FORLIG April Mellem på den ene side:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORLIG April 2013. Mellem på den ene side:"

Transkript

1 Sagsnr phe/jhp FORLIG April 2013 Mellem på den ene side: Odense Renovation A/S (tidligere Odense Renovationsselskab A/S) Snapindvej 21, 5200 Odense V CVR. nr I/S AffaldPlus + (tidligere I/S Kavo) Ved Fjorden Næstved CVR. nr KARA/Noveren I/S (tidligere Noveren I/S) Håndværkervej Roskilde CVR. nr Nyborg Forsyning og Service A/S Gasværksvej Nyborg CVR. nr FFV Renovation A/S (tidligere Faaborg Renovation A/S) Sundvænget Faaborg CVR. nr Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Aarhus C T F CVR-nr København Aarhus

2 Assens Kommune (tidligere Assens Kommune, Glamsbjerg Kommune, Haarby Kommune og Tommerup Kommune) Rådhus Allé Assens Nordfyns Kommune (tidligere Bogense Kommune, Otterup Kommune og Søndersø Kommune) Bogense Rådhus Østergade Bogense Middelfart Kommune (tidligere Ejby Kommune) Renovationsvæsenet Fynsvej Middelfart Faaborg-Midtfyn Kommune (tidligere Broby Kommune, Ringe Kommune og Årslev Kommune) Rådhuset Tinghøj Allé Ringe Kerteminde Kommune (tidligere Kerteminde Kommune, Langeskov Kommune og Munkebo Kommune) Hans Schacksvej Kerteminde (i forening betegnet Affaldsleverandørerne ) Og på den anden side: Vattenfall A/S Støberigade København SV CVR. nr (i det følgende kaldet Vattenfall ) og Odense Kraftvarmeværk A/S Oldenborggade Fredericia CVR. nr (i det følgende kaldet ODV ) (i fællesskab betegnet Parterne og hver for sig for Part ) 2

3 er indgået denne forligsaftale (i det følgende kaldet Forliget ) om Affaldsleverandørernes betaling af kompensation for manglende udnyttelse af Fynsværkets kapacitet efter etableringen af Odense Kraftvarmeværk: 1. Baggrund 1.1 Affaldsleverandørerne har siden 1996 betalt en kapacitetsbetaling til Fynsværkets ejer, som kompensation for den ringere udnyttelse af Fynsværkets kapacitet, som etableringen og udvidelsen af Odense Kraftvarmeværk har medført. Kapacitetsbetalingen er siden udskillelsen af Odense Kraftvarmeværk til ODV betalt til ODV, som har videreført kapacitetsbetalingen til Fynsværkets ejer, dvs. siden den 1. juli 2006 til Vattenfall. 1.2 Fynsværket blev den 1. juli 2006 overdraget fra DONG Energy A/S til Vattenfall. 1.3 Kapacitetsbetalingen er opgjort som den mistede halve kraftvarmefordel til elproduktion på Fynsværket, som skyldes, at der er flyttet varmeproduktion til Odense Kraftvarmeværk. Kapacitetsbetalingen er således opgjort som den halve kraftvarmefordel (som opgøres i kr./gj) multipliceret med den varmeproduktion (i GJ), som årligt produceres på Odense Kraftvarmeværk, og som fortrænger varmeproduktion på Fynsværket og dermed gør elproduktionen på Fynsværket dyrere. 1.4 Affaldsleverandørerne har gjort gældende, at ODV og Vattenfall er uberettiget til at opkræve kapacitetsbetalingen, og Affaldsleverandørerne indbragte derfor i 2003 en sag herom for Energitilsynet. 1.5 Sagen blev afgjort af Energiklagenævnet den 12. december Ved afgørelsen stadfæstede Energiklagenævnet en afgørelse fra Energitilsynet, dateret 28. marts 2011, om, at kapacitetsbetalingen skal opgøres på grundlag af de øgede enhedsomkostninger til varmeproduktionen på Fynsværket og kan opkræves indtil den 31. december Det følger af pkt. 5.5 i Ramme- og Samarbejdsaftalen mellem ODV og Affaldsleverandørerne, dateret 4. juni 2004, at Affaldsleverandørerne skal fortsætte med at betale kapacitetsbetalingen med forbehold om tilbagesøgning, at spørgsmålet om og i hvilket omfang kapacitetsbetalingen kan indregnes i affaldsbehandlingsprisen skal afgøres endeligt af energiprismyndighederne eller domstolene, og at der skal ske efterbetaling henholdsvis tilbagebetaling i henhold til den endelige afgørelse. 1.7 Såvel ODV og Vattenfall som Affaldsleverandørerne har indbragt Energiklagenævnets afgørelse for domstolene, og sagen verserer ved Retten i Odense. Fyns Affalds Koordinerings Selskab A.m.b.A. (herefter betegnet FAKS ) repræsenterer ved sagen Assens Kommune, Nordfyns Kommune, Middelfart Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og FFV Renovation A/S. 3

4 1.8 Parterne er imidlertid enige om at forlige sagen på de nedenfor anførte vilkår og hæve de to sager mod Energiklagenævnet ved Retten i Odense. 2. Forlig 2.1 Affaldsleverandørerne betaler kapacitetsbetaling indtil den 31. december 2012, opgjort som den mistede halve kraftvarmefordel. 2.2 ODV og Vattenfall giver afkald på at opkræve kapacitetsbetaling for perioden efter den 31. december Parterne giver gensidigt afkald på at kræve efterbetaling henholdsvis tilbagebetaling af kapacitetsbetaling, herunder af renter af tilbagebetalings- og efterbetalingskrav, vedrørende perioden forud for den 31. december 2012, jf. dog pkt A conto kapacitetsbetalingen for 2012 efterreguleres, når kapacitetsbetalingen kan opgøres endeligt. Efterreguleringsbeløbet forfalder til betaling 14 dage efter Affaldsleverandørernes modtagelse af den endelige opgørelse af kapacitetsbetalingen for Forliget er til fuld og endelig afgørelse af samtlige krav mellem Parterne, der udspringer af Affaldsleverandørernes betaling af kapacitetsbetalingen, jf. dog. pkt Parterne hæver sagerne mod Energiklagenævnet anlagt ved Retten i Odense (BS /2012 og BS /2012) eller foranlediger, at FAKS hæver sagen. Det overlades til retten at fastsætte sagernes omkostninger, som hver Part er forpligtet til at betale i henhold til rettens afgørelse, jf. pkt Affaldsleverandørerne er forpligtet til at undlade at kontakte offentlige myndigheder og lignende med henblik på at opnå udstedelsen af et pålæg til ODV og/eller Vattenfall om hel eller delvis tilbagebetaling af kapacitetsbetalingen. 2.8 Hvis Energitilsynet udsteder et pålæg til ODV og/eller Vattenfall om hel eller delvis tilbagebetaling af kapacitetsbetalingen i de år, hvor kapacitetsbetalingen opgjort som den halve kraftvarmefordel har oversteget kapacitetsbetalingen opgjort efter Energiklagenævnets afgørelse af 11. december 2011, er Parterne enige om at foretage modregning med de år, hvor kapacitetsbetalingen opgjort som den halve kraftvarmefordel har været lavere end opgjort efter Energiklagenævnets afgørelse i det omfang dette er nødvendigt for at udligne det krav, der er initieret af Energitilsynets krav Hvis en eller flere af Affaldsleverandørerne fremsætter krav mod DONG Energy A/S eller hermed koncernforbundne selskaber (herefter betegnet DONG Energy ) vedrørende kapacitetsbetalingen, og DONG Energy i den anledning viderefører kravet mod 4

5 ODV og/eller Vattenfall, er den eller de pågældende Affaldsleverandører forpligtet til at friholde ODV/Vattenfall for ethvert krav inkl. renter og sagsomkostninger, som ODV/Vattenfall måtte blive dømt til at betale til DONG Energy. 3. Øvrige forhold 3.1 Assens Kommune har pr. 28. april 2009 udskilt affaldshåndteringen i kommunen til Assens Affald & Genbrug A/S (CVR. nr ). Assens Kommune indestår ved underskrift af Forliget for, at Assens Affald & Genbrug A/S tillige opfylder Forliget. 3.2 Kerteminde Kommune har pr. 11. marts 2009 udskilt affaldshåndteringen i kommunen til Kerteminde Forsyning Renovation A/S (CVR. nr ). Kerteminde Kommune indestår ved underskrift af Forliget for, at Kerteminde Forsyning Renovation A/S tillige opfylder Forliget. 3.3 Pkt. 5.5 i Ramme- og Samarbejdsaftalen ophæves. Ramme- og Samarbejdsaftalen fortsætter i øvrigt uændret. 3.4 Affaldsleverandørerne hæfter ikke solidarisk for hinanden med hensyn til forpligtelser, der udspringer af dette forlig. 4. Ikrafttræden 4.1 Forliget underskrives af de tegningsberettigede hos Parterne, men er betinget af godkendelse i alle Parternes bestyrelser. 4.2 Forliget træder i kraft, når Parternes bestyrelser (i kommunerne kommunalbestyrelsen) har godkendt dette. 4.3 Godkendelsen skal foreligge senest den 1. juni I modsat fald falder Forliget bort, og Parterne kan ikke gøre krav gældende i den anledning. 4.4 Når Forliget er trådt i kraft, er Parterne forpligtet til at sende de som bilag 1 vedlagte breve til Retten i Odense med kopi til Kammeradvokaten. 5

6 5. Underskrifter 5.1 Forliget underskrives i 12 eksemplarer, der hver for sig udgør en original., den, den For Odense Renovation A/S For I/S Affaldplus + For KARA/Noveren I/S For Nyborg Forsyning og Service A/S For FFV Renovation A/S For Assens Kommune 6

7 For Nordfyns Kommune For Middelfart Kommune For Faaborg-Midtfyn Kommune For Kerteminde Kommune For Vattenfall A/S For Odense Kraftvarmeværk A/S 7

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7

1. Parter... 3. 2. Udtræden... 3. 3. Varsel for udtræden... 3. 4. Vilkår for udtræden... 4. 5. Uoverensstemmelser... 7 Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11456 Udtrædelsesaftale Vejle Kommunes udtræden af Østdeponi Version

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

En fritagelse for tilslutningspligten vil således medføre en dårligere betjening af offentligheden i området og bør derfor ikke meddeles.

En fritagelse for tilslutningspligten vil således medføre en dårligere betjening af offentligheden i området og bør derfor ikke meddeles. From: Hans Henrik Banke Sent: 22 Jan 2015 11:24:15 +0000 To: Maria Grønkvist Plougheld Cc: Tadzudin Kasami (tka@taxafyn.dk) Subject: Vedrørende høring om dispensation fra tilslutningspligt til bestillingskontor

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev

Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Faxe Kommune Att.: Lars Engell Social, Sundhed og Omsorg Frederiksgade 9 4690 Haslev Leasingaftale nr. K-320 A27138 vedrørende 28 Peugeot 208 Active 1,0 5d Vi har hermed fornøjelsen at fremsende dokumenterne

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommunerne... 3 3. Formål... 3 4.

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Tilbud på køb af ejendom

Tilbud på køb af ejendom Pkt. 111 Tilbud på køb af ejendom Sagsnr. 90980 Byrådet Lukket punkt Resume I arbejdet for at fremtidssikre arealerne omkring Dyrskuepladsen med hensyn til afholdelse af Roskilde Dyrskue, Roskilde Festival

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Norddjurs Kommune Att.: Beredskabschef Leif Bang Fælleskommunalt Beredskab for Norddjurs- og Syddjurs N.P. Josiassens Vej 1 8500 Grenaa Leasingaftale nr. K-707 A21645 vedrørende Frigørelsesværktøj Vi har

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79

Kontrakt. mellem. Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 Kontrakt mellem Ringsted Forsyning A/S Bragesvej 18 4100 Ringsted CVR-nr.: 29 77 79 79 og Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted CVR-nr.: 18 95 79 81 i henhold til bekendtgørelse nr. 1431 af

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55

ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 ADVODAN Offersen, Bjørumslet, Dalgård, Jespersen & Nørregaard Søndergade 2 B 8600 Silkeborg Tlf. 86 82 04 55 Matr.nr.: 3ab Ejerlejl.nr. 1-10 ANMELDER Ejerlav: Silkeborg bygrunde Advokatfirmaet Advodan

Læs mere