#JobInfo Criteria=KABside1#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "#JobInfo Criteria=KABside1#"

Transkript

1 Ny digital vejledning om boligsociale helhedsplaner KAB har fået bevilget midler af Landsbyggefonden til i samarbejde med BoligsocialNet at udvikle en ny digital vejledning om arbejdet med boligsociale helhedsplaner. Vejledning vil være tilgængelig på BoligsocialNets hjemmeside fra Vejledningens formål Formålet med den digitale vejledning er at styrke kvaliteten i det boligsociale arbejde ved at tilbyde medarbejdere i boligorganisationer og andre involverede i den boligsociale indsats let adgang til velafprøvede værktøjer, viden, gode råd og praktiske eksempler. Vejledningen vil koncentrere sig om rammerne for de boligsociale helhedsplaner processen omkring udarbejdelsen af en boligsociale helhedsplan, projektets organisering, samarbejder, administration, styringsværktøjer, kommunikation, dokumentation og evaluering. Vejledningens formål er således ikke at beskrive, hvordan man udvikler konkrete boligsociale projekter som f.eks. lektiecaféer eller fritidsjobindsatser. Det er en opgave, som bl.a. ligger i CFBU. Vejledningen skal bygge på erfaringer fra praksis Vejledningen skal bygge på viden og eksempler fra praksis, og projektgruppen bag den digitale vejledning er derfor meget interesserede i at modtage erfaringer, gode eksempler og praktiske redskaber fra små såvel store boligsociale projekter. Har jeres projekt erfaringer med, metoder til eller eksempler på, hvordan man fx laver en god ressourcekortlægning, en velfungerende projektorganisering, en god samarbejdsaftale, overskuelige styringsværktøjer, en vellykket pressehåndtering, eller metoder til at dokumentere og synliggøre fremdriften i det boligsociale arbejde? Så er vi meget interesserede i at høre fra jer de næste par måneder. Vejledningens indhold Nedenfor ses en oversigt over Den digitale vejlednings forventede indhold. Da vejledningen i høj grad skal bygge på, de erfaringer I har ude fra praksis, kan der være emner, som i den endelige vejledning vil blive tilføjet eller emner i denne indholdsoversigt, som vil blive frasorteret. Indholdsoversigten skal derfor kun ses som vejledende. Hvert emne under Den digitale vejledning vil blive bygget op over tre hovedelementer: En overordnet vejledning som på baggrund af gode og dårlige erfaringer vil give gode råd om emnet; hvad skal man være opmærksom på, hvordan processen typisk ser ud, samt idéer til hvordan man kan håndtere opgaverne. Værktøjer praktiske redskaber som er klar til at blive brugt i det daglige boligsociale arbejde. Det kan f.eks. være skabeloner, skemaer, tjeklister, oversigter, diagrammer, tidsplaner. Nogle af værktøjerne vil få en lille brugervejledning tilknyttet. Eksempler fra praksis eksempler på hvordan værktøjer er benyttet i praksis. 1/5

2 Helhedsplanens ansøgningsprocedure Gode råd før man går i Tjekliste prækvalifikations-ansøgningen Prækvalificeret ansøgning(er) gang Følgebrev Introduktion til Landsbyggefondens IT-platform Tids- og procesplan Kommunal anbefalingsskrivelse Ansøgningsproceduren trin for trin Form- og indholdskrav Helhedsplanens tilblivelse Overbliksartikel: arbejdet Foranalyse af boligområdet Foranalyse med en Ressourcekortlægning faseopdelt proces Ressourcekortlægning Interessentanalyse Helhedsplanens tilblivelse Interessentanalyse Forandringsteori et samarbejdsprojekt Forandringsteori Smarte mål & succeskriterier Idé- og projekt-udvikling processen Smart-sikring af mål og succeskriterier Den gode helhedsplan forskellige eksempler Forankring Standard disposition Samarbejdsaftale mellem boligorganisationer (Overvejelser ift. strategisk LBF-skabelon til samarbejdsaftale og kommune platform; organisation, Målopfyldelsesskema samarbejder, forankring CFBU Målopfyldelsesskema Milepælsplan mm) Tilgange til beboerinddragelse LBF-skabelon til Milepælsplan Formidling af helhedsplan til beboere og samarbejdspartnere Beboerinddragelse i (evt. se kommunikation) helhedsplanprocessen Forankringsplan Tips til formidling af Aftale om rolle- og ansvarsfordeling i udarbejdelsen af selve Forankringsplan Aftale om rolle- og ansvarsfordeling i udarbejdelsen af selve Tjekliste - 2/5

3 Projektorganisation Om de centrale parters roller Organisationsplan Organisationsplaner (fra små i projekt- Kommissorier og store projekter) organisationen Koncept for evaluering Kommissorier for styregruppe, Ansvars- og kompetencefordeling mellem forskellige af styregruppens arbejde projektgrupper, projektledelsen etc. beslutningsniveauer i projektorganisationen Jobprofiler/ kompetenceprofiler Evaluering af styregruppens arbejde Rekruttering af medarbejdere Metoder til faglig Jobprofiler/kompetenceprofiler sparring Eksempler på det gode samar- Samarbejdet mellem s centrale parter Beboerinddragelsesmetodebejde mellem kommune og bolig-organisation Eksempler på praktisk anven- Sikring af beboernes aktive medvirken delse Ideel opbygning af en styregruppe (Overvejelser ift. strategisk platform; organisation, samarbejde, forankring mm) Projektstyring Om behovet for at vurdere fremdrift i indsatsen og skabe overblik over og koordinering af de mange aktiviteter, der indgår i Skabeloner til handleog strategiplaner LBF milepælsplan + guide til hvordan den bruges Simpelt Gantt-skema Handle- og strategiplaner Milepælsplan Simpelt Gantt-skema Når noget går galt - faldgruber og faresignaler. Hvem kan hjælpe? Gode råd: Hvad gør man når noget går galt? Ressourcetrekanten Evt. oversættelse af projektstyringsbegreber 3/5

4 Kommunikation Hvordan sikrer man løbende Gode råd ift. ledelses- Handleplan information om rapportering rede- Kommunikationsplan projektets status til alle aktører gørelse for projektets Pressehåndteringsstrategier og interessenter status og fremdrift in- Hjemmesider Pressehåndtering og krisestyring ternt i organisationen Nyhedsbreve trykte og elek- Simpel kommunikatitroniskternt Gode råd om pressehåndtering onsplan Pixibøger Tjekliste til presse- Kalender håndteringsstrategi Arrangementer Oversigt over velegnede kommunikationsmidler Tilstedeværelse/synlighed i området Flyers, plakater Andet Eksterne samarbejdspartnere og ressourcer Om at inddrage eksterne Lokal ressourcekortlægning ressourcer Oversigt over landsdækkende Samarbejde med frivillige frivillige organisationer, der organisationer organisationer indgår i samarbejdsprojekter Samarbejde med studerende Oversigt over veje til ekstra med- om projekter arbejderressourcer i helhedsplahedsplansprojekt Fonde og puljer veje nen: og vildveje Virksomhedspraktikanter Publikumsudvikling Løntilskudsmedarbejder Studentermedhjælp Studiepraktik (fx socialrådgiveruddannelse & universiteterne) Projektbørser Etc. Oversigt over fonde og puljer med relevans for det boligsociale område Oversigt over kulturelle institutioner mm. som er interesserede i at lave projekter med/for beboerne. Eksempel på gode samarbejdsprojekter med frivillige Eksempel på samarbejde med studerende om et hel- Eksempel på ansættelse af studentermedhjælp, virksomhedspraktikant eller løntilskudsmedarbejder 4/5

5 Dokumentation og evaluering Landsbyggefondens krav Målopfyldelsesskema Målopfyldelsesskema til dokumentation og evaluerinsationsbestyrelse) Årsrapport (til organi- Årsrapport Statusredegørelse til kommune Gode råd om evaluering Statusredegørelse til Naboskabsundersøgelse og måling af resultater kommune Baselineundersøgelse Introduktion til forskellige Naboskabsundersøgel- Logbøger evaluerings-metoder se Større og mindre evalueringer Rådgivning og støtte fra Baselineundersøgelse af helhedsplaner og projekter CFBU Logbog Evalueringsmetoder Administration Om bolig-organisationens ansvar og opgaver Oversigt over centrale forretningsgange i det Eksempler på forskellige forretningsgangsbeskrivelser Den boligsociale indsats en integreret del af boligorganisationens administration Om behovet for entydige forretningsgange Økonomistyring og budgetopfølgning boligsociale arbejde Dokumenthåndteringsskabelon Budgetopfølgningsskabelon Eksempel på arkivstruktur s dokumenter Kontakt projektgruppen bag Den digitale vejledning her: Projektmedarbejder Projektleder Helle Dalsgaard Per Faurby /5

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning

Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Skabelon til dokumentation af resultater i de sociale helhedsplaner en vejledning Om skabelonen... 1 Sådan udfyldes skabelonen.. 6 Referencer og inspiration til videre læsning... 11 Skabelon til dokumentation

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser:

For at nå disse mål indstiller arbejdsgruppen, at Fødevarestyrelsen arbejder med følgende 9 indsatser: Fødevarestyrelsen 13.05.2014 J.nr.: 2014-44-1419-00003/VIOG Kompetencehandlingsplan Baggrund I sommeren 2013 godkendte HSU Fødevarestyrelsens nye kompetencestrategi, og HSU besluttede, at den korte og

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger

Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Metodebeskrivelse Integreret udredningsforløb for børn med psykiatriske problemstillinger Med udgangspunkt i erfaringer med samarbejdsprojekt imellem Kolding Kommune og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Afdeling,

Læs mere

Innovationsstrategi 2013-2016

Innovationsstrategi 2013-2016 Innovation på Hospitalsenheden Horsens Innovationsstrategi 2013-2016 Hospitalsenheden Horsens Kvalitet og Sundheds-it Innovationsenheden Forord Innovationsstrategien afløser innovationskonceptet fra 2009,

Læs mere

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER

DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Boligsocialt Serviceeftersyn Tverskov Kommunikation & Udvikling Udviklingsnotat september 2015 DE 12 BOLIGSOCIALE DILEMMAER OG UDFORDRINGER Flytter der flere ressourcestærke borgere ind? Har I nok fokus

Læs mere

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte.

Alle boligsociale ansøgninger behandles automatisk også som ansøgninger om huslejestøtte. LANDSBYGGEFONDEN 22. marts 2011 Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. 91a og fondens regulativ om tilskud til boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING

SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Dato 11. maj 2010 SAMMENLIGNELIGE BRUGERUNDERSØGELSER PÅ FOLKESKOLE- OG DAGTILBUDSOMRÅDET ERFARINGSOPSAMLING Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne

Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne Projektledelse i Varde Kommune - Sådan sætter du rammerne (Projekthåndbog) 2009 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Indledning 4 3 Vigtige begreber i projektledelse i Varde Kommune 5 3.1 Hvad er et projekt?

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter

Udvidet. En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets produkter Udvidet brugerundersøgelse 2014 En kvalitativ undersøgelse af CFBU's brugere og brugen af centrets

Læs mere