Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst."

Transkript

1 1. januar december 2013

2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik Øst i samarbejde med styregruppen for Den landsdækkende LYFO Database. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. Databasens datamanager er Carsten Agger, KCEB-Øst. Databasens kontaktperson er Marie Louise Shee Nielsen, KCKC-Øst. 2

3 Indhold Rapporten udgår fra... 2 Konklusioner og anbefalinger... 5 Oversigtstabeller over samlede indikatorresultater... 7 Lymfomer... 7 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)... 8 Indikatorresultater... 9 Lymfomer... 9 Indikator 1a. Dækningsgrad... 9 Indikator 1b. Datakomplethed Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Indikator 4. Komplet eller partiel remission på 1. linje behandling Indikator 6. 1-års overlevelse Indikator 7. 3-års overlevelse Indikator 8. 5-års overlevelse Indikator 9. Tidsrum fra diagnostisk prøvetagningsdato til 1. behandlingsdato Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Indikator 12. Andel patienter med sikker prognostisk index Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Indikator 1a. Dækningsgrad Indikator 1b. Datakomplethed Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Indikator 6. 1-års overlevelse Indikator 7. 3-års overlevelse Indikator 10. Udført gendiagnostisk specialundersøgelse (FISH) Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Indikator 12. Andel patienter med risikovurdering Beskrivelse af sygdomsområdet og måling af behandlingskvalitet Datagrundlag og metode Datagrundlag Statistiske metoder Databasens styregruppe Appendiks 1. Deskriptive tabeller og diagrammer

4 Lymfomer Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Antal patienter som i 2013 er behandlet med Brentuximab-Vedotin Appendiks 2. Vejledning i fortolkning af resultater Appendiks 3. Beskrivelse af sygdomsområdet og behandling

5 Konklusioner og anbefalinger Den foreliggende årsrapport er den 10. årsrapport fra Dansk Lymfomgruppe, men samtidig kun den 2. rapport i den aktuelle udformning, som er baseret på en standard skabelon. Der er således væsentlige begrænsninger i, hvorledes data kan præsenteres, og overgangen fra det hidtidige format til aktuelle har været en udfordring for den fagligt interesserede læser. Derfor har gruppen valgt at præsentere overlevelsesfigurer fra udvalgte undergrupper i appendiks. Det er igen glædeligt at se en generel høj dækningsgrad, der ligger til grund for rapporten. 92 % for 2013, og % for tidligere år er et meget tilfredsstillende resultat. Databasen har ved hjælp af repetitiv udsendelse af mangellister til afdelingerne løbende øget dækningsgraden. Processen har tidligere overvejende haft karakter af manuelt arbejde men er i foråret 2014 overgået til en automatiseret procedure. Der har været en overgang, hvor afdelingerne ikke har haft adgang til relevante mangellister, hvilket kan have medført at dækningsgraden er lidt lavere end forventet på de enkelte afdelinger. Resultaterne af den iværksatte behandling har gennem de senere år vist tendens i form af bedre overlevelse efter 1, 3 og 5 år, hvilket også underbygges i aktuelle årsrapport. Dette tilskrives primært iværksættelsen af målrettet behandling, men samtidig har indførelsen af flere og flere nationale retningslinjer sandsynligvis også haft en positiv indflydelse herpå. Forudsætningen for at kunne opnå forbedrede resultater er, at der udvikles protokoller, som implementeres og tilbydes patienter i Danmark. Derfor er det skuffende at antal inkluderede patienter har været lavere de seneste år. En forklaring kan være, at udbuddet af åbne protokoller er reduceret de seneste år. Samtidig er en forudsætningen for at kunne gennemføre protokoller, at sygehuset stiller faciliteter og personale til rådighed herfor, hvilket kun sker i begrænset omfang. Investigator initierede protokoller iværksættes i dag sjældent, idet personale ressourcer og økonomi ikke er til stede. Dette er en hæmsko for udvikling af nye behandlinger, som ikke nødvendigvis er udviklet af medicinalvirksomheder. Siden pakkeforløbene blev indført i 2008, har der været et særligt fokus på udredningstider for bl.a. lymfom- og CLL patienter. Det er vigtigt at understrege, at indikatorerne på udredningstider i denne rapport adskiller sig på et væsentligt punkt fra kræftpakkerne, idet vi definerer dato for vævsprøvetagningen som starttidspunkt, hvilket ofte foregår på andre afdelinger, forud for henvisningen. Dette kan give anledning til fejlfortolkninger. I 2013 var den gennemsnitlige tid uændret, 19 dage, men samtidig har vi kunne konstatere at tiden for de aggressive lymfomer er 15 dage, hvilket anses for at være tæt på den minimale tid en stadieinddeling kan vare. Et af hovedfundene i aktuelle årsrapport er, at der er en ikke ubetydelig variation i flere procesindikatorer. Hvorvidt der er tale om fejlindtastning, dvs. at data foreligger, men ikke på indtastningstidspunktet, eller det er udtryk for en prioritering er uvist. De nationale retningslinjer har imidlertid præciseret, hvilke procedurer der bør gennemføres, og det er vores anbefaling at disse følges som beskrevet. I årsrapport 2012 fandt vi at under 20% af CLL pateinterne havde udfyldt behandlingsskema. Det har efterfølgende ikke kunne påvises, at der er tale om mangler, men understreger det indolente forløb for hovedparten af patienterne. 5

6 Der er nu mere end patienter med Lymfom og CLL indtastet i den hæmatologiske database. En validering i indtastningsfladen forhindrer indtastning af åbenlyse fejl, men det er uvist, i hvor høj grad de indtastede oplysninger er korrekte. Derfor har Dansk Lymfomgruppe initieret et valideringsprojekt, som undersøger i hvilken grad, de indtastede data stemmer overens med journaldata. Det er forhåbningen, at det kan afsluttes i løbet af 2015 med en publikation. 6

7 Oversigtstabeller over samlede indikatorresultater Lymfomer Indikator Indikatoropfyldelse Tidligere år 2013 (aktuelle år) Std.% Uopl. % Andel % (95% CI) Andel % Andel % Andel % Indikator 1a: Dækningsgrad (90-93) Indikator 1b: Datakomplethed (80-89) Indikator 2: 30-dages mortalitet - 1 1,9 (1,1-3,0) 1,3 1,5 2,8 Indikator 3: 180-dages mortalitet (8-12) Indikator 4 (og 5): Komplet/partiel remission (85-91) Indikator 6: 1-års overlevelse* (84-87) Indikator 7: 3-års overlevelse* (72-75) Indikator 8: 5-års overlevelse* (66-69) Indikator 9: Tid fra diagnostik til første behandling (dage) (11-30) Indikator 10: Ikke relevant Indikator 11: Patienter i protokol - 0 6,5 (5,2-8,0) 6,0 7,9 7,8 Indikator 12: Patienter med prognostisk indeks (92-95) *Ændrede opgørelsesperioder 7

8 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Indikator Indikatoropfyldelse Tidligere år 2013 (aktuelle år) Std. % Uopl. % andel % (95% CI) Andel % Andel % Andel % Indikator 1a: Dækningsgrad (92-96) Indikator 1b: Datakomplethed (47-80) Indikator 2: 30-dages mortalitet - 5 2,7 (0-14) 0 2,2 0 Indikator 3: 180-dages mortalitet (5-29) Indikator 4 (og 5): (Ikke relevant) Indikator 6: 1-års overlevelse* (92-96) Indikator 7: 3-års overlevelse* (80-85) Indikator 8 og 9 (Ikke relevant) Indikator 10: Udført gendiagnostisk specialundersøgelse (81-88) Indikator 11: Patienter i protokol - x 0 (0-0) 0 10,9 13,3 Indikator 12: Patienter med risikovurdering (82-88) *Ændrede opgørelsesperioder 8

9 Indikatorresultater Lymfomer Indikator 1a. Dækningsgrad Andelen af registrerede tilfælde af malignt lymfom i databasen ud af alle registreringer i Landspatient registeret. 1a LYFO: dækningsgrad Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark ja 1219 / (0) 92 (91-94) Hovedstaden ja 416 / (0) 95 (92-97) Sjælland ja 212 / (0) 97 (94-99) Syddanmark nej 236 / (0) 86 (81-89) Midtjylland ja 228 / (0) 92 (87-95) Nordjylland ja 127 / (0) 90 (84-94) Hovedstaden ja 416 / (0) 95 (92-97) Herlev ja 218 / (0) 99 (97-100) Rigshospitalet ja 198 / (0) 91 (86-94) Sjælland ja 212 / (0) 97 (94-99) Næstved Roskilde ja 212 / (0) 97 (94-99) Syddanmark nej 236 / (0) 86 (81-89) Esbjerg ja 31 / 33 0 (0) 94 (80-99) Odense nej 152 / (0) 84 (77-89) Vejle ja* 53 / 61 0 (0) 87 (76-94) Midtjylland ja 228 / (0) 92 (87-95) Holstebro ja 51 / 51 0 (0) 100 (93-100) Viborg Århus ja* 177 / (0) 89 (84-93) Nordjylland ja 127 / (0) 90 (84-94) Ålborg ja 127 / (0) 90 (84-94) Beregningsdefinition: Tæller er patienter registreret i databasen med diagnosen. Nævner er alle registreret med diagnosen i databasen samt i LPR. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1a Populationen består af patienter registreret i databasen i opgørelsesperioden I alt 1219 patienter indgår i aktuelle år (2013). Dækningsgraden er på landsniveau 92 % i aktuelle år og ligger over standarden. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1a Dækningsgraden på 92% er tilfredsstillende. Enkelte afdelinger har ikke helt nået de 90%, men grundet omlægning af tekniske procedurer har det i en periode i slutningen af indrapporteringsperioden ikke været 9

10 muligt for afdelingerne at få en komplet liste over manglende indberetninger, hvilket delvist forklarer de lidt lavere tal. Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1a 10

11 Indikator 1b. Datakomplethed Datakomplethed opgjort ved andelen af patienter med indleveret behandlingsskema ud af alle patienter, som har iværksat eller planlagt behandling det pågældende år. 1b LYFO: datakomplethed Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark ja 788 / (1) 84 (81-86) Hovedstaden ja 264 / (1) 85 (80-89) Sjælland ja 156 / (0) 92 (87-95) Syddanmark ja* 138 / (2) 77 (70-83) Midtjylland ja 148 / (1) 82 (76-88) Nordjylland ja 82 / (2) 82 (73-89) Hovedstaden ja 264 / (1) 85 (80-89) Herlev ja 131 / (0) 89 (82-93) Rigshospitalet ja 133 / (1) 82 (75-87) Sjælland ja 156 / (0) 92 (87-95) Næstved Roskilde ja 156 / (0) 92 (87-95) Syddanmark ja* 138 / (2) 77 (70-83) Esbjerg ja 19 / 22 0 (0) 86 (65-97) Odense ja 96 / (0) 80 (72-87) Vejle nej 23 / 38 3 (7) 61 (43-76) Midtjylland ja 148 / (1) 82 (76-88) Holstebro ja 34 / 37 0 (0) 92 (78-98) Viborg Århus ja* 114 / (1) 80 (72-86) Nordjylland ja 82 / (2) 82 (73-89) Ålborg ja 82 / (2) 82 (73-89) Beregningsdefinitioner: Tæller er patienter med indleveret behandlingsskema. Nævner er patienter registreret i databasen med iværksat eller planlagt behandling. Uoplyst er uvist om behandling er iværksat/planlagt (n=8). Patienter uden iværksat/planlagt behandling er ekskluderet (n=270). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1b Datakompletheden er i aktuelle år (2013) 84 % på landsplan, hvilket er over den fastsatte standard. Enkelte afdelinger når ikke standarden på 80 % for datakomplethed, dog er indlevering af skemaer næsten komplet for de foregående år. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1b I 2013 mangler der fortsat et mindre antal skemaer, hvor enkelte afdelinger har et større efterslæb. Enkelte behandlinger kan imidlertid først indberettes 8-10 måneder efter diagnosen. Indberetningen for 2012 og tidligere år er meget tilfredsstillende. 11

12 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1b 12

13 Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 30 dage efter diagnosedato. 2 LYFO: mortalitet 30 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 18 / (1) 1,9 (1,1-3,0) 1,3 1,5 2,8 Hovedstaden 4 / (1) 1,3 (0,4-3,3) 1,1 2,0 3,1 Sjælland 4 / (1) 2,4 (0,7-6,0) 1,9 1,8 1,1 Syddanmark 4 / (2) 2,2 (0,6-5,6) 0,0 1,7 2,3 Midtjylland 2 / (1) 1,1 (0,1-4,0) 3,2 1,0 3,8 Nordjylland 4 / (2) 4,0 (1,1-9,9) 0,0 0,9 2,0 Hovedstaden 4 / (1) 1,3 (0,4-3,3) 1,1 2,0 3,1 Herlev 3 / (0) 2,0 (0,4-5,8) 0,0 4,8 5,2 Rigshospitalet 1 / (1) 0,6 (0,0-3,4) 1,9 0,0 1,5 Sjælland 4 / (1) 2,4 (0,7-6,0) 1,9 1,8 1,1 Næstved 5,0 0,0 Roskilde 4 / (1) 2,4 (0,7-6,0) 1,9 0,0 2,2 Syddanmark 4 / (2) 2,2 (0,6-5,6) 0,0 1,7 2,3 Esbjerg 0 / 22 0 (0) 0,0 (0-15) 0,0 0,0 0,0 Odense 4 / (0) 3,3 (0,9-8,3) 0,0 2,5 3,3 Vejle 0 / 38 3 (7) 0,0 (0,0-9,3) 0,0 0,0 0,0 Midtjylland 2 / (1) 1,1 (0,1-4,0) 3,2 1,0 3,8 Holstebro 0 / 37 0 (0) 0,0 (0,0-9,5) 14,3 0,0 6,9 Viborg 0,0 0,0 0,0 Århus 2 / (1) 1,4 (0,2-5,0) 1,5 1,2 4,0 Nordjylland 4 / (2) 4,0 (1,1-9,9) 0,0 0,9 2,0 Ålborg 4 / (2) 4,0 (1,1-9,9) 0,0 0,9 2,0 Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 30 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=8), vitalstatus uoplyst (n=1) eller dødsdato ligger før diagnosedato (n=1). Patienter uden behandling iværksat/planlagt (n=270) er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Andelen af patienter, der dør indenfor 30 dage er 1,9 % på landsplan for aktuelle år, uden signifikant ændring over tid. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 3. De senere år er 30 dages mortaliteten faldet til under 2%, hvilket er tilfredsstillende. 13

14 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 2 Indikator 2 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 14

15 Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 180 dage efter diagnosedato. 3 LYFO: mortalitet 180 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 95 / (1) 10 (8-12) Hovedstaden 30 / (1) 10 (7-13) Sjælland 20 / (1) 12 (7-18) Syddanmark 19 / (2) 11 (6-16) Midtjylland 16 / (1) 9 (5-14) Nordjylland 10 / (2) 10 (5-18) Hovedstaden 30 / (1) 10 (7-13) Herlev 16 / (0) 11 (6-17) Rigshospitalet 14 / (1) 9 (5-14) Sjælland 20 / (1) 12 (7-18) Næstved Roskilde 20 / (1) 12 (7-18) Syddanmark 19 / (2) 11 (6-16) Esbjerg 1 / 22 0 (0) 5 (0-23) Odense 14 / (0) 12 (7-19) Vejle 4 / 38 3 (7) 11 (3-25) Midtjylland 16 / (1) 9 (5-14) Holstebro 7 / 37 0 (0) 19 (8-35) Viborg Århus 9 / (1) 6 (3-12) Nordjylland 10 / (2) 10 (5-18) Ålborg 10 / (2) 10 (5-18) Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 180 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=8), vitalstatus uoplyst (n=1) eller dødsdato ligger før diagnosedato (n=1). Patienter uden behandling iværksat/planlagt (n=270) er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af patienter, der dør indenfor 180 dage er 10 % på landsplan for aktuelle år. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 3 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 2. Ligesom 30 dages mortalietten har 180 dages mortalitetten været faldende og ligger nu omkring 10 %, hvilket er tilfredsstillende. 15

16 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 3 Indikator 3 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 16

17 Indikator 4. Komplet eller partiel remission på 1. linje behandling Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som opnår komplet eller partiel remission på 1. linje behandling. 4 LYFO: remission Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 369 / (53) 88 (85-91) Hovedstaden 131 / (52) 92 (86-96) Sjælland 50 / (62) 81 (69-90) Syddanmark 84 / (46) 90 (82-95) Midtjylland 76 / (48) 85 (76-92) Nordjylland 28 / (68) 93 (78-99) Hovedstaden 131 / (52) 92 (86-96) Herlev 68 / (49) 96 (88-99) Rigshospitalet 63 / (54) 88 (78-94) Sjælland 50 / (62) 81 (69-90) Næstved Roskilde 50 / (62) 81 (69-90) Syddanmark 84 / (46) 90 (82-95) Esbjerg 5 / 5 16 (76) 100 (48-100) Odense 69 / (29) 88 (79-95) Vejle 10 / (75) 100 (69-100) Midtjylland 76 / (48) 85 (76-92) Holstebro 22 / 27 8 (23) 81 (62-94) Viborg Århus 54 / (55) 87 (76-94) Nordjylland 28 / (68) 93 (78-99) Ålborg 28 / (68) 93 (78-99) Beregningsdefinition: Tæller er patienter med komplet eller partiel respons. Nævner er alle patienter med iværksat eller planlagt behandling, med indleveret behandlingsskema, og hvor respons er evalueret. Uoplyst er patienter hvor behandlingsskema ikke er indleveret (n=153), uvist om behandling iværksat/planlagt (n=7) samt patienter med indleveret skema men oplysninger om remission er missing (n=317). Patienter, uden planlagt eller iværksat behandling (n=270), eller som er døde ved tidspunkt for responsevaluering (n=55), er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 4 På landsplan er andelen af patienter i komplet eller partiel remission 88 % i aktuelle år, hvilket er uændret i forhold til foregående år. Der er ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 4 Samlet set er en remissionsrate på 88 % tilfredsstillende. Dette dækker over en større variation imellem de enkelte lymfom subtyper. En række behandlinger afsluttes først 8-10 måneder efter diagnosetidspunktet, hvorfor det er acceptabelt, at der ikke er indleveret behandlingsskema for 153 patienter. Derimod er 17

18 antallet med manglende oplysning om remission meget højt, men skyldes primært en fejl i overførslen af data, som forventes løst inden høringsfasens afslutning. Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 4 Indikator 4 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 18

19 Indikator 6. 1-års overlevelse 6 LYFO: 1-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere perioder Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Survival % Danmark (84-87) Hovedstaden (82-87) Sjælland (79-86) Syddanmark (86-91) Midtjylland (83-89) Nordjylland (81-89) Hovedstaden (82-87) Herlev (82-89) Rigshospitalet (80-88) Sjælland (79-86) Næstved Roskilde (80-88) Syddanmark (86-91) Esbjerg (82-96) Odense (84-92) Vejle (84-95) Midtjylland (83-89) Holstebro (74-91) Viborg (84-100) Århus (82-90) Nordjylland (80-89) Ålborg (80-89) Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 1-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 1 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 6 1-års overlevelsen er 85 % på landsplan for aktuelle periode (år ), uden forskelle mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 7 og 8. En et års overlevelse på 85 % er tilfredsstillende, og der synes at være en stigende andel over de seneste perioder. Tallet inkluderer 3% af patienterne, som ikke modtager nogen behandling, og som heller ikke er i behandlingsfri observation. 19

20 Indikator 7. 3-års overlevelse 7 LYFO: 3-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere perioder Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Survival % Danmark (72-75) Hovedstaden (70-75) Sjælland (69-77) Syddanmark (73-79) Midtjylland (72-78) Nordjylland (68-77) Hovedstaden (70-75) Herlev (67-75) Rigshospitalet (70-77) Sjælland (69-77) Næstved (58-76) Roskilde (70-78) Syddanmark (73-79) Esbjerg (70-85) Odense (72-79) Vejle (71-83) Midtjylland (72-78) Holstebro (62-79) Viborg (80-94) Århus (71-78) Nordjylland (68-77) Ålborg (68-77) Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 3-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 3 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 7 3-års overlevelsen er 74 % på landsplan for aktuelle periode (år ), med en stigning hen over opgørelsesperioderne siden For aktuelle periode ses nogen forskelle mellem afdelingerne, hvor 3- års overlevelsen varierer fra 67 til 87 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 6 og 8. En tre års overlevelse på 74 % er tilfredsstilende, og der synes at være en stigende andel over de seneste perioder. To afdelinger (Næstved og Viborg) er i perioden helt eller delvist afviklet, hvor patienterne overføres til andre afdelinger i Regionen, hvilket afspejler sig i faldende patientantal i alle indikatorer. 20

21 Indikator 8. 5-års overlevelse 8 LYFO: 5-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere periode Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Danmark (66-69) 61 Hovedstaden (64-69) 62 Sjælland (58-67) 59 Syddanmark (66-72) 62 Midtjylland (67-73) 61 Nordjylland (61-70) 58 Hovedstaden (64-69) 62 Herlev (62-69) 59 Rigshospitalet (64-70) 64 Sjælland (58-67) 59 Næstved (49-64) 58 Roskilde (61-72) 61 Syddanmark (65-71) 62 Esbjerg (55-72) 60 Odense (66-72) 61 Vejle (67-78) 64 Midtjylland (67-73) 61 Holstebro (53-71) 55 Viborg (68-82) 63 Århus (68-74) 62 Nordjylland (61-70) 58 Ålborg (61-70) 58 Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 5-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 5 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 8 5-års overlevelsen er 67 % på landsplan for aktuelle periode (år ), og synes at være stigende over tid. For aktuelle periode ses nogen forskelle mellem afdelingerne, hvor 5-års overlevelsen varierer fra 56 til 75 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 8 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 6 og 7. En fem års overlevelse på 67 % er tilfredsstilende. Overlevelsen har været stigende over de seneste 10 år grundet bedre behandlingstilbud, som kan tilbydes til hovedparten af lymfom undergrupperne.. 21

22 Indikator 9. Tidsrum fra diagnostisk prøvetagningsdato til 1. behandlingsdato Median antal dage, der går fra diagnosedato til første behandlingsdato blandt patienter med behandling iværksat eller planlagt. 9 LYFO: tidsrum til 1. behandl. Aktuelle år Tidligere år Std. Uoplyst opfyldt Antal (pct.) Median 25-75% Median Median Median Danmark (1) 19 (11-30) Hovedstaden (1) 26 (15-34) Sjælland (0) 14 (7-24) Syddanmark (2) 17 (10-29) Midtjylland (1) 21 (13-32) Nordjylland (2) 14 (7-21) Hovedstaden (1) 26 (15-34) Herlev (0) 27 (15-34) Rigshospitalet (1) 25 (15-34) Sjælland (0) 14 (7-24) Næstved Roskilde (0) 14 (7-24) Syddanmark (2) 17 (10-29) Esbjerg 22 0 (0) 14 (9-53) Odense (0) 15 (9-27) Vejle 38 3 (7) 23 (15-34) Midtjylland (1) 21 (13-32) Holstebro 37 0 (0) 14 (11-19) Viborg Århus (1) 22 (14-33) Nordjylland (2) 14 (7-21) Ålborg (2) 14 (7-21) Beregningsdefinition: Median af tidsrum i dage regnet fra diagnostisk prøvetagningsdato og til første behandlingsdato. Nævner er alle med behandling iværksat eller planlagt. Uoplyste er patienter, hvor det er uvist om behandling er iværksat/planlagt (n=8). Patienter uden behandling iværksat/planlagt (n=270) er ekskluderet. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 9 Tid fra diagnose til første behandling var 19 dage (median) på landsniveau i aktuelle år, hvilket er uændret i forhold til foregående år. Der er ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 9 Denne indikator adskiller sig væsentligt fra kræftpakkernes definition af behandlingstider, idet vi definerer dato for vævsprøvetagningen som starttidspunkt, hvilket ofte foregår på andre afdelinger, forud for henvisningen. Dette kan give anledning til fejlfortolkninger. Tallene dækker over en betydelig variation, således at aggressive lymfomer har en gennemsnitlig tid på 15 dage, mens lymfomtyper med forventelig behandlingsfri observation har længere tid. Nogle af patienterne kan allerede være startet en aktiv behandling mod sygdommen, idet prednison, som ikke sjældent gives her, definitorisk ikke betragtes som behandling. 22

23 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 9 Indikator 9 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 23

24 Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Andel patienter, som er inkluderet i klinisk behandlingsprotokol. 11 LYFO: i behandlingsprotokol Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 79 / (0) 6,5 (5,2-8,0) 6,0 7,9 7,8 Hovedstaden 24 / (0) 5,8 (3,7-8,5) 2,9 9,0 8,8 Sjælland 12 / (0) 5,7 (3,0-9,7) 9,6 5,8 2,6 Syddanmark 19 / (0) 8,1 (5-12) 9,3 7,3 6,5 Midtjylland 19 / (0) 8,3 (5-13) 6,1 11,2 11,5 Nordjylland 5 / (0) 3,9 (1,3-9,0) 2,2 1,6 5,9 Hovedstaden 24 / (0) 5,8 (3,7-8,5) 2,9 9,0 8,8 Herlev 2 / (0) 0,9 (0,1-3,3) 2,1 5,5 3,4 Rigshospitalet 22 / (0) 11,1 (7-16) 3,7 12,0 13,3 Sjælland 12 / (0) 5,7 (3,0-9,7) 9,6 5,8 2,6 Næstved 0,0 2,0 Roskilde 12 / (0) 5,7 (3,0-9,7) 9,6 8,9 3,1 Syddanmark 19 / (0) 8,1 (5-12) 9,3 7,3 6,5 Esbjerg 0 / 31 0 (0) 0,0 (0-11) 0,0 0,0 0,0 Odense 18 / (0) 11,8 (7-18) 14,5 8,1 6,9 Vejle 1 / 53 0 (0) 1,9 (0-10) 0,0 9,4 8,8 Midtjylland 19 / (0) 8,3 (5-13) 6,1 11,2 11,5 Holstebro 1 / 51 0 (0) 2,0 (0-10) 0,0 8,6 8,6 Viborg 0,0 4,0 8,8 Århus 18 / (0) 10,2 (6-16) 8,6 12,7 12,8 Nordjylland 5 / (0) 3,9 (1,3-9,0) 2,2 1,6 5,9 Ålborg 5 / (0) 3,9 (1,3-9,0) 2,2 1,6 5,9 Beregningsdefinition: Tæller er patienter indgået i behandlingsprotokol på et af tre indberetningsskemaer. Nævner er patienter som indgår og ikke indgår i protokol på et af de tre skemaer. Uoplyst er uvist om patienten indgik i protokol (uoplyst på alle tre skemaer, n=1). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 11 Andelen af patienter, der indgik i behandlingsprotokol var på landsplan 6,5 % i aktuelle år, med forskelle mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 11 Andel af patienter, som inkluderes i klinisk behandlingsprotokol, har været let faldende de senere år og er i udtalt grad afhængig af udbuddet af protokoller, især fra medicinalindustrien. Andelen af kliniske protokoller, som er initieret af læger har været faldende gennem databasens levetid. Den største inklusionsrate sker på centerafdelinger, som ofte har det største udbud af kliniske protokoller. Det er en forudsætning for at kunne gennemføre protokoller, at sygehuset stiller faciliteter og personale til rådighed herfor, hvilket kun sker i begrænset omfang. Investigator initierede protokoller iværksættes i dag sjældent, idet personale ressourcer og økonomi sjældent er til stede. 24

25 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 11 Indikator 11 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg Indikator % 25

26 Indikator 12. Andel patienter med sikker prognostisk index Andel patienter, hvor alle faktorer der indgår i beregning af prognostisk indeks foreligger. 12 LYFO: prognostisk indeks Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 1118 / (0) 94 (92-95) Hovedstaden 378 / (0) 94 (91-96) Sjælland 205 / (0) 97 (93-99) Syddanmark 216 / (0) 93 (89-96) Midtjylland 216 / (0) 98 (95-100) Nordjylland 103 / (0) 84 (76-90) Hovedstaden 378 / (0) 94 (91-96) Herlev 186 / (0) 90 (85-94) Rigshospitalet 192 / (0) 97 (94-99) Sjælland 205 / (0) 97 (93-99) Næstved Roskilde 205 / (0) 97 (93-99) Syddanmark 216 / (0) 93 (89-96) Esbjerg 26 / 31 0 (0) 84 (66-95) Odense 140 / (0) 95 (90-98) Vejle 50 / 53 0 (0) 94 (84-99) Midtjylland 216 / (0) 98 (95-100) Holstebro 47 / 47 0 (0) 100 (92-100) Viborg Århus 169 / (0) 98 (94-99) Nordjylland 103 / (0) 84 (76-90) Ålborg 103 / (0) 84 (76-90) Beregningsdefinition: Tæller er Non-Hodgkin Lymfom patienter (undtagen Follikulært Lymfom) med IPI, Follikulært Lymfom patienter med FLIPI, og Hodgkin Lymfom patienter med IPS tilgængelig. Nævner er alle patienter, der indgår i de enkelte undergrupper af patienter. Uspecificeret lymfom type er ekskluderet (n=28). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 12 Andelen af patienter med sikker prognostisk index registreret er for aktuelle år 94 % på landsplan. På de enkelte afdelinger varierer andelen fra %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 12 Det er tilfredsstillende at 94 % af patienterne har gennemført den prøvetagning, som er nødvendig for at kunne risikovurdere patienterne, og det inkluderer de 3% af patienter, som ikke modtager nogen form for behandling. For en enkelt afdelings vedkommende synes den lidt laver værdi at skyldes indtastningsforhold og ikke manglende prøvetagning. 26

27 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 12 Indikator 12 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 27

28 Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) Indikator 1a. Dækningsgrad Andel af registrerede tilfælde af kronisk lymfatisk leukæmi i databasen ud af alle registreringer i databasen og i Landspatient i perioden a CLL: dækningsgrad Aktuelle år Tidligere år Std. 90% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark ja 443 / (0) 94 (92-96) Hovedstaden ja 147 / (0) 99 (95-100) Sjælland ja 96 / 97 0 (0) 99 (94-100) Syddanmark ja* 83 / 94 0 (0) 88 (80-94) Midtjylland ja 78 / 80 0 (0) 98 (91-100) Nordjylland nej 39 / 49 0 (0) 80 (66-90) Hovedstaden ja 147 / (0) 99 (95-100) Herlev ja 93 / 94 0 (0) 99 (94-100) Rigshospitalet ja 54 / 55 0 (0) 98 (90-100) Sjælland ja 96 / 97 0 (0) 99 (94-100) Næstved 0 / 0 0 (0) Roskilde ja 96 / 97 0 (0) 99 (94-100) Syddanmark ja* 83 / 94 0 (0) 88 (80-94) Esbjerg ja 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) Odense ja* 40 / 48 0 (0) 83 (70-93) Vejle ja* 24 / 27 0 (0) 89 (71-98) Midtjylland ja 78 / 80 0 (0) 98 (91-100) Holstebro ja 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) Viborg 0 / 0 0 (0) Århus ja 59 / 61 0 (0) 97 (89-100) Nordjylland nej 39 / 49 0 (0) 80 (66-90) Ålborg nej 39 / 49 0 (0) 80 (66-90) Beregningsdefinition: Tæller er patienter registreret i databasen med diagnosen. Nævner er alle registreret med diagnosen i databasen samt i LPR. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1a Populationen består af patienter registreret i databasen i opgørelsesperioden I alt 443 patienter indgår i aktuelle år (2013). Dækningsgraden er i aktuelle år 94 % og ligger over standarden for kliniske kvalitetsdatabaser. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1a Dækningsgraden er samlet set tilfredsstillende. I lighed med tidligere år ses at dækningsgraderne stiger, således er dækningsgraden i 2012 steget fra 95% til 98% i forhold til sidste årsrapport. 28

29 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1a 29

30 Indikator 1b. Datakomplethed Datakomplethed opgjort ved andelen af patienter med indleveret behandlingsskema ud af alle patienter, som har iværksat eller planlagt behandling det pågældende år. 51b CLL: datakomplethed Aktuelle år Tidligere år Std. 80% Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark nej 24 / 37 2 (5) 65 (47-80) Hovedstaden nej 2 / 6 1 (14) 33 (4-78) Sjælland ja* 7 / 9 0 (0) 78 (40-97) Syddanmark ja* 5 / 9 0 (0) 56 (21-86) Midtjylland ja 9 / 11 1 (8) 82 (48-98) Nordjylland ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Hovedstaden nej 2 / 6 1 (14) 33 (4-78) Herlev nej 1 / 5 0 (0) 20 (1-72) Rigshospitalet ja 1 / 1 1 (50) 100 (3-100) Sjælland ja* 7 / 9 0 (0) 78 (40-97) Næstved Roskilde ja* 7 / 9 0 (0) 78 (40-97) Syddanmark ja* 5 / 9 0 (0) 56 (21-86) Esbjerg ja 2 / 2 0 (0) 100 (16-100) Odense ja* 3 / 5 0 (0) 60 (15-95) Vejle ja* 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Midtjylland ja 9 / 11 1 (8) 82 (48-98) Holstebro ja 4 / 4 0 (0) 100 (40-100) Viborg Århus ja* 5 / 7 1 (13) 71 (29-96) Nordjylland ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Ålborg ja* 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Beregningsdefinitioner: Tæller er patienter med indleveret behandlingsskema. Nævner er patienter registreret i databasen med iværksat eller planlagt behandling. Uoplyst er uvist om behandling er iværksat/planlagt (n=2). Patienter uden iværksat/planlagt behandling er ekskluderet (n=404). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 1b Datakompletheden er i aktuelle år (2013) 65 % på landsplan, hvilket er under den fastsatte standard. Afdelingernes datakomplethed er varierende for aktuelle år, men ligger for de fleste afdelinger pænt højt for de foregående år. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 1b Langt hovedparten af CLL patienter observeres uden behandling. Dermed er der tale om en ret lille gruppe, hvor de få manglende patienter kan medføre, at standarden ikke opfyldes. På sigt er dækningsgraden tilfredsstillende. 30

31 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 1b 31

32 Indikator 2. Mortalitet inden for 30 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 30 dage efter diagnosedato. 52 CLL: mortalitet 30 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 1 / 37 2 (5) 2,7 (0-14) 0,0 2,2 0,0 Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0,0 (0-46) 0,0 12,5 0,0 Sjælland 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9,1 (0-41) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0,0 (0-46) 0,0 12,5 0,0 Herlev 0 / 5 0 (0) 0,0 (0-52) 0,0 50,0 0,0 Rigshospitalet 0 / 1 1 (50) 0,0 (0-98) 0,0 0,0 0,0 Sjælland 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Næstved 0,0 0,0 Roskilde 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 9 0 (0) 0,0 (0-34) 0,0 0,0 0,0 Esbjerg 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Odense 0 / 5 0 (0) 0,0 (0-52) 0,0 0,0 0,0 Vejle 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9,1 (0-41) 0,0 0,0 0,0 Holstebro 0 / 4 0 (0) 0,0 (0-60) 0,0 0,0 0,0 Viborg 0,0 0,0 0,0 Århus 1 / 7 1 (13) 14,3 (0-58) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Ålborg 0 / 2 0 (0) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Beregningsdefinition: Tæller er registreret død inden for 30 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med registret behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=2). Patienter uden behandling iværksat/planlagt er ekskluderet (n=404). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 2 Andelen af patienter, der dør indenfor 30 dage er 2,7 % på landsplan for aktuelle år, uden signifikant ændring over tid. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Andelene er baseret på lave absolutte antal. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 2 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator dages mortaliteten er i lighed med tidligere år lav. Et enkelt dødsfald medfører, på grund af de beskedne antal behandlede patienter, en markant indflydelse på den enkelte afdelings værdi. 32

33 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 2 Indikator 52 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator % 33

34 Indikator 3. Mortalitet inden for 180 dage Andel patienter med behandling iværksat eller planlagt, som dør inden for 30 dage efter diagnosedato. 53 CLL: mortalitet 180 dage Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 5 / 37 2 (5) 14 (5-29) Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0 (0-46) Sjælland 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Syddanmark 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9 (0-41) Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Hovedstaden 0 / 6 1 (14) 0 (0-46) Herlev 0 / 5 0 (0) 0 (0-52) Rigshospitalet 0 / 1 1 (50) 0 (0-98) Sjælland 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Næstved Roskilde 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Syddanmark 2 / 9 0 (0) 22 (3-60) Esbjerg 1 / 2 0 (0) 50 (1-99) Odense 1 / 5 0 (0) 20 (1-72) Vejle 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Midtjylland 1 / 11 1 (8) 9 (0-41) Holstebro 0 / 4 0 (0) 0 (0-60) Viborg Århus 1 / 7 1 (13) 14 (0-58) Nordjylland 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Ålborg 0 / 2 0 (0) 0 (0-84) Beregningsdefinitioner: Tæller er registreret død inden for 180 dage efter dato for diagnostisk prøvetagning. Nævner er alle med registret behandling iværksat/planlagt. Uoplyst er uvist om behandling iværksat/planlagt (n=2). Patienter uden behandling iværksat/planlagt er ekskluderet (404). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 3 Andelen af patienter, der dør indenfor 180 dage er 14 % på landsplan for aktuelle år, uden signifikant ændring over tid. Der ses ingen signifikante forskelle mellem afdelinger. Andelene er baseret på lave absolutte antal. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 3 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator dages Mortaliteten synes højere i 2013 end tidligere år, men det er på baggrund af ganske få patienter, og variationen vil derfor kunne synes stor, på baggrund af 1-2 patienter. 34

35 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 3 Indikator 53 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg % Indikator %. 35

36 Indikator 6. 1-års overlevelse CLL: 1-års overlevelse Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere perioder Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Survival % Danmark (92-96) Hovedstaden (92-97) Sjælland (91-98) Syddanmark (89-97) Midtjylland (92-99) Nordjylland (86-98) Hovedstaden (92-97) Herlev (90-98) Rigshospitalet (91-100) Sjælland (91-98) Næstved Roskilde (91-98) Syddanmark (89-97) Esbjerg (79-99) Odense (86-97) Vejle ( ) Midtjylland (92-99) Holstebro (92-100) Viborg (85-100) Århus (90-99) Nordjylland (86-98) Ålborg (86-98) Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 1-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 1 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 6 1-års overlevelsen er 94 % på landsplan for aktuelle periode (år ), uden forskelle over tid eller mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 6 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 7. Et års overlevelsen er høj og stabil gennem de senere år. Medianalderen for CLL patienterne er 70 år, hvorfor overlevelsen skal ses i forhold til dette. 36

37 Indikator 7. 3-års overlevelse CLL: 3-års overlevelse. Aktuelle periode Aktuelle periode Tidligere periode Antal døde Antal i alt Survival %(95% CI) Survival % Danmark (80-85) 81 Hovedstaden (80-88) 83 Sjælland (80-87) 76 Syddanmark (76-86) 78 Midtjylland (78-89) 85 Nordjylland (72-88) 85 Hovedstaden (80-88) 83 Herlev (80-90) 85 Rigshospitalet (75-89) 80 Sjælland (80-87) 76 Næstved (66-88) 71 Roskilde (78-91) 81 Syddanmark (76-86) 78 Esbjerg (66-90) 64 Odense (74-86) 79 Vejle (76-94) 88 Midtjylland (78-89) 85 Holstebro (76-97) 79 Viborg (73-96) 79 Århus (75-89) 90 Nordjylland (72-88) 85 Ålborg (72-88) 85 Beregningsdefinition: Kaplan-Meier estimeret 3-års overlevelse (død af alle årsager). Antal angiver døde i løbet af opfølgningsperioden frem til 3 år efter diagnosedato. Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 7 3-års overlevelsen er 82 % på landsplan for aktuelle periode (år ), uden forskelle over tid eller mellem de enkelte afdelinger. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 7 Denne indikator skal ses i sammenhæng med indikator 6. Tre års overlevelsen på 82% er som forventet. 37

38 Indikator 10. Udført gendiagnostisk specialundersøgelse (FISH) Andel patienter, som får udført gendiagnostisk specialundersøgelse (FISH) 60 CLL: gendiagnostisk specialus. Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 377 / (0) 85 (81-88) Hovedstaden 142 / (0) 97 (92-99) Sjælland 75 / 96 0 (0) 78 (69-86) Syddanmark 71 / 83 0 (0) 86 (76-92) Midtjylland 61 / 78 0 (0) 78 (67-87) Nordjylland 28 / 39 0 (0) 72 (55-85) Hovedstaden 142 / (0) 97 (92-99) Herlev 90 / 93 0 (0) 97 (91-99) Rigshospitalet 52 / 54 0 (0) 96 (87-100) Sjælland 75 / 96 0 (0) 78 (69-86) Næstved Roskilde 75 / 96 0 (0) 78 (69-86) Syddanmark 71 / 83 0 (0) 86 (76-92) Esbjerg 17 / 19 0 (0) 89 (67-99) Odense 40 / 40 0 (0) 100 (91-100) Vejle 14 / 24 0 (0) 58 (37-78) Midtjylland 61 / 78 0 (0) 78 (67-87) Holstebro 17 / 19 0 (0) 89 (67-99) Viborg Århus 44 / 59 0 (0) 75 (62-85) Nordjylland 28 / 39 0 (0) 72 (55-85) Ålborg 28 / 39 0 (0) 72 (55-85) Beregningsdefinition: Tæller er foretaget undersøgelse. Nævner er alle hvor der er registreret ja eller nej til foretaget undersøgelse. Uoplyst er uvist om undersøgelse er foretaget (n=0). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 10 Andelen af patienter, der får udført gendiagnostisk undersøgelse er for aktuelle år 85 %, uden signifikant ændring over tid. På afdelingsniveau varierer andelen fra 58 til 100 %. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 10 Der er en forskel i anvendelse af gendiagnostisk undersøgelse (FISH) de enkelte afdelinger imellem. De nationale retningslinjer anbefaler at denne undersøgelse gennemføres for alle patienter, hvorfor målet er at denne andel øges. 38

39 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 10 Indikator 60 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Vejle Holstebro Århus Ålborg Indikator % 39

40 Indikator 11. Patienter inkluderet i klinisk behandlingsprotokol Andel patienter, som er inkluderet i klinisk behandlingsprotokol. 61 CLL: i behandlingsprotokol Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 0 / (94) 0,0 (0-13) 0,0 10,9 13,3 Hovedstaden 0 / (98) 0,0 (0-71) 0,0 11,1 23,5 Sjælland 0 / 8 88 (92) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 5 78 (94) 0,0 (0-52) 0,0 18,2 21,1 Midtjylland 0 / 8 70 (90) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 37 (95) 0,0 (0-84) 0,0 37,5 28,6 Hovedstaden 0 / (98) 0,0 (0-71) 0,0 11,1 23,5 Herlev 0 / 1 92 (99) 0,0 (0-98) 0,0 0,0 14,3 Rigshospitalet 0 / 2 52 (96) 0,0 (0-84) 0,0 14,3 30,0 Sjælland 0 / 8 88 (92) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Næstved 0,0 0,0 Roskilde 0 / 8 88 (92) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Syddanmark 0 / 5 78 (94) 0,0 (0-52) 0,0 18,2 21,1 Esbjerg 0 / 2 17 (89) 0,0 (0-84) 0,0 0,0 0,0 Odense 0 / 3 37 (93) 0,0 (0-71) 0,0 16,7 0,0 Vejle 0 / 0 24(100) 0,0 33,3 57,1 Midtjylland 0 / 8 70 (90) 0,0 (0-37) 0,0 0,0 0,0 Holstebro 0 / 3 16 (84) 0,0 (0-71) 0,0 0,0 0,0 Viborg 0,0 0,0 0,0 Århus 0 / 5 54 (92) 0,0 (0-52) 0,0 0,0 0,0 Nordjylland 0 / 2 37 (95) 0,0 (0-84) 0,0 37,5 28,6 Ålborg 0 / 2 37 (95) 0,0 (0-84) 0,0 37,5 28,6 Beregningsdefinition: Tæller er patienter indgået i behandlingsprotokol. Nævner er patienter som indgår og ikke indgår i protokol på behandlingsskema. Uoplyst er uvist om patienten indgik i protokol (n=417). Patienter hvor behandlingsskema ikke er indleveret er ekskluderet (n=0). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 11 Andelen af patienter der indgik i protokol var i aktuelle år 0 %, hvilket er et fald i forhold til tidligere år. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 11 Der har i 2013 ikke været noget protokolleret behandlingstilbud til CLL patienter. Protokolinklusion for patienter, som har tilbagefald af CLL, registreres ikke i databasen, hvorfor tallet ikke nødvendigvis afspejler den reelle aktivitet på området. 40

41 Kontroldiagrammer for regioner og afdelinger, indikator 11 Indikator 61 Danmark Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland % Indikator 61 Danmark Herlev Rigshospitalet Roskilde Esbjerg Odense Holstebro Århus Ålborg % 41

42 Indikator 12. Andel patienter med risikovurdering Andel patienter, hvor der er foretaget risikovurdering. 62 CLL: risikovurdering Aktuelle år Tidligere år Std. Tæller/ Uoplyst opfyldt nævner (pct.) Andel 95% CI Andel Andel Andel Danmark 378 / (0) 85 (82-88) Hovedstaden 141 / (0) 96 (91-98) Sjælland 80 / 96 0 (0) 83 (74-90) Syddanmark 66 / 83 0 (0) 80 (69-88) Midtjylland 56 / 78 0 (0) 72 (60-81) Nordjylland 35 / 39 0 (0) 90 (76-97) Hovedstaden 141 / (0) 96 (91-98) Herlev 90 / 93 0 (0) 97 (91-99) Rigshospitalet 51 / 54 0 (0) 94 (85-99) Sjælland 80 / 96 0 (0) 83 (74-90) Næstved Roskilde 80 / 96 0 (0) 83 (74-90) Syddanmark 66 / 83 0 (0) 80 (69-88) Esbjerg 13 / 19 0 (0) 68 (43-87) Odense 39 / 40 0 (0) 98 (87-100) Vejle 14 / 24 0 (0) 58 (37-78) Midtjylland 56 / 78 0 (0) 72 (60-81) Holstebro 19 / 19 0 (0) 100 (82-100) Viborg Århus 37 / 59 0 (0) 63 (49-75) Nordjylland 35 / 39 0 (0) 90 (76-97) Ålborg 35 / 39 0 (0) 90 (76-97) Beregningsdefinition: Tæller er risiko vurderet høj eller lav. Nævner er risiko vurderet høj, lav eller risikovurdering ikke foretaget. Uoplyste er risiko ikke vurderet (n=0). Klinisk epidemiologiske kommentarer til indikator 12 Andel patienter, som fik foretaget risikovurdering er 85 % i aktuelle år, med nogen variation mellem afdelingerne, hvor mellem 58 og 100 % af patienterne har fået risikovurdering. Styregruppens faglige kommentarer til indikator 12 Risikovurdering er generelt foretaget, men i varierende grad. Udover FISH inkluderer risikovurdering mutationsstatus. 42

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2014 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2015 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom National Årsrapport 2012

Malignt lymfom National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012

Malignt lymfom. National Årsrapport 2012 Malignt lymfom National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016

Malignt Lymfom og CLL. National årsrapport 2016 Malignt Lymfom og CLL National årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012

Akut Leukæmi Gruppen. Årsrapport 2012 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012

Den Landsdækkende Myelomatose Database. Årsrapport januar december 2012 Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Akut Leukæmi Database

Dansk Akut Leukæmi Database Dansk Akut Leukæmi Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling for

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012

Kroniske Myeloide sygdomme. National Årsrapport 2012 Kroniske Myeloide sygdomme National Årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Myelomatose Database

Dansk Myelomatose Database Dansk Myelomatose Database Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Den Landsdækkende Myelomatose Database

Den Landsdækkende Myelomatose Database Den Landsdækkende Myelomatose Database Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af

Læs mere

1. januar december 2013

1. januar december 2013 1. januar 2013 31. december 2013 1 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2013-30. juni 2014 Rapportens analyser og

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2014 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk

Læs mere

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013

Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2014 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese

Årsrapport 2014. Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase. Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014. for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 Perioden 1.1.2014 til 31.12.2014 Landsdækkende Klinisk Kvalitetsdatabase for børn og unge med cerebral parese Årsrapport 2014 CPOP Opfølgningsprogram for cerebral parese. Denne version

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2015

Kroniske Myeloide sygdomme. National årsrapport 2015 Kroniske Myeloide sygdomme National årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012

Dansk Anæstesi database. National årsrapport 2012 Dansk Anæstesi database National årsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2014 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2014 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Bilag 1, Årsrapport Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Indhold Tabel B1 Oversigt over antal børn og fødsler... 2 Tabel B2 Inkluderede enkelt- og flerfoldsfødsler... 3 Tabel B3 Vaginale fødsler, planlagte

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2015

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2015 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015

BUP-ADHD. National årsrapport 2014. 1. januar 2014-31. december 2014. Dato 04.09.2015 BUP-ADHD National årsrapport 2014 1. januar 2014-31. december 2014 Dato 04.09.2015 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen. Årsrapport 2014/2015 Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2014-30. juni 2015 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2013 1. september 2012-31. august 2013 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2016

Dansk Melanom Database. National Årsrapport 2016 Dansk Melanom Database National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Afdeling

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tykog endetarm (DCCG) Addendum til National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Endelig udgave

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2013 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2013 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2012 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2012 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato BUP-ADHD National årsrapport 2015 1. januar 2015-31. december 2015 Dato 28.09.2016 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013

National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 National Database for Søvnapnø National årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udarbejdelse af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central

Læs mere

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase

Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Dansk Esophagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinomdatabase Landsdækkende database for patienter med kræft i spiserør, mavemund og mavesæk Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2014 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006

DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 DHR DANSK HJERTEREGISTER Å RSBERETNING 2006 ÅRSBERETNING 2015 DANSK HJERTEREGISTER ÅRSBERETNING 2015 Dansk Hjerteregisters bestyrelse og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet Beretningen

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Ukommenteret årsrapport 2016 1. september 2015-31. august 2016 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Center for Klinisk

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital. Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2013 Perioden 1. januar - 31. december 2013 Endelig udgave 20. november 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014

Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Dansk Lever Galdevejscancer Database (DLGCD) Årsrapport 2013/2014 Årsrapporten dækker perioden: 1. oktober 2013 30. september 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO

D A N B I O. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO D A N B I O D A N S K R E U M A T O L O G I S K D A T A B A S E DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014

DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 DANARREST - Registrering af hjertestop på hospital Årsrapport 2014 Perioden 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Nyt fra DID Dansk Intensiv Database Intensivsymposium 27. januar 2017 Christian Fynbo Christiansen Overlæge, klinisk lektor, ph.d. Klinisk epidemiolog for Dansk Intensiv Database Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014

DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 DaRenCaData Dansk Renal Cancer database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National årsrapport 1. august 2013-31. juli 2014 Version 3 April 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2013 1. januar 31. december 2013 Endelig udgave 28. april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2012 1. juni 2012 31. maj 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)

BUP-ADHD. National årsrapport januar december Dato Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) BUP-ADHD National årsrapport 2016 1. januar 2016-31. december 2016 Dato 29.08.2017 Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) 1 Herværende BUP-ADHD s Nationale årsrapport er udarbejdet i et

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe

DaTeCaData. Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe DaTeCaData Dansk Testis Cancer Database Dansk Urologisk Cancer Gruppe National Årsrapport 2013-2014 1.januar 2013-31.december 2014 Version 3 Marts 2015 2 Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG)

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Side 2 af 182 Hvorfra udgår rapporten De biostatistiske analyser inkl. overlevelsesanalyser

Læs mere

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006

SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 SYGEHUSBASERET OVERLEVELSE FOR UDVALGTE KRÆFTSYGDOMME 1995-2006 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 6 Redaktion Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2013 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014

BUP-ADHD. National årsrapport 2013. 1. januar 2013-31. december 2013. Dato 18.12.2014 BUP-ADHD National årsrapport 2013 1. januar 2013-31. december 2013 Dato 18.12.2014 Center for Klinisk Epidemiologi (tidligere Kompetencecenter Syd for Landsdækkende Kliniske Databaser) og Regionernes Kliniske

Læs mere

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

FLIS. Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem. Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser 2014 FLIS Region Hovedstadens Fælles Ledelsesinformationssystem Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser En introduktion til afrapporteringen af resultater fra de Landsdækkende Kliniske Kvalitetsdatabaser

Læs mere

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database

Årsrapport 2011. Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen. Dansk Kolorektalcancer Database Årsrapport 2011 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarmen Dansk Kolorektalcancer Database Side 2 Baggrund Årsrapport 2011 fra Dansk Kolorektalcancer Database vedrørende kræft i tyktarm og endetarm,

Læs mere

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database. Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014. Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database Årsrapport 2014 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2014 Maiken Bang Hansen Mathilde Adsersen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. maj 2011-30. juni 2012 Dansk Pancreas Cancer

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2015/2016 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2015 30. juni 2016 OFFICIEL VERSION per

Læs mere

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe

Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Syddansk Universitet Dansk Hjerteregister - Årsberetning 2011 von Kappelgaard, Lene Mia; Davidsen, Michael; Zwisler, Ann-Dorthe Publication date: 2012 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk. Årsrapport 2011

Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk. Årsrapport 2011 Dansk LymfomGruppe www.lymphoma.dk Årsrapport 2011 Dansk LymfomGruppe (DLG) Årsrapport 2011 Malignt lymfom i Danmark Udarbejdet af: DLGs Registreringsudvalg: Peter de Nully Brown Judit Jørgensen Lars Munksgaard

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD)

Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) Landsdækkende database for patienter med kræft i bugspytkirtlen Årsrapport 2012 Årsrapporten dækker perioden: 1. juli 2012-30. juni 2013 Rapportens analyser og epidemiologiske

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Sclerosebehandlingsregistret

Sclerosebehandlingsregistret Sclerosebehandlingsregistret Register for sygdomsmodificerende behandling af multipel sklerose Årsrapport 01.10.2013-30.09.2014 Version 4 Februar 2015 Hvorfra udgår rapporten Denne årsrapport, som dækker

Læs mere

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013

DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe. 1.juni 2012-31.maj 2013 DaPeCaData (Dansk Penis Cancer Database) Dansk Urologisk Cancer Gruppe 1.juni 2012-31.maj 2013 September 2013 Årsrapportens forfattere Årsrapporten er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015

Årsrapport nr. 10 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2015 Årsrapport nr. 1 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 215 1. januar 215-31. december 215 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Status på opfyldelse af kvalitetsmål

Status på opfyldelse af kvalitetsmål Status på opfyldelse af kvalitetsmål Den patientoplevede kvalitet Kvalitetsmål 1 Patientoplevet kvalitet, ambulatorier Ambulante patienter skal have et godt samlet indtryk af ambulatoriet. Indikatoren

Læs mere

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register

Årsrapport. Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register Årsrapport 2016 Dansk Lunge Cancer Gruppe & Dansk Lunge Cancer Register 1 Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende diagnoseåret

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2014 1. juni 2014 31. maj 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller

HOHA er defineret som en positiv mikrobiologisk resultat for Clostridium difficile (PCR eller Notat om fejl i tal for Clostridium difficile d. 19. november 2015 Sammenfatning I september 2015 blev der fundet en fejl i kodningen af HAIBA s case definition, idet enkelte infektioner blev talt dobbelt.

Læs mere

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast

Dansk Apopleksiregister. Årsrapport 2012. Revideret udkast Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2012 Revideret udkast 13. marts 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter for Epidemiologi og

Læs mere

Stomidatabasen i Region Hovedstaden

Stomidatabasen i Region Hovedstaden Stomidatabasen i Årsrapport 22. januar 22 3. december 22 Kommenteret version 8. Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter for Klinisk kvalitet og

Læs mere