Årsrapport DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2011"

Transkript

1 Årsrapport 2010 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2011 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej Odense C Danmark Tlf. (+45) Fax (+45) CVR nr Uddrag af denne rapport må kun gengives med DELTA s skriftlige tilladelse.

2 Rapportering for 2010 vedrørende aftale mellem AMGROS, Kommunernes Landsforening og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium - TAL Indeværende rapport udgør afrapportering for kalenderåret 2010 vedrørende aftale indgået mellem AMGROS, Kommunernes Landsforening og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL om teknisk konsulentbistand til høreomsorgen. Det fremgår af aftalen, at der årligt skal indsendes en rapport, som dokumentation for arbejde der er udført i henhold til aftalen i det forgangne år. DELTA s rolle som konsulent for høreomsorgen trådte i kraft som en del af den aftale, som kommunerne i 2007 valgte at indgå med AMGROS om udbud og indkøb af høreapparater til de offentlige høreklinikker. Ud over konsulentbistand til høreomsorgen udfører DELTA arbejde for høreapparatindustrien, primært i form af produktafprøvning og -dokumentation i forbindelse med homologering og CE-mærkning af høreapparater. Endelig forestår DELTA en certificeringsordning for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende godkendelse af private leverandører af høreapparater. DELTA Side 2 af 21.

3 Indhold Årsrapporten anno Teknisk Audiologi i Bilag: Artikel til Logos:... 7 Standardiseret rapportering af audiometriske test: e-nyhedsbrev nr e-nyhedsbrev nr e- nyhedsbrev nr DELTA Side 3 af 21

4 Årsrapporten anno 2010 I ca. halvandet årti har den årlige afrapportering af DELTAs tekniksk-audiologiske laboratoriums aktiviteter foregået efter nogenlunde samme skabelon. Årets aktiviteter har præsenteret sig i små indlæg som forhåbentlig har været til information og til underholdning, både for de primære modtagere af afrapporteringen og de øvrige interesserede som har fået den tilsendt eller hentet den via hjemmesiden For 15 år siden var s noget nyt og internettet kun noget man kunne finde fra store stationære computere, ofte via modem. Facebook var der slet ingen der havde tænkt på, og en frisktrykt årsrapport var et værk man satte sig ned og læste igennem. I dag bæres information med langt flere medier, og er ofte mere flygtig og rettet præcist mod modtageren. I erkendelse af denne udvikling samt en naturlig konsekvens af at DELTA, Teknisk- Audiologisk Laboratorium i 2010 udsendte 3 elektroniske nyhedsbreve, kommer dette års afrapportering ikke til at ligne de 15 forrige. De udsendte nyhedsbreve har allerede forsynet abonnenterne med aktuel information om stedets aktiviteter, bakket op af hjemmesiden som supplerer med yderligere information om DELTA, teknisk audiologisk laboratoriums aktiviteter. Dette afspejles i nærværende årsrapport med en mere sammenfattende gennemgang af året på DELTA, samt genoptryk af et par interessante dokumenter fra årets løb, som giver mulighed for fordybelse. Skulle der være nogen, der ikke har set nyhedsbrevene er de gengivet i dette dokument. DELTA Side 4 af 21

5 Teknisk Audiologi i 2010 I lighed med tidligere år, var også 2010 et år med megen undervisningsaktivitet især på de to Odense-uddannelser Audiologiassistentuddannelsen på Syddansk Erhvervsskole og Audiologiuddannelsen på Syddansk Universitet. Udover traditionel tavleundervisning, hjælper DELTA med praktiske øvelser, praktikanter, koordinering af undervisning og vejledning på projekter. I det forgangne år har DELTA desuden i samarbejde med SDE revideret et kompendium i faget Teknik 2, som kan danne grundlag for en basal forståelse for akustik og høreapparat-teknik. Engagementet i uddannelserne udvikler DELTAs evne til at fremlægge det tekniske stof på en måde så principperne bliver forståelige for alle, og giver et fingerpeg om hvor misforståelser kan opstå i klinisk praksis, samt muligvis ideer til at imødekomme disse misforståelser. Derudover kan de studerendes projekter være med til at belyse problemstillinger som kan udvikle den danske høreomsorg. Som det foregående år blev også 2010 på det teknisk audiologiske område præget af interessekonflikter mellem flere parter med modstridende interesser. Med den placering DELTA har centralt i forhold til mange arbejdsområder i branchen, indgår vi ofte i dialog med forskellige parter, hvor hovedformålet for os er at holde fokus på den højest mulige kvalitet i behandlingen af høretab med udgangspunkt i vores tekniske vidensbase. Dette har i årets løb medført en masse dialog, et skrift om standardiseret afrapportering af audiometriske tests (se bilag), forslag til en ny licitationsmodel for høreapparatindkøb, og vejledning på et speciale fra Syddansk Universitet(SDU)om brugernes tilfredshed med deres høreapparater. Specialet kan hentes på I maj 2010 afholdt Nordisk Audiologisk selskab (NAS) konference i København, hvor DELTA fik anledning til at fremlægge den nyeste udvikling indenfor 3 af vores interesseområder. DELTA præsenterede et indlæg om sensorisk måling af lydkvalitet, et om støjeksponering fra MP-3 afspillere; måling og skadesvirkning og endeligt et om fremtidens høreteknik. Det sidste førte siden til en artikel i bladet LOGOS, medlemsblad for foreningen af universitetsuddannede audiologopæder (FUA)(se bilag). PowerPoints fra indlæggene på NAS er naturligvis at finde på audiologi.dk Den tekniske vurdering af høretekniske hjælpemidler og brugernes præferencer for disse, blev et varmt emne henover året. Manglende teknisk forståelse kan gøre det vanskeligt at vurdere forskellige produkter baseret på forskellige teknologier mod hinanden. Samtidig er det vigtigt at være opmærksom på den komplekse psykosociale sammenhæng brugen af hjælpemidlerne indgår i. Det rette valg af hjælpemiddel beror ikke bare på teknologi og økonomi, men f.eks. også brugs-situation og de mennesker denne måtte involvere, samt deres forhold til brugen af teknik. Denne opgave kan kun løses i tæt samarbejde mellem forskellige faggrupper, og DELTA har i årets løb haft møder med flere institutioner hvor DELTAs tekniske viden kombineret med deres humanistiske indsigt kan føre til højere kvalitet i erfaringsopsamlingen omkring brugen af tekniske hjælpemidler. Det foreløbigt mest konkrete udkomme af disse møder er etableringen af et forum til udveksling af erfaringer under audiologi.dk. Dette ser dagens lys når audiologi.dk forhåbentlig i april 2011 ser dagens lys i en ny-designet og opdateret udgave. DELTA Side 5 af 21

6 2010 gav også anledning til en håndfuld projekter som kunne udnytte eller udbygge den teknologiske vidensbase som DELTA bygger på. En af spidskompetencerne i DELTA er måling på høreapparater, traditionelt er den udført med sinustoner. I 2010 blev blikket rettet mod målinger med det standardiserede talesignal ISTS. DELTA har været tæt på udviklingen af den standard (IEC ) som benytter ISTS talesignalet, og fik i 2010 etableret en opstilling som kan måle helt efter standardens foreskrift. Opstillingen blev benyttet til en sammenlignende måling med et kommercielt måleudstyr, som dog ikke havde ISTS talesignalet implementeret. I samme boldgade bidrog DELTA med en række elektroakustiske målinger på et akustisk transperent høreapparat. Målet var at høreapparatet skulle indstilles helt neutralt bortset fra en limiter, så det kunne benyttes som aktivt høreværn til musikere. De elektroakustiske målinger skulle bekræfte de akustisk transperente indstillinger. Nogle år tilbage udgav DELTA en teknisk rapport om elektrostetoskoper og deres anvendelighed for høreapparatbrugere. Den generelle tekniske udvikling inden for elektronik og ikke mindst fremkomsten af åbne tilpasninger sammen med den nødvendige forstærkning af dybe lyde fra stetoskopet gjorde det aktuelt at opdatere denne publikation i Et par projekter rækker armene ind i DELTA har planlagt og indsamlet materiale til en test af halsslynger, som gerne skal løbe af stablen i starten af 2011, ligesom DELTA arbejder med 3D-lydoptagelser af forskellige scenarier til brug ved test af høreapparater, og som muligvis også er af interesse til træningen af mobility- lærere til svagtseende og blinde. Set retrospektivt blev 2010 på DELTA, teknisk audiologisk laboratorium således et år med en stor grad af videreførelse af de kendte arbejdsopgaver, igen et år med stor fokus på videnformidling og udveksling af information om meget andet end strengt tekniske emner. DELTA Side 6 af 21

7 Artikel til Logos: Mobil kommunikation Med fremkomsten af mobiltelefoner, mobilt internet og GPS kort, er måden vi kommunikerer og informationssøger på ændret drastisk. Hvad betyder det for den hørehæmmede og for brugen af høreteknik? Carsten Daugaard, Specialist, DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Forestil dig situationen: Du er til familiefødselsdag. Din mor og din moster sidder og griner af de MMS vittigheder de har sendt hinanden, mens onkel på sin telefon følger dagens fodboldkampe live. Mens du nyder kaffen, snakker du med din niece, som samtidig lytter til sin ipod. Musikken og samtalen afbrydes af et minuts opkald fra hendes veninde. I mellemtiden når du at skimme overskrifter på TV2 news, så du genoptager samtalen med en bemærkning om, at TDC nu vil droppe fastnettelefonen. Din bror og hans fætter sidder i soveværelset og spiller online spil mod hinanden og deres kammerater via den trådløse internetforbindelse i deres spillebokse, snakken går gennem deres headsets. Du mærker en summen i lommen, din far har sendt en SMS, at han kommer 10 min. for sent. Gear og gadgets Ovenstående scenarium er nok opdigtet, men ikke urealistisk. På få år har teknologien ændret vores kommunikationsformer. Denne artikel handler om, hvordan denne ændring påvirker brugen af den høreteknik, der knytter sig til disse typer apparater. Pladsen tillader ikke større tekniske udredninger, men yderligere information kan fås på eller ved at kontakte forfatteren. For personer med høreproblemer medfører den nye kommunikationskultur fordele såvel som ulemper. En hel del kommunikation der før var mundtlig er nu blevet skriftlig, vi SMS er tid og sted for møder, og vi er aftaler og billeder til illustration af vore fortællinger. Men langt fra al kommunikation er alene visuel, vi ser instruktionsvideoer på YouTube, lytter til GPS stemmen i bilen og vi Skyper med hinanden. Mp-3 er blevet så udbredt, at mange tilføjer deres eget sound-track, når de oplever verdenen. Til at kommunikere har vi fået en masse små gadgets : Mobiltelefoner, kalendere, ipods, GPS kort, computere osv. Har man høreproblemer, skal lyden op i høreapparatet fra alle aktive signalkilder, helst uden at involvere høreapparatets mikrofon, hvilket, som tingene ser ud i dag, ofte kræver endnu flere små apparater, og nogen teknisk flair. Gode forbindelser Der findes høretekniske hjælpemidler som kan sende signalet fra f.eks. en mobiltelefon til høreapparatet. Forbindelsen til senderen kan etableres på to måder, enten ved at overføre lydsignalet via en ledning, eller en trådløs forbindelse. Ledningsforbindelsen er let at etablere og let at fejlfinde på, men kan også være upraktisk. Da det meste kommunikationsudstyr alligevel er trådløst, vil en trådløs forbindelse mellem signalkilden og senderen ofte foretrækkes. Kommercielt er Bluetooth forbindelsen, som benyttes til datakommunikation mellem små enheder, meget benyttet. Bluetooth er DELTA Side 7 af 21

8 i virkeligheden en protokol, altså en forskrift for transmission af digital information. Bluetooth fås som en chip, så man kan købe en modtager, der kan modtage informationer, herunder lyd, fra andre enheder med Bluetooth. Bemærk at Bluetooth standarden indeholder forskellige profiler, så to apparater med Bluetooth kan desværre ikke altid overføre meningsfulde data til hinanden. Bluetooth er ikke udviklet til høreapparater, og kan derfor ikke fås med et strømforbrug, der umiddelbart gør den anvendelig i et høreapparat. Til gengæld har mobiltelefoner, og efterhånden også andet mobilt kommunikationsudstyr, i vid udstrækning Bluetooth indbygget. For at kunne sende telefonsignalet til høreapparatet benyttes derfor et ekstra apparat, en såkaldt bro, der kan modtage Bluetooth og transformere det til en af de teknologier, høreapparatet kan modtage (T, FM eller en firmaspecifik digital protokol) Grundlæggende trådløs transmission Der findes 2 grundlæggende teknologier til trådløs overførsel af lyd til høreapparater, nemlig T og FM. Begge teknologier baserer sig på elektromagnetisk feltudbredelse, og begge har en modtager der trækker information ud af det analoge signal. Begge teknologier har fysiske og tekniske begrænsninger, som dygtige konstruktører i vid udstrækning dog kan kompensere for. For eksempel er det sådan, at teleslynger kræver mere installation, idet en eller flere ledninger skal lægges ud i rummet. Til gengæld kan alle høreapparater med en simpel telespole fange signalet. FM teknologien kræver kun en lille antenne for at sende, men til gengæld lidt mere elektronik for at dekode signalet. FM systemet kræver også viden om bærefrekvensen for at kunne finde signalet, der er gemt i denne. Det betyder, at høreapparatets FM modtager skal fortælles hvilken bærefrekvens der sendes på, eller den skal selv kunne finde den frekvens, der sender relevant information. Telespolen derimod vil altid opfange de strømvariationer i rummet, som et signal i en teleslynge udgør, hvor det i nogen tilfælde er uhensigtsmæssigt, er det praktisk i de public adress (PA) situationer, hvor det samme signal sendes til alle høreapparater i en forsamling. Som nævnt sørger gode hjælpemidler for at gøre nytte af fordelene ved den valgte teknologi, mens der findes måder at imødekomme begrænsningerne, som teknologivalget måtte medføre. Digital transmission I takt med digitaliseringen af lyd og billedbehandlingsudstyr er også transmissionsformen blevet digitaliseret. Ligesom lyd på en CD er repræsenteret digitalt som lys der reflekteres eller ikke reflekteres, kan både T og FM teknologierne benyttes til at transportere digital information om lyd, ved at skifte mellem værdier der repræsenterer henholdsvis digitalt nul og et. Den tidligere omtalte Bluetooth protokol er et eksempel på en digital transmissionsprotokol, der benytter FM som grundlæggende transmission. Da Bluetooth som nævnt ikke er udviklet med høreapparatets specielle behov for øje, dukker der i øjeblikket en række firmaspecifikke digitale protokoller op på markedet. Brugervenligt design Den rivende udvikling i design og brugervenlighed af de små kommunikationsapparater har desværre ikke i samme grad slået igennem i de høretekniske hjælpemidler. Måske er det naturligt, for der er ingen tvivl om, at kravet til stabiliteten af høretekniske hjælpemidler er langt højere end tilsvarende kommercielle produkter. De fleste har oplevet pixeleringer i det nye digitale TV signal, tavshed fra DAB radioen eller udfald på mobiltelefonen, som har medført forbigående irritation. Hvis et teknisk hjælpemiddel giver anledning til udfald, betyder det et ekstra informationtab, som besværliggør brugerens kommunikation, hvilket er præcis det høreapparat og hjælpemidler skulle afhjælpe. Det er meget frustrerende og demotiverende, når et hjælpemiddel pludselig ikke fungerer hvad enten det skyldes fejlbetjening, slitage eller decideret defekt. DELTA Side 8 af 21

9 Et gammelt computer designråd lyder keep it simple, det er stadigt aktuelt når det gælder betjening af diverse små apparater. Tænk for eksempel på iphones zoom- og bladre -funktioner, intuitive, simple og funktionelle. Fremtiden På Internettet kan man finde et stigende antal udbydere af hjælpemidler, hvilket indikerer at flere begynder at anskaffe hjælpemidler på mere kommercielle vilkår, hvilket igen ændrer på krav til bla. pris, udformning og funktionalitet. Det bliver derfor i fremtiden i højere grad relevant at kigge på trenden af kommercielle produkter, når man skal forudsige hjælpemidlernes udvikling. Den går mod enkel, utraditionel betjening og mange små enheder, der automatisk kan kommunikere indbyrdes. Så måske vil man se, at hjælpemidlet i fremtiden automatisk registrer tilstedeværelsen af kommunikationsudstyr, kobler sig op til det og, med brugerens tilladelse, sender til høreapparatet. Nye kommercielle protokoller vil udvikles, og måske vil de kunne realiseres med strømforbrug, som er lave nok til at putte dem direkte i høreapparatet. Endelig kunne den uventede løsning være udstyr der konverterede tale til tekst på en lille skærm. Om disse ting bliver virkelighed, kan på nuværende tidspunkt kun være gætteri, for som Storm P sagde: det er svært at spå især om fremtiden. DELTA Side 9 af 21

10 Standardiseret rapportering af audiometriske test: Denne afrapportering omfatter: Rentoneaudiometri - Luftledning Rentoneaudiometri - Benledning Taleaudiometri - SRT Taleaudiometri - DS/DL Tympanometri - Impedansmåling/refleksmåling Standardiserede metoder for udførelse af audiometri er samlet i den internationale standard-serie ISO Rentoneaudiometri beskrives i standarden ISO Audiometric test methods Pure tone audiometry, og desuden på dansk i Nielsen og Carvers Håndbog i Audiologiske tests fra Der benyttes ikke helt samme symboler så i følgende tabel er begge symbolfamilier angivet. Den Amerikanske organisation ASHA (www.asha.org) benytter også ISO symbolerne. Bemærk at benledningssymbolerne har forskellig betydning og det derfor bør fremgå af audiogrammet hvis det ikke er de standardiserede symboler der benyttes: Luftledning Maskeret Luftledning Umaskeret Benledning maskeret:mastoid Benledning Maskeret Pande Benledning Umaskeret Benledning Umaskeret pande (IEC) Ingen respons ISO/IEC Nielsen & Carver Højre Venstre Højre Venstre I den kommende version af IEC ed. 3: Electroacoustics Part 1- Equipment for pure tone audiometry anvises også ovenstående symboler, og der tilføjes desuden et symbol for umaskeret benledning. DELTA Side 10 af 21

11 I grafiske gengivelser foreskriver standarden at 1 oktav på frekvensaksen skal svare til 20 db på høretærskel-aksen. I det efterfølgende er taleaudiometri i Danmark beskrevet. For en sammenligning med internationale standarder henvises til Appendiks 1. Talematerialet Dantale benyttes i Danmark. Dets brug og ordmateriale er beskrevet i rapporterne: Dantale - compact disc, teknisk rapport, Elberling et al og Reference-data for Dantale, Keidser Materialet indeholder foruden kalibreringssignaler og løbende tale, Talords-, enkeltordsog børneords- lister Enkeltords-listerne giver mulighed for både at score hele ord og fonemer. Det skal ved afrapportering registreres, hvilken scoringsmetode der er brugt, og gerne også hvilken ordliste. SRT målingen er beskrevet i Nielsen og Carvers bog. I SRT-testen anvendes listerne med de tre enstavelses talord og tærskelen målt i db HL findes som dér hvor der netop kan gengives to ud af de tre talord. Begrebet Discrimination Score (DS) betegner i Danmark mængden af hørte ord af en Dantaleliste på 25 ord udregnet i procent. Præsentationsniveauet skal, i db HL eller db SPL, være på et behageligt talelignende niveau og registreres i afrapporteringen. Ordene præsenteres uden iblandet baggrundsstøj over hovedtelefoner i hvert øre. Ordlisterne kan også bruges i en opstilling i frit felt, hvor de typisk præsenteres med den tilhørende støj i forholdet 1:1 i db SPL, typisk 65/65 db SPL. Vælges i stedet et signal/støjforhold på +10 db er en DS på 80 % eller derover typisk indikation for normal taleforståelighed. Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri. Tympanometri Det har ikke været muligt at finde internationale standarder om impedansmålingen. I Nielsen og Carver beskrives målingerne, hvor det anføres at mellemøre tryk og compliance (eftergivenhed) registreres. Dette kan beskrives i et diagram som nedenstående, hvor ændringen i compliance registreres som funktion af trykændringen: Refleksmålinger skal indtegnes i audiogrammet eller undtagelsesvis angives i tabelform. Forslag til symboler er givet af Nielsen og Carver: DELTA Side 11 af 21

12 I Gelfand findes følgende forslag til reflekssymboler som kommer fra ASHA: ASHA reflekssymboler (Udslag) Højre Venstre Kontralateral Ipsilateral DELTA Side 12 af 21

13 Eksempel på Indrapporteringsskabelon med udfyldt audiogram: Høretab db HL Frekvens Hz O X >< OX >< >< OX XO X O > < OX OX >< XO XO XO Fgl ISO symboler er benyttet: O = tone, Højre umaskeret X = tone, Venstre, umaskeret > = ben, venstre umaskeret < = ben højre umaskeret Til at angive reflekstærskler er ASHA symboler benyttet: = Venstre refleks (ipsi) = Højre Refleks (ipsi) Vægtet baggrundsstøjnivau i rum (Hjemmebesøg): db SPL (A) Taleaudiometri: SRT (Dantale talord 2 ud af 3 netop hørt) Højre: 45 db HL, Venstre 40 db HL Bedste DS (% rigtige for 25 hele ord fra en Dantale liste nr. 2 ): Højre 96 % ved _75 db HL Venstre 100 % ved _75 db HL Tympanometri : Complian ce Tryk for max compliance Målingerne er udført af audiologiassistent: Carsten Daugaard Adresse på klinikken hvor målingen er udført: DELTA, Edisonsvej Odense C DELTA Side 13 af 21

14 Appendiks A Taleaudiometri internationalt og i Danmark Indenfor taleaudiometrien er der knap så god overensstemmelse mellem internationale standarder og Dansk praksis. I Danmark benyttes primært talematerialet Dantale, hvis ordmateriale er velbeskrevet i rapporterne: Dantale - compact disc, teknisk rapport, Elberling et al og Reference-data for Dantale, Keidser På engelsk (Amerikansk) findes lister svarende til Dantale voksenlisterne under navne som NU-6 og W- 22. (se appendix F og G i Gelfand : Essentials of Audiology ) I den internationale standard ISO Audiometric test methods Speech audiometry er det anført at typen af talemateriale altid skal angives ved afrapportering af taleaudiometri målinger. Da det i Danmark er underforstået at der anvendes Dantale, bør det nævnes såfremt andet materiale ligger til grund for målingen. I ISO i paragraf 3.10 er defineret et Speech detection threshold level. I ISOstandarden beskrives begrebet som den tærskel i db HL hvor et veldefineret talemateriale kan detekteres (ikke forstås) i en bestemt procentdel af præsentationerne. Denne test udføres så vidt vides ikke i dansk klinisk praksis. Den danske måling SRT er beskrevet i Nielsen og Carvers bog. I den danske SRT-test anvendes listerne med de tre enstavelses talord og tærskelen målt i db HL findes som dér hvor der ikke længere kan gengives to ud af de tre talord. Tærskelen i den danske undersøgelse ligger altså med andre ord mellem 66% og 100 %, og talordene skal gengives korrekt og altså derved forstås. Denne måling svarer nogenlunde til den i ISO i 3.13 definerede speech recognition threshold level, med tilsvarende simple ordlister. Denne tærskel er dog defineret for 50% speech recognition score. Gelfand beskriver speech recognition threshold (SRT) som en tærskel målt med såkaldte Spondee words (også kaldet Spondee Threshold - ST ) som er engelske ord med lige meget tryk på begge stavelser (som f.eks. railroad ) Fordelen ved disse ord skulle være at en lille intensitetsændring ændrer speech recognition score drastisk. Begrebet Discrimination Score (DS) betegner i Danmark mængden af hørte ord af en Dantaleliste på 25 ord udregnet i procent. Præsentationsniveauet skal, i db HL eller db SPL, være på et behageligt talelignende niveau og registreres i afrapporteringen. Ordene præsenteres uden iblandet baggrundsstøj over hovedtelefoner i hvert øre. I ISO paragraf 3.12 er defineret en maximum speech recognition score (100 fratrukket denne værdi er kaldet Speech discrimination loss ). som kan fortolkes som det procentvise antal korrekt genkendte ord. Dette passer fint med den danske DS-betegnelse. Bemærk at der både i den internationale version og i den danske er mulighed for at score ordene på anden vis end hele ord. (på Dantale kan foruden at score hele ord, laves fonem score) Det skal anføres i afrapporteringen hvilken score form der er benyttet. Ordlisterne kan også bruges i en opstilling i frit felt, hvor de typisk præsenteres med den tilhørende støj i forholdet 1:1 i db SPL, typisk 65/65 db SPL. Vælges i stedet et signal/støjforhold på +10 db er en DS på 80 % eller derover typisk indikation for normal taleforståelighed. Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri. DELTA Side 14 af 21

15 Litteratur: Nielsen og Carver: Håndbog i Audiologiske tests, Phonak 1997 Gelfand,Stanley A.: Essentials og Audiology Third Edition Thieme Elberling et al Dantale - compact disc, teknisk rapport 1988 (elektronisk udgave 1998.) Keidser, Gitte Reference-data for Dantale, Laboratoriet for Akustik, publikation nr. 40, IEC Electroacoustics Audiometric Equipment Part 1 : Pure tone audiometers ISO Acoustics Audiometric test methods Part 3 Speech audiometry. DELTA Side 15 af 21

16 Nyhedsbrev - Audiologi.dk 1 af :27 Audiometri skabelon DELTA har udarbejdet et forslag til en ensartet afrapportering af audiometriske målinger. Der er i Danmark forvirring om brugen af audiogramsymboler. Dette skyldes til dels at der internationalt benyttes andre symboler end i Danmark. Dertil kommer at der ikke er angivet en specifik form for afrapportering af danske taletests. Udviklingen i det danske sundhedssystem, har gjort det stadig mere belejligt såfremt de udførte audiometriske målinger nedskrives på en måde så andre hurtigt og fejlfrit kan hente de informationer fra målingerne som de har brug for. Derfor foreslår DELTA en indrapportering baseret på symbolfamilien fra ISO standarden, og som findes i den kommende udgave af IEC :ed3. Almindelig dansk praksis er dog ikke helt forkastet så den traditionelle danske symbol familie er også medtaget. Forslaget kan hentes her Til toppen Undervisning september 2010 I sensommeren udbyder DELTA fire kurser på Edisonsvej 24 i Odense, Kurserne fokuserer primært på teknisk audiologi; forståelse af teknikken samt anvendelsen af denne, hvad enten det er høreapparater, tekniske hjælpemidler eller audiometre. Som noget nyt vil der også i år være et kursus omhandlende en holistisk tilgang til høreapparattilpasning. Til dette kursus har vi fornøjelsen af Susanne Bisgaard som underviser. Susanne har forsvaret en doktorafhandling ved Frankfurt Universitet med titlen : Coping with emergent hearing loss. Expectations and expieriences of new, adult hearing aid users. An anthropological study in Denmark. Med denne undersøgelse er hun godt klædt på til at belyse alle de faktorer, der spiller ind ved tilpasningen, og som ikke er direkte relateret til den aktuelle indstilling af apparatet. Kurserne afholdes følgende dage : 7/ Introduktion til teknisk audiologi 8/ Høreapparattilpasning af mennesker 9/ Audiometri som håndværk 10/ Høreapparater & Hjælpemidler Bemærk at disse datoer er ændret i forhold til tidligere annonceret. Læs mere om kurserne på Andre nyheder / info Lydkvalitet i høreapparater DELTA var i perioden involveret i et projekt kaldet Lydkvalitet fra små transducere. Projektet blev udført sammen med DELTA SenseLab, der er dedikeret til arbejdet med sensoriske tests. Formålet med projektet var at udvikle og afprøve en sensorisk test af lyden fra apparater med små højttalere. I projektperioden er udført test med høreapparater og hovedtelefoner med aktiv støjreduktion. Resultaterne af høreapparattesten blev præsenteret på en poster til ISAARsymposiet i En artikel til den poster kan, sammen med andet materiale fra projektet hentes her. Spørgeskemaundersøgelse I slutningen af 2009 blev DELTA medvejleder for 2 masters-studerende fra SDU. De vil gerne designe en spørgeskemaundersøgelse, der kan belyse høreapparatbrugeres tilfredshed med sine høreapparater. Inspireret af blandt andet en Ph.d.-afhandling af antropolog Susanne Bisgaard, Coping with emergent hearing loss, skal der udarbejdes og afprøves et nyt spørgeskema. Spørgeskemaet skal spørge ind til oplevelsen af at have fået et høretab og det efterfølgende forsøg på at få det afhjulpet, set i relation til høreapparatet, men også i relation til brugerens livssituation og sociale sammenhæng individet eksisterer i. DELTA har med det 3 årige IOI-HA spørgeskema- projekt i bagagen noget erfaring med spørgeskemahåndtering og desuden et stort netværk af kontakter, som forhåbentlig vil hjælpe med at få spørgeskemaet ud til en stor og varieret gruppe af høreapparat brugere. Det er planen, at spørgeskemaet skal udsendes i forsommeren 2010, og at rapporten med resultaterne er afleveret i efteråret Om Audiologi.dk

17 Nyhedsbrev - Audiologi.dk 2 af :27 Til toppen Taleaudiometri og insert phones I forbindelse med indførelse af insert phones til audiometri på en offentlig høreklinik er der rettet henvendelse omkring kalibrering af taleaudiometri. Der var mistanke om, at resultaterne af taleaudiometri var ændret i forhold til tidligere, hvor man benyttede hovedtelefoner. For at belyse dette er der lavet audiometri med voksenordlisterne fra DANTALE-cd en med TDH-39, HDA-200 hovedtelefoner og ER-3A insert phones, når de er kalibreret efter gældende praksis. I virkeligheden har alle talematerialer deres egen tærskel, som ikke nødvendigvis passer med den i ISO-standarden foreslåede på 20 db SPL, som alle øre/hovedtelefoner skal kalibreres op imod. F.eks. opnås 50 %-punktet for taleforståelighed ved 28,15 db SPL eller 8,15 db HL for DANTALE listerne. På den anden side giver en ensartet kalibrering muligheden for umiddelbart at sammenligne resultater (i Danmark hvor DANTALE listerne er standard). Et helt entydigt resultat er der ikke kommet ud af projektet, for det afhænger af om man sigter efter at ramme tærskelen for DANTALE-materialet så præcist som muligt, eller man tager udgangspunkt i resultater med den 20 db SPL offset kalibrerede TDH-39-hovedtelefon. Rapporten som indeholder en mere fyldestgørende forklaring - kan downloades her: under tekniske notater. Audiologi.dk er udarbejdet på baggrund af den viden, som vi har opbygget gennem de mere end 40 år, DELTA har virket som objektiv rådgiver og testvirksomhed for den danske høreomsorg. Håbet med audiologi.dk er, at den kan give et overblik over høreomsorgen i Danmark. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du finde mere info på audiologi.dk, men du er også velkommen til at kontakte DELTA på telefon Afmeld nyhedsbrev Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Audiologi.dk kan du afmelde det ved at klikke på nedenstående link: Afmeld nyhedsbrevet Til toppen Har du problemer med at læse indholdet af denne ? Så se istedet indholdet i din browser. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet mere? Så klik her.

18 Nyhedsbrev - Audiologi.dk 1 af :26 Kurser I perioden september afholder DELTA fire kurser om høreapparater og audiologi. Kurserne spænder fra et introduktionskursus om teknisk audiologi og høreapparater over to kurser som kan udfordre ens viden om høreapparater henholdsvis teknisk og i forhold til opfattelsen af høreapparatbrugeren i tilpasningssituationen. Endelig tilbydes et mere måleteknisk orienteret kursus hvor tilpassere gennem et par workshops kan blive mere dus med deres tekniske udstyr. Der burde således være potentiale for ny viden både til novicen og den erfarne rotte i udbuddet af kurser. Kurserne afholdes i Odense, de starter kl. 9:00 og varer til ca. 16:30. De fordeler sig på dagene som følger: 7/ Introduktion til teknisk audiologi (Tilmelding klik her) 8/ Høreapparattilpasning af mennesker (Tilmelding klik her) 9/ Audiometri som håndværk (Tilmelding klik her) 10/ Høreapparater & Hjælpemidler (Tilmelding klik her) For offentligt ansatte er kurserne betalt gennem DELTAs aftale med Danske regioner og AMGROS. Yderligere oplysninger kan fås her Til toppen NAS i Tivoli DELTA havde tre indlæg ved Nordisk Audiologisk Selskabs kongres i Tivoli i maj/juni. Det ene handlede om lydtryk fra MP-3 afspillere, som er under mistanke af at ødelægge mange især unges hørelse fordi afspillerne på grund af deres design er i stand til at spille høje lydtryk ind i ørene i lang tid af gangen. Indlægget byggede på en undersøgelse af Desuden blev fremgangsmåde og resultater på standardiserede målinger på en række afspillere og hovedtelefoner foretaget af DELTA fremlagt. Det andet indlæg DELTA stod for, handlede om muligheder og udfordringer ved sensoriske målinger på høreapparater og andre små lydgivende apparater. Sensorik, som handler om menneskets sanse indtryk ofte af produkter er især veludviklet indenfor parfume og fødevare industrien hvor der findes paneler der er trænet til at vurder på de mindste variationer i lugt og smag. Andre nyheder / info Høreværn til musikere DELTA har været vejledere på et SDU projekt der omhandler brugen af et høreapparat som høreværn til musikere. Da musikere ofte klager over okklusion fra traditionelle ørepropper blev det undersøgt hvor meget dæmpningen falder med boring af en vent i proppen. Blandt meget andet er også dæmpningseffekten af henholdsvis en blød og en hård prop blevet undersøgt. Her viser objektive målinger at så længe de begge er uden vent er der ingen forskel på dæmpningseffekten. Et par subjektive målinger indikerer dog at i praksis så er det den bløde prop som dæmper mest. Rapporten i sin helhed forventes at blive tilgængelig på audiologi.dk til efteråret. Ny tinnitus behandling Der er for nyligt offentliggjort et tysk forsøg med en speciel form for musikterapi til behandling af tinnitus. I forsøget blev deltagerne bedt om at vælge deres yndlingsmusik og frekvensbestemme deres tinnitus. Herefter fjernede forskerne lyden i musikken i de frekvenser, hvor tinnitusen optrådte. Teorien bag den nye teknik er, at man ved at fjerne lydene i det frekvensspekter hvor tinnitusen optræder, nedsætter aktiviteten i det tilsvarende område af hjernens hørecenter, og at det derfor mildner tilstanden. I Holstebro har man besluttet at gentage forsøget. DELTA har lovet at lave frekvensfiltreringen, samt har leveret CD er med toner og smalbåndsstøj I 1/6 oktaver til frekvensbestemmelse af tinnitus en. 3-D lydoptagelser til mobility guide I 2004 udgav Instituttet for Blinde og Svagsynede en guide til høretræning for synshandicappede, hvor DELTA var tilknyttet som konsulent. Formålet med guiden er at fortælle om de akustiske signaler som kan bruges til at orientere sig efter. Med de muligheder der i dag ligger for optagelse og rumlig

19 Nyhedsbrev - Audiologi.dk 2 af :26 Endelig havde DELTA et indlæg om fremtidens høretekniske hjælpemidler som var udformet som en analyse af nutidige kommunikationsformer styret af kommercielle gadgets, samt trådløse teknologi i høreteknik i dag og i morgen. Indlægget kan også ses som en kommentar til den verserende debat i Danmark om brugen af teleslynger kontra FM. Se powerpoints fra indlæggene her Til toppen Taleaudiometri og insert phones DELTA har kigget nærmere på de forventelige offset værdier til HL kalibrering af taleaudiometri. Denne værdi afhænger af talematerialet samt hovedtelefonernes forskel i frekvensrespons. Ifølge IEC standarden skal offset kalibreres til 20 db SPL, med hovedtelefoner med lineær frekvensgang, og det har vi indtil nu henholdt os til ved kontrolmålinger på TDH39 hovedtelefoner. Anvendes imidlertid EAR 3A/5A insert telefoner er der indikationer af at der bør anvendes en lavere offset kalibrering nemlig 12,5 db SPL. Dette understøttes af ANSI S standarden, som den refereres i Gelfand: Essentials of Audiology. DELTA har i 2009 gennemført et studie af offsetniveauerne for begge typer hovedtelefoner på DANTALE 1 materialet uden hverken at kunne understøtte eller afvise denne kalibreringsvaerdi, og yderligere undersøgelser er derfor påkraevede. Eftersom de 12,5 db for Insert telefoner imidlertid er givet i ANSI standarden, vil vi indtil videre acceptere dem som en gyldig offset værdi for kalibrering af taleaudiometri for insert telefoner EAR 3A/5A. Til toppen gengivelse af lyd er det nærliggende at forsøge at supplere guiden med lydeksempler. DELTA er derfor gået i gang med at optage lydeksempler til guiden. Optagelser som kan gengives over en række forskellige systemer fra stereo over hovedtelefoner til surround sound. Det er tanken at optagelserne også skal indgå i et bibliotek af lyde som kan benyttes til evaluering af lyden fra høreapparater, enten i en test eller i en tilpasningssituation. Om Audiologi.dk Audiologi.dk er udarbejdet på baggrund af den viden, som vi har opbygget gennem de mere end 40 år, DELTA har virket som objektiv rådgiver og testvirksomhed for den danske høreomsorg. Håbet med audiologi.dk er, at den kan give et overblik over høreomsorgen i Danmark. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du finde mere info på audiologi.dk, men du er også velkommen til at kontakte DELTA på telefon Afmeld nyhedsbrev Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Audiologi.dk kan du afmelde det ved at klikke på nedenstående link: Afmeld nyhedsbrevet Har du problemer med at læse indholdet af denne ? Så se istedet indholdet i din browser. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet mere? Så klik her.

20 Nyhedsbrev - Audiologi.dk 1 af :28 Trådløst transmissionsudstyr Som et led i debatten om trådløs transmission til høreapparater baseret på henholdsvis induk-tivog frekvensmoduleret transmission eller en kombina-tion af begge, har DELTA testet en håndfuld produkter i en labo-ratorie opstilling der simulerer en (nogenlunde) almindelig brugssituation. Testen viser at under de valgte forhold er der forskel på de forskellige produkter og deres konfiguration snarere end på teknologierne. Der er rigtig mange parametre, både tekniske og ikke-tekniske at tage i betragtning når høretekniske hjælpemidler skal udvælges til den enkelte. Det er oftest ikke muligt at prøve alle muligheder igennem, så tommelfinger regler, best-practice og erfaringer fra sammenlignende tests må benyttes som erfaringsgrundlag i det aktuelle valg. DELTA vil med relanceringen af audiologi.dk i starten af 2011, forsøge at indsamle erfaring fra hele landet og gøre det tilgængeligt i en homogen og gennemskuelig form som gør det muligt at uddrage sin egen konklusion på materialet. Link til test her, link til præsentationer her og her Til toppen Andre nyheder / info Nyt look på audiologi.dk I starten af det nye år ændrer audiologi.dk udseende, mens indholdet bliver stort set det samme. På siden findes efterhånden en stor mængde dokumenter, som det i dag kan være svært at finde rundt i, da søgefunktionen ikke er helt tidssvarende. Dertil kommer at opsætningen af listen over godkendte private høreapparatklinikker heller ikke er optimalt overskuelig. Den nye side vil reflektere det faktum, at langt den største trafik på audiologi.dk er relateret til kliniklisten. Denne vil derfor være det centrale punkt på den nye forside, hvor det også vil være muligt at komme videre til den professionelle del med mere end 10 års akkumuleret viden om teknisk audiologi. Tilmelding, frekvens og indhold af nyhedsbreve vil være uændret, og vi håber I fortsat med interesse vil modtage nyhedsbrevet samt være med til at udbrede kendskabet til audiologi.dk. Kurser I Marts 2011 udbyder DELTA igen fire kurser på Edisonsvej 24 i Odense. Kurserne fokuserer primært på teknisk audiologi; forståelse - og brug af teknikken bag apparaterne, hvad enten det er høreap-parater, tekniske hjælpemidler eller audiometre. I lighed med sidste år tilbyder vi et kursus om den menneskelige tilgang til høreapparattilpasning. Susanne Bisgaard er underviser på kurset. Susanne har forsvaret en doktorafhandling ved Frankfurt Universitet med titlen : Coping with emergent hearing loss. Expectations and expieriences of new, adult hearing aid users. An anthropological study in Denmark. Med denne undersøgelse er hun godt klædt på til at belyse alle de faktorer, der spiller ind ved tilpasningen, og som ikke er direkte relateret til den aktuelle indstilling af apparatet. Som en nyhed i forhold til efterårets kurser udbydes 8 marts kurset måling på hørelsen som beskæftiger sig med ørets fysiologi, lydopfattelse og taleforståelighed. Kurserne afholdes i DELTAs lokaler på Edisonsvej 24 i Odense. Spørgeskema om brugertilfredshed DELTA har været medvejleder på et SDU projekt om tilfredsheden ved brug af høreapparater. De studerende udviklede deres eget spørgeskema, som de udsendte til 857 personer i den offentlige høreomsorg. Spørgsmålene fokuserede på de psykosociale aspekter: Forventninger, Motivation, Socialt liv, Tilvænning og Instruktion, der kan have indflydelse på tilfredshed ved brug af høreapparater. Svarene vidner om en overordnet tilfredshed med livet med høreapparater, og bekræfter desuden de fleste hypoteser om at fokus på ovenstående aspekter er vigtig for at få glæde af sine høreapparater. Rapporten baseret på undersøgelsen er tæt på at være færdig. Så snart den er klar vil den blive gjort tilgængelig via audiologi.dk Elektrostetoskoper Hvad gør en høreapparatbruger som også gerne vil bruge et stetoskop? DELTA har gennem en årrække

21 Nyhedsbrev - Audiologi.dk 2 af :28 Kørevejledning kan findes på eller fås ved henvendelse til DELTA. DELTA forbeholder sig ret til at aflyse kurser på grundlag af for lille tilmelding, samt afvise kursister ved for store hold. Tilmelding kan ske via eller ved at sende en mail til Til toppen modtaget spørgsmål med dette indhold, og det har nu resulteret i en genopfriskning af et teknisk notat om emnet. Problemstillingen er ikke helt lige til, da valget bla. afhænger af høretabets afhjælpning og daglig praksis omkring brug af stetoskop. Læs det tekniske notat her HearVal til win 7 DELTAs program til afvikling af DANTALE II tests er nu blevet opdateret til at kunne afvikles fra computere med styresystemerne Windows 7. og Windows Vista. Testafvikleren som vi kalder HearVal kan enten afvikles som en operatør baseret adaptiv tærskelsøgning, eller som en brugerstyret test med grafisk bruger flade med 3AFC test på hvert ord. HearVal kan fås ved henvendelse til Til toppen DELTA ønsker alle en god Jul og et godt Nytår! Til toppen Om Audiologi.dk Audiologi.dk er udarbejdet på baggrund af den viden, som vi har opbygget gennem de mere end 40 år, DELTA har virket som objektiv rådgiver og testvirksomhed for den danske høreomsorg. Håbet med audiologi.dk er, at den kan give et overblik over høreomsorgen i Danmark. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du finde mere info på audiologi.dk, men du er også velkommen til at kontakte DELTA på telefon Afmeld nyhedsbrev Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet fra Audiologi.dk kan du afmelde det ved at klikke på nedenstående link: Afmeld nyhedsbrevet Har du problemer med at læse indholdet af denne ? Så se istedet indholdet i din browser. Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet mere? Så klik her.

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri.

Ved grafisk afrapportering er det vigtigt at benytte samme symbolfamilie, fx ISO/IEC symbolerne, både til toneaudiometri og til taleaudiometri. Standardiseret rapportering af audiometriske test Denne afrapportering omfatter: Rentoneaudiometri - Luftledning Rentoneaudiometri - Taleaudiometri - SRT Taleaudiometri - DS/DL Tympanometri - Impedansmåling/refleksmåling

Læs mere

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL

Rapportering for 2014 vedrørende aftale mellem AMGROS, Danske Regioner og DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium TAL Årsrapport 2014 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Danske Regioner Marts 2015 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010

Rapport. Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri. Udført for AMGROS. Sagsnr.: A Side 1 af marts 2010 Rapport Undersøgelse af kalibrering af taleaudiometri Udført for AMGROS Sagsnr.: A900292 Side 1 af 21 5. marts 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning

VEJLEDNING. Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning T H E K N O W L E D G E C E N T R E VEJLEDNING Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr til audiometri - luftledning og benledning Titel Vejledning i kalibrering og vedligeholdelse af udstyr

Læs mere

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010

Rapport. Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM. Udført for Phonak Danmark og Oticon. Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 Rapport Sammenligning af T, FM og Dynamisk FM Udført for Phonak Danmark og Oticon Sagsnr.: A900306 Side 1 af 10 2/11 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Årsrapport 2009. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2010

Årsrapport 2009. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Februar 2010 Årsrapport 2009 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Februar 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Checkliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR. : Beliggende : Navn Adresse Postnr. By Rapportdato 03.11.2008 Dagsorden : Punkter i checklisten: Gennemgang af: 1. Indledning Identitet, ledelse/organisation.

Læs mere

Lydtryk fra mobiltelefoner

Lydtryk fra mobiltelefoner DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world Lydtryk fra mobiltelefoner Findes der mobiltelefoner der kan levere lydtryk kraftige nok til, at de

Læs mere

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015

IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Rapport IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår, 2015 Udført for Sundheds- og Ældreministeriet Sagsnr.: T210070 Side 1 af 14 16. november 2015 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

APD Auditory Processing Disorder. Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Auditory Processing Disorder AUDIOLOGISKE UNDERSØGELSER RENATA JALLES HANSEN Århus Universitetshospital, Århus Sygehus APD Nedsat evne til at processere lyd i centralnervesystemet Den centrale auditive

Læs mere

Privat leverandør af høreapparater

Privat leverandør af høreapparater Privat leverandør af høreapparater Krav til at opnå og vedligeholde godkendelsen som privat leverandør af høreapparater September 2010 DELTA Side 1 af 7. Indhold Indhold.2 Indledning...3 Inden klinikken

Læs mere

DANTALE Auditiv og Audio-Visuel Test (DVD-version)

DANTALE Auditiv og Audio-Visuel Test (DVD-version) DANTALE Auditiv og Audio-Visuel Test (DVD-version) Bispebjerg Hospital Audiologisk afdeling Marts 1999 Erik Kjærbøl Dokumentationen er i 2015 redigeret til en tekstfil af Carsten Daugaard, DELTA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Velkommen til STØJKASSEN

Velkommen til STØJKASSEN Velkommen til STØJKASSEN Formål: Formålet med støjkassen er at medvirke til større opmærksomhed på lyd og støj og risikoen for vedvarende støjskade. Støj kan være til gene på andre måder end ved at forårsage

Læs mere

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater

Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater Få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater TILBEHØR Din optimale forbindelse Med Oticon ConnectLine kan du få mest muligt ud af dine Oticon høreapparater i flere situationer end før. Med ConnectLine

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED

Lyd og rum DELTA SDU DAG 17/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Lyd og rum DELTA SDU DAG 7/6 BA PROJEKT DET HUMANISTISKE FAKULTET, SYDDANSK UNIVERSITET, TEKNISK AUDIOLOGI KRISTIAN FRISTED Fire overordnede hypoteser:. Kan man rent intuitivt udnævne et rum til at have

Læs mere

Vejledning om høreapparatbehandling

Vejledning om høreapparatbehandling 1 af 7 2009-07-29 14:52 Den fulde tekst Vejledning om høreapparatbehandling 1. Formål med vejledningen Retningslinjer for god høreapparatbehandling Sundhedsstyrelsens formål med denne vejledning er at

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet

Halsslynger. Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Halsslynger Tekniske målinger af halsslyngers kvalitet Side 2 af 21 Indhold 1. Forord... 3 2. Målinger... 3. Beskrivelse af halsslynger... 3.1 HearIt Mobile... 3.2 HearIt all... 3.2.1 Base enheden... 3.2.2

Læs mere

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning

Hørelse for livet Viden om høreapparater. Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning Hørelse for livet Viden om høreapparater Din guide til en verden af høreapparater, og hvordan du finder den optimale høreløsning 2 3 God hørelse er givet, er det ikke? Der er over 1.000 forskellige høreløsninger

Læs mere

HT har ét rigtigt svar under beskrivelse, hvilket antyder, at hun som CI-bruger har svært ved at skelne de tre lydkarakterer. Dog har hun tre korrekte rækkefølger i deløvelsen med rangordning af musikeksempler,

Læs mere

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888. Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg

TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888. Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg Tjekliste vedrørende TILSYN PÅ HØREKLINIK REG NR.: 888 Beliggende: Kliniknavn Testgade 1 2860 Søborg Rapportdato 04-12-2015 INTRODUKTION Nærværende vejledning og tjekliste er udarbejdet til høreklinikker,

Læs mere

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag.

State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. State of the art: Hvordan måles et høretab og tilpasses et høreapparat i dag. ATV-møde 22.05.13 Widex Ture Andersen Overlæge. Audiologisk afd. OUH Lektor. Klinisk Institut. Syddansk Universitet 1 Oversigt:

Læs mere

Årsrapport 2008. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Marts 2009

Årsrapport 2008. DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening. Marts 2009 Årsrapport 2008 DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratoriums årsberetning til AMGROS og Kommunernes Landsforening Marts 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonvej

Læs mere

Trådløs forbindelse til omverdenen

Trådløs forbindelse til omverdenen SoundGate 2 Trådløs forbindelse til omverdenen www.bernafon.com Mulighederne for at få forbindelse til omverdenen er større end nogensinde før. Vi kan få forbindelse til vores familie, venner og kolleger

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Det Danske APD test-batteri.

Det Danske APD test-batteri. Det Danske APD test-batteri. Indholdsfortegnelse CD indhold...1 Introduktion... 2 Filtered words... 3 Figure ground...4 Competing words...5 Dichotic digits...6 Duration pattern... 7 Gaps in Noise. (GIN)...8

Læs mere

DELTA En del af høreomsorgen

DELTA En del af høreomsorgen DELTA En del af høreomsorgen Høreforeningen, Kolding, 25. november 2012 Carsten Daugaard, Seniorkonsulent DELTA, Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5000 Odense C Tlf. 72 19 41 00 cd@delta.dk

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Test af halsslynger. Teknisk notat. Udført for AMGROS. Sagsnr.: T Side 1 af januar DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium

Test af halsslynger. Teknisk notat. Udført for AMGROS. Sagsnr.: T Side 1 af januar DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Teknisk notat Test af halsslynger Udført for AMGROS Sagsnr.: T2849-4 Side 1 af 32 9. januar 215 DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej 24 5 Odense C Danmark Tlf. +45 72 19 41 Fax +45 72 19 41

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd!

Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Øvelse 1 Sound Ear lydtryksmåler i klasselokalet: Opmærksomhed på lydniveauet i klassen. Husk at sætte i stikkontakt Og tænd! Mens klassen har støjboksen til låns kan den store Sound Ear lydtryksmåler

Læs mere

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM

WIDEX INTRODUCERER I WIDEX DREAM GODE 3GRUNDE WIDEX INTRODUCERER naturtro lyd I WIDEX DREAM DREAM er den nye familie af exceptionelle høreapparater fra Widex. Takket være den nye og banebrydende teknologiske platform TRUE ISP sætter DREAM

Læs mere

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer

Lyd og hørelse. En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Lyd og hørelse 1 En kort beskrivelse af lyd og hvordan øret fungerer Denne brochure er nummer 1 i en serie fra Widex om hørelse og høreapparater. Hvad er lyd? Vores moderne dagligdag er fyldt med mange

Læs mere

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland

28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland 28. februar 2012 Birfrd Udbud (annoncering), nyt it-system til audiologi-området i Region Midtjylland nr. A B C D E Region Midtjyllands generelle rettelser til annonceringsmaterialet Region Midtjylland

Læs mere

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig

Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Registrering af stemmer uanset hvor du er og hvad du foretager dig Kommunikér Vi tror på, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i

Læs mere

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on

Usynlighed der giver dig selvsikkerhed, af tilværelsens rige lydscenarier. Life is on Life is on Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå

Læs mere

Information om hørelsen

Information om hørelsen Information om hørelsen Informationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe ved de audiologiske afdelinger ved H:S Bispebjerg Hospital Vejle Sygehus Ålborg Sygehus Århus Universitetshospital - 1 - Hørelsen

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne.

Phonak Audéo Q. Lille apparat. Stor ydeevne. Phonak Audéo Q Lille apparat. Stor ydeevne. Kommunikér Vi mener, at alle stemmer er vigtige. Stemmen er vores forbindelse til omverdenen, og den giver os mulighed for at være i kontakt med vores familie,

Læs mere

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone

3OMSTILLING. Brugermanual til 3SoftPhone 3OMSTILLING Brugermanual til 3SoftPhone Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERBLIK... 3 3. INSTALLATION... 4 4. LOG IND... 4 5. BESVAR OPKALD... 4 6. 3SOFTPHONE OG OMSTILLINGSBORDET... 5 7. FORETAG

Læs mere

Piano Tuning & String Analyzing Tool

Piano Tuning & String Analyzing Tool Piano Tuning & String Analyzing Tool Læs mig indeholder oplysninger om bedst brug af sitet samt oplysninger om Piano Tuning & String Analyzing Tool, operativsystemer og lydkort. Programmet vil herefter

Læs mere

HAC telefon testrapport

HAC telefon testrapport DELTA Acoustics & Vibration Technical Audiological Laboratory -TAL We help ideas meet the real world HAC telefon testrapport Akustiske og magnetiske målinger på output fra forskellige telefoner December

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Adaptiv Phonak Digital (APD)

Adaptiv Phonak Digital (APD) Adaptiv Phonak Digital (APD) Baggrundsviden fra det audiologiske område Phonak baserer alle grundlæggende krav til høreapparater og tilpasning af dem på forestillingen om et Akustikkens hus. Akustikkens

Læs mere

Oticon Opn åbner op for en ny verden

Oticon Opn åbner op for en ny verden Oticon Opn åbner op for en ny verden Traditionel teknologi Ny teknologi Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre. Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med. Du kender nok følelsen.

Læs mere

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning

Læseafdelingen. Høretekniske hjælpemidler. Information og vejledning Ungdomsuddannelse (STU) STU-Erhverv STU-Ungdom Klubtilbud ASK Ungdomsvejledningen Læse Ordblindeundervisning It-hjælpemidler AVU-hold Hjælp til uddannelsen Høre Cochlear implant Hørelse på jobbet Lydoverfølsomhed

Læs mere

Få hjælp til at opnå et godt signal

Få hjælp til at opnå et godt signal Få hjælp til at opnå et godt signal Her på siden kan du læse mere om hvordan du sikrer dig et godt tv-signal, og hvordan du undgår fejlkilder, der kan føre til pixeleringer eller udfald af billede og lyd.

Læs mere

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse

IKT og Telekommunikation. digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse IKT og Telekommunikation digitale muligheder for dig med nedsat syn og hørelse Når man har nedsat syn og hørelse, kan det at kommunikere med omgivelserne give store udfordringer. Der findes i dag mange

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Synkron kommunikation

Synkron kommunikation Synkron kommunikation Synkron kommunikation betyder, at kommunikationen foregår her og nu, med ingen eller kun lidt forsinkelse. De to kommunikatorer er synkrone de "svinger i samme takt". Et eksempel

Læs mere

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis

Roger TM. Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Roger TM Dynamic SoundField Sæt stikket i, tænd systemet, og undervis Forskellen med Soundfield Det er vigtigt, at eleverne hører godt i klasseværelset, for at de virkelig kan yde deres bedste og få mest

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION KURSUS FOR UDDANNEDE AUDIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB

PRAKTISK INFORMATION KURSUS FOR UDDANNEDE AUDIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB KURSUS AUDIOLOGI KURSUS FOR UDDANNEDE AUDIOLOGIASSISTENTER MED MERE END 2 ÅRS ERFARING GRIB MÅL FOR KURSET: Deltageren kan vælge den relevante strategi for diagnostik og behandling på baggrund af elektrofysiologiske

Læs mere

Udvid din lytteoplevelse

Udvid din lytteoplevelse GN ReSound hjælper mennesker med at genopdage hørelsen med høreapparater, der efterligner det naturlige øres måde at behandle lyd på. Der betyder, at du kan glemme din hørenedsættelse - og i stedet fokusere

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV

BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV BRUGERGUIDE STUDIO FITNESS MUSIC-TV Herunder finder du en introduktion til de forskellige funktioner i administrationsmodulet til dit Studio Fitness Music-TV. INDHOLD LOGIN OG INDSTIL SPROG... 2 LOGIN

Læs mere

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund

Det Nye Testamente lyd-app. v. Stefan Lykkehøj Lund Det Nye Testamente lyd-app v. Stefan Lykkehøj Lund Indledning For nogle år siden, fik jeg Det Nye Testamente som lydbog på USB. I starten lyttede jeg en del med tiden blev det dog til mindre og mindre.

Læs mere

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12.

Teltakustik. Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi. Projektleder: Birger Bech Jessen. Søren Vase Legarth. DELTA SenseLab. 12. 1 Teltakustik Projekt under Netværk for Dansk Lydteknologi Projektleder: Birger Bech Jessen Søren Vase Legarth DELTA SenseLab 12. April 2012 Projektet TELT AKUSTIK Formål: Formålet var at udvikle nogle

Læs mere

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE

HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE Forkortet udgave nov. 2010 HØREOMSORGEN I STRUER KOMMUNE - kendskab til og tilfredshed med den kommunale høreomsorg blandt brugere af høreapparat - Udarbejdet af sundhedskonsulent Åse Skytte, SundhedscenterStruer.

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse

Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Rapport Elektroniske stetoskoper for brugere med hørenedsættelse Udført for AMGROS Sagsnr.: A900306 Side 1 af 20 August 2010 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk Laboratorium Edisonsvej

Læs mere

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9

VELKOMMEN 3. KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 VEJLEDNING 1.0 Indhold VELKOMMEN 3 KOM GODT I GANG 4 Log ind 5 Kontrolpanel 6 Tilpas profil 7 Tilknyt hold 8 Tilknyt fag 9 SÅDAN OPRETTER DU EN QUIZ 10 Quiz info 11 Tilføj spørgsmål 12 Tilføj formel til

Læs mere

Funktionsattest ASK 290 Hørelse

Funktionsattest ASK 290 Hørelse Funktionsattest ASK 290 Hørelse afgivet i henhold til lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr-nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller beskæftigelse:..

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Surf på nettet med din stemme!

Surf på nettet med din stemme! Surf på nettet med din stemme! Indtal.dk er en begrænset dansk talegenkender, der sætter bevægelseshæmmede i stand til at navigere på nettet. Med talegenkenderen er det fx muligt at udfylde selvangivelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

I forbindelse med afprøvningen af A/B test-metoden har vi testet forskellige opsætninger og designs af vores nyhedsbreve.

I forbindelse med afprøvningen af A/B test-metoden har vi testet forskellige opsætninger og designs af vores nyhedsbreve. Notat SEGES P/S Koncern Digital Afprøvning og optimering af nyhedsbreve med A/B test. Ansvarlig JUPO Oprettet 2-09-206 Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling] Side af 9

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio, Office 365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier i

Læs mere

Oticon Opn åbner op for en ny verden

Oticon Opn åbner op for en ny verden Oticon Opn åbner op for en ny verden Traditionel teknologi Fokuserer på en stemme, og undertrykker alle andre. Ny teknologi Åbner op for lydbilledet for at få flere stemmer med. Du kender nok følelsen.

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer

Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer Håndbog til brug for audiologisk afdeling og kommunale visitatorer 1. Den kommunale sagsbehandling a. Ansøgning modtages: 1. via borgerhenvendelse. Hvis pågældende ønsker høreapparater udleveret fra det

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation

Høreapparat til børn. Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E. Patientinformation Gentofte Hospital Øre-næse-hals/Audiologisk afdeling E Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Høreapparat til børn Audiologisk afdeling Audiologisk afdeling har to afsnit: et lægeligt

Læs mere

Indeni dit høreapparat

Indeni dit høreapparat Indeni dit høreapparat Det virker som en Pro Stilhed Støj Tale i støj Musik Her virker det: SpeechZone : Kun Pro giver dig tydelig tale overalt Sådan virker det: Begge høreapparater arbejder sammen for

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Apps som høretekniske hjælpemidler eller supplement 4l høreapparatets muligheder. Vibeke Møller Rikke Kristensen

Apps som høretekniske hjælpemidler eller supplement 4l høreapparatets muligheder. Vibeke Møller Rikke Kristensen Apps som høretekniske hjælpemidler eller supplement 4l høreapparatets muligheder. Vibeke Møller Rikke Kristensen Dagens program Kan apps ersta>e?ernbetjening? Kan apps ersta>e konferencesystemer Kvalitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

GN Hearing app brugsanvisning

GN Hearing app brugsanvisning GN Hearing app brugsanvisning Introduktion Appen er udviklet for at forbedre din lytteoplevelse og hjælpe dig med at få mest muligt ud af dine høreapparater. Vores innovative lydteknologi og design i kombination

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Skype for Business i UCSJ

Skype for Business i UCSJ Skype for Business i UCSJ UCSJ DIGITAL Table of Contents...3 Hvad er Skype for Business... 4 Hvordan får jeg Skype for Business?... 13 Hvilke krav er der til min computer eller bærbare enheder?... 17 Advarsel...

Læs mere