Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe"

Transkript

1 Projekt - Visual Basic for Applications N på stribe Mikkel Kaas og Troels Henriksen - 03x 3. november Introduktion Spillet tager udgangspunkt i det gamle kendte 4 på stribe, dog med den ændring, at brugeren selv kan sætte hvor mange (N) brikker der skal på stribe, før man har vundet. (Deraf navnet N på stribe ) Der skal bla. laves funktioner, der tjekker, hvor der er lagt coins i, når en spiller vælger at lægge en coin i en given kolonne (Dette varetages af funktionen DropCoinInColumn). Der skal også tjekkes, om der er N brikker på stribe. (Dette varetages af funktionen PlayerHasWon) 2 Brugervejledning Når N på stribe starter, vil det præsentere brugeren for en indstillings-dialog, hvor brugeren kan ændre navnene på de to spillere og sætte N (bemærk at man bør have N > 3, for at spillet skal være fair). Når dette er gjort, vil brugeren blive præsenteret for selve spilformen, med knapper og informativ tekst øverst, og et spilområde nederst. Ved at trykke på de knapper der er placeret over de respektive kolonner, kan spilleren placere en brik i kolonnen. Hver gang en spiller succesfuldt placerer en brik, vil det blive den næste spillers tur. Den informative tekst til venstre for indstillingsknappen i toppen af formen, vil fortælle hvis spillers tur det er. Hvis en kolonne er fyldt, vil spilleren få en fejl hvis han forsøger at placere en brik i den, og turen vil ikke skifte. Det er værd at huske på at det ikke er muligt at ændre på indstillingerne, uden at genstarte spillet - et tryk på indstillingerknappen vil nulstille spillet til et tomt spilbræt! Dette er vigtigt at huske på. N på stribe har ingen kunstig intelligens (AI), derfor er det nødvendigt med to spillere, for at man kan gennemføre et spil. 1

2 3 Design N på stribe er et traditionelt opbygget VBA-program, med en initialiseringsfunktion der opsætter det miljø dets funktioner er designet til at køre i, og som ellers kun handler på kommando fra brugeren. N på stribes funktioner kører kun som resultat af events fra brugerens side af. 3.1 Grundlæggende teknikker og begreber Det blå område af formen, hvor selve spillet foregår, kaldes for spiltabellen. Spillerne placerer brikker i spiltabelle, ved at vælge den kolonne hvor brikken skal placeres. Hver brik fylder én celle i tabellen. Cellerne er implementeret som controls af typen Picture, og er navngivnet på formen Cell X Y, hvor X og Y er cellens koordinater, og hvor Cell 0 0 ligger nederst i venstre hjørne. Når der i N på stribe er behov for at tilgå disse objekter bruges funktionen Controls. Denne tager ét parameter - en streng, der bør være navnet på en control. Controllen med det navn som man angiver i denne streng bliver returneret af funktionen, og kan så manipuleres som ethver andet objekt. Dette gør det lettere at arbejde med de i alt 100 Picture-objekter som spiltabellen udgør. N på stribes loops indeholder ofte et kald til DoEvents, der bliver udført for hver gennemkørsel (iteration) af loopet. DoEvents er en integreret funktion i VBA, der udfører alle event-funktioner der står i kø. Dette indbefatter både de subrutiner der er forbundet til de forskellige controls events, men også mere low-level events, som f.eks. den funktion der tegner formen på skærmen. Dette er gjort for at programmet skal være responsivt overfor events, selv hvis man kører et loop der tager lang tid, eller som grundet en fejl udfører et uendeligt loop. Førstnævnte situation opstår især hvis brugeren sætter tyngdekraften så lavt, at det tager adskillige minutter for en brik at falde på plads. Hvis brugeren ikke har lyst til at vente på dette, kan han afslutte programmet. Idet DoEvents også kan forårsage race conditions, bruger-events der bliver kørt, når programmet ikke er i en tilstand, hvor de kan behandles forsvarligt, er det ikke alle loops der indeholder et kald til funktionen. 3.2 Overordnet programflow De 10 pile-knapper der fungerer som spillerens primære redskab til manipulation af spillet, kalder alle funktionen DropCoinInColumn, med et parameter der svarer til den kolonne knappen er ansvarlig for. DropCoinInColumn er så ansvarlig for at checke om det er muligt at placere en brik i denne kolonne (inklusive animation), checke om det resulterer i sejr for spilleren, checke om der ikke længere er mulighed for at vinde, skifte spiller, informere spilleren om eventuelt sejr og, muligvis, starte spillet forfra. Idet denne funktion er så central for spillet, kan man sige at hele 2

3 den interne logik stammer fra et grundlæggende princip om at placere brikker i kolonner - en nøjagtig afspejling af virkelighedens 4 på stribe-spil. 4 Programbeskrivelse N på stribe består af en række systemer, der sammen udfører en isoleret opgave. Nogle af disse systemer består kun af én funktion, andre er hele sæt af funktioner. Alle benytter de sig af en række centrale globale variabler, der bestemmer spillets tilstand. CurrentPlayer: En variabel der indeholder et identifikationsnummer, der repræsenterer den aktive spiller. Det identifikationsnummersystem der bruges igennem hele N på stribe fungerer således: 0 Ingen spiller/blank (bruges i celler). 1. Spiller Spiller 2. GameBoardArray(9, 9): Et array der indeholder spiltabellen. Hver celle i GameBoardArray er et spiller-identifikationsnummer, der viser hvilken spiller (hvis nogen) der har en brik i den celle. N: Det antal brikker der skal ligge på stribe, før en spiller har vundet. DropInProgress: En boolesk variabel, der indeholder information om hvorvidt en brik-animation kører. Gravity: Tyngdekraften - afgør hvor hurtigt brik-animationen kører. LoadingLevel: Graden af loading - en værdi på 0 betyder ingen loading. Player1name: Spiller 1 s navn. Player2name: Spiller 2 s navn. 4.1 Læg brik i spil DropCoinInColumn Funktionen DropCoinInColumn bliver ekskveret hver gang brugeren klikker på en af pile-knapperne. DropCoinInColumn sørger for at der bliver tjekket hvor den nederste ledige celle i kolonnen er og at den bliver tildelt den bruger, hvis tur det er. 3

4 Parametre Denne funktion tager parametren ColumnIndex, der angiver hvilken kolonne spilleren ønsker at lægge sin coin i. Returværdi DropCoinInColumns returværdi er False Sideeffekter Funktionen forsøger at placere en brik i kolonnen. Hvis dette kan lade sig gøre, checkes for sejr og lignende. Hvis ikke, meldes der fejl. Denne funktion sørger også for at turen skifter, hvis en brik kan placeres. Hvis brugeren har vundet, bliver vedkommende informeret om dette, og PlaySoundFile ( c : \WINDOWS\Media\Tada. wav ) bliver kørt. Den sørger for at lydfilen Tada.wav bliver kørt vha. winmm.dll. Hvis spilbrættet er fyldt, melder funktionen at ingen vinder kan findes, og genstarter spillet. Implementation For at forhindre, at der kan smides en brik i, inden den tidlgere brik er faldet på plads, har vi indført boolean-variablen DropInProgress og lagt hele DropCoinInColumn-funktionen ind i en if-sætning, der afhænger af om DropInProgress er True eller False Hvis DropInProgress er True, så bliver hele koden til DropCoinInColumn kørt. Hvis DropInProgress er False, så bliver der ikke kørt noget noget 4.2 Check for sejr Et af de vigtigste undersystemer i N på stribe, er det system der holder øje med hvornår en spiller har vundet spillet. Dette system skal for det første give et korrekt resultat for enhver mulig vindende kombination, og for det andet køre hurtigt, idet det aktiveres hver gang en spiller har lagt en brik. Implementationen af dette system i N på stribe opfylder disse krav. Idet dette system er så kritisk for hele spillet, har vi valgt at gennemgå det i detaljer. Meget af arbejdet med at finde ud af om en vindende stribe er til stede, går ud på at gå spiltabellen igennem på kryds og tværs, og tælle konsekutive brikker lagt af samme spiller. Den umiddelbare implementation af en sådan proces ville være at bruge en af VBA s indbyggede loop-konstruktioner, men i N på stribe er der i stedet brugt rekursive funktioner til meget af arbejdet. De rekursive funktioner er lettere at have med at gøre end det store antal loops, der ellers ville være nødvendigt PlayerHasWon Funktionen PlayerHasWon er indgangsfunktionen til det system af funktionskald, der afgør om en given spiller har vundet, og er også den funktion der fremhæver eventuelle vindende striber af brikker. 4

5 Parametre Funktionen PlayerHasWon tager ét parameter, PlayerID, der bør være ID-nummeret for den spiller hvis vindersituation skal findes. I N på stribe bruges kun én værdi til dette parameter, værdien af variablen CurrentPlayer, så den fleksibilitet parameteriseringen giver, bliver ikke direkte udnyttet. Returværdi Funktionen PlayerHasWon returnerer den booleske værdi true hvis spilleren angivet i PlayerID-parameteren har vundet, og false hvis dette ikke skulle være tilfældet. Sideeffekter Hvis spilleren angivet i PlayerID-parameteren har vundet, vil de vindende striber automatisk blive fremhævet af PlayerHasWon-funktionen. Implementation Kernen i implementationen af PlayerHasWon er et Whileloop der looper over alle celler i spiltabellen (ved at iterere igennem alle gyldige værdier for Row og Column). I dette loop bliver det undersøgt om den relevante celle er en del af en vindende stribe (via funktionen CountCoinsInSequenceIterator. Den nøjagtige virkemåde af den funktion, vil blive gennemgået senere). Hvis dette er tilfældet, vil PlayerHasWon returnere true. Hvis ingen celler er en del af en vindende stribe vil PlayerHasWon returnere false - standardværdien, hvis intet andet sættes. I det centrale loop kaldes funktionen DoEvents før hver ny iteration, for at sikre at interfacet vil være responsivt, mens funktionen kører CountCoinsInSequenceIterator Funktionen CountCoinsInSequenceIterator står for at finde ud af hvor mange brikker lagt af en given spiller, der ligger på en defineret række. Hvis der er nok af dem på række, vil CountCoinsInSequenceIterator også fremhæve dem i en gul farve, så spillerne kan se hvor der ligger N på stribe. Parametre Denne funktion tager følgende parametre: Column: Kolonnen for den celle der skal undersøges. Row: Rækken for den celle der skal undersøges. ColumnVel: Ændringen i kolonnen når funktionen kalder sig selv. RowVel: Ændringen i rækken når funktionen kalder sig selv. PlayerID: ID et for den spiller, hvis brikker der skal checkes for. Count: Antallet af brikker der indtil videre har ligget på række. N: Det maksimale antal brikker på række der skal findes. Denne værdi kunne findes i den globale variabel N, men er parameteriseret i funktionen, for at sikre større fleksibilitet (der dog ikke udnyttes). 5

6 Det er ColumnVel og RowVel der definerer den række CountCoinsInSequenceIterator checker. For hver gang funktionen skal finde en ny brik at analysere, bliver disse to værdier lagt til de gamle værdier af hhv. Column og Row, for at danne de nye værdier, til det rekursive kald. For eksempel, hvis Column og Row begge har værdien 1, vil CountCoinsInSequenceIterator tælle antallet af brikker i en diagonal linje, opad mod højre. Returværdi Funktionen returnerer det antal brikker, lagt af den spiller PlayerID repræsenterer, der ligger på den række, der er angivet i parametrene. Denne returværdi kan aldrig være større end N. Sideeffekter Hvis spilleren angivet i PlayerID-parameteren har vundet, vil de vindende striber automatisk blive fremhævet af CountCoinsInSequenceIteratorfunktionen. Implementation CountCoinsInSequenceIterator er en iterativ algoritme implementeret som en rekursiv funktion 1. Dens virkemåde er overraskende simpel, og meget traditionel for rekursive funktioner. Når funktionen bliver kaldt, checker den parametrene, og udfører derefter en af fire handlingssekvenser - kun én af handlingssekvenserne vil blive kørt, og deres betingelser bliver checket i beskrevne rækkefølge: 1. Hvis Count er lig N betyder det at at CountCoinsInSequenceIterator har talt det antal brikker på række, som skal til for at striben er vindende. Hvis dette skulle være tilfældet, vil funktionen HighlightNCoins blive kaldt, og sendt af sted i en retning der er stik modsat den CountCoinsInSequenceIterator har. HighlightNCoins vil blive kaldt med parametre, der får funktionen til at fremhæve N brikker - altså hele den vindende stribe. Derefter vil funktionen returnere Count, det vindende antal. 2. Hvis CountCoinsInSequenceIterator har kørt så mange gange, at den er kommet uden for spilfeltet (række- eller kolonne-variabler der er enten større end 9 eller mindre end 0), vil funktionen returnere det antal brikker der indtil videre er blevet talt, den værdi der gemmes i Count. 3. Hvis cellen, hvis koordinater er angivet i Column og Row, indeholder en brik fra spilleren repræsenteret ved PlayerID, vil funktionen kalde sig selv (rekursere), med samme parametre som den selv er blevet kaldt med, med følgende undtagelser: Column vil være ændret som bestemt af ColumnVel. 1 6

7 Row vil være ændret som bestemt af RowVel. Count vil være inkrementeret med 1. I dette tilfælde vil returværdien fra det rekursive kald blive returneret. 4. Hvis ingen af ovennævnte betingelser kan opfyldes, returnerer funktionen blot med værdien i parameteren Count. Disse betingelser betyder at funktionen for en given celle vil returnere med det samme, med mindre cellen indeholder en brik lagt af spilleren repræsenteret ved PlayerID-parameteren. Værdien af Count-parameteren skal være 0 ved første kald til funktionen (som det ses i PlayerHasWon). For at undersøge enhver mulighed en given celle har for at være en del af en vindende stribe, er det nødvendigt at kalde CountCoinsInSequenceIterator fire gange for den pågældende celle, med forskellige værdier for ColumnVel og RowVel. Disse værdier er: 1, 0 for en linje der går lige mod højre. 0,1 for en linje der går lodret opad. 1, -1 for en linje der går nedad, mod højre hjørne. 1, 1 for en linje der går opad, mod højre hjørne HighlightNCoins Funktionen HighlightNCoins bruges til at fremhæve de brikker der er en del af en vindende stribe. HighlightNCoins minder meget om CountCoinsInSequenceIterator, og er på samme måde en iterativ algoritme, implementeret som en rekursiv funktion. Parametre Column: Kolonnen for den celle der skal fremhæves. Row: Rækken for den celle der skal fremhæves. ColumnVel: Ændringen i kolonnen når funktionen kalder sig selv. RowVel: Ændringen i rækken når funktionen kalder sig selv. Count: Antallet af brikker der indtil videre er blevet fremhævet. N: Det antal brikker der skal fremhæves. Returværdi Funktionen returnerer det antal brikker der er blevet fremhævet (altid lig med N-parameteren). 7

8 Sideeffekter De celler som funktionen itererer over, vil blive visuelt fremhævet. Implementation Når funktionen bliver kaldt, checker den parametrene, og udfører derefter en af fire handlingssekvenser - kun én af handlingssekvenserne vil blive kørt, og deres betingelser bliver checket i beskrevne rækkefølge: 1. Hvis Count er lig N, vil funktionen returnere Count. 2. Hvis ovennævnte betingelse ikke er opfyldt, vil cellen, hvis koordinater specificeres af Column og Row, blive fremhævet (ved at finde objektet via Controls-funktionen, og derefter sætte Picture-egenskaben på objektet). 4.3 Settingsform I settingsformen bliver alle indstillinger for spillet sat. Brugeren har mulighed for at sætte N, tyngdekraften etc. Settingsformen bliver kaldt fra spillet via AskForSettings 5 Tests N på stribe s features er blevet afprøvet, og resultaterne er som følger: Feature Testresultat 3 på stribe (horisontalt, vertikalt og diagonalt) Virker 4 på stribe (horisontalt, vertikalt og diagonalt) Virker 5 på stribe (horisontalt, vertikalt og diagonalt) Virker 6 på stribe (horisontalt, vertikalt og diagonalt) Virker 7 på stribe (horisontalt, vertikalt og diagonalt) Virker 8 på stribe (horisontalt, vertikalt og diagonalt) Virker Fremhævelse af vindende stribe(r) Virker Ændring af tyngdekraften Virker Afslut -knappen Virker ikke Ændring af spillernavn Virker Blokering for nye brikker, under brikanimation Virker 6 Konklusion Spillet N på stribe er en velfungerende implementation og generalisering, af det almindelige 4 på stribe-spil. Det kører for det meste hurtigt (det kan dog godt mærkes, når spiltabellen begynder at blive fyldt), og spillerne har ingen mulighed for at snyde. Den eneste detalje, der måske er uhensigtsmæssig, er, at det ikke er muligt at ændre på indstillingerne under et spil. 8

9 N på stribe er generelt et solidt, vellykket spil, uden større problemer. Der er plads til optimering af algoritmerne, og en bedre udviklingsplatfom end VBA kunne være ønsket, men overordnet er projektets resultat positivt. 9

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Invarianter. 1 Paritet. Indhold

Invarianter. 1 Paritet. Indhold Invarianter En invariant er en størrelse der ikke ændrer sig, selv om situationen ændrer sig. I nogle kombinatorikopgaver hvor man skal undersøge hvilke situationer der er mulige, er det ofte en god idé

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

Projekt Træningsmaskine

Projekt Træningsmaskine Computer- og El-teknik A. Holstebro Tekniske Gymnasium - HTX Projekt Træningsmaskine Afleveret: Fredag d. 10/10-2008. Udarbejdet af: Bent Arnoldsen, Holstebro HTX. Gruppemedlem: Hjalmar Krarup Andersen,

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen

Skemalægning. med. Version 29.x. Lasse Storr-Hansen Skemalægning med Version 29.x Lasse Storr-Hansen PIXI 2. udgave 22. marts 2012 michals@online.no lasse@storr-hansen.dk 2 af 21 INDLEDNING...3 SKEMALÆGNING MED TPLAN...3 FORBEREDELSE... 3 Før time - fag

Læs mere

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004

Digitalt Fotoarkiv. tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah. Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup. 27. maj 2004 Digitalt Fotoarkiv tok@itu.dk Troels Krogh mads@danquah.dk Mads Danquah Vejleder: panic@itu.dk Arne John Glenstrup 27. maj 2004 IT-Universitet i København Internet- og softwareteknologi 2 3 Abstract Rapporten

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 Sortering i CPH STL Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 1 INDHOLD S. 2 Indhold Indhold 2 1 Indledning 5 1.1 Problemstilling..........................

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Manual til Køreklar e-læring

Manual til Køreklar e-læring Version 3.8 Februar 2015 Manual til Køreklar e-læring Nyt Juridisk Forlag A/S Gothersgade 137 1123 København K 39 13 55 00 koreklar@koreklar.dk 2 Indhold 1. Første gang du logger dig på Køreklar e-læring...

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere