Lystrup skole - Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lystrup skole - Årsrapport"

Transkript

1 Lystrup skole - Årsrapport 1. Indledning Dette er årsrapporten for Lystrup skole Århus kommune, over skolens deltagelse i Sundskolenettet.dk i skoleåret Udviklingsplan Følgende er fra skolens udviklingsplan, der kan ses i sin helhed på : Indsats i skoleåret : Sundhed og trivsel Beskrivelse Vi vil videreføre vores sundhedsarbejde med fokus på det hele menneske. Vi vil iværksætte en længerevarende indsats, der skal højne den generelle sundhedstilstand. Nogle af elementerne bliver det videre arbejde med kostpolitikken og bevægelsespolitikken. Vi har derudover en række nye tiltag, som gerne skulle gennemsyre hele organisationen og skabe en sammenhæng mellem kost, bevægelse og indlæringsevne. Effekt Ydelse Organisation Ressourcer Mål: Højne den generelle sundhedstilstand over en flerårig periode. At vi alle får øget viden om sammenhæng mellem kost, bevægelse og indlæringsevne At vi får revideret vores handleplan for bevægelse og får iværksat initiativer der skaber mere bevægelse i undervisning, frikvarterer og SFO-tid. Forældrene inddrages med bl.a. foredrag og nyhedsbreve om sundhed. Deltagelse i SundSkoleNettet.dk s initiativ med at måle kondital, daglig bevægelse, hoppehøjde og taljemål. Opfølgning på målinger i forhold til elever, medarbejdere og forældre. Vi fortsætter valgfaget for 8. og 9. kl. LiveStrong som fokuserer på forskellige typer idræt. Samarbejde med studerende fra Ernæring og sundhedsuddannelsen om et vejledningsforløb til udvalgte elever og deres forældre om sundhed og trivsel. Foredrag om sundhed for elever, forældre og medarbejdere. Vi fortsætter med sundhedsudvalget, der samler og koordinerer viden om vores sundhedsindsats fra skoleåret 2011/12. De eksisterende udvalg inden for trivsel og sundhed; Trivselsudvalg, Kantinebrugerråd, Antimobbeudvalg og Bevægelseudvalg fortsætter. Arbejdsgruppen, der varetager arbejdet med SundSkoleNettet.dk, som en gang årligt skal måle kondital, daglig bevægelse, hoppehøjde og taljemål for alle skolens elever, fortsætter Succeskriterier/Evaluering Der afsættes tid til deltagerne i sundhedsudvalget og arbejdsgruppen omkring Sundskolenettet.dk. Vurdering af resultaterne af målingen af elevernes sundhedstilstand samt udfærdigelse af en rapport om sundhedsinitiativer og målinger. At medarbejdere, elever og forældre har fået adgang og kendskab til målingsresultaterne. 1

2 3. Resumé Samlet evaluering sidst på skoleåret på lærermøde og pædagogmøde. Status og delevalueringer på sundhedsudvalgsmøderne. Indsatsen har igen i år haltet lidt, fordi den sundhedsansvarlige har været ramt af sygdom. Mange af de planlagte aktiviteter har derfor ligget stille. Vi har fortsat vores organisering af sundhedsarbejde 1 fra sidste skoleår. Det fungerer godt med at Sundhedsudvalget sidder i toppen og koordinere indsatsen for sundhed og trivsel på skolen. I udvalget sidder repræsentanter for alle underudvalg og hele ledelsen. Et af underudvalgene er Sundskolenettet.dk/bevægelsesudvalget, der består af 3 lærere og undertegnet, som er SSN ansvarlig på Lystrup skole. Målsætningen var at få testet alle skolens elever én gang. Det lykkes også i stor udstrækning, men nogle af vores data, som lå på et USB stik, er desværre forsvundet, uden der er taget backup. Vi har haft Skridttællingskonkurrencen kørende i skoleåret primært i de yngste klasser. Vi har haft nogle administrative udfordringer og har derfor ikke fået alle vores data indtastet til tiden. Vi har udover skolens traditionelle tiltag, fortsat med sundhedsvalgfaget LiveStrong for de ældste elever. Udover disse tiltag har vi fortsat vores gode samarbejde med studerende fra Ernæringsuddannelsen. Disse studerende har bl.a. tilbudt familier sparring og vejledning angående livsstil, bevægelse og sunde kostvaner. Der er en del familier der med stor succes har deltaget i flere seancer med disse studerende. De ting vi ikke har fået nået i Sundskolenettet.dk/bevægelsesudvalget er at få kommunikeret testresultaterne ud til forældrene og vi har ikke fået revideret vores bevægelsespolitik. Disse arbejder vi videre med næste skoleår. 4. Baggrund for skolens deltagelse i SundSkoleNettet.dk Vi har valgt at deltage i SundSkolenettet.dk, fordi vi gerne vil have en større fokus på elevernes sundhed. Vi har en målsætning om at højne den generelle sundhedstilstand over en flerårig periode. Vi vil med bl.a. deltagelse i Sundskolenettet.dk, gerne være med til at alle får øget viden om sammenhæng mellem kost, bevægelse og indlæringsevne. Målinger er en meget direkte og tilgængelig måde at have som baggrund for diskussioner om og undervisning i sundhed. Vi vil gerne samarbejde med forældrene via inddragelse i deres børns målinger og med bl.a. foredrag og nyhedsbreve om sundhed. 5. Målingerne : Målgruppe: Alle skolens 577 elever Vi har fået lavet målinger på 468 elever (81 %) og mangler desværre 109 elever (19 %) for at have målt alle elever. Det er en desværre en nedgang i forhold til sidste skoleårsmålinger: Målgruppe: Alle skolens 620 elever Vi har fået lavet målinger på 584 elever (94 %) og mangler derfor kun 36 elever (6 %) for at have målt alle elever. Det er en forbedring i forhold til sidste skoleårsmålinger: Målgruppe: Alle skolens 585 elever Vi har fået lavet målinger på 545 elever (92 %) og mangler derfor kun 38 elever (8 %) for at have målt alle elever. 1 Se oversigt over sundhedsarbejdet under pkt

3 Vores målinger forløb generelt godt. Vi havde gjort meget ud af etikken omkring de mere personlige målinger (livvidde og vægt). De blev foretaget i et separat rum, hvor kun eleven og den ansvarlige kvindelige måler var til stede. Efter de først begyndervanskeligheder, blev det en overskuelig og overkommelig opgaver at teste og indskrive testresultaterne. Eleverne synes det har været rigtig sjovt at blive testet og der har været en hyggelig, sjov og afslappet stemning ved testene. Vi lavede den store måling i slutningen af november og lavede kontrolmåling i december måned. Disse målinger er nu lavet for tredie år i træk og vi har stor glæde af at få et sammenligningsgrundlag for det videre arbejde. Vi ser allerede frem til at tage dem igen i det kommende skoleår. Målet skal være at den enkelte elev bliver mere bevidst om og får større indsigt i egen sundhedstilstand med henblik på evt. at opnå forbedringer på kort og langt sigt. 6. Sundhedsinitiativer Her redegøres for initiativer i forhold til sundhed (motion, kost og andre forhold): 1. Sundhedsinitiativer i undervisningen Livestrong Valgfag for 8. og 9. Klasses elever der kombinerer Idræt og hjemmekundskab. Stor elevtilmelding. To lærere har været involveret i dette initiativ. Skridttælling Inddragelse af resultaterne i matematikundervisning og generelle samtaler med børnene om hvilken betydning, det har for kroppen at bevæge sig. Alle klasse- eller matematiklærere har været involveret i skridttælling. 2. Sundhedsinitiativer udenfor undervisningen MOTIONSDAG Øget fokus i undervisningen på kropskultur op til motionsdagen fredag i uge 41. IDRÆTSDAG Øget fokus i undervisningen på kropskultur op til idrætsdagen i juni måned. Samarbejde med studerende fra Sundheds- og Ernæringsuddannelsen Vi har haft studerende på skolen der har lavet forskellige målrettede tiltag sammen med familier der godt kunne tænke sig at gøre noget ved deres livsstil. Kost og rygning Vi har fået implementeret vores kostpolitik og i den forbindelse har vi udarbejdet procedure for rygning blandt elever. 3

4 3. Skolens sundhedsudvalg Der har været afholdt 4 møder i Sundhedsudvalget og en række møder i alle underudvalg. Status Sundskolenettet.dk/bevægelsesudvalg (AB, LJ, TS, MN, SU, JS, PA) Vi har fået lavet test af alle eleverne og vi giver besked til forældrene om hvordan de logger ind og ser deres børns data efter sommerferien. Det var et godt forum vi testede i, børnene var trygge og alle data blev hurtigt tastet ind. Vores skridttællingskonkurrence fortsætter. Vi har påbegyndt revideringen af vores bevægelsespolitik og planlagt bevægelsesuge (uge 41) og fast bevægelsesbånd resten af skoleåret herefter. 7. Årsresultat i SSN Indledningsvis skal det pointeres at der har været en del praktiske udfordringer af personlig, logistisk og databehandling art. Det har resulteret i, at vi ikke har lige så mange data som ønsket i kategorierne BMI og Livvidde. Det er meget beklageligt og vi vil gøre alt for at dette ikke gentager sig i dette skoleår BMI Naturligvis er børn forskelligt bygget - derfor er der også en vis margin, som elevernes tal kan ligge indenfor. Men hvis ens måling ligger i Mindre god eller Ikke god (BMI tal 25-29), bør der gøres noget ved elevens vægt, så den ikke hævner sig på helbredet. Men fedme hos børn kan være forbundet med komplicerede psykologiske problemer og man skal tænke sig godt om inden man bruger denne beregner til at formidle til børn, hvor de ligger henne ift. "det normale". Ligesom BMI-værdier for voksne, så skal en BMI-vurdering af børn altid ses sammen med en individuel vurdering af kropsbygning og relativt udviklingsniveau. Vi vil næste skoleår gerne have fokus på både de elever der vejer for meget og dem der vejer for lidt. Det vil vi bl.a. gøre til skolehjemsamtaler 4

5 Indledningsvis skal påpeges at kun 191 elever blev mål og det er en kraftig tilbagegang fra de foregående års målinger. Det betyder at vi desværre ikke kan lave valide sammenligninger mellem data fra de forrige målinger og så dem fra Ser vi, med ovenstående forbehold, på tallene, viser det sig at gruppen af Udmærket er gået tilbage med 7%. Disse 7% plus yderligere 2% elever er flyttet til kategorien God, hvilket må siges at være et dårligere resultat end de forrige år og også et dårligere resultat end ventet. Vi har ikke nogen gode forklaringer på dette. 5

6 Livvidde Indledningsvis skal påpeges at kun 191 elever blev mål og det er en kraftig tilbagegang fra de foregående års målinger. Det betyder at vi desværre ikke kan lave valide sammenligninger mellem data fra de forrige målinger og så dem fra Ser vi, med ovenstående forbehold, på tallene, viser det sig at gruppen af Fremragende er formindsket med 5%, Udmærket er gået tilbage med hele 12%. Disse 17% er flyttet til kategorien God og Ikke god, hvilket må siges at være et væsentlig dårligere resultat end de forrige år og også et. Vi har ikke nogen gode forklaringer på dette, men dette er ikke tilfredsstillende og vi håber, at vi med vores tiltag og forældrenes fokus på ændrede kostvaner kan få flere elever i grupperne Fremragende og Udmærket næste skoleår. 6

7 Hoppehøjde Her er blevet målt 448 elever og vi kan derfor sammenligne disse målinger med de forrige års målinger. Vi havde sidste skoleår fortsat en stor gruppe (28%), der endte i Mindre god og Ikke god. Det tydede på en dårlig træningstilstand eller ringe muskelkraft i benene. Der har været fokus på området og det ses tydeligt i måleresultatet for i år: Nu er der kun 5% i de to dårligste kategorier og andelen af Fremragende (20% > 28%) og Udmærket (31% > 40%) er begge øget markant. Andelen af God er også øget (21% > 27%), hvilket må siges at være positivt idet vi går ud fra at denne fremgang er taget fra de to dårligste kategorier. 7

8 Kondital Her er blevet målt 342 elever og det er nok til at vi kan sammenligne disse målinger med de forrige års målinger. Konditionen blandt de testede elever, er for andet år i træk blevet endnu bedre. Andelen af Fremragende (22% > 27%) og Udmærket (39% > 40%) er begge øget kraftigt og deraf er kategorierne God (28% > 24%) og Mindre god (9% >5%) begge faldet. Kun cirka 4 % af eleverne har et ikke godt konditionstal, hvilket også er en lille stigning fra de 2% sidste skoleår. 8

9 8. Mål, planer og visioner Her beskrives skolens mål, planer og visioner i forhold til: Mål for testningen o Vi vil gentage testning af alle skolens elever og målsætningen er, at vi med de tiltag vi sætter i værk, vil komme til at se forbedringer i testresultaterne for specielt - BMI o Vi vil fortsætte vores deltagelse i skridttællingskonkurrencen, vi vil skabe et klassesæt af skridttællere, så hele klassen på én gang kan blive testet og konkurrere med hinanden. o Vi vil bestræbe os på at sende hurtigere besked ud til forældrene om målingerne. o Måleresultaterne skal gøres aktive, anvendes i undervisningen og i dialogen med fx sundhedsplejersken. o Større involvering af lærere, elever og deres familier, nu hvor der bliver et sammenligningsgrundlag. Sundhedsinitiativer næste skoleår o Arbejde videre med Sundhedshjulet Alle medarbejdere og elever skal præsenteres for og arbejde med skolens sundhedshjul, hvor der sættes fokus på 4 elementer Trivsel, Kost, Motion og Søvn: o Vi skal have arbejdet videre med vores bevægelsespolitik, med fokus på flere aktive handlingsforslag. o En gruppe lærere vil gerne lave flere forsøg og eksperimenter med kost, motion og indlæring næste skoleår. o Foredrag om sundhed for elever, forældre og medarbejdere. 9

10 9. Bemærkninger Vi har på Lystrup Skole oplevet det som motiverende at være en del af SundSkoleNettet. Derudover vil vi gerne udvide vores sundhedsfokus til også at omfatte medarbejderne i større grad, både så vi kan agere som troværdige rollemodeller ( Monkey Say, Monkey Do ) og tilbyde arrangementer som fx DHL stafet, som et medarbejdergode der kan være med til at øge trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Lystrup, d. 1. juli 2012 / Morten Fjord, sundhedsansvarlig 10

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter

Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter Opsamling på Netværkslokomotivets Sundheds- og Uddannelsesprojekter 1. Indledning Netværkslokomotivet (herefter NVL) har i perioden 2011-13 uddelt midler til mindre projekter indenfor sundhed og uddannelse.

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Nordjyllands Landbrugsskole Institutionsnummer: 831401 Journalnr.: 090.33K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune

Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING. Maj 2012 Haderslev Kommune Rundt Om Sundt - livsstilskurser til overvægtige SLUTEVALUERING Maj 2012 Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Resume... 4 Baggrund, evalueringsspørgsmål, metode og læsevejledning... 5 Baggrund...

Læs mere

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK

København en by i bevægelse. En sammenfatning af evalueringen SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen Lise Specht Petersen og Bjarne Ibsen København en by i bevægelse En sammenfatning af evalueringen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG PROJEKTEVALUERING PÆDAGOGISKE VÆRKSTEDER FOR SUND KOST OG VELVÆRE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG 2009-2011 Projektets overordnede formål har været at bidrage til, at eleverne får erfaringer med

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare

Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Evalueringsrapport Motion for Livet - et projekt om livsstil, netværk og aktiv forebyggelse for inaktive og sårbare Pilotprojekt, 2004 Finansieret af Sundhedsstyrelsen, Vestsjælland Amt, Frederiksborg

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN

Forebyggelse og håndtering af sygefravær. Information om udbygning af 1-5-14 WEBUDGAVE HR-AFDELINGEN Forebyggelse og håndtering af sygefravær Information om udbygning af 1-5-14 HR-AFDELINGEN BAGGRUND Horsens Kommune prioriterer sunde arbejdspladser. Med sunde arbejdspladser forstår vi et godt fysisk og

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012.

STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. STATUSRAPPORT Projekt Nye Veje til aktivt liv, oktober 2012. LIVSKVALITET SELVHJULPEN SAMARBEJDE ARBEJDSGLÆDE 1 Forord/indledning Formålet med projektet Nye veje til aktivt liv blev defineret af Socialudvalget

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I:

MIDTVEJSRAPPORT INDSATSERNE I: MIDTVEJSRAPPORT EVALUERING AF BRUG FOR ALLE UNGES OMRÅDEINDSATS 2011-2014 UNDERVISNINGSMINISTERIET INDSATSERNE I: KORSKÆRPARKEN OG SØNDERPARKEN, FREDERICIA URBANPLANEN OG SUNDHOLMSKVARTERET, KØBENHAVN

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Sagsnr.: 088.36K.391 1

Sagsnr.: 088.36K.391 1 1 2 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Handelsgymnasiet Vestfyn Institutionsnummer:421401 Journalnr.: 093.97K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN STATUSRAPPORT FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN 2009-2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Opsummering af Brug Folkeskolens arbejde og resultater 2009-2011... 4 3. Rekruttering... 7 3.1. Udvikling

Læs mere

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE EVALUERING AF BEVÆGELSESKOMPAGNIET RØDOVRE, HVIDOVRE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Foto: Jeppe Carlsen RAPPORT AF HANNE BEBENDORF SCHELLER OG CAMILLA FALDT THOMSEN FOREBYGGELSE- & DOKUMENTATIONSAFDELINGEN, FYSISK

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen

1. september 2013 Lokal kvalitetsrapport Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Holmegårdsskolen 1. september 2013 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Indholdsfortegnelse 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 Resultatmål 4.2 Evaluering af visioner 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6. 6.1 6.2 6.3

Læs mere