STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR DECEMBER 2000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2000"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR DECEMBER 2000 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfonds Statens Kunstfond beretning 2000 Statens Kunstfond 2001 Grafiker: Finn Nygaard osv. Fotograf: Omslag: ISBN Oplag: 1500 eksemplarer 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget Uddelinger 8 Indkøbs- og legatudvalget Uddelinger 10 Indkøbte værker 14 Beretning fra litteraturudvalget 23 Uddelinger 24 Beretning fra tonekunstudvalgene 27 Fællesuddelinger 27 Udvalget for den klassiske musik 28 Uddelinger 29 Udvalget for den rytmiske musik 34 Uddelinger 35 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget 39 Uddelinger 40 Indkøbte værker 42 Beretning fra arkitekturudvalget 44 Uddelinger 45 Beretning fra film- og teaterudvalget 48 Uddelinger 49 Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser 52 Modtagere af livsvarige kunstnerydelser 52 Regnskab for finansåret Status pr. 31. december

3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Områdechef Linda Damskier, formand Udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg Udpeget af Det Radikale Venstres folketingsgruppe Fhv. minister Torben Rechendorff Udpeget af Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe Folketingsmedlem Hanne Andersen Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Folketingsmedlem Ester Larsen Udpeget af Partiet Venstres folketingsgruppe Filminstruktør Chr. Braad Thomsen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Overlærer Erik Dissing Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Kulturpolitisk sekretær Poul-Henrik Jensen Udpeget af Enhedslistens folketingsgruppe Jens Th. Keiding Udpeget af Kristelig Folkepartis folketingsgruppe Borgmester Hans Thustrup Hansen Udpeget af Københavns Kommune Amtsrådsmedlem Anna M. Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Annelise Ballegaard Petersen Udpeget af Odense Universitets humanistiske fakultet Lektorvikar Ann Lumbye Sørensen Udpeget af Københavns Universitets humanistiske fakultet Lektor Charlotte Rørdam Larsen Udpeget af Aarhus Universitets humanistiske fakultet Billedkunstner Ulla Diederichsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Leif Kath Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Bjarke Regn Svendsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedvæver Nanna Hertoft Udpeget af De tilskudsberettigede kunstnersammenslutninger 3

4 Arkitekt Karen Zahle Udpeget af Akademiraadet Billedhugger Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Maler Sys Hindsbo Udpeget af Akademiraadet Forfatter Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatter Pernille Tønnesen Udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere Dramatiker Ulla Ryum Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Søren Ulrik Thomsen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Solvej Balle Udpeget af Det Danske Akademi Komponist Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist John Frandsen Udpeget af Dansk Komponistforening Prorektor Per Erland Rasmussen Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponist Svend Hvidtfelt Nielsen Udpeget af Statens Musikråd Komponist Pia Raug Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Arne Würgler Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Hans Dal Udpeget af Danske Populærautorer Væver Charlotte Schrøder Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Indretningsarkitekt Susanne Christophersen Udpeget af Foreningen Danske Designere Arkitekt Carsten Hoff Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Pernille Munch Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Professor Ib Bondebjerg Udpeget af Det Danske Filminstitut Skuespiller Ina-Miriam Rosenbaum Udpeget af Teaterrådet 4

5 Dramatiker Gerz Feigenberg Udpeget af Teaterrådet Bestyrelsen Komponist Kenneth Knudsen, formand Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen Billedhugger Mogens Møller, indtil oktober 2000 Arkitekt Torben Schønherr, fra oktober 2000 Forfatter Bent Vinn Nielsen Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup Arkitekt Lone Wiggers Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhugger Mogens Møller, formand indtil oktober 2000 Udpeget af kulturministeren Arkitekt Torben Scønherr, formand fra oktober 2000 Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Frithioff Johansen Udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhugger Mogens Møller, formand indtil oktober 2000 Udpeget af kulturministeren Arkitekt Torben Schønherr, formand fra oktober 2000 Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Søren Elgaard Udpeget af repræsentantskabet Mag. art. Anneli Fuchs, indtil udgangen af marts Billedkunstner Karin Birgitte Lund, fra april Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatter Bent Vinn Nielsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Bent Haller Udpeget af kulturministeren Forfatter Merete Torp Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist Kenneth Knudsen, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Mogens Christensen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Ivar Frounberg Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik 5

6 Komponist Kenneth Knudsen, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Lars H.U.G. Udpeget af repræsentantskabet Komponist Mikkel Nordsø Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen, formand Udpeget af repræsentantskabet Væver Anet Brusgaard Udpeget af repræsentantskabet Keramiker Bente Hansen Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Lone Wiggers, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekt Claus Bonderup Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Kjeld Vindum Udpeget af repræsentantskabet Film- og Teaterudvalget Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup, formand Udpeget af repræsentantskabet Teaterinstruktør Madeleine Røn Juul Udpeget af repræsentantskabet Filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen Udpeget af kulturministeren Sekretariatet Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Susanne Weihe Dam Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Pia Sandstrøm Overassistent Pia Dedenroth Overassistent Berit Jacobsen, indtil september Overassistent Trine Christiansen, fra oktober Registrator Claus Bohne Studerende Martin Bech Studerende Mads Flyvholm, fra september Fondens adresse: Knabrostræde København K Telefon Telefax E-post Hjemmeside 6

7 BERETNING FRA BESTYRELSEN Arbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år været en fortsættelse med de fleste af de sager og emner som vi i 1999 drøftede, inklusive en del interessante drøftelser afledt af det forhold at en tre-årsperiode i en årrække har været markeret med en udstilling, et forsøg på en præsentation af fondens virksomhed i de forgangne tre år. Kunstens foranderlige forhold til dens omgivende samfund har naturligvis været særligt tydeligt for den nu siddende bestyrelse i de sidste år. Og overvejelserne over hvordan disse forandringer kan sammenfattes og videregives efter selv en kortere periode er derfor mange og ikke fri for selvmodsigelser. Statens Kunstfond har til opgave at støtte de skabende kunstnere inden for områderne litteratur, film og teater, rytmisk og klassisk musik, arkitektur, kunsthåndværk og design samt billedkunst. Men de forskellige kunstområders forhold, karakter og relationer ændrer sig naturligt nok i uens tempo, så det er derfor bl.a. fondens opgave at medvirke til at holde tungerne lige i mundene og bevare overblikket f.eks. som da det viste sig at igangsætningsordningens konstruktion ikke er egnet til at opfylde sit formål, at hjælpe nystartede kunstnere inden for samtlige fondens kunstområder i gang. Bestyrelsen tog på given foranledning initiativ til at forsøge at udbrede kendskabet til ordningens konstruktion og virkemåde - samt til fondens forpligtelser over for de kunstområder, som kan støttes af fonden. De uforbrugte midler fra igangsætningsordningens to første uddelinger samt en beskæring af midlerne for årene fremover blev af Kulturministeriet, beklageligvis inden evalueringaperiodens udløb, overført til den længe ønskede billedkunstlov. Bestyrelsen måtte anbefale at udformningen af forslag til billedkunstlov fik en gennemgribende revision; lovforslaget eller dets bemærkninger indebar ingen steder begrebet kunstnerisk kvalitet, og armslængdepricippet forekom anfægtet ved at det kommende billedkunstråds planer for næstkommende år skal forhåndsgodkendes af kulturministeren. Ydermere vil de to billedkunstudvalg under Statens Kunstfond blive flækket ved overførsel af det billedkunstneriske udsmykningsudvalgs funktion til billedkunstrådet. Herved fortabes den vigtige sammenhæng og afbalancering mellem legater, indkøb og udsmykningsopgaver til billedkunstnere, som de to udvalgs placering i fonden hidtil har været en vigtig tilskyndelse til at være opmærksom på. Bestyrelsen vil i sit afsluttende år søge at sammenfatte arbejdet i de tre år og finde en egnet måde at kommunikere dette på foruden at søge at lægge pres for at gennemført en løsning på spørgsmål som den skæve fordeling med hensyn til rådighedssummer mellem det klassiske og det rytmiske tonekunstudvalg, kuntshåndværk- og designudvalgets muligheder for at igangsætte udsmykningsopgaver samt den tiltrængte forhøjelse af de livsvarige kunstnerydelser. Kenneth Knudsen formand for bestyrelsen 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Arbejdet i de to billedkunstudvalg har gennem året været præget af positiv travlhed. Et stort antal sager er blevet behandlet, og udvalgenes medlemmer har for alvor kunnet mærke Julius Bomholts tanker bag det, der i brede kredse, politiske såvel som kunstneriske og kulturelle, bliver betragtet som "verdens bedste kunstfondlov". Indkøbs- og legatudvalget har i det forløbne år set en lang række udstillinger over hele landet. Der er indkøbt mange værker, præmieret installationer og ophængninger. Alle sammen af høj kunstnerisk kvalitet. Det er vort klare indtryk, at Statens Kunstfond er en betydningsfuld støtte og stimulerende faktor i det danske kunstliv. Et kunstliv præget af stor grøde, og med mange aktører på scenen. Det store antal legatansøgninger er et meget synligt bevis på denne grøde. Desværre rækker midlerne ikke til en bredt dækkende støtte, både hvad angår de unge og de mere "etablerede" kunstnere. Udsmykningsudvalget har i år kunnet ane omridset af den valgte politik; at støtte store markante opgaver i det offentlige rum med stærk vægt på dette rums grænseområder i ordets videste betydning. Denne søgen efter grænseområder har således resulteret i et samarbejde med År 2000 Fonden og Ørestadsselskabet om et markant skulpturprojekt i Ørestad. Arbejdstitlen har været "Kunsten før byen". Hvordan genereres en by, når kunsten kommer først? På Bornholm tegner omridset af et landskabs- og skulpturprojekt sig. Bornholm som ø, som grænse og region. I det sønderjyske grænseland har udvalget længe arbejdet på at igangsætte et landskabs- og skulpturprojekt, optaget af dette landskabs særlige rolle som grænse og region. I Åbybro vil et landskabs- og skulpturprojekt behandle den moderne bys diffuse møde med landskabet, en port - men ikke en byport. I Hobro behandles mødet mellem by og fjord, formet som en kunstkile fra fjorden ind mod byens midte. I forsøget på at definere og udvide grænsen for det offentlige rum støtter udvalget i hele 3-års perioden den eksperimenterende website:<www.stedet3.dk>, hvor 11 kunstnere er givet muligheden for at afsøge grænserne for det virtuelle rum. Projektet er det første af sin art i norden. Vi har således fortsat diskussionen om et offentlige rum, som tidligere udvalg tog initiativ til med udstillingerne og bøgerne "Stedet?" og "Stedet 2". Udvalget har haft det held at modtage ansøgninger, som har resulteret i udsmykninger i et kapel, en retsbygning og en handelsskole. Alle udsmykninger har været en dialog med arkitekturværker af høj arkitektonisk kvalitet. Udvalget har tillige virket som konsulent for År 2000 Fonden i forbindelse med udsmykningen af Jelling Kirke. Et eksempel på bredden i udvalgets arbejdsopgaver. For de billedkunstneriske udvalg Torben Schønherr UDDELINGER UDSMYKNINGSUDVALG Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har i 2000 modtaget 47 ansøgninger, hvoraf 6 er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER Grenå, Dronningens Ferieby Billedkunstner Per Arnoldi København, Handelshøjskolen Billedkunstner Steffen Jørgensen København, Ørestad Billedhugger Hein Heinsen Billedhugger Per Kirkeby Billedhugger Bjørn Nørgaard 8

9 Tårnby Retsbygning Billedkunstner Carl Magnus Åbybro Kommune Billedkunstner Kurt Tegtmeier Århus, Store Torv Konkurrence - Deltagende billedkunstnere: Øivind Nygård, Jesper Rasmussen, Morten Stræde, Elisabeth Toubro, Jette Vohlert, Jørgen Haugen Sørensen UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 2000 (BELØBENE ANGIVER FONDENS BEVILLING) Aalborg Sygehus Kapel Maler Stig Brøgger Billedhugger Erik Heide Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Maleren Michael Kvium Hobro Havn Billedhugger Bent Sørensen Landskabsarkitekt Uffe Wainø Internetprojekt Webmaster billedkunstner William Louis Sørensen Deltagende billedkunstnere: Eric Andersen Niels Bonde Jakob Brandt-Pedersen Flemming Brantbjerg Michael Buchwald Mogens Jacobsen Henrik Plenge Jakobsen Kirsten Justesen Thorbjørn Lausten Carsten Schmidt-Olsen Björn Ross København, Det Kongelige Bibliotek Billedhugger Kirsten Lockenwitz Tårnby Retsbygning Billedkunstner Carl Magnus Århus, Danmarks Journalisthøjskole Billedkunstner Henning Christiansen UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 2000 Frederikssund Gymnasium Billedkunstner Martin Erik Andersen Holbæk Strandpark Billedkunstner Olafur Eliasson København, Gammel Strand Billedhugger Svend Wiig Hansen København, Rockefellerinstituttet Billedhugger Peter Bonnén København, Søren Kierkegaards Plads 9

10 Billedhugger Elisabeth Toubro Odense, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Maler Troels Wörsel Slagelse, Plejehjemmet Alliance Billedhugger Lisbeth Nielsen Struer Gågade Billedhugger Thomas Bang Billedkunstner Ole Broager Søborg, Blaagaard Statsseminarium Billedkunstner Mikael Thejll Ålborg Sygehus Kapel Maler Stig Brøgger Billedhugger Erik Heide UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2000 modtaget 832 ansøgninger, hvoraf 93 blev imødekommet. Endvidere blev der tildelt 26 præmieringer, 20 legater til ældre fortjente kunstnere og 26 legater til efterladte efter kunstnere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Claus Steen Andersen Mikael Bang Martin Berge Michelle Eistrup Joakim M. Eskildsen Charlotte Claudia Haslund-Christensen Bertil Skov Jørgensen Thomas Fleron Jørgensen Jakob Kolding Ole Krabbe-Poulsen Simon Ladefoged Madsen Anne Sofie Meldgaard Tina Maria Nielsen Steven Mygind Pedersen Jane Maria Petersen Katja Kristensen Serber Gitte Villesen 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Pia Arke Bjørnstjerne Christiansen Olafur Eliasson Jakob Fenger Thierry Geoffroy-Colonel Ellen Hyllemose Annemette Larsen Jørgen Carlo Larsen Rasmus Nielsen Knud Odde Pernille Priorgaard Worsøe Eva Öhrling 10

11 ARBEJDSLEGATER Tune Andersen Martin Bigum Milena Bonifacini Lea Boruszek Henrik Brahe Ruth Campau Inge Ellegaard Alba S. Enstrøm Torben Eskerod Jesper Fabricius Gordon Fazakerley Egon Fischer Preben Fjederholt Jørgen Fog Nils Erik Gjerdevik Morten Goll Niels Guttormsen Ib Monrad Hansen Jens-Otto Hansen Nils Viga Hausken Tove Hummel Aka Høegh Jytte Høy Poul Isbak Berit Heggenhougen Jensen Birgit Johnsen Per Lunde Jørgensen Maria Karlsson Kristine Kemp Bruno Kjær Joachim Koester Tomas Lahoda Peter Land Peter Lind Pernelle Maegaard Rolf Martens Edward Matwijkiw Bodil Nielsen Vibeke Mencke Nielsen Hanne Nielsen Øivind Nygård Max Parylewicz Ane Mette Ruge Henrik Saxgren Peter Nansen Scherfig Christian Schmidt-Rasmussen Jes Schrøder Rikard Silwärn Margrete Sørensen Jørgen Haugen Sørensen Karin Westerlund REJSELEGATER Lone Arendal Johanne Foss Svend Halberg Nils Viga Hausken Thorbjørn Lausten Peter Mandrup Finn Manford Lars Mathisen 11

12 Lars Tingskov Mikkelsen Philip Pedersen Inger Lise Rasmussen Hanne Lise Thomsen Erik Torp Øckenholt PRÆMIERINGER Martin Erik Andersen for ophængning på Den Frie Udstilling Thomas Bang for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Kaspar Kaum Bonnén for ophængning Decembristerne Rosan Bosch for "Deep Down" / Galleri North Espen Brandt-Møller for Rumstreg, Charlottenborgs Forårsudstilling Ulrik Lichtenberg Crone for TRASH Hits, Traneudstillingen Ingvar Cronhammar for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Jesper Fabricius for Uncontrolled Desire / North Udstillingssted Kim Grønborg for installationerne "Hvordan det er" og "Omkørsel til ingen steder", Århus Kunstbygning Lone Høyer Hansen for ophængning på Grønningen Lone Høyer Hansen for skulptur Galleri Asbæk Poul Ingemann for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Sophia Kalkau for udstilling i Museumsbygningen, København Lotte Tauber Lassen for "Flower Box" udstillingen SUB ROSA/Charlottenborg Freddie A. Lerche for ophængning Den Frie Udstilling Finn Mickelborg for udstilling i Overgaden Maria Nicolaisen for værket "Gartnerens Dagbog", Transit Ina Olsen for ophængning på KE, Den Frie Udstillings Bygning 12

13 Finn Naur Petersen for installationen Comfort Me/ Galleri Søren Houman Kirstine Roepstorff for ophængning Efterårsudstillingen/Charlottenborg Peter Nansen Scherfig for "ROOM" / Galleri North Rikard Silwärn for "Ti Tableauer og et Tiltag"-Apis Templet, Frb.Have Ole Sporring for ophængning på Grønningen Tommy Støckel for udstillingen "I saw the art of tomorrow yesterday" Steffen Tast for udstilling på Den Gyldne / Charlottenborg Kirstine Vaaben for udstilling i Overgaden LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle Albert Bertelsen Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Erik Ortvad Kirsten Rose Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Bodil Leon Aalykke Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christoffersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen 13

14 Minna Gyrithe Holmskov Merete Agergaard Jensen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Birthe Jørgensen Ebba Koch Aase Tut Køpcke Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Evelyn Oldenburg Else Schwalbe INDKØBTE VÆRKER MALERI Poul Agger Uden titel 1999, akryl på lærred, 3 stk. Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jørgen Mikael Andersen Sort/hvid, acryl/olie Guirlanden, Århus Kunstbygning Merete Barker I de røde byer 2000, olie på lærred Galleri Hummelure, Århus Martin Bigum Selvportræt (som H. C. Andersens Skyggen) 1999, olie på lærred Niels Stærk, København Jørgen Boberg Udfoldet 1999, olie på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Peter Bonde They call on you 2000, olie på lærred Gallerie Asbæk, København Anne Marie Brauge Sommernat 2000, acryl Apache 1999, acryl Pro, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Bodil Brems Papaver variabilus 2, 5, 12 og 18, maling på lærred, 4 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jens Brok Striber II 2000, alkyd maling Form I 2000, alkyd maling Mono III 2000, vandbaseret lak, spraymaling Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Stig Brøgger Uden titel, olie og voks på lærred Galleri Susanne Ottesen, København Malgorzata Maria M. Buras Maleri, acryl på lærred 14

15 Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Ulrik Lichtenberg Crone White trash, code blue and agent orange 2000, acryl på lærred, 2 stk. Galleri Søren Houmann, København Claus Egemose Colourteam 2000, autolak på aluminium NewArt, København Anette Harboe Flensburg Paintings of weightlifters combined with figured curtaincloth 1999, olie på lærred Politikens Galleri, København Jes Fomsgaard Narrowgate 1999, acryl/olie på plade Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København Signe Guttormsen Reset 2000, acryl på træ, 2 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Hagen Min datter Lotus 2000, acryl på lærred Pro, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Erik Hagens Markedet i Vilnius 1999, olie på lærred Clausens Kunsthandel, København Jens Peter Helge Hansen Maleri, maleri på lærred Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Ole Prip Hansen To drenge med fugl 1999, olie på lærred Corner, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ingrid Hansen Blå komposition, olie på lærred Grøn vindue, olie på lærred Galleri Trap, København Foersom Hegndal Akvarel, 8 stk. Guirlanden, Århus Kunstbygning Ingvald Holmefjord Vinmarker Corbieres, maleri på lærred Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Fyrretræer ved bjerg 2000, olie på lærred Bjerg 2000, olie på lærred Schæffergården, Gentofte Jens Haugen-Johansen Hyrdejagt 1999, olie på lærred Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København Finn Richardt Jørgensen Uden titel II 1999, acryl på lærred Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Leif Kath

16 Uden titel, blandet teknik på papir, 2 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Kjærsgaard 2000 glas portvin 2000, akryl på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Herold G. Kristensen Fra Nakkehage 2000, olie på lærred, 3 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Henrik Exter Krogh Forestilling 2000, maleri, 2 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Tom Krøjer Surfing Japan 2000, akvarel Galleri C, Århus Kristina Kudsk Svanholm 2000, olie på lærred Janus Bygningen, Tistrup Bodil Kaalund Engle trompeter 1982, olie på træ Galerie Dahl, København Poul Lee Den udvalgte 1999, olie på finer Den Frie Udstillingsbygning, København Seppo Mattinen Kat på maven 2000, olie på plade Clausens Kunsthandel, København Finn Mickelborg Space painting 2000, akryl på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ulrik Møller Ved stranden IV 1999, olie på lærred Corner, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kehnet Nielsen Apollon: Yellow/Orange 2000, olie på lærred Galleri Susanne Ottesen, København Lis Nogel Lysspor I 1998, tegning, drafting folie, kul og blyant Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Dick Nyhuus Orange stor, maling på lærred Guirlanden, Århus Kunstbygning Lars Nørgård Fornøjet bytte Galerie Møller Witt, Århus Ole Olesen Størrelser Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus John Olsen

17 Svedehytten 2 tegninger 1999, kul og pastel på papir, 3 stk. Kastrupgårdsamlingen, Kastrup Max Parylewicz Myte, foto emulsion Guirlanden, Århus Kunstbygning Tal R. Første, anden, tredie 1999, olie på lærred Galerie Mikael Andersen, København Inge Rasmussen Luftkasteller 1997, Olie/tempera på lærred Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Nils Ryberg Forår i haven 1999, olie på plade Guirlanden, Blomstrende eng Skjørring 1999, olie på plade Århus Kunstbygning Jørgen Rømer Ved Marsk-kanalen 1999, akvarel 27.VI II , akvarel Apr , akvarel Clausens Kunsthandel, København Marianne Schrøder Uden titel 1999, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Karen Serena Belchité I Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Ole Sporring Mal selv NOPIP 1999, akryl, paintstick på hørlærred Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg Vicky Vera Steptoe Alexander 2000, akryl på lærred Radovan 2000, akryl på lærred Balthazar 2000, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Morten Stræde Uden titel 1998, akryl og blyant på papir Gallerie Mikael Andersen, København Bjarke Regn Svendsen Aarhus 2000, olie på lærred Århus Kunstbygning Arne Haugen Sørensen Leda og Svane 2000, acryl på lærred Galleri Profilen, Århus Olaf Sørensen Joes Meal 2000, olie på lærred Højbane i skumring 2000, olie på lærred Den Frie Udstillingsbygning, København Karin Nathorst Westfelt Hareskoven 1994, olie pastel Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København

18 Poul Winther Til C.NATdec , olie på lærred Kastrupgårdsamlingen Carsten von Würden RAMAA 2000, olie på lærred Galleri Hummeluhre, Århus Sita 2000, olie på lærred Galleri Bie & Vadstrup, København Troels Wörsel Uden titel 1999, lærred, aluminium, krydsfiner og acryl Galleri Franz Pedersen, Horsens SKULPTUR Ejler Bille Dyret 1937, bronce Spirende form 1937, bronce Veksølund, Veksø Ole Broager Stolen 2000, stål og træ Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Ole Christensen Organisme 1998, bronze Veksølund, Veksø Lene Elsner Skulptur Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Gurli Gottlieb Elefanthud, stentøj Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Sigrid Lütken Kornsøjle, stentøj Fugl der klør sig, stentøj Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Lisbeth Nielsen Mand kvinde, bronce Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Hans Christian Rylander En celle, et længslens og frygtens rum, et skrøbeligt sted 2000, marmor, bronze, jern, latex, gips, polyester Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier Den danske sten 1999, Faxe-sandsten og Quimbre-granit Veksølund, Veksø Mikael Thejll Spil/play#1 (wie auch immer) 1999, træ, maling, gips, vaskefad, karton og papir Overgaden, København TEGNING Morten Stræde

19 Uden titel 1998, blyant på papir Gallerie Mikael Andersen, København Lisbeth Thingholm Uden titel 2000, tegning, 3 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København GRAFIK Johanne Foss Oldonyowas. Markedsplads 1997, ætsning og akvatinte Ilkurot. Mennesker, dyr og boma på bakke 1998, farveradering Dreng og fugl 1996, farveradering Agaver. Lengijave II 1997, farveradering Oldonyowas. Markedsplads 1997, ætsning Oldonyowas 1996, ætsning Ngedegu Kvinder og børn 1996, ætsning Kidefu 1996, ætsning Agaver. Lengijave I 1997, ætsning og akvatinte farveradering Karen Blixen Museet, Rungstedlund Sys Hindsbo Mand med kat på skulder 2000, ætsning Mand gøres klar 2000, ætsning Bæring 2000, ætsning Fåborg Kunstmuseum Maja Lisa Engelhardt Jensen Vej gennem landskab 2000, litografi, 2 stk. Galleri Weinberger, København Erling Jørgensen En ryger (58) 1999, koldnålsradering 3 rygere (IV) 1999, koldnålsradering Ryger (56) 1999, koldnålsradering Ryger (61) 1999, koldnålsradering 3 rygere (II) 1999, koldnålsradering Dubuffet med cigaret i næsen 1999, koldnålsradering Smugryger 1999, koldnålsradering Clausens Kunsthandel, København Jens Lindhe Palazzina di Stupinigi 2000, digitaltryk på akvarelpapir, 20 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Karin Mathiasen Papgrafik 2000, grafik, 6 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Inge Marie Mørcke Uden titel 1995, grafik Uden titel 2000, grafik, 2 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Rasmus Nellemann Del af dørlås 1963, ætsning Dørlås 1963, ætsning Kulsilo (Kalvebod Brygge) 1959, ætsning Kran og stillads 1975, ætsning Stakit (Christianshavns vold) 1960, ætsning Sydkraft IV 1989, ætsning Byggeplads (Islands Brygge) 1965, ætsning Kulsilo med 3-tal (Kalvebod Brygge) 1959, ætsning

20 Sydkraft III 1989, ætsning Asiatisk pakhus 1981, ætsning Ved volden (Enveloppevej) 1958, ætsning Asiatisk pakhus 1981, ætsning Sydkraft II 1989, ætsning Sydkraft V 1989, ætsning Clausens Kunsthandel, København Palle Nielsen Uden titel 1999, linoleumssnit, 3 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Morten Skovmand Stavns 1990, farvestentryk Trappe 2000, farvestentryk Nattebillede 1989, tusch og guache over lito Venezia 1990, olie over radering Nattebillede 1989, tusch og guache over lito Danske Grafikere, København Poul Sørensen Udstødt 1999, træsnit Ventende 1999, træsnit Grotte 1999, træsnit Kunstnernes Hus, Århus Søren Hillerup Vaag Uden titel 2000, træsnit, 10 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København FOTO Tune Andersen Teletubby 1999, foto, 2 stk. Gammel Strand 48, København Maj-Britt Boa Kaffepause 1999, foto Glemt 1997, foto Galleri Specta, København Henrik Brahe Portræt af en metode 2000, foto, 3 stk. Gammel Strand 48, København Charlotte Claudia Haslund-Christensen Uden titel 1999, foto, 2 stk. Galleri Image, Århus Frans Jacobi Real time wind 1999, foto, 3 stk. Imagine more 1999, foto, 3 stk. Stalke Galleri, København Klaus Thejll Jakobsen Ollie Variations 2000, foto, 8 stk. Galleri Tommy Lund, København Henrik Plenge Jakobsen Nasdaq Forever 2000, scannacrome on pvc, 1 af 3 stk. Galleri Nicolai Wallner, København Per Bak Jensen Havebilleder, foto, 7 stk.

21 Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Ejstrup III 1999, foto Ejstrup I 1999, foto, 2 stk. Sønderborg Slot Lygtepæl Århus Havn 2000, foto Skurvogne Århus Havn 2000, foto Århus Kunstbygning Tildragelser, farvefoto, 3 stk. Stalke Galleri, København Fie Johansen København Zoo 1992, fotogravure Rotunden i Hellerup 1995, fotogravure Grønland 1996, fotogravure Århus Kunstbygning Joachim Koester Cornwallis Island 1999, C-print Beechey Island 1999, C-print Galleri Nicolai Wallner, København Smike Käszner 20th Century Over and Out 1997, fotopolymer, 3 stk. Århus Kunstbygning Susanne Mark Nowhere 2000, fotogravure Kobber og jern 2000, fotogravure og akvarel Posletten 2000, fotogravure og airbrush Zebra, Den Frie udstillingsbygning, København Finn Naur Petersen Kissing the Island, firefarve fotopolymergravure, 3 stk. Århus Kunstbygning Steen Møller Rasmussen Uden titel 2000, foto sort/hvid Uden titel 1997, foto sort/hvid Asbæk, København Inger Lise Rasmussen PRORA 2000, fotogravure, 5 stk. Galleri Image, Århus Lisa Strömbeck Parents 1997, foto c-prints 1/3 edition 3, 6 stk. Galleri Tommy Lund, København Jens Balder Sørensen G. Rekadence, foto på lærred Århus Kunstbygning Lene Wyke Uden titel 1999, foto, 8 stk. Nordisk Ministerråds Galleri, København ANDET Margrethe Agger Rød serie tæppe II, vævet tæppe Blå serie tæppe II, vævet tæppe Gul serie tæppe II, vævet tæppe Den Frie Udstillingsbygning, København

22 Kaspar Kaum Bonnén Print på papir, tegning og print på papir Galerie Mikael Andersen, København Sigrid Lütken To svaner, stentøj Tre hvide høns, stentøj Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Erland Knudssøn Madsen Vækst ude i verden, bemalet trærelief Vækst forklaringsforsøg, bemalet trærelief Galleri Hummelure, Århus

23 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har forsat sit gode samarbejde i 2000 og har forvaltet de betroede midler efter præcis samme grundindstilling som i året før, nemlig at ingen genre på forhånd er dømt ude. Om ansøgeren skriver lyrik eller prosa, for børn eller voksne, er efter vores opfattelse underordnet. Det afgørende er, om der er tale om litteratur af høj kvalitet. Når det er tilfældet, føler udvalget sig forpligtet til at yde en så stor støtte, som legat eller stipendium, vi overhovedet har mulighed for. I den forbindelse kunne vi sagtens finde anvendelse for flere penge, men må dog samtidig konstatere at det beløb, vi faktisk har til rådighed, fortsat er større end for noget tidligere udvalg. Som i vores første år har vi valgt at operere med pænt store legatstørrelse idet vi hellere vil imødekomme lidt færre ansøgninger end sprede rådighedsbeløbet til flere, med små og utilstrækkelige legater til følge. Hvad legatstørrelser angår, har vi fastholdt de beløb, vi blev enige om ved vores tiltræden i 1999, nemlig legater på , og Den særlige legattype, som vi indledte sidste år, nemlig Turbolegaterne, der kan tilfalde forfattere der har brug for ekstra stimulering, har ligeledes samme størrelse, nemlig kr. Derimod har vi forhøjet beløbet ved præmiering fra kr. til nu kr. Vi har i år kunnet uddele hele otte treårige stipendier, til otte unge eller yngre forfattere. Det har vi gjort med stor glæde, velvidende at netop det treårige stipendium er af meget stor betydning i begyndelsen af forfatterkarrieren. I forhandlingerne om, hvem stipendierne skulle tilfalde, var en del andre kvalificerede navne end de otte også på tale. Det synes vi naturligvis er stærkt opmuntrende: at der for øjeblikket er så stor tilgang af talentfulde forfattere. Det lover godt for fremtiden. Af de såkaldte igangsætningsstipendier har vi i år udpeget syv modtagere. Udvalget er stadig i tvivl om hvorvidt disse stipendier egentlig har nogen mening, for ved de ordinære uddelinger i foråret har vi ikke registreret nogen særlig fjendtlighed overfor ungdommen - som igangsætningsstipendierne jo retter sig mod - hverken hos os selv eller hos fondens øvrige fagudvalg. Nærmest tværtimod. Vi har i år kunnet indstille to forfattere til livsvarig ydelse og konstaterer med tilfredshed at Repræsentantskabet har tiltrådt begge vores anbefalinger. Dog markerede Repræsentantskabet en vis skepsis mht. en af kandidaterne, nærmere bestemt den pågældendes relativt unge alder 38 år. Et enkelt medlem af Repræsentantskabet ytrede, at udvalget for litteratur åbenbart har svært ved at finde egnede kandidater eftersom vi anbefaler en så ung forfatter. Her kan vi heldigvis berolige Repræsentantskabet: litteraturudvalget har ikke svært ved at finde kandidater til de livsvarige ydelser. Der er stadig en del fortjenstfulde ældre forfattere, som endnu ikke har modtaget denne udmærkelse. Og der er ikke mindst en hel del yngre forfattere som efterhånden har markeret sig så stærkt, at de inden så længe må komme i betragtning. Men afgørende for hvem litteraturudvalget anbefaler er naturligvis en vurdering af den kunstneriske værdi af kandidaternes arbejde. Vi har i år præmieret tre udgivelser, alle fra efteråret 99. For at et værk kan præmieres mener vi, som i 99, at der må være tale om et værk der betegner et højdepunkt i sæsonen samt i forfatterens produktion. På den baggrund valgte vi ikke at præmiere nogle af de bøger, der udkom i foråret Op til flere fremragende forfattere udgav ganske vist bøger i denne sæson, men vi mente og mener netop ikke at der i nogle af tilfældene var tale om højdepunkter i den enkeltes produktion. Det ser heldigvis lysere ud for efterårssæsonen I lighed med vores første år har vi også i 2000 støttet enkelte litterære arrangementer. Vi mener fortsat ikke at formidling af litteraturen er vores bord, men i konkrete tilfælde, hvor vi har sikkerhed for at pengene kommer forfattere til gode, støtter vi gerne.

24 År 2001 bliver vores sidste år på pinden, derfor vil vi i den nærmeste fremtid foreslå at vi får lov til at gøre rent bord efter os, dvs. at det betros os også at præmiere de bøger, der udkommer sidst i vores periode, nemlig efteråret Vi ved af egen erfaring, at det er noget af en belastning for et nyt udvalg, straks ved dets tiltræden, at skulle læse og vurdere en hel sæsons bøger. Ellers er vi ved godt mod og parat til nye eventyr i bøgernes verden. Merete Torp, Bent Haller og Bent Vinn Nielsen UDDELINGER Litteraturudvalget har i 2000 modtaget 283 ansøgninger, hvoraf 102 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 8 legater til efterladte efter forfattere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Helle Thornvig Christensen Rune Larsen Homann Knud Olav Jensen Claus Lerche Andersen Mikael Miki Kuhre Line Lenskjær Rune Brink Schleimann 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Claus Beck-Nielsen Morten Blok Mads Storgaard Jensen Christian Jungersen Hanne Kvist David Læby Tóroddur Poulsen Jesper Wung-Sung ARBEJDSLEGATER Naja Marie Aidt Sven Assels Solvej Balle Lisbeth Bendixen Jens Blendstrup Thomas Boberg Klavs Bondebjerg Jytte Borberg Jens Branner Niels Brunse Camilla Christensen Camilla Deleuran Daniel Dencik Karen Marie Edelfeldt Jens-Martin Eriksen Birgit Filskov Jørn Frederiksen Christian Yde Frostholm Rolf Gjedsted Marco Goli Barbara Gress Katrine Marie Guldager Mark Hebsgaard

25 Helle Helle Merete Pryds Helle Lene Henningsen Christina Hesselholdt Benn Q. Holm Per Højholt Carsten Jensen John Bang Jensen Thøger Jensen Erling Jepsen Ida Jessen Søren Jessen Claes Johansen Pia Juul Hans Otto Jørgensen Dorte Karrebæk John Fellow Larsen Marianne Larsen Ole Henrik Laub Lotte Linck Henning Mortensen Bodil Nielsen Lone Munksgaard Nielsen Jóanes Nielsen Helle Nyberg Erik Trigger Olesen Inge Pedersen Albert Hytteballe Petersen Peter Poulsen Juliane Preisler Gorm Frederik Rasmussen Grete Roulund Jørgen Rytter Peter Rønnov-Jessen Morten Sabroe Asger Schnack Peer Sibast Ivars Silis Jan Sonnergaard Ditte Steensballe Nicolaj Stochholm Birgit Strandbygaard Morten Søndergaard Bjørn Themsen Søren Ulrik Thomsen Tomas Thøfner Morti Vizki Maj-Britt Willumsen Grzegorz Wróblewski Søren Würtz REJSELEGATER Jan Bredsdorff Christian Dorph Inge Eriksen Henning Goldbæk Gynther Hansen Klaus Høeck Janina Katz Peter Laugesen Karl E. Rasmussen Niels Simonsen Hanne Marie Svendsen

26 Pia Tafdrup STØTTE TIL PROJEKTER Digternes Saloon til forfatterhonorarer i f.m. oplæsn.arrangementer PRÆMIERINGER Á KR. Lars Bonnevie for oversættelse af Louis-Fredinand Célines "Rejse til nattens ende" Vibeke Grønfeldt for "Det rigtige" Laus Strandby Nielsen for "Mellemrum" BESTILLINGSHONORARER Den Anden Opera til Anne Marie Bjerg LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER FORFATTERE Helle Kastberg Bjerregaard Inga Klitgaard Ruth Malinowski Lise Ring Else Schaldemose Chili Turéll Katrine Ussing Inger M. Woel

27 BERETNING FRA TONEKUNSTUDVALGENE De to tonekunstudvalg uddelte i fællesskab et tre-årigt arbejdsstipendium, 8 arbejdslegater foruden 17 bestillingshonorarer. Der er fortsat stor opmærksomhed i begge udvalg på fællesfeltet for de to områder. Naturligt nok er der større vandring fra de rytmiske mod de klassiske end omvendt - interessen for at komponere, i betydning: mod højere grad af præcision i notation, er stadig større hos de rytmiske komponister og musikskabere end interessen for at 'løsne op' og arbejde med f.eks. pulserende rytmik er hos de klassiske. Uddannelsen af klassiske komponister indebærer kun ringe grad af kontakt med de elementer den rytmiske musik er baseret på - og samme uddannelse hviler bl.a. også på den forudsætning, at der er et skarpt skel mellem de skabende, komponisterne, og de udøvende, musikerne, et skel der ikke er så skarpt i den rytmiske lejr. Ved bedømmelsen af indsendte værker er det ikke tilstrækkeligt udelukkende at anvende de klassiske bedømmelseskriterier på ansøgninger fra en rytmisk komponist - uden den uddannelse som de klassiske komponister gennemgår. Det er en balancegang som der ikke desto mindre stadig er tilfredshed med i begge udvalg. Der er således en stigning på 44% fra 1999 til 2000 i antal fællesbevillinger. At der stadig mangler omkring 1 mio. kr. i at det rytmiske udvalg har samme rådighedsbeløb som det klassiske, mærkes tydeligt - især når der ansøges om midler til støtte til projekter som ikke var definerede på det tidspunkt hvor hovedparten af pengene må disponeres, ved forårsuddelingen i marts/april. Også i 2000 udskrev de to tonekunstudvalg en konkurrence. Med titlen: '1 performer + elektronika' lød opfordringen denne gang: 'Skriv et værk, ikke over 3 minutter langt, hvor samspillet mellem en udøver og elektronik - i bredeste forstand - er i fokus'. De 76 indsendte værker repræsenterede alle tænkelige stilarter, fra hyggelig værtshuspop til kompliceret interaktivitet. For dommerkomiteen, bestående af Mogens Christensen (formand), Mikkel Nordsø og Eventhore Vestergaard, var de vigtigste bedømmelseskriterier: Originale, gerne overraskende, relationer mellem de to lydgivere, musikalsk vitalitet og magi samt meningsfuld udvikling gennem hele miniaturen. Det påfaldende - og glædelige - ved de fleste af de indsendte, men anonymt bedømte værker er, at de afdækker et frodigt eksperimenterende lag, hvor stilistisk indkredsning i klassiske og rytmiske 'tilbøjeligheder' ikke rigtig giver mening længere. På udvalgenes vegne Kenneth Knudsen FÆLLESUDDELINGER 3-ÅRIGT ARBEJDSSTIPENDIUM Á KR. Thomas Clausen ARBEJDSLEGATER Jakob Draminsky Højmark Ture Larsen Hasse Poulsen Finn Savery Erik Ørum Von Spreckelsen Hugh Steinmetz Morten Thybo Jens Winther

28 KONKURRENCE MINIATURER PRÆMIERINGER À KR. Peter Rønn-Poulsen Martin Stig Andersen Anton Johannes Hejl Gregers Kirkegaard Cathrine Lervig Hans Sydow STØTTE TIL BESTILLING AF KOMPOSITIONER (først ER NÆVNT ANSØGER, DERNÆST KOMPONIST) Aalborg Symfoniorkester til Viggo Steincke Bertelsen, Jakob Mygind og Michael Bundgaard Alteration til Jørgen Teller Athelas Sinfonietta Copenhagen til Anders Nordentoft Den 3. Vej til Hanne Rømer, Morten Thybo og Henrik Sørensen Den Fynske Opera til Erik Ørum Von Spreckelsen Herlev Concert Band til Lotte Anker Janitshar Sarah Gaston til Benjamin Koppel Messiaskirken til John Tchicai Organist Mogens Jensen til Mads Vinding Solobassist Mette Hanskov til Anders Koppel Storstrøms Kammerensemble til Allan Botschinsky og Maj-Britt Kramer Vingstedcentret til Kim Sørensen UDVALGET FOR DEN KLASSISKE MUSIK For udvalget er det et privilegium alene at kunne gå efter kvaliteten af de kunstneriske udsagn. Det er derfor glædeligt at uddele tre-årige stipendier til to så spændende - og forskellige komponister som Jexper Holmen og Morten Olsen. Vi har også uddelt 28 arbejdslegater på mellem kr. og kr. foruden 5 rejselegater og støtte på i alt kr. til festivaler mv. som vi har fundet var særlig betydningsfulde. Til støtte til bestillingshonorarer har vi i år uddelt kr. til 136 værker. Alene mængden af kvalificerede ansøgninger reducerer tilskudsbeløbene; i det omfang værkbestillerne ikke supplerer disse, og derved medvirker til at honorere værdien af den kompositoriske indsats, fungerer denne praksis således, at komponisterne selv bringes til at deltage i finansieringen af kulturlivet. Vi nævnte dette forhold på dette sted sidste år, men i år må det tilmed

29 nævnes, at vi samtidig hermed oplever at vederlagene for opførelser er faldende, uanset disses antal. Dette skyldes forhold som komponisterne ingen indflydelse har på. Denne situation for partiturkomponisterne er så meget mere bekymrende som at fokus i disse år mere og mere flytter sig mod sponsorater (rettet mod det spektakulære) fremfor mod det betingelsesløse mæcenat. Netop ideen om den betingelsesløse tro på talentet, uafhængigt af 'nytteværdi', er Statens Kunstfonds store styrke - og berettigelse. På udvalgets vegne Kenneth Knudsen UDDELINGER Fonden har i 2000 inden for den klassiske musiks område modtaget 295 ansøgninger, hvoraf 229 blev imødekommet. Ansøgninger om bestillingshonorar indeholder ofte ansøgning om tilskud til flere komponister. Der er uddelt 1 legat til efterladte efter komponister. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Rune Glerup Carsten Hall Christian Hildebrandt Kasper Jarnum 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Jexper Holmen Morten Olsen ARBEJDSLEGATER Svend Aaquist Birgitte Alsted Peter Bruun Anders Brødsgaard Ole Buck John Frandsen Karsten Fundal Bo Gunge Edina Hadziselimovic Lars Hegaard Jesper Hendze Bo Lundby Jæger Klaus Ib Jørgensen Lars Klit Jesper Koch Dan Marmorstein Niels Marthinsen Svend Hvidtfelt Nielsen Anders Nordentoft Thomas Agerfeldt Olesen Andy Pape Sunleif Rasmussen Indra Rise Niels Rosing-Schow Wayne Siegel Anker Fjeld Simonsen Bent Sørensen Hans Peter Stubbe Teglbjærg REJSELEGATER

30 Lars Graugaard Edina Hadziselimovic Eva Noer Kondrup Peter Lindegaard Hans-Henrik Nordstrøm LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER KOMPONISTER Helga Bjerre STØTTE TIL FREMFØRELSE AF KOMPOSITIONER (YDET SOM GARANTI) Nikolaj Bentzon mindekoncert for Niels Viggo Bentzon Esbjerg Ensemble Workshop 2000 Lars Hegaard koncert med værker af Lars Hegaard Numus Festivalen Numus Festival 2000 Ny Musik I Suså Festival 2000 Ny Musik Odense N.M.O. Musikhøst 2000 Summartonar, Festival Festival 2000 STØTTE TIL BESTILLING AF KOMPOSITIONER (FØRST ER NÆVNT ANSØGER, DERNÆST KOMPONIST) Billedkunstner Kirsten Graver til Lasse Tajmer Aalborg Symfoniorkester til Jesper Koch Aarhus Unge Tonekunstnere til Bo Gunge Accordeon-duoen James Crabb&Geir Draugsv til Bo Andersen Aphids til Juliana Hodkinson Athelas Sinfonietta Copenhagen til Thomas Agerfeldt Olesen Av-Art Records til Peter Bruun, Ture Larsen og Carsten Bo Eriksen Basunist Jesper Juul Sørensen til Hans Abrahamsen, Peter Bruun, Andy Pape, Martin Åkerwall og Jakob Lorentzen Birkerød Kammerorkester til Boris Samsing

31 Birmingham Contemporary Music Group til Poul Ruders Blokfløjtekvartetten Siréna til Bo Andersen, Lars Hegaard og Svend Hvidtfelt Nielsen Blokfløjtenist Karina H. Jensen til Jan-Inge Wijk Blæserkursus 2000 til Mogens Andresen Cellist Brian Friisholm til Thomas Agerfeldt Olesen Cembalist Monica Westheimer til Hanne Ørvad Contemporánea til Anders Brødsgaard Copenhagen Saxophone Quartet til Bo Gunge og Morten Thybo DanceEncemble Urban Elves til Kim Helweg Danmarks Designskole til Flemming Michael Agerskov og Erik Mikael Karlsson Dansk Komponist Forening til Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen, Niels Rosing-Schow og Simon Christensen Dansk Saxofonkvartet til Karsten Fundal, Lars Klit, Niels Marthinsen, Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen og Wayne Siegel Den Anden Opera til Lars Klit, Anders Koppel, Niels Marthinsen og Juliana Hodkinson Den Klassiske Musik i Ebeltoft til Bent Lorentzen Det Danske Institut i Rom til Edina Hadziselimovic DIEM til Birgitte Alsted, Lasse Laursen, Hans Hansen og Martin Stig Andersen Duo CorTo til Hans-Henrik Nordstrøm Duo Danica til Anders Nordentoft Duo Kapow til Martin Stig Andersen Duo Karlsson & Boel til Bo Andersen Duo Takemitsu til Bo Gunge

32 Duoen Myrup & Toftemark til Anders Nordentoft Ensemble 2000 til Hans Peter Stubbe Teglbjærg Euphoniumspiller Barbara Vestfalen til Ole Schmidt Figura til Thomas Agerfeldt Olesen, Andy Pape, Wayne Siegel og Lasse Laursen Guitarist Karl Petersen til Erik Højsgaard, Hans-Henrik Nordstrøm og Niels Chr. Rasmussen Guitarist Leif Hesselberg til Axel Borup-Jørgensen Gunnar Wille ApS til Hans-Erik Philip Holland House til Kim Helweg International Carl Nielsen Music Competition til Andy Pape Kunstnersammenslutningen Kammeraterne til Svend Hvidtfelt Nielsen Kammerkoret Camerata til Bent Lorentzen, Svend E. Nielsen og Ib Nørholm Klarinettist Christian Larsen til Kuno Kjærbye Kristensen KomBas Trio til Michael Bønsdorf Køge Kommunale Musikskole til Birgitte Alsted Landsdelsorkesterforeningen til Peter Bruun, Jesper Koch, Anders Nordentoft, Karl Aage Rasmussen, Sven Erik Werner og Eva Noer Kondrup Letmark Project til Svend Hvidtfelt Nielsen Media Artes til Jørgen Plaetner Musica Nova til Juliana Hodkinson, Kasper Jarnum, Edina Hadziselimovic og Jens Voight Lund Blokfløjtenist Natasha Anderson til Juliana Hodkinson Nordjysk Musik Konservatorium til Niels Chr. Rasmussen Nordlys Ensemble

33 til Peter Bruun, Jørgen Messerschmidt, Carsten Bo Eriksen, Martin Lohse og Peter Navarro-Alonso Ny Musik i Frederikshavn til Ole Buck og Hanne Ørvad Ny Musik Odense N.M.O. til Bent Lorentzen Odense Symfoniorkester til Lars Graugaard, Bo Holten og Poul Ruders Organist Karin Schmidt Andersen til Kuno Kjærbye Kristensen Organist Niels Henrik Jessen til Bo Andersen Organist Vibeke Vanggaard til Kasper Jarnum Organist, cembalist Bine Katrine Bryndor til Hans-Henrik Nordstrøm Organist Christian Nyrop Præstholm til Jexper Holmen, Peter Bruun, Simon Steen-Andersen og Martin Stig Andersen Organist Jens E. Christensen til Arshak Ikilikian Passage til Ib Nørholm Percussionist Leander Kaiser til Lars Graugaard Pianist Jukka Juvonen til Kim Helweg Pianist Deborah Wood til Klaus Ib Jørgensen og Niels Rosing-Schow Pianist Ingo Schauser til Svend Hvidtfelt Nielsen Projekt UNA COM til Bo Andersen Royal Danish Brass til Mogens Andresen, Kim Helweg, Bo Holten og Bernhard Lewkovitch Rødovre Concert Band til Søren Hyldgaard Sangerdyst fra kyst til kyst til Erik Bach Saxofon & Orgel til Kasper Jarnum Sønderjyllands Symfoniorkester til Lars Hegaard

34 The Chilean Chamber Orchestra til Lars Graugaard Trio Ondine til Hans-Henrik Nordstrøm Trio v/palle Schou-Nielsen til Ole Buck og Niels Chr. Rasmussen Tubanist Janus Mogensen til Jesper Hendze Vejle Amt til Bent Lorentzen Vokalgruppen Ars Nova til Per Nørgård Vor Frue Kirke i Aalborg til Niels La Cour Wärme-Kvartetten til Arshak Ikilikian Århus Sinfonietta til Karsten Fundal, Niels Marthinsen og Tage Nielsen Århus Symfoniorkester til Thomas Agerfeldt Olesen og Michael Bojesen UDVALGET FOR DEN RYTMISKE MUSIK I løbet af år 2000 er der uddelt et tre-årigt arbejdsstipendium, 59 arbejdslegater samt ganske få, 5 rejselegater. Legatstørrelsen har været fra kr. til kr. Endvidere har udvalget indstillet 12 komponister til tildeling af igangsætningsstipendier. Der er ikke i år præmieret CDudgivelser. Og ikke fordi der ikke er udkommet interessante CDer med nykomponeret dansk musik, men fordi udvalget har prioriteret støtten til bestillingshonorarer højt. Der har således været tale om en tredobling i antallet af støttemodtagende komponister. Og glædeligt nok: Ansøgninger har været af en sådan art og kvalitet at de uden al tvivl måtte imødekommes. Udvalget har da også brugt kræfter på at gøre potentielle værkbestillere opmærksomme på de, ganske vist begrænsede, men dog eksisterende muligheder for støtte til bestillinger, som Statens Kunstfond har. Vi vil også i det kommende år gå videre med at sprede kendskabet til denne side af støtten til den rytmiske musik. Der er stor bredde i den rytmiske musik; der skabes meget - og mange slags musik - og den systematiserede undervisning på området har medvirket til at frembringe et betragteligt antal kompetente musikskabere inden for alle den rytmiske musiks mange genrer. Dog sorterer musikindustrien ubarmhjertigt - og præger tilmed langt ind i rækkerne, så til tider kan man i udvalget savne flere profiler som går til yderligheder - med vægt og vilje. Måske vil internettet blive en farbar vej for dem hvis musik ikke hidtil har kunnet finde nåde for musikindustriens glasøjne. Udvalget valgt i årets løb at foreslå Poul Dissing til at modtage den livsvarige ydelse. Et forslag repræsentantskabet fulgte. Hermed er i alt 35 komponister modtagere af denne ydelse. Det er stadig et åbent spørgsmål om der burde oprettes flere livsvarige ydelser, øremærket til rytmiske komponister/musikskabere, men de nuværende udvalg for tonekunsten har indstillet i fællesskab ved to lejligheder. En praksis det forekommer naturligt at fastholde.

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1998 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006

STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XLII 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois

Læs mere

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012

Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 STATENS KUNSTFONDS 2012 ÅRSBERETNING 1. JANUAR 31. DECEMBER 2012 01 1 Statens Kunstfonds Årsberetning 1. Januar 31. December 2012 INDHOLDS FORTEGNELSE

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 4 essays David Favrholdt 9 Ole Thyssen 13 Christian

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM

REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM REGION HOVEDSTADEN OG BORNHOLM Museer BORNHOLM: Bornholms Kunstmuseum Otto Bruuns Plads 1, Rø 3760 Gudhjem T: 56 48 43 86 post@bornholms-kunstmuseum.dk www.bornholms-kunstmuseum.dk CHARLOTTENLUND: Ordrupgaard

Læs mere

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster

Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30. juni 2007 Indhold Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster Beretning 1. juli 2004-30.

Læs mere

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014

Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst. Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Arkitektur Billedkunst Film Kunsthåndværk og Design Litteratur Musik Scenekunst Statens Kunstfonds årsberetning 2014 Indhold 2 Medlemmer af bestyrelsen, udvalgene og repræsentantskabet Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Taastrup Kunstforenings historie

Taastrup Kunstforenings historie Taastrup Kunstforenings historie de første 50 år fra stiftelsen i januar 1964 frem til 2014. Sæsonen 1964/65 Hedeboegnens Kunstkreds blev stiftet d. 24. januar 1964 i et mødelokale på Borgerskolen. Ca.

Læs mere

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER

DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER DET KONGELIGE AKADEMI FOR DE SKØNNE KUNSTER AKADEMIRAADET BERETNING 1. JULI 2007-30. JUNI 2010 OMSLAG ARKITEKT KRISTINE JENSENS TEGNESTUE / EN DOMKIRKEPLADS

Læs mere

Birkelundgård 1990-2015

Birkelundgård 1990-2015 Arne Gorki Schmidt, akvarel, Peter Hentze, maleri, skulptur, Lone Frydendal, maleri, co lage, Michael Hansen, maleri, skulptur, Jeppe Kruse, maleri, Finn Reinbothe, installations unst, maleri, Billy Sjur

Læs mere

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT

SILKEBORG KUNSTNERLEGAT SILKEBORG KUNSTNERLEGAT 1977-2002 Steffen Lange Silkeborg Kunstnerlegat 25 års jubilæumsbog 2002 Forfatter: Steffen Lange Fotografer: Preben Baltzer, Hans Jørgensen, Steffen Lange, Torben Larsen, Jens

Læs mere

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache

Serien af billeder af den excentriske, glamourøse og på ingen måde ukrukkede rumænske dirigent Sergiu Celibidache Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Juli 2004 Blad nr. 27 Læs i dette nummer: Præsentation af nye medlemmer, side 2 Jesper Grove, side 3 Referat af

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund

GENERALFORSAMLING. Billedkunstnernes Forbund GENERALFORSAMLING 2009 Billedkunstnernes Forbund Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Lørdag den 7. november 2009, kl. 14.00-18.00 Gammel Dok, Statens Værksteder for Kunst og Håndværk Strandgade 27

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Beskrivelse af ansøgninger om tilskud til kulturelle

Læs mere

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM?

Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET BAG BILLEDKUNSTEN JUNI 2004 UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? Kulturkontakten VEJEN MOD LYSET UNGE KUNSTNERE GÅR UDEN OM INSTITUTIONERNE MUSEUM ELLER MAUSOLEUM? SKAL MUSEERNE TAGE SIG AF ALT? KUNSTENS SYSTEMFEJL ESSAY AF MICHAEL MØLLER OG NIELS CHR. NIELSEN Debat

Læs mere

Marts 2008 Blad 38 Læs i dette nummer: Præsentation af foreningens nye medlemmer, side 2 Brevsprækken, side 3 Dirigentkongres i Baltimore, side 4

Marts 2008 Blad 38 Læs i dette nummer: Præsentation af foreningens nye medlemmer, side 2 Brevsprækken, side 3 Dirigentkongres i Baltimore, side 4 Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G Marts 2008 Blad 38 Læs i dette nummer: Præsentation af foreningens nye medlemmer, side 2 Brevsprækken, side 3 Dirigentkongres

Læs mere

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE

DANSEN I VILDMARKEN EN ANDEN ALLIANCE MED PUBLIKUM TEMA OM TEATER I BYENS RUM PÅ JAGT EFTER INSPIRATION #03 2014 TEATER IND I STUEN SEND FLERE PENGE SEND FLERE PENGE Fra stort set alle dele af filmbranchen lyder ønsket om flere penge lige nu, hvor politikerne snart skal forhandle et nyt filmforlig på plads. TEATER IND I STUEN Teater, opera og ballet

Læs mere

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN

FORORD HÅNDBOG 2014-2015 VELKOMMEN TIL HÅNDBOGEN FORORD HÅNDBOG 2014-2015 nes Forbund Redaktion: Vibeke Rostrup Bøyesen, Klaus Pedersen, Miriam Katz Illustrationer: Elisabeth Bergsøe www.elisabeth-bergsoe.dk Grafisk design: Julie Asmussen www.julieasmussen.dk

Læs mere

LYDARBEJDE SKAL KOSTE

LYDARBEJDE SKAL KOSTE DANSEN SOM MØDESTED Dansens Dage er ikke alene en stor folkelig kulturbegivenhed. Det er også arbejdsplads for en række professionelle dansere og koreografer. LYDARBEJDE SKAL KOSTE Hvis du har eget studie

Læs mere

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014

DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014 Juni 2014 Bestyrelsen for Fonden for Dronninglund Kunstcenter præsenterer hermed årets beretning DRONNINGLUND KUNSTCENTER 2014. Vi vil i den anledning gerne takke alle de,

Læs mere

Telefoner, e-post og adresser:

Telefoner, e-post og adresser: 2001/2002 Telefoner, e-post og adresser: Gymnasiets administration og rektor:.. 98 18 23 44 Telefax:........................ 98 18 63 12 Rektor (privat):................... 98 77 07 21 Rektors stedfortræder

Læs mere

Svaneke er ikke bare. fra Grynegård, har smidt nogle penge i at få lavet nogle ramper og hvad der skal til.

Svaneke er ikke bare. fra Grynegård, har smidt nogle penge i at få lavet nogle ramper og hvad der skal til. FEST I ÅRSDALE Sensommerfest i Årsdale med børneboder, konkurrencer, maleri, musik, æbleskiver, kaffe, kage, klippebod, modeshow og meget mere. BØRNENES PARADIS Mælkebøtten er en specialbørnehave og en

Læs mere

UFFE ELBÆKS PLAN FOR KULTUREN

UFFE ELBÆKS PLAN FOR KULTUREN ÅBEN SCENE PÅ VEJ Københavns Teater har fået et politisk pålæg om at stille en åben scene til rådighed for frie grupper og projekter. Flere scener er i spil til projektet. NYE MØLLEVINGER Teatret Møllen

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN

ÅRSRAPPORT RUNDETAARN ÅRSRAPPORT RUNDETAARN 2012 2012 ÅRSRAPPORT RUNDETAARN RUNDETAARN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD 02 04 06 07 08 09 10 14 16 21 24 26 30 31 Forord Fakta om Rundetaarn Besøgstal Økonomi IT & kommunikation Vedligeholdelse

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 93 - Juni 2011 Indhold Introduktion...3 Dagsorden, generalforsamling 2011...4 Formandens beretning (2010)...5 Nye kræfter...6 Rektors dimissionstale 2010... 8 Lise

Læs mere