EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON"

Transkript

1 [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget skal træffe beslutning om samarbejdsaftale for 2006 samt om ændring af retningslinierne for Brobygningspuljen. PROBLEMSTILLING Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen har siden 2002 indgået en årlig samarbejdsaftale om en særlig målrettet integrationsindsats på foreningsområdet, hvorefter Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har rekvireret ydelser under Kultur- og Fritidsudvalget efter bestiller- og udførermodellen (BUM). Der skal nu indgås samarbejdsaftale for I den forbindelse skal endvidere tages stilling til retningslinierne for Brobygningspuljen. LØSNING Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet varetages af Projektrådgivningen, som har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. Indsatsen sker i form af økonomisk støtte til foreninger (Brobygningspuljen på 1,2 mill. kr. årligt), rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde samt samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører. Projektrådgivningen har i de foregående år skabt gode og bæredygtige resultater. En ekstern evaluering i august 2005 viser, at der fortsat er behov for Projektrådgivningens ydelser, og at der er stor tilfredshed blandt Projektrådgivningens brugere, jf. bilag 7. Ny samarbejdsaftale På den baggrund har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til samarbejdsaftale for 2006 med samme økonomiske omfang som i 2005, jf. bilag 2. Aftalen indebærer blandt andet, at der opstilles følgende nye særlige indsatsområder for Projektrådgivningen: En særlig indsats for at styrke integrationen af etniske minoriteter i det frivillige foreningsliv i Tingbjerg. En særlig indsats over for børnene i Mjølnerparken med henblik på deres aktive deltagelse i lokalområdets foreningsliv. En særlig indsats for at få flere unge rollemodeller dvs. etniske minoritetsunge i alderen år, der tager aktiv del i foreningslivet som frivillige, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. 1

2 INDSTILLING fortsat [EKSEMPEL: BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] En særlig indsats for at udvikle og videreformidle metoder til at inddrage etniske minoritetsforældre og bedsteforældre i børn og unges kultur- og fritidsliv. En særlig indsats for at fremme sammentænkningen af sundhedsområdet og foreningslivet med henblik på øget integration i foreningslivet. Der er opstillet konkrete succeskriterier for de enkelte indsatsområder, jf. bilag 2. Brobygningspuljen henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Udkastet til samarbejdsaftale for 2006 indebærer i lighed med tidligere, at beslutningskompetencen vedrørende ansøgninger til puljen er delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på at sikre sammenhæng med Kultur- og Fritidsudvalgets øvrige beslutninger i forhold til integration. Ændrede retningslinier for Brobygningspuljen På baggrund af de indhøstede erfaringer med Brobygningspuljen vurderes det endvidere hensigtsmæssigt at ændre retningslinierne. Udover enkelte sproglige justeringer foreslås to væsentlige ændringer, som samlet set vurderes at udgøre en servicemæssig forbedring, der imødekommer foreningernes behov: 1) De fire årlige ansøgningsfrister ændres til to ( 6): Med to frister for ansøgninger om tilskud på over kr. 1. maj og 1. oktober vil foreningerne modtage evt. bevillinger ved sæsonstart, hvor større projekter typisk startes op (under forudsætning af kortere sagsbehandlingstid for projekter med mindre budgetter, jf. punkt 2). 2) Projektrådgivningen får inden for en ramme på kr. kompetence til at træffe administrative afgørelser om tilskud til ansøgninger på op til kr. ( 8, stk. 1): Ændringen vurderes at kunne reducere sagsbehandlingstiden fra i dag ca. 2-2½ måned til ca. 1 uge. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de administrative bevillinger i forbindelse med de to årlige ansøgningsfrister. ØKONOMI Udkastet til samarbejdsaftale for 2006 indebærer, at der afsættes 3,649 mio.kr. af Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget til bestilling af særligt målrettede kulturog fritidstilbud for etniske minoriteter hos Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2006, heraf 1,2 mio.kr. til Brobygningspuljen. BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, 1) at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender samarbejdsaftalen for 2006 om integration af etniske minoriteter i kultur- og fritidstilbud (jf. bilag 2), og 2

3 INDSTILLING fortsat [EKSEMPEL: BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 2) at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget godkender ændringerne af retningslinierne for Brobygningspuljen (jf. bilag 4). VIDERE PROCES Under forudsætning af udvalgenes godkendelse træder samarbejdsaftalen i kraft med virkning fra 1. januar 2006 til og med 31. december 2006, mens de ændrede retningslinier for Brobygningspuljen træder i kraft med virkning for ansøgninger indgivet til fristen 1. maj BILAG [bilag er ikke vedlagt eksemplet] Høring Bilag 5. Høringssvar fra Integrationsrådet Bilag 5a. Notat om Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningens bemærkninger til høringssvar fra Integrationsrådet Øvrige bilag Bilag 1. Samarbejdsaftale for Bilag 2. Udkast til samarbejdsaftale for Bilag 3. Gældende retningslinier for Brobygningspuljen. Bilag 4. Udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen. Bilag 6. Årsrapport 2004 (fremlagt på møderne) Bilag 7. Evaluering af Projektrådgivningen (fremlagt på møderne) 3

4 [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NUVÆRENDE SKABELON INDSTILLING 11. BIU 58/2006 Kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter (fællesindstilling Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen) INDSTILLING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder samarbejdsaftale for 2006 mellem Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kulturog Fritidsforvaltningen om integration af etniske minoriteter i kultur- og fritidstilbud (bilag 2), at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget tiltræder ændringerne af retningslinierne for Brobygningspuljen (bilag 4). RESUME Der er siden 2002 indgået årlige samarbejdsaftaler mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen om en særlig målrettet integrationsindsats på foreningsområdet, hvor Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget har rekvireret ydelsen under Kultur- og Fritidsudvalget efter bestiller- og udførermodellen (BUM). Der skal nu indgås samarbejdsaftale for Integrationsindsatsen varetages af Projektrådgivningen, som har til opgave at fremme og understøtte integrationen af den etniske minoritetsbefolkning i foreningslivet herunder øge antallet af etniske minoriteter, der tager aktiv del i foreningslivet som medlemmer, trænere, frivillige, bestyrelsesmedlemmer m.m. Dette sikres via økonomisk støtte til foreninger (Brobygningspuljen, 1,2 mill. kr. årligt), rådgivning, opsøgende arbejde, foreningsguidning, informationsarbejde samt samarbejdsprojekter med foreningslivet og andre relevante aktører. Som det fremgår af samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2) har Projektrådgivningen i de foregående år skabt gode og bæredygtige resultater. En ekstern evaluering udført i august 2005 viser endvidere, at der fortsat er behov for Projektrådgivningens ydelser, og at der er stor tilfredshed blandt Projektrådgivningens brugere. På baggrund af ovenstående har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til samarbejdsaftale for 2006 (bilag 2) med samme økonomiske omfang som i Det bemærkes, at Brobygningspuljen henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 1

5 Med udkastet til aftale for 2006 er kompetencen mht. beslutning om bevilling af og afslag på ansøgninger delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Kulturog Fritidsudvalget mht. beslutning i lighed med tidligere år. Den delte kompetence sikre sammenhængen med øvrige beslutninger der træffes af Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til integration, herunder fordelingen af Kultur- og Fritidsudvalgets egne puljemidler. Med udkastet til aftalen for 2006 ændres der ikke på dette kompetenceforhold. Endvidere foreslås det at ændre retningslinierne for Brobygningspuljen, således at de fire årlige ansøgningsfrister ændres til to, og at Projektrådgivningen inden for en maksramme af kr. kan træffe administrative afgørelser om tilskud til ansøgninger på op til kr. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de administrative bevillinger i forbindelse med de to årlige ansøgningsfrister. De gældende retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 3, mens udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 4. Ændringerne er markeret med fed skrift. SAGSBESKRIVELSE På baggrund af rapporten Integration i danske foreninger afgivet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Kultur- og Fritidsforvaltningen, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Integrationsrådet og foreningslivet besluttede Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget d. 10. oktober 2001 at indgå aftale om bestilling af kultur- og fritidstilbud til etniske minoriteter. Integrationsindsatsen på foreningsområdet, som blev påbegyndt i marts 2002, er forankret i Kultur- og Fritidsforvaltningen og varetages af Projektrådgivningen Mangfoldighed, Kultur & Fritid. Aftalen mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen er siden da blevet fornyet for et år af gangen. Der skal nu indgås samarbejdsaftale for Aftalen for 2005 mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen blev tiltrådt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 6. april 2005 og af Kultur- og Fritidsudvalget d. 21. april Aftalen for 2005 fremgår af bilag 1 og omhandler bestilling af ydelser for i alt 3,564 mill. kr. Aftalen for 2006 fremgår af bilag 2 og omhandler bestilling af ydelser for i alt 3,649 mill. kr., og omfatter bl.a.: Forenings-, pulje- og projektrådgivning til foreningslivet. Praktisk støtte til afvikling af integrationsprojekter i foreningslivet. Samarbejdsprojekter med foreningslivet og iværksættelse af aktiviteter, der gradvist overdrages til foreningslivet. 2

6 Understøttelse af etniske minoritetsgruppers initiativer til etablering af egne projekter/foreninger og formidling af samarbejde med eksisterende foreninger. Økonomisk støtte via Brobygningspuljen (ca.1.2 mio. kr. årligt). Puljen administreres af Projektrådgivningen. Opsøgende arbejde blandt især børn i 6-14 års alderen på skoler, fritidshjem m.m. og efterfølgende foreningsguidning af børn og forældre. Information og vejledning om foreningslivet og dets muligheder til forældregenerationen. Opsøgende arbejde blandt voksne etniske minoriteter og efterfølgende foreningsguidning. Samarbejde med opsøgende teams i foreninger, organisationer, boligområder, andre forvaltninger mm. Foredrag, kurser, konsulentforløb m.m. for foreninger og etniske minoriteter. Aftalen for 2005 blev indgået med mulighed for forlængelse under forudsætning af tilfredsstillende evaluering. Projektrådgivningens årsrapport 2004 samt Evaluering af Projektrådgivningen (fremlagt på møderne) er fremsendt til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget, Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Integrationsrådet og Det Rådgivende Integrationsudvalg i henholdsvis april og august Årsrapporten for 2004 (bilag 6) viser, at indsatsen har været virkningsfuld, og at der er skabt gode og bæredygtige resultater inden for de prioriterede områder. Evaluering af Projektrådgivningen (bilag 7) viser, at der blandt brugerne er et stort behov for og en stor tilfredshed med den støtte, rådgivning og praktiske hjælp Projektrådgivningen yder. Endvidere viser evalueringen, at der blandt de foreninger, som ikke kender til eller ikke har benyttet sig af Projektrådgivningens ydelser, er 61 %, der er interesseret i at rekruttere nye medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund. Denne vilje til integration vil Projektrådgivningen opdyrke i løbet af 2006, hvor der gøres en særlig indsats for at nå ud til disse foreninger. På denne baggrund har forvaltningerne udarbejdet vedlagte udkast til samarbejdsaftale for 2006 (bilag 2). Succeskriterier og indsatsområder i 2006 For at sikre en resultatorienteret og målrettet indsats er der i samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2) dels opstillet en række overordnede succeskriterier, dels en række særlige indsatsområder med tilhørende succeskriterier. Overordnede succeskriterier for Projektrådgivningens arbejde i 2006: Mindst 70 foreninger/projekter har været igennem et rådgivningsforløb. 3

7 Mindst 25 nye samarbejdsprojekter med foreningslivet og/eller andre aktører er iværksat. o Hvoraf mindst 20 % er kulturelle/ikke-idrætslige projekter. o Hvoraf mindst 20 % er projekter rettet mod etniske minoritetspiger. Mindst 300 etniske minoritetsbørn er via Projektrådgivningens samarbejdsprojekter og opsøgende arbejde guidet ud i foreningslivet. Mindst 20 oplæg/kurser om integration og foreningsliv er afholdt. Mindst 350 nye medlemmer under 25 år er rekrutteret til foreningslivet, og mindst 100 eksisterende medlemmer er yderligere fastholdt i foreningslivet via Brobygningspuljeprojekterne. Mindst 50 frivillige er rekrutteret til integrationsprojekter og/eller foreninger, der arbejder med integration. Integrationsarbejdet i 2006 vurderes som minimum at involvere 3225 personer, hvorved pris pr. gavnet borger maksimalt vil være kr. Beløbet er beregnet ud fra, at hvert rådgivningsforløb, hvert samarbejdsprojekt, hvert oplæg eller hver ny frivillig som minimum vil komme 15 personer til gavn. Projektrådgivningens særlige indsatsområder i 2006: For at sikre en målrettet indsats udvælger Projektrådgivningen hvert år nogle særlige indsatsområder geografiske såvel som tematiske områder. I samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2) indgår nedenstående indsatsområder, som er fastsat på baggrund af de erfaringer, Projektrådgivningen har gjort sig via det rådgivende og opsøgende arbejde blandt foreninger og etniske minoriteter. Succeskriterierne for de enkelte indsatsområder fremgår af samarbejdsaftalen for 2006 (bilag 2). En særlig indsats for at styrke integrationen af etniske minoriteter i det frivillige foreningsliv i Tingbjerg. En særlig indsats over for børnene i Mjølnerparken med henblik på deres aktive deltagelse i lokalområdets foreningsliv. En særlig indsats for at få flere unge rollemodeller dvs. etniske minoritetsunge i alderen år, der tager aktiv del i foreningslivet som frivillige, ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer mm. En særlig indsats for at udvikle og videreformidle metoder til at inddrage etniske minoritetsforældre og bedsteforældre i børn og unges kultur- og fritidsliv. En særlig indsats for at fremme sammentænkningen af sundhedsområdet og foreningslivet med henblik på øget integration i foreningslivet. Om Brobygningspuljen 4

8 Det bemærkes, at Brobygningspuljen henhører under Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Med udkastet til aftale for 2006 er kompetencen mht. beslutning om bevilling af og afslag på ansøgninger delt mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Kulturog Fritidsudvalget mht. beslutning i lighed med tidligere år. Den delte kompetence sikre sammenhængen med øvrige beslutninger der træffes af Kultur- og Fritidsudvalget i forhold til integration, herunder fordelingen af Kultur- og Fritidsudvalgets egne puljemidler. Med udkastet til aftalen for 2006 ændres der ikke på dette kompetenceforhold. Ændring af retningslinierne for Brobygningspuljen Retningslinierne for tildeling af brobygningsmidler til integration af etniske minoriteter i foreningslivet er senest godkendt af Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 21. januar 2004 og af Kultur- og Fritidsudvalget d. 29. januar På baggrund af de indhøstede erfaringer med Brobygningspuljen vurderes det hensigtsmæssigt at ændre retningslinierne. De gældende retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 3, mens udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen fremgår af bilag 4. Ændringerne er markeret med fed skrift. Udover et par sproglige justeringer og præciseringer er der tale om to væsentlige ændringsforslag: At de fire årlige ansøgningsfrister (1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november) ændres til to (1. maj og 1. oktober) (jf. 6). At Projektrådgivningen inden for en maksramme på kr. kan træffe afgørelser om tilskud til ansøgninger på op til kr. (jf. 8, stk. 1). Forslaget om at ændre antallet af ansøgningsfrister til to skyldes, at den nuværende ansøgningsfrist 1. august er overflødig og uhensigtsmæssig for foreningerne, som holder sommerferie op til ansøgningsfristen. Med to frister for ansøgninger om tilskud på over kr. d. 1. maj og 1. oktober vil foreningerne modtage evt. bevillinger ved sæsonstart, hvor større projekter typisk startes op. To ansøgningsfrister vurderes således at dække foreningernes behov, men kun i det omfang at de to ansøgningsfrister kombineres med en kortere sagsbehandlingstid for projekter med mindre budgetter (jf. nedenfor). Forslaget om at afgørelser vedr. ansøgninger på op til kr. delegeres til Projektrådgivningen, skyldes at en del foreninger med mindre (omkostningskrævende) projekter finder sagsbehandlingstiden fra ansøgningsfrist til politisk behandling og udbetaling af midler (2 2½ måned) for lang. Det ligger uden for Projektrådgivningens rækkevidde at ændre væsentligt på sagsbehandlingstiden, idet Projektrådgivningens sagsbehandlingstid (ca. en arbejdsuge) umiddelbart ikke kan gøres kortere. 5

9 Det er Projektrådgivningens erfaring, at foreningerne kan skabe gode integrationsprojekter og -resultater for tilskud på under kr., men at 2 2½ måneds ventetid kan virke demotiverende eller helt afholde foreningerne fra at søge. Dertil kommer, at foreningsprojekter, der har brug for midler i størrelsesordenen op til kr. typisk er mere orienteret mod handling her og nu, end foreningsprojekter med et budget på over kr. Muligheden for at bevilge tilskud på op til kr. vil motivere flere foreninger til at gøre en integrationsindsats, og vil sikre en langt større fleksibilitet og smidighed, idet det bliver muligt at imødekomme foreningerne, de frivillige og de nye medlemmer, når deres motivation er på sit højeste. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget vil blive orienteret om de administrative bevillinger i forbindelse med de to årlige ansøgningsfrister. Kombinationen af to ansøgningsfrister til større projekter og administrative bevillinger til mindre (omkostningstunge) projekter vurderes således at udgøre en servicemæssig forbedring, der imødekommer foreningernes behov. MILJØVURDERING Sagstypen er ikke omfattet af Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes. ØKONOMI Det indstilles, at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen disponerer 3,649 mill. kr. til bestilling af særligt målrettede kultur- og fritidstilbud for etniske minoriteter hos Kultur- og Fritidsforvaltningen i Af de 3,649 mill. kr. disponeres 1,2 mill. kr. til Brobygningspuljen. Projektrådgivningens arbejde vurderes at involvere mindst 3225 personer, hvorved pris pr. gavnet borger maksimalt vil være kr. HØRING Sagen har været i høring i Integrationsrådet d. 2. marts Høringssvaret er vedlagt som bilag 5. Formandskabet for Integrationsrådet udtrykker tilfredshed med Projektrådgivningens arbejde, og med beslutningen om at prioritere Projektrådgivningen i budget Formandskabet finder det dog uheldigt for kontinuiteten og forankringen af Projektrådgivningens arbejde, at samarbejdsaftalen kun gælder for et år. Formandskabet kan tilslutte sig Projektrådgivningens succeskriterier og indsatsområder i 2006 samt forslaget om at ændre retningslinierne for Brobygningspuljen - herunder at de fire årlige ansøgningsfrister ændres til to. 6

10 Dog udtrykkes der betænkelighed ved, at der i 3 sker en indsnævring af ansøgerfeltet, idet ordet folkeoplysende foreslås tilføjet. Forvaltningen skal i den forbindelse understrege, at der ikke sker en indsnævring af ansøgerfeltet, da formålet med Brobygningspuljen hele tiden har været at fremme integrationen af etniske minoriteter i de frivillige folkeoplysende foreninger for børn og unge ( 1). Andre foreningstyper (frivilliggrupper, sociale foreninger mm.) kan fortsat søge Brobygningspuljen, såfremt formålet er at fremme integrationen i de folkeoplysende foreninger. BILAG [bilag er ikke vedlagt eksemplet] 1. Samarbejdsaftale for Udkast til samarbejdsaftale for Gældende retningslinier for Brobygningspuljen. 4. Udkast til ændrede retningslinier for Brobygningspuljen. 5. Høringssvar fra Integrationsrådet. 6. Årsrapport 2004 (fremlagt på møderne) 7. Evaluering af Projektrådgivningen (fremlagt på møderne) Carsten Haurum / Morten Binder 7

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014

Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets reviderede handleplan for inklusionspolitikken 2011-2014 Integrationsindsatsen på kultur- og fritidsområdet skal ses i lyset af det

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr.

Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik. Bilag 2. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Bilag 2 Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kultur- og Fritidsudvalgets handleplan for den nye integrationspolitik Sagsnr. 2011-39890

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 22-04-2015 16:00 Medborgerhuset, sal D Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig)

Læs mere

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge.

Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. Pkt.nr. 2 Fællesmøde mellem Socialudvalget og Skoleudvalget den 9. januar 16.30 om høringssvar på forslag til Udviklingsplan for integration af børn og unge. 555438 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen

Læs mere

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS

FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS FÆLLES FOKUS FÆLLES INDSATS Styrket integrationssamarbejde mellem frivillige, foreninger og kommuner Af Michael Karlsen Fuldmægtig i Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Indhold 1: Den frivillige illi

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Administrative retningslinjer for FO-klubber

Administrative retningslinjer for FO-klubber Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Klik her for at angive tekst. Dato for fremsendelse til MBA Administrative retningslinjer for FO-klubber Administrative retningslinjer for FO-klubbernes

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM

INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: BM ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 13. januar 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3695 Jour. nr.: Ref.: BM Mulighed for merindskrivning i fritidshjem og byggelegepladser

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTRÅDGIVNINGEN MANGFOLDIGHED, KULTUR & FRITID

EVALUERING AF PROJEKTRÅDGIVNINGEN MANGFOLDIGHED, KULTUR & FRITID EVALUERING AF PROJEKTRÅDGIVNINGEN MANGFOLDIGHED, KULTUR & FRITID KNUD LARSEN CENTER FOR FORSKNING I IDRÆT, SUNDHED OG CIVILSAMFUND SDU AUGUST 2005 Evaluering af Projektrådgivningen Side 1 Yderligere oplysninger:

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kultur- og Fritids- udvalget

Kultur- og Fritids- udvalget Kultur- og Fritids- udvalget Mandag den 13. august 2007 kl. 16:00 i mødelokale 7 Medlemmer: Lone Rytter Holm (A) Brian Hemmingsen (A) Hanne Iversen (A) Anne Marie Lyduch (V) Kai Nielsen (V) Side 181 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Det Lokale Beskæftigelsesråd i Odense Beslutningsreferat af mødet torsdag den 15. maj 2008 kl. 13.00 i Jobcenter Odense, Tolderlundsvej 2, stuen, mødelokale 0.12 Tidspunktet for mødets start blev fremrykket

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Fritidsrådet Beslutningsprotokol

Fritidsrådet Beslutningsprotokol Fritidsrådet sprotokol 27-08-2014 16:00 Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Lokale 1 Afbud fra: Ivan Greve Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Frivillig i byen handleplan 2

Frivillig i byen handleplan 2 NOTAT Frivillig i byen handleplan 2 0. Indledning Denne handleplan fokuserer på borgere, der er aktive frivillige inden for tre overordnede områder: De folkeoplysende foreninger, Kultur- og Fritidsforvaltningens

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring

EFTERRETNINGSNOTAT. DATO : 1. oktober 2007. : Teknik- og Miljøudvalget. : Center for Miljø. EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring EFTERRETNINGSNOTAT DATO : 1. oktober 2007 TIL FRA : Teknik- og Miljøudvalget : Center for Miljø EMNE : Agenda 21-plan 2008-2011 Resultat af udvalgshøring RESUMÈ Dette efterretningsnotat beskriver i store

Læs mere

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214

Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Dagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 10. februar 2009 kl. 17:00 i administrationsbygningen i Løgstør mødelokale 214 Indholdsfortegnelse 001. Farsø Petanque Klub - ansøgning om tilskud til udvidelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 18-05-2016 16:15 Medborgerhuset sal C Afbud fra: Mia Scmidt, Jeanette Gammelgaard, Tina Borja, Kirsten Buur, Anahit Karapetian, Sevak Karapetian, Pia Møller, Haris

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 10. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 19:00-20:15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01 Godkendelse af dagsorden... 55 02 Godkendelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 6. november Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011

Integrationsministeriets informationsmøde. Integrationspuljer 2011 Integrationsministeriets informationsmøde Integrationspuljer 2011 Program Kl. 14.00 14.45 Velkomst og introduktion til integrationspuljerne Videndeling og erfaringsopsamling Indsatsområder og integrationspuljer

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 27. NOVEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 27. november 2008 Side: 2

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen

Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Bilag 10a Redegørelse for integrationsindsatsen i Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationen har besluttet, at et nyt forslag til integrationspolitik for Københavns Kommune skal kunne behandles inden

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen.

Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer i indstillingen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Budget, regnskab og kontrol NOTAT Dato: 10-07-2006 /BOR Bevillingsmæssige ændringer i 2006 Dette notat beskriver nærmere de foreslåede bevillingsmæssige ændringer

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune

Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Fællescenter HR og Udvikling Journalnr: 00.00.00-A00-6 Ref.: Charlotte Grøn Andersen Telefon: 99889432 E-mail: acga@rebild.dk Dato: 25-06-2015 Kommissorium - Integrationspolitik for Rebild Kommune Følgende

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Mødetidspunkt 11-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udv D Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget 11-10-2016 17:00 1 (Åben) Ansøgning til udviklingspuljen,

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del Bilag 182 Offentligt BRUG FOR ALLE UNGE HVEM ER BRUG FOR ALLE UNGE? Brug for alle unge består af et team af udgående konsulenter i

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:00 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 18.08.2010 kl. 16:00 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 26. Meddelelser og orientering... 3 27. Fritidspas... 3 28. Budget 2011... 4 29.

Læs mere

Integrationsrådet Beslutningsprotokol

Integrationsrådet Beslutningsprotokol Integrationsrådet Beslutningsprotokol 24-02-2016 16:15 C118, Silkeborg Rådhus Afbud fra: Almira Mujanovic, Sevak Karapetian, Ivan Jovanovic, Merete Wolf Andersen, Mercy Viedemann, Jeanette Gammelgaard,

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune.

Integrationsrådet. 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset. Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif.: 8970 1000 www.silkeborgkommune. Integrationsrådet Beslutningsprotokol 30-09-2015 16:15 Medborgerhuset Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

UDKAST TIL KONTRAKT. mellem. (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren) Socialforvaltningen Bilag 1 UDKAST TIL KONTRAKT mellem Københavns Kommune Socialforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V og (Leverandør) (I det følgende: Kommunen) (I det følgende: Leverandøren)

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG

ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 26.03.2015, kl. 19:00 i Kildevælds Sogns Plejehjem, Helsingborggade 16, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2015-0071908) 1 2. Godkendelse af dagsorden (2015-0071908) 2 3. Kultur

Læs mere

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Åben referat Integrationsrådet Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18.50 Mødested: Mødelokale 049, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar

Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler med høringssvar Punkt 3. Godkendelse af Anvendelse af værdighedsmidler 2018-2019 - med høringssvar 2017-030246 Ældre- og Handicapudvalget indstiller til byrådet, at det godkendes, at de værdighedsmidler, der er bundet

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling

Områdefornyelse Søndermarkskvarteret - forlængelse og bevilling Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Budgetter Byplanlægning Få indflydelse Politikker og planer Råd og nævn Udvalg Valg Åbenhed Om dagsordener

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere