DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO)"

Transkript

1 DAPHO Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi Onkologi (DAPHO) 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive summary (statusbeskrivelse)... 5 Uddybende beskrivelse af DAPHO-arbejdet i Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Kommentarer til den økonomiske drift

3 Rapportudarbejdelse og medlemmer Denne årsrapport er udarbejdet af Karsten Nysom og, vedrørende den kliniske database Dansk BørneCancer Register, Henrik Schrøder. Medlemmer af DAPHOs bestyrelse til og med generalforsamlingen 17. marts 2014: 1. Formand: Henrik Schrøder, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, 8200 Aarhus N. 2. Sekretær: Marianne Hoffmann, afdelingslæge, ph.d., BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, 2100 København Ø (også repræsentant for yngre børneonkologer). 3. Birgitte Lausen, overlæge, ph.d., BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. 4. Thomas Frandsen, overlæge, ph.d., BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet. 5. Jon Helgestad, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital, 9000 Aalborg. 6. Eckhard Schomerus, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, H C Andersens Børnehospital, 5000 Odense. 7. Pernille Wendtland Edslev, afdelingslæge, ph.d., Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Fra andre specialer: 8. Leif Christensen, overlæge, dr.med., Neurokirurgisk afdeling, Aarhus Universitetssygehus, 8000 Aarhus C. 9. Karin Kastberg Petersen, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, 8200 Aarhus N. 10. Mimi Kjærsgaard, kursusreservelæge, ph.d., Børneafdelingen, Viborg Sygehus, 8800 Viborg (Repræsentant for de regionale pædiatriske afdelinger). 11. Bent Ottesen, centerdirektør, professor, dr.med., Juliane Marie Centret, Rigshospitalet (Repræsentant for Danske Regioner). Medlemmer af DAPHOs bestyrelse efter generalforsamlingen 17. marts 2014: 1. Formand: Karsten Nysom, overlæge, dr.med., BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, 2100 København Ø (valgt 2014). 2. Sekretær: Marianne Hoffmann, afdelingslæge, ph.d., BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet, 2100 København Ø (også repræsentant for yngre børneonkologer, valgt 2013). 3. Birgitte Lausen, overlæge, ph.d., BørneUngeKlinikken, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet (valgt 2012). 4. Jon Helgestad, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, Aalborg Universitetshospital, 9000 Aalborg (valgt 2013). 5. Eckhard Schomerus, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, H C Andersens Børnehospital, 5000 Odense (valgt 2013). 6. Henrik Hasle, professor, ph.d., Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, 8200 Aarhus N (valgt 2014). 3

4 7. Birgitte Klug Albertsen, overlæge, ph.d., Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital (valgt 2014). 8. Torben Stamm Mikkelsen, 1. reservelæge, ph.d., Børneafdelingen, Regionshospitalet Herning, 7400 Herning (Repræsentant for de regionale pædiatriske afdelinger, valgt 2014). Fra andre specialer: 9. Morten Jørgensen, overlæge, Onkologisk Klinik, Finsencentret, Rigshospitalet (valgt 2014). 10. Lars Søndergaard Johansen, overlæge, Børnekirurgisk Klinik, Abdominalcentret, Rigshospitalet (valgt 2014). 11. Bent Ottesen, centerdirektør, professor, dr.med., Juliane Marie Centret, Rigshospitalet (Repræsentant for Danske Regioner). 4

5 Executive summary (statusbeskrivelse) Vores overordnede mål er at flest mulige danske børn og unge overlever kræft med færrest mulige langtidsbivirkninger. Vi er langt med at nå dette mål, men det kræver en særlig stor indsats at forbedre overlevelsen yderligere fra det allerede høje niveau den er på. De hidtidige forbedringer af behandlingen af kræft hos børn og unge er især sket ved systematisk gennemførsel af internationale behandlingsforsøg, og dertil knyttet biologisk forskning for bedre at forstå og monitorere sygdommen, herunder eventuel rest-sygdom. Vi opfatter deltagelse i et internationalt behandlingsforsøg som den til enhver tid bedste standard-behandling til et barn eller en ung med kræft. Derfor arbejder vi på at sikre at flest mulige danske børn og unge kan behandles som en del af internationale behandlingsforsøg. Hvis der ikke er et aktuelt forsøg åbent behandler vi efter det vi betragter som bedste standard-regime, og rapporterer så vidt muligt en række detaljer om hvert enkelt sygdomstilfælde til internationale registre, oftest knyttet til behandlingsforsøgene. Vi bruger derfor megen tid og mange kræfter på at deltage i nordiske, europæiske eller bredere internationale arbejdsgrupper og netværk vedrørende de enkelte sygdomme. Og de seneste år har vi arbejdet særligt med at dette også sker for danske børn og unge med tilbagefald (recidiv) af kræft, ved systematisk at arbejde for at deltage i flere forsøg med ny medicin til børn med kræft. Vi arbejder for, at internationale behandlingsforsøg, der er klar til start, også hurtigst muligt bliver anmeldt til og godkendt af myndighederne i Danmark, så danske børn og unge kan indgå i forsøget, få gavn af behandlingen og bidrage til den videre udvikling af fagområdet. I vores kliniske database, Dansk BørneCancer Register, holder vi blandt andet øje med om alle patienter der kunne indgå i et forsøg og/eller kunne rapporteres til en international database også rent faktisk gjorde/blev det. Det er besluttet at Danmark skal have et anlæg for partikelterapi og at anlægget skal ligge i Skejby. De fleste børn og unge der skal bestråles på grund af kræft vil være kandidater til partikelterapi. Derfor har vi i 2014 deltaget i flere møder vedrørende dette, og haft repræsentanter for partikelterapi-centret som foredragsholdere ved et af vores medlemsmøder. Vores kliniske database (Dansk BørneCancer Register, DBCR) er blevet udvidet med en mere detaljeret registrering af brugen af og bivirkningerne ved brug af centrale venekatetre. Vi arbejder på opgradering af kodningen af DBCR til de nyeste klassifikationer af børnecancer, og vi er i gang med en detaljeret analyse af alle tilfælde af tilbagefald (recidiv) af kræft hos børn og unge de seneste 8 år, herunder behandling og effekt af behandlingen. Alle disse oplysninger vil vi efterfølgende føje til DBCR. Vores aktuelle hovedudfordring er det fortsatte arbejde med at åbne og gennemføre de mange internationale behandlingsforsøg i Danmark. Der er ikke mulighed for tjenestefrihed til dette, så de seneste år er det udelukkende via bevillinger fra private fonde det har været muligt at skaffe tid til læger og sygeplejersker til at åbne de nye behandlingsforsøg. Der vil også være brug for en fortsat dialog med personalet ved det kommende danske center for partikelterapi frem mod den planlagte åbning i

6 Uddybende beskrivelse af DAPHO-arbejdet i 2014 DAPHO har afholdt 5 møder i Møderne bestod de første to gange af et bestyrelsesmøde efterfulgt af et medlemsmøde og til sidst et videnskabeligt møde arrangeret af den inviterende afdeling. Møderne siden generalforsamlingen 2014 har været holdt som et kombineret bestyrelses-medlemsmøde, efterfulgt af et videnskabeligt møde. Desuden har der været afholdt møder i DAPHOs gruppe for solide tumorer og i DAPHOs gruppe for leukæmi og lymfom. DAPHO-møde d 15/ kl. 11:00-16:15, Skejby Bestyrelsesmøde Medlemsmøde Videnskabeligt møde: Karen Møller, projektsygeplejerske: En projektsygeplejerskes opgaver. Lotte Vinther, stud. med.: Bakteriæmi og resistensmønster hos børn med cancer. Vinni Faber Rasmussen, stud med.: To cases med behov for ekstremt høje doser af morfika. Henrik Schrøder: CVK typer og CVK relaterede komplikationer i Aarhus DAPHO-møde og generalforsamling 17/ kl. 11:00-16:30, Rigshospitalet Bestyrelsesmøde Medlemsmøde Videnskabeligt møde 15:00-16:30: Fagområdeuddannelse i pædiatri Malene Boas, dansk pædiatrisk selskabs uddannelsesudvalg: Fagområdeuddannelse i pædiatri. Marianne Olsen, afdelingslæge, ph.d., formand for dansk pædiatrisk selskabs hæmatologi og onkologi udvalg: Fagområdeuddannelse i pædiatrisk hæmatologi og onkologi. Morten Breindahl, afdelingslæge, ph.d. Neonatalklinikken, Rigshospitalet: Fagområdeuddannelse i neonatologi. DAPHO-møde 4/ kl. 17:00-18:00, Nyborg Under DAPHO-symposium om kliniske retningslinjer Gennemgang af LCH-IV-protokollens enkelte behandlingsdele og national beslutning om hvilke dele der betragtes som bedste standard-behandling, hvilke dele der betragtes som forsøg samt hvad vi vælger som standard-behandling til dem der ikke vil deltage i forsøg. Disse beslutninger dannede videre grundlag for den danske anmeldelse af protokollen. 6

7 DAPHO-møde 2/ kl. 12:00-16:30, Odense Bestyrelses- og medlemsmøde Videnskabeligt møde 15: : Tatjana Zaharov, afdelingslæge, børneonkologisk & Anette Bygum, overlæge, hudafdelingen: Toksisk epidermal nekrolyse i et barn under ALL-induktionsbehandling Eckhard Schomerus, overlæge, børneonkologisk: Alpha-tocopherol-creme for topisk terapi/profylakse af purin analog-udløst hudtoksicitet? Karsten Nysom, overlæge, børneonkologisk, Rigshospitalet: Kort Opdatering om åbne fase 1- og 2-forsøg på Rigshospitalet, i Skejby og i resten af Norden DAPHO-møde 16/ kl. 12:00-16:30, Rigshospitalet Bestyrelses- og medlemsmøde Videnskabeligt møde 15: : Protonterapi. Professor Morten Høyer, Onkologisk afdeling, Århus: Dansk Selskab for Klinisk Onkologis vejledning "Henvisning af patienter til partikelterapi i udlandet for så vidt angår børn og unge. Præsentation af vejledningen og diskussion af de enkelte anbefalinger, specielt for patientgrupper vi ikke aktuelt sender til udlandet. Overlæge Yasmin Lassen, Onkologisk afdeling, Århus: Rapport fra First Nordic Symposium in Pediatric Proton Therapy, Uppsala, juni Afdelingslæge, Lisa Hjalgrim, BørneUngeKlinikken, overlæge Morten Jørgensen, Onkologisk Klinik og overlæge Birgitte Charabi, øre-næse-halskirurgisk klinik: Børn og unge med cancer i hoved-hals-regionen henvist til protonterapi fra Rigshospitalet Møde i DAPHO solid tumorgruppen 1/5 2014, Skejby (Formand Henrik Schrøder) Deltagelse af 13 personer fra de fire børneonkologiske centre. Neuroblastom (Schrøder) Referat fra SIOPEN-møde i Catania, april Protokol SIOPEN HR-NBL-opdatering. LINES-protokol-opdatering. Opsoclonus-myoclonus-syndrom-studiet diskuteret, anmeldes af Schrøder. Veritas mulig protokol på vej fra Villejuif. Vi vælger i stedet BEACON. BEACON-protokol til resistent eller recidiveret højrisiko-neuroblastom (Nysom). Kimcelletumorer (Brok & Rechnitzer) Status for projekt Osteosarkomer og Ewing Diskussion af det planlagte benchmarking-projekt (Schrøder). Ewing recidiv-protokol (Rechnitzer). Genomiske studier status for mulighederne (Brok) Wilms (Rechnitzer) Status 7

8 Bløddelssarkomer EpSSG-møde i Milano, desværre uden dansk deltagelse denne gang. Fælles opfølgningsskemaer for solide tumorer (Schrøder) Diskussion af udkast. Møde i DAPHO leukæmi- og lymfomgruppen 17/6 2014, Rigshospitalet (formand Henrik Hasle), ca. 25 deltagere ALL ALL-2008 status (Thomas Frandsen og Kjeld Schmiegelow) Næste ALL protokol inklusiv forslag om fælles internationale protokol (Kjeld Schmiegelow) Emner med særligt focus i dansk forskning og relevans for næste ALL protokol: Asparaginase pilotundersøgelser inden protokolstart? (Birgitte Klug Albertsen) CNS leukæmi (Kjeld Schmiegelow på vegne af Mette Levinsen) Vedligeholdsbehandling (Stine Nygaard/Kjeld Schmiegelow) ALL recidiv. IntReALL godkendt i Danmark - status (Thomas Frandsen) AML NOPHO-AML 2012 protokol (Henrik Hasle) Opsporing af tidligt recidiv Micro-kimærisme efter AML og ALL transplantation (Anna Haugaard) Molekylær monitorering efter afsluttet AML behandling (Kristian Juul-Dam) AML recidiv protokoller 1. recidiv; FLA-Dx +/- gemtuzumab (Henrik Hasle) Molekylært relaps: fase I-II azacitidin (Henrik Hasle) Fase 1-2 undersøgelser af ALL og AML recidiv (Karsten Nysom) MDS Fase I-II azacitidin undersøgelse (Henrik Hasle) CML I-BFM-SG guidelines (Birgitte Lausen) LCH-IV Undervisning i protokollen (Karsten Nysom) Hodgkin Lymfom Protokol status (Eckhard Schomerus) NHL ALCL og B-NHL status (Peder Wehner) Interessante cases Hyperlipæmi, leversteatose, galdeblærefortykkelse, pleurale ansamlinger og trombe i en lungearterie efter ALL intensifikation (Steen Rosthøj). Hyperdiploid ALL hos Down syndrom med poor response (Birgitte Klug Albertsen). MDS efter isoleret trombocytopeni (Marianne Olsen). Opfølgningen af patienter med NHL og leukæmi. Forslag til fælles retningslinjer (Henrik Hasle). 8

9 Fjerde danske børneonkologiske samarbejdssymposium Hotel Nyborg Strand 4. og 5. april 2014 Med deltagelse af 18 læger fra de fire børneonkologiske centre Program: Hyperlipidæmi Smertebehandling Opfølgning på tidligere kliniske vejledninger Variceller Pneumocyste-profylakse Influenza-vaccine Hyperleukocytose Tumorlyse Udgifterne til ophold og forplejning under symposiet dækkes af en bevilling fra Børnecancerfonden. Revision af ambulante opfølgningsprogrammer efter endt behandling for cancer i barnealderen. Flere medlemmer af DAPHO har deltaget i de fire arbejdsgrupper der blev nedsat i forbindelse med cancerpakkeforløbene: Leukæmi, Lymfom, CNS-tumorer og andre solide tumorer. Arbejdet blev afsluttet i foråret Forlænget gratis influenzavaccine til børn i kemoterapi og deres husstand. Efter henvendelse til Sundhedsstyrelsen fra DAPHO er bekendtgørelsen ændret så børn i kemoterapi og deres husstand nu kan få vederlagsfri influenzavaccine indtil influenzasæsonen er ovre. Tidligere gjaldt dette kun indtil nytår, hvilket var uhensigtsmæssigt for husstanden til patienter diagnosticeret efter nytår. Forslag til national klinisk retningslinje Lymfadenitis på halsen hos børn og unge Ultimo september 2014 indsendte DAPHO, sammen med Dansk Pædiatrisk Selskab (DPS) og Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved & Halskirurgi (DSOHH), forslag til emne for ny national klinisk retningslinje Lymfadenitis på halsen hos børn og unge til Sundhedsstyrelsen. Vi har endnu ikke fået tilbagemelding fra Sundhedsstyrelsen på om forslaget bliver accepteret. Hjemmesiden Hjemmesiden har været hacket, men er nu genetableret. Her findes bla. Mødeindkaldelser Mødereferater Oversigt over protokolansvar Medlemslister Kliniske retningslinjer udarbejdet på samarbejdssymposierne Sygdomsspecifikke informationer Årsrapporterne fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) 9

10 Beskrivelse af aktiviteter iht. Kræftplan II beskrevne 11 opgaver 1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige kliniske protokoller Implementering af internationale børneonkologiske behandlingsprotokoller. Som DAPHO gentagne gange har gjort opmærksom på kræver behandling af børn med cancer på højeste internationale niveau deltagelse i internationale studier. Dette opnås ved deltagelse i de behandlingsprotokoller der findes til børn med cancer. I øjeblikket anvendes ca. 40 forskellige behandlingsprotokoller i Danmark. De er udarbejdet af forskellige internationale grupper som bl. a. SIOP, NOPHO og GPOH. Dette kræver lægefrikøb til implementering af protokoller og ansættelse af projektsygeplejersker ved de børneonkologiske centre til varetagelse af de daglige funktioner med børn, der behandles ifølge protokol samt til rapportering af kliniske data til internationale databaser. Til trods for gentagne forsøg har det ikke været muligt at tilvejebringe tilstrækkelige midler fra sygehusejerne til disse funktioner. Ved ansøgninger til Børnecancerfonden har vi imidlertid i 2013 fået tildelt midler til denne funktion. Følgende nye behandlingsprotokoller er implementeret i 2014 LCH-IV ved overlæge Karsten Nysom, RH SIOPEN HR-NBL-1.7 ved overlæge Henrik Schrøder, AUH SIOPEL-6 ved overlæge Jon Helgestad, AAUH, efterfulgt af overlæge Catherine Rechnitzer, RH 2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker Gennemføres frem for alt som en integreret del af opgave 1 og Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT- anvendelse, sikring af finansiering m.m. Denne opgave er der ikke afsat særlige midler til, ud over den kliniske database. 4. Kliniske databaser egnet til forskning Dansk Børnecancer Register (DBCR) Styregruppen for DBCR De kliniske afdelinger Overlæge, dr.med. Henrik Schrøder, Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital Overlæge dr. med. Catherine Rechnitzer, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet 10

11 Overlæge ph.d. Peder Skov Wehner, H.C. Andersen Børnehospital, Odense Universitetshospital Overlæge Steen Rosthøj, Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital KCEB-Nord Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Mette Nørgaard, leder af Kompetencecenter for klinisk epidemiologi og biostatistik Nord Cand. scient. Heidi Larsson KCEB-Nord Dansk Børnecancer Register indeholder kliniske data for alle børn med cancer i Danmark under 15 år diagnosticeret siden 1985, alt mere end 5000 patienter fordelt på 12 forskellige hoveddiagnosegrupper Seneste rapport for 2013 kan ses på DAPHOs hjemmeside Konklusioner på standarderne Indikator 1. Deltagelse i internationale studier: Over 90 % af danske børn med cancer behandles efter de nyeste internationale protokoller. Flere af disse protokoller er imidlertid ikke anmeldt til myndighederne, hvorfor data for børnenes forløb ikke kan indrapporteres. 120 børn svarende til 90 % af de rapporterbare børn er blevet rapporteret til protokollens studiecenter. Dette er en øgning i forhold til Herved er standarden netop opfyldt. Antallet af ikke-rapporterede rapporterbare patienter i 2013 faldet fra 20 i 2012 til 3 i Indikator 2. Overlevelse: Den totale overlevelse af børn med cancer i Danmark er i perioden steget til 84 %, hvilket er signifikant højere end i den foregående periode 1994 til 2002 hvor overlevelsen var 78 %. Der er ingen påviselig forskel i overlevelsen mellem de fire børneonkologiske afdelinger. Herved er standarden på 80 % opfyldt Indikator 3. Recidivfri overlevelse: Den recidivfrie overlevelse af børn med cancer i Danmark er uændret, omkring 74 %. Der er ingen påviselig forskel mellem de fire børneonkologiske afdelinger. Herved er standarden på 70 % opfyldt. Indikator 4. Behandlingsrelateret mortalitet: Den behandlingsrelaterede mortalitet er 1 ud af 189 patienter i I perioden er den behandlingsrelaterede mortalitet 7/553 (1,4 %). Derved er indikatoren på under 3 % opfyldt. Indikator 5. Behandlingsstart inden for 14 dage efter diagnosen: I 2013 har 78 % af alle patienter påbegyndt behandling inden for 14 dage efter diagnosen. Dette tal er lidt højere end i 2012 (hvor det var 74 %) og afviger ikke signifikant fra standarden på 80 %. Behandlingsstart senere end 14 dage efter diagnosen sker især for grupperne med hjernetumorer, Hodgkin s lymfom, knoglesarkomer og histiocytoser. For nogle af de ikke-maligne hjernetumorer og histiocytoser er patienten observeret uden behandling, og disse medregnes til dem, som har en behandlingsstart senere end 14 dage 11

12 efter diagnosen. Hvis disse ikke indgår i beregningerne er det 82 % af de nydiagnosticerede patienter, der starter behandling inden for 14 dage efter diagnosen 5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor Følgende nye behandlingsprotokoller (= kliniske retningslinjer) er i 2014 implementeret LCH-IV ved overlæge Karsten Nysom, RH SIOPEN HR-NBL-1.7 ved overlæge Henrik Schrøder, AUH SIOPEL-6 ved overlæge Jon Helgestad, AAUH, efterfulgt af overlæge Catherine Rechnitzer, RH Implementeringen heraf er støttet af en bevilling fra Børnecancerfonden til DAPHO. Implementering af internationale børneonkologiske behandlingsprotokoller. Som DAPHO gentagne gange har gjort opmærksom på kræver behandling af børn med cancer på højeste internationale niveau deltagelse i internationale studier. Dette opnås ved deltagelse i de behandlingsprotokoller der findes til børn med cancer. I øjeblikket anvendes ca. 40 forskellige behandlingsprotokoller i Danmark. De er udarbejdet af forskellige internationale grupper som bl. a. SIOP, NOPHO og GPOH. Dette kræver lægefrikøb til implementering af protokoller og ansættelse af projektsygeplejersker ved de børneonkologiske centre til varetagelse af de daglige funktioner med børn, der behandles ifølge protokol samt til rapportering af kliniske data til internationale databaser. Til trods for gentagne forsøg har det ikke været muligt at tilvejebringe tilstrækkelige midler fra sygehusejerne til disse funktioner. Ved ansøgninger til Børnecancerfonden har vi imidlertid i 2013 fået tildelt midler til denne funktion. De nationale vejledninger for støttebehandling som vi udarbejder ved vores årlige symposier er også i denne kategori. 6. Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter Deltagelse i internationale behandlingsprotokoller og internationale patientregistre kan opfattes som et helt overordnet kvalitetsprojekt, som ville gøre det muligt at opdage utilfredsstillende kvalitet af forskellige dele af behandlingen og her efter forbedre den. 7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde. En integreret del af opgave 5 og Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling Skønnes ikke relevant for fagområdet. 12

13 9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden Skønnes ikke relevant for fagområdet. 10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området DAPHO har besluttet at et yngre medlem af gruppen i forbindelse med hvert af de 4 årlige møder fremlægger en relevant børneonkologisk case til drøftelse 11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren Skønnes ikke relevant for fagområdet. 13

14 Perspektiver og anbefaling til fremtidige indsatsområder og aktiviteter Videreudvikling af DBCR Centrale venekatetre og bakteriæmi I er DBCR udvidet til også at muliggøre registrering af kliniske data vedrørende anvendelse af og komplikationer til anvendelse af tunnelerede centrale venekatetre (CVK) samt vedrørende forekomst af bakteriæmier hos børn med cancer i Danmark. Der er nedsat en arbejdsgruppe under DBCR, der arbejder med CVKer og infektioner, og der er defineret og godkendt følgende kvalitetsindikatorer: 1. Antal bakteriæmi-relaterede dødsfald inden for 30 dage efter påvisning af bakteriæmi (Standard: <3 % af patienter med bakteriæmi) 2. Antal bakteriæmier, hvor agens er følsom over for den valgte 1. valgsantibiotikakombination (Standard: >95 % af bakteriæmi-episoderne) 3. Antal bakteriæmier per 1000 CVK-dage (Standard: <3,0 bakteriæmier/1000 CVKdage) 4. Antal infektionsbetingede årsager til præmatur fjernelse af tunneleret CVK (Standard: <2,0/1000 CVK-dage) Senfølger efter cancerbehandling Der arbejdes fortsat med at justere DBCR til at rumme relevante data for opfølgningen af børn behandlet for cancer med henblik for forekomst og sværhedsgrad af senfølger. Højdosis methotrexat Endelig er databasen opgraderet med et højdosis methotrexat modul hvor data i forbindelse med anvendelse af højdosis methotrexat til børn med ALL i Danmark kan registreres (ca. 300 behandlinger om året). Det er meningen at registrering af data skal tilbydes andre børneonkologiske afdelinger i Norden som led i det nordiske samarbejde omkring børn med ALL. Opgradering af databasen Databasen skal i løbet af 2014 opgraderes fra den nuværende version til den nyeste version: International Classification of Childhood Cancer, Third Edition. Steliarova-Foucher E el al. Cancer 2005;103: Protokolarbejde DAPHO arbejder løbende med at initiere nye behandlingsprotokoller inden for børnecancerbehandlingen efterhånden som de nuværende ophører og erstattes af nye. DAPHO medlemmer deltager i internationale protokol-relaterede møder og søger indflydelse på indholdet i disse protokoller. Samarbejdssymposier DAPHO afholder fortsat årlige samarbejdssymposier, hvis formål det er at ensrette behandlingen af børnecancer i Danmark så meget som muligt. Heri deltager næsten alle børneonkologiske speciallæger i Danmark. 14

15 Oversigt over 2014 økonomien Tabel 1: Oversigt over databasen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Dansk Børnecancer Register - DBCR Bevilliget 2014 Forbrug 2014 Personaleudgifter 1. Frikøb sundhedsfaglig ekspertise 129, , Frikøb administrativ medarbejder 0 3. Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 5. Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 2) It-udgifter 6. IT-udgifter, eksternt (leverandører uden for RKKP-organisationen) konsulent/serverdrift/licenser/udtræk 7. IT-udgifter, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Epidemiologiske/biostatistiske ydelser 8. Epidemiologiske/biostatististiske ydelser, eksternt (leverandører uden for RKKPorganisationen) 9. Epidemiologiske/biostatistiske ydelser, internt (ydelser fra kompetencecentrene) Administrations-/sekretariatsudgifter 10. Sekretariatsugifter i regi af kompetencecentrene 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse 0 3,150 10, , , ,399 71,399 21,848 21, Udgifter til rapportudgivelse 13. Hjemmeside 14. Husleje Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til databasen (kongresser/kurser) 16. Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i ovenstående) Overførte midler 0 Midler evt. overført fra tidl. år 0 I alt 384, ,423-5,855 15

16 Tabel 2: Oversigt over gruppen (bogførte poster for 2014 efter kategorier) Personaleudgifter DAPHO- DMCG Bevilliget 2014 Forbrug Frikøb sundhedsfaglig ekspertise 75,574 75, Frikøb administrativ medarbejder 39,776 39, Andre personaleudgifter (telefongodtgørelse; hjemmeopkobling etc.) 0 0 Mødeudgifter 4. Transport-/rejseudgifter (kørsel, bro, tog, parkering etc.) 17,899 7, Mødeudgifter (proviant/leje af lokale i forbindelse med møder/konferencer i regi af databasen) 17, ) It-udgifter 11. Kontorhold ekskl. udgifter til rapportudgivelse Udgifter til rapportudgivelse Hjemmeside 0 0 Andet 15. Deltagelse i eksterne arrangementer relateret til DMCG'en (kongresser/kurser) 0 30, Andre varekøb (som ikke kan kategoriseres i andre kategorier) Kvalitetsarbejde og vidensspredning Arbejde relateret til udarbejdelse af kliniske retningslinjer (der ikke kan fordeles i ovenstående kategorier) 20,503 Overførsler/efterbevilling Samlet 171, ,385 Resultat -17,267 16

17 Kommentarer til den økonomiske drift Vi ønsker at punkterne 4 og 5 i DAPHO regnskabet slås sammen til punkt 4 til afholdelse af rejseudgifter. Som DAPHO gentagne gange har gjort opmærksom på kræver behandling af børn med cancer på højeste internationale niveau deltagelse i internationale studier. Dette opnås ved deltagelse i de behandlingsprotokoller der findes til børn med cancer. I øjeblikket anvendes ca. 40 forskellige behandlingsprotokoller i Danmark. De er udarbejdet af forskellige internationale grupper som bl. a. SIOP, NOPHO og GPOH. Dette kræver lægefrikøb til implementering af protokoller og ansættelse af projektsygeplejersker ved de børneonkologiske centre til varetagelse af de daglige funktioner med børn, der behandles ifølge protokol samt til rapportering af kliniske data til internationale databaser. Til trods for gentagne forsøg har det ikke været muligt at tilvejebringe tilstrækkelige midler fra sygehusejerne til disse funktioner. Ved ansøgninger til Børnecancerfonden har vi imidlertid i 2013 fået tildelt midler til denne funktion. Vi ønsker, at der i det beløb, der er afsat til sekretærbistand, kan udbetales et nærmere aftalt beløb til den person der holder hjemmesiden opdateret i det omfang dette ikke kan varetages af selskabets sekretær. 17

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG)

DOOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) DOOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Oftalmologiske Onkologi Gruppe (DOOG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3

Læs mere

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV)

DECV Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) DECV Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Dansk Esophagus-, Cardia-Ventrikel-cancergruppe Cancer Gruppe (DECV) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG)

DSG Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) DSG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Sarkom Gruppe (DSG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR)

Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Rapport fra Dansk Børnecancer Register (DBCR) Arbejdet med at samle alle danske børnecancerpatienter i Dansk Børnecancer Register (DBCR) blev påbegyndt 1/9 2004 ved stud. med. Agnethe Vale Nielsen (under

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG)

DLGCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) DLGCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lever-Galdevejs Cancer Gruppe (DLGCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og

Læs mere

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Årsberetning 2013. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe Årsberetning 213 Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Danske Multidiciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indhold 1. Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)... 3 1 a. Årsberetningen

Læs mere

Dansk Børnecancer Register DBCR Årsrapport 2011

Dansk Børnecancer Register DBCR Årsrapport 2011 Dansk Børnecancer Register DBCR Årsrapport Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr.med., Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, leder af DBCR Henvendelse vedr. rapporten: Henrik Schrøder, overlæge,

Læs mere

Dansk Børnecancer Register 1985-2013. Årsrapport 2013

Dansk Børnecancer Register 1985-2013. Årsrapport 2013 Dansk Børnecancer Register 1985-2013 Årsrapport 2013 26. juni 2014 1 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikator analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 214 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Penis Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH

Dansk Selskab for Palliativ. Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Dansk Selskab for Palliativ medicin DSPaM Lægefagligt bidrag til palliativ udvikling i Danmark Henrik Larsen, DSPaM og BBH Uddannelse, organisation og kvalitetsudvikling Den nordiske specialistuddannelse

Læs mere

Dansk Børnecancer Register 1985-2012. Årsrapport 2012

Dansk Børnecancer Register 1985-2012. Årsrapport 2012 Dansk Børnecancer Register 185-212 Årsrapport 212 28. august 213 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikator analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi

Læs mere

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

DPCG Årsberetning 2014

DPCG Årsberetning 2014 DPCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Dansk Pancreas Cancer Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG)

DMCG.dk Årsberetning 2014. Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) DMCG.dk Årsberetning 2014 Dansk Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Melanom Gruppe (DMG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Børnecancer Register

Dansk Børnecancer Register Dansk Børnecancer Register National årsrapport 1985-2016 24. maj 2017 version 5.0 Side 2 af 94 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikatoranalyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Regionernes

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Dansk Børnecancer Register

Dansk Børnecancer Register Dansk Børnecancer Register National årsrapport 1985 2015 1. juni 2016 version 2.0 1 Hvorfra udgår rapporten Rapportens indikator analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG)

DNOG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) DNOG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Neuroonkologisk Gruppe (DNOG) 1 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe

Årsrapport for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG. Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapport 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Dansk Okulær Onkologi Gruppe Årsrapporten 2013 15 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af Overlæge Peter Toft, overlæge Steen

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa)

DaPeCa Årsberetning 2015. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) DaPeCa Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Peniscancer Cancer Gruppe (DaPeCa) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2011 Styregruppe Dansk Pancreas Cancer Gruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa)

DaBlaCa Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) DaBlaCa Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danske BlæreCancer Cancer Gruppe (DaBlaCa) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 4. kvartal 2012 DNOR data frosset 7. januar 2013. Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. januar 2013. Rapport færdiggjort

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)

DLCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DLCG Årsberetning 2015 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Bestyrelse

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet

KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet KFE er - nu også for kirurgien? 6. marts 2012 Hans von der Maase Professor, klinikchef Onkologisk Klinik Rigshospitalet Dansk Kræftforsknings Forum Infrastruktur for klinisk kræftforskning - arbejdsgruppe

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Hvad kom der ud af det?

Hvad kom der ud af det? Christiansborg 5 marts 2015 Evaluering af de første kræftplaner, herunder strålebehandlingskapacitet og DMCG ernes tilkomst. Hvad kom der ud af det? Kaj Munk 1943 Jens Overgaard, Haven ved Vedersø Præstegård

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010

Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Dansk Børnecancer Register 1985-2009 Årsrapport 2010 Udarbejdet af: Henrik Schrøder, overlæge, dr. med. leder af DBCR. Børnefadelingen, Århus Universitetshospital, Skejby, DK 8200 Århus n. Mail: henrik.schroeder@skejby.rm.dk

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG)

DCCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) DCCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens

Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Fokus på faglig kvalitet og udvikling af evidens Lene H. Iversen Professor, overlæge, dr.med., PhD Aarhus Universitetshospital Formand for Danish Colorectal Cancer Group (DCCG) 9. marts 2016 DMCG.dk Kræftens

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp

Præsentation. Formand for: DMCG.dk Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) DMCG.dk. Malmø-10/tp Præsentation Torben Palshof overlæge, dr.med. speciallæge i onkologi & intern medicin Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Formand for: Sammenslutningen af 24 DMCG er & Dansk Lunge Cancer Gruppe

Læs mere

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital

OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital OPEN biobank/projektarbejde på et universitetshospital v/ Mette Møller Andreasen Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi. Odense Universitetshospital Hvem er jeg? Mette Møller Andreasen Qvinde 43 år

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk

DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER. Årsrapport 2008. www.dnog.dk DANSK NEURO ONKOLOGISK REGISTER Årsrapport 2008 www.dnog.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion... 4 Formål... 5 Baggrund... 5 Historik, idegrundlag, udvikling, nuværende

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL)

DMCG-PAL Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) DMCG-PAL Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2016 2017 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2016 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet

Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Udvalg nedsat af Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO) Henvisning af patienter til protonbestråling i udlandet Medlemmer af udvalget Olfred Hansen

Læs mere

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet

Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Referat DARENCA møde 11. november 2014 Afholdt på Rigshospitalet Darenca s medlemmer som deltog: Frede Donskov, overlæge, dr. med., Onkologisk afdeling, Aarhus (formand) Bjarne Kromann, overlæge, Urologisk

Læs mere

DAPHO årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO)

DAPHO årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO) DAPHO årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

DPCG Årsberetning Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) DPCG Årsberetning 2016 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Indholdsfortegnelse Titelark... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Rapportudarbejdelse og medlemmer...

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Dansk Palliativ Database. Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Dansk Palliativ Database Mogens Grønvold Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Processen hidtil 2006: Ansøgning Sept. 2007: Nedsat styregruppe (14 personer) Ansøgerne (dækker de 5

Læs mere

Uro-onkologisk Forum.

Uro-onkologisk Forum. Uro-onkologisk Forum. Styregruppemøde. Tirsdag den 12. Maj 2009, Odense. Tilstede: Gregers Hermann, Torben Ørntoft, Astrid Pedersen, Erik Højkjær Larsen, Gedske Daugaard, Birgit Nürnberg, Peter Sommer,

Læs mere

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver

Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver Opfølgning efter kræftbehandling -nye pakker og perspektiver - Baggrund og perspektiver Dansk Radiologisk Selskabs 11. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin og Dansk Ultralyddiagnostisk

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt N O T A T 10-11-2015 Sag nr. 14/123 Dokumentnr. 56006/15 Status for indsatsen på regionernes afdelinger med særligt ansvar for patienter

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion

Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Temamøde vedr. spydspidsfunktioner Onsdag 25-5-2015 Relapsbehandling af udvalgte kræftsygdomme en spydspidsfunktion Klinisk og molekylær behandlingsresistent kræftsygdom»blood on the Tracks«. Bob Dylan,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Kan kvalitet reduceres til ét tal?

Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til ét tal? Årsmøde i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Lørdag d. 11. januar 2014,Nyborg Erik Jakobsen, Kan kvalitet reduceres til ét tal? Kan kvalitet reduceres til

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2012 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 26. april. Rapport færdiggjort maj. Rapport udarbejdet

Læs mere

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010

Thomas Kristensen. Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder 21-09-2010 1 Thomas Kristensen Molekylærbiolog, Afdeling for Klinisk Patologi, OUH Dansk CancerBiobank projektleder Historik 2006: Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrkelse af infrastrukturen for den

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik

Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Informationsmøde for patienter med blødersygdomme v. / Hæmatologisk Klinik Baggrund for informationsmødet Bekymring for behandlingskvaliteten på baggrund af opsigelser fra to specialister udtrykt af mange

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde

1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde Referat for DMG repræsentantskabsmødet det 12/3-2013 klokken 14:30-16:00. 1. Godkendelse af ref. fra sidste repræsentantskabsmøde / forretningsudvalgsmøde Godkendt uden anmærkninger. 2. Beretning fra formanden.

Læs mere

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011

Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft. 6. juni 2011 Forslag til justeringer i Pakkeforløb for Hoved-halskræft 6. juni 2011 Ved programledelsesmødet for hoved-halskræft den 13. maj 2011 blev en række opgaver uddelegeret. De kræftpakkeansvarlige overlæger

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia

Program til CPOP DAG. Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Program til CPOP DAG Torsdag den 22. maj 2014 Messe C Fredericia Udstillere 2014 Program for CPOP DAG 2014 8.30 Registrering - morgenkaffe i udstillingslokalet 9.00 Velkomst 9.10 Årsrapport 9.30 Nyt fra

Læs mere

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci

Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Medlemsliste for arbejdsgruppe vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer for Dystoci Repræsentant Misan Stehouwer Jordemoder Lena Mariann Eriksen Jordemoder Anne-Mette Schroll Jordemoder Christina Rørbye

Læs mere

REFERAT. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

REFERAT. Referat: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Sekretariatet SFR Klinisk Onkologi REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt Råd Klinisk Onkologi Dato: Mandag den 23. september 2013 Kl.: 14.00-16.00 Sted: Nordsjællands Hospital, Hillerød, Indgang 50 A, Direktionens

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi

Forskning i Region Sjælland. Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Forskning i Region Sjælland Hvad er vor vision og hvad tilbyder vi Knud Rasmussen Regional Forskningschef, dr. med. Speciallæge i Intern Medicin og Nefrologi Knud Rasmussen Speciallæge i Intern Medicin

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere