Referat af Ordinær Generalforsamling 17. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling 17. februar 2014"

Transkript

1 Referat af Ordinær Generalforsamling 17. februar 2014 Copenhagen Suborbitals Valg af dirigent I sin egenskab af fungerende formand byder Peter Madsen velkommen og udfører valg af dirigent. Flemming Nyboe vælges som dirigent Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Dirigenten optæller 27 stemmeberettigede fremmødte. Der optælles ikke fuldmagter på dette tidspunkt, det udskydes til et evt. kampvalg. Som referent vælges Kristian Elof Sørensen Bestyrelsens beretning Peter Madsen beretter på bestyrelsens vegne om det forgangne år i CS. Siden seneste generalforsamling, for halvandet år siden er der sket store udviklinger i CS: Vostok er anskaffet og taget i brug CS har opsendt en raket med aktiv styring Foreningens værkstedareal er udvidet fra 300 til 1000 m^2 Ny og større prøvestand er tæt på færdiggjort. Ny og større booster tæt på færdiggjort En stærk elektronik gruppe er opstået og har opnået resultater Stor krise idet formanden trak sig for 3 dage siden De seneste 1,5 år har været fantastiske, bortset fra de seneste 3 døgn Fremlæggelse af regnskab Sabina Ringqvist fremlægger 2012 regnskabet i sin egenskab af foreningens kasserer. Sabine undskylder at hun pga. sygdom i nærmeste familie har været langsom til at svare på folks henvendelser på det seneste. Regnskabet for 2012 fremlægges. Det fremlægges først nu idet generalforsamlingen først afholdes nu. Sabina redegør for at visse bilag har været vanskelige at postere på korrekt afdeling. Dette forhold giver anledning til uklarhed om størrelses af enkelte poster i forhold til andre. Sabine henstiller til medlemmerne om fremover at udvise større omhu med at notere eller meddele hvilken afdeling de enkelte udgifter hører under. Huslejen er bogført som 0 i 2012 idet husleje regningerne blev betalt via CSS i regnskabsperioden. Derfor den store forskel i forhold til året før og året efter hvor CS betaler. I 2013 og fremad vil CS betale denne regning, men modtage donation fra CSS til dækning af denne. Af samme årsag er posten for CSS donationer lavere end året før. CSS har i stedet betalt regninger direkte i Det er også lavet om fra og med 2013, så regningerne igen går til CS og betales i CS.

2 Vostok bogføres som et anlægsaktiv der afskrives. Derfor er der en øget egenkapital og en post for gæld. Ultimo 2012 var der et kontakt indestående på ca 170-tusinde kr og en gæld i Vostok på ca 200-tusinde. Der redegøres for at grundet det anvendte regnskabsprincip får likviditet uforholdsmæssig meget eksponering i regnskabet, hvorfor de 170-tusinde kr ikke skal ses som frie midler til rådighed, men for størstedelens vedkommende vil være penge øremærket bestemte kommende regninger. Jørgen fra CSS indskyder den bemærkning at ændringerne i hvorvidt regninger betales i CSS eller CS blev indført for at gøre CS regnskabet mere retvisende. Sabine forventer at kunne have 2013 regnskabet klar om cirka 14 dage. Godkendelse af regnskabet bliver bragt til afstemning, hvor det godkendes enstemmigt. Indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag Valg af formand Da der forventes indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 14 dage senere, grundet på formandens exit og de deraf følgende nødvendige sondringer og overvejelser, skal der vælges en bestyrelse som kan sidde som en art teknokratisk forretnings ministerie i de mellemliggende 14 dage. Debat om hvilke rettigheder og pligter en sådan bestyrelse skal have. Konklusion: et forretnings ministerie som skal skabe overblik over foreningens aktuelle status og fremtidige muligheder, udøve pressehåndtering, varetage foreningens forpligtigelser overfor leverandører, myndigheder, udlejer mv, samt tage hånd om de tre praktikanter foreningen har gående på kontrakt. Flere foreslår Krisitan Elof Sørensen. Peter Madsen opstiller. Yderligere debat. Denne gang om det juridiske omkring bestyrelsesansvar. Dirigenten opridser lovens og vedtægternes vilkår for dette. Kristian Elof Sørensen vælger at opstille som formands kandidat. Peter Madsen trækker sit kandidatur som følge af dette. Kristian Elof Sørensen ny-vælges som formand. Morten Bulskov ny-vælges som næstformand Sabine Ringqvist gen-opstiller som kasserer og gen-vælges. Spørgsmål om hvorvidt bestyrelsens har en nedskreven forretningsorden vedrørende stemmelighed i bestyrelsen. En sådan findes ikke. Som suppleanter indvælges Carsten Olsen og Mads Wilson. Det besluttes at disse skal deltage i bestyrelsesmøderne og bestyrelsesarbejdet indtil den ekstraordinære generalforsamling. Det debatteres om de indvalgte bør skrive under på at de modtager valget. Konklusionen bliver at idet generalforsamlingen dækkees af tre video fotografer er videooptagelserne rigeligt bevis. Valg af revisor Steen Andersen gen-opstiller ikke.

3 Jørgen Jacobsen CSS redegør for revisorens rolle i henhold til lovgivningen Thomas Jam Petersen vælges som revisor Peter Scott vælges som suppleant for revisorens Pause Der holdes en kort pause Eventuelt Lili: Tag en tænkepause 14 dage, fremfor et slagsmål i aften Peter Madsen: CS er ikke kun en forening, vi har også praktikanter. Der er 3, en der er der hver anden dag og er nystartet, to der er maskinmester praktikanter og har været der nogen tid. Peter Madsen: Hvis det efterfølgende tages offentligt i pressen mv, vil det minde om tjernobyl nedsmeltningen, derfor tænk pressehåndtering, blog etc. nu Peter Madsen: Hvis jeg skulle blogge, foreslå at det cencureres af copsub Nyboe: Er praktikanterne Peters eller vonbs? Peter Madsen: De er cs praktikanter. Peter foreslår de sættes til oprydning Wilson: ang. pressehåndtering, business as usual 14 dage frem. Lad f.eks. Peter skrive en teknisk blog, lad Foldager censurere indhold. Peter: Behøver mine blogs at blive censureret? Stoler I ikke på at jeg kan skrive en teknisk blog uden at hentyde til noget? Uffe: Medlemslisten er uden vonb, det vil sprede rygtet Wilson: Har fjernet medlemssiden Thomas Jam: Glad for der ikke er mere galt end hvad han oplever på nærværende generalforsamling Thomas Jam: Foreslår at undlade blogs i et par uger. Jev: vonb har allerede sendt noget på twitter André: vonb kontakt ang. videreførelse? Sørg for at involvere ham, han tegner os stadigt uadtil uanset hvad. André tror på at visionen og missionen i CS lever endnu. Mejling: Naivt at tro dette ikke ryger ud indenfor 14 dage. Det kan være i pressen indenfor timer. Wilson: Håndteres dette nøgternt og fornuftigt kan vi begrænse meget skade. Det værste der kan ske er at det siver, det bedste vi kan gøre er at komme med en klar og udramatisk udmelding til pressen. Sagen kan pressehåndteres til lav dækning. Mejling: ing og Djursing? Wilson: Skal gerne håndtere Djursing Thomas Jam: Den professionelle måde er at ingen udtaler sig, men henviser til pressetalsmanden. Undgå en saftig bloddryppende historie til pressen. Jørgen fra CSS: CSS skal også håndtere presse aht. sine medlemmer. Peter Madsen: Djursings største interesse er vore personlige relationer. Overvej hvad man siger til Djursing. Djursing elsker CS i en inhabil grad, men han skal nok finde historien, så fortæl den til ham før han selv finder den. Også aht. VonB skal historien slippes ud så han kan handle frit.

4 Mærsk: Hurtig udmelding aht. CSS Carsten Brandt: Cameron har også en blog, praktikanterne skal tages i ed Uffe: store frustrationer på copsub, næste gf. skal afklare disse. Praktisk såvel som terapeutisk. Uffe 2010: CS er det mest spændende i mit liv hidtid, det er blevet bedre siden. Kom igen til næste GF, sæt ord på det der er galt, find vejen frem. Sebastian: Måske vi bør mødes allerede om en uge til et værtshusslagsmål, så er luften renset til GF, så de to typer af møde ikke ødelægger det for hinanden. Peter: Uformelt forum for at lufte sine frustrationer? Thomas Madsen: Tænk, tænk, tænk, skriv Carsten Brandt: Disciplin på copsub tak André: copsub er det forkerte forum for disse sager, for det skrevne ord er let at misforstå. Hvor definitive er udmeldelserne? Lili: Giv tid, lad folk få 14 dage til at tænke over det, i stedet for at udmelde udmeldelse i dag. Rune: Enig med Lili. Konfronter ikke folk med at skulle udtale et valg ind/ud Bulskov: Alle han har talt med er u-afklarede Jev: Ring til dem der har meldt hårdt ud. Sørg for de er med på pressehåndtering osv. Tal med dem, styr kommunikationen, også med de der vælger at gå ud. Wilson: Tror ingen vil gøre noget for at ødelægge CS Jev: Jeg mente ikke bevidst ødelægge, men uoverlagt, f.eks. en twitter besked. Peter Madsen: vonb har tidligere gået af som formand pr. blog, uden at det gav presse. Vi kan ikke styre vonb. Wilson: vonb skal special behandles, de andre af os har meget få følgere på twitter, selv har Wilson f.eks. 8 sådanne Thomas Jam: Hvis f.eks. centerskrog kan fortsætte som uændret med praktikanter, så kan det være god camouflage Peter Madsen: vonb har tidligre holdt to måneders sygeorlov. Peter vil gerne arbejde sig ud af det. Det er for dyrt at give op pga en tosse der har slået hovedet Jørgen CSS: hvem kommer i den kommende tid? Kristian Sørensen: praktikanter vs CS prioriteterne skal være i orden Kristian Sørensen: Peters tilstedeværelse i de nærmeste dage kan blokere for at andre kan træffe et valg om de er med eller ej Peter Madsen: Det lyder mærkeligt hvis ikke jeg må komme i hab. Har haft lejet den siden Er jeg fyret? Nyboe: Vi kan ikke fyre Peter Andreas: Kommer de der vil gå, hvis Peter er der i HAB? Sebastian: Behov for business as usual. Behov for at vide om Peter Madsen er i hangaren eller ej Mærsk: er ikke på copsub. Business as usual de næste 14 dage. Vi skal være søde og hensynsfunde overfor praktikanter. Peter bør komme i hangaren i morgen Wilson: Peter i HAB. Ikke forbud, men er det klogt? Bulskov: Peter i HAB mener han må? Bulskov vil selv komme i HAB

5 Uffe: Peter kunne styre praktikanter i dagtimerne Peter: Melder forretningsministeriet ud om 14 dage eller løbende? Kristian Sørensen: Løbende udmeldninger Peter: er kontrolleret nedlukning stadigt eneste udvej? Jev: Behov for hyggesnak ansigt til ansigt i HAB, i stedet for elektronisk via copsub, tlf og . Nyboe: Kommer ikke så meget i HAB alligevel pga. sine opgaver Jev: Hold HAB åben også for Peter aht. hyggesnak Thomas Madsen: Forbydes Peter adgang, spredes rygtet hurtigt. Sidder vi alle derhjemme, er vi sikre på CS lukker. Nyboe: Nærværende GF kan ikke under eventuelt beslutte om Peter må komme i HAB eller ej Mærsk: skal foreningen nendlægge sig selv? Det kræver 2/3 flertal. Det kan være svært at få flertal for nedlæggelse. Den kan naturligvis misligholde sine forpligtigelser i en grad så andre lukker den. Kristian Sørensen: Giv alle tid til 14 dages refleksion. Det skal ikke være sådan at man ved handling leger business as usual. Giv tid, giv rum Peter: Hvis hab er kaffestue så er det business as usual. Peter: Kun praktikanter holder mig til HAB Kristian Sørensen: Praktikanter må vi finde en løsning på Peter Madsen: Sårheling igennem arbejde? Kristian Sørensen: Alles sår skal heles, ikke kun dem der handler i HAB Wilson: Nogen behøver at slå på jern, andre at tale og snakke. Giv rum til alle. Nyboe: Vi har haft en times evt. lad os afslutte, hvis ingen anden har noget at sige Nyboe takker for god ro og orden og afslutter Generalforsamlingen.

6 Deltagere på Ordinær generalforsamling i Foreningen Copenhagen Suborbitals 17. Februar 2014 Carsten Olsen Jev Olsen Sebastian Øltieng Bo Brændstrup Mads Wilson Rune Henssel Peter Scott Christian Ravn Uffe Ravn Thomas Jam Pedersen Martin Hedegaard Petersen Jacob Skov Larsen Peter Meincke Sabina Ringqvist Claus Mejling Flemming Nyboe André Christensen Thomas Madsen Søren Gregersen Jonas B. Bjarnø Peter Madsen Thomas Pedersen Andreas Moltesen (tidligere Jørgensen) Peter Mærsk Møller claus nørregaard Morten Bulskov Kristian Elof Sørensen Jørgen Jakobsen (observatør)

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Tilstede André Christensen, Bo Brændstrup, Carsten Olsen, Christian Ravn, Claus Mejling, Carsten Brandt, Emil Møller, Flemming

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015

Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Referat af Ordinær Generalforsamling i Ubådsforeningen UC3 Nautilus 4. marts 2015 Pkt. 1 valg af dirigent og referent Lili vælges som dirigent. Kristian Elof vælges som referent. Pkt. 2 Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet)

Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Ordinær generalforsamling i A/B Tårnparken Onsdag 28.april 2010 kl 19.00 Østervangskolen, Roskilde (Biologilokalet) Fremmødte: 43 andelshavere af 161, heraf 1 ved fuldmagt 1. Valg af dirigent Anders Boelskifte

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd):

4. Formandens beretning (udsendt på forhånd): Referat af Dansk Berner Sennen Klubs generalforsamling den 11. april 2015 Antal fremmødte: 43 stemmeberettede + 5 fuldmagt, samt 1 der ikke er medlem af klubben t. 3. Formanden bød de fremmødet velkommen

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere