STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR DECEMBER 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2000"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING XXXVI 1. JANUAR DECEMBER 2000 Den officielle oversættelse af fondens navn til engelsk, fransk og tysk er: The Danish Arts Foundation Le Fonds National pour l'art Danois Der Staatliche Dänische Kunstfonds Statens Kunstfond beretning 2000 Statens Kunstfond 2001 Grafiker: Finn Nygaard osv. Fotograf: Omslag: ISBN Oplag: 1500 eksemplarer 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 7 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 8 Udsmykningsudvalget Uddelinger 8 Indkøbs- og legatudvalget Uddelinger 10 Indkøbte værker 14 Beretning fra litteraturudvalget 23 Uddelinger 24 Beretning fra tonekunstudvalgene 27 Fællesuddelinger 27 Udvalget for den klassiske musik 28 Uddelinger 29 Udvalget for den rytmiske musik 34 Uddelinger 35 Beretning fra kunsthåndværk- og designudvalget 39 Uddelinger 40 Indkøbte værker 42 Beretning fra arkitekturudvalget 44 Uddelinger 45 Beretning fra film- og teaterudvalget 48 Uddelinger 49 Indstillinger til livsvarige kunstnerydelser 52 Modtagere af livsvarige kunstnerydelser 52 Regnskab for finansåret Status pr. 31. december

3 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Områdechef Linda Damskier, formand Udpeget af kulturministeren Cand.jur. Kirsten Grønborg Udpeget af Det Radikale Venstres folketingsgruppe Fhv. minister Torben Rechendorff Udpeget af Det Konservative Folkepartis folketingsgruppe Folketingsmedlem Hanne Andersen Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Folketingsmedlem Ester Larsen Udpeget af Partiet Venstres folketingsgruppe Filminstruktør Chr. Braad Thomsen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe Overlærer Erik Dissing Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Kulturpolitisk sekretær Poul-Henrik Jensen Udpeget af Enhedslistens folketingsgruppe Jens Th. Keiding Udpeget af Kristelig Folkepartis folketingsgruppe Borgmester Hans Thustrup Hansen Udpeget af Københavns Kommune Amtsrådsmedlem Anna M. Ikast Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark Borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening Lektor Annelise Ballegaard Petersen Udpeget af Odense Universitets humanistiske fakultet Lektorvikar Ann Lumbye Sørensen Udpeget af Københavns Universitets humanistiske fakultet Lektor Charlotte Rørdam Larsen Udpeget af Aarhus Universitets humanistiske fakultet Billedkunstner Ulla Diederichsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Leif Kath Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedkunstner Bjarke Regn Svendsen Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedvæver Nanna Hertoft Udpeget af De tilskudsberettigede kunstnersammenslutninger 3

4 Arkitekt Karen Zahle Udpeget af Akademiraadet Billedhugger Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Maler Sys Hindsbo Udpeget af Akademiraadet Forfatter Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatter Pernille Tønnesen Udpeget af Danske Skønlitterære Forfattere Dramatiker Ulla Ryum Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatter Søren Ulrik Thomsen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatter Solvej Balle Udpeget af Det Danske Akademi Komponist Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponist John Frandsen Udpeget af Dansk Komponistforening Prorektor Per Erland Rasmussen Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponist Svend Hvidtfelt Nielsen Udpeget af Statens Musikråd Komponist Pia Raug Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponist Arne Würgler Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Komponisten Hans Dal Udpeget af Danske Populærautorer Væver Charlotte Schrøder Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Indretningsarkitekt Susanne Christophersen Udpeget af Foreningen Danske Designere Arkitekt Carsten Hoff Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Overbibliotekar Pernille Munch Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Professor Ib Bondebjerg Udpeget af Det Danske Filminstitut Skuespiller Ina-Miriam Rosenbaum Udpeget af Teaterrådet 4

5 Dramatiker Gerz Feigenberg Udpeget af Teaterrådet Bestyrelsen Komponist Kenneth Knudsen, formand Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen Billedhugger Mogens Møller, indtil oktober 2000 Arkitekt Torben Schønherr, fra oktober 2000 Forfatter Bent Vinn Nielsen Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup Arkitekt Lone Wiggers Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhugger Mogens Møller, formand indtil oktober 2000 Udpeget af kulturministeren Arkitekt Torben Scønherr, formand fra oktober 2000 Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Frithioff Johansen Udpeget af repræsentantskabet Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhugger Mogens Møller, formand indtil oktober 2000 Udpeget af kulturministeren Arkitekt Torben Schønherr, formand fra oktober 2000 Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstner Søren Elgaard Udpeget af repræsentantskabet Mag. art. Anneli Fuchs, indtil udgangen af marts Billedkunstner Karin Birgitte Lund, fra april Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatter Bent Vinn Nielsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Forfatter Bent Haller Udpeget af kulturministeren Forfatter Merete Torp Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den klassiske musik Komponist Kenneth Knudsen, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Mogens Christensen Udpeget af repræsentantskabet Komponist Ivar Frounberg Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget for den rytmiske musik 5

6 Komponist Kenneth Knudsen, formand Udpeget af kulturministeren Komponist Lars H.U.G. Udpeget af repræsentantskabet Komponist Mikkel Nordsø Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekt Peter Hiort-Lorenzen, formand Udpeget af repræsentantskabet Væver Anet Brusgaard Udpeget af repræsentantskabet Keramiker Bente Hansen Udpeget af kulturministeren Arkitekturudvalget Arkitekt Lone Wiggers, formand Udpeget af kulturministeren Arkitekt Claus Bonderup Udpeget af repræsentantskabet Arkitekt Kjeld Vindum Udpeget af repræsentantskabet Film- og Teaterudvalget Scene- og filminstruktør Kaspar Rostrup, formand Udpeget af repræsentantskabet Teaterinstruktør Madeleine Røn Juul Udpeget af repræsentantskabet Filminstruktør Søren Kragh-Jacobsen Udpeget af kulturministeren Sekretariatet Sekretariatschef Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Susanne Weihe Dam Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Pia Sandstrøm Overassistent Pia Dedenroth Overassistent Berit Jacobsen, indtil september Overassistent Trine Christiansen, fra oktober Registrator Claus Bohne Studerende Martin Bech Studerende Mads Flyvholm, fra september Fondens adresse: Knabrostræde København K Telefon Telefax E-post Hjemmeside 6

7 BERETNING FRA BESTYRELSEN Arbejdet i bestyrelsen har i det forløbne år været en fortsættelse med de fleste af de sager og emner som vi i 1999 drøftede, inklusive en del interessante drøftelser afledt af det forhold at en tre-årsperiode i en årrække har været markeret med en udstilling, et forsøg på en præsentation af fondens virksomhed i de forgangne tre år. Kunstens foranderlige forhold til dens omgivende samfund har naturligvis været særligt tydeligt for den nu siddende bestyrelse i de sidste år. Og overvejelserne over hvordan disse forandringer kan sammenfattes og videregives efter selv en kortere periode er derfor mange og ikke fri for selvmodsigelser. Statens Kunstfond har til opgave at støtte de skabende kunstnere inden for områderne litteratur, film og teater, rytmisk og klassisk musik, arkitektur, kunsthåndværk og design samt billedkunst. Men de forskellige kunstområders forhold, karakter og relationer ændrer sig naturligt nok i uens tempo, så det er derfor bl.a. fondens opgave at medvirke til at holde tungerne lige i mundene og bevare overblikket f.eks. som da det viste sig at igangsætningsordningens konstruktion ikke er egnet til at opfylde sit formål, at hjælpe nystartede kunstnere inden for samtlige fondens kunstområder i gang. Bestyrelsen tog på given foranledning initiativ til at forsøge at udbrede kendskabet til ordningens konstruktion og virkemåde - samt til fondens forpligtelser over for de kunstområder, som kan støttes af fonden. De uforbrugte midler fra igangsætningsordningens to første uddelinger samt en beskæring af midlerne for årene fremover blev af Kulturministeriet, beklageligvis inden evalueringaperiodens udløb, overført til den længe ønskede billedkunstlov. Bestyrelsen måtte anbefale at udformningen af forslag til billedkunstlov fik en gennemgribende revision; lovforslaget eller dets bemærkninger indebar ingen steder begrebet kunstnerisk kvalitet, og armslængdepricippet forekom anfægtet ved at det kommende billedkunstråds planer for næstkommende år skal forhåndsgodkendes af kulturministeren. Ydermere vil de to billedkunstudvalg under Statens Kunstfond blive flækket ved overførsel af det billedkunstneriske udsmykningsudvalgs funktion til billedkunstrådet. Herved fortabes den vigtige sammenhæng og afbalancering mellem legater, indkøb og udsmykningsopgaver til billedkunstnere, som de to udvalgs placering i fonden hidtil har været en vigtig tilskyndelse til at være opmærksom på. Bestyrelsen vil i sit afsluttende år søge at sammenfatte arbejdet i de tre år og finde en egnet måde at kommunikere dette på foruden at søge at lægge pres for at gennemført en løsning på spørgsmål som den skæve fordeling med hensyn til rådighedssummer mellem det klassiske og det rytmiske tonekunstudvalg, kuntshåndværk- og designudvalgets muligheder for at igangsætte udsmykningsopgaver samt den tiltrængte forhøjelse af de livsvarige kunstnerydelser. Kenneth Knudsen formand for bestyrelsen 7

8 BERETNING FRA DE BILLEDKUNSTNERISKE UDVALG Arbejdet i de to billedkunstudvalg har gennem året været præget af positiv travlhed. Et stort antal sager er blevet behandlet, og udvalgenes medlemmer har for alvor kunnet mærke Julius Bomholts tanker bag det, der i brede kredse, politiske såvel som kunstneriske og kulturelle, bliver betragtet som "verdens bedste kunstfondlov". Indkøbs- og legatudvalget har i det forløbne år set en lang række udstillinger over hele landet. Der er indkøbt mange værker, præmieret installationer og ophængninger. Alle sammen af høj kunstnerisk kvalitet. Det er vort klare indtryk, at Statens Kunstfond er en betydningsfuld støtte og stimulerende faktor i det danske kunstliv. Et kunstliv præget af stor grøde, og med mange aktører på scenen. Det store antal legatansøgninger er et meget synligt bevis på denne grøde. Desværre rækker midlerne ikke til en bredt dækkende støtte, både hvad angår de unge og de mere "etablerede" kunstnere. Udsmykningsudvalget har i år kunnet ane omridset af den valgte politik; at støtte store markante opgaver i det offentlige rum med stærk vægt på dette rums grænseområder i ordets videste betydning. Denne søgen efter grænseområder har således resulteret i et samarbejde med År 2000 Fonden og Ørestadsselskabet om et markant skulpturprojekt i Ørestad. Arbejdstitlen har været "Kunsten før byen". Hvordan genereres en by, når kunsten kommer først? På Bornholm tegner omridset af et landskabs- og skulpturprojekt sig. Bornholm som ø, som grænse og region. I det sønderjyske grænseland har udvalget længe arbejdet på at igangsætte et landskabs- og skulpturprojekt, optaget af dette landskabs særlige rolle som grænse og region. I Åbybro vil et landskabs- og skulpturprojekt behandle den moderne bys diffuse møde med landskabet, en port - men ikke en byport. I Hobro behandles mødet mellem by og fjord, formet som en kunstkile fra fjorden ind mod byens midte. I forsøget på at definere og udvide grænsen for det offentlige rum støtter udvalget i hele 3-års perioden den eksperimenterende website:<www.stedet3.dk>, hvor 11 kunstnere er givet muligheden for at afsøge grænserne for det virtuelle rum. Projektet er det første af sin art i norden. Vi har således fortsat diskussionen om et offentlige rum, som tidligere udvalg tog initiativ til med udstillingerne og bøgerne "Stedet?" og "Stedet 2". Udvalget har haft det held at modtage ansøgninger, som har resulteret i udsmykninger i et kapel, en retsbygning og en handelsskole. Alle udsmykninger har været en dialog med arkitekturværker af høj arkitektonisk kvalitet. Udvalget har tillige virket som konsulent for År 2000 Fonden i forbindelse med udsmykningen af Jelling Kirke. Et eksempel på bredden i udvalgets arbejdsopgaver. For de billedkunstneriske udvalg Torben Schønherr UDDELINGER UDSMYKNINGSUDVALG Det billedkunstneriske udsmykningsudvalg har i 2000 modtaget 47 ansøgninger, hvoraf 6 er imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER Grenå, Dronningens Ferieby Billedkunstner Per Arnoldi København, Handelshøjskolen Billedkunstner Steffen Jørgensen København, Ørestad Billedhugger Hein Heinsen Billedhugger Per Kirkeby Billedhugger Bjørn Nørgaard 8

9 Tårnby Retsbygning Billedkunstner Carl Magnus Åbybro Kommune Billedkunstner Kurt Tegtmeier Århus, Store Torv Konkurrence - Deltagende billedkunstnere: Øivind Nygård, Jesper Rasmussen, Morten Stræde, Elisabeth Toubro, Jette Vohlert, Jørgen Haugen Sørensen UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 2000 (BELØBENE ANGIVER FONDENS BEVILLING) Aalborg Sygehus Kapel Maler Stig Brøgger Billedhugger Erik Heide Grindsted Gymnasium og HF-Kursus Maleren Michael Kvium Hobro Havn Billedhugger Bent Sørensen Landskabsarkitekt Uffe Wainø Internetprojekt Webmaster billedkunstner William Louis Sørensen Deltagende billedkunstnere: Eric Andersen Niels Bonde Jakob Brandt-Pedersen Flemming Brantbjerg Michael Buchwald Mogens Jacobsen Henrik Plenge Jakobsen Kirsten Justesen Thorbjørn Lausten Carsten Schmidt-Olsen Björn Ross København, Det Kongelige Bibliotek Billedhugger Kirsten Lockenwitz Tårnby Retsbygning Billedkunstner Carl Magnus Århus, Danmarks Journalisthøjskole Billedkunstner Henning Christiansen UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 2000 Frederikssund Gymnasium Billedkunstner Martin Erik Andersen Holbæk Strandpark Billedkunstner Olafur Eliasson København, Gammel Strand Billedhugger Svend Wiig Hansen København, Rockefellerinstituttet Billedhugger Peter Bonnén København, Søren Kierkegaards Plads 9

10 Billedhugger Elisabeth Toubro Odense, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Maler Troels Wörsel Slagelse, Plejehjemmet Alliance Billedhugger Lisbeth Nielsen Struer Gågade Billedhugger Thomas Bang Billedkunstner Ole Broager Søborg, Blaagaard Statsseminarium Billedkunstner Mikael Thejll Ålborg Sygehus Kapel Maler Stig Brøgger Billedhugger Erik Heide UDDELINGER INDKØBS- OG LEGATUDVALGET Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 2000 modtaget 832 ansøgninger, hvoraf 93 blev imødekommet. Endvidere blev der tildelt 26 præmieringer, 20 legater til ældre fortjente kunstnere og 26 legater til efterladte efter kunstnere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Claus Steen Andersen Mikael Bang Martin Berge Michelle Eistrup Joakim M. Eskildsen Charlotte Claudia Haslund-Christensen Bertil Skov Jørgensen Thomas Fleron Jørgensen Jakob Kolding Ole Krabbe-Poulsen Simon Ladefoged Madsen Anne Sofie Meldgaard Tina Maria Nielsen Steven Mygind Pedersen Jane Maria Petersen Katja Kristensen Serber Gitte Villesen 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Pia Arke Bjørnstjerne Christiansen Olafur Eliasson Jakob Fenger Thierry Geoffroy-Colonel Ellen Hyllemose Annemette Larsen Jørgen Carlo Larsen Rasmus Nielsen Knud Odde Pernille Priorgaard Worsøe Eva Öhrling 10

11 ARBEJDSLEGATER Tune Andersen Martin Bigum Milena Bonifacini Lea Boruszek Henrik Brahe Ruth Campau Inge Ellegaard Alba S. Enstrøm Torben Eskerod Jesper Fabricius Gordon Fazakerley Egon Fischer Preben Fjederholt Jørgen Fog Nils Erik Gjerdevik Morten Goll Niels Guttormsen Ib Monrad Hansen Jens-Otto Hansen Nils Viga Hausken Tove Hummel Aka Høegh Jytte Høy Poul Isbak Berit Heggenhougen Jensen Birgit Johnsen Per Lunde Jørgensen Maria Karlsson Kristine Kemp Bruno Kjær Joachim Koester Tomas Lahoda Peter Land Peter Lind Pernelle Maegaard Rolf Martens Edward Matwijkiw Bodil Nielsen Vibeke Mencke Nielsen Hanne Nielsen Øivind Nygård Max Parylewicz Ane Mette Ruge Henrik Saxgren Peter Nansen Scherfig Christian Schmidt-Rasmussen Jes Schrøder Rikard Silwärn Margrete Sørensen Jørgen Haugen Sørensen Karin Westerlund REJSELEGATER Lone Arendal Johanne Foss Svend Halberg Nils Viga Hausken Thorbjørn Lausten Peter Mandrup Finn Manford Lars Mathisen 11

12 Lars Tingskov Mikkelsen Philip Pedersen Inger Lise Rasmussen Hanne Lise Thomsen Erik Torp Øckenholt PRÆMIERINGER Martin Erik Andersen for ophængning på Den Frie Udstilling Thomas Bang for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Kaspar Kaum Bonnén for ophængning Decembristerne Rosan Bosch for "Deep Down" / Galleri North Espen Brandt-Møller for Rumstreg, Charlottenborgs Forårsudstilling Ulrik Lichtenberg Crone for TRASH Hits, Traneudstillingen Ingvar Cronhammar for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Jesper Fabricius for Uncontrolled Desire / North Udstillingssted Kim Grønborg for installationerne "Hvordan det er" og "Omkørsel til ingen steder", Århus Kunstbygning Lone Høyer Hansen for ophængning på Grønningen Lone Høyer Hansen for skulptur Galleri Asbæk Poul Ingemann for "Beboelse" / Brænderigården, Viborg Sophia Kalkau for udstilling i Museumsbygningen, København Lotte Tauber Lassen for "Flower Box" udstillingen SUB ROSA/Charlottenborg Freddie A. Lerche for ophængning Den Frie Udstilling Finn Mickelborg for udstilling i Overgaden Maria Nicolaisen for værket "Gartnerens Dagbog", Transit Ina Olsen for ophængning på KE, Den Frie Udstillings Bygning 12

13 Finn Naur Petersen for installationen Comfort Me/ Galleri Søren Houman Kirstine Roepstorff for ophængning Efterårsudstillingen/Charlottenborg Peter Nansen Scherfig for "ROOM" / Galleri North Rikard Silwärn for "Ti Tableauer og et Tiltag"-Apis Templet, Frb.Have Ole Sporring for ophængning på Grønningen Tommy Støckel for udstillingen "I saw the art of tomorrow yesterday" Steffen Tast for udstilling på Den Gyldne / Charlottenborg Kirstine Vaaben for udstilling i Overgaden LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle Albert Bertelsen Svend Danelund Erik Enevold Knud Erik Færgemann Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Erik Ortvad Kirsten Rose Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Bodil Leon Aalykke Asta Backhausen Grete Balle Ruth Bischoff Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christoffersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Else-Marie Funch Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Hanne Gervig Hansen 13

14 Minna Gyrithe Holmskov Merete Agergaard Jensen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Birthe Jørgensen Ebba Koch Aase Tut Køpcke Nelly Lohmann Ellen Mathiesen Lone Mertz Evelyn Oldenburg Else Schwalbe INDKØBTE VÆRKER MALERI Poul Agger Uden titel 1999, akryl på lærred, 3 stk. Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jørgen Mikael Andersen Sort/hvid, acryl/olie Guirlanden, Århus Kunstbygning Merete Barker I de røde byer 2000, olie på lærred Galleri Hummelure, Århus Martin Bigum Selvportræt (som H. C. Andersens Skyggen) 1999, olie på lærred Niels Stærk, København Jørgen Boberg Udfoldet 1999, olie på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Peter Bonde They call on you 2000, olie på lærred Gallerie Asbæk, København Anne Marie Brauge Sommernat 2000, acryl Apache 1999, acryl Pro, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Bodil Brems Papaver variabilus 2, 5, 12 og 18, maling på lærred, 4 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Jens Brok Striber II 2000, alkyd maling Form I 2000, alkyd maling Mono III 2000, vandbaseret lak, spraymaling Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Stig Brøgger Uden titel, olie og voks på lærred Galleri Susanne Ottesen, København Malgorzata Maria M. Buras Maleri, acryl på lærred 14

15 Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Ulrik Lichtenberg Crone White trash, code blue and agent orange 2000, acryl på lærred, 2 stk. Galleri Søren Houmann, København Claus Egemose Colourteam 2000, autolak på aluminium NewArt, København Anette Harboe Flensburg Paintings of weightlifters combined with figured curtaincloth 1999, olie på lærred Politikens Galleri, København Jes Fomsgaard Narrowgate 1999, acryl/olie på plade Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København Signe Guttormsen Reset 2000, acryl på træ, 2 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Hagen Min datter Lotus 2000, acryl på lærred Pro, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Erik Hagens Markedet i Vilnius 1999, olie på lærred Clausens Kunsthandel, København Jens Peter Helge Hansen Maleri, maleri på lærred Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Ole Prip Hansen To drenge med fugl 1999, olie på lærred Corner, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ingrid Hansen Blå komposition, olie på lærred Grøn vindue, olie på lærred Galleri Trap, København Foersom Hegndal Akvarel, 8 stk. Guirlanden, Århus Kunstbygning Ingvald Holmefjord Vinmarker Corbieres, maleri på lærred Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Fyrretræer ved bjerg 2000, olie på lærred Bjerg 2000, olie på lærred Schæffergården, Gentofte Jens Haugen-Johansen Hyrdejagt 1999, olie på lærred Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København Finn Richardt Jørgensen Uden titel II 1999, acryl på lærred Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Leif Kath

16 Uden titel, blandet teknik på papir, 2 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Søren Kjærsgaard 2000 glas portvin 2000, akryl på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Herold G. Kristensen Fra Nakkehage 2000, olie på lærred, 3 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Henrik Exter Krogh Forestilling 2000, maleri, 2 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Tom Krøjer Surfing Japan 2000, akvarel Galleri C, Århus Kristina Kudsk Svanholm 2000, olie på lærred Janus Bygningen, Tistrup Bodil Kaalund Engle trompeter 1982, olie på træ Galerie Dahl, København Poul Lee Den udvalgte 1999, olie på finer Den Frie Udstillingsbygning, København Seppo Mattinen Kat på maven 2000, olie på plade Clausens Kunsthandel, København Finn Mickelborg Space painting 2000, akryl på lærred Grønningen, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Ulrik Møller Ved stranden IV 1999, olie på lærred Corner, Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Kehnet Nielsen Apollon: Yellow/Orange 2000, olie på lærred Galleri Susanne Ottesen, København Lis Nogel Lysspor I 1998, tegning, drafting folie, kul og blyant Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Dick Nyhuus Orange stor, maling på lærred Guirlanden, Århus Kunstbygning Lars Nørgård Fornøjet bytte Galerie Møller Witt, Århus Ole Olesen Størrelser Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus John Olsen

17 Svedehytten 2 tegninger 1999, kul og pastel på papir, 3 stk. Kastrupgårdsamlingen, Kastrup Max Parylewicz Myte, foto emulsion Guirlanden, Århus Kunstbygning Tal R. Første, anden, tredie 1999, olie på lærred Galerie Mikael Andersen, København Inge Rasmussen Luftkasteller 1997, Olie/tempera på lærred Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Nils Ryberg Forår i haven 1999, olie på plade Guirlanden, Blomstrende eng Skjørring 1999, olie på plade Århus Kunstbygning Jørgen Rømer Ved Marsk-kanalen 1999, akvarel 27.VI II , akvarel Apr , akvarel Clausens Kunsthandel, København Marianne Schrøder Uden titel 1999, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Karen Serena Belchité I Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Ole Sporring Mal selv NOPIP 1999, akryl, paintstick på hørlærred Nordjyllands Kunstmuseum, Ålborg Vicky Vera Steptoe Alexander 2000, akryl på lærred Radovan 2000, akryl på lærred Balthazar 2000, akryl på lærred Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Morten Stræde Uden titel 1998, akryl og blyant på papir Gallerie Mikael Andersen, København Bjarke Regn Svendsen Aarhus 2000, olie på lærred Århus Kunstbygning Arne Haugen Sørensen Leda og Svane 2000, acryl på lærred Galleri Profilen, Århus Olaf Sørensen Joes Meal 2000, olie på lærred Højbane i skumring 2000, olie på lærred Den Frie Udstillingsbygning, København Karin Nathorst Westfelt Hareskoven 1994, olie pastel Kammeraterne, Den Frie Udstillingsbygning, København

18 Poul Winther Til C.NATdec , olie på lærred Kastrupgårdsamlingen Carsten von Würden RAMAA 2000, olie på lærred Galleri Hummeluhre, Århus Sita 2000, olie på lærred Galleri Bie & Vadstrup, København Troels Wörsel Uden titel 1999, lærred, aluminium, krydsfiner og acryl Galleri Franz Pedersen, Horsens SKULPTUR Ejler Bille Dyret 1937, bronce Spirende form 1937, bronce Veksølund, Veksø Ole Broager Stolen 2000, stål og træ Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Ole Christensen Organisme 1998, bronze Veksølund, Veksø Lene Elsner Skulptur Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Gurli Gottlieb Elefanthud, stentøj Ovalen, Kunstnernes Hus, Århus Sigrid Lütken Kornsøjle, stentøj Fugl der klør sig, stentøj Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Lisbeth Nielsen Mand kvinde, bronce Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Hans Christian Rylander En celle, et længslens og frygtens rum, et skrøbeligt sted 2000, marmor, bronze, jern, latex, gips, polyester Decembristerne, Den Frie Udstillingsbygning, København Kurt Tegtmeier Den danske sten 1999, Faxe-sandsten og Quimbre-granit Veksølund, Veksø Mikael Thejll Spil/play#1 (wie auch immer) 1999, træ, maling, gips, vaskefad, karton og papir Overgaden, København TEGNING Morten Stræde

19 Uden titel 1998, blyant på papir Gallerie Mikael Andersen, København Lisbeth Thingholm Uden titel 2000, tegning, 3 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København GRAFIK Johanne Foss Oldonyowas. Markedsplads 1997, ætsning og akvatinte Ilkurot. Mennesker, dyr og boma på bakke 1998, farveradering Dreng og fugl 1996, farveradering Agaver. Lengijave II 1997, farveradering Oldonyowas. Markedsplads 1997, ætsning Oldonyowas 1996, ætsning Ngedegu Kvinder og børn 1996, ætsning Kidefu 1996, ætsning Agaver. Lengijave I 1997, ætsning og akvatinte farveradering Karen Blixen Museet, Rungstedlund Sys Hindsbo Mand med kat på skulder 2000, ætsning Mand gøres klar 2000, ætsning Bæring 2000, ætsning Fåborg Kunstmuseum Maja Lisa Engelhardt Jensen Vej gennem landskab 2000, litografi, 2 stk. Galleri Weinberger, København Erling Jørgensen En ryger (58) 1999, koldnålsradering 3 rygere (IV) 1999, koldnålsradering Ryger (56) 1999, koldnålsradering Ryger (61) 1999, koldnålsradering 3 rygere (II) 1999, koldnålsradering Dubuffet med cigaret i næsen 1999, koldnålsradering Smugryger 1999, koldnålsradering Clausens Kunsthandel, København Jens Lindhe Palazzina di Stupinigi 2000, digitaltryk på akvarelpapir, 20 stk. Charlottenborgs Udstillingsbygning, København Karin Mathiasen Papgrafik 2000, grafik, 6 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Inge Marie Mørcke Uden titel 1995, grafik Uden titel 2000, grafik, 2 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København Rasmus Nellemann Del af dørlås 1963, ætsning Dørlås 1963, ætsning Kulsilo (Kalvebod Brygge) 1959, ætsning Kran og stillads 1975, ætsning Stakit (Christianshavns vold) 1960, ætsning Sydkraft IV 1989, ætsning Byggeplads (Islands Brygge) 1965, ætsning Kulsilo med 3-tal (Kalvebod Brygge) 1959, ætsning

20 Sydkraft III 1989, ætsning Asiatisk pakhus 1981, ætsning Ved volden (Enveloppevej) 1958, ætsning Asiatisk pakhus 1981, ætsning Sydkraft II 1989, ætsning Sydkraft V 1989, ætsning Clausens Kunsthandel, København Palle Nielsen Uden titel 1999, linoleumssnit, 3 stk. Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Morten Skovmand Stavns 1990, farvestentryk Trappe 2000, farvestentryk Nattebillede 1989, tusch og guache over lito Venezia 1990, olie over radering Nattebillede 1989, tusch og guache over lito Danske Grafikere, København Poul Sørensen Udstødt 1999, træsnit Ventende 1999, træsnit Grotte 1999, træsnit Kunstnernes Hus, Århus Søren Hillerup Vaag Uden titel 2000, træsnit, 10 stk. Den Frie Udstillingsbygning, København FOTO Tune Andersen Teletubby 1999, foto, 2 stk. Gammel Strand 48, København Maj-Britt Boa Kaffepause 1999, foto Glemt 1997, foto Galleri Specta, København Henrik Brahe Portræt af en metode 2000, foto, 3 stk. Gammel Strand 48, København Charlotte Claudia Haslund-Christensen Uden titel 1999, foto, 2 stk. Galleri Image, Århus Frans Jacobi Real time wind 1999, foto, 3 stk. Imagine more 1999, foto, 3 stk. Stalke Galleri, København Klaus Thejll Jakobsen Ollie Variations 2000, foto, 8 stk. Galleri Tommy Lund, København Henrik Plenge Jakobsen Nasdaq Forever 2000, scannacrome on pvc, 1 af 3 stk. Galleri Nicolai Wallner, København Per Bak Jensen Havebilleder, foto, 7 stk.

21 Den Frie Udstilling, Den Frie Udstillingsbygning, København Ejstrup III 1999, foto Ejstrup I 1999, foto, 2 stk. Sønderborg Slot Lygtepæl Århus Havn 2000, foto Skurvogne Århus Havn 2000, foto Århus Kunstbygning Tildragelser, farvefoto, 3 stk. Stalke Galleri, København Fie Johansen København Zoo 1992, fotogravure Rotunden i Hellerup 1995, fotogravure Grønland 1996, fotogravure Århus Kunstbygning Joachim Koester Cornwallis Island 1999, C-print Beechey Island 1999, C-print Galleri Nicolai Wallner, København Smike Käszner 20th Century Over and Out 1997, fotopolymer, 3 stk. Århus Kunstbygning Susanne Mark Nowhere 2000, fotogravure Kobber og jern 2000, fotogravure og akvarel Posletten 2000, fotogravure og airbrush Zebra, Den Frie udstillingsbygning, København Finn Naur Petersen Kissing the Island, firefarve fotopolymergravure, 3 stk. Århus Kunstbygning Steen Møller Rasmussen Uden titel 2000, foto sort/hvid Uden titel 1997, foto sort/hvid Asbæk, København Inger Lise Rasmussen PRORA 2000, fotogravure, 5 stk. Galleri Image, Århus Lisa Strömbeck Parents 1997, foto c-prints 1/3 edition 3, 6 stk. Galleri Tommy Lund, København Jens Balder Sørensen G. Rekadence, foto på lærred Århus Kunstbygning Lene Wyke Uden titel 1999, foto, 8 stk. Nordisk Ministerråds Galleri, København ANDET Margrethe Agger Rød serie tæppe II, vævet tæppe Blå serie tæppe II, vævet tæppe Gul serie tæppe II, vævet tæppe Den Frie Udstillingsbygning, København

22 Kaspar Kaum Bonnén Print på papir, tegning og print på papir Galerie Mikael Andersen, København Sigrid Lütken To svaner, stentøj Tre hvide høns, stentøj Koloristerne, Den Frie Udstillings Bygning, København Erland Knudssøn Madsen Vækst ude i verden, bemalet trærelief Vækst forklaringsforsøg, bemalet trærelief Galleri Hummelure, Århus

23 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Litteraturudvalget har forsat sit gode samarbejde i 2000 og har forvaltet de betroede midler efter præcis samme grundindstilling som i året før, nemlig at ingen genre på forhånd er dømt ude. Om ansøgeren skriver lyrik eller prosa, for børn eller voksne, er efter vores opfattelse underordnet. Det afgørende er, om der er tale om litteratur af høj kvalitet. Når det er tilfældet, føler udvalget sig forpligtet til at yde en så stor støtte, som legat eller stipendium, vi overhovedet har mulighed for. I den forbindelse kunne vi sagtens finde anvendelse for flere penge, men må dog samtidig konstatere at det beløb, vi faktisk har til rådighed, fortsat er større end for noget tidligere udvalg. Som i vores første år har vi valgt at operere med pænt store legatstørrelse idet vi hellere vil imødekomme lidt færre ansøgninger end sprede rådighedsbeløbet til flere, med små og utilstrækkelige legater til følge. Hvad legatstørrelser angår, har vi fastholdt de beløb, vi blev enige om ved vores tiltræden i 1999, nemlig legater på , og Den særlige legattype, som vi indledte sidste år, nemlig Turbolegaterne, der kan tilfalde forfattere der har brug for ekstra stimulering, har ligeledes samme størrelse, nemlig kr. Derimod har vi forhøjet beløbet ved præmiering fra kr. til nu kr. Vi har i år kunnet uddele hele otte treårige stipendier, til otte unge eller yngre forfattere. Det har vi gjort med stor glæde, velvidende at netop det treårige stipendium er af meget stor betydning i begyndelsen af forfatterkarrieren. I forhandlingerne om, hvem stipendierne skulle tilfalde, var en del andre kvalificerede navne end de otte også på tale. Det synes vi naturligvis er stærkt opmuntrende: at der for øjeblikket er så stor tilgang af talentfulde forfattere. Det lover godt for fremtiden. Af de såkaldte igangsætningsstipendier har vi i år udpeget syv modtagere. Udvalget er stadig i tvivl om hvorvidt disse stipendier egentlig har nogen mening, for ved de ordinære uddelinger i foråret har vi ikke registreret nogen særlig fjendtlighed overfor ungdommen - som igangsætningsstipendierne jo retter sig mod - hverken hos os selv eller hos fondens øvrige fagudvalg. Nærmest tværtimod. Vi har i år kunnet indstille to forfattere til livsvarig ydelse og konstaterer med tilfredshed at Repræsentantskabet har tiltrådt begge vores anbefalinger. Dog markerede Repræsentantskabet en vis skepsis mht. en af kandidaterne, nærmere bestemt den pågældendes relativt unge alder 38 år. Et enkelt medlem af Repræsentantskabet ytrede, at udvalget for litteratur åbenbart har svært ved at finde egnede kandidater eftersom vi anbefaler en så ung forfatter. Her kan vi heldigvis berolige Repræsentantskabet: litteraturudvalget har ikke svært ved at finde kandidater til de livsvarige ydelser. Der er stadig en del fortjenstfulde ældre forfattere, som endnu ikke har modtaget denne udmærkelse. Og der er ikke mindst en hel del yngre forfattere som efterhånden har markeret sig så stærkt, at de inden så længe må komme i betragtning. Men afgørende for hvem litteraturudvalget anbefaler er naturligvis en vurdering af den kunstneriske værdi af kandidaternes arbejde. Vi har i år præmieret tre udgivelser, alle fra efteråret 99. For at et værk kan præmieres mener vi, som i 99, at der må være tale om et værk der betegner et højdepunkt i sæsonen samt i forfatterens produktion. På den baggrund valgte vi ikke at præmiere nogle af de bøger, der udkom i foråret Op til flere fremragende forfattere udgav ganske vist bøger i denne sæson, men vi mente og mener netop ikke at der i nogle af tilfældene var tale om højdepunkter i den enkeltes produktion. Det ser heldigvis lysere ud for efterårssæsonen I lighed med vores første år har vi også i 2000 støttet enkelte litterære arrangementer. Vi mener fortsat ikke at formidling af litteraturen er vores bord, men i konkrete tilfælde, hvor vi har sikkerhed for at pengene kommer forfattere til gode, støtter vi gerne.

24 År 2001 bliver vores sidste år på pinden, derfor vil vi i den nærmeste fremtid foreslå at vi får lov til at gøre rent bord efter os, dvs. at det betros os også at præmiere de bøger, der udkommer sidst i vores periode, nemlig efteråret Vi ved af egen erfaring, at det er noget af en belastning for et nyt udvalg, straks ved dets tiltræden, at skulle læse og vurdere en hel sæsons bøger. Ellers er vi ved godt mod og parat til nye eventyr i bøgernes verden. Merete Torp, Bent Haller og Bent Vinn Nielsen UDDELINGER Litteraturudvalget har i 2000 modtaget 283 ansøgninger, hvoraf 102 blev imødekommet. Endvidere blev der uddelt 8 legater til efterladte efter forfattere. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Helle Thornvig Christensen Rune Larsen Homann Knud Olav Jensen Claus Lerche Andersen Mikael Miki Kuhre Line Lenskjær Rune Brink Schleimann 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Claus Beck-Nielsen Morten Blok Mads Storgaard Jensen Christian Jungersen Hanne Kvist David Læby Tóroddur Poulsen Jesper Wung-Sung ARBEJDSLEGATER Naja Marie Aidt Sven Assels Solvej Balle Lisbeth Bendixen Jens Blendstrup Thomas Boberg Klavs Bondebjerg Jytte Borberg Jens Branner Niels Brunse Camilla Christensen Camilla Deleuran Daniel Dencik Karen Marie Edelfeldt Jens-Martin Eriksen Birgit Filskov Jørn Frederiksen Christian Yde Frostholm Rolf Gjedsted Marco Goli Barbara Gress Katrine Marie Guldager Mark Hebsgaard

25 Helle Helle Merete Pryds Helle Lene Henningsen Christina Hesselholdt Benn Q. Holm Per Højholt Carsten Jensen John Bang Jensen Thøger Jensen Erling Jepsen Ida Jessen Søren Jessen Claes Johansen Pia Juul Hans Otto Jørgensen Dorte Karrebæk John Fellow Larsen Marianne Larsen Ole Henrik Laub Lotte Linck Henning Mortensen Bodil Nielsen Lone Munksgaard Nielsen Jóanes Nielsen Helle Nyberg Erik Trigger Olesen Inge Pedersen Albert Hytteballe Petersen Peter Poulsen Juliane Preisler Gorm Frederik Rasmussen Grete Roulund Jørgen Rytter Peter Rønnov-Jessen Morten Sabroe Asger Schnack Peer Sibast Ivars Silis Jan Sonnergaard Ditte Steensballe Nicolaj Stochholm Birgit Strandbygaard Morten Søndergaard Bjørn Themsen Søren Ulrik Thomsen Tomas Thøfner Morti Vizki Maj-Britt Willumsen Grzegorz Wróblewski Søren Würtz REJSELEGATER Jan Bredsdorff Christian Dorph Inge Eriksen Henning Goldbæk Gynther Hansen Klaus Høeck Janina Katz Peter Laugesen Karl E. Rasmussen Niels Simonsen Hanne Marie Svendsen

26 Pia Tafdrup STØTTE TIL PROJEKTER Digternes Saloon til forfatterhonorarer i f.m. oplæsn.arrangementer PRÆMIERINGER Á KR. Lars Bonnevie for oversættelse af Louis-Fredinand Célines "Rejse til nattens ende" Vibeke Grønfeldt for "Det rigtige" Laus Strandby Nielsen for "Mellemrum" BESTILLINGSHONORARER Den Anden Opera til Anne Marie Bjerg LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER FORFATTERE Helle Kastberg Bjerregaard Inga Klitgaard Ruth Malinowski Lise Ring Else Schaldemose Chili Turéll Katrine Ussing Inger M. Woel

27 BERETNING FRA TONEKUNSTUDVALGENE De to tonekunstudvalg uddelte i fællesskab et tre-årigt arbejdsstipendium, 8 arbejdslegater foruden 17 bestillingshonorarer. Der er fortsat stor opmærksomhed i begge udvalg på fællesfeltet for de to områder. Naturligt nok er der større vandring fra de rytmiske mod de klassiske end omvendt - interessen for at komponere, i betydning: mod højere grad af præcision i notation, er stadig større hos de rytmiske komponister og musikskabere end interessen for at 'løsne op' og arbejde med f.eks. pulserende rytmik er hos de klassiske. Uddannelsen af klassiske komponister indebærer kun ringe grad af kontakt med de elementer den rytmiske musik er baseret på - og samme uddannelse hviler bl.a. også på den forudsætning, at der er et skarpt skel mellem de skabende, komponisterne, og de udøvende, musikerne, et skel der ikke er så skarpt i den rytmiske lejr. Ved bedømmelsen af indsendte værker er det ikke tilstrækkeligt udelukkende at anvende de klassiske bedømmelseskriterier på ansøgninger fra en rytmisk komponist - uden den uddannelse som de klassiske komponister gennemgår. Det er en balancegang som der ikke desto mindre stadig er tilfredshed med i begge udvalg. Der er således en stigning på 44% fra 1999 til 2000 i antal fællesbevillinger. At der stadig mangler omkring 1 mio. kr. i at det rytmiske udvalg har samme rådighedsbeløb som det klassiske, mærkes tydeligt - især når der ansøges om midler til støtte til projekter som ikke var definerede på det tidspunkt hvor hovedparten af pengene må disponeres, ved forårsuddelingen i marts/april. Også i 2000 udskrev de to tonekunstudvalg en konkurrence. Med titlen: '1 performer + elektronika' lød opfordringen denne gang: 'Skriv et værk, ikke over 3 minutter langt, hvor samspillet mellem en udøver og elektronik - i bredeste forstand - er i fokus'. De 76 indsendte værker repræsenterede alle tænkelige stilarter, fra hyggelig værtshuspop til kompliceret interaktivitet. For dommerkomiteen, bestående af Mogens Christensen (formand), Mikkel Nordsø og Eventhore Vestergaard, var de vigtigste bedømmelseskriterier: Originale, gerne overraskende, relationer mellem de to lydgivere, musikalsk vitalitet og magi samt meningsfuld udvikling gennem hele miniaturen. Det påfaldende - og glædelige - ved de fleste af de indsendte, men anonymt bedømte værker er, at de afdækker et frodigt eksperimenterende lag, hvor stilistisk indkredsning i klassiske og rytmiske 'tilbøjeligheder' ikke rigtig giver mening længere. På udvalgenes vegne Kenneth Knudsen FÆLLESUDDELINGER 3-ÅRIGT ARBEJDSSTIPENDIUM Á KR. Thomas Clausen ARBEJDSLEGATER Jakob Draminsky Højmark Ture Larsen Hasse Poulsen Finn Savery Erik Ørum Von Spreckelsen Hugh Steinmetz Morten Thybo Jens Winther

28 KONKURRENCE MINIATURER PRÆMIERINGER À KR. Peter Rønn-Poulsen Martin Stig Andersen Anton Johannes Hejl Gregers Kirkegaard Cathrine Lervig Hans Sydow STØTTE TIL BESTILLING AF KOMPOSITIONER (først ER NÆVNT ANSØGER, DERNÆST KOMPONIST) Aalborg Symfoniorkester til Viggo Steincke Bertelsen, Jakob Mygind og Michael Bundgaard Alteration til Jørgen Teller Athelas Sinfonietta Copenhagen til Anders Nordentoft Den 3. Vej til Hanne Rømer, Morten Thybo og Henrik Sørensen Den Fynske Opera til Erik Ørum Von Spreckelsen Herlev Concert Band til Lotte Anker Janitshar Sarah Gaston til Benjamin Koppel Messiaskirken til John Tchicai Organist Mogens Jensen til Mads Vinding Solobassist Mette Hanskov til Anders Koppel Storstrøms Kammerensemble til Allan Botschinsky og Maj-Britt Kramer Vingstedcentret til Kim Sørensen UDVALGET FOR DEN KLASSISKE MUSIK For udvalget er det et privilegium alene at kunne gå efter kvaliteten af de kunstneriske udsagn. Det er derfor glædeligt at uddele tre-årige stipendier til to så spændende - og forskellige komponister som Jexper Holmen og Morten Olsen. Vi har også uddelt 28 arbejdslegater på mellem kr. og kr. foruden 5 rejselegater og støtte på i alt kr. til festivaler mv. som vi har fundet var særlig betydningsfulde. Til støtte til bestillingshonorarer har vi i år uddelt kr. til 136 værker. Alene mængden af kvalificerede ansøgninger reducerer tilskudsbeløbene; i det omfang værkbestillerne ikke supplerer disse, og derved medvirker til at honorere værdien af den kompositoriske indsats, fungerer denne praksis således, at komponisterne selv bringes til at deltage i finansieringen af kulturlivet. Vi nævnte dette forhold på dette sted sidste år, men i år må det tilmed

29 nævnes, at vi samtidig hermed oplever at vederlagene for opførelser er faldende, uanset disses antal. Dette skyldes forhold som komponisterne ingen indflydelse har på. Denne situation for partiturkomponisterne er så meget mere bekymrende som at fokus i disse år mere og mere flytter sig mod sponsorater (rettet mod det spektakulære) fremfor mod det betingelsesløse mæcenat. Netop ideen om den betingelsesløse tro på talentet, uafhængigt af 'nytteværdi', er Statens Kunstfonds store styrke - og berettigelse. På udvalgets vegne Kenneth Knudsen UDDELINGER Fonden har i 2000 inden for den klassiske musiks område modtaget 295 ansøgninger, hvoraf 229 blev imødekommet. Ansøgninger om bestillingshonorar indeholder ofte ansøgning om tilskud til flere komponister. Der er uddelt 1 legat til efterladte efter komponister. 2-ÅRIGE IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER Á KR. Rune Glerup Carsten Hall Christian Hildebrandt Kasper Jarnum 3-ÅRIGE ARBEJDSSTIPENDIER Á KR. Jexper Holmen Morten Olsen ARBEJDSLEGATER Svend Aaquist Birgitte Alsted Peter Bruun Anders Brødsgaard Ole Buck John Frandsen Karsten Fundal Bo Gunge Edina Hadziselimovic Lars Hegaard Jesper Hendze Bo Lundby Jæger Klaus Ib Jørgensen Lars Klit Jesper Koch Dan Marmorstein Niels Marthinsen Svend Hvidtfelt Nielsen Anders Nordentoft Thomas Agerfeldt Olesen Andy Pape Sunleif Rasmussen Indra Rise Niels Rosing-Schow Wayne Siegel Anker Fjeld Simonsen Bent Sørensen Hans Peter Stubbe Teglbjærg REJSELEGATER

30 Lars Graugaard Edina Hadziselimovic Eva Noer Kondrup Peter Lindegaard Hans-Henrik Nordstrøm LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER KOMPONISTER Helga Bjerre STØTTE TIL FREMFØRELSE AF KOMPOSITIONER (YDET SOM GARANTI) Nikolaj Bentzon mindekoncert for Niels Viggo Bentzon Esbjerg Ensemble Workshop 2000 Lars Hegaard koncert med værker af Lars Hegaard Numus Festivalen Numus Festival 2000 Ny Musik I Suså Festival 2000 Ny Musik Odense N.M.O. Musikhøst 2000 Summartonar, Festival Festival 2000 STØTTE TIL BESTILLING AF KOMPOSITIONER (FØRST ER NÆVNT ANSØGER, DERNÆST KOMPONIST) Billedkunstner Kirsten Graver til Lasse Tajmer Aalborg Symfoniorkester til Jesper Koch Aarhus Unge Tonekunstnere til Bo Gunge Accordeon-duoen James Crabb&Geir Draugsv til Bo Andersen Aphids til Juliana Hodkinson Athelas Sinfonietta Copenhagen til Thomas Agerfeldt Olesen Av-Art Records til Peter Bruun, Ture Larsen og Carsten Bo Eriksen Basunist Jesper Juul Sørensen til Hans Abrahamsen, Peter Bruun, Andy Pape, Martin Åkerwall og Jakob Lorentzen Birkerød Kammerorkester til Boris Samsing

31 Birmingham Contemporary Music Group til Poul Ruders Blokfløjtekvartetten Siréna til Bo Andersen, Lars Hegaard og Svend Hvidtfelt Nielsen Blokfløjtenist Karina H. Jensen til Jan-Inge Wijk Blæserkursus 2000 til Mogens Andresen Cellist Brian Friisholm til Thomas Agerfeldt Olesen Cembalist Monica Westheimer til Hanne Ørvad Contemporánea til Anders Brødsgaard Copenhagen Saxophone Quartet til Bo Gunge og Morten Thybo DanceEncemble Urban Elves til Kim Helweg Danmarks Designskole til Flemming Michael Agerskov og Erik Mikael Karlsson Dansk Komponist Forening til Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen, Niels Rosing-Schow og Simon Christensen Dansk Saxofonkvartet til Karsten Fundal, Lars Klit, Niels Marthinsen, Fuzzy Jens Wilhelm Pedersen og Wayne Siegel Den Anden Opera til Lars Klit, Anders Koppel, Niels Marthinsen og Juliana Hodkinson Den Klassiske Musik i Ebeltoft til Bent Lorentzen Det Danske Institut i Rom til Edina Hadziselimovic DIEM til Birgitte Alsted, Lasse Laursen, Hans Hansen og Martin Stig Andersen Duo CorTo til Hans-Henrik Nordstrøm Duo Danica til Anders Nordentoft Duo Kapow til Martin Stig Andersen Duo Karlsson & Boel til Bo Andersen Duo Takemitsu til Bo Gunge

32 Duoen Myrup & Toftemark til Anders Nordentoft Ensemble 2000 til Hans Peter Stubbe Teglbjærg Euphoniumspiller Barbara Vestfalen til Ole Schmidt Figura til Thomas Agerfeldt Olesen, Andy Pape, Wayne Siegel og Lasse Laursen Guitarist Karl Petersen til Erik Højsgaard, Hans-Henrik Nordstrøm og Niels Chr. Rasmussen Guitarist Leif Hesselberg til Axel Borup-Jørgensen Gunnar Wille ApS til Hans-Erik Philip Holland House til Kim Helweg International Carl Nielsen Music Competition til Andy Pape Kunstnersammenslutningen Kammeraterne til Svend Hvidtfelt Nielsen Kammerkoret Camerata til Bent Lorentzen, Svend E. Nielsen og Ib Nørholm Klarinettist Christian Larsen til Kuno Kjærbye Kristensen KomBas Trio til Michael Bønsdorf Køge Kommunale Musikskole til Birgitte Alsted Landsdelsorkesterforeningen til Peter Bruun, Jesper Koch, Anders Nordentoft, Karl Aage Rasmussen, Sven Erik Werner og Eva Noer Kondrup Letmark Project til Svend Hvidtfelt Nielsen Media Artes til Jørgen Plaetner Musica Nova til Juliana Hodkinson, Kasper Jarnum, Edina Hadziselimovic og Jens Voight Lund Blokfløjtenist Natasha Anderson til Juliana Hodkinson Nordjysk Musik Konservatorium til Niels Chr. Rasmussen Nordlys Ensemble

33 til Peter Bruun, Jørgen Messerschmidt, Carsten Bo Eriksen, Martin Lohse og Peter Navarro-Alonso Ny Musik i Frederikshavn til Ole Buck og Hanne Ørvad Ny Musik Odense N.M.O. til Bent Lorentzen Odense Symfoniorkester til Lars Graugaard, Bo Holten og Poul Ruders Organist Karin Schmidt Andersen til Kuno Kjærbye Kristensen Organist Niels Henrik Jessen til Bo Andersen Organist Vibeke Vanggaard til Kasper Jarnum Organist, cembalist Bine Katrine Bryndor til Hans-Henrik Nordstrøm Organist Christian Nyrop Præstholm til Jexper Holmen, Peter Bruun, Simon Steen-Andersen og Martin Stig Andersen Organist Jens E. Christensen til Arshak Ikilikian Passage til Ib Nørholm Percussionist Leander Kaiser til Lars Graugaard Pianist Jukka Juvonen til Kim Helweg Pianist Deborah Wood til Klaus Ib Jørgensen og Niels Rosing-Schow Pianist Ingo Schauser til Svend Hvidtfelt Nielsen Projekt UNA COM til Bo Andersen Royal Danish Brass til Mogens Andresen, Kim Helweg, Bo Holten og Bernhard Lewkovitch Rødovre Concert Band til Søren Hyldgaard Sangerdyst fra kyst til kyst til Erik Bach Saxofon & Orgel til Kasper Jarnum Sønderjyllands Symfoniorkester til Lars Hegaard

34 The Chilean Chamber Orchestra til Lars Graugaard Trio Ondine til Hans-Henrik Nordstrøm Trio v/palle Schou-Nielsen til Ole Buck og Niels Chr. Rasmussen Tubanist Janus Mogensen til Jesper Hendze Vejle Amt til Bent Lorentzen Vokalgruppen Ars Nova til Per Nørgård Vor Frue Kirke i Aalborg til Niels La Cour Wärme-Kvartetten til Arshak Ikilikian Århus Sinfonietta til Karsten Fundal, Niels Marthinsen og Tage Nielsen Århus Symfoniorkester til Thomas Agerfeldt Olesen og Michael Bojesen UDVALGET FOR DEN RYTMISKE MUSIK I løbet af år 2000 er der uddelt et tre-årigt arbejdsstipendium, 59 arbejdslegater samt ganske få, 5 rejselegater. Legatstørrelsen har været fra kr. til kr. Endvidere har udvalget indstillet 12 komponister til tildeling af igangsætningsstipendier. Der er ikke i år præmieret CDudgivelser. Og ikke fordi der ikke er udkommet interessante CDer med nykomponeret dansk musik, men fordi udvalget har prioriteret støtten til bestillingshonorarer højt. Der har således været tale om en tredobling i antallet af støttemodtagende komponister. Og glædeligt nok: Ansøgninger har været af en sådan art og kvalitet at de uden al tvivl måtte imødekommes. Udvalget har da også brugt kræfter på at gøre potentielle værkbestillere opmærksomme på de, ganske vist begrænsede, men dog eksisterende muligheder for støtte til bestillinger, som Statens Kunstfond har. Vi vil også i det kommende år gå videre med at sprede kendskabet til denne side af støtten til den rytmiske musik. Der er stor bredde i den rytmiske musik; der skabes meget - og mange slags musik - og den systematiserede undervisning på området har medvirket til at frembringe et betragteligt antal kompetente musikskabere inden for alle den rytmiske musiks mange genrer. Dog sorterer musikindustrien ubarmhjertigt - og præger tilmed langt ind i rækkerne, så til tider kan man i udvalget savne flere profiler som går til yderligheder - med vægt og vilje. Måske vil internettet blive en farbar vej for dem hvis musik ikke hidtil har kunnet finde nåde for musikindustriens glasøjne. Udvalget valgt i årets løb at foreslå Poul Dissing til at modtage den livsvarige ydelse. Et forslag repræsentantskabet fulgte. Hermed er i alt 35 komponister modtagere af denne ydelse. Det er stadig et åbent spørgsmål om der burde oprettes flere livsvarige ydelser, øremærket til rytmiske komponister/musikskabere, men de nuværende udvalg for tonekunsten har indstillet i fællesskab ved to lejligheder. En praksis det forekommer naturligt at fastholde.

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1

Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Turnering 2016 Reg.Sjælland Snitliste 1 afd 1.afd 2.afd 2.afd 3.afd 3.afd 4.AFD4.AFD5.afd Kategori Navn KLUB snit A-B-C PULJE 1 Elinor Nielsen Knabstrup 38 39 39 43 34 32 30 36 36,375 d Maiken Ipsen Vig

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6.

Kongebro Fovslet Gyttegård Damgård Højen. 27. feb Klub Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Tid Points Samlet. 14. nov 21. nov 15. dec 6. Maxi 1 Damer 14. nov 21. nov 15. dec 6. Ulrika Örnhagen Jørgensen OK Snab 60,49 100 57,53 100 200 Hedvig Gydesen OK Melfar 70,00 100 100 Josefine Lind Disk 0 0 Anette Lund Disk 0 0 Maxi 1 Herrer Martin

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014

RESULTATLISTE Ølgod Skydning 2014 RESULTATLISTE Ølgod Skydning 204 Gevær, 5m. - Mesterskab BK 07780 Mads Olesen 05-09 Skjern Skytteforening 200/09 99/06 399/5 Guld 2 88088 Marie Bæk Pagaard 05-09 Skjern Skytteforening 200/2 98/09 398/2

Læs mere

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT

Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg MFM Allan Bak, Allan SMT Fornavn Efternavn Klub Start nr. MFM1 Alan Kristensen, Alan SMT Silkeborg 1151 MFM Alan Nørgaard, Alan SMT Silkeborg 14233 MFM Allan Bak, Allan SMT Silkeborg 9233 MFM Alma Heinesen, Alma SMT Silkeborg

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1

Pistol U1A Guld U1A Alexander Lang PC Vejle 87 79 79 245 2 Sølv U1A Laurits Skrædderdal PC Vejle 63 74 46 183 1 Pistol Damer - Indledende runde Dame Dorte Thorsen Trehøje 92 92 93 95 372 3 Dame Christina Borgen Nielsen Trehøje 89 91 91 94 365 8 Dame Maria Kristensen Aars Skytteforening 94 91 85 88 358 5 Dame Anja

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017

Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Resultater fra opstartsstævnet i Auning 19. april 2017 Herrer: Damer: 1. Anders Nielsen, Åstrup med 89 slag 2. Ole Rygaard, Uggelhuse med 89 slag 3. Egon Rosendal, Rønde med 89 slag 1. Lise Hjorth, Uggelhuse

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole)

Viborg Kredsen. Resultater. 28. august : august Ved fejl/rettelse mail: eller ring (Ole) Viborg Kredsen Resultater DAMER 1 Mette Lynge Andersen BK Viborg 183 197 241 139 198 222 1180 150 1330 2 Helle Skriver Johansen Fight 180 153 187 186 201 205 1112 192 1304 3 Marianne Jakobsen Lucky 204

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton

Hold A - Michael Jensen. Hold B - Kim Morton Hold A - Michael Jensen 1 Carina Brenøe 0 61225785 cbrenoe29@gmail.com 2 Dorte Jacobsen 43907959 24247127 dorte.jak@gmail.com 3 Lisbeth Seierø 43900809 26830809 lisbeth.seiero@gmail.com 4 Helle Wiil 0

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

Green Cities efterårskonference 2015

Green Cities efterårskonference 2015 Deltagerliste Green Cities efterårskonference 2015 Design skaber en grøn fremtid Workshop CO2-neutrale kommuner Anders Keldorff Albertslund Kommune adf@albertslund.dk Anders Kirkegaard Brandt Sønderborg

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE

JUELSMINDE IF HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE HJÆLPERPLAN KUV STÆVNE 23.-24. & 25. Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse Side 3: Opstilling til spisning, klargøring af baner & nedpakning Side 4: Stævnekontor og guider Side 5: Kiosk og nattevagter Side

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Vindere af ambassadørkonkurrencen

Vindere af ambassadørkonkurrencen Vindere af ambassadørkonkurrencen Se vinderne af vores ambassadørkonkurrence nedenfor. 2016 December måneds ambassadør Michael Gade, der er kunde i Frederikshavn afdeling. November måneds ambassadør Pia

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Åbningsstævne 2013. Herrer

Åbningsstævne 2013. Herrer Herrer Navn Klub S1 S2 S3 S4 S5 S6 Rene Hcp I alt beløb 1 Casper Sidelmann Brønderslev BK 193 212 227 174 238 229 1273 120 1393 2000,- 2 Rene Sejling ST 167 226 248 256 249 190 1336 42 1378 1000,- 3 Steen

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Side 1 af 7 06-09-2015 17:19:25 - DDS SP v.3.15.6.1 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskaber 50-200- 300M 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1

Herre Riffel Licens nr Navn Klub R/P Klasse Total x'er 835 Steffen Halfdan Olsen Kolding R Herre 102,9 104,6 102,5 102,5 103,1 Dame Riffel 634 Line Petermann Ribe R Dame 102,7 102,3 103,6 103,3 411,9 27 240 Rikke Mæng Trehøje R Dame 102 102,8 101,9 103,2 409,9 28 445 Charlotte Jakobsen DSB/ASF R Dame 99,3 99,7 103,8 102,4 405,2

Læs mere