startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015"

Transkript

1 startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015

2 Opgaven I er en gruppe multimediedesignerstuderende, der har besluttet at starte jeres egen virksomhed. I kan frit vælge, hvilken type virksomhed der skal være tale om og hvilke produkter I ønsker at tilbyde. Dog skal følgende to krav opfyldes: 1. Det skal være en kommerciel virksomhed, hvor kerneforretningen baseres på jeres kompetencer indenfor multimedieområdet (det kunne eksempelvis være en webshop, et konsulent/webbureau, et online community, en streamingtjeneste, en e- publicering eller noget helt andet ) 2. I skal målrette jeres forretning mod et nichemarked I skal grundigt overveje, hvilken forretning I ønsker at skabe, og hvordan I kan opnå succes som iværksættere. Det er vigtigt, at I vælger en forretningsmodel, som I mener, kunne have en realistisk mulighed for at klare sig, hvis den blev etableret som en virkelig virksomhed. Det anbefales, at projektgruppen besøger Cphbusiness inkubator (på 1. sal), hvor I kan møde andre studerende, der er netop er sprunget ud som iværksættere. Når I har fundet frem til den grundlæggende idé for jeres nye virksomhed, skal I beskrive fundamentet for virksomheden i en forretningsplan. Herefter skal I udvikle nogle produkter, der kan promovere virksomheden og de ydelser den tilbyder. Der skal desuden skrives en rapport som dokumentation. Produkt Produktet består af tre leverancer; visuel identitet, et website og en annonce. Visuel identitet Der skal udarbejdes en visuel identitet til jeres nye virksomhed. I skal i rapporten dokumentere udviklingsprocessen af denne og argumentere for jeres designvalg undervejs. Det færdige resultat skal præsenteres i en designmanual. Website Der skal udarbejdes et website, der på bedste vis præsenterer jeres nye virksomhed og de ydelser, I kan tilbyde. Websitet skal opfylde følgende minimumskrav: Websitet skal kommunikere det valgte budskab klart og tydeligt til den valgte målgruppe Det visuelle udtryk skal være professionelt, gennemarbejdet og følge anerkendte designprincipper for grafisk design Websitet skal være fuldt ud responsivt Webdesignet skal bygge på principperne af progressive enhancement Der skal minimum være ét indholdselement der trækkes fra en database (via PHP og SQL) Brugerinput skal valideres/tjekkes (clientside form validation) Websitet skal være optimeret til søgemaskiner Kode skal forsynes med forklarende kommentarer, hvor det skønnes relevant Filer og mapper skal navngives og struktureres konsistent og logisk Der må ikke anvendes content management systemer af nogen art (eks. Wordpress) Websitet skal være funktionelt og tilgængeligt online Udover ovennævnte minimumskrav forventes det, at produktet i videst mulige omfang demonstrerer projektgruppens tekniske færdigheder efter et års studie, eksempelvis ved inddragelse af pre- processed CSS, gridbaseret layout, serverside form- validering, login- funktion med PHP/SQL etc. 1

3 Annonce I skal udarbejde en annonce, der skal gøre reklame for jeres nye virksomhed. Annoncen tænkes indrykket i et magasin (trykt eller elektronisk), der retter sig specifikt mod den målgruppe i har valgt. Annoncen skal opfylde følgende minimumskrav: Annoncen skal følge samme visuelle udtryk som de øvrige produkter Formatet er valgfrit, men skal passe til magasinets gængse annonceformater Annoncen skal produceres både som professionelt print- og web- optimeret version Rapport Der skal udarbejdes en rapport, der beskriver jeres overvejelser, analyser, diskussioner, udviklingsproces mv. i forbindelse med projektarbejdet. Det er vigtigt, at der i rapporten argumenteres for alle valg og at disse valg baseres på troværdige kilder. Rapporten skal afleveres i pdf- format. Rapporten skal min. indeholde 1. Forside (hvis der er billede eller grafik, hvor tekst er forstyrrende anvendes forside + faktaark) Forsiden skal indeholde: a. Projekttitel b. Link til website c. Fulde navnene på gruppens medlemmer samt deres e- mail adresser d. Link til hvert gruppemedlems portfolie (direkte link til projektets underside i portfolien ikke kun til forsiden) e. Holdbetegnelse, årgang, navne på jeres vejledere, navn på uddannelsesinstitution f. Antal anslag g. Alle gruppemedlemmer skal underskrive forside eller faktaark 2. Indholdsfortegnelse m. sidetal 3. Projektbeskrivelse og problemformulering 4. Metode 5. Teori 6. Projektplan a. Beskriv hvilken projektudviklingsmetode der anvendes og hvorfor b. Interessent- og risikoanalyse 7. Virksomheden a. Præsentation af virksomhedens grundlæggende idé (pitch/elevatortale) b. Analyse af jeres nye virksomhed, interne og eksterne forhold (SWOT/TOWS) c. Markedsanalyse analyse af branche og konkurrenter d. Forretningsplan/businessplan for jeres nye virksomhed 8. Diskussion af virksomhedens kommunikation, herunder kommunikationsplan med definition af målgruppe og budskab 9. Design brief 10. Dokumentation af designets udviklingsproces fra de første håndtegnede skitser til det endelige design, inkl. præsentationsdesign, informationsdesign og navigationsdesign 11. Designmanual med præsentation af virksomhedens visuelle identitet samt regelsæt for anvendelse 12. Præsentation af annoncen og argumentation for den valgte løsning 13. Præsentation og diskussion af den tekniske løsning og dennes udviklingsproces, herunder konceptuel (high- level) E/R diagram med primærnøgler og beskrivelse af primære attributter, use- cases/user- stories eller lignende beskrivelse af funktionalitet, samt dokumentation for SEO 14. Forberedelse/oplæg til brugertest af website med argumentation for valgte testmetode(r) 2

4 15. Konklusion og refleksion 16. Referencer (litteratur og kilder) 17. Bilag (forslag) a. Tidsplan/ganttkort b. Screendumps af væsentlige dele af website og øvrige materiale som dokumentation af projektstatus på afleveringsdato c. Repræsentative eksempler på kildekode, der viser hovedelementer af løsningen, herunder fra HTML- sider, stylesheets, scripts etc. d. Oversigt over spørgeramme/tasks til brug ved brugertest Kildehenvisninger Der skal henvises til de relevante kilder i litteraturlisten de steder i teksten, hvor de anvendes eller der citeres fra dem. Det sker ved at skrive forfatterens efternavn, årstal og sidetal enten i en parentes i teksten eller som en fodnote. Fx Schwartz Dahlberg (2011) s. 9. Er der flere publikationer af samme forfatter det pågældende år, nummereres disse med bogstaver, fx 2011a, 2011b osv. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til præsentationer eller handouts anvendt i undervisningen. Kildefortegnelse Rapporten skal have en kildefortegnelse, der skal omfatte: Anvendte bøger, tidsskrifter, artikler, websider og andre trykte og elektroniske kilder Kildens navn, forfatter, forlag, udgave, udgivelsesår samt, hvis det foreligger, ISBN- nummer skal angives For artiklers vedkommende tilføjes navnet på det tidsskrift eller den avis, artiklen er hentet fra, samt udgivelsesdato For websider angives URL og dato for besøg Bilag Medtages bilag, skal de forsynes med bilagsnummer og overskrift. Der må ikke være informationer i bilagene, der kan virke begrænsende på jeres beskrivelse eller konklusioner. Det betyder, at projektet skal fremstå som en helhed uden bilagene. Projektet kan afvises, hvis det ikke overholder kravene til aflevering: faktaark, indholdsfortegnelse, overskrifter, sidetal, antal anslag, litteraturhenvisninger og kildefortegnelse. Hvis projektet afvises, betyder det, at projektet tæller som ikke- afleveret. Projekter kan også afvises hvis de indeholder plagiering. Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger (www.stopplagiat.nu) Formalia Projektet skal udarbejdes i grupper á 3-4 studerende. Meddelelse om gruppesammensætning skal oplyses senest 7/5 via følgende link: Rapporten må ikke overstige et omfang af 10 standardsider plus 8 sider pr. gruppemedlem ekskl. bilag. Websitet skal være funktionelt og tilgængeligt online (uploaded på webserver). Vejledning Det er de studerendes eget ansvar at booke møde til vejledning. Se i skemaet hvornår de enkelte undervisere har afsat tid til vejledning. Det kan ikke forventes, at underviserne vejleder skriftligt via mail. Aflevering Gruppens medlemmer hæfter solidarisk for alle dele af det afleverede projekt og hvert gruppemedlem forventes selvstændigt at kunne gøre rede for alle projektets delområder. 3

5 Afleveringen består af to dele: 1. Rapport i PDF- format 2. Alle øvrige filer samlet i én zip- fil (kun.zip accepteres) Aflevering elektronisk på Fronter senest fredag d. 29. maj kl (husk at aflevere som gruppe) Mundtlig eksamen Projektet afsluttes med en ekstern, mundtlig eksamen. Eksamenens opbygning er: 1. Gruppepræsentation med udgangspunkt i produkt og rapport: maks. 25 minutter. (ca. 5 min. pr. studerende) 2. Individuel eksamination; 20 minutter. 3. Votering og meddelelse af karakterer; 5 minutter. Der gives én individuel karakter (7- trinsskala) ud fra en helhedsvurdering af produkt, rapport, præsentation og individuel eksamination. Præstationen bedømmes i forhold til opfyldelse af de formål og læringsmål for 1. og 2. semester, der er beskrevet i studieordningen. 4

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility

Multimediedesigner CSR. Corporate Social Responsibility Multimediedesigner CSR Corporate Social Responsibility Eksamensprojekt 3. sem. nov. 2013 - jan. 2014 Introduktion CSR Corporate Social Responsibility, er ofte blevet oversat til virksomhedernes sociale

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2014 juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Grundlaget for eksamen... 5 Overblik over eksamensformerne... 6 De obligatoriske moduler... 6

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse)

Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Miniprojekt, portfolio, 24 timers opgaver, synopsis og projekter på Diplomuddannelsen i Ledelse (Center for Diplomledelse) Hvad er kravene, og hvordan gør jeg? Studieordning pr. 1. januar 2013 (revideret

Læs mere

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20

10. Dispensation... 20 11. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser... 20 1 Indholdsfortegnelse Fælles del Indholdsfortegnelse... 3 Fælles del... 3 1. Uddannelsens struktur... 5 1.1 Uddannelsen reguleres af følgende love og regler... 5 1.2 Uddannelsens navn og dimittendernes

Læs mere

BACHELORPROJEKTET 15 ects

BACHELORPROJEKTET 15 ects BACHELORPROJEKTET 15 ects Journalistuddannelsen & Fotojournalistuddannelsen FORMÅL...2 ADGANGSKRAV...2 INDHOLD...2 OMFANGSKRAV PÅ JOURNALISTISK PRODUKT...3 OMFANGSKRAV PÅ REFLEKSIONSRAPPORT...3 KRAV TIL

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Studieordning, august 2014

Studieordning, august 2014 Studieordning, august 2014 E-konceptudvikling, professionsbachelor E-concept Development, Professional Bachelor 0 Indhold - 1. Studieordningens fællesdel... 3 1.1. Uddannelsens navn og dimittendernes titel...

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

Den gode projektopgave

Den gode projektopgave Den gode projektopgave Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indhold Opgavens dele placeres således:... 3 Titelblad/ forside...

Læs mere

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER

VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER VEJLEDNING TIL UDARBEJDELSE AF PROJEKTRAPPORTER Tilpasset markedsføringsøkonomuddannelsen af Richard Brooks, august 2011 2. udgave Markedsføringsøkonomuddannelsen Erhvervsakademi Aarhus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning Multimediedesigneruddannelsen fællesdel Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens fællesdel udarbejdet af Landsnetværket

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning...

Indholdsfortegnelse. Projektopgave... 5 5. Opgavens disposition og formkrav... 5 Forside... 5 Indholdsfortegnelse... 6 Indledning... Fagprøvevejledning Indholdsfortegnelse 1. Mål for fagprøven... 3 2. Fagprøveperioden... 3 Skrivefasen... 3 Aflevering... 3 Eksamen... 3 3. Vejleder og censor på fagprøven... 3 Vejledning... 3 Censor...

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere