Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde Mogens Grønvold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold"

Transkript

1 Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold

2 Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter henvist fra 1.januar Første Årsrapport (2010) 2012 Anden Årsrapport (2011) Første forskningsprojekt 2013 Tredje Årsrapport (2012) ny skabelon, fælles for alle kliniske databaser 2014 Andet forskningsprojekt Godkendt SST 3 år

3 DPD årsrapporter Basisoplysninger Patientkarakteristika Hvor mange henvist? De fem kvalitetsindikatorer 1. Hvor stor andel modtaget? 2. Ventetid 3. Hvor stor en del af regionens kræftpatienter opnår kontakt med teams/enheder/hospice? 4. Hvor stor en del udfylder EORTC skema? 5. For hvor stor en del afholdes tværfaglig konference med mindst 4 faggrupper? Institut for Folkesundhedsvidenska

4 DPD komplethed /43 team/enheder/hospice (100%) rapporterede deres patienter til DPD (100% i 2010) Validering i forhold til Landspatientregister: Komplethed 100% (95,7% i 2010) Gennemsnitlig komplethed af DPD variabler: 99% (99% i 2010)

5 Udvikling i antal henviste i forhold til % flere unikke patienter 13% flere patientforløb Udvikling i antal modtagne i forhold til % flere unikke patienter 11% flere patientforløb

6 Hvis patienter henvist før 2011 ikke blev medtaget: unikke patienter (en stigning på 8,6% sammenlignet med 2010), og modtaget (69,7%) af disse (en stigning på 7,8 % sammenlignet med 2010) patientforløb (en stigning på 16,2 % sammenlignet med 2010), og (66,7%) modtagne (en stigning på 14,1 % sammenlignet med 2010).

7 Overlevelse fra henvisning (dage) Typiske henvisningstidspunkt (median) er 5 uger før død Pall.team/enhed 7 uger (steget 6 dage fra 2011) Hospice 2,5 uge (ikke steget fra 2011) Typiske ventetid (median) er 6 dage (gennemsnit 10 dage), uændret fra 2011

8 100 DPD indikator resultater Adgang 2. Ventetid 3. Andel 4. EORTC 5. Tværfaglig

9 Indikator I: Andel af henviste patienter, som ikke dør eller når at blive for dårlige inden de får kontakt med specialiseret, palliativ indsats Standard=75%

10

11

12

13 Undervisning i AP Maiken har været på landsrundrejse, med 7 undervisningsdage, efterår 2013: Hvordan analyserer man sine data i AnalysePortalen

14 De kommende måneder Årsrapport 2013 frist 30.juni 2014 Sidste data ind Fejlcheck og udredning af modstridende oplysninger Analyser sv.t. de to hidtidige rapporter Fremover løbende indtastning og fejlcheck hvert kvartal, så der kan afrapporteres til ledelsessystemer

15 Udvikling af DPD Plan: Udvide med longitudinelle data (et followup skema ved 1 uge/2.kontakt): Vil gøre det muligt at vurdere effekt af palliativ indsats Igangværende diskussion af indikatorer i bestyrelsen Forløbsdata fra Landspatientregisteret endnu ikke færdigt, afdækker behov for standardisering af indberetning Bedre beskrivelse af konsulentfunktionen overfor basisniveau?

16 Forskningsprojekter Lighed/ulighed i adgang (Mathilde Adsersen) Efterladtes evaluering (Lone Ross) EORTC resultater (Maiken Bang Hansen)

17 Ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats - om danske kræftpatienters adgang til specialiseret palliativ indsats Ph.d.-projekt v/ Mathilde Adsersen Vejledere: Professor, overlæge Mogens Grønvold og Lektor ph.d. Lau Casper Thygesen Projektet er støttet af Kræftens Bekæmpelse

18 Baggrund Litteraturen viser at specialiseret palliativ indsats: Øger livskvaliteten for patienter og pårørende Mindsker symptombyrden Er omkostningseffektive Muligvis forlænger levetiden for patienterne Hvem får - ifølge udenlandske studier - adgang til specialiseret palliativ indsats? Yngre Højtuddannede Højere indkomst Bor i byerne

19 Formål med projektet Hovedformålet er at undersøge: 1. Er der demografisk, socioøkonomisk eller geografisk ulighed i adgangen til specialiseret palliativ indsats for kræftpatienter? I et delprojekt undersøges: 2. Er der demografisk, socioøkonomisk eller geografisk ulighed i henvisningstidspunkt i forhold til død for kræftpatienter, der får adgang til specialiseret palliativ indsats?

20 Datakilder Dansk Palliativ Database Adgang til specialiseret palliativ indsats Første kontakttype Tidspunkt for kontakt Danmarks Statistik Demografi (køn, alder) Socioøkonomiske faktorer (indkomst, uddannelse, socialklasse) Geografi (sogn, kommune, region) Dødsdato og dødsårsag Cancer registeret tumorregistrering

21 1. Artikel på vej.. Inequality for admittance to specilised palliative care? A national study from the Danish Palliative Care Database (DPD) Datakilde: Dansk Palliativ Database Formålet er at undersøge om der er forskel på de henviste patienter, der fik adgang til specialiseret palliativ indsats sammenlignet med de patienter, der ikke fik adgang.

22 1. Artikel - Foreløbige resultater Analyserne viser, at følgende grupper i mindre grad får adgang til specialiseret palliativ indsats: Ældre (<40 år OR=3,41, 50-59årige OR=1.83 sammenlignet med 80+årige) Patienter fra Region H og Region Syddanmark (OR=2,5 for de andre regioner) Patienter henvist fra en hospitalsafdeling (OR=0,83 sammenlignet med den praktiserende læge) De regionale forskelle blev i højere grad fundet for teams/enheder på hospitalerne sammenlignet med hospice Lavere adgang for mænd og patienter med leukæmi og ukendt cancer kunne forklares af senere henvisning til specialiseret palliativ indsats. OBS: Analyserne bliver opdateret med 2012 tal samt mindre rettelser, hvilket kan medføre justeringer af resultaterne.

23 Artikler de kommende år Foreløbige arbejdstitler: Equal access to specialised palliative care among Danish cancer patients? Data from the national Danish Palliative Care Database Are some subgroups of cancer patiens referred to specialised palliative care earlier than others? Do social class, income and education play a role in access to specialised palliative care for Danish cancer patients? Do cancer patients living near specialised palliaitive care units have greater access to specialised palliative care?

24 Udvikling og anvendelse af et spørgeskema til efterladte pårørende Seniorforsker, læge, ph.d. Lone Ross Formål Spørgeskemaudvikling/udvælgelse Litteraturgennemgang + interviews: Hvad kan man spørge om 100 interviews med efterladte fra mange enheder: Hvad kan skal spørge om (prioritering) Skal der udvikles nyt eller kan dette dækkes af et eksisterende spørgeskema?

25 Resultater Indholdet til spørgeskemaet afdækket Det engelske VOICES-SF dækker det meste rigtig godt Der er behov for at Udvikle nogle supplerende spørgsmål, der kan integreres, og Tilpasse skemaet En dansk, udvidet version næsten færdig

26 Næste skridt Udsendelse af spørgeskema til 1500 efterladte fra flest mulige enheder Ud fra projektets resultater vurderes om skemaet fremover kan integreres i DPD

27 Andet forskningsprojekt, der bygges på DPD data Maiken Bang Hansen Bevilling fra Kræftens Bekæmpelse til DMCGdatabaser kr, Maiken halv tid DPD sekretariat, halv tid forsker

28 Forskningsspørgsmål Er der sammenhæng mellem svarene i EORTC QLQ-C15-PAL og Patienternes karakteristika (diagnose, alder, etc) Baggrundvariabler (hvem henviser, hvorfra, etc.) Hvor patienten modtages Det efterfølgende forløb (overlevelse, indlæggelser, dødssted, etc.)

29

30 Stor tak for samarbejdet Bestyrelsen Alle enhederne Alle dem, der taster

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af

Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af Dansk Palliativ Database (DPD): Hvordan kan vi bruge den til at finde ud af noget om selv? v/ Mogens Grønvold, overlæge, dr.med., formand for dansk palliativ database og Mathilde Rasmussen, cand.scient.san.publ.,

Læs mere

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København

REFERAT 7. 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database. 25.august 2008. Kommunehospitalet, København REFERAT 7 7.møde i den foreløbige styregruppe for Palliativ database 25.august 2008 Kommunehospitalet, København Tilstede Anette Damkier, Palliativt team, Fyn Thomas Feveile, Sankt Lukas Hospice (repræsenterer

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter

Palliativ indsats til KOL-patienter. Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter Palliativ indsats til KOL-patienter Danmarks Lungeforening og Palliativt Videncenter kolofon Palliativ indsats til KOL-patienter En deskriptiv undersøgelse af danske KOL-patienters sygdomsforløb og behov

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING JANUAR/FEBRUAR 2015 Den kliniske retningslinje

Læs mere

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Høringsudkast 4. november 2011 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft - del af samlet forløbsprogram for kræft Titel 1 Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred

Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet. Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred Kvantitativ evaluering af rehabiliteringsindsatsen i Vestegnsprojektet Henvisning, deltagelse og betydning for sundhedsadfærd og helbred Delrapport om Vestegnsprojektet December 2012 Titel: Copyright:

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie.

Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Projektbeskrivelse for cand.med. Louise Mahncke. Effekt af adgang til hurtig CT scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie. Institution: Forskningsenheden

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER FOR DEN PALLIATIVE INDSATS 2011 Anbefalinger for den palliative indsats Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse

KRÆFT I DANMARK. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse KRÆFT I DANMARK Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse 25 Kræft i. Et opdateret billede af forekomst, dødelighed og overlevelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK AKUT- OG AKUT- OG AKUT- OG SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK SKADE- KLINIK HOSPITALERNES PALLIATIVE INDSATS PÅ BASALT NIVEAU

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for

Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse. Kræftpatientens verden. En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Kræftpatientens verden Kræftens Bekæmpelse Kræftpatientens verden En undersøgelse af hvad danske kræftpatienter har brug for Mogens Grønvold, Camilla Pedersen, Cecilia Ravn Jensen, Mette Tuxen Faber, Anna

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL

PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL PROGRAM FOR ANVENDELSE AF PATIENTCENTREREDE KVALITETSMÅL Patientrapporterede oplysninger (PRO) er både relevante og effektive mål for kvalitet i sundhedsvæsenet. Derfor bør de indgå i vurderingen af sundhedsvæsenets

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekt Palliation i Nyborg kommune på Fyn i Danmark

Projekt Palliation i Nyborg kommune på Fyn i Danmark Mette Raunkiær, Karen Tind Nielsen, Christel Nøhr Kronborg Projekt Palliation i Nyborg kommune på Fyn i Danmark om udvikling af den kommunale palliative indsats Mette Raunkiær, ph.d., cand. scient.soc.,

Læs mere

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme

Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske sygdomme REGIO NR 4 / ÅRGANG 2 / JUNI 2014 DANSKE REGIONERS ANALYSEMAGASIN Seks ud af 10 psykiatriske patienter behandles også for fysiske me Psykiatriske patienter har flere kontakter med sundhedsvæsenet for fysiske

Læs mere

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008

ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention. Slutrapport. September 2008 ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention Slutrapport September 2008 Projektansvarlig: Sigurd Mikkelsen Center for Forskning vedr. Sygefravær og Udstødning

Læs mere

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler

Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Elevernes psykiske trivsel før og efter intervention på to skoler Christina Bæksted, Charlotte Meilstrup og Line Nielsen. Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed og Trivsel. Statens Institut for

Læs mere

Palliation på sygehuset

Palliation på sygehuset Palliativt Team Palliation på sygehuset Kvalitetsudviklingsprojekt til forbedring af indsatsen for alvorligt syge og døende på en hospitals afdeling www.sygehuslillebaelt.dk Lene Jørgensen, Projektsygeplejerske,

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser

Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser Vejledning for implementering og anvendelse af patient rapporterede outcome data i kliniske kvalitetsdatabaser 1 Indhold 1. Baggrund for projekt... 4 2. Formål med projekt... 5 3. Projektgruppen... 6 4.

Læs mere