Referat. Mødedeltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedeltagere:"

Transkript

1 Referat Møde i: Den Regionale Lægemiddelkomité Dato: Torsdag d. 11. april 2013 Kl.: Sted: Region Hovedstadens Apotek, Marielundvej 25, Herlev Mødelokale ved Administrationen Mødedeltagere: Vicedirektør Steen Werner Hansen (SWH), Bispebjerg Hospital (Formand) Overlæge, Stig E. Andersen (SEA), Klinisk Farmakologisk afd., Bispebjerg Hospital (Næstformand) Prof., ledende overlæge, Hanne Rolighed Christensen (HRC), Klinisk Farmakologisk afd., Bispebjerg Hospital Sygehusapoteker Lars Nielsen (LN), Region Hovedstadens Apotek Chef for Klinisk Farmaci, Helle McNulty (HMN), Region Hovedstadens Apotek Lægekonsulent Janne Unkerskov (JU), Medicinfunktionen for almen praksis Chefkonsulent Dorte Bagger (DB), Enhed for Udvikling og Kvalitet Farmaceut Helle Neel Jakobsen (HNJ), Medicinfunktionen for almen praksis Farmaceut Camilla Munk Mikkelsen (CM), Region Hovedstadens Apotek Farmaceut Henrik Thomsen (HT), Klinisk Farmakologisk afd. Farmaceut Mahnaz Ayadipanah (MA), Klinisk Farmakologisk afd. Farmaceut Lone Schmidt-Petersen (LSP), Region Hovedstadens Apotek Farmakonom Birgitte Bock (BB), Region Hovedstadens Apotek Observatører: I-læge Julie Broe, Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital I-læge phd Nanna Borup Johansen, Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Akademisk medarbejder Naja Vyberg, Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital 1 Kommentarer til referat af sidste RLK møde Alle 2 Kommentarer til orienteringspunkter Alle 3 Aktører på lægemiddelområdet: overlap og snitflader til RLK HT 4 Procedurer hvis der ikke ønskes farmakologisk bistand i LLK HT 5 Stregkodeprojekt på BBH LSP 6 Gennemgang af standarder for den danske kvalitetsmodel LSP 7 Ændring af LLK årsrapport skabelon HT 8 Eventuelt Alle

2 1. Kommentarer til referat af sidste RLK møde. I punkt 4 i referat fra d. 28/ er der følgende tilføjelser (med rødt) fra JU og HNJ: JU orienterer at der som en del af overenskomsten forventes at den praktiserende læge ca. 1 gang årligt skal foretage medicingennemgang hos patienter med kroniske sygdomme. På den baggrund mener RLK, at medicingennemgang generelt set ikke bør gentages på hospitalerne. DB rejser, med input fra SEA, SWH og Medicinfunktionen, sagen i kvalitetsorganisationen forstået som, at det forslås, at medicingennemgang kun skal foregå i praksissektoren, hvor den praktiserende læge som den eneste har den fornødne information om tidligere afprøvede lægemidler på samtlige indikationer. Beslutningen skal koordineres med det arbejde om medicingennemgang, der p.t. sker i regi af Sundhedsaftalerne. HRC orienterer, at MedicinInfo har åbnet op for praksissektoren inkl. medicingennemgang og altså kan være behjælpelig for den enkelte praktiserende læge med faglige støtte. At ændringerne tages til efterretning Ovenstående afsnit ændres til følgende: Der er tilsyneladende begrebsforvirring i forhold til medicingennemgang og vi skal tage stilling til hvor og hvornår medicingennemgang skal foregå. Vi skal generelt gøre det der er mest hensigtsmæssigt for vores patienter. På hospitalerne kan der optages en medicinanamnese, og overveje ændringer, hvor det skønnes nødvendigt i den enkelte situation. I hvilket omfang, medicingennemgang skal foregå under indlæggelse eller hos de praktiserende læger skal afklares. Når hospitalerne laver ændringer er det vigtigt efterfølgende at orientere den praktiserende læge. Beslutningen skal koordineres med det arbejde om medicingennemgang, der p.t. sker i regi af Sundhedsaftalerne. HRC orienterer, at MedicinInfo har åbnet op for praksissektoren inkl. medicingennemgang og altså kan være behjælpelig for den enkelte praktiserende læge med faglige støtte. Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 2

3 2. Kommentarer orienteringspunkter. Status medicingennemgang hos praktiserende læger DB har været i kontakt med kvalitetscheferne om vores forslag til gennemførsel af medicingennemgang. De mener ikke, at hospitalerne kan fraskrive sig ansvaret for at lave medicingennemgang, på udvalgte indlagte patienter, fordi egen praktiserende læge skal foretage medicingennemgangen. Desværre er der forvirring om begreberne afstemning og medicingennemgang hvilket ikke gør opgaven lettere. DB forventer at vi bliver bedt om at beskrive de situationer hvor en patient skal have foretaget en medicingennemgang ved en speciallæge på hospitalet. DB udarbejder et oplæg til IKAS som skal drøftes med SEA og Medicinfunktionen før afsendelse. RH-LLK er i dialog med Amgros om indstilling af fagudvalg på transplantionsområdet Dialogen er opstået da RH-LLK finder det problematisk med hyppige præparat skift på området (både tacrolimus og ciclosporin). Det forventes at der nedsættes et RADS fagudvalg på området. Videre proces AK stor møde Region Hovedstadens ad hoc AK udvalg har foreslået, at RLK planen med afholdelse af AK stormøde om implementering af RADS AK vejledningerne udsættes til senere på året. RLK sekretariatet tolker det som en aflysning, da det møde skal sættes op i et helt andet regi, hvis det skal afholdes. Regionen er i gang med at planlægge AK-klinikker på alle hospitaler. På næste RLK møde drøftes en evt. genopstandelse af RLK s tidligere AK-udvalg. Ibrugtagning af FMK Den Nationale Bestyrelse for Sundheds-IT har besluttet at Det Fælles Medicinkort skal være fuldt ibrugtaget og i fuld anvendelse på alle sygehuse og hos alle praktiserende læger inden udgange af Desuden skal der være foretaget en teknisk implementering i kommunerne inden udgangen af 2014, så kommunerne kan anvende Fælles Medicinkort medio DB oplyser at der desværre stadig er store fejl i testmiljøet, men planen er at Bornholm (hospital og praksis) går i pilottest/drift i juni 2013, måske også et par højt specialiserede hospitalsafdelinger (ikke nærmere specificeret endnu). Resten af hospitalerne skal på FMK i løbet af efteråret efter evaluering af første fase. Praktisk udrulningsplan ligger ikke klar endnu. RADS - Ny HIV vejledning og ny AK vejledning RLK har haft møde med SFR infektionsmedicin om HIV behandling for perioden juli juni Der kommer nogle ændringer i den næste vejledning. De nye AK-vejledninger er at finde på RADS hjemmeside. Klinisk Farmakologisk Afdeling står for implementering af vejledningerne. Antibiotikafolder oversat til 7 sprog Patientfolderen Mange infektioner går over af sig selv, der er udarbejdet til brug i almen praksis, er nu oversat til arabisk, engelsk, farsi, fransk, somalisk, tyrkisk og urdu. Folderne er i en trykversion nu lagt på regionens fælles intranet med patientmaterialer, så hospitalsafdelingerne har fri adgang til at få trykt folderen (http://regi-intranet.regionh.dk/menu/kommunikation/publikationer/publikationer.htm). Elektronisk version af folderne kan findes på eller under links på den nationale hjemmeside antibiotikaellerej. Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 3

4 Ad hoc orienteringer fra RLK deltagerne ordet er frit (kort) Orientering På LÆGEMIDDELKOMITEENS møde Ad. Status medicingennemgang hos praktiserende læger Mail til IKAS om medicingennemgang skal rundsendes i RLK før afsendelse. Ad. RH-LLK er i dialog med Amgros om indstilling af fagudvalg på transplantionsområdet Baggrunden for de hyppige skift af tacrolimus i 2012 har været leverance problemer fra leverandørernes side. Ad. RADS - Ny HIV vejledning og ny AK vejledning Implementering af de nye AK vejledninger afklares umiddelbart inden sommerferien Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 4

5 3. Aktører på lægemiddelområdet: overlap og snitflader til RLK RLK vejleder, vurderer og prioriterer, bl.a. i samråd med de sundhedsfaglige råd, på lægemiddelområdet i Region Hovedstaden; nogle gange uafhængigt, andre gange afhængig af udmeldinger fra andre aktører. Disse andre aktører kan være nationale som fx RADS, KRIS, Sundhedsstyrelsen el. regionale, som fx udmeldingen fra regionen om hvem som må ordinere hvilke AK midler (brev fra SH). I forbindelse forespørgsel fra regionen til RLK formandskab vedr. hospitalernes varsling om ibrugtagen af hovedsagelig bekostelig medicin i 2014, kan man læse, at der tilsyneladende i regionen også findes et Råd for nye behandlinger med hvilken rolle/mandat? Diskussionspunkt. Er RLK s evt. overlap og snitflade til disse aktører soleklart? Er der parallelle spor; hvis ja, er det hensigtsmæssigt og hvis ikke, kan noget ændres? På næste RLK møde beder vi SWH om kort at orientere om de enkelte aktører på lægemiddel området - hvem de refererer til og hvad kommissoriet er for de enkelte grupper. Endeligt skal vi afklare hvor RLK placerer sig i det krydsfelt. Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 5

6 4. Procedurer hvis der ikke ønskes farmakologisk bistand i LLK Én af anbefalingerne fra medicinanalysen var øget klinisk farmakologisk bistand til de lokale lægemiddelkomiteer. Det finder alle lokale lægemiddelkomitéer tilsyneladende ikke relevant. Således har Klinisk Farmakologisk afdeling gentagne gange søgt at kontakte LLK NORD uden retursvar. At det er et tilbud som hospitalerne kan vælge at gøre brug af Taget til efterretning Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 6

7 5. Stregkodeprojekt på BBH I 2012 har Klinisk farmaceutisk service fra Bispebjerg i samarbejde med Ortopædkirurgisk afd. M4 gennemført et projekt, hvor alle lægemidler i afdelingens medicinrum er scannet. En stegkode blev kun accepteret, hvis den sad på den emballage, som er nødvendig for at opbevare lægemidlerne i medicinrummet eller hvis den sad på den emballage som sygeplejerskerne står med i hånden ved dispensering og administration. Projektet viste, at det er problematisk at stregkode scanne i klinikken grundet: 1. Problemer omkring selve scanningen. I 2012 kunne kun 66 % af stegkoderne anvendes i praksis i et tilfældigt udvalgt medicinrum (afd. M4). 2. Andre vigtige observerede barrierer for scanning generisk substitution (EPM følger medicintaksten mulighed for substitution f.eks. kan kun samme pakningsstørrelse substitueres) dosissubstitution (f.eks. 20 mg ænders til 10 mg x 2) lægemiddel eksisterer ikke (forekommer når lægemidlet midlertidigt er udgået eller lægemidlet er fjernet fra standardsortiment ved nyt udbud) stregkode sidder på folde ud etiket som ødelægges når indlægsseddelen læses stregkode fungerer ikke (kan skyldes manglende eller forkert indlæsning i datagrundlaget fra Sundhedsstyrelsen) Efter projektets afslutning har Amgros arbejdet med problemstillingen omkring scanningerne og flere præparater får stregkoder fremover. Endvidere kan EPM nu klare 2D-scanning. Umiddelbart er den største udfordring derfor de andre barrierer for scanning, som står beskrevet ovenfor i punkt 2. Det vides, at problemstillingen også har været drøftet på EPM/FMK- styregruppemøde og flere LLKmøder. Resultatet af disse drøftelser er ikke offentliggjort. RLK Sekretariatet opfordrer til at kravene omkring personalets brug af scannere bibeholdes i vejledningerne. Endvidere opfordres til, at sagen lukkes fra RLK s side, da Amgros og EMP-gruppen kender notatet og arbejder videre men problemstillingerne. LN orienterede om at data stammer fra sommeren Sidenhen har Region Hovedstadens Apotek og IMT-virksomheden løbende arbejdet med problemet i form af: kontakt til en række leverandører fx Skanderborg Apotek som nu også sætter stregkoder på kontakt til SSI i forhold til tekniske stregkode fejl det retter SSI op på Region Hovedstadens Apotek sælger ca forskellige varenumre. De 400 mest omsatte varenumre er sidenhen tjekket for brugbare stregkoder (primær/sekundær emballage). I dag er 93 % af disse va- Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 7

8 renumre forsynet med en læsbar stregkode og arbejdet med fejl, og leverandør påføring af stregkoder, fortsætter. Fra d. 1. april 2014 der er der licitations krav på at alle injektions- og infusionsvæsker også skal have stregkoder på primær emballagen. Vi regner med, til den tid, at have læsbare stregkoder på % af alle varenumrene. I RLK er vi ikke klar over hvor mange afdelinger der mangler skannere til 2D stregkoder. DB forhører sig i IMT om hvor langt de er med udbud på stregkodeskannere. RLK beder Region Hovedstadens Apotek om at teste status på stregkodeskanning på Bispebjerg Hospital afdeling M4 igen, fx i sommeren Desuden fortsætter regionsapoteket med at teste de 400 mest brugte lægemidler. Resultater af diverse undersøgelser ønsker vi at publicere på Intranettet og i regionsapotekets nyhedsbrev Nyt fra Apoteket. Slutteligt sender RLK sekretariatet en tilbagemelding til LLK BBH/FBH hvor vi kort orienterer om det videre forløb af deres projekt. Bilag pkt. 5 Rapport for stregkode projekt 2012 Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 8

9 6. Gennemgang af standarder for den danske kvalitetsmodel 1. januar 2013 trådte 2.version af Den Danske Kvalitets Model (DDKM) for sygehuse i kraft. Der er sket ændringer inden for områderne; lægemiddelordination, lægemiddeldispensering, lægemiddeladministration, opbevaring af lægemidler, lægemidler til akutte situationer og medicingennemgang. De 7 medicinvejledninger skal gennemgås for at opklare evt. uoverensstemmelser med DDKM. Der er DDKM midtvejsbesøg på alle hospitaler til efteråret. Endvidere skal RLK vurdere alle DDKM standarder indenfor medicinering inden 1. august Sekretariatet indstiller til, at Udvalg for Klinisk Praksis oprettes igen og at gruppens sammensætning i den forbindelse revurderes. DB og SEA har aftalt et møde d. 25. april hvor DB og SEA. I den hidtidige gruppe sad Lone Due (Medicinfunktionen), Dorte Münter (Psykiatrien) og Anders Gotfredsen (LLK Hvidovre Hospital). De kontaktes igen. HMN deltager fortsat gerne for Region Hovedstadens Apotek. Vi mangler en EPM repræsentant efter Mette Aarøe er gået på pension. Her kontaktes Jeppe Hansen fra FBH. Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 9

10 7. Ændring af LLK årsrapport skabelon RLK sekretariat og næstformand foreslår at afsnit om "vejledninger på medicinområdet; status for implementering og iværksatte tiltag" fjernes i skabelonen (se bilag) for LLK årsrapport da det formodes at vejledningerne er implementeret på alle hospitaler. At RLK m./u. ændringsforslag godkender vedhæftede skabelon til LLK årsrapport Taget til efterretning Bilag pkt. 7 Skabelon LLK årsrapport Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 10

11 8. Eventuelt Møde i den Regionale Lægemiddelkomite Side 11

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens

Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Referat fra møde i styregruppen for sundhedsaftalerne i Horsens klyngen. Torsdag den 25. oktober 2012 kl. 12.00 15.00 klyngestyregruppemøde Mødelokale: Mødestedet, Hospitalsenheden Horsens Hospitalsenheden

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

Bornholm. Hovedstaden

Bornholm. Hovedstaden Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin

Patientsikkerhed ved dosisdispenseret medicin Indholdsfortegnelse Emnevalg og -afgrænsning... 1 Formål... 2 Målgruppe... 2 Problembeskrivelse... 2 Problemformulering... 3 Problemstillinger... 3 Teori... 3 Maskinel dosisdispensering... 3 Fejltyper...

Læs mere

Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle. HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65

Afbud Eva Westphal Hanne Slott Jensen Kirsten Kornval Marie Cordt Michael Kjær Susanne Dansholm Suzanne Trolle. HR og Kvalitet Niels Andersens Vej 65 Møde i: SFR Reumatologi Dato: 21. november 2013 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Bjørn

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014

Dagsorden. 1. Godkendelse af referat fra mødet den 27.11.2014. Bilag: Referat FMK-møde 27.11.2014 Dagsorden til møde i den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. implementering af FMK i Region Midtjylland Onsdag den 28. januar 2015 Mødelokale: Hospitalsledelsesmødelokale, Bygning 4, 1. sal, Nørrebrogade

Læs mere

Årsrapport 2013 PKO a

Årsrapport 2013 PKO a Årsrapport 2013 PKO a Indholdsfortegnelse Praksiskonsulentkoordinatorer... 2 Holbæk Sygehus, Akutafdelingen... 4 Holbæk Sygehus, Kirurgisk Afdeling... 5 Holbæk Sygehus, Ortopædkirurgisk Afdeling... 6 Holbæk

Læs mere

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci

Værktøjskasse. patientspecifik klinisk farmaci Værktøjskasse til patientspecifik klinisk farmaci Dansk Selskab for Sygehusapotekere Januar 2002 Arbejdsgruppe: Thomas Croft Buch, Vejle Charlotte Olesen, Horsens Gitte Nielsen, Næstved Anne-Mette Ørkild

Læs mere

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.

Dagsorden REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: Tirsdag den 13. maj 2014. Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09. REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: Tirsdag den 13. maj 2014 Tidspunkt: Kl. 09.30 11.30 Formøde for styregruppen kl. 09.00 09.30 Sted: Deltagere: Regionsgården, mødelokale H4 Kaare Rossel Flemming

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg.

Afbud: Jytte Borg, Troels Niemann, Anne Birgitte Langsted Pedersen, Karin Dahl Lassesen, Lisbeth Rønbjerg. Tværfaglig dokumentationsråd, HEV Fredag d. 20. februar 2015 kl 13.00 15.00 Videomøde (Staben 3 i Holstebro, Udvalgsværelse 2 i Herning) Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes

Klik på lagkagediagrammerne og se flere detaljer for både netvirksomhedernes og elleverandørernes DataHub Læs her tidligere nyheder på Ninas blog - En ugentlig opdatering om sidste nyt i projektet for markedets aktører 11. marts 2011 JHH Status for netvirksomheder Status for elleverandører Nyheder

Læs mere

Nord-KAP Handleplan 2011

Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Handleplan 2011 Nord-KAP Østre Allé 91 9000 Aalborg Tlf: 98 77 10 40 Fax: 98 15 10 37 Mail: nordkap@rn.dk Internet: www.nordkap.rn.dk Indholdsfortegnelse. FORORD:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere