Rapportnavn: Årsrapport Dato: Revision: C Side: 1 af 18

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18"

Transkript

1 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: Revision: C Side: 1 af Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årsrapport i Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner. Rapporten er en udskrift med data i modul 2.5, modul 4.1, modul 5.5 (5.9) og modul 6.3, modul 6.4 og modul 6.6. Mht. layout henvises til den generelle skabelon. 2. Revisioner Der er foretaget følgende revisioner af dette dokument: Revision / Init Dato C / FNJ A,B / KIR Beskrivelse af revision Rettet efter kommentarer fra Driftsgruppen den 27. september 2004 (mødereferat nr. ). Udgave sendes til CIBER for udarbejdelse af CRF. Første udgave med forslag til oplysninger, der skal kunne trækkes fra flere undermoduler. 3. Vejledning Specifikation af rapport på de følgende sider. Dok.: DANBROp_Rapport_Modul-42_Årsrapport_C.doc Revision C,

2 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: Revision: C Side: 2 af 18 Forside Følger den generelle skabelon. Indhold af: Side 2 Denne rapport er kaldt med følgende parametre: Der skal kunne anvendes følgende filtre: (udover de generelle ) - Der skal kunne udskrives et vilkårlig antal bygværker fra anlægshierarkiet. Hvis der er valgt flere bygværker udskrives de efter hinanden ét bygværk ad gangen. Der skal kunne sorteres efter følgende felter: - <Bygværkets navn> - <Bygværksidentifikation> Rapporten udskrives for følgende elementer: Følger den generelle skabelon. Header Følger den generelle skabelon. Footer Følger den generelle skabelon. Udskriftformat Følger den generelle skabelon. Sidetal Følger den generelle skabelon Indhold af: Side 3 Følger den generelle skabelon. 2

3 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: Revision: C Side: 3 af 18 Indhold af rapport Til hvert afsnit i rapporten definerer Vejdirektoratet en tekst (forkortet VD-tekst), der er fælles for alle bygværker. Denne tekst kan redigeres af Vejdirektoratet eks. én gang om året og teksten indsættes automatisk først i hvert afsnit. I det efterfølgende eksempel er teksten markeret med blå skrift. VD-tekst er via udvidelse i CRF-013. Endvidere defineres en Bygværkspecifik tekst (forkortet BBBB-tekst) til hvert afsnit i rapporten. Denne tekst defineres og vedligeholdes af den ansvarlige rådgiver for bygværket. Teksten indsættes næst efter VD-tekst i hvert afsnit. I det efterfølgende eksempel er teksten markeret med orange skrift. BBBB-tekst er via udvidelse i CRF-013. Hændelser i logbogen kan placeres i et vilkårligt afsnit for et bygværk (forkortet BBBB-logtekst). Denne tekst placeres efter VD-tekst og BBBB-tekst. I det efterfølgende eksempel er teksten markeret med grå skrift. BBBB-log-tekst er via udvidelse i CRF-012. Indrammet tekst er udtræk af data fra DANBRO+. De farvede tekster er også udtræk fra DANBRO+. Dvs. etc. 1. Indledning VD-tekst BBBB-tekst BBBB-log-tekst 2. Budget VD-tekst BBBB-tekst BBBB-log-tekst Specifikation: Se eksempel. 3

4 Eksempel: UF af Storstrømmen, Storstrømsbroen Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner

5 Denne rapport er kaldt med følgende parametre: Parameternavn Værdi Rapportformat Tæl antal blanke felter Sortering rtf Nej Bygværksidentifikation Rapporten udskrives for følgende elementer: Vejdirektoratet/Storstrømsbroen I

6 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Revisioner 1 3. Vejledning 1 1. Indledning Revisioner Tidsplan 1 2. Budgetter Vedligehold Eftersyn og Reparationer Aftaler 4 3. Administration og Drift Organisation, ledelse og ansvar Møder Besøg og Pressekontakt 6 4. Resultatmål Generelle mål Særlige mål 6 5. Opgaver Eftersyn Vejmandseftersyn Rutineeftersyn Generaleftersyn Særeftersyn Målinger og Overvågning Vedligeholdsarbejder Renhold Vedligehold Reparationer Løbende afhjælpningsperioder Øvrige behov/arbejder Skadevoldersager Større rådgiveropgaver 9 6. Trafik Planlagte trafikrestriktioner Tiltag 10 II

7 7. Miljøforhold Tiltag Miljø Materiel 10 Bilag Bilag 1 Dokumentoversigt Bilag 2 Skema til miljøregistreringer III

8 1. Indledning Denne årsrapport beskriver i oversigtsform de eftersyns-, vedligeholds og reparationsopgaver, der er udført på bygværket i år For hver opgave er der foretaget en sammenligning af budget og det faktiske forbrug. Alle de udførte opgaver har være nødvendige for at opretholde bygværkets funktion og imødekomme Vejdirektoratets krav til sikkerhed, komfort og æstetik. Broen forvaltes af Banedanmark og Vejdirektoratet. Vejdirektoratet er ansvarlig for kørebane og fortov. For yderlig information om organisation og opdeling se Driftsinstruksen. I perioden maj-august 2005 var broen kun farbar i et spor med trafikregulering i hver ende, da den underliggende stålkonstruktion bliver malet. I den periode var broen spærret for brede transporter. 1.1 Revisioner Der er foretaget følgende revisioner i Årsrapporten: Udgave Dato Init Revision 0a 1.2 Tidsplan Der var følgende tidsplan for udførelse af årets opgaver: 1

9 2. Budgetter Det faktiske forbrug for år 2004 for bygværket fremgår af nedenstående skemaer opdelt efter eftersyn og vedligehold henholdsvis reparationer. Som Bilag 1 er der vedlagt en liste over årets rapporter og dokumenter. 2.1 Vedligehold De godkendte budgetter og det faktiske forbrug til vedligeholdsopgaver fremgår af nedenstående skema: Tabel med alle V-opgaver inkl. del og underopgaver. Opgave Beskrivelse Budget Forbrug <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Budget for opgaven; <Delopgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Slutforbrug for opgaven; <Underopgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Slutforbrug for opgaven; <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Budget for opgaven; (osv. for alle opgaver) <Slutforbrug for opgaven; <Slutforbrug for opgaven; Sum: (beregnet sum) (beregnet sum) For alle opgaver inkluderer budgetter og det faktiske forbrug udlæg og entreprenørudgifter. 2

10 2.2 Eftersyn og Reparationer De godkendte budgetter og det faktiske forbrug til eftersyns- og reparationsopgaver fremgår af nedenstående skema: Tabel med alle E-opgaver inkl. del og underopgaver. Opgave Beskrivelse Budget Forbrug <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Budget for opgaven; <Delopgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Slutforbrug for opgaven; <Underopgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Slutforbrug for opgaven; <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Budget for opgaven; (osv. for alle opgaver) <Slutforbrug for opgaven; <Slutforbrug for opgaven; Sum: (beregnet sum) (beregnet sum) Tabel med alle R-opgaver inkl. del og underopgaver. Opgave Beskrivelse Budget Forbrug <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Budget for opgaven; <Delopgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Slutforbrug for opgaven; <Underopgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Slutforbrug for opgaven; <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Budget for opgaven; (osv. for alle opgaver) <Slutforbrug for opgaven; <Slutforbrug for opgaven; Sum: (beregnet sum) (beregnet sum) For alle opgaver inkluderer budgetter og det faktiske forbrug udlæg og entreprenørudgifter. 3

11 2.3 Aftaler Rådgivere Vejdirektoratet har indgået Rammeaftale om konsulent assistance vedr. udbudsenhed 11 Gl. Lillebæltsbro, Masnedsundbroen, Kong Frederik d. IX s bro, Oddesundbroen, Storstrømsbroen med RAMBØLL, Bredevej 2, 2830 Virum. Aftalen gælder i perioden Forvalteren udarbejdede rekvisitioner til RAMBØLL for følgende opgaver: For alle V, E og R opgaver <Opgavebetegnelse; For alle aftaler tilknyttet bygværket: <Hvem er aftalen indgået med; 2.5> <Navn; 2.5> <Aftaledato; 2.5> - <Udløbsdato; 2.5> 3. Administration og Drift Afdelingen for Vej- og Broteknisk Drift i Vejdirektoratet er overordnet ansvarlig for udarbejdelse af denne årsrapport samt opfølgning på alle eftersyns-, vedligeholds- og reparationsopgaver. Vedrørende detaljeret beskrivelse af drifts- og vedligeholdsorganisation, generelle instrukser, dagsordner for møder mv. henvises til Driftsinstruksen for bygværket i DANBRO+Pro. Opgaveansvarlig hos Vejdirektoratet er sagsingeniør Jens Vejlby Thomsen. 3.1 Organisation, ledelse og ansvar Vejdirektoratets opgaveansvarlige er ansvarlig for følgende opgaver: - Udarbejdelse af Handlingsplan - Udarbejdelse af 10-års økonomioversigt - Målinger og tilstandsvurdering - Gennemførelse af alle drifts-, vedligeholds og reparationsopgaver - Planlægning og styring af alle brodrelaterede aktiviteter - Optimering af vedligehold gennem justering af omfang og hyppighed af driftsaktiviteter - Budgetansvarlig og periodisk budgetrevision - (Kontakt til myndigheder) 4

12 - Udarbejdelse af Årsrapport, inkl. Grønt regnskab - Indgåelse af aftaler med rådgiver og entreprenører - (øvrige opgaver) Vejdirektoratet, Distrikt ### er ansvarlig for: - Vejpatrulje, daglige eftersyn, skadevoldersager - Kontakt til myndigheder - Trafikafviklingsplaner - (øvrige opgaver) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut er ansvarlig for: - Bistand ved kontrol af belægningsreparationer - (øvrige opgaver) Driftsentreprenør ### - Renholdelse, fejning, brøndrensning, gennemspuling af afvandingssystem og rensning af dilatationsfuger. - (øvrige opgaver) #Amt/Kommune# er ansvarlig for: - Vintervedligeholdelse - (øvrige opgaver) #Brovagt# er ansvarlig for: - Rengøring af ### - (øvrige opgaver) #Politi# er ansvarlig for: - Overvågning af ### - (øvrige opgaver) Rådgiver ### - Bistand til opgaveansvarlige - (øvrige opgaver) 3.2 Møder Der har i år 2004 været afholdt følgende møder med Vejdirektoratet: Dato: Emne og sted: Mødedeltagere: #dag# #måned# #år# 5

13 3.3 Besøg og Pressekontakt 4. Resultatmål 4.1 Generelle mål 4.2 Særlige mål 5. Opgaver Alle udførte opgaver i de efterfølgende afsnit er angivet med art, omfang, tidspunkt og evt. frekvens samt hvem der har udført opgaven. For alle opgaver er det faktiske forbrug for opgaven kommenteret, såfremt dette afviger væsentligt fra budgettet. 5.1 Eftersyn Liste over udførte inspektioner og eftersyn på konstruktioner og installationer. Listerne beskriver hvilke elementer/systemer der indgik i de forskellige typer af opgaver dvs. der listes kun de elementer/systemer, hvorpå der er opgaver For alle E-opgaver (inklusiv del og underopgaver) <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.3> <Indmeldt af; 6.3> <Budget for opgaven; <Slutforbrug; <Trafikrestriktionshierarki; 6.3> <Varighed af trafikrestriktions; 6.3> Vejmandseftersyn 6

14 5.1.2 Rutineeftersyn Oplysninger fra Modul 4.1 og 6.3: For alle E-opgaver i modul (inklusiv del og underopgaver) <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.3> <Bemærkning; 6.3> <Budget for opgaven; <Slutforbrug; <Startdato; <Slutdato; Generaleftersyn Oplysninger fra Modul 4.1 og 6.3: For alle E-opgaver i modul (inklusiv del og underopgaver) <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.3> <Bemærkning; 6.3> <Budget for opgaven; <Slutforbrug; <Startdato; <Slutdato; Særeftersyn Oplysninger fra Modul 4.1, 4.2 og 6.3: For alle E-opgaver i modul (inklusiv del og underopgaver) <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.3> <Bemærkning; 6.3> <Budget for opgaven; <Slutforbrug; <Startdato; <Slutdato; 7

15 5.1.5 Målinger og Overvågning Oplysninger fra Modul 6.6: For 3 (tre) måleserier med fast definerede navne i feltet <Kort beskrivelse af måleserie> udskrives årets målinger dvs. målinger med <Tidspunkt> lig år 2005: <Kort beskrivelse af måleserie> <Tidspunkt> <Klokkeslæt> <Måleresultat> For 3 (tre) måleserier med fast definerede navne i feltet <Kort beskrivelse af måleserie> udskrives de sidste 10 års målinger: <Kort beskrivelse af måleserie> <Tidspunkt> <Klokkeslæt> <Måleresultat> Hvis måleserier med fast definerede navne ikke er oprettet for bygværket skal de ikke udskrives! 5.2 Vedligeholdsarbejder Renhold Vedligehold Oplysninger fra modul 4.1 og 6.4: For alle V-opgaver i modul 6.4; <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Bemærkning; 6.4> <Indmeldt af; 6.4> <Budget for opgaven; <Slutforbrug; <Startdato; <Slutdato; 5.3 Reparationer Oplysninger fra Modul 4.1 og 6.4: For alle R-opgaver i modul 6.4; <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Bemærkning; 6.4> <Budget for opgaven; <Slutforbrug; <Startdato; <Slutdato; 8

16 5.3.1 Løbende afhjælpningsperioder Oplysninger fra Modul 4.1 og 6.4: Afsnit indeholder komplet liste over løbende afhjælpningsperioder som opdateres årligt. Udløb i dette år markeres med fed skrift i listen, og der noteres kort hvordan og af hvem udløb af garantiperioden er kontrolleret. For alle R-opgaver i 6.4: <Opgavebetegnelse; <Beskrivelse; 6.4> <Udløbsdato; 6.4> <Beskrivelse; 6.4> <Nedskrives til; 6.4> 5.4 Øvrige behov/arbejder Skadevoldersager Skadevoldersager behandles af Vejdirektoratets distriktskontor, som også opkræver erstatning fra skadevolders forsikringsselskab. Evt. tekniske spørgsmål afklares hos Vejdirektoratet eller hos rådgiver. Oplysninger fra Modul 4.1: Liste over skadevoldersager for året. Udskrift af alle felter fra : Definition af skadevoldersag Større rådgiveropgaver 6. Trafik 6.1 Planlagte trafikrestriktioner Oplysninger fra Modul 5.5 (5.9), Modul 6.3, Modul 6.4: Liste over trafikrestriktioner for året, evt. koordinering med andre arbejder. For alle V,E og R-opgaver (inklusiv del- og underopgaver) <Opgavebetegnelse; <Trafikrestriktionshierarki; 6.3 eller 6.4> <Varighed af trafikrestriktion; 6.3 eller 6.4> 9

17 6.2 Tiltag 7. Miljøforhold 7.1 Tiltag 7.2 Miljø 8. Materiel 10

18 Bilag 1 Dokumentoversigt Bilag 2 Skema til miljøregistreringer Udskrift fra rapport Oversigt over registreringer; Modul

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen

Muligheder for at renovere Storstrømsbroen. - Fagnotat Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen - Fagnotat "Vurdering af levetid, drifts- og vedligeholdelsesomkostninger" Storstrømsbroen Muligheder for at renovere Storstrømsbroen Fagnotat "Vurdering af levetid,

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT

SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-FællesBT SAB-ME-TEKNIK.BILAG-C-A. DRIFTSINSTRUKSER -FÆLLES BT Bernstorffsvejstunnelen - Fælles Side 1 Dokument: SAB-ME-Teknik..BilagC-A-DriftInstruksFælles-BT Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002

DRIFTSPLAN. Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager. En vejledning for rådgivere og bygherrer JUNI 2002 JUNI 2002 Udarbejdelse af driftsplaner i byfornyelsessager En vejledning for rådgivere og bygherrer DRIFTSPLAN Erhvervs- og Boligstyrelsen Grundejernes Investeringsfond Praktiserende Arkitekters Råd Foreningen

Læs mere

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog

Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Side 1 af 32 Huskonsulenterne A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 090608 Eksempel på

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Indkøbsovervågningsprogram

Indkøbsovervågningsprogram Indkøbsovervågningsprogram Organisation og procedurer Version: 1.0 Dato: 01.06.2011 Dokumentejer: Administrativt ansvarlig 1 Indholdsfortegnelse Indkøbsovervågningsprogram... 1 1. Indledning og baggrund...

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013

Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) oktober 2013 Særlig Arbejdsbeskrivelse - Styring og Samarbejde (SAB-TL-SOS) DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER oktober 2013 Drift og vedligehold af trafikledelsessystemer Side 2 af 45 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22

Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Dato: 2009-10-22 Rapport om kvalitetssikring af energimærkninger indberettet i 2008 Indholdsfortegnelse Indledning og metodisk baggrund for konklusionerne...3 Konklusioner og anbefalinger...4 1. Bygningsregistreringen

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG

VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 06-08-2013 Tine Damkjær Bagger TIDA@vd.dk VINTERTJENESTENS VINTERHÅNDBOG Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Telefax 45 94 50 99 www.deloitte.dk ectrl Tim eplus Vejledning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer

Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I. Retningslinjer Københavns Kommune forvaltningen Regnskabscirkulære for Københavns Kommune DEL I Retningslinjer Indholdsfortegnelse 1 Indledning og formål... 3 2 Generelle regler for bogføring... 5 3 Balancekonti... 5

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Belægninger april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE BELÆGNINGER (BEL) Niels Juels Gade 13 1022 København

Læs mere

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen

Projektrisikoanalyse. - Fagnotat, fase 1. Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen Projektrisikoanalyse - Fagnotat, fase 1 Ny forbindelse/eksisterende forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-12-002 VERSION 2.1 UDGIVELSESDATO 24.04.2012 UDARBEJDET LSC KONTROLLERET

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter

Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Side 1 af 30 Huskonsulenten ApS Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for enkeltmandsvirksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker og tilstandsrapporter Dato: 09012009 Dette

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Magnus:Revision 2 af 64

Indholdsfortegnelse: Magnus:Revision 2 af 64 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...1 Om Magnus:Revision...4 Generelt om programmet...4 Struktur...4 Start af Magnus:Revision...7 Ny klient...8 Gem...10 Basisoplysninger...11 Dokumentationsguide...11

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver

Rapport. - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Rapport - Forslag til forenklinger af administrative arbejdsopgaver Version 5, d. 26. maj, 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 1.1 Formål...3 1.2 Rapportens tilrettelæggelse...4 1.3 Datagrundlag...4

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

B R U G E R V E J L E D N I N G

B R U G E R V E J L E D N I N G B R U G E R V E J L E D N I N G 1 Indholdsfortegnelse Indhold B R U G E R V E J L E D N I N G... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Præsentation af BSS... 6 1.0 Opstart af programmet... 6 2.0 Hurtigstart

Læs mere