STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR DECEMBER 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2000"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR DECEMBER 2000 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfonds Statens Kunstfond beretning 2000 Statens Kunstfond 2001 Grafiker: Finn Nygaard osv. Fotograf: Omslag: ISBN Oplag: 1500 eksemplarer 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget Uddelinger 8 Indkøbs- og legatudvalget Uddelinger 10 Indkøbte værker 14 Beretning fra litteraturudvalget 23 Uddelinger 24 Beretning fra tonekunstudvalgene 27 Fællesuddelinger 27 Udvalget for den klassiske musik 28 Uddelinger 29 Udvalget for den rytmiske musik 34 Uddelinger 35 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget 39 Uddelinger 40 Indkøbte værker 42 Beretning fra arkitekturudvalget 44 Uddelinger 45 Beretning fra film- og teaterudvalget 48 Uddelinger 49 Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser 52 Modtagere af livsvarige kunstnerydelser 52 Regnskab for finansåret Status pr. 31. december

3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Områdechef Linda Damskier, formand Udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg Udpeget af Det Radikale Venstres folketingsgruppe Fhv. minister Torben Rechendorff Udpeget af Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe Folketingsmedlem Hanne Andersen Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Folketingsmedlem Ester Larsen Udpeget af Partiet Venstres folketingsgruppe Filminstruktør Chr. Braad Thomsen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Overlærer Erik Dissing Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Kulturpolitisk sekretær Poul-Henrik Jensen Udpeget af Enhedslistens folketingsgruppe Jens Th. Keiding Udpeget af Kristelig Folkepartis folketingsgruppe Borgmester Hans Thustrup Hansen Udpeget af Københavns Kommune Amtsrådsmedlem Anna M. Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Annelise Ballegaard Petersen Udpeget af Odense Universitets humanistiske fakultet Lektorvikar Ann Lumbye Sørensen Udpeget af Københavns Universitets humanistiske fakultet Lektor Charlotte Rørdam Larsen Udpeget af Aarhus Universitets humanistiske fakultet Billedkunstner Ulla Diederichsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Leif Kath Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Bjarke Regn Svendsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedvæver Nanna Hertoft Udpeget af De tilskudsberettigede kunstnersammenslutninger 3

4 Arkitekt Karen Zahle Udpeget af Akademiraadet Billedhugger Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Maler Sys Hindsbo Udpeget af Akademiraadet Forfatter Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatter Pernille Tønnesen Udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere Dramatiker Ulla Ryum Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Søren Ulrik Thomsen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Solvej Balle Udpeget af Det Danske Akademi Komponist Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist John Frandsen Udpeget af Dansk Komponistforening Prorektor Per Erland Rasmussen Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponist Svend Hvidtfelt Nielsen Udpeget af Statens Musikråd Komponist Pia Raug Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Arne Würgler Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Hans Dal Udpeget af Danske Populærautorer Væver Charlotte Schrøder Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Indretningsarkitekt Susanne Christophersen Udpeget af Foreningen Danske Designere Arkitekt Carsten Hoff Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Pernille Munch Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Professor Ib Bondebjerg Udpeget af Det Danske Filminstitut Skuespiller Ina-Miriam Rosenbaum Udpeget af Teaterrådet 4

5 Dramatiker Gerz Feigenberg Udpeget af Teaterrådet Bestyrelsen Komponist Kenneth Knudsen, formand Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen Billedhugger Mogens Møller, indtil oktober 2000 Arkitekt Torben Schønherr, fra oktober 2000 Forfatter Bent Vinn Nielsen Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup Arkitekt Lone Wiggers Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhugger Mogens Møller, formand indtil oktober 2000 Udpeget af kulturministeren Arkitekt Torben Scønherr, formand fra oktober 2000 Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Frithioff Johansen Udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhugger Mogens Møller, formand indtil oktober 2000 Udpeget af kulturministeren Arkitekt Torben Schønherr, formand fra oktober 2000 Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Søren Elgaard Udpeget af repræsentantskabet Mag. art. Anneli Fuchs, indtil udgangen af marts Billedkunstner Karin Birgitte Lund, fra april Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatter Bent Vinn Nielsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Bent Haller Udpeget af kulturministeren Forfatter Merete Torp Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist Kenneth Knudsen, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Mogens Christensen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Ivar Frounberg Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik 5

6 Komponist Kenneth Knudsen, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Lars H.U.G. Udpeget af repræsentantskabet Komponist Mikkel Nordsø Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen, formand Udpeget af repræsentantskabet Væver Anet Brusgaard Udpeget af repræsentantskabet Keramiker Bente Hansen Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Lone Wiggers, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekt Claus Bonderup Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Kjeld Vindum Udpeget af repræsentantskabet Film- og Teaterudvalget Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup, formand Udpeget af repræsentantskabet Teaterinstruktør Madeleine Røn Juul Udpeget af repræsentantskabet Filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen Udpeget af kulturministeren Sekretariatet Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Susanne Weihe Dam Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Pia Sandstrøm Overassistent Pia Dedenroth Overassistent Berit Jacobsen, indtil september Overassistent Trine Christiansen, fra oktober Registrator Claus Bohne Studerende Martin Bech Studerende Mads Flyvholm, fra september Fondens adresse: Knabrostræde København K Telefon Telefax E-post Hjemmeside 6

7 BERETNING FRA BESTYRELSEN Arbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år været en fortsættelse med de fleste af de sager og emner som vi i 1999 drøftede, inklusive en del interessante drøftelser afledt af det forhold at en tre-årsperiode i en årrække har været markeret med en udstilling, et forsøg på en præsentation af fondens virksomhed i de forgangne tre år. Kunstens foranderlige forhold til dens omgivende samfund har naturligvis været særligt tydeligt for den nu siddende bestyrelse i de sidste år. Og overvejelserne over hvordan disse forandringer kan sammenfattes og videregives efter selv en kortere periode er derfor mange og ikke fri for selvmodsigelser. Statens Kunstfond har til opgave at støtte de skabende kunstnere inden for områderne litteratur, film og teater, rytmisk og klassisk musik, arkitektur, kunsthåndværk og design samt billedkunst. Men de forskellige kunstområders forhold, karakter og relationer ændrer sig naturligt nok i uens tempo, så det er derfor bl.a. fondens opgave at medvirke til at holde tungerne lige i mundene og bevare overblikket f.eks. som da det viste sig at igangsætningsordningens konstruktion ikke er egnet til at opfylde sit formål, at hjælpe nystartede kunstnere inden for samtlige fondens kunstområder i gang. Bestyrelsen tog på given foranledning initiativ til at forsøge at udbrede kendskabet til ordningens konstruktion og virkemåde - samt til fondens forpligtelser over for de kunstområder, som kan støttes af fonden. De uforbrugte midler fra igangsætningsordningens to første uddelinger samt en beskæring af midlerne for årene fremover blev af Kulturministeriet, beklageligvis inden evalueringaperiodens udløb, overført til den længe ønskede billedkunstlov. Bestyrelsen måtte anbefale at udformningen af forslag til billedkunstlov fik en gennemgribende revision; lovforslaget eller dets bemærkninger indebar ingen steder begrebet kunstnerisk kvalitet, og armslængdepricippet forekom anfægtet ved at det kommende billedkunstråds planer for næstkommende år skal forhåndsgodkendes af kulturministeren. Ydermere vil de to billedkunstudvalg under Statens Kunstfond blive flækket ved overførsel af det billedkunstneriske udsmykningsudvalgs funktion til billedkunstrådet. Herved fortabes den vigtige sammenhæng og afbalancering mellem legater, indkøb og udsmykningsopgaver til billedkunstnere, som de to udvalgs placering i fonden hidtil har været en vigtig tilskyndelse til at være opmærksom på. Bestyrelsen vil i sit afsluttende år søge at sammenfatte arbejdet i de tre år og finde en egnet måde at kommunikere dette på foruden at søge at lægge pres for at gennemført en løsning på spørgsmål som den skæve fordeling med hensyn til rådighedssummer mellem det klassiske og det rytmiske tonekunstudvalg, kuntshåndværk- og designudvalgets muligheder for at igangsætte udsmykningsopgaver samt den tiltrængte forhøjelse af de livsvarige kunstnerydelser. Kenneth Knudsen formand for bestyrelsen 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Arbejdet i de to billedkunstudvalg har gennem året været præget af positiv travlhed. Et stort antal sager er blevet behandlet, og udvalgenes medlemmer har for alvor kunnet mærke Julius Bomholts tanker bag det, der i brede kredse, politiske såvel som kunstneriske og kulturelle, bliver betragtet som "verdens bedste kunstfondlov". Indkøbs- og legatudvalget har i det forløbne år set en lang række udstillinger over hele landet. Der er indkøbt mange værker, præmieret installationer og ophængninger. Alle sammen af høj kunstnerisk kvalitet. Det er vort klare indtryk, at Statens Kunstfond er en betydningsfuld støtte og stimulerende faktor i det danske kunstliv. Et kunstliv præget af stor grøde, og med mange aktører på scenen. Det store antal legatansøgninger er et meget synligt bevis på denne grøde. Desværre rækker midlerne ikke til en bredt dækkende støtte, både hvad angår de unge og de mere "etablerede" kunstnere. Udsmykningsudvalget har i år kunnet ane omridset af den valgte politik; at støtte store markante opgaver i det offentlige rum med stærk vægt på dette rums grænseområder i ordets videste betydning. Denne søgen efter grænseområder har således resulteret i et samarbejde med År 2000 Fonden og Ørestadsselskabet om et markant skulpturprojekt i Ørestad. Arbejdstitlen har været "Kunsten før byen". Hvordan genereres en by, når kunsten kommer først? På Bornholm tegner omridset af et landskabs- og skulpturprojekt sig. Bornholm som ø, som grænse og region. I det sønderjyske grænseland har udvalget længe arbejdet på at igangsætte et landskabs- og skulpturprojekt, optaget af dette landskabs særlige rolle som grænse og region. I Åbybro vil et landskabs- og skulpturprojekt behandle den moderne bys diffuse møde med landskabet, en port - men ikke en byport. I Hobro behandles mødet mellem by og fjord, formet som en kunstkile fra fjorden ind mod byens midte. I forsøget på at definere og udvide grænsen for det offentlige rum støtter udvalget i hele 3-års perioden den eksperimenterende website:<www.stedet3.dk>, hvor 11 kunstnere er givet muligheden for at afsøge grænserne for det virtuelle rum. Projektet er det første af sin art i norden. Vi har således fortsat diskussionen om et offentlige rum, som tidligere udvalg tog initiativ til med udstillingerne og bøgerne "Stedet?" og "Stedet 2". Udvalget har haft det held at modtage ansøgninger, som har resulteret i udsmykninger i et kapel, en retsbygning og en handelsskole. Alle udsmykninger har været en dialog med arkitekturværker af høj arkitektonisk kvalitet. Udvalget har tillige virket som konsulent for År 2000 Fonden i forbindelse med udsmykningen af Jelling Kirke. Et eksempel på bredden i udvalgets arbejdsopgaver. For de billedkunstneriske udvalg Torben Schønherr UDDELINGER UDSMYKNINGSUDVALG Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har i 2000 modtaget 47 ansøgninger, hvoraf 6 er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER Grenå, Dronningens Ferieby Billedkunstner Per Arnoldi København, Handelshøjskolen Billedkunstner Steffen Jørgensen København, Ørestad Billedhugger Hein Heinsen Billedhugger Per Kirkeby Billedhugger Bjørn Nørgaard 8

9 Tårnby Retsbygning Billedkunstner Carl Magnus Åbybro Kommune Billedkunstner Kurt Tegtmeier Århus, Store Torv Konkurrence - Deltagende billedkunstnere: Øivind Nygård, Jesper Rasmussen, Morten Stræde, Elisabeth Toubro, Jette Vohlert, Jørgen Haugen Sørensen UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 2000 (BELØBENE ANGIVER FONDENS BEVILLING) Aalborg Sygehus Kapel Maler Stig Brøgger Billedhugger Erik Heide Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Maleren Michael Kvium Hobro Havn Billedhugger Bent Sørensen Landskabsarkitekt Uffe Wainø Internetprojekt Webmaster billedkunstner William Louis Sørensen Deltagende billedkunstnere: Eric Andersen Niels Bonde Jakob Brandt-Pedersen Flemming Brantbjerg Michael Buchwald Mogens Jacobsen Henrik Plenge Jakobsen Kirsten Justesen Thorbjørn Lausten Carsten Schmidt-Olsen Björn Ross København, Det Kongelige Bibliotek Billedhugger Kirsten Lockenwitz Tårnby Retsbygning Billedkunstner Carl Magnus Århus, Danmarks Journalisthøjskole Billedkunstner Henning Christiansen UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 2000 Frederikssund Gymnasium Billedkunstner Martin Erik Andersen Holbæk Strandpark Billedkunstner Olafur Eliasson København, Gammel Strand Billedhugger Svend Wiig Hansen København, Rockefellerinstituttet Billedhugger Peter Bonnén København, Søren Kierkegaards Plads 9

10 Billedhugger Elisabeth Toubro Odense, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Maler Troels Wörsel Slagelse, Plejehjemmet Alliance Billedhugger Lisbeth Nielsen Struer Gågade Billedhugger Thomas Bang Billedkunstner Ole Broager Søborg, Blaagaard Statsseminarium Billedkunstner Mikael Thejll Ålborg Sygehus Kapel Maler Stig Brøgger Billedhugger Erik Heide UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2000 modtaget 832 ansøgninger, hvoraf 93 blev imødekommet. Endvidere blev der tildelt 26 præmieringer, 20 legater til ældre fortjente kunstnere og 26 legater til efterladte efter kunstnere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Claus Steen Andersen Mikael Bang Martin Berge Michelle Eistrup Joakim M. Eskildsen Charlotte Claudia Haslund-Christensen Bertil Skov Jørgensen Thomas Fleron Jørgensen Jakob Kolding Ole Krabbe-Poulsen Simon Ladefoged Madsen Anne Sofie Meldgaard Tina Maria Nielsen Steven Mygind Pedersen Jane Maria Petersen Katja Kristensen Serber Gitte Villesen 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Pia Arke Bjørnstjerne Christiansen Olafur Eliasson Jakob Fenger Thierry Geoffroy-Colonel Ellen Hyllemose Annemette Larsen Jørgen Carlo Larsen Rasmus Nielsen Knud Odde Pernille Priorgaard Worsøe Eva Öhrling 10

11 ARBEJDSLEGATER Tune Andersen Martin Bigum Milena Bonifacini Lea Boruszek Henrik Brahe Ruth Campau Inge Ellegaard Alba S. Enstrøm Torben Eskerod Jesper Fabricius Gordon Fazakerley Egon Fischer Preben Fjederholt Jørgen Fog Nils Erik Gjerdevik Morten Goll Niels Guttormsen Ib Monrad Hansen Jens-Otto Hansen Nils Viga Hausken Tove Hummel Aka Høegh Jytte Høy Poul Isbak Berit Heggenhougen Jensen Birgit Johnsen Per Lunde Jørgensen Maria Karlsson Kristine Kemp Bruno Kjær Joachim Koester Tomas Lahoda Peter Land Peter Lind Pernelle Maegaard Rolf Martens Edward Matwijkiw Bodil Nielsen Vibeke Mencke Nielsen Hanne Nielsen Øivind Nygård Max Parylewicz Ane Mette Ruge Henrik Saxgren Peter Nansen Scherfig Christian Schmidt-Rasmussen Jes Schrøder Rikard Silwärn Margrete Sørensen Jørgen Haugen Sørensen Karin Westerlund REJSELEGATER Lone Arendal Johanne Foss Svend Halberg Nils Viga Hausken Thorbjørn Lausten Peter Mandrup Finn Manford Lars Mathisen 11

12 Lars Tingskov Mikkelsen Philip Pedersen Inger Lise Rasmussen Hanne Lise Thomsen Erik Torp Øckenholt PRÆMIERINGER Martin Erik Andersen for ophængning på Den Frie Udstilling Thomas Bang for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Kaspar Kaum Bonnén for ophængning Decembristerne Rosan Bosch for "Deep Down" / Galleri North Espen Brandt-Møller for Rumstreg, Charlottenborgs Forårsudstilling Ulrik Lichtenberg Crone for TRASH Hits, Traneudstillingen Ingvar Cronhammar for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Jesper Fabricius for Uncontrolled Desire / North Udstillingssted Kim Grønborg for installationerne "Hvordan det er" og "Omkørsel til ingen steder", Århus Kunstbygning Lone Høyer Hansen for ophængning på Grønningen Lone Høyer Hansen for skulptur Galleri Asbæk Poul Ingemann for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Sophia Kalkau for udstilling i Museumsbygningen, København Lotte Tauber Lassen for "Flower Box" udstillingen SUB ROSA/Charlottenborg Freddie A. Lerche for ophængning Den Frie Udstilling Finn Mickelborg for udstilling i Overgaden Maria Nicolaisen for værket "Gartnerens Dagbog", Transit Ina Olsen for ophængning på KE, Den Frie Udstillings Bygning 12

13 Finn Naur Petersen for installationen Comfort Me/ Galleri Søren Houman Kirstine Roepstorff for ophængning Efterårsudstillingen/Charlottenborg Peter Nansen Scherfig for "ROOM" / Galleri North Rikard Silwärn for "Ti Tableauer og et Tiltag"-Apis Templet, Frb.Have Ole Sporring for ophængning på Grønningen Tommy Støckel for udstillingen "I saw the art of tomorrow yesterday" Steffen Tast for udstilling på Den Gyldne / Charlottenborg Kirstine Vaaben for udstilling i Overgaden LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle Albert Bertelsen Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Erik Ortvad Kirsten Rose Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Bodil Leon Aalykke Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christoffersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen 13

14 Minna Gyrithe Holmskov Merete Agergaard Jensen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Birthe Jørgensen Ebba Koch Aase Tut Køpcke Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Evelyn Oldenburg Else Schwalbe INDKØBTE VÆRKER MALERI Poul Agger Uden titel 1999, akryl på lærred, 3 stk. Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jørgen Mikael Andersen Sort/hvid, acryl/olie Guirlanden, Århus Kunstbygning Merete Barker I de røde byer 2000, olie på lærred Galleri Hummelure, Århus Martin Bigum Selvportræt (som H. C. Andersens Skyggen) 1999, olie på lærred Niels Stærk, København Jørgen Boberg Udfoldet 1999, olie på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Peter Bonde They call on you 2000, olie på lærred Gallerie Asbæk, København Anne Marie Brauge Sommernat 2000, acryl Apache 1999, acryl Pro, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Bodil Brems Papaver variabilus 2, 5, 12 og 18, maling på lærred, 4 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jens Brok Striber II 2000, alkyd maling Form I 2000, alkyd maling Mono III 2000, vandbaseret lak, spraymaling Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Stig Brøgger Uden titel, olie og voks på lærred Galleri Susanne Ottesen, København Malgorzata Maria M. Buras Maleri, acryl på lærred 14

15 Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Ulrik Lichtenberg Crone White trash, code blue and agent orange 2000, acryl på lærred, 2 stk. Galleri Søren Houmann, København Claus Egemose Colourteam 2000, autolak på aluminium NewArt, København Anette Harboe Flensburg Paintings of weightlifters combined with figured curtaincloth 1999, olie på lærred Politikens Galleri, København Jes Fomsgaard Narrowgate 1999, acryl/olie på plade Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København Signe Guttormsen Reset 2000, acryl på træ, 2 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Hagen Min datter Lotus 2000, acryl på lærred Pro, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Erik Hagens Markedet i Vilnius 1999, olie på lærred Clausens Kunsthandel, København Jens Peter Helge Hansen Maleri, maleri på lærred Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Ole Prip Hansen To drenge med fugl 1999, olie på lærred Corner, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ingrid Hansen Blå komposition, olie på lærred Grøn vindue, olie på lærred Galleri Trap, København Foersom Hegndal Akvarel, 8 stk. Guirlanden, Århus Kunstbygning Ingvald Holmefjord Vinmarker Corbieres, maleri på lærred Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Fyrretræer ved bjerg 2000, olie på lærred Bjerg 2000, olie på lærred Schæffergården, Gentofte Jens Haugen-Johansen Hyrdejagt 1999, olie på lærred Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København Finn Richardt Jørgensen Uden titel II 1999, acryl på lærred Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Leif Kath

16 Uden titel, blandet teknik på papir, 2 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Kjærsgaard 2000 glas portvin 2000, akryl på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Herold G. Kristensen Fra Nakkehage 2000, olie på lærred, 3 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Henrik Exter Krogh Forestilling 2000, maleri, 2 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Tom Krøjer Surfing Japan 2000, akvarel Galleri C, Århus Kristina Kudsk Svanholm 2000, olie på lærred Janus Bygningen, Tistrup Bodil Kaalund Engle trompeter 1982, olie på træ Galerie Dahl, København Poul Lee Den udvalgte 1999, olie på finer Den Frie Udstillingsbygning, København Seppo Mattinen Kat på maven 2000, olie på plade Clausens Kunsthandel, København Finn Mickelborg Space painting 2000, akryl på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ulrik Møller Ved stranden IV 1999, olie på lærred Corner, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kehnet Nielsen Apollon: Yellow/Orange 2000, olie på lærred Galleri Susanne Ottesen, København Lis Nogel Lysspor I 1998, tegning, drafting folie, kul og blyant Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Dick Nyhuus Orange stor, maling på lærred Guirlanden, Århus Kunstbygning Lars Nørgård Fornøjet bytte Galerie Møller Witt, Århus Ole Olesen Størrelser Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus John Olsen

17 Svedehytten 2 tegninger 1999, kul og pastel på papir, 3 stk. Kastrupgårdsamlingen, Kastrup Max Parylewicz Myte, foto emulsion Guirlanden, Århus Kunstbygning Tal R. Første, anden, tredie 1999, olie på lærred Galerie Mikael Andersen, København Inge Rasmussen Luftkasteller 1997, Olie/tempera på lærred Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Nils Ryberg Forår i haven 1999, olie på plade Guirlanden, Blomstrende eng Skjørring 1999, olie på plade Århus Kunstbygning Jørgen Rømer Ved Marsk-kanalen 1999, akvarel 27.VI II , akvarel Apr , akvarel Clausens Kunsthandel, København Marianne Schrøder Uden titel 1999, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Karen Serena Belchité I Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Ole Sporring Mal selv NOPIP 1999, akryl, paintstick på hørlærred Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg Vicky Vera Steptoe Alexander 2000, akryl på lærred Radovan 2000, akryl på lærred Balthazar 2000, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Morten Stræde Uden titel 1998, akryl og blyant på papir Gallerie Mikael Andersen, København Bjarke Regn Svendsen Aarhus 2000, olie på lærred Århus Kunstbygning Arne Haugen Sørensen Leda og Svane 2000, acryl på lærred Galleri Profilen, Århus Olaf Sørensen Joes Meal 2000, olie på lærred Højbane i skumring 2000, olie på lærred Den Frie Udstillingsbygning, København Karin Nathorst Westfelt Hareskoven 1994, olie pastel Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København

18 Poul Winther Til C.NATdec , olie på lærred Kastrupgårdsamlingen Carsten von Würden RAMAA 2000, olie på lærred Galleri Hummeluhre, Århus Sita 2000, olie på lærred Galleri Bie & Vadstrup, København Troels Wörsel Uden titel 1999, lærred, aluminium, krydsfiner og acryl Galleri Franz Pedersen, Horsens SKULPTUR Ejler Bille Dyret 1937, bronce Spirende form 1937, bronce Veksølund, Veksø Ole Broager Stolen 2000, stål og træ Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Ole Christensen Organisme 1998, bronze Veksølund, Veksø Lene Elsner Skulptur Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Gurli Gottlieb Elefanthud, stentøj Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Sigrid Lütken Kornsøjle, stentøj Fugl der klør sig, stentøj Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Lisbeth Nielsen Mand kvinde, bronce Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Hans Christian Rylander En celle, et længslens og frygtens rum, et skrøbeligt sted 2000, marmor, bronze, jern, latex, gips, polyester Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier Den danske sten 1999, Faxe-sandsten og Quimbre-granit Veksølund, Veksø Mikael Thejll Spil/play#1 (wie auch immer) 1999, træ, maling, gips, vaskefad, karton og papir Overgaden, København TEGNING Morten Stræde

19 Uden titel 1998, blyant på papir Gallerie Mikael Andersen, København Lisbeth Thingholm Uden titel 2000, tegning, 3 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København GRAFIK Johanne Foss Oldonyowas. Markedsplads 1997, ætsning og akvatinte Ilkurot. Mennesker, dyr og boma på bakke 1998, farveradering Dreng og fugl 1996, farveradering Agaver. Lengijave II 1997, farveradering Oldonyowas. Markedsplads 1997, ætsning Oldonyowas 1996, ætsning Ngedegu Kvinder og børn 1996, ætsning Kidefu 1996, ætsning Agaver. Lengijave I 1997, ætsning og akvatinte farveradering Karen Blixen Museet, Rungstedlund Sys Hindsbo Mand med kat på skulder 2000, ætsning Mand gøres klar 2000, ætsning Bæring 2000, ætsning Fåborg Kunstmuseum Maja Lisa Engelhardt Jensen Vej gennem landskab 2000, litografi, 2 stk. Galleri Weinberger, København Erling Jørgensen En ryger (58) 1999, koldnålsradering 3 rygere (IV) 1999, koldnålsradering Ryger (56) 1999, koldnålsradering Ryger (61) 1999, koldnålsradering 3 rygere (II) 1999, koldnålsradering Dubuffet med cigaret i næsen 1999, koldnålsradering Smugryger 1999, koldnålsradering Clausens Kunsthandel, København Jens Lindhe Palazzina di Stupinigi 2000, digitaltryk på akvarelpapir, 20 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Karin Mathiasen Papgrafik 2000, grafik, 6 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Inge Marie Mørcke Uden titel 1995, grafik Uden titel 2000, grafik, 2 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Rasmus Nellemann Del af dørlås 1963, ætsning Dørlås 1963, ætsning Kulsilo (Kalvebod Brygge) 1959, ætsning Kran og stillads 1975, ætsning Stakit (Christianshavns vold) 1960, ætsning Sydkraft IV 1989, ætsning Byggeplads (Islands Brygge) 1965, ætsning Kulsilo med 3-tal (Kalvebod Brygge) 1959, ætsning

20 Sydkraft III 1989, ætsning Asiatisk pakhus 1981, ætsning Ved volden (Enveloppevej) 1958, ætsning Asiatisk pakhus 1981, ætsning Sydkraft II 1989, ætsning Sydkraft V 1989, ætsning Clausens Kunsthandel, København Palle Nielsen Uden titel 1999, linoleumssnit, 3 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Morten Skovmand Stavns 1990, farvestentryk Trappe 2000, farvestentryk Nattebillede 1989, tusch og guache over lito Venezia 1990, olie over radering Nattebillede 1989, tusch og guache over lito Danske Grafikere, København Poul Sørensen Udstødt 1999, træsnit Ventende 1999, træsnit Grotte 1999, træsnit Kunstnernes Hus, Århus Søren Hillerup Vaag Uden titel 2000, træsnit, 10 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København FOTO Tune Andersen Teletubby 1999, foto, 2 stk. Gammel Strand 48, København Maj-Britt Boa Kaffepause 1999, foto Glemt 1997, foto Galleri Specta, København Henrik Brahe Portræt af en metode 2000, foto, 3 stk. Gammel Strand 48, København Charlotte Claudia Haslund-Christensen Uden titel 1999, foto, 2 stk. Galleri Image, Århus Frans Jacobi Real time wind 1999, foto, 3 stk. Imagine more 1999, foto, 3 stk. Stalke Galleri, København Klaus Thejll Jakobsen Ollie Variations 2000, foto, 8 stk. Galleri Tommy Lund, København Henrik Plenge Jakobsen Nasdaq Forever 2000, scannacrome on pvc, 1 af 3 stk. Galleri Nicolai Wallner, København Per Bak Jensen Havebilleder, foto, 7 stk.

21 Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Ejstrup III 1999, foto Ejstrup I 1999, foto, 2 stk. Sønderborg Slot Lygtepæl Århus Havn 2000, foto Skurvogne Århus Havn 2000, foto Århus Kunstbygning Tildragelser, farvefoto, 3 stk. Stalke Galleri, København Fie Johansen København Zoo 1992, fotogravure Rotunden i Hellerup 1995, fotogravure Grønland 1996, fotogravure Århus Kunstbygning Joachim Koester Cornwallis Island 1999, C-print Beechey Island 1999, C-print Galleri Nicolai Wallner, København Smike Käszner 20th Century Over and Out 1997, fotopolymer, 3 stk. Århus Kunstbygning Susanne Mark Nowhere 2000, fotogravure Kobber og jern 2000, fotogravure og akvarel Posletten 2000, fotogravure og airbrush Zebra, Den Frie udstillingsbygning, København Finn Naur Petersen Kissing the Island, firefarve fotopolymergravure, 3 stk. Århus Kunstbygning Steen Møller Rasmussen Uden titel 2000, foto sort/hvid Uden titel 1997, foto sort/hvid Asbæk, København Inger Lise Rasmussen PRORA 2000, fotogravure, 5 stk. Galleri Image, Århus Lisa Strömbeck Parents 1997, foto c-prints 1/3 edition 3, 6 stk. Galleri Tommy Lund, København Jens Balder Sørensen G. Rekadence, foto på lærred Århus Kunstbygning Lene Wyke Uden titel 1999, foto, 8 stk. Nordisk Ministerråds Galleri, København ANDET Margrethe Agger Rød serie tæppe II, vævet tæppe Blå serie tæppe II, vævet tæppe Gul serie tæppe II, vævet tæppe Den Frie Udstillingsbygning, København

22 Kaspar Kaum Bonnén Print på papir, tegning og print på papir Galerie Mikael Andersen, København Sigrid Lütken To svaner, stentøj Tre hvide høns, stentøj Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Erland Knudssøn Madsen Vækst ude i verden, bemalet trærelief Vækst forklaringsforsøg, bemalet trærelief Galleri Hummelure, Århus

23 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har forsat sit gode samarbejde i 2000 og har forvaltet de betroede midler efter præcis samme grundindstilling som i året før, nemlig at ingen genre på forhånd er dømt ude. Om ansøgeren skriver lyrik eller prosa, for børn eller voksne, er efter vores opfattelse underordnet. Det afgørende er, om der er tale om litteratur af høj kvalitet. Når det er tilfældet, føler udvalget sig forpligtet til at yde en så stor støtte, som legat eller stipendium, vi overhovedet har mulighed for. I den forbindelse kunne vi sagtens finde anvendelse for flere penge, men må dog samtidig konstatere at det beløb, vi faktisk har til rådighed, fortsat er større end for noget tidligere udvalg. Som i vores første år har vi valgt at operere med pænt store legatstørrelse idet vi hellere vil imødekomme lidt færre ansøgninger end sprede rådighedsbeløbet til flere, med små og utilstrækkelige legater til følge. Hvad legatstørrelser angår, har vi fastholdt de beløb, vi blev enige om ved vores tiltræden i 1999, nemlig legater på , og Den særlige legattype, som vi indledte sidste år, nemlig Turbolegaterne, der kan tilfalde forfattere der har brug for ekstra stimulering, har ligeledes samme størrelse, nemlig kr. Derimod har vi forhøjet beløbet ved præmiering fra kr. til nu kr. Vi har i år kunnet uddele hele otte treårige stipendier, til otte unge eller yngre forfattere. Det har vi gjort med stor glæde, velvidende at netop det treårige stipendium er af meget stor betydning i begyndelsen af forfatterkarrieren. I forhandlingerne om, hvem stipendierne skulle tilfalde, var en del andre kvalificerede navne end de otte også på tale. Det synes vi naturligvis er stærkt opmuntrende: at der for øjeblikket er så stor tilgang af talentfulde forfattere. Det lover godt for fremtiden. Af de såkaldte igangsætningsstipendier har vi i år udpeget syv modtagere. Udvalget er stadig i tvivl om hvorvidt disse stipendier egentlig har nogen mening, for ved de ordinære uddelinger i foråret har vi ikke registreret nogen særlig fjendtlighed overfor ungdommen - som igangsætningsstipendierne jo retter sig mod - hverken hos os selv eller hos fondens øvrige fagudvalg. Nærmest tværtimod. Vi har i år kunnet indstille to forfattere til livsvarig ydelse og konstaterer med tilfredshed at Repræsentantskabet har tiltrådt begge vores anbefalinger. Dog markerede Repræsentantskabet en vis skepsis mht. en af kandidaterne, nærmere bestemt den pågældendes relativt unge alder 38 år. Et enkelt medlem af Repræsentantskabet ytrede, at udvalget for litteratur åbenbart har svært ved at finde egnede kandidater eftersom vi anbefaler en så ung forfatter. Her kan vi heldigvis berolige Repræsentantskabet: litteraturudvalget har ikke svært ved at finde kandidater til de livsvarige ydelser. Der er stadig en del fortjenstfulde ældre forfattere, som endnu ikke har modtaget denne udmærkelse. Og der er ikke mindst en hel del yngre forfattere som efterhånden har markeret sig så stærkt, at de inden så længe må komme i betragtning. Men afgørende for hvem litteraturudvalget anbefaler er naturligvis en vurdering af den kunstneriske værdi af kandidaternes arbejde. Vi har i år præmieret tre udgivelser, alle fra efteråret 99. For at et værk kan præmieres mener vi, som i 99, at der må være tale om et værk der betegner et højdepunkt i sæsonen samt i forfatterens produktion. På den baggrund valgte vi ikke at præmiere nogle af de bøger, der udkom i foråret Op til flere fremragende forfattere udgav ganske vist bøger i denne sæson, men vi mente og mener netop ikke at der i nogle af tilfældene var tale om højdepunkter i den enkeltes produktion. Det ser heldigvis lysere ud for efterårssæsonen I lighed med vores første år har vi også i 2000 støttet enkelte litterære arrangementer. Vi mener fortsat ikke at formidling af litteraturen er vores bord, men i konkrete tilfælde, hvor vi har sikkerhed for at pengene kommer forfattere til gode, støtter vi gerne.

24 År 2001 bliver vores sidste år på pinden, derfor vil vi i den nærmeste fremtid foreslå at vi får lov til at gøre rent bord efter os, dvs. at det betros os også at præmiere de bøger, der udkommer sidst i vores periode, nemlig efteråret Vi ved af egen erfaring, at det er noget af en belastning for et nyt udvalg, straks ved dets tiltræden, at skulle læse og vurdere en hel sæsons bøger. Ellers er vi ved godt mod og parat til nye eventyr i bøgernes verden. Merete Torp, Bent Haller og Bent Vinn Nielsen UDDELINGER Litteraturudvalget har i 2000 modtaget 283 ansøgninger, hvoraf 102 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 8 legater til efterladte efter forfattere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Helle Thornvig Christensen Rune Larsen Homann Knud Olav Jensen Claus Lerche Andersen Mikael Miki Kuhre Line Lenskjær Rune Brink Schleimann 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Claus Beck-Nielsen Morten Blok Mads Storgaard Jensen Christian Jungersen Hanne Kvist David Læby Tóroddur Poulsen Jesper Wung-Sung ARBEJDSLEGATER Naja Marie Aidt Sven Assels Solvej Balle Lisbeth Bendixen Jens Blendstrup Thomas Boberg Klavs Bondebjerg Jytte Borberg Jens Branner Niels Brunse Camilla Christensen Camilla Deleuran Daniel Dencik Karen Marie Edelfeldt Jens-Martin Eriksen Birgit Filskov Jørn Frederiksen Christian Yde Frostholm Rolf Gjedsted Marco Goli Barbara Gress Katrine Marie Guldager Mark Hebsgaard

25 Helle Helle Merete Pryds Helle Lene Henningsen Christina Hesselholdt Benn Q. Holm Per Højholt Carsten Jensen John Bang Jensen Thøger Jensen Erling Jepsen Ida Jessen Søren Jessen Claes Johansen Pia Juul Hans Otto Jørgensen Dorte Karrebæk John Fellow Larsen Marianne Larsen Ole Henrik Laub Lotte Linck Henning Mortensen Bodil Nielsen Lone Munksgaard Nielsen Jóanes Nielsen Helle Nyberg Erik Trigger Olesen Inge Pedersen Albert Hytteballe Petersen Peter Poulsen Juliane Preisler Gorm Frederik Rasmussen Grete Roulund Jørgen Rytter Peter Rønnov-Jessen Morten Sabroe Asger Schnack Peer Sibast Ivars Silis Jan Sonnergaard Ditte Steensballe Nicolaj Stochholm Birgit Strandbygaard Morten Søndergaard Bjørn Themsen Søren Ulrik Thomsen Tomas Thøfner Morti Vizki Maj-Britt Willumsen Grzegorz Wróblewski Søren Würtz REJSELEGATER Jan Bredsdorff Christian Dorph Inge Eriksen Henning Goldbæk Gynther Hansen Klaus Høeck Janina Katz Peter Laugesen Karl E. Rasmussen Niels Simonsen Hanne Marie Svendsen

26 Pia Tafdrup STØTTE TIL PROJEKTER Digternes Saloon til forfatterhonorarer i f.m. oplæsn.arrangementer PRÆMIERINGER Á KR. Lars Bonnevie for oversættelse af Louis-Fredinand Célines "Rejse til nattens ende" Vibeke Grønfeldt for "Det rigtige" Laus Strandby Nielsen for "Mellemrum" BESTILLINGSHONORARER Den Anden Opera til Anne Marie Bjerg LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER FORFATTERE Helle Kastberg Bjerregaard Inga Klitgaard Ruth Malinowski Lise Ring Else Schaldemose Chili Turéll Katrine Ussing Inger M. Woel

27 BERETNING FRA TONEKUNSTUDVALGENE De to tonekunstudvalg uddelte i fællesskab et tre-årigt arbejdsstipendium, 8 arbejdslegater foruden 17 bestillingshonorarer. Der er fortsat stor opmærksomhed i begge udvalg på fællesfeltet for de to områder. Naturligt nok er der større vandring fra de rytmiske mod de klassiske end omvendt - interessen for at komponere, i betydning: mod højere grad af præcision i notation, er stadig større hos de rytmiske komponister og musikskabere end interessen for at 'løsne op' og arbejde med f.eks. pulserende rytmik er hos de klassiske. Uddannelsen af klassiske komponister indebærer kun ringe grad af kontakt med de elementer den rytmiske musik er baseret på - og samme uddannelse hviler bl.a. også på den forudsætning, at der er et skarpt skel mellem de skabende, komponisterne, og de udøvende, musikerne, et skel der ikke er så skarpt i den rytmiske lejr. Ved bedømmelsen af indsendte værker er det ikke tilstrækkeligt udelukkende at anvende de klassiske bedømmelseskriterier på ansøgninger fra en rytmisk komponist - uden den uddannelse som de klassiske komponister gennemgår. Det er en balancegang som der ikke desto mindre stadig er tilfredshed med i begge udvalg. Der er således en stigning på 44% fra 1999 til 2000 i antal fællesbevillinger. At der stadig mangler omkring 1 mio. kr. i at det rytmiske udvalg har samme rådighedsbeløb som det klassiske, mærkes tydeligt - især når der ansøges om midler til støtte til projekter som ikke var definerede på det tidspunkt hvor hovedparten af pengene må disponeres, ved forårsuddelingen i marts/april. Også i 2000 udskrev de to tonekunstudvalg en konkurrence. Med titlen: '1 performer + elektronika' lød opfordringen denne gang: 'Skriv et værk, ikke over 3 minutter langt, hvor samspillet mellem en udøver og elektronik - i bredeste forstand - er i fokus'. De 76 indsendte værker repræsenterede alle tænkelige stilarter, fra hyggelig værtshuspop til kompliceret interaktivitet. For dommerkomiteen, bestående af Mogens Christensen (formand), Mikkel Nordsø og Eventhore Vestergaard, var de vigtigste bedømmelseskriterier: Originale, gerne overraskende, relationer mellem de to lydgivere, musikalsk vitalitet og magi samt meningsfuld udvikling gennem hele miniaturen. Det påfaldende - og glædelige - ved de fleste af de indsendte, men anonymt bedømte værker er, at de afdækker et frodigt eksperimenterende lag, hvor stilistisk indkredsning i klassiske og rytmiske 'tilbøjeligheder' ikke rigtig giver mening længere. På udvalgenes vegne Kenneth Knudsen FÆLLESUDDELINGER 3-ÅRIGT ARBEJDSSTIPENDIUM Á KR. Thomas Clausen ARBEJDSLEGATER Jakob Draminsky Højmark Ture Larsen Hasse Poulsen Finn Savery Erik Ørum Von Spreckelsen Hugh Steinmetz Morten Thybo Jens Winther

28 KONKURRENCE MINIATURER PRÆMIERINGER À KR. Peter Rønn-Poulsen Martin Stig Andersen Anton Johannes Hejl Gregers Kirkegaard Cathrine Lervig Hans Sydow STØTTE TIL BESTILLING AF KOMPOSITIONER (først ER NÆVNT ANSØGER, DERNÆST KOMPONIST) Aalborg Symfoniorkester til Viggo Steincke Bertelsen, Jakob Mygind og Michael Bundgaard Alteration til Jørgen Teller Athelas Sinfonietta Copenhagen til Anders Nordentoft Den 3. Vej til Hanne Rømer, Morten Thybo og Henrik Sørensen Den Fynske Opera til Erik Ørum Von Spreckelsen Herlev Concert Band til Lotte Anker Janitshar Sarah Gaston til Benjamin Koppel Messiaskirken til John Tchicai Organist Mogens Jensen til Mads Vinding Solobassist Mette Hanskov til Anders Koppel Storstrøms Kammerensemble til Allan Botschinsky og Maj-Britt Kramer Vingstedcentret til Kim Sørensen UDVALGET FOR DEN KLASSISKE MUSIK For udvalget er det et privilegium alene at kunne gå efter kvaliteten af de kunstneriske udsagn. Det er derfor glædeligt at uddele tre-årige stipendier til to så spændende - og forskellige komponister som Jexper Holmen og Morten Olsen. Vi har også uddelt 28 arbejdslegater på mellem kr. og kr. foruden 5 rejselegater og støtte på i alt kr. til festivaler mv. som vi har fundet var særlig betydningsfulde. Til støtte til bestillingshonorarer har vi i år uddelt kr. til 136 værker. Alene mængden af kvalificerede ansøgninger reducerer tilskudsbeløbene; i det omfang værkbestillerne ikke supplerer disse, og derved medvirker til at honorere værdien af den kompositoriske indsats, fungerer denne praksis således, at komponisterne selv bringes til at deltage i finansieringen af kulturlivet. Vi nævnte dette forhold på dette sted sidste år, men i år må det tilmed

29 nævnes, at vi samtidig hermed oplever at vederlagene for opførelser er faldende, uanset disses antal. Dette skyldes forhold som komponisterne ingen indflydelse har på. Denne situation for partiturkomponisterne er så meget mere bekymrende som at fokus i disse år mere og mere flytter sig mod sponsorater (rettet mod det spektakulære) fremfor mod det betingelsesløse mæcenat. Netop ideen om den betingelsesløse tro på talentet, uafhængigt af 'nytteværdi', er Statens Kunstfonds store styrke - og berettigelse. På udvalgets vegne Kenneth Knudsen UDDELINGER Fonden har i 2000 inden for den klassiske musiks område modtaget 295 ansøgninger, hvoraf 229 blev imødekommet. Ansøgninger om bestillingshonorar indeholder ofte ansøgning om tilskud til flere komponister. Der er uddelt 1 legat til efterladte efter komponister. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Rune Glerup Carsten Hall Christian Hildebrandt Kasper Jarnum 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Jexper Holmen Morten Olsen ARBEJDSLEGATER Svend Aaquist Birgitte Alsted Peter Bruun Anders Brødsgaard Ole Buck John Frandsen Karsten Fundal Bo Gunge Edina Hadziselimovic Lars Hegaard Jesper Hendze Bo Lundby Jæger Klaus Ib Jørgensen Lars Klit Jesper Koch Dan Marmorstein Niels Marthinsen Svend Hvidtfelt Nielsen Anders Nordentoft Thomas Agerfeldt Olesen Andy Pape Sunleif Rasmussen Indra Rise Niels Rosing-Schow Wayne Siegel Anker Fjeld Simonsen Bent Sørensen Hans Peter Stubbe Teglbjærg REJSELEGATER

30 Lars Graugaard Edina Hadziselimovic Eva Noer Kondrup Peter Lindegaard Hans-Henrik Nordstrøm LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER KOMPONISTER Helga Bjerre STØTTE TIL FREMFØRELSE AF KOMPOSITIONER (YDET SOM GARANTI) Nikolaj Bentzon mindekoncert for Niels Viggo Bentzon Esbjerg Ensemble Workshop 2000 Lars Hegaard koncert med værker af Lars Hegaard Numus Festivalen Numus Festival 2000 Ny Musik I Suså Festival 2000 Ny Musik Odense N.M.O. Musikhøst 2000 Summartonar, Festival Festival 2000 STØTTE TIL BESTILLING AF KOMPOSITIONER (FØRST ER NÆVNT ANSØGER, DERNÆST KOMPONIST) Billedkunstner Kirsten Graver til Lasse Tajmer Aalborg Symfoniorkester til Jesper Koch Aarhus Unge Tonekunstnere til Bo Gunge Accordeon-duoen James Crabb&Geir Draugsv til Bo Andersen Aphids til Juliana Hodkinson Athelas Sinfonietta Copenhagen til Thomas Agerfeldt Olesen Av-Art Records til Peter Bruun, Ture Larsen og Carsten Bo Eriksen Basunist Jesper Juul Sørensen til Hans Abrahamsen, Peter Bruun, Andy Pape, Martin Åkerwall og Jakob Lorentzen Birkerød Kammerorkester til Boris Samsing

31 Birmingham Contemporary Music Group til Poul Ruders Blokfløjtekvartetten Siréna til Bo Andersen, Lars Hegaard og Svend Hvidtfelt Nielsen Blokfløjtenist Karina H. Jensen til Jan-Inge Wijk Blæserkursus 2000 til Mogens Andresen Cellist Brian Friisholm til Thomas Agerfeldt Olesen Cembalist Monica Westheimer til Hanne Ørvad Contemporánea til Anders Brødsgaard Copenhagen Saxophone Quartet til Bo Gunge og Morten Thybo DanceEncemble Urban Elves til Kim Helweg Danmarks Designskole til Flemming Michael Agerskov og Erik Mikael Karlsson Dansk Komponist Forening til Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen, Niels Rosing-Schow og Simon Christensen Dansk Saxofonkvartet til Karsten Fundal, Lars Klit, Niels Marthinsen, Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen og Wayne Siegel Den Anden Opera til Lars Klit, Anders Koppel, Niels Marthinsen og Juliana Hodkinson Den Klassiske Musik i Ebeltoft til Bent Lorentzen Det Danske Institut i Rom til Edina Hadziselimovic DIEM til Birgitte Alsted, Lasse Laursen, Hans Hansen og Martin Stig Andersen Duo CorTo til Hans-Henrik Nordstrøm Duo Danica til Anders Nordentoft Duo Kapow til Martin Stig Andersen Duo Karlsson & Boel til Bo Andersen Duo Takemitsu til Bo Gunge

32 Duoen Myrup & Toftemark til Anders Nordentoft Ensemble 2000 til Hans Peter Stubbe Teglbjærg Euphoniumspiller Barbara Vestfalen til Ole Schmidt Figura til Thomas Agerfeldt Olesen, Andy Pape, Wayne Siegel og Lasse Laursen Guitarist Karl Petersen til Erik Højsgaard, Hans-Henrik Nordstrøm og Niels Chr. Rasmussen Guitarist Leif Hesselberg til Axel Borup-Jørgensen Gunnar Wille ApS til Hans-Erik Philip Holland House til Kim Helweg International Carl Nielsen Music Competition til Andy Pape Kunstnersammenslutningen Kammeraterne til Svend Hvidtfelt Nielsen Kammerkoret Camerata til Bent Lorentzen, Svend E. Nielsen og Ib Nørholm Klarinettist Christian Larsen til Kuno Kjærbye Kristensen KomBas Trio til Michael Bønsdorf Køge Kommunale Musikskole til Birgitte Alsted Landsdelsorkesterforeningen til Peter Bruun, Jesper Koch, Anders Nordentoft, Karl Aage Rasmussen, Sven Erik Werner og Eva Noer Kondrup Letmark Project til Svend Hvidtfelt Nielsen Media Artes til Jørgen Plaetner Musica Nova til Juliana Hodkinson, Kasper Jarnum, Edina Hadziselimovic og Jens Voight Lund Blokfløjtenist Natasha Anderson til Juliana Hodkinson Nordjysk Musik Konservatorium til Niels Chr. Rasmussen Nordlys Ensemble

33 til Peter Bruun, Jørgen Messerschmidt, Carsten Bo Eriksen, Martin Lohse og Peter Navarro-Alonso Ny Musik i Frederikshavn til Ole Buck og Hanne Ørvad Ny Musik Odense N.M.O. til Bent Lorentzen Odense Symfoniorkester til Lars Graugaard, Bo Holten og Poul Ruders Organist Karin Schmidt Andersen til Kuno Kjærbye Kristensen Organist Niels Henrik Jessen til Bo Andersen Organist Vibeke Vanggaard til Kasper Jarnum Organist, cembalist Bine Katrine Bryndor til Hans-Henrik Nordstrøm Organist Christian Nyrop Præstholm til Jexper Holmen, Peter Bruun, Simon Steen-Andersen og Martin Stig Andersen Organist Jens E. Christensen til Arshak Ikilikian Passage til Ib Nørholm Percussionist Leander Kaiser til Lars Graugaard Pianist Jukka Juvonen til Kim Helweg Pianist Deborah Wood til Klaus Ib Jørgensen og Niels Rosing-Schow Pianist Ingo Schauser til Svend Hvidtfelt Nielsen Projekt UNA COM til Bo Andersen Royal Danish Brass til Mogens Andresen, Kim Helweg, Bo Holten og Bernhard Lewkovitch Rødovre Concert Band til Søren Hyldgaard Sangerdyst fra kyst til kyst til Erik Bach Saxofon & Orgel til Kasper Jarnum Sønderjyllands Symfoniorkester til Lars Hegaard

34 The Chilean Chamber Orchestra til Lars Graugaard Trio Ondine til Hans-Henrik Nordstrøm Trio v/palle Schou-Nielsen til Ole Buck og Niels Chr. Rasmussen Tubanist Janus Mogensen til Jesper Hendze Vejle Amt til Bent Lorentzen Vokalgruppen Ars Nova til Per Nørgård Vor Frue Kirke i Aalborg til Niels La Cour Wärme-Kvartetten til Arshak Ikilikian Århus Sinfonietta til Karsten Fundal, Niels Marthinsen og Tage Nielsen Århus Symfoniorkester til Thomas Agerfeldt Olesen og Michael Bojesen UDVALGET FOR DEN RYTMISKE MUSIK I løbet af år 2000 er der uddelt et tre-årigt arbejdsstipendium, 59 arbejdslegater samt ganske få, 5 rejselegater. Legatstørrelsen har været fra kr. til kr. Endvidere har udvalget indstillet 12 komponister til tildeling af igangsætningsstipendier. Der er ikke i år præmieret CDudgivelser. Og ikke fordi der ikke er udkommet interessante CDer med nykomponeret dansk musik, men fordi udvalget har prioriteret støtten til bestillingshonorarer højt. Der har således været tale om en tredobling i antallet af støttemodtagende komponister. Og glædeligt nok: Ansøgninger har været af en sådan art og kvalitet at de uden al tvivl måtte imødekommes. Udvalget har da også brugt kræfter på at gøre potentielle værkbestillere opmærksomme på de, ganske vist begrænsede, men dog eksisterende muligheder for støtte til bestillinger, som Statens Kunstfond har. Vi vil også i det kommende år gå videre med at sprede kendskabet til denne side af støtten til den rytmiske musik. Der er stor bredde i den rytmiske musik; der skabes meget - og mange slags musik - og den systematiserede undervisning på området har medvirket til at frembringe et betragteligt antal kompetente musikskabere inden for alle den rytmiske musiks mange genrer. Dog sorterer musikindustrien ubarmhjertigt - og præger tilmed langt ind i rækkerne, så til tider kan man i udvalget savne flere profiler som går til yderligheder - med vægt og vilje. Måske vil internettet blive en farbar vej for dem hvis musik ikke hidtil har kunnet finde nåde for musikindustriens glasøjne. Udvalget valgt i årets løb at foreslå Poul Dissing til at modtage den livsvarige ydelse. Et forslag repræsentantskabet fulgte. Hermed er i alt 35 komponister modtagere af denne ydelse. Det er stadig et åbent spørgsmål om der burde oprettes flere livsvarige ydelser, øremærket til rytmiske komponister/musikskabere, men de nuværende udvalg for tonekunsten har indstillet i fællesskab ved to lejligheder. En praksis det forekommer naturligt at fastholde.

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

21660161 bo@iruplund.dk

21660161 bo@iruplund.dk TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Formand Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk Peter/Karina Benne Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt:

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ

Vagtskema f. styrergruppen. O 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ LR SB T 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00 RP HJ BJ VAGTTELEFON. 27486744 Styrergruppen + velkost og farvel. Rene Lynge Porsborg (RP) 20843094 Lynge.porsborg@gail.co Henrik Jørgensen (HJ) 20515640 Skovstjernevej16@stofanet.dk Brian Jensen (BJ) 96386808

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Deltagere Allinge-Sandvig, Tejn Julie Messerschmidt (DS+DD+MD) Mathias Christiansen (HD+MD) Miki Jensen (HS+HD+MD) Line Nørgaard (DD+MD) Mikkel K. Østergaard (HS+HD+MD) Nanna Vestergaard (DD+MD) Erritsø

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Nordjysk Censureret 2009

Nordjysk Censureret 2009 Eva Christensen, 005 Titel: Landskab 100x90 Pris: 7500,- Betina Nielsen, 066 Titel: Den forladte dal. 130x130 Pris: 6.000,-kr Ursula Høgh, 024 Titel: Landskab 1 Pris: 5.000,-kr. Betina Nielsen, 067 Titel:

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006

Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 Resultatliste for Aalborg Regatteaen Lørdag den 9. september 2006 På gensyn igen næste år Resultatlisten er manuelt indtastet og der tages derfor forbehold for indtastningsfejl. Hvis du finder en fejl

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014

VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 VAGTPLAN DTH JULECUP 2014 SLIKKIOSK ( HOLBERG HALLEN) SLIKKIOSKER OG PØLSEKIOSKER JETTE SCHUBERT 8-13 Stinne Søemosegaard Helle Sigersen 13-18 Tove Madsen Tikkie Hansen 18-23 Carina Jørgensen Anja Brodthagen

Læs mere

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST.

NAVN TELEFON MOBIL EMAIL KONTAKT SKOLE BEST. TØMRERE (2) Projekt: Opsætning af skillevæg i det store depot Peter / Karina Rasmus Fejrskov 22415654 klitmøller@westwind.dk Erik Harlis 23719162 harlis@privat.dk HANDYMÆND (ca. 4) Projekt: opsætning af

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 5 Beretning fra bestyrelsen 10 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.

DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail. DRENGE Version : 10. April 2014 U6 DRENGE (2009) U7 DRENGE (2008) Træner Jacob Søe Lundgaard Gøgeurtvej 22 25 58 70 25 Lundgaard14@gmail.com U8 DRENGE (2007) Træner Anders Jørgensen Store Tingbakke 109

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse

Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse Klubrekorder - Senior Damer - Åben klasse 50m Fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50m Fri Annette Hansen, 84 0.26.23 07-07-2007 Århus 100m Fri Nathalie

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013

Bedømmelsesudvalgets beretning for 2013 Bedømmelsesudvalgets beretning for 213 Aflagt ved DSMFs generalforsamling 24. maj 214 For 213 har 91 personer indsendt CPD-indberetning, hvilket er en fremgang på fire personer i forhold til 212. Skemaerne

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45

Stævne: Aalborg Cup 2013 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Dato: Fredag 1. november 2013 Version 2 Stævnestart: 17.00 Officialsmøde: 16.00-16.45 Overdommer(e) Starter(e) Bettina Gadeberg Henrik Bonderup SMUT 1 Anette Frost 2 Aars 2 Berit Bodilsen 2 AGF 3 Dorthe

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 5 m Standardpistol Forening max max max Snit. % Junior Dame 4 5 6 Herre 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 Frederik Larsen Skytteklubben DSB/ASF Århus 5 Pia Villemoes Søværnets IF, København

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012

Forårsopvisning, DGI-Huset Vejle 18. marts 2012 Kl. Forening Holdnavn Antal Instruktør 10.00 Indmarch 10.10 Smidstrup-Skærup If 0.-3. kl. spring 20 Iben, Simon, Emil, Nicolai, Henrik, Lars, Hans Ole og Jørgen 10.18 Smidstrup-Skærup If 4 kl.+ spring

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere