller på byggepladsen med digital adgang her og nu. Gå ind på og vælg BYG-ERFA eller Træinformation under Find det hurtigt. Log ind med telefonnummer og medlemsnummer.

2 eller om det er noget helt andet der er i vejen. Kom derfor gerne med tilbagemeldinger og input savner I noget har I gode idéer - send en mail til Margrethe Petri Godtkjær i sekretariatet, så ser vi, om vi ikke kan få gang i nogle flere kurser. For kurser og efteruddannelse er vigtig. Det handler i allerhøjeste grad om, at undgå at blive sejlet agterud i den nye virkelighed. Vi skal alle sammen sikre os, at vi i vores virksomheder har den nødvendige ekspertise, der retfærdiggør, at netop vi er de rette til at stå for en given opgave. Vi er nødt til at kende den nyeste byggetekniske viden, have styr på energikrav og bæredygtighed, være opdaterede på både miljø- og arbejdsmiljøregler, og vi skal kunne håndtere de digitale udbud, som er blevet en del af hverdagen. Man bliver helt svedt. Men trods alt er det sjovt at være formand og jeg takker repræsentanterne for, at de betroede mig endnu en formandsperiode - jeg skal gøre mit bedste. 2 Michael R. Lund Formand for Træsektionen under Dansk Byggeri 2

3 Nye erfaringsblade fra BYG-ERFA I den seneste udsendelse af erfaringsblade fra BYG-ERFA er der to blade, som er af særlig interesse for Træsektionens medlemmer. Træsektionens medlemmer har adgang til alle BYG-ERFAs erfaringsblade via login på Træsektionens hjemmeside Forebyggelse mod trænedbrydning råd-, svampe- og insektskader (29) Trækonstruktioner, der gennem længere tid har været udsat for fugtpåvirkning, angribes ofte af trænedbrydende svampe, insekter og bakterier. Skadelig opfugtning undgås ved at tage hensyn til træets særlige egenskaber, trækonstruktionens placering i bygningen, udformningen af bygningsdetaljer og sørge for vedligehold af udendørs træværk. I erfaringsbladet gennemgås principper for, hvordan træ beskyttes mod nedbrydning dvs. forebyggende tiltag i forbindelse med projektering, udførelse og vedligehold af trækonstruktioner. 2 Min. 8 mm ca. 1:2 ca. 1:4 Min. 8 mm ca. 1:8 Bygningers lufttæthed tæthedskrav, bygningsudformning og måling (99) Siden 2006 har der i bygningsreglementet været krav til nye bygningers lufttæthed. Ved nybyggeri, hvor der arbejdes systematisk med tætheden, kan de fleste opfylde det nugældende tæthedskrav i BR10. I erfaringsbladet behandles forhold, der har indflydelse på lufttætheden i både nye og eksisterende bygninger. 2 Min. 8 mm ca. 1:2 ca. 1:2 I 2015 og 2020 skærpes tæthedskravet væsentligt og dermed også kravene til projektering og udførelse. De øgede tæthedskrav i 2020 er vanskelige at opfylde med de nu anviste løsninger og aktuel byggeteknik. Find ERFAbladene hér MEMBRAN-ERFA MEMRAN-ERFA er navnet på et projekt, hvor BYG-ERFA indsamler erfaringer med brug af membraner i byggeri. Et af resultaterne fra projektet vil være konstruktionsdetaljer tegnet i 3D, hvor arbejdsprocessen gennemgås trin for trin, se mere på membran-erfa.dk. Projektet er blevet til gennem en bevilling fra Grundejernes Investeringsfond. Dansk Byggeri er repræsenteret i projektets teknikergruppe ved chefkonsulent Niels Strange. 2 membran-erfa.dk Responsivt design? Responsivt design er teknologien som tilpasser linjelængden til skærmbredden på byg-erfa.dk prøv det på din smartphone eller tablet. 3

4 Udbud og tilbud - kaos eller ny virkelighed Byggeriets tilbuds- og arbejdsgrundlag blev sat til debat på Træsektionens temamøde i marts måned. Det skete på baggrund af en forudgående medlemsanalyse, et par veloplagte oplægsholdere og ikke mindst god debat blandt de mere end 120 deltagere. 2 Af Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Konklusionen fra medlemsanalysen, oplægsholderne og deltagerne ved temamødet var klar: udbudsmaterialet er blevet ringere både som grundlag for tilbudsgivning og som udførelsesgrundlag. Knud Erik Busk fra Kuben Byg og tidligere formand for Bygherreforeningen, slog det ret præcist fast. Udbudsmaterialerne er gennem årene blevet ringere, idet rådgiverne ikke har den samme praktiske indsigt som tidligere. Hertil kommer, at flere dele af projekteringen i dag sker hos systemleverandører som fx elementleverandører, og er et resultat af øget industrialisering. Det betyder, at der ikke er den sammenhæng i projekteringen, som det var tilfældet tidligere. Det kunne altså konstateres, at titlen på temamødet var dækkende for den aktuelle situation på markedet. Der har indfundet sig en ny virkelighed, som - hvis vi agerer ud fra tidligere arbejdsdeling og forventninger - opleves som kaos. Det samme bekræftede den medlemsanalyse, der var udarbejdet som optakt til temamødet. Herfra tog deltagerne i temamødet fat ud fra spørgsmålet: hvis kaos omkring udbudsmaterialet er virkelighed - er der så en vej frem? Det blev til en række gode diskussioner med både oplægsholdere og blandt de 120 deltagere, hvor der kom en række bud på initiativer og aktiviteter, som kan sikre bedre tilbuds- og udførelsesgrundlag. Knud Erik Busk pegede på, at der i større byggesager må inddrages kompetencer fra andre end bygherrens rådgivere fx materialeleverandører og de udførende virksomheder. Det stiller krav til den måde, der konkurreres på. Fremover skal der konkurreres på fx en beskrivende mængdefortegnelse og enhedspriser. Når de udførende og centrale materialeleverandører er fundet, arbejdes der videre med projektoptimering og detailprojektering - med inddragelse af kompetencer fra de udførende og materialeleverandørerne. Det handler om at kompensere for manglende kompetencer hos rådgiverne og optimere projektets løsninger og udførelsesmetode. René Kjærgaard Nielsen fra tømrerfirmaet Julius Nielsen A/S - og med en fortid som betonelementleverandør, og før da rådgivende ingeniør - tog afsæt i den måde han oplever, at opgaverne i dag udbydes. Fx udbydes mange renoveringsopgaver med et meget tyndt beskrivelsesgrundlag, og ofte med korte tidsfrister til besigtigelse og tilbudsgivning. De mange små og mellemstore opgaver som byggeriet er beskæftiget med, rummer ikke tid til at arbejde med projektoptimering, sådan som Knud Erik Busk foreslog med afsæt i de store nybygningsopgaver. Desuden er det et problem, at langt de fleste udførende er for små til at have kompetencer i eget hus, som kan træde til og arbejde med projektudvikling og optimering, sådan som Knud Erik Busk foreslog. Der skal findes løsninger, der også sikrer bedre projektmateriale i de mange små og mellemstore udbud - og ikke mindst i renoveringssager slog René Kjærgaard Nielsen fast. Resultatet af temamødet blev en række anbefalinger til aktiviteter og initiativer som Træsektionen og Dansk Byggeri kan arbejde videre med. Deltagerne var enige om, at uanset opgavestørrelse nybyggeri eller renovering så er der behov for at sætte ind med initiativer, der skal forbedre situationen, som den opleves i dag. Bedre grundlag for både tilbudsgivning og udførelse er nødvendig, hvis byggeriet skal forbedre sin effektivitet og levere god kvalitet. Deltagerne i temamødet var indstillet på, at der skal tages nye initiativer, der involverer både bygherrer, rådgivere, materialeleverandører og udførende. Konkret blev det foreslået, at der udarbejdes et fælles brancheparadigme, der fastlægger, hvad der som minimum skal indgå i et udbudsmateriale vel at mærke med en erkendelse af, at udbudsmaterialets indhold skal tilpasses opgavernes størrelse og kompleksitet. Og så er der ingen tvivl om, at de udførende i fremtiden er nødt til at styrke deres kompetencer, i forhold til at kunne indgå tidligt i dialog med bygherrer og rådgivere om optimering af løsninger og udførelse. 2 4

5 Forslag til initiativer der kan forbedre de udførendes tilbuds- og arbejdsgrundlag Professionel byggelederuddannelse Der skal udvikles en uddannelse som byggeleder. Byggelederen skal være uafhængig og agere som bygherrens repræsentant. Byggelederen skal formidle det gode samarbejde mellem bygherrens rådgivere dvs. arkitekt og ingeniør, de udførende, og materiale- og systemleverandører. Byggelederens hovedopgaver er, at optimere byggeprojektet inden byggeriets udførelsesfase igangsættes. Paradigmer for minimumsindhold i udbudsmaterialer Der udvikles paradigmer som fastlægger minimumsindhold i udbudsmaterialer ved fx forskellige entreprisestørrelser og forskellige typer af udbud som fx renovering og nybyggeri. Der skal være tid til at afgive tilbud herunder indhente tilbud fra underleverandører Det blev påpeget, at der i alt for mange udbud afsættes alt for lidt tid til udregning og afgivelse af tilbud. Det blev foreslået, at der som minimum skal afsættes tre uger fra udbudsmaterialet udsendes, til tilbud skal afgives. Styrkede kompetencer hos rådgivere Bedre udbudsmateriale rådgiveren er vigtig og afklaring af projektets indhold er vigtig. Rådgivernes kompetencer skal styrkes, og rådgiverne skal honoreres for deres indsats. Der skal afsættes midler til udarbejdelse af et ordentligt projekt. Tilbudslister med mængder Beskrivende mængdefortegnelse. Mængder skal kunne reguleres både op og ned efter tilbudsgivning. Tegningslister med tydelig fagopdeling eller entrepriseopdeling For at skabe overblik over hvad der indgår i de enkelte entrepriser, skal der arbejdes med tegningslister med tydelig angivelse af fag- eller entrepriseindhold. Afsæt tid til projektgranskning og planlægning Der skal afsættes reel tid til projektgranskning og produktionsplanlægning før opstart af et nybyggeri eller et renoveringsprojekt. Det er nødvendigt for at optimere både tekniske løsninger og udførelse, og dermed for sikring af pris og kvalitet. Fokus på risikostyring Der skal meget mere fokus på risikostyring. Der skal udvikles operationelle værktøjer fx en riskmap der kan benyttes ved kortlægning af risici. Der skal fokus på indtjening i stedet for omsætning. 5

6 Undersøgelse af tilbuds- og udbudsmaterialets kvalitet Som optakt til Træsektionens temamøde blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse om projektmateriale, tilbudsfase og tidsplaner. Spørgeskemaet er udsendt til 702 respondenter og 110 har svaret. Det svarer til 16 procent af de adspurgte. Der skal derfor ikke tolkes for sikkert på baggrund af undersøgelsen. I figurerne findes et vægtet gennemsnit - en talangivelse - til højre for søjlerne. Her går skalaen fra 1 til 4, hvor 1 repræsenterer den dårligste værdi - meget uenig i udsagnet - mens 4 repræsenterer den bedste værdi - meget enig i udsagnet. Hvis gennemsnittet er 2,5, er det et udtryk for at respondenterne gennemsnitligt er neutrale i det pågældende udsagn. 2 Respondenterne er i undersøgelsen blevet bedt om at forholde sig til forskellige udsagn, og angive hvor enige de er, eller hvor højt det prioriteres. Meget ofte oplever vi, at udbudsmaterialet udsendes inden alt materiale er klar, fx at tilbudslister og detailtegninger eftersendes. Det er et stort problem. Vi oplever ofte, at bygherre har en lang kontraheringsfase, hvilket medfører reduceret produktionstid, for det var der ikke taget højde for i projekttidsplanen. Det samme gælder, når udbudstidsplanen udarbejdes - der er sjældent tænkt logistik ind i processerne. Hvor højt prioriterer du følgende egenskaber ved et udbud? Deadline for rettelser eller revideringer Rettelser eller revisioner fremgår tydeligt Mængdeangivelser kan reguleres Der er mængdeangivelser Tegningens relevans for entrepriserne Tydeligt opdelt i entrepriser Højt detaljeringsniveau 0% 20% 40% 60% 80% 3,2 3,4 2,8 2,8 3,2 3,3 2,9 100% Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Citat fra undersøgelse Tid til kvalitet og sikkerhed Hvor enig er du i følgende udsagn om tidsfrister? Tid til produktionsplanlægning Tid til projektgranskning/ at optimere byggeprocessen Højt detaljeringsniveau 2,6 2,5 2,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,7 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke Jeg tror rådgivere generelt ønsker at gøre det godt, men jeg tror ikke de får stillet den nødvendige økonomi til rådighed til at udføre projekter, der er gennemarbejdede og projekteret korrekt. Giv rådgiverne økonomisk råderum til at lave et godt materiale. Det gør det lettere at kalkulere, og det gør det absolut lettere at bygge, så vi undgår mange diskussioner og fejl. Citat fra undersøgelse 6

7 Rådgiverne kan godt, men de fleste gange er det meget mangelfuldt. Hvis vi afleverede vores arbejde på samme måde som arkitekterne afleverer deres tegninger, så fik vi aldrig godkendt byggeriet. Men der er stadig arkitekter der kan deres kram. Citat fra undersøgelse...der effektiviser byggeprocessen...der kan benyttes som udførelsesgrundlag Jeg oplever, at bygherrens rådgivere er kompetente og kan udforme udbudsmateriale, der kan prissættes 2,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2,1 2,5 Meget enig Enig Uenig Meget uenig Ved ikke 7

8 Gipsvogne på fast arbejde i Hvidovre To Mountit-gipsløftere har fået fast arbejde på Hvidovre Hospital. Med ca m 2 foregår der løbende renovering og nybygning på det store hospital, og derfor har tømrerne også rigtigt mange gipsplader, der skal sættes op. De to Mountit-systemer leverer nu en hjælpende hånd. Det er Peter Schieck fra P.S. Entreprise A/S som har én af tømrerentrepriserne på Hvidovre Hospital, og det er også Peter Schieck, som har foreslået hospitalet at investere i systemerne. Det blev positivt modtaget, og derfor investerede byggeafdelingen på Hvidovre Hospital i to Mountitsystemer, som skal gå på tur hos de forskellige tømrerentrepriser. Der er ikke meget plads på hospitalsgangene Ud over at det er en hjælp til tømrerne, skal gipsvognene gerne effektivisere arbejdsprocessen så meget, at tømrernes færden på hospitalsgangene lettes mest muligt. Samtidig betyder det, at der ikke skal benyttes hjemmelavet udstyr på gangene, hvor der i forvejen færdes rigtig mange patienter og personale i byggeperioden. Det er blandt andet en af bagtankerne med indkøb af udstyret, fortæller Finn Bloch, projektdirektør på Hvidovre Hospital. Arbejdet skal planlægges lidt anderledes Tømrerformand Carsten Bang fra P.S. Entreprise A/S bruger meget tid på at instruere nye medarbejdere i brugen af Mountit-systemet, og han er desuden selv med, når lærlinge og tømrersvende anvender udstyret for første gang. Rent teknisk har det fungeret godt. I starten skulle der justeres lidt på hastighederne og hydraulikken, men generelt har det været en succes at arbejde med Mountit- 8

9 Det bliver hverdag lige som at køre i bil, siger holdet om brugen af Mountit-systemet. systemet. Man skal dog være opmærksom på, at når man anvender denne type system, er der begrænsninger på gipspakkernes størrelser, og der er behov for mere oplagsplads til stakkene, fortæller Carsten Bang. Bygherre går foran Projektdirektør Finn Bloch fra Hvidovre Hospital er selv tidligere tømrer, og han ved, hvor meget det betyder med et godt arbejdsmiljø, så man ikke slides op unødigt. Derfor overvejer bygherre også, på baggrund af erfaringerne i dette projekt, at der fremover i udbudsmaterialet stilles tydelige krav til de ergonomiske hjælpemidler. 2 Har I styr på tunge løft og belastende arbejdsstillinger? Arbejdstilsynet gennemfører i 2014 et særligt tilsyn i bygge og anlæg, hvor udvalgte virksomheder får to besøg med 1-6 måneders mellemrum. Indsatserne skal hjælpe virksomhederne med at forebygge belastninger af muskler og skelet. Læs mere på 9

10 Er der et nyt marked for dig og din virksomhed i Tyskland? Er du håndværker, og har du interesse i det tyske marked, så er dette seminar noget for dig. Kom til Kolding 29. april 2014 og hør om, hvordan du griber det an, så du får succes! 2 Af Anita Kurowska Larsen, Dansk Byggeri Alt for mange virksomheder trækker sig ud af det tyske marked inden for det første år. Det er synd, for der kan tjenes penge i Tyskland hvis man får grebet det rigtigt an. På dette seminar, der er målrettet håndværkere, entreprenører og producenter af byggematerialer, kan du få gode tip fra en række eksperter. Vi kommer godt rundt i alle afkrogene fra hvornår en virksomhed egentlig er klar til et nyt marked, over forskellige eksportstrategier og helt hen til papirnusseriet. Det er også altid spændende at høre, hvad andre virksomheder har gjort. Og her får du både input fra en mindre murervirksomhed, der opererer hen over grænsen, og fra en stor betonelementproducent, der har fabrikker i begge lande. Sidst, men ikke mindst, er der afsat ordentlig tid til at netværke, og få stillet de individuelle spørgsmål, som man ikke har lyst til at dele med hele forsamlingen. 2 program program 29. april 2014 Fra kl n Sydbank, Jernbanegade 14, 6000 Kolding Tilmeldingsfristen er overskredet, men kontakt Susanne Beck Nielsen, Dansk Honorarkonsul i Tyskland, telefon +49 (0) mail og hør om der er plads. kl. 14:00 Introduktion Ved Thomas Thoft Madsen, Sydbank, Kolding kl. 14:10 Ordnung muss sein: Papirgangen Ved Anita Kurowska Larsen, Dansk Byggeri kl. 14:35 Én fabrik i Tinglev og én ved Berlin strategiske overvejelser i eksport? Ved Karsten Rewitz, adm. direktør, Contiga Tinglev A/S kl. 16:30 Klar til eksport? Ved Per Lomholt Andersen, Vækstkonsulent, Væksthus Syddanmark kl. 16:55 En murermesters tyske erfaringer Ved murermester Uve Jensen, Rudebeck A/S kl. 17:20 Tid til individuelle spørgsmål og netværk kl. 15:00 10 ting du skal gøre som dansker i Tyskland Ved Susanne Beck Nielsen, Advokat & Partner, Beck Rechtsanwälte kl. 15:25 Pause & netværk kl. 15:40 Entry-muligheder og den rigtige forretningsplan Ved Henrik Lauridsen, Managing Partner, NORDKRON GmbH I pipeline er der et Sverigesarrangement i Ringsted 19. august 2014, og endnu et Tysklandsseminar i Hovedstadsregionen til efterår/vinter. kl. 16:05 Effektivt salg af byggematerialer Ved Henrik Randers, leder af Danmarks Handelskontor, Hamborg 10

11 I forsøget undgik man fugt i bjælkeenden, ved bevidst at efterlade en kuldebro eller varmebro - som koster energi, men som tillader rumluften at opvarme bjælkeenden. Hermed undgås råd og svamp i bjælkeenden. Forsøg med indvendig isolering overrasker Indvendig isolering resulterer ofte i skimmelsvamp inde i konstruktionen og opfugtede bjælkeender i etageadskillelserne. 2 Af Bo Bjerre Hansen, Kommunikationskonsulent GI Fra 1860 til 1960 blev der bygget omkring lejligheder, som ikke lever op til nutidens krav om energiforbrug og bokomfort. De har ikke hulmur, er kolde og det kan trække ind ad de gamle vinduer. Udvendigt er de ofte bevaringsværdige, i hvert fald hvad angår facaden mod gaden. Mod gården og på gavlen kan man ofte isolere udvendigt, hvilket byggeteknisk altid er billigere, bedre isolerende og ikke reducerer boligarealet. Ejendom som laboratorium 32 af disse lejligheder befinder sig i en udlejningsejendom i Ryesgade i København. Ejendommen er fra 1899, og det var muligt, at få stillet den til rådighed for fuldskalaforsøg med effektmålinger, som strakte sig over et helt år. Det storstilede fuldskalaforsøg, som flere parter står bag, skulle knække koden til, hvordan man kan efterisolere indvendigt uden at få de sædvanlige problemer med skimmelsvamp og opfugtede bjælkeender. Metoden var en kombination af at anvende nye produkter, lede varm luft til bjælkeenderne og foretage kontrol med indbyggede fugtmålere. Vigtigt for hele samfundet De ældre lejligheder repræsenterer en stor andel af energiforbruget, og hvis man kan reducere varmeforbruget væsentligt, vil det være en gave for de ambitiøse klimamål, som Danmark har sat op. I Ryesgade viser beregninger, at varmeforbruget kan nedsættes med 66 %, og bygningen er nu meget tæt på 2015-standarden for nyt byggeri. Det kræver dog mere end den indvendige efterisolering, men en kombination af efterisolering, nye energivinduer og solceller på taget mv. I teorien er det altså muligt, men i praksis er der fortsat forhindringer. Det er stadigt alt for dyrt, både i materialer og i udførelse, men jeg tror på, at det kan blive billigere i fremtiden, siger Jane Drejer Nielsen, områdechef ved Center for Bydesign hos Københavns Kommune, som ser store muligheder for en ny bølge af byfornyelse på området. Vi kan måske medvirke til at kickstarte et nyt marked ved anvendelse af byfornyelsesmidler til støtte. Så kan vi håbe, at det kan køre af sig selv i fremtiden, lyder det videre fra Jane Drejer Nielsen, som dog peger på, at der også er nogle svagheder, som umiddelbart ikke er løst. Den nye indvendige vægflade er relativ skrøbelig. Man kan ikke hænge tunge ting op, uden at man har fat i muren bag isoleringen, og man må fx ikke fræse ledninger ind i den. Projektet var i øvrigt så vellykket, at det vandt renoveringsprisen En varmebro Murene blev afrenset grundigt, så der ikke var organiske rester tilbage dvs. tapet, lim mv. Isoleringspladerne er monteret med en slags fliseklæb uden lufthuller. De er monteret, så varmen fra rummet kan brede sig og holde bjælkeenden så varm, at den ikke bliver opfugtet. En varmebro med andre ord. Der er afsluttet med filt og maling. De står bag forsøget Cowi, Ekolab, DTU Byg, rönby.dk Du kan se meget mere om projektet på hjemmesiden hvor der er adgang til udførlige faglige rapporter med tal for målinger, termofotografier, skitser osv. Læs også om alt det, der ikke blev plads til i denne artikel. Bl.a. om el-installationerne, ventilation, gavlisoleringen, økonomi mv. Den indvendige isoleringsplade, som gav en markant varmebesparelse. 11

12 Nyhedsbrev udgivet af Træsektionen under Dansk Byggeri, april 2014 Dansk Byggeri, 1358 København K, telefon Redaktion: Margrethe Petri Godtkjær Opsætning: MONTAGEbureauet ApS Tryk: Jørn Thomsen / Elbo Grafisk A/S Papir: 200 g multiart, mat PLANLAGTE KURSER OG EKSKURSIONER I TRÆSEKTIONEN April-september 2014 Billedprislisten praktisk anvendelse Østjylland 30. april 2014 kl. 9:00 17:00 Tilmeldingsfrist kan være overskredet tjek om der er plads Hvordan opfylder vi tæthedskravet til nye bygninger Nordjylland 20. maj 2014 kl. 13:00 17:00 Tilmeldingsfrist 13. maj 2014 Energi, rentabilitet og ansvar Sydjylland 21. maj 2014 kl. 14:00 17:30 Tilmeldingsfrist kan være overskredet tjek om der er plads Sikkerhed i forbindelse med tagarbejde Nordjylland 3. september 2014 kl. 13:30 17:30 Tilmeldingsfrist 26. august 2014 Anvendelse af priskuranten for tømrerarbejde - nyt heldagskursus Sjælland/Sydjylland 17. juni 2014 i Roskilde-/Ringstedområdet og 18. juni 2014 i Trekantsområdet En samlet pakke for Den nye byggeleder Det planlægges, at uddannelsen kan starte igen den 11. juni i uge 24 og være færdig i uge 40. Eventuelle spørgsmål til chefkonsulent Flemming Grangaard i Kursus&Udvikling eller tlf.: MÅLGRUPPE Mestre, konduktører og ledende medarbejdere, som skal anvende programmet i hverdagen. Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg Underviser Mogens Rold Sørensen, Ole Mattesen Christensen og Claus Sigurd Lykke Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich MÅLGRUPPE Alle inden for tømrerfaget, mestre, svende og lærlinge, der arbejder med konstruktioner, hvor tætheden er afgørende. Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Underviser Lars Due Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich MÅLGRUPPE Mestre og ledende medarbejdere der har ansvar for ordreindhentning, tilbudsgivning og gennemførelse af byggesager. Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding Undervisere Niels Strange og Christian B. Prophet-Rannow Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich MÅLGRUPPE Mestre, formænd, konduktører, entrepriseledere og andre medarbejdere, der arbejder med tag. Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Underviser Per Stig Jørgensen Der bliver udstedt kursusbevis Arrangementet afsluttes med sandwich Bliv i stand til at kontrollere/kritisere regnskaber, og få en forståelse af svendeprislistens opbygning og formål. Uddannelsen er tilpasset de ledelsesmæssige udfordringer, som en ny byggeleder står over for de første år som leder af entrepriser og projekter - små som store. Målgruppe er byggeledere, der mangler styringsværktøjer og teoretisk viden om ledelse af medarbejdere og entrepriser. Uddannelsen består af fire moduler - Personligt lederskab - Arbejdsret og overenskomst - Planlægning og styring af entrepriserne 1 - Planlægning og styring af entrepriserne 2. Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hovedopgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde rådgivning og sikre overenskomster, så medlemmerne kan udvikle deres virksomheder bedst muligt til gavn for beskæftigelsen og konkurrenceevnen.

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri

Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD. vejen til det succesfulde byggeri Fotos: Colourbox BEDRE UDBUD vejen til det succesfulde byggeri Design: MONTAGEbureauet 10-2014 2 Foto: Colourbox Den perfekte byggesag vi drømmer alle om den Uanset om du er bygherre, rådgiver eller håndværker,

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre

Byggeriets Industrilederuddannelse. til dig der vil videre Byggeriets Industrilederuddannelse til dig der vil videre Skyd genvej til de nødvendige kompetencer Betonindustrien har mange mellemledere, som i det daglige tager store beslutninger, gennemfører forhandlinger

Læs mere

Når du har brug for hjælp

Når du har brug for hjælp Når du har brug for hjælp I denne folder kan du finde navne og telefonnumre på kontaktpersoner i Dansk Byggeri, som er relevante for dig, som er beskæftiget i en tømrervirksomhed. Folderen er lavet for,

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET

UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET UNDERSØGELSE AF ARBEJDSFORHOLD I BYGGERIET I juni 2016 har vi sendt et spørgeskema ud til en del af Byggegruppens medlemmer. Baggrunden er projektet Bedre Bundlinje

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst

Byggeriets Lederuddannelse. værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse værktøj til vækst Byggeriets Lederuddannelse Samfundet stiller i dag store krav til erhvervslivet i almindelighed og byggebranchen i særdeleshed. Og en ting er sikkert: Kravene

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard

Det Nye Universitetshospital. Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Kursus og udvikling. Chefkonsulent Flemming Grangaard Det Nye Universitetshospital Hvad kan Dansk Byggeri tilbyde? Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål Vejledning mv. omkring overenskomstmæssige

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig.

Det er spændende og heldigvis har jeg en god bestyrelse bag mig. Træsektionens generalforsamling 17. marts 2017 Formandens beretning 2016 2017 Så står jeg her med min første beretning. Jeg synes at året er fløjet afsted. Det er et tillidshverv at være formand og jeg

Læs mere

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk

Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Afslutningsworkshop, 7/11 2014 hos Teknologisk Udfordringen, prøvelejlighederne i Ryesgade Fra teori til koncepter til projekter til videre salg. Det mener jeg er den største udfordring i projektet. Der

Læs mere

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE

MOLT WENGEL TIDLIG INDDRAGELSE TIDLIG INDDRAGELSE DE GODE GAMLE DAGE bygger 2 DE GODE GAMLE DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Entreprenøren bygger 3 DE KNAP SÅ GAMLE (MEN GODE!) DAGE Arkitekten tegner Ingeniøren regner Spærleverandøren

Læs mere

Temamøde om ydelsesbeskrivelserne 24. november 2009

Temamøde om ydelsesbeskrivelserne 24. november 2009 Temamøde om ydelsesbeskrivelserne 24. november 2009 På temamødet satte Bygherreforeningen spot på hullerne i ydelsesbeskrivelserne. Der var lagt op til en diskussion af, hvor de største huller er, hvad

Læs mere

Hvad er Bygherreforeningen

Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Hvad er Bygherreforeningen Bygherreforeningen er en interesseorganisation for professionelle bygherrer i Danmark. Medlemsskaren repræsenterer ca. 100 af Danmarks største bygherrer,

Læs mere

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart

IKT - når vi bygger og når vi forvalter. Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart IKT - når vi bygger og når vi forvalter Erfa Digitalisering byggeri/drift 31. maj Middelfart Hvad skal vi med IKT? IKT er Informations- og kommunikations teknologi. IKT bekendtgørelsen er fra april 2013

Læs mere

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst

Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Invitation til gratis seminar Lær af branchens bedste, og find din genvej til vækst Vil du have en mere effektiv administration, et stærkere overblik over tilbudsgivning eller måske bedre styr på planlægningen

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer

Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Optimal tilbudsgivning Klar til nye udfordringer Jørn Jensen Afdelingschef Kursus&Udvikling Dansk Byggeri Byggeprocessen Tilbudsgivning Tilbudsprocessen består af: Anmodning om tilbud eller prækvalifikation

Læs mere

Organisationen for byggeri, anlæg og industri

Organisationen for byggeri, anlæg og industri Organisationen for byggeri, anlæg og industri Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen

5 Ugers kursuspakke for byggebranchen 5 Ugers kursuspakke for byggebranchen Bygge og Anlæg 25 dage HANSENBERGteknia bygge & anlæg 1 Kurser AMU-mål Se noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uge 43 Dampspærre, nye bygninger Dampspærre, reno.

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og "Den digitale byggeplads

kkkkkkkk Den lærende byggeplads og Den digitale byggeplads Projektet Kagshusene er opført i 1950 erne Bygherre: Postfunktionærenes andelsbolig forening afd. / Kagshusene 2 etape omfatter renovering/modernisering af blok D, E, F, G samt indretning af fælleslokaler

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION

NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION NYE KRAV I BYGGERIET: FUGTTEKNISK DOKUMENTATION N I E L S - J Ø R G E N A A G A A R D F O R S K N I N G S C H E F, B YGGERI OG SUNDHED B Y G G E - / A N L Æ G S K O N F E R E N C E V E J E N T I L D E

Læs mere

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold:

Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg Indhold: Idekatalog til Træsektionens områdeudvalg : Priskategori og deltagerantal... 2... 2... 2 Priskategori C... 2 1. TEKNIK... 3 1.1 Hvordan undgår vi fugt i byggeriet (revideret)... 3 1.2 Forenklet kvalitetssikring

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie.

Dette nyhedsbrev handler næsten ikke om andet. Her er input til kurser og uddannelser og til hvor man kan finde viden til brug for selvstudie. Nyhedsbrev September 2014 sektionen Forhåbninger I det seneste nummer af magasinet træ fra juni 2014 opfordrede jeg til, at man blev i Danmark og nød den danske sommer skoven haverne og træhusene. Jeg

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Spørgeskema om udbud og tildeling

Spørgeskema om udbud og tildeling S T Y RI NGSENTREPRENØRGRUPPEN Spørgeskema om udbud og tildeling Spørgeskemaundersøgelsen har kørt i perioden fra den 7. august til den 22. august. Undersøgelsen er sendt ud til 241 respondenter hvoraf

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.

Sag: Forum Horsens Stadion Sag nr.: 20450 Emne: Projektgennemgangsmøde nr. 1 Entreprise nr. 260. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13. Dato/tid: Torsdag d. 07.06.2007 kl. 13.00 Sted Byggepladsen Deltagere: Claus Christensen (CLC) M & B Jan Fischer (JF) El:CON Søren Lonnebjerg (SL) KPC BYG A/S Niels Christian Træholt (NCT) KPC BYG A/S

Læs mere

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt

Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni Invitation / Seminar. Fra på 5 år. - Sådan bliver sygehusvæsenet % mere effektivt Invitation / Seminar Torsdag den 2. juni og fredag den 3. juni 2016 Fra 0-100 på 5 år - Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Sådan bliver sygehusvæsenet 2-4-6-8 % mere effektivt Kravene

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1

ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ Vejledning til ejerne 2017 VEJLEDNING VEDR. ISTANDSÆTTELSE AF TÆNGEDE TAGE PÅ LÆSØ 2017 SIDE 1 INTRODUKTION En bevilling fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål

uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål uponor Blue Service gør det urimeligt nemt Et serviceunivers fra start til slut, der hjælper dig med at komme nemmere i mål Uponor Blue Service gør det urimeligt nemt. Så du kan bruge tiden på det væsentlige.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK)

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse i byggeri og business (Byggekoordinator AK) BEK nr 1507 af 16/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer?

Hvad kan man få ud af at stille de rigtige kravspecifikationer? Oplægsholdere John Andresen Direktør Bo Jørgensen CTS-ingeniør INGENIØR NE Hvordan foregik det for 10-15 år siden Funktionsudbud Ingen krav til hvordan anlægget skulle virke. Fag entrepriser CTS entreprenør

Læs mere

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S

Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S Niels Larsen Bestyrelsesformand Permagreen Grønland A/S 1 BYGGEPROCESSEN Problemløsning og udfordringer i udførelsesfasen 2 PRÆSENTATION Niels Larsen * Civilingeniør 1967 og entreprenør lige siden * 36

Læs mere

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR

BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR BRUGERNES OG BYGHERRENS ROLLE I UDVIKLINGEN AF EN NY BYGGEKULTUR Knud Erik Busk, Formand for Bygherreforeningen i Danmark Indhold: INDLEDNING...2 BYGHERREFORENINGEN I DANMARK...2 IKKE KUN EN KØBENHAVNER-KLUB...2

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme

BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net Projekt 3 Renoveringsuddannelse BVU*net kompetencegruppe og forslag til spørgeramme BVU*net samarbejder med Advice om analyse af undervisning og kompetencer i bygningsrenovering på de forskellige

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter

Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter Arbejdsmiljørådgivning og grænsefladerne - eksempler fra store byggeprojekter 5. marts. 2015 Chefrådgiver Charlotte Degn Bygherrerådgivning og sikkerhedsrådgivning omkring arbejdsmiljø BHs rolle vedr.

Læs mere

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011

Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar. 28. marts 2011 Faseskiftet fra projektering til udførelse Midtvejsseminar 28. marts 2011 Grafik: Morten FC Dagens program Projektoptimering Oplæg: Glenn Ballard om projektoptimering Projektgruppen præsenterer arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering

Juridiske forhold. Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Juridiske forhold Kvalitetssikring OPP og partnering Forældelse og suspensionsaftaler Etapevis aflevering Kvalitetssikring Ny bekendtgørelse nr. 1179 af 04 10 2013 Offentligt byggeri Kvalitet, OPP og totaløkonomi

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark, 1. marts 2012 Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge

Læs mere

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld

Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Fugtforhold ved isolering Med træfiber og papiruld Agenda - Hvorfor papiruld og træfiber som isolering? - Min interesse! - Hvordan breder vi det glade budskab! Og hvad slår fejl i dag! - Hvorfor fokus

Læs mere

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager

Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Kommunikation, samarbejde og oplevelse er vejen til succes dagens byggesager Byens Netværk 16.11.2010 Tekst/Foto: Nanna Jardorf Hvordan skaber vi den gode totaloplevelse for beslutningstagerne i byggesager?

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Lærevejledning Tagfod og energioptimering

Lærevejledning Tagfod og energioptimering Lærevejledning Tagfod og energioptimering På vores skole har vi en model i naturlig størrelse som vi kan bruge til flere efteruddannelseskurser. Denne model kan udmærket også anvendes i grunduddannelsen.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Lufttæthed 2020 Lufttæthed 2020 Undervisningsministeriet. Januar 2016. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med Johnny Lundgreen, Roskilde Tekniske Skole. Materialet

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016

Træsektionens generalforsamling 18. marts 2016 Dagsorden Træsektionens generalforsamling 2016 1. Valg af dirigent 2. Beretning om sektionens virksomhed 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Hvis det reviderede regnskab er klar

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler

Sjakbajsuddannelsen. Gennemgang af moduler Sjakbajsuddannelsen Gennemgang af moduler Mål/moduler/kurser Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet Sjakbajs - Service og kundepleje Sjakbajs - Byggeriets lov- og

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland

Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Lufttætning af bygninger - sådan..? Marianne Bender Energitjenesten, Nordjylland Håndværkernes Energiforum Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret på lokale kontakter og et fagligt netværk - indsatsen er

Læs mere

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER

Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Branchevejledning om HÅNDTERING AF GIPSPLADER Indhold InDhold Indledning 3 Transport og montage 4 Brug af tekniske hjælpemidler... 4 Manuel håndtering af standardplader... 6 Pladetyper og vægt... 7 Ansvar

Læs mere

Risiko ved renovering

Risiko ved renovering Risiko ved renovering Arbejdet med risikomodeller er projektlederens vigtigste redskab til at imødekomme de mange uforudsete hændelser og byggetekniske udfordringer der altid opstår i renoveringsprojekter.

Læs mere

Udbudsstrategi og entrepriseform

Udbudsstrategi og entrepriseform Udbudsstrategi og entrepriseform Dagsorden Byggeriets udfordringer, herunder de forskellige interessenters forventninger (Byggechef Kurt Reitz, Region Sjælland) Bygherrens udfordringer og handlemuligheder,

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Renovering af erhvervsbygninger

Renovering af erhvervsbygninger Renovering af erhvervsbygninger Energirenoveringer - Konference om energirigtige renoveringer i den bestående bygningsmasse. Mandag 25. september 2006. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer HØRING: Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer I medfør af 113 og 160 i lov om almene boliger m.v., 25, stk.

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere